Thông điệp Guadalupe số 25: Sứ Điệp Đặc Biệt Về Ngôi Vị Giáo Hoàng

1175
thong-diep-Duc-Me-Guadalupe
thong-diep-Duc-Me-Guadalupe

Toàn bộ Thông điệp Guadalupe

Sứ Điệp Đặc Biệt Về Ngôi Vị Giáo Hoàng

Adorers Of The Divine Mercy Of Our Lord
Những Người Thờ Lạy Tình Thương Xót Của Thiên Chúa

Thông Điệp Của Chúa Giêsu Kitô Gửi Dân Khả Ái Người Ban Qua Chị Guađalupê
Guatêmala, ngày 8 tháng 2 năm 1990

1. Hỡi các con thân yêu, Ta ban phép lành cho các con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Hỡi các con thân yêu, Giêsu Nagiarét, Con của Đức Thánh Đồng Trinh Maria, là Thiên Chúa của tình thương, là Thiên Chúa đã chịu đóng đinh vào thập giá vì yêu thương các con; giờ đây đang nói với các con.
Hỡi các con thân yêu, Ta đang nói với các con, bởi vì Ta muốn nói với trái tim của chúng con, vì thế các con hãy lắng tai mà nghe những lời Ta nói, để cho trong khi sự tối tăm đang ngự trị trên thế giới và trong tâm trí của đàn con Ta, những lời của Ta sẽ trở nên ánh sáng soi cho các con và cho Hội Thánh. Hôm nay Ta sẽ nói cho các con về NGÔI VỊ GIÁO HOÀNG.
2. Hội Thánh do Ta lập thoạt đầu chỉ là một Hội Thánh rất bé nhỏ, một Hội Thánh bị ghét bỏ, bị bách hại và bị tàn sát. Ngay từ thời kỳ đầu, Hội Thánh của Ta đã có nhiều thánh tử đạo, và ngay từ lúc khai sinh, Hội Thánh đã phải lớn lên trong máu, trong nước mắt và trong đau khổ.
Hội Thánh của Ta đã khởi sự với nhiều nỗi đau khổ, và lúc đó giáo hội Do Thái là giáo hội đã đóng đinh Ta vào thập giá đã chết. Các tín đồ Do Thái giáo đã chẳng yêu mến Cha của Ta cũng chẳng yêu mến Đấng Cứu Thế của chúng. Và vì lý do này, Thiên Chúa Duy Nhất, là Thiên Chúa của tình thương, đã từ bỏ chúng; và Thành Giêrusalem đã rơi vào tay quân thù của chúng và Đền Thánh Giêrusalem đã bị hủy diệt. Nhiều người Do Thái đã bị tàn sát, nhiều người khác đã bị bắt và bị đem bán làm nô lệ; và kể từ đó, dân Do Thái đã bị phân tán đi lưu vong rải rác khắp mặt đất. Và chúng đã bị Thiên Chúa lên án phạt mất nước, không còn quốc gia Do Thái nữa, chẳng còn hòa bình nữa, chẳng còn có vua Do Thái nữa; và những nỗi nhục nhã cùng sự chê bai nguyền rủa chúng phải chịu là điều mọi dân tộc trên thế giới đều biết.
3. Kể từ khi quốc gia Do Thái và Do Thái giáo bị hủy diệt, người Do Thái đi đến đâu, thiên hạ nghe nói đến tên Do Thái là người ta chê bai, khinh bỉ, vì chúng đã giết Đức Chúa Trời. Và chúng sẽ còn phải chịu những sự chê bai, khinh bỉ đó mãi mãi cho đến khi nào chúng chấp nhận và tin Ta, tin vào Thiên Chúa mà cha ông của chúng đã đóng đinh trên thập giá.
4. Hội Thánh của Ta khởi sự là một Hội Thánh bé nhỏ và bị ghét bỏ. Nhưng dần dần Hội Thánh của Ta bắt đầu lớn mạnh, vì Ta giúp cho Hội Thánh của Ta nảy nở, và đoàn con cái của Ta bắt đầu công việc thánh hóa của mình trên thế giới. Đến sau, Hội Thánh thoát được cảnh xáo trộn và bắt đầu công việc thi hành sứ mạng cứu rỗi. Nhưng thằng quỷ Satăng thì đâm ra giận dữ vì thành quả lớn lao của Hội Thánh. Bởi thế cho nên nó gây ra những trở ngại, nó mai phục và quấy phá nhằm làm cho đàn con của Ta sa ngã, nó tạo ra những kẻ thù để bọn này chống lại Hội Thánh. Nhưng trong nhiều thế kỷ, Hội Thánh đã thắng biết bao bè rối, biết bao gương mù là thứ cản trở công việc cứu chuộc nhân loại.
5. Thằng quỷ Satăng đã tạo nên những nỗi đau khổ như thế. Và vì những nỗi đau khổ đó, Hội Thánh đã luôn luôn ở trong tình trạng phải chiến đấu với kẻ thù từ Hỏa Ngục. Nhưng để có thể đương đầu với lũ quỷ này, Hội Thánh đã phải trông nhờ vào các linh mục của Hội Thánh, là những người thánh thiện có nhiệm vụ đi rao giảng chân lý, rao giảng việc thực hành các nhân đức bằng gương sáng trong cuộc sống của mình, rao giảng sự đọc kinh cầu nguyện và sự hy sinh hãm mình, rao giảng lòng yêu mến Thiên Chúa là Ta. Thế nhưng, không phải luôn luôn là như thế, bởi vì trong thời gian đầu, những con trai của Ta đã thoát được những cạm bẫy của ma quỷ và đã chết trong sự thánh thiện, trong tinh thần hăng say, trong sự hy sinh đau khổ và trong tinh thần yêu mến Ta, đã không để cho ma quỷ xâm nhập được vào Hội Thánh của Ta. Và nhờ đó, đám con trai của Ta đã sống trong ánh sáng. Vì Ta thấy lòng hăng say của chúng, thấy lòng yêu mến Chúa của chúng, nên Ta đã bao bọc che chở chúng và Ta đã luôn luôn giúp chúng giữ cho Hội Thánh của Ta được thánh thiện và trong sạch. Nhưng, sau khi đám con trai đầu tiên đó chết đi, đám con trai khác nối tiếp đã đem những tư tưởng ngoại giáo xâm nhập Hội Thánh, gây ra biết bao điều tai hại cho đàn con của Ta. Những linh mục về sau này đã không có sức mạnh, đã không để cho Chúa Thánh Linh hướng dẫn chúng, và rồi chúng đã gục ngã trong tay thằng quỷ Satăng.
6. Có một số giáo hoàng chẳng phải là giáo hoàng, nhưng mà là ngụy giáo hoàng, vì chúng không yêu mến Hội Thánh, chúng không bênh vực và bảo vệ Hội Thánh, chúng không chăm sóc Hội Thánh, chúng không phụng sự Hội Thánh; trái lại, chúng gây ra nhiều điều tai hại cho Hội Thánh.
Có một số trong đám con trai của Ta đã xử sự như những đứa con phản nghịch, và chúng đã hướng dẫn đàn con của Ta trong tinh thần kiêu căng bất phục tùng. Chúng không tỏ ra nỗ lực, chúng không cầu nguyện với lòng khiêm nhường, chúng quên mất cuộc sống khiêm nhường và khôn ngoan; và chúng nhạo cười những lời cảnh báo của Ta.
7. Nhiều kẻ trong đám con trai của Ta đã bỏ đạo, vì chúng quên cầu nguyện để xin Chúa Thánh Linh soi sáng cho. Nhưng Ta yêu thương chúng, Ta không quên chúng, và với tình thương bao la, Ta gửi Chúa Thánh Linh xuống cho chúng. Thế nhưng, những giáo hoàng này, vì kiêu căng tự phụ, đã không muốn nghe lời Ta. Chúng từ khước, không chịu nghe lời của Chúa Thánh Linh nói với chúng qua những công cụ yếu đuối, những công cụ này có khi là người nam, có khi là người nữ. Đã có biết bao công cụ yếu đuối này được Ta gửi đến với sứ mệnh hướng dẫn và khuyến cáo đám con trai này của Ta, một số đã nghe lời Ta, một số khác đã không nghe lời Ta. Những kẻ nghe theo lời Ta là những kẻ có lòng khiêm nhường và có tinh thần biết phục tùng, chúng đã không để cho ma quỷ phá hoại được Hội Thánh của Ta. Còn những kẻ không có lòng khiêm nhường, cũng không có tinh thần phục tùng nghe theo tiếng nói của Ta, thì đã mở cửa cho bọn phản bội Ta xâm nhập Hội Thánh; và làm như thế chúng đã trở thành ngụy giáo hoàng.
8. Hỡi các con của Ta, Ta muốn nói với các con về từ ngữ này, bởi vì nhiều người trong đám con trai của Ta không hiểu rõ về từ ngữ này, và chúng đâm ra hoang mang. Ngụy giáo hoàng không phải là một người lật đổ một giáo hoàng để rồi mình lên ngôi giáo hoàng. Ý nghĩa đích thực của chữ “ngụy giáo hoàng” là như thế này: Một người con trai của ta làm chủ chiên, lãnh đạo Hội Thánh của Ta, nhưng rồi quay ra chống lại Ta, chống lại Giáo Lý của Ta và làm hại đoàn chiên của Ta, thì đó là một ngụy giáo hoàng.
9. Có một số giáo hoàng đã chết trong khi còn mang trọng tội, bởi vì chúng đã không muốn sống khiêm nhường và không biết nghe theo lời của Ta. Nhiều người đã nói: “Làm sao có thể xảy ra điều đó được! Bởi vì các giáo hoàng đều có Chúa Thánh Linh trợ giúp.” Đúng như thế, các giáo hoàng đều có được Chúa Thánh Linh trợ giúp, nhưng nếu chúng không nghe lời Ta, thì Chúa Thánh Linh sẽ bỏ rơi chúng, để mặc chúng với óc phản loạn và với dục vọng của chúng; và khi chúng phạm tội mà không xưng tội với ý chí quyết tâm sẽ không tái phạm nữa, thì điều đó sẽ làm cho chúng không biết nhìn thấy và nghe thấy gì nữa. Qua nhiều thế kỷ, Ta đã chứng tỏ cho chúng biết rằng không có Ta thì chúng chẳng thể cai trị Hội Thánh được, chúng chẳng có thể hướng dẫn dân của Ta trên con đường chính trực, chúng chẳng làm được gì. Ta trao phó Hội Thánh của Ta vào tay chúng để chúng giảng dạy cho con cái của Ta biết Giáo Lý Thánh Thiện và Tinh Tuyền của Ta. Nhưng ngày nay, chúng đã đem giảng dạy những giáo lý giả dối, những giáo lý này lừa bịp đàn con cái của Ta, làm cho con cái của Ta rơi vào tình trạng mất đức tin, xa lìa Giáo Lý chân chính của Ta.
10. Với các con trai của Ta là các giáo hoàng, Ta đã nói với chúng bằng nhiều cách khác nhau, qua nhiều vị thụ khải và nhiều nhà tiên tri khác nhau, và Ta đã nói để chúng tránh khỏi sự lầm lạc. Ta đã nói với chúng nhiều lần, nhưng chúng không hề lưu tâm đến những gì Ta nói. Mẹ Thánh của Ta cũng đã nói với chúng, nhưng chúng cũng chẳng hề quan tâm đến những lời Mẹ Ta đã nói. Hỡi lũ con trai này, thời giờ chẳng còn bao lâu nữa, bởi vì lúa và cỏ dại đã mọc cao và sẵn sàng cho mùa gặt, và đó là ngày tận cùng của thời gian.
11. Trong lịch sử các đời giáo hoàng, có những giáo hoàng tốt cũng như có những giáo hoàng xấu. Cũng có những vị giáo hoàng rất thánh thiện, và cũng có những giáo hoàng là ngụy giáo hoàng. Điều đó có ý nghĩa như thế nào? Điều đó có ý nghĩa rằng một số trong các người con trai của Ta đã để cho mình bị thằng quỷ lừa gạt, và chúng quên rằng mình là những phần tử sống động của một Hội Thánh Duy Nhất và Thánh Thiện. Chúng quên rằng chúng là những phần tử sống động của Hội Thánh của Ta.
12. Và Hội Thánh là một cây nho. Và cây nho đó chính là Ta. Ta là Đấng nuôi nấng đàn con của Ta. Ta là cây nho chân chính và Cha của Ta là người trồng nho. Và tất cả những ngành nho nào không sinh ra trái nho, thì Ta sẽ chặt đứt; còn những ngành nho nào sinh ra trái, Ta sẽ tỉa xén để nó sinh ra nhiều trái hơn.
Các con trai của Ta là những ngành nho, và kẻ nào trung thành ở với Ta thì Ta sẽ ở với nó, và nó sẽ sinh ra nhiều trái; những kẻ nào không trung thành ở với Ta, thì sẽ bị chặt đứt như một cành cây khô héo và chết, trở nên vô dụng, chỉ còn để vất vào lửa đời đời.
Chính vì thế, Ta đã bảo chúng rằng chúng phải tỉnh táo, vì ma quỷ rình rập và tìm cách vồ lấy chúng khi chúng không chuẩn bị để đối phó, mặc dầu Ta đã cảnh giác chúng qua những lần Hiện Ra của Ta cũng như những lần Hiện Ra của Mẹ Thánh của Ta.
13. Các con cái của Ta là giáo hoàng, giám mục, linh mục, nam nữ tu sĩ và giáo dân không thể bưng bít một sự thật lớn lao mà Ta đã nói qua bao thế kỷ. Sự thật đó là MỘT GIÁO HOÀNG KHÔNG ĐƯỢC ƠN BẤT KHẢ NGỘ NẾU XA LÌA KHỎI TA; GIÁO HOÀNG CHỈ ĐƯỢC ƠN BẤT KHẢ NGỘ KHI HIỆP NHẤT VỚI TA, BỞI VÌ ĐÓ LÀ CHÍNH CHÚA THÁNH THẦN DÙNG GIÁO HOÀNG ĐỂ PHÁN DẠY. Nếu giáo hoàng không hiệp nhất với Ta thì giáo hoàng cũng chỉ như bao nhiêu người khác, có thể sai lầm và có thể thay đổi. Sự thật lớn lao này là một điều loài người không thể phủ nhận, cho dù có kẻ muốn phủ nhận.
Sự hoang mang đang lan tràn ngự trị trong Hội Thánh hiện nay là một dấu chỉ. Bởi vì khi Ta cầu nguyện trong vườn Giệtsêmani. Ta đã đem Phêrô và mấy môn đệ khác đi theo để chúng có thể tháp tùng Ta trong cơn sầu muộn; nhưng chúng đã chẳng tháp tùng Ta, vì chúng đã lăn ra ngủ và chúng không thể cầu nguyện. Ta đã cầu nguyện, rồi lại cầu nguyện, trong khi các môn đệ của Ta thì ngủ. Khi thấy Phêrô ngủ, Ta đã nói: “Hỡi Simong, con buồn ngủ phải không? Con không thể thức với Thầy một giờ đồng hồ sao? Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi sa chước cám dỗ, tâm trí thì sẵn sàng, nhưng xác thịt thì yếu đuối”. Ta lại đi cầu nguyện và khi Ta trở lại, Ta thấy các môn đệ còn ngủ, mắt của chúng nặng trĩu vì buồn ngủ, và chúng không biết trả lời với Ta thế nào. Ta lại bỏ chúng đi cầu nguyện lần thứ ba. Và sau cùng Ta bảo chúng: “Bây giờ thì chúng con cứ ngủ đi, vì vậy giờ đã đến lúc Ta bị trao vào tay kẻ tội lỗi”.
14. Phêrô là hình ảnh của vị giáo hoàng đầu tiên; và vì là giáo hoàng, Phêrô đại diện cho các người khác sẽ nắm giữ địa vị đó trong Hội Thánh của Ta; và trong khi Phêrô cùng với các môn đệ khác ngủ, thì Giuđa làm việc để nạp Ta cho kẻ thù. Nhưng Ta đã cầu nguyện cùng Chúa Cha cho Hội Thánh này, để Hội Thánh sẽ toàn thắng trong trận chiến vĩ đại này. Vào lúc đó, Ta gọi Phêrô là Simong, vì lúc đó Ta chưa coi nó như là giáo hoàng.
Phêrô phải được thử thách, trước khi nó được gọi là “Tảng Đá”. Như mọi người đều biết, Phêrô chối Ta ba lần. Và Ta đã cho phép điều này xảy ra để cho nhân loại thấy lòng thương xót của Thiên Chúa, để mọi người có thể hiểu được rằng, nếu Phêrô đã chối bỏ Ta, thì những giáo hoàng nối tiếp sau Phêrô sẽ ra thế nào. Nếu Phêrô chối bỏ Ta là Đấng đã dạy dỗ nó, đã yêu thương nó, đã coi nó như một người bạn, thế mà nó còn chối bỏ Ta, vậy thì những giáo hoàng sau này, là những kẻ chưa hề được Ta tỏ mình ra một cách nhãn tiền, sẽ đối xử ra sao?
15. Phêrô đã có thể chối bỏ Ta. Và điều đó đã được Ta cho phép xảy ra để loài người biết rằng giáo hoàng cũng chỉ là người, cũng như bao người khác, với những thiếu sót, những vấn đề khó khăn, những trở ngại trục trặc, những hoài nghi và nhất là với sự thiếu lòng yêu mến Ta; và cũng là để chứng tỏ rằng trong Hội Thánh cũng có giáo hoàng là người trong nhân loại. Và vì giáo hoàng là người trong nhân loại, nên cũng có những kẻ kiêu căng ngạo mạn, cũng có những kẻ yếu đuối và hèn nhát, nhưng cũng có những kẻ rất thánh thiện.
Vụ Phêrô chối Chúa mang ý nghĩa của hai biến cố rất quan trọng, đó là ý nghĩa của sự khởi đầu một thời gian và ý nghĩa của sự tận cùng một thời gian. Phêrô là hình ảnh một giáo hoàng của thời kỳ đầu và hình ảnh một giáo hoàng của thời kỳ tận cùng. Phêrô ám chỉ một giáo hoàng mê ngủ, một Hội Thánh mê ngủ, trong lúc kẻ thù làm việc để tìm cách phá hủy Hội Thánh. Và Ta cầu xin Chúa Cha Muôn Đời cho Hội Thánh. Và Ta cầu nguyện, vì giáo hoàng cùng các người cộng sự viên của giáo hoàng hiện nay đang ngủ, ngủ một cách say mê, đồng thời không hề biết rằng trong khi mình ngủ, thì thằng quỷ làm việc để cướp đoạt các linh hồn và để phá hủy Hội Thánh. Và cũng vì lý do này nên Ta đã nói: “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì các con không biết ngày giờ. Hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện để các con khỏi sa chước cám dỗ.”
16. Chúng đã không để ý đến Ta, chúng đã bỏ sự cầu nguyện và sự ăn năn thống hối. Vì thế, chúng đã trở nên mồi ngon cho Satăng, vì thằng quỷ thấy chúng mê ngủ thì nó dễ dàng gieo rắc hạt cỏ dại vào ruộng lúa là Hội Thánh của Ta, gieo rắc sự hoang mang và tội lỗi. Và đám con của Ta là các giáo hoàng, là linh mục, giám mục, hồng y và nữ tu đang mê ngủ, bởi thế cho nên đã không biết khi nào thằng quỷ đã xâm nhập được vào Hội Thánh và đã gây ra biết bao sự xáo trộn. Và vì đây là một lỗi lầm rất lớn lao, cho nên nếu chúng không ăn năn hối cải và sửa chữa lỗi lầm lớn lao này, thì chúng sẽ bị kết án phạt.
Hỡi các con thân yêu, Ta muốn nhắc lại một lần nữa rằng, như Phêrô đã chối Ta thuở trước thế nào, thì ngày nay Gioan Phaolô II cũng đã chối Ta như vậy. Phúc cho những kẻ không nhiễm lấy gương mù vì lời Ta đang nói đây, bởi vì hôm nay Ta muốn nói cho chúng con nghe những sự thật.
Hỡi các con thân yêu, chúng con hãy mở mắt ra, hãy quan sát thời sự: Sự gian ác của quỷ đã xâm nhập Hội Thánh. Gioan Phaolô II đã chối Ta khi nó không chịu nghe theo lời kêu gọi của Ta bảo nó phải hủy diệt giáo lý của Công Đồng Vatican II; vì giáo lý này chống lại Ta khi nó không muốn trở lại với Thánh Lễ Triđentinô, không muốn từ bỏ Thánh Lễ theo Nghi Thức Mới Novus Ordo; khi nó bách hại các linh mục chân chính và giáo dân chân chính của Ta; khi nó liên kết với những kẻ vô đạo và đem tà thần đặt vào trong Thánh Đường của Ta. Vì lý do đó, nó không thể tránh được cuộc trừng phạt, bởi vì với tư cách là đại diện của Ta, nó phải lo cho con cái của Ta ăn năn thống hối, và nhờ đó rất nhiều người sẽ được cứu rỗi, nhưng nó không nghe lời Ta và cũng chẳng thay đổi đường lối hành động của nó.
17. Đám con của Ta là giáo hoàng cũng như các linh mục không nhìn thấy sự ác hại do chúng đem xâm nhập vào Hội Thánh. Và vì không thấy như vậy, nên chúng nó đã đi theo con đường không phải do Ta, Đấng Sáng Lập Thần Thiêng, đã vạch ra cho chúng nó phải theo, mà chúng nó lại đi theo con đường đưa chúng nó tới chỗ mất Đức Tin, bởi vì chúng nó đã thay đổi Giáo Lý Thánh Thiện của Ta, thay đổi Cuộc Hy Tế Vĩnh Cửu mà Ta đã đặt để trong Hội Thánh của Ta.
Hỡi các con thân yêu, các con phải nghe lời Ta và phải hiểu rằng thời giờ đang đi đến chỗ tận cùng, và phải hiểu rằng cuộc đại trừng phạt mà Ta đã loan báo qua nhiều vị thụ khải là cuộc trừng phạt đang tới gần.
Hãy nghe tiếng gọi thống thiết của Ta, bởi vì Tên Ngụy Kitô đang sắp sửa ra mắt trước toàn thể thế giới và nó sẽ ngồi vào ngai của Ta, bởi vì nhiều kẻ làm tay sai cho nó hiện đang cai trị Hội Thánh của Ta và chúng là những kẻ đang chuẩn bị cho Hội Thánh để đón chờ nó. Những kẻ có trách nhiệm lo việc cho Hội Thánh thì lại đang ngủ, và thằng quỷ thì lợi dụng sự lơ đãng chểnh mảng nặng nề của giới lãnh đạo Hội Thánh để gieo rắc mầm mống ác hại vào trong Hội Thánh. Và mầm mống ác hại của quỷ hiện đã sinh hoa kết trái và đang gây tai hại cho biết bao người trong đoàn chiên của Ta, nó gây hại cho toàn thể nhân loại.
Hội Thánh sẽ mãi mãi bị nguy hiểm, nhưng nay là lúc chúng con phải cẩn thận và là lúc phải sống khôn ngoan để không bị rơi vào sai lầm, phải sống khôn ngoan để được Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn, hầu thấy được ở đâu có sự nguy hiểm mà xa lánh.
18. Đây là thời đại Satăng được đưa vào xâm nhập Hội Thánh. Ta đã nói điều đó trong Kinh Thánh, nhưng các kẻ trong giới lãnh đạo Hội Thánh thì lại không hiểu. Chúng nó nhạo cười các lời tiên tri nói về điều đó, và chúng nó gạt bỏ những lời tiên tri đó. Và vì thế, chúng nó đã đem Hội Thánh đến tình trạng tan rã như hiện nay. Thực vậy, thằng quỷ Satăng đang phá hủy Hội Thánh, trong khi những kẻ lãnh đạo Hội Thánh thì lại không biết điều đó. Nếu có những linh mục hay người nào khác biết và nói ra, thì liền bị bịt miệng; làm như vậy là chúng đang tiếp tay với Satăng để cho mọi công việc của quỷ được tiến hành dễ dàng.
Sự ác hại của quỷ bắt đầu xảy ra khi loài người, kể cả những kẻ đã hiến mình cho Chúa, quên Thiên Chúa và lại ôm lấy những giáo lý ngoại lai; một số còn làm loạn chống lại Thiên Chúa, chúng ủng hộ sự khôn ngoan của người đời, đồng thời chúng khước từ sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Chúng đã bỏ Ta để theo đuổi một giấc mộng, để đâm ra tranh cãi và phạm hết lầm lỗi này đến lầm lỗi khác. Chúng không muốn hiểu và cũng chẳng muốn nài xin Chúa Thánh Linh soi sáng để chúng hiểu; và rồi từ từ chúng rơi vào chỗ bóng tối sâu thẳm.
19. Thằng quỷ Satăng vốn luôn luôn muốn hủy diệt Hội Thánh, vì nó biết rằng, có Hội Thánh trên mặt đất, thì nhiều linh hồn sẽ được cứu rỗi và thoát khỏi bàn tay của nó. Và vì thế, nó lợi dụng lòng kiêu căng tự phụ khoe khoang của loài người để thổi vào Hội Thánh những giáo lý vô thần ngoại lai và làm cho Hội Thánh sa ngã. Những kẻ đầu tiên sa vào lưới của Satăng là những kẻ sống xa Ta, những kẻ tội lỗi, không thấy được sự ác hại của quỷ đang lơ lửng trên đầu của chúng, và chúng gia tăng phạm tội, làm cho thằng quỷ rất đỗi vui mừng, nhưng làm cho Ta rất đau buồn.
Có những lý thuyết khủng khiếp của những triết gia vô đạo phát sinh ra trên thế giới, những triết thuyết này từ từ gây ra sự chết về phần linh hồn cho lũ con của Ta, và không phải chỉ gây ra sự chết cho lũ con của Ta, mà là sự chết cho toàn thể nhân loại. Thằng quỷ toàn thắng với sự tiếp tay và giúp đỡ của những kẻ đem những triết thuyết đó vào cho đàn con của Ta, và rồi từ đó bắt đầu một sự nhiễm độc lớn lao trong Hội Thánh. Loài người chấp nhận những triết thuyết vô đạo đó, và điều này làm cho loài người quên mất nguồn gốc thần thiêng của mình, quên mất đời sống thiêng liêng và thánh thiện theo một khuôn mẫu hoàn thiện do Ta đem đến cho chúng, và chúng đổi lấy một đời sống vật chất, tối tăm và trống rỗng.
Sự ác hại của quỷ trên thế giới và trong Hội Thánh đã bành trướng lớn mạnh, nhưng đám con ngây ngô của Ta thì lại phản ứng chậm chạp, chúng không ý thức được rằng chúng đang ở trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Sự ươn ái biếng nhác của chúng đã không chận đứng kịp thời các sự ác hại của quỷ, làm cho quần chúng đâm ra hoàn toàn dửng dưng đối với các quan điểm khác nhau về các quyền tự do của con người thời đại này, và đó là điều giết hại các linh hồn.
20. Sự ác hại của quỷ ngày càng lớn mạnh hơn, và Mẹ của Ta đã hiện ra với các con của Ta, nhưng các con của Ta không nghe lời Mẹ. Và vì chúng bác bỏ các sứ điệp của Đức Mẹ, nên tất cả các sự ác hại đã được Đức Mẹ loan báo đều đã dồn dập xảy tới, vì lũ con của Ta thay vì sửa đổi đời sống và từ bỏ tội lỗi, thì chúng lại càng phạm tội nhiều hơn.
Sự ác hại của quỷ lan tràn lớn mạnh đến nỗi làm cho dân số những người con thánh thiện trở nên sút giảm nặng nề. Sự bành trướng tinh thần vô đạo đáng sợ, các hiệp hội bí mật, chủ thuyết tân đại, chủ nghĩa cộng sản và sự ác hại của quỷ đang cai trị thế giới, tất cả đều đã toa rập âm mưu với nhau để làm giảm sút con số tín đồ và phá hủy Hội Thánh.
Tất cả những điều đó đều đã được Đức Mẹ là Rất Thánh Đồng Trinh Maria loan báo tại La Salette và Fatima, nhưng chẳng có một giáo hoàng nào trong số đàn con của Ta vâng lời nghe theo. Chẳng có giáo hoàng nào biết nghe những lời cảnh báo, lại còn khinh khi các lời cảnh báo đó, và vì thế, đã đem đến sự hủy hoại các linh hồn. Sự ác hại đã đến, vì lũ con của Ta không nghe các lời cảnh báo của Ta và các lời khuyên của Mẹ Thánh, tất cả các lời cảnh báo và lời khuyên nhủ này đều đã được thông tri cho các giáo hoàng, nhưng vì lòng kiêu căng tự phụ, chúng đã luôn luôn khinh thường các lời cảnh báo và khuyên nhủ đó.
Sự ác hại của quỷ hiện đã lớn mạnh đến nỗi, muốn tránh khỏi tai họa lớn lao này, cần phải có một đức tin dũng cảm, bởi vì hiện nay đàn con chân chính của Ta cần có một đức tin như thế mới có thể chống lại nổi cuộc tấn công của thằng quỷ gian ác, và để có thể tiếp tục được đời sống trong ân sủng của Thiên Chúa.
Vì những lời cảnh báo của Mẹ Thánh của Ta tại Fatima đã không được nghe theo, nên chiến tranh đã xảy ra và đã để lại nhiều vết thương nặng nề trong Hội Thánh cũng như trên thế giới.
21. Nhiều người trong đám con cái của Ta đã mất đức tin và bỏ con đường chính đạo để ra đi trong sự buồn rầu sầu khổ, ra đi để đi theo những con đường khác.
Chỉ còn một số rất ít người trung thành với đức tin, trong khi đó, các giáo hoàng thì đã quên mất nghĩa vụ linh thiêng của mình, là phải hướng dẫn và dạy bảo đàn con của Ta cho chúng biết Giáo Lý chân chính của Ta; các giáo hoàng đã quên mất lòng yêu mến và phụng sự Mẹ Thánh của Ta. Và vì thế, nhiều người không biết gì đến các chân lý cần thiết cho phần rỗi linh hồn của mình; và trong sự ngu dốt đó, sự ác hại của quỷ xâm nhập và làm mờ tối các linh hồn.
Chiến tranh đã đem đến một sự xáo trộn trầm trọng, và tất cả những gì là quý giá nơi con người đều đã sụp đổ, nhường chỗ cho những gì là ác dữ của quỷ, là những điều thằng quỷ Satăng và bè lũ tay sai đã từng chiến đấu trong bao năm để cố đem xâm nhập vào và bành trướng trong linh hồn đàn con của Ta.
22. Sự ác dữ của quỷ đã xâm nhập vào thế giới, nhưng sự xâm nhập có tính cách quyết định và tối hậu là sự xâm nhập vào Hội Thánh, và nó đã xâm nhập được vào Hội Thánh nhờ một lỗi lầm nặng nề của Gioan XXIII, khi giáo hoàng này triệu tập một công đồng khốn nạn. Tinh thần của ác quỷ Satăng đã dứt khoát xâm nhập được vào Hội Thánh, và tất cả những gì bọn tay sai của quỷ đã làm nhờ những mánh khóe gian xảo bịp bợm thì đều đã được công bố. Và thế là bùng ra những vụ nổi loạn đầu tiên, thế là Giáo Lý Duy Nhất và Thánh Thiện mà Ta đã đặt để trong Hội Thánh của Ta bắt đầu đổ nát tan tành từng mảnh.
Và chính những linh mục đó, những linh mục không muốn có các tín điều, không muốn có các bí tích, chúng bắt đầu nói đến sự Nhập Thể làm người, sự Sống Lại, sự trinh tiết của Mẹ Thánh Ta, và rồi chúng bắt đầu gây hoang mang trong đầu óc lũ con của Ta bằng những lý thuyết sai lầm và xúc phạm của chúng.
23. Sự ác dữ của quỷ xâm nhập được vào Hội Thánh đã đem đến cho thằng quỷ một cuộc chiến thắng vĩ đại, một điều mà nó đã cố gắng thực hiện từ lâu năm rồi. Sự ác dữ của quỷ được đem xâm nhập vào Hội Thánh phá hủy Giáo Lý Thánh Thiện và Tinh Tuyền của Ta, và việc đem xâm nhập đó lại do chính một giáo hoàng thực hiện. Việc đó không do đám con chân chính của Ta, cũng chẳng do các vị thụ khải chân chính của Ta, cũng chẳng do Ta, mà do chính các giáo hoàng đã gây ra, chính nhiều giáo hoàng khác nhau đã làm việc đó, các giáo hoàng này đã cộng tác với quỷ Satăng để thực hiện được điều đó; và Gioan Phaolô II đã hỗ trợ giáo lý giả dối này, bất chấp những gì có thể xảy ra, làm thiệt hại cho linh hồn đám con cái của Ta.
Chính các giáo hoàng đã hỗ trợ cho Satăng, trong khi các giáo hoàng có nhiệm vụ phải săn sóc và coi chừng canh giữ đoàn chiên và Hội Thánh, thì chính các giáo hoàng lại là những kẻ đem trao đoàn chiên và Hội Thánh cho Satăng, bởi vì các giáo hoàng không muốn nghe các lời cảnh báo của Mẹ Thánh của Ta cũng như các lời cảnh báo của Ta. Mẹ Ta đã nói với chúng tại La Salette, nhưng chẳng có kẻ nào để ý đến những lời của Mẹ Ta, khi Mẹ Ta bảo chúng phải coi chừng những linh mục giả, coi chừng những kẻ làm tay sai cho Satăng xâm nhập Hội Thánh, nhưng chẳng có ai nghe những lời cảnh báo đó, và rồi những kẻ xâm nhập bắt đầu hoạt động từ bên trong Hội Thánh, chỉ vì các giáo hoàng và các cộng sự viên của giáo hoàng đã mê ngủ, không quan tâm, nên đã không được chuẩn bị để đối phó với thằng quỷ.
Các sứ điệp, các lời khuyên và các lời cảnh cáo của Mẹ Thánh của Ta cũng như của Ta đã không được nghe theo, bởi thế sự ác dữ của quỷ đã lớn mạnh hơn. Sự ác dữ của quỷ đã trở nên mạnh mẽ đến nỗi ngày nay Ta không còn cai trị Hội Thánh nữa, mà chính là sự thối nát và sự tự do quá trớn đang cai trị Hội Thánh.
24. Đám con của Ta thì mê ngủ, trong khi chúng ngủ, thì Satăng phá hoại các linh hồn. Chính vì thế, trong lần Ta xuống thế lần thứ nhất, Ta đã hỏi Phêrô rằng thiên hạ nghĩ Ta là ai, thì Phêrô trả lời rằng: “Thầy là Đấng Cứu Thế, là Con Thiên Chúa Hằng Sống.” Và Ta đã nói với Phêrô rằng: “Hỡi Simong, phúc cho con vì chẳng phải do xác thịt mà con biết được điều vừa kể, mà là do Cha của Ta là Đấng ngự trên trời. Và Ta nói thật cho con nghe rằng con là Phêrô nghĩa là Đá, trên viên đá này Ta sẽ xây dựng Hội Thánh của Ta, và các cửa hỏa ngục sẽ không thắng nổi Hội Thánh này.” Ta đã nói như vậy, bởi vì cho dù Satăng có gây chiến chống lại Ta, nó cũng không thể thắng; nhưng điều đó có nghĩa rằng sẽ có một trận chiến, một cuộc chiến đấu, một sự phân chia, và sự phân chia cùng các cuộc chiến đấu này là những điều cần thiết để phát hiện ra những con cái chân chính của Ta, và những con trai con gái chân chính của Đức Chúa Trời sẽ được vinh quang hơn.
Các con trai của Ta là các linh mục đã không hiểu được điều này. Vậy thì tại sao Ta lại phải viết ra những lời này để rồi chẳng đem lại lợi ích gì cho chúng? Khi Ta nói điều này, Ta có ý nhắc đến một trận chiến lớn lao sẽ xảy ra, trong trận chiến đó, Satăng và Ta sẽ chiến đấu để giành lấy Hội Thánh, vì thế, Ta đã nói: “Hỏa Ngục sẽ không toàn thắng.” Điều đó có nghĩa là Satăng sẽ không mạnh hơn Ta, nó sẽ không thắng, nó sẽ không toàn thắng, nghĩa là sẽ có một bên thắng trận, một bên thua trận, và sẽ phải có một cuộc chiến đấu. Không ai có thể chối cãi được rằng sự việc sẽ phải xảy ra như thế.
Khi Ta hứa với Phêrô, vị giáo hoàng tiên khởi, rằng Hỏa Ngục sẽ không thắng được Hội Thánh của Ta, là Ta có ý nói đến phần linh hồn, chứ không có ý nói đến phần thể xác; và trong trường hợp này, Ta không có ý nói đến tòa nhà kiến trúc Hội Thánh, bởi vì Satăng luôn luôn tấn công thể xác, tấn công phần hữu hình, tấn công cơ cấu vật chất mà mọi người có thể nhìn thấy, đó là tấn công Vatican. Tuy nhiên, Satăng không thể tấn công phần linh thiêng của Hội Thánh, vì Ta nâng đỡ, Ta bao bọc che chở phần này, và đó là phần Hội Thánh sẽ toàn thắng vào thời buổi tận cùng, toàn thắng qua Trái Tim Vẹn Sạch của Mẹ Thánh Đồng Trinh và qua các Vết Thương Cực Thánh của Ta.
Toàn thế giới sẽ được chứng kiến cuộc toàn thắng này, và điều đó sẽ đem đến cho đám con cái chân chính của Ta nỗi vui mừng, đồng thời sẽ đem đến sự xấu hổ và sự chê cười cho những kẻ tưởng rằng phụng sự Ta nhưng thực ra là phụng sự Satăng; và khi chúng nhận ra sự lầm lỗi của mình, thì cũng sẽ là lúc chúng ước ao rằng thà mình đừng có sinh ra thì hơn.
25. Cái ngày đó khủng khiếp biết chừng nào cho những linh mục, giám mục, hồng y, nữ tu, giáo dân và giáo hoàng, là những kẻ đã quên lãng nghĩa vụ thần thiêng của mình, vì đã bóp méo các lời Ta đã phán, cũng như bóp méo các lời cảnh cáo của Ta. Chúng đã không chịu hiểu rằng Hội Thánh là Hôn Thê của Ta, Hội Thánh sẽ phải trải qua một cuộc thử thách lòng chung thủy và lòng yêu thương đối với Hôn Phu; và có vượt qua được cuộc thử thách đó thì mới có sự thắng trận, nếu không có cuộc thử thách thì không thể có sự toàn thắng.
Hỡi các con thân yêu, Hội Thánh hiện đang sắp phải trải qua một thời kỳ đại thống khổ như chưa từng bao giờ xảy ra; và chính vì vậy, Ta bảo các con hãy dâng mình cho Trái Tim Vẹn Sạch của Mẹ Thánh của Ta, như lời Đức Mẹ đã nói, để các con chuẩn bị và sửa soạn. Mọi người phải tự đặt mình dưới sự che chở của Mẹ Thánh của Ta, thì sẽ không phải chết.
26. Ta đã bỏ Vatican và Ta sẽ cho thế giới biết đâu là Hội Thánh chân chính của Ta, bởi vì Ta ở đâu thì Hội Thánh của Ta cũng ở đó. Và Ta sẽ phái Êlia và Ênoch là hai nhân chứng của Ta trước thế giới, hai nhân chứng này sẽ bảo cho các con biết Hội Thánh chân chính của Ta ở đâu, bởi vì Ta đã nói rằng cửa Hỏa Ngục sẽ không thắng nổi Hội Thánh của Ta. Ta hiện đang ở và sẽ ở với Hội Thánh chân chính của Ta.
27. Cả thế giới sẽ nhìn thấy CUỘC BÁCH HẠI SAU CÙNG CHỐNG LẠI HỘI THÁNH, là cuộc bách hại lớn lao do tên Ngụy Kitô thi hành nhằm chống lại đàn con chân chính của Ta, bởi vì Hội Thánh là Hôn Thê của Chúa Kitô nên phải chứng tỏ tình yêu thương và lòng chung thủy đối với Thiên Chúa, đối với Hôn Phu của mình; và Hội Thánh cùng với đàn chiên của mình phải làm chứng về tình yêu thương đó trước mặt nhân dân thế giới.
Hội Thánh chân chính của Thiên Chúa, Hội Thánh do Ta thành lập sẽ được phơi bày cho toàn thể thế giới trông thấy, và lúc đó, lúc mà Hội Thánh chân chính của Ta tách rời khỏi cái Hội Thánh mà thế giới đang thấy, sẽ là lúc Hội Thánh chân chính của Ta sẽ hiện nguyên hình với bộ mặt thực của mình để mọi người có thể nhận diện chính xác.
Cuộc bách hại của tên Ngụy Kitô sẽ chứng tỏ rằng Hội Thánh đó, Hội Thánh sẽ được gọi là “HỘI THÁNH ĐAU KHỔ” đang sắp xuất hiện, bởi vì Hội Thánh đó sẽ mang trên thân xác cũng như linh hồn của mình những thương tích, những nỗi đau khổ, những nước mắt và những nỗi đau đớn của Hôn Phu của mình, là Thầy và là Chúa của mình.
Hội Thánh Đau Khổ này sẽ được phơi bày cho thế giới nhìn thấy, và thế giới sẽ được phân chia ra làm hai: một bên là kẻ lành và một bên là kẻ dữ. Đàn con của Ta sẽ là lúa hay là cỏ dại, chính chúng nó sẽ phải tự quyết định điều đó.
Hội Thánh chân chính này, Hội Thánh Đau Khổ này mới chính là Hội Thánh Ta đã hứa rằng cửa Hỏa Ngục không thắng nổi và Ta sẽ ở với Hội Thánh này cùng đàn con của nó cho đến tận thế.
Ta sẽ giữ đúng lời hứa và Ta sẽ không xa lìa khỏi nó, cũng không xa lìa khỏi đàn con của Ta. Và cùng với Trái Tim Vẹn Sạch của Mẹ Thánh của Ta, Ta sẽ đem đến cho Hội Thánh này sự thắng trận dứt khoát, và HỘI THÁNH SẼ TOÀN THẮNG.
28. Và khi thế giới trông thấy Vị Đại Diện chân chính của Ta do Ta nâng lên để cai trị Hội Thánh Đau Khổ này, là Pedro Romano II (Phêrô Người Thành La Mã Đệ Nhị), là giáo hoàng sẽ chăn dắt đoàn chiên của mình giữa nhiều cơn biến loạn đau thương, thì là lúc thành phố xây trên bảy ngọn đồi sẽ bị hủy diệt và Quan Án đáng sợ sẽ phán xét dân của Người.
Điện Vatican sẽ bị hủy diệt, bởi vì tất cả các tội phạm và các lầm lỗi của nó đã làm cho Hội Thánh gian dâm, đã biến Hội Thánh trở thành một con điếm lớn và đáng bị giết chết, bởi vì Vatican đã từ bỏ Thiên Chúa Thật, là Hôn Phu của mình, để ôm lấy Tên Ngụy Kitô; và vì thế, Vatican cần phải bị trừng trị nghiêm khắc.
29. Bằng các lời mặc khải này, Ta bày tỏ cho thế giới biết rằng các giáo hoàng đã có thể tránh khỏi các tai ương này, nhưng chúng đã không muốn nghe lời Mẹ Thánh của Ta, chúng cũng chẳng muốn nghe lời Ta, và trong sự mất đức tin rộng lớn của chúng, chúng đã nổi loạn làm nghịch chống lại Ta và các người con chân chính của Ta. Nhưng Ta sẽ ở với Hội Thánh của Ta, và Ta sẽ bênh vực và giúp đỡ Hội Thánh của Ta cho tới chỗ toàn thắng; và tất cả những người con nào muốn theo Ta và theo Mẹ Ta, là Đức Rất Thánh Đồng Trinh Maria, thì sẽ được cứu.
Hỡi các con thân mến, nếu các con muốn được cứu, các con hãy chạy thoát khỏi Thánh Lễ theo Nghi Thức Mới Novus Ordo là Thánh Lễ phá hủy Cuộc Hy Tế chân chính trên Thập Giá, là Thánh Lễ đã bóp méo sự thật; hãy chạy thoát khỏi các ngẫu tượng; hãy chạy thoát khỏi Phong Trào Thánh Linh Canh Tân; hãy chạy thoát khỏi những giáo lý sai lầm giả dối, là những giáo lý làm cho đàn con của Ta hoang mang; hãy chạy thoát khỏi giáo hoàng là người chẳng phải giáo hoàng chân chính của Ta; hãy chạy thoát khỏi các linh mục giả; hãy chạy thoát khỏi các nam nữ tu sĩ giả; hãy chạy thoát khỏi nhóm thượng tân; hãy chạy thoát khỏi bọn Cộng Sản; hãy chạy thoát khỏi bọn người Do Thái, là những kẻ đã giết Đức Chúa Trời; hãy chạy thoát khỏi Hội Thánh đã mất đức tin; hãy chạy thoát khỏi Tên Ngụy Kitô; hãy chạy thoát khỏi, nếu các con không muốn bị ghi dấu và đánh số cùng với những kẻ nổi lên chống lại Chúa Kitô Thật.
Hỡi các con thân yêu, các con hãy nghe và tin lời Ta, các kẻ theo Phong Trào Thánh Linh Canh Tân đã phá hoại Hội Thánh bằng những lời ca hát, bằng những điệu nhảy múa của chúng và bằng thần linh của chúng, chẳng phải Chúa Thánh Linh chân chính mà là thần linh ô uế của Satăng, là đứa dẫn đưa chúng tới con đường diệt vong.
Hỡi các con thân yêu, Ta là Giêsu Thiên Chúa của các con, bảo các con điều này, và Ta là Chân Lý và là Sinh Lộ, Ta không bao giờ lừa dối các con.
30. Hãy phá hủy những giáo điều giả dối hiện đang ngự trị trong tâm hồn các con và là những giáo điều hiện đang được coi là những giáo điều hợp thời trong Hội Thánh. Hãy hủy diệt những giáo điều đó, trước khi những giáo điều đó hủy diệt các con, hủy diệt một cách trọn vẹn.
Lời kêu gọi này có tính cách khẩn thiết, vô cùng khẩn thiết, bởi vì hiện nay là lúc Cơn Thịnh Nộ và Công Lý của Chúa Cha Muôn Đời đang tới gần trái đất để trừng phạt thế giới và trừng phạt Hội Thánh vì những tội lỗi của mọi người; và mọi người sẽ nhận lãnh hình phạt thích đáng với tội lỗi của mình.
Hãy chú ý tới lời kêu gọi khẩn cấp này; nếu trước kia các con không chú ý tới, thì giờ đây hãy chú ý tới ngay, bởi vì sau này sẽ là quá trễ.
31. Lòng kiêu căng tự phụ của lũ con của Ta đã làm cho chúng khước từ Chúa Thánh Linh. Tinh thần bất phục tùng của chúng khi chúng không nghe lời Ta làm cho chúng trở nên mù quáng, trở nên câm và điếc; và chính vì thế chúng rơi vào tay quỷ Satăng; và cũng chính vì thế, còn nhiều điều ác dữ khác đang chờ đợi chúng, vì giáo hoàng mang tước hiệu “Sự Vinh Hiển của Ngành Ôliu” đang tới gần, và dưới triều đại của giáo hoàng này, những tín đồ của Do Thái giáo kiêu căng và tự phụ sẽ được đề cao, và chúng sẽ hạ nhục đám con cái chân chính của Hội Thánh Thiên Chúa; và giấc mơ của người Do Thái là nắm được quyền lực vinh quang trên thế giới sẽ trở thành sự thực. Chúng là dân đã được Thiên Chúa lựa chọn, nhưng Thiên Chúa đã từ bỏ chúng, và Thiên Chúa đã lấy Nước Thiên Đàng khỏi tay chúng; nhưng chúng đã không chịu nhìn nhận sự mất mát lớn lao đó, và chúng phải mang trên vai lời nguyền rủa là những kẻ giết Đức Chúa Trời.
Chúng vẫn còn trông đợi đấng cứu thế của chúng, một đấng cứu thế không giống như Ta, nhưng chúng trông đợi một đấng cứu thế theo như ý muốn của chúng, một đấng cứu thế làm Chúa của trần thế, một đấng cứu thế quyền năng và chiến thắng, mà chỉ nói một lời là đủ bá chủ được mọi người trên mặt đất. Và vì lòng kiêu căng của chúng, nên sự toàn thắng mà lòng chúng ước ao sẽ được phép xảy ra, nhưng sự toàn thắng này không phải do Ta mà có. Và bởi vì thời giờ của chúng đang tới gần, nên Chúng Ta cho phép chúng được hợp nhất lại thành một quốc gia. Khi thời giờ của chúng tới, chúng sẽ được ban cho sự toàn thắng, và chúng sẽ được một đấng cứu thế theo như lòng ao ước và trông đợi của chúng; và đấng cứu thế này sẽ làm cho chúng trở nên hùng mạnh, vì chúng sẽ nhận được quyền lực của Satăng; và chúng sẽ nhận được đấng cứu thế của chúng, kẻ mà chúng đã trông đợi từ lâu, và chúng sẽ chấp nhận kẻ ấy.
Ta sẽ tiếp tục nói cho các con điều này, bởi vì dân của Ta cần phải biết sự thật, cho dù các con không muốn nghe Ta nói. Ta sẽ tiếp tục nói và chỉ bảo cho các con biết điều gì là sai lầm giả dối. Ta không bao giờ cảm thấy mệt mỏi trong việc nói và cảnh báo đàn con trai của Ta, bởi vì cuộc đại trừng phạt đang tới gần trên thế giới, vì thế giới này đã mất Đức Tin không còn tin vào Giáo Lý của Ta nữa.
Hỡi đàn con của Ta, hãy đưa mắt mà nhìn, đây là lý do tại sao Giáo Hội Do Thái đã bị Thiên Chúa từ bỏ; và Thiên Chúa từ bỏ chúng, bởi vì chúng đã không còn Đức Tin để tin vào giáo điều của Thiên Chúa nữa; và chúng đã phạm nhiều tội lỗi làm bùng nổ Cơn Thịnh Nộ của Cha Muôn Đời. Chúng đã không chấp nhận Ta là Đấng Cứu Thế của chúng, là Thiên Chúa của chúng; và chúng đã bị trừng phạt, vì đã đóng đinh Ta vào thập giá. Đây là một sự thật không ai có thể chối cãi được.
32. Hỡi các con thân yêu, những ngày vô cùng khủng khiếp đang tới gần trên thế giới. Thành La Mã sẽ được trao cho số mệnh y như khi xưa chúng rút thăm để lấy áo của Ta. Hội Thánh sẽ rơi vào tình trạng hoang mang. Thế giới sẽ rơi vào tình trạng biến động. Hãy chú tâm nghe các lời van nài của Ta, hãy nghe theo lời Ta nói, hãy nhớ rằng đang sắp tới lúc các Thiên Thần đến phân chia kẻ lành ra khỏi kẻ dữ. Ta sẽ đem kẻ lành, là những kẻ nghe theo lời Ta về Nước Thiên Đàng; còn kẻ dữ, thì Ta sẽ tống xuống Hỏa Ngục, trong đó chúng sẽ khóc lóc than van về những gì chúng đã có thể làm mà không làm, về những gì chúng đã có thể tránh mà không tránh.
Hỡi các con trai, hãy tỉnh thức, vì chẳng bao lâu nữa sẽ đến Ngày Phán Xét Mọi Dân Tộc, vì các dân tộc đã không muốn nhìn nhận Thiên Chúa Thật của chúng chính là Ta, vì chúng đã khinh miệt Chúa Cứu Thế Thật, đã khinh miệt Cuộc Hy Tế của Ta trên Thập Giá. Ngày Phán Xét mọi người trên mặt đất đang tới gần, bởi vì Ta đang nổi giận đối với mọi dân tộc, Ta đang nổi giận đối với tất cả lũ linh mục giả dối và gian dối, vì chúng đã phá hủy đàn con trai chân chính của Ta. Các con, những kẻ nào cử hành Thánh Lễ theo Nghi Thức Mới Novus Ordo đều là con cái của Satăng, và các con, vào Ngày Thịnh Nộ của Cha Muôn Đời, Ta sẽ trao các con cho sự tàn sát, hủy diệt, bởi vì đang sắp tới ngày lưỡi gươm của Ta sẽ được giáng xuống để thanh tẩy mặt đất, thanh tẩy bằng máu và bằng lửa.
33. Khốn cho những kẻ gọi sự gian dối là sự chân thật, và gọi sự chân thật là sự gian dối! Khốn cho những kẻ gọi sự đắng cay là sự ngọt ngào, và sự ngọt ngào là sự đắng cay, bởi vì trong kỳ Ta Tái Lâm, Ta sẽ không đến như một Đấng Cứu Thế nhân từ ngọt ngào, mà là đến với tư cách một Quan Án Công Minh Chính Trực đối với chúng!
Hãy kêu xin lòng thương xót của Ta ngay bây giờ, vì còn thì giờ! Hãy kêu xin sự cầu bầu của Mẹ Thánh Maria Đồng Trinh để chúng con có thể thoát được những tai ương đang sắp xảy tới! Hãy kêu xin Đức Chúa Thánh Thần soi sáng cho chúng con. Hỡi các con trai của Ta, hãy làm như thế, nếu không, chúng con sẽ phải than khóc.
Hỡi dân Ta! Hỡi dân Ta! Các con đừng để cho mình bị lừa; các con hãy theo dõi tình hình thời sự; các con hãy nhìn các dấu chỉ của thời đại; và các con nên nhớ rằng sẽ có ngày các con bị lừa; và vì các con không muốn nghe lời, chúng con sẽ thờ Con Thú; và kẻ nào thờ Con Thú thì sẽ bị án phạt đời đời.
Hỡi những kẻ nào trong các con, đã bị lừa, tưởng rằng các con thờ Ta nhưng không phải vậy, và khi các con nhận ra điều đó, thì đã quá trễ. Lúc đó, các con có muốn trở lại, cũng chẳng được, và các con sẽ bị liệt vào số những kẻ nổi loạn chống lại Chúa Kitô Thật.
34. Hỡi dân Ta, các con hãy chạy khỏi những kẻ đang lừa dối các con, hãy chạy khỏi những kẻ muốn hủy diệt các con. Hãy chạy! Hãy chạy, trước khi quá trễ! Các con hãy hiểu rằng bọn chó sói đói mồi đã xâm nhập được vào Hội Thánh, và chúng là những linh mục giả, những chủ chiên giả.
Các con hãy đi theo các linh mục chân chính, hỡi dân Ta. Hãy đi theo các linh mục chân chính để các con khỏi phải hối hận. Hãy đọc Kinh Thánh thì các con sẽ hiểu được rằng Tên Ngụy Kitô sẽ ngồi lên ngai của Ta, và ngai của Ta chính là Vatican, và vì thế Ta đưa ra lời kêu gọi này.
Hỡi dân Ta, các con hãy nghe lời khuyên của Mẹ Thánh của Ta, thì các con sẽ được sống, bởi vì sắp tới ngày các con cần phải biết chắc chắn là các con đang theo Ta hay đang chống lại Ta; nhưng chính các con là những kẻ có quyền tự do lựa chọn để các con được sống hay chết; và chính vì thế Thiên Chúa đã ban cho các con quyền tự do lựa chọn, và Thiên Chúa đặt Thiên Đàng hay Hỏa Ngục trong tay các con để chính các con phải quyết định sự lựa chọn là ở nơi các con.
Hỡi các con thân yêu, đây là sự thật, phúc cho những kẻ không bị gương mù vì sự thật này, bởi vì các lời tiên tri sẽ được ứng nghiệm, bất kể người ta có tin hay không tin các lời tiên tri đó, các lời tiên tri sẽ được ứng nghiệm.
Hỡi các con, đối với những ai yêu mến Ta, những ai giữ vững đức tin và vững lòng tin Giáo Lý Thánh của Ta, các con hãy vui mừng ngửa mặt lên, vì sự cứu chuộc của các con đang tới gần; và Ta sẽ gửi hai nhân chứng của Ta đến để nâng đỡ các con trong việc vác thánh giá của các con trong thời buổi khó khăn này.
Phúc cho những ai bền gan và vững chí tin vào Giáo Lý chân chính của Ta. Hãy tỉnh thức, vì Ta sắp trở lại; nhưng trước khi Ta tới, thì một kẻ gian ác, là đứa con của Satăng, sẽ xuất hiện; vì thế, hãy tỉnh thức.
Hỡi các con thân yêu, Ta ban phép lành cho các con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.

[Hết]

2 COMMENTS

  1. […] Chúa Giê-su và Đức Mẹ đã mạc khải những thông điệp cảnh báo Hội Thánh cho giáo hoàng Gioan 23 thời đó biết về sự thay đổi nguy hiểm này, nhưng giáo hoàng Gioan 23 đã không vâng lời. Và chính giáo hoàng Gioan 23 đã khai mạc công đồng Vaticano II này, và Chúa Giê-su đã gọi công đồng Vaticano II này là một công đồng khốn nạn (trong thông điệp Guadalupe – số 25: sứ điệp về ngôi vị giáo hoàng). […]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here