Phép Lạ 6 bông lúa mạch trên ảnh Lòng Chúa Thương Xót

1390
ltx-6-bong-lua-chup-goc

THÔNG ĐIỆP CỦA ĐỨC CHÚA GIÊSU VÀ ĐỨC MẸ MARIA
BAN CHO HỘI THÁNH

Phép lạ Ảnh Lòng Chúa Thương Xót tại Gx Cửa Lò – Gp Vinh

Phép lạ 6 bông hoa lúa mạch mọc từ dòng chữ dưới chân Chúa lên

long-chua-thuong-xot-6-bong-lua
long-chua-thuong-xot-6-bong-lua

Ngày 23 tháng 09 năm 2015 Thiên Chúa đã ban Phép Lạ 6 Bông Lúa Mạch hiển thị trên bức ảnh “Lòng Chúa Thương Xót” trong gia đình một người giáo dân (OB Khiêm Lộc) tại Giáo Xứ Cửa Lò; thuộc Giáo Phận Vinh; để Thiên Chúa xác nhận Phán Quyết Và Nhật Lệnh đã ban năm 1980 về việc chọn dân tộc Việt Nam làm “Dân Riêng” thay thế dân tộc Do Thái; và qua Việt Nam Thiên Chúa sẽ cứu thế giới.

ltx-6-bong-lua-chup-goc
ltx-6-bong-lua-chup-goc

Địa chỉ nhà thờ Yên Trạch, Khối 6P, Thu Thủy, Cửa Lò, Nghệ An.

Ảnh Lòng Thương Xót Chúa này của gia đình ông bà Khiêm Lộc kính ngoài quán ăn ngoài gần biển.

Thời gian trước có thấy xuất hiện vệt lạ nhưng nhỏ, gia đình có để ý nhưng nhỏ nên chưa dám nghĩ gì, mấy hôm nay 6 vệt sáng đó dài ra, vươn ra, nở to thành hình 6 bông lúa mạch rất đẹp.

Ảnh đã được Lm Fx Đinh Văn Quỳnh rước về Đồi Calve tại Giáo họ Yên Trạch – Gx Cửa Lò – Gp Vinh.
Xem địa chỉ Google maps: https://goo.gl/maps/yMppYE1917rbRdTk8
YouTube: https://youtu.be/vJboQGE7whc
Blog: https://bit.ly/31ka3pe