Thông điệp Guadalupe số 09: BÍ TÍCH THÁNH THỂ

498
thong-diep-Duc-Me-Guadalupe
thong-diep-Duc-Me-Guadalupe

Toàn bộ Thông điệp Guadalupe

THÔNG ĐIỆP 09: BÍ TÍCH THÁNH THỂ

(Guatemala Ngày 14 Tháng 4 Năm 1989) THÔNG ÐIỆP SỐ 9 NGÀY ÐỀN TẠ
THÔNG ÐIỆP CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ
BAN CHO NHÂN LOẠI 
QUA NỮ TU GUADALUPE

https://www.youtube.com/watch?v=b9YgnqZWs0w

Các con yêu dấu, Cha chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Các con yêu dấu, Chúa Giêsu thành Nazareth, Con của Ðức Trinh Nữ Maria, Thiên Chúa của Tình Yêu, Ðấng chịu chết và đóng đinh trên Thánh Giá vì yêu thương các con, đang nói với các con đây.

Các con thân mến, như luôn luôn Cha đến để dạy dỗ các con, như các con đã biết, những bài học này được giảng dạy cho các con để xóa tan đi sự sai lầm đang hiển trị trên thế giới trong những ngày đen tối này. Và vì lý do đó mà Người Mẹ Thánh Thiện của Cha, cũng chính là Mẹ của các con, cũng có mặt ở đây để dạy dỗ các con, để sự sai lầm đang hiển trị trên thế giới sẽ không đụng chạm đến các con được. Và bằng cách đó các con sẽ là ánh sáng thế gian, ánh sáng mà nhân loại rất cần. Vậy, các con thân mến, hôm nay Cha sẽ nói về một chủ đề rất quan trọng đối với các con, đối với Hội Thánh và toàn thể nhân loại và đó là BÍ TÍCH THÁNH THỂ.

Vâng, các con thân mến, bởi vì các con linh mục của Cha đã và đang thay đổi tất cả những việc này và làm cho các con bị lẫn lộn với những giáo lý mà họ có được thay vì Cha. Cha muốn giải thích cho các con, các con thân mến, thời nay các linh mục xem Bí Tích Thánh Thể một bữa tiệc, đó là một bữa ăn, Cha muốn nói với các con, các con thân mến, điều này sai lầm. BÍ TÍCH THÁNH THỂ LÀ CỦA LỄ HY SINH MÀ CHA ÐÃ CHỊU ÐAU KHỔ TRÊN THẬP GIÁ.

Vì thế, mỗi khi linh mục cử hành Thánh Lễ và dâng bánh và rượu, chúng biến thành Mình và Máu Cha, để mọi phúc lành và ơn sủng có thể được ban cho các con, và Cha đã phán: “vì nhiều người,” khi thiết lập Bí Tích này. Họ vẫn không hiểu rằng Cha hiện diện trong Hình Bánh, Cha hiện diện để ban cho các con tất cả mọi ơn sủng mà các con cần thiết cho linh hồn. Vì thế, các con thân mến, Bí Tích Thánh Thể không đơn thuần chỉ là bữa ăn như nhiều người tin tưởng, bây giờ người ta gọi đó là bữa tiệc, bữa ăn tối, một bữa ăn; họ đã thay thế việc Hy Sinh bằng một lời nguyện đơn giản, bây giờ họ không gọi đó là Hy Lễ, nhưng gọi là Lời Nguyện Thánh Thể. Và không, các con thân mến, Cha muốn các con được cho biết hẳn hoi là không phải như vậy.

Cha hiện diện trong Bí Tích Thánh Thể, Cha đang hiện diện, Cha là thực thể, nhưng các linh mục đã cho người ta một ý niệm sai lầm và các ngài nói đó không còn là Hy Lễ mà Cha chịu đau khổ trên Thập Giá, và các ngài làm cho nó trở nên một bữa ăn đơn thuần.

Các con thân mến, khi làm việc này các ngài đã hạ giá Mình Thánh Cha, các ngài đã hạ giá Máu Thánh Cha, và các ngài không muốn gắn bó với những mệnh lệnh Cha đã ban. Bây giờ, bất cứ loại bánh nào, bất cứ thứ gì được dùng, các ngài gọi đó là Chúa. Không. Các ngài nói rằng trong Kinh Thánh Cha đã ăn tối với các môn đệ, và vì lý do đó mầu nhiệm này chỉ đơn thuần là một bữa ăn, bởi vì Cha đã ăn tối trong lúc thiết lập Bí Tích Thánh Thể.

Các con thân mến, Cha sẽ giải thích cho các con những gì các ngài vẫn không hiểu, bởi vì, vâng, quả thật Cha đã ăn chiên vượt qua và nghi thức này được cử hành bởi người Do Thái, bởi vì họ nhận được lệnh truyền hãy ăn một con chiên để đền tội cho họ, nhưng chiên con này chỉ là hình tượng, một hình tượng của Ðấng sẽ đến sau, Chiên Con Vượt Qua thật, Ðấng mà các con đã biết đó là chính Cha. Vào thời đó, người Do Thái ăn chiên con là hình tượng của Ðấng sẽ đến. Vì thế, họ ăn trong tư thế ngồi, đứng, nằm theo ý muốn của họ, bởi vì họ ăn một con vật, một con chiên, và đó là một bữa ăn. Nhưng vào ngày Thứ Năm Tuần Thánh, ngày mà Cha đã thay thế chiên con thành Mình và Máu Cha, Cha đã hoàn toàn thay đổi tất cả, bởi vì họ, người Do Thái, đã không còn ăn một con chiên đơn thuần, nhưng họ sẽ ăn chính Chúa, Ðấng xóa tội họ. Và vì lý do đó của lễ sẽ trở nên Hy Lễ Bất Diệt, nghĩa là mãi mãi, bởi vì nó sẽ không bao giờ được sửa đổi bởi lề luật trên Trời, bởi vì chiên con của người Do Thái tượng trưng cho Ðấng sẽ đến sau để tha tội và thánh hóa thế gian tội lỗi. Vì lý do đó, sau bữa ăn tối Cha đã nói với các Môn Ðệ và các Tông Ðồ rằng Cha sẽ thiết lập một Giao Ước Mới để hủy bỏ (abolish) giao ước cũ, và như thế, thay vì con thú chiên con, Chiên Thiên Chúa sẽ duy trì, sự thật, Ðấng họ mong đợi trong một thời gian dài. Và cầm lấy bánh, Cha phán: “Hãy lấy mà ăn, đây là mình Cha.” Cha không nói: “Vật này tượng trưng (represent) cho Mình Ta;” Cha nói: “Ðây là Mình Cha.” Và cầm lấy Chén, Cha cũng phán: “Ðây là Máu Cha, Máu sẽ đổ ra để chuộc tội;” và Cha đã nói: “Hãy làm việc này mà nhớ đến Cha,” như thế những thế hệ sau có thể tôn sùng một Thiên Chúa Thật. Ðiều này có nghĩa là trong ngày đó Cha đã thay thế thú vật với Chiên Thiên Chúa, con chiên tượng trưng cho hình ảnh Hy Tế Ðời Ðời chính thật là, cái gọi là, như các con biết, Cái Chết của Cha, và Chiên Con đã bị sát tế để chuộc tội, để thánh hóa thế gian tội lỗi.

Vì thế Cha đã nói với các Tông Ðồ rằng với nghi thức này Cha đã ban Giao Ước Mới cho các con và hủy bỏ giao ước cũ, bởi vì không có lý do gì để nó còn tồn tại, vì Ðấng Ấy đã đến thay thế cho chiên con mà người Do Thái ăn, đã có ở đây. Vì lý do đó, Cha đã linh ứng cho họ phải quỳ gối và tỏ lòng sùng kính Chúa Ðấng đã chết cho họ. Và sau cái chết của Cha Người Mẹ Thánh Thiện của Cha vẫn dạy dỗ cho các con Tông Ðồ của Cha, để các ngài có thể thực hành việc sùng kính này, việc sùng kính mà tất cả mọi con cái của Cha phải tuân theo; và Mẹ tiếp tục dạy dỗ họ.

Cha cũng dạy dỗ họ và nói với họ rằng họ không còn đơn thuần ăn một con vật, nhưng họ ăn chính Thiên Chúa của họ. Vì thế, họ phải lãnh nhận Cha với lòng kính trọng, với tất cả lòng sùng kính và vì thế họ nên quỳ gối như dấu chỉ của lòng sùng kính Chúa Ðấng đã chết cho họ, và chết cho các con, chết cho nhân loại. Vâng, hỡi các con, những ai là con cái thật của Cha, phải sùng kính Cha là Thiên Chúa của mình, đó là Cha, Chúa Giêsu thành Nazareth, Ðấng chết trên Thánh Giá để tỏ lòng yêu mến các con. Nhưng bây giờ những giáo lý mới đã được giới thiệu vào trong Hội Thánh để làm cho con cái của Cha lẫn lộn và họ gọi Bí Tích Thánh Thể, Hy Lễ trên Thánh Giá, chỉ đơn thuần là Lời Nguyện Thánh Thể, mà các con không cần phải sùng kính, bởi vì không có gì ở đó cả. Bây giờ các con thấy ở nhà thờ người ta không còn quỳ gối trước Thiên Chúa của họ, bởi vì họ không muốn các con dâng lên Cha lòng sùng kính, họ lãnh nhận Cha trong tư thế đứng, trong lòng bàn tay của họ. Và điều này không được phép, bởi vì các con phải dâng lên Chúa lòng kính trọng mà Ngài đáng được hưởng và các con phải quỳ gối và linh mục phải trao Mình Thánh Chúa trên lưỡi, không phải trên lòng bàn tay, bởi vì Các con của Cha sẽ lãnh nhận tất cả những ơn sủng, khi tất cả những việc này được làm đúng đắn. Bây giờ các con linh mục của Cha không còn trao mình Thánh Chúa và các ngài để cho người thường làm — những người mà đôi bàn tay không được thánh hiến. Họ trao Mình Thánh Chúa mà không lấy đó làm quan trọng, bởi vì họ nói rằng đây chỉ là một bữa tiệc, đây chỉ là một món ăn đơn thuần, và các con có thể ca hát, nhảy múa, và làm thật nhiều, thật nhiều điều xúc phạm đến Chúa Cha Hằng Hữu và Cha và làm cho Ðức Mẹ khóc, vì khi đã làm những điều này, các con đã hạ giá Mình Thánh Cha, các con đã hạ giá Máu Thánh Cha. Và tất cả, tất cả các con phải ý thức rằng các con đang lãnh nhận Chúa, Thiên Chúa vẫn còn đang giam mình trong Nhà Tạm để ban cho các con sự sống, để ban cho các con ơn lành, và những ơn sủng đó cần thiết cho linh hồn các con. Các con linh mục của Cha không hiểu điều này và các ngài tranh cãi rằng trong Kinh Thánh nói chỉ có một bữa ăn đơn giản xảy ra trong lúc đó. Và đã xảy ra như vậy; họ đã ăn chiên con vượt qua, chiên con là một con vật tượng trưng cho Ðấng đã đến với người Do Thái. Nhưng trong ngày ấy Giao Ước đã thay đổi, Giao Ước Mới đã thay đổi con vật được bỏ sang một bên và thay thế bằng Thiên Chúa Thật, bởi vì một con vật tự nó không có sức mạnh để xóa tội tương đương như Thiên Chúa Thật. Vì là Thiên Chúa, Ngài có quyền năng, và từ lúc đó trở đi, tất cả đã được thay thế bởi Hy Lễ Thật, vì Thiên Chúa Thật đã đến trong thế gian để tỏ Mình cho thế gian và cứu chuộc họ. Bởi thế, những Rước Lễ chúng ta phải quỳ gối và nhận lãnh Bánh Thánh trên lưỡi, bởi vì chúng ta không nhận lãnh đơn thuần một miếng bánh hay một miếng ăn, nhưng nhận lãnh Thiên Chúa – Ðấng đã chết cho chúng ta. Các con linh mục của Cha đã dựa vào những nghi thức của người Do Thái và khi làm điều này, họ từ chối Giáo Lý Cha đã giảng dạy họ, họ từ chối cái chết của Cha, và vì thế, từ chối ơn sủng mà cái chết của Cha đã ban cho tất cả những ai muốn lãnh nhận Cha để có được những ơn sủng này.

Vâng, hỡi các con, tất cả những ai dựa vào Kinh Thánh mà từ chối những gì Cha đang nói với các con đây, đã và đang bị ảnh hưởng bởi Ma Quỷ. Ðó là những đề nghị quỷ mà Chính Ma Quỷ đã khởi xướng và các con không nhận ra rằng mình đang đi đến chỗ diệt vong vì điều đó, bởi vì Ma Quỷ, khi tàn phá Hội Thánh, hắn sẽ tàn phá Bí Tích Thánh Thể: bằng cách thực hành không đúng cách thức, các con sẽ không hiểu những gì các con đang làm và ơn sủng không đến được với các con. Cha đã lập lại với các con điều này nhiều lần, và các con không được duy trì sai lầm đó nữa. Các con linh mục đã từ khước Giáo Lý của Cha. Các ngài không muốn cầu nguyện như các ngài phải làm, các ngài đã cởi bỏ phẩm phục thánh, các ngài đã cởi bỏ tất cả những gì làm phiền và quấy nhiễu các ngài, bởi vì các ngài muốn ở nơi có lạc thú. Và tất cả những ai từ bỏ Giáo Lý mà rút lui (withdraw) khỏi ơn sủng, và tất cả những ai thay đổi sự thật về Bí Tích Thánh Thể và gán cho nó ý nghĩa mà nó không có; cũng rút lui khỏi ơn sủng. Vì thế, các con thân mến, Cha đến để dạy dỗ các con, để tất cả những ai nhầm lẫn sẽ không làm cho các con bị nhầm lẫn, bởi vì đây là thời gian Rất Lộn Xộn (great confision), thời gian Ðại Bội Giáo (Great Apostasy).

Và như Cha đã nói trong một thông điệp khác, chính sự bội giáo là ở đây, ở việc các linh mục không sùng kính Cha như Thiên Chúa, vì các ngài không muốn vâng theo Giáo lý của Cha, các ngài không muốn. Và các ngài buộc người khác, các ngài buộc các con nổi loạn (rebel) và nói rằng: “Tôi sẽ không sùng kính một Thiên Chúa đã chết cho tôi.” Và các ngài dạy cho các con đừng quỳ gối, đừng cầu nguyện, và đừng nghĩ tới việc hy sinh, ăn năn thống hối, và Cha sẽ đến vì Cha cũng đã nói trong Kinh Thánh: “Mỗi khi các con ăn Mình Cha và uống Máu Cha, các con tuyên xưng Cái Chết của Cha cho tới khi Cha lại đến.” Và điều này sẽ sớm xảy ra, các con thân mến, Cha sẽ trở lại trên thế giới và Cha sẽ phán xét tất cả những ai không muốn vâng theo Giáo Lý của Cha, tất cả những ai bỏ phẩm phục sang một bên, tất cả những ai bỏ Cha để đuổi theo lạc thú. Vâng, các con thân mến, Cha cũng muốn nói với các con, các con gái thân yêu của Cha — các nữ tu – các con cũng phạm tội trọng, bởi vì các con đã thay đổi thói quen, bởi vì các con dám đụng đến Mình Thánh của Cha. Và điều này không được phép làm, vì lý do đó Cha đã thiết lập Thiên Chức Linh mục, vì chỉ có Linh Mục mới có thể truyền phép.

Các con nữ tu thân mến, các con đã nổi loạn và làm những điều mang lại ưu phiền cho Người Mẹ Thánh Thiện của Cha và gánh lấy Cơn Thịnh Nộ của Thiên Chúa Cha Hằng Hữu. Một số nữ tu còn đi xa hơn trong việc muốn trở nên như những người đàn bà khác trên thế giới. Họ xử dụng đồ trang điểm, họ rời bỏ quần áo truyền thống để mặc quần tây, họ đã bỏ Thánh Giá để cầm lấy cây đàn guitar. Và điều này hỡi các con gái thân yêu của Cha, Cha cảnh cáo các con, những điều đó sẽ gánh chịu Cơn Thịnh Nộ của Thiên Chúa Cha Hằng Hữu, bởi vì các con không còn là con gái của Cha nữa, các con chỉ giống như bất kỳ người đàn bà hư mất nào trên thế giới, các con không còn mang Thánh Giá như một bằng chứng của tình yêu của các con cho Cha, của đức tin dành cho Cha, của tình yêu mến Cha cho đến chết. Và nhiều người đã đổi Thánh Giá lấy cây đàn guitar và sung sướng hát những bài ca báng bổ trần tục, những bài ca không còn liên quan gì đến Cha.

Vì thế, Cha  cảnh cáo các con, hỡi các con thân mến, nếu các con đã bỏ quần áo truyền thống để mặc quần tây và áo bó sát và tỏ ra thiếu đứng đắn, các con đã đánh thức cơn Thịnh Nộ của Thiên Chúa Cha Hằng Hữu. Và khi ngày ấy tới Cha sẽ xét xử các con, các con sẽ bị thiêu đốt trong lửa đời đời, bởi vì các con không làm chứng cho Cha, bởi vì các con không thành thật với Cha, bởi vì cây đàn guitar — một công cụ do ma quỷ gởi đến, các con đã bỏ cây Thánh Giá. Và các con, hỡi các con gái thân mến của Cha, các con không muốn tin nơi Lời Cha, không muốn nghe lời Cha đang mời gọi các con; các con muốn cây đàn guitar và quần tây hơn, và đồ trang điểm; các con đã đi quá xa Cha, ngay cả khi các con tự xưng mình là tu sĩ, không ai tin các con, bởi vì các con không làm chứng rằng các con là vợ hay là con gái của Cha.

Không, hỡi các con gái thân mến của Cha, Cha đang nói với các con đây, nếu các không muốn bị xét xử, hãy từ bỏ cây đàn guitar, từ bỏ quần tây, từ bỏ những chiếc áo chật.

Và có những nữ tu không đi quá xa, nhưng đã cắt ngắn đi những thói quen tốt, và bây giờ đi vòng quanh như những người đàn bà tầm thường, khoe chân (legs) cho những người đàn ông để họ nhìn thấy chúng. Những bộ quần áo không còn là những bộ đồ truyền thống tỏa ra sự thánh thiện, trong sạch và vô tội cho con người. Nhưng bây giờ quần áo các nữ tu mặc ngắn, chật, theo cách thức để tỏ ra sự hấp dẫn. Ðây là điều các nữ tu nghĩ, nhưng sự hấp dẫn đó, hỡi các con thân mến, sẽ mang các con đến chỗ chết, sẽ mang các con đến những chỗ sâu nhất của Hỏa Ngục. Cha cảnh cáo các con, để các con ăn năn thống hối và trở về con đường cũ, và nhận ra rằng Cha đang nói với các con, nhận ra Cha là Cha của các con, Cha đang than khóc vì sự bất trung và phản bội của các con.

Các con linh mục của Cha cũng thay đổi phẩm phục, và bây giờ các ngài ăn mặc như người thường, các ngài mặc quần áo thời trang và tỏ ra là những linh mục trống rỗng, khờ dại và ngớ ngẩn trên thế giới. Thay vì mang Thánh Giá, các ngài mang súng; thay vì kết hợp với các con của Cha, các con thật sự yêu mến Cha, các ngài lại đi theo những người ngoại đạo. Và bây giờ các ngài không nói về sự hy sinh của Cha trên Thập Giá, các ngài không nói về Kinh Thánh, các ngài không nói về Hỏa Ngục, Thiên Ðàng, những nhân đức hay sự chết. Các ngài không nói về những điều này, hơn thế nữa, các ngài nói về chính trị, xã hội, về những chuyện trong một ngày sẽ tàn lụi. Các ngài đã đổi cây thánh Giá lấy cây đàn guitar và các ngài múa, hát và gào thét alleluia, alleluia, alleluia mà không hiểu rằng những gì các ngài đang làm là thay đổi Giáo Lý của Cha. Và không những chỉ các ngài chịu xét xử, nhưng tất cả những ai đi theo các ngài cũng bị xét xử.

Bởi thế, các con thân mến, hãy mở mắt mà lựa ra những linh mục và nữ tu xấu. Bây giờ là thời buổi mà các con phải tìm kiếm những linh mục và nữ tu thánh thiện, những người còn có Tình Yêu mến Cha, những người còn thật sự ở lại với Cha, với Giáo Lý của Cha. Hãy đi theo các ngài, các con thân mến, hãy tìm kiếm một linh mục thánh thiện, và đừng đi theo những ai làm cho các con bị lẫn lộn và những người sẽ đưa các con xuống Hỏa Ngục cùng với những giáo lý mới của các ngài, với những giáo lý mà các ngài có được từ con người. Bằng cách đó, các ngài đã vi phạm việc Ðại Bội Giáo mà Cha giảng dạy cho các con trước đây.

Vâng, các con thân mến, những ai không muốn sùng kính Cha thì không phải là con cái của Cha, hãy nhớ kỹ điều đó, bởi vì nếu các con không muốn sùng kính Cha, các con đã nổi loạn, các con không muốn nhận Cha là Chúa. Và khi làm việc đó, các con nói giống như ma quỷ khi chúng bị phạt: “Tôi sẽ không phụng sự, tôi sẽ không sùng kính, bởi vì tôi không muốn, bởi vì tôi có thể bằng Chúa.” Nếu các con làm điều này, là vì ma quỷ đã xúi giục các con làm như vậy, và ép buộc các con làm điều đó, làm những gì mà chúng đã làm, không làm việc sùng kính Chúa. Hắn cũng muốn các con không sùng kính Chúa; vì lý do đó hắn đã xúi giục các con linh mục trong Thánh Lễ trao Bánh Lễ trong tư thế đứng, hay trên lòng bàn tay thay vì phân phối Bánh Thánh, những gì họ đang làm là phân phối bánh mì, các ngài phân phối những miếng nhỏ của bất kỳ những loại bánh không chính đáng và không chấp nhận được. Khi các con thấy những việc này, đừng rước lễ, hỡi các con, bởi vì Cha không có ở đó, Cha cảnh cáo các con, Cha không có ở đó, bởi vì Cha không thể ở trong một miếng thịt, trong một miếng khoai tây, trong một miếng bánh làm bằng bất cứ vật liệu nào khác, bởi vì đó không phải là những vật liệu có thể nhận lãnh Thánh Thể Cha.

Bởi thế, Cha cảnh cáo các con, các con thân mến, bây giờ các linh mục nói Mình Cha và Máu Cha là bữa ăn mà mọi người có thể ăn trong tư thế, ngồi, nằm, đứng, hay bất cứ tư thế nào họ muốn, bởi vì người Do Thái làm như vậy. Nhưng hãy nhớ rằng, hỡi các con thân mến, người Do Thái đã bị quở trách, bởi vì họ đã không nhận ra Thiên Chúa Thật, Ðấng Thiên Sai đã đến và đã chết cho họ. Và họ vẫn tiếp tục giữ ý kiến đó và làm hư hỏng các con của Cha. Hỡi các con, ngay cả khi Cha để lại cho họ Giáo Lý Thật, các con đã đi theo những ý kiến vốn lấy đi khỏi các con tất cả mọi ơn sủng, tất cả mọi ơn sủng các con nhận được khi Thánh Lễ được cử hành cách tốt đẹp, Hy Lễ Thánh Thiện của Cha. Ngày nay, Thánh Lễ đã và đang bị hạ xuống thành một bữa tiệc tầm thường. Và điều này, Cha cảnh cáo các con, các con thân mến, là một đề nghị của Ma Quỷ, bởi vì trong Thánh Lễ, Thánh Lễ được cử hành tốt, Thánh Lễ mà các con biết Ai là Ðấng mà các con sẽ lãnh nhận và biết Ai là Ðấng đang hiện diện ở đó, thì ma quỷ không thể đến được, bởi vì Thánh Lễ được cử hành tốt ngăn cản Ma quỷ không vào và quấy phá các con được, và khi Mình Máu Thánh Chúa được trao đúng đắn thì các con có thể lãnh nhận những ân sủng cần thiết cho linh hồn và sự cứu rỗi của các con. Và ngày nay, Thánh Lễ được cử hành như một bữa tiệc. Ma quỷ nhảy múa và hát cùng với các con và chúng đề nghị với các con những điều khủng khiếp.

Vì thế, Cha cảnh cáo các con, đừng tham dự những Thánh Lễ không có Cha hiện diện. Và Cha đang nói với các con, Cha không hiện diện bởi vì người chủ tọa Thánh Lễ là ma quỷ, được sự giúp đỡ của ma quỷ mà đề nghị các con ca hát, nhảy múa, và làm mọi thứ tiếng ồn. Bằng việc la hét, kết quả đạt được là các con không sùng kính Cha nữa, vì âm thanh to lớn làm cho các con không thể tập trung được. Và khi làm nhiều tiếng ồn, họ còn nhảy múa, ca hát và một số người trong họ còn bị ma quỷ chiếm hữu. Vì thế, Cha nói với các con, các con thân mến, hãy tránh xa những Thánh Lễ Canh Tân Ðặc Sủng (Charistmatic Masses). Tránh xa chúng, nếu các con muốn được cứu, bởi vì thời gian sắp tới, các con thân mến, khi tất cả những gì Cha đã nói với các con sẽ ứng nghiệm và các con sẽ thấy Ma Quỷ lộ diện trong những Thánh Lễ này. Hắn đã làm điều này, nhưng các con sẽ thấy rõ hơn và các con sẽ hiểu những gì Cha đã nói với các con.

Vì thế, các con thân mến, Cha đến để dạy dỗ các con, Cha đến để nói với các con sự thật, bởi vì Cha không muốn lừa dối các con, bởi vì Cha là Sự Thật và Sự Thật sẽ không bao giờ lừa dối các con. Các con chỉ đi những nhà thờ mà người ta còn biết cách cử hành Thánh Lễ với sự tôn trọng bởi vì Cha thật sự hiện diện với các con. Nhưng Cha đã nói với các con, trong hầu hết các Thánh Lễ Cha không hiện diện, bởi vì, như các con đã biết, sẽ đến một thời kỳ mà Của Lễ Hy Sinh Ðời Ðời sẽ bị cấm hoạt động, điều này nói về Bí Tích Thánh Thể thật. Các con sẽ hiểu điều này trong tương lai khi các con thấy Ma Quỷ hiện hình trong Hội Thánh. Nhiều người nói rằng Cha phải bảo vệ Hội Thánh, để Ma Quỷ đừng vào, và Cha đang làm điều này bằng cách kêu gọi các con và qua những cuộc Hiện Ra. Nhiều người tin rằng, vì Cha đã một lần nói rằng Cha sẽ bảo vệ Hội Thánh khỏi Ma Quỷ, cho nên họ không tự hạn chế và không vâng lời mời gọi của Cha. Mặc dầu vậy, Cha sẽ bảo vệ Hội Thánh thật của Cha và Hội Thánh thật là Hội Thánh sẽ tiếp tục duy trì Giáo lý của Cha, tiếp tục duy trì Bí Tích Thánh Thể thật, tiếp tục tất cả những gì Cha ra lệnh và dạy dỗ các con.

 Vì thế, Cha đã đến để dạy dỗ các con, các con thân mến, để các con hiểu được điều này,

bởi vì sẽ có một sự Ly Giáo Vĩ Ðại, các con thân mến, và cuộc ly giáo này sẽ chia rẽ Hội Thánh, bởi vì Cha sẽ bảo vệ Hội Thánh của Cha, Giáo Lý của Cha, và Cha sẽ bảo vệ con cái thật của Cha.

Liên quan đến điều này, các con phải cảnh giác và xem xét để không ai lừa dối các con được, bởi vì tất cả những ai đang thay đổi tất cả những gì Cha đã sắp đặt trong Hội Thánh thì không phải là con cái thật của Cha. Ðó là dấu hiệu cho các con. Cha cũng muốn nói với các con, các con thân mến, rằng một khi các con lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể, là các con lãnh nhận Cha, hãy làm dấu Thánh Giá, để thế giới thấy các con là con cái của Cha, bởi vì ai không làm Dấu của Cha, Dấu Thánh Giá, thì không phải là con của Cha; và mỗi người nhận lãnh Bí Tích Thánh Thể trong tư thế đứng trên lòng bàn tay, hay không làm dấu Thánh Giá, thì không phải là con của Cha.

Cha nói điều này với các con, các con thân mến, vì đó là dấu chỉ cho các con, để các con thấy ai là con cái thật và đâu là  Hội Thánh thật, bởi vì Hội Thánh thật là nơi Cha ở đó, Cha, là Chúa, Thiên Chúa của Tình Yêu Ðấng đã chết cho các con. Hy tế Cha dâng trên Thánh Giá, là của Lễ Hy Sinh, không phải là món ăn; các con phải hiểu điều đó, các con thân mến, hãy hiểu biết điều đó.

Và tất cả những ai là con cái thật của Cha, muốn tôn kính Cha mà các linh mục muốn đem đi xa cách Cha, phải quỳ gối và lãnh nhận Cha trên lưỡi, và các con cũng phải làm dấu của Cha, Dấu Thánh Giá, Thánh Giá mà Cha đã chết trên đó. Và khi các con làm điều này, các con sẽ nói: “Lạy Chúa Giêsu, con thuộc về Ngài, bởi vì con làm dấu Thánh Giá, bởi vì con biết Chúa chết trên Thánh Giá cho con. Chúa chết trên Thánh Giá, vì thế con xin dâng lên Cha lòng sùng kính này. Và con nhận lãnh Cha với lòng kính trọng lớn lao, với tình yêu dồi dào. Và như dấu chỉ của lòng sùng kính và tình yêu con có cho Cha, con xin nhận lãnh Cha trong tư thế quỳ gối và trên lưỡi. Và con làm Dấu Thánh Giá, để Cha thấy Con là con Cha và con hiến dâng mình con cho Cha.”

Các con thân mến, đó là điều Cha muốn nói với các con, để các con không bị lẫn lộn như những người khác. Các con biết rằng sự nhầm lẫn này được phép xảy ra để những lời tiên tri có thể được ứng nghiệm, để thế giới có thể thấy rằng Lời Chúa được ứng nghiệm, được ứng nghiệm, được ứng nghiệm. Cha đã đến để dạy dỗ các con, để trong ngày Cơn Thịnh Nộ của Chúa các con sẽ được chuẩn bị, vì tội lỗi con người, tội lỗi thế giới kêu khóc đòi sự trừng phạt.

Vậy, các con thân mến, bây giờ Cha sẽ chúc lành cho những Chuỗi Ảnh, hình ảnh, hoa hồng, cỗ tràng hạt hiện diện ở đây. Cha chúc lành cho chúng Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Ước gì chúng sẽ là những Chuỗi Ảnh bảo vệ các con, là ơn cứu rỗi và sức khỏe của các con và chúng sẽ giúp đỡ cho các con trong những ngày khắc nghiệt đang đến, chúng sẽ giúp cho các con can đảm, và làm nhân chứng cho tình yêu mến Chúa, là Chúa của các con. Vậy, các con thân mến, như Cha đã nói trước đây, nhiều người trong các con sẽ phải làm chứng cho tình yêu mà họ dành cho Cha, bởi vì Cha đã nói với các con rằng con cái ma quỷ và con cái sự sáng phải được phân chia, lúa phải được phân chia khỏi cỏ dại.

Vì thế, Cha đã đến để giảng dạy cho các con, để mỗi người hiểu được những gì mình phải làm, tại sao các con làm điều đó, và để làm gì. Tất cả những điều này là như thế để các con hiểu rằng thời buổi này là thời buổi khó khăn và mỗi người phải làm nhiều cuộc phân định và hiểu rằng các con không còn nhiều thời gian nữa và phải chuẩn bị, và theo những lời khuyên của Mẹ cũng là Mẹ của các con, hãy theo những lời nhắn nhủ của Người, theo tất cả những gì Cha đã dạy dỗ cho các con để các con và những người khác được ơn cứu rỗi. Vậy, các con thân mến, Cha sẽ chờ đợi các con đến lần họp tới mà Ðức Mẹ, Ðức Trinh Nữ Maria, sẽ nói với các con và cho các con thêm những lời dạy dỗ, để các con chuẩn bị tốt cho những ngày này.

Vì thế, các con thân mến, Cha ban phép lành cho các con. Cha chúc lành cho các con

Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin bình an ở lại trong tâm hồn các con. Hãy thực hành tất cả những gì Cha đã nói với các con, bởi vì thời gian sẽ đến, các con thân mến, khi thế giới phải làm chứng cho lòng yêu mến Chúa hay sẽ làm chứng cho tình yêu tên ngụy Kitô. Các con biết rằng thế giới sẽ phân chia ra làm hai phe, thiện và ác, và các con thật của Cha sẽ làm chứng cho tình yêu mến Chúa, và người xấu sẽ làm chứng cho tiên tri giả.

Vậy, các con thân mến, tự đáy Thánh Tâm Cha, Cha ban cho các con bình an và ơn phúc.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here