Kinh Lạy Cha

555

Kinh Lạy Cha trích Kinh Thánh Lc 11,2-4; Mt 6,9-137

“Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại ; họ nghĩ rằng : cứ nói nhiều là được nhậm lời. 8Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.
*9“Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này:

Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời,
xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,
10 triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện
dưới đất cũng như trên trời.
11 Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày;
12 xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con;
13 xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.’

14“Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. 15 Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.

Kinh Lạy Cha này Đức Mẹ đã dậy Hội Thánh qua ngôn sứ Thomas Nguyễn Thanh Việt

Lạy Cha chúng con là Thiên Chúa; Đấng ngự ở trên trời, và đang ở cùng chúng con. Chúng con nguyện danh Cha được cả sáng, Nước Cha trị đến, xin Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha tội chúng con; như chúng con cũng tha cho kẻ có lỗi với chúng con. Xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, xin cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

Dưới đây là Kinh Lạy Cha trong sách kinh chúng ta đang dùng hằng ngày
Bạn hãy chú ý các phần đánh dấu để đối chiếu với Kinh gốc trong Kinh Thánh và qua mặc khải, có gì khác biệt?

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen

Kinh Lạy Cha đang quen dùng, ta chỉ:
+ xin tha nợ chúng con, mà chưa phải xin tha tội chúng con. Phải xin tha tội mới là điều khao khát cho mọi linh hồn chúng ta.
+ con cũng tha cho kẻ có nợ chúng con, phải rõ nghĩa là …con cũng tha cho kẻ có lỗi với chúng con.
+ xin chớ đề chúng con sa chước cám dỗ… từ “chớ để” sử dụng trong trường hợp người trên lệnh truyền cho người dưới, nên rất bất kính với Thiên Chúa./.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here