KINH THÁNH – SÁCH KHẢI HUYỀN – CGKPV

533
kinh-thanh-2011
kinh-thanh-2011

SÁCH KHẢI HUYỀN – ấn bản 2011
Phiên dịch: Nhóm CGKPV

Lời tựa a

1

1oMặc khải b của Đức Giê-su Ki-tô, mặc khải mà Thiên Chúa đã ban cho Người, để Người otỏ cho các tôi tớ c Người biết những việc sắp phải xảy đến. Người d đã sai thiên thần đ của Người đến báo cho ông Gio-an là tôi tớ của Người biết mặc khải đó. 2Ông Gio-an đã làm chứng e về lời của Thiên Chúa và về lời chứng của Đức Giê-su Ki-tô, về những gì ông đã thấy. 3Phúc thay g người đọc, ophúc thay những ai onghe những sấm ngôn đó và tuân giữ các điều chép trong đó, vì thời giờ đã gần đến h !

I. THƯ GỬI CÁC HỘI THÁNH A-XI-A i

Lời mở đầu k

4Tôi là Gio-an kính gửi bảy Hội Thánh A-xi-a lXin oĐấng hiện có, đã có và đang đến m, xin bảy thần khí n hiện diện trước ngai của Người, 5xin Đức Giê-su Ki-tô o là vị oChứng Nhân trung thành, là Trưởng Tử trong số những người otừ cõi chết trỗi dậy, là Thủ Lãnh mọi vương đế trần gian, ban cho anh em ân sủng và bình an p. Người đã yêu mến chúng ta và lấy máu mình rửa sạch q tội lỗi chúng ta, 6làm cho chúng ta trở thành ovương quốc r và hàng tư tế s để phụng sự Thiên Chúa là Cha của Người : kính dâng Người vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. A-men t ! 7Kìa, Người ongự đến giữa đám mây u. Ai nấy sẽ thấy Người, cả những kẻ đã đâm Người v. Mọi dân trên mặt đất sẽ đấm ngực than khóc x khi thấy Người. Đúng thế ! A-men !

8Đức Chúa là Thiên Chúa phán : “oTa là An-pha và Ô-mê-ga y, là Đấng hiện có, đã có và đang đến, là Đấng Toàn Năng.”

Thị kiến mở đầu a

9Tôi là Gio-an, một người anh em của anh em, tôi cùng chia sẻ nỗi ogian truân, cùng hưởng vương quốc và cùng okiên trì chịu đựng với anh em trong Đức Giê-su. Lúc ấy, tôi đang ở đảo gọi là Pát-mô b, vì đã rao giảng Lời Thiên Chúa và lời chứng của Đức Giê-su10Tôi đã xuất thần c vào ongày của Chúa d và nghe đằng sau tôi có một tiếng lớn như thể tiếng kèn 11nói rằng : “Điều ngươi thấy, hãy ghi vào sách và gửi cho bảy Hội Thánh : Ê-phê-xôXi-miếc-naPéc-ga-môThy-a-ti-raXác-đêPhi-la-đen-phi-a và Lao-đi-ki-a.” 12Tôi quay lại để xem tiếng ai nói với tôi. Khi quay lại, tôi thấy bảy cây đèn vàng. 13Ở giữa các cây đèn, có ai ogiống như Con Người đ mình mặc áo chùng và ngang ngực có othắt đai bằng vàng. 14Đầu Người otóc trắng e như len trắng, như tuyết ; mắt Người như ngọn lửa hồng g ; 15chân Người giống như đồng đỏ h được tôi luyện trong lò ; và otiếng Người như tiếng nước lũ i16Tay hữu Người cầm bảy ngôi sao k và từ miệng Người phóng ra một thanh gươm hai lưỡi sắc bén l. Mặt Người toả sáng như mặt trời chói lọi.

17Lúc thấy Người, tôi ongã vật xuống dưới chân Người, như chết vậy m. Người đặt tay hữu lên tôi và nói : “Đừng sợ ! Ta là oĐầu và là Cuối n18Ta là oĐấng Hằng Sống, Ta đã chết, và nay Ta sống đến muôn thuở muôn đời ; Ta giữ chìa khoá của Tử thần và Âm phủ o19Vậy ngươi hãy viết những gì đã thấy, những gì đang diễn ra và những gì sẽ xảy ra sau này. 20Đây là ý nghĩa omầu nhiệm của bảy ngôi sao ngươi đã thấy trên tay hữu Ta, và của bảy cây đèn vàng : bảy ngôi sao là các thiên thần p của bảy Hội Thánh, và bảy cây đèn là bảy Hội Thánh.

I. Ê-phê-xô

2

1Hãy viết q cho thiên thần của Hội Thánh Ê-phê-xô r : Đây là lời của Đấng ocầm trong tay hữu bảy vì sao, Đấng đi giữa obảy cây đèn vàng : 2Ta biết các việc ngươi làm, nỗi vất vả và lòng okiên nhẫn của ngươi ; Ta biết ngươi không thể chịu đựng kẻ ác. Ngươi đã thử thách những kẻ xưng mình là otông đồ s, mà thật ra không phải, và ngươi đã thấy rằng chúng là những kẻ nói dối. 3Ngươi có lòng kiên nhẫn và đã chịu khổ vì danh Ta t mà không mệt mỏi. 4Nhưng Ta trách ngươi điều này : ngươi đã để mất tình yêu thuở ban đầu u5Vậy hãy nhớ lại xem ngươi đã từ đâu rơi xuống, hãy hối cải và làm những việc ngươi đã làm thuở ban đầu. Bằng không, Ta đến với ngươi, và Ta sẽ đem cây đèn của ngươi ra khỏi chỗ của nó, nếu ngươi không hối cải. 6Nhưng ngươi được điều này : ngươi ghét các việc của bè Ni-cô-la v, như chính Ta cũng ghét. 7oAi có tai, thì hãy nghe điều Thần Khí nói với các Hội Thánh : Ai thắng, Ta sẽ cho ăn quả ocây sự sống x trồng nơi ngự uyển của Thiên Chúa.

II. Xi-miếc-na

8Hãy viết cho thiên thần của Hội Thánh Xi-miếc-na y : Đây là lời của Đấng là oĐầu và là Cuối, Đấng đã chết và đã sống lại : 9Ta biết nỗi gian truân, và cảnh nghèo khó của ngươi –nhưng thật ra ngươi giàu có a– cũng như Ta biết lời vu khống của những kẻ xưng mình là Do-thái b, mà thật ra không phải : chúng chỉ là thành viên othuộc hội đường của Xa-tan c10Đừng sợ các nỗi đau khổ ngươi sắp phải chịu : này ma quỷ sắp tống một số người trong các ngươi vào ngục để thử thách các ngươi ; các ngươi sẽ phải lâm cảnh gian truân trong vòng omười ngày d. Hãy trung thành cho đến chết, và Ta sẽ ban cho ngươi triều thiên đ sự sống. 11Ai có tai, thì hãy nghe điều Thần Khí nói với các Hội Thánh : Ai thắng sẽ không hề bị ocái chết thứ hai e làm hại.

III. Péc-ga-mô

12Hãy viết cho thiên thần của Hội Thánh Péc-ga-mô g : Đây là lời của Đấng mang othanh gươm hai lưỡi sắc bén : 13Ta biết ngươi ở đâu : ở nơi đặt ngai của Xa-tan h. Nhưng ngươi gắn bó với danh Ta và không chối bỏ lòng tin vào Ta i, ngay cả trong thời An-ti-pa k. Ông này là chứng nhân trung thành của Ta, ông đã bị giết trong thành của các ngươi, nơi Xa-tan ở. 14Nhưng Ta có ít điều trách ngươi : ở đó ngươi có những kẻ nắm giữ đạo lý của Bi-lơ-am l. Ông này đã dạy oBa-lác gây cớ vấp ngã cho con cái Ít-ra-en, khiến chúng oăn đồ cúng và làm chuyện gian dâm m15Cả ngươi nữa, ngươi cũng có những kẻ nắm giữ đạo lý bè Ni-cô-la16Vậy hãy hối cải ; bằng không, Ta đến với ngươi ngay tức khắc và sẽ dùng lưỡi gươm từ miệng Ta mà giao chiến với chúng. 17Ai có tai, thì hãy nghe điều Thần Khí nói với các Hội Thánh : Ai thắng, Ta sẽ ban cho man-na đã được giấu kỹ n ; Ta cũng sẽ ban cho nó một viên sỏi trắng o, trên sỏi đó có okhắc một tên mới p ; chẳng ai biết được tên ấy, ngoài kẻ lãnh nhận.

IV. Thy-a-ti-ra

18Hãy viết cho thiên thần của Hội Thánh Thy-a-ti-ra q : Đây là lời của Con Thiên Chúa, Đấng ocó mắt như ngọn lửa hồng và chân giống như đồng đỏ : 19Ta biết các việc ngươi làm, biết đức ái, đức tin, công việc phục vụ và lòng kiên nhẫn của ngươi ; Ta cũng biết rằng những việc của ngươi bây giờ thì nhiều hơn trước kia. 20Nhưng Ta trách ngươi điều này : ngươi dung túng I-de-ven r, người đàn bà xưng mình là nữ ngôn sứ ; nó mê hoặc các tôi tớ của Ta, dạy chúng olàm chuyện gian dâm và ăn đồ cúng. 21Ta đã cho nó có thời giờ hối cải, nhưng nó không muốn hối cải mà từ bỏ thói gian dâm. 22Này đây, Ta bắt nó phải liệt giường, và làm cho những kẻ ngoại tình với nó phải lâm cảnh gian truân khốn khổ, nếu chúng không hối cải mà từ bỏ những việc chúng làm. 23Ta sẽ giết chết con cái của nó s. Tất cả các Hội Thánh sẽ biết rằng Ta là Đấng dò thấu lòng dạ, và Ta sẽ otuỳ theo việc các ngươi làm mà thưởng phạt mỗi người. 24Còn các ngươi, những người khác ở Thy-a-ti-ra, những kẻ không theo đạo lý ấy, không biết đến cái mà chúng gọi là “các bí mật thâm sâu của Xa-tan” t, thì Ta bảo các ngươi : Ta không bắt các ngươi phải mang gánh nặng nào khác. 25Nhưng cái gì các ngươi đang có u, hãy nắm chắc cho tới khi Ta đến. 26Ai thắng và giữ cho đến cùng các việc Ta truyền, Ta sẽ ban cho người ấy quyền cai trị các dân v : 27Người ấy sẽ dùng otrượng sắt mà chăn dắt chúng, sẽ nghiền nát chúng như đồ sành đồ gốm. 28Đó là quyền mà chính Ta đã được Cha Ta trao cho. Ta sẽ ban oSao Mai x cho người ấy. 29Ai có tai, thì hãy nghe điều Thần Khí nói với các Hội Thánh.

V. Xác-đê

3

1Hãy viết cho thiên thần của Hội Thánh Xác-đê y. Đây là lời của Đấng có obảy Thần Khí Thiên Chúa và bảy ngôi sao : Ta biết các việc ngươi làm, biết ngươi được tiếng là đang sống, mà thật ra đã chết a2Hãy tỉnh thức ! Hãy củng cố chút sức còn lại đang suy tàn b, vì Ta nhận thấy các việc của ngươi không được hoàn hảo trước mặt Thiên Chúa của Ta. 3Vậy hãy nhớ lại : ngươi đã lãnh nhận và nghe Lời Chúa c thế nào ; hãy tuân giữ và hối cải ! Vậy nếu ngươi không otỉnh thức, thì Ta sẽ đến như kẻ trộm d, ngươi chẳng biết giờ nào Ta sẽ đến bắt chợt ngươi. 4Nhưng tại Xác-đê, ngươi có một ít người đã không làm nhơ bẩn áo mình đ ; họ sẽ mặc oáo trắng e cùng đi với Ta, vì họ xứng đáng. 5Như thế, ai thắng sẽ được mặc áo trắng ; Ta sẽ không xoá tên người ấy khỏi oSổ Trường Sinh ; oTa sẽ nhận g người ấy trước mặt Cha Ta và trước mặt các thiên thần của Người. 6Ai có tai, thì hãy nghe điều Thần Khí nói với các Hội Thánh.

VI. Phi-la-đen-phi-a

7Hãy viết cho thiên thần của Hội Thánh Phi-la-đen-phi-a h : Đây là lời của oĐấng Thánh, Đấng Chân Thật, oĐấng giữ chìa khoá vua Đa-vít, Người mở ra thì không ai đóng lại được, Người đóng lại thì không ai mở ra được. 8Ta biết các việc ngươi làm : này Ta để một cửa mở i trước mặt ngươi, không ai có thể đóng lại được, bởi vì tuy ngươi ít thế lực, ngươi cũng đã giữ lời Ta và đã không chối bỏ danh Ta. 9Này Ta sẽ ban cho ngươi một số người thuộc hội đường của Xa-tan, những kẻ xưng mình là Do-thái, mà thật ra không phải, vì chúng nói dối. Này Ta sẽ bắt chúng đến ophủ phục dưới chân ngươi và nhận biết rằng Ta đã oyêu mến ngươi. 10Vì ngươi đã giữ lời Ta dạy phải kiên nhẫn chịu đựng, nên Ta cũng giữ gìn ngươi cho khỏi giờ othử thách sắp xảy đến trên toàn cõi địa cầu, để thử thách những người sống trên mặt đất. 11Chẳng bao lâu nữa Ta sẽ đến ; cái gì ngươi đang có, hãy nắm chắc, đừng để ai lấy mất triều thiên dành cho ngươi. 12Ai thắng, Ta sẽ cho làm cột trụ trong Đền Thờ k Thiên Chúa của Ta, người ấy sẽ không hề ra khỏi đó nữa. Ta sẽ ghi trên người ấy danh thánh Thiên Chúa của Ta, và otên thành đô Thiên Chúa của Ta, là Giê-ru-sa-lem mới l từ trời, từ nơi Thiên Chúa của Ta mà xuống. Ta cũng sẽ ghi trên người ấy otên mới của Ta. 13Ai có tai, thì hãy nghe điều Thần Khí nói với các Hội Thánh.

VII. Lao-đi-ki-a

14Hãy viết cho thiên thần của Hội Thánh Lao-đi-ki-a m : Đây là lời của Đấng oA-men n, là oChứng Nhân trung thành và chân thật, là Khởi Nguyên của omọi loài Thiên Chúa tạo dựng. 15Ta biết các việc ngươi làm : ngươi chẳng lạnh mà cũng chẳng nóng o. Phải chi ngươi lạnh hẳn hay nóng hẳn đi ! 16Nhưng vì ngươi hâm hẩm chẳng nóng chẳng lạnh, nên Ta sắp mửa ngươi ra khỏi miệng Ta. 17Ngươi nói : “Tôi giàu có, tôi đã làm giàu, tôi chẳng thiếu thốn chi” ; nhưng ngươi không biết rằng ngươi là kẻ khốn nạn, đáng thương, nghèo khổ, đui mù và trần truồng p18Vì thế, Ta khuyên ngươi đến với Ta mà mua vàng đã thử lửa để làm giàu q, mua áo trắng r để mặc khiến ngươi khỏi xấu hổ vì để lộ thân thể trần truồng, mua thuốc để xức mắt s cho ngươi nhìn thấy được. 19Phần Ta, mọi okẻ Ta yêu mến, thì Ta răn bảo dạy dỗ. Vậy hãy nhiệt thành và hối cải ăn năn ! 20Này đây Ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng Ta và mở cửa, thì oTa sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa t với người ấy, và ongười ấy sẽ dùng bữa với Ta. 21Ai thắng, Ta sẽ cho ngự bên Ta u trên ngai của Ta, cũng như Ta đã thắng và ongự bên Cha Ta trên ngai của Người. 22Ai có tai, thì hãy nghe điều Thần Khí nói với các Hội Thánh.”

II. CÁC THỊ KIẾN v

1. CHUẨN BỊ “NGÀY LỚN LAO” CỦA THIÊN CHÚA x

Thiên Chúa trao vận mệnh thế giới cho Con Chiên y

4

1Sau đó, tôi được một thị kiến. Kìa một cái cửa mở ra ở trên trời a, và tiếng mà trước đây tôi nghe nói với tôi onhư thể tiếng kèn, bảo tôi rằng : “Lên đây, Ta sẽ chỉ cho ngươi thấy những ođiều phải xảy ra sau đó.” 2Lập tức tôi xuất thần. Kìa một cái ongai b đặt ở trên trời và có một Đấng ngự trên ngai. 3Đấng ngự đó trông giống như ngọc thạch và xích não c. Chung quanh ngai có ocầu vồng d trông giống như bích ngọc. 4Chung quanh ngai có hai mươi bốn ngai khác, và trên những ngai đó có hai mươi bốn vị oKỳ Mục đ ; các vị đang ngồi, mình mặc áo trắng, đầu đội triều thiên vàng. 5Từ ngai phát ra ánh chớp, tiếng sấm tiếng sét e. Bảy ngọn đuốc, tức là bảy thần khí của Thiên Chúa cháy sáng trước ngai. 6Trước ngai có cái gì như biển otrong vắt tựa pha lê. Ở giữa ngai và chung quanh ngai có bốn Con Vật g, đằng trước và đằng sau đầy những mắt. 7Con Vật thứ nhất giống như sư tử, Con Vật thứ hai giống như bò tơ, Con Vật thứ ba có mặt như mặt người, Con Vật thứ bốn giống như đại bàng đang bay. 8Bốn Con Vật ấy, mỗi con có osáu cánh, chung quanh và bên trong đầy những mắt. Ngày đêm chúng không ngừng hô lên rằng :

oThánh ! Thánh ! Chí Thánh !h

Đức Chúa, Thiên Chúa toàn năng,

oĐấng đã có, hiện có và đang đến !

9Mỗi khi những Con Vật ấy kính dâng vinh quang, danh dự và lời tạ ơn lên Đấng ngự trên ngai, Đấng hằng sống đến muôn thuở muôn đời, 10thì hai mươi bốn vị Kỳ Mục phủ phục xuống trước mặt Đấng ngự trên ngai mà thờ lạy Người, oĐấng hằng sống đến muôn thuở muôn đời, rồi đặt triều thiên i của mình xuống trước ngai mà nói :

11“Lạy Chúa

là Thiên Chúa chúng con k,

Ngài xứng đáng lãnh nhận

vinh quang, danh dự và uy quyền,

vì Ngài đã odựng nên muôn vật,

và do oý Ngài muốn,

mọi loài liền có và được dựng nên.”

5

1Tôi thấy trong tay hữu Đấng ngự trên ngai một ocuốn sách viết cả trong lẫn ngoài, oniêm bảy ấn l2Rồi tôi thấy một thiên thần dũng mãnh lớn tiếng công bố : “Ai xứng đáng mở cuốn sách và tháo ấn niêm phong ?” 3Nhưng không ai ở trên trời, dưới đất hay trong lòng đất, có thể mở cuốn sách và nhìn vào đó. 4Tôi khóc nức nở, vì không ai được coi là xứng đáng mở cuốn sách và nhìn vào đó. 5Một trong các vị Kỳ Mục bảo tôi : “Đừng khóc nữa ! Này đây, oSư Tử xuất thân từ chi tộc Giu-đaoChồi Non của Đa-vít m đã chiến thắng, Người sẽ mở cuốn sách và bảy ấn niêm phong.”

6Bấy giờ tôi thấy đứng ở giữa ngai và bốn Con Vật, giữa các vị Kỳ Mục, một oCon Chiên n, trông như thể đã bị giết ; Chiên đó có bảy sừng và obảy mắt o, tức là obảy thần khí của Thiên Chúa đã được sai đi khắp mặt đất. 7Con Chiên đến lãnh cuốn sách từ tay hữu Đấng ngự trên ngai. 8Khi Con Chiên đã lãnh cuốn sách, thì bốn Con Vật và hai mươi bốn vị Kỳ Mục phủ phục xuống trước mặt Con Chiên, mỗi vị tay cầm đàn, otay nâng chén vàng đầy hương thơm, tức là những lời cầu nguyện của odân thánh. 9Các vị ohát một bài ca mới p rằng :

“Ngài xứng đáng lãnh nhận cuốn sách

và mở ấn niêm phong,

vì Ngài đã bị giết

và đã lấy máu đào

ochuộc về cho Thiên Chúa q

muôn người thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ,

thuộc mọi nước, mọi dân r.

10Ngài cũng làm cho họ

thành một ovương quốc,

thành những otư tế s,

để phụng thờ Thiên Chúa chúng ta t,

và họ sẽ làm chủ mặt đất này u.”

11Tôi thấy, và tôi nghe tiếng muôn vàn thiên thần ở chung quanh ngai, các Con Vật và các Kỳ Mục. Số các thiên thần có tới oức ức triệu triệu. 12Các vị lớn tiếng hô :

“Con Chiên đã bị giết

nay xứng đáng olãnh nhận

phú quý và uy quyền v,

khôn ngoan cùng sức mạnh,

danh dự với vinh quang,

và muôn lời cung chúc x.”

13Tôi lại nghe omọi loài thụ tạo trên trời, dưới đất, trong lòng đất, ngoài biển khơi và vạn vật ở các nơi đó, tất cả đều tung hô :

Xin kính dâng

Đấng ngự trên ngai và Con Chiên

lời chúc tụng cùng danh dự,

vinh quang và quyền năng

đến muôn thuở muôn đời y !”

14Bốn Con Vật thưa : “A-men.” Và các Kỳ Mục phủ phục xuống thờ lạy.

Con Chiên mở ấn a

6

1Tôi lại thấy b : khi Con Chiên omở ấn thứ nhất trong bảy ấn, thì tôi nghe một trong bốn Con Vật hô lên, tiếng vang như sấm : “Hãy đến c !” 2Tôi thấy : kìa một con ngựa trắng d, và người cưỡi ngựa mang cung đ. Người ấy được tặng một triều thiên e và ra đi như người thắng trận, để chiến thắng.

3Khi Con Chiên mở ấn thứ hai, thì tôi nghe Con Vật thứ hai hô : “Hãy đến !” 4Một con ngựa khác đi ra, đỏ như lửa g, người cưỡi ngựa nhận được quyền cất hoà bình khỏi mặt đất, để cho người ta giết nhau ; người ấy được ban một thanh ogươm lớn h.

5Khi Con Chiên mở ấn thứ ba, thì tôi nghe Con Vật thứ ba hô : “Hãy đến !” Tôi thấy : kìa một con ngựa ô i, và người cưỡi ngựa cầm cân trong tay. 6Tôi lại nghe như có tiếng nói từ giữa bốn Con Vật vang lên : “Một ocân lúa mì, một quan tiền k ! Ba cân lúa mạch l, một quan tiền ! Còn dầu và rượu, thì chớ đụng đến !”

7Khi Con Chiên mở ấn thứ bốn, thì tôi nghe tiếng Con Vật thứ bốn hô : “Hãy đến !” 8Tôi thấy : kìa một con ngựa xanh nhạt m, và người cưỡi ngựa mang tên là Tử thần n, có Âm phủ theo sau.

Chúng nhận được quyền hành trên một phần tư o mặt đất, để giết bằng ogươm giáo, đói kém, ôn dịch và thú dữ sống trên đất.

9Khi Con Chiên mở ấn thứ năm p, thì tôi thấy dưới bàn thờ q, linh hồn của những người đã bị giết vì đã rao giảng Lời Thiên Chúa và đã làm chứng. 10Họ lớn tiếng kêu : “Lạy Chúa chí thánh và chân thật, cho đến bao giờ Ngài còn trì hoãn, không oxét xử và không obắt những người sống trên mặt đất phải đền nợ máu chúng con r ?” 11Bấy giờ mỗi người trong số họ được lãnh một áo trắng ; và có lời phán bảo họ cứ nghỉ yên một thời gian ngắn nữa s, chờ cho đủ số những người cũng là tôi tớ Thiên Chúa và là anh em của họ, sắp bị giết như họ.

12Tôi thấy : khi Con Chiên mở ấn thứ sáu t, có động đất mạnh. oMặt trời tối đen như ovải thợ dệt bằng lông, mặt trăng hoàn toàn ra như máu u13Sao trên trời sa xuống đất, tựa những trái vả xanh rụng xuống từ cây vả bị gió lớn lay mạnh v14Trời bị cuốn đi như một cuốn sách cuộn lại x, mọi onúi non và hải đảo bị dời đi nơi khác. 15Vua chúa trần gian, vương hầu khanh tướng, người giàu sang, kẻ quyền thế, và mọi người, nô lệ hay tự do y, tất cả đều phải trốn vào hang hốc và núi đá. 16Họ bảo núi và đá : “Đổ xuống đè ta đi và oche giấu ta cho khuất mắt Đấng ngự trên ngai a, cho khỏi cơn thịnh nộ của Con Chiên b ; 17vì oNgày lớn lao, Ngày thịnh nộ của các Ngài đã tới c, và ai có thể đứng vững được d ?”

Các tôi tớ Thiên Chúa sẽ được bảo vệ đ

7

1Sau đó, tôi thấy có bốn thiên thần đứng ở obốn phương của mặt đất e, giữ bốn ngọn gió của đất lại, không cho ngọn gió nào thổi trên đất liền, trên biển cả cũng như trên mọi cây cối. 2Tôi lại thấy một thiên thần khác, mang ấn g của Thiên Chúa hằng sống, từ phía mặt trời mọc đi lên h. Thiên thần ấy lớn tiếng bảo bốn thiên thần khác, là những vị được quyền phá hại đất liền và biển cả, 3rằng : “Xin đừng phá hại đất liền, biển cả và cây cối, trước khi chúng tôi đóng ấn otrên trán các tôi tớ của Thiên Chúa chúng ta.” 4Rồi tôi nghe nói đến con số những người được đóng ấn : omột trăm bốn mươi bốn ngàn người được đóng ấn, thuộc mọi chi tộc con cái Ít-ra-en i.

5Chi tộc oGiu-đa k có mười hai ngàn người được đóng ấn ; chi tộc Rưu-vên : mười hai ngàn ; chi tộc Gát : mười hai ngàn ; 6chi tộc A-se : mười hai ngàn ; chi tộc Náp-ta-li : mười hai ngàn ; chi tộc Mơ-na-se : mười hai ngàn ; 7chi tộc Si-mê-ôn : mười hai ngàn ; chi tộc Lê-vi : mười hai ngàn ; chi tộc Ít-xa-kha : mười hai ngàn ; 8chi tộc Dơ-vu-lun : mười hai ngàn ; chi tộc Giu-se : mười hai ngàn ; chi tộc Ben-gia-min có mười hai ngàn người được đóng ấn.

oCuộc khải hoàn trên thiên quốc l

9Sau đó, tôi thấy : kìa một đoàn người thật ođông không tài nào đếm nổi, thuộc omọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ m. Họ đứng trước ngai và trước Con Chiên, mình mặc áo trắng, tay cầm nhành lá thiên tuế n10Họ lớn tiếng tung hô : “Chính Thiên Chúa chúng ta, Đấng ngự trên ngai, và chính Con Chiên đã cứu độ chúng ta.” 11Tất cả các thiên thần đều đứng chung quanh ngai, chung quanh các Kỳ Mục và bốn Con Vật. Họ đều sấp mặt xuống, phủ phục trước ngai và thờ lạy Thiên Chúa mà tung hô 12rằng :

“A-men ! Xin kính dâng

Thiên Chúa chúng ta

lời chúc tụng và vinh quang,

sự khôn ngoan và lời tạ ơn,

danh dự, uy quyền và sức mạnh,

đến muôn thuở muôn đời ! A-men o !”

13Một trong các Kỳ Mục lên tiếng hỏi tôi : “Những người mặc áo trắng kia là ai vậy ? Họ từ đâu đến ?” 14Tôi trả lời : “Thưa Ngài, Ngài biết đó.” Vị ấy bảo tôi : “Họ là những người đã đến, sau khi trải qua cơn othử thách lớn lao p. Họ đã ogiặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên q15Vì thế, họ được chầu trước ngai Thiên Chúa, đêm ngày thờ phượng trong Đền Thờ của Người ; Đấng ngự trên ngai sẽ căng lều r của Người cho họ trú ẩn. 16Họ sẽ không còn phải đói, phải okhát, không còn bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt và khí nóng hành hạ nữa. 17Vì Con Chiên đang ngự ở giữa ngai sẽ chăn dắt và odẫn đưa họ tới nguồn nước trường sinh s. Và oThiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ.”

Mở ấn thứ bảy

8

1Khi Con Chiên mở ấn thứ bảy t, thì cả trời oyên lặng u chừng nửa giờ…

Lời cầu nguyện của dân thánh

2Rồi tôi thấy obảy thiên thần đứng chầu trước nhan Thiên Chúa ; các vị ấy lãnh nhận bảy chiếc kèn v3Một thiên thần khác đến đứng trước bàn thờ, tay cầm obình hương vàng. Thiên thần lãnh nhận nhiều hương thơm, để dâng trên bàn thờ bằng vàng trước ngai Thiên Chúa x, cùng với những olời cầu nguyện của toàn thể dân thánh y4Từ tay thiên thần, khói hương quyện theo lời cầu nguyện của dân thánh, bay lên trước nhan Thiên Chúa. 5Rồi thiên thần cầm obình hương, lấy olửa trên bàn thờ bỏ đầy vào và ném xuống đất a. Liền có tiếng sấm, tiếng sét, ánh chớp và động đất.

oBốn tiếng kèn đầu tiên b

6Bảy thiên thần cầm bảy okèn sửa soạn thổi. 7Tiếng kèn của vị thứ nhất nổi lên coMưa đá và lửa, hoà với máu, trút xuống đất. Một phần ba mặt đất bị thiêu huỷ, một phần ba cây cối bị thiêu huỷ, và tất cả cỏ xanh bị thiêu huỷ.

8Tiếng kèn của thiên thần thứ hai nổi lên d. Có cái gì như quả onúi lớn rực lửa bị ném xuống biển. Một phần ba obiển hoá thành máu. 9Một phần ba các loài thụ tạo sống dưới biển bị chết đ, và một phần ba tàu bè bị phá huỷ.

10Tiếng kèn của thiên thần thứ ba nổi lên. Từ trời rơi xuống một ongôi sao lớn cháy như đuốc e. Sao rơi xuống một phần ba sông ngòi và xuống các nguồn nước. 11Tên ngôi sao là oNgải Đắng g. Một phần ba nước hoá thành ngải đắng, và có nhiều người chết vì thứ nước đã hoá đắng ấy.

12Tiếng kèn của thiên thần thứ bốn nổi lên h. Một phần ba mặt trời, một phần ba mặt trăng và một phần ba các ngôi sao bị đánh trúng, khiến chúng otối đi một phần ba, ngày mất sáng một phần ba và đêm cũng thế.

13Tôi thấy, và tôi nghe một con đại bàng i bay trên đỉnh vòm trời, kêu lớn tiếng : “oKhốn thay ! Khốn thay ! Khốn thay k những người sống trên mặt đất, vì sắp nổi lên những tiếng kèn còn lại của ba thiên thần !”

Tiếng kèn thứ năm

9

1Tiếng kèn của thiên thần thứ năm nổi lên l. Tôi thấy một ongôi sao m từ trời sa xuống đất ; ngôi sao ấy nhận được chìa khoá của giếng vực thẳm. 2Ngôi sao mở giếng vực thẳm, và một đám khói n từ giếng bốc lên, giống như khói một cái lò lớn, khiến mặt trời và không khí tối sầm lại vì khói của giếng ấy. 3Từ đám khói ấy, ochâu chấu o bay ra khắp mặt đất. Chúng nhận được quyền phép như quyền phép của bọ cạp trên mặt đất. 4Chúng bị cấm không được phá hại cỏ trên mặt đất, mọi loài xanh tươi và mọi cây cối, mà chỉ được phá hại những người không mang oấn của Thiên Chúa trên trán. 5Chúng không được phép giết họ, mà chỉ được gây khổ hình cho họ trong vòng năm tháng p. Khổ hình chúng gây ra không khác gì khổ hình của người bị bọ cạp đốt. 6Trong những ngày ấy, người ta sẽ otìm cái chết mà không thấy, họ mong chết mà cái chết lại trốn họ.

7Hình dạng châu chấu ogiống như ngựa sẵn sàng vào trận ; trên đầu chúng có cái gì như thể triều thiên bằng vàng, còn mặt chúng thì như mặt người q8Chúng có tóc như tóc đàn bà, có orăng tựa răng sư tử. 9Ngực chúng khác nào áo giáp sắt, và tiếng cánh chúng đập, onhư tiếng xe nhiều ngựa kéo đang xông vào trận. 10Chúng có đuôi như đuôi bọ cạp, mang nọc ; đuôi chúng có quyền phép làm hại người ta trong vòng năm tháng. 11Vua cai trị chúng là thần sứ của vực thẳm r, tên Híp-ri là “A-vát-đôn”, còn tên Hy-lạp là “A-pô-ly-on”.

12Cái Khốn thứ nhất đã qua, nhưng này còn hai cái Khốn nữa theo sau.

Tiếng kèn thứ sáu

13Tiếng kèn của thiên thần thứ sáu nổi lên s. Tôi nghe có một tiếng phát ra từ obốn sừng t của bàn thờ bằng vàng ở trước nhan Thiên Chúa. 14Tiếng ấy bảo thiên thần thứ sáu đang cầm kèn : “Hãy thả bốn vị thiên thần đang bị trói ở osông cả Êu-phơ-rát u.” 15Bốn thiên thần được thả ra, các vị sẵn sàng để đúng vào năm, tháng, ongày, giờ ấy v thì giết một phần ba loài người. 16Số các đạo quân là hai trăm triệu kỵ binh ; tôi được nghe biết con số ấy. 17Trong thị kiến, tôi thấy ngựa và người cưỡi ngựa như thế này : chúng mặc áo giáp màu lửa, màu huỳnh ngọc và diêm sinh ; đầu ngựa như đầu sư tử, và mõm chúng phun ra olửa, khói và diêm sinh. 18Một phần ba loài người bị ba tai ương ấy giết, tức là lửa, khói và diêm sinh từ mõm ngựa ophun ra. 19Quả thế, quyền phép của ngựa thì ở mõm và ở đuôi chúng, vì đuôi chúng như rắn, có đầu, và chúng dùng đầu ấy mà làm hại. 20Những người còn lại, những người không bị các tai ương ấy giết, vẫn okhông chịu hối cải mà từ bỏ các sản phẩm otay chúng làm ra, vẫn cứ thờ lạy ma quỷ và các otượng thần bằng vàng, bạc, đồng, đá, gỗ, là những tượng okhông thấy x, không nghe và không đi được. 21Họ không chịu hối cải mà từ bỏ những tội giết người, phù phép, gian dâm, trộm cắp y của họ.

Hình phạt cuối cùng đang tới a

10

1Sau đó, tôi thấy một thiên thần dũng mãnh khác từ trời xuống, có mây bao phủ, có hào quang trên đầu ; mặt thiên thần tựa mặt trời, còn chân thì như những cột lửa. 2Người cầm trong tay một cuốn sách nhỏ b mở sẵn, Người đặt chân phải lên biển, chân trái lên đất c3và okêu lớn tiếng như sư tử gầm. Người kêu xong, thì bảy hồi sấm d lên tiếng nói. 4Bảy hồi sấm nói xong, tôi sắp sửa viết thì nghe tiếng từ trời phán : “Hãy oniêm phong lại những gì bảy hồi osấm đã nói, đừng có viết.” 5Bấy giờ thiên thần tôi đã thấy đứng trên biển và đất, giơ tay hữu lên trời 6mà thề nhân danh Đấng Hằng Sống đến muôn thuở muôn đời, Đấng đã sáng tạo trời và muôn vật trên trời, đất và muôn vật dưới đất, biển và muôn vật trong biển đ. Người thề : “Sẽ không trì hoãn nữa ! 7Nhưng trong những ngày tiếng kèn của thiên thần thứ bảy bắt đầu nổi lên, thì omầu nhiệm của Thiên Chúa sẽ hoàn tất e, như Người đã oloan báo cho các tôi tớ của Người là các ngôn sứ.”

Nuốt cuốn sách nhỏ g

8Rồi tiếng tôi đã nghe từ trời, lại nói với tôi và bảo : “Hãy đi lấy cuốn sách mở sẵn trong tay thiên thần đang đứng trên biển và đất.” 9Tôi đến gặp thiên thần và xin người cho tôi cuốn sách nhỏ. Người bảo tôi : “Cầm lấy mà nuốt đi ! Nó sẽ làm cho bụng dạ ông phải cay đắng, nhưng trong miệng ông, nó sẽ ngọt ngào như mật ong.” 10Tôi cầm lấy ocuốn sách nhỏ từ tay thiên thần và nuốt đi. Trong miệng tôi nó ngọt ngào như mật ong, nhưng khi tôi nuốt rồi, thì bụng dạ tôi cay đắng h11Và có tiếng bảo tôi : “Một lần nữa, ông phải otuyên sấm về nhiều nước, nhiều dân, nhiều ngôn ngữ và vua chúa.”

Hai chứng nhân i

11

1Bấy giờ tôi nhận được một ocây sậy, giống như một cái gậy, và nghe bảo : “Hãy đứng dậy mà đo Đền Thờ Thiên Chúa và bàn thờ k cùng với những người đang thờ phượng trong đó. 2Nhưng tiền đình phía ngoài của Đền Thờ l, thì bỏ đi, đừng đo, vì chỗ ấy đã được phó mặc cho odân ngoại, chúng sẽ chà đạp Thành Thánh trong vòng obốn mươi hai tháng m3Trong vòng một ngàn hai trăm sáu mươi ngày ấy, Ta sẽ cho ohai chứng nhân n của Ta đến tuyên sấm, mình mặc áo vải thô o.” 4Đó là hai cây ô-liu p và hai cây đèn đứng trước nhan Chúa Tể cõi đất. 5Nếu ai muốn làm hại các ngài, thì olửa sẽ từ miệng các ngài phát ra và thiêu huỷ thù địch của các ngài. Ai muốn làm hại các ngài, sẽ bị giết như thế. 6Các ngài có quyền ođóng cửa trời lại, khiến mưa không rơi xuống trong những ngày các ngài làm ngôn sứ. Các ngài cũng có quyền obiến nước thành máu và gieo tai giáng hoạ xuống mặt đất, bao nhiêu lần tuỳ ý q7Khi các ngài đã hoàn thành nhiệm vụ làm chứng, thì Con Thú từ vực thẳm r sẽ lên tấn công các ngài, nó sẽ thắng và ogiết các ngài. 8Thi hài của các ngài sẽ nằm ở quảng trường của thành phố vĩ đại ; thành phố ấy mang tên tượng trưng là Xơ-đôm và Ai-cập s, ở chính nơi Chúa của các ngài đã chịu đóng đinh vào thập giá t9Từ các dân, các nước, các ngôn ngữ và các chi tộc, người ta sẽ đến nhìn xem thi hài các ngài trong ba ngày rưỡi và không cho phép chôn các ngài trong mộ. 10Những người sống trên mặt đất hân hoan vì các ngài đã chết, họ sẽ ăn mừng và tặng quà nhau, vì hai ngôn sứ này đã làm khổ họ. 11Sau ba ngày rưỡi, osinh khí từ Thiên Chúa đến nhập vào các ngài, và các ngài đứng dậy được. Những kẻ đang nhìn các ngài đều kinh hãi. 12Rồi các ngài nghe một tiếng lớn từ trời bảo : “Hãy lên đây !” Và các ngài olên trời u trong đám mây, trước mắt thù địch của các ngài. 13Ngay giờ ấy, xảy ra một trận động đất mạnh ; một phần mười thành phố bị sụp đổ và bảy ngàn người bị giết trong cơn động đất. Những người còn lại v thì sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa trên trời.

Tiếng kèn thứ bảy

14Cái oKhốn thứ hai đã qua, thì này cái Khốn thứ ba lại sắp đến.

15Tiếng kèn của thiên thần thứ bảy nổi lên x. Trên trời có những tiếng lớn nói rằng : “oVương quyền trên thế gian nay đã thuộc về Chúa chúng ta và Đức Ki-tô của Người y ; Người sẽ ohiển trị đến muôn thuở muôn đời.” 16Hai mươi bốn vị Kỳ Mục ngồi trên ngai trước nhan Thiên Chúa, liền sấp mặt xuống, phủ phục mà thờ lạy Thiên Chúa. 17Các vị ấy nói :

“Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng,

oĐấng hiện có và đã có,

chúng con xin cảm tạ Ngài

đã sử dụng quyền năng mạnh mẽ

và lên ngôi hiển trị.

18oChư dân đã nổi trận lôi đình a,

nhưng cơn lôi đình Ngài ập tới,

và đã đến thời xét xử các vong nhân,

thời ân thưởng các ongôn sứ,

bề tôi của Chúa,

cũng như muôn kẻ thuộc về Ngài,

và những ai olớn nhỏ

hằng kính sợ Thánh Danh ;

đã đến thời huỷ diệt

những kẻ nào huỷ hoại mặt đất.”

19oĐền Thờ Thiên Chúa ở trên trời mở ra, và Hòm Bia Giao Ước xuất hiện trong Đền Thờ b. Và có ánh chớp, tiếng sấm tiếng sét, động đất và mưa đá lớn.

Người Phụ Nữ và Con Mãng Xà c

12

1Rồi có điềm lớn xuất hiện trên trời d : một người Phụ Nữ đ, mình khoác omặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao. 2Bà có othai, đang kêu la đau đớn và quằn quại vì sắp sinh con e3Lại có điềm khác xuất hiện trên trời : đó là một Con Mãng Xà g, đỏ như lửa, có bảy đầu và omười sừng, trên bảy đầu đều có vương miện. 4Đuôi nó quét hết một ophần ba các ngôi sao trên trời mà quăng xuống đất. Rồi Con Mãng Xà đứng chực sẵn trước mặt người Phụ Nữ sắp sinh con, để khi bà sinh xong là nó nuốt ngay con bà. 5Bà đã osinh được một người con, một người con trai, người con này sẽ dùng otrượng sắt mà chăn dắt muôn dân. Con bà được đưa ngay lên Thiên Chúa, lên tận ngai h của Người. 6Còn người Phụ Nữ thì trốn vào sa mạc i ; tại đó Thiên Chúa đã dọn sẵn cho bà một chỗ ở, để bà được nuôi dưỡng ở đó, trong vòng một ngàn hai trăm sáu mươi ngày k.

7Bấy giờ, có giao chiến trên trời : thiên thần oMi-ca-en l và các thiên thần của người giao chiến với Con Mãng Xà. Con Mãng Xà cùng các thiên thần của nó cũng giao chiến. 8Nhưng nó không đủ sức thắng được, và cả bọn không còn chỗ trên trời nữa. 9Con Mãng Xà bị tống ra, đó là Con oRắn xưa, mà người ta gọi là ma quỷ hay Xa-tan, tên chuyên mê hoặc toàn thể thiên hạ ; nó bị tống xuống đất, và các thiên thần của nó cũng bị tống xuống với nó. 10Và tôi nghe có tiếng hô to trên trời m :

“Thiên Chúa chúng ta thờ

giờ đây ban ơn cứu độ,

giờ đây biểu dương uy lực

với vương quyền,

và Đức Ki-tô của Người

giờ đây cũng biểu dương quyền bính,

vì kẻ otố cáo anh em của ta,

ngày đêm tố cáo họ

trước toà Thiên Chúa,

nay bị tống ra ngoài.

11Họ đã thắng được nó

nhờ máu Con Chiên

và nhờ lời họ làm chứng về Đức Ki-tô :

họ ocoi thường tính mạng,

sẵn sàng chịu chết.

12Nào thiên quốc cùng chư vị

ở chốn thiên đình,

hãy vì đó mà mừng vui hoan hỷ !

Khốn cho đất và biển,

vì ma quỷ đã xuống với các ngươi,

nó giận điên lên vì biết rằng

nó chỉ còn một oít thời gian.”

13Khi Con Mãng Xà n thấy mình đã bị tống xuống đất, nó liền ođuổi bắt người Phụ Nữ đã sinh con trai. 14Bà được ban cho đôi ocánh đại bàng o, để bay vào sa mạc, vào nơi dành cho bà, tại đó bà được nuôi dưỡng omột thời, hai thời và nửa thời p, ở xa Con Rắn. 15Từ miệng, Con Rắn phun nước ra đằng sau bà như một dòng sông q, để cuốn bà đi. 16Nhưng đất cứu giúp bà : ođất há miệng r ra uống cạn dòng sông từ miệng Con Mãng Xà phun ra. 17Con Mãng Xà nổi giận với người Phụ Nữ và đi giao chiến với những người còn lại trong dòng dõi bà, là những người tuân theo các điều răn của Thiên Chúa và giữ lời chứng của Đức Giê-su s18Rồi nó đứng t trên bãi cát ngoài biển.

Con oMãng Xà ban quyền cho Con Thú u

13

1Bấy giờ tôi thấy một oCon Thú từ dưới biển v đi lên ; nó có mười sừng và bảy đầu x ; trên mười sừng đều có vương miện, và trên các đầu có danh hiệu xúc phạm đến Thiên Chúa y2Con Thú tôi trông thấy thì giống như con obáo, chân nó như chân gấu, mõm như mõm sư tử. Con Mãng Xà ban cho nó quyền năng và ngai báu của mình cũng như một oquyền hành lớn lao. 3Một trong các đầu của nó dường như đã bị giết chết a, nhưng vết tử thương của nó đã được chữa lành. Bấy giờ toàn thể cõi đất thán phục đi theo Con Thú. 4Họ thờ lạy Con Mãng Xà vì nó đã ban quyền hành cho Con Thú, và họ cũng thờ lạy Con Thú mà rằng : “Ai sánh được với Con Thú b và ai có thể giao chiến với Con Thú ?” 5Nó đã được ban cho một cái omồm ăn nói huênh hoang và phạm thượng, và được ban cho quyền hành động trong vòng obốn mươi hai tháng. 6Nó mở miệng nói phạm đến Thiên Chúa, đến danh Người, đến lều thánh của Người c, và những đấng ở trên trời. 7Nó được phép ogiao chiến với dân thánh và thắng họ d, và nó được oban quyền đ trên mọi chi tộc, mọi nước, mọi ngôn ngữ và mọi dân. 8Mọi người sống trên mặt đất sẽ thờ lạy nó ; đó là những người từ thuở tạo thiên lập địa e không được ghi tên trong oSổ Trường Sinh của Con Chiên đã bị giết. 9oAi có tai thì hãy nghe. 10Ai phải đi đày thì đi đày, ai phải ochết vì gươm thì sẽ chết vì gươm g. Đây là lúc dân thánh cần phải có lòng kiên nhẫn và đức tin.

Ngôn sứ giả phục vụ Con Thú h

11Tôi thấy một Con Thú khác từ đất đi lên i. Nó có hai sừng giống như sừng ochiên k, và nói năng như một Con Mãng Xà l12Nó thi hành tất cả quyền bính của Con Thú thứ nhất, trước mặt Con Thú ấy, và làm cho đất, cũng như những người sống trên mặt đất, thờ lạy Con Thú thứ nhất, mà vết tử thương đã được chữa lành. 13Nó làm những odấu lạ lớn lao m, khiến cho ngay cả lửa từ trời cũng rơi xuống đất trước mặt người ta. 14Nhờ các dấu lạ mà nó được quyền làm trước mặt Con Thú, nó mê hoặc những người sống trên mặt đất, bảo họ tạc tượng thờ Con Thú n mang vết thương gươm đâm mà nay đã hồi sinh. 15Nó được quyền thổi thần khí vào tượng Con Thú o, khiến tượng Con Thú cũng nói được và ra olệnh giết những ai không thờ lạy mình. 16Nó bắt mọi người, không phân biệt lớn nhỏ, giàu nghèo, tự do hay nô lệ, phải othích dấu p trên tay hữu hoặc trên trán. 17Không ai có thể mua bán q, nếu không mang dấu thích đó, tức là tên Con Thú hoặc con số r tương đương với tên nó.

18oĐây là lúc cần phải có sự khôn ngoan. Ai có trí thông minh hãy tính ra số của tên Con Thú, vì đó là số của tên một người, và số của tên người ấy là sáu trăm sáu mươi sáu s.

oCác người tháp tùng Con Chiên t

14

1Tôi thấy : kìa Con Chiên đứng trên onúi Xi-on u ; cùng với Con Chiên, có một trăm bốn mươi bốn ngàn người, mang danh v của Con Chiên và của Cha Con Chiên ghi trên trán. 2Và tôi nghe thấy tiếng từ trời như tiếng nước lũ, như tiếng sấm lớn. Tiếng tôi nghe thấy tựa hồ tiếng những nhạc sĩ vừa gảy đàn vừa hát. 3Họ ohát một bài ca mới x trước ngai Thiên Chúa y, trước bốn Con Vật và các vị Kỳ Mục. Không ai có thể học được bài ca này, ngoài một trăm bốn mươi bốn ngàn người ấy, là những người đã được chuộc về từ omặt đất. 4Những người ấy đã không ra ô uế bởi phụ nữ, vì họ còn tân a. Con Chiên ođi đâu, họ cũng đi theo đó b. Họ đã được chuộc về từ giữa loài người, làm của đầu mùa c dâng lên Thiên Chúa và Con Chiên. 5Chẳng ai thấy miệng họ onói dối : không ai chê trách họ được d.

Ba thiên thần báo giờ phán xét đ

6Rồi tôi thấy một thiên thần khác obay trên đỉnh vòm trời, mang một tin mừng vĩnh cửu e để loan báo cho các người ở trên mặt đất, cho mọi dân, mọi chi tộc, mọi ngôn ngữ và mọi nước. 7Người lớn tiếng hô : “Hãy kính osợ Thiên Chúa và tôn vinh Người, vì đã đến giờ Người phán xét. Hãy thờ lạy Đấng đã otạo thành trời đất, biển khơi và mọi nguồn nước.” 8Một thiên thần khác, vị thứ hai, theo sau và nói : “oSụp đổ rồi, sụp đổ rồi, thành Ba-by-lon g vĩ đại, thành đã từng cho mọi nước ouống thứ rượu là sự gian dâm cuồng loạn h của nó.” 9Một thiên thần khác, vị thứ ba, theo sau hai vị kia và lớn tiếng nói : “Ai thờ lạy Con Thú và otượng của nó, và chịu thích dấu của nó trên trán hoặc trên tay, 10thì người ấy sẽ phải uống thứ rượu, là cơn lôi đình i của Thiên Chúa, rượu nguyên chất rót vào chén thịnh nộ của Người ; người ấy sẽ bị làm khổ trong olửa và diêm sinh k trước mặt các thánh thiên thần và trước mặt Con Chiên. 11Khói từ chốn khổ hình của chúng cứ obốc lên đời đời kiếp kiếp l. Kẻ nào thờ lạy Con Thú và tượng của nó, và nhận dấu thích tên nó, thì ngày đêm không được nghỉ ngơi.” 12Đây là lúc odân thánh, là những người otuân giữ các điều răn của Thiên Chúa và sống theo niềm tin vào Đức Giê-su, cần phải có lòng kiên nhẫn. 13Và tôi nghe có tiếng từ trời phán rằng : “Ngươi hãy viết : Ngay từ bây giờ, ophúc thay những người đã chết, mà được chết trong Chúa m !” Thần Khí phán : “Phải, họ sẽ được onghỉ ngơi n, không còn vất vả nhọc nhằn nữa, vì các việc họ làm vẫn theo họ.”

oMùa gặt cánh chung o

14Tôi thấy : kìa một đám mây trắng, và có oĐấng ngự trên mây, giống như một Con Người, đầu đội triều thiên vàng và tay cầm liềm sắc bén p15Một thiên thần khác từ Đền Thờ đi ra, lớn tiếng thưa với Đấng ngự trên mây : “Xin otra liềm của Ngài mà gặt, vì đã đến giờ gặt : mùa màng trên đất đã chín rồi q !” 16Đấng ngự trên mây oquăng liềm r của mình xuống đất và đất bị gặt.

17Rồi một thiên thần khác từ Đền Thờ ở trên trời đi ra, cũng cầm liềm sắc bén. 18Một thiên thần khác từ obàn thờ s đi ra, vị này có quyền trên lửa, lớn tiếng nói với vị cầm liềm sắc : “Xin tra liềm sắc bén của ngài mà hái các chùm nho trong vườn nho dưới đất, vì các trái nho của đất đã chín t rồi !” 19Thiên thần kia quăng liềm của mình xuống đất mà hái nho trong vườn nho dưới đất, rồi đổ cả vào obồn đạp nho lớn u, tức là ocơn lôi đình của Thiên Chúa. 20Người ta đạp nho trong bồn đặt ở ngoài thành v, máu tự bồn trào ra ngập đến hàm thiếc ongựa và lan đến một ngàn sáu trăm dặm x.

Bài ca của ông Mô-sê và của Con Chiên y

15

1Rồi tôi thấy một điềm khác trên trời, một điềm lớn lao và kỳ diệu : bảy thiên thần mang bảy tai ương, đó là những tai ương cuối cùng a, vì với những tai ương này, cơn lôi đình của Thiên Chúa đã hoàn tất. 2oTôi thấy có cái gì như biển trong vắt pha ánh lửa b, và những người thắng Con Thú, thắng otượng của nó và con số tương đương với tên nó ; tôi thấy họ đứng trên biển trong vắt ấy, họ cầm những cây đàn của Thiên Chúa 3và hát obài ca của ông Mô-sê, tôi tớ Thiên Chúa, và obài ca của Con Chiên c ; họ hát rằng :

“Lạy Chúa là Thiên Chúa Toàn Năng,

osự nghiệp Ngài thật lớn lao kỳ diệu !

Lạy Đức Vua trị vì muôn nước d,

đường lối Ngài quả ochân thật công minh !

4Lạy Chúa, nào có ai không kính sợ Chúa ?

Ai mà chẳng tôn vinh danh Ngài ?

Vì chỉ có Ngài chí thánh chí tôn đ.

Người omuôn nước

sẽ về phủ phục trước Tôn Nhan,

vì ai ai cũng đều thấy rõ

những phán quyết công minh của Ngài e.”

Bảy chén tai ương g

5Sau đó tôi thấy Đền Thờ là Lều oChứng Ước h mở ra ở trên trời. 6Bảy thiên thần mang bảy tai ương từ Đền Thờ đi ra, mình mặc oáo vải gai tinh khiết sáng chói, ngang ngực có thắt đai bằng vàng i7Một trong bốn Con Vật k đưa cho bảy thiên thần bảy chén vàng, đầy ocơn lôi đình của Thiên Chúa, Đấng hằng sống đến muôn thuở muôn đời. 8Đền Thờ ođầy khói từ vinh quang Thiên Chúa và từ quyền năng của Người toả ra l. Không ai có thể vào trong Đền Thờ, bao lâu bảy tai ương do bảy thiên thần mang đến chưa hoàn tất.

16

1Bấy giờ tôi nghe một otiếng lớn từ Đền Thờ bảo bảy thiên thần : “Hãy đi trút bảy chén lôi đình m của Thiên Chúa xuống mặt đất.” 2Vị thứ nhất đi trút chén của mình xuống mặt đất. Những người omang dấu thích của Con Thú và thờ lạy tượng nó liền bị một oung nhọt n ác tính và đau đớn.

3Vị thứ hai trút chén của mình xuống biển. oBiển liền hoá ra máu o như máu người chết, và mọi sinh vật dưới biển đều chết.

4Vị thứ ba trút chén của mình xuống sông ngòi và các nguồn nước pNước liền hoá ra máu. 5Tôi nghe othiên thần có quyền trên nước nói : “Lạy Đức Thánh, oĐấng hiện có và đã có, Ngài thật công minh vì đã xét xử như vậy. 6Chúng đã đổ omáu dân thánh và các ngôn sứ, nên Ngài đã cho chúng uống máu : thật là đích đáng !” 7Tôi lại nghe obàn thờ nói q : “Vâng, lạy Chúa là Thiên Chúa Toàn Năng, những olời Ngài phán quyết đều chân thật công minh !”

8Vị thứ tư trút chén của mình xuống mặt trời. Mặt trời liền được phép dùng lửa mà thiêu đốt r người ta. 9Người ta bị khí nóng dữ dội thiêu đốt, họ nói phạm đến danh Thiên Chúa, Đấng có quyền trên các tai ương đó, nhưng họ okhông chịu hối cải mà tôn vinh Người.

10Vị thứ năm trút chén của mình xuống ngai Con Thú s. Vương quốc của nó liền ra otối tăm t ; người ta cắn lưỡi vì đau đớn ; 11họ nói phạm đến Thiên Chúa trên trời, vì quá đau đớn và bị ung nhọt, nhưng họ không chịu hối cải mà từ bỏ các việc mình làm.

12Vị thứ sáu trút chén của mình xuống osông cả Êu-phơ-rát uNước sông ấy liền khô cạn, để dọn đường cho các vua từ phương đông tới. 13Bấy giờ từ miệng Con Mãng Xà, từ miệng Con Thú và từ miệng ngôn sứ giả, tôi thấy ba thần ô uế nhảy ra như những con oếch v14Chúng quả là những thần khí của ma quỷ, chúng làm những dấu lạ và đi đến với vua chúa trên khắp cả thiên hạ, nhằm tập hợp họ lại để ogiao chiến trong ongày lớn lao của Thiên Chúa Toàn Năng. – 15“Đây x, Ta đến như kẻ trộm. oPhúc thay kẻ canh thức và giữ áo mình, kẻo phải đi đứng trần truồng và bị người ta nhìn thấy sự loã lồ của mình !”– 16Chúng quy tụ họ tại một nơi, tiếng Híp-ri gọi là Hác-mơ-ghít-đô y.

17Vị thứ bảy a trút chén của mình xuống không khí. Từ Đền Thờ, từ ngai liền có otiếng lớn phát ra : “Xong cả rồi !” 18Lúc ấy có ánh chớp, tiếng sấm tiếng sét và động đất lớn như chưa hề có động đất lớn như vậy bao giờ, otừ khi con người xuất hiện trên mặt đất b19Thành vĩ đại vỡ ra làm ba phần và các thành thị của các nước bị sụp đổ. Thiên Chúa đã nhớ đến thành Ba-by-lon vĩ đại c mà cho nó ouống chén rượu là cơn lôi đình thịnh nộ của Người. 20Mọi hải đảo obiến đi, núi non không còn nữa. 21Những hạt omưa đá lớn, nặng chừng nửa tạ d, từ trời giáng xuống người ta, và người ta nói phạm đến Thiên Chúa vì bị tai ương mưa đá, bởi lẽ tai ương đó lớn quá chừng.

2. BA-BY-LON BỊ TRỪNG PHẠT đ

oCon Điếm khét tiếng e

17

1Bấy giờ, trong số bảy thiên thần mang bảy chén, một vị đến bảo tôi : “Lại đây, tôi sẽ chỉ cho ông thấy Con Điếm khét tiếng g, đang ngồi bên những olàn nước mênh mông, bị xét xử như thế nào. 2oVua chúa trần gian đã olàm chuyện gian dâm với nó, và những người sống trên mặt đất đã say vì thứ rượu là sự gian dâm của nó.” 3Rồi đang khi tôi xuất thần thì thiên thần đem tôi vào osa mạc h. Ở đó tôi thấy một người đàn bà, ngồi trên một Con Thú đỏ thẫm, Con Thú ấy mang đầy những danh hiệu xúc phạm đến Thiên Chúa i, và có obảy đầu mười sừng k4Người đàn bà mặc áo đỏ tía và đỏ thẫm, trang sức toàn bằng vàng, đá quý và ngọc trai l, tay cầm một ochén vàng đầy những thứ ghê tởm và ô uế, tức là sự gian dâm của nó. 5Trên trán m nó, có viết một tên mang ý nghĩa ohuyền bí : “Ba-by-lon vĩ đại, mẹ đẻ ra các gái điếm và các thứ ghê tởm trên trần gian.” 6Tôi thấy người đàn bà ấy say máu n dân thánh và máu các chứng nhân của Đức Giê-su. Thấy nó, tôi rất đỗi ngạc nhiên.

Ý nghĩa tượng trưng của Con Thú và Con Điếm o

7Bấy giờ thiên thần bảo tôi : “Sao lại ngạc nhiên ? Tôi sẽ nói cho ông hay ý nghĩa huyền bí của người đàn bà và của Con Thú nó đang cưỡi, là Con Thú bảy đầu mười sừng. 8oCon Thú ông vừa thấy, nó đã có nhưng không còn nữa p. Nó sắp từ vực thẳm đi lên và đang tới chỗ diệt vong. Các người sống trên mặt đất, mà từ thuở tạo thiên lập địa không được oghi tên trong Sổ Trường Sinh, sẽ ngạc nhiên khi thấy Con Thú, vì nó đã có, nó không còn nữa, nhưng sẽ trở lại q9oĐây là lúc cần phải có trí thông minh cùng với sự khôn ngoan. Bảy đầu là bảy quả núi trên đó người đàn bà ngồi.

“Đó cũng là bảy vua ;10năm vua đã đổ, một vua hiện còn, một vua khác chưa đến r, và khi vua này đến thì phải ở lại ít thời gian thôi. 11Còn Con Thú đã có và không còn nữa, nó là vua thứ tám s, nó cũng thuộc số bảy vua và đang tới chỗ diệt vong. 12Mười sừng ông đã thấy, là mười vua t ; chúng chưa nhận được vương quyền, và sẽ nhận được quyền làm vua với Con Thú, trong vòng một giờ. 13Chúng chỉ có một ý định duy nhất là trao thế lực và quyền bính của mình cho Con Thú. 14Chúng sẽ ogiao chiến với Con Chiên, và Con Chiên sẽ thắng chúng, vì Con Chiên là Chúa các chúa, Vua các vua u ; những kẻ ođi theo Người, tức là những kẻ được kêu gọi, được tuyển chọn, và luôn trung thành, cũng sẽ thắng.”

15Thiên thần lại nói với tôi : “Những làn nước ông đã thấy, nơi Con Điếm ngồi, là những dân, những đám đông, những nước và những ngôn ngữ. 16Mười sừng ông đã thấy và Con Thú, chúng sẽ ghét Con Điếm, sẽ bắt nó phải đơn độc và otrần truồng, sẽ ăn thịt nó và dùng lửa thiêu huỷ nó v17Quả vậy, Thiên Chúa đã khiến chúng quyết tâm thực hiện ý định của Người x, thực hiện một ý định duy nhất là trao vương quyền của chúng cho Con Thú, cho đến khi các lời Thiên Chúa được hoàn tất. 18Người đàn bà ông đã thấy, là oThành vĩ đại y nắm vương quyền thống trị vua chúa trần gian.”

Thiên thần báo tin Ba-by-lon sụp đổ a

18

1Sau đó, tôi thấy một thiên thần khác từ trời xuống, với quyền hành rộng lớn, và ovinh quang người làm cho mặt đất rực sáng. 2Người lên tiếng hô mạnh mẽ : “oSụp đổ rồi, sụp đổ rồi, thành Ba-by-lon vĩ đại ! Nó đã trở nên osào huyệt của ma quỷ, hang ổ của mọi thứ thần ô uế, hang ổ của mọi thứ chim chóc ô uế và đáng ghét b3bởi vì mọi nước đã ouống thứ rượu là sự gian dâm cuồng loạn của nó, vua chúa trần gian đã làm chuyện gian dâm với nó, và các con buôn c trên trần gian đã làm giàu nhờ sự xa hoa vô độ của nó !”

Dân Thiên Chúa phải lánh đi d

4Rồi tôi nghe một otiếng khác từ trời bảo : “Hỡi dân Ta đ, hãy ora khỏi thành ấy đi, để khỏi thông đồng với tội lỗi của nó và hứng lấy những tai ương dành cho nó ! 5Thật vậy, otội lỗi của nó đã chồng chất lên đến tận trời, và Thiên Chúa đã nhớ đến các việc gian ác e của nó. 6Nó đã xử làm sao, hãy xử lại với nó như vậy. Hãy otrả lại cho nó gấp đôi những việc nó làm. Chén rượu nó đã rót, hãy rót trả gấp đôi g7Nó đã phô trương vinh quang và sống xa hoa bao nhiêu, thì hãy giáng khổ hình và tang tóc cho nó bấy nhiêu. Nó đã tự nhủ : ‘Ta ngự trên ngai nữ hoàng, ta okhông goá bụa, và ta sẽ không hề lâm cảnh tang tóc !’ 8Vì thế, nội otrong một ngày h, những tai ương dành cho nó sẽ ập đến : nào là ôn dịch, nào là tang tóc, nào là đói kém i ; nó sẽ bị lửa thiêu huỷ, vì Đức Chúa, Thiên Chúa, Đấng đã xét xử nó, là Đấng oai hùng !

oThan khóc Ba-by-lon k

9Vua chúa trần gian đã làm chuyện gian dâm và sống xa hoa với nó, sẽ đấm ngực khóc than nó, khi thấy khói từ đám cháy thiêu huỷ nó. 10Vì sợ khổ hình của nó, chúng sẽ đứng xa xa mà than rằng :

“Khốn thay ! Khốn thay !

Hỡi thành vĩ đại,

hỡi Ba-by-lon,

thành phố hùng cường,

vì nội trong một giờ,

ngươi đã bị xét xử l !”

11Các con buôn trên mặt đất khóc lóc để tang nó, vì không còn ai mua hàng hoá của chúng nữa. 12Hàng hoá đó là : vàng, bạc, đá quý, ngọc trai ; vải gai mịn, vải đỏ tía, tơ lụa, vải đỏ thẫm ; gỗ trầm, đồ bằng ngà, đồ bằng gỗ quý, bằng đồng, bằng sắt, bằng cẩm thạch ; 13quế, sa nhân, hương thơm, một dược, nhũ hương ; rượu, dầu, tinh bột, lúa mì, súc vật, chiên cừu, ngựa, xe, thân xác, và cả linh hồn người ta nữa m.

14oHoa quả lòng ngươi ao ước đã biến xa ngươi ; mọi thứ loè loẹt, hào nhoáng, ngươi không còn nữa, và người ta sẽ chẳng bao giờ tìm thấy nữa n !

15Những kẻ buôn các hàng hoá ấy, những kẻ đã nhờ thành ấy mà làm giàu, sẽ đứng xa xa vì sợ khổ hình của nó, sẽ khóc lóc, để tang và than rằng :

16“Khốn thay ! Khốn thay !

Thành vĩ đại

đã mặc vải gai mịn,

ovải đỏ tía và đỏ thẫm,

trang sức toàn bằng vàng,

đá quý và ngọc trai,

17vì nội trong một giờ,

bấy nhiêu của cải

đã bị phá tan hoang !”

Mọi tài công và mọi kẻ đi tàu, các othuỷ thủ và các người làm nghề hàng hải, đứng xa xa,18và khi thấy khói từ đám cháy thiêu huỷ nó, họ kêu lên : “Thành nào osánh được với thành vĩ đại ?” 19Chúng rắc tro bụi lên đầu, kêu la, khóc lóc, để tang và than rằng :

“Khốn thay ! Khốn thay !

Thành vĩ đại

đã lấy sự phong phú của mình

mà làm giàu cho các chủ tàu biển,

vì nội trong một giờ,

nó đã bị phá tan hoang o !”

20Hỡi thiên quốc, ohãy mừng vui hoan hỷ, vì nó đã bị phá tan hoang. Hỡi dân thánh, các tông đồ và các ngôn sứ, hãy mừng vui hoan hỷ, vì Thiên Chúa đã xử công minh cho các người, khi lên án nó p !

21Bấy giờ một thiên thần dũng mãnh nhắc một otảng đá to như chiếc cối xay lớn mà ném xuống biển và nói q :

Ba-by-lon, thành vĩ đại,

sẽ bị thẳng tay ném đi như thế đó,

và người ta sẽ chẳng bao giờ

còn tìm thấy nó nữa !

22Trong thành ngươi,

sẽ chẳng bao giờ còn nghe

tiếng nhạc sĩ gảy ođàn, ca hát,

thổi sáo và thổi kèn.

Trong thành ngươi,

sẽ chẳng bao giờ còn thấy

thợ thủ công thuộc mọi ngành nghề.

Trong thành ngươi,

sẽ chẳng bao giờ còn nghe

otiếng cối xay bột nữa r.

23Trong thành ngươi,

sẽ chẳng bao giờ còn thấy

ánh sáng đèn chiếu rọi.

Trong thành ngươi,

sẽ chẳng bao giờ còn nghe

otiếng cô dâu chú rể.

Bởi vì các con buôn của ngươi

từng là kẻ quyền thế trên mặt đất,

bởi vì ngươi đã dùng phù phép

mà làm cho muôn nước mê hoặc s,

24và trong thành ngươi,

đã tìm thấy omáu của các ngôn sứ,

của dân thánh

và của mọi người

đã bị giết trên mặt đất t.”

Khải hoàn ca trên thiên quốc u

19

1Sau đó, tôi nghe như có tiếng hô lớn của đoàn người đông đảo ở trên trời vang lên :

oHa-lê-lui-av!

Thiên Chúa ta thờ là Đấng Cứu Độ,

Đấng vinh hiển uy quyền x !

2Những olời Người phán quyết

đều chân thật công minh !

Vì Người đã oxét xử Con Điếm khét tiếng

từng dùng chuyện gian dâm

mà làm cho mặt đất ra hư hỏng,

và Người đã bắt nó

phải đền nợ omáu các tôi tớ của Người

mà chính tay nó đã giết y.”

3Lần thứ hai a họ lại hô : “Ha-lê-lui-a ! oKhói lửa thiêu nó cứ bốc lên đời đời kiếp kiếp !” 4Bấy giờ, hai mươi bốn vị Kỳ Mục và bốn Con Vật phủ phục xuống thờ lạy Thiên Chúa, Đấng ngự trên ngai, mà tung hô : “A-men ! Ha-lê-lui-a !”

5Rồi từ ngai có tiếng phát ra b :

“Nào ca ngợi Thiên Chúa chúng ta,

hỡi tất cả tôi trung của Chúa,

hỡi những ai olớn nhỏ

hằng kính sợ Người !”

6Tôi lại nghe như có tiếng hô của đoàn người đông đảo, nghe như tiếng nước lũ, như tiếng sấm vang dữ dội :

“Ha-lê-lui-a !

oĐức Chúa là Thiên Chúa Toàn Năng

đã lên ngôi hiển trị.

7Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ

dâng Chúa lời tôn vinh,

8vì nay đã tới ngày

cử hành hôn lễ Con Chiên c,

và oHiền Thê của Người

đã trang điểm sẵn sàng,

nàng đã được mặc áo vải gai

osáng chói và tinh tuyền.”

Vải gai đây chỉ những việc lành của dân thánh.9Thiên thần bảo tôi : “Hãy viết : oHạnh phúc thay d kẻ được mời đến odự tiệc cưới Con Chiên !” Người lại bảo tôi : “Đó là những lời chân thật của chính Thiên Chúa.” 10Tôi ophủ phục xuống dưới chân người mà thờ lạy đ, nhưng người nói : “Đừng, đừng ! Tôi cũng là một tôi tớ như ông và như các anh em của ông, những người giữ lời chứng của Đức Giê-su. Hãy thờ lạy Thiên Chúa.” Lời chứng của Đức Giê-su, là thần khí linh hứng cho ngôn sứ e.

3. CÁC DÂN NGOẠI BỊ TIÊU DIỆT g

oCuộc chiến cánh chung thứ nhất h

11Bấy giờ tôi thấy trời rộng mở : kìa một con ngựa trắng, và người cưỡi ngựa mang tên là “oTrung thành và Chân thật” i, Người theo công lý mà xét xử và giao chiến. 12Mắt Người như ngọn lửa hồng, ođầu Người đội nhiều vương miện k, Người mang một danh hiệu l viết trên mình, mà ngoài Người ra ochẳng ai biết được. 13Người khoác một áo choàng ođẫm máu, và danh hiệu của Người là : “oLời của Thiên Chúa” m14Các đạo quân thiên quốc n đi theo Người, họ cưỡi ngựa trắng, mặc áo vải gai mịn trắng tinh. 15Từ omiệng Người phóng ra một thanh gươm sắc bén để chém muôn nước. Chính Người sẽ dùng otrượng sắt mà chăn dắt chúng. Người ođạp trong bồn đạp nho chứa thứ rượu là cơn lôi đình thịnh nộ o của Thiên Chúa Toàn Năng16Người mang một danh hiệu viết trên áo choàng và trên vế : “oVua các vua, oChúa các chúa” p.

17Rồi tôi thấy một thiên thần q đứng trên mặt trời ; người lớn tiếng bảo mọi oloài chim đang bay trên đỉnh vòm trời : “Đến đây, tề tựu cả về mà dự đại tiệc r của Thiên Chúa, 18để ăn thịt vua chúa, thịt dũng tướng hùng binh, thịt chiến mã và kỵ binh, thịt mọi người, tự do cũng như nô lệ, trẻ nhỏ cũng như người lớn s !”

19Tôi lại thấy oCon Thú và vua chúa trên mặt đất, cùng với các đạo quân của chúng, tụ tập lại để giao chiến với Đấng cưỡi ngựa và ođạo quân của Người t20Con Thú bị bắt, cùng với tên ngôn sứ giả từng dùng các dấu lạ hắn làm trước mặt nó, mà mê hoặc những kẻ nhận dấu thích của nó u và những kẻ thờ lạy tượng của nó. Cả hai bị quăng sống vào hồ olửa có diêm sinh đang cháy ngùn ngụt v21Những người còn lại x bị thanh gươm phóng ra từ miệng Đấng cưỡi ngựa giết chết, và mọi loài chim được ăn ono thịt của chúng.

Triều đại một ngàn năm y

20

1Bấy giờ tôi thấy một thiên thần từ trời xuống, tay cầm ochìa khoá vực thẳm và một dây xích lớn. 2Người bắt lấy oCon Mãng Xà a, tức là Con Rắn xưa, cũng là ma quỷ hay Xa-tan, và xích nó lại một ngàn năm. 3Người quăng nó vào vực thẳm, rồi đóng cửa và niêm phong lại, để nó không còn mê hoặc các nước, cho đến khi hết một ngàn năm ấy. Sau đó, nó phải được thả ra trong một thời gian ngắn.

4Rồi tôi thấy những chiếc ngai b, có người ngồi trên đó, và họ được ban quyền oxét xử. Tôi cũng thấy linh hồn những người đã bị chém đầu vì đã rao giảng olời chứng của Đức Giê-su và lời của Thiên Chúa ; họ là những kẻ đã không thờ lạy oCon Thú và tượng của nó, và không nhận thích dấu của nó trên trán và trên tay. Họ sống lại và ohiển trị với Đức Ki-tô một ngàn năm c5Những người khác trong số kẻ chết thì không được sống lại trước khi hết một ngàn năm ấy. Đó là lần phục sinh thứ nhất d6oHạnh phúc thay và thánh thiện dường nào kẻ được dự phần vào cuộc phục sinh thứ nhất này ! oCái chết thứ hai đ không có quyền gì trên họ ; nhưng họ sẽ là otư tế e của Thiên Chúa và của Đức Ki-tô, họ sẽ hiển trị với Đức Ki-tô một ngàn năm ấy.

oCuộc chiến cánh chung thứ hai g

7Hết một ngàn năm ấy, Xa-tan sẽ được thả ra khỏi ngục. 8Nó sẽ ra đi mê hoặc các nước ở khắp bốn phương thiên hạ là oGốc và Ma-gốc h, và tập hợp chúng lại để ogiao chiến ; số chúng nhiều như cát biển. 9Chúng tiến lên lan tràn khắp mặt đất, obao vây doanh trại odân thánh và Thành Đô được Thiên Chúa yêu chuộng. Nhưng có olửa từ trời rơi xuống thiêu huỷ chúng. 10Ma quỷ, tên omê hoặc chúng, bị quăng vào hồ lửa và diêm sinh, ở đó đã có Con Thú và tên ngôn sứ giả ; và chúng sẽ bị làm khổ ngày đêm đời đời kiếp kiếp i.

oCác dân bị xét xử k

11Bấy giờ tôi thấy một ngai lớn màu trắng và thấy Đấng ngự trên đó loĐất và trời biến mất trước mặt Người, không để lại dấu vết m12Rồi tôi thấy những người chết, lớn cũng như nhỏ, đứng trước ngai. Sổ sách đã mở sẵn ; rồi một cuốn khác cũng đã mở ra : đó là oSổ Trường Sinh n. Các người chết được xét xử tuỳ theo việc họ đã làm, chiếu theo những gì đã được ghi chép trong sổ sách.

13Biển trả lại những người chết nó đang giữ ; oTử thần và Âm phủ trả lại những người chết chúng đang giữ, và mỗi người chịu xét xử tuỳ theo các việc đã làm. 14oTử thần và Âm phủ o bị quăng vào hồ lửa. Hồ lửa này là cái ochết thứ hai. 15Ai không có tên ghi trong Sổ Trường Sinh thì bị quăng vào hồ olửa.

4. GIÊ-RU-SA-LEM TƯƠNG LAI p

oTrời mới đất mới q

21

1Bấy giờ tôi thấy otrời mới đất mới r, vì trời cũ đất cũ đã biến mất, và obiển s cũng không còn nữa. 2Và tôi thấy Thành Thánh là Giê-ru-sa-lem mới, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống t, sẵn sàng như otân nương u trang điểm để đón tân lang. 3Rồi tôi nghe từ phía ngai có tiếng hô to : “Đây là onhà tạm Thiên Chúa ở v cùng nhân loại, Người sẽ ocư ngụ cùng với họ. Họ sẽ là dân của Người, còn chính Người sẽ là oThiên-Chúa-ở-cùng-họ x4Thiên Chúa sẽ olau sạch nước mắt họ. Sẽ không còn sự chết ; cũng chẳng còn otang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất.”

5Đấng ngự trên ngai phán : “Này đây Ta ođổi mới mọi sự.” Rồi Người phán : “Ngươi hãy viết : Đây là những lời đáng tin cậy và ochân thật.” 6Người lại phán với tôi : “Xong cả rồi ! Ta là oAn-pha và Ô-mê-ga, là Khởi Nguyên và Tận Cùng. Chính Ta sẽ ban cho ai okhát được uống nơi nguồn nước trường sinh y, mà không phải trả tiền. 7Ai thắng sẽ được thừa hưởng hồng ân đó. Ta sẽ là Thiên Chúa của người ấy, và ongười ấy sẽ là con của Ta a8Còn những kẻ hèn nhát, bất trung, đáng ghê tởm, osát nhân, gian dâm, làm phù phép, thờ ngẫu tượng, và mọi kẻ nói dối, thì phần dành cho chúng là hồ lửa và diêm sinh cháy ngùn ngụt : đó là cái chết thứ hai b.”

Giê-ru-sa-lem mới c

9Bấy giờ, trong số bảy thiên thần mang bảy chén đầy bảy tai ương cuối cùng, một vị đến bảo tôi : “Lại đây, tôi sẽ chỉ cho ông thấy Tân Nương, Hiền Thê của Con Chiên.” 10Rồi đang khi tôi xuất thần, thì người ođem tôi lên một ngọn núi cao hùng vĩ, và chỉ cho tôi thấy oThành Thánh, là Giê-ru-sa-lem, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, 11chói lọi ovinh quang Thiên Chúa. Thành rực sáng d tựa đá quý tuyệt vời, như ngọc thạch trong suốt tựa pha lê. 12Thành có tường rộng và cao, với omười hai cửa do mười hai othiên thần canh giữ, và trên các cửa có ghi tên mười hai chi tộc con cái Ít-ra-en13Phía đông có ba cửa, phía bắc ba cửa, phía nam ba cửa và phía tây ba cửa đ14Tường thành xây trên mười hai onền móng, trên đó có tên mười hai Tông Đồ của Con Chiên e.

15Thiên thần đang nói với tôi cầm cái thước đo là một cây sậy bằng vàng, để đo thành, các cửa và tường thành. 16Thành hình vuông : chiều dài cũng bằng chiều rộng g. Rồi người lấy cây sậy đo thành, được mười hai ngàn dặm : chiều dài, chiều rộng và chiều cao đều bằng nhau. 17Người đo tường thành được một trăm bốn mươi bốn thước h, theo thước đo của loài người cũng là của vị thiên thần. 18oTường xây bằng ongọc thạch, thành thì bằng vàng y, giống như thuỷ tinh trong sáng. 19Nền móng tường thành được trang trí bằng mọi thứ đá quý. Nền móng thứ nhất bằng ngọc thạch, nền móng thứ hai bằng lam ngọc, nền móng thứ ba bằng lục ngọc, nền móng thứ tư bằng bích ngọc, 20nền móng thứ năm bằng mã não, nền móng thứ sáu bằng xích não, nền móng thứ bảy bằng kim châu, nền móng thứ tám bằng lục châu, nền móng thứ chín bằng hoàng ngọc, nền móng thứ mười bằng kim lục, nền móng thứ mười một bằng huỳnh ngọc, nền móng thứ mười hai bằng tử ngọc. 21Mười hai cửa là mười hai khối ngọc trai ; mỗi cửa là một khối ngọc duy nhất. “Quảng trường của thành bằng vàng y như thuỷ tinh trong suốt.” 22Trong thành, tôi không thấy có oĐền Thờ, vì Đức Chúa, Thiên Chúa Toàn Năng, và Con Chiên i là Đền Thờ của thành. 23Thành chẳng cần mặt trời mặt trăng chiếu sáng, vì đã có ovinh quang Thiên Chúa toả rạng, và Con Chiên là ngọn đèn chiếu soi. 24Các odân ngoại sẽ tiến bước theo ánh sáng của thành, và vua chúa trần gian đem kho tàng vinh quang tới đó. 25Ngày nọ qua ngày kia, cửa thành không bao giờ đóng, vì ở đấy sẽ chẳng có đêm. 26oThiên hạ sẽ đem tới đó kho tàng vinh quang và sự giàu sang của các dân ngoại k27Tất cả những gì oô uế cũng như bất cứ ai làm điều ghê tởm và ăn gian nói dối, đều không được vào thành, mà chỉ có những người có tên ghi trong Sổ Trường Sinh của Con Chiên mới được vào l.

22

1Rồi thiên thần chỉ cho tôi thấy một con osông có nước trường sinh m, sáng chói như pha lê, chảy ra từ ngai của Thiên Chúa và của Con Chiên. 2Ở giữa quảng trường của thành, giữa hai nhánh sông, có ocây Sự Sống n sinh trái mười hai lần, mỗi tháng một lần ; lá cây dùng làm thuốc chữa lành o các dân ngoại.

3Sẽ không còn lời onguyền rủa p nào nữa. Ngai của Thiên Chúa và của Con Chiên sẽ đặt trong thành, và các tôi tớ Người sẽ othờ phượng Người. 4Họ sẽ được onhìn thấy q tôn nhan Người, và thánh danh Người ghi trên trán họ. 5Sẽ không còn đêm tối nữa, họ sẽ không cần đèn đuốc hay ánh sáng mặt trời, vì Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ chiếu sáng trên họ, và họ sẽ hiển trị đến muôn thuở muôn đời r.

6Thiên thần nói với tôi s : “oĐây là những lời đáng tin cậy và chân thật ; và Đức Chúa là Thiên Chúa t ban Thần Khí linh hứng cho các ngôn sứ, đã osai thiên thần của Người đến tỏ cho các tôi tớ Người biết những oviệc sắp phải xảy đến.” 7– “Đây u, chẳng bao lâu nữa Ta sẽ đến ! oPhúc thay kẻ tuân giữ các sấm ngôn trong sách này !” – 8Tôi là Gio-an, đã được nghe và thấy những điều đó. Nghe và thấy xong, tôi ophủ phục xuống v dưới chân vị thiên thần đã chỉ cho tôi thấy các điều ấy, mà thờ lạy người. 9Nhưng người nói : “Đừng, đừng ! Tôi cũng là một tôi tớ như ông và như các anh em của ông là các ngôn sứ và những người tuân giữ các lời trong sách này. Hãy thờ lạy Thiên Chúa.”

10Rồi người bảo tôi : “Đừng niêm phong những osấm ngôn trong sách này, vì thời giờ đã gần đến. 11oKẻ gian ác cứ làm điều gian ác nữa đi, kẻ ô uế cứ ra ô uế nữa đi, người công chính cứ hành động công chính nữa đi, và người thánh thiện cứ sống thánh thiện nữa đi x !” 12– “Đây, chẳng bao lâu nữa oTa sẽ đến, và Ta đem theo olương bổng để trả cho mỗi người tuỳ theo việc mình làm. 13oTa là An-pha và Ô-mê-ga, là Đầu và Cuối, là oKhởi Nguyên và Tận Cùng y14Phúc thay những kẻ ogiặt sạch áo mình, để được quyền hưởng dùng ocây Sự Sống và qua cửa mà vào Thành ! 15Những quân chó má aolàm phù phép, gian dâm, sát nhân, thờ ngẫu tượng, cùng với mọi kẻ thích điều gian dối và ăn gian nói dối, hãy xéo ra ngoài.

KẾT b

16“Ta là Giê-su, Ta đã sai thiên thần của Ta đến với các ngươi để làm chứng về những điều trên đây, liên quan đến các oHội Thánh. Chính Ta là Chồi Non và Dòng Dõi Đa-vít, là oSao Mai sáng ngời.”

17Thần Khí và Tân Nương c nói : “Xin Ngài ngự đến d !” Ai nghe, hãy nói : “Xin Ngài ngự đến !” Ai okhát, hãy đến ; ai muốn, hãy đến lãnh nước trường sinh mà không phải trả tiền.

18Với bất cứ ai nghe những sấm ngôn trong sách này, tôi đ xin chứng thực : “Ai mà othêm điều gì vào đó, thì Thiên Chúa sẽ thêm cho người ấy những tai ương mô tả trong sách này ! 19Ai mà bớt e điều gì trong các lời của sách sấm ngôn này, thì Thiên Chúa sẽ bớt phần người ấy được hưởng nơi cây Sự Sống và Thành Thánh, là cây và thành mô tả trong sách này !”

20Đấng làm chứng về những điều đó phán rằng : “Phải, chẳng bao lâu nữa Ta osẽ đến.”

A-men, lạy Chúa Giê-su, xin ngự đến g !

21Chúc mọi người h được đầy ân sủng của Chúa Giê-su.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here