Home Tags Kinh thánh khải huyền

Tag: kinh thánh khải huyền

KINH THÁNH – SÁCH KHẢI HUYỀN – Lm. Nguyễn Thế Thuấn

SÁCH KHẢI HUYỀN - tái bản 2017 từ bản 1976 (Phiên dịch: Lm. Nguyễn Thế Thuấn) Chương 1 Lời tựa 1 Mặc khải của Đức Giê-su Ki-tô, mặc...