Thông điệp Guadalupe số 10: ĐỨC TIN

339
thong-diep-Duc-Me-Guadalupe
thong-diep-Duc-Me-Guadalupe

Toàn bộ Thông điệp Guadalupe

THÔNG ĐIỆP 10: ĐỨC TIN

(Guatemala Ngày 12 Tháng 5 Năm 1989) THÔNG ÐIỆP SỐ 10 NGÀY ÐỀN TẠ

THÔNG ÐIỆP CỦA ÐỨC TRINH NỮ MARIA, MẸ THIÊN CHÚA
BAN CHO NHÂN LOẠI QUA NỮ TU GUADALUPE

https://www.youtube.com/watch?v=b9YgnqZWs0w

Các con yêu dấu, Mẹ chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Các con yêu dấu, Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, nói với các con. Như luôn luôn Mẹ đến để giảng dạy cho các con, Như luôn luôn Mẹ đến để dạy dỗ các con, bởi vì các con biết, Con Chí Thánh Mẹ và Mẹ đang làm điều này, để Các con của Mẹ có thể thấy ánh sáng giữa bóng tối đang bao trùm thế giới. Vì thế, Các con thân mến, hôm nay Mẹ sẽ nói với các con một chủ đề quan trọng, đó là ÐỨC TIN. Vâng, hỡi các con, hôm nay Mẹ muốn nói với các con về Ðức Tin. Ðức Tin ngày hôm nay quá lộn xộn nên Mẹ muốn giảng dạy cho các con điều này, để các con có thể chỉ dạy cho người khác, bởi vì làm sáng tỏ những việc này là một điều rất quan trọng đối với các con, để các con đừng mắc sai lầm trên đường đi, để không ai làm cho các con lầm lẫn được. Vâng, các con thân mến, Ðức Tin là một từ không rõ ràng cho nhiều người. Và Mẹ muốn các con hiểu rõ từ đó. Các con thân mến, ÐỨC TIN LÀ MỘT ƠN SỦNG. Ðó là ơn nhưng không; được ban cho những ai đã chịu phép rửa tội, mà Chúa ban cho những ai muốn trở nên con cái Chúa. Ðây là khởi đầu, và Bí Tích Rửa Tội là khởi đầu của Ðức Tin. Ðức Tin phải lớn lên. Giống như hạt giống phải trổ hoa. Các con biết như vậy. Một hạt giống nhỏ được vun trồng, nó phải được sinh ra, tăng trưởng, trổ hoa và kết trái. Ðây là cách thức của Ðức Tin trong các con, hạt giống Ðức Tin ở trong lòng các con, và nó được gieo khi lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội. Vì lý do đó, nhiều người sai lầm về điều đó, vì người ta tin rằng Ðức Tin là niềm tin vào Chúa, và không còn gì hơn nữa; và họ không lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, họ không học hỏi giáo lý thật. Và vì lý do đó các con có thể thấy có nhiều, có rất nhiều giáo lý mà người ta gọi là tôn giáo, và họ cũng tin chúng bởi đức tin. Nhưng, các con thân yêu, Mẹ muốn các con hiểu rằng Ðức Tin không phải là niềm tin vào một thực thể cao siêu, và chỉ có thế, không.

Nhiều tôn giáo do con người sáng tạo ra nói rằng: “Hãy tin và như thế là đủ.” Nhưng không, bởi vì Ðức Tin không việc làm là Ðức Tin chết , bởi vì nó sẽ không sinh hoa quả, bởi vì nó không làm chứng rằng các con có Ðức Tin, và đó có nghĩa là ơn sủng, ơn sủng mà các con tin thật rằng các con đang ở trong sự thật. Nhiều người tin rằng chỉ cần tin là đủ, và như thế là đủ, và họ hài lòng khi chỉ nói rằng yêu mến Chúa, là họ đã làm những gì họ có thể. Nhưng đó không phải là Ðức Tin thật.

Mẹ muốn chỉ dạy cho các con điều này và giải thích cho các con rằng Ðức Tin là niềm tin, nhưng tin rằng Chúa là Cha và các con là con cái của Ngài. Và bởi vì Ngài là Cha, các con phải vâng lời Ngài, bởi vì nếu các con không vâng lời Ngài, thì các con không tin, thì các con không có Ðức Tin, bởi vì Ðức Tin, các con thân mến, là tin tưởng, phó thác và yêu mến; và bởi vì khi yêu, thì các con phó thác và tin tưởng. Và điều này, hỡi các con thân mến, là điều phải được trao ban, để chứng tỏ rằng các con tin vào Chúa, và Ngài là Cha của chúng ta, và tin mọi sự Ngài nói với chúng ta, bởi vì chúng ta trông cậy nơi Ngài. Ðó là Ðức Tin, nhưng với việc làm, bởi vì những ai có Ðức Tin thì yêu mến. Và khi yêu, thì anh ta lắng nghe, và vâng lời, và làm theo Thánh Ý Cha. Ðó là Ðức Tin, trông cậy và tin tưởng rằng khi Chúa nói với các con Ngài sẽ không lừa dối các con, và tin rằng Chúa là Cha Hằng Hữu, Ðấng các con không nhìn thấy, nhưng yêu thương các con, và bởi vì yêu thương các con, Ngài đã nói với các con bằng nhiều hình thức, và Ngài nói với các con luôn luôn như trong thời Cựu Ước, và bây giờ Ngài nói với các con qua các tiên tri của Ngài, và qua Chúng Ta. Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ và Mẹ nói với các con qua các tiên tri. Ðây là Ðức Tin, tin rằng Ngài yêu thương các con, và vì lý do đó Ngài liên lạc với các con, Ngài liên lạc với con cái của Ngài, và chỉ vì tình yêu là động lực khiến Ngài hành động.

Mẹ cũng muốn các con hiểu rằng Ðức Tin là một ơn sủng, một ơn sủng mà nếu các con không chăm sóc, nếu các con không nuôi dưỡng, thì các con sẽ mất. Ðó là lý do mà nhiều người nói: “Tôi đã bị mất Ðức Tin.” Và họ nói như vậy, là vì họ đã để cho ơn sủng chết đi, bởi vì Ðức Tin là một món quà Chúa ban, một món quà, khiến cho các con có thể nhận ra rằng các con là con cái Chúa, nhưng nhiều người không hiểu điều này. Họ tưởng rằng Ðức Tin là khi mình nói rằng tôi là người Công Giáo, tôi là người Tin Lành, và tôi là người Hồi Giáo, tôi là…, cuối cùng thì có quá nhiều thứ, nhưng không. Có nhiều tôn giáo do con người sáng tạo nên, nhưng đó không phải là Ðức Tin thật, bởi vì Ðức Tin là tin vào Thiên Chúa thật, vào Thiên Chúa duy nhất, vào Thiên Chúa Ba Ngôi, vào Thiên Chúa là Tình Yêu trọn vẹn. Vì thế Mẹ đến để giảng dạy cho các con, để các con hiểu biết và phân biệt, vì Ðức Tin, Ðức Tin thật ở việc Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ đã đến và chết trên Thánh Giá vì yêu thương, để những ai tin vào Ngài sẽ được sự sống đời đời.

Và như các con có thể thấy, không có ai trên thế giới, không có ai, không có người Hồi Giáo hay Tin Lành hay bất cứ những ai theo bất cứ đạo nào khác do họ tự sáng chế ra, không ai có Thượng Ðế nào đã chết cho họ cả. Chỉ có Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ đã chết cho các con. Và Ngài đã chết chính là vì để cứu các con, để mở cửa Thiên Ðàng cho các con, để tha thứ tội lỗi cho thế giới. Và như các con có thể thấy, những giáo lý khác nói rằng họ có những ý kiến riêng, tôn giáo riêng. Nhưng đó không phải là Ðức Tin thật. Vì thế, các con phải ý thức điều này và bảo vệ Ðức Tin của các con, vốn được sinh ra bởi Bí Tích Rửa Tội, bởi vì khi được Rửa Tội nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, thì ơn Ðức Tin được ban cho các con, Ðức Tin thật, giáo lý thật, Thiên Chúa thật đã chết cho các con, và Ngài là Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ.

Vì thế, Mẹ muốn các con biết điều này, để các con giúp tất cả những người trên thế giới đang lang thang trong bóng tối, để các con có thể giải thích cho họ, rằng không có thượng đế nào đã chết để cứu họ, chỉ có Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ đã chết trên Thánh Giá, và khi chết, Ngài đã chiến thắng Ma Quỷ. Nhiều người lầm lẫn tất cả những việc này, và tin rằng đức tin là tin vào một điều nào đó. Và không, không phải như vậy, các con phải hiểu rõ điều này. Ðức Tin là tin vào Thiên Chúa thật, như Mẹ đã nói với các con trước đây, Thiên Chúa Ba Ngôi, Thiên Chúa Tình Yêu.

Bây giờ nhiều người trong các con, nhiều người đang lẫn lộn giáo lý của thế giới với giáo lý của họ, khi giảng dạy niềm tin mới và giáo lý mới, và giăng mắc nhiều cạm bẫy của sự suy đồi cho các con, và lấy đi Ðức Tin thật của họ, Ðức Tin rằng Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ đã đến trong thế gian và chết để cứu chuộc họ. Và những điều này rất nguy hiểm, tất cả những gì đang xảy ra, và tất cả những gì các con có thể thấy đã được viết trong Kinh Thánh, để các con hiểu được thời này, thời mà các con phải bảo vệ Ðức Tin của mình, bởi vì thế giới đang lấy đi Ðức Tin của các con, lấy đi Ðức Tin của con cái của Mẹ, lấy đi lòng yêu mến Chúa đã chết cho họ, như đã được nói trong Kinh Thánh. Và lời tiên tri đó đã được ứng nghiệm: “Tại sao các ngươi nổi loạn và các dân nước nói những điều vô nghĩa, những vị vua và hoàng tử đã nổi lên chống lại Thiên Chúa và Ðấng Cứu Tinh của họ, khi nói rằng: Hãy cởi bỏ sự ràng buộc của Ngài, cởi bỏ ách của Ngài? Nhưng Thiên Chúa đang nhìn họ, Và Ngài sẽ nhạo cười họ, khi thời giờ đến, thời giờ Ngài sẽ đổ Cơn Thịnh Nộ của Ngài xuống và sẽ đặt mỗi người vào nơi chốn của họ,” để họ không còn tiếp tục làm cho con cái Mẹ nhầm lẫn nữa. Có nhiều điều nguy hiểm cho Ðức Tin của các con, các con thân mến, bởi vì như Mẹ đã nói, Ðức Tin phải được sinh ra, lớn lên, trổ hoa và kết quả; nếu không nó sẽ chết. Ðó là ơn sủng có thể bị mất đi. Các con có nhận thấy nhiều người Công Giáo đã đi sang những tôn giáo khác, những tôn giáo không có sự thật, và tại sao? Bởi vì họ đã bị mất Ðức Tin, bởi vì hạt giống được vun trồng bởi Bí Tích Rửa Tội đã không trổ hoa vì lý do nào đó, và họ đã không để cho Ðức Tin lớn lên trong họ, để làm cho họ mạnh mẽ, để tăng sức cho họ chống lại những giáo lý mới. Như Mẹ đã nói với các con, thế giới đã nổi lên chống lại Thiên Chúa và Ðấng Cứu Tinh của họ, và các Tiên Tri của Ngài, bởi vì họ không muốn biết gì về Giáo Lý Thánh Thiện, họ không muốn ách của Chúa, và với giáo lý sai lầm của họ, họ đã làm cho con cái của Mẹ đi tìm kiếm lạc thú. Và đây là thời buổi Lãng Quên Thiên Chúa, bởi vì con người không có Ðức Tin muốn lấy đi Ðức Tin của những ai có nó, bởi vì chúng biết rằng con cái Chúa đang đi trên chính lộ. Ðó là đề nghị của Ma Quỷ. Tất cả những tôn giáo do con người sáng chế ra đều do đề nghị của Ma Quỷ để lôi kéo con cái Mẹ đi xa Ðức Tin thật, Ðức Tin vào Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ và Giáo Lý của Người. Vì lý do đó, Mẹ đã đến để báo trước cho các con phải cẩn thận, bởi vì thời gian này, là thời gian mà những lời tiên tri trong Kinh Thánh nói về thế giới sẽ nổi lên chống lại Chúa và các Tiên Tri của Ngài, Ðấng Ðược Xức dầu, và chống lại Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ. Các con thấy điều này, mọi sự được làm để tách rời các con khỏi Ðức Tin thật, Ðức Tin đó từ nơi Ngài. Ðó là lý do khiến họ nổi loạn, và liên kết lại với nhau. Ðó là lý do khiến cho họ làm rất nhiều việc, nhiều việc, bởi vì họ đang chuẩn bị cho lúc những tiếng nói nổi lên gây chiến tranh. Và trong việc này các con phải rất cẩn thận, và hiểu rằng thời gian này rất khó khăn, thời gian khắc nghiệt, bóng tối ngự trị ở khắp nơi. Nhưng các con đừng lo lắng, bởi vì điều này được Chúa Cha Hằng Hữu cho phép, để Lời Ngài sẽ được ứng nghiệm, và con người sẽ thấy quyền năng của Ngài, bởi vì tất cả những điều này, đã được loan báo bởi các tiên tri. Ngài sẽ nhạo cười tất cả những ai nổi lên chống lại Ngài, bởi vì “con người là gì trước mặt Chúa, mà dám từ khước Ngài, và dám lấy đi tình yêu mến Thiên Chúa và Ðấng Cứu Tinh trong lòng con cái Ngài?” Các con phải hiểu điều này, các con thân mến, các con đang ở trong thời kỳ mà người ta nổi loạn và đấu tranh chống lại Chúa, và các con phải cảnh giác, bởi vì người ta đã bắt đầu, người ta đã cởi bỏ ách và không muốn biết gì về Thiên Chúa thật nữa. Họ chỉ nghĩ đến lạc thú và muốn Chúa thỏa mãn những ham muốn của họ; họ muốn Chúa làm hài lòng họ trong mọi sự, họ muốn Chúa chỉ cho họ hạnh phúc, cho họ lạc thú, cho họ vinh quang. Và điều này, các con biết, không đúng, bởi vì Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ chỉ trao ban cho Thánh Giá trước, rồi mới đến Vinh Quang, bởi vì đó là những gì Ngài đã làm, trước hết Ngài phải Ðau Khổ, và rồi được hưởng vinh quang với Chúa Cha. Và đây là dấu hiệu của những người chống lại Chúa, khi tất cả những gì mang lại tiếng thơm như sự thánh hóa, tiếng thơm như sự ăn năn, hy sinh, đau khổ, nước mắt và buồn phiền, thì họ từ chối, bởi vì họ nói, hãy bỏ những gì trói buộc đi, nghĩa là bỏ đi những gì làm phiền đến chúng ta, gây ra vấn đề cho chúng ta. Ðây là lý do mà họ muốn, và họ đã dựng nên, một Ðấng Cứu Thế theo sở thích của họ, và vì lý do đó mà thế giới trống rỗng tình yêu mến Chúa. Họ không hiểu tại sao thế giới lại như vậy. Và như thế, bởi vì kẻ xấu đã bị Ma Quỷ cám dỗ, đã ném giáo lý sai lầm vào trong thế giới, những giáo lý lấy đi Ðức Tin thật vào Chúa và Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ và Mẹ, bởi vì thế giới muốn Chúa Kitô theo sở thích của họ, một Chúa Kitô vui vẻ, một Chúa Kitô nói với họ là không có tội lỗi, rằng họ có thể phạm tội, bởi vì khi các con đầy tội lỗi Ngài cũng sẽ tha thứ cho các con. Các con biết rằng Ngài tha thứ. Ðiều đó đúng. Ngài tha thứ, nhưng có điều kiện. Ðể nhận được ơn sủng, họ phải từ bỏ tội lỗi, bởi vì nếu họ tiếp tục phạm tội, điều đó không đúng.

Bây giờ họ giảng dạy một Chúa Kitô không phạt, một Chúa Kitô du di tội lỗi, du di tất cả những gì làm hại cho linh hồn các con. Và điều này không đúng, không đúng. Họ đã làm cho con cái Mẹ lẫn lộn với ý nghĩ rằng, khi Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ đến thế giới và chết cho các con, và con người cũng chết cho các con. Và họ nói rằng Hội Thánh mà Chúa Giêsu đã đặt nền tảng và Hội Thánh của con người tương đương với nhau. Và các con biết điều đó không đúng. Nó không đúng bởi vì trong những Hội Thánh do con người thiết lập, không có ai chết cho họ cả. Chỉ có Chúa Kitô chết cho loài người. Và đây là dấu hiệu cho các con, để các con không nhầm lẫn, và để các con nhận ra sự thật. Bây giờ người ta nói rằng tất cả những Hội Thánh  phải liên kết, bởi vì các chúa của họ cũng cứu độ, bởi vì các chúa mà họ có đức tin và tin cũng ngang hàng với Con Mẹ, Và điều này không đúng. Tất cả những điều này đều là đề nghị của Ma Quỷ, để giá trị thật và giá trị của Hy Tế của Con Chí Thánh Mẹ trên Thập Giá sẽ bị mất đi, bởi vì nếu điều đó đúng, nghĩa là tất cả các tôn giáo có thể cứu rỗi và mang con cái Mẹ lên Thiên Ðàng, thì không cần Con Chí Thánh Mẹ đến để chết cho các con. Ðiều này xảy ra vì Ma Quỷ muốn con cái Mẹ mất đi ý niệm của Hy Tế trên Thập Giá và không cho đó là quan trọng nữa. Và ơn sủng sẽ mất đi, bởi vì nếu con cái Mẹ tin rằng những người thệ phản được cứu rỗi trong các giáo hội của họ. Nếu người theo đạo Hồi được cứu rỗi, và người Do Thái giáo cũng được cứu rỗi, thì tầm quan trọng của Hy Tế Chúa Giêsu ở chỗ nào? Hy Tế Chúa Giêsu có quan trọng hay không? Tại sao phải hy sinh nhiều, tại sao phải ăn năn thống hối, tại sao phải đau khổ, nếu tôi đi với người Tin Lành để được vui vẻ, vì người ta không đòi hỏi điều gì cả? Ðiều này nhiều người nói: Tôi muốn hạnh phúc, và trong những Hội Thánh này họ nói rằng tôi sẽ có hạnh phúc, và sẽ không có sự buồn phiền hay vấn đề, và mọi sự sẽ yên ổn. Nhưng đây là  cạm bẫy của Ma Quỷ, và nếu các con không cảnh giác, nó sẽ đưa các con tới Hỏa Ngục.

Tất cả những người Công Giáo, Mẹ cảnh cáo các con, các con thân mến, tất cả những ai được rửa tội trong Hội Thánh Công Giáo, có Ðức Tin thật, mà cải đạo, và đi theo những Giáo Phái khác, khi người ta mời gọi họ, và đi theo những giáo lý khác, thì phạm tội trọng, bởi vì họ đã thay ánh sáng bằng bóng tối. Và nếu như họ không ăn năn và chết đi, họ sẽ đi xuống hỏa ngục.

Vì thế, các con thân mến, Mẹ muốn cảnh cáo các con về việc này. Nhiều, nhiều con cái Mẹ đã bỏ Ðức Tin thật, bởi vì họ thích những gì mà một mục sư nào đó nói, hay bởi vì họ chỉ nói về những gì dễ thương, họ không nói về ăn năn và đau khổ, và không có mầu nhiệm. Và thay vì ở đây họ nói rằng có những mầu nhiệm mà họ không hiểu thấu được, và thấy tốt hơn là nên đi với những gì mà họ hiểu được. Và họ chỉ làm một điều là biến đổi ánh sáng thành bóng tối. Và nếu họ chết trong tình trạng như vậy,

họ sẽ xuống Hỏa Ngục, bởi vì họ đã đổi Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ lấy ma quỷ.

Các con phải rất cẩn thận và chỉ dạy cho người khác. Và nếu họ sai lầm, họ có thể thống hối và trở về chính đạo, trước khi những biến cố đã báo trước xảy ra, bởi vì khi chúng ở trên đầu các con, các con không thể làm gì được nữa. Vì thế lúc phải làm tất cả những điều đó là lúc này, bởi vì, như Mẹ đã nói trong lần Hiện Ra khác, Mẹ đã nói rằng, hãy làm ngay bây giờ, bây giờ còn thời gian, bởi vì sau này các con sẽ không còn thời gian, sau này các con sẽ không thể làm được. Và những ai ở trong tình trạng tội trọng sẽ chết về tay tên ngụy Kitô. Mẹ đã lập lại điều này nhiều lần, và Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ cũng vậy. Vì thế Mẹ và Chúa Giêsu đã đến để cảnh cáo thế giới, vì thế giới đang đi đến sự hủy diệt, vì thế giới sẽ sớm thấy ngày tàn của nó. Và tất cả những ai không chuẩn bị sẽ chết. Vì thế, Mẹ mời gọi tất cả những người Công Giáo đã rửa tội Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần, hãy trở về với Ðức Tin thật, nếu họ đã đổi sang những giáo lý sai lầm, những giáo lý vô dụng, bởi vì sau này sẽ không còn thời gian để thống hối và tìm những lối đi sai lầm nữa.

Các con phải được cho biết điều này, bởi vì nhiều, nhiều, nhiều con cái Mẹ đã bỏ ánh

sáng để đổi lấy bóng tối. Và nếu họ vẫn giữ như thế, họ sẽ hư mất. Mẹ mời gọi các con, để trở về với Thiên Chúa thật, trở về với Người Mẹ Thánh thật, bởi vì nếu họ muốn trở về, Chúa sẽ tha thứ cho họ. Nhưng họ phải làm ngay từ bây giờ, khi còn thời gian, bởi vì sau này các con sẽ không thể trở về được. Hãy nhìn xem! Ngay cả các con linh mục của Mẹ cũng sai lầm, khi các ngài nói rằng Hội Thánh Công Giáo, Do Thái Giáo, và Hồi Giáo đều được rỗi. Và điều này không đúng. Các con phải cẩn thận, bởi vì khi tất cả những người nổi loạn và liên kết với nhau để nổi lên chống lại Chúa, thì sẽ quá trễ. Và điều này, các con thân mến, các con đã thấy. Họ liên kết để từ bỏ Thiên Chúa thật. Và đó là điều mà họ đang làm trong lúc này, hiệp nhất tất cả các tôn giáo do con người sáng chế ra với Hội Thánh thật của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ. Vì lý do đó, Mẹ đã đến để cảnh cáo các con lần nữa và lần nữa, để các con canh chừng, để các con trở nên cảnh giác, bởi vì nhiều người sẽ chết, nếu họ không từ bỏ những sai lầm này.

Các con phải lắng nghe lời Mẹ, và tin tưởng, và hiểu biết rằng Ðức Tin là một ơn sủng phải được lớn lên trong lòng các con, trổ hoa, và mạnh mẽ, để không ngọn gió nào của những giáo lý khác lấy đi của các con được lòng yêu mến Chúa Thật.

Các con phải cẩn thận, vì các con đang ở trong thời kỳ được tiên báo, khi tất cả hiệp nhất và nổi lên chống lại Thiên Chúa, và lấy đi mối ràng buộc của Ngài với thế giới. Ðiều này có nghĩa là lấy đi Giáo Lý của Ngài, để con người có thể bỏ Chúa mà đi theo con đường của thế gian, và đi trên con đường rộng, sẽ dẫn họ đi đến sự hủy diệt, bởi vì khi giờ của Cơn Thịnh Nộ Thiên Chúa đến, khi Chúa sẽ tỏ cho các con thấy Ngài là Thiên Chúa Duy Nhất và Thiên Chúa Thật, và nếu các con không được bảo vệ dưới áo choàng Mẹ, các con sẽ không được cứu.

Ðó là lý do mà Mẹ mời gọi con cái Mẹ, để bây giờ khi còn thời gian, các con sẽ chuẩn bị cho Lần Ðến Thứ Hai của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, sẽ đến rất sớm. Ðây là điều Mẹ muốn dạy dỗ cho các con hôm nay, các con thân mến, để các con hiểu được rằng Ðức Tin là một món quà mà con người tự họ có thể nắm bắt từ trong lòng người con cái Mẹ.

Các con phải mạnh mẽ và chiến đấu để bảo vệ Ðức Tin, bảo vệ ơn cứu rỗi, bảo vệ lòng yêu mến Chúa, để không ai lấy đi khỏi các con, để không ai lấy đi được Ðức Tin này, Ðức Tin được lớn lên trong các con, bởi vì Mẹ, như một Người Mẹ, đã khuyên nhủ các con hãy xin với Ðấng Làm Chủ tất cả mọi ơn sủng làm cho Ðức Tin lớn lên trong lòng các con, vì như Mẹ đã nói, Ðức Tin của các con như hạt giống, được trồng trong lòng con người, nhưng người ta phải thích thú, để hạt giống được sinh ra, lớn lên và sinh hoa kết quả. Và đó là bổn phận của các con. Vì thế, các con phải xin Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ tăng cường Ðức Tin các con. Và Ngài sẽ tăng cường nó, để khi thời buổi khó khăn đến, các con sẽ vững vàng trong Ðức Tin, nghĩa là trong Hội Thánh Thật của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ mà chính Ngài đã đặt nền móng.

Các con thân mến, các con phải hiểu điều này. Và dấu chỉ cho các con là, khi tất cả những Hội Thánh thống nhất lại, các con sẽ thấy Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ ở nơi Hội Thánh Thật . Và Ngài đã nói điều này để các con có thể hiểu được nơi Ngài ở, là nơi Hội Thánh của Ngài, Hội Thánh do chính Ngài đã đặt nền móng mà không có sự can thiệp bởi con người, chỉ có Chúa, bởi vì Ngài đã đặt nền móng cho Hội Thánh của Ngài trên trái đất.

Những Hội Thánh khác được sáp nhập là do con người sáng chế ra. Nhưng, các con sẽ thấy điều đó, mà không bị nhầm lẫn, Ngài sẽ cho các con dấu hiệu này:  Khi tất cả Hội Thánh thống nhất và hình thành một Hội Thánh duy nhất với tất cả những Hội Thánh do con người sáng lập ra, và đó là điều mà Ma Quỷ đề nghị, Ngài sẽ nói với các con rằng, nơi nào Ngài ở, là nơi Hội Thánh của Ngài, Hội Thánh do Ngài đặt nền móng, Hội Thánh Thật, bởi vì Ngài sẽ luôn luôn bảo vệ Hội Thánh của Ngài, và sẽ làm điều đó bằng cách thức này, Ngài đã đến để chết, như thế Ngài có thể đặt nền tảng cho Hội Thánh này để cứu rỗi con cái Ngài, bởi vì ngoài Ngài ra, các con thân mến, sẽ không có ơn cứu rỗi. Các con phải hiểu rõ điều này, và thấy dấu chỉ mà Mẹ đã cho các con.

Khi các con thấy dấu hiệu này, dấu hiệu mà các con đã thấy, các con sẽ hiểu Lời Mẹ. Và Ngài sẽ lưu ý khi nói rằng, Nơi nào Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ và Mẹ ở, đó là nơi Hội Thánh mà Ngài đã đặt nền móng sẽ ở đó, để các con sẽ không bị nhầm lẫn.

Vì thế các con phải xin Ngài tăng cường Ðức Tin, ơn sủng mà các con đã nhận được, khi các con chịu phép Rửa Tội. Trong lúc đó, hạt giống Ðức Tin được trồng trong lòng các con, Ðức Tin mà các con phải tăng trưởng. Nghĩa là các con phải hợp tác với Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ và với Mẹ, và tin tưởng, và tin vào Chúa Kitô thật, Ðấng Thiên Sai thật, luôn luôn đi với Mẹ Ngài. Các con không được quên điều này, các con thân mến, các con không được quên điều này.

Vậy, các con thân mến, bây giờ Mẹ chúc lành cho tất cả những Chuỗi Ảnh, để chúng sẽ là sự an ủi, ơn cứu rỗi, ơn bảo vệ và sức khỏe của các con, và chúng sẽ tăng cường Ðức Tin và giúp các con lớn lên trong Ðức Tin, và làm cho các con trở nên mạnh mẽ trước những Hội Thánh do con người sáng chế nên, và đó là sự Ðại Dối Trá, chúng sẽ bị lật đổ trên thế giới.

Bởi thế, các con phải yêu mến Sự Thật và có một Ðức Tin vững vàng, để các con không rơi vào cạm bẫy của sự Ðại Dối Trá, đang đến trên thế giới. Nó đang ở đây rồi, nhưng nó sẽ sớm biểu lộ với tất cả sức mạnh của nó. Vậy, Mẹ chúc lành cho tất cả những Chuỗi Ảnh ở đây Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần Amen.

Ước gì chúng sẽ là ơn cứu độ, ơn bảo vệ, và sức khỏe và ước gì nó sẽ gia tăng Ðức Tin trong lòng các con. Vậy, các con thân mến, Mẹ rất sung sướng được liên lạc với các con. Các con biết rằng Mẹ và Chúa Giêsu luôn luôn đến đây, luôn luôn liên lạc với thế giới để cảnh cáo các con, và nói với các con rằng các con đang ở trong tình trạng nguy hiểm, và các con phải chuẩn bị.

Và các con thân mến, Mẹ sẽ chờ đợi các con cho đến lần họp kế tiếp, khi đó Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ sẽ nói với các con về một chủ đề khác, để các con hiểu được và học hỏi những điều này, đó là sự thật, và chúng sẽ giúp các con, để các con không rơi vào sai lầm hay rơi vào tay của tên ngụy Kitô. Vậy, các con thân mến, tự đáy Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Ước gì bình an ở lại trong lòng các con.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here