Nhận biết ngôn sứ thật, ngôn sứ giả!

213
thong-diep-khan-cap-ngon-su-that-va-gia
thong-diep-khan-cap-ngon-su-that-va-gia

Ma quỷ thì tác động với thị nhân theo kiểu nhập vào, xuất ra, hoặc đưa đẩy cầm tay viết chữ, vẽ hình; hoặc phát ra âm thanh nghe qua tai, và thường nói ngọt ngào khen ngợi, đề cao con người, mang bình an giả tạo… để chúng ta dễ kiêu căng nghĩ rằng mình tốt lành thánh thiện… nên những người bị ma quỷ lừa thì không thăng tiến đàng nhân đức, khiêm nhường… và rao giảng sai giáo lý, sai chân lý… không biết đối thoại, không chấp nhận điều sai trong các thị kiến, chỉ nghĩ mình nói là đúng hết.

Chỉ có Thiên Chúa và Đức Mẹ thì mới có quyền năng ban ơn mạc khải được qua trái tim, truyền thông qua tư tưởng để thị nhân ngôn sứ cảm nhận được nội dung truyền tải. Rồi thị nhân, ngôn sứ sẽ tự do, tự mình viết ra hoặc thuật lại. Ma quỷ thì không làm được như vậy, nên nó phải cầm tay đưa đẩy người ta viết và vẽ, nói ra âm thanh mới nghe được.
Thiên Chúa tôn trọng tự do nên không bao giờ nhập vào ai, và điều khiển thân xác ai viết lách hãy vẽ hình.

Dù là thị nhân, ngôn sứ thật, thì vẫn có thể trình thuật nội dung sai giáo lý, sai chân lý… do khả năng hiểu biết giới hạn, vai trò giới hạn của họ chỉ là như vậy. Bởi vậy, Thiên Chúa và Đức Mẹ luôn dạy ngôn sứ biết và tìm thấy được người linh hướng cho mình.

Người linh hướng được ơn phân định, sẽ chỉ ra điều đúng điều sai phải sửa, trước khi loan báo thông điệp, và phải trình thông điệp lên giáo quyền để Hội Thánh công bố và thi hành mệnh lệnh. Ngôn sứ có thể dâng những điều khó hiểu hoặc người linh hướng nói là sai lên hỏi lại Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ xác nhận cho biết điều đó đúng hay sai.

Đó là cách Thiên Chúa làm, để mọi người không tự mình mà nói theo ý mình, và nếu ngôn sứ không khiêm nhường vâng lời người linh hướng, tiếp nhận sửa sai và hỏi lại Thiên Chúa, thì ngôn sứ ấy sẽ bị ma quỷ nhảy vào lừa gạt dễ dàng. Ngôn sứ không thể tự đánh trống, tự thổi kèn, rồi tự chấm điểm.

Còn khi ngôn sứ đã bị ma quỷ lừa gạt được rồi, thì sẽ nghĩ mình không cần linh hướng, chỉ mình mới hiểu thị kiến, và giải thích thị kiến, rồi không biết nhận sai sửa sai, ai nói khác ý là phủ nhận hết.

Ngôn sứ đã bị ma quỷ lừa gạt thì không hiểu được rằng: mình không có vai trò giải thích thị kiến thông điệp, mình chỉ là người dốt nát ít hiểu biết nên mình phải vâng lời linh hướng và cùng với người linh hướng sửa sai, và xin Thiên Chúa và Đức Mẹ xác nhận thông điệp.

Người linh hướng thì được ơn hiểu biết, và được Thiên Chúa và Đức Mẹ huấn luyện, rèn luyện từ nhiều năm rồi, và phải được Thiên Chúa và Đức Mẹ chỉ định cho ngôn sứ, chứ không phải tự ngôn sứ chọn cho mình một người linh hướng.

Và thực tế, có nhiều ngôn sứ thật đã không vượt qua được bài học nhân đức khiêm nhường này, nên họ đã bị ma quỷ lừa gạt, trở thành ngôn sứ giả. Họ được Thiên Chúa và Đức Mẹ dùng lúc đầu, nhưng vì kiêu căng không hiểu biết nên bị ma quỷ lừa gạt, và họ không được Thiên Chúa dùng nữa. Rồi sau đó, họ làm việc cho ma quỷ.
Một vài ngôn sứ thất bại đó là: … Thomas Việt, Maria Trinh Nguyên, Maria Nhung, Maria Loan Anh.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here