Nhận biết mạc khải thật từ Thiên Chúa, và sửa chữa các sai lạc trong Hội Thánh

259
long-chua-thuong-xot-6-bong-lua-2
long-chua-thuong-xot-6-bong-lua-2

MẠC KHẢI THIÊN CHÚA BAN

VÀ MẠC KHẢI GIẢ

 

Bài viết của Nô Lệ Tình Yêu Thiên Chúa

chia sẻ với mọi anh chị em trên thế giới

(Nô Lệ Tình Yêu Maria Phêrô Gioan Phạm Văn Lực)

 

Kính thưa quý vị!

Hôm nay ngày 03 tháng 07 năm 2021. Chúng tôi xin chia sẻ với quý vị và mọi người những Lời Dạy Dỗ Của Đức Chúa Giêsu; Và Của Đức Mẹ ban cho Hội Thánh chúng ta qua ngôn sứ Loan Anh! Về những sai lầm cần phải sửa lại!

 

Có những điều; có những mạc khải trước đây chúng tôi đã loan báo và chúng ta đã thực hành; nhưng đến nay; sau khi được Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ dạy bảo thì mới biết là có điều sai sót cần phải sửa lại!

 

Lý do là những người được thụ khải hay những vị linh hướng cũng có giới hạn nhất định trong cuộc sống và cả trong khả năng tiếp nhận mặc khải của người được thụ khải như trường hợp ngôn sứ Maria Thủy trước đây đã nhận; có điều sai; nhưng nhờ ơn Thiên Chúa; chú Lực vẫn biết đúng là mạc khải Thiên Chúa ban cho Hội Thánh; nhưng Thiên Chúa không sửa ngay cho ngôn sứ Maria Thủy mà Thiên Chúa để sau đó một thời gian; khi tiếp xúc với chú Lực thì chú Lực mới chỉ cho thấy chỗ sai đó và ngôn sứ Maria Thủy hỏi Thiên Chúa thì Thiên Chúa mới dạy sửa lại. Đó là Thánh Ý nhiệm mầu của Thiên Chúa; con người tội lỗi xấu xa nhơ uế chúng ta không thể biết được! Vì Lời Thiên Chúa đã phán dạy:

Ysaya 55,6-9:

6 Hãy tìm kiếm Chúa, khi Người còn cho gặp,

hãy kêu khấn Người, lúc Người còn ở gần bên.

7 Ác nhân hãy bỏ đường lối của nó,

kẻ quái ác (hãy từ bỏ) những ý nghĩ của mình,

và hãy trở lại với Chúa và sẽ được Người chạnh thương,

hãy về với Thiên Chúa của chúng ta vì Người giàu ơn tha thứ.

8 Quả thế, ý nghĩ của Ta không phải là ý nghĩ của các ngươi,

và đường lối của Ta không phải là đường lối của các ngươi,

Sấm của Yavê.

9 Vì trời cao hơn đất (bao nhiêu),

cũng vậy, đường lối của Ta vượt hơn đường lối của các ngươi,

và ý nghĩ của Ta vượt hơn ý nghĩ của các ngươi.”

 

Nhưng thời nào cũng thế; vẫn có những người thắc mắc vấn nạn: Tại sao Chúa để chúng ta lầm lạc lâu thế?… Thiên Chúa không thương chúng ta hay sao? Không! Muôn đời Thiên Chúa vẫn trọn tình yêu thương chúng ta; Thiên Chúa yêu thương chúng ta vô bờ ! Ai dám nói Thiên Chúa không yêu thương chúng ta là con cái của Thiên Chúa; là xúc phạm nặng nề đến Thiên Chúa! Nhưng nhiều khi Thiên Chúa để xem chúng ta có lòng kính yêu Thiên Chúa hay không? Vì vậy chúng ta hãy nghe Chúa Giêsu dạy:

 

 

THÔNG ĐIỆP ĐỨC CHÚA GIÊSU BAN CHO HỘI THÁNH

QUA NGÔN SỨ LOAN ANH

DO NÔ LỆ TÌNH YÊU HỒNG NHU CÔNG BỐ

NGÀY 02-07-2020

 

– Đây con viết đi!

– Con thưa: Dạ!

– Đây không phải Bố đâu!

– Vậy là ai vậy Bố kính yêu?

– Đó là một người giả danh Cha; họ là người phái Tam Điểm. Họ đang làm nhục Cha; họ tình tứ nói chuyện ghê bẩn đáng kinh tởm; không xứng đáng một người Cha. Nó hạ nhục Cha là một con người như vậy đó. Con gái hãy thanh minh cho Cha. Ôi! Cha đau khổ Cha phải nhục nhã với cái thế gian nó ganh ghét; nó hạ Danh Cha để Cha phải chịu mất đi đạo đức con người.

-Đó con thấy Trái Tim Cha phải chịu cả ngàn mũi kim đâm vô Trái Tim Cha; con gái hãy thanh minh cho Cha ngay!

Giờ đã có con gái Cha thanh minh oan ức cho Cha! Con hãy làm việc này ngay cho Cha; Cha được nhẹ nhàng! Con Gái Của Cha thông minh quá; biết bao năm qua; không ai biết là người Cha của mình bị đau nhói Trái Tim mà Cha đã phải chịu. Con hãy thanh minh cho Cha!

-Dạ con kính chào Cha kính yêu của con!

-Con gái! Cha đây Con! Hãy thanh minh cho Cha! Mỗi khi Cha tiếp xúc với ai thì cũng luôn có Mẹ Thánh của Cha là Đức Trinh Nữ Maria ở bên; Mẹ Cha rất buồn; Cha bị báng bổ thật nhục nhã! Mẹ Cha buồn bao năm tháng nay!

Nay con hãy làm việc này cho Cha. Để Mẹ Cha bớt được nỗi buồn! Con hãy thông tin cho cả thế giới biết; là linh hồn sự dữ nó phỉ báng; nó hạ nhục Cha; nhằm làm Cha không xứng đáng để Hội Thánh tôn thờ; và để các môn đệ của Cha xem thường mà không tuân giữ lời giáo huấn của Cha; và các tư tế dâng hiến Mình Máu Cha như những giáo phái khác mà mất đi phẩm giá làm thầy dạy dỗ con cái của Cha! Rồi các tư tế cũng sống theo lối đó!

-Con gái làm ngay việc đó cho Cha!

– Xưa nay Bố chịu đựng hay quá! Sao Bố không cho ai biết?

– Không ai biết cả; không ai quan tâm cả. Cứ chỉ nghĩ Bố là con người như vậy. Thật xấu hổ cho người Cha mất nết không có tư cách làm người Cha! Vậy con gái giúp cho Cha nhé con gái!…

Nói rõ hơn là những tác phẩm của nó: “Tình dịu dàng Chúa Giêsu”; “Chúa và tôi”; “Thông điệp Tình Yêu Nhân Hậu”; “Chúa Giêsu nói với một linh hồn”; “Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa”!

Con tìm hiểu đi; họ nói chuyện mà không có Mẹ Thánh Cha đi cùng; là không phải Cha đâu con gái! Con gái làm ngay đi con!

-Mẹ đây con gái!

-Dạ! là Mẹ hả Mẹ!

-Mẹ đúng là Mẹ; Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu giàu lòng xót thương của các con! Con gái hãy làm rõ; sáng tỏ mọi việc này ra cho Mẹ! Họ chỉ là một linh hồn tà đạo cố tình tìm mọi cách phá đổ Hội Thánh, phỉ báng Con Yêu Dấu Của Mẹ.

Vậy con hãy làm việc này ngay cho Mẹ; rất tiếc là đã muộn; theo thời gian của các con đã sắp hết. Nhưng ai cũng muốn cao đẹp phẩm giá con người chứ? chỉ có con người không có óc làm người!

Cha của các con khiêm nhường; vì Người là Con Của Đức Chúa Cha nhưng gương Con Đức Chúa Cha bị xấu thì các tư tế Hội Thánh cũng xem thường mà làm điều xấu; cũng vì sự dữ nó gieo rắc phá Hội Thánh nên có thay đổi là ngày tận thế và đã đến rất gần trong năm 2020 này thôi con ạ! Con hãy giúp Mẹ đi!

-Dạ!

– Mẹ chào con gái của Mẹ!

– Dạ! Con kính chào Mẹ!

Cha chỉ quan tâm đến người khiêm nhường; người nghèo khổ.

Cha không nhìn đến người giao động tiếp xúc sôi nổi; lố lăng là thuộc về ma quỷ! Cha nhìn ra ma nó diễn hay thật! Mọi người mù lòa không ai biết cả!

Này đây con gái! Hãy thanh minh cho Cha! Sự dữ Satan; nó vô tâm; nó cho cô ấy viết hạ nhục Cha; báng bổ Cha để Hội Thánh của Cha trở nên tầm thường; người đứng đầu Hội Thánh mà thèm muốn phụ nữ thế gian; trần tục.

Bởi vì vậy giáo huấn Của Cha các mục tử Cha xem chuyện tiếp xúc với khác phái là bình thường để rồi đi đến chỗ dễ dãi là mất đi Hội Thánh Cha là ở chỗ đó.

Không giáo huấn; không tông truyền gì cả; đối với ông Giêsu không đáng; ông ta như vậy thì chúng tôi cũng vậy thôi! Bình thường thôi mà? Đó! Là như vậy đó!

– Con gái có hiểu ý Cha không con!

– Dạ; con hiểu rồi thưa Cha!

Vậy con hãy thông tin lên cho cả thế giới biết nỗi oan ức của Cha. Con chỉ nói rằng tất cả những chuyện nhơ bẩn này là từ Satan dàn dựng để Hội Thánh Cha ra như thế đó!

Cha nói chuyện với ai cũng luôn luôn có Mẹ Cha theo cùng! Con xem có đoạn nào không có Mẹ không con? Không có con à!

 

—————-

 

(Chú thích của Nô Lệ Tình Yêu Hồng Nhu Maria Phêrô Gioan Phạm Văn Lực: Suốt trong một thời gian khá dài; từ 1918 đến nay; một số tác phẩm được cho là của Chúa Giêsu mạc khải; nhưng thực ra là của Satan dàn dựng để làm nhục Chúa; Thật là xúc phạm nặng nề; phải nói là: “Phạm Thánh”; kể cả tác phẩm “Một Tâm Hồn” của Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu với đoạn: “Thiệp Mời”    

“Đức Chúa Trời Toàn Năng, tạo thiên lập địa, an bài vũ trụ; Ngài và Rất Thánh Đồng Trinh Maria, Nữ Vương Thiên Đàng, trân trọng đưa tin mừng để quý ngài thêm vui rằng:

Hoàng tử Giêsu là Trưởng Nam của chúng tôi, làm Vua các vua, Chúa các Chúa, đã thành hôn với cô Têrêsa, ái nữ cụ cố Martin nay đã là Hoàng hậu, là bà chúa uy quyền cai trị tất cả những đất nước Đức Vua Giêsu ban làm “tư sản” như Hài Đồng Giêsu, Cuộc Tử Nạn Cứu Thế.

Bởi đấy Hoàng hậu được tôn lên hai danh hiệu cao trọng này: Têrêsa Hài đồng Giêsu và Nhan Thánh.

Chúng tôi chẳng được hân hạnh mời quý ngài đến dự lễ cưới đã cử hành long trọng trên núi Carmel Ngày 8 tháng 9 năm 1890 – hôm ấy chỉ có triều đình Thiên Quốc xuống dự – thì ít là chúng tôi kính mời quý ngài đến dự cuộc rước dâu về, Sẽ cử hành ngày mai – ngày bế mạc thế gian – Vua Giêsu bởi trời ngự xuống uy nghi sáng láng trên đám mây, phán xét kẻ sống và kẻ chết.

Chúng tôi chưa muốn nói nhất định ngày giờ nào, yêu cầu quý ngài cứ chuẩn bị sẵn sàng và luôn luôn tỉnh thức…”

 

Và những tác phẩm khác với những lời như: “Tình nương của Cha ơi!”; Cha sẽ kết nhiệm hôn với con trong hoan lạc” v.v… mà mãi đến bây giờ; gần tận thế Chúa mới được minh oan!)

 

Ngày 04/07/2020

Cha cho con gái biết đây!

(-Dạ! Con gái thưa)

Con hãy viết thanh minh, chuyện linh mục mù lòa: đọc tâm thư “Lòng nhân hậu của cha” là của cha nào? Cha khiển trách tác giả này!

Các mục tử mù lòa, ngu si dốt nát, nó nhạo báng người Cha mình, Hội Thánh của mình. Người Cha mà mình phải học để đạt được mục đích, để lên làm phó tế, để giáo dục con chiên, mà nhìn ra con chiên không được học thần học, cao học, mà nó nhìn nhận ra. Nó nhạo báng những điều lố lăng, tục tĩu, dơ bẩn trong tâm hồn mà mình đang học để được nhận chức thánh.

Ôi từ Vatican nhiều thế hệ khắp các nước trên toàn thế giới đang thờ cái gì? Thờ một phụ nữ lăng loàn ư? Hỡi các mục tử mù lòa đang bị thối rữa.

Hỡi các con chiên trung thành đã nhìn ra tục tĩu, dơ bẩn mà nó báng bổ Cha trên Trời của mình. Cha là người Cha – Đấng cao cả vô cùng tốt lành mà chúng nó giả danh Cha mà phạm thượng.

Mà con cái Cha nó ngu, ngu hết chỗ ngu; từ Vatican trở xuống, bị mê hoặc bởi sự dữ. Đầu nó thì đen tối u mê mà lên lớp dậy đời các con chiên nghèo khổ, dại khờ, mà không có khả năng học, nhưng lòng nó sáng láng, óc nó cao siêu. Nhưng thời cuối, nhưng nếu phải thời, nó phải dậy lại hàng giáo phẩm từ trên xuống dưới.

Từ xưa tới nay, các tác phẩm:

– LÒNG NHÂN HẬU CỦA CHA

– TÌNH DỊU DÀNG CHÚA GIÊSU

– BÊN LÒNG CHÚA

– CHÚA GIÊSU NÓI VỚI MỘT LINH HỒN

– MỘT TÂM HỒN của Thánh nữ Theresa Hài Đồng Giêsu

– SỰ SỐNG THẬT TRONG THIÊN CHÚA

– TÌNH NƯƠNG CỦA CHA ƠI

– CHÚA VÀ TÔI

– THÔNG ĐIỆP TÌNH YÊU NHÂN HẬU v.v…

Không đến từ Thiên Chúa; mà do Satan dàn dựng nhằm sỉ nhục và báng bổ Cha.

 

 

THÔNG ĐIỆP NGÀY 05/07/2020

 

– Cha ơi!

– Cha đây con gái! Con hãy nói hết các tác phẩm mà Cha đưa ra và nói những lời Cha đã cho con viết hôm đó. Con cứ nói cho rõ ràng nỗi oan ức của Cha đã phải chịu gần 1000 năm qua. Nói những lời Cha đã cho con viết về các tác phẩm đó. Các con hãy minh oan rõ ràng cho Cha. Cha hài lòng việc các con làm điều này cho Cha; cũng như nói những tác giả lầm lạc như vậy, họ đã mở được đầu ra chưa?

Các ông linh mục – mục tử điên dại đã bị sự dữ nó vô hồn các người hết rồi! Mẹ Cha đã nói thánh lễ không còn nữa, Cha không còn hiện diện nơi nào nữa mà các ông cứ khua môi mép khoe như trên khán đài của quần chúng ca ngợi. Các con điên dại rồi đi đến đó kẻo thông đồng với nó mà trở nên chai đá, chai lì.

Cha nói ngày giờ của Cha đã đến rồi!

Các con ở nhà cầu nguyện và cầu nguyện từng giờ để các con được cứu, sao các con không nghe Cha?

Các con không muốn về Thiên Đàng sao? Vậy thì các con sẽ thấy các con đi về đâu rồi!

Cha phải nài nỉ các con đến bao giờ? Các con có hiểu ý Cha không? Các con ơi! Cha đang khóc đây! Khóc các con Cha khờ dại, đây đúng là lời của Cha từ trời đem xuống cứu các con!

 

– Mẹ đây con gái!

(- Dạ!)

– Mẹ không còn phải biết nói gì hơn nữa! Hỡi các con ở trần gian đã bị phải vô lửa hết rồi! Mẹ thương các con. Mẹ dậy bảo các con có điều gì khó khăn đâu mà sao các con không biết sợ lửa ư?

Con gái ơi, đã sắp kết thúc trần gian của các con rồi, đúng vào ngày lễ trọng của Mẹ.

Các con hãy thực hiện, có khó gì đâu, chỉ sống trong sạch, cầu nguyện liên lỷ, ăn chay hãm mình, chỉ một thời gian ngắn.

Thiên Chúa Cha rất nghiêm, có tội thì phải bị phạt, không thể tha thứ. Cha rất công bằng. Nhưng vì lòng Con Chí Ái của Mẹ muốn cứu các con, nên nài nỉ các con. Các con cũng thờ ơ nguội lạnh nên chẳng quan tâm gì, chẳng sợ gì. Thôi vậy thì các con phải chấp nhận hình phạt của các con!

Thôi, Mẹ chào con gái của Mẹ!

– Dạ! con kính chào Mẹ.

(01h50/05/07/2020)

 

Âm mưu của ma quỷ là làm nhục Chúa và nó đã thành công rồi! Nhưng chúng ta không hề hay biết! Bây giờ phải làm sao? Xin hãy tìm hiểu thêm nữa!

 

-Tôi đã được phép hỏi và đã được Đức Chúa Giêsu trả lời: “Khăn liệm Thành Turin là sai” Khăn liệm Thành Turin là ngụy tạo; mà nhóm Sứ Điệp Từ Trời không biết đã lấy để in ấn tín đeo cổ. Đã có một bản kinh do thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu soạn về Khăn liệm Thành Turin. Bởi vì thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu cũng không biết là sai; cứ tưởng Khăn liệm Thành Turin là đúng! Nhưng giờ đây Đức Chúa Giêsu đã xác nhận là sai! Thật là bàng hoàng sửng sốt!

 

Trước đó chú Lực được Thiên Chúa ban ơn soi sáng cũng đã biết Sách sự thật không phải là Mạc Khải của Chúa ban cho Hội Thánh qua bà xưng tên là Maria Divine Mercy; nhưng do ngụy giáo hoàng Benedicto 16 viết; nhưng nói không mấy ai nghe!

 

Từ lâu; chúng tôi đã rao giảng Sách sự thật không đến từ Thiên Chúa! Vừa qua Đức Chúa Giêsu đã dạy Hội Thánh qua ngôn sứ Loan Anh rằng Sách sự thật không đến từ Thiên Chúa; nhưng do ma quỷ nó giả danh Thiên Chúa; chú Lực thông báo cho họ biết nhưng nhóm Sứ Điệp Từ Trời cũng không tin!

Bây giờ Thiên Chúa dạy cho biết Khăn liệm Thành Turin là sai; là ngụy tạo; mà ngụy giáo hoàng Benedicto 16 lấy hình gương mặt Thiên Chúa ở khăn liệm để làm ấn tín; sau đó thằng quỷ làm phép lạ rướm máu để lừa mọi người!

 

Giới khoa học cũng xác nhận Khăn liệm Thành Turin là sai! Vậy mà nhóm Sứ Điệp Từ Trời vẫn cứ tin!

Đức Mẹ hiện ra ở Mễ Du là sai; là do quỷ lừa gạt!

Mạc khải “Sự Sống Thật trong Thiên Chúa” là sai!

Trong Mạc khải “Sự Sống Thật trong Thiên Chúa” bà Vassula xác nhận Khăn liệm Thành Turin; và xác nhận Đức Mẹ hiện ra ở Mễ Du!

Bà Vassula cũng vẽ hình gương mặt Chúa ở khăn liệm thành Turin và in trên những quyển sách mạc khải “Sự Sống Thật trong Thiên Chúa” mà ngụy giáo hoàng Benedicto 16 đã công nhận và nhiều vị giám mục; giáo quyền Công Giáo cũng đã công nhận mạc khải “Sự Sống Thật trong Thiên Chúa”!

 

Tất cả các vị ấy đã u mê lầm lạc mà không biết ma quỷ nó giả danh Thiên Chúa; nó nói lời tình yêu ngon ngọt để rồi nó làm nhục Đức Chúa Giêsu khi nó nói Chúa kết hôn với bà Vassula là người ma quỷ cầm tay viết mạc khải giả; mạc khải “Sự Sống Thật trong Thiên Chúa”! Cũng như hiện nay nó đang cầm tay cô Thương giả danh Đức Chúa Cha đang tung hoành tại sào huyệt Bảo Lộc!

 

Về sách mạc khải “Sự Sống Thật trong Thiên Chúa” Đức Chúa Giêsu đã dạy: là do một linh hồn Tin Lành sa hỏa ngục được Lucifer sai về để lừa chúng ta; nó nói rất đúng về chân lý tình yêu; nghe rất ngọt ngào hấp dẫn để lừa chúng ta tin rằng Đức Chúa Giêsu kết nhiệm hôn với bà Vassula như nó nói!

Sau đây là một ví dụ:

“Ngày 29 tháng 9 năm 1987

…… này con, giờ đây đừng quên Sự Hiện Diện của Cha,

Không đâu lạy Chúa, con nhìn lên Chúa là Cha Thánh, là Bạn Thánh, là Người Anh Thánh của con, và con nhìn lên Thánh Maria là Mẹ Thánh của con, Chúa và Mẹ là Thánh Gia của con. Làm sao con có thể quên được Chúa và Mẹ?

con yêu dấu, Ta còn là Bạn Trăm Năm của con nữa chứ, đây là cách Ta muốn con yêu mến, hãy yêu Mẹ Con Ta cách thân mật, tuy nhiên đừng bao giờ quên rằng Chúng Ta là Đấng Thánh, hãy tôn kính Chúng Ta, Chúng Ta chính là Thánh Gia của con, Ta là Thiên Chúa của con; con phải luôn ý thức như vậy;

Vâng, lạy Chúa.

nào chúng ta cùng đi;

Dạ, chúng ta đi.”

 

Như thế đó; nó làm nhục Đức Chúa Giêsu; mục đích của nó chỉ là vậy; và tất cả chúng ta đã bị lừa; chính chúng tôi cũng đã bị lừa mà truyền bá “Sự Sống Thật trong Thiên Chúa” cho tới khi được Đức Chúa Giêsu cho phép hỏi Chúa; chúng tôi đã hỏi về các mạc khải; và đã được Đức Chúa Giêsu dạy bảo như thế! Và bây giờ chúng tôi có bổn phận chia sẻ với mọi người!  Hiện nay nhiều kênh Công Giáo tin vào giáo quyền vẫn cứ đăng những mạc khải giả này mà không biết nó đến từ quỷ; chúng tôi đã nói cho biết nhưng họ không tin! Bởi vì họ nghĩ họ là người hiểu biết; còn tôi là người ngu dốt!

 

Và cũng cùng một cách thế như vậy nó đã lừa chúng ta để chúng ta hiểu rằng Đức Chúa Giêsu sẽ kết hôn với người được thụ khải sau khi có những lời tình tứ; như trong mạc khải cho Beninha Consolata; Chúa Giêsu gọi: “Tình nương của Ta ơi”; cũng vậy; trong Thông Điệp Tình Yêu Nhân Hậu có câu: “Cha sẽ kết nhiệm hôn với con trong hoan lạc” Tại sao đã là Cha rồi mà lại kết hôn với con? Loạn luân ư? Nó đã hạ nhục Đức Chúa Giêsu! Ấy vậy mà bao năm qua chúng ta vẫn cứ u mê lầm lạc mà tin! Không một ai nhận ra ma quỷ nó đã hạ nhục Đức Chúa Giêsu!

 

Bởi vì truyền thống sai lầm trong Hội Thánh cho rằng những câu đại loại giống như câu: “Cha kết nhiệm hôn với con trong hoan lạc” hay “Tình nương của Ta ơi” ý là để diễn tả tình yêu Thiên Chúa đối với linh hồn của mỗi người! Đó là một cách nói của Kinh Thánh do bởi những sách tiên tri thời cựu ước cũng ví von và dùng kiểu nói như thế:

Hs 2,15-16: “ 15 Ta sẽ hỏi tội nó về những ngày của các Baal,

khi nó huân yên cho chúng và trang điểm vòng vàng hoa tai,

mà chạy theo các tình lang của nó.

Còn Ta, nó đã quên Ta, – sấm của Yavê.

16 Cho nên, này Ta dụ dỗ nó, đem nó vào sa mạc.

và kề lòng, Ta nói khó với nó.

Cũng theo chiều hướng đó Thánh Phao-Lô cũng viết: 2Cr 11,2: “2 Vì bởi anh em, tôi phát ghen lên, cái ghen của Thiên Chúa: Tôi đã đính hôn anh em cho một người độc nhất, để tiến dâng anh em cho Ðức Kitô, như một nữ trinh thanh khiết.”

 

Tại sao lại phải dâng trinh nữ cho Đức Kitô? Tại sao cứ phải ví tình yêu Thiên Chúa với chúng ta như vợ chồng? Tại sao không nói lên sự thật tình yêu của Thiên Chúa với chúng ta là tình Cha con? Thiên Chúa là Cha yêu thương chúng ta vô bờ! Còn chúng ta đối với Thiên Chúa là tình con ngoan hiền hiếu thảo; Chúng tôi đã hỏi Đức Chúa Giêsu về câu kinh thánh này 2Cr 11,2  có sai không; Chúa trả lời là sai!  Và để sách Diệu Ca trong kinh bộ cũng là sai!

 

Bởi vì sách Diệu Ca chứa đựng những lời lẽ đậm nét khiêu dâm tình dục con người như:

Dc 1,2: “2 Ước gì miệng kề sát, chàng hôn ta, hôn lấy hôn để! Vì tình yêu của chàng tốt hơn là rượu.”

 

Dc 1,13: “13 Người yêu của tôi, với tôi, là túi mộc dược, nghỉ ngơi giữa nhũ hoa tôi. v.v

 

Quyển sách Diệu Ca này của vua Solomon; người đã có một nghìn vợ: 1V 1-13: “

Các vợ của Salômon

 1. 1Vua Salômon yêu nhiều gái ngoại bang, công chúa của Pharaô, (các con cái) Moab, Ammon, Eđom, và Hit-tit, 2 (tức là người) thuộc những nước mà Yavê đã phán với con cái Israel: “ Các ngươi sẽ không đến với chúng và chúng không được đến với các ngươi: hẳn chúng sẽ làm siêu lòng các ngươi theo các thần của chúng ”. Vậy mà Salômon trắn tríu yêu thương chúng nó. 3 Ông có bảy trăm thê thất và ba trăm hầu thiếp. Và chúng đã làm xiêu lạc lòng ông. 4 Và khi Salômon đã già, thì các vợ ông làm xiêu lòng ông theo các thần khác. Lòng ông không còn đơn thành với Yavê Thiên Chúa của ông, như lòng Đavit, cha ông. 5 Salômon đã đi theo Astoret của dân Siđôn, Milkom, đồ tởm của dân Ammon. 6 Salômon đã làm sự dữ trước mắt Yavê và đã không trọn nghĩa theo Yavê như Đavit cha ông. 7 Bấy giờ Salômon đã xây cao đàn cho Kamosh, đồ tởm của Moab trên núi đối diện với Yêrusalem; và cho Milkom đồ tởm của con cái Ammon. 8 Ông cũng làm như thế cho tất cả các vợ ngoại bang, những người muốn huân yên tế lễ cho các thần của họ.

9 Yavê đã nổi thịnh nộ với Salômon vì lòng ông đã xiêu lạc xa Yavê Thiên Chúa Israel, Đấng đã hiện ra cho ông hai lần, 10 và đã truyền dạy ông, về điều này, là không được đi theo các thần khác. Nhưng ông đã không giữ điều Yavê đã truyền dạy. 11Yavê phán với Salômon: “ Bởi đã nên thế ấy nơi ngươi, và ngươi đã không giữ Giao Ước của Ta và các luật điều Ta đã truyền dạy ngươi, Ta sẽ giựt lấy vương quyền của ngươi mà ban cho một người trong hàng tôi tớ ngươi. 12 Song Ta sẽ không làm thế vào ngày đời ngươi, nhân vì Đavit cha ngươi; nhưng ta sẽ xé nát khỏi tay con ngươi. 13 Có điều là Ta sẽ không xé nát tất cả nước: Ta sẽ ban cho con ngươi một chi tộc nhân vì Đavit tôi tớ của Ta, và vì Yêrusalem Ta đã chọn ”.

 

Mà quyển sách Diệu Ca này; ông ta đã viết về tình yêu trần tục; nhưng sao người Do Thái vẫn đưa vào kinh bộ của Do Thái Giáo; và Hội Thánh Công Giáo chúng ta cũng theo đó mà giữ làm kinh bộ của mình; và truyền thống sai lầm cũng giảng giải rằng đó là một thể văn diễn tả tình yêu Thiên Chúa với linh hồn của mỗi người! Nhưng giải thích như thế là sai lầm; và việc để sách Diệu Ca của vua Solomon vào kinh bộ là sai. Chính vì thế Thằng quỷ nương theo đó nó giả danh Thiên Chúa; giả mạo những mạc khải để làm nhục Thiên Chúa mà chúng ta không một ai hay biết; và theo truyền thống sai lầm như thế nên thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu mới sai lầm mà xúc phạm Thiên Chúa trong tác phẩm Một Tâm Hồn với phần viết về thiệp mời như sau:

 

 “Đức Chúa Trời Toàn Năng, tạo thiên lập địa, an bài vũ trụ; Ngài và Rất Thánh Đồng Trinh Maria, Nữ Vương Thiên Đàng, trân trọng đưa tin mừng để quý ngài thêm vui rằng:

Hoàng tử Giêsu là Trưởng Nam của chúng tôi, làm Vua các vua, Chúa các Chúa, đã thành hôn với cô Têrêsa, ái nữ cụ cố Martin nay đã là Hoàng hậu, là bà chúa uy quyền cai trị tất cả những đất nước Đức Vua Giêsu ban làm “tư sản” như Hài Đồng Giêsu, Cuộc Tử Nạn Cứu Thế.

Bởi đấy Hoàng hậu được tôn lên hai danh hiệu cao trọng này: Têrêsa Hài đồng Giêsu và Nhan Thánh.

Chúng tôi chẳng được hân hạnh mời quý ngài đến dự lễ cưới đã cử hành long trọng trên núi Carmel Ngày 8 tháng 9 năm 1890 – hôm ấy chỉ có triều đình Thiên Quốc xuống dự – thì ít là chúng tôi kính mời quý ngài đến dự cuộc rước dâu về, Sẽ cử hành ngày mai – ngày bế mạc thế gian – Vua Giêsu bởi trời ngự xuống uy nghi sáng láng trên đám mây, phán xét kẻ sống và kẻ chết.

Chúng tôi chưa muốn nói nhất định ngày giờ nào, yêu cầu quý ngài cứ chuẩn bị sẵn sàng và luôn luôn tỉnh thức…”

 

Chúng ta hãy đọc lại: “Hoàng tử Giêsu là Trưởng Nam của chúng tôi, làm Vua các vua, Chúa các Chúa, đã thành hôn với cô Têrêsa, ái nữ cụ cố Martin nay đã là Hoàng hậu, là bà chúa uy quyền cai trị tất cả những đất nước Đức Vua Giêsu ban làm “tư sản” như Hài Đồng Giêsu, Cuộc Tử Nạn Cứu Thế.”

 

Suốt trong một thời gian khá dài; từ 1918 đến nay; một số tác phẩm được cho là của Đức Chúa Giêsu mạc khải; nhưng thực ra là của Satan dàn dựng để làm nhục Thiên Chúa; Thật là xúc phạm nặng nề; phải nói là: “Phạm Thánh”; kể cả tác phẩm “Một Tâm Hồn” của Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu với đoạn:

“Thiệp Mời” như trên!        

 

Chúng ta có biết Thiên Chúa là Đấng Ngàn Trùng Uy Linh Cao Cả đến mức nào không? Con người là tạo vật phàm hèn mà đòi làm thông gia với Thiên Chúa ư? Nữ tu tội lỗi xấu xa mà đòi là bạn trăm năm với Thiên Chúa ư! Thật là ngông cuồng phạm thượng. Nhưng không một ai biết thế là sai; là xúc phạm! Đây là sự sai lầm của Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu! Tuy nhiên trong tác phẩm “Một Tâm Hồn” này cũng chứa đựng nhiều tư tưởng tu đức thần học rất hay; đáng để chúng ta học hỏi! Nhưng sai thì vẫn là sai

Kinh Thánh dạy: 1Thessalonike 5,19-22: “19 Ðừng dập tắt Thần khí!

20 Ðừng khinh thị các ơn tiên tri!

21 Nhưng hãy nghiệm xét mọi sự; điều gì lành hãy giữ lấy!

22 Hãy kỵ điều dữ, bất cứ dưới hình thức nào!”

 

Thánh nữ Têrêsa Hài đồng Giêsu còn sai lầm như thế! Vậy thì thằng quỷ nó viết mạc khải; nó nói Đức Chúa Giêsu thích kết hôn với phụ nữ thì mọi người cũng thấy là bình thường thôi; chẳng ai nhận ra nó làm nhục Đức Chúa Giêsu cả!

 

Còn bây giờ đây; sau khi đã được Đức Chúa Giêsu dạy bảo! Chúng tôi đã vạch ra cho mọi người thấy mưu đồ của ma quỷ là làm nhục Đức Chúa Giêsu; thì liệu có ai chấp nhận là mình u mê lầm lạc không? Liệu còn có ai dám dùng mọi lý lẽ để biện minh cho sự sai lầm của mình không? Và có ai muốn minh oan cho Đức Chúa Giêsu hay không?

 

Việc nhận những mặc khải từ Thiên Chúa ban là một mầu nhiệm! Do đó; nên có khi do yếu tố con người xác thịt mà người thụ khải có thể có nhầm lẫn nhất định! Đối với chúng ta là con người; thì lầm lẫn là điều có vẻ là bình thường; khó tránh được vì chúng ta là con người xác thịt với nhiều giới hạn! Nhưng nếu chúng ta có lòng kính yêu Thiên Chúa; thì sẽ được Đức Chúa Thánh Thần sẽ soi dẫn cho chúng ta không rơi vào lầm lạc! Thiên Chúa sẽ sửa chữa những sai sót cho chúng ta vào thời điểm khôn ngoan của Thiên Chúa! Đó là điều chắc chắn! Có người thiếu hiểu biết họ tưởng rằng Thiên Chúa dậy thì phải đúng 100% như thế họ mới tin. Nhưng sự thật thì không như họ tưởng! Thật ra việc tiếp nhận mạc khải của Thiên Chúa là tùy thuộc vào khả năng của người thụ khải! Là con cái Thiên Chúa chúng ta biết rằng những ai có lòng kính yêu Thiên Chúa thì sẽ được Đức Chúa Thánh Thần soi sáng dạy bảo; đó là điều chắc chắn. Nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng giữ được lòng mình hướng về Thiên Chúa tuyệt đối mà không bị xao lãng! Hơn nữa; cả những điều xao lãng đó cũng nằm trong Thánh Ý nhiệm mầu của Thiên Chúa!

 

1Cr 10-16: “ 10 Vì Thiên Chúa đã mạc khải cho chúng ta nhờ Thần khí, bởi Thần khí dò thấu mọi sự, cả những chiều sâu thẳm nơi Thiên Chúa. 11 Quả thế ai trong loài người biết được những điều đó trong người ta, nếu không phải là thần khí nhân loại trong kẻ ấy? Cũng vậy, những điều có trong Thiên Chúa, không ai biết được, trừ phi là Thần khí của Thiên Chúa… 12 Phần ta, không phải thần khí của thế gian mà ta đã chịu lấy, nhưng là Thần khí do tự Thiên Chúa, ngõ hầu ta nhận biết các điều Thiên Chúa đã thi ân xuống cho ta. 13 Các điều ấy, chúng tôi nói lên không phải bằng những lời lẽ học đòi nơi sự khôn ngoan của loài người, nhưng là bằng những lời lẽ Thần khí dạy cho, đem những điều thần thiêng giải bày cho hạng người thần thiêng.

Thần thiêng và khí huyết

14 Còn con người khí huyết không đón nhận những điều thuộc về Thần khí Thiên Chúa: vì đó là điên rồ đối với nó, và nó không thể biết được, bởi vì phải xét đoán theo kiểu thần thiêng. 15 Còn người thần thiêng thì xét đoán được mọi sự, mà không ai xét đoán được mình. 16 Vì:

Ai nào biết được tự tưởng của Chúa,

để hòng chỉ giáo cho Người?

Còn chúng tôi, chúng tôi có tư tưởng của Ðức Kitô.”

 

Vậy khi được Thiên Chúa đoái thương dạy bảo thì chúng ta phải sấp mình cảm tạ ơn Chúa; và chúng ta cũng không sợ xấu hổ bởi vì chúng ta đã bị nhầm lẫn; vì chúng ta thơ bé khờ dại! Nhưng chúng ta hãy tạ ơn Thiên Chúa vì Thiên Chúa đã yêu thương dạy bảo chúng ta; đang khi rất nhiều người không được dạy bảo như vậy!

 

Chúng tôi cũng không sợ ai chê cười khi thú nhận những lầm lẫn mà Chúa đã dậy phải sửa chữa lại! Bởi vì chúng ta có biết được điều gì thì đều do ơn Chúa ban cho mà thôi; chứ bản thân chúng ta là bất lực là vô tài; nhiều tội lỗi; không có gì để mà hãnh diện cả.

 

Khi được Chúa dạy bảo thì chúng ta hãy chia sẻ với mọi người! Và chúng ta cũng không có quyền đòi hỏi Chúa phải dậy bảo chúng ta! Sự thật thì chúng ta không đáng được Thiên Chúa dạy bảo đâu; bởi vì chúng ta đã được dạy bảo quá nhiều rồi!

Nhưng chúng ta vẫn chứng nào tật nấy; không hề thay đổi!

 

Chúng tôi cũng không sợ ai chê cười và không tin chúng tôi nữa; vì họ nói: chúng tôi là những người được thụ khải nhưng đã truyền bá sai và như thế. Như vậy nhóm chúng tôi sẽ không còn ai tin!

 

Xin thưa; chúng tôi không lập nhóm; không có danh nghĩa nhóm nào cả! Chúng tôi chỉ là cộng đoàn cầu nguyện Sùng Kính Máu Châu Báu Cực Thánh Đức Chúa Giêsu Kitô; chỉ thế thôi!  Chúng tôi không quan niệm như nhiều người là lập nhóm cho đông để gây thanh thế; để tìm danh giá cho mình; chúng tôi luôn ý thức lời Chúa đã phán dạy:

 

Yn 7,18: “18 Kẻ nào tự mình mà nói, ắt tìm vinh quang của riêng mình,

còn kẻ tìm vinh quang cho Ðấng sai mình,

thì kẻ ấy là người chân thật, nơi kẻ ấy không có gì ngang trái.”

 

Nhờ ơn Chúa; chúng tôi chỉ phổ biến lời Chúa và những ai tin vào lời Thiên Chúa và vì kính yêu Thiên Chúa; muốn hoán cải bản thân; thì hãy đến với chúng tôi; chúng ta cậy nhờ Đức Mẹ giúp sức và chúng ta cùng nâng đỡ nhau; dắt dìu nhau đi lên Thiên Chúa!

 

Còn bản thân chúng tôi vẫn thú nhận mình là tội nhân xấu xa ghê tởm đáng sa hỏa ngục! Và chúng tôi cũng u mê lầm lạc như mọi người; mọi việc đều nhờ ơn Thiên Chúa mà thôi! Nhưng chúng ta tạ ơn Thiên Chúa vì đã được Đức Chúa Giêsu yêu thương dạy bảo! Còn Thiên Chúa dạy lúc nào; Thiên Chúa dậy điều gì thì do Thánh Ý khôn ngoan của Thiên Chúa mà chúng ta phải sấp mình tạ ơn chứ không bao giờ dám đòi hỏi điều gì!…

 

Sau đây chúng tôi xin thông báo đến mọi người những điều quan trọng Chúa Giêsu đã dạy bảo. Xin mọi người hãy lắng nghe:

 

Trước hết chúng ta hãy tìm hiểu về những thông điệp Đức Chúa Giêsu đã phán dạy ở trên; để minh oan cho Đức Chúa Giêsu! Và lời Đức Chúa Giêsu dạy rằng hãy hãy minh oan cho Chúa!

 

Vâng; khắp nơi chúng ta đã bị ma quỷ lừa gạt! rất nhiều người đang sống trong sự lừa gạt của ma quỷ; cũng như hiện nay cô Thương nhóm trừ tà Bảo Lộc cũng đã đang bị lừa gạt! cô Thương đã được linh mục Quang ở Đaguri đặt tay ban ơn theo kiểu phong trào thánh linh của giáo phái Tin Lành Ngũ Tuần và đã bị nhiễm ám khí ma quỷ rất nặng nề; là môi trường hắc ám; thuận lợi cho ma quỷ dễ dàng lừa gạt.

 

Và linh mục Truyền cũng đang phát triển việc đặt tay để mở luân xa chữa bệnh nhân điện; nhưng thật ra là truyền ám khí cho nhau và cho nhiều người bị nhiễm ám khí ma quỷ. Vì phần lớn giáo dân không hề biết mở luân xa chữa bệnh nhân điện là của ma quỷ; và linh mục Truyền cũng đang bị ma quỷ lừa gạt mà không biết! Cũng như nhiều hiện tượng lạ ma quỷ đang lừa gạt trong nhóm trừ tà Bảo Lộc!

 

Chẳng hạn như việc quỷ nhập vào cô Toàn xưng là Đức Mẹ dạy bảo; và ban phép lành cho mọi người; xong thì nó xuất ra; thì cô Toàn xỉu; điều đó cho thấy nó là thằng quỷ! Bởi vì Chúa và Đức Mẹ không bao giờ nhập như vậy; ma quỷ nhập là nó chiếm lĩnh thân xác và lý trí; khi nó xuất ra thì người bị nhập sẽ ngất xỉu; sau mới tỉnh lại.

 

Chúng tôi khi ở trong đạo binh Thánh Tâm Môi Khôi đã được Đức Mẹ huấn luyện như vậy! Cho nên chúng tôi biết thằng quỷ nhập vào cô Toàn! Còn Thiên Chúa và Đức Mẹ tôn trọng tự do của chúng ta; không chiếm lĩnh thân xác và lý trí của con người! Thiên Chúa và Đức Mẹ chỉ nói với ngôn sứ trong nội tâm; trong trái tim; và ngôn sứ sẽ nói lại cho con cái của Thiên Chúa và Đức Mẹ nghe lời của Thiên Chúa và Đức Mẹ! Còn thằng quỷ nó không có khả năng truyền thông như vậy; nó phải nhập vào thân xác con người và mượn thân xác con người để mà nói!

 

Vào thập niên 90 còn có trường hợp quỷ nhập vào anh Minh ở Long Bình. Nó xưng là thiên sai Huỳnh Tiên rồi sau xưng là thần khí đức kito để lừa anh Trụ. Anh Trụ học Kinh Thánh ở dòng Chúa Cứu Thế được đặt tay theo phong trào thánh linh; rồi nghe thằng quỷ lập nhóm Thiên Quán Tình Yêu; nó đã lợi dụng sự sai lầm của giáo quyền cho giáo dân làm bàn thờ tổ tiên để thờ quỷ; mà nó đã đưa ra làm chiêu bài mà lừa nhóm anh Trụ. Thằng quỷ nhập vào anh Minh và nói; nhưng khi nó xuất ra thì anh Minh ngất đi sau mới tỉnh lại. nhưng anh Trụ không hiểu; và sai lầm khi giải thích theo kinh thánh rằng đó là thần khí ứng giáng!

 

Trước đây khi đi tìm đạo binh Thánh Tâm Môi Khôi Đức Mẹ đã dẫn tôi qua nhóm này; tôi đã ở trong nhóm anh Trụ; và khi tiếp xúc với linh mục “Mục Tử Chứng Nhân” là tên thằng quỷ đặt cho linh mục ĐBĐ; thì tôi đã có bằng chứng nó là thằng quỷ!

 

Và sau khi tìm được đạo binh Thánh Tâm Môi Khôi; Đức Mẹ dạy cho chúng tôi biết rõ thằng quỷ này là một vị giám mục sa hỏa ngục được Lucifer sai về lừa nhóm anh Giuse Trụ và tôi đã chỉ cho linh mục ĐBĐ những câu nó nói sai; nhất là câu “qua sông đấm b*** vào sóng” và tôi nói rõ là Đức Mẹ bắt nó nói sai như vậy để lòi cái đuôi thằng quỷ ra cho chúng ta thấy; nhưng cả linh mục ĐBĐ lẫn anh Trụ đều không nhận ra bài học Thiên Chúa thử thách con cái Hội Thánh. Bởi vì thằng quỷ không thể nhập hay xuất ra; nếu Thiên Chúa không cho phép hoặc bắt buộc! Nghĩa là chúng ta đang làm bài thi nhưng tất cả đã thi rớt.

 

Và bây giờ chúng ta mới thấy tất cả đã trở thành bài học cho chúng ta! nghĩa là nó đã thò cái đuôi của nó ra nhưng vì nó khen chúng ta; nó nói chúng ta là con cái sự sáng; là thành phần ưu tuyển; nên chúng ta thích và tin nó; vì tính kiêu căng đã làm cho chúng ta trở thành mù tối!

 

Linh mục ĐBĐ đã nhận ra những điều sai tôi đã chỉ cho thấy; nhưng anh Trụ thì không; anh vẫn cứ tin thằng quỷ cho tới chết và anh đã chết trong khi đang hăng say báng bổ Đức Mẹ! Đó là hậu quả của những người kiêu căng không có lòng kính yêu Thiên Chúa nên không được Đức Chúa Thánh Thần soi sáng nên đã hiểu sai và dạy sai kinh thánh; gieo rắc lầm lạc cho nhiều linh hồn!

 

Người có lòng khiêm nhường yêu mến Thiên Chúa khi đọc Kinh Thánh thì thấy những câu kinh thánh tiêu cực thì hiểu về mình; biết là Thiên Chúa dạy mình; còn những câu kinh thánh tích cực; thì biết rằng mình không được như vậy; và luôn luôn cố gắng rèn luyện nhân đức để nên thánh như Lời Thiên Chúa dạy! Nhưng người kiêu căng thì không nhận thức được như vậy; mà lại nghĩ mình đã đạt được nhân đức; rồi dùng lời kinh thánh mà chửi xéo anh em! Đó là khuynh hướng kiêu căng của những người không hiểu Kinh Thánh; và những người đó chỉ biết hiểu kinh thánh theo nghĩa chữ; chứ không biết hiểu kinh thánh theo nghĩa tinh thần! Xin xem thêm loạt bài:

 

THƯA BẠN TKTSM ĐÂY LÀ NHỮNG SAI LẦM CẦN SỬA LẠI P9 https://www.youtube.com/watch?v=FV0jwYrCrA0

THƯA BẠN TKTSM ĐÂY LÀ NHỮNG SAI LẦM CẦN SỬA LẠI P8 https://www.youtube.com/watch?v=I3QEMr9w_vI

THƯA BẠN TKTSM ĐÂY LÀ NHỮNG SAI LẦM CẦN SỬA LẠI P7 https://www.youtube.com/watch?v=rIr04M3Y-p4

THƯA BẠN TKTSM ĐÂY LÀ NHỮNG SAI LẦM CẦN SỬA LẠI P6 https://www.youtube.com/watch?v=WNROMmx25C4

THƯA BẠN TKTSM ĐÂY LÀ NHỮNG SAI LẦM CẦN SỬA LẠI P5 https://www.youtube.com/watch?v=q3vTE-gACPc

THƯA BẠN TKTSM ĐÂY LÀ NHỮNG SAI LẦM CẦN SỬA LẠI P4 https://www.youtube.com/watch?v=GV0kQR7EtJw

THƯA BẠN TKTSM ĐÂY LÀ NHỮNG SAI LẦM CẦN SỬA LẠI P3 https://www.youtube.com/watch?v=q0bp9CevdYE

THƯA BẠN TKTSM ĐÂY LÀ NHỮNG SAI LẦM CẦN SỬA LẠI P2 https://www.youtube.com/watch?v=LtfaiiQJZ5Q

THƯA BẠN TKTSM ĐÂY LÀ NHỮNG SAI LẦM CẦN SỬA LẠI P1 https://www.youtube.com/watch?v=jNdDep-B9m4

 

Cho tới nay đã là 30 năm rồi nhưng nhiều đệ tử của anh Trụ vẫn chưa nhận ra mình bị thằng quỷ lừa! Vẫn cứ tin Thằng quỷ đó là thần khí Đức Kitô; và rao giảng thánh huấn của nó! Sự lầm lạc đó làm cho chúng tôi thấy đau lòng quá! Và vừa qua thằng quỷ tự xưng là thần khí Đức Kitô đó; nó lại tự xưng là “đức mẹ vô nhiễm” thì liền đó nó tiểu tiện trong quần trước mặt mọi người; khiến họ sợ hãi!

 

Đức Mẹ cho nó ra như vậy để mở mắt những đứa con u mê lầm lạc; vì sau khi nó gây ra nhiều tội lỗi như: làm cho anh Minh loạn luân với con gái; và làm hại nhiều đời nhiều cô gái khác vì nó nói rằng cho nó giao hợp thì sẽ sinh ra thiên thần! Nhưng những người nhẹ dạ thiếu hiểu biết và kiêu căng thì thích sinh ra thiên thần; nên dễ dàng sa bẫy; và vì bị tà khí ma quỷ tiêm nhiễm nặng nề; nên những người trong nhóm đó vẫn không mở mắt ra được; vẫn cứ tin nó là thần khí Đức Kitô! Thật là đáng thương!

 

Rồi bây giờ Đức Mẹ cho nó ra như vậy để dạy cho con cái biết mình đã bị thằng quỷ lừa gạt! Đức Mẹ đã dạy bảo đến như vậy rồi; nhưng vẫn có những người không hiểu; vẫn cứ nghe lời anh Trụ nói rằng ban đầu nó là thần khí Đức Kitô thật; về sau thì mới không phải! Nhưng anh đã lầm; chỉ vì nó đặt tên cho anh Trụ là Hải Đăng và khen anh giỏi Kinh Thánh; anh sẽ đi rao giảng lời Thiên Chúa khắp mặt địa cầu. Nên anh đã sa bẫy!

 

Nó lừa cả cô Anna Kim Dung lập “thiên quán tình yêu” ở bên Nhật Bản! Cũng giống như bây giờ nó lừa cô Thương Bảo Lộc lập ra “nhà chúa cha” ở bên Mỹ! Cả chúng ta nữa; hãy tỉnh thức coi chừng cái tính kiêu căng của mình! Hồi đó; nó cũng ban thánh huấn cho tôi; lúc đó tôi cũng thích lắm; nhưng giọng nó nói khàn khàn nghe phát sợ; có người nghe những băng cát sết đó nói rằng trẻ con nghe sợ quá thì khóc!

 

Chúng tôi đã nói rõ: Dù lúc ban đầu trong khi nó nhập vào anh Minh để dạy bảo nhóm anh Trụ; nó đã nói rằng qua sông đấm b*** vào sóng! Tôi đã viết thư cho linh mục ĐBĐ nói rằng: “Nó nói tục như vậy mà cha dám gửi về tòa thánh thì cha chịu trách nhiệm khá nặng đó! Ông sợ quá cấm phòng 10 ngày để ăn năn thống hối; tôi đến thăm và nghe bà sơ kể vậy!

 

Và nó còn nói sai nhiều điều khác nữa; như nó nói thiên thần Raphael truyền tin cho Đức Mẹ! nhưng chúng ta ai cũng biết tổng lãnh thiên thần Gabriel truyền tin cho Đức Mẹ; như vậy nó đã nói sai; nhưng mọi người không ai dám nói gì! Kể cả khi nó nói tục! Vì đã tin là thần khí đức kito đang nói! Đức Mẹ đã bắt nó nói sai như thế; để mở mắt chúng ta; nhưng chẳng ai biết gì cả! Thật đúng là “thầy trò anh Trụ; người báng bổ Đức Mẹ!” Còn linh mục ĐBĐ khi tôi viết thư cho ông; ông nhận ra ngay và rất sợ hãi như đã nói ở trên!

 

Sự kiện thằng quỷ xưng là thần khí Đức Kitô lừa nhóm anh Trụ là một bài học cho tất cả chúng ta; nhất là cho nhóm trừ tà Bảo Lộc hiện nay! Chúng ta hãy nhìn lại bài học học mà Đức Mẹ đã dạy để ôn cố tri tân! Và chúng ta cũng biết; đã có lời Kinh Thánh: “Những gì đã xảy ra là những gì sẽ xảy ra”!

 

Chúng ta phải thấy rằng tất cả những sự kiện quỷ nhập đều là bài thi cho chúng ta; nhưng chúng ta đã làm bài thi như thế nào? Tất cả những cái sai là Thiên Chúa cho nó xảy ra như thế để chúng ta nhận ra cái đuôi của thằng quỷ! Nhưng chúng ta đã thi rớt! không ai nhận ra thằng quỷ nó lừa!

 

Thí dụ thằng quỷ nhập vào cô Toàn dạy dỗ và ban phép lành xong rồi nó xuất ra thì cô Toàn ngất xỉu! Nhưng nhóm trừ tà Bảo Lộc và biết bao con người không hiểu; không nhận ra; như vậy chúng ta u mê quá; không khiêm nhường cầu nguyện; nên không nhận ra gì cả! Sẽ đến lúc quỷ nó nhập vào giáo quyền thì lúc đó mọi người mới mở mắt!

 

Cô Thương Bảo Lộc cũng giống như bà Vassula Ridén thuộc Chính Thống Giáo người Hy Lạp đã bị ma quỷ lừa gạt làm nên mạc khải giả “Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa”. Nghĩa là ma quỷ nó xưng là Thiên Chúa Cha rồi nó “cầm tay” họ; nó viết chữ lừa gạt họ để họ lừa gạt mọi người! Nó nói ngọt ngào lắm; nhưng chỉ để làm nhục Thiên Chúa!

 

Trước đây chúng tôi cũng bị ma quỷ lừa gạt mà phổ biến mạc khải giả “Sự Sống Thật trong Thiên Chúa” này; cho tới khi chúng tôi được Đức Chúa Giêsu cho phép hỏi về các mạc khải; thì mới được Đức Chúa Giêsu dạy cho biết mạc khải “Sự Sống Thật trong Thiên Chúa” là mạc khải giả và do một linh hồn Tin Lành sa hỏa ngục được Lucifer sai về lừa gạt mọi người để làm nhục Đức Chúa Giêsu!

 

Nhưng hiện nay nhiều người vẫn đang tiếp tục phổ biến mạc khải giả này trên Internet và các phương tiện khác!  Nếu bây giờ tôi chỉ cho thấy họ đã lầm thì họ không chấp nhận đâu; họ sẽ nói tôi là quỷ; nhưng thật ra họ không nghe được tiếng Chúa phán qua các ngôn sứ của Thiên Chúa thì họ không phải là chiên của Thiên Chúa! nếu không phải là chiên của Thiên Chúa thì họ là chiên của ai? Hóa ra việc của Thiên Chúa thì họ nói là quỷ; còn quỷ thì họ nói là Thiên Chúa!

 

Cũng như ma quỷ nó xưng nó là Thiên Chúa; là Đức Mẹ để lừa gạt rất nhiều người mà chúng tôi đã được tiếp xúc; và chỉ cho họ biết họ đã bị lừa gạt; Có người nghe ma quỷ nó nói rằng: con là nữ hoàng thiên đàng; cũng có người một người nữ nó dạy: con là Mai Sen của Thiên Chúa! Có người nữ trẻ tuổi khác khi rước lễ nó cho thấy thị kiến được hôn môi Đức Chúa Giêsu Chúa Giêsu; rồi sau đó được hôn môi cả Thiên Chúa Cha; và tôi đã nói với họ: “đó là cái đuôi của thằng quỷ nó thò ra cho chúng ta thấy rõ nó là quỷ!”

 

Nhưng thường thì họ sung sướng hãnh diện quá; họ nói: “rõ ràng Thiên Chúa nói như vậy”; họ không nhận ra thằng quỷ giả dạng Thiên Chúa; họ không biết là mình bị lừa và còn nói là tôi vì ghen tị nên tôi không nhận ra chúa của họ! Hầu như lúc nào cũng có những người bị lừa gạt như vậy; vì họ nói với tôi thì tôi mới biết! Bởi vì ma quỷ nó không bao giờ mệt mỏi và cũng không bao giờ ngủ!

Thực tế như vậy thì chúng ta phải làm sao để phân định; để biết đâu là ngôn sứ của Thiên Chúa và đâu là ma quỷ? Là người Công Giáo thì tất cả mọi việc chúng ta phải đặt dưới ánh sáng lời Thiên Chúa và cầu nguyện xin Thiên Chúa soi sáng dạy bảo! Bởi vì Lời Thiên Chúa là đèn soi Cho Con Bước là ánh sáng chỉ đường cho con đi! Và Thiên Chúa cũng dậy chúng ta phải:

 

Lc 12,54-57: “54 Và Ngài nói với dân chúng: “Khi các ngươi thấy: Mây mọc bên Ðoài, tức khắc các ngươi nói: Mưa kéo đến. Và có như vậy. 55 Khi (thấy): Gió nồm bốc thổi; các ngươi nói: Trời sẽ hanh. Và có thế. 56 Quân giả hình! Ráng đất và trời, các ngươi biết thẩm định; còn về thời buổi này, sao các ngươi lại không biết thẩm định?'”
57 “Sao các ngươi tự mình không xét lấy cái gì là phải?”

 

Và trong mọi sự thì chúng ta phải:

1Thessalonike 5,19-22
19 Ðừng dập tắt Thần khí!
20 Ðừng khinh thị các ơn tiên tri!
21 Nhưng hãy nghiệm xét mọi sự; điều gì lành hãy giữ lấy!
22 Hãy kỵ điều dữ, bất cứ dưới hình thức nào!”

 

Nếu không được Đức Chúa Giêsu dạy bảo thì liệu chúng ta có nhận ra những sự sai lầm không? Xin thưa rằng không! Mãi mãi chúng ta vẫn ở trong u mê tối tăm!  Và Thiên Chúa đã để cho chúng ta tự mình mà nhận biết những sai lầm đó thì chúng ta thấy thế nào? Cả mấy trăm năm qua mà chúng ta có biết gì không? Xin thưa rằng không! Vậy chúng ta đã thấy con người giới hạn của chúng ta u mê như thế nào chưa? Chúng ta có học được bài học nào chưa? Dạ thưa chưa! Có còn kiêu căng nữa không? Dạ thưa vẫn còn! Vì con người ngu dại nên mới kiêu căng; mà ngu dại thì lúc nào mà không ngu dại! Cái ngu dại nhất của con người là phạm tội; mà tội nào thì cũng là tội kiêu căng!

 

 

-Không được vẽ hình các thiên thần bay trên đầu Đức Chúa Cha; như thế là xúc phạm. Như chúng ta đã thấy tượng Đức Chúa Cha đắp nổi có thiên thần ở trên đầu; tại sào huyệt ma quỷ ở Bảo Lộc!

 

 

-Nguồn gốc bức ảnh Đức Chúa Cha mà chúng tôi đã phổ biến là theo mặc khải được nói là Thiên Chúa ban cho Mẹ bề trên Eugenia Elisabetta Ravasio Dòng Đức Mẹ các tông đồ ở bên Pháp. Nhưng sự thật là của người Chính Thống Giáo; nghĩa là một linh hồn người Chính Thống Giáo đã sa hỏa ngục giả danh Đức Chúa Cha; như Đức Chúa Giêsu vừa mới dạy chúng tôi! Bức ảnh Đức Chúa Cha này vẽ 14 đầu thiên thần hai bên trên đầu Đức Chúa Cha; mà bức ảnh này chúng tôi đã thấy dòng Thiên Phước Phước Lý phổ biến nên chúng tôi cũng phổ biến cho mọi người. Vậy xin mọi người hãy thông báo và đốt bỏ bức ảnh Đức Chúa Cha này!

 

 

-Không được để ảnh tượng Thánh Giuse trên bàn thờ Thiên Chúa; dù là tượng Thánh Giuse bế Chúa Giêsu Hài Đồng; hay tượng Thánh Gia! Trước đây chúng tôi có nói là tượng Thánh Giuse cầm bông huệ hay thước thợ thì không được; nhưng tượng Thánh Giuse bế Đức Chúa Giêsu Hài Đồng; và tượng Thánh Gia thì được. Và đó là theo lời các ngôn sứ Maria Thủy và Maria Nhung. Nhưng đó là nhầm lẫn! Nay Đức Chúa Giêsu dạy không được thì chúng ta tạ ơn Thiên Chúa và vâng lời!

 

 

Bàn thờ Thiên Chúa chỉ được đặt tượng Thiên Chúa và Đức Mẹ mà thôi! Trong nhà thờ cũng không được đặt tượng Thánh Giuse hay các thánh ở trên gian cung thánh hay ở những cây cột nhà thờ! Điều này thì cả Hội Thánh đã sai lạc từ xa xưa; và cho đến nay cũng không hề hay biết.

 

Một điều quan trọng nữa là những tượng ảnh khi chuộc về để thờ phượng thì hãy bỏ màng ni lông bảo vệ đi; chứ đừng để nguyên lớp màng nilông đó rồi nói là để cho khỏi bụi bặm. Điều này sai lầm; nếu có bụi thì chúng ta phải lau chùi; để nguyên lớp màng nilông đó hình như tố cáo tính lười biếng của mình! Ngay cả những linh mục cũng chưa ý thức điều này sai lầm này chứ đừng nói là giáo dân!  Chúng tôi thấy ở cái gọi là nhà chúa cha Bảo Lộc cũng để nguyên lớp màng nilông như vậy! Tệ nạn như vậy là vì các vị giám mục thiếu hiểu biết và tắc trách! Thiên Chúa đau buồn vô cùng!

 

Hôm nay ngày 15 tháng 07 năm 2021 chúng tôi thông báo mệnh lệnh của Đức Chúa Giêsu đến mọi người Công Giáo trên thế giới biết; mong rằng Hội Thánh Công Giáo hãy thi hành mệnh lệnh của Đức Chúa Giêsu đã ban!

 

Và nay Đức Chúa Giêsu dạy rõ: ảnh tượng các thiên thần và các thánh không được đặt trên bàn thờ Thiên Chúa! Điều này rất quan trọng. Chúng tôi thấy ở cái gọi là nhà chúa cha Bảo Lộc cũng đặt tượng ảnh các thánh trên bàn thờ Thiên Chúa; và cùng hướng với bàn thờ Thiên Chúa!

 

Bởi vì giáo dân Việt Nam chúng ta không được giáo quyền dạy bảo; thật ra thì các vị giáo quyền cũng lầm lạc nên không biết mà dạy bảo giáo dân! Nên giáo dân đều đặt tượng các thiên thần và các thánh trên bàn thờ Thiên Chúa! đặc biệt ảnh tượng linh mục Trương Bửu Diệp có khi là rất to trên bàn thờ; để xin ơn; nhất là những người buôn bán!

 

Nhưng đó là một sự sai lầm nghiêm trọng! Bởi vì không được đặt ảnh tượng các thiên thần các thánh trên bàn thờ Thiên Chúa! Về trường hợp linh mục Trương Bửu Diệp thì càng sai hơn nữa vì linh mục Trương Bửu Diệp chưa được phong thánh; như vậy chúng ta đã tin vơ thờ quấy! Xin mọi người hãy vâng lời Thiên Chúa; quan tâm lưu ý truyền bảo nhau dọn bàn thờ cho đẹp lòng Thiên Chúa; vì giáo quyền sẽ không chấp nhận mình lầm lạc; và cứ dạy giáo dân những điều lầm lạc!

 

Đức Chúa Giêsu đã dạy cho chúng tôi biết linh mục Trương Bửu Diệp đã được lên thiên đàng; nhưng những phép lạ mà chúng ta thấy và nói rằng phép lạ đó là của linh mục Trương Bửu Diệp thì không đúng! Thật sự những phép lạ đó do ma quỷ nó làm để lừa gạt chúng ta mà thôi!

 

Chúng ta thấy tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh có một video clip nói về sự kiện những người Trung Hoa đến Giáo xứ Tắc Sậy để đốt hương nhang cúng kiến vái lạy dâng con heo quay tạ ơn linh mục Trương Bửu Diệp; thì chúng ta đã thấy sai lầm rồi! Muốn biết rõ thực hư thì chúng ta hãy hỏi tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh!

 

Vì chúng ta đã biết rõ Thiên Chúa chỉ ban ơn cho người xin ơn ăn năn thống hối hoán cải đời sống! chứ không ban tiền bạc vật chất cho ai đâu! Giám mục Bùi Tuần cũng thú nhận rằng người ta đến xin linh mục Trương Bửu Diệp; thì ơn nhận được phần lớn là ơn vật chất!  Người Công Giáo chúng ta không đốt Hương Nhang vái lạy ai cả! Bây giờ giáo quyền cho phép giáo dân làm bàn thờ tổ tiên và cầm Hương Nhang vái lạy người chết như thể thờ tạo vật là sai lầm; Bây giờ lại thấy người Trung Hoa đến Tắc Sậy cầm nhang hương để vái lại linh mục Trương Bửu Diệp thì đây gương mù không thể chấp nhận được!

 

Trước hết giáo dân Việt Nam hãy ăn năn thống hối và hủy bỏ bàn thờ tổ tiên đi! Vì đó là thờ quỷ; nó xúc phạm đến Thiên Chúa! Đức Chúa Giêsu đã ban mạc khải thị kiến “Xin Hãy Quay Trở Lại” cho Hội Thánh qua ngôn sứ Maria Thủy; để dạy bảo giáo quyền lầm lạc hãy hủy bỏ bàn thờ tổ tiên đi; nhưng giáo quyền kiêu căng không tiếp nhận! Chúng ta hãy tìm hiểu học hỏi mạc khải thị kiến “Xin Hãy Quay Trở Lại” để biết Thiên Chúa đã dạy bảo những gì! Xin xem:

 

BÀN THỜ TỔ TIÊN ĐÃ VÀ ĐANG THỜ QUỶ  https://www.youtube.com/watch?v=-pfeIoj8A7A

 

Xin Hãy Quay Trở Lại Phần 1

https://www.youtube.com/watch?v=Mknf4yH2pu0

 

MẠC KHẢI XIN HÃY QUAY TRỞ LẠI PHẦN 2

https://www.youtube.com/watch?v=EIogeicjuYE

 

Hội Thánh Công Giáo chúng ta chỉ thờ Thiên Chúa và Mẹ Thiên Chúa! Trước đây; chúng tôi cũng như mọi người; nghe giáo quyền dạy: Đức Mẹ chúng ta không thờ; nhưng chỉ tôn kính đặc biệt; gọi là biệt kính! Nhưng nay Thiên Chúa Giêsu dạy rõ: “Các con kính yêu thờ lạy Cha thế nào thì hãy kính yêu thờ lạy Đức Mẹ cũng y như vậy!”

 

Còn ông bà tổ tiên thì chúng ta tôn kính; chứ không thờ lạy; mà tôn kính; không thờ lạy thì tại sao lại làm bàn thờ mà thờ? Đây là sự sai lầm u mê nặng nề của giáo quyền!

Yêremia 10,2:

2 Yavê phán rằng:

Ðạo các dân tộc, các ngươi đừng học đòi,

các ngươi đừng tán đảm vì các điềm trời,

cho dù các dân tộc có tán đảm.”

 

Dân tộc ngoại giáo họ không biết Thiên Chúa; họ không có ai mà thờ; nên không biết thờ ai; thì họ thờ ông bà; cho có cái mà thờ vậy. Đó là những dân tộc không biết Thiên Chúa là Thượng Đế Chí Tôn và là Cha yêu thương mình vô bờ; thì họ mới thờ ông bà tổ tiên! Từ đó trong dân gian có câu nói: “Tu đâu cho bằng tu nhà; thờ cha kính mẹ mới là chân tu”. Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ đã dịch câu “tôn kính cha mẹ” thành: “Thờ cha kính mẹ” để cho phù hợp với bàn thờ tổ tiên mà giáo quyền đã lầm lạc mà cho phép giáo dân Việt Nam làm; để thờ ông bà tổ tiên; nhưng ngụy trang dưới cái tên “tôn kính tổ tiên!”

 

Đạo Công Giáo chúng ta không thờ ông bà nhưng chỉ tôn kính ông bà tổ tiên. Trước đây mấy chục năm trong nhà người Công Giáo Việt Nam không hề có bàn thờ tổ tiên; không hề có lư hương nhang khói; sao bây giờ giáo quyền lại bắt chước dân tộc ngoại giáo mà làm bàn thờ để thờ ông bà tổ tiên; sau khi đã ngụy trang dưới danh xưng là tôn kính tổ tiên; rồi cầm nhang hương vái lạy người chết; y như người dân ngoại? Đó là lầm lạc của những vị giáo quyền!

 

Hội Thánh Việt Nam có rất nhiều Thánh Tử Đạo; ít nhất là hơn 100 Thánh Tử Đạo đã được tuyên Thánh. Nhờ máu các thánh tử đạo đổ ra; Hội Thánh Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ; các thánh tử đạo ngày xưa cũng là những người ngoại giáo cũng đã thờ ông bà tổ tiên; nhưng sau khi nhận biết chân lý Thiên Chúa là Tình Yêu thì đã dẹp bỏ bàn thờ tổ tiên mà làm bàn thờ Thiên Chúa; và trên bàn thờ chỉ có Tượng Đức Chúa Giêsu chịu đóng đinh và tượng Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa! Chứ không có bàn thờ tổ tiên như ngày nay!

 

Thật là mê lầm! Các vị ấy tưởng rằng theo tinh thần công đồng Vatican II thì mình phải hội nhập văn hóa thì người ta mới theo đạo nhiều; mình giống người ta thì người ta mới thích; cho nên phải đi tìm thỏa hiệp với người ta; thỏa hiệp với thế gian; nhưng thế gian chứ không phải thế ngay; nên người ta thích thờ và rước kiệu dương vật; lại còn hầu đồng nữa cơ đấy! Văn hóa dân gian mà?!

 

Liệu các vị có thờ và rước kiệu dương vật để chạy kịp theo họ mà hội nhập văn hóa không? 2Cr 6,14-15 14 Hỡi những kẻ không tin, chớ có đôi lứa lệch lạc! chung đụng thế nào được giữa công chính và vô đạo? Hay thông đồng thế nào được giữa sự sáng và tối tăm? 15 Thanh khí thế nào được giữa Ðức Kitô và Bêliar? Hay chung phần thế nào được giữa người tin và kẻ không tin?”

 

Thật ra các vị không có lòng kính yêu Thiên Chúa cho nên các vị không biết rằng: Để cứu các linh hồn về cho Thiên Chúa thì các vị phải biết rằng chúng ta; toàn thể Hội Thánh phải “đổ máu”; nghĩa là các vị phải hy sinh hãm mình cầu nguyện liên lỷ cho mọi người nhận biết và kính yêu Thiên Chúa là Cha yêu thương họ vô bờ!

 

Nghĩa là sẽ có nhiều người nhận biết và kính yêu Thiên Chúa; nếu mọi người Công Giáo chúng ta hy sinh cầu nguyện hãm mình cho công cuộc truyền giáo này! Nghĩa là các vị phải làm gương; hàng ngày phải ra nhà thờ mà quỳ gối cầu nguyện kinh Mân Côi và kinh Lòng Chúa Thương Xót chung với giáo dân; được như vậy thì Thiên Chúa sẽ làm tất cả! Thiên Chúa luôn chờ đợi chúng ta cầu nguyện như thế đấy!

 

Bởi vì chúng ta là con người xác thịt; hoàn toàn bất lực mà? Chứ không phải nhờ vào những bài giảng hùng biện; hay những cách thế hội nhập văn hóa; tìm thỏa hiệp với thế gian mà có nhiều người theo đạo! Nếu các vị có lòng kính yêu Thiên Chúa thì các vị đã biết như vậy! Các vị đã chẳng rơi vào lầm lạc!

 

Hr 9,22-23: “22 Và hầu hết mọi sự đều được tẩy sạch bằng máu chiếu theo Lề luật. Và máu không đổ, thì tội vạ không tha. 23 Vậy nếu những điều mô phỏng các sự trên trời đã nhờ các (nghi tiết) ấy mà được tẩy sạch, thì nhất thiết những điều thiên thai (phải được tẩy sạch) nhờ những lễ tế hoàn hảo hơn thế nữa.”

 

Bản chất của Hội Thánh là truyền giáo! Nhưng bây giờ; thay vì phải đi bôn ba mà rao giảng cho muôn dân thì quý vị thích nhàn nhã; ngồi tại chỗ rồi mời sư sãi; ni cô đến để giảng kinh phật cho tín hữu Công Giáo nghe.

 

Lẽ ra các vị phải đi chinh phục các linh hồn về cho Thiên Chúa; nhưng bây giờ các vị mời sư sãi; ni cô đến để bán cho ma quỷ cả linh hồn mình và linh hồn giáo dân mà Thiên Chúa đã giao phó cho các vị chăm sóc! Như thế là các vị đã báng bổ Thiên Chúa thật nặng nề; các vị đã đâm vào tim Thiên Chúa những nhát dao chí tử!  Thế là các vị đã trở thành lũ chó câm đi tìm chỗ ngủ:

 

Ysaya 56,10-11: “10 Quân canh của nó, một lũ đui mù,

chúng hết thảy đều vô tri vô giác.

Hết thảy, đàn chó câm, không biết sủa,

chúng mê sảng, nằm thin thít, chỉ thích ngủ lười.

11 Lũ chó háu ăn không hề biết chán,

chúng là mục tử mà chẳng biết để ý:

Hết thảy chúng ngả theo đường của chúng,

mỗi người với lợi riêng tư nơi xó của mình.”

 

Mọi sự lầm lạc phần lớn là do hậu quả sai lầm của công đồng Vatican II mà Đức Chúa Giêsu đã khiển trách: “Gioan XXIII đã khai mạc một công đồng khốn nạn!” Và đó cũng là hậu quả của việc giáo quyền Không Vâng Lời Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ đã dạy bảo Hội Thánh qua các mạc khải; các thông điệp! Nhưng các vị giáo quyền gọi mạc khải của Thiên Chúa là mạc khải tư; rồi cho phép mọi người không tin mạc khải tư!

 

Thật ra các vị đã cả gan bịt miệng Thiên Chúa và bịt miệng Mẹ Thiên Chúa và vô hiệu hóa tất cả mọi mạc khải của Thiên Chúa đã đoái thương ban cho Hội Thánh qua suốt dòng lịch sử Hội Thánh; để Thiên Chúa ban Thánh Chỉ; để Thiên Chúa dạy bảo và Thiên Chúa tiên báo cho Hội Thánh biết những việc sắp xảy đến. Nhưng khi Đức Chúa Thánh Thần loan báo qua các ngôn sứ những điều sẽ đến thì các vị không tin và gọi là mạc khải tư và cho phép mọi người không tin mạc khải tư! Vậy Thiên Chúa sẽ phải tính tội các vị như thế nào? Xem ra các vị không còn biết kính sợ Thiên Chúa nữa?!

 

Yn 16,12-13: “12 Ta còn lắm điều phải nói với các ngươi,

nhưng hiện giờ, các ngươi không mang nổi.

13 Song khi nào Ngài đến, vì là Thần khí sự thật,

Ngài sẽ đưa các ngươi vào tất cả sự thật;

vì không phải tự mình mà Ngài nói, nhưng nghe gì Ngài sẽ nói ra,

và Ngài sẽ loan báo cho các ngươi những điều sẽ đến.”

 

Các vị chính là những người dẫn đường mù quáng; đã hủy diệt kho tàng đức tin mấy nghìn năm qua của Hội Thánh!

Mt 23,13: “13 “Khốn thay cho các ngươi, Ký lục và Biệt phái giả hình, vì các ngươi khóa Nước Trời chận người ta lại! Các ngươi sẽ chẳng vào đã rồi, mà những kẻ muốn vào, các ngươi cũng chẳng để cho vào!

14 [“Khốn cho các ngươi, Ký lục và Biệt phái giả hình, vì các ngươi ngốn cả nhà cửa các bà góa, và làm bộ cầu nguyện lâu dài; bởi đó các ngươi sẽ lĩnh án phạt nặng hơn!]

15 “Khốn cho các ngươi, Ký lục và biệt phái giả hình, các ngươi rảo khắp biển cả đất liền, để chinh phục dẫu một người tòng giáo, nhưng khi nó đã là tòng giáo, thì các ngươi lại biến nó thành con cái hỏa ngục, gấp đôi các ngươi!”

 

Chúng tôi nhận định rằng số 67 của sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo là một sai lầm nghiêm trọng. Bởi vì Đức Mẹ là Mẹ Hội Thánh đã dạy Hội Thánh qua ngôn sứ Jeanne Louise Ramonet, ở Kerizinen xứ Bretagne, ngày 18-2-1961 : “Vẫn thường có những tiên báo trong Hội Thánh của Chúa. Cựu và Tân Ước bao gồm nhiều tiên báo, và những lời ấy thuộc Đức Tin. Tinh thần tiên báo gắn liền trong Hội Thánh Công Giáo; vì thế không tin các ngôn sứ và các lần Hiện Ra, xét chung, là từ chối quyền phán bảo và hiển linh của Thiên Chúa. Những tiên báo đều là những ân huệ dạy các con biết có những đe dọa Chúa gởi đến và, tiếp đó, cũng ủi an các con, làm cho các con dễ thấy rõ hành động của Thiên Chúa Quan Phòng”.

 

Lời Mẹ Hội Thánh đã dạy như thế; nhưng giáo quyền lại dạy trong sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo số 67 : “Tuy vậy những mạc khải đó không thuộc kho tàng đức tin, vai trò của chúng không phải là “cải thiện” hoặc “bổ sung” Mặc Khải tối hậu của Đức Ki-tô, mà để giúp người ta sống Mặc Khải cách trọn vẹn hơn vào một thời điểm của lịch sử.”

 

Chính vì cho rằng những mạc khải đó không thuộc kho tàng đức tin; nên vào ngày 26 tháng 06 năm 2000 dịp công bố Bí Mật Fatima thì Hồng y Joseph Ratzinger tổng trưởng thánh bộ giáo lý và đức tin (Sau là giáo hoàng Benedito 16) đã ban hành một điều luật bất thành văn rằng: “Những mạc khải tư kể cả Đức Mẹ Hiện Ra ở Fatima dù đã được giáo quyền công nhận; nhưng mọi người đều có quyền không tin; vì đó không phải là tín điều.”

Hồng y Joseph Ratzinger tổng trưởng thánh bộ giáo lý và đức tin; cũng là người được giáo hoàng Gioan Phaolo 2 đặt làm trưởng ban soạn thảo sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo 1992 với nhiều sai lầm!

 

 

Chúng tôi nhận thấy điều luật bất thành văn này mâu thuẫn với số 67 của sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo.  Số 67  viết: “Tuy vậy những mạc khải đó không thuộc kho tàng đức tin, vai trò của chúng không phải là “cải thiện” hoặc “bổ sung” Mặc Khải tối hậu của Đức Ki-tô, mà để giúp người ta sống Mặc Khải cách trọn vẹn hơn vào một thời điểm của lịch sử.”

 

Đã nói: “để giúp người ta sống Mặc Khải cách trọn vẹn hơn vào một thời điểm của lịch sử.” nhưng lại cho mọi người có quyền không tin những mạc khải tư?

 

Không tin mạc khải tư thì làm sao mà sống Mạc Khải cách trọn vẹn hơn được??? Thật là mâu thuẫn! Rất nhiều mâu thuẫn nhưng không hiểu sao bao nhiêu vị linh mục; giám mục; hồng y; giáo hoàng. Không có một ai nhìn thấy???!!!

 

Chỉ có con là nhìn thấy ông tổng trưởng này khôi hài quá! Ông nói: “Tuy vậy những mạc khải đó không thuộc kho tàng đức tin, vai trò của chúng không phải là “cải thiện” hoặc “bổ sung” mạc khải tối hậu của Đức Ki-tô, mà để giúp người ta sống Mạc Khải cách trọn vẹn hơn vào một thời điểm của lịch sử.”

 

Nhưng sau đó ông lại nói: “Những mạc khải tư kể cả Đức Mẹ Hiện Ra ở Fatima dù đã được giáo quyền công nhận; nhưng mọi người đều có quyền không tin; vì đó không phải là tín điều.”

 

Này nhé: Giáo quyền đã công nhận Đức Mẹ dạy ở Fatima rằng: Để cứu rỗi những người tội lỗi, Thiên Chúa muốn thiết lập lòng Tôn Sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria trên toàn thế giới.” Chúng ta đã biết ai cũng là tội nhân trước mặt Chúa? Và ai cũng cần được cứu rỗi?

 

Nhưng tại sao giáo quyền lại cho phép mọi người không tin mạc khải tư? Tại sao? “Những mạc khải tư kể cả Đức Mẹ Hiện Ra ở Fatima dù đã được giáo quyền công nhận; nhưng mọi người đều có quyền không tin; vì đó không phải là tín điều.”

 

Tại sao giáo quyền lại gọi mạc khải của Thiên Chúa là mạc khải tư?

 

Nếu như các vị linh mục; giám mục; hồng y; giáo hoàng cho rằng mình thánh thiện; không phải là kẻ tội lỗi; và là người không cần được cứu rỗi! Thì chúng tôi là giáo dân; chúng tôi vẫn đấm ngực xưng thú tội lỗi mỗi ngày trong thánh lễ rằng: “Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng lời nói; việc làm và những điều thiếu sót; lỗi tại tôi; lỗi tại tôi; lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Ðức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh, và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Amen.”

 

Cho nên chúng tôi rất cần được cứu rỗi! Và do đó chúng tôi muốn Tôn Sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria. Đồng thời chúng tôi còn muốn cứu cả nhân loại chưa biết Chúa nữa cơ; cho nên chúng tôi thấy giáo quyền cho phép mọi người không tin mạc khải tư thì họ không tin 3 mệnh lệnh Fatima; họ đâu có cần Tôn Sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria? mà không Tôn Sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria như thế thì không được cứu rỗi; phải xuống hỏa ngục hết rồi! Các vị linh mục; giám mục; hồng y; giáo hoàng không thấy thế là nhiều mâu thuẫn và đầy sai lầm sao?

 

Hay là Các vị linh mục; giám mục; hồng y; giáo hoàng bảo là nếu Thiên Chúa muốn thiết lập lòng Tôn Sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria trên toàn thế giới thì mặc kệ Thiên Chúa; còn các vị bảo rằng: tôi không cần phải Tôn Sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria thì vẫn được cứu rỗi?… Và đó là mạc khải tư; mọi người đều có quyền không tin; mọi người giáo dân hãy vâng lời chúng tôi!

 

Ai là người trả lời cho con những câu hỏi này? Hỡi các vị giáo quyền thông minh tài giỏi? Hỡi các vị tiến sĩ thần học?

 

Có một điều mà mấy ông sư đã chê cười những ông giám mục Việt Nam nhưng những ông giám mục Việt Nam thì vẫn cứ u mê không hề hay biết! Đó là Phật Giáo họ cho tín đồ của họ làm bàn thờ tổ tiên; nhưng không bao giờ cho làm bàn thờ tổ tiên cùng một hướng với bàn thờ Phật. Vì khi lạy Phật thì lạy cả những người ông bà đó; điều đó họ không thể chấp nhận. Bởi vì ông Phật của họ thờ thì phải trổi vượt hơn con người gấp bội ! Chứ không thể là “cá Mè” một lứa như thế được!

 

Còn những vị giám mục Công Giáo Việt Nam chúng ta thì lại cho giáo dân làm bàn thờ tổ tiên ngay dưới bàn thờ Thiên Chúa Ba Ngôi Là Thượng Đế Chí Tôn! Là Tạo Hóa Tác Sinh Muôn Loài! Là Chủ Tể Của Muôn Loài Thụ Tạo. Là Đấng Ngàn Trùng Uy Linh Cao Cả!

 

Hay là cho giáo dân làm bàn thờ tổ tiên ngay bên cạnh bàn thờ Thiên Chúa Ba Ngôi; mà thấp hơn một chút là được! Nhưng với giáo dân không được dạy bảo thì họ làm bàn thờ tổ tiên ngang hàng với bàn thờ Thiên Chúa luôn!

 

 

Đấy là tất cả sự tôn vinh của những vị giám mục Việt Nam dành cho Thiên Chúa Ba Ngôi Là Thượng Đế Chí Tôn! Là Đấng Ngàn Trùng Uy Linh Cao Cả!

Là Tạo Hóa Tác Sinh Muôn Loài! Là Chủ Tể Của Muôn Loài Thụ Tạo. Là Chủ Tể Của Càn Khôn Vũ Trụ!

 

Xin mọi người hãy suy gẫm xem những vị giám mục Việt Nam đã dẫn dắt chúng ta kính yêu thờ phượng Thiên Chúa như thế nào?… Quả thật chúng ta đã phạm tội; chúng ta đã đặt những người chết; có khi đang ở dưới hỏa ngục lên bàn thờ; ngay bên cạnh bàn thờ Thiên Chúa!  Các vị ấy đã dạy chúng ta thờ quỷ!

 

Hội Thánh Việt Nam hãy ăn năn thống hối tội lỗi vì đã mấy chục năm qua làm bàn thờ tổ tiên để thờ quỷ! Và hãy hủy bỏ bàn thờ tổ tiên ngay đi vì chính ma quỷ nó gây nên bệnh hoạn cho gia đình mình; Vì chúng ta chạy theo thói dân ngoại mà làm bàn thờ tổ tiên để mà thờ quỷ!

 

Đức Chúa Giêsu vừa mới dạy Hội Thánh qua ngôn sứ Loan Anh: “Hình của những người quá cố trong gia đình mình hãy cất đi để làm kỷ niệm chứ không treo trên tường; chỉ cần nhớ tên thánh để cầu nguyện!” Trong mạc khải thị kiến “Xin Hãy Quay Trở Lại” Đức Chúa Giêsu ban cho Hội Thánh qua ngôn sứ Mara Thủy. Chúa dạy hình ảnh những người quá cố hãy để riêng một chỗ trên tường! Nhưng vừa qua Chúa dạy qua ngôn sứ Loan Anh là hãy cất đi thì chúng ta hãy vâng lời!

 

Nhưng các vị giáo quyền thì lại dạy giáo dân đặt hình ảnh ông bà tổ tiên mà rất nhiều người đã sa hỏa ngục; đã thành quỷ; cứ đặt lên trên bàn thờ tổ tiên mà thờ; như thờ Thiên Chúa vậy! Như thế các vị đã dạy con chiên của Thiên Chúa thờ quỷ; ai nghe các vị giáo quyền mà thờ quỷ thì sẽ xuống hỏa ngục với quỷ!

 

Tất cả đều sai lầm! Cả giáo quyền và giáo dân đều đã sai lầm! đều đã phạm tội! Cho giáo dân làm bàn thờ tổ tiên; rồi lại còn cho làm cùng một hướng với bàn thờ Thiên Chúa; thậm chí ngay dưới bàn thờ Thiên Chúa; thì mấy ông sư cười mấy ông giám mục là phải rồi? Cũng phải công nhận rằng; nhờ miệng lằn lưỡi mối thì mình mới nhận ra con người thật của mình!

 

Bất kính với Thiên Chúa như thế mà đòi truyền giáo cho họ là những người biết tôn kính Phật hơn những ông giám mục tôn kính Thiên Chúa thì họ đâu có nghe; nhất là bây giờ giáo quyền lại mời sư sãi đến giảng đạo Phật cho giáo dân Công Giáo của mình thì họ chê cười đạo Công Giáo chúng ta sai lầm; bây giờ chúng ta thấy đạo Phật họ đúng; nghĩa là chúng ta thấy bụt thần đúng; nên chúng ta muốn bỏ Thiên Chúa mà theo bụt thần!

 

Vì trước đây mình gọi họ là thờ bụt thần; và cầu nguyện cho họ ăn năn trở lại đạo Công Giáo; và mình đi giảng Tin Mừng cho họ! Còn bây giờ thì mình mời bụt thần đến để giảng tà thần cho mình nghe!

 

Vậy thì các vị giáo quyền phải biết rằng giáo dân Công Giáo chúng tôi không nghe theo các vị nữa; và chúng tôi muốn nói với các vị là các vị đã trở nên mù lòa điếc lác hết rồi! Chỉ những ai không có lòng kính yêu Thiên Chúa thì mới để các vị xỏ mũi dẫn đi nộp cho ma quỷ! Mù dẫn mù cả hai sẽ lăn cù xuống hỏa ngục! Ba Ngôi Thiên Chúa; và Mẹ Thiên Chúa đau buồn Khóc Máu! Còn các vị giáo quyền Công Giáo thì vẫn cứ nhởn nhơ hí hửng; mà cai trị hách dịch!

Các vị giáo quyền Công Giáo hãy nghe lời Chúa đã phán dạy Malakhi 2,3: “Này Ta hăm dọa dòng dõi các ngươi, Ta sẽ ném phân lên mặt các ngươi – phân trong các ngày mừng lễ của các ngươi -; người ta sẽ mang các ngươi đi cùng với phân ấy.”

 

Ôi thật là xấu hổ; những ông giám mục đang thờ bụt thần! trước hết hãy sợ mất lòng Chúa! Hãy sợ xuống hỏa ngục; rồi hãy sợ xấu hổ với các ông sư!

 

Tất cả chúng ta đều có tội; đều là tội nhân xấu xa ghê tởm trước mặt Thiên Chúa! Tất cả hãy ăn năn thống hối tội lỗi! thống hối toàn diện; thống hối tập thể. Toàn thể Hội Thánh hãy Thống Hối!!!  Thống Hối!!! Thống Hối!!!

 

 

Bây giờ chúng ta hãy trở lại việc đón nhận những mạc khải của Thiên Chúa đã đoái thương ban cho để dạy bảo chúng ta!

 

Chúng ta cũng biết là trong mặc khải; có khi có những sai sót nhất định; do giới hạn của  các ngôn sứ; nhưng các ngôn sứ vẫn là tiếng nói của Thiên Chúa mà chúng ta phải nhận ra và vâng phục Thiên Chúa! Rất nhiều người đòi hỏi mạc khải của Thiên Chúa thì phải đúng tuyệt đối! Không đúng tuyệt đối thì không tin!

 

Nhưng những con người thiếu hiểu biết đó không biết rằng con người thì không thể tuyệt đối được! Chúng ta hãy nhớ lời kinh thánh dạy: 1Thessalonike 5,19-22: “ 19 Ðừng dập tắt Thần khí! 20 Ðừng khinh thị các ơn tiên tri! 21 Nhưng hãy nghiệm xét mọi sự; điều gì lành hãy giữ lấy! 22 Hãy kỵ điều dữ, bất cứ dưới hình thức nào!

 

Nhưng bây giờ chúng ta đã diễm phúc được Đức Chúa Giêsu dạy rõ; thì hãy hân hoan vui sướng mà vâng lời:

 

Ai có lòng kính yêu Thiên Chúa thì sẽ nhận ra tiếng Thiên Chúa qua ngôn sứ của Thiên Chúa! Đức Chúa Giêsu đã phán dạy  Yn 10,25-27: “25 Ðức Yêsu đáp lại họ:

“Ta đã nói với các ngươi mà các ngươi không tin.

Các việc Ta làm nhân danh Cha Ta làm chứng về Ta.

26 Song các ngươi không tin,

vì các ngươi không thuộc đàn chiên của Ta.

27 Chiên của Ta thì nghe tiếng Ta;

Ta biết chúng và chúng theo Ta.”

 

Nếu chúng ta không nhận ra tiếng Thiên Chúa qua các ngôn sứ của Thiên Chúa thì đó là vì chúng ta không có lòng kính yêu Thiên Chúa; và dĩ nhiên chúng ta phải trả lẽ với Thiên Chúa trong ngày sau hết; và Thiên Chúa cũng đã phán dạy: ráng đất và trời thì các người biết; còn dấu chỉ thời đại thì các người không biết; tại sao các ngươi không tự mình mà tìm hiểu? Lc 12,54-57: “54 Và Ngài nói với dân chúng: “Khi các ngươi thấy: Mây mọc bên Ðoài, tức khắc các ngươi nói: Mưa kéo đến. Và có như vậy. 55 Khi (thấy): Gió nồm bốc thổi; các ngươi nói: Trời sẽ hanh. Và có thế. 56 Quân giả hình! Ráng đất và trời, các ngươi biết thẩm định; còn về thời buổi này, sao các ngươi lại không biết thẩm định?'”

57 “Sao các ngươi tự mình không xét lấy cái gì là phải?”

 

Nhiều người thiếu hiểu biết nói rằng: bao giờ giáo quyền công nhận mặc khải nào thì họ mới tin mặc khải đó. Nhưng họ không biết rằng dù giáo quyền đã công nhận mặc khải đó; thì họ vẫn có quyền không tin; vì đó là mạc khải tư; vì mọi người đều có quyền không tin mạc khải tư!

 

Như vậy việc giáo quyền có công nhận mạc khải tư thì cũng không có giá trị gì! Vì tôi vẫn có quyền không tin!

 

Hay dù giáo quyền không công nhận mặc khải đó thì giáo dân vẫn có quyền tin và phổ biến mặc khải tư đó! Và từ thời giáo hoàng Phaolô VI; năm 1965 đã có lệnh: mặc khải tư được phép phổ biến mà không cần phải qua chuẩn ấn của giáo quyền; miễn là không sai về đức tin và luân lý!

 

Nhưng giáo quyền không giảng dạy rõ cho giáo dân hiểu biết về sắc lệnh này của giáo hoàng Phaolô VI; nên phần lớn giáo dân không hiểu về vấn đề mạc khải của Thiên Chúa!

 

Nghĩa là mạc khải tư được phép phổ biến mà không cần phải qua chuẩn ấn của giáo quyền; miễn là không sai về đức tin và luân lý! Thế thì đừng bao giờ hỏi giáo quyền công nhận mạc khải tư chưa? Nhưng chúng ta phải tự mình mà tìm hiểu như Chúa đã phán dạy trong Kinh Thánh!

 

Và chúng ta phải biết rằng: việc giáo quyền phân biệt mạc khải công và mạc khải tư là sai lầm! Bởi vì mạc khải nào cũng là mạc khải của Thiên Chúa ban cho mọi người! Tất cả mọi người đều phải thi hành mệnh lệnh của Thiên Chúa ban truyền; cho nên không có mạc khải nào là mặc khải riêng tư cho ai cả!

 

Giáo quyền không có lòng kính yêu Thiên Chúa thì mới không hiểu; thì mới phân biệt mạc khải công và mạc khải tư như vậy! Gọi mạc khải của Thiên Chúa là mạc khải tư và cho phép mọi người không tin mạc khải tư là sai lầm lớn nhất trong nhiều sai lầm của giáo quyền! Và vị giáo hoàng công bố cho phép mọi người không tin mạc khải tư là ngụy giáo hoàng Benedicto 16 cũng là vị giáo hoàng mà nhóm Sứ Điệp Từ Trời tin rằng sẽ lãnh đạo đạo binh còn sót lại! Nhưng sai lầm như thế thì làm sao mà được Thiên Chúa ban cho lãnh đạo đạo binh còn sót lại?

 

 

-Chúng ta không được in hình các thánh hay hình giáo hoàng chung vào với hình Thiên Chúa; như kiểu bản kinh Lòng Chúa Thương Xót; lại còn có những trường hợp in hình con người chung với hình Đức Mẹ và hình Đức Chúa Giêsu; in như thế là sự xúc phạm rất nặng nề! Mà giáo quyền Hội Thánh đang mắc phải; và cũng không biết dạy bảo giáo dân vì giáo quyền không tin mạc khải tư nên không nghe được tiếng Thiên Chúa dạy dỗ!

 

-Đức Chúa Giêsu dạy không được đặt tượng Đức Chúa Giêsu Chịu Nạn ngoài cửa như là để Chúa canh giữ nhà cho mình. Chỉ đặt trên bàn thờ trong nhà.

Trước đây chúng tôi loan báo việc đặt tượng Chúa Giêsu Chịu Nạn ngoài cửa là theo mặc khải Sùng Kính Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô; Và có lẽ ngôn sứ Maria Thủy cũng căn cứ vào mặc khải này để loan báo việc đó. Vừa qua Đức Chúa Giêsu đã dạy Hội Thánh qua ngôn sứ Loan Anh: không để tượng chịu nạn ngoài cửa nhà như thể để Chúa canh cửa cho mình; trong nhà chúng ta đã có bàn thờ và đặt thánh giá khổ hình; thánh giá chịu nạn rồi!

 

Thật ra; từ ban đầu; khi Thiên Chúa dạy về điều này thì không phải là tượng chịu nạn nhưng là ngoài 2 cửa đặt cây thánh giá mà không có tượng; nghĩa là biểu tượng thánh giá để tuyên xưng đức tin! Nhưng điều cần trên hết là chúng ta phải có lòng kính yêu Thiên Chúa và kính yêu Mẹ Maria! Chúng ta phải nhớ: để cho chúng ta được sống thì Đức Chúa Cha đã cứu vớt chúng ta từng giây phút trước sự tấn công của Satan quỷ dữ!

 

Có những người không hiểu; cứ tin rằng ngôn sứ Maria Thủy đã nói như thế là đúng; nhưng tôi xin nói với mọi người rõ trước đây; theo lệnh Đức Chúa Giêsu; ngôn sứ Maria Thủy đã nói lên rằng chú Lực kết hợp với Đức Mẹ tuyệt đối luôn; con cũng phải vâng lời chú Lực! Và khi chưa gặp; tôi đã nói với ngôn sứ Maria Thủy rằng Mặc Khải Thị Kiến Chúa ban là đúng; nhưng trong đó có điểm sai; tôi chỉ cho điểm sai đó; ngôn sứ Maria Thủy hỏi Đức Chúa Giêsu và Chúa trả lời chú Lực nói đúng hãy sửa lại.

 

Chúa dạy ngôn sứ Maria Thủy nói lên rằng chú Lực kết hợp với Đức Mẹ tuyệt đối luôn; con cũng phải vâng lời chú Lực! Thì có nghĩa chú Lực là linh hướng của ngôn sứ Maria Thủy và ngôn sứ Maria Thủy phải vâng lời linh hướng! Tôi nói lên điều này là để mọi người hãy vâng lời Đức Chúa Giêsu; khi Đức Chúa Giêsu đã phán dậy qua ngôn sứ Loan Anh và tôi là người công bố!

 

Xin nói thêm là khi tôi được Thiên Chúa ban phép cho hỏi Chúa; Đức Chúa Giêsu đã dạy rõ: “Mặc khải Sùng Kính Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô không do Đức Chúa Giêsu trực tiếp ban. Nhưng Thánh Ý Đức Chúa Giêsu ban cho một vị thánh mặc khải cho ông Barnabas Nwoy. Mạc Khải này đẹp lòng Chúa.”

 

Nhưng do khả năng giới hạn của người được thụ khải; và giới hạn của vị giám mục linh hướng nên có những nhầm lẫn; như việc đặt tượng Đức Chúa Giêsu Chịu Nạn ngoài cửa; theo tinh thần bôi máu chiên ngoài cửa thời xuất Ai cập là không đúng; chỉ đặt cây thánh giá với ý nghĩa tuyên xưng đức tin! Nhưng Thiên Chúa thấu biết lòng chúng ta kính yêu Thiên Chúa và điều đó mới là quan trọng cho mỗi người chúng ta!

 

Và điều sai thứ hai là lời kinh trong chuỗi kinh Canh Tân.

 

Vì giáo quyền đã có truyền thống sai lầm trong thần học; nên khi ông Barnabas Nwoy  tiếp nhận mạc khải bị sai mầu nhiệm Thứ hai rằng: “MẦU NHIỆM THỨ HAI; Một thiếu nữ tên là Maria được Thiên Chúa chọn để trở thành Con Gái Chúa Cha, Mẹ Đức Chúa Giêsu, và Hiền Thê của Đức Chúa Thánh Thần.”

Lời kinh này sai! Đức Mẹ là Mẹ Đức Chúa Giêsu là đúng. Nhưng Đức Mẹ không phải là Con Gái Chúa Cha. Cũng như chúng ta là con cái Thiên Chúa thì Đức Mẹ cũng là con cái Thiên Chúa; và Đức Mẹ không là hiền thê của ai cả!  Sự sai lầm này là do vị giám mục linh hướng của ông Barnabas hiểu theo quan niệm của Hội Thánh đã sai lầm khi gọi Đức Mẹ Là Bạn Trăm Năm của Đức Chúa Thánh Thần. Nhưng nay Đức Chúa Giêsu đã dạy rõ; Đức Mẹ là Mẹ của Đức Chúa Thánh Thần; nhưng là con của Đức Chúa Cha như chúng ta là con cái của Đức Chúa Cha vậy! Còn Đức Mẹ dạy: Mẹ không là hiền thê của ai cả! Xin lưu ý; những điều này rất quan trọng!

 

Đức Mẹ là Mẹ của Đức Chúa Thánh Thần! Điều này thì là mới mẻ với giáo quyền; giáo quyền sẽ cho là lạc giáo; nhưng chúng tôi phải phổ biến mệnh lệnh của Thiên Chúa cho mọi người; và cho cả giáo quyền! Ai có tai để nghe thì hãy nghe; ai có Mẹ thì hãy cầu xin Mẹ mình dạy cho!

 

-Đức Mẹ hiện ra ở Mễ Du cũng sai! Nghĩa là Đức Mẹ không hiện ra ở Mễ Du; nhưng là ma quỷ nó giả danh giả dạng ra Đức Mẹ hiện ra ở Mễ Du  mấy chục năm nay; nó nói lời tình yêu ngọt ngào tha thiết; rất êm ái nghe bùi tai lắm. Ngôn ngữ tình yêu mà đi vào hai tai rồi lọt xuống trái tim; đã làm cho rất nhiều người rung động; thì sao mà không bị lừa cho được? Nó giả Đức Mẹ để dạy chúng ta hãy đi lễ và rước lễ trong triều đại giáo hoàng Phanxico là giáo hoàng của quỷ; để chúng ta thờ quỷ và rước quỷ! Và sẽ theo nó xuống hỏa ngục!

 

Điều này mới làm chúng tôi bàng hoàng sửng sốt. Bởi vì khi nghe thông điệp Đức Mẹ Mễ Du thì thấy những lời yêu thương thắm thiết quá! Nó dậy người ta đi Dâng thánh lễ và rước lễ; ăn chay bằng bánh mì và nước lã; một tuần hai lần; ăn ba lần thì càng tốt.

 

Ở Mễ Du; linh mục Jozo Zovko luôn so sánh những Sứ Điệp căn bản của Đức Mẹ Hồng Phúc với những khí giới mạnh mẽ chống lại kẻ thù. Linh mục giải thích : “Như cậu Đavít chiến thắng tên khổng lồ Gô-li-át bằng cái ná và 5 viên sỏi, cũng một cách như vậy, chúng ta có thể đánh bại Satan bằng cách sống 5 Sứ Điệp chính yếu của Đức Mẹ.”

Đây là 5 viên sỏi ấy :

 1. Cầu Nguyện
 2. Ăn Chay
 3. Thánh Kinh
 4. Xưng Tội
 5. Thánh Lễ

 “Trong Thiên Chúa, các con sẽ tìm thấy bình an thật sự nhờ cầu nguyện hàng ngày.” (SĐ 25-3-2007)

 

Linh mục Jozo Zovko ở Mễ Du giảng như thế đấy; ai nghe mà chẳng bị lừa?

 

Satan còn ngụy tạo nhiều vụ tượng Đức Mẹ Mễ Du Khóc Máu để hỗ trợ cho vụ Đức Mẹ Mễ Du giả này. Vì sự kiện Đức Mẹ Mễ Du giả rất quan trọng; nhờ đó Satan sẽ lừa được mọi người trên thế giới thờ quỷ! Hội Thánh Công Giáo cũng đang thờ quỷ! Tất cả đều đã bị lừa gạt! Nó lừa cả những người được chọn cơ mà? giáo dân thì là cái thá gì?⁠ Giấc mơ của nó nay đã trở thành hiện thực!

 

Thời đại cuối cùng này là thời đại hoàng kim của ma quỷ; ma quỷ lừa gạt loài người ở khắp nơi! Thời hạn 42 tháng quyền hành đã được ban cho nó. Những lời tiên tri trong kinh thánh về thời cuối này đã được ứng nghiệm tất cả.

 

Đã ứng nghiệm Lời Chúa đã phán dạy trong kinh thánh: Đn 12, 9-13 “9 Và ngài nói: “Ði đi! Ðaniel, vì các lời ấy được giữ kín, niêm phong cho đến thời cùng tận. 10 Lắm kẻ sẽ nên thanh luyện, phiếu trắng tinh, thử bằng lửa. Ác nhân sẽ cứ làm ác. Không ác nhân nào sẽ hiểu. Còn kẻ sĩ sẽ hiểu. 11 Từ thời lễ tế hằng ngày bị bãi và đồ ghê tởm hoang tàn dựng lên: 1290 ngày. 12 Phúc cho kẻ trông đợi và đạt thấu 1335 ngày. 13 Phần ngươi, hãy đi cho đến mút cùng. Ngươi sẽ được an nghỉ. Và ngươi sẽ đứng lên lãnh phần ngươi vào lúc cùng tận những ngày thời gian”.

Những lời tiên tri ấy được niêm phong cho tới ngày cùng tận! Khi ngày cùng tận đã đến; đã ứng nghiệm; nghĩa là khi lễ tế hàng ngày bị bãi; thì Đức Mẹ là Mẹ Hội Thánh công bố qua ngôn sứ Maria Nhung cho Hội Thánh biết: “Kể từ ngày 21 Tháng 6 năm 2017 tất cả mọi thánh lễ trên toàn thế giới đã thuộc về ma quỷ! Các con hãy xưng tội thiêng liêng và rước lễ thiêng liêng!”

Ma quỷ biết rằng nó còn rất ít thời gian nên nó dốc toàn lực để cám dỗ lừa gạt con người lầm đường lạc lối để phải xuống hỏa ngục với nó! Vì thế chúng tôi đã được tiếp xúc với nhiều người rất nhiều người nói rằng mình đã nghe tiếng Thiên Chúa dạy!

 

Khi tiếp xúc với những người nói rằng mình nghe được tiếng Thiên Chúa thì tôi hỏi: thế cháu nghe tiếng Thiên Chúa nói bằng gì? Họ nói nghe bằng tai. Tôi nói: cháu bị lừa là phải rồi! Thiên Chúa không nói cho chúng ta nghe bằng âm thanh đâu! Tiếng Thiên Chúa thì chúng ta phải nghe bằng trái tim! nghe bằng trái tim cháu ạ! Nghe trong nội tâm! Bởi vì tôi đã được nghe tiếng Thiên Chúa và tôi đã có kinh nghiệm này; cũng như kinh nghiệm về thị kiến! Hôm nay ở đây chúng tôi chia sẻ với mọi người là như thế và đó là một dấu hiệu để cho chúng ta biết tiếng nói với chúng ta là tiếng ma quỷ hay tiếng của Thiên Chúa; điều này thì chưa có ai nói lên cả.

 

Tuy nhiên; coi chừng có những trường hợp bị ám ảnh; quá ấn tượng rồi tưởng tượng ra mình Nghe Tiếng Thiên Chúa! Họ nghe bằng tai; và rất nhiều người đang bị ma quỷ lừa gạt theo kiểu này. Và nguyên nhân là do Hội Thánh Công Giáo du nhập phong trào thánh linh của ma quỷ của giáo phái Ngũ Tuần Tin Lành; với việc đặt tay chữa lành và ban ơn Đức Chúa Thánh Thần; theo kiểu đặt tay ngã ngửa; lăn đùng giãy tê tê; họ bị nhiễm ám khí ma quỷ; đây là môi trường cho ma quỷ lừa gạt dễ dàng!

 

Trở lại việc Đức Mẹ hiện ra ở Mễ Du là giả. Lúc ấy chúng tôi cũng như mọi người; dễ cảm động nên đều tin Đức Mẹ hiện ra ở Mễ Du; đều loan báo việc Đức Mẹ hiện ra. Nhưng chúng tôi chỉ thắc mắc một điều là tại sao Đức Mẹ Maria là Mẹ Hội Thánh đã ban truyền mệnh lệnh cho Hội Thánh qua ngôn sứ Maria Nhung là: “Kể từ ngày 21 tháng 6 năm 2017 tất cả mọi thánh lễ đã thuộc về Satan; các con hãy xưng tội thiêng liêng và rước lễ thiêng liêng”

Và kinh thánh cũng đã dạy: “21 Tôi cứ mải nhìn: Thì sừng ấy đã giao chinh với chư thánh và đã thắng được họ. 22 cho tới khi Ðấng cao niên đến, và thắng án được ban về phần chư thánh của Ðấng Tối Cao, và thời đã đến, thời chư thánh được nước làm của mình.” Nghĩa là các tư tế đã bại trận; không còn ai xứng đáng để dâng thánh lễ nữa!

Và 22 cho tới khi Ðấng cao niên đến, và thắng án được ban về phần chư thánh của Ðấng Tối Cao, và thời đã đến, thời chư thánh được nước làm của mình.” Nghĩa là không có thánh lễ cho đến khi Thiên Chúa Quang Lâm khai mở triều đại “Nước Cha Trị Đến” thì mới chấm dứt tình trạng các tư tế bại trận!

Nhưng tại sao ở Mễ Du Đức Mẹ vẫn dạy chúng ta đi lễ; và tôi tự trả lời rằng bởi vì Đức Mẹ hiện ra thì Đức Mẹ phải nói như thế thì giáo quyền mới công nhận Đức Mẹ hiện ra. Nhưng bây giờ thì tôi biết tôi đã sai lầm!

 

Nói về sự kiện Đức Mẹ hiện ra ở Mễ Du; với chúng tôi thì Thiên Chúa ban cho nhận biết; và có những việc liên quan như sau:

Trước hết là nói về một video mô tả cảnh đang lúc thị kiến thì có một bàn tay chọc vào mắt cô Vickca. Điều đó cho thấy thị kiến giả; vì thị kiến Đức Mẹ thật thì những Thị Nhân hoàn toàn bất động trước mọi tấn công của ngoại cảnh. Tôi thì trong lúc quá tin vào việc Đức Mẹ hiện ra nên không quan tâm; nhưng khách quan mà nói đây là việc quan trọng; là một sự kiện chúng ta phải lưu tâm để ý! Đó là một bằng chứng cho thấy ma quỷ giả dạng Đức Mẹ hiện ra ở Mễ Du! Và đó là bài thi cho chúng ta! Nhưng chúng ta đã thi rớt!

 

Việc thứ hai: Đó là vào khoảng năm 2014 có chú L và hai người nữa ở Sài Gòn đến nhà tôi nói rằng được Đức Mẹ dạy đi tìm đạo binh Thánh Tâm Môi Khôi! Sau đó Đức Mẹ dạy tôi báo cho chú L biết Đức Mẹ đặt tên cho chú L là Thanh Bích.

 

Và sau đó chú L có tham khảo với tôi rồi đi Biên Hòa để gặp một cháu bé 14 tuổi tên là A nói là cháu được ơn Đức Mẹ; và cháu có liên lạc với Mễ Du để được nhận nhiều tượng Đức Mẹ Mễ Du.

 

Chú L đặt tay cầu nguyện trên đầu của cháu A theo kiểu của nhóm thánh linh Tin Lành! Bởi vì chú L cũng đến Đaguri để được linh mục Quang đặt tay như vậy rồi! (Tôi lưu ý là linh mục Quang này cũng là linh mục Quang đã đặt tay cho cô Thương Bảo Lộc để cho thằng quỷ nhảy vào giả danh Đức Chúa Cha tạo nên nhóm trừ tà Bảo Lộc hiện nay!)

 

Sau khi được chú Long đặt tay thì cháu A được ơn Đức Mẹ; tôi đã hỏi về tình trạng đạo binh Thánh Tâm Môi Khôi và Đức Mẹ ban một Thông Lệnh cho tôi đem đến gặp người chỉ huy đạo binh Thánh Tâm Môi Khôi để Đức Mẹ ban lệnh giải tán đạo binh Thánh Tâm Môi Khôi! Bởi vì ông chỉ huy đã thiếu cầu nguyện để ma quỷ nhảy vào dẫn dắt đạo binh đi sai lạc chân lý của Thiên Chúa; xúc phạm các bí tích và ông ấy nói rằng Đức Mẹ dạy là có thuyết luân hồi như Phật Giáo; vậy mà ai cũng tin lời ông ấy; vì cứ tưởng là Đức Mẹ dạy !

 

Vì có thời gian ông tiếp xúc với sư sãi Phật giáo; những sư sãi không hiểu Kinh Thánh cũng tưởng Thánh Gioan Tẩy Giả là Elia tái sinh theo thuyết luân hồi; bây giờ nghe ma quỷ cám dỗ; ông cũng tưởng rằng Thánh Gioan Tẩy Giả là Elia tái sinh theo thuyết luân hồi; có lẽ đọc kinh thánh ông tưởng Gioan Tẩy Giả là Elia tái sinh: Mt 17,10-13: “ 10 Và môn đồ hỏi Ngài rằng: “Vậy tại sao các ký lục lại nói Êlya phải đến trước?” 11 Ðáp lại Ngài nói: “Êlya phải đến mà tu chỉnh mọi sự. 12 Nhưng Ta bảo các ngươi Êlya đã đến rồi, và họ không nhận biết ông, nhưng đã xử với ông thể theo ý họ. Cũng vậy, Con Người sẽ phải đau khổ vì họ”. 13 Bấy giờ, môn đồ hiểu Ngài đã nói với họ về Yoan Tẩy giả.”

Mt 11,14: “14 Và nếu các ngươi muốn nhận, thì chính ông là Êlya phải đến.”

Chỉ vì ông không hiểu Kinh Thánh theo nghĩa tinh thần; ông chỉ biết hiểu Kinh Thánh theo nghĩa chữ!

Đọc Kinh Thánh nhưng ông không thấy và không hiểu: Lc 1,17: “ 17 Nó sẽ đi trước mặt Người trong thần khí và quyền năng một Êlya, để hướng lòng dạ cha ông về với con cái, và kẻ ngỗ nghịch về lại ý nghĩ của hàng người công chính hầu dọn cho Chúa một dân chuẩn bị sẵn sàng”. Nghĩa là Gioan Tiền Hô chỉ mang tinh thần của Elia mà thôi! Chứ ông không phải là Elia tái sinh như ông tưởng!

Yn 1,21: “21 Họ lại hỏi: “Vậy thì là gì? Ông là Êlya ư?” Ông nói: “Không phải” – “Ông là Ðấng tiên tri?” Ông đáp: “Không”.

Rồi ông bịa ra các thánh đã tái sinh trong gia đình những thành viên đạo binh Thánh Tâm Môi Khôi khiến họ thích thú! Nhưng tất cả là do ma quỷ cám dỗ lừa gạt ông; chứ không phải Đức Mẹ dạy như vậy! Tới khi ông nói rằng Đức Mẹ dạy có kiếp luân hồi thì tôi đã nhận ra thằng quỷ nó lừa gạt ông! Và qua những sai lầm khác nữa của ông! Thiên Chúa đã ban cho tôi nhận ra ông đã lạc đạo! Và khi tôi nhờ chú L hỏi Đức Mẹ qua cháu A thì Đức Mẹ ban Thông Lệnh giải tán đạo binh cho tôi; để đưa cho ông chỉ huy đạo binh Thánh Tâm Môi Khôi!

 

Tôi đã vâng lời Đức Mẹ về đưa Thông Lệnh đó cho ông; và cảnh báo ông hãy thống hối và sửa lại những sai lạc và xin lỗi anh em trong đạo binh vì đã rao giảng lầm lạc; nhưng ông và những thành viên khác cũng không ai chấp nhận! Một thời gian ngắn sau thì ông ta chết! Cho đến nay những thành viên đạo binh Thánh Tâm Môi Khôi đó cũng không ai chấp nhận những sai lầm; họ vẫn tin lời thằng quỷ dạy về kiếp luân hồi như Phật giáo vậy! Xin mọi người cầu nguyện cho những người anh chị em này của chúng ta!

 

Thật ra khi thành lập đạo binh Thánh Tâm Môi Khôi! Thiên Chúa đã dạy người chỉ huy tạm thời rằng ngày nào con phản bội thì con sẽ phải chết! Và Thiên Chúa đã mạc khải về Dân Tộc Đại Dương

(xin xem: DÂN TỘC ĐẠI DƯƠNG https://www.youtube.com/watch?v=ooQtonNGZ34)

Và Thiên Chúa muốn dùng đạo binh Thánh Tâm Môi Khôi dưới sự thống lĩnh của Đức Mẹ để chống lại Dân Tộc Đại Dương cứu thế giới! Nhưng ông chỉ huy đã dẫn đạo binh đi vào lầm lạc vì không có tình yêu chân chính! Và sau khi ông chết; tôi đã vạch ra cho anh em trong đạo binh thấy những sai lầm của ông chỉ huy nhưng họ không tin tôi mà chỉ tin người chỉ huy lầm lạc này; nguyên nhân cũng bởi là không có tình yêu chân chính cho nên không được Đức Chúa Thánh Thần soi sáng và tất cả rơi vào lầm lạc! Đây là tình trạng chung cho tất cả mọi cộng đoàn!

 

Vừa qua được phép hỏi Đức Chúa Giêsu! Chúng tôi đã hỏi về trường hợp chú Long đã nhận được những thông điệp và trường hợp cháu A được nghe tiếng Đức Mẹ; và nhận thông điệp thì Chúa trả lời rằng tất cả đều là ma quỷ lừa gạt; còn việc Đức Mẹ ban thông lệnh thì Chúa khiến nó ra như vậy!

 

Và sau thời gian cháu A nhận được thông điệp của Đức Mẹ ban để thành lập đạo binh Trái Tim Từ Mẫu Mẹ Maria Thiên Quốc. Và những diễn biến tiếp theo xảy đến có những sự mâu thuẫn giữa chia rẽ các thành viên trong đạo binh khiến cho một số thành viên số đã rời bỏ đạo binh. Tuy nhiên việc thành lập đạo binh này là không đến từ Thiên Chúa! Chúng ta đã bị lừa!

 

Và cho đến nay thì tôi đã biết việc đặt tay của chú Long cho cháu A là do thằng quỷ và những ơn nói là của Đức Mẹ ban cho cháu A đều là của thằng quỷ và nó có trả lời một câu hỏi của tôi về con trai tôi đã chết. Nhưng khi tôi hỏi lại Đức Chúa Giêsu qua ngôn sứ Loan Anh thì tôi biết câu trả lời của nó là sai. Tóm lại sự kiện cháu A tin vào việc Đức Mẹ hiện ra ở Mễ Du là sai và thằng quỷ tiếp tục lừa gạt cháu A và dùng cháu A để lừa gạt nhiều người khác trong đó có tôi!

 

Việc chú L đặt tay cho cháu A là môi trường thuận lợi cho thằng quỷ tiếp tục phát triển lừa gạt; và tôi đã đăng mạc khải giả của thằng quỷ giả danh Chúa dạy cháu A! Những mạc khải giả này với tiêu đề là: “Những mạc khải ở Việt Nam” Và những thông điệp; thông lệnh Thiên Chúa ban qua Thanh Bích đều là giả! Những gì tôi nói ở đây đều đã được Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ xác nhận và dạy bảo! Chứ tôi không tùy tiện nói theo võ đoán!

 

Điều tôi nói ở đây là để tường thuật lại cho mọi người biết những việc của Thiên Chúa làm và những việc của ma quỷ làm.

Chứ tôi không có ý nói hành hay xét đoán một ai cả! Bởi vì chúng ta là đều là tội nhân cần phải hoán cải! Chúng tôi có bổn phận phải nói lên sự thật để cho mọi người biết chúng ta đã bị ma quỷ lừa gạt! Cũng là để bảo vệ Đức Tin và xây dựng Hội Thánh!

 

Vậy ai đã thấy mình ở trong cuộc như tôi đã tường thuật thì hãy nhận ra mình đã bị ma quỷ lừa gạt! Trước hết hãy tạ ơn Thiên Chúa đã dạy bảo; và hãy ăn năn thống hối; hoán cải tâm hồn quay trở về với tình yêu khiêm nhường! Trở về với lòng Kính Yêu Thiên Chúa Chân Chính!

 

Về phần chú L là người đặt tay cho cháu A; thì do bởi tà khí kiêu căng của ma quỷ khi được linh mục Quang đặt tay cho; nên chú L kiêu căng cho rằng tôi là người tội lỗi kém cỏi không có lòng kính yêu Thiên Chúa cho nên chú L đã tự động đặt tay cho tôi; tôi im lặng để cho chú đặt tay. Nhưng nhờ ơn Đức Mẹ gìn giữ tôi không bị nhiễm ám khí ma quỷ và rơi vào lầm lạc!

 

Chú L còn được thằng quỷ ban cho ơn nói tiếng lạ; cũng như gần đây còn có linh mục đang dâng lễ thì thằng quỷ nhập vào nói tiếng lạ! Điều đó cho thấy ơn nói tiếng lạ thời thánh Phao Lô theo tường thuật 1Corinhto có thể là sai!

 

Thánh Phaolo cũng dạy: 1Cr 14,22-33: “22 Cho nên tiếng (lạ) là triệu báo không phải cho những người tin, mà cho những kẻ không tin; còn lời tiên tri thì không phải cho những kẻ không tin, mà là cho những người tin. 23 Vậy giả như tất cả cộng đoàn hội hiệp lại một nơi, và mọi người đều nói tiếng (lạ), xảy đến có những phàm nhân tục tử, hay người ngoại đi vào, thì họ lại không bảo là anh em đang lên cơn điên sao? 24 Nhưng nếu mọi người đều được ơn tiên tri, và có người ngoại hoặc phàm nhân tục tử nào đi vào, ắt người ấy bị mọi người cảnh giới, mọi người xét xử. 25 Những uẩn khúc nơi lòng người ấy sẽ lộ ra, và như thế người ấy sẽ sấp mặt xuống, mà thờ lạy Thiên Chúa, và tuyên bố rằng:

Hẳn thật Thiên Chúa ở giữa anh em.

Lối cư xử thực tế

26 Vậy thì sao, hỡi anh em? Phàm khi anh em hội hiệp, và mỗi người có ca vịnh, hay giáo huấn, có mạc khải hay là tiếng (lạ), hoặc là diễn giải, thì mọi sự hãy hướng cả vào sự tài bồi (lẫn nhau). 27 Hoặc có ai nói tiếng (lạ), thì chỉ được hai hay ba người là cùng, mỗi người theo lượt mình, và phải có một người diễn giải. 28 Nếu không có người diễn giải, thì hãy im đi trong cộng đoàn, mà nói riêng giữa mình và Thiên Chúa. 29 Còn tiên tri, có nói thì hãy nói hai hay ba người, và các kẻ khác hãy phán đoán. 30 Nếu ơn mạc khải xuống cho ai đang ngồi dự, thì người nói trước hãy im đi. 31 Vì nói tiên tri thì anh em hết thảy đều có thể nói, từng người một, để mọi người đều học hỏi, và mọi người đều được khích lệ. 32 Và thần khí các tiên tri, thì do tiên tri điều khiển. 33 Vì Thiên Chúa không (gieo) hỗn loạn mà là bình an!”

 

Tôi nói để chú L nhận biết chân lý và xin mọi người tỉnh thức và nhận biết chân lý: “Nói tiếng lạ là trò lừa gạt của ma quỷ thuộc về phong trào Canh Tân Đặc Sủng Thánh Linh” Nhân đây xin cảnh báo mọi người về phong trào Canh Tân Đặc Sủng Thánh Linh là của ma quỷ và Tin Lành! Các linh mục đi khắp nơi để đặt tay ngã ngửa; lăn đùng giãy tê tê! Xin mọi người hãy tránh xa phong trào này!

 

Chúng ta hãy nghe linh mục Phanxico Xavie Ngô Tôn Huấn nói về đặc ân “nói tiếng lạ”:

 

LINH MỤC CẦU NGUYỆN VÀ HÁT TIẾNG LẠ KHI DÂNG LỄ

 

 • Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

 

Một giáo dân đi dự khóa Canh Tân Đặc Sủng cho biết là có linh mục VN kia – khi dâng lễ cho họ- đã cầu nguyện và hát bằng “tiếng lạ” không ai hiểu được . Câu hỏi được đặt ra là “tiếng lạ” mà linh mục kia nói là tiếng gì và linh mục có được phép nói tiếng gì ngoài ngôn ngữ phụng vụ hay không?

 

Tôi thực không hiểu biết gì về nguồn gốc của loại “tiếng lạ“ này.

 

Trước đây tôi đã có đôi lần viết về cái gọi là “ơn đặc sủng nói tiếng lạ và hiện tượng té ngã” trong những buổi cầu nguyện Thánh Linh” do một số linh mục đã và đang quảng bá khiến gây hoang mang cho giáo dân về ơn Chúa Thánh Linh được gán cho những hiện tượng hay cảm xúc nhất thời của một số nhỏ tham dự viên trong những buổi cầu nguyện chữa lành đó.

 

Nhưng trước hết, tôi xin nhấn mạnh lại một lần nữa ở đây là việc cầu xin ơn Chúa Thánh Linh là việc đạo đức rất tốt lành và tối cần thiết cho mọi thành phần dân Thiên Chúa trong Hội Thánh. Sự thật là nếu ai muốn được thăng tiến trong đời sống thiêng liêng với đức tin mạnh mẽ và lòng yêu mến Thiên Chúa sâu đậm hơn thì chắc chắn phải có ơn phù trợ đặc biệt của Đức Chúa Thánh Thần. Cách riêng, Hội Thánh cũng không thể chu toàn được sứ mệnh mà Đức Chúa Giêsu đã trao phó trước khi Người về Trời là “Anh em hãy đi khắp nơi; làm cho muôn dân trở thành môn đệ.

Rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.” (Mt 28:19). Vì thế, có thể nói chắc chắn rằng chính Đức Chúa Thánh Thần đã nâng đỡ, soi sáng, thánh hóa và hướng dẫn nên Hội Thánh mới có được khuôn mặt ngày một giống Chúa Kitô hơn như chúng ta thấy ngày nay, sau bao nhiêu thăng trầm theo dòng thời gian và yếu đuối, sai lầm của con người trong vai trò lãnh đạo và làm nhân chứng cho Chúa Kitô khi thi hành Sứ Vụ giữa trần gian.

 

Linh mục Ngô Tôn huấn còn hiểu phong trào Canh Tân Đặc Sủng Thánh Linh hiện nay trong hội thánh là hợp pháp; là đúng! Bởi vì là một linh mục ông ta phải nói như thế cho dù có chấp nhận phong trào Canh Tân Đặc Sủng Thánh Linh! Không biết linh mục này có biết là phong trào Canh Tân Đặc Sủng Thánh Linh là của ma quỷ của Tin Lành hay không?

Nhưng qua những điều ông đã phân tích thì chúng ta thấy rõ ràng phong trào Canh Tân Đặc Sủng Thánh Linh này là thuộc về ma quỷ như Đức Mẹ đã dạy; và riêng chúng tôi đã cảm thấy nghi ngờ về ơn nói tiếng lạ như Thánh Phaolô đã mô tả trong những cộng đoàn Hội Thánh sơ khai?

 

Chúng ta cùng khảo sát nhé: “27 Hoặc có ai nói tiếng (lạ), thì chỉ được hai hay ba người là cùng, mỗi người theo lượt mình, và phải có một người diễn giải. 28 Nếu không có người diễn giải, thì hãy im đi trong cộng đoàn, mà nói riêng giữa mình và Thiên Chúa.” Như vậy đã có xảy ra những trường hợp có người nói tiếng lạ mà không có ai giải thích tiếng lạ; và chẳng ai hiểu gì! Vậy thì ai được ơn giải thích tiếng lạ? chúng ta hoàn toàn không biết trước; và người được ơn giải thích tiếng lạ đó liệu có chính xác không? Chúng ta cũng không biết nốt! Tóm lại chúng ta có thể thấy cách sinh hoạt của hội thánh tiên khởi đó dễ bị ma quỷ nhảy vào lừa gạt! Và sự thật thì họ đã bị ma quỷ lừa gạt!

 

Ơn tiếng lạ là đây! chỉ có ở đây thôi: Cvctđ 2,1-12: “1 Khi thời gian đã mãn, đến lễ Năm Mươi, mọi người cùng nhau tề tựu một nơi; 2 thì bỗng xảy đến tự trời một tiếng rào rào như thể do cuồng phong thổi đến, vang dậy cả nhà, nơi họ đang ngồi. 3 Và họ thấy những lưỡi như thể là lửa, phân tán dần mà đậu trên mỗi người trong họ. 4 Và hết thảy họ được đầy Thánh Thần, và bắt đầu nói những tiếng lạ, tùy theo Thần khí ban cho họ phát ngôn.

5 Cư ngụ ở Yêrusalem có những người Do Thái đạo đức, từ mọi dân thiên hạ về. 6 Thoạt tiếng ấy vang ra, thì cả đám đông cùng nhau tuôn đến và sửng người ra, vì ai nấy đều nghe họ nói tiếng quê mình. 7 Họ đứng chưng hửng và kinh ngạc mà rằng: “Này, những người nói kia, hết thảy lại không phải là dân Galilê ư? 8 Làm sao chúng ta mỗi người lại nghe tiếng quê ta sinh ra? 9 (Ta là người) Patrhi, Mêđi, Êlam, Lưỡng Hà Ðịa, Yuđê, Kappađokia, Pontô, Tiểu Á, 10 Phrygia, Pamphylia, Ai Cập, vùng Lybi giáp giới Kyrênê, và người Rôma thiên cư đến đây. 11 Do Thái và Tòng Giáo, người Krêta và người Á Rập – ta đều nghe họ dùng tiếng của ta mà rao những việc lớn lao của Thiên Chúa!”

12 Mọi người đều chưng hửng, ngơ ngác, người này nói với người nọ: “Thế nghĩa là gì?” 13 Nhưng nhóm khác lại chế nhạo, mà nói: “Các lão bứ rượu mất rồi!” Các tông đồ giảng đạo có thể chỉ bằng tiếng Do Thái cho người những hiện diện lúc đó; nhưng mỗi người đều nghe thấy các tông đồ nói tiếng mẹ đẻ của mình! Đó là ơn nói tiếng lạ!

 

Chứ tiếng lạ gì mà không ai hiểu? Có khi lại ú ớ giống như người ngọng vậy?

Qua sự mô tả của thánh Phaolô về ơn “Nói tiếng lạ” thì hẳn là chúng ta đều thấy khó hiểu khi bảo rằng ơn “Nói tiếng lạ” như thế đó là của Đức Chúa Thánh Thần ban cho con cái Hội Thánh!

Đức Chúa Thánh Thần; ban ơn cho chúng ta thông hiểu chứ tại sao Đức Chúa Thánh Thần lại ban cho chúng ta nói tiếng lạ làm gì; để rồi người nói cũng không hiểu mình nói gì? Thì làm sao người nghe hiểu được? Muốn hiểu thì lại phải xin Đức Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta Ơn giải thích những tiếng lạ đó! Ơn Đức Chúa Thánh Thần mà lại phải lòng vòng như vậy hay sao? Thú thật nghe không hợp lý! Và nếu không xin được Ơn giải thích những tiếng lạ đó! Thì mấy người kia nói Tiếng lạ làm gì? Để cho mọi người biết mình có ơn lạ hay sao? Quả thật giống như một trò hề vậy!

 

Sau khi được Đức Chúa Giêsu dạy bảo thì chúng tôi mới biết vào thời đó thánh Phaolô cũng không biết là ma quỷ lừa gạt những cộng đoàn đó và thánh Phaolô cũng không nhận ra ma quỷ đã cho mình nói tiếng lạ và cứ tưởng đó là ơn của Đức Chúa Thánh Thần vì vậy thánh Phaolô đã viết trong thư 1Côrintô: 1Cr 14,18-19: “18 Ðội ơn Thiên Chúa, tôi còn nói tiếng (lạ) hơn anh em hết thảy. 19Nhưng giữa cộng đoàn, tôi thà tỉnh trí mà nói năm ba tiếng để dạy kẻ khác nữa, hơn là nói hàng vạn lời bằng tiếng (lạ).”

Và thánh Phaolô nói rõ: 1Cr 14,22-25: “22 Cho nên tiếng (lạ) là triệu báo không phải cho những người tin, mà cho những kẻ không tin; còn lời tiên tri thì không phải cho những kẻ không tin, mà là cho những người tin. 23 Vậy giả như tất cả cộng đoàn hội hiệp lại một nơi, và mọi người đều nói tiếng (lạ), xảy đến có những phàm nhân tục tử, hay người ngoại đi vào, thì họ lại không bảo là anh em đang lên cơn điên sao? 24 Nhưng nếu mọi người đều được ơn tiên tri, và có người ngoại hoặc phàm nhân tục tử nào đi vào, ắt người ấy bị mọi người cảnh giới, mọi người xét xử. 25 Những uẩn khúc nơi lòng người ấy sẽ lộ ra, và như thế người ấy sẽ sấp mặt xuống, mà thờ lạy Thiên Chúa, và tuyên bố rằng:

Hẳn thật Thiên Chúa ở giữa anh em.

 

Những cộng đoàn đó là những người đã tin Thiên Chúa thì họ đâu có cần tiếng lạ để rao giảng cho những người ngoại? Nhưng họ cần ơn tiên tri hơn “22 Cho nên tiếng (lạ) là triệu báo không phải cho những người tin, mà cho những kẻ không tin! Vì thế cho nên chúng ta hiểu rằng “tiếng lạ” mà Thánh Phaolô đã nói nhiều; và những cộng đoàn đó nhiều người nói là trò lừa gạt của ma quỷ!

 

Nhưng Thánh Phaolô đã bị ma quỷ lừa; và ngài đã viết trong thư 1Cr như vậy; để cho hơn 2000 năm qua chúng ta nghe theo đó nên vẫn bị lừa gạt tới ngày nay!

 

Nhưng giờ đây chúng tôi đã hỏi và Đức Chúa Giêsu đã dạy bảo như thế thì xin mọi người hãy nhận ra ma quỷ lừa gạt! Xin hãy tạ ơn Đức Chúa Giêsu đã dạy bảo và xin hãy loan báo cho mọi người biết để từ bỏ phong trào Canh Tân Đặc Sủng Thánh Linh; từ bỏ nói tiếng lạ; vì nó là của ma quỷ! Chứ đó không phải là ơn của Đức Chúa Thánh Thần!

Chúng ta đã biết nền tảng để hiểu 7 ơn của Đức Chúa Thánh Thần là

Ysaya 11,2:

2 Trên ngài Thần khí Yavê đậu xuống,

Thần khí khôn ngoan và trí tuệ,

Thần khí mưu lược và anh dũng,

Thần khí hiểu biết và kính sợ Yavê.”

Nhưng chúng ta thấy trong 7 ơn của Đức Chúa Thánh Thần thì không có ơn nói tiếng lạ!
⁠Và giám mục làm phép thêm sức thì đọc:

“Xin ban cho họ thần trí khôn ngoan và thông hiểu, thần trí lo liệu và sức mạnh, thần trí suy biết và đạo đức – xin ban cho những người này đầy ơn kính sợ Chúa.” (Nghi thức Thêm Sức, lúc đặt tay)

 

Lẽ ra trong những câu thánh Phao lô nói đó thì chúng ta cũng phải nhận ra ma quỷ lừa gạt: “22 Cho nên tiếng (lạ) là triệu báo không phải cho những người tin, mà cho những kẻ không tin; còn lời tiên tri thì không phải cho những kẻ không tin, mà là cho những người tin.”

Vậy mà bao nhiêu năm nay chẳng có ai hiểu gì? cũng chẳng có ai thắc mắc gì về điều này? Chẳng có ai biết mình bị ma quỷ lừa gạt! Nếu chúng tôi không được Đức Chúa Giêsu dạy và thông báo trên toàn thế giới thì chúng ta vẫn u mê lầm lạc cho đến tận thế! Thật là kinh khủng!

 

Ngày hôm nay 06 tháng 09  năm 2021 chúng tôi thắc mắc; chúng tôi đã hỏi Đức Chúa Giêsu và tạ ơn Đức Chúa Giêsu đã dạy chúng ta rằng: “ơn tiếng lạ đó là của ma quỷ!” Tạ ơn Đức Chúa Giêsu! Chúng con sấp mình tạ ơn Đức Chúa Giêsu vô cùng! Bao nhiêu năm qua Hội Thánh đã lầm lạc và đang lầm lạc!

 

Những người thích đặt tay cho người khác; và những người thích được đặt tay là những người kiêu căng; là môi trường thuận lợi dễ dàng cho ma quỷ đánh vào tính kiêu căng của mình; làm cho mình phải gục ngã!

 

Hôm nay chúng tôi loan báo tin này; cũng như đã loan tin rằng: “Đức Mẹ không có hiện ra ở Mễ Du nhưng là quỷ nó hiện ra và nó lừa Hội Thánh” Bây giờ chúng tôi lại loan tin rằng: “Ơn nói tiếng lạ” không phải là ơn của Đức Chúa Thánh Thần ban mà là trò lừa gạt của ma quỷ! Chúng tôi xin trân trọng báo cho mọi người biết. Những điều này rất quan trọng! Và xin các vị giáo quyền hãy vâng lời Thiên Chúa mà sửa chữa lại những sai lầm mà bao nhiêu năm nay ma quỷ đang tung hoành để triệt hạ Hội Thánh của Thiên Chúa!

Nếu ai thấy khó hiểu thì hãy cầu nguyện xin Đức Mẹ là Mẹ Hội Thánh dạy bảo cho mình biết! Chúng tôi xin nói thêm rằng; chúng tôi vâng lời Thiên Chúa đã loan nhiều tin về những sai lầm khác nữa của Hội Thánh cho mọi người biết! Biết những sai lầm rồi thì xin mọi người hãy Quỳ Xuống mà tạ ơn Thiên Chúa đã dạy bảo; chứ đừng ai nói chúng tôi là kiêu căng ngạo mạn để rồi rước thêm tội vào mình!

 

Đức Mẹ đã dậy trong các Thông Điệp là giáo quyền Công Giáo đã du nhập phong trào Thánh Linh của ma quỷ của Tin Lành vào Hội Thánh Công Giáo để tàn phá Hội Thánh Công Giáo! ⁠Nhưng giáo quyền đã cho phép là giáo dân có quyền không tin mạc khải tư rồi! Thì có mấy ai mà tìm hiểu học hỏi mạc khải của Thiên Chúa và Mẹ Thiên Chúa nữa? Vì vậy mọi giáo dân Công Giáo Việt Nam cần biết sự thật này để khỏi rơi vào lầm lạc mà phải xuống hỏa ngục! Càng suy tư về những sai lầm của giáo quyền Công Giáo chúng ta càng thấy đau lòng!

 

⁠ Chúng con xin các vị giáo quyền Công giáo Việt Nam hãy lắng nghe những lời dạy của Thiên Chúa và Mẹ Thiên Chúa đã phán dạy và mau kíp Trở Lại Con Đường Tình Yêu Khiêm Nhường; con đường thánh giá; là con đường hẹp dẫn đến sự sống đời đời!

Trong đời tôi còn gặp một người nữa cũng thích đặt tay cho người khác; và đã đặt tay cho tôi; dù tôi không xin họ! Chú L và người đó đều ít tuổi hơn tôi! Thích đặt tay cho người khác là một biểu hiện của tính kiêu căng; mà con người chúng ta thì có ai mà dám nhận mình khiêm nhường đâu? Nên mọi người chúng ta cần phải hiểu biết; và phải luôn luôn tỉnh thức và cầu nguyện!

 

Thích đặt tay cho người khác nó xuất phát từ giáo phái Tin Lành Ngũ Tuần là của ma quỷ mà giáo quyền Công Giáo đã du nhập vào Hội Thánh dưới cái tên Canh Tân Đặc Sủng Thánh Linh là để ma quỷ tàn phá Hội Thánh! Hiện nay nó đang hoành hành tại Bảo Lộc!

Những người Tin Lành và những người lầm lạc không biết ma quỷ đã lợi dụng tính kiêu căng của con người muốn đặt tay cho người khác; để đưa tất cả chúng ta vào lầm lạc tinh vi! Thiên Chúa ban cho tôi trải qua những kinh nghiệm đó; để chia sẻ với mọi người về những mưu chước ma quỷ tấn công loài người chúng ta! Những người kiêu căng thích đặt tay đó; kể cả các linh mục là những người không học được những bài học của Kinh Thánh: 2Tm 3,14-17: “14 Còn anh, cứ vững trong các điều đã học và đã quyết tin, bởi biết đã học với những người nào; 15 và vì từ bé anh đã biết Thánh thư, là phương có thể dạy khôn anh, hòng trông được cứu nhờ bởi tin vào Ðức Yêsu Kitô. 16Kinh thánh nhất nhất đã được thần hứng, và có ích để dạy dỗ, để biện bác, để tu chỉnh, để giáo huấn trong sự công chính, 17 ngõ hầu người của Thiên Chúa được hoàn bị sẵn sàng cho mọi công việc lành thánh.”

 

Kinh Thánh đã dạy về việc đặt tay: 1Tm 4,14: “14 Ðừng bỏ lơ ân lộc có nơi anh, ban xuống cho anh nhờ lời tiên tri với việc đặt tay của hàng niên trưởng. 15 Anh hãy chăm lo các điều ấy, hãy chí thú vào đó, ngõ hầu sự tấn tới của anh, mọi người đều tỏ. 16 Hãy thận trọng về chính mình, về giáo huấn mình dạy; hãy kiên trì trong các điều ấy. Vì làm thế, anh sẽ cứu lấy mình anh, và các kẻ nghe lời anh.”

Nghĩa là mọi người chúng ta phải khiêm nhường học hỏi giáo lý của bề trên; của các giám mục; các vị niên trưởng. Và luôn cố gắng rèn luyện nhân đức để nên thánh! Người khiêm nhường chỉ thấy mình rất nhiều tội lỗi! Người khiêm nhường không bao giờ dám nghĩ mình đạo đức; thánh thiện và có thể; chỉ đặt tay là đã ban ơn của Đức Chúa Thánh Thần cho người khác! Chỉ có những kẻ kiêu căng ngu dốt mới dám nghĩ ngông cuồng như vậy mà thôi!

 

Thật ra đặt tay là việc của các tông đồ của Thiên Chúa theo chức vụ khi cử hành các nghi thức! Bí Tích Thêm Sức! hay Truyền Chức! Chứ không được kiêu căng tùy tiện gán ghép cho mình có ơn Đức Chúa Thánh Thần và rồi lại đặt tay ban ơn Đức Chúa Thánh Thần cho người khác như Giáo phái lạc giáo Tin Lành Ngũ Tuần đã làm! Họ tưởng mình nhân đức thánh thiện rồi đặt tay cho người khác; và họ không biết rằng dù là các tông đồ của Thiên Chúa thì cũng phải ăn chay; cầu nguyện thâm sâu trước khi cử hành nghi thức đặt tay theo thánh ý Thiên Chúa! Và ơn Chúa thì không phải được ban cho một cách bừa bãi máy móc như vậy!

Yeremia 29,13: “13 Các ngươi sẽ tìm kiếm Ta và sẽ gặp, vì các ngươi sẽ dõi tìm Ta hết lòng các ngươi.” Muốn gặp Thiên Chúa phải “hết lòng” Tìm Chúa; thành khẩn kiên nhẫn cầu xin chứ đâu phải dễ dàng đặt tay một cái; một lần là xong?

Các linh mục thích đặt tay và những người đã được linh mục đặt tay mà thằng quỷ đã tác động sẽ phát triển tính kiêu căng thì rất thích đặt tay cho người khác để mình lại ban ơn Đức Chúa Thánh Thần cho người khác thì hãy vâng lời kinh thánh dạy:

1Tm 5,22: “22 Ðừng vội đặt tay cho ai! Ðừng thông đồng với tội lỗi người khác! Hãy giữ mình tinh khiết!

Đừng kiêu căng nghe ma quỷ; hãy khiêm nhường rèn luyện nhân đức; mình tội lỗi đầy đầu hãy lo cho sạch tội đi; mình chưa có ơn Đức Chúa Thánh Thần mà tại sao dám ban ơn Đức Chúa Thánh Thần cho người khác? Các linh mục phải khiêm nhường hiểu biết như thế chứ?

 

 

Khi được Đức Mẹ dạy cho biết Đức Mẹ không có hiện ra ở Mễ Du; thì tôi rất bàng hoàng sửng sốt! Nghĩa là ma quỷ nó ngụy tạo chuyện Đức Mẹ hiện ra ở Mễ Du chỉ để nói cho giáo dân chúng ta một điều thôi; là Đức Mẹ Mễ Du dậy chúng ta hãy đi lễ và rước lễ; để chúng ta vẫn đi lễ và rước lễ; khi thánh lễ đã thuộc về ma quỷ rồi; là chúng ta thờ quỷ và rước quỷ vào lòng. Như vậy là nó đã thành công; và nó đã thành công rực rỡ!

 

Bởi vì Đức Mẹ đã ban mệnh lệnh cho Hội Thánh qua ngôn sứ  Maria Nhung rằng kể từ  ngày 21 tháng 6 năm 2017 tất cả mọi thánh lễ trên toàn thế giới đã thuộc về ma quỷ; các con hãy xưng tội thiêng liêng và rước lễ thiêng liêng! Nhưng sau ngày đó mà chúng ta vẫn đi lễ; thì là chúng ta đi lễ để thờ quỷ và rước quỷ mà không hề hay biết! Như vậy chúng ta sẽ theo nó xuống hỏa ngục! Bởi vì mấy nghìn năm trước Thiên Chúa đã ban những lời tiên báo trong Sách Đanien nay đã được ứng nghiệm là:

 

Sách Đn 7,21-23: “ “21 Tôi cứ mải nhìn: Thì sừng ấy đã giao chinh với chư thánh và đã thắng được họ. 22 cho tới khi Ðấng cao niên đến, và thắng án được ban về phần chư thánh của Ðấng Tối Cao, và thời đã đến, thời chư thánh được nước làm của mình.”

Nghĩa là tình trạng các tư tế đã bại trận; đã thua chước cám dỗ của ma quỷ; không còn ai xứng đáng để dâng thánh lễ nữa! Và Ma quỷ đang cai trị Hội Thánh; Và tình trạng này sẽ kéo dài cho đến khi Thiên Chúa quang lâm!

 

Chúng ta đã thấy cả hội thánh đã và đang thờ quỷ; rước quỷ vào lòng mà cứ tưởng mình thờ Thiên Chúa; rước Thiên Chúa! Thế là ma quỷ đã thành công một cách ngoạn mục ngoài sức tưởng tượng của con người! Thật là siêu tinh vi! Tất cả đã bị lừa! Người Công Giáo thờ quỷ mà tưởng rằng mình thờ Thiên Chúa; thế là đã ứng nghiệm lời kinh thánh Khải Huyền “8 Và dân cư trên đất hết thảy sẽ thờ lạy nó, bất cứ ai tên không được viết từ tạo thiên lập địa trong Sổ sự sống của Chiên Con đã bị tế sát.”

Mấy nghìn năm sau; một lần nữa Thiên Chúa lại ban cho con cái lời tiên báo rõ ràng hơn là: nó đã được ban cho quyền hành 42 tháng trên khắp thế giới và dân cư trên khắp thế giới đã thờ lạy nó!

 

Và mấy nghìn năm sau nữa; là bây giờ đây; tất cả những lời tiên báo đã ứng nghiệm:

 

Khải huyền 13 5-11: “5 Và đã ban cho nó được mồm nói lớn và phạm thượng; và đã ban cho nó quyền hành 42 tháng. 6 Và nó đã mở mồm phạm thượng nghịch cùng Thiên Chúa, lộng ngôn đến Danh Người và Nhà Tạm của Người, đến các người ở trên trời. 7 Và đã cho phép nó được giao chiến với các thánh và thắng họ; và đã ban cho nó quyền hành trên mọi dòng họ, dân tộc, tiếng nói và các nước. 8 Và dân cư trên đất hết thảy sẽ thờ lạy nó, bất cứ ai tên không được viết từ tạo thiên lập địa trong Sổ sự sống của Chiên Con đã bị tế sát.

9 Ai có tai thì hãy nghe! 10 Ai phải đi tù, thì đi tù; ai sẽ phải chết gươm đâm, thì sẽ phải chết gươm đâm! Sự chịu đựng và lòng trung tín của các thánh là ở đó!

Mãnh thú thứ hai

11 Và tôi thấy một mãnh thú khác từ đất mà lên; nó có hai sừng giống con chiên; và nó nói năng như con Rồng.” (câu này đã ứng nghiệm! Giáo hoàng Phanxico là giáo hoàng của quỷ; ông không hỏi Thiên Chúa; không hỏi Đức Mẹ là Mẹ Hội Thánh; nhưng lại đi hỏi nhà phân tâm học để biết ở phủ giáo hoàng hay nhà trọ thánh Matta; ông nói rằng: ông đã hỏi nhà phân tâm học rồi; bây giờ ông không muốn phải trả tiền thêm cho các nhà phân tâm học để hỏi nữa; ông phải vâng lời nhà phân tâm học là Thiên Chúa của ông! Và ông thẳng thừng bác bỏ tước hiệu Đức Mẹ là Đấng Đồng Công Cứu Chuộc! Và ông  còn nói nhiều tiếng con rồng khác nữa!)

 

Khải huyền 18,4: “Dân của Thiên Chúa phải lo tránh xa

4 Và tôi đã nghe một tiếng từ trời phán: “Hỡi dân Ta, hãy ra khỏi nó! Kẻo thông đồng với tội của nó, mà chuốc lấy các tai ương phạt nó. 5 Vì chưng tội lỗi của nó đã chất cao thấu trời; và Thiên Chúa đã nhớ lại các điều phi nhân bất nghĩa nó đã làm.”

 

Và khi ứng nghiệm lời Kinh Thánh Khải huyền 18,4 Thiên Chúa cũng đã ban Thánh Chỉ cho Hội Thánh Việt Nam là hãy rút ra khỏi Vatican: xin xem THÁNH CHỈ CỦA CHÚA GIÊSU BAN CHO HỘI THÁNH VIỆT NAM

https://www.youtube.com/watch?v=UcA8vNrLbtQ

Tuy Thiên Chúa đã dạy trước mấy nghìn năm rồi; nhưng đến giờ phải thi hành thì Thiên Chúa vẫn phải ban những thông điệp để dạy bảo con cái rõ ràng cụ thể thì nó mới hiểu biết và thi hành những mệnh lệnh của Thiên Chúa được! Và Maisen của Đức Mẹ (Maria Phêrô Gioan Hồng Nhu Phạm Văn Lực) đã công bố:

 

THÔNG ĐIỆP CHÚA GIÊSU BAN CHO HỘI THÁNH

QUA NGÔN SỨ LOAN ANH NGÀY 01/06/2020

 

Này đây con gái yêu thương của Cha! Các con có biết lòng Cha đau đớn lắm không? Thân phụ của Cha trên trời đã khiển trách Cha vì Cha không làm được việc Cha muốn làm, Cha oán trách các con không giúp Cha. Nước Mắt Cha tuôn trào Lệ Máu. Đau xót cho các con và đau xót cho Cha của Cha!

Cha đau xót muôn vàn, Cha đau xót cho con cái Cha mà Cha yêu thương hết mực mà Cha không đưa về cùng nhà Cha được. Mà giờ đây lửa của Thiên Chúa Cha sắp phải đổ xuống trần gian: toàn thế giới thanh tẩy, toàn thể địa cầu cùng tận là ngày tận thế, thanh lọc các con chiên và dê, mà các con cũng không thèm nghe, mà quay trở về. Cha và Mẹ Thánh Cha yêu thương các con mà khóc Nước Mắt Máu khắp mọi nơi.

 

Người cầm đầu Hội Thánh của Cha bây giờ là Satan giả hình giả trá mà lái con thuyền Hội Thánh Cha sai đường lạc lối. Và các hồng y; tổng giám mục; giám mục; các linh mục mù lòa, bị Satan nó ăn mất linh hồn, theo xa hoa, tiền, quyền chức, địa vị… đề cao kẻ có tiền giàu có, khinh khi kẻ hèn hạ khiêm nhường.

Các người Ta đã chọn và đã được thánh hóa đôi bàn tay, được quyền làm hy tế lễ dâng lên Thiên Chúa Cha mà giờ đây các ngươi xem thánh lễ theo tầm thường, theo luật lệ mà các ngươi nhậm chức để tôn vinh cái tôi của các ngươi lên. Nơi tôn kính Ta không phải cho các người giả dối khua môi mép; cho các ngươi tôn người lên; hãy tự hạ khiêm nhường đi. Và nơi tôn kính Ta các ngươi cũng đừng trưng bày ca múa. Ăn mặc phải đơn sơ gọn gàng kín đáo. Ta khiển trách các ngươi, các bậc và các con chiên hãy thống hối cho tội lỗi của mình, van xin lòng thương xót của Cha Ta. Hãy khóc lóc van xin để được ơn tha thứ.

 

Nay thánh lễ Cha Ta không còn nhận nữa; vì giờ Cha Ta đã đến! Hỡi các con hãy ăn năn trở về, năn nỉ Cha nguyện xin lòng thương xót cùng Mẹ Cha. Các con nguyện kinh Mân Côi thật nhiều và thật nhiều để các con được cứu, không phải vô lửa hỏa ngục đời đời. Giờ Cha đã đến gần và rất gần. Hỡi các con lầm lạc đầy tràn ngập tội lỗi, Cha phải năn nỉ các con mãi sao?

Ôi con gái ơi Cha đau buồn lắm! Cha đau buồn lắm! Cha đã phải chết đau đớn vô tội để cứu các con mà các con xem thường Cha như thế sao các con?

Cha chào con gái bé nhỏ của Cha, con gái Maria Loan Anh yêu thương của Cha.

Cha chào các con lầm lạc của Cha. Con viết ngày tháng đi!

(Dạ. Con viết ngày 1 tháng 6 năm 2020).

Con hãy đem những lời của Cha lên Tòa Tổng Giám Mục để phát hành lời thông điệp. Những lời thông điệp của Cha; tất cả mọi người không thực hiện như lời Cha đã dạy sẽ phải ra công thẳng trước mặt Cha Ta là Đấng ngự trên trời hằng hiện hữu đời đời!

 

THÔNG ĐIỆP CHÚA GIÊSU BAN CHO HỘI THÁNH

QUA NGÔN SỨ LOAN ANH NGÀY 02/06/2020

 

Này đây con gái!

Các vị chủ chăn chăn dắt đàn chiên Cha! Hãy ngoan nghe Lời Cha dậy đây; hãy thực hiện như lời Cha dậy đây: Các con hãy làm giờ cầu nguyện tôn kính Lòng Ta Thương Xót. Ta sẽ ngự lại trong từng giờ cầu nguyện của các con xin và nài nỉ Lòng Thương Xót của Ta thì Cha Ta nguôi cơn giận mà chờ đợi các con; cứu các con Cha; nhưng cơn thịnh nộ của Cha Ta cũng đổ xuống rất sớm thôi. Còn thánh lễ thì Cha Ta không còn nhận nữa; không còn nhận nữa.

Cha chào các con lầm lạc của Cha. Các con hãy thực hiện như vậy thôi.

Con viết ngày tháng đi! (dạ!)

Chúa dặn thêm: Con nói các vị chủ chăn hãy thực hiện từng giờ; từng giờ; trong từng ngày; trong đền thờ ở xứ đạo và nơi gia đình các con!

 

Mạc khải tại Việt Nam qua ngôn sứ ẩn danh do linh mục Trần Văn Lý Linh hướng; năm 1980; Đức Chúa Cha dạy:

 

PHÁN QUYẾT TỐI THƯỢNG

CỦA THIÊN CHÚA CHA

CHO NHÂN LOẠI QUA MAISEN MỚI.

 

 

Hỡi nhân loại tội lỗi!    Đây là Phán quyết Tối thượng của Cha gởi đến cho các con, qua Dụng Cụ ưu tuyển đặc biệt, sẽ là người đứng làm Trung Gian cho các con, để chuyển Tình Thương Yêu của Thiên Chúa cho Nhân Loại trong thời buổi cuối cùng này.

 

           Hỡi các con Nhân Loại! Maisen của Thời Buổi Mới đã xuất hiện giữa các con. Một Maisen của Trời Mới, Đất Mới, đang dẫn các con Nhân Loại của Cha vào vùng Đất Hứa, và vùng Đất phì nhiêu của sữa và mật ngọt, từ nơi Nữ Vương Trời Đất chảy ra. Cha ban cho các con một Maisen mới, Maisen do Nữ Vương Trời Đất tuyển chọn, vì thật đây là thời của Mẹ Thiên Chúa cứu Nhân Loại. Đây là thời cuối cùng mà Tình Yêu Thiên Chúa phải được Nhân Loại khát khao đón nhận từ nơi Trái Tim Mẹ Thiên Chúa phát ra.

 

           Maisen sẽ dùng Quyền Năng của Mẹ Thiên Chúa trao mà đem toàn thể Nhân Loại về với Tình Yêu của Thiện Hảo. Maisen sẽ dùng Tình Yêu của Mẹ Thiên Chúa mà chinh phục và dẫn dắt toàn thể Nhân Loại vào Tình Yêu, vào Hạnh Phúc, vào Hoan Lạc trong Đất Tình Yêu đã được chúc phúc. Maisen Mới sẽ dẫn Nhân Loại vượt qua tất cả mọi gian lao, gai góc, nguy hiểm, đói khát, chết chóc, bằng quyền năng của Tình Yêu của Nữ Vương Trời Đất.

 

           Cha ban Phán Quyết này cho Nhân Loại, hầu chúng con tin thật và xác tín vào Công Cuộc Vĩ Đại mà Mẹ Thiên Chúa đang cùng Đạo Binh Hồn Nhỏ hoạt động, mà dẫn đầu đạo binh này là Maisen của Thời Buổi Mới, Thiên Chúa Cha đóng ấn trên những dòng chữ này và trên Phán Quyết Tối Thượng mà Cha ban ra. Maisen của Cựu Ước được quyền năng Thiên Chúa bao phủ thế nào, Maisen của Thời Buổi Mới sẽ được trao Quyền Năng cùng Tình Yêu như vậy nơi Nữ Vương Trời Đất.

 

           Hỡi Nhân Loại yêu dấu!     Vì yêu dấu chúng con quá độ, Cha không từ chối một hành động nào, một ý nghĩ nào, một sự khẩn cầu tha thiết nào, khi Maisen đã thay các con mà khấn xin Cha. Phán Quyết này được ban ra cho các con là bảo chứng của Tình Yêu Thiên Chúa đối với một Nhân Loại quá ư tội lỗi.   Nếu Maisen, đã vì yêu dấu Nhân Loại, mà van xin thay các con, để Nhân Loại được sống, thì những cơn thịnh nộ của Maisen cũng được Thiên Chúa đáp ứng ngay khi Nhân Loại cố tình chối bỏ Tình Yêu Thiên Chúa ban cho chúng.

 

         Ta ban Phán Quyết này, để Nhân Loại thấy rõ Quyền Năng của Mẹ Thiên Chúa, của Maisen, mà Người đã chọn lựa. Nếu Maisen của Thời Cựu Ước đã không được sống trong đất đầy sữa và mật vì thiếu lòng tin. Trái lại, Maisen của Thời Buổi Mới sẽ là Thủ Lãnh của Dân Chúa trong Niềm Tin vô biên, hầu được cùng hưởng Hạnh Phúc trong Trời Mới, Đất Mới, sẽ được cai trị do Tình Yêu của Mẹ Thiên Chúa qua Tiên Tri Maisen.

 

           Ta ban Phán Quyết này, để Nhân Loại hiểu rõ Tình Yêu của Mẹ Thiên Chúa nồng nàn, thắm thiết và từ bi ngần nào đối với đoàn con Nhân Loại của Người. Nếu Nhân Loại xưa kia đã chối bỏ Tình Yêu của Thiên Chúa, đã bội bạc, đã bất nghĩa vô ơn cùng Thiên Chúa trong Đất Hứa, thì Nhân Loại trong Trời Mới, Đất Mới sẽ là một Nhân Loại hiếu thảo, biết ơn và luôn luôn suy phục Chủ Quyền Tuyệt Đối của Thiên Chúa toàn năng trong Tình Yêu của Nữ Vương Trời Đất.

 

           Ta ban Phán Quyết này, để cho Nhân Loại thấy rõ Tình Yêu Thiên Chúa bao la, nồng nàn thế nào, hạnh phúc, hoan lạc làm sao trong Tình Yêu Thiên Chúa do Nữ Vương Trời Đất ban cho. Nếu Nhân Loại trong Đất Hứa đã gặp khốn đốn thế nào bởi chiến tranh, giặc giã quấy phá, thì Nhân Loại trong Trời Mới, Đất Mới sẽ bình an, hoan lạc và Hạnh Phúc như Hạnh Phúc Thiên Đàng Trần Gian. Không còn chiến tranh, giặc giã, loạn lạc, không còn hận thù, tranh chấp, chia rẽ, đố kỵ, ghen tương, kiêu căng, là giềng mối của tội lỗi nữa, mà chỉ còn lại một Tình Yêu Tinh Tuyền và Hạnh Phúc Vô Biên.

 

           Ta ban Phán Quyết này, để Nhân Loại thấy rõ Tình Yêu có sức mạnh nhiệm mầu thế nào đối với Thần Dữ, hầu Nhân Loại thấu rõ Trái Tim Mẹ Thiên Chúa chất chứa một tình yêu bao la thế nào, và Quyền Năng của Người làm sao đối với Con sủng ái của Người là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.

 

          Nay Ta ban Phán Quyết Tối Thượng cho Nhân Loại nhân dịp Mẹ Thiên Chúa trao Vương Quyền cùng Tình Yêu của Người cho Maisen, sẽ dẫn dân Người vào vùng Đất đã được Thiên Chúa chúc phúc từ thuở đời đời và dẫn đưa Nhân Loại vào chốn Hạnh Phúc Hoan Lạc Trần Gian.

 

Thiên Chúa Cha ấn ký.

 

MX 155 – 157/5

 

MẠC KHẢI VIỆT NAM – SÀI GÒN 1976 – 1986

Linh Mục Trần Văn Lý (Linh Hướng)

 

 

 

NHẬT LỆNH TỐI THƯỢNG

CỦA ĐỨC CHÚA CHA TỪ TRỜI

ban xuống cho dân tộc Việt Nam cùng các con nhỏ.

 

 

        Đây; Cha ban Nhật Lệnh Tối Thượng của Cha cho các con Việt Nam. Cha đã thấu rõ lòng trí các con, Cha đã thấu hiểu sự cùng cực của dân tộc Việt Nam. Cha thương con dân Việt Nam cùng cực và đầy gian nan đau khổ. Từ đau khổ đến vinh quang, các con đã được đau khổ, để đến cùng Cha, Cha là Chúa Cha toàn năng và là tất cả.

 

         Từ nơi Cha, đã có Ngôi Hai và có các con. Cha yêu dấu dân tộc Việt Nam như Cha yêu Con yêu dấu của Cha. Người cũng chịu đau khổ, rồi mới đến vinh quang. Các con cũng vậy, các con phải sống trong đau khổ cùng cực như Giêsu Con Cha.

 

         Toàn thể Nhân Loại sẽ được cứu bởi dân tộc các con, một Dân Tộc đã được chọn làm một cùng với trái tim Nhân Loại, tuy nhỏ bé, nhưng được Cha yêu dấu mọi đàng. Từ một sự nhỏ bé, Cha sẽ cho các con trở nên một Trái Tim Vĩ Đại làm cho khắp năm châu bốn bể phải sửng sốt. Cha chỉ chọn nơi nào Cha đổ lửa Thánh Thần mà nơi đó được đốt lên mạnh mẽ.

 

         Hỡi các con Dân Tộc Việt Nam đã được Cha chúc phúc. Các con có hiểu vì sao các con được chọn không? Đó là nhờ công nghiệp các Vị Tử Đạo Việt Nam đã đổ máu ra, để làm chứng cho Con Ta. Vì yêu sự đau khổ của Ngôi Hai để rồi cùng chịu chết với Người, cùng nên một với Giêsu Con Ta, và qua Mẹ Người là bạn Chúa Thánh Thần.

 

        Một người Nữ đã được Cha chọn từ thuở đời đời trên hết các người nữ. Người có Vương Quyền rất lớn lao trên Trời, và nhờ vậy, các con đã có một Hiền Mẫu hằng lãnh ơn Cha ban phát cho các con, một Người Nữ được sinh trong ý định của Thiên Chúa.

 

       Hỡi các con Việt Nam! Cha là Chúa Cha toàn năng hằng có đời đời, và hằng bao thế kỷ đi qua, các Dân Tộc đã được Cha lựa chọn, nhưng chẳng Dân Tộc nào đón nhận ơn Cha. Vì quá cao trọng và đầy diễm phúc, họ đã chẳng đáp ứng được nhu cầu tối thượng mà Cha đã đòi hỏi họ. Các nước đã dùng các phương tiện Cha ban để cưỡng lại ý định của Cha. Thì đành vậy, Cha để mặc họ tự do theo sự tự do của con người mà Ta đã ban cho họ, và rồi đây, họ sẽ phải hối tiếc cùng tận, vì Nhật Lệnh Ta ban ra hôm nay vào lúc 7g30 ngày 5-5-1980, tại Việt Nam là:

 

        Ta tuyên bố chọn Việt Nam là Lễ Vật Vô Giá bởi Máu của Giêsu Con Ta đã đổ ra cùng với Máu và Nước Mắt của Mẹ Người, đã tạo nên Lễ Vật Vô Giá này và sự Hiến Dâng của các con Dân Tộc Việt Nam đã làm Ta no thỏa. Nhờ đó, cơn thịnh nộ của Ta đã vơi bớt đi phần nào về sự phản bội của các nước trên Trái Đất này.

 

       Hôm nay Ta ban Nhật Lệnh Tối Cao này cho các con. Đó cũng là nhờ lòng yêu mến của các Con Nhỏ trên Dân Tộc Việt Nam các con. Ôi! Những Trái Tim Nhỏ Bé đầy yêu thương quảng đại vị tha! Chỉ có một Số Nhỏ, các con có thể làm cho cả Thế Giới phải rung chuyển sững sờ trước những sự Nhỏ Bé của các con.

 

       Hỡi Dân Tộc Nhỏ Bé của Cha ơi! Các con đã có từ thuở đời đời. Sở dĩ Cha gọi các con là Dân Tộc Nhỏ Bé, vì các con chỉ có một Nhóm Người Nhỏ Bé, các con có đầy đủ Vương Quyền cùng Tình Yêu mà Mẹ đã ban cho các con.

 

       Hãy nhận lấy Vương Quyền cùng Tình Yêu đó mà lập một Nước Nhỏ Bé. Người cai trị các con là thủ lãnh Giêsu Con Ta. Người làm Vua một Nước Nhỏ Bé như vậy, chắc hẳn Con Ta sung sướng lắm!     Thế nên, các con Nhỏ Bé của Cha! Trước mặt Cha, Cha nhìn các con Nhỏ Bé quá, không đủ để bàn tay Ta ẵm các con. Hãy tìm cho Cha nhiều linh hồn Nhỏ Bé nữa đi, các con! Để bàn tay Chúa Cha đừng có chỗ trống nghe, các con!

 

        Các con hãy dùng sự Nhỏ Bé của các con, mà đem Vinh Quang về cùng Cha và về với Giêsu Con Cha.

 

        Cha hứa điều này và lời này sẽ chẳng bao giờ qua đi trong Cha: Đó là các con làm vinh danh Con Ta, thì Ta ẵm bồng và đội triều thiên uy quyền mà Đấng Tối Cao cho các con, để cùng với Con Ta họp mặt nơi bàn Tiệc Khải Hoàn trên Nước Trời cùng với Vua Giêsu của các con. Đó là Thủ Lãnh Đạo Binh Hồn Nhỏ cùng với Chủ Soái các con là Maria Nữ Vương Trời Đất.

 

       Nhân danh Chúa Cha toàn năng, Ta ban phép lành từ Trời cho các con Dân Tộc Việt Nam và cách riêng các Con Nhỏ Việt Nam.

            

Nhật lệnh của Đức Chúa Cha

 

 

 

CN/1-12-85

MẶC KHẢI VIỆT NAM – SÀI GÒN 1976-1986

Linh Mục Trần Văn Lý (Linh Hướng)

 

Rồi 35 năm sau; ngày 23 tháng 09 năm 2015 Thiên Chúa đã ban Phép Lạ Thiên Chúa đã ban Phép Lạ 6 Bông Lúa Mạch Hiển Thị Trên Bức Ảnh Lòng Chúa Thương Xót trên bàn thờ trong gia đình ông bà Khiêm Lộc giáo dân tại Giáo xứ Cửa Lò thuộc giáo phận Vinh; để Thiên Chúa xác nhận Phán Quyết và Nhật Lệnh Thiên Chúa đã chọn dân tộc Việt Nam làm “Dân Riêng” thay thế dân tộc Do Thái.

 

Mt 21,40-43: “Vậy khi chủ vườn nho đến thì ông sẽ xử thế nào với những tá điền ấy?” 41 Họ đáp: “Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt chúng và để vườn nho lại cho cho những tá điền khác trưng, những người sẽ nộp trái trăng cho ông đúng thời đúng buổi”. 42 Và Ðức Yêsu nói với họ: “Các ông đã không bao giờ đọc trong Sách sao:

Viên đá thợ xây thì thải,

thì lại thành “Ðỉnh góc”.

Sự đã xảy ra đó bởi Chúa.

Thật là sự lạ nơi mắt chúng ta!

43 “Bởi đó tôi bảo các ông: Nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông và sẽ được ban cho một dân làm ra hoa quả. 44 [Ai ngã nhằm đá ấy thì sẽ nhừ tử, và đá kia lăn nhằm ai, thì sẽ nghiền tán người ấy”.] 45 Nghe các ví dụ của Ngài, các thượng tế và Biệt phái hiểu là Ngài nhắm đến họ. 46 Họ tìm phương bắt Ngài, nhưng lại sợ dân chúng, vì dân chúng coi Ngài như một tiên tri.”

 

 

Nghĩa là qua Phép Lạ 6 Bông Lúa Mạch Hiển Thị Trên Bức Ảnh Lòng Chúa Thương Xót này; Thiên Chúa muốn dậy cho nhân loại biết rằng Dân Tộc Việt Nam là lúa tốt được Ba Ngôi Thiên Chúa thu hoạch và cất vào kho của Ngài; và qua Dân Tộc Việt Nam Thiên Chúa sẽ cứu toàn thể nhân loại! Như trong Nhật Lệnh Tối Thượng của Đức Chúa Cha đã dậy: Toàn thể Nhân Loại sẽ được cứu bởi dân tộc các con, một Dân Tộc đã được chọn làm một cùng với trái tim Nhân Loại, tuy nhỏ bé, nhưng được Cha yêu dấu mọi đàng.

 

(Xin xem video clip tại link này:

https://www.youtube.com/watch?v=D73Ggw9_jGQ&feature=youtu.be)

 

Và kể từ đó Thiên Chúa đã ban tiếp theo nhiều Phép Lạ để Huấn Đức Hội Thánh Việt Nam; đồng thời đó cũng là những dấu chỉ để Thiên Chúa Mạc khải cho nhân loại Thánh Ý Thiên Chúa đã chọn dân tộc Việt Nam làm “Dân Riêng” thay thế dân tộc Do Thái Mt 21,43-44. 43 “Bởi đó tôi bảo các ông: Nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông và sẽ được ban cho một dân làm ra hoa quả. 44 [Ai ngã nhằm đá ấy thì sẽ nhừ tử, và đá kia lăn nhằm ai, thì sẽ nghiền tán người ấy”.]

 

Tất cả những Phép Lạ Thiên Chúa đã ban là để cho Hội Thánh Việt Nam và cho giáo quyền Công giáo Việt Nam biết Phán Quyết của Đức Chúa Cha; đồng thời giáo quyền Công Giáo Việt Nam có trách nhiệm phải công bố cho toàn thể nhân loại được biết Phán Quyết của Đức Chúa Cha; và  giáo quyền Công Giáo Việt Nam cùng Tòa Thánh Roma phải thi hành Thánh Ý của Thiên Chúa.

 

Nhưng tiếc thay các vị giáo quyền Công Giáo Việt Nam và Tòa Thánh Roma vẫn xem thường Phép Lạ mà Thiên Chúa đã đoái thương ban cho; vì các ngài gọi Phép Lạ của Thiên Chúa ban là mạc khải tư và cho phép mọi người không tin; nên các ngài cũng không hiểu và không nhận ra Thánh Ý Thiên Chúa mà thi hành!

Thiên Chúa ban Phép Lạ 6 Bông Lúa Mạch Hiển Thị Trên Bức Ảnh Lòng Chúa Thương Xót; là Thiên Chúa muốn dạy chúng ta rằng Việt Nam là lúa chứ không phải cỏ lùng; và lúa thì Chúa cất vào kho; còn cỏ lùng Chúa ném vào hỏa ngục lửa thiêu; Và bây giờ là mùa gặt; các thiên thần đang gặt lúa!

 

Khi nói dân tộc Việt Nam được Chúa chọn làm “Dân Riêng” Thay Thế Dân Do Thái; thì không có nghĩa rằng Việt Nam chúng ta là dân tộc thánh thiện; nhưng chúng ta phải biết rằng: chỉ là nhờ Thiên Chúa nhân từ đoái thương đến con cái Việt Nam đã biết ăn năn thống hối tội lỗi; và vác thánh giá lên núi Sọ để đón nhận Ơn Cứu Chuộc Chúa ban; ban cho “Việt Nam quê hương tử đạo”!

 

Các vị thánh tử đạo Việt Nam đã đổ máu đào minh chứng đức tin và tình yêu!  Máu Tử Đạo đó đã là Hạt Giống Tình Yêu mọc lên Hội Thánh Việt Nam; mọc lên những bông hoa ngát hương Tình Yêu Thiên Chúa trong vườn thượng uyển của Đức Chúa Giêsu Vua Tình Yêu ngàn trùng uy linh cao cả!

 

Ngài đã cầy xới những tâm hồn biết ăn năn thống hối tội lỗi thâm sâu liên lỷ; và Ngài chăm sóc cho nó nở hoa khiêm nhường kính yêu Thiên Chúa! Nên dân tộc Việt Nam mới có nhiều tâm hồn bé nhỏ khiêm nhường kính yêu Thiên Chúa và Mẹ Thiên Chúa như vậy!

 

Đó là Hồng Ân của Thiên Chúa ban cho Hội Thánh Việt Nam! ban cho “Việt Nam quê hương tử đạo”!

 

Cho nên Thiên Chúa đã làm Phép Lạ tỏ tường; Phép Lạ 6 Bông Lúa Mạch Hiển Thị Trên Bức Ảnh Lòng Chúa Thương Xót trong gia đình ông Khiêm Lộc tại giáo xứ Cửa Lò để xác nhận Phán Quyết của Thiên Chúa cho Hội Thánh Việt Nam sau khi đã ban Nhật Lệnh cho Hội Thánh Việt Nam!

 

 

Và sau Phép Lạ 6 Bông Lúa Mạch Hiển Thị Trên Bức Ảnh Lòng Chúa Thương Xót ở Cửa Lò ngày 23 tháng 09 năm 2015;

 

Thì ngôn sứ Maria Nhung đã vâng lệnh Đức Mẹ từ Hoa Kỳ trở về Việt Nam; và vào ngày 18 tháng 08 năm 2017 ngôn sứ Maria Nhung vâng lời Đức Mẹ đã gửi cho các giám mục Việt Nam lời Đức Mẹ dạy rằng: “Kể từ ngày 21 tháng 6 năm 2017 tất cả mọi thánh lễ trên toàn thế giới đã thuộc về Satan; các con hãy xưng tội thiêng liêng và rước lễ thiêng liêng!

 

Nghĩa là Lời Chúa tiên tri trong Cựu Ước và trong Tân Ước đã ứng nghiệm: Đanien 7,21; Kh 13,5-10 Và cũng ứng nghiệm những lời Chúa và Đức Mẹ đã dạy trong các mạc khải theo dòng lịch sử Hội Thánh.

 

Nhưng từ giáo dân đến giáo quyền chẳng ai tin; bởi vì thành phần giáo dân tin theo giáo quyền thì chỉ biết tin theo và được cho phép không tin Mạc Khải tư.

 

Phần giáo quyền thì cũng xem thường mặc khải tư vì đã được ngụy giáo hoàng Benedicto 16 cho phép mọi người đều có quyền không tin mạc khải tư; nên họ không tin Mạc Khải tư!

 

Và Thiên Chúa tiếp tục làm Phép Lạ để xác nhận Phán Quyết chọn Dân Tộc Việt Nam làm “Dân Riêng” và Ngài tỏ mình cho nhân loại! Nên tại  Việt Nam Thiên Chúa làm 2 Phép Lạ nữa!

 

Phép Lạ thứ nhất vào ngày 19-09-2017 Chúa ban Phép Lạ đám mây hào quang trên bầu trời tỉnh Đắk Lắk!

 

Đối với dân chúng họ không hiểu gì về hiện tượng Phép Lạ; họ chỉ thấy hào quang thật đẹp! nhưng Thiên Chúa soi sáng cho chúng con hiểu đó là mái vòm của toà ngự của Đức Mẹ sẽ Hiển Linh tại Việt Nam; như mạc khải của Thiên Chúa Cha đã ban cho Hội Thánh Việt Nam!

 

Rồi ngày 11-03-2018 Chúa Giêsu ban Thánh Chỉ  qua ngôn sứ Maria Nhung; mà Nô Lệ Tình Yêu Hồng Nhu Maria Phêrô Gioan Phạm Văn Lực đã đệ trình lên Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh; chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam; Thánh Chỉ Thiên Chúa truyền dậy Hội Thánh Việt Nam hãy rút ra khỏi Vatican để ứng nghiệm chương 18 sách Khải Huyền “Kh 18,4:

 

Dân của Thiên Chúa phải lo tránh xa

4 Và tôi đã nghe một tiếng từ trời phán: “Hỡi dân Ta, hãy ra khỏi nó! Kẻo thông đồng với tội của nó, mà chuốc lấy các tai ương phạt nó. 5 Vì chưng tội lỗi của nó đã chất cao thấu trời; và Thiên Chúa đã nhớ lại các điều phi nhân bất nghĩa nó đã làm.”

Xin xem: https://www.youtube.com/watch?v=UcA8vNrLbtQ&t=101s

 

Nhưng giáo quyền không vâng phục Thánh Chỉ của Thiên Chúa mà rút ra khỏi Vatican! Vì thế; để xác nhận việc Thiên Chúa chọn dân tộc Việt Nam làm “Dân Riêng” thay thế dân Do Thái!

 

Nên Thiên Chúa đã làm nhiều Phép Lạ để Hội Đồng Giám Mục Việt Nam nhận ra Thánh Ý Thiên Chúa! Nhưng Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã mù lòa; chẳng hiểu gì! Thiên Chúa đau lòng biết bao! Ysaya 1,2-4: ”

2 Trời hỡi, hãy nghe; đất hỡi, hãy lắng tai, vì Yavê phán:

Ta đã gầy cho đàn con lớn, cho chúng trưởng thành,

và chúng đã ngỗ nghịch với Ta.

3 Con bò biết người tậu nó, và con lừa (biết) chuồng của chủ,

Israel không hay không biết, dân Ta không hiểu không tường.

4 Khốn thay, nước tội lỗi, dân chất nặng vạ hình, nòi giống ác nhân,

phường con hư đốn! Chúng đã bỏ Yavê,

chúng đã khinh màng Ðấng Thánh của Israel,

— mà tháo lui phản phúc.

 

Vâng! để xác nhận việc Thiên Chúa chọn dân tộc Việt Nam làm “Dân Riêng” thay thế dân Do Thái!

Thì một lần nữa; Thiên Chúa làm Phép Lạ đám mây hình nước Việt Nam trên bầu trời thành phố Hòa Bình.

 

Vâng! Phải là thành phố Hòa Bình; vì Thánh Ý Thiên Chúa là như vậy! Và sự kiện Phép Lạ đã được báo chí loan tin như sau:

 

“Bản đồ Việt Nam xuất hiện trên bầu trời thành phố Hoà Bình; lịch sử chưa bao giờ có. Đây là lần đầu tiên lúc 17h30p ngày 03-12-2018 ngay tại trung tâm thành phố Hoà Bình.”

 

Những người lương dân thì họ nói rằng đây là điềm báo Việt Nam vô địch bóng đá. Nhưng chúng ta là người Công Giáo kính yêu Thiên Chúa và luôn lắng nghe Lời Ngài mạc khải; nên chúng ta biết “ăn ý” với Ngài để hiểu rằng: đám mây hình nước Việt Nam trên bầu trời thành phố Hòa Bình có nghĩa là Việt Nam sẽ có Hòa Bình đầu tiên trên thế giới! nghĩa là Chúa Giêsu là hoàng tử Hòa Bình; là ông vua Thái Bình sẽ Hiển Trị đầu tiên tại Việt Nam trong “Triều Đại Nước Cha Trị Đến”

 

Ysaya 9,5: “5 Vì một trẻ đã sinh ra cho ta, một con trai được ban xuống cho ta;

vai Ngài đỡ lấy quyền bính và thiên hạ hô tước hiệu Ngài:

Mưu Sư sự lạ, Thần anh dũng, Cha đời đời, Vua Hòa Bình,

 

Ysaya 11,1-9: ”

Thái bình dưới quyền vua dòng họ Ðavít

1 Một chồi sẽ xuất từ gốc Ysai, và từ rễ nó, lộc sẽ mọc lên.

2 Trên ngài Thần khí Yavê đậu xuống,

Thần khí khôn ngoan và trí tuệ,

Thần khí mưu lược và anh dũng,

Thần khí hiểu biết và kính sợ Yavê.

3 Ngài sẽ hứng thú trong sự kính sợ Yavê.

Ngài sẽ không phân xử theo mã mắt thấy,

và không đoán định phỏng chừng tai nghe.

4 Người sẽ phân xử công minh cho người hèn yếu.

Và đoán định ngay chính cho hạng nghèo hèn trong xứ.

Miệng Ngài (phán) là gậy đánh cường bạo,

hơi thở môi Ngài giết chết ác nhân.

5 Ðức nghĩa sẽ là đai lưng ngang sườn,

và tín thành, nịt thắt bên hông.

6 Bấy giờ sói ở với chiên, beo nằm bên cạnh dê con;

bê với sư tử con nẫy béo một chuồng,

và một bé con dẫn chúng đi chăn.

7 Bò cái, gấu cái làm thân,

con chúng nằm chung một chỗ; sư tử cũng như bò sẽ ăn cò.

8 Bé con còn bú giỡn bên hang hổ lửa,

trẻ em hôi sữa thọc tay vào hang mãng xà.

9 Chúng sẽ không làm dữ gây oán trên khắp núi thánh của Ta,

vì xứ dẫy đầy sự hiểu biết Yavê, như nước lút cả lòng biển.

Và Đức Mẹ là Mẹ Hội Thánh đã dậy trong thông điệp Guadalupe rằng: “các con hãy nhìn lên bầu trời!”

 

 

Bởi vì Thiên Chúa đã chọn dân tộc Việt Nam làm “Dân Riêng” thay thế cho dân tộc Do Thái và việc này rất quan trọng trong chương trình Cứu Độ Nhân Loại của Thiên Chúa!

 

 

 

Đức Chúa Giêsu dạy:-15 kinh nguyện Thánh nữ Brigitta (1303 – 1373) và 15 sự đau đớn trong đêm thứ năm trước ngày Chúa chịu nạn. Không phải do Đức Chúa Giêsu mặc khải cho thánh nữ Brigitta; nhưng do một người đạo đức thánh thiện vô danh tự viết. Khi người này chết thì nhà dòng đó thấy bài viết và lấy về.

 

Xin nhắc lại là chúng tôi đã được phép hỏi Đức Chúa Giêsu và Chúa dạy cho chúng ta biết sự thật là như thế! Vậy thì chúng tôi xin lưu ý mọi người là chúng ta hãy sấp mình tạ ơn Thiên Chúa đã dạy bảo. Nếu ai không tin thì hãy cầu nguyện xin Đức Mẹ dạy cho con! Chứ đừng kiêu căng ngạo mạn nói lời xúc phạm mà phải trả lẽ trước mặt Thiên Chúa!

 

-Hình ảnh này có người còn gọi là ảnh Chúa Nhân Hậu là Chân Dung Thật Của Chúa Giêsu do một người phụ nữ Hoa Kỳ đi du lịch ở thánh địa Jerusalem nhưng không chụp ở đâu cả; khi về xem trong máy thì có hình này; mà bà ấy nói là hình của Đức Chúa Giêsu! Còn có một bản kinh là kinh chân dung Đức Chúa Giêsu in vào tấm hình này; và Chúa dạy hãy đọc kinh vào lúc 12 đến 12:15 đêm! Sau đó còn nghe nói Đức Mẹ mạc khải xác nhận hình này là hình Đức Chúa Giêsu. Họ đã làm video sau:

Chân Dung Thật Của Chúa Giêsu https://www.youtube.com/watch?v=9DAsXYx21Mw

 

Chúng tôi cũng đã in bản kinh này trong sách kinh Máu Châu Báu Cực Thánh Đức Chúa Giêsu Kitô và gửi tặng sách kinh cho mọi người. Nhưng nay Đức Chúa Giêsu dạy: những điều đó không đúng! Vậy chúng ta biết rằng ma quỷ nó đã lừa gạt chúng ta! Xin mọi người hãy đốt bỏ bản kinh và hình ảnh này; và thông báo cho mọi người biết như vậy!

 

-Trong mạc khải Máu Châu Báu Cực Thánh Đức Chúa Giêsu Kitô có mạc khải bức ảnh Đức Chúa Giêsu đội mão gai như dưới đây; mà chúng tôi đã in ra và tặng mọi người; nhưng nay Đức Chúa Giêsu dạy rằng bức ảnh đó sai. Thì xin mọi người hãy đốt bỏ; và thông báo cho mọi người biết để đốt bỏ bức ảnh này!

 

-Mặc Khải cho bà Maureen Sweeney-Kyle ở Holy Love, Ohio‎ USA. Đúng là bởi Thiên Chúa ban; nhưng việc bà Maureen Sweeney nói Đức Mẹ cầm tay bà mà vẽ bức ảnh Đức Mẹ Tình Yêu Thánh Thiện như dưới đây thì không đúng. Đức Mẹ dạy: “Mẹ không cầm tay ai để vẽ cả”. Chúng tôi đã in một số ảnh này và đã tặng mọi người. Nay xin mọi người hãy đốt bỏ bức ảnh này.

 

 

 

– Vào khoảng thập niên 80 chúng tôi đã nghe giám mục Bat-tô-lô-mê-ô Nguyễn Sơn Lâm giảng rằng: Cần phải san định lại kinh sách và việc này sẽ do giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc phụ trách. Nhưng cho đến năm 2018 Giám mục Bùi Văn Đọc từ trần khi đang dâng thánh lễ tại tòa thánh Roma; thì công việc san định lại kinh sách vẫn chưa ai thực hiện cả!

 

Vì các ngài nói mà không làm; cho nên Đức Mẹ dạy Hội Thánh qua ngôn sứ Tô Ma Nguyễn Thanh Việt: “Các con đọc: “Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ nghe hỗn quá; như tiếng bề trên nói với bề dưới vậy”

Đức Mẹ đã dạy Kinh Lạy Cha cho hội thánh qua ngôn sứ Tô Ma Nguyễn Thanh Việt:

 

“Kinh Lạy Cha
Lạy Cha chúng con là Thiên Chúa; Đấng ngự ở trên trời, và đang ở cùng chúng con. Chúng con nguyện danh Cha được cả sáng, Nước Cha trị đến, xin Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha tội chúng con; như chúng con cũng tha cho kẻ có lỗi với chúng con. Xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, xin cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.”

Vừa qua; Đức Mẹ dạy: “Các con gọi Đức Giám Mục; Đức Hồng Y; Đức Giáo Hoàng. Còn Đức Chúa Giêsu thì các con gọi Chúa Giêsu; thôi; sao các con không gọi: Đức Chúa Giêsu?

 

Cách đây mấy năm qua ngôn sứ Maria Nhung; Đức Mẹ đã dạy rằng: “Các vị giáo quyền có chức vụ là linh mục; giám mục; hồng y; giáo hoàng vậy các con hãy gọi chức vụ của các ngài; vì trước mặt Thiên Chúa không ai có đức cả? Chỉ có Đức Chúa Cha; Đức Chúa Giêsu; Đức Chúa Thánh Thần và Đức Mẹ thôi! Vậy chúng ta hãy vâng lời Đức Mẹ mà gọi các linh mục là linh mục; giám mục; hồng y; giáo hoàng.

-Phép lạ Lửa Thánh ở Mộ Đức Chúa Giêsu tại Giêrusalem; trước đây là của Thiên Chúa ban. Nhưng từ khi Phanxicô lên làm giáo hoàng thì Thiên Chúa không ban phép lạ đó nữa! Nhưng chúng ta vẫn thấy phép lạ thì đó là quỷ làm!

-Phép lạ Máu Thánh Gennariô hóa lỏng xảy ra ở nước Ý trước đây; là của Thiên Chúa ban. nhưng từ khi Phanxicô lên làm giáo hoàng thì Thiên Chúa không ban phép lạ đó nữa! Nhưng chúng ta vẫn thấy phép lạ thì đó là quỷ làm!

-Chú Lực đã nói với nhóm Sứ Điệp Từ Trời và với mọi người: “Sách sự thật” không đến từ Chúa; nhưng là của Ngụy giáo hoàng Bênêđictô 16. Ông ta là tổng trưởng thánh bộ giáo lý và đức tin; ông ta gom những mặc khải của Chúa lại và nhào nặn nên sách sự thật với nhiều sai lầm và mâu thuẫn. Mà trong “Sách sự thật” ông viết ông sẽ lãnh đạo binh còn sót lại!

 

Sở dĩ ông phải viết như thế để mọi người ủng hộ ông mà nhận ra ông là giáo hoàng của Thiên Chúa! Còn giáo hoàng Phanxico là giáo hoàng của quỷ! Tuy giáo hoàng Phanxico giáo hoàng của quỷ thật; nhưng như vậy là ông theo ý riêng mạo danh Chúa mà viết sách sự thật với nhiều sai lầm về Thánh Kinh và Thần Học; với nhiều mâu thuẫn lủng củng!

 

Nhất là ông viết trong sách sự thật rằng: “Bao giờ nó thay đổi lời truyền phép thì thánh lễ mới không còn” nên nhóm sứ điệp từ trời cứ tin theo sách sự thật và cứ đi lễ và rước lễ để thờ quỷ và rước quỷ vào lòng! Đến nỗi Đức Chúa Giêsu đã phải ban lời dạy bảo cháu Bảo Trân là đừng bảo mọi người đi lễ nữa!

 

Và bởi vì ông chăn dắt đoàn chiên của Thiên Chúa nhưng ông lại chống đối giáo lý của Thiên Chúa; làm hại đoàn chiên của Thiên Chúa; nên ông đã trở thành “ngụy giáo hoàng” như Đức Chúa Giêsu đã khiển trách ông trong thông điệp “Sứ điệp đặc biệt về ngôi vị giáo hoàng”

 

Cũng như ma quỷ giả dạng Đức Mẹ hiện ra ở Mễ Du cũng bảo mọi người đi lễ để thờ quỷ và rước quỷ vào lòng! Thì sách sự thật cũng bảo mọi người đi lễ để thờ quỷ và rước quỷ vào lòng! Đó là sự phối hợp đồng bộ nhịp nhàng của ma quỷ ở Mễ Du và sách sự thật để lừa gạt loài người đến nhà thờ để thờ nó và rước nó vào lòng! Như nó đã được ban cho quyền hành trong 42 tháng! Nên nó mới thành công rực rỡ như vậy! Còn nhóm sứ điệp từ trời thì u mê và mãi mãi u mê vì muốn vào trời mới đất mới 1000 năm; hơn là vào Thiên Đàng Vĩnh Cửu Hạnh Phúc Vô Biên Bất Biến Và Vĩnh Hằng!

 

Việc Đức Mẹ đã ban hành mệnh lệnh “Kể từ ngày 21 tháng 6 năm 2017 tất cả mọi thánh lễ trên toàn thế giới đã thuộc về ma quỷ; các con hãy xưng tội thiêng liêng và rước lễ thiêng liêng” Mà cho đến nay chúng tôi đã nhiều lần kêu gào loan báo trên thế giới; nhưng chẳng mấy ai quan tâm đến việc mình bị lừa này!

 

Đức Chúa Giêsu đã khiển trách ngụy giáo hoàng Benedicto 16; 15 năm trước khi ông ta làm giáo hoàng; như chú Lực đã nhiều lần nói với các cháu rồi; sao các cháu không chịu nghe; mà vẫn cứ gieo rắc lầm lạc làm hại các linh hồn? “Sách Sự Thật” làm cho các linh hồn lạc xa con đường Thánh giá; là con đường chân lý Tình Yêu Khiêm Nhường! Không đi trên con đường thánh giá này thì không thể đạt đến Tình Yêu Chân Chính! Con đường rộng thênh thang là con đường lao đầu xuống hỏa ngục đời đời!

 

Tóm lại “Sách Sự Thật” là của ma quỷ; nó dễ dàng lừa gạt những người thiếu hiểu biết vì không có lòng kính yêu Thiên Chúa!

 

Như thế chúng ta đã thấy rõ sách sự thật không phải đến từ Thiên Chúa; vì sách sự thật nói Ngụy giáo hoàng Bênêđictô 16 sẽ lãnh đạo đạo binh còn sót lại. Nhưng một vị giáo hoàng sai lầm đã trở thành Ngụy giáo hoàng như thế thì không thể nào lãnh đạo; đạo binh còn sót lại được! Cho nên Thiên Chúa mới khiển trách ông; để cho con cái Thiên Chúa nhận ra sai lầm trong sách sự thật của ông mà tránh xa! Tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho chúng con biết sự sai lầm để mà tránh xa! Xin mọi người cầu nguyện cho nhóm sứ điệp từ trời!

 

Chúng ta đã biết sách sự thật không đến từ Chúa! Chú Lực đã  chia sẻ dễ hiểu như thế thì ai cũng hiểu được thôi! Chỉ những ai lấy đời sống bất chính của mình mà giam hãm mạc khải của Thiên Chúa; để rồi ngoan cố trong kiêu căng; không chịu thú nhận sự sai lầm của mình; và không quay lại với tình yêu chân chính; thì mới bị hư mất linh hồn mà thôi!

Rm 1,18: “18 Quả vậy, tự trời sự thịnh nộ của Thiên Chúa được mạc khải ra trên mọi sự vô đạo và bất chính của những kẻ lấy bất chính hãm cầm sự thật.”

 

Việc Đức Chúa Giêsu khiển trách Ngụy giáo hoàng Bênêđictô đã được Đức Chúa Giêsu dạy trong thông điệp “Sứ điệp đặc biệt về ngôi vị giáo hoàng” và hai thông điệp quan trọng nữa đã bị nhóm sứ điệp từ trời gỡ xuống và thủ tiêu là:

 

Sứ Điệp Đặc Biệt Về Các Linh Mục; và Thông Điệp La Salette dẫn giải năm 1990.

 

THÔNG ĐIỆP LA SALETTE DẪN GIẢI 1990 3 https://www.youtube.com/watch?v=8v-CTT0JhYo

 

THÔNG ĐIỆP LA SALETTE DẪN GIẢI 1990 2 https://www.youtube.com/watch?v=o3FsyRxk7lc

 

THÔNG ĐIỆP LA SALETTE DẪN GIẢI 1990 1 https://www.youtube.com/watch?v=tRonuU2WjuE

 

Sứ Điệp Đặc Biệt Về Các Linh Mục https://www.youtube.com/watch?v=7fU-F03Y1O4&t=134s

 

Những thông điệp này rất cần cho nhân loại; nhưng khi nhóm sứ điệp từ trời đăng hố thông điệp ông bị Đức Chúa Giêsu khiển trách thì Ngụy giáo hoàng Bênêđictô 16 ra lệnh gỡ xuống; thì cả hai thông điệp kia cũng bị gỡ xuống và thủ tiêu cho đến ngày nay; làm cho mọi người không biết đến hai thông điệp quan trọng đó! Đó là tội của ngụy giáo hoàng Bênêđictô 16 giấu giếm thông điệp của Thiên Chúa ban để dạy bảo nhân loại; nhằm che giấu việc mình bị Đức Chúa Giêsu khiển trách!

 

Đức Chúa Giêsu khiển trách; vì tội ông sai lầm; ông đề cao kẻ giết Thiên Chúa; giết Đấng Cứu Thế! Ông đề cao Do Thái giáo và hạ bệ Công Giáo! Ông không hiểu được câu Kinh Thánh Mt 21,43-44: “43 “Bởi đó tôi bảo các ông: Nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông và sẽ được ban cho một dân làm ra hoa quả. 44 [Ai ngã nhằm đá ấy thì sẽ nhừ tử, và đá kia lăn nhằm ai, thì sẽ nghiền tán người ấy”.]” Vâng! và sẽ được ban cho một dân làm ra hoa quả là dân Việt Nam: Phép Lạ Chúa xác nhận Việt Nam là dân riêng thay thế dân Do Thái … https://www.youtube.com/watch?v=__8d98zjfYU&t=1627s

 

 

Vì ông muốn đề cao Do Thái Giáo; bởi thế ông viết trong sách sự thật rằng hai nhân chứng trong Sách Khải Huyền là Do Thái giáo và Công Giáo; nhưng sự thật không phải như thế; hai nhân chứng đó là Enoch và Elia như Chúa đã dạy trong thông điệp “Sứ điệp đặc biệt về ngôi vị giáo hoàng” và nhiều thông điệp khác.

 

Và vì ông đề cao họ; nên năm 2011 chính phủ Do Thái đã tặng Ngụy giáo hoàng Bênêđictô 16 một cây Ô liu cao 4m rộng 2m. Và Thiên Chúa ban cho chúng tôi hiểu sự kiện được tặng cây Ô liu này chính là ý nghĩa tước hiệu “Sự Vinh Hiển Nghành Ô Liu” của Ngụy giáo hoàng Bênêđictô 16; mà đến nay chưa có ai hiểu được ý nghĩa tước hiệu “Sự Vinh Hiển Nghành Ô Liu”! Tạ ơn Thiên Chúa đã dạy bảo chúng con!

 

Trong thông điệp “Sứ điệp đặc biệt về ngôi vị giáo hoàng” Đức Chúa Giêsu khiển trách giáo hoàng Bênêđictô 16: “Hỡi các con thân yêu, các con hãy nghe và tin lời Ta, các kẻ theo Phong Trào Thánh Linh Canh Tân đã phá hoại Hội Thánh bằng những lời ca hát, bằng những điệu nhảy múa của chúng và bằng thần linh của chúng, chẳng phải Chúa Thánh Linh chân chính mà là thần linh ô uế của Satăng, là đứa dẫn đưa chúng tới con đường diệt vong.

Hỡi các con thân yêu, Ta là Giêsu Thiên Chúa của chúng con, bảo chúng con điều này, và Ta là Chân Lý và là Sinh Lộ, Ta không bao giờ lừa dối chúng con.

 1. Hãy phá hủy những giáo điều giả dối hiện đang ngự trị trong tâm hồn chúng con và là những giáo điều hiện đang được coi là những giáo điều hợp thời trong Hội Thánh. Hãy hủy diệt những giáo điều đó, trước khi những giáo điều đó hủy diệt chúng con, hủy diệt một cách trọn vẹn.

Lời kêu gọi này có tính cách khẩn thiết, vô cùng khẩn thiết, bởi vì hiện nay là lúc Cơn Thịnh Nộ và Công Lý của Chúa Cha Muôn Đời đang tới gần trái đất để trừng phạt thế giới và trừng phạt Hội Thánh vì những tội lỗi của mọi người; và mọi người sẽ nhận lãnh hình phạt thích đáng với tội lỗi của mình.

Hãy chú ý tới lời kêu gọi khẩn cấp này; nếu trước kia chúng con không chú ý tới, thì giờ đây hãy chú ý tới ngay, bởi vì sau này sẽ là quá trễ.

 1. Lòng kiêu căng tự phụ của lũ con của Ta đã làm cho chúng khước từ Chúa Thánh Linh. Tinh thần bất phục tùng của chúng khi chúng không nghe lời Ta làm cho chúng trở nên mù quáng, trở nên câm và điếc; và chính vì thế chúng rơi vào tay quỷ Satăng; và cũng chính vì thế, còn nhiều điều ác dữ khác đang chờ đợi chúng, vì giáo hoàng mang tước hiệu “Sự Vinh Hiển của Ngành Ôliu” đang tới gần, và dưới triều đại của giáo hoàng này, những tín đồ của Do Thái giáo kiêu căng và tự phụ sẽ được đề cao, và chúng sẽ hạ nhục đám con cái chân chính của Hội Thánh Thiên Chúa; và giấc mơ của người Do Thái là nắm được quyền lực vinh quang trên thế giới sẽ trở thành sự thực. Chúng là dân đã được Thiên Chúa lựa chọn, nhưng Thiên Chúa đã từ bỏ chúng, và Thiên Chúa đã lấy Nước Thiên Đàng khỏi tay chúng; nhưng chúng đã không chịu nhìn nhận sự mất mát lớn lao đó, và chúng phải mang trên vai lời nguyền rủa là những kẻ giết Đức Chúa Trời.

Chúng vẫn còn trông đợi đấng cứu thế của chúng, một đấng cứu thế không giống như Ta, nhưng chúng trông đợi một đấng cứu thế theo như ý muốn của chúng, một đấng cứu thế làm Chúa của trần thế, một đấng cứu thế quyền năng và chiến thắng, mà chỉ nói một lời là đủ bá chủ được mọi người trên mặt đất. Và vì lòng kiêu căng của chúng, nên sự toàn thắng mà lòng chúng ước ao sẽ được phép xảy ra, nhưng sự toàn thắng này không phải do Ta mà có. Và bởi vì thời giờ của chúng đang tới gần, nên Chúng Ta cho phép chúng được hợp nhất lại thành một quốc gia. Khi thời giờ của chúng tới, chúng sẽ được ban cho sự toàn thắng, và chúng sẽ được một đấng cứu thế theo như lòng ao ước và trông đợi của chúng; và đấng cứu thế này sẽ làm cho chúng trở nên hùng mạnh, vì chúng sẽ nhận được quyền lực của Satăng; và chúng sẽ nhận được đấng cứu thế của chúng, kẻ mà chúng đã trông đợi từ lâu, và chúng sẽ chấp nhận kẻ ấy.

Ta sẽ tiếp tục nói cho chúng con điều này, bởi vì dân của Ta cần phải biết sự thật, cho dù chúng con không muốn nghe Ta nói. Ta sẽ tiếp tục nói và chỉ bảo cho chúng con biết điều gì là sai lầm giả dối. Ta không bao giờ cảm thấy mệt mỏi trong việc nói và cảnh báo đàn con trai của Ta, bởi vì cuộc đại trừng phạt đang tới gần trên thế giới, vì thế giới này đã mất Đức Tin không còn tin vào Giáo Lý của Ta nữa.

Hỡi đàn con của Ta, hãy đưa mắt mà nhìn, đây là lý do tại sao Giáo Hội Do Thái đã bị Thiên Chúa từ bỏ; và Thiên Chúa từ bỏ chúng, bởi vì chúng đã không còn Đức Tin để tin vào giáo điều của Thiên Chúa nữa; và chúng đã phạm nhiều tội lỗi làm bùng nổ Cơn Thịnh Nộ của Cha Muôn Đời. Chúng đã không chấp nhận Ta là Đấng Cứu Thế của chúng, là Thiên Chúa của chúng; và chúng đã bị trừng phạt, vì đã đóng đinh Ta vào thập giá. Đây là một sự thật không ai có thể chối cãi được.

 1. Hỡi các con thân yêu, những ngày vô cùng khủng khiếp đang tới gần trên thế giới. Thành La Mã sẽ được trao cho số mệnh y như khi xưa chúng rút thăm để lấy áo của Ta. Hội Thánh sẽ rơi vào tình trạng hoang mang. Thế giới sẽ rơi vào tình trạng biến động. Hãy chú tâm nghe các lời van nài của Ta, hãy nghe theo lời Ta nói, hãy nhớ rằng đang sắp tới lúc các Thiên Thần đến phân chia kẻ lành ra khỏi kẻ dữ. Ta sẽ đem kẻ lành, là những kẻ nghe theo lời Ta về Nước Thiên Đàng; còn kẻ dữ, thì Ta sẽ tống xuống Hỏa Ngục, trong đó chúng sẽ khóc lóc than van về những gì chúng đã có thể làm mà không làm, về những gì chúng đã có thể tránh mà không tránh.

Hỡi các con trai, hãy tỉnh thức, vì chẳng bao lâu nữa sẽ đến Ngày Phán Xét Mọi Dân Tộc, vì các dân tộc đã không muốn nhìn nhận Thiên Chúa Thật của chúng chính là Ta, vì chúng đã khinh miệt Chúa Cứu Thế Thật, đã khinh miệt Cuộc Hy Tế của Ta trên Thập Giá. Ngày Phán Xét mọi người trên mặt đất đang tới gần, bởi vì Ta đang nổi giận đối với mọi dân tộc, Ta đang nổi giận đối với tất cả lũ linh mục giả dối và gian dối, vì chúng đã phá hủy đàn con trai chân chính của Ta. Chúng con, những kẻ nào cử hành Thánh Lễ theo Nghi Thức Mới Novus Ordo đều là con cái của Satăng, và chúng con, vào Ngày Thịnh Nộ của Cha Muôn Đời, Ta sẽ trao chúng con cho sự tàn sát, hủy diệt, bởi vì đang sắp tới ngày lưỡi gươm của Ta sẽ được giáng xuống để thanh tẩy mặt đất, thanh tẩy bằng máu và bằng lửa.

 1. Khốn cho những kẻ gọi sự gian dối là sự chân thật, và gọi sự chân thật là sự gian dối! Khốn cho những kẻ gọi sự đắng cay là sự ngọt ngào, và sự ngọt ngào là sự đắng cay, bởi vì trong kỳ Ta Tái Lâm, Ta sẽ không đến như một Đấng Cứu Thế nhân từ ngọt ngào, mà là đến với tư cách một Quan Án Công Minh Chính Trực đối với chúng!

Hãy kêu xin lòng thương xót của Ta ngay bây giờ, vì còn thì giờ! Hãy kêu xin sự cầu bầu của Mẹ Thánh Maria Đồng Trinh để chúng con có thể thoát được những tai ương đang sắp xảy tới! Hãy kêu xin Đức Chúa Thánh Thần soi sáng cho chúng con. Hỡi các con trai của Ta, hãy làm như thế, nếu không, chúng con sẽ phải than khóc.

Hỡi dân Ta! Hỡi dân Ta! Chúng con đừng để cho mình bị lừa; chúng con hãy theo dõi tình hình thời sự; chúng con hãy nhìn các dấu chỉ của thời đại; và chúng con nên nhớ rằng sẽ có ngày chúng con bị lừa; và vì chúng con không muốn nghe lời, chúng con sẽ thờ Con Thú; và kẻ nào thờ Con Thú thì sẽ bị án phạt đời đời.

Hỡi những kẻ nào trong chúng con, đã bị lừa, tưởng rằng chúng con thờ Ta nhưng không phải vậy, và khi chúng con nhận ra điều đó, thì đã quá trễ. Lúc đó, chúng con có muốn trở lại, cũng chẳng được, và chúng con sẽ bị liệt vào số những kẻ nổi loạn chống lại Chúa Kitô Thật.

 1. Hỡi dân Ta, chúng con hãy chạy khỏi những kẻ đang lừa dối chúng con, hãy chạy khỏi những kẻ muốn hủy diệt chúng con. Hãy chạy! Hãy chạy, trước khi quá trễ! Chúng con hãy hiểu rằng bọn chó sói đói mồi đã xâm nhập được vào Hội Thánh, và chúng là những linh mục giả, những chủ chiên giả.

Chúng con hãy đi theo các linh mục chân chính, hỡi dân Ta. Hãy đi theo các linh mục chân chính để chúng con khỏi phải hối hận. Hãy đọc Kinh Thánh thì chúng con sẽ hiểu được rằng Tên Ngụy Kitô sẽ ngồi lên ngai của Ta, và ngai của Ta chính là Vatican, và vì thế Ta đưa ra lời kêu gọi này.

Hỡi dân Ta, chúng con hãy nghe lời khuyên của Mẹ Thánh của Ta, thì chúng con sẽ được sống, bởi vì sắp tới ngày chúng con cần phải biết chắc chắn là chúng con đang theo Ta hay đang chống lại Ta; nhưng chính chúng con là những kẻ có quyền tự do lựa chọn để chúng con được sống hay chết; và chính vì thế Thiên Chúa đã ban cho chúng con quyền tự do lựa chọn, và Thiên Chúa đặt Thiên Đàng hay Hỏa Ngục trong tay chúng con để chính chúng con phải quyết định sự lựa chọn là ở nơi chúng con.

Hỡi các con thân yêu, đây là sự thật, phúc cho những kẻ không bị gương mù vì sự thật này, bởi vì các lời tiên tri sẽ được ứng nghiệm, bất kể người ta có tin hay không tin các lời tiên tri đó, các lời tiên tri sẽ được ứng nghiệm.

Hỡi các con, đối với những ai yêu mến Ta, những ai giữ vững đức tin và vững lòng tin Giáo Lý Thánh của Ta, chúng con hãy vui mừng ngửa mặt lên, vì sự cứu chuộc của chúng con đang tới gần; và Ta sẽ gửi hai nhân chứng của Ta đến để nâng đỡ chúng con trong việc vác thánh giá của chúng con trong thời buổi khó khăn này.

Phúc cho những ai bền gan và vững chí tin vào Giáo Lý chân chính của Ta. Hãy tỉnh thức, vì Ta sắp trở lại; nhưng trước khi Ta tới, thì một kẻ gian ác, là đứa con của Satăng, sẽ xuất hiện; vì thế, hãy tỉnh thức.

Hỡi các con thân yêu, Ta ban phép lành cho chúng con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.

[Hết]”

 

Và vì không biết giáo hoàng Bênêđictô 16 chính là vị giáo hoàng mang tước hiệu “Sự Vinh Hiển Nghành Ô Liu”; hay là “Vinh Quang Nghành Ô Liu” theo như mạc khải Thiên Chúa ban cho Hội Thánh qua thánh giám mục Malaky; cho nên nhóm sứ điệp từ trời mới đăng hố thông điệp “Sứ điệp đặc biệt về ngôi vị giáo hoàng” vì trong thông điệp đó Đức Chúa Giêsu đã khiển trách ông!

 

Những điều này cho thấy ông chính là tác giả của sách sự thật; còn bà Maria Divine Mercy chỉ là cái bung xung; chỉ làm bia đỡ đạn cho ông ta mà thôi! Sở dĩ Đức Chúa Giêsu cho chúng ta biết những sai lầm của Ngụy giáo hoàng Bênêđictô 16; và Đức Chúa Giêsu ban thông điệp cho chúng ta biết trước 15 năm là để chúng ta tránh xa lầm lạc! Một lần nữa; chúng ta hãy sấp mình tạ ơn Thiên Chúa!

 

Chú Lực đã nhiều lần nói cho mọi người và nhóm sứ điệp từ trời biết những sự kiện này; nhưng họ vẫn ngoan cố không tin! Bằng chứng là chỉ có chú Lực mới biết truyền bá ba thông điệp bị thủ tiêu đó mà thôi. Chẳng ai có ba thông điệp đó nữa. Bởi vì chú Lực được Đức Mẹ đồng hành với và dẫn đi tải những thông điệp đó về; chứ bản thân chú Lực cũng mù tịt; có biết gì đâu!

 

Và mọi sự kiện đã kể ở trên cũng vậy; hoàn toàn là do ơn Chúa soi sáng; còn chú Lực chỉ là một tội nhân xấu xa ghê tởm đáng sa hỏa ngục thôi; cho nên người nào được ơn Thiên Chúa thì mới tin những gì chú Lực nói! Còn ai không được ơn Thiên Chúa thì sẽ không tin những gì chú Lực nói. Họ nói chú Lực bịa đặt; vì chú Lực nói nhiều điều khó tin quá!

 

Xin xem:

SỨ ĐIỆP ĐẶC BIỆT VỀ NGÔI VỊ GIÁO HOÀNG 1

https://www.youtube.com/watch?v=bGuAZDHWhV8&list=RDCMUCe59w5KQ5KEeKWfKNxGCxkw&index=24

 

SỨ ĐIỆP ĐẶC BIỆT VỀ NGÔI VỊ GIÁO HOÀNG 2https://www.youtube.com/watch?v=d4Z0okpk-KA

 

SỨ ĐIỆP ĐẶC BIỆT VỀ NGÔI VỊ GIÁO HOÀNG 3https://www.youtube.com/watch?v=9igWF0Be-pg

 

Và còn 8 videp clip nữa về sách sự thật Đức Chúa Giêsu dạy làm:

TÂM TÌNH CHIA SẺ VỚI CÁC BẠN TIN THEO SÁCH SỰ THẬT – 8 Video clip

P1: https://youtu.be/tc04V-uTonM

P2: https://youtu.be/e1KrPovxZqg

P3: https://youtu.be/jplfFfFCgDM

P4: https://youtu.be/isMXo1eg7qc

P5: https://youtu.be/qS8jOr7YSRE

P6: https://youtu.be/6rSpcGm4Hxk

P7: https://youtu.be/O_ScaTTG2W0

P8: https://youtu.be/hjCWzg6VUws

 

Những phiên bản mới:

Ba thông điệp bị thủ tiêu 8 https://www.youtube.com/watch?v=Eur3qMM5ptA

Ba thông điệp bị thủ tiêu 7 https://www.youtube.com/watch?v=vBVBewfNaaU

Ba thông điệp bị thủ tiêu 6 https://www.youtube.com/watch?v=ZxVkNSupIHg

Ba thông điệp bị thủ tiêu 5 https://www.youtube.com/watch?v=LKDdukWr2f0

Ba thông điệp bị thủ tiêu 4 https://www.youtube.com/watch?v=6k1QubpdHZQ

Ba thông điệp bị thủ tiêu 3 https://www.youtube.com/watch?v=a-dr5sgzt-0&t=2s

Ba thông điệp bị thủ tiêu 2 https://www.youtube.com/watch?v=5odFOLziR_Y

Ba thông điệp bị thủ tiêu 1 https://www.youtube.com/watch?v=DlcBTL-eX9g&t=395s

 

Rất nhiều người nói rằng mình nhờ sách sự thật mà biết ăn năn hoán cải. Điều đó cũng có vẻ đúng đấy; tuy nhiên cũng nên xem lại xem có phải mình hoán cải vì lòng kính yêu Thiên Chúa; hay chỉ vì mình muốn được sống hạnh phúc tuyệt vời trong kỳ nghìn năm?

 

Nếu vì lòng kính yêu Thiên Chúa mà hoán cải tâm hồn thì sẽ được Đức Chúa Thánh Thần soi dẫn cho chúng ta? Nếu có lầm lạc thì chúng ta cũng sớm nhận ra mà biết quay trở lại con đường chân lý của Thiên Chúa; nhưng rất nhiều người; cả những những linh mục; giám mục; tiến sĩ thần học mà vẫn bị ma quỷ lừa gạt bởi vì họ không có lòng kính yêu Thiên Chúa!

 

Thiên Chúa đã ban cho chú Lực nhiều lần chia sẻ với nhiều lý chứng rất thuyết phục cho nhóm sứ điệp từ trời; nhưng họ vẫn không thể nhận ra lầm lạc của mình vì tà khí mạnh mẽ của tên ngụy kito; như vậy thì chỉ trong “kinh thiên động địa”  họ mới mở mắt ra được mà thôi!

 

Mt 13,10-17: “10 Các môn đồ tiến lại nói với Ngài: “Tại sao Ngài dùng ví dụ mà nói với họ?” 11 Ðáp lại, Ngài nói: “Ðã ban cho các ngươi biết những mầu nhiệm Nước Trời; còn không ban cho các kẻ ấy. 12 Vì kẻ có, thì sẽ được cho thêm mà dư dật; còn kẻ không có, thì điều đó cũng bị giựt mất. 13 Bởi thế mà Ta dùng ví dụ nói với họ: vì họ nhìn mà không nhìn, và nghe mà không nghe, không hiểu. 14 Và như vậy được nên trọn lời sấm của Ysaya rằng:

Các ngươi có nghe cho lắm mà cũng không hiểu,

các ngươi có nhìn lấy nhìn để, mà cũng không thấy.

15 Vì lòng dân này đã ra chai lại:

chúng đã nặng tai nghe,

chúng đã nhắm mắt lại,

kẻo mắt thấy được, tai nghe được, lòng hiểu được mà trở lại,

và Ta lại chữa chúng lành.

16 Phần các ngươi, mắt các ngươi có phúc vì thấy, tai các ngươi có phúc vì nghe. 17 Quả thật, Ta bảo các ngươi: nhiều vị tiên tri, nhiều người công chính đã mong thấy điều các ngươi thấy, mà không thấy: nghe điều các ngươi nghe mà đã không nghe.”

 

Đặt mọi vấn đề dưới ánh sáng Lời Chúa thì chúng ta sẽ được soi sáng; bởi vì Lời Chúa là đèn soi con bước; là ánh sáng chỉ đường cho con đi (Tv 119,105)! Chúng ta sẽ thấy mọi sự sáng tỏ! Bởi vì mọi sự lầm lạc đều có nguyên nhân là hiểu lời Thiên Chúa sai lạc. Bởi vậy Đức Chúa Giêsu đã dạy rõ; Thiên Chúa đã hỏi chúng ta nghe làm sao?:

Lc 8,18: “”Hãy coi chừng các người nghe làm sao? Vì phàm ai có, thì sẽ được cho thêm; còn ai không có, thì điều nó tưởng mình có cũng bị giựt mất”.

 

Đây là câu kinh thánh mà chúng tôi gọi là định luật thứ 2 của chân lý tình yêu trong  Phúc Âm! Chúng ta hãy cùng nhau đào sâu thêm nhé!

 

Đức Chúa Giêsu dạy: Ai có thì sẽ được cho thêm. Vậy thì “có” là có gì? Xin thưa có là có tình yêu chân chính; nghĩa là có lòng kính yêu Thiên Chúa chân chính! Còn ai không có thì cái mà nó tưởng là nó có đó cũng bị lấy đi mất!

 

Biết bao nhiêu người tưởng là mình yêu mến Thiên Chúa qua những việc làm bề ngoài như là đọc kinh đi lễ hay làm từ thiện; cả việc ăn chay hãm mình nữa; nhưng “cái tôi” không bỏ được; nghĩa là không khiêm nhường thì cũng là vứt đi thôi; mọi sự trở nên vô ích ! Vì không khiêm nhường là không có lòng kính yêu Thiên Chúa! Và cũng nên nhớ rằng khiêm nhường là một nhân đức khi mà người ta tưởng đạt được nó thì lại chính là lúc người ta mất nó!

 

Không khiêm nhường thì làm sao có thể quỳ xuống mà rửa chân cho anh em mình là những kẻ bần cùng!  Muốn yêu thương thì trước hết phải kính trọng đã; yêu là kính; không kính là không yêu! Mà không có lòng kính yêu anh em mình thì cũng là không có lòng kính yêu Thiên Chúa! mà không có lòng kính yêu Thiên Chúa thì tất cả chỉ là hư không vô ích mà thôi!

Nó tưởng là nó kính yêu Thiên Chúa lắm; nhưng không phải! Nó tưởng là nó yêu mến Chúa lắm nhưng thật ra nó chỉ yêu cái ghế thiên đàng của nó mà thôi! Nó không hề kính yêu Thiên Chúa! Cho nên cái mà nó tưởng là nó có đó; cũng bị Satan lấy đi mất! Rốt cuộc nó chẳng còn gì cả!

 

Câu Kinh Thánh Luca 8,18 này rất quan trọng mà ít người Công Giáo nào hiểu được vì giáo quyền cũng chẳng hiểu để mà dạy bảo giáo dân; chúng tôi chưa thấy vị giảng thuyết nào quảng diễn về câu Luca 8,18 này! Linh mục được phong chức Viện trưởng Viện Thần Học Thánh Bonaventura; cũng có đề cập đến câu này nhưng ngài không quảng diễn gì cả; ngài chỉ lập lại nguyên văn! Giảng mà như không giảng!

Nay đã gần tận thế rồi mà giáo dân vẫn không hiểu được Lời Thiên Chúa là vì sao? Xin thưa nguyên nhân là vì không có tình yêu; không có lòng kính yêu Thiên Chúa nên không được Đức Chúa Thánh Thần soi sáng!

 

Đức Chúa Giêsu dạy: “Ai có thì sẽ được cho thêm; có đây là có lòng kính yêu Thiên Chúa.  Có lòng kính yêu Thiên Chúa chân chính. Tình yêu chân chính là Tình Yêu dâng hiến trọn vẹn cả trái tim cho đấng là nguồn mạch Tình Yêu! Những người là có lòng kính yêu Thiên Chúa chân chính thì biết lắng nghe Lời Thiên Chúa!

Kinh Thánh là Lời Thiên Chúa; Lời Thiên Chúa là Lời Tình Yêu Hằng Sống; muốn hiểu Lời Thiên Chúa thì phải Hằng Sống Trong Tình Yêu! Lời Thiên Chúa phải được rao giảng bằng trái tim trong trí óc và phải được tiếp nhận bằng trí óc trong trái tim.

Và vấn đề của trái tim luôn luôn phải là trái tim của mọi vấn đề! Vấn đề “Tình Yêu Thiên Chúa”!

 

Người có lòng kính yêu Thiên Chúa chân chính họ lắng nghe Lời Thiên Chúa bằng tình yêu; họ nghe Lời Thiên Chúa bằng lòng khao khát hiểu được Lời Thiên Chúa để mau mắn thi hành Lời Thiên Chúa cho Thiên Chúa được vui lòng! Nhưng đa số người Công Giáo không có lòng kính yêu Thiên Chúa nhưng họ chỉ yêu chính mình; yêu cái ghế thiên đàng của mình; yêu những thành tích mà mình đạt được theo lề luật. Tóm lại họ yêu Chúa vì mình! Rồi họ tưởng mình yêu mến Thiên Chúa lắm nhưng thật ra tình yêu đó là tình yêu bất chính!

 

Vậy thì ai? Ai là người có tình yêu chân chính? Xin thưa đó là người tội lỗi. Phúc cho ai nhận ra mình là người tội lỗi! Họ nhận ra mình là tội nhân xấu xa ghê tởm; đáng sa hỏa ngục. Họ nhận ra mình tội lỗi; và vì lòng kính yêu Thiên Chúa; họ chân thành ăn năn thống hối từ bỏ tội lỗi và quyết tâm đền bù; và họ biết rằng đền bù sự xúc phạm Thiên Chúa của họ không bao giờ đủ.

 

Họ biết Thiên Chúa đã tha thứ tội lỗi cho họ; nhưng họ vẫn sống trong một tâm trạng ân hận nuối tiếc; ăn năn thống hối tội lỗi liên lỷ! Đó là những người có tình yêu chân chính! Họ là những người kính yêu Thiên Chúa vì Chúa! Tình yêu chân chính chỉ xuất phát từ lòng thống hối tội lỗi của mình đã xúc phạm đến Thiên Chúa là Cha Nhân Lành yêu thương mình vô bờ!

 

Họ biết đọc kinh Kính Mừng bằng lòng Thống Hối của mình! Cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử Amen là họ xin ơn chết lành! Vì họ là người tội lỗi! Họ không bao giờ dám nghĩ mình là người đạo đức! Họ đọc Kinh Mân Côi bằng lòng thống hối như thế là họ hát Thánh Vịnh 51! Họ biết rằng Thiên Chúa không thích tế lễ chiên bò nhưng Thiên Chúa thích tấm lòng tan nát khiêm cung; Thiên Chúa thích lòng ăn năn thống hối của con cái mình!

 

Những người có lòng kính yêu Thiên Chúa chân chính thì họ nhạy bén với chân lý tình yêu khiêm nhường! Nhất là khi họ đã được Đức Mẹ dạy về Kinh Lạy Cha câu xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ họ thấy rằng câu này này hỗn quá; và họ liên tưởng đến câu Kinh Kính Mừng: “và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ” họ thấy câu này bất kính với ngôn ngữ của người Việt Nam; họ lại nghe Đức Mẹ dạy là: “các con gọi Đức Cha; Đức Giám mụcl Đức Hồng Y; Đức Giáo Hoàng; mà các con không gọi Đức Chúa Giêsu; mà các con lại đọc: “và Giêsu Con lòng Bà gồm phúc lạ” cho nên họ sửa lại câu kinh đó là: “Và Đức Chúa Giêsu Con Lòng Bà gồm phúc lạ”.

 

Từ đó họ lại nhớ người ta vẫn đọc lời nguyện tắt là “Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn” câu này ở trong mặc khải giả cho Bêninha Consolata trong quyển “Tình Dịu Dàng Chúa Giêsu” trong đó có câu Đức Chúa Giêsu gọi Bêninha Consolata: “Tình Nương của Ta ơi”! Quỷ nó viết những câu nói như thế là để làm nhục Đức Chúa Giêsu; nhưng con cái Thiên Chúa thì chẳng ai hay biết gì!

 

Và câu tác động mến yêu cũng là bất kính “Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn” Và còn ý nghĩa thần học nữa là không thể để tên thánh Giuse vào lời cầu nguyện như ngang hàng với Thiên Chúa được; cũng như câu kinh: “trên trời thánh Giu-se truyền lệnh hơn là van xin” là sai chân lý; là xúc phạm đến Thiên Chúa cần phải hủy bỏ và câu tác động mến yêu “Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn” cũng cần phải hủy bỏ! Xin đề nghị mọi người hãy hủy bỏ những câu kinh trên và những khi nguyện tắt chúng ta hãy đọc Kinh Kính Mừng! Tận thế đến nơi rồi! Mà lầm lạc thì còn rất nhiều; những gì có thể sửa đổi thì chúng ta hãy cố gắng sửa đổi!

 

Ai cũng phải nhìn vào tấm gương này để biết mình; có kính yêu Thiên Chúa thật hay không?

Gần đây chúng ta đã thấy một linh mục người Philippines ở trong nhóm Canh Tân Đặc Sủng Thánh Linh chuyên đặt tay ban Chúa Thánh Thần cho người khác và đặt tay chữa bệnh cho người khác; kể cả làm người chết sống lại, ông đã đột ngột qua đời! Và đó là một bài học khiêm nhường cho chúng ta: Linh mục Phi Luật Tân tên Fernando Suarez tự nhận có thể làm phép lạ, kể cả làm người chết sống lại, đã đột ngột qua đời https://www.youtube.com/watch?v=5r4kvzRpkQA

 

 

Mấy chục năm qua giáo phái Tin Lành Ngũ Tuần đã bày ra phong trào Thánh Linh Đặt tay chữa bệnh và ban ơn Chúa Thánh Thần! Đây là phong trào do ma quỷ của Tin Lành mà Đức Mẹ đã dạy trong thông điệp La Salette dẫn giải năm 1990. Đức Mẹ đã dạy con cái Hội Thánh hãy tránh xa nó!  Nhưng các giáo hoàng đã du nhập vào Hội Thánh Công Giáo để tàn phá Hội Thánh! Linh Mục Fernando Suarez đã gia nhập nhóm Canh Tân Đặc Sủng Thánh Linh này và đã sống trong tà khí của tên ngụy kito; và hậu quả là chết đột ngột như thế! Những ai thích đặt tay cho người khác thì cũng thích tham gia nhóm Thánh Linh ma quỷ này; và nó đang tung hoành trong sào huyệt của nó tại Bảo Lộc!

 

 

Linh Mục Fernando Suarez  là người ham thích môn thể thao tennis; là môn thể thao trưởng giả. Lẽ ra các vị giáo quyền không nên chơi môn thể thao trưởng giả này vì nó trái với tinh thần phúc âm! Nếu có lòng kính yêu Thiên Chúa thì linh mục này phải biết như thế; huống hồ ông lại thuộc dòng tu cơ đấy! Tiếc là linh mục này không có lòng kính yêu Thiên Chúa; nên cuộc sống mới u mê trưởng giả như vậy! Thiên Chúa đã dạy xem quả thì biết cây mà! Ở Việt Nam chúng tôi cũng thấy tình trạng như vậy; các vị linh mục tu dòng cũng thích chơi tennis như vậy! Thiên Chúa rất đau buồn vì họ không hề có lòng kính yêu Thiên Chúa!

 

Hôm nay; khi thấy cái chết đột ngột này; thì mọi người phải nhận ra giáo hoàng Phanxico là giáo hoàng của quỷ! Phải nhận ra nhóm Canh Tân Đặc Sủng Thánh Linh

Là của quỷ! Phải nhận ra nhóm cô Thương Bảo Lộc là sào huyệt của quỷ!

 

Linh mục Fernando Suarez đã tổ chức một cuộc thi bao gồm 250 linh mục và hai vị giám mục là những người cũng thích sống như ông; họ không có lòng kính yêu Thiên Chúa mà mải mê chạy theo cuộc sống trưởng giả; thích chơi môn thể thao tennis; và trong cuộc thi đó ông ta đã đánh bại hai vị linh mục và khi đang đấu với vị thứ 3 thì ông đột quỵ! Phải chăng tính háo thắng khiến ông cố gắng đoạt giải để rồi phải ngã gục! Đây là bài học cho chúng ta; nhất là cho giáo quyền! Đúng ra giáo hoàng thì phải biết dạy bảo các linh mục; nhưng giáo hoàng Phanxicô này là giáo hoàng của quỷ thì nó chỉ muốn đưa mọi người xuống hỏa ngục! Một lần nữa xin nhắc lại để mọi người nghiệm xét mà quay về!

 

Rất nhiều người nói rằng họ tin sách sự thật bởi vì những điều sách sự thật nói đều ứng nghiệm. Nhưng họ đã sai lầm! Bởi vì họ không biết rằng kinh thánh đã dạy: nếu nó nói tiên tri đúng nhưng nó nói giáo lý sai thì nó vẫn đến từ ma quỷ! Và đó chính là sự thử thách của Thiên Chúa! Và sách sự thật đã nói Đức Mẹ sẽ hiện ra ở những nơi đã hiện ra; nhưng việc này đã không xảy ra; vậy mà nhóm sứ điệp từ trời vẫn tin sách sự thật là mạc khải của Thiên Chúa!

Nhưng vấn đề là nhóm sứ điệp từ trời không biết sách sự thật sai giáo lý; và cũng vì họ thiếu hiểu biết và họ không đọc kinh thánh nên không biết rằng Kinh thánh đã dạy như vậy: “Dù nó nói tiên tri đúng nhưng nó nói giáo lý sai thì nó vẫn đến từ ma quỷ!”

Tl 13,2-6: “Nếu ở giữa ngươi có tiên tri hay người chiêm mộng chỗi dậy và dạm hứa với ngươi dấu lạ hay điềm thiêng, 3cho đi có xảy đến thực dấu lạ và điềm thiêng nó đã báo với ngươi, nhưng nếu nó nói : “ Ta hãy đi theo các thần khác – ngươi không hề biết – và ta hãy làm tôi các ngài ” ngươi sẽ không nghe lời của tiên tri ấy hay người chiêm mộng ấy, vì chính là Yavê Thiên Chúa của các ngươi thử các ngươi hòng biết các ngươi có thực yêu mến Yavê Thiên Chúa của các ngươi hết lòng, hết linh hồn các ngươi không. Chính Yavê Thiên Chúa của các ngươi, mà các ngươi sẽ theo, và kính sợ, các ngươi sẽ giữ các lịnh truyền của Người, các ngươi sẽ vâng nghe tiếng Người, các ngươi sẽ làm tôi Người, các ngươi sẽ khắn khít với Người. Tiên tri ấy hay người chiêm mộng ấy sẽ phải chết, vì nó đã hô hào việc phản phúc với Yavê Thiên Chúa của các ngươi, Đấng đã đem các ngươi ra khỏi đất Aicập, khỏi nhà tôi mọi, để làm ngươi lạc xa con đường Yavê Thiên Chúa của ngươi đã truyền dạy ngươi phải noi theo. Ngươi sẽ khử trừ sự dữ khỏi giữa ngươi.”

Ngụy giáo hoàng Bênêđictô 16 đã gom những mạc khải của Thiên Chúa rồi nhào nặn thành sách sự thật; và những tiên báo đã ứng nghiệm đó là của Thiên Chúa; nhưng cũng có nhiều điều Ngụy giáo hoàng Bênêđictô 16 tự ý viết trong sách sự thật là Đức Mẹ sẽ hiện ra tại những nơi Mẹ đã hiện ra; nhưng điều này đã không xảy ra; nghĩa là sách sự thật nói sai! Và nhóm sứ điệp từ trời không biết trả lời ra sao; vì sách sự thật đã nói sai?

Sách sự thật nói: “Mẹ đã chạy đến với bà Elisave để tìm sự an ủi khi nhận biết rằng bà đã được Chúa Thánh Thần ban cho ơn thông hiểu rất sâu sắc.”

Trong khi Phúc âm dạy: 28 Vào nơi bà ở, thiên thần nói: “Vui lên! Hỡi Ðầy ơn phúc! Chúa ở cùng người!” 29 Nhưng lời đó đã làm bà xao xuyến lắm, và bà suy tính lời chào đó có nghĩa gì. 30 Và thiên thần nói với bà: “Maria, đừng sợ! vì người đã đắc sủng nơi Thiên Chúa.31 Và này, nơi lòng dạ, người sẽ thụ thai, và sinh con, và người sẽ gọi tên Ngài là Yêsu. 32 Ngài sẽ làm lớn, và được gọi là Con Ðấng Tối cao, và Chúa Thiên Chúa sẽ ban cho Ngài ngai Ðavit cha Ngài; 33 và Ngài sẽ làm vua trên nhà Yacob cho đến đời đời, và vương quyền của Ngài sẽ vô cùng vô tận!” 34 Maria thưa với thiên thần: “Ðiều ấy sẽ làm sao được? vì việc phu thê tôi không nghĩ đến!” 35 Ðáp lại, thiên thần nói với bà: “Thánh thần sẽ đến trên người, và quyền năng Ðấng Tối cao trên người rợp bóng; bởi thế mà trẻ sắp sinh sẽ được gọi là Thánh, là Con Thiên Chúa!”

Nghĩa là Đức Mẹ đã được Đức Chúa Cha đặt cho một cái tên mới là Đấng Đầy Ơn  Phúc và được “Thánh thần sẽ đến trên người, và quyền năng Ðấng Tối cao trên người rợp bóng; bởi thế mà trẻ sắp sinh sẽ được gọi là Thánh, là Con Thiên Chúa!”

Đầy Ơn  Phúc nghĩa là tràn đầy Ơn Thiên Chúa; và được và quyền năng Ðấng Tối cao trên người rợp bóng; thế mà Đức Mẹ đã phải chạy đến với bà Elisave để tìm sự an ủi khi nhận biết rằng bà đã được Chúa Thánh Thần ban cho ơn thông hiểu rất sâu sắc. Vậy mà nhóm Sứ điệp từ trời không ai nhận ra sách sự thật hạ bệ và báng bổ Đức Mẹ! Họ cũng không đọc Kinh Cầu Đức Bà: Đức Bà an ủi kẻ âu lo; Đức Bà phù hộ các giáo hữu! Họ cũng không biết Thiên Chúa quan phòng như thế để họ nhận ra sai lầm của sách sự thật! và đó là bài thi cho họ; nhưng họ đã thi rớt!

Sách sự thật viết:

“1010. Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Trước tiên gia đình Mẹ đã đến Giuđêa và sau đó Thánh Tử của Mẹ đã được đưa đến Ấn Độ, Ba Tư, Ai Cập, Hy Lạp và Anh Quốc

Thứ bảy ngày 4 tháng 1 năm 2014, lúc 13:50

Hỡi con nhỏ bé của Mẹ, trước giáng sinh của Con Mẹ, những khốn khó vốn xảy ra cho gia đình Mẹ, đã trở nên hết sức rõ ràng. Mẹ đã chạy đến với bà Elisave để tìm sự an ủi khi nhận biết rằng bà đã được Chúa Thánh Thần ban cho ơn thông hiểu rất sâu sắc. Mẹ, và phu quân yêu dấu của Mẹ, đã tìm đến nơi nương náu bình yên này, khi mà gia đình Mẹ đã biết rất rõ về những gì sắp sửa xảy ra. …”

 

Là ngôn sứ; nếu Thiên Chúa không dạy nói mà nó bịa ra mà nói thì nó sẽ phải chết!

Còn việc chủng ngừa thì đó là âm mưu của thế lực ngầm mà nó đã bị tiết lộ ra từ năm 2009; mà đến năm 2010 Ngụy giáo hoàng Bênêđictô 16 mới viết việc chủng ngừa trong sách sự thật; thì đâu có gì là lạ?

 

Nhưng vì thiếu hiểu biết cho nên họ vẫn tin “sách sự thật” là của Thiên Chúa ban cho Hội Thánh. dù họ đã biết rằng bà Maria Divine Mercy không ra trình diện giáo quyền để trình mặc khải sách sự thật đó lên cho giáo quyền thi hành! Lẽ ra đó phải là điều giúp cho họ nhận ra “sách sự thật” không đến từ Thiên Chúa! Nhưng họ u mê tối tăm quá! Bà Maria Divine Mercy không trình mạc khải lên giáo quyền; giáo quyền không nhận được mạc khải của Thiên Chúa thì sao biết mà thi hành Thánh Ý Thiên Chúa?

 

Bởi vì khi Chúa ban mặc khải cho Hội Thánh thì người được thụ khải hay vị linh hướng phải trình lên thẩm quyền Hội Thánh để Hội Thánh thi hành mệnh lệnh của Thiên Chúa và phổ biến cho nhân loại chứ? Nhưng trường hợp “sách sự thật” thì không có việc này; nghĩa là bà Maria Divine Mercy nói vì sợ an nguy tới tính mạng cho nên không lộ mặt. Lời nói dối thiếu khôn ngoan và mang tính khôi hài này; lẽ ra phải giúp nhóm sứ điệp từ trời nhận ra “sách sự thật” không đến từ Chúa. Nhưng vì họ không có lòng kính yêu Thiên Chúa; nên không được Đức Chúa Thánh Thần soi sáng thì không thể nhận ra được!

 

Tất cả sự kiện “Sách sự thật” đều do ngụy giáo hoàng Bênêđictô 16 đạo diễn! Phần mở đầu “Sách sự thật”; Maria Divine Mercy đã nói rằng mặc khải không cần thiết đối với người có đức tin.

Vâng! Bà Maria Divine Mercy đã nói: Cô nhìn nhận rằng mặc khải của Thiên Chúa là không cần thiết đối với đức tin của một con người tin vào Thiên Chúa. Thế thì tôi có đức tin rồi thì mạc khải “sách sự thật” là không cần thiết với tôi! Vậy thì nhóm sứ điệp từ trời không phải truyền bá cho tôi! Hãy truyền bá cho những người không có đức tin vào Thiên Chúa!

 

Nói rằng mặc khải của Thiên Chúa là không cần thiết đối với đức tin của một con người tin vào Thiên Chúa thì đó là sai trái lầm lạc; và đây là tư tưởng của Ngụy giáo hoàng Bênêđictô 16! Người Công Giáo nào lại không có đức tin? Vậy người không có đức tin thì mạc khải mới cần thiết cho họ hay sao? Vậy thì Thiên Chúa chỉ mạc khải cho những người không có đức tin hay sao? Nhưng người không có đức tin thì làm sao mà tin? Chẳng lẽ Thiên Chúa lại làm chuyện buồn cười như vậy sao? Và sách sự thật là để truyền bá cho những người không có đức tin sao? Chỉ có ông Ngụy giáo hoàng Bênêđictô 16 mới có giáo lý buồn cười như vậy thôi!

 

Ngụy giáo hoàng Bênêđictô 16 gọi Mạc Khải của Thiên Chúa là mặc khải tư và cho phép mọi người không tin mạc khải tư. Cho nên bây giờ mới nói mặc khải là không cần thiết đối với người có đức tin; Nhưng đó là điều mâu thuẫn mà ông đã tự gây ra cho mình mà không hề hay biết? Đức Chúa Giêsu đã phán dạy: Lc 17,5-6: “5 Các tông đồ thưa với Chúa: “Xin thêm lòng tin cho chúng tôi”. 6 Chúa phán: “Nếu các ngươi có lòng tin bằng hạt cải, thì dẫu các ngươi có bảo cây dâu này: “Hãy bứng rễ mày đi mà xuống mọc dưới biển”, nó cũng sẽ vâng lời các ngươi”.

 

Vậy con xin phép hỏi Đức Tin của Ngụy giáo hoàng Bênêđictô 16 đã bằng mấy hạt cải rồi? Mà lại viết sách sự thật dạy chúng con rằng: “Người đã có đức tin thì không cần mạc khải của Thiên Chúa ban” Chúng con thấy các tông đồ còn phải xin Thiên Chúa ban thêm đức tin thì; với chúng con lại cần phải luôn luôn xin Thiên Chúa ban thêm nhiều đức tin; để đức tin có thể triển nở thành Tình Yêu!

 

Chứ tại sao mạc khải Thiên Chúa đã đoái thương dạy bảo; lại không cần thiết đối với chúng con là những người có đức tin còn yếu ớt ạ? Ngài không biết đấy thôi! Đức tin của chúng con chưa bằng một hạt cải đâu ạ! Cho nên chúng con sung sướng hạnh phúc khi được Thiên Chúa mạc khải dạy dỗ lắm ạ!

 

Xin ngài hãy phổ biến và khuyến khích giáo dân học hỏi và thi hành tất cả các mạc khải của Thiên Chúa đã đoái thương ban cho; chứ ngài đừng dạy họ là chỉ nên đọc sách sự thật thôi! Vì tất cả mọi mạc khải của Thiên Chúa đều là Lời của Thiên Chúa đã đoái thương ban cho chúng ta là con yêu dấu của Thiên Chúa! Bởi vì Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước là ánh sáng chỉ đường cho con đi; ạ! (Tv 119,105)

 

Không cần thiết mà tại sao Thiên Chúa lại ban; như vậy Thiên Chúa làm những chuyện thừa thãi hay sao? Và đức tin của người Công Giáo thì mạnh mẽ lắm hay sao? Vậy khi người Công Giáo trả lời với nhóm sứ điệp từ trời là họ có đức tin và họ không cần phải tin sách sự thật; như vậy nhóm sứ điệp từ trời truyền bá “Sách sự thật” cho ai đây?

 

Đó là những điều mâu thuẫn mà nhóm sứ điệp từ trời u mê không biết gì? Chưa kể rất nhiều điều mâu thuẫn trong sách sự thật mà nhóm nhóm sứ điệp từ trời cũng không nhận ra; bởi vì đã quá tin vào sách sự thật sẽ cho mình sống hạnh phúc tuyệt vời trong trời mới đất mới trong 1000 năm!

 

Nếu không cần thiết thì tại sao Chúa lại ban mặc khải? Ban rồi thì lại cho nó quyền muốn tin thì tin không tin thì thôi. Như giáo quyền đã gọi mặc khải của Thiên Chúa là mạc khải tư và cho phép mọi người không tin mạc phải tư; vì đó không phải là tín điều! Đó là những điều sai lầm rất nghiêm trọng của các vị giáo quyền. Mà đến nay họ vẫn chưa nhận ra mình đã sai lầm trầm trọng như thế nào!

 

Gọi mặc khải của Thiên Chúa là mạc khải tư và cho phép mọi người không tin mạc khải tư. Quan niệm sai lầm này mâu thuẫn to như quả núi; nhưng tại sao các vị giáo quyền không nhận ra? Và hơn một tỷ người Công Giáo cũng không một ai nhận ra những mâu thuẫn đó là tại sao?

 

Câu trả lời là vì không có lòng kính yêu Thiên Chúa; không có con mắt tình yêu thì không thể nhận ra! Nhưng nếu cả giáo dân và giáo quyền đều không có tình yêu Thiên Chúa thì hội thánh đã chết! đúng như trong thị kiến phần 3 Bí Mật Fatima mà Đức Mẹ đã ban để dạy bảo Hội Thánh! Đến nay sắp tận thế rồi; mà tất cả đều u mê lầm lạc chẳng có ai nhận ra cả! Thiên Chúa đau buồn vô cùng!

 

Mạc là cái màn; khải là mở; Thiên Chúa phải mở màn ra; vén màn lên thì con người mới hiểu được Thánh Ý Thiên Chúa! Sai lầm của giáo quyền là phân biệt mặc khải công và mặc khải tư; rồi cho phép mọi người không tin mạc khải tư. Thật ra Mạc khải nào Thiên Chúa cũng ban cho con cái là tất cả mọi người trên thế giới; chứ không ban riêng tư cho một người nào!

 

Nhưng giáo quyền phân biệt mặc khải công là những mặc khải của Thiên Chúa đã được chép vào Kinh Thánh; và sau khi Sách Khải Huyền là quyển sách cuối cùng được chép vào kinh thánh thì chấm hết mặc khải công! Bởi vì giáo quyền tin theo tư tưởng của Thánh Gioan Thánh Giá là Thiên Chúa Cha đã mặc khải tất cả trong Con của Ngài là Chúa Giêsu Kitô rồi! Sau đó theo dòng thời gian Thiên Chúa tiếp tục mặc khải cho Hội Thánh qua ngôn sứ thì giáo quyền gọi đó là mặc khải tư; và những mạc khải tư này thì giáo quyền cho phép mọi người không tin mạc khải tư! Nhưng như thế là sai lầm! Mạc khải nào Thiên Chúa cũng ban cho mọi người; chứ Thiên Chúa không ban cho riêng ai cả!

 

Vẫn biết là Thiên Chúa đã mặc khải tất cả trong Con của Thiên Chúa là Chúa Giêsu Kitô; nhưng cũng theo Thánh Gioan Thánh Giá thì Chúa Giêsu là Thiên Chúa; còn chúng ta là con người xác thịt thì chúng ta có hiểu được mầu nhiệm Thiên Chúa không?  Xin thưa rằng không!

 

Cho nên chúng ta cần phải được Thiên Chúa mặc khải rất nhiều; thì chúng ta mới hiểu được Lời Chúa đã dậy trong Kinh Thánh; cũng như mới hiểu được những chân lý mầu nhiệm khác! Mỗi khi Thiên Chúa dạy Hội Thánh qua một ngôn sứ thì Hội Thánh phải tạ ơn Thiên Chúa và công bố mạc khải đó cho toàn thế giới thi hành; nhưng giáo quyền lại gọi mặc khải của Thiên Chúa là mặc khải tư; nghĩa là ban cho ai đó; chứ không phải ban cho tôi; hay là ban cho tất cả mọi người; vì vậy nên giáo quyền không công bố mạc khải đó cho toàn thế giới để mọi người thi hành!

 

Nghĩa là thay vì phải tích cực phổ biến mạc khải của Thiên Chúa cho nhân loại; thì giáo quyền lại ngăn chặn Lời Thiên Chúa dạy bảo nhân loại ! Vì giáo quyền đã ban cho mọi người quyền không tin mạc khải tư; nên chẳng có mấy người biết đến mạc khải của Thiên Chúa!

 

Việc tích cực phổ biến mạc khải của Thiên Chúa cho nhân loại là do những người giáo dân là con thảo của Thiên Chúa; họ đã làm việc rất nhiều cho công cuộc rất quan trọng này!

 

Vì giáo quyền không tin mạc khải của Thiên Chúa! Như thế giáo quyền đã cho rằng mình đã thông hiểu tất cả mầu nhiệm của Thiên Chúa rồi; Thiên Chúa không phải mạc khải thêm gì nữa; và nếu Thiên Chúa có cho Đức Mẹ hiện ra nữa thì giáo quyền cũng gọi đó là mạc khải tư mà thôi! Và mạc khải tư thì mọi người có quyền không tin! Ôi! giáo quyền chăn dắt đoàn chiên của Thiên Chúa như thế đấy!

 

Như vậy giáo dân nhận thấy giáo quyền đầy mâu thuẫn và u mê lầm lạc; vì đã cho giáo dân không tin những lời Thiên Chúa đã đoái thương dạy bảo mà những mạc khải đó đã được chính giáo quyền xác nhận là đến từ Thiên Chúa !

 

Nhưng nhóm Sứ Điệp Từ Trời thì; vì không có lòng kính yêu Thiên Chúa nên không hiểu được như thế; dù giáo quyền thật là u mê lầm lạc; vì đã cho giáo dân không tin mạc khải tư; thì nhóm Sứ Điệp Từ Trời cũng đồng ý với sách sự thật rằng: mặc khải của Thiên Chúa là không cần thiết đối với đức tin của một con người tin vào Thiên Chúa; và nhóm Sứ Điệp Từ Trời cũng nói rằng mạc khải tư là không cần thiết và mọi người đều có quyền không tin! Như vậy thì sách sự thật cũng là mặc khải tư; và mọi người cũng đâu có cần phải tin sách sự thật?

 

Thế nhưng nhóm Sứ Điệp Từ Trời cũng không thấy như thế là mâu thuẫn? Ôi! Sao mà u mê lầm lạc quá! Chúng tôi rất đau lòng! Một lần nữa xin nhắc lại để mọi người nhìn lại chính mình; và khiêm nhường cầu nguyện xin Đức Mẹ là Mẹ Hội Thánh dạy cho con biết con đường chân lý; xin nhóm Sứ Điệp Từ Trời hãy cầu nguyện; hãy nghiệm xét mà quay về với con đường thánh giá! Con đường cứu rỗi linh hồn!

******************

 

Mt 11,26: “25 Thuở ấy, Ðức Yêsu cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu các điều ấy với hạng khôn ngoan thông thái, mà đã mạc khải ra cho những kẻ bé mọn. 26 Vâng lạy Cha, vì đó là quyết ý của Cha!”

Thiên Chúa chỉ mạc khải cho những kẻ khiêm nhường! Yêu thương là chu toàn lề luật!

Không khiêm nhường thì làm sao có thể Yêu thương mà chu toàn lề luật? Không khiêm nhường thì làm sao có thể quỳ xuống mà rửa chân cho anh em mình là những kẻ bần cùng!  Muốn yêu thương tha nhân thì trước hết phải kính trọng tha nhân đã. Yêu là kính; không kính là không yêu! Mà không có lòng kính yêu anh em mình thì cũng là không có lòng kính yêu Thiên Chúa! Ai có lòng kính yêu Thiên Chúa; thì cũng phải có lòng kính yêu anh em mình!

 

Kính yêu Thiên Chúa; và kính yêu mọi người là anh chị em của mình; là hai mặt của một tình yêu! Nếu không có lòng kính yêu Thiên Chúa thì tất cả chỉ là hư không vô ích mà thôi! Tất cả mọi lầm lạc; tất cả những bè lạc giáo đều có nguyên nhân là hiểu sai Lời Thiên Chúa! Hiểu đúng Lời Thiên Chúa dạy là điều rất quan trọng! Bởi vậy Đức Chúa Giêsu đã phán dạy:

⁠ Lc 8,18: “”Hãy coi chừng các người nghe làm sao? Vì phàm ai có, thì sẽ được cho thêm; còn ai không có, thì điều nó tưởng mình có cũng bị giựt mất”.

 

⁠ Vì phàm ai có, thì sẽ được cho thêm; Nhưng có là có gì? Xin thưa có là có Tình Yêu; là phải có lòng kính yêu Thiên Chúa chân chính; xin nhắc lại điều rất quan trọng này! Chúng ta phải có lòng kính yêu Thiên Chúa chân chính! Bởi vì rất nhiều người tưởng mình yêu mến Thiên Chúa lắm.

 

Nhưng thật ra tình yêu của họ là tình yêu bất chính; tình yêu bất chính là: yêu Thiên Chúa vì mình! Người có lòng kính yêu Thiên Chúa chân chính là người có lòng kính yêu Thiên Chúa vì Thiên Chúa! Và Đức Chúa Giêsu đã phán dạy: Tỷ lệ người có lòng kính yêu Thiên Chúa chân chính là một phần mười nghìn 1/10.000!

 

Tất cả mọi lầm lạc đều do hiểu sai Lời Thiên Chúa dạy bảo; và những ai không có lòng kính yêu Thiên Chúa thì điều nó tưởng mình có cũng bị giựt mất”.

Nó tưởng là nó kính yêu Thiên Chúa lắm; nhưng đó không phải là tình yêu chân chính! Nó tưởng là nó yêu mến Chúa lắm nhưng thật ra nó chỉ yêu cái ghế thiên đàng của nó mà thôi! Nó không hề kính yêu Thiên Chúa! Cho nên cái mà nó tưởng là nó có đó; cũng bị Satan lấy đi mất! Rốt cuộc nó chẳng còn gì cả!

 

Câu Kinh Thánh Luca 8,18 này rất quan trọng mà ít người Công Giáo nào hiểu được vì giáo quyền cũng chẳng hiểu để mà dạy bảo giáo dân; chúng tôi chưa thấy vị giảng thuyết nào quảng diễn về câu Luca 8,18 này! Linh mục được phong chức Viện trưởng Viện Thần Học Thánh Bonaventura; cũng có đề cập đến câu này nhưng ngài không quảng diễn gì cả; ngài chỉ lập lại nguyên văn! Giảng mà như không giảng!

Nay đã gần tận thế rồi mà giáo dân vẫn không hiểu được Lời Thiên Chúa là vì sao? Xin thưa nguyên nhân là vì không có tình yêu; không có lòng kính yêu Thiên Chúa nên không được Đức Chúa Thánh Thần soi sáng!

 

Giáo quyền không có lòng kính yêu Thiên Chúa; một cách chân chính thì không biết rao giảng! Bởi vì người ta không thể cho ai cái mà mình không có! Giáo dân không có lòng kính yêu Thiên Chúa; một cách chân chính thì không biết nghe giảng. Và những người anh em lạc giáo nhất là Tin Lành là những người không có lòng kính yêu Thiên Chúa nên không được Đức Chúa Thánh Thần soi dẫn họ dễ tin vào những điều lầm lạc! Họ có khuynh hướng giữ đúng luật! Mà quên đi: yêu thương là chu toàn lề luật!

 

Họ lại được ông linh mục Martin Luther cho phép hiểu kinh thánh theo ý riêng rồi bảo đó là ơn Đức Chúa Thánh Thần soi sáng! Nghĩa là những người anh em Tin Lành được linh mục Martin Luther cho phép không vâng lời Kinh Thánh! Bởi vì Kinh Thánh đã dạy: 2 Pr 1,20-21: “20 Ðiều này trước tiên, anh em hãy biết là: Mọi lời tiên tri trong Kinh thánh không là điều tư riêng mình giải được. 21 Quả thế lời tiên tri không hề do ý người phàm nào đem đến; song le có những người do tự Thiên Chúa và được Thánh Thần thúc đẩy đã tuyên ra.” Kinh Thánh đã dạy rõ ràng không ai được phép hiểu kinh thánh theo ý riêng! Thế mà linh mục Martin Luther lại cho phép mọi người không vâng lời Kinh Thánh; cứ hiểu Kinh Thánh theo ý riêng; rồi bảo đó là ơn Đức Chúa Thánh Thần soi sáng! Nhưng nhiều khi là ma quỷ lừa gạt!

 

Và người Tin Lành thì luôn miệng nói mình chỉ vâng lời Kinh Thánh; nhưng thực tế ở trên cho thấy họ xảo ngôn! Thuốc đắng đả tật; lời thật mất lòng; nhưng thà mất lòng trước mà được lòng sau; còn hơn là sự im lặng gian ác của những người tốt! Chúng tôi nói lên những điều này là để chia sẻ chân lý cho những người Tin Lành là anh em ruột thịt cùng Cha cùng Mẹ của chúng tôi! Đó là ý hướng bác ái yêu thương xây dựng; tài bồi cho nhau trong cộng đoàn dân của Thiên Chúa!

 

Vì không yêu; nên không được Đức Chúa Thánh Thần soi sáng; vì thế những người anh em Tin Lành đã hiểu kinh thánh sai lạc! Họ không biết hiểu Kinh Thánh theo nghĩa tinh thần; mà chỉ biết hiểu Kinh Thánh theo nghĩa chữ!

 

Bởi vậy họ vấn nạn? Người Công Giáo bảo: chúng ta phải cầu nguyện với Mẹ Maria là Mẹ của Hội Thánh; nhưng chúng tôi không thấy Kinh Thánh dạy về điều này?

 

Hôm nay 21 tháng 09 năm 2021, chúng tôi lấy lòng khiêm nhường yêu thương bác ái mà chia sẻ tài bồi với những anh em của mình rằng: “Dạ thưa có! Kinh Thánh có dạy về điều này! Dạy chúng ta phải cầu nguyện với Đức Mẹ là Mẹ Hội Thánh; là Mẹ Nhân Loại! Vâng! Đức Chúa Cha đã dạy từ nghìn xưa rồi! Và chúng tôi xin dẫn Kinh Thánh của anh em Tin Lành nhé”:

G 42,8: “Xảy ra sau khi Đức Giêhôva đã phán các lời ấy với Gióp, thì Chúa phán cùng Ê-li-pha, người Thê-man, mà rằng: Cơn thạnh nộ Ta nổi lên cùng ngươi và hai bạn hữu ngươi; bởi vì ngươi không có nói về Ta cách xứng đáng, y như Gióp kẻ tôi tớ Ta, đã nói. Vậy bây giờ hãy bắt bảy con bò đực và bảy con chiên đực đi đến Gióp, kẻ tôi tớ Ta, mà vì các ngươi dâng lên một của lễ thiêu; rồi Gióp, kẻ tôi tớ Ta, sẽ cầu nguyện cho các ngươi; vì Ta sẽ nhậm lời người, kẻo e Ta đãi các ngươi tùy theo sự ngu muội của các ngươi; vì các ngươi không có nói về Ta cách xứng đáng, như Gióp kẻ tôi tớ Ta đã nói.  Vậy Ê-li-pha người Thê- man Binh-đát người Su-a, Sô-pha, người Na-a-ma, bèn đi và làm theo điều Đức Giêhôva đã phán dặn mình; rồi Đức Giêhôva nhậm lời của Gióp.” (Bản dịch Truyền thống Tin Lành Phan Khôi 1925)

 

Yob 42,7-9: “Sau khi đã nói những lời ấy với Yob, Yavê phán với Êliphaz người Têman: “Cơn giận Ta bừng bừng trên ngươi và trên hai bạn ngươi, bởi vì các ngươi đã không nói về Ta với sự ngay thẳng như Yob, tôi tớ Ta. 8 Vậy bây giờ, các ngươi hãy sắm bảy bò mộng và bảy cừu đực, rồi đi tìm Yob, tôi tớ Ta. Các ngươi hãy dâng một lễ thượng hiến cho các ngươi, và Yob tôi tớ Ta sẽ chuyển cầu cho các ngươi. Ta sẽ lưu tâm đến nó và sẽ không giáng ô nhục trên các ngươi bởi đã không nói về Ta với sự ngay thẳng như Yob, tôi tớ Ta”.

9 Êliphaz người Têman, Bilđađ người Shuah, Sophar người Naamat đã đi và thi hành theo điều Yavê đã phán với họ; và Yavê đã lưu tâm đến Yob.” (Bản dịch Nguyễn Thế Thuấn)

Gióp 42,7-9: “7 Sau khi nói những lời ấy với ông Gióp, Ðức Chúa phán với ông Ê-li-phát, người Tê-man: “Ta bừng bừng nổi giận với ngươi và cả hai người bạn của ngươi nữa, bởi vì các ngươi đã không nói đúng đắn về Ta như Gióp, tôi tớ của Ta. 8 Vậy, bây giờ các ngươi hãy bắt bảy con bò và bảy con cừu, rồi đi gặp Gióp, tôi tớ của Ta. Các ngươi hãy dâng lễ toàn thiêu để cầu cho các ngươi và Gióp, tôi tớ của Ta, sẽ chuyển cầu cho các ngươi. Ta sẽ đoái nhìn nó và sẽ không xử với các ngươi xứng với sự ngu xuẩn của các ngươi, vì các ngươi đã không nói đúng đắn về Ta như Gióp, tôi tớ của Ta.” 9 Vậy ông Ê-li-phát người Tê-man, ông Bin-đát người Su-ác và ông Xô-pha người Na-a-mát, đã đi làm những điều Ðức Chúa phán với họ. Ðức Chúa đã đoái nhìn đến ông Gióp.” (Bản dịch NCGKPV)

 

Đây là một bài học khiêm nhường của Thiên Chúa! nếu chúng ta kính yêu Thiên Chúa thì chúng ta phải biết thánh ý của Thiên Chúa chứ? Thiên Chúa yêu thích sự khiêm nhường và sẽ mạc khải cho những kẻ khiêm nhường; còn những kẻ kiêu căng thì Thiên Chúa ghét; ghét những kẻ kiêu căng ngạo mạn! Những người kiêu căng cho rằng mình đạo đức thánh thiện; nghênh ngang đến trước tòa Thiên Chúa Ngàn trùng Uy Linh Cao Cả! Đấng không thể nhìn thấy mà vẫn còn sống! để rồi kể lể thành tích của mình. Còn những người khiêm nhường thì biết noi gương người thu thuế quỳ gối gục đầu van xin lòng thương xót của Thiên Chúa!

 

Những người đòi hỏi phải Thiên Chúa muốn gì phải dạy rõ trong kinh thánh; thì chúng tôi mới biết mà thi hành chứ? Đó là những người không có lòng kính yêu Thiên Chúa nên không ăn ý với Thiên Chúa! Còn những đứa con hiếu thảo; khi biết cha mẹ mình thích điều gì thì nó âm thầm kín đáo làm cho Cha Mẹ nó vui về điều đó!

 

Tại sao những người anh em Tin Lành không biết điều này? Xin thưa: vì họ không yêu Thiên Chúa cho nên không biết thánh ý của Thiên Chúa! Không có lòng kính yêu Thiên Chúa thì không biết được Thiên Chúa rất yêu thích nhân đức khiêm nhường!

Người ta hỏi thánh Augustino: Phải tập nhân đức nào trước tiên thì thánh Augustino nhân trả lời rằng: khiêm nhường! người ta hỏi nhân đức thứ hai thánh nhân nói: khiêm nhường! người ta hỏi nhân đức thứ ba? thánh nhân nói: khiêm nhường!

 

Như vậy chúng ta đã thấy nguyên nhân chúng ta đọc kinh thánh mà không hiểu là tại sao rồi! Thánh Giacobe dạy: Yacobe 5,16: 16 Vậy anh em hãy xưng thú tội lỗi với nhau, ngõ hầu anh em được chữa lành.

Lời cầu xin thành khẩn của người công chính có nhiều thần thế.”  Người công chính có thần thế trước mặt Thiên Chúa! Vậy thì ai công chính bằng Mẹ Thiên Chúa? Đấng đã được Đầy Ơn Phúc! Thiên Chúa đã đặt cho cho Đức Mẹ một cái tên mới là Đấng Đầy Ơn Phúc! Nghĩa là đầy mọi ân sủng của Thiên Chúa; không đổ thêm vào được nữa! Như vậy chúng ta lại không biết như thế để đến cầu xin Đức Mẹ hay sao?

 

Và giờ đây chúng ta đã biết Đức Mẹ là Tể Tướng của Vua Vũ Trụ; là người quản lý Khôn Ngoan Trung Tín mà Thiên Chúa Cha đã giao hết sản nghiệp cho Đức Mẹ để Đức Mẹ quản lý và phân phát lương thực phải thời cho con cái đi làm vườn nho cho ông chủ! Xin hỏi ai là người không muốn làm vườn nho cho ông chủ thì giơ tay lên?

Không có ai cả.

 

Lc 12,41-44: “41 Phêrô mới nói: “Thưa Ngài, Ngài nói ví dụ đó cho chúng tôi, hay tất cả mọi người?” 42 Và Chúa nói: “Vậy ai là người quản lý trung thực, khôn ngoan, chủ sẽ đặt trên nô bộc của ông, để phân phát phần thực phẩm cho phải thời? 43 Phúc cho tôi tớ đó, chủ đến mà gặp nó đang làm như thế! 44 Ta bảo thật các ngươi: chủ sẽ đặt người ấy cai quản tất cả của cải nhà mình.”

 

Vâng! Đức Chúa Giêsu đã phải dậy rõ như thế! Nghĩa là Đức Chúa Giêsu đã hỏi từng người chúng ta mấy nghìn năm nay rồi! Nhưng chúng ta đã biết người quản lý ấy là ai chưa? Thật ra là chưa biết. Vì mấy nghìn năm qua chưa có ai biết Đức Chúa Giêsu đã hỏi mình! Hỏi mỗi người chúng ta? Tạ ơn Chúa hôm nay dạy bảo! Chúng con đã biết! Vậy thì chúng ta có dám đòi hỏi Đức Chúa Giêsu phải nói rõ hơn nữa không? Đến bây giờ thì chúng ta đã biết hiểu Kinh Thánh theo nghĩa tinh thần chưa? Hay là chúng ta đã nhận ra Thiên Chúa đã ban cho chúng ta thêm một bài thi nữa? Nhưng rồi chúng ta đã không làm bài thi được; chúng ta thi rớt hết rồi! Hãy khiêm nhường sấp mình cảm tạ sự kỳ diệu của tình yêu mà Thiên Chúa Tình Yêu Toàn Năng đã ban phát cho chúng ta!

 

 

Lạc giáo Tin Lành Ngũ Tuần đã bị ma quỷ lừa gạt lập ra phong trào Thánh Linh để cầu khẩn ma quỷ ban ơn chữa lành và nói tiếng lạ; mà họ cứ tưởng là họ được Đức Chúa Thánh Thần ban ơn; nhưng họ đã bị ma quỷ lừa gạt mà không hề hay biết! Nó là thần ô uế; nó dạy đặt tay chữa lành và nó ban ơn nói tiếng lạ! Và nó còn ban ơn năm dấu thánh cho linh mục nữa; như chúng tôi sẽ nói ở phần sau đây!

 

Và giáo quyền Công Giáo không có lòng kính yêu đã để cho cho nhóm Thánh Linh xâm nhập vào Hội Thánh Công Giáo dưới cái tên “Canh Tân Đặc Sủng Thánh Linh” Họ lấy làm hãnh diện và hăng say phát triển truyền bá việc đặt tay chữa lành và nói tiếng lạ; nên đã có những linh mục nói tiếng lạ đang lúc dâng thánh lễ là những điều không thể chấp nhận được! Nhưng giáo quyền Công Giáo không có ơn phân định; nên vẫn cứ tin và phát triển phong trào Canh Tân Đặc Sủng Thánh Linh; là phong trào ma quỷ của Tin Lành!

 

Mặc dù giáo quyền Công Giáo đã được Đức Mẹ là Mẹ Hội Thánh dạy bảo trong mạc khải “Thông Điệp La Salette dẫn giải năm 1990” rằng: “Nhóm Thánh Linh thuộc về ma quỷ của Tin Lành”. Nhưng tất cả mọi mạc khải đều trở nên vô ích đối với giáo quyền; và đối với những giáo dân chỉ biết vâng lời giáo quyền; mà không biết vâng lời Thiên Chúa! Bởi vì giáo hoàng Benedicto 16 đã cho phép mọi người không tin mạc khải của Thiên Chúa đã đoái thương ban cho nhân loại; mà ông gọi là mạc khải tư! Nên dù có đưa những mạc khải trước mặt họ; thì họ cũng không thèm đọc!

 

Tất cả mọi sự phản loạn ly khai; không vâng phục quyền bính Phêrô mà Thiên Chúa đã đặt định thì Đức Chúa Giêsu gọi là miếng cắn của Satan! Và những phản loạn ly khai đó đều do kiêu căng mà ra! Và Thiên Chúa “giấu” đối với những người kiêu căng; nhưng chỉ mạc khải cho những người bé nhỏ khiêm nhường! Những ai kiêu căng thì sẽ phải chết trong kiêu căng mà thôi!

 

Những bè lạc giáo; những người ly khai; họ đọc Kinh Thánh; nhưng họ chỉ biết hiểu theo nghĩa chữ mà không biết hiểu theo nghĩa tinh thần! Họ cũng không được ban ơn phân định nên họ đã bị ma quỷ lừa gạt! Họ tin vào ơn nói tiếng lạ là của Đức Chúa Thánh Thần ban; nhưng thật ra đó là do ma quỷ gạt lừa gạt! Bởi vì Đức Chúa Thánh Thần không ban ơn nói tiếng lạ một cách ngớ ngẩn như thế!

 

Thánh Phaolo cũng dạy: 1Cr 14,22-33: “22 Cho nên tiếng (lạ) là triệu báo không phải cho những người tin, mà cho những kẻ không tin; còn lời tiên tri thì không phải cho những kẻ không tin, mà là cho những người tin. 23 Vậy giả như tất cả cộng đoàn hội hiệp lại một nơi, và mọi người đều nói tiếng (lạ), xảy đến có những phàm nhân tục tử, hay người ngoại đi vào, thì họ lại không bảo là anh em đang lên cơn điên sao? 24 Nhưng nếu mọi người đều được ơn tiên tri, và có người ngoại hoặc phàm nhân tục tử nào đi vào, ắt người ấy bị mọi người cảnh giới, mọi người xét xử. 25 Những uẩn khúc nơi lòng người ấy sẽ lộ ra, và như thế người ấy sẽ sấp mặt xuống, mà thờ lạy Thiên Chúa, và tuyên bố rằng:

Hẳn thật Thiên Chúa ở giữa anh em.

Lối cư xử thực tế

26 Vậy thì sao, hỡi anh em? Phàm khi anh em hội hiệp, và mỗi người có ca vịnh, hay giáo huấn, có mạc khải hay là tiếng (lạ), hoặc là diễn giải, thì mọi sự hãy hướng cả vào sự tài bồi (lẫn nhau). 27 Hoặc có ai nói tiếng (lạ), thì chỉ được hai hay ba người là cùng, mỗi người theo lượt mình, và phải có một người diễn giải. 28 Nếu không có người diễn giải, thì hãy im đi trong cộng đoàn, mà nói riêng giữa mình và Thiên Chúa. 29 Còn tiên tri, có nói thì hãy nói hai hay ba người, và các kẻ khác hãy phán đoán. 30 Nếu ơn mạc khải xuống cho ai đang ngồi dự, thì người nói trước hãy im đi. 31 Vì nói tiên tri thì anh em hết thảy đều có thể nói, từng người một, để mọi người đều học hỏi, và mọi người đều được khích lệ. 32 Và thần khí các tiên tri, thì do tiên tri điều khiển. 33 Vì Thiên Chúa không (gieo) hỗn loạn mà là bình an!”

 

Sau khi đã đọc đoạn Kinh Thánh trên chúng ta hãy bình tâm; thinh lặng suy gẫm cầu nguyện; để nhận ra mưu chước của ma quỷ! Những cộng đoàn Kitô tiên khởi đó là những người đã tin Đức Chúa Giêsu thì họ cần ơn tiên tri; tức là ơn hiểu biết Thiên Chúa; chứ họ không cần ơn “nói các thứ tiếng”. Là ơn nói các thứ tiếng khi rao giảng; để cho những người ở nhiều vùng miền khác nhau họ đều hiểu được những lời rao giảng!

Nhưng có những người kiêu căng; thay vì cầu nguyện để xin ơn nói tiên tri tức là ơn hiểu biết về Thiên Chúa; thì họ lại xin ơn được nói những ngôn ngữ khác nhau để khi giảng mọi người đều hiểu được; điều này do bản tính kiêu căng thúc đẩy; nên ma quỷ nương vào đó; nó nhảy vào ban cho họ nói những tiếng lạ mà chính họ cũng không hiểu; và thánh Phaolô cũng bị lừa gạt; vì chính ngài cũng nói rằng ngài đã nói nhiều tiếng lạ! Nhưng thật ra đó chỉ là tiếng ma quỷ lừa gạt mà thôi!

 

Nghĩa là vào thời đó; thánh Phaolô cũng không nhận ra những tiếng lạ mình nói mà mình cũng không hiểu; đó là tiếng của ma quỷ! Và ngài đã thuật lại trong 1Cr 14,22-33 như vậy!

Những trình thuật này nói lên hoạt động của ma quỷ lừa gạt các giáo đoàn tiên khởi và cho đến nay chưa có ai nhận biết sự sai lầm này như đã được viết trong trong Kinh Thánh Tân Ước. Và ngày nay chúng tôi thấy giáo phái Tin Lành Ngũ Tuần lập ra nhóm Thánh Linh cầu nguyện đặt tay chữa lành; đặt tay để được thanh tẩy trong thần khí; và đặt tay để nói tiếng lạ! Mà Đức Mẹ là Mẹ Hội Thánh đã mạc khải cho Hội Thánh biết nhóm Thánh Linh là ma quỷ của Tin Lành!

 

Và khi đọc lại 1Cr 14,22-33:  chúng tôi thấy khó hiểu và nghi ngờ tính xác thực của đoạn thư này! Dù đã được viết trong Kinh Thánh; cho nên chúng tôi đã xin Đức Chúa Giêsu dạy về điều thắc mắc này; thì Đức Chúa Giêsu dạy: “đó là ma quỷ lừa gạt”.

 

Chúng tôi chỉ là giáo dân trong vai trò ngôn sứ và đã được Đức Chúa Giêsu dạy dỗ thì chúng tôi phải loan báo cho mọi người biết sự lừa gạt của ma quỷ mà mấy nghìn năm qua mà không ai nhận ra! Chúng ta hãy sấp mình tạ ơn Đức Chúa Giêsu dạy bảo! Chúng tôi thấy mình cần phải nói lên sự thật! Ai có tai để nghe thì hãy nghe! Chúng tôi cầu nguyện cho mọi người; nhưng chúng tôi không có bổn phận thuyết phục ai phải tin!

Sự kiện này cho thấy Kinh Thánh được viết ra để cho chúng ta đọc thì đó cũng là bài thi cho chúng ta; và cho đến bây giờ cũng không ai biết ơn nói tiếng lạ đó là do ma quỷ bày đặt ra và thánh Phaolô cũng đã bị ma quỷ lừa gạt để viết thư 1Cor như thế! Và hậu quả là những người anh em Tin Lành đọc kinh thánh mà không được Đức Chúa Thánh Thần soi sáng vì họ không có lòng kính yêu Thiên Chúa cho nên họ đã rơi vào lầm lạc! Và giáo quyền Công Giáo đã được Đức Mẹ là Mẹ Hội Thánh dạy nhưng không nghe; nên cũng đang sống trong lầm lạc; trong sự kềm kẹp của ma quỷ! Thiên Chúa đau buồn vô cùng!

 

Qua sự kiện này chúng ta đã hiểu tất cả đều là bài thi cho chúng ta; và chúng ta phải nhớ: đọc Kinh Thánh thì chúng ta phải quỳ gối mà đọc; có nghĩa là phải có lòng khiêm nhường thẳm sâu; có lòng kính yêu Thiên Chúa và cầu xin Đức Chúa Thánh Thần soi sáng để hiểu đúng Thánh ý Thiên Chúa muốn dạy!

 

Nói đến đây chúng tôi lại nhớ trong phần lời tựa bản dịch Kinh Thánh Cựu Ước của hồng y Trịnh Văn Căn; ông có nói đến việc tiên tri Samuel chết rồi mà còn làm ích cho con người vì ông được bà bóng gọi lên để dạy vua Saun! Nhưng hồng y này đã lầm lạc; vì thằng quỷ đã giả dạng tiên tri Samuel; chứ không phải bà bóng gọi hồn tiên tri Samuel về được! Chúng tôi phải nói lên điều này để những người đã đọc điều hồng y Căn nói đó; họ nhận ra đó là ma quỷ lừa gạt nếu không thì nhiều người còn lầm lạc như thế nữa!

Con người hiểu sai Lời Thiên Chúa là nguyên nhân của mọi lầm lạc!

Đức Chúa Giêsu dạy cách nghe Lời Thiên Chúa Lc 8,18: “Hãy coi chừng các người nghe làm sao? Vì phàm ai có, thì sẽ được cho thêm; còn ai không có, thì điều nó tưởng mình có cũng bị giựt mất”.

 

“Ai có thì sẽ được cho thêm” có đây là có lòng kính yêu Thiên Chúa.  Lòng kính yêu Thiên Chúa phải chân chính. Tình yêu chân chính là Tình Yêu dâng hiến trọn vẹn cả trái tim cho Đấng là nguồn mạch Tình Yêu! Những người có lòng kính yêu Thiên Chúa chân chính thì biết lắng nghe Lời Thiên Chúa!

Kinh Thánh là Lời Thiên Chúa; Lời Thiên Chúa là Lời Tình Yêu Hằng Sống; muốn hiểu Lời Thiên Chúa thì phải Hằng Sống Trong Tình Yêu! Lời Thiên Chúa phải được rao giảng bằng trái tim trong trí óc và phải được tiếp nhận bằng trí óc trong trái tim.

Và vấn đề của trái tim luôn luôn phải là trái tim của mọi vấn đề! Vấn đề “Tình Yêu Thiên Chúa”!

 

Nhưng như Đức Chúa Giêsu đã dạy: “Những người không có lòng kính yêu Thiên Chúa là những người không thể hiểu được kinh thánh; không thể hiểu được một cách chính xác Lời Thiên Chúa và cũng vì hiểu sai Lời Thiên Chúa mà linh mục Martin Luther phản loạn ly khai lập ra Tin Lành và ông ta đã cho phép mọi người được hiểu kinh thánh theo ý riêng; hậu quả là giáo phái lạc giáo Tin Lành được tự do hiểu Kinh Thánh theo ý riêng rồi nói rằng: Đó là ơn Đức Chúa Thánh Thần soi sáng! Cho nên không ai hiểu Kinh Thánh giống ai! Và do vậy riêng ở Hoa Kỳ mà thôi đã có hơn 45.000 giáo phái Tin Lành khác nhau; bát nháo còn hơn một cái chợ!

 

Và vì hiểu sai Kinh Thánh nên giáo phái Tin Lành Ngũ Tuần đã bị ma quỷ lừa gạt; họ đã lập ra nhóm phong trào Thánh Linh; họ đặt tay chữa bệnh; đặt tay nói tiếng lạ đặt tay và ban ơn Đức Chúa Thánh Thần cho người khác; như chính họ là Đức Chúa Thánh Thần! Và các vị giáo quyền; và cả các vị giáo hoàng cũng đã thua trước cám dỗ của ma quỷ; đã không nhận ra ma quỷ lừa gạt mà du nhập phong trào Thánh Linh vào Hội Thánh Công Giáo dưới cái tên Canh Tân Đặc Sủng Thánh Linh!

 

Và gần đây qua cái nhóm Canh Tân Đặc Sủng Thánh Linh này ma quỷ đã tạo nên một trường hợp năm dấu thánh giá giả để lừa gạt mọi người! Đó là linh mục Zlatko Sudac. Đọc bài viết nói về linh mục Zlatko Sudac chúng tôi đã thấy linh mục này đã học một khóa của linh mục Emile Tardiff. Linh mục Emile Tardiff đã được người Tin Lành giáo phái Ngũ Tuần đến cầu nguyện đặt tay chữa lành mà khỏi bệnh bệnh lao phổi; nhưng thật ra linh mục này được nhóm thánh linh giáo phái Tin Lành Ngũ Tuần đặt tay cầu khẩn ma quỷ để chữa lành cho ông; và ai bị đặt tay thì cũng đã bị nhiễm ám khí của ma quỷ do nhóm Thánh Linh Tin Lành giáo phái Ngũ Tuần tuyên truyền phát tán! Và cũng do ám khí đó mà linh mục Zlatko Sudac đã được linh mục Emile Tardiff huấn luyện và tiêm nhiễm tinh thần lầm lạc của nhóm thánh linh Tin Lành.

 

Và tại Việt Nam; linh mục Quang giáo xứ Đaguri; bằng việc đặt tay cho cô Thương đã phát triển tà khí tên ngụy kito trong sào huyệt ma quỷ tại Bảo Lộc và những người ấy vẫn đang truyền lan phát tán tà khí tên ngụy kito bằng việc “đặt tay” ban ơn!

 

Chúng ta biết rằng nếu chúng ta tin và cầu khẩn ma quỷ thì nó có quyền làm những gì mà Thiên Chúa cho phép; bởi vì chúng ta do tính kiêu căng đã hiểu sai và sống sai chân lý. Điển hình là người Tin Lành giáo phái Ngũ Tuần hiểu Kinh Thánh theo ý riêng rồi nói rằng: “Đó là ơn Đức Chúa Thánh Thần soi sáng!” Và miệng thì họ cầu khẩn Đức Chúa Thánh Thần một cách kiêu căng; và những lời khẩn cầu đó không phát xuất từ lòng kính yêu Thiên Chúa! Nhưng lại như dân ngoại cầu xin tà thần của họ ban cho họ những gì họ mong muốn!  Có môi trường kiêu căng béo bở thì ma quỷ nó mặc sức mà tung hoành! Còn loài người chúng ta khi được quỷ chữa lành bệnh lao phổi lại tưởng là đã cầu khẩn được ơn Đức Chúa Thánh Thần!

 

Nói một cách đơn giản là chúng ta không hiểu chân lý của Thiên Chúa.  Bí Tích Thêm Sức là một dấu chỉ nhận lãnh ơn Đức Chúa Thánh Thần của người Công Giáo. Bí Tích Thêm Sức không thể tẩy xóa nên chỉ lãnh nhận một lần. Thừa tác viên thông thường của bí tích Thêm Sức là Giám mục. Chứ Đức Chúa Thánh Thần không ban ơn cho bất cứ ai muốn xin như nhóm thánh linh của Tin Lành Ngũ Tuần tưởng! Họ cầu khẩn cách kiêu căng theo ý riêng thì ma quỷ sẽ ban cho họ theo ý kiêu căng của họ!

1Tm 4,14: “

14 Ðừng bỏ lơ ân lộc có nơi anh, ban xuống cho anh nhờ lời tiên tri với việc đặt tay của hàng niên trưởng. 15 Anh hãy chăm lo các điều ấy, hãy chí thú vào đó, ngõ hầu sự tấn tới của anh, mọi người đều tỏ. 16 Hãy thận trọng về chính mình, về giáo huấn mình dạy; hãy kiên trì trong các điều ấy. Vì làm thế, anh sẽ cứu lấy mình anh, và các kẻ nghe lời anh.

 

Kinh Thánh đã dạy như thế; mà mình không phải là giám mục; nhưng mình là một tội nhân xấu xa ghê tởm trước mặt Thiên Chúa; mình hằng luôn phải ăn năn thống hối tội lỗi liên lỷ; lo mà rèn luyện nhân đức để nên thánh! Mình là người tội lỗi; lo ăn năn thống hối tội lỗi của mình chưa xong; mà lại dám đặt tay cầu nguyện cho người khác sao? và mình cũng không biết lòng dạ người khác như thế nào mà sao mình lại dám đặt tay cho họ?  Kinh Thánh đã dạy: 1Tm 5,22: “22 Ðừng vội đặt tay cho ai! Ðừng thông đồng với tội lỗi người khác! Hãy giữ mình tinh khiết!

 

Còn về đời sống người Công Giáo; thì chúng ta phải biết hy sinh cầu nguyện; sống tình yêu khiêm nhường; rèn luyện nhân đức và phải hết lòng tìm Thiên Chúa thì Thiên Chúa mới mặc khải tình yêu khiêm nhường cho chúng ta! Nghĩa là Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta lòng kính yêu Thiên Chúa! Đó là ơn quý nhất của người Công Giáo!

 

Đức Chúa Giêsu dạy rằng: Hãy xin ơn Đức Chúa Thánh Thần thì chúng ta đã sẽ được ban cho; nhưng chúng ta phải hiểu Đức Chúa Thánh Thần là Thần Khí Tình Yêu; là Tình Yêu Thiên Chúa! Khi chúng ta cầu xin ơn Đức Chúa Thánh Thần là chúng ta xin Chúa ban cho chúng ta cảm nhận Tình Yêu Thiên Chúa! Lc 11, 13: “13 Vậy nếu anh em là những kẻ xấu, mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha trên trời, Người sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin Người?”.

Và khi chúng ta đã cảm nhận Tình Yêu Thiên Chúa yêu thương chúng ta vô bờ! Thì chúng ta biết đáp lại Tình Yêu Thiên Chúa trọn cả trái tim chúng ta! Chứ không phải là để chúng ta xin chữa bệnh cho mình; hay xin chữa bệnh cho người khác!

 

Vì thường khi bệnh tật là hậu quả tội lỗi của khi chúng ta; và Thánh Ý Thiên Chúa muốn ban cho chúng ta chịu cơn bệnh tật này để đền tội ở đời này; hầu khi nhắm mắt lìa đời thì được hưởng Nhan Thánh Thiên Chúa ngay; mà không phải chịu đau đớn để đền tội nơi luyện ngục nữa! Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta mà quan phòng như thế để làm ích cho chúng ta; mà bây giờ chúng ta lại xin Chúa cất bỏ Thánh Giá đi; Thánh Giá mà Thiên Chúa đã ưu ái gửi đến cho chúng ta! Như vậy chúng ta không hề biết đến tình yêu thương của Thiên Chúa đối với chúng ta! nhưng là chúng ta đã chống nghịch lại thánh ý của Thiên Chúa! Khi chúng ta kiêu căng xin ma quỷ giúp chúng ta chống nghịch lại thánh ý của Thiên Chúa thì ma quỷ nó thích lắm; và nó sẽ giúp chúng ta rất tận tình!

 

Bài viết đính kèm:

THIÊN CHÚA BA NGÔI

11 tháng 9, 2019  ·

ƠN LẠ CHÚA BAN CHO Linh Mục Zlatko Sudac

Cha Sudac Sudac là một nhà thần bí, có dấu Thánh ở hai cổ tay, hai bàn chân và cạnh sườn. Trên trán ngài còn có một hình cây thánh giá luôn chẩy máu. Những vết thương này đã được các bác sĩ của toà thánh Vatican xác nhận là không phải những vết thương do loài người làm ra.

Cha Sudac lớn lên ở thành phố Vrbnik thuộc nước Croatia, gần linh địa Medjogorje, Bosnia. Khi còn trẻ ở vào lứa tuổi 20, cha Sudac nghe tiếng gọi của Thiên Chúa để đi tu làm linh mục. Ngài tham dự một khoá học của LM Emile Tardiff. Rồi cha Sudac được thụ phong linh mục vào ngày 29/10/1998. Ngài nhận bài sai đến vùng Pag. Khi phục vụ tại nơi ấy, ngài tỏ ra rất tích cực và bận rộn. Chỉ 11 tháng sau đó, một điều lạ xẩy ra.

Ngày 7 tháng 5 năm 1999, Cha Sudac nhận được vết thương đầu tiên với hình thánh giá được khắc sâu trên trán. Vị Giám mục của cha Sudac bèn gửi ngài đến một bịnh viện tên Gemelli Clinic tại Rome. Bịnh viện ấy đã từng chữa trị cho các vị giáo hoàng. Cha Sudac chịu trải qua một cuộc điều tra khó khăn do các vị bác sĩ đầy kinh nghiệm xem xét. Người ta thử nhiều loạt thử nghiệm khác nhau.

Kết quả thử nghiệm cuối cùng là do bịnh viện Gemelli Clinic cứu xét và đưa đến kết luận rằng cha Sudac có một tâm trí bình thường. Trong khi cả nhóm làm việc không thể xác nhận rằng cây thánh giá trên trán của cha Sudac là đến từ Thiên Chúa, nhưng họ không thể giải thích theo cách khoa học về lý do tại sao lại có cây thánh giá ấy trên trán của Cha.

Gần một năm rưỡi sau khi cha Sudac nhận được dấu thánh giá trên trán, vào ngày 4/10/2000, cha Sudac nhận thêm những vết thương thánh, đó là ngày lễ kính Thánh Phanxico thành Assisi. Đây là vị thánh đầu tiên được lãnh nhận vết thương thánh.

Ngày nay, Cha Sudac là người lãnh đạo các cuộc tĩnh tâm ở nhà Bethany Retreat House ngay trên hải đảo Losinj. Thêm vào đó, ngài có ơn về hội hoạ cho các nhà thờ, nhà nguyện và nhà tư. Cha Sudac vẫn còn trẻ, ngài thánh hiến tương lai của mục vụ tông đồ của mình trong tay Chúa. Ngài được xem là linh mục tốt, ngài quy phục quyền Hội Thánh trong mọi lãnh vực liên quan đến các hồng ân và mục vụ của mình.”

Khi đọc bài này; chúng tôi thấy nó phát xuất từ nhóm Thánh Linh thì chúng tôi mới xin Đức Chúa Giêsu dạy và Chúa đã dạy cho chúng ta biết sự kiện linh mục Zlatko Sudac được ơn lạ này; là đến từ ma quỷ! Như thế chúng ta đã biết thêm một trường hợp nữa để chúng ta hiểu rõ hậu quả tai hại của nhóm Thánh Linh mà giáo quyền Công Giáo đã du nhập vào Hội Thánh Công Giáo dưới cái tên Canh Tân Đặc Sủng Thánh Linh; mà Đức Mẹ đã dạy bảo rằng nó đến từ hỏa ngục; mà cho đến hôm nay tất cả Hội Thánh Công Giáo; từ giáo dân đến giáo quyền đều bị ma quỷ lừa gạt và đang làm việc phát triển phong trào này cho ma quỷ; mà cứ tưởng là mình phục vụ Thiên Chúa! Tạ ơn Đức Chúa Giêsu đã dạy bảo chúng con!

**************

Chúng ta đã biết thành phần chống đối công đồng Vatican 2 và họ đang dâng thánh lễ Latinh và tin rằng mình là người Công Chính; tin mình đi đúng đường lối của Thiên Chúa! Nhưng họ đã sai lầm; con đường cứu rỗi là con đường hẹp; con đường ăn năn thống hối tội lỗi; con đường hy sinh hãm mình; con đường đền tội; đền tạ Tình Yêu Thương Xót; con đường thánh giá; con đường Thiên Chúa đã đi qua! Lời Kinh Thánh dạy: 1Yn 2,5-6: “ 5 Còn ai giữ lời Người,

thì hẳn thật trong kẻ ấy lòng mến của Thiên Chúa đã nên trọn.

Nơi điều ấy, ta biết được là ta ở trong Người.

6 Kẻ nói mình ở trong Người.

thì như Ðấng ấy đã đi làm sao, nó phải đi như vậy.”

 

Nó phải đi như vậy; trò không hơn thầy; thầy đi đường nào trò đi đường đó! Nhưng hình như mọi người; nhất là các tư tế chỉ thấy mình có tội nhẹ! Tội nhẹ thì không buộc phải xưng; xưng thì trong một năm ít là một lần! Lề luật là vậy! Nhưng Lời Kinh Thánh dạy: Gl 5,4-6: “ 4 Anh em đã mất nghĩa với Ðức Kitô, một khi anh em trông được giải án tuyên công nơi Lề luật, anh em đã đọa lạc khỏi giới ân sủng! 5 Vì chúng tôi, chỉ nhờ Thần khí và nại lòng vào tin, mà ngóng đợi sự công chính, mối hi vọng (của chúng tôi). 6 Vì chưng trong Ðức Kitô Yêsu, cắt bì hay không đều chẳng đáng kể, có chăng là lòng tin thi thố ra bằng đức mến.”

 

Có chăng là lòng tin thi thố ra bằng đức mến.” Đức tin không có việc làm là đức tin chết;

Nhưng việc làm mà không có tình yêu thì cũng là việc làm chết!

 

Lời Kinh Thánh dạy: Gl 15,13-26: “ 13 Vì, hỡi anh em, anh em đã được kêu gọi để được tự do; nhưng đừng lấy nê tự do mà sống theo xác thịt; trái lại hãy lấy lòng mến mà làm tôi nhau. 14 Vì chưng tất cả Lề luật đã được nên trọn nội một lời này: Ngươi hãy yêu mến đồng loại như chính mình. 15 Nhưng nếu anh em cắn xé nhau, ăn thịt nhau, thì hãy coi chừng kẻo mà diệt nhau đi mất!

16 Tôi xin nói là: hãy bước đi theo Thần khí, và anh em sẽ không làm thỏa đam mê xác thịt. 17 Vì xác thịt có những đam mê chống lại Thần khí; và Thần khí có những đam mê chống lại xác thịt, đôi đàng cự lại nhau, khiến anh em không thể hễ muốn gì là làm được. 18 Nhưng nếu anh em để Thần khí dẫn đi, anh em không phải chịu quyền Lề luật. 19 Mà đã rõ việc vàn của xác thịt, tức là: dâm bôn, ô uế, phóng đãng, 20 thờ quấy, ma thuật, hằn thù; kình địch, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè đảng, 21 ganh tị, say sưa, chè chén và các điều khác giống như vậy. Và tôi bảo trước cho anh em hay, như tôi đã từng bảo rồi, là những kẻ làm các điều ấy sẽ không được Nước Thiên Chúa làm cơ nghiệp! 22 Còn hoa quả của Thần khí là:mến yêu, vui mừng, bình an, rộng rãi, tốt lành, lương thiện, tín trực, 23 hiền từ, tiết độ. Không có luật nào chống lại các điều ấy. 24 Những ai thuộc về Ðức Kitô Yêsu thì đã đóng đinh xác thịt vào thập giá, cùng với các tình dục và đam mê. 25 Nếu sống bởi Thần khí, thì ta cũng hãy hướng theo Thần khí mà tiến bước!

Luật của Ðức Kitô

26 Ta đừng tìm hư danh, khiêu khích lẫn nhau, phân bì với nhau!”

 

Chúng tôi bình luận góp ý là để chia sẻ tài bồi cho nhau cùng thăng tiến; cùng dắt dìu nhau đi lên Thiên Chúa trong tinh thần khiêm nhường bác ái! Vì chúng ta đã biết: yêu thương là chu toàn lề luật!

Thành phần chống đối lại công đồng Vatican 2 này; cũng là nhóm người chống đối lại mặc khải Lòng Chúa Thương Xót mà Đức Chúa Giêsu đã ban cho Hội Thánh qua nữ tu người Ba Lan tên là Faustina!

 

Trong bối cảnh Hội Thánh hôm nay; lẽ ra họ phải lớn tiếng tố giác những lầm lạc của tiên tri giả là giáo hoàng Phanxico; dù phải chấp nhận bị bách hại! Nhưng họ đã trở thành lũ chó câm đi tìm chỗ ngủ: Ysaya 56,10-11: “10 Quân canh của nó, một lũ đui mù,

chúng hết thảy đều vô tri vô giác.

Hết thảy, đàn chó câm, không biết sủa,

chúng mê sảng, nằm thin thít, chỉ thích ngủ lười.

11 Lũ chó háu ăn không hề biết chán,

chúng là mục tử mà chẳng biết để ý:

Hết thảy chúng ngả theo đường của chúng,

mỗi người với lợi riêng tư nơi xó của mình.”

 

Họ không đi con đường mà Thiên Chúa đã đi!

 

Còn về mạc khải Lòng Chúa Thương Xót mà Đức Chúa Giêsu đã ban cho Hội Thánh qua nữ tu người Ba Lan tên là Faustina là để cứu nhiều linh hồn bị đe dọa hư mất! Thì họ nói rằng mặc khải này sai chân lý và họ trưng dẫn những điều sai trong mạc khải; chẳng hạn như:

“Thế rồi Bánh Thánh ra khỏi nhà tạm và đến đậu trong tay tôi, và tôi vui mừng đưa Bánh Thánh trở lại nhà tạm. Sự kiện này tái diễn lần thứ hai, và tôi lại thực hiện như lần trước. Mặc dù thế, sự kiện vẫn tái diễn lần thứ ba…”[1]

Trang 89 cuốn sách Lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi: “Khi linh mục trở lại gần đến, tôi nâng Bánh Thánh lên để ngài đặt vào chén thánh, bởi vì tôi đã rước Bánh Thánh thứ nhất và chưa nuốt xong nên không sao nói cho ngài biết Bánh Thánh kia đã sà xuống trước. Đang lúc cầm Bánh Thánh trong tay, tôi cảm nghiệm một tình yêu mãnh liệt đến nỗi suốt ngày hôm ấy không thể ăn uống được và các giác quan chưa trở lại bình thường. Tôi được nghe những lời này từ Bánh Thánh: Cha ước ao được ngự nơi bàn tay, chứ không phải chỉ trong tâm hồn con mà thôi.”[2]

Trang 168: “Lúc quỳ xuống gạch bỏ ý riêng của tôi như Chúa đã truyền, tôi nghe lời này trong linh hồn: Từ nay trở đi, con đừng sợ hãi công phán của Thiên Chúa, vì con sẽ không bị phán xét.”[3] (Từ ngày 4 tháng 2, 1935)

Trang 176, “Chúa Giêsu” nói với chị: “Con là quả nho ngon ngọt trong một chùm chọn lọc; Cha muốn những người khác cũng được chia sẻ chất nước đang mọng chảy trong con.”[4]

Trang 191, “Chúa Giêsu” nói với chị: “Vì con, Cha sẽ kềm chế cánh tay trừng phạt; vì con, Cha chúc lành cho thế giới.”[5] (Xem thêm trang 378.)

Trang 247, “Chúa Giêsu” nói: “Hỡi ái nữ của Cha, con hãy biết điều này: mọi thụ tạo, dù biết hay không biết, dù muốn hay không muốn, họ luôn luôn làm trọn thánh ý của Cha… Hỡi ái nữ của Cha, nếu con muốn, Cha sẽ lập tức tạo thành một thế giới mới, xinh đẹp hơn thế giới này, và con sẽ sống suốt cuộc đời còn lại của con ở đó.”[6]

Trang 260, “Chúa Giêsu” nói: “Con hãy luôn tỉnh thức, vì nhiều linh hồn sẽ quay về từ các cửa hoả ngục để kính thờ Lòng Thương Xót Cha.”[7]

Trang 374, “Chúa Giêsu” nói: “Nếu họ không sùng kính Lòng Thương Xót Cha, họ sẽ phải hư mất muôn đời.”[8]

Trang 382, “Chúa Giêsu” nói: “Cha khát mong Lòng Thương Xót Cha phải được tôn thờ.”[9]

Trang 288, “Chúa Giêsu” nói: “Chính vì vậy, Cha kết hợp với con nồng thắm hơn với các thụ tạo khác.”[10]

Trang 400, “Chúa Giêsu” nói: “Cha thấy tình yêu của con thật tinh ròng, tinh ròng hơn cả tình yêu của các thiên thần, và càng đúng như thế bởi vì con còn phải chiến đấu. Vì con, Cha chúc lành cho thế giới.”[11]

Trang 417, chúng ta đọc thấy “Chúa Giêsu” được cho là đã ban cho Sơ Faustina lời chỉ dẫn sau: “Tôi được nghe những lời này: Con hãy thưa Mẹ Tổng Quyền hãy tin tưởng con là người con tín trung nhất của hội dòng.”[12]

Trang 583, chúng ta đọc thấy Sơ Faustina nói: “Khi cầm tờ Sứ Giả Thánh Tâm trong tay và đọc bài tường trình việc phong thánh cho cha Andrew Bobola, linh hồn tôi tràn ngập khát mong cho hội dòng chúng tôi cũng có được một đấng thánh, tôi đã khóc như một đứa trẻ vì ở giữa chúng tôi chưa có vị thánh nào cả. Và tôi thưa với Chúa: ‘Con biết lòng quảng đại của Chúa, tuy nhiên, hình như Chúa vẫn chưa rộng lòng với chúng con cho lắm.’ Và tôi lại oà khóc như một đứa bé. Chúa Giêsu phán với tôi: ‘Đừng khóc nữa. Con là vị thánh ấy.’”[13]

Trang 602, chúng ta đọc thấy “Chúa Giêsu” được cho là đã nói: “Cha không thể chịu được, bởi vì các linh hồn ấy không tốt cũng không xấu.”[14]

Trang 612, chúng ta đọc thấy “Chúa Giêsu” được cho là đã nói: “Cha dành cho nước Ba Lan một tình yêu đặc biệt, và nếu đất nước này vâng theo thánh ý Cha, Cha sẽ nâng nó lên đến chỗ uy quyền và thánh thiện. Từ đó sẽ phát ra một tia lửa chuẩn bị thế gian cho Cha đến lần sau hết.”[15]

Trang 643, chúng ta đọc thấy Sơ Faustina đã nói sau khi nhận Mình Thánh: “Lạy Chúa Giêsu, xin hãy biến đổi con nên bánh thánh!… Chúa là Thiên Chúa cao cả và toàn năng; Chúa có thể ban ơn này cho con”. Và Chúa đáp lời tôi: ‘Con là một bánh thánh sống động.’”[16]

 

Những điều ở trên; sai thì có sai; nhưng đúng sai như thế nào; thì những ai có lòng kính yêu Thiên Chúa sẽ được Đức Chúa Thánh Thần soi sáng để nhận ra chân lý!

 

Nhưng điều quan trọng nhất thì họ lại không thấy; đó là ma quỷ đã viết lên câu làm nhục Đức Chúa Giêsu; thì họ lại cho là bình thường! Thằng quỷ nó nói rằng “Cha muốn con trở nên Hiền Thê của Cha. (Nhật ký đoạn 912)” Cha mà lại muốn con trở nên vợ hiền của Cha? Như vậy Đức Chúa Giêsu lại dạy chúng ta loạn luân hay sao?

 

Điều này cho thấy họ không yêu nên không được Đức Chúa Thánh Thần soi sáng để nhận ra chân lý! Họ phủ nhận mạc khải Lòng Chúa Thương Xót của Đức Chúa Giêsu ban cho Hội Thánh! Thay vì phải tích cực phổ biến để cứu nhiều linh hồn cho Thiên Chúa thì họ lại căn cứ vào trí thông minh; sự hiểu biết nông cạn của mình để mà phi bác mạc khải Lòng Chúa Thương Xót; họ đã làm hại nhiều linh hồn!

 

Chúng tôi đã nói cho họ biết những ngôn sứ có thể sai lầm khi không tỉnh thức để cho ma quỷ lừa gạt như trường hợp ngôn sứ Maria Thủy nói sai trong mạc khải thị kiến “Xin Hãy Quay Trở Lại”

 

Tôi đọc mạc khải thị kiến “Xin Hãy Quay Trở Lại”

và cầu nguyện thì Đức Mẹ dạy trong đó có điểm sai; nhưng mạc khải này đúng là của Thiên Chúa ban cho Hội Thánh qua ngôn sứ Maria Thủy! Dĩ nhiên Thiên Chúa biết ngôn sứ Maria Thủy viết sai; nhưng Thiên Chúa không sửa ngay cho ngôn sứ Maria Thủy mà chờ đến khi gặp gỡ chúng tôi để chúng tôi nói cho ngôn sứ Maria Thủy biết điều sai đó! Tại sao lại như vậy? Xin thưa tại vì Thánh Ý Thiên Chúa muốn như vậy và Thiên Chúa có lý do của Thiên Chúa! Cũng như sách sự thật không đến từ Thiên Chúa nhưng khi ngôn sứ Maria Thủy hỏi sách sự thật và nhóm sứ điệp từ trời có phải của Chúa hay không? Thì Đức Chúa Giêsu trả lời là phải! Nhưng trước khi gặp cộng đoàn cầu nguyện Vũng Tàu; thì tôi đã nói với ngôn sứ Maria Thủy rằng: Tôi tin những sự kiện thời cuối; nhưng không tin sách sự thật đến từ Thiên Chúa!

 

Qua những sự kiện trên; chúng ta đã thấy nhiều mâu thuẫn khó hiểu! Nhưng trong buổi gặp gỡ đầu tiên với cộng đoàn cầu nguyện Vũng Tàu; thì Đức Chúa Giêsu đã dạy ngôn sứ Maria Thủy nói về tôi rằng:

 

“Những bài viết của chú Lực trên Internet được Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ đồng hành và đã làm cho nhiều người trở về với Thiên Chúa; nhiều lắm! Điển hình như con đọc Vương đọc!

 

Chú Lực có 3 người chống đối tuyệt đối luôn; và một trong ba người đó là một người thuộc hàng cấp cao nhưng không biết thuộc về phía nào; và một người đàn ông trong gia đình đang làm tổn thương trái tim chú rất nhiều; nhưng chú đừng quan tâm bởi vì đó là thánh giá Chúa gửi.

 

Thánh giá của con là bằng gỗ có đính kèm một chút xíu kẽm gai; còn thánh giá của chú Lực thì bằng chì và quấn kẽm gai từ đầu đến cuối… hiện nay chân chú Lực đang bị phù; nhưng rồi chú sẽ bị đau tay; và sẽ bị khó thở; thở không nổi; đến nỗi nhiều khi chú tưởng chú chết; nhưng đối với Thiên Chúa thì không dễ chết vậy đâu Thiên Chúa  sẽ không cho chú chết đâu!

 

Bởi vì chỉ có chú Lực mới có thể giúp Thiên Chúa làm những công việc của Thiên Chúa mà thôi! Chú Lực kết hợp với Đức Mẹ tuyệt đối luôn! con cũng phải vâng lời chú Lực.”

Đó là nguyên văn lời Đức Chúa Giêsu dạy ngôn sứ Maria Thủy nói lên giữa công đoàn cầu nguyện Vũng Tàu để cho mọi người biết ai là người có Lời Thiên Chúa và Lời của Đức Mẹ; hầu khi tới thời tới buổi mọi người hãy nghe lời ngôn sứ của Thiên Chúa như Thiên Chúa đã nhiều lần phán dạy trong các thông điệp được ban tại Guatamala!

 

Tôi đã chia sẻ; thông báo cho họ biết ơn sủng của Thiên Chúa ban cho chúng ta như thế; nhưng họ không tin!

Xin nói thêm về những điều khó hiểu: Bởi vì thời điểm ấy sách sự thật mới được loan truyền; và sách sự thật có nói đến những sự kiện thời cuối; nếu Đức Chúa Giêsu phủ nhận sách sự thật thì con cái Thiên Chúa sẽ không biết đến sự kiện thời cuối; và sứ mạng của ngôn sứ Maria Thủy thì ngắn ngủi; là để Thiên Chúa sửa sai; dạy bảo giáo quyền lầm lạc tìm thỏa hiệp với thế gian mà cho phép con cái Thiên Chúa làm bàn thờ tổ tiên và dùng nhang hương cúng vái thờ lạy ma quỷ!

 

Đồng thời Thiên Chúa ban cho nhân loại một linh đạo thời cuối qua ngôn sứ Maria Thủy là “Thà chết chẳng thà phạm tội xúc phạm đến Thiên Chúa”

 

Trường hợp ngôn sứ Faustina thì cũng như vậy; nghĩa là cũng có những điểm sai; nhưng vẫn là mạc khải của Thiên Chúa!

Khảo sát toàn bộ mạc khải Lòng Chúa Thương Xót thì có điểm sai; nhưng mặc khải Lòng Chúa Thương Xót vẫn đúng là của Đức Chúa Giêsu ban cho Hội Thánh qua ngôn sứ Faustina! Nhưng do trình độ kém cỏi họ không phân định nổi đâu là chân lý và đâu là phi chân lý; như thế họ cũng không hiểu được Lời Kinh Thánh: 1Thessalonike 5,19-22

19 Ðừng dập tắt Thần khí!

20 Ðừng khinh thị các ơn tiên tri!

21 Nhưng hãy nghiệm xét mọi sự; điều gì lành hãy giữ lấy!

22 Hãy kỵ điều dữ, bất cứ dưới hình thức nào!

 

Họ đòi hỏi ngôn sứ của Thiên Chúa phải đúng tuyệt đối! Tôi nói ngôn sứ của Thiên Chúa có thể sai lầm; nhưng họ không chấp nhận là ngôn sứ của Thiên Chúa có thể sai lầm! Họ cho rằng Thiên Chúa sẽ không để cho ngôn sứ sai lầm! Do đó họ không tin ngôn sứ Maria Thủy là ngôn sứ của Thiên Chúa! Họ cũng không tin mạc khải Lòng Chúa Thương Xót là của Đức Chúa Giêsu ban cho Hội Thánh vì họ thấy có những điểm sai; Nhưng những điều đúng thì họ không nhìn thấy; họ đã sai lầm khi hiểu như vậy! Vì họ là con người xác thịt không thể hiểu được những điều về thần thiêng; nếu không trở về với Đức Chúa Giêsu!

 

Họ cũng dựa trên những thông tin sai lạc là: “Thực tế là vào những năm 1950, chuỗi Lòng thương xót Chúa bị nghiêm cấm và nhật ký của Sơ Faustina nằm trong danh mục sách cấm. Nó chỉ được phục hồi trên toàn thế giới bởi Gioan Phaolô II sau Vaticanô II. Thêm vào đó, một điều khiến chúng tôi bận tâm là lòng sùng kính này dường như phổ biến giữa những người “Công Giáo” trong phong trào đặc sủng, và kinh này được sử dụng thay thế kinh Mân Côi.”

 

Nhưng họ không biết rằng: Sự thật là sau khi làm giáo hoàng được 5 tháng rưỡi thì Gioan 23 ra lệnh triệt hạ ảnh Đức Chúa Giêsu Lòng Chúa Thương Xót; và cấm truyền bá mạc khải Sùng Kính Lòng Chúa Thương Xót. Vì ông ta có khuynh hướng Tin Lành; và khi còn là hồng y ông đã từ chối ký vào đơn thỉnh nguyện xin giáo hoàng Pio 12 lập lễ Đức Mẹ là Nữ Vương; ông nói như thế là chọc giận người Tin Lành! Do sợ mất lòng người Tin Lành ông cũng phủ nhận Lòng Chúa Thương Xót luôn!

 

Hai mươi năm sau thì giáo hoàng Phaolo 6 mới phục hồi mạc khải Sùng Kính Lòng Chúa Thương Xót! Chứ không phải Gioan Phaolo 2! Và cho đến hôm nay thì giáo dân Việt Nam vẫn cầu nguyện Kinh Mân Côi và Kinh Kính Lòng Chúa Thương Xót! Chứ không ai bỏ đọc kinh Mân Côi như nhóm này nói!

 

Đức Chúa Giêsu dạy Hội Thánh qua ngôn sứ Loan Anh là Thiên Chúa không nhận Thánh Lễ các tư tế dâng lên nữa! Vậy hãy đóng cửa tập trung gia đình để đọc Kinh Mân Côi và kinh Lòng Chúa Thương Xót một ngày ít là 10 chuỗi; 5 chuỗi Mân Côi và 5 Chuỗi Lòng Chúa Thương Xót; ai đọc hơn càng tốt!

 

Tóm lại, tất cả những gì chúng ta biết về công việc của Thiên Chúa thì đều trở thành bài thi cho chúng ta; và thường thì chúng ta đã thi rớt; chẳng có mấy ai mà làm được bài thi; Và họ suy nghĩ theo đầu óc thiển cận của họ nên họ không chấp nhận ngôn sứ Loan Anh của Thiên Chúa mà họ cũng không biết lời Chúa đã phán dạy: Yn 10,25-27: “25 Ðức Yêsu đáp lại họ:

“Ta đã nói với các ngươi mà các ngươi không tin.

Các việc Ta làm nhân danh Cha Ta làm chứng về Ta.

26 Song các ngươi không tin,

vì các ngươi không thuộc đàn chiên của Ta.

27 Chiên của Ta thì nghe tiếng Ta;

Ta biết chúng và chúng theo Ta.”

 

Vừa qua chúng tôi đã xin Đức Chúa Giêsu xác nhận về mạc khải Lòng Chúa Thương Xót. Đức Chúa Giêsu dạy: “Mạc khải Lòng Chúa Thương Xót là của Đức Chúa Giêsu đã ban cho Hội Thánh qua nữ tu người Ba Lan tên là Faustina; nhưng nữ tu Faustina không phải là thánh!” Dù nữ tu Faustina đã được giáo hoàng Gioan Phaolô 2 Phong Thánh! Như thế chúng ta biết rằng giáo hoàng Gioan Phaolô 2 đã sai lầm!

Đức Chúa Giêsu đã mạc khải Lòng Chúa Thương Xót cho Hội Thánh qua nữ tu Faustina; nhưng thời gian sau nữ tu Faustina đã không tỉnh thức để thằng quỷ nhảy vào nói sai chân lý và nói những câu làm nhục Đức Chúa Giêsu! Chúng tôi đọc nhật ký  Lòng Chúa Thương Xót thì thấy có câu “Cha muốn con trở nên Hiền Thê của Cha. (Nhật ký đoạn 912)”

 

Đức Chúa Giêsu đã dạy rằng Gioan 23  đã khai mạc một công đồng khốn nạn! Vẫn biết công đồng Vatican là sai lầm; nhưng nhóm chống đối công đồng Vatican 2 tự đặt cương lĩnh cho mình và phán quyết chân lý đúng sai theo ý riêng của mình một cách phạm thánh; thì họ cũng là những người sai lầm! Bởi vì họ cũng là những tư tế đã bại trận trước ma quỷ! Nó đã được phép giao chiến với các ngài và đã thắng được các ngài! Nghĩa là các giáo hoàng; hồng y; giám mục; linh mục ngày nay; không còn ai xứng đáng để dâng thánh lễ nữa! Nhưng nhóm phò thánh lễ Latinh này không biết đến những lời tiên tri trong sách Đn 7,21-23 và Khải huyền 13 5-11 chúng tôi đã vạch cho họ thấy thì họ cũng chẳng tin; họ tin rằng mình không phải là tư tế đã bại trận trước ma quỷ!

Sách Đn 7,21-23: “ “21 Tôi cứ mải nhìn: Thì sừng ấy đã giao chinh với chư thánh và đã thắng được họ. 22 cho tới khi Ðấng cao niên đến, và thắng án được ban về phần chư thánh của Ðấng Tối Cao, và thời đã đến, thời chư thánh được nước làm của mình.”

 

Khải huyền 13 5-11: “5 Và đã ban cho nó được mồm nói lớn và phạm thượng; và đã ban cho nó quyền hành 42 tháng. 6 Và nó đã mở mồm phạm thượng nghịch cùng Thiên Chúa, lộng ngôn đến Danh Người và Nhà Tạm của Người, đến các người ở trên trời. 7 Và đã cho phép nó được giao chiến với các thánh và thắng họ; và đã ban cho nó quyền hành trên mọi dòng họ, dân tộc, tiếng nói và các nước. 8 Và dân cư trên đất hết thảy sẽ thờ lạy nó, bất cứ ai tên không được viết từ tạo thiên lập địa trong Sổ sự sống của Chiên Con đã bị tế sát.

9 Ai có tai thì hãy nghe! 10 Ai phải đi tù, thì đi tù; ai sẽ phải chết gươm đâm, thì sẽ phải chết gươm đâm! Sự chịu đựng và lòng trung tín của các thánh là ở đó!

Mãnh thú thứ hai

11 Và tôi thấy một mãnh thú khác từ đất mà lên; nó có hai sừng giống con chiên; và nó nói năng như con Rồng.”

Họ cũng quên rằng Thiên Chúa thích lòng kính yêu Thiên Chúa chứ Thiên Chúa không thích lễ tế!

 

Tôi đã báo cho họ biết: ngày 23 tháng 09 năm 2015 Thiên Chúa đã ban Phép Lạ Thiên Chúa đã ban Phép Lạ 6 Bông Lúa Mạch Hiển Thị Trên Bức Ảnh Lòng Chúa Thương Xót trên bàn thờ trong gia đình ông bà Khiêm Lộc giáo dân tại Giáo xứ Cửa Lò thuộc giáo phận Vinh; để Thiên Chúa xác nhận Phán Quyết và Nhật Lệnh Thiên Chúa đã chọn dân tộc Việt Nam là dân làm ra hoa quả và được ban cho Nước Thiên Chúa! Nhưng họ không tin; họ nói Phép Lạ 6 Bông Lúa Mạch là của quỷ!

 

Tôi nói cho họ biết Thiên Chúa đã ban cho nhân loại ngôn sứ Maria Loan Anh; và tôi là người công bố những thông điệp của Thiên Chúa và những thông điệp đã được trình lên tòa tổng giám mục Sài-gòn; nhưng giáo quyền không hồi đáp! Nhưng họ nói đó là tiếng quỷ nói!

 

Tôi nhắc họ Lời Đức Chúa Giêsu đã phán dạy:

Yn 10,25-27: “25 Ðức Yêsu đáp lại họ:

“Ta đã nói với các ngươi mà các ngươi không tin.

Các việc Ta làm nhân danh Cha Ta làm chứng về Ta.

26 Song các ngươi không tin,

vì các ngươi không thuộc đàn chiên của Ta.

27 Chiên của Ta thì nghe tiếng Ta;

Ta biết chúng và chúng theo Ta.”

 

Họ không nghe được tiếng của Thiên Chúa qua các ngôn sứ của Thiên Chúa! Như vậy họ không thuộc đàn chiên của Thiên Chúa! Vâng! Tất cả những ai không nhận ra tiếng của Thiên Chúa qua các ngôn sứ của Thiên Chúa thì thuộc về ma quỷ! Đó là thực tại  báo động nguy cấp cho mỗi linh hồn; nhưng hầu như chẳng có người Công Giáo nào biết quan tâm mà lo cho phần hồn của mình cả! Ba Ngôi Thiên Chúa đau buồn!!!

 

Họ căn cứ vào những diễn tiến trong các cuộc bầu giáo hoàng có tính cách Thâm Cung Bí Sử rồi họ phán quyết tình trạng Trống Tòa! Nhưng họ không hiểu rằng phán quyết là của Thiên Chúa; chứ không phải là phán quyết ở nơi họ; vì họ không có quyền phán quyết!

Nhưng những dấu chỉ thời đại; và những ngôn sứ của Thiên Chúa họ cũng không nhận ra! Những dấu chỉ thời đại Thiên Chúa ban cho nhân loại để dạy bảo con cái mình; thì họ bảo là quỷ làm! Họ tin vào sự hiểu biết nông cạn của mình; cho mình là người công chính! Trong khi người càng thánh thiện thì càng thấy mình nhiều tội lỗi! Ai đúng ai sai trong các cuộc bầu giáo hoàng thì Thiên Chúa sẽ xét xử người ấy trong Ngày Phán Xét.

 

Còn mọi thành phần trong hội thánh thì phải có lòng kính yêu Thiên Chúa; cầu xin ơn Đức Chúa Thánh Thần soi sáng! Phải coi chừng con sói đội lốt chiên; phải nhận biết dấu chỉ thời đại và vâng phục những truyền thống của Hội Thánh!

 

Thiên Chúa ban mặc khải Lòng Chúa thương xót là để cứu vớt mọi gọi linh hồn tội lỗi;   Dù tội lỗi nặng nề! Nếu họ có lòng kính yêu Thiên Chúa thì họ sẽ hiểu được thánh ý tình yêu và họ sẽ truyền bá Lòng Sùng Kính Lòng Chúa Thương Xót để cứu vớt mọi linh hồn về cho Thiên Chúa! Nhưng họ không hiểu được tình yêu thì họ cũng không hiểu được lòng thương xót của Thiên Chúa là Đấng Chậm Bất Bình Và Giàu Lòng Thương Xót!

 

Và còn nhiều điều khác nữa về Tình Yêu Thương Xót mà họ cũng không bao giờ hiểu được; bởi vì họ không có tình yêu chân chính! Họ không biết Lời Kinh Thánh đã dậy: 1Thessalonike 5,19-22

19 Ðừng dập tắt Thần khí!

20 Ðừng khinh thị các ơn tiên tri!

21 Nhưng hãy nghiệm xét mọi sự; điều gì lành hãy giữ lấy!

22 Hãy kỵ điều dữ, bất cứ dưới hình thức nào!

 

Ai có lòng kính yêu Thiên Chúa thì sẽ nhận ra tiếng Thiên Chúa qua ngôn sứ của Thiên Chúa! Đức Chúa Giêsu đã phán dạy  Yn 10,25-27: “25 Ðức Yêsu đáp lại họ:

“Ta đã nói với các ngươi mà các ngươi không tin.

Các việc Ta làm nhân danh Cha Ta làm chứng về Ta.

26 Song các ngươi không tin,

vì các ngươi không thuộc đàn chiên của Ta.

27 Chiên của Ta thì nghe tiếng Ta;

Ta biết chúng và chúng theo Ta.”

 

Đức Chúa Giêsu đã phán dạy: ….   “Và như vậy bởi vì kẻ biết nhìn nhận một tiên tri là tiên tri, đó là dấu chỉ nó cũng là tiên tri, tức là người thánh, bởi vì Thánh Linh của Thiên Chúa mang nó trong tay. Và kẻ nhận ra người công chính trong người công chính, chứng tỏ nó cũng công chính, vì những linh hồn giống nhau thì nhận biết nhau. Vậy mỗi người sẽ được ban cho theo sự công chính của họ.

 

Nhưng với kẻ sẽ cho dù chỉ một chén nước lã, cho một trong các tôi tớ của Thầy, dù là kẻ bé mọn nhất (và đều là môn đệ của Đức Chúa Giêsu, tất cả những ai rao giảng Người bằng một đời sống thánh. Vậy có thể là môn đệ từ các ông vua tới các người ăn mày; từ người thông thái tới người không biết gì, từ người già tới trẻ nhỏ. Bởi vì ở mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp, người ta đều có thể là môn đệ Thầy). Vậy ai cho một trong các môn đệ của Thầy, dù chỉ một chén nước vì danh Thầy, bởi vì họ là môn đệ Thầy thì sẽ được lãnh nhận phần thưởng môn đệ thầy…”

 

********************

 

Còn có một điều mà rất nhiều người không biết; không hiểu; không nhìn thấy nó sai; và đã hấp thụ những sai lầm đó; nhưng chúng tôi; nhờ ơn Thiên Chúa soi sáng; chúng tôi đã nhận ra nó sai lầm và chúng tôi thấy mình có bổn phận phải chia sẻ cho mọi người biết. Đó là sự sai lầm trong tác phẩm “Tâm Thư Lòng Nhân Hậu Của Cha” của linh mục Giuse Trần Đình Long.

 

Chuyện là như thế này: Hồi đó; lúc Youtube chưa thịnh hành như lúc này; trên Facebook tôi thấy bài viết “Tâm Thư Lòng Nhân Hậu Của Cha” Tôi định chia sẻ cho mọi người; nhưng khi đọc; tôi thấy sai sai; tôi định hỏi Chúa Giêsu là có chia sẻ bài này không? nhưng tôi chưa kịp hỏi; thì Chúa Giêsu đã gọi tôi và dạy rằng không chia sẻ! và như thế tôi đã biết là nó sai ở chỗ đó!

Linh mục Long viết: “Con yêu dấu,

Lá thơ này, Ta muốn con cầm lấy và đọc. Một khi con đã cảm nghiệm được lòng nhân hậu của Ta, con hãy chia sẽ cho người khác bức tâm thư này và làm chứng cho họ về lòng nhân hậu của Ta. Tuy nhiên, nếu con không làm như thế, Ta cũng sẽ không có một lời trách móc hay hình phạt nào.  Trong Ta, chỉ có tha thứ và yêu thương. Với con, Ta chỉ muốn chia sẽ tình yêu thương nồng ấm và sự bình an, đó là số phần duy nhất Ta dành cho con.”

(chia sẻ thì ông viết chia sẽ; không phân biệt được lỗi chính tả sơ đẳng ấy; thì còn phân biệt được cái gì nữa? Bởi vì nghệ thuật tư tưởng là nghệ thuật biết phân biệt!)

Và chỗ sai đó là chỗ này đây: Sai ở chỗ; Thiên Chúa Cha dậy anh ta “khi con đã cảm nghiệm được lòng nhân hậu của Ta, con hãy chia sẻ cho người khác” nhưng anh ta không chia sẻ cho mọi người; anh ta không chia sẻ cho mọi người nhưng Thiên Chúa Cha cũng không trách móc một lời nào; thì điều đó sai; Linh mục Long nói: “Tuy nhiên, nếu con không làm như thế, Ta cũng sẽ không có một lời trách móc hay hình phạt nào”

Lẽ ra nếu Chúa không dạy phải chia sẻ cho mọi người; thì chúng ta cũng phải biết chia sẻ cho mọi người là anh em của mình chứ; vì ân sủng của Thiên Chúa Cha đã ban cho tôi thì cũng sẽ đem đến cho anh; và chúng ta cùng nhau thi hành Lời Thiên Chúa và tôn vinh Thiên Chúa chứ?

 

Nhưng ở đây Thiên Chúa đã dạy phải chia sẻ cho mọi người; mà anh ta không vâng lời Chúa; vậy mà linh mục Long lại nói như mình là Thiên Chúa: “Tuy nhiên, nếu con không làm như thế, Ta cũng sẽ không có một lời trách móc hay hình phạt nào” như vậy thì Thiên Chúa Cha dạy chúng ta làm điều gì; nhưng chúng ta muốn làm thì làm; không làm thì thôi;  Thiên Chúa Cha sẽ không có một lời trách móc hay hình phạt nào; như thế linh mục Long chẳng hiểu gì về Tình Yêu; mà cũng chẳng hiểu gì về Thiên Chúa cả! Như vậy thì ông ta rao giảng cái gì? ông ta rao giảng giáo lý lầm lạc! giáo lý của ma quỷ; nó dạy không cần vâng lời Thiên Chúa!

Còn Thiên Chúa Cha dạy: Tl 5,32-6,9: “ 32 Vậy các ngươi hãy cần thủ thi hành như Yavê Thiên Chúa các ngươi đã truyền dạy các ngươi : các ngươi sẽ không xiêu qua phải vẹo qua trái ; 33 hoàn toàn y theo con đường Yavê Thiên Chúa của các ngươi đã truyền dạy các ngươi, các ngươi sẽ đi theo ngõ hầu các ngươi được sống, được phúc và được dài ngày trên đất các ngươi sẽ chiếm lấy.

 1. Đây là lịnh truyền và các luật điều cùng phán quyết Yavê Thiên Chúa của các ngươi đã truyền phải dạy cho các ngươi thi hành trên đất các ngươi sắp qua chiếm lấy,ngõ hầu ngươi kính sợ Yavê Thiên Chúa của ngươi, mà giữ các luật điều và lịnh truyền của Người, ta sắp truyền dạy ngươi, ngươi và con cháu ngươi, mọi ngày đời ngươi, ngõ hầu ngày đời ngươi được kéo dài. 3 Ngươi sẽ nghe, hỡi Israel, và ngươi sẽ nắm giữ để thi hành, nhờ đó phúc sẽ đến cho ngươi, và nhờ đó các ngươi sẽ nên đông đảo vô ngằn – như Yavê Thiên Chúa của cha ông ngươi đã phán với ngươi – (nơi) đất tràn sữa mật.

Hãy nghe, hỡi Israel, Yavê Thiên Chúa của chúng ta là Yavê độc nhất. Ngươi sẽ yêu mến Yavê Thiên Chúa của ngươi hết lòng ngươi, hết linh hồn ngươi, hết sức lực ngươi. 6 Các lời ta truyền cho ngươi hôm nay hãy ở nơi lòng ngươi, ngươi sẽ lặp lại cho con cái ngươi ; và ngươi sẽ ôn lại khi ngươi ngồi nhà và khi ngươi đi đường ; khi ngươi nằm và khi ngươi dậy. Ngươi sẽ buộc làm dấu nơi tay ngươi các lời ấy hãy là khăn chít nơi chán ngươi, ngươi sẽ viết vào thành cửa nhà ngươi, và trên cửa của ngươi.”

Bởi vì người ta không thể cho ai cái mà mình không có? Ông ta có hiểu gì về Tình Yêu đâu? Ông ta có tình yêu đâu mà rao giảng? Và rồi cũng không có một ai nhận ra những điều sai lầm đó? Cả giáo dân và giáo quyền cũng vậy? Không một ai!

Mọi người cứ đọc; cứ nghe cái đài linh mục Long có cả nhạc tình ca thế gian rồi gật gù khen lao linh mục Long; rồi truyền bá cho nhau nghe và còn hãnh diện về sự sai lầm đó! Thằng quỷ nó nhìn con cái Hội Thánh Chúa rồi nó cười ha hả. Còn Thiên Chúa thì quay đi ôm mặt khóc!

Tạ ơn Thiên Chúa đã dạy bảo chúng ta! Đức Chúa Giêsu đã khiển trách linh mục Long và Chúa hỏi: “Tâm Thư Lòng Nhân Hậu Của Cha” Nhưng mà cha nào?

Không biết hôm nay họ đã mở đầu ra chưa nữa!

 

Nhân đây Chúng tôi cũng xin chia sẻ với mọi người về việc giáo điểm tin mừng là nơi linh mục Trần Đình Long phụ trách tôn vinh Lòng Thương Xót Chúa!

 

Trước hết nói về điều Đức Chúa Giêsu đã khiển trách. Đó là thánh lễ không thể có những việc như linh mục Long đã đưa người này; người kia vào giới thiệu này nọ; cười cợt; vỗ tay và quay lưng vào Thiên Chúa trên gian cung thánh; trông thật bất kính và phạm thánh! Điều đó đã sai rồi; cái sai kế tiếp là việc cho giáo dân đứng rước lễ bằng tay. Cả Hội Thánh phạm thánh mà linh mục Trần Đình Long cũng không biết thì kính yêu Thiên Chúa cái nỗi gì?

 

Cũng như chúng ta đã thấy cảnh giám mục và các thiếu nhi thánh thể nam nữ nhảy múa ca hát trên gian cung thánh trông thật bất kính! Chẳng lẽ các vị giáo quyền không biết Lời Thiên Chúa đã phán dạy: Ds 18, 2-7 : “2 Và cả các anh em ngươi, chi tộc Lêvi, chi nhánh của cha ngươi, ngươi hãy tiến dâng chúng làm một với ngươi, ngõ hầu chúng phối hiệp với ngươi và trợ giúp ngươi khi ngươi và con cái ngươi với ngươi phải chầu trước Trướng Chứng tri. 3 Chúng sẽ giữ điều ngươi truyền giữ và điều truyền phải giữ về tất cả Trướng, nhưng chúng sẽ không lại gần các đồ thánh và Tế đàn, để chúng khỏi phải chết, chúng cũng như ngươi. 4 Chúng sẽ phối hợp với ngươi và giữ điều phải giữ về Trướng Tao phùng: tất cả dịch vụ nơi Trướng, và không có người phàm tục nào được lại gần các ngươi. 5 Các ngươi sẽ giữ điều phải giữ về thánh điện và điều phải giữ về Tế đàn và Thịnh nộ sẽ không có nữa trên con cái Israel. 6 Và Ta, này Ta đã lấy các anh em ngươi, các Lêvit trong hàng con cái Israel. Ðược phó thác cho Yavê, chúng là quà ban cho các ngươi để sung vào việc phục vụ Trướng Tao phùng. 7 Ngươi và con cái ngươi với ngươi, các ngươi sẽ giữ chức tư tế; về mọi điều liên quan đến Tế đàn và phần bên trong Bức Màn, các ngươi sẽ đảm nhiệm. Ta ban chức tư tế cho các ngươi như một dịch vụ mà cũng là quà tặng; phàm nhân nào lại gần sẽ phải chết”.

 

Phạm thánh như thế thì phép lạ nào? Ơn Chúa nào ban cho những nơi đó; cho những người đó; mọi người cứ thế mà suy là biết linh mục Trần Đình Long lầm lạc và gieo rắc lầm lạc! Những việc đó không đến từ Thiên Chúa thì nó đến từ ai? Xin thưa nó đến từ ma quỷ!⁠

 

Vì yêu nên Thiên Chúa muốn con cái sau khi chết thì được lên thiên đàng ngay không phải đền tội ở nơi Luyện ngục một giây phút nào; và vì thế Thiên Chúa ưu ái gửi những thánh giá là bệnh tật đến cho con cái để con cái đền tội ngay ở trần gian này! Và đó cũng là một dấu chứng của lòng kính yêu của con cái đối với Thiên Chúa; khi con cái hân hoan tạ ơn và ôm lấy thánh giá; ôm lấy hoa hồng là Quà Tặng Tình Yêu Của Thiên Chúa đoái thương ban cho!

 

Nhưng rất nhiều con cái chẳng hiểu tình yêu thương của Thiên Chúa là Cha

Nhân Lành yêu thương mình vô bờ! Nên khi được ban thánh giá là những bệnh tật; thì chịu không nổi bèn chạy đến linh mục Long; xin linh mục Long gỡ bỏ thánh giá vất đi!

 

Linh mục Long thì cầu nguyện với Thiên Chúa rằng: họ từ nơi xa xôi đến đây vất vả chịu nắng nôi khổ sở; ở chỗ không có tiện nghi; đấy; Thiên Chúa thương họ đi! Linh mục Long cầu nguyện như thể là Thiên Chúa không biết thương con dân của Thiên Chúa vậy. Như là kể công mình và đòi Thiên Chúa phải chữa bệnh cho họ!

 

Trong khi vì yêu thương; Thiên Chúa đã ban cho bệnh tật để đền tội đời này rồi khi chết được lên thiên đàng ngay! Nhưng họ không hiểu tình yêu của Thiên Chúa! Họ thích chạy đến với linh mục Long để được gỡ bỏ thánh giá vất đi! Linh mục Long không biết dạy giáo dân hãm mình đền tội; lại cầu xin Thiên Chúa gỡ bỏ thánh giá mà Thiên Chúa vừa thương ban đem vất bỏ đi! Đau lòng Thiên Chúa biết bao!?

 

Linh mục Long còn đặt tay chữa bệnh và ban thánh thần cho mọi người đến giáo điểm tin mừng; việc đặt tay này theo theo kiểu phong trào Thánh Linh của ma quỷ; của Tin Lành!

 

Đức Mẹ là Mẹ Hội Thánh đã ban thông điệp dạy bảo con cái Hội Thánh! Nhưng vì giáo quyền gọi mạc khải của Thiên Chúa và của Mẹ Thiên Chúa là mạc khải tư; và cho phép mọi người không tin mạc khải tư; cho nên giáo dân nào có lòng kính yêu Thiên Chúa thì họ biết vâng lời Đức Mẹ đã phán dậy qua ngôn sứ của Đức Mẹ!

 

Còn linh mục Long không có lòng kính yêu Thiên Chúa thì không nhận ra ngôn sứ của Đức Mẹ; nếu có ai chỉ cho linh mục Long biết đây là Lời Đức Mẹ dạy thì linh mục Long cũng không tin; và bảo: “mọi người đều có quyền không tin mạc khải tư!” Vì thế ông không biết Đức Mẹ đã phán dậy:

 

“Các linh mục, nữ tu, và giáo dân đã không khôn ngoan, và chúng để tự mình bị lường gạt, Rồi chúng đã dẫn nhập vào trong Hội Thánh nhiều tà thuyết, trong đó có thuyết duy vật, thuyết thượng tân, thuyết đại kết, nhưng bất tường nhất là Phong Trào Thánh Linh.

 

Đúng vậy, các con yêu dấu, có nhiều tà thuyết, nhưng trong số đó tà thuyết trổi nhất là Phong Trào Thánh Linh, vì đó là một Phong Trào do Ma Quỷ và Tin Lành.

 

Nhóm Thánh Linh là những con cái sự tối tăm. Chúng là những ngôi sao đã bị Ma Quỷ dùng cái đuôi của nó mà kéo xuống. Và khẩu hiệu duy nhất của chúng là tiêu diệt Hội Thánh và con cái Hội Thánh.”

 

Họ cầu xin thằng quỷ mà họ tưởng là họ cầu xin Đức Chúa Thánh Thần! Cầu xin nó thì nó nhảy vào ban tà khí của tên Ngụy Kitô cho họ! Và cũng một kiểu cách ấy nó đang tung hoành tại nhóm trừ tà Bảo Lộc của cô Thương và linh mục Truyền; vì họ toàn là những người được “Đặt tay” theo kiểu lạc giáo Tin Lành!

 

Với những việc sai lầm như thế Đức Chúa Thánh Thần không thể ban ơn; không thể làm phép lạ ở giáo điểm tin mừng; hay ở nhóm trừ tà Bảo Lộc được; mà chính là thằng quỷ nó làm tất cả; và tất cả đã bị lừa gạt!

 

Và trong những mặc khải khác nó cũng dùng một kiểu cách như vậy nhưng lại đưa vào đó những điều sai lạc khác rất là tinh vi mà chúng ta không nhận ra được; để dẫn chúng ta đi lạc đường chân lý. Dĩ nhiên nó phải nói 99 điều đúng và chỉ thêm vào một điều sai mà thôi; như vậy nó mới lừa chúng ta sa bẫy được!

 

Nhóm Thánh Linh của ma quỷ và Tin Lành mà Đức Mẹ đã cảnh báo! Từ lâu đã đang nằm trong Hội Thánh Công Giáo dưới cái tên Canh Tân Đặc Sủng Thánh Linh để làm theo chỉ thị Satan là tàn phá Hội Thánh Công Giáo! Nhưng cả giáo dân và giáo quyền đều không hề hay biết; vẫn cầu đảo một thần ô uế và gọi nó là Đức Chúa Thánh Thần! Ai là con cái Hội Thánh thì hôm nay hãy nghe lời Đức Mẹ là Mẹ Hội Thánh dạy:

 

“….. Các con yêu dấu, những người hướng dẫn dân Thiên Chúa là các linh mục; họ đã quên lãng sự cầu nguyện và việc đền tội: họ đã theo những tà đạo, quên mất Đạo Thật của Thần Tử Mẹ, Đức Chúa Giêsu Kitô bằng cách chấp nhận những giáo thuyết lạ hoắc và liên kết với các tà thần. Chúng đã đổi áo chùng thánh của mình để chọn lấy những kiểu quần áo thời trang. Chúng đã liên hiệp với bọn vô thần và ngụy tiên tri, và để cho Ma Quỷ dễ dàng vào trong Hội Thánh.

 

Các linh mục nữ tu và giáo dân là những ngôi sao được nhắc tới trong Kinh Thánh, trong Sách Khải Huyền: “Và dùng cái đuôi của nó, nó sẽ kéo một phần ba những ngôi sao trên trời xuống, và sẽ ném chúng đất.”

 

Đúng vậy, hỡi con cái Mẹ, các ngôi sao này đã biến đổi ánh sáng của chúng ra một sự tối tăm kinh khủng, vì chúng đã nghe những lời xúc xiểm quỷ quái và dẫn nhập đủ thứ giáo thuyết vào trong Hội Thánh, hầu lường gạt con cái Mẹ. Và con cái Ánh Sáng đã biến ra con cái sự tối tăm.

 

Các linh mục, nữ tu, và giáo dân đã không khôn ngoan, và chúng để tự mình bị lường gạt, Rồi chúng đã dẫn nhập vào trong Hội Thánh nhiều tà thuyết, trong đó có thuyết duy vật, thuyết thượng tân, thuyết đại kết, nhưng bất tường nhất là Phong Trào Thánh Linh.

 

Đúng vậy, các con yêu dấu, có nhiều tà thuyết, nhưng trong số đó tà thuyết trổi nhất là Phong Trào Thánh Linh, vì đó là một Phong Trào do Ma Quỷ và Tin Lành.

 

Nhóm Thánh Linh là những con cái sự tối tăm. Chúng là những ngôi sao đã bị Ma Quỷ dùng cái đuôi của nó mà kéo xuống. Và khẩu hiệu duy nhất của chúng là tiêu diệt Hội Thánh và con cái Hội Thánh.

 

Hãy cẩn trọng, hỡi con cái Mẹ, vì Ta, là Đức Nữ Đồng Trinh Maria, Mẹ các con đang cảnh cáo các con về mối nguy hiểm cả thể này, hầu các con có thể tránh xa nó và khỏi chết. Chúng là những kẻ đã tàn phá Hội Thánh. Chúng đã làm sai lạc Cuộc Tế Lễ Cực Thánh trên Bàn Thờ. Chúng đã bóp méo Đạo Thật của Thần Tử của Mẹ, Đức Chúa Giêsu  Kitô. Và chúng dạy về một thần khí, mà không phải là Đức Chúa Thánh Thần thật, nhưng là thần Ô Uế, Thần Lầm Lạc bởi Ma Quỷ mà ra.

 

Hãy coi, và quan sát xem rằng các lời Tiên tri tại La Salette đã được hoàn tất, vì nhóm Thánh Linh đã chia rẽ Hội Thánh Mẹ, và chịu tội về Cuộc Chối Đạo Cả Thể của linh mục, nữ tu, và giáo dân, đang tàn phá Hội Thánh. Ma Quỷ đã làm mờ ám trí khôn chúng. Và chúng đã đảo lộn cả thế giới và con cái Mẹ. Vì những việc phù hợp để linh mục làm thì giáo dân làm, còn những việc phù hợp để giáo dân làm thì linh mục làm. Và làm như thế chúng tỏ cho những con cái khác của Mẹ một sự tối tăm và hoang mang cả thể.

 

Bởi vậy, nhiều gia đình phải đau khổ về thể chất và tinh thần, vì Thiên Chúa đã bỏ mặc loài người. Và sự bỏ mặc này đã bắt đầu khi các con trai Mẹ, các linh mục bỏ Đạo Thật của Thần Tử Mẹ, Đức Chúa Giêsu Kitô, và chuốc lấy tất cả những giáo thuyết kia, nó chống lại Thần Tử Mẹ, Hội Thánh Người, và con cái thật của Người. Từ đó mà đến tất cả sự dữ cho loài người.

 

Nhóm Thánh Linh muốn tất cả mọi sự trong Hội Thánh phải mới. Chúng không muốn có gì, bất cứ cái gì nhắc lại cho chúng Cuộc Khổ Nạn và Sự Chết của Thần Tử Mẹ, Đức Chúa Giêsu Kitô. Và đó là tại sao chúng khuyến khích các con trai Mẹ, các linh mục, nữ tu, và giáo dân giảng về một Đức Chúa Giêsu Phục Sinh, một Giêsu không đòi hỏi những hy sinh hãm mình, hoặc cầu nguyện, vì Người là một Chúa không đoán phạt. Bởi lẽ đó các con có thể đối với Người làm bất cứ cái gì mà loài người muốn làm với Người, theo những trái chứng và ham muốn bất thường của loài người.

 

Các con trai Mẹ, các linh mục đã ngủ mê và không giữ mình tỉnh thức. Kẻ thù lẻn vào, cướp lấy các kho tàng của chúng, và lột mất Đạo Thánh của chúng. Bây giờ lỗ tai chúng không còn có thể chịu đựng việc hàn gắn và Đạo Thật, Sự Khôn Ngoan Thật và Đức Ái Thật nữa. Và chúng dám gọi Đạo của Thần Tử Mẹ, Đức Chúa Giêsu Kitô là tầm thường và cứng đờ. Và vì các con không muốn ở tầm thường các con chỉ nói đến thay đổi, canh tân và tự do. Các con muốn được tự do khỏi Đạo lành mạnh. Và các con đã thành công, vì bằng cách thay đổi tất cả đó, các con đã tự giải thoát khỏi Thiên Chúa Chân Thật, khỏi Lời Chân Thật của Thần Tử Mẹ, Đức Chúa Giêsu Kitô. Và bây giờ, không còn là Phúc Âm của Người mà các con giảng dạy nữa, mà là một phúc âm đã canh tân, đã giải phóng, và không đòi hỏi các con chấm dứt phạm tội, hoặc đòi hỏi đọc kinh cầu nguyện, hoặc hãm mình nữa, nói chi đến hy sinh và Đức Ái. Phúc Âm các con giảng chỉ đòi hỏi nhảy múa ca hát, hoà bình giả tạo, một tình yêu giả tạo, và đạo đức giả, nhiều gian trá và nhiều lời nói láo.

 

Các con, linh mục của Thần Tử Mẹ nói và nói hoài về Đức Chúa Giêsu, nhưng những lời các con trống rỗng, và tối nghĩa, vì các con đang giảng một đạo Đức Chúa Giêsu Kitô không có Đức Kitô. Và đó là tại sao tiếng nói các con trở nên lộn xộn và rất là nghèo nàn, vì các con không đem Ánh Sáng và sự Phong Phú của Chúa Kitô Thật và Phúc Âm của Người cho những người nghe các con.

 

Ôi! linh mục và nữ tu! Các con đã được Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô gọi, để chinh phục loài người, nhưng loài người đã chinh phục các con. Và bằng cách bị thế gian chinh phục, các con đã bước vào một cảnh vô trật tự không kiềm toả.

 

Các con đã mang Thập Giá, và các con đã vứt nó đi để lấy cái đàn lục huyền cầm. các con đã được Đạo của Thần Tử Mẹ, Đức Chúa Giêsu Kitô, và các con đã bỏ nó đi để chọn những triết thuyết do loài người làm ra. Các con đã có những bộ áo dòng,và các con đã đổi nó đi để mặc những kiểu áo quần thời trang tức cười và phù phiếm của loài người. Các con đã có một Cuộc Hiến Tế, và các con đã bỏ nó đi để lấy một bữa ăn. Các con đã mang chuỗi Mân Côi, nhưng các con lại đánh đổi nó đi để lấy một khẩu súng. Các con đã có những buổi đọc kinh, nhưng các con đã bỏ hết để dự một buổi nhảy múa nho nhỏ. Các con đã có những giờ làm việc đạo đức phong phú, nhưng các con đã bỏ hết để chọn những bài ca trần tục, không thờ phượng Thiên Chúa mà chỉ thờ phượng loài người.

 

Ôi! Linh mục và nữ tu! Các con đã đi vào thế gian, và các con đã mắc bẫy giữ lại trong bùn lầy và sự dơ dáy của nó. Và bởi bị mắc bẫy, các con đã mất hết. Phải, các con trai yêu dấu, bằng cuộc đánh đổi này, các con đã không được gì, mà mất đi rất nhiều thứ, rất nhiều kho báu. Chúa đã để việc này xẩy ra, hầu các con có thể thấy rằng không có Người, các con không làm được gì cả. Và Người đã bỏ mặc các con, vì các con đã muốn tự cai quản lấy mình, và không muốn Thiên Chúa ngự trị trong lòng các con. Và đó là lý do những điều phiền lòng này không rời các con, hoặc thế giới. Và vì các con đã bỏ Thiên Chúa Thật, các con sẽ phải đau khổ vì cái Roi Sắt, cái sẽ làm cho các con tin điều mà các con không muốn chấp nhận bây giờ……”

 

Phong trào thánh linh phát sinh từ giáo phái Tin Lành Ngũ Tuần; mà Tin Lành thì cho tự do hiểu Kinh Thánh theo ý riêng; rồi bảo đó là ơn Đức Chúa Thánh Thần soi sáng cho mình! Trong khi Kinh Thánh đã dạy: 2Pr 1,20: “ 20 Ðiều này trước tiên, anh em hãy biết là: Mọi lời tiên tri trong Kinh thánh không là điều tư riêng mình giải được. 21 Quả thế lời tiên tri không hề do ý người phàm nào đem đến; song le có những người do tự Thiên Chúa và được Thánh Thần thúc đẩy đã tuyên ra.”

Giáo phái Tin Lành Ngũ Tuần hiểu Kinh Thánh theo ý riêng; rồi bày đặt ra phong trào thánh linh; và giáo quyền Công Giáo đã bị nhóm Thánh Linh này mê hoặc! Nhưng giáo quyền Công Giáo đã biết họ hiểu kinh thánh theo ý riêng và không vâng phục thánh truyền; mà những người như thế thì Kinh Thánh đã dạy thì chúng ta phải tuyệt giao với họ; để cho họ nhận ra sự sai lầm của họ là họ đã không vâng phục truyền thống! Nhưng tại sao giáo quyền Công Giáo không vâng lời Kinh Thánh mà dạy cho nhóm Thánh Linh này Biết Vâng Lời Chúa? 1Cr 11,2: “2 Tôi có lời khen ngợi anh em vì trong mọi dịp anh em đã nhớ đến tôi, và nắm giữ các truyền thống như tôi đã truyền lại cho anh em.”

2Thessalonike 2,15: “15 Ấy vậy, hỡi anh em, hãy đứng vững và nắm giữ các truyền thống anh em đã thụ giáo với chúng tôi, hoặc nhờ lời nói, hay bằng thư từ.”

2Thessalonike 3,6: “6 Hỡi anh em, nhân danh Chúa chúng ta, Ðức Yêsu Kitô, chúng tôi truyền cho anh em phải lánh mọi anh em sống vô trật tự, đi nghịch lại truyền thống họ đã chịu lấy nơi chúng tôi.”

 

2Thessalonike 3,14-15: “14 Nếu có ai không tuân lời chúng tôi trong thư này, anh em hãy ghi lại, và đừng chung đụng với kẻ ấy, cho nó biết xấu hổ! 15 Tuy vậy, đừng coi nó như kẻ thù, nhưng hãy sửa bảo như một người anh em!”

 

Nhưng tại sao giáo quyền Công Giáo lại đi tin theo nhóm Thánh Linh này một cách ngây ngô như thế? Xin thưa là họ ảnh hưởng giáo hoàng Gioan XXIII;

Vị này khi còn trẻ đã giao du với người Tin Lành! Khi còn là hồng y ông đã từ chối không ký vào đơn thỉnh nguyện xin giáo hoàng Pio XII lập lễ kính Đức Mẹ là Nữ Vương; với lý do là như thế thì chọc giận người Tin Lành! Thì ra vị này sợ người Tin Lành giận; mà không dám tôn vinh Mẹ mình!

 

Khi giáo hoàng Piô qua đời; lúc Mật Tuyển Viện đã bầu lên tân giáo hoàng là Hồng y Siri lấy niên hiệu Giáo hoàng Grêgôriô XVII! Làn khói trắng đã bay lên nhưng không thấy giáo hoàng! Có kẻ nào đó đã nói rằng nếu; Hồng y Siri Làm giáo hoàng thì tòa thánh Roma sẽ ăn bom nguyên tử. Thế là hủy bỏ kết quả!

Chúng ta thấy Hồng y Siri đã được bầu và niên hiệu là Giáo hoàng Grêgôriô XVII tại mật nghị mà, hai ngày sau đó, lại sản sinh Gioan XXIII. …

 

“Giáo hoàng Piô XII đã bổ nhiệm Hồng y Giuseppe Siri làm người kế vị mong muốn của mình. Siri là một người chống Cộng, một người truyền thống nhiệt thành trong các vấn đề giáo thuyết của Hội Thánh, và một quan chức lành nghề…”

 

Do đó, Hồng y Siri, được cho là đã nhanh chóng chấp nhận chức vụ này và tuyên bố rằng ông sẽ lấy tên là “Grêgôriô XVII.” Sau đó, một sự phản đối kịch liệt đã được nghe từ một số hồng y cấp tiến Pháp, một số người trong số họ được cho là Hội viên Tam Điểm, những người ngay lập tức đe dọa giáo hoàng mới với lời đe dọa rằng họ sẽ ngay lập tức thành lập một Hội Thánh ly khai quốc tế, nếu ông rời khỏi mật nghị với tư cách là Đức Giáo Hoàng. Run rẩy trầm trọng, Siri được cho là đã trả lời: “nếu anh em không chấp nhận tôi, thì hãy bầu người khác.” Bằng một tuyên bố này, được coi là sự thoái vị của ông, đã đưa đến cơn ác mộng khải huyền mà kết quả là “Hội Thánh” Vaticanô II.

 

Nhưng một lần nữa, luật pháp của Hội Thánh quy định:

“… Một sự thoái vị hợp lệ của Đức Giáo Hoàng phải là một hành động tự do, vì thế việc cưỡng ép thoái vị Chức Giáo Hoàng sẽ là vô hiệu, như hơn chỉ một sắc lệnh Hội Thánh đã tuyên bố.” (Bách khoa toàn thư Công giáo, Quyển 1, 1907, tr. 32.)

Điều này có nghĩa là cuộc bầu cử tiếp theo của Gioan XXIII sẽ không hợp lệ nếu Hồng y Siri buộc phải từ chức.

 

Sau đó ai ai cũng biết Hồng y Siri đã nhận được số phiếu cần thiết để đưa ông thành Giáo Hoàng vào năm 1963, nhưng cuộc bầu cử của Siri đã bị “gạt sang một bên” bởi những gì Martin gọi là “một chút tàn bạo.” Martin trực tiếp đề cập rằng “giao tiếp” (can thiệp) xảy ra giữa một thành viên của mật nghị và một “tổ chức quốc tế” liên quan đến ứng cử viên Siri. Ông lưu ý rằng điều này liên quan đến một “vấn đề nghiêm trọng đối với an ninh nhà nước [Vatican].” (Người ta nói rằng những người Cộng Sản có thể đã đe dọa sẽ thả bom hạt nhân vào Vatican nếu Siri chấp nhận cuộc bầu cử, cũng như giết chết mọi giám mục đằng sau Bức màn Sắt.) Vậy là, ngay cả Malachi Martin, một người bảo vệ Nguỵ giáo hoàng Gioan XXIII và Phaolô VI, cũng thừa nhận Hồng y Siri đã bị áp lực không chấp nhận chức vụ mà Martin thừa nhận ông được bầu. Điều này khẳng định những gì Scortesco tiết lộ và chứng minh, một lần nữa, rằng cuộc bầu cử của Giovanni Montini [Nguỵ giáo hoàng Phaolô VI] là gian lận.

 

Trong khi phủ nhận nhiều điều khác trong cuộc phỏng vấn, Siri đã không phủ nhận ông đã được bầu làm Giáo hoàng. Tất cả những gì ông nói là: “Tôi bị ràng buộc bởi bí mật. Bí mật này thật khủng khiếp. Tôi sẽ có hàng tá sách để viết về các mật nghị khác nhau, những điều rất nghiêm trọng đã diễn ra, nhưng tôi không thể nói gì cả.”

Những người phỏng vấn kết luận rằng vì Siri từ chối những điều khác mà họ hỏi ông, nhưng không phủ nhận ông ta đã được bầu, những gì Scortesco nói là chính xác. Ta nên lưu ý Hồng y Siri đã nhầm lẫn về việc bị ràng buộc bởi bí mật của mật nghị. Bí mật của mật nghị sẽ không ràng buộc khi ơn cứu độ của hàng triệu linh hồn đang bị đe dọa – và khi nó đã bị vi phạm hoàn toàn bởi bè lũ những kẻ bội đạo và âm mưu Pháp đã hội ý với B’nai Brith. Và những bí mật khủng khiếp của mật nghị mà Siri ám chỉ chắc chắn đề cập đến sự can thiệp bất hợp pháp của các thế lực bên ngoài đã ngăn cản khả năng chấp nhận Tông Toà Thánh Phêrô.

 

Rõ ràng từ bằng chứng là làn khói trắng khét tiếng đã được mọi người nhìn thấy ngày 26 tháng 10 năm 1958 biểu thị cuộc bầu cử của Giáo Hoàng thực sự, Hồng y Siri. Tất cả mọi người, ngay cả các Hồng y, tin rằng chúng ta đã có một Giáo Hoàng mới. Nhưng ngay sau đó, Hội Tam Điểm và Cộng sản đã tham gia và ngăn cản Giáo Hoàng tân cử đảm nhận chức vụ này. Đây là thông tin liên lạc bên ngoài mà Scortesco tiết lộ. Sau đó, khói trắng chuyển sang khói đen và hai ngày sau, Hội Tam Điểm và những người Cộng Sản cấy ghép người của họ, đặc vụ Tam Điểm, Angelo Roncalli [Nguỵ giáo hoàng Gioan XXIII]. Sự can thiệp tương tự cũng xảy ra trong mật nghị năm 1963, mà, trong trường hợp này, Hồng y Siri đã bị chặn bầu cử bất hợp pháp để ủng hộ kẻ thâm nhập Giovanni Montini – Nguỵ giáo hoàng Phaolô VI.

(Bình luận của Maria Phêrô Phạm Văn Lực: Nhưng sự thoái vị của giáo hoàng Gregorio 17 có đúng Thánh Ý Thiên Chúa không? Hẳn nhiên là không! Đương nhiên những hồng y người Pháp là có tội!; nhưng giáo hoàng Grêgôriô XVII cũng là sợ hãi thế lực trần gian mà không vâng phục Thánh Ý Thiên Chúa!

HỒNG Y GIUSEPPE SIRI ĐẮC CỬ GIÁO HOÀNG NIÊN HIỆU GRÊGÔRIÔ 17

Hồng y Siri và Gioan XXIII         Hồng y Siri và Phaolo VI

Làm giáo hoàng chưa đầy 6 tháng thì Giáo Hoàng Gioan 23; chắc cũng sợ người Tin Lành giận nên ra lệnh triệt hạ hình ảnh Lòng Chúa Thương Xót khỏi các giáo đường và cấm truyền bá mạc khải Lòng Chúa Thương Xót! Rồi 20 năm sau thì giáo hoàng Phaolô 6 mới phục hồi mặc khải Lòng Chúa Thương Xót!

Giáo Hoàng Gioan 23 đã khai mạc công đồng Vatican 2 mà Đức Chúa Giêsu gọi là công đồng khốn nạn! Trong khoảng thời gian này Cộng Sản đã nằm vùng trong hội thánh và đã đưa ra những lược đồ nghị sự cho các nghị phụ công đồng Vatican 2 bàn thảo; những âm mưu của những kẻ có ý đồ phá đổ Hội Thánh từ bên trong; và tất cả chương trình ma quỷ đó đã được công đồng Vatican 2 thực hiện theo ý ma quỷ! Từ làm lễ quay xuống cho đến đứng và rước lễ bằng tay; và chương trình đại kết giả tạo! Xin mọi người xem hồ sơ SVTS 1025.

 

Và hiện nay giáo quyền vẫn hăng say tuyên truyền ca tụng thành quả của công đồng Vatican 2! Còn Đức Mẹ thì dạy rằng thành quả xấu của công đồng Vatican 2 này là một đại họa!

Giáo quyền đã sa chước cám dỗ của ma quỷ; qua nhóm thánh linh của ma quỷ này đã xâm nhập vào hội thánh nhờ các vị giáo hoàng! Và từ lâu; nó vẫn ung dung nằm trong Hội Thánh để tàn phá Hội Thánh dưới cái tên Canh Tân Đặc Sủng Thánh Linh!

 

Đó là những công việc ma quỷ làm! Tuy nhiên chúng ta cũng không nên cực đoan để mà chối bỏ mọi mặc khải; mọi ngôn sứ! Vì đó là Lời Thiên Chúa ban để dạy bảo và báo cho chúng ta biết về tương lai! Yn 16,13: “13 Song khi nào Ngài đến, vì là Thần khí sự thật,

Ngài sẽ đưa các ngươi vào tất cả sự thật;

vì không phải tự mình mà Ngài nói, nhưng nghe gì Ngài sẽ nói ra,

và Ngài sẽ loan báo cho các ngươi những điều sẽ đến.”

 

Hãy cầu xin ơn phân định và nhớ lời kinh thánh: 1Thessalonike 5,19-22

19 Ðừng dập tắt Thần khí!

20 Ðừng khinh thị các ơn tiên tri!

21 Nhưng hãy nghiệm xét mọi sự; điều gì lành hãy giữ lấy!

22 Hãy kỵ điều dữ, bất cứ dưới hình thức nào!

 

 

Chúng tôi đã được Thiên Chúa đoái thương cho phép hỏi mặc khải nào đúng và mặc khải nào sai; Và chúng tôi có bổn phận chia sẻ với mọi người trên toàn thế giới!

 

Và những điều chúng tôi hỏi thì không bao gồm hết tất cả mọi mặc khải được! Trong sự quan phòng của Thiên Chúa chúng tôi có hỏi được một số mặc khải thôi! Về những mạc khải sai; chúng tôi đã nói ở trên. Còn về những mạc khải đúng là do Thiên Chúa và Đức Mẹ ban cho Hội Thánh thì chúng tôi xin kể dưới đây:

 

 • Mặc Khải cho bà Maureen Sweeney-Kyle ở Holy Love, Ohio‎ USA. Tuy nhiên cũng có điểm sai là Đức Mẹ không cầm tay ai mà vẽ hình Đức Mẹ; như mạc khải này đã nói!

 

 • Mạc Khải sùng kính máu Châu Báu Cực Thánh Đức Chúa Giêsu Kitô ban cho hội thánh qua ông Barabas Nwoy. Tuy nhiên cũng có điểm sai là lời kinh nói:
 • MẦU NHIỆM THỨ HAI
 • Một thiếu nữ tên là Maria được Chúa chọn để trở thành Con Gái Chúa Cha, Mẹ Chúa Giêsu, và Hiền Thê của Chúa Thánh Thần. (Đức Mẹ không là hiền thê của ai cả)

 

 • Mạc Khải Đức Mẹ Hoa Hồng ban cho bà Veronica ở New York USA. Không đúng tuyệt đối!

 

 • Mặc Khải ban cho bà Julia Kim ở Hàn Quốc. Tuy nhiên cũng có điểm sai là… phép lạ 7 Mình Thánh từ thiên đàng rơi xuống là giả;

 

 • Và ở Việt Nam mạc khải ẩn danh do linh mục Trần Văn Lý linh hướng: “Phán Quyết và Nhật Lệnh của Đức Chúa Cha”.

 

 • Và “Phép Lạ Bức Ảnh Lòng Chúa Thương Xót Mọc Lên 6 Bông Lúa Mạch” trên bàn thờ nhà ông bà Khiêm Lộc ở giáo xứ Cửa Lò ngày 23 tháng 9 năm 2015 mà chúng tôi đã ra tận nơi để tìm hiểu và tạ ơn Thiên Chúa!

Xin Xem: https://www.youtube.com/watch?v=D73Ggw9_jGQ&feature=youtu.be)

 

 • Mạc khải thị kiến “Xin Hãy Quay Trở Lại” Đức Chúa Giêsu ban cho Hội Thánh qua ngôn sứ Maria Thủy là bởi Thiên Chúa.

Nhưng phải sửa lại như sau: Không được dâng hoa nến cho người chết dù ở nhà hay ngoài nghĩa địa! Chúng ta hãy vẩy nước phép trên thi thể; quan tài; và trên phần mộ! Chỉ dâng hoa và nến trên bàn thờ Thiên Chúa! Không được cầm nhang hương vái lạy người chết! Không được làm bàn thờ tổ tiên để thờ cúng vái lạy! Đã làm bàn thờ tổ tiên để thờ cúng vái lạy; thì hãy dẹp bỏ đi! Đức Chúa Giêsu  dạy: “Hình ảnh người quá cố hãy cất đi làm kỷ niệm.”

 

Về những Mạc Khải đúng là của Thiên Chúa ban nhưng cũng có điều sai trong các mạc khải đó và cả những điều sai trong Kinh Thánh thì chúng ta phải hiểu rằng: Đó là những thử thách; là bài thi cho mọi người Công Giáo chúng ta phải nhận ra! Nhưng những ai tưởng rằng có những điều sai trong Kinh Thánh hay mâu thuẫn trong các phúc âm; thì phủ nhận Kinh Thánh và có những điều sai trong các Mạc Khải thì phủ nhận mạc khải. Thì những người đó cũng không hiểu được những điều đúng trong Kinh Thánh và trong các Mạc Khải! Và họ là những người không làm được bài thi họ đã thi rớt! thi trượt! Nguyện xin Thiên Chúa ban cho chúng ta khiêm nhường để học được bài học của Thiên Chúa ngày hôm nay!

 

1Thessalonike 5,19-22

19 Ðừng dập tắt Thần khí!

20 Ðừng khinh thị các ơn tiên tri!

21 Nhưng hãy nghiệm xét mọi sự; điều gì lành hãy giữ lấy!

22 Hãy kỵ điều dữ, bất cứ dưới hình thức nào!

 

Chúng con sấp mình tạ ơn Chúa!

Trước đây qua những thông điệp của Đức Chúa Giêsu ban cho Hội Thánh chúng tôi tưởng rằng chính Giáo hoàng Bênêđictô 16 viết sách sự thật; nhưng Đức Chúa Giêsu biết như thế là tôi hiểu không đúng; bây giờ Đức Chúa Giêsu dạy rõ cho chúng ta biết: giáo hoàng Bênêđictô 16 không viết; nhưng chỉ nhận nội dung của các nhà thần học của Chính Thống Giáo; Do Thái giáo và bà MDM gửi về. Chúng ta sấp mình tạ ơn Thiên Chúa dạy bảo cho chúng ta biết sự thật!

 

Cuối tháng 9/2021 Đức Chúa Giêsu đã dạy chúng tôi gỡ hết những bài viết trên YouTube xuống để tập trung tư tưởng cho mọi người nghe và học hỏi những thông điệp của Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria ban cho Hội Thánh qua ngôn sứ Loan Anh. Nên những đường link trong bài viết này đã bị xóa; chỉ còn lại duy nhất đường link này:

 

Mạc khải  Thông Điệp Đức Chúa Giêsu và Mẹ Maria ban cho Hội Thánh qua ngôn sứ Maria Loan Anh do Nô Lệ Tình Yêu Maria Phêrô Gioan Hồng Nhu công bố! Xin xem:

 

TOÀN TẬP THÔNG ĐIỆP ĐỨC CHÚA GIÊSU VÀ ĐỨC MẸ BAN CHO HỘI THÁNH https://www.youtube.com/watch?v=mCx-ZqCIyyM&t=837s

 

Xin liên hệ:

Kênh Youtube Luc Pham; Facebook kênh cộng đồng: https://www.facebook.com/lienlythonghoi/

 

Trang cá nhân: https://www.facebook.com/thonghoi.lienky/

Email phamvanluc2010@yahoo.com.vn  sđt 0974095104

Xin trân trọng cảm ơn; và kính chào mọi người!

Ngày 24/09/2021

HẾT

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here