Mạc khải sùng kính Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giê-su Kitô

2676
mau-chau-bau-cuc-thanh
mau-chau-bau-cuc-thanh

Cách 1: Tải về bản pdf, sau đó in ra sử dụng cầu nguyện.

Cách 2: Liên hệ nhận sách giấy miễn phí tại đây

TÓM LƯỢC VỀ SỰ SÙNG KÍNH

Năm 1995, đúng 3 giờ chiều, giờ của Lòng Thương Xót, lần đầu tiên Chúa Giêsu đã gọi Barnabas Nwoye, một cậu thiếu niên ở Olo, tiểu bang Enugu, nước Nigeria, và mời gọi anh ta an ủi Ngài và sùng kính Máu Châu Báu Cực Thánh Ngài. Trong một thị kiến hai năm sau đó, Chúa ban cho anh ta Chuỗi Kinh Kính Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô và những thành phần của các kinh nguyện. Những thông điệp, kinh nguyện, các bài thánh ca và hợp xướng, cũng như những chỉ dạy được Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria, các Thiên Thần và các Thánh ban trực tiếp cho cậu, từ năm 1997 cho tới năm 2003, tạo thành việc Sùng Kính Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô trong ấn bản này. Tóm lại, việc Sùng Kính được hợp thành với những phần sau đây:

1. Chuỗi Kinh
Chuỗi Kinh Kính Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô, được đọc ngay sau khi lần chuỗi Kinh Mân Côi của Ðức Trinh Nữ Maria, bao gồm Năm Mầu Nhiệm liên quan đến Năm Thương Tích Thánh của Chúa Kitô.

2. Các Kinh An ủi
Phần thứ hai của việc Sùng Kính này gồm các Kinh An Ủi hướng về Chúa Cha Hằng Hữu và Con Một yêu dấu của Người. Các kinh này nhắm vào việc an ủi Chúa Cha và Chúa Con vì sự vô ơn, phạm thượng và thờ ơ của loài người đối với Máu Châu Báu Chúa.

3. Thờ Lạy
Phần thứ ba của việc Sùng Kính này, có bảy kinh nguyện để thờ lậy, tôn vinh và khẩn cầu Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô. Các kinh này cầu xin cho toàn thể Hội Thánh, các phẩm trật trong Hội Thánh, các giáo sĩ và giáo dân.
Cũng có các lời khẩn cầu lên Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa cho những tội nhân không ăn năn thống hối, những linh hồn trong luyện ngục, những người ngoài Công Giáo, cho những linh hồn đạo đức sốt sắng, và cho những thai nhi bị phá thai, để tất cả được ban cho những ơn ích của Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô.

4. Tu Sửa
Phần thứ tư của việc Sùng Kính liên quan đến việc đền tạ. Trong Bảy Lời Van Xin Thống Thiết (Khẩn Cầu Thống Khổ), Chúa vạch ra những tội lỗi trong Hội Thánh và trên thế giới, chúng đã và vẫn còn đang tiếp tục đóng đinh Chúa cách bí nhiệm. Những tội này bao gồm sự thờ ơ của các giáo sĩ và giáo dân đối với Hy Tế Thánh Lễ và các phép Bí Tích, việc lỗi đức trong sạch đang là nguyên nhân lôi kéo hàng triệu người xuống hỏa ngục, chủ nghĩa duy vật trong Hội Thánh và thế giới, việc thờ quấy, tham lam, keo kiệt, v.v…

5. Chuyển cầu
Bên cạnh bốn phần chính, có những lời nguyện chuyển cầu chủ yếu mà Chúa đã mạc khải, như những lời nguyện Chúa đã dâng lên trong cuộc Khổ Nạn của Người và trước khi Người trút hơi thở cuối cùng để cứu chuộc chúng ta. Lời nguyện chuyển cầu bao gồm những kinh nguyện để xin Chúa đánh bại mọi kẻ thù của Thánh Giá (Tên Phản Kitô và thuộc hạ của hắn), xin ơn đức tin, ơn bền đỗ, xin giải thoát khỏi những lời nguyền tổ tiên chúng ta để lại, v.v… .

6. Dấu ấn
Từ việc Sùng Kính này chúng ta sẽ nhận ra một Dấu Ấn Vĩ Đại Cao Cả Tuyệt Vời của Thiên Chúa, (Trái tim chúng ta được nên Nhà Tạm sống động trong Đền Thờ trái tim chúng ta), mà các Thiên Thần đặt vào linh hồn chúng ta trong giờ đóng ấn. Không có Ấn Tín này, chúng ta sẽ mang phải mang dấu 666 (Quỷ Satan).
Dấu ấn Cao Cả Tuyệt Vời này được canh tân qua cuộc chiến không ngơi nghỉ để duy trì tình trạng Ơn Thánh Hóa, đặc biệt trong những thời kỳ được chỉ định khi Thiên Thần đi vòng quanh thế giới để đóng ấn.

7. Giờ trong vườn Giết-sê-ma-ni
Sau cùng, qua việc Sùng Kính này, Chúa mời gọi những người được tuyển chọn canh thức mỗi tối thứ năm đến sáng thứ sáu từ 11 giờ tối đến 3 giờ sáng, như là Giờ Cầu Nguyện trong vườn Giết-sê-ma-ni, qua đó năm phần đầu tiên của việc Sùng Kính này sẽ được đọc, hoặc là giữ ít nhất là một giờ giữa 12 giờ đêm đến 3 giờ sáng. Ý chỉ là để xin Chúa ban ơn để chịu đựng trong thời kỳ Trừng Phạt Vĩ Ðại.

ƠN GỌI NÊN THÁNH
Việc Sùng Kính Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô là ơn gọi nên thánh hằng ngày. Người làm việc Sùng Kính phải đọc mỗi ngày ít nhất một Chuỗi Kinh Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô (sau Chuỗi Kinh Mân Côi của Ðức Mẹ), Kinh Cầu Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô, và Kinh Tận Hiến cho Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô. Việc Sùng Kính này là vũ khí tối hậu chống lại Satan và các ác thần. Trên hết việc Sùng Kính là một cách sống. Chúa mô tả việc Sùng Kính này như là “con đường sa mạc khô khan” đầy những Thánh Giá. Ðiều này nhắc cho chúng ta rằng chỉ qua thánh giá linh hồn mới đến được nơi hạnh phúc, đó là Thiên Đàng. Bất cứ con đường nào khác đều dẫn đến Hỏa ngục. Ðó là lời mời gọi nên thánh cho người Công Giáo cho mọi Kitô Hữu để trở về với Ðức Tin Thật trong một thế giới suy đồi, bị Satan lừa gạt, trong đó đủ loại Phúc Âm được giảng dậy, ngay cả trong Hội Thánh Công Giáo.

Qua việc sùng kính này, Chúa công bố sự khai sinh Lễ Khải Hoàn của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Ðức Mẹ và Triều Ðại Vinh Quang của Chúa trên trái đất. Kể từ nay, thế giới phải đánh dấu ngày 14 tháng 9 như ngày Lễ Khải hoàn của Hai Trái Tim Yêu Thương. Như thế, theo sự hướng dẫn của Chúa, những gì còn lại để được làm sáng tỏ trong những ngày sắp tới là sự đấu tranh cuối cùng giữa thiện và ác mà sẽ đưa đến Thời Ðại Mới này. Mỗi kinh nguyện, mỗi bài thánh ca và mỗi hợp xướng của việc Sùng Kính này đều đến từ Thiên Chúa.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here