Home Tags Thông điệp khẩn cấp

Tag: thông điệp khẩn cấp

THÔNG ĐIỆP LA SALETTE DẪN GIẢI 1990 QUA NỮ TU GUAĐALUPÊ

Toàn bộ Thông điệp Guadalupe https://www.youtube.com/watch?v=Q78fuSy_4H4&list=PLJFESaXLlJmDTsF9U7ceiABy81tOdE86P THÔNG ĐIỆP LA SALETTE DẪN GIẢI 1990 DO ĐỨC NỮ ĐỒNG TRINH MARIA MẸ THIÊN CHÚA VÀ MẸ CHÚNG TA BAN CHO...

Thông điệp Guadalupe số 24: SỨ ĐIỆP ĐẶC BIỆT VỀ CÁC...

Toàn bộ Thông điệp Guadalupe SỨ ĐIỆP ĐẶC BIỆT VỀ CÁC LINH MỤC Guatêmala, Ngày 16 Tháng 7 Năm 1989 THÔNG ĐIỆP CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ BAN...

Thông điệp Guadalupe số 23: CUỘC TRỪNG PHẠT

Toàn bộ Thông điệp Guadalupe THÔNG ÐIỆP 23: CUỘC TRỪNG PHẠT (Guatemala Ngày 14 Tháng 9 Năm 1990) THÔNG ÐIỆP SỐ 23 NGÀY ÐỀN TẠ THÔNG ÐIỆP...

Thông điệp Guadalupe số 22: TIÊN TRI GIẢ

Toàn bộ Thông điệp Guadalupe THÔNG ÐIỆP 22: TIÊN TRI GIẢ (Guatemala Ngày 10 Tháng 8 Năm 1990) THÔNG ÐIỆP SỐ 22 NGÀY ÐỀN TẠ THÔNG ÐIỆP...

Thông điệp Guadalupe số 21: CHÚA THÁNH THẦN

Toàn bộ Thông điệp Guadalupe THÔNG ÐIỆP 21: CHÚA THÁNH THẦN (Guatemala Ngày 13 Tháng 7 Năm 1990) THÔNG ÐIỆP SỐ 21 NGÀY ÐỀN TẠ THÔNG ÐIỆP...

Thông điệp Guadalupe số 19: NHỮNG LỜI TIÊN TRI

Toàn bộ Thông điệp Guadalupe THÔNG ÐIỆP 19: NHỮNG LỜI TIÊN TRI (Guatemala Ngày 9 Tháng 3 Năm 1990) THÔNG ÐIỆP SỐ 19 NGÀY ÐỀN TẠ THÔNG...

Thông điệp Guadalupe số 18: KHÔN NGOAN

Toàn bộ Thông điệp Guadalupe THÔNG ÐIỆP 18: KHÔN NGOAN (Guatemala Ngày 12 Tháng 2 Năm 1990) THÔNG ÐIỆP SỐ 19 NGÀY ÐỀN TẠ THÔNG ÐIỆP CỦA...

Thông điệp Guadalupe số 17: HỘI THÁNH

Toàn bộ Thông điệp Guadalupe THÔNG ÐIỆP 17: HỘI THÁNH (Guatemala Ngày 12 Tháng 2 Năm 1990) THÔNG ÐIỆP SỐ 17 NGÀY ÐỀN TẠ THÔNG ÐIỆP CỦA ...

Thông điệp Guadalupe số 16: KHIÊM NHƯỜNG

Toàn bộ Thông điệp Guadalupe THÔNG ĐIỆP 16: KHIÊM NHƯỜNG (Guatemala Ngày 8 Tháng 12 Năm 1989) THÔNG ÐIỆP SỐ 16 NGÀY ÐỀN TẠ THÔNG ÐIỆP CỦA...

Thông điệp Guadalupe số 12: THÁNH THIỆN

Toàn bộ Thông điệp Guadalupe THÔNG ĐIỆP 12: THÁNH THIỆN (Guatemala Ngày 14 Tháng 7 Năm 1989) THÔNG ÐIỆP SỐ 12 NGÀY ÐỀN TẠ THÔNG ÐIỆP CỦA...