Thông điệp Guadalupe số 15: VIỆC LÀM SÙNG KÍNH

363
thong-diep-Duc-Me-Guadalupe
thong-diep-Duc-Me-Guadalupe

Toàn bộ Thông điệp Guadalupe

THÔNG ĐIỆP 15: VIỆC LÀM SÙNG KÍNH
(Guatemala Ngày 13 Tháng 10 Năm 1989) THÔNG ÐIỆP SỐ 15 NGÀY ÐỀN TẠ

THÔNG ÐIỆP CỦA  CHÚA GIÊSU KITÔ BAN CHO NHÂN LOẠI
QUA NỮ TU GUADALUPE

Các con yêu dấu, Cha chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Các con yêu dấu, Chúa Giêsu thành Nazareth, Con của Ðức Trinh Nữ Maria, Thiên Chúa của Tình Yêu, Ðấng chịu chết và đóng đinh trên Thánh Giá vì yêu thương các con.

Vâng, các con thân mến, Cha ở đây với các con một lần nữa, để nói với các con, để lấy đi bóng tối đang hiển trị trên trái đất. Vâng, các con thân mến, Cha ở đây một lần nữa với các con, với thật nhiều niềm vui, với thật nhiều tình yêu, bởi vì chủ đề Cha sẽ nói với các con hôm nay sẽ là những việc làm SÙNG KÍNH, mà Ðức Mẹ và Cha ban cho thế giới qua ý nghĩa của các cuộc Hiện Ra.

Vâng, các con thân mến, những việc làm sùng kính đối với Hội Thánh là những đoá hoa hồng của Giáo Lý của Cha, bởi vì đó là ơn sủng mà Chúa và Mẹ ban cho các con, để các con có thể bước đi trên con đường hẹp với ít khó khăn hơn. Và hôm nay Cha đến để nói với các con về những việc sùng kính, mà Ðức Mẹ và Cha đã ban cho các con qua các thế kỷ, qua các con của Cha. Một trong những việc sùng kính mà Chúa và Ðức Mẹ dành cho thời kỳ cuối, là việc sùng kính Thánh Tâm Cha, và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Ðức Mẹ, Ðức Trinh Nữ Maria.

Như chúng ta đã biết, Ðức Mẹ đã Hiện Ra ở Fatima để ban những ơn sủng cho các con. Và ở đó Mẹ đã hứa cho tất cả những ai sùng kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội  Mẹ. Vào thời gian đó, Mẹ đòi hỏi các con Rước Lễ năm Thứ Bảy Ðầu Tháng liên tiếp, bởi vì việc sùng kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ phải được truyền bá trên toàn thế giới, và bởi vì vào thời đó, những việc đền tạ đó được làm cho thời kỳ mà các con đang sống ngày hôm nay. Vâng, các con thân mến, ở đó Mẹ đã ban lời cảnh cáo và nói: “Nếu các con không vâng lời, nếu các con không cầu nguyện, thế giới sẽ đau khổ,” thế giới sẽ ở trong tình trạng rất nguy hiểm. Nhiều người trong các con đã vâng lời, nhưng những người khác thì không. Lời cầu nguyện đã và đang thiếu, các con thân mến. Và điều thiếu thốn là việc sùng kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội  Ðức Mẹ. Các con đừng quên rằng, ở Fatima, Mẹ đã nói: “Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội  Mẹ sẽ chiến thắng.” Và vì thế mà điều đó thật quan trọng, các con thân mến, điều quan trọng là các con đừng quên, và cũng đừng quên Thánh Tâm Cha, yêu thương các con nhiều, yêu thương các con rất nhiều. Và vì yêu mến, Cha đã chết trên Thánh Giá để bày tỏ tình yêu, tình yêu lớn lao mà Ðức Mẹ và Cha dành cho các con. Và tất cả những ai không phải là đối tượng cho Hai Trái Tim của Cha và Mẹ Maria sẽ không có khả năng kháng cự, khi thời gian khắc nghiệt đã được báo trước xảy đến. Và vâng, các con thân mến, bây giờ còn lại một thời gian ngắn, trước khi thời gian khắc nghiệt ấy đến trên các con, và ở giữa các con.

Như một người Cha đầy yêu thương, Cha sẽ nói với các con khi thời giờ đến. Cha sẽ đánh dấu, để các con sẽ thấy thời điểm này. Và bằng cách đó, đức tin các con có thể được gia tăng. Và để chuẩn bị cho thời kỳ đó, Các con thân mến, hôm nay Cha đến để nhắc lại cho các con những việc sùng kính này, Việc sùng kính đã bị một số người trong các con lãng quên, và nhiều người nhìn chúng với vẻ khinh thường. Nhưng Hai Trái Tim trong thời kỳ này, các con thân mến, là con đường cứu rỗi. Các con đừng quên điều đó.

Hội Thánh sẽ trải qua một thời kỳ thật cay đắng trong một thời gian. Và chỉ có những ai ẩn náu dưới Lòng Thương Xót sẽ chiến thắng, chỉ có những ai đón nhận Hai Trái Tim yêu thương nhân loại thật nhiều. Vâng, Các con thân mến, trong tất  cả các cuộc Hiện Ra, Ðức Mẹ và Cha luôn luôn nhắc nhở các con về những việc sùng kính bởi vì, vào thời gian này, điều quan trọng là các con đừng quên chúng. Vâng, các con thân mến, Ðức Mẹ và Cha đã và ban nhiều ơn sủng, rất nhiều ơn sủng, qua các cuộc Hiện Ra. Mẹ và Cha đã ban những Chuỗi Ảnh, và cũng ban cho những việc sùng kính, là những đóa hoa hồng của Giáo Lý của Cha, vốn tô điểm Hội Thánh. Vì lý do đó, các con không nên cầm giữ bằng việc xem thường chúng, nhưng hãy đón nhận chúng với tình yêu.

Và cũng trong thời gian này, các con thân mến, Cha cũng để lại việc sùng kính Lòng Thương Xót Thánh Thiện của Lòng Thương Xót Cha, vốn được tuôn ra từ Trái Tim Cha. Và với ý nghĩa của Hai Trái Tim, Ðức Mẹ và Cha sẽ cứu thế giới. Ðừng quên rằng, trong những thông điệp trước đây, Ðức Mẹ và Cha luôn luôn nói rằng, với những Vết Thương Thánh của Cha, và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội  Ðức Mẹ, và Thánh Tâm Cha, Ðức Mẹ và Cha sẽ cứu thế giới. Ðiều đó thật quan trọng, các con thân mến, bởi vì Lòng Thương Xót đang tuôn đổ trên thế giới, cho các con, qua Hai Trái Tim. Ðừng quên điều đó, Các con thân mến, đừng quên điều đó.

Vì thế mà hôm nay Cha đến, vì đây là một việc thật quan trọng để các con làm, vì với Thánh Tâm Cha, Cha sẽ ban lời hứa lớn lao cho nhân loại, một LỜI HỨA VĨ ÐẠI, mà Cha sẽ thi hành. Ðức Mẹ cũng sẽ giữ lời hứa, nhưng, các con thân mến, Ðức Mẹ và Cha muốn THẾ GIỚI ÐƯỢC TẬN HIẾN CHO HAI TRÁI TIM. Các con biết điều này đã được đòi hỏi trong cuộc Hiện Ra ở Fatima. Ðức Trinh Nữ Maria, đã đòi hỏi thế giới được hiến dâng cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội  Mẹ. Nhưng điều này chưa được thi hành, như Chúa Cha đòi hỏi. Và vì thế trong thời gian sắp tới, khi tội lỗi đòi trừng phạt, bởi vì nếu người ta không chú ý tới ơn gọi này, vì các con của Cha không muốn hiểu rằng, nhờ ý nghĩa của Hai Trái tim, từ đó những ơn sủng mà Ðức Mẹ và Cha ban, sẽ mang đến ơn cứu độ cho thế giới. Việc sùng kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria sẽ lấy đi tất cả những sai lầm, tất cả bóng tối. Nhưng các con đã không vâng lời, các con thân mến, các con đã không vâng lời. Và vì thế, sự dữ đã giành được sức mạnh, rất mạnh. Và bây giờ, các con thân mến, Cha đến một lần nữa trên thế giới để liên lạc với các con. Và Cha mang Thánh Tâm trong đôi tay Cha để ban cho thế giới, để thế giới có thể trú ẩn trong đó, và cũng trú ẩn trong Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Ðức Mẹ. Ðây là lời mời gọi cuối cùng của Cha, các con thân mến, bởi vì thời gian bây giờ rất chín mùi, rất chín mùi để trừng phạt. Và vì thế mà ngày hôn may Cha đến, mang trong đôi tay Cha Hai Trái Tim, để ban cho các con của Cha, cho thế giới, cho nhân loại, để họ có thể nhận lãnh Chúng. Cha đến lần nữa ngày hôm nay, như Cha và Ðức Mẹ luôn luôn làm trong những thế kỷ qua, để ban cho nhân loại và con cái của Cha tình yêu, tình yêu vĩnh cửu. Cha đến lần nữa để ban cho nhân loại Hai Trái Tim này, Hai Trái Tim không bao giờ ngừng yêu thương các con.

Cha hằng yêu thương các con, và Cha sẽ luôn luôn yêu thương các con, các con thân mến, bởi vì tình yêu đó mà Cha đã chết trên Thập Giá. Nhưng nhiều người sợ Thánh Giá của Cha và Thánh Giá Khổ Hình. Vì thế, Cha ban cho họ Trái Tim Cha, để họ không sợ, không kinh hãi. Và Cha cũng ban cho họ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Ðức Mẹ, để các con đón nhận với lòng tin, với niềm vui, với đức tin Hai Trái Tim của Cha và Ðức Mẹ, Hai Trái Tim không bao giờ lừa dối, và chỉ ban phát tình yêu, tình yêu và thêm tình yêu. Ðây là lần cuối cùng mà Chúa và Ðức Mẹ mời gọi, các con thân mến, lời mời gọi cuối cùng. Hãy lắng nghe tiếng Cha, lắng nghe tiếng Ðức Mẹ, bởi vì nếu các con lắng nghe tiếng Cha và Ðức Mẹ, các con sẽ chiến thắng; trái lại, các con thân mến, trái lại, các con sẽ chết. Các con thân mến, các con phải nhớ những đoá hoa hồng, mà Ðức Mẹ và Cha để lại như vật để tô điểm cho Giáo Lý của Hội Thánh, và qua đó mà Cha muốn tỏ ra cho các con Cha yêu thương các con nhiều như thế nào, Cha yêu thương các con nhiều như thế nào, các con yêu dấu.

Và vì lý do đó, Cha đến đây lần nữa, để các con có thể lắng nghe lời Cha, để các con có thể nhận lãnh tình yêu của Cha với niềm vui, bởi vì chỉ có tình yêu mới làm cho các con có tự do, bởi vì chỉ có sự thật mới làm cho các con chiến thắng. Vì thế Cha đến lần nữa, Các con thân mến, để tất cả những ai chưa tận hiến cho Thánh Tâm Cha, và cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội  Ðức Mẹ, sẽ làm điều đó, bởi vì điều đó giống như dấu ấn, giúp các con đón nhận Lòng Thương Xót của Cha. Với việc sùng kính này, các con sẽ được đóng ấn với Thánh Giá và với Lòng Thương Xót của Cha. Và sự trừng phạt đã được báo trước sẽ không đụng chạm đến các con. Các con sẽ được thoát khỏi sự trừng phạt này, bởi vì đó là ý nghĩa của những lời hứa.

Tất cả những ai tận hiến cho Thánh Tâm Cha sẽ nhận được Lòng Thương Xót và tình yêu, nhưng không phải công lý của Cha. Nhưng tất cả những ai không muốn Lòng Thương Xót, không muốn nhận lãnh tình yêu Cha, sẽ nhận lãnh công lý của Cha trong ngày Thịnh Nộ Lớn Lao của Cha, trong ngày Cha đến để xét xử thế giới.

Cha đã và đang đến hôm nay, các con thân mến, để ban cho các con những đóa hoa hồng của Giáo Lý Cha. Chúa và Mẹ đã và ban cho các con nhiều ơn sủng qua nhiều thế kỷ, và Chúa và Mẹ tích lũy chúng trong Hội Thánh. Và nhiều người, nhiều con cái Cha đã chấp nhận chúng. Và Cha đã có cơ hội để ban cho họ tình yêu. Và khi Cha ban cho họ tình yêu, thì Cha quên đi tội lỗi của họ. Cha giúp họ bước đi trên con đường hẹp. Và trong ngày trừng phạt, họ sẽ là các con Cha yêu thương nhiều nhất. Và Ðức Mẹ và Cha sẽ canh giữ họ, và giúp họ đạt đến Thiên Ðàng.

Hãy nhớ rằng, trong một lần Hiện Ra ở Fatima, Mẹ đã đòi hỏi thế giới hãy tận hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội, bởi vì Chúa Cha đã nói rằng Mẹ sẽ chiến thắng, và thời gian đã được ban cho thế giới, để họ có thể biết đến Ðức Mẹ, một người Mẹ than khóc, và đau khổ vì mỗi người con hư mất và những người không muốn vâng lời.

Các con thân mến, hôm nay Cha đến để làm lời mời gọi cuối cùng: Thế giới phải được tận hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Ðức Mẹ, Mẹ Thiên Chúa, vì Mẹ; Ðức Chúa Cha sẽ ban chiến thắng. Và tất cả những ai ở dưới Áo Choàng Mẹ cũng sẽ chiến thắng.

Vâng, các con thân mến, hôm nay Cha đến để nói với các con rằng Ðức Chúa Cha ước ao việc sùng kính này, bởi vì nỗi đau khổ tồi tệ đang đến trên thế giới. Và chỉ có Lòng Thương Xót Cha mới giúp các con kháng cự được với mọi sự đang đến. Và điều này, các con thân mến, sẽ xảy ra trong thời gian rất gần. Cha sẽ luôn luôn đến và khuyên nhủ các con, để các con sẽ chuẩn bị tốt, và nhờ thế các con có thể khuyên nhủ người khác. Chúa và Mẹ sẽ ban các con cho một cơ hội để những ai chưa tận hiến mình hãy làm như vậy, để họ có thể được bảo vệ.

Các con thân mến, và vì thế mà Cha muốn nói với các con ngày hôm nay, bởi vì điều đó rất quan trọng đối với các con, bởi vì những việc tận hiến, những đóa hoa hồng mà Chúa và Mẹ để lại cho thời kỳ này, chính là để giúp đỡ các con, khi Ma Quỷ đang ở giữa các con. Và vì thế thật khẩn cấp để các con bắt đầu làm việc sùng kính vào ngày Thứ Sáu và Thứ Bảy Ðầu Tháng, các ngày Thứ Sáu để vinh danh Thánh Tâm Cha, và các Thứ Bảy để vinh danh Mẫu Tâm Mẹ, bởi vì kinh nguyện đang thiếu, các con thân mến, bởi vì những việc làm tận hiến đang thiếu hụt, bởi vì thế giới không nhìn thấy Thiên Chúa với tình yêu, và nhân loại phải biết rằng tình yêu của Thiên Chúa sẽ được biết qua con đường của Hai Trái Tim.

Các con phải làm điều này. Hãy đi xưng tội và rước lễ với ý chỉ đền tạ Trái Tim Chúa và Ðức Mẹ. Và vì thế mà Cha đã và đang đến với niềm vui, bởi vì các con ở đây để làm việc đền tạ Cha và Ðức Mẹ. Các con ở trước mắt Cha. Cha sẽ giúp cho các con thấy ánh sáng, để các con sẽ không bị lạc trong bóng tối của tên ngụy Kitô. Và thật tốt lành khi các con hiến dâng thời giờ để truyền bá những đóa hoa hồng của Giáo Lý Cha, với ý nghĩa mà nhờ chúng các con của Cha sẽ được cứu.

Các con thân mến, các con phải cầu xin để thế giới được tận hiến, như Ðức Chúa Cha ước muốn, bởi vì các con thân mến, lần thứ nhất, thế giới đã không vâng lời.

Cha đã đến và ban lời cảnh cáo tối hậu. Và hãy cẩn thận, vì đây là lần cuối cùng. Nếu các con không vâng lời, thời gian sẽ không thể được cầm giữ nữa, và Cánh Tay của Công Lý Cha sẽ đổ xuống trên trái đất. Sẽ đổ xuống trên những tội nhân không muốn ăn năn, không thay đổi đường lối, không thay đổi đời sống. Vâng, các con thân mến, sự trừng phạt đang đến trên thế giới thật lớn lao, thật khắc nghiệt, nhưng Chúa và Mẹ cũng ban ơn sủng để kháng cự lại tất cả những việc này.

Vì lý do đó, các con phải cảnh giác và vâng lời. Và tất cả mọi người nên tận hiến mình, để được đóng ấn ngay bây giờ, ngay thời điểm này, với Lòng Thương Xót của Cha. Và rồi, bóng tối của tên ngụy Kitô sẽ không thể làm hại các con được. Vì thế Cha đã đến, các con thân mến, để giảng dạy các con về điều này. Các con của Cha đã quên đi những ơn sủng này, những món quà này, những lời hứa mà Cha và Ðức Mẹ đã làm vì lợi ích của nhân loại, vì sự tốt lành cho con cái Cha. Nhiều người đã nhìn chúng với vẻ khinh thường. Và vì lý do đó mà thế giới thiếu tình thương, bởi vì thế giới không muốn nhận tình yêu này, và việc chữa lành tất cả những sự dữ chỉ có thể đạt được nhờ tình yêu. Hận thù đang giao chiến với tình yêu, đừng quên điều này. Các con thân mến, đừng quên điều này. Cũng đừng quên rằng Chúa đã chết cho các con, và nhiều người mất lòng tin vì Thánh Giá và sự Ðau Khổ của Cha. Vì lý do đó, bây giờ Cha ban cho các con Trái Tim của Cha, để các con không sợ hãi, và các con sẽ đến với lòng tin vào nguồn ơn Lòng Thương Xót để được cứu rỗi.Hãy xem Cha như một người hiền lành Ðấng ban tặng cho các con Trái Tim của Ngài và tình yêu. Ðừng khinh chê Trái Tim này, Trái Tim yêu thương các con nhiều, và còn tiếp tục yêu thương các con, các con thân mến, và sẽ tiếp tục yêu thương các con, luôn luôn yêu thương, yêu thương, và Ðức Mẹ cũng vậy, Mẹ yêu thương các con nhiều, rất nhiều.

Các con thân mến, các con không được quên chuỗi Kinh Mân Côi. Hãy suy gẫm nó. Hãy đọc kinh Mân Côi mỗi khi các con rước lễ để vinh danh Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội  Ðức Mẹ. Chuỗi Kinh Mân Côi chứa đựng nhiều ơn sủng, các con thân mến. Nó ban ơn sủng cho sự cứu rỗi của các con. Nhiều chuỗi Kinh Mân Côi bị thiếu hụt trên thế giới, các con thân mến. Thế giới cần nhiều chuỗi Kinh Mân Côi để kháng cự. Và vì thế Cha đã và đang đến đây, để đòi hỏi các con cầu nguyện nhiều, nhiều. Các con thân mến, việc cầu nguyện đang bị thiếu hụt. Thế giới thật thối nát. Thế giới đang ở dưới sự thống trị của sự dữ, bởi vì các con không muốn vâng lời mời gọi mà Cha và Ðức Mẹ đã làm qua nhiều thế kỷ, qua trung gian của các tiên tri. Và Chúa và Ðức Mẹ luôn luôn đòi hỏi phải cầu nguyện, ăn năn, và yêu mến những việc sùng kính mà Chúa và Mẹ đã ban cho các con, những ơn sủng mà Chúa và Ðức Mẹ đã tích lũy trong Hội Thánh. Nhưng thế giới cầu nguyện rất ít, và xin rất ít. Và Ðức Mẹ giang rộng tay cho các con, để các con xin, và Người sẽ ban cho các con tình yêu, ơn sủng, và tất cả những thứ các con cần. Nhưng các con phải xin bằng việc cầu nguyện, bằng việc suy gẫm chuỗi Kinh Mân Côi, bởi vì Chúa và Ðức Mẹ luôn luôn đòi hỏi điều này, khi Chúa và Ðức Mẹ đến: Rước Lễ, Xưng Tội, đọc Kinh Mân Côi, cầu nguyện, cầu nguyện luôn luôn, cầu nguyện luôn luôn, cầu nguyện luôn luôn.

Cha cũng sẽ ban cho các con Những Vết Thương, Lòng Thương Xót, và Trái Tim của Cha. Mọi phần trong Thân Thể Cha, Cha đã và đang ban cho các con, bởi vì, nếu các con không thích phần này, các con có thể thích phần khác. Nếu các con không thích Trái Tim, thì các con sẽ thích Máu; nếu các con không thích những phần đó, thì các con có thể thích Lòng Thương Xót và những Vết Thương của Cha. Chúa và Mẹ đã và đang bao trùm Hội Thánh với tất cả những ơn sủng để các con muốn phần này hay phần khác, nhưng luôn luôn có những phần phải nhắc nhở các con rằng Chúa ngự trong Nhà Tạm. Mỗi hình tượng các con thấy trong mỗi việc sùng kính mà Cha ban cho các con, đều bày tỏ tình yêu của Cha cho các con.

Vì thế Cha đã xuống để bày tỏ điều này, để nói những điều này, vì Cha muốn thế giới biết rằng Cha yêu thương các con, và Thiên Chúa mà các con tin thật xa vời, đang ở gần các con, yêu thương các con, đang an ủi các con, trấn an các con, và Ðức Mẹ cũng vậy. Và vì lý do đó, các con thân mến, Cha rất sung sướng được liên lạc với các con, và nói với các con rằng Cha yêu thương các con. Và Ðức Mẹ yêu thương các con rất nhiều. Nhưng sẽ đến một thời, Các con thân mến, khi Cha không còn đến để tỏ Lòng Thương Xót, tình yêu của Cha nhưng Công Lý của Cha, và cơn Thịnh Nộ của Cha, và trừng phạt tất cả những ai không muốn ẩn náu trong tình yêu, và Cha và Ðức Mẹ ban cho.

Vì thế, các con thân mến, hãy nhớ lại tất cả những việc sùng kính mà Cha để lại trong Hội Thánh, và hồi sinh chúng. Ðừng để cho chúng chết đi, nhưng làm cho chúng sống động trong lòng các con, và trong lòng mọi người khác nữa.

Ðây là thời kỳ mà việc sùng kính Hai Trái Tim phải được truyền bá cho toàn thế giới, như thế, bằng cách này, Lòng Thương Xót có thể được tuôn đổ cho các con của Cha, bởi vì thời gian trở nên ngắn ngủi, các con thân mến, thời gian trở nên ngắn hơn, và Chúa và Ðức Mẹ không thể cầm giữ lâu hơn được nữa. Thời điểm tới Chúa và Mẹ sẽ thi hành những lời hứa, nhưng Chúa và Mẹ cũng sẽ không cầm buộc sự dữ, nhưng Chúa Và Mẹ sẽ để cho chúng đi lại giữa các con. Và chỉ có những ai vâng lời, chỉ có những ai vâng lời mới được cứu rỗi.

Vì lý do đó, Các con thân mến, Cha muốn mỗi người trong các con phải mang những thông điệp này cho người khác. Và đó là: Các con phải hiến dâng mình cho Hai Trái Tim (Chúa và Ðức Mẹ), và các con phải hiến dâng nhà (home) của các con cho Hai Trái Tim, hiến dâng con cái, gia đình, và bản thân các con, vì thời gian ngắn ngủi, các con thân mến, thời gian ngắn ngủi. Và tất cả những ngôi nhà có ảnh Thánh Tâm Cha hay ảnh Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội  Ðức Mẹ, sẽ được bảo vệ. Các con phải bảo vệ con cái của các con, các con phải làm ngay từ bây giờ, bởi vì thời gian sắp hết, thời gian đang rút ngắn lại. Các con linh mục trong Hội Thánh của Cha thân mến, Cha làm lời mời gọi này: hãy làm sống lại những việc tận hiến này trong tâm hồn các con, và cũng hiến dâng tất cả nhà cửa, con cái của Cha, và tất cả những người xin ơn tận hiến, bởi vì nếu các con không làm, các con sẽ hối tiếc, các con sẽ than van, và các con sẽ không có Hạnh Phúc Vĩnh Cửu mà Cha đã hứa cho các con. Vì lý do này, các con linh mục thân mến, và các cha sở của Hội Thánh Cha, hãy chú ý tới ơn gọi của Cha, và nhận thức rằng Cha đến để ban cho các con lời cảnh cáo cuối cùng. Hãy hiến dâng nhân loại và Con Cái Cha cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội  Ðức Mẹ. Hãy làm điều này, hỡi các con của Cha, hãy làm điều này! Lời mời gọi của Cha cấp bách, cấp bách, cấp bách, hỡi các con của Cha, cấp bách. Hãy làm việc này, hãy làm, hãy làm, vì nếu các con không làm, thế giới sẽ đau khổ với tất cả những gì Cha đã nói với các con. Hãy nhìn xem Ðức Mẹ và Cha than khóc, than khóc khi các con không muốn vâng lời, không nhận thức, hỡi các con của cha, nếu không làm những việc này, các con sẽ bị án phạt. Ðó là lời mời gọi của Ðức Mẹ ở Fatima, Mẹ đã nói: “Hãy vâng lời, hay thế giới sẽ đau khổ, và sự dữ sẽ lan truyền khắp nơi trên thế giới, trên toàn thế giới.” Và bởi vì không ai chú ý, các con thân mến, các con sẽ thấy thế giới như thế nào. Thế giới đang ở điểm chết trong tội lỗi, không ăn năn, thế giới đã lãng quên Thiên Chúa của họ.

        Vì lý do đó, các con thân mến, Cha đến để làm lời mời gọi cuối cùng.

Hãy hiểu rằng đây là lần cuối: “HÃY HIẾN DÂNG THẾ GIỚI CHO TRÁI TIM VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI ÐỨC MẸ.

Ôi Hội Thánh của Cha, vì nếu các con không làm, các con sẽ than khóc mãi mãi. Các con yêu dấu, các con linh mục của Cha, Cha yêu thương các con nhiều, đừng phản bội Cha. Hãy hiểu những gì Cha đòi hỏi các con. Hãy nhận thức rằng Cha vẫn còn đang ban cho các con tình yêu. Hãy nhận lấy tình yêu của Cha, bởi vì Cha vẫn yêu thương các con. Các con thân mến, hãy lắng nghe tiếng Cha. Hãy lắng nghe tiếng Ðức Mẹ, và vâng lời. Ðừng giữ thái độ khinh thường với Hai Trái Tim đang ban cho các con tình yêu và Lòng Thương Xót, bởi vì Cha muốn ban hạnh phúc vĩnh cửu cho các con. Mặc dầu vậy, nếu các con không vâng lời, các con sẽ không có hạnh phúc đời đời, vì các con sẽ bị án phạt, nếu các con không vâng lời mời gọi của Cha. Hãy hiểu rằng thời gian thật ngắn ngủi, hãy hiểu rằng thời gian của mùa gặt đang đến  gần, hãy hiểu rằng thời gian đã chín mùi cho Sự Trừng Phạt Vĩ Ðại, và thời gian bày tỏ Công Lý Lớn Lao của Cha.

Và các con, các con yêu dấu, khi các con đến đây, các con đã lau khô nước mắt của Ðức Mẹ và các con tỏ tình yêu mến mà Mẹ muốn trong các con của Mẹ. Mẹ rất hài lòng vì các con, nhưng các con phải truyền bá việc sùng kính này. Và thế giới phải được hiến dâng cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội  Mẹ, và cho Thánh Tâm Cha nữa, vì đó là chìa khóa cho phép tình yêu Cha tuôn đổ cho thế giới. Ðừng quên điều này, và hãy vâng lời Cha. Và đừng sợ, vì Cha sẽ ở với các con, bởi vì Cha sẽ ở với Hội Thánh Cha cho đến tận thế. Cha đã hứa điều này, và Cha sẽ hoàn thành điều đó.

Bây giờ, các con yêu dấu, Cha sẽ chúc lành cho tất cả những Chuỗi Ảnh để ban ơn phước, bảo vệ, cứu rỗi, và ban sức khỏe cho các con, và giúp cho các con liên đới với tình yêu mà Chúa và Ðức Mẹ ban cho thế giới. Cha chúc lành tất cả những Chuỗi Ảnh Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần.

Và vì thế, các con yêu dấu của Cha, Cha muốn nói với các con với niềm vui rằng, khi ở đây, các con đã an ủi Thánh Tâm Cha, và cũng an ủi Trái Tim Ðức Mẹ. Các con an ủi, rửa sạch, lau khô nước mắt Mẹ, bởi vì Mẹ rất hài lòng vì các con. Hãy tiếp tục làm việc này, các con yêu dấu của Cha, hãy tiếp tục làm việc này bởi vì Mẹ rất yêu thương các con, và Cha cũng vậy.

Cha và Ðức Mẹ chỉ đến trong thế giới để đòi hỏi tình yêu, và khi các con bày tỏ tình yêu, tình yêu mà Chúa và Mẹ không bao giờ thất bại khi ban tặng cho các con. Các con thân mến, Chúa và Ðức Mẹ luôn luôn ở đây, luôn luôn. Ðức Mẹ và Cha luôn luôn tiếp tục khuyên nhủ các con mỗi lần rằng thời gian ngắn ngủi. Cha và Ðức Mẹ sẽ nói với các con ở đây khi nào thời điểm ấy sẽ tới, và vì lý do đó, Chúa và Ðức mẹ muốn các con chuẩn bị tốt, Các con thân mến, chuẩn bị thật tốt.

Vì thế các con được giảng dạy về tất cả những điều này. Và các con của Cha khi biết tất cả những lời hứa này nên cho những người khác biết, để, bằng cách này, với dấu chỉ lớn lao này, dấu chỉ sẽ được để lại trong thời kỳ cuối, có thể được truyền bá.

Vậy, các con thân mến, Cha sẽ chờ đợi các con đến lần họp tới, lúc đó Ðức Mẹ sẽ đến và nói với các con về một chủ đề quan trọng khác cho các con, cho linh hồn các con, và bằng cách này, Chúa và Ðức Mẹ sẽ hướng dẫn các con từng chút từng chút một đến đích, đến cùng. Và bằng cách đó, các con sẽ được hạnh phúc vĩnh cửu.

Các con thân mến, Cha chúc lành cho những lời nguyện này, và cho tất cả những việc làm đền tạ này mà các con dâng lên Cha và Ðức Mẹ trong lúc này. Ðức Mẹ và Cha rất hài lòng, bởi vì đây chính là những gì Chúa và Ðức Mẹ đòi hỏi, luôn luôn đòi hỏi qua nhiều thế kỷ, đó là các con hãy dâng lên Cha và Ðức Mẹ tình yêu, đền tạ vì những việc xúc phạm mà Chúa và Ðức Mẹ lãnh nhận từ các con; những người không muốn đáp lại tình yêu của Cha và Ðức Mẹ.

Và giờ đây, các con thân mến, Cha chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Ước gì tình yêu, niềm vui, đức tin và tình yêu ở lại trong tâm hồn của các con. Và đừng quên, các con thân mến, đừng quên chuỗi Kinh Mân Côi, vũ khí của thời kỳ này.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here