Thông điệp Guadalupe số 01: CHÚA GIÊSU ĐẾN LẦN THỨ HAI

493
thong-diep-Duc-Me-Guadalupe
thong-diep-Duc-Me-Guadalupe

Toàn bộ Thông điệp Guadalupe

Thông Điệp 01: CHÚA GIÊSU ĐẾN LẦN THỨ HAI

Guatemala ngày 12 tháng 8 năm 1988
NGÀY ÐỀN TẠ

THÔNG ÐIỆP CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ
BAN CHO NHÂN LOẠI QUA NỮ TU GUADALUPE

Video:

Các con yêu dấu, Cha chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Các con yêu dấu, Chúa Giêsu thành Nazareth, Con của Ðức Trinh Nữ Maria, Thiên Chúa của Tình Yêu,
Ðấng chịu chết và đóng đinh trên Thánh Giá vì yêu thương các con, đang nói với các con đây.

Vâng, các con, Cha đã chết để cứu chuộc các con. Các chết của Cha trên Thánh Giá là một mầu nhiệm đã được tỏ bày từng chút một và đã được nói đến như một việc làm để giải thoát các con khỏi quyền lực ma quỷ.

Vâng, các con, Cha đã chết trên Thánh Giá để cứu thoát các con, bởi vì các con là tù nhân của ma quỷ.

Ta đã đến lần thứ nhất chịu chết trên Thập Giá, để dành được ơn cứu rỗi.

Nhiều người trong các con không hiểu tại sao Cha đã chết trên Thập Giá, và nói rằng: “Làm sao có thể như thế được, Ngài là Chúa, mà lại để cho mình bị giết đi bởi loài người?” Và họ đã không hiểu tại sao. Hỡi các con, hôm nay Cha sẽ giải thích cho các con tại sao Cha đã chết khi đến thế gian lần thứ nhất, để thế giới sẽ sớm thấy Cha lại Ðến Lần Thứ Hai, nhưng lần này Cha đến để gặt hái những hoa quả của cái chết trên thập tự mà Cha đã tuyển chọn qua nhiều thế kỷ. Lần này Cha đến không phải để chết vì tay loài người nữa.

Lần Ðến Thứ Hai là để thu hoạch hoa quả của các con, để xem các con có xử dụng tốt Máu Cha đã đổ trên Thánh Giá, với những đau đớn không cùng, hỡi các con yêu dấu. Cha đã đau khổ rất nhiều cho các con. Cha đã đổ Máu, nhưng Cha đổ Máu vì tình yêu mến Chúa Cha, Ðấng muốn cứu các con của Ngài, và Lần Thứ Hai Cha trở lại là để gặt hái hoa quả của cái chết đớn đau trên Thập Giá và cũng để phán xét những ai không muốn đón nhận lòng thương xót Cha ban cho qua cái chết trên Thập Tự.

Hỡi các con, nhiều người trong các con không hiểu tại sao Cha đã đau khổ nhiều, nhiều người nói rằng, là Chúa, Cha không cần phải đau khổ. Nhưng không phải như vậy, bởi vì để có thể chịu đau khổ, Cha đã mặc xác phàm; Cha đã được hình thành cung lòng của Ðức Trinh Nữ Maria, Người Mẹ Thánh của Cha, để trở nên giống như các con, một con người, để giống như con người; Cha có sự đau khổ. Như thế Cha đã chịu tất cả những đau khổ, để các con có được một bài học, một gương mẫu mà Chúa đã làm cho các con, cho nhân loại, cho những người con cái Cha.

Vâng, các con yêu dấu, Cha muốn các con hiểu rằng, nếu Cha đã chết thì đó là vì yêu thương, vì yêu thương bởi vì đó là điều duy nhất có thể chiến thắng được sự kiêu ngạo của ma quỷ. Các con biết rằng Satan từng là Thiên Thần đẹp nhất trên Thiên Ðàng, thông minh nhất, lịch lãm nhất và khôn ngoan nhất trong tất cả mọi loài Thiên Thần mà Thiên Chúa đã dựng nên, nhưng trong thời gian thử thách và với tất cả những ơn sủng và món quà mà Chúa ban, hắn trở nên kiêu ngạo và nói rằng: “Ta sẽ không phụng sự Ngài, bởi vì, Ta đây cũng có thể làm Chúa.” Ðó là lý do mà Chúa Cha đã xua đuổi hắn xuống đáy sâu nhất của Hoả Ngục và vẻ đẹp của hắn trở nên xấu xa, sự khôn ngoan của hắn trở nên ngu dại, bởi vì hắn muốn trở nên cao trọng hơn Chúa. Và đó là khởi đầu của sự dữ; sự dữ mà đã Cha nói rằng, chúng sẽ bị tiêu diệt.

Ma quỷ, ganh tỵ với con người, tốt đẹp hơn chúng, nên đã phản loạn; hắn phản loạn; và vì thế mà các con thấy và hiểu biết rằng chúng cám dỗ con cái của Cha, dẫn đưa chúng vào con đường lầm lạc, đặt những chướng ngại trên đường cứu độ và làm cho họ lẫn lộn để không hiểu biết, không lãnh hội được sự hy sinh của Cha trên Thánh Giá, hy sinh mà Cha đã đau khổ chính là để cứu chuộc họ, bởi vì sự kiêu ngạo của Satan, tính ngạo mạn của hắn, chỉ được chế ngự bởi tính khiêm nhường và tình yêu. Ðó là lý do của cái chết của Cha, bởi vì qua cái chết trên Thập Giá vì yêu thương các con, Cha sẽ đánh bại được ma quỷ. Các con hiểu không? Vì thế mà nhiều người không hiểu tại sao Chúa đã không đánh bại hắn, khi dùng cùng một dụng cụ hắn đã dùng, là tính kiêu căng và ngạo mạn; và tính kiêu căng và ngạo mạn chỉ có thể bị đánh bại bằng sự khiêm nhường và tình yêu. Chỉ bằng sự khiêm nhường và tình yêu. Ðó là lý do mà Cha đã hy sinh trên Thánh Giá. Cha đã chết để đánh bại hắn. Ðó là Lần Thứ nhất Cha đã đến thế gian, đó là cách thức Cha liên lạc với nhân loại, với các con mà Cha yêu thương thật nhiều.

Vì lý do đó, Cha đã chứng tỏ Lòng Thương Xót của Cha. Cha sẽ đến với nhân loại một lần nữa. Cha sẽ trở lại và các con sẽ biết rằng Cha là Ðấng đang nói với các con đây, Ðấng đã giúp đỡ các con, Ðấng đã nói với các con tất cả Sự Thật.

Hỡi các con, Cha đã nói với các con Satan bắt đầu như thế nào, để các con hiểu được lý do của nhiều cuộc Hiện Ra, nhiều lời mời gọi các con, vì Satan luôn luôn dẫn đưa họ vào con đường lầm lạc, để họ không nhận được ơn sủng sau khi chết đi. Bởi vì chúng ganh tỵ với các con, chúng ganh tỵ với địa vị của các con, vì các con có Thiên Ðàng đang chờ đợi, các con có niềm vui, có bình an, đang chờ đợi, mà hắn không có. Hắn sẽ muôn đời chịu thống khổ, đau đớn, ưu phiền bởi vì đó là án hắn phải lãnh vì đã nổi loạn, không muốn vâng phục và phụng sự Chúa. Hỡi các con, Cha nói với các con điều này bởi vì ma quỷ đã gieo rắc tinh thần sai lầm trên toàn thế giới và nhiều người đã hư mất vì tinh thần lầm lạc đó, để rồi Máu Cha đã đổ ra dưới chân Thập Tự, Máu Cha đã đổ bằng cái chết trên Thập Giá, bị chà đạp, bị con cái của Cha dẫm lên, các con mà Cha yêu dấu quá nhiều. Chính vì lẽ đó, vì tinh thần lầm lạc đã lan tràn thật nhiều trên khắp thế giới, ma quỷ hoạt động tích cực, hắn đang hoạt động, và đôi khi các con quá ngây thơ, không chịu học hỏi và dễ dàng rơi vào cạm bẫy của ma quỷ.

Các con biết rằng ngày tận thế sẽ sớm đến, những ngày mà ma quỷ được phép quấy phá các con sẽ chấm dứt. Chúng đã được ban cho quyền lực này bởi vì đây là thời kỳ cuối của hắn, bởi vì trong những ngày cuối cùng hắn sẽ bị đánh bại và rồi hắn sẽ không quấy nhiễu các con nữa. Ðây là thời của chúng, đây là thời của chúng, và vì thế mà Người Mẹ Thánh của Cha báo trước cho các con trong tất cả các cuộc Hiện Ra với các tiên tri, với những người được chọn để mang thông điệp yêu thương này, thông điệp báo trước cho các con, để những ai đang phạm tội trọng có thể chống cự với những gì đang đến, vì thời gian ấy sẽ đến khi Cơn Thịnh Nộ Chí Thánh của Chúa Cha sẽ đổ xuống trên trái đất và trên những ai không ẩn náu trong áo choàng của Ðức Trinh Nữ, Mẹ của Cha, sẽ chết về tay tên ngụy Kitô.

Các con thân mến, Cha đã và đang đến để báo trước cho các con và không phải chỉ trong lúc này. Mẹ Cha đã Hiện Ra ở nhiều nơi, trong nhiều năm tháng, và Mẹ luôn luôn mang thông điệp: “Thống hối, cầu nguyện, vì thời giờ đã đến, các con sẽ không chống cự nổi sự tấn công của ma quỷ.”

Vâng, các con thân mến, đó chính là lý do Cha đến ngày hôm nay, chính là để nói với các con về Cái Chết của Cha trên Thập Tự; bởi vì đó là điều rất quan trọng đối với Cha, cũng như đối với Cha trên Trời, để dạy dỗ cho các con trong lúc này. Cái Chết của Cha trên Thập Tự ở Giêrusalem được canh tân trong mỗi Thánh Lễ các con tham dự, trong mỗi Thánh Lễ được các linh mục cử hành, bởi vì Cha đã phán: “Hãy làm việc này mà nhớ đến Ta,” để tưởng nhớ đến Cuộc Khổ Nạn của Cha, để canh tân Cái Chết trên Thập Giá. Nhiều người cho rằng Thánh Lễ không quan trọng; nhưng không, Thánh Lễ là Hy Tế trên Thập Giá mà Cha đã đau khổ trên đồi Calvê.

Cha đã đau khổ một lần nữa, bởi vì Cha đã dâng hiến chính Mình cho Thiên Chúa Cha để ngăn cơn Thịnh Nộ Chí Thánh của Ngài. Tất cả các Thánh Lễ được cử hành với ý chỉ đó, tất cả những Thánh Lễ được cử hành tốt, Tất cả những Thánh Lễ theo nghi thức nghiêm trang, làm nguôi Cơn Thịnh Nộ Chí Thánh, chúng làm dịu đi, các con thân mến. Như thế đó mà thế gian không còn cử hành Thánh Lễ theo nghi thức trang nghiêm nữa, Thánh Lễ vốn tuôn đổ xuống muôn ơn sủng cho nhân loại, cho con người, ngày đó sẽ là ngày tận cùng. Bởi vì Thánh Lễ không còn nhiều ơn sủng, các con thân mến, và chúng có được ơn sủng là vì Cha Tự Hiến Dâng mình cho Chúa Cha và Cha đã dừng Cơn Thịnh Nộ của Ngài. Và khi thời gian đến khi Thánh Lễ theo nghi thức trang nghiêm không còn được cử hành, khi không còn những Thánh Lễ được cử hành mà trong đó Cha Hiến Dâng Mình cho Thiên Chúa Cha Hằng Hữu như một Nạn Nhân để đền tạ tội lỗi cho nhân loại, thì đó sẽ là thời tận cùng.

Các con thân yêu nhất của Cha, vì thế Cha muốn báo trước điều này, để khi các con đi tham dự Thánh Lễ, ví dụ như, những Thánh Lễ Thánh Linh (Charismatic), không làm nguôi đi Cơn Thịnh Nộ , hay dành được ơn sủng cho những người tham dự. Các con có biết vì lý do gì không. Bởi vì Cái Chết của Cha trên Thập Tự bị nhạo báng ở đó. Họ cười nơi Máu Ðổ, họ dẫm chân lên đó liên tục, luôn luôn mỗi khi những Thánh Lễ đó được cử hành, bởi vì họ nhảy múa, họ ca hát, có thật nhiều thứ, và một số người, một số người trong họ, Cha muốn báo cho các con biết, đi cùng với ma quỷ. Và ma quỷ có mặt trong Thánh Lễ đó. Vì thế, các con thân mến, khi các con thấy nhà thờ không còn cử hành Thánh Lễ đúng đắn, đó là dấu chỉ cho các con, một dấu chỉ đích thật rằng thời gian đã đến gần. Các con đã thấy những Thánh Lễ đó được cử hành trong tất cả các nhà thờ, và như thế Ðức Chúa Cha bị xúc phạm nặng nề, nhiều hơn là khi người ta xúc phạm đến Ngài bởi những lý do khác; nhưng điều xúc phạm đến Ngài nặng nề nhất là khi những Thánh Lễ đó được cử hành, những Thánh Lễ Ma quỷ (Satanic Masses), vì khi ma quỷ hiện diện, Cha không có ở đó. Vì thế Cha phải báo cho các con biết điều đó, hỡi các con, vì nhiều người trong các con đang ở trong tình trạng nguy hiểm, trong sự nguy hiểm trầm trọng, vì sai lầm này, loại ma quỷ này, đã tràn lan khắp nơi trên thế giới, các con thân mến, khắp nơi trên thế giới. Ðó là dấu hiệu cho các con biết thời gian gần kề, thời gian rất gần, và giờ Phán Xét Cuối Cùng sẽ đến sớm, rất sớm.

Cha có nhiều điều để giải thích cho các con, nhiều điều để dạy dỗ các con, bởi vì tinh thần sai lầm, tinh thần lầm lạc đã tràn lan khắp nơi trên thế giới, các con yêu dấu, nó đã lan đi, và vì thế mà tại sao các con đang ở trong tình trạng nguy hiểm trầm trọng, những ai không biết, những ai đã không được học Giáo Lý, Giáo Lý đích thực của Cha, bởi vì các con, những linh mục của Cha, đã quay lưng lại với Cha, đã phản bội Cha, và họ tự ý khởi xướng những giáo huấn này vào trong Hội Thánh để làm cho các con bị lầm lạc, và các con đã vâng lời các Ngài, vì các Ngài đại diện cho Cha; nhưng không, các con thân mến, các con phải cảnh giác ngay từ bây giờ, các con phải nhạy bén, và Cha sẽ cho các con vài lời khuyên tốt lành, như Cha đã khuyên các Tông Ðồ, những Tông Ðồ đầu tiên, khi Cha nói với họ: “Hãy nên khôn ngoan, đơn sơ như chim bồ câu, nhưng khôn khéo như con rắn, vì nếu các con khôn ngoan, nếu các con biết phân định, ma quỷ sẽ không làm cho các con bị lầm lạc.”

Vì thế mà Cha muốn đến đây, các con thân mến, nơi ngôi nhà nguyện mà các con đã chuẩn bị cho Cha, và vì thế Cha cám ơn các con nhiều, Cha rất hài lòng, bởi vì Cha sẽ hiện diện nơi đây, Cha sẽ ban ơn, Cha sẽ hướng dẫn, dạy dỗ các con, để các con thấy được sai lầm nằm ở chỗ nào, tội lỗi nằm ở chỗ nào, và có được ơn khôn ngoan, để không rơi vào cạm bẫy của ma quỷ.

Hỡi các con, vì thế mà Cha muốn ở nơi ngôi nhà thờ nhỏ này, để hướng dẫn các con, bởi vì thật là khẩn cấp, khẩn cấp, để cho mọi người biết, cho các con của Cha biết tinh thần sai lầm đã lan tràn, tinh thần lầm lạc đang tiêu diệt họ. Và nếu như họ không nhận ra ngay đúng lúc Ðấng đang nói với họ, họ sẽ bị hư mất. Vâng, các con của Cha, nhiều người sẽ bị hư mất, nhiều người sẽ sai lầm, vì các con của Cha, những linh mục, đã góp phần vào việc này; các Ngài chịu trách nhiệm phải hướng dẫn họ trong sự thật, hướng dẫn họ đến với Chúa Kitô thật, và các Ngài đã không làm như vậy. Ngược lại, họ chống lại Cha, họ chống lại tất cả những gì Cha đã nói với các Ngài, những gì Cha đã báo cho các Ngài biết, bởi vì các Ngài thật sai lầm, các Ngài không khôn khéo, và ma quỷ đã đánh lừa các Ngài.

Vâng, các con thân mến, hắn đã làm cho các Ngài lầm lạc, và vì bị lầm lạc, các Ngài làm cho người khác sai lầm theo, bởi vì các Ngài chính là những người đặt chướng ngại cho Lời Cha, các Ngài là những người từ chối tiếng nói của Cha, và từ chối những cuộc Hiện Ra của Ðức Trinh Nữ, Mẹ của chúng ta.

Vâng, các con yêu dấu, Cha muốn báo cho các con biết, như một người Cha đầy yêu thương rằng, các con phải cảnh giác, thật cảnh giác, mở lớn mắt, và nhìn xem những gì người ta nói với các con có phải là sự thật hay không, nếu họ nói về một Thiên Chúa thật; về ngày giờ đã gần đến, hỡi các con, khi ngày ấy gần đến các con sẽ càng dễ bị sai lầm hơn trước đó, và vì thế mà Ðức Mẹ đã Hiện Ra để báo trước cho các con về những gì sẽ đổ xuống trên họ. Cha cũng Hiện Ra, Cha cũng nói, Cha cũng cất tiếng lên để các con nghe tiếng Cha và thấy rằng Cha là Thiên Chúa thật, và không có ai sẽ đến và làm cho chúng con lẫn lộn khi nói: “Ta là Ðấng Thiên Sai.” Các con phải cảnh giác, hỡi các con, thật là cảnh giác.

Vì thế mà Cha đã chuẩn bị cho dân Ta, Cha chuẩn bị cho các con bé nhỏ của Cha, Cha chuẩn bị những chiến sĩ của Cha, bởi vì cuộc chiến vĩ đại đã đến gần, cuộc chiến giữa các vương quyền, đang gần đến, cuộc chiến giữa thiện và ác, và vì thế, các con thân mến, những ai không chuẩn bị sẵn sàng sẽ chết về tay quân ngụy Kitô.

Bởi thế, các con thân mến, chúng ta sẽ nói chuyện trong buổi họp kế tiếp, để các con không quá mệt mỏi, Cha chúc lành cho các con, các con thân mến, Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Toàn bộ các thông điệp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here