Thông điệp Guadalupe số 14: TỘI LỖI

318
thong-diep-Duc-Me-Guadalupe
thong-diep-Duc-Me-Guadalupe

Toàn bộ Thông điệp Guadalupe

THÔNG ĐIỆP 14: TỘI LỖI

(Guatemala Ngày 8 Tháng 9 Năm 1988) THÔNG ÐIỆP SỐ 14 NGÀY ÐỀN TẠ

THÔNG ÐIỆP CỦA ÐỨC TRINH NỮ MARIA, MẸ THIÊN CHÚA
BAN CHO NHÂN LOẠI QUA NỮ TU GUADALUPE

https://www.youtube.com/watch?v=7CPKS-0jJUA

Các con yêu dấu, Mẹ chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Các con yêu dấu, Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, nói với các con. Các con yêu dấu, như luôn luôn, Mẹ đến để nói với các con, để lấy khỏi tâm trí của các con sự xáo trộn đang hiển trị trên thế giới. Hôm nay, Mẹ sẽ nói với các con về một chủ đề quan trọng, đó là TỘI LỖI.

Nhiều người trong các con không hiểu ý nghĩa của chữ “tội lỗi”. Và nhiều người nói rằng: “Tôi không biết khi nào tôi phạm tội hay không phạm tội.” Người khác nói: “Không có tội lỗi.”  Và nhiều, nhiều người không hiểu biết rõ ràng điều gì là tội thật, bởi vì họ không hiểu tội lỗi như thế nào, tội lỗi có nguồn gốc từ bà Evà và ông Adong, đã lây sang cho chúng ta. Ðây là điều mà người ta không hiểu, và họ nói: “Tôi có gì liên quan gì tới bà Evà và ông Adong, mà bây giờ tôi phải chịu những gì mà ông bà đó đáng chịu trách nhiệm, vì ông bà đó phạm tội chứ không phải chúng tôi?” Và đây là điều mà người ta không hiểu, lý do tại sao họ thừa hưởng tội nguyên tổ này, người ta nói đến nó nhiều, nhưng không được hiểu biết về nó. Và hôm nay, để các con hiểu được ý nghĩa của từ này, Mẹ sẽ giảng dạy cho các con như một người Mẹ đầy yêu thương. Mẹ sẽ chỉ dạy cho các con điều này, để các con hiểu được những gì đã xảy ra cho bà Evà và Ông Adong.

Chúa dựng nên ông Adong và bà Evà và đặt họ vào trong vườn Ðịa Ðàng. Và Ngài phán với ông Adong: “Tất cả những trái cây ở trong vườn Ðịa Ðàng con có thể ăn, trừ ra cây biết lành biết dữ, bởi vì nếu con ăn trái cây này, con sẽ chết.” Ðây là thử thách cho ông ta, thử thách để xem ông có vâng lời Chúa hay không. Và con rắn, là Ma Quỷ, biết rằng họ bị thử thách. Nên hắn bắt đầu cám dỗ bà Evà, có thể nói rằng hắn đã đến với bà và làm cho bà sa ngã. Hắn nói: “Tại sao Chúa ra lệnh cho bà không được ăn trái của cây này?” Và Evà trả lời: “Chúng tôi có thể ăn tất cả trái cây, trừ ra cây này, vì nếu chúng tôi ăn trái cây này, chúng tôi sẽ chết.” Và Ma Quỷ nói: “Bà sẽ không chết đâu, nhưng hơn thế nữa mắt bà sẽ mở ra, và bà sẽ được nên như Chúa.” Và điều này đã khiến cho bà phạm tội, và bà đã phạm tội kiêu ngạo và không vâng lời, bởi vì bà Evà, đã bị Ma Quỷ cám dỗ, ăn trái cây

mà Chúa đã ra lệnh cho bà không được ăn.

Các con thân mến, bây giờ Mẹ sẽ giải thích cho tại sao họ được ra lệnh không được ăn trái cây đó. Như các con có thể thấy, Chúa đặt họ vào trong vườn Ðịa Ðàng, nơi họ rất hạnh phúc, và có mọi sự cần thiết, và họ sẽ nhận được tất cả những món quà và ơn sủng mà họ không có, nếu như họ vượt qua thử thách là không ăn trái cây này, bởi vì đó là thử thách về đức vâng lời của họ. Và các con có thể thấy, họ đã không có những ơn sủng và món quà đó. Và vì thế, họ phạm tội dễ dàng, bởi vì, nếu có ơn khôn ngoan, và món quà hiểu biết và phân định được Ma Quỷ đang nói với họ, và hắn muốn cám dỗ họ, thì họ đã không sa ngã. Các con đã thấy điều này chưa? Và đó là tại sao Kinh Thánh nói rằng họ phạm tội kiêu ngạo và không vâng lời, bởi vì họ đã bị thử thách, và bà Evà đã bị lừa dối. Bà đã bị lừa dối, bởi vì bà muốn những gì chưa được ban cho bà, đó là ơn khôn ngoan để biết lành biết dữ, và bởi vì Chúa là Ðấng phải ban ơn đó cho  bà, nhờ thế chỉ có sự tốt lành mới được khởi sự ban cho linh hồn bà, chỉ có sự tốt lành mà thôi. Nhưng khi Ma Quỷ đến và cám dỗ bà ăn trái cây mà bà được lệnh không được ăn, thì chính vào lúc đó sự dữ đã được khởi sự đi vào linh hồn bà.

Và vì lý do đó, sự tổn hại thật nghiêm trọng, bởi vì sự xúc phạm thật nghiêm trọng, bởi vì khi phạm tội kiêu ngạo, tội này đã khởi sự trong bà và đi vào trong toàn thể nhân loại. Và cốt lõi của tội lỗi ở đâu? Ở sự dữ. Và từ lúc đó, nhân loại tiếp tục phạm tội đó, bởi vì bà Evà đã khởi sự đem sự dữ vào trong con người. Và đó là lý do tại sao sự xúc phạm thật nhiêm trọng, bởi vì bà đã không vâng lời. Và Chúa đã cảnh cáo bà đừng ăn trái cây đó, bởi vì, nếu họ ăn, thì họ sẽ chết.

Vâng, các con sẽ chết cho ơn sủng, chết cho tất cả những món quà mà Chúa muốn ban cho các con, bởi vì sự dữ đã khởi sự trong linh hồn các con.

Và điều gì đã xảy ra? Ðó là tất cả loài người sinh ra bị tước đoạt hết những ơn sủng này, và một trong những sự dữ không được biết đến. Ðó là tất cả những sự dữ làm khổ con người, và đó là do sự bất phục tùng. Và đó là sự kiêu ngạo bởi vì họ muốn có những gì mà Chúa không muốn ban cho họ, cho đến khi họ vượt qua được thử thách. Và vì lý do đó con người được sinh ra là đối tượng của đam mê, đối tượng của sự thiếu hiểu biết, đối tượng của sự dữ, bởi vì trong lúc đó linh hồn bị phân chia. Có lành và dữ ở trong linh hồn. Và vì thế mà con người đau khổ, vì sự dữ ở bên trong anh ta. Ðể thoát khỏi sự dữ đó, anh ta phải đau khổ nhiều, anh ta phải đấu tranh với chính mình mới có thể thoát khỏi sự dữ đó. Vì thế mà tại sao Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ đã đến và chết trên Thập Giá. Và điều đó giúp cho các con của Mẹ có khả năng chiến thắng sự dữ, để lấy đi sự dữ ra khỏi các con của Mẹ, sự dữ vốn được khởi sự bằng việc ăn trái cây cấm.

Họ muốn được khôn ngoan, họ muốn có được tất cả những món quà. Nhưng điều họ có được là họ vẫn ở trong tình trạng không hiểu biết, và họ đã đánh mất tất cả những ơn sủng và món quà. Bây giờ, để con người có được những món quà, họ phải chiến đấu để có chúng. Và vì lý do đó, khi Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ đến lần thứ nhất, Ngài đã giảng dạy và nói: “Sự dữ đến từ bên trong.” Từ trong lòng sinh ra nhạo báng, trộm cắp, sỉ nhục, đam mê bất chính, kiêu ngạo. Và nếu tội lỗi đã được truyền bá trên thế giới, đó là vì con người đã làm ra chúng. Từ con người tất cả những gương mù và gương xấu xuất hiện. Khi người ta phạm tội, thì họ phạm tội. Nhưng tội lỗi sinh ra từ trong tâm hồn và linh hồn họ, vì bên trong anh ta có hai thế lực lành và dữ. Và anh ta chỉ chiến thắng khi sự thiện lớn hơn sự dữ trong linh hồn anh ta. Và vì thế, Chúa ra lệnh cho Giáo Lý của Ngài được rao giảng, để phần tốt lành trong con người được thấy ánh sáng. Và thấy những gương xấu đi vào linh hồn qua đôi mắt, đụng chạm đến tâm trí, và tâm hồn rồi ngự trị ở đó, và chuyển hóa thành tội lỗi, khi người đó không có nhân đức, khi người đó không đấu tranh để sự thiện trong anh ta lớn hơn sự dữ. Ðó là những gì con cái Mẹ không hiểu. Và khi họ muốn trở nên tốt thì họ nói: “Tôi muốn làm điều tốt, nhưng tôi luôn luôn làm điều xấu. Tôi không muốn phạm tội, nhưng tôi luôn luôn phạm tội. Và  tôi không biết  phải làm gì bởi vì có một thế lực không để cho tôi làm điều tốt.”

Các con thân mến, đó chính là do sự dữ đã khởi sự trong các con, và vì gương xấu, và vì không được dạy dỗ tốt, sự dữ đã chiến thắng sự thiện. Và đó là khi người ta bị mất linh hồn. Và vì thế mà Mẹ và Chúa nói với các con, Mẹ và Chúa giảng dạy cho các con. Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ đã đến để giảng dạy Giáo Lý, để sự tốt lành ở trong con người sẽ chiến thắng sự dữ do Ma Quỷ để lại. Ðó là điều các con phải hiểu, và hiểu được tại sao các con gặp khó khăn để thoát khỏi sự dữ, tại sao thật khó khăn để một nhân đức trổ hoa. Ðó là vì sự dữ nắm quyền trong linh hồn, và sự thiện cũng nắm quyền, và có hai thế lực trong con người, gây ra sự thống khổ, vì sự thiện bảo, “Hãy làm điều này,” nhưng sự dữ đến và bảo, “Ðừng làm điều đó,” và linh hồn tội  nghiệp đó bị phân chia, vì họ không biết phải làm gì cả. Và vì lý do đó Chúa và Mẹ đã nói với các con để giáo dục các con về những gì là tốt, để sự tốt lành ở trong các con, và nghiền nát sự dữ, cũng đang ở đó. Và nếu nó không bị nghiền nát đúng lúc, sự dữ sẽ thống trị trong linh hồn. Và người ta sẽ chết mà không có Chúa.

Vì thế thật là khó khăn, thật khó khăn cho linh hồn để nó hiểu được lý do Chúa đòi hỏi quyền của Ngài. Và vì Ngài đặt sự tốt lành trong linh hồn. Nhưng Ma Quỷ cũng giành quyền vì bà Evà, là nguyên nhân cho phép sự dữ khởi sự ở đó. Bây giờ các con có hiểu tại sao tội của bà Evà và ông Adong ảnh hưởng lên nhân loại không? Vì nó khiến cho con người sinh ra trong sự không hiểu biết, là đối tượng của đam mê, hướng chiều về đàng dữ, vì đó là những gì Ma Quỷ làm. Và khi có nhiều sự dữ, thì Ma Quỷ có thể chiếm hữu luôn thụ tạo đó. Các con phải nghe về điều này, có những người bị Ma Quỷ chiếm hữu. Và vì lý do đó, khi các con không cố gắng thoát khỏi sự dữ, Ma Quỷ sẽ giành được thế mạnh, và sẽ không rời khỏi linh hồn, cho đến khi hắn tiêu diệt nó.

Và vì thế Chúa và Mẹ đã sai các con đi rao giảng, để dạy cho các con rằng các con phải giải thoát mình khỏi sự dữ. Và khi các con đọc Kinh Mân Côi, khi các con nài xin Chúa, các con nói rằng các con muốn điều tốt lành, các con muốn thoát khỏi sự dữ. Và bằng cách đó, Chúa giành được thế mạnh trong linh hồn và sự dữ bắt đầu rút lui. Nhưng như các con thấy, thật khó khăn để làm cho nhiều người, bởi vì họ phải tranh đấu, và nhận ra sự dữ và tội lỗi đang lan rộng trên thế giới. Và vì sự dữ được khởi sự từ tội nguyên tổ của bà Evà và ông Adong. Như các con có thể thấy, con người sinh ra yếu đuối, và bị tước đoạt tất cả những ơn sủng. Người ta không có ơn khôn ngoan, người ta không biết phân định giữa thiện và ác. Và chính vì lý do đó, vì lý do đó, mà con người cần được giảng dạy, cần phải học, để sự tốt lành sẽ được biết đến trong linh hồn họ, và nó sẽ nghiền nát sự dữ, bởi vì, như các con biết, trước khi thực hiện một hành động, các con phải suy nghĩ về điều đó, nghĩa là nó không đến từ bên ngoài, nhưng từ bên trong. Nếu ngày hôm nay một đứa trẻ nói rằng: “Tôi không định ăn cắp, nhưng vì cần tiền, nên tôi ăn cắp.” Nhưng em được học là em không nên ăn cắp, và sự thiện nói với em là em không nên ăn cắp. Hãy nhớ rằng con được dạy rằng không được ăn cắp. Nhưng sự dữ đến, nhấn mạnh, và nói rằng không nên chú ý đến điều đó, bởi vì con sẽ sung sướng hơn nhiều, nếu con ăn cắp, bởi vì con sẽ có tiền. Và vì thế mà có sự đấu tranh. Và khi đứa trẻ đi đến việc ăn cắp, thì ai sẽ thắng. Sự dữ trong em đã thắng. Nếu em không ăn cắp, và em đã vâng lời, thì sự thiện đã thắng. Và bằng làm như vậy từng chút, từng chút một, sự dữ sẽ ra đi.

Và từ khi đó các con ta bắt đầu hiểu được sự thật, các con bắt đầu hiểu biết tất cả những gì đã được mặc khải cho anh ta, và các con bắt đầu có được nhân đức và ơn phân định, các con bắt đầu biết sự khác biệt giữa thiện và ác, và sự thiện do Chúa đặt để trong các con ta Chiến thắng. Nhưng nếu các con ta để cho mình bị lừa dối, và phạm tội, có thể nói đó là sự xúc phạm nặng nề đến Chúa, khi cho phép Ma Quỷ chiến thắng trong các con.

Ðó là những gì Mẹ muốn và đã đến để nói với các con, các con thân mến, để các con thấy rằng cuộc chiến rất khốc liệt, rất khốc liệt, bởi vì sự dữ, bởi vì tất cả sự dữ đến từ chính con người. Và nó đã đến, bởi vì Ma Quỷ đã lừa dối các con qua ý nghĩa của sự dữ, qua hạt giống đã được gieo trong lòng các con. Các con thấy có bao nhiêu tội lỗi, có bao nhiêu ngăn trở chúng đặt ra trước mặt Chúa. Người ta không tin vào lời Ngài. Người ta không muốn đọc Kinh Mân Côi. Thật khó khăn để con người lựa chọn con đường hẹp, con đường cứu rỗi. Ðó là vì lý do đó, các con thân mến, vì lý do đó.

Nếu sự dữ đến từ bên ngoài, người ta sẽ mạnh mẽ hơn, hạnh phúc hơn, bởi vì anh ta không phải chiến đấu trong nội tâm. Và anh ta bắt đầu nghi ngờ, không tin và khi sự thật được nói ra, anh ta nghi ngờ. Ðôi khi anh ta đánh giá  cao sự giả dối. Và nếu anh ta thích thú, thì đó là do sự dữ ở trong anh ta ra lệnh. Và vì thế mà Mẹ và Chúa đã đến, để các con hiểu được điều này, nó thật rõ ràng, khi các con hiểu được nó. Nếu các con ưa thích sự thật, thật là tuyệt vời, và công lý, thì đó là do có nhiều sự thiện ở trong linh hồn các con hơn sự dữ. Nhưng nếu các con thích nói dối và ăn cắp hay nếu sự bất công làm hài lòng các con, thì đó là do có nhiều sự dữ trong các con hơn, và vì thế các con phải suy nghĩ về điều này. Và vì thế, người ta cần được dạy dỗ về thiện và ác, để người ta có thể thấy được những gì bên trong anh ta, mà từ bỏ sự dữ, bởi vì điều đó được khởi sự trong anh ta qua tội đầu tiên, lần đầu tiên con người không vâng lời. Và vì thế, bây giờ anh ta phải đấu tranh để có thể chọn lựa con đường đúng đắn. Và vì thế mà Mẹ và Chúa đã đến.

Có nhiều cuộc Hiện Ra, và Mẹ và Chúa đã dạy dỗ cho các con, để các con có thể thấy được sự dữ. Nhưng Ma Quỷ đến và làm cho các con nghi ngờ. Hắn cho các con ý nghĩ xấu xa, và nói: ‘Ðừng tin, chúng nói dối, đó là chuyện tưởng tượng, đừng tin.” Và tại sao chúng lại có thể làm như vậy? Ðó là vì hắn có một phần trong con người, bởi vì hạt giống mà hắn để lại ở đó đã trổ hoa trong nhiều người. Và đó là khi linh hồn không tìm kiếm Chúa, khi linh hồn tách rời khỏi Chúa. Ðó là khi hạt giống sự dữ thành tựu hơn hạt giống tốt. Và đó là vấn đề, các con thân mến, và đó thật sự là vấn đề, bởi vì các con đã được ban cho sự thật, các con đã được giảng dạy, và một số người chấp nhận, nhưng những người khác từ chối. Và tại sao họ từ chối? đó là vì trong trí họ có sự nghi ngờ, bởi vì trong trí họ không muốn điều đó, “Ðiều đó không phải dành cho tôi.” Và tất cả những chuyện đó ở đâu đến? Nó đến từ tâm trí, và từ tâm hồn. Các con có thấy không?

Ðó là những gì Mẹ muốn các con hiểu, rằng các con có hai thế lực bên trong các con. Và

vì thế thật khó khăn cho nhiều người khi tin vào lời Mẹ. Thật khó khăn cho nhiều người khi tin vào Giáo Lý của Chúa. Nhưng khó khăn cho họ, là vì hạt giống sự dữ đã được gieo vào trong linh hồn theo đuổi họ, và không để cho họ tin, hay chọn lựa con đường tốt.

Và vì thế con cái Mẹ đang ở trong tình trạng rất nguy hiểm, bởi vì các con biết rằng sự dữ và những người thối nát làm cho người khác thối nát. Và sự dữ ở đâu đến? nó đến từ chính con người. Ðến từ chính họ những đam mê thấp hèn, ganh tỵ, trộm cắp, giết người, việc ép buộc người khác phạm tội. Và tại sao họ lại ép buộc người khác? Đó là vì họ không biết phân định, bởi vì họ không biết đâu là thiện đâu là ác. Và sự dữ, ở bên trong họ, làm cho họ chấp nhận như vậy. Và vì thế, bây giờ các con của Mẹ cần phải học hỏi, học hỏi Giáo Lý của Chúa. Các con phải mạnh mẽ, và nói không với sự dữ rằng: “Không. Tôi sẽ không phạm tội.” Nhưng điều này cũng sẽ sinh ra trong lòng các con và  khi hạt giống tốt sinh ra trong lòng, và làm chết ngạt hạt giống xấu, các con sẽ đi đến sự thánh hóa, mà Mẹ đã nói với các con trong một thông điệp  trước đây.

Và vì thế, các con thân mến, vì thế mà thật khó khăn để các con của Mẹ hiểu biết, thật khó khăn để những lời giảng dạy đến với các con, và đó là do họ có cuộc chiến đấu bên trong nội tâm. Và đó là lý do mà Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ đã đến và chịu chết trên Thánh Giá để giúp các con tự cứu lấy mình, bởi vì tất cả những ai nài xin Ngài, cầu nguyện, nài xin Lòng Thương Xót của Ngài, sẽ cho phép hạt giống tốt lớn lên, và sẽ chiến thắng hạt giống xấu.

Và như thế, Ma Quỷ sẽ từ bỏ linh hồn đó mãi mãi, và sẽ để linh hồn đó được bình an, để nó trong tay Mẹ và Chúa. Nhưng, để đạt đến đây, linh hồn phải chiến đấu, chiến đấu chống lại những đề nghị của sự dữ, vốn không để cho đức tin thành tựu, không để cho sự thiện thành tựu, và không để cho linh hồn đi trên con đường hẹp. Các con biết điều này, bên trong các con có sự nghi ngờ, vấn đề, sự thiếu hiểu biết, và không biết phân định. Các con không biết mình đang làm điều thiện hay điều ác. Nhiều người nói: “Tôi không biết là tôi có tội hay không, tôi không biết tôi có làm điều tốt hay không.” Và nguyên nhân là vì các con vẫn chưa có được ơn phân định, có thể nói là, không có sự hiểu biết giữa thiện và ác. Ðó là điều các con không hiểu, các con của Mẹ. Và các con nói rằng không có tội, và bây giờ tội là xã hội. Nhưng không, hỡi các con của Mẹ, tội là sự vi phạm, vì sự dữ chiến thắng trong tâm hồn các con thay vì sự thiện. Và điều này làm cho người ta khổ sở. Và khi họ muốn chọn con đường tốt, thì họ có nhiều cuộc chiến trong nội tâm, vì Ma Quỷ không dễ dàng tha cho nạn nhân của nó. Và vì thế, các con có thể thấy rằng, khi các con đang ở trên đường nhân đức, thì có nhiều cản trở chống lại các con. Và đó là vì khi các con đi theo Chúa, thì Ma Quỷ đến và tấn công các con, để các con không đi theo Chúa nữa.

Và ma quỷ có thể làm điều này, các con thân mến, vì hạt giống tội đầu đã được gieo xuống khi bà Evà phạm tội, nên nhân loại thừa hưởng nó, vì không có con đường nào khác đã được làm. Và vì lý do đó họ đã được căn dặn: “Ðừng ăn cho đến khi Chúa ra lệnh.” Và tội lỗi của họ, như các con đã  thấy, nhân loại đã thừa hưởng nó, vì bây giờ con người sinh ra theo cách thức đó, luôn hướng chiều về sự dữ. Và vì sao mà con người hướng về sự dữ? Ðó là vì tội kiêu ngạo, hạt giống của sự dữ đã khởi sự trong tâm hồn các con. Và vì lý do đó, các con thân mến, Mẹ muốn đến để báo trước cho các con, để các con thấy thật dễ dàng khi phân định giữa thiện và ác. Nếu các con thích sự thật, công lý, thực hành điều tốt hơn và không ganh tỵ, kiêu ngạo, không giết người, không xúc phạm đến Chúa bằng việc nghi ngờ, bằng việc đi theo những giáo lý xa lạ, thì các con là người tốt. Và Mẹ nói với các con điều này, để các con nhìn thấy, và lớn lên trong đức tin, trong tình yêu, trong sự thật, và trong công

lý, và thấy rằng tất cả những điều này đến từ Chúa.

Các con thân mến, những người thù hận có nhiều sự dữ hơn sự thiện trong anh ta, bởi vì người thù hận không đến từ Chúa. Nhưng các con biết rằng người ta có sự ghen ghét trong lòng họ. Họ không tỏ ra bên ngoài, nhưng có ở bên trong. Sự thù hận ở trong tim. Nói dối, kiêu căng, ganh tỵ tất cả đến từ trái tim. Và tại sao? Vì Mẹ đã giải thích. Và vì lý do đó, linh hồn phải đấu tranh để từ bỏ sự dữ, vốn được gieo trong nó. Linh hồn phải chiến đấu để hạt giống thiện, do Chúa trồng, được thành tựu hơn hạt giống xấu. Vì thế Mẹ và Chúa đã đến, các con thân mến, để dạy dỗ các con, để các con hiểu biết. Và khi hiểu biết tất cả những điều này, các con sẽ lãnh hội những gì cần thiết mà Mẹ và Chúa đã đến và dạy dỗ các con, vì sự thiếu hiểu biết của bà Evà và ông Adong được khởi sự trong tâm trí các con. Và sự thiếu hiểu biết chỉ có thể được xóa đi nhờ ánh sáng của Chúa, và vì sự thiếu hiểu biết, tất cả những sự dữ hướng con người về đàng tội lỗi. Mẹ đã giảng dạy cho các con điều này để các con được biết, mà không cho phép sự dữ chiến thắng trong tâm hồn và linh hồn các con. Và nếu các con làm điều đó, các con sẽ bắt đầu có nhân đức phân định, mà bà Evà muốn, và vì thế bà đã phạm tội, bởi vì bà muốn được khôn ngoan, bởi vì bà muốn được giống như Chúa. Nhưng bà vẫn chưa được ban cho những món quà này, bởi vì bà phải vượt qua được thử thách. Nhưng bà đã không vượt qua được.

 Bây giờ các con đã thấy tại sao Mẹ đến để giảng dạy cho các con không, các con thân mến? Ðể lấy đi khỏi tâm trí các con sự thiếu hiểu biết, mà Ma Quỷ đã gieo ở đó. Và hắn đã dùng sự thiếu hiểu biết để tấn công các con, và không để cho con đường đó được tự do, khi các con chọn lựa điều thiện. Bây giờ, Mẹ muốn các con suy gẫm lời Mẹ. Khi các con bắt đầu nghi ngờ, và bị cám dỗ muốn tách rời khỏi điều thiện, hãy từ bỏ nó và nói: “Không, không, tôi sẽ không để cho sự dữ chiến thắng trong tôi nhưng chỉ có sự thiện.” Vì thế Mẹ sẽ chúc lành cho những Chuỗi Ảnh này để các con sẽ có được sự bảo vệ và sự trợ giúp về tâm linh và vật  chất cho ơn cứu rỗi, để bảo vệ sức khỏe cho các con, và để các con có được món quà ơn phân định và khôn ngoan. Mẹ chúc lành những Chuỗi Ảnh Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần.

Vậy, các con thân mến, Mẹ rất sung sướng khi có thể liên lạc được với các con, và giải thích với các con những gì người ta không hiểu được về tội lỗi, để các con hiểu được tội lỗi thật ra là gì, và các con phải chiến đấu chính là để thoát khỏi sự thiếu hiểu biết, vốn nghiêng chiều về sự dữ, ảnh hưởng nhiều lên các con, và tránh cho các con chọn lựa con đường tốt. Và nếu nó cản trở các con là vì nó đã nảy nở nhiều hơn điều thiện, khi các con không thể đi theo con đường hẹp, con đường thánh thiện. Vì lý do đó, các con thân mến, Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ và Mẹ đã đến để giảng dạy cho các con, bởi vì nhiều người muốn đi theo con đường tốt, nhưng nhiều khi gặp khó khăn. Và nó khó khăn và vì cuộc chiến bên trong nội tâm giữa thiện và ác, không làm cho các con được bình an, và không để cho các con thưởng thức và đi theo Chúa với niềm vui.

Mẹ nói với các con điều này, để từ hôm nay các con bắt đầu suy gẫm lời Mẹ, và bắt đầu thực hành chúng, và đừng bắt chước những gương xấu mà người khác cho các con. Và từng chút từng chút một, các con sẽ từ bỏ sự dữ. Và rồi, khi không bị vấn đề này nữa, các con sẽ thoát khỏi tội lỗi, thoát khỏi sự dữ. Chúa đã nói về điều này: “Hãy đến và các con sẽ được tự do.” Và điều đó có nghĩa là, các con thân mến, khi sự dữ rời khỏi linh hồn các con thì các con được tự do, tự do theo Chúa. Và không có ai, không có ai lấy đi tự do của các con được, bởi vì các con đã từ bỏ sự dữ bên trong các con. Các con thân mến, bây giờ Mẹ chờ đợi các con đến lần họp tới, khi đó Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ sẽ đến và nói với các con về một chủ đề khác, quan trọng cho linh hồn các con, để các con có thể đi theo con đường tốt, và để các con đừng rời nó. Và như thế, các con sẽ có Thiên Ðàng. Ðó là lý do Mẹ và Chúa đến, để tất cả các con có được tất cả những gì tốt, có được Thiên Ðàng, và để làm được việc đó, các con hãy xua đuổi đi tội lỗi, sự dữ, sự dữ hướng các con đến Hỏa Ngục, nếu các con không rời xa nó. Vì thế, các con thân mến, Mẹ chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Ước gì sự bình an, niềm vui, đức tin và tình yêu ở lại trong tâm hồn các con luôn luôn. Và các con mãi mãi, mãi mãi  nhớ rằng để sự thiện chiến thắng trong linh hồn và tâm hồn, Mẹ và Chúa phải ban nhiều ơn sủng cho thế giới. Và đó là Thánh Lễ, Chuỗi Kinh Mân Côi, tất cả những việc làm sùng kính được ban cho Hội Thánh qua nhiều thế kỷ vì sự tốt lành cho con cái Mẹ, và ban ơn sủng để xua đuổi sự dữ khỏi linh hồn các con. Và vì thế, các con thân mến, đừng quên Chuỗi Kinh Mân Côi, và Những Vết Thương của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, sẽ giúp các con chiến thắng, đừng quên điều đó.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here