Thông điệp Guadalupe số 11: TOÀN CẦU HÓA

390
thong-diep-Duc-Me-Guadalupe
thong-diep-Duc-Me-Guadalupe

Toàn bộ Thông điệp Guadalupe

THÔNG ĐIỆP 11: TOÀN CẦU HÓA

(Guatemala Ngày 9 Tháng 6 Năm 1989) THÔNG ÐIỆP SỐ 11 NGÀY ÐỀN TẠ

THÔNG ÐIỆP CỦA  CHÚA GIÊSU KITÔ
BAN CHO  NHÂN LOẠI
QUA NỮ TU GUADALUPE

Các con yêu dấu, Cha chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Các con yêu dấu, Chúa Giêsu thành Nazareth, Con của Ðức Trinh Nữ Maria, Thiên Chúa của Tình Yêu, Ðấng chịu chết và đóng đinh trên Thánh Giá vì yêu thương các con, đang nói với các con đây.

Các con thân yêu, Cha rất vui khi có thể liên lạc với các con, để nói với các con nhiều điều trong Lòng Cha. Các con thân yêu, thế giới đang ở dưới bóng tối dày đặc, bởi vì đây là thời rất lộn xộn. Và vì lý do đó, Ðức Mẹ và Cha đã đến để giảng dạy cho các con và dạy dỗ để các con không bị lẫn lộn, và để các con đừng đi lầm đường. Ðây là công việc mà Chúa và Mẹ đã và đang làm trong những tháng qua. Mỗi lần Cha liên lạc với các con về một đề tài khác nhau, và Mẹ cũng vậy. Hôm nay, các con thân mến, Cha sẽ nói với các con về một đề tài rất quan trọng, đó là TOÀN CẦU HÓA (Ecumenism).

Các con thân mến, với chữ TOÀN CẦU HÓA, người ta đã gây tai hại cho các con rất nhiều, nhiều tai hại, bởi vì họ đã gây lầm lẫn giữa sự thật với sự sai lầm, và với sự dối trá.

Các con thân mến, Cha muốn các con hiểu điều này, bởi vì các con linh mục đã nhầm lẫn tất cả những việc này, các ngài gia tăng sự sai lầm trong lòng, và bây giờ các ngài truyền bá những sai lầm cho các con của Cha. Và điều này, các con thân mến, là lỗi lầm lớn, đã khuấy động Cơn Thịnh Nộ của Thiên Chúa Cha Hằng Hữu, bởi vì các ngài đã so sánh Cha với các thần của thế gian. Và chỉ có một Chúa, Một Chúa Ba Ngôi, và đó là Cha, Chúa Giêsu thành Nazareth. Và Cơn Thịnh Nộ của Chúa Cha Hằng Hữu tăng lên, khi Ngài thấy Hội Thánh và các con đã bị Ma Quỷ quyến rũ.

Cha sẽ  giải thích cho các con, các con thân mến, đó là đòn chí tử cho Hội Thánh do Ma Quỷ đề nghị. Ma Quỷ đã lừa dối các con; Các con đã không cảnh giác. Các con đã không cầu nguyện, các con đã quên cầu nguyện, và tỉnh thức trong Đức Tin. Và Ma Quỷ tiếp tục lừa dối các con từng chút từng chút một, đến khi hắn giáng đòn chí tử vào Hội Thánh , vào các con. Và hôm nay chúng đang giảng dạy về sự thống nhất các Giáo Hội. Chúng nói rằng tất cả đều như nhau, tất cả đều cứu rỗi, và điều đó không đúng. Ðiều này  cần phải được làm sáng tỏ trong lòng trí các con, bởi vì Chúa Kitô Thật, Giáo Lý Thật, Hội Thánh Thật không thể giống như giáo hội do con người sáng lập ra với các tà thần của chúng. Không, các con thân mến, các con phải hiểu điều này. Các tôn giáo không thể hiệp nhất với nhau. Không, các con thân mến, không, bởi vì nếu Mohammed cứu rỗi, nếu Luther cứu rỗi, nếu chúa của Người Do Thái cứu rỗi, thì tại sao Cha phải đến để chịu đau khổ nhiều trên Thập Giá? Ðó là điều các con của Cha muốn các con quên đi, quên đi sự Hy Sinh của Cha trên Thập Giá, quên rằng Cha đã chết cho họ, quên rằng, không có Cha, thì không có ơn cứu rỗi.

Các con thân mến, các con phải biết rõ rằng, bởi vì không phải Mohammed, cũng không phải Luther đã chết cho các con; chỉ có Cha đã chết cho các con, chỉ có Cha đã chiến thắng Ma Quỷ bằng cách đó. Và vì thế mà chúng muốn các con quên đi điều đó. Và hắn cho các con những ý nghĩ đó, để tất cả Hội Thánh thống nhất, và giảng dạy một Chúa Kitô không phải là Cha, một Chúa Kitô không đau khổ, một Chúa Kitô không yêu mến. Và chúng đang làm việc để giảm thiểu sự thật trong lòng các con. Và với bác ái giả tạo chúng đang hủy diệt các con, chúng đang hủy diệt đức tin, bởi vì chúng nối kết lúa mì và cỏ dại, bởi vì chúng muốn hiệp nhất sự thật với giả dối. Và điều này không thể có được, Các con thân mến, không, bởi vì sự thật là sự thật. Và Cha là SỰ THẬT, và không ai có thể so sánh được với Cha, không một ai cả. Chỉ có một Thiên Chúa Thật, và Cha là Thiên Chúa, chỉ mình Cha, không có một ai khác. Sách Kinh Thánh nói: “Ðừng làm những thần tượng Giả.” Ðừng so sánh Cha với những thần tượng các con làm ra để thỏa mãn nhu cầu và ý muốn của các con. Các  con không được làm điều này, các con thân mến.

Hãy thức giấc; mở mắt ra để các con không lầm lẫn giữa sự thật và sự giả dối. Ðiều này không thể được, vì sự thật là sự thật, để rồi sự thật không còn thật nữa; nếu sự thật bị làm cho hư hỏng bởi sự dối trá, thì nó không phải là sự thật nữa. Và đó là điều các con phải hiểu, bởi vì bây giờ Hội Thánh đang giảng dạy một chủ nghĩa toàn cầu tai hại cho con cái của Cha, và họ nói là có quyền tự do tôn giáo, điều đó không giống như trong quá khứ, lúc đó họ nói rằng ơn cứu độ chỉ có trong Hội Thánh của Chúa Giêsu Kitô. Và đây là một sự đại dối trá, các con thân mến, bởi vì điều này vẫn như cũ: Ơn Cứu Ðộ chỉ có trong Hội Thánh của Cha, trong Hội Thánh mà Cha đã đặt nền móng, ngoài Hội Thánh không có ơn cứu rỗi. Ðây là lý do mà Cha nói với các con rằng những gì người ta đang làm, đang nói về ơn cứu độ có trong mọi Giáo Hội, là không đúng. Ðó là cạm bẫy của Ma Quỷ, các con thân mến, để làm cho các con lẫn lộn, để các con lầm lạc, để trong lòng các con mất đức tin, đức tin thật. Và các con sẽ không

lo lắng đến việc đi theo sự thật,  theo chân lý, theo ánh sáng.

Cha đã nói trong Kinh Thánh rằng Cha là Sự Thật, là Ðường, là Cửa Thiên Ðàng, và chỉ có Cha. Vì thế, các con thân mến, Cha muốn các con để ý đến điểm này, bởi vì Cha muốn các con hiểu rằng giáo lý đang được giới thiệu vào trong Hội Thánh là sai lầm. Cha muốn điều này thật rõ ràng trong tâm hồn và trong tâm trí của các con rằng chủ nghĩa toàn cầu là sai lầm.

Cha là Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, Con của Ðức Trinh Nữ Maria, Thiên Chúa đã chịu đóng đinh trên Thánh Giá vì yêu thương các con đã nói như vậy. Và Cha sẽ không lừa  dối các con. Cha, Cha là Sự Thật và là Sự Sống, bởi vì Cha là Cửa, cánh Cửa duy nhất dẫn đến với Chúa Cha Hằng Hữu. Ðừng quên điều này. Và những ai muốn làm cho những ý tưởng này lẫn lộn, với những giáo lý mới này, hãy cho họ biết là họ sai lầm, vì các con không thể trộn lẫn sự thật với sự giả dối. Không thể được, bởi vì như thế sự thật sẽ không còn là sự thật nữa.

Và Cha nói  với các con rằng đó là cạm bẫy ma quỷ để làm cho các con lẫn lộn. Nhưng Cha đã hứa với Hội Thánh, Hội Thánh thật của Cha rằng Cha sẽ bảo vệ  Hội Thánh khỏi ma quỷ, rằng Cha sẽ khiến lửa Hỏa Ngục không giới thiệu vào đó được. Và Cha đang thực hiện điều đó, Cha đang thực hiện điều đó. Và vì thế mà Cha đến để giảng dạy cho các con, để các con biết sự thật, để các con biết các con đang đi về đâu, và biết chắc chắn mình đang đi đâu, bởi vì các con linh mục đang làm cho các con lẫn lộn và giảng dạy về quyền tự do tín ngưỡng, một thứ tự do trong mọi sự. Nhưng khi các con xin được rước lễ trong tư thế quỳ, thì các ngài từ chối. Thế thì quyền tự do tôn giáo mà họ giảng dạy ở đâu? Ðiều đó có nghĩa là có nhiều điều xấu xa đang ở trong lòng họ, bởi vì họ không muốn dâng lên Cha lòng sùng kính mà con cái thật của Cha muốn dâng lên cho Cha.

Và sự lầm lẫn này lớn lao trong các con của Cha, sự lầm lẫn lớn lao ở các linh mục khiến cho các con thân yêu của Cha, những người muốn theo sự thật của Giáo Lý Cha, phải lẩn trốn.

Các con có thấy Hội Thánh  sai lầm ở điểm nào không? Các con có thấy các con của Cha sai lầm như thế nào không? Những người nên bảo vệ sự thật, Giáo Lý của Cha, bảo vệ Hội Thánh, thì lại chỉ biết tàn phá, và không muốn giúp các con của Cha, những người muốn ở lại trong sự thật, muốn công lý. Và những người thật lòng yêu mến Cha thì bị nhạo báng. Nhưng ngày ấy sẽ đến, các con thân mến, khi những người góp phần vào việc truyền bá những sai lầm phải ra trước tòa Chúa phán xét, và tính sổ về tất cả những việc này. Khi thời gian công lý đến, khi thời gian phán xét đến, tất cả sẽ được phán xét tùy theo những công việc mình đã làm. Và những ai không muốn tôn sùng Cha sẽ bị phạt, bởi vì họ không muốn phụng sự Cha, nhưng phục vụ cho Ma Quỷ, cho tên ngụy Kitô. Vâng, các con thân mến, đây là điều Cha muốn các con hiểu rằng các con của Cha sai lầm, và các ngài không muốn phản ánh, các ngài không muốn thấy mình sai lầm. Và Cha, như một người Cha nhân từ, Cha đã khẩn cầu các con của Cha, và nói với các ngài rằng: “Hỡi các con yêu dấu, hãy trở về với Cha. Tại sao các con bỏ đi? Tại sao các con không muốn dâng lên Cha lòng sùng kính? Tại sao các con không muốn đối xử với Cha như với Chúa vì Cha chính là Thiên Chúa? Tại sao các con đi theo những giáo lý  sai lạc, và bắt buộc các con của Cha cũng làm như vậy? Ðể rút lui khỏi Cha? Và với việc làm này, các con đã gây tổn hại lớn lao cho chính các con và cho các con cái của Cha.” Khốn cho những ai, hỡi các con! Khốn cho những ai gọi sự thật là sai lầm và sai lầm là sự thật! Khốn cho những ai làm cho ánh sáng thành bóng tối! Khốn cho những ai gọi bóng tối là ánh sáng! Khốn cho những ai gọi ngọt ngào là cay đắng, và cay đắng là ngọt ngào! Vì khi thời gian ấy sẽ đến Cha sẽ khẳng định Công Lý, Cha sẽ khẳng định Sự Thật, Cha sẽ khẳng định Ánh sáng của Cha. Và rồi tất cả những ai không muốn bước đi trong ánh sáng sẽ gặp Công Lý của Cha, và họ sẽ nuối tiếc. Vì thế, các con thân mến, Cha đã mời gọi các con, để các con sẽ hiểu rằng các con đang sai lầm. Các con phải lìa bỏ sự sai lầm này, và chấm dứt việc khuyến khích sự sai lầm đó. Ðừng tiếp tục ước muốn một chủ nghĩa toàn cầu, một sự hiệp nhất sái quấy, một sự hiệp nhất dựa trên sự sai lầm. Vâng, các con thân mến, hãy mở mắt ra mà thấy rằng thời gian sẽ đến lúc đó các con sẽ thấy Cha bảo vệ Hội Thánh của Cha, Hội Thánh thật. Và Cha sẽ làm điều đó. Và khi các con nhận ra điều này, các con sẽ khóc bởi vì; thay vì giúp đỡ cho các con của Cha, các con thật của Cha, thay vì lên tiếng như những người khác đã làm, những người không bao giờ nhận được sự hỗ trợ nào, thì các con sung sướng trong những sai lầm của các con, bởi vì trong lỗi lầm đó các con có thể phạm tội nhiều hơn. Và đó là điều khiến các con không muốn thay đổi, bởi vì các con muốn tiếp tục phạm tội. Ðó là lý do tại sao nó làm phiền các con, khi có ai đó đến và nói với các con sự thật, và nói với các con rằng điều đó không đúng, rằng điều đó không nên, điều đó không phù hợp với Giáo Lý mà Cha đã truyền lại. Cha đã nói: “Nếu một Thiên Thần từ Thiên Ðàng đến và cho các con một cuốn Kinh Thánh khác với cuốn mà Cha cho các con; nếu một Thiên Thần đến và nói với các con một điều mà Cha không dạy cho các con, đừng nghe theo họ,” bởi vì chỉ có một Giáo Lý, và đó là Giáo Lý mà các con đã biết. Cha đã cảnh cáo các con, các con thân mến, Cha đã nói với các con. Thế thì, tại sao các con không muốn vâng lời? Tại sao các con không muốn nhìn thấy sai lầm của các con?

Vì thế các con phải lắng nghe Lời Cha, bởi vì Lời Cha là sự thật và là sự sống, và Giáo Lý của Cha không theo thời trang, hôm nay nói điều này, và ngày mai nói điều khác. Không, Giáo Lý của Cha là duy nhất, duy nhất, duy nhất. Và nó sẽ luôn luôn như vậy, bởi vì Chúa không thay đổi, bởi vì Chúa luôn luôn giống như vậy.

Ðây là điều các con phải hiểu, các con thân mến, rằng ý kiến này, giáo lý sai lạc này, đã được giới thiệu vào trong Hội Thánh, đang hủy hoại đức tin của con cái Cha. Nó đang tàn phá Hội Thánh, đang hủy hoại con cái Cha, bởi vì các con không muốn hiểu rằng họ đã để cho sự sai lầm đi vào. Và các con biết đó là một bước về phía những gì đã được tỏ lộ ra. Và khi tên ngụy Kitô xuất hiện, các con sẽ thấy sự sai lầm của các con, nhưng lúc đó sẽ quá trễ.

Cha sẽ hoàn thành những gì Cha đã nói. Cha sẽ ở với Hội Thánh với Hội Thánh thật, với những con cái yêu mến Cha, và thật sự yêu mến Cha, và muốn dâng lên Cha lòng sùng kính, và muốn đi theo Cha, muốn đi theo Thập Giá như Cha đã dạy dỗ chúng, bởi vì bây giờ, các con thân mến, người ta giảng dạy một Chúa Kitô Phục Sinh, một Chúa Kitô không đau khổ, một Chúa Kitô không khóc cho tội lỗi của loài người. Và bây giờ hình ảnh mà họ gán cho là một Chúa Kitô theo chủ nghĩa vật chất, có tính cách xã hội nhiều hơn là tinh thần. Và nhiều linh mục phát động trên thế giới một Chúa Kitô không phải là Cha, nhưng một Chúa kitô Phục Sinh, một Chúa Kitô không đau khổ, không than khóc. Các con biết sự thật là Cha đã sống lại, đó là sự thật. Nhưng để được sống lại như vậy trước hết Cha đã phải chết. Và không ai, không ai, không ai trên thế gian này có thể sống lại mà trước tiên không chết. Vì thế ý tưởng sai lầm này không đúng, bởi vì nó làm cho các con quên đi Thập Giá. Họ quên đi rằng trước hết họ phải chết trên thập giá, nghĩa là ngưng phạm tội, và chết cho tất cả những gì trói buộc họ với trái đất, và cản trở họ chiếm hữu Nước Thiên Ðàng.

Sau khi biết Chúa Kitô, biết Thập Giá của Ngài, biết đến đau khổ, biết đến Cái Chết của Ngài, rồi Sự Phục Sinh mới được biết đến. Và đó là khi một người hay một người Con yêu dấu của Cha có được một ơn huệ siêu nhiên. Nhưng điều này, các con thân mến, không có được dễ dàng. Kết cục nào cũng có bắt đầu, và các con không bắt đầu bằng sự kết thúc, bởi vì điều đó không đúng. Trước hết, mọi sự phải được bắt đầu, và rồi kết thúc, bởi vì nếu chỉ có sự kết thúc được ban cho, thì nó không hoàn tất. Ðó là những gì các con phải hiểu biết: Cha là Alpha và là Omega, là Khởi Ðầu và là Kết Thúc. Và  không có chúa nào có trước Cha, các chúa của thế gian, các chúa do con người sáng tạo nên, bởi vì chỉ có Cha là Chúa, chỉ có Cha.

Ðừng đặt những chúa khác trước mặt Cha, bởi vì khi thời giờ đến, Cha sẽ hủy diệt tất cả những chúa do con người làm ra, Cha sẽ xóa đi những chúa giả, và Cha sẽ cho các con thấy sự sai lầm của các con. Và bởi vì các con không muốn chú ý đến Lời Cha, các con sẽ thấy nó. Bởi vì sẽ quá muộn, bởi vì thời đó sẽ là thời của Công Lý Cha, của Cơn Thịnh Nộ Thánh Thiện của Cha. Và Cha sẽ hủy diệt tất cả các chúa mà các con đã so sánh với Cha, và vì chúng mà các con xúc phạm đến Cha nặng nề, bởi vì các con so sánh  chúng với Cha, các con muốn chúng tương đương với Cha. Và điều này không thể được, bởi vì, các con thân mến, Cha lập lại ở đây, chỉ có Một Chúa, Ðấng Duy Nhất là Sự Thật, Chúa Ba Ngôi, và không có chúa nào khác.

Và bây giờ Hội Thánh đang làm cho con cái Cha lầm lẫn khi nói rằng tất cả đều được cứu, và tất cả đều được lên Thiên Ðàng. Và đó là một điều đại dối trá, bởi vì Cha là Cửa mở ra Thiên Ðàng cho các con, chỉ có Cha, không một ai khác. Các con thân mến, Cha đang tỏ ra điều này cho các con, để các con từ bỏ sai lầm này, để các con bắt đầu phân định, quan sát, và nhận xét những gì các con của Cha đã không cảnh giác. Và bởi vì các ngài đã không cảnh giác, các ngài đã không thận trọng. Và Ma Quỷ đã vào trong các ngài, và Ma Quỷ làm cho các ngài giáng đòn chí tử này trên các con, và đặt tất cả các con trong sự lầm lẫn nghiêm trọng.

Ðể các con thật của Cha có thể dâng lên Cha lòng sùng kính, các con phải đi trốn, các con phải đau khổ. Ðây có phải là giáo lý thật hay không? Tại sao lại như vậy, nếu có quyền tự do, tại sao chúng ta không thể dâng lên Cha lòng sùng kính như chúng ta muốn? Bây giờ các con có thấy mình đang ở trong sự sai lầm hay không? Các con có thấy họ mâu thuẫn với chính họ hay không? Bởi vì Ma Quỷ trong tâm trí  và trong tâm hồn họ, và có nhiều sai lầm nơi họ. Vì thế các con phải cẩn thận, rất cẩn thận. Bởi vì các ngài không thể so sánh Cha với các chúa do tay họ làm ra, và với ý tưởng của chính họ. Ðiều này không đúng. Và ai nói điều này, hãy nói với họ là họ sai lầm, bởi vì không có nhiều chúa trên thế giới, bởi vì không phải tất cả các chúa đều đến để chết cho nhân loại, chỉ có một Chúa và đó là Cha, Con của Ðức Trinh Nữ Maria, Chúa của Tình Yêu, Chúa đã chịu đóng đinh và chịu chết trên Thánh Giá vì yêu thương các con. Và không có một chúa nào, không có chúa nào làm như vậy, chỉ có một mình Cha. Ðó là lý do tại sao họ xúc phạm đến Cha nhiều. Khi họ đặt tất cả các Chúa do bàn tay con người làm ra bên cạnh Cha, họ đã hạ thấp Cha xuống. Nhưng thời giờ đến họ sẽ thấy sai lầm của họ, khi cơn Thịnh Nộ Thánh Thiện của Chúa Cha tỏ ra cho thế giới, để xóa tội họ đã dựng nên các chúa khác, trong khi chỉ có Một Chúa, Ðấng Duy Nhất và Chân Thật.

Vâng, các con thân mến, Cha cảnh cáo các con, bởi vì bây giờ nhiều người không biết làm gì cả, và các con của Cha những người gìn giữ Giáo Lý của Cha, những người dâng Thánh Lễ đúng như Thánh Lễ phải được dâng thì bị bách hại, bị nhạo báng. Và nhiều linh mục phải dâng lễ kín, bởi vì họ bị bách hại. Họ nhạo báng, họ tiêu diệt, và họ làm nhiều điều thô bỉ. Họ tự mâu thuẫn với chính họ, bởi vì nếu có quyền tự do ngôn luận, tại sao họ không để cho các con của Cha làm như vậy, giống như người khác có thể làm theo ý họ trong nhà thờ. Như thế tại sao các con của Cha không thể làm như vậy? Thật đơn giản, bởi vì Ma Quỷ không muốn dâng lên cho Cha lòng sùng kính. Vì thế hắn ép các con phải làm như vậy, và vì thế, hắn không muốn làm những gì mà các con cái thật của Cha đòi hỏi, và đó là những gì các con phải cư xử đúng đắn.

Các con có thể thấy điều đó trong Thánh Lễ, các con thật của Cha bị nhiều vấn đề, và buồn nhiều, bởi vì nhiều người nhạo báng các con, bởi vì họ không cho các con quyền tự do giảng dạy. Bây giờ các con có thấy họ sai lầm không? Dù sao đi nữa, tất cả những điều này được cho phép xảy ra, các con thân mến, để những lời tiên tri có thể được ứng nghiệm, như Cha đã nói với các con. Và bây giờ Cha lập lại một lần nữa, những lời tiên tri sẽ được ứng nghiệm, và các con sẽ thấy Lời Chúa được giữ trọn, được giữ trọn, được giữ trọn. Và khi thời giờ đến, khi thế giới thấy Cơn Thịnh Nộ Thánh Thiện của Chúa, họ sẽ thấy những gì họ đã và đang làm, và họ sẽ nuối tiếc.

Vì thế, Cha muốn các con hiểu điều này, và hiểu rằng, ngay cả khi người ta gào thét cho thế giới rằng phải có tình yêu thương giữa anh em, và các con có thể yêu một người theo đạo Hồi giống như cách thức các con yêu thương một người Công Giáo, giống như yêu thương một người theo đạo Tin Lành, hay những người Thệ Phản, các con không được nghe lời họ, bởi vì các con không được lẫn lộn giữa sự thật và giả dối, bởi vì, các con thân mến, đây là cạm bẫy của Ma Quỷ tràn lan đến Hội Thánh. Và Hội Thánh đã không nhìn xa, không thận trọng, nên bị lừa dối. Bây giờ những ân sủng này mất đi, bây giờ Hội Thánh đang đi đến chỗ hủy diệt. Và Cha sẽ bảo vệ Hội Thánh Thật của Cha. Cha đã nói điều này, và các con sẽ thấy điều đó, bởi vì Cha ở đâu thì Hội Thánh  của Cha sẽ ở đó. Hãy chờ đợi điều này, bởi vì nó sẽ đến sớm, và các con sẽ thấy nó. Và các con sẽ thấy Hội Thánh đã và đang bị lừa dối như thế nào, bởi vì các con của Cha đã để cho mình bị lừa dối, và đã đi theo sự sai lầm. Bây giờ người ta giảng dạy Giáo Lý sai lạc, và để Giáo Lý của Cha sang một bên. Họ đã để Cha sang một bên, Thánh Giá của Cha, sự Hy Sinh của Cha. Bây giờ họ nói rằng Hy Tế của Chúa Kitô vô giá trị, bởi vì nếu Hội Thánh nào cũng cứu rỗi như nhau, thì Của Lễ Hy Sinh vô giá trị, bởi vì chúng bằng nhau. Bây giờ các con có thấy họ sai lầm như thế nào chưa?

Ðây là điều Cha muốn các con hiểu, ngay cả khi có Thiên Thần đến từ trời để giảng dạy một giáo lý khác với Giáo Lý Cha đã dạy cho các con, các con đừng chú ý, chỉ theo Cha, theo Giáo Lý Thật, theo Ðức Mẹ, và các con sẽ không hư mất. Hãy nhớ rằng tất cả những điều này được cho phép, để con người có thể thấy Lời Chúa được ứng nghiệm. Và tất cả những điều này có trong Kinh Thánh như lời tiên tri, bây giờ đang được ứng nghiệm. Các con thân mến, các con đang thấy những điều này, và các con có thể thấy nó, và các con không thể chối bỏ nó.

Ðây là lý do khiến Cha muốn các con biết điều này, và Cha đến để nói và với các con từng chủ đề khác nhau mỗi lần, để các con thấy các con linh mục của Cha sai lầm ở chỗ nào, và không sai lầm ở chỗ nào. Hãy theo những linh mục thật của Chúa Kitô, theo những ai còn yêu mến Giáo Lý của Cha, yêu chuộng sự thật và công lý, và thật lòng yêu mến Cha và Ðức Mẹ, hãy theo các ngài. Theo lời Cha, và các con sẽ không chết, bởi vì Cha là Sự Thật và là Sự Sống. Thế gian không muốn hiểu điều này. Một số người, một số người sợ biết sự thật, nhưng các con không được sợ, các con thân mến. Ðừng chiều theo sự cám dỗ của tính hèn nhát sẽ dẫn dắt các con đến Hỏa Ngục, đừng cho phép điều này xảy ra. Các con phải can đảm và đứng lên để bảo vệ đức tin của các con, bảo vệ Giáo Lý của các con, bảo vệ Chúa Kitô Thật, và Cha sẽ bảo vệ các con, và sẽ giúp các con, để các con có thể tiếp tục đi trên chính lộ, bởi vì đây là  con đường các con nên đi.

Cha đang nói với các con hôm nay, các con thân mến, bởi vì Hội Thánh, Cha lập lại một lần nữa, đang làm cho các con của Cha lầm lẫn giáo lý này với ý tưởng mới, ý tưởng hoa mỹ gọi là TOÀN CẦU HÓA, và đó chỉ là cạm bẫy của Ma Quỷ để hủy diệt các con. Vì thế, đừng chú ý tới điều này, đừng chấp nhận, bởi vì đó là cạm bẫy do Ma Quỷ đề nghị. Và các con của Cha đã không thận trọng, không cảnh giác, và đã bị cám dỗ. Và từ đó tất cả những sự dữ xảy đến. Tất cả sự dữ đến với giáo lý mới này, giáo lý đang đem Hội Thánh đến sự hủy diệt hoàn toàn.

Các con có thể thấy mọi sự thay đổi như thế nào. Các linh mục làm việc của người ta và người ta làm công việc của các linh mục. Mọi thứ bị đảo ngược, mọi thứ đều xáo trộn. Vì thế, các con phải lắng nghe lời Cha, các con phải lắng nghe, bởi vì chỉ có Cha là Sự Thật và là Sự Sống. Không có chúa nào bên cạnh Cha cả. Không có chúa khác, chỉ có Cha. Và người ta đặt Cha bên cạnh những chúa khác do con người dựng nên. Nhưng họ sẽ bị trừng phạt, họ sẽ chịu sự trừng phạt của Cha, khi cơn Thịnh Nộ Thánh Thiện của Cha biểu lộ trên thế giới. Và rồi các con sẽ hiểu, các con thân mến, tất cả những gì Cha đã và đang giảng dạy cho các con. Tất cả những gì Cha đã và đang nói là vì sự lành mạnh của các con, để nó sẽ là ánh sáng cho tâm trí các con, để các con không bị lừa dối.

Khi các con thấy điều này, Cha sẽ cho các con một dấu hiệu, điều đó đã xảy ra nhiều

trong Hội Thánh, sự thống nhất, khi tất cả, tất cả những gì người khác làm, và đi theo sự sai trái, khi các con bé nhỏ của Cha được dạy rằng Mohammed và Chúa Giêsu Kitô ngang hàng với nhau. Và điều này làm cho Trái Tim của Ðức Mẹ bị thương tổn, Tim Mẹ đầy nỗi đau, bởi vì làm sao nhân loại có thể mù quáng đến nỗi các con linh mục của Cha lại truyền bá sự sai lầm này, rằng Mohammed ngang hàng với Cha? Ôi! Con người gian ác làm sao! những gì họ đã làm cho các con bé nhỏ của Cha thật gian ác làm sao! Sự gian ác sẽ bị trừng phạt nặng nề, bởi vì Cha, là Thiên Chúa Ðộc Nhất, ghê tởm những người này, tên nói dối và vu cáo, kẻ gọi sự thật là sự gian dối, và sự gian dối là sự thật. Và không hài lòng với điều này, chúng còn giảng dạy rằng ánh sáng là bóng tối và bóng tối là ánh sáng. Nhưng khi thời giờ đến Cha sẽ đổ Cơn Thịnh Nộ Thánh Thiện của Cha. Và khi thời giờ ấy đến, thế giới sẽ run sợ, thế giới sẽ khóc cho tội lỗi của mình, bởi vì Cha ghê tởm tất cả những người đã đổ máu người vô tội, và làm hoang mang các con của Cha, bằng cách không nói với các con sự thật, và lừa dối các con. Ðó là lý do tại sao Cha và Ðức Mẹ đến, bởi vì có một lần Cha đã nói: Nếu các con không nói sự thật, Cha sẽ đến và nói với các con của Cha sự thật, Cha sẽ dạy dỗ chúng. Cha sẽ lấy đi những con chiên của Cha khỏi tay các con, bởi vì các con không làm người mục tử tốt, bởi vì các con không chữa lành con chiên bị đau đớn, bởi vì các con không chữa lành con chiên bệnh hoạn, bởi vì các con không tăng sức cho con chiên yếu đuối. Vâng, hỡi các con yêu dấu, các con đã làm lẫn lộn mọi sự. Và không những các con đã nhầm lẫn, các con còn không hài lòng với việc này, các con còn muốn cho người khác cũng bị lầm lẫn và hư mất. Vì thế, Cha đến và nói với các con của Cha, để chúng có thể học biết sự thật, để chúng có thể thấy đường mà chúng nên theo ngay từ bây giờ. Và Con Ðường này là Sự Thật, và đó là chính Cha. Vì thế, các con thân mến, Cha rất vui khi có thể nói với các con những điều này, để các con đừng bị nhầm lẫn, để các con thấy ánh sáng, bởi vì Cha là Ánh Sáng, và là Sự Thật. Và như thế, không ai có thể lừa dối các con được, và không ai có thể giới thiệu (introduce) những gian dối và sai lầm vào trong tâm hồn các con. Ðiều này phải được làm sáng tỏ cho các con, các con thân mến, những gì các con nói bây giờ không đến từ Cha, không đến từ Chúa Thánh Thần. Nhưng đến từ tà khí (evil spirit), từ Ma Quỷ. Ðiều này phải được làm sáng tỏ, các con thân mến, để các con phân định. Và không ai có thể lừa dối các con, không ai, bởi vì, Cha, là Chúa Giêsu, Chúa Giêsu thành Nazareth, Con của Ðức Trinh Nữ Maria, sẽ chỉ cho các con con đường, bởi vì Cha là Cửa, bởi vì Cha là Người Mục Tử Duy Nhất. Và Cha biết chiên của Ta, và chiên của Cha biết Cha. Và Cha sẽ mang chúng về nhà Cha ở trên trời. Vậy, các con yêu dấu, Cha muốn các con cầu nguyện nhiều. Ðừng bỏ cầu nguyện, ăn năn và hy sinh, bởi vì bây giờ người ta giảng dạy rằng những điều này không phải làm, và Ma Quỷ đã trở nên mạnh mẽ. Vì thế, Cha đòi hỏi các con phải cầu nguyện thật nhiều, cầu nguyện thật nhiều. Hãy đọc Kinh Mân Côi, và tất cả những kinh nguyện các con đã học khi các con còn nhỏ. Cầu nguyện, nài xin Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Thiên Thần Bản Mệnh, nài xin các Thánh Bổn Mạng, nài xin Ðức Mẹ, nài xin Cha, bởi vì cuộc chiến đã bắt đầu. Sự sai lầm đã ở trên thế giới, và chỉ có ai biết sự thật, và muốn có nó trong lòng mới có đủ sức mạnh để đánh tan sự lừa dối.Vì thế, Cha nói với các con đừng dựa vào sức mạnh của các con, nhưng vào Chúa Thánh Thần, bởi vì đây là thời, các con thân mến, thời mà Chúa Thánh Thần sẽ đánh tan thần khí sai lầm. Nhưng các con phải xin Ngài, xin Chúa Thánh Thần giúp các con chiến đấu.

Các con thân mến, đây là chủ đề của ngày hôm nay, chủ đề để các con có thể được biết rằng, ngay cả các con của Cha, các linh mục là mục tử của Cha, và những người tự xưng là có Chúa Thánh Thần, đừng tin họ, bởi vì thần khí sai lầm đã và đang được giới thiệu đến nhiều người trong các ngài. Bây giờ các con phải tìm kiếm những linh mục có Chúa Thánh Thần Thật, và hành động như những gì Cha hằng ra lệnh. Vậy, bây giờ Cha sẽ chúc lành cho tất cả những Chuỗi Ảnh, để chúng sẽ là những vật để bảo vệ các con, cứu rỗi các con và sức khỏe, để sự thật và ánh sáng sẽ luôn luôn ở lại trong tâm hồn và trong tâm trí các con, và làm cho các con mạnh mẽ, để chiến đấu chống lại sự sai lầm và bóng tối của tên ngụy Kitô. Cha chúc lành cho tất cả những vật này, Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Vậy, các con thân mến, Cha muốn tiếp tục nói với các con, nhưng thời gian rất giới hạn. Và Cha biết rằng con người sẽ nhanh chóng mệt mỏi, bởi vì thời gian của con người rất giới hạn, bởi vì thời gian trên trái đất thì như vậy. Vì thế, Cha sẽ chỉ nói với các con rằng Cha sẽ chờ đợi các con ở lần họp kế tiếp, lần đó Ðức Mẹ sẽ nói về một chủ đề khác, để các con có thể phân định, để các con học biết sự thật, và sẽ không bị lừa dối, để không ai có thể giới thiệu những sai lầm vào tâm hồn và linh hồn của các con. Và Mẹ sẽ nói về một chủ đề khác, sẽ cho các con ánh sáng trong tâm trí của các con. Cha rất vui khi có thể liên lạc với các con, để nói với các con, và nói với các con tất cả những điều này, những điều sẽ giúp cho các con được ơn cứu rỗi đời đời. Vì thế, các con thân mến, Cha chúc lành cho các con từ đáy Thánh tâm Cha, Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Ước gì bình an tồn tại trong tâm hồn các con, và ước gì sự thật và ánh sáng chiếu soi mỗi lúc một sáng tỏ hơn trong tinh thần và tâm hồn các con.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here