Thông điệp Guadalupe số 19: NHỮNG LỜI TIÊN TRI

326
thong-diep-Duc-Me-Guadalupe
thong-diep-Duc-Me-Guadalupe

Toàn bộ Thông điệp Guadalupe

THÔNG ÐIỆP 19: NHỮNG LỜI TIÊN TRI

(Guatemala Ngày 9 Tháng 3 Năm 1990) THÔNG ÐIỆP SỐ 19 NGÀY ÐỀN TẠ

THÔNG ÐIỆP CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ BAN CHO NHÂN LOẠI
QUA NỮ TU GUADALUPE

Các con yêu dấu, Cha chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Các con yêu dấu, Chúa Giêsu thành Nazareth, Con của Ðức Trinh Nữ Maria, Thiên Chúa của Tình Yêu, Ðấng chịu chết và đóng đinh trên Thánh Giá vì yêu thương các con. Các con thân mến, Cha lại ở đây với các con để nói với các con, như Cha luôn luôn làm, để lấy đi từ tâm hồn và linh hồn các con bóng tối, và sự lẫn lộn đang hiển trị trên thế giới. Vâng, các con thân mến, Cha ở đây một lần nữa, để cho các con nhiều tin tức, để các con có thể hiểu được tại sao Ðức Mẹ và Cha đến trên trái đất, để cố vấn cho các con, và để báo trước cho các con rằng các con đang ở trong tình trạng rất nguy hiểm. Và vì thế Cha và Ðức Mẹ đến, vì thế Cha và Ðức Mẹ đã liên lạc với các con, và tuyên bố với các con về sự nguy hiểm mà tự thế giới sẽ nhìn thấy ngay bây giờ.

Như các con biết, mỗi khi đến, Cha nói với các con một chủ đề rất quan trọng, để các con chuẩn bị cho ngày lớn lao của Cơn Thịnh Nộ của Thiên Chúa Cha Hằng Hữu, ngày lớn lao mà trái đất sẽ được thanh tẩy bởi nước và lửa.

Vì thế, các con thân mến, chủ đề ngày hôm nay là: NHỮNG LỜI TIÊN TRI CỦA CHÚA VÀ ÐỨC MẸ, TRINH NỮ MARIA. Các con thân mến, các con đang sống trong thời mà những lời tiên tri được ứng nghiệm, và các con sẽ thấy sự ứng nghiệm của những việc khác mà Cha và Ðức Mẹ đã nói về chúng. Nhưng hôm nay, Cha sẽ nói với các con về những lời tiên tri đã được ứng nghiệm, để các con thấy rằng thời gian gần kề, rất gần. Hãy nhìn xem, khi các con, với bản thể con người, khi nhìn bầu trời đầy mây, các con có thể nói: “Trời sẽ mưa!” Bởi vì các con thấy trong bầu trời những dấu hiệu chắc chắn rằng trời sẽ mưa, và nó sẽ như vậy. Khi bầu trời đầy mây, nó sẽ mưa. Và các con biết dấu chỉ này. Và cũng một cách thức đó, các con thân mến, có những lời tiên tri mà Cha đã để lại qua nhiều thời đại. Chúa và Ðức Mẹ đã để lại những dấu chỉ trên thế giới, để khi các con thấy chúng, các con có thể nói: “Chúa gần đến, bởi vì Chúa đã để lại những dấu chỉ này.”

Vâng, các con thân mến, Cha đã để lại nhiều dấu chỉ trong Kinh Thánh. Và bây giờ chúng đã ứng nghiệm. Ðó là, trước khi Cha đến, các con thân mến, các con sẽ thấy sự Bội Giáo Nặng Nề trên thế giới, và các con đã thấy điều đó. Và các con đã bỏ Giáo Lý Thật của Cha để đi theo giáo lý sai lạc, vì giáo lý đó không phải của Cha, nhưng của con người. Trong một thông điệp trước đây, các con thân mến, Cha đã giải thích về sự bội giáo. Ðó là việc các con của Cha đã rời khỏi những giáo huấn của Cha, Giáo Lý của Cha, Tình Yêu của Cha, và họ đã rời bỏ Cha, để đi theo những giáo lý sai lạc, và đi theo những giáo lý do con người sáng tạo ra.

Các con thân mến, bây giờ các con có thể thấy dấu chỉ này trên thế giới. Các con linh mục của Cha, các con gái nữ tu của Cha, tất cả các con của Cha đang phản Bội Giáo Lý của Cha Nặng Nề, và có những giáo lý sai lạc. Các con thấy rằng bây giờ một số con cái Cha vẫn giữ vững Đức Tin. Nhưng có rất ít, Các con thân mến, rất ít, bởi vì Cha đã nói với các con một vài lần rồi, đó là mọi sự thốt ra từ miệng Thiên Chúa sẽ được ứng nghiệm. Và điều này đã được ứng nghiệm, để thế giới thấy rằng những lời tiên tri đang được ứng nghiệm. Và bây giờ, tất cả những điều này đã được ứng nghiệm. Thế giới đang từ bỏ Thiên Chúa thật, và đi theo những giáo lý khác. Cha cũng nói rằng đây là thời của những tiên tri giả, và các con thấy điều này. Có bao nhiêu người Nhân Danh Cha mà nói, nhưng không phải là con cái của Cha? Cha muốn các con hiểu được điều này, rằng họ đến từ Hội Thánh nhưng không thuộc về Hội Thánh. Cha muốn các con hiểu được điều này rõ ràng.

Những tiên tri giả này đến từ Hội Thánh, nhưng họ không phải là con cái Cha, đừng quên điều này, để họ sẽ không thể lừa dối các con, và mang đến cho các con sự sai lầm. Vâng, các con thân mến,  tất cả những điều này sẽ được ứng nghiệm. Và Kinh Thánh cũng nói rằng sự bội giáo sẽ xảy đến, và rồi khi Con Người Tội Lỗi sẽ lên ngự trên ngai Cha. Các con biết rằng điều này đã được chép. Và bây giờ, Các con thân mến, Mầu Nhiệm của sự Suy Ðồi sẽ được hoàn thành. Các con sẽ thấy Mầu Nhiệm Tội Lỗi (Mystery of Iniquity), có thể nói rằng, sẽ được hoàn thành, đoạn, các con sẽ thấy sự tỏ lộ của Con Người Tội Lỗi, đang đến trên thế giới. Ðây là những dấu hiệu chắc chắn của Lần Ðến Thứ Hai; vốn tới gần, bởi vì sự bội giáo đang ở đây. Các con biết điều đó, và các con cũng có thể thấy nó. Các con cũng thấy có những tiên tri giả, những người Nhân Danh Cha mà nói để làm cho các con của Cha lẫn lộn. Nhưng họ không phải là con của Cha, họ không phải là con của Cha. Các con thân mến, Cha muốn các con hiểu điều này, để họ không lừa dối các con được. Cũng vậy, Các con thân mến, có những lời tiên tri đã được ứng nghiệm, và một trong những điều đó là, trước khi Cha đến, Dân Do Thái bị phân tán sẽ hình thành một quốc gia riêng của họ. Và điều này, các con thân mến, như các con thấy, bây giờ họ đã có một quốc gia của họ. Tất cả những điều này cho các con thấy rằng những dấu chỉ mà Cha để lại để chứng tỏ đã được ứng nghiệm, để các con thấy rằng Mầu Nhiệm Tội Lỗi, có thể là Mầu Nhiệm của Sự Dữ, mà một số người không hiểu, mà Cha đã nói đến trong một thông điệp trước. Và Cha đã nói với các con rằng cỏ dại phải được ứng nghiệm. Và một khi Mầu Nhiệm Tội Lỗi, mà nhiều người không hiểu nổi, được hoàn tất, thì tên ngụy Kitô sẽ tự lộ diện. Và vì thế mà Cha đến để nói với các con, các con thân mến, để các con hiểu rằng thời gian đã đến gần, rất gần, bởi vì tất cả những điều này đã  ở trên trái đất. Mầu Nhiệm Tội Lỗi bây giờ hầu như đã hoàn tất, và tên ngụy Kitô sẽ lộ diện trên thế giới. Và các con linh mục, các con gái nữ tu, tất cả các con của Cha đã bỏ Cha sẽ phải chết một cái chết thảm khốc. Ðức Mẹ cũng đã nói ở La Salette một lời tiên tri nhất định: “Rôma sẽ mất đức tin. Rôma sẽ là ngai của tên ngụy Kitô.” Và điều này, các con thân mến, bây giờ các con sẽ thấy. Nhưng người ta không hiểu điều này, bởi vì họ nói, mọi sự vẫn luôn luôn tiếp diễn. Nhưng không, các con thân mến, không. Nói rằng họ mất Đức Tin nghĩa là họ sẽ bỏ Giáo Lý đích thật của Cha mà theo những giáo lý sai lạc.

Nhưng điều này được cho phép, các con thân mến, để những lời tiên tri có thể được ứng nghiệm, bởi vì tên ngụy Kitô sẽ ngự trên Ngai của Cha. Và các con biết rằng ngai của Cha ở Rôma, các con biết điều này. Và vì lý do đó, mọi sự sẵn sàng để hoàn tất, các con thân mến. Cha đến để nói với các con sự thật, để các con sẽ hiểu biết tất cả những việc này. Và khi các con thấy những việc này xảy ra, các con sẽ hiểu lời Cha. Và đừng quên những gì Ðức Mẹ đã nói ở La Salette: “Rôma Sẽ Mất Đức Tin, Và Nhiều Người Sẽ Mất Đức Tin”. Và điều này đang được ứng nghiệm, các con thân mến, bởi vì nhiều người đang bỏ Cha, và cả thế giới đang chuẩn bị để đón nhận tên ngụy Kitô, cả thế giới đang chuẩn bị cho sự dữ. Và vì lý do này, các con thân mến, Cha và Ðức Mẹ đã đến thế giới trong suốt thời gian này, trong suốt những thời đại này, để tuyên bố sự dữ này, để cảnh tỉnh các con. Nhưng các con của Cha không muốn nghe lời Cha, họ không muốn hiểu lời Cha. Và bởi vì mọi sự bây giờ đang trên đường, các con thân mến, bây giờ Mầu Nhiệm Tội Lỗi không thể dừng lại được. Và điều này phải được ứng nghiệm, để rồi Cha sẽ Ðến Lần Thứ Hai để Xét Xử loài người tùy theo những việc làm trong quãng đời ngắn ngủi của họ trên trái đất, có thể được ứng nghiệm.

Vâng, các con thân mến, Ðức Mẹ đã nói với các con hãy nhìn lên bầu trời. Hãy nhìn lên bầu trời, bởi vì bây giờ mọi sự đang đến, mọi sự đã gần hoàn thành. Bây giờ các con đã thấy sự bội giáo trong Hội Thánh. Không ai muốn Giáo Lý của Cha, không ai muốn những Giáo Huấn của Cha, không ai muốn trở về với Cha. Và những ai muốn trở về, các con linh mục con của Cha ngăn cản họ. Ðây Là Sự Bội Giáo Lớn Lao Mà Cha Đã Nói Trong Kinh Thánh, Các Con Thân Mến, Sự Bội Giáo Lớn Lao Bây Giờ Đang Ở Trong Thế Giới. Và bây giờ chỉ còn thiếu một điều, Các con thân mến, là tên ngụy Kitô lộ diện, để các con thấy rằng những gì Cha nói là sự thật, bởi vì Cha là Sự Thật, bởi vì Cha là cánh Cửa duy nhất dẫn đến Thiên Ðàng, chỉ có CHA. Các con thân mến, Kinh Thánh cũng nói rằng khi thế giới làm thành những khối đồng minh, khi mọi người muốn liên kết lại, khi mọi người nói tới hòa bình, thì đó là lúc thời giờ đã điểm. Hãy mở mắt và nhìn xem những việc này ở trước mắt các con, để các con thấy tất cả những lời tiên tri đã tiên báo, bây giờ các con thấy, và chúng đã được ứng nghiệm.

Ðức Mẹ đã nói ở La Salette: “Sẽ đến một thời trong Hội Thánh khi giám mục chống lại giám mục, linh mục chống lại linh mục, bởi vì các ngài đã trở nên thối nát, bởi vì sự dữ đã vào trong tâm hồn của họ.” Và điều này, các con thân mến, đã xảy ra. Các con thân mến, Cha đang báo trước cho các con rằng những nhà thờ sẽ bị đóng cửa, của Lễ Hy Sinh sẽ bị lấy đi, và bây giờ cũng đang được ứng nghiệm. Cha muốn cảnh cáo các con, các con thân mến, các con đang sống trong thời điểm khó khăn, rất khó khăn. Trong thời gian sắp tới, những ai muốn theo Cha, khi những ai thật sự yêu mến Cha, sẽ bị truy nã vì Danh Cha. Các con thân mến, thời gian sắp tới, mẹ sẽ chống lại con trai, con trai sẽ chống lại mẹ, cha chống lại con gái, con gái chống lại cha, anh chống lại chị, chồng chống lại vợ, và vợ chống lại chồng, bởi vì sẽ đến thời chia rẽ khủng khiếp, các con thân mến. Ðó là thời điểm, các con thân mến, mà các con trở nên con cái Chúa hay con cái của Ma Quỷ, của tên ngụy Kitô. Và vì lý do đó, sẽ có những đấu tranh gay gắt, vì sự chia rẽ này, các con thân mến, sự chia rẽ mà Thiên Thần đang làm. Các Ngài đang phân chia sự tốt lành và sự dữ.

Ðây là điều thế giới không hiểu được. Ðây là điều các linh mục không hiểu. Và họ không muốn thấy dấu chỉ của thời đại, sự Bội Giáo Lớn Lao. Và Ma Quỷ đang chuẩn bị các con của Cha, để đặt hắn lên ngai của Cha. Và tất cả những điều này được Chúa cho phép, Chúa Ba Ngôi, để các con thấy rằng những lời tiên tri đã được ứng nghiệm, và cũng bởi vì Mầu Nhiệm Tội Lỗi phải được hoàn tất, để nó cá thể bị loại bỏ đi và ném vào Hỏa Ngục cùng với tất cả những ai giúp cho tên ngụy Kitô ngồi lên ngai của Cha. Tất cả những điều đó đang xảy đến, các con thân mến, tất cả những điều đó đang xảy đến, bởi vì bây giờ mọi sự đang đặt trong thế chuyển động.

Hãy nhìn xem, các con thân mến, giống như một người chuẩn bị cho một chuyến đi, và họ đi vào trong máy bay, xe lửa, hay xe hơi, và họ bắt đầu di chuyển, và họ sẽ không ngừng lại cho đến khi đến nơi. Những lời tiên tri cũng giống như vậy, chúng đang ở trên thế giới, các con thân mến, và chúng sẽ không dừng lại cho đến khi hoàn tất, cho đến khi chúng đến nơi đã định. Ðó là cách thức của sự việc này, những gì bắt đầu phải kết thúc, và sự đau đớn của nhân loại đã bắt đầu. Nhân loại rên xiết, khóc than, bởi vì sự đau đớn đã bắt đầu. Người đàn bà bắt đầu đau đớn, và không ngừng cho đến khi sinh con. Và đó là cách thức những sự việc này sẽ là, sự đau đớn của nhân loại đang bắt đầu và nó sẽ không chấm dứt cho đến khi hoàn tất. Và rồi, các con có thể thấy Cha sẽ Ðến Lần Thứ hai bằng chính đôi mắt của các con. Nhưng tất cả điều này sẽ xảy ra, trước khi thế giới chứng kiến Cha đến Lần Thứ Hai. Như các con biết, Cha và Ðức Mẹ đang khuyên nhủ thế giới, để họ có thể chuẩn bị, để họ thấy mọi sự Chúa và Ðức Mẹ đang làm, đang lập lại tất cả những điều này để cứu họ, để họ chuẩn bị, để họ ở trong sự thật. Và rồi, khi Con Người Tội Lỗi ngồi trên ngai Cha, hắn sẽ không lừa dối các con được, và các con sẽ luôn luôn là con cái thật của Cha.

Vì thế, các con thân mến, các con nên cẩn thận, thật cẩn thận, và lắng nghe lời Cha, để các con không phạm sai lầm, để các con đừng đi theo những giáo lý sai lạc. Các con thân mến, hãy mở to mắt, hãy mở to mắt, bởi vì thời điểm ấy sẽ tới, các con thân mến, khi các con linh mục của Cha, để khỏi bị giết, sẽ chối bỏ rằng mình là linh mục. Các con có thấy không? Và đó là vì các ngài không vâng lời Cha, và bởi vì các ngài không muốn nghe lời Ðức Mẹ, nên những hình phạt dành cho các ngài sẽ tới.

VÀ NHỮNG AI MUỐN THEO CHÚA KITÔ THẬT SẼ BỊ TRUY NÃ. NHƯNG ĐỪNG QUÊN RẰNG VÌ LÝ DO ĐÓ MÀ CHA VÀ ÐỨC MẸ ĐÃ ĐẾN ĐÂY, ĐỂ ĐẶT CÁC CON DƯỚI ÁO CHOÀNG MẸ, ÐỨC TRINH NỮ MARIA.

Và vì lý do đó mà Cha và Ðức Mẹ đến trên thế giới lần nữa và lần nữa. Và để đặt các con dưới Áo Choàng bảo vệ của Ðức Mẹ, bởi vì những ai làm như vậy sẽ được cứu. Hãy hiểu điều này, các con thân mến, hiểu điều này, bởi vì tất cả những điều này sẽ được ứng nghiệm. Như các con có thể thấy, những dấu chỉ mà Cha và Ðức Mẹ để lại bây giờ đã được ứng nghiệm, bây giờ đang ở trên thế giới, bây giờ các con có thể thấy tất cả những điều đó.

Ðiều duy nhất còn thiếu là chúng chưa tỏ mình ra toàn diện, nhưng chúng đang có mặt trên trái đất. Và vì lý do đó, các con thân mến, thế giới tối tăm. Và vì thế giới không chú ý tới Cha, bởi vì sự thật không ở trong lòng họ. Và họ từ chối sự thật, vì họ không muốn bị quở trách vì những việc làm gian ác của họ. Và khi hiểu được tất cả những điều này, vì họ đã không muốn nghe Cha, vì những linh mục và nữ tu trở nên thối nát, và làm cho những người khác cũng thối nát, sẽ không được tha thứ. Và vì họ, vì sai lầm của chính các con của Cha, Mầu Nhiệm Tội Lỗi sẽ được hoàn tất. Và cũng chính các ngài sẽ phối hợp để chiếm ngôi Cha. Nhưng đừng quên rằng Cha sẽ không bỏ Hội Thánh, Cha đã nói điều này, và hôm nay Cha lập lại một lần nữa: Nơi nào Cha và Ðức Mẹ ở, Hội Thánh Cha sẽ ở đó, Hội Thánh thật của Cha. Rồi các con sẽ hiểu tất cả những điều này, những gì Cha và Ðức Mẹ đã nói. Rồi các con sẽ hiểu ai là tiên tri giả đã lừa dối các con, và tiếp tục lừa dối các con.

Rồi các con sẽ hiểu. Và vì lý do đó dấu chỉ soi sáng (luminous sign), dấu hiệu cảnh báo (Warning) mà Cha nói với các con trong một thông điệp trước đây sẽ tới, để các con ăn năn, và có thể thấy ánh sáng và từ bỏ những sai lầm mà các con linh mục của Cha, và các nữ tu, bấy giờ sẽ tự nhận xét. Nếu Cha và Ðức Mẹ đến đây trên thế giới, Các con thân mến, là để cứu các con, là để giúp đỡ các con. Ðừng quên những Chuỗi Ảnh. Ðừng quên cầu nguyện. Ðừng quên cầu nguyện.

Hôm nay, các con thân mến, Cha đến để nói với các con với nhiều buồn phiền, bởi vì Mầu Nhiệm Tội Lỗi có thể ngưng lại được, nếu các con linh mục vâng lời Cha. Nhưng các ngài đã không muốn lắng nghe Cha. Và bây giờ mọi sự đã chuyển động, và không có gì có thể dừng lại được. Và các con sẽ thấy bằng chính mắt mình mọi sự mà Cha và Ðức Mẹ đã nói về nó sẽ được ứng nghiệm, sẽ được ứng nghiệm, sẽ được ứng nghiệm.

Bây giờ, trái đất sẽ bị trừng phạt. Và con người phải được thanh tẩy bởi máu và lửa. Và bây giờ mọi sự đang tới, các con thân mến. Và vì thế mà Cha nói với các con bằng cách này. Cha là Chúa, Thiên Chúa đã chết cho các con trên Thánh Giá, Thiên Chúa đã ban cho các con Sự Sống của Ngài vào Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, khi con cái tội lỗi đóng đinh Cha.

Và vì thế, các con thân mến, bây giờ Tuần Thánh đang Ðến, bây giờ khi những ngày này đang tới, và một số người nói rằng họ tưởng nhớ đến Cuộc Khổ Nạn của Cha. Ðây không phải là họ nhớ tới nó, Cha muốn các con hiểu rõ điều này, đó là, điều đó không đơn giản chỉ là việc tưởng nhớ.

Cha sống Cuộc Khổ Nạn mỗi khi các con phạm tội, mỗi khi các con không lắng nghe lời Cha, Cha đang bị Ðóng Ðinh. Các con thân mến! Tất cả những ngày này khi các con phạm tội, khi các con không muốn lắng nghe lời Cha, khi các con không muốn chấp nhận sự thật, nhưng chấp nhận sự giả dối, thì các con lại đóng đinh Cha lần nữa. Và Cha đau khổ vì Cuộc Khổ Nạn một lần nữa, Cuộc Khổ Nạn mà  nhiều người nói là chỉ xảy ra trong ngày ấy, và tất cả đã qua rồi, nhưng không, các con thân mến, không. Hôm nay Cha đến như Chúa Kitô Khổ Hình, đẫm máu, và thống khổ, để cứu thế giới, để cứu nhân loại. Và trong Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh này, các con thân mến, Cha muốn các con hãy nhớ lời Cha.

Qua việc phối hợp chiếm Ngôi Cha, các con sẽ đóng đinh Cha một lần nữa. Những ai rời khỏi giáo lý của Cha, tất cả những ai rời khỏi những giáo huấn của Cha đang đóng đinh Cha tàn bạo một lần nữa. Và tất cả những ai quay lưng lại với Cha cũng đóng đinh Cha một lần nữa.

Cha trở lại để đau khổ, trở lại để vác Thánh Giá. Và vì lý do đó, các con thân mến, hãy lắng nghe Lời Cha. Hôm nay Cha đến như Chúa Kitô trên Thập Giá, chết cho các con, chết để cứu các con, chết, để Máu Cha sẽ bao phủ các con, và để các con thấy sự thật, và để Ma Quỷ không lừa dối các con được.

Hôm nay, các con thân mến, Cha đến như Chúa Giêsu chịu đóng đinh, Chúa Giêsu khổ hình,Chúa Giêsu bị hủy diệt vì tội lỗi của con người, nhưng bị hủy diệt nhiều nhất bởi tội lỗi của chính các con linh mục của Cha, và các nữ tu sĩ. Các ngài đang đóng đinh Cha lần nữa, khi Cha thấy các ngài đắm chìm trong tội lỗi, khi Cha thấy họ làm cho mình vấy máu, làm cho mình nhuốm bùn nhơ của thế gian, khi các ngài nói với các con, và miệng lưỡi các ngài không nói sự thật.

Các ngài đang đóng đinh Cha lần nữa và lần nữa, khi miệng lưỡi của các ngài, thay vì nói về Thánh Giá của Cha, thì nói về sự bình an giả tạo, nói về giết chóc, nói về cuộc sống, về sự hưởng thụ, nói về việc để Thánh Giá cho Chúa, để đi theo lạc thú thế gian. Các ngài đóng đinh Cha lên Thánh Giá, khi các con bé nhỏ của Cha, các con của Cha, các con bé nhỏ của Cha, không được ban cho giáo lý mà Cha đã dạy dỗ cho các ngài.

 

Cha than khóc, than khóc, khi thấy các con bé nhỏ đi lạc đường. Cha đau khổ hơn, khi thấy các con của Cha, các con linh mục, đã làm điều này, và khi các linh mục và nữ tu, những con cái của Cha muốn nói sự thật mà không được phép. Họ nhạo báng các con, truy nã các con, và họ làm cho các con phải im lặng.

Ôi! Các con thân mến! Khốn cho thế giới! Khốn cho những người con của Cha những linh mục, khi Công Lý Cha đến! Khi Cha lại đến trên thế gian một lần nữa để phán xét mỗi người, Lưỡi Gươm của Cha sẽ sẵn sàng để báo oán mỗi bất công các con đã làm cho các con bé nhỏ của Cha! Vâng, các con thân mến, Công Lý của Cha sẵn sàng đến, và Công Lý của Cha thì khủng khiếp.

Nhưng trước khi Công Lý đến, Cha sẽ ban Lòng Thương Xót. Những ai không nhận nó sẽ nhận lãnh Công Lý của Cha. Nhưng đối với ai đón nhận Lòng Thương Xót, Cha sẽ là Ðấng Cứu Chuộc ngọt ngào. Nhưng với những ai khinh chê Tình Yêu của Cha, Lòng Thương Xót của Cha, Cha sẽ là Thẩm Phán Công Minh của họ, và Cha sẽ phán xét mỗi người tùy theo những việc làm của họ, và Cha sẽ xét xử các linh mục. Và những linh mục với miệng lưỡi gian dối, và những nữ tu, và những con cái của Cha, những người mà miệng lưỡi là cỏ dại trong Giáo Hội, và những ai, vì miệng lưỡi họ, làm mất linh hồn người khác sẽ bị xét xử nghiêm khắc vì những linh hồn đó, đã hư mất vì miệng lưỡi gian dối của họ, và vì họ đã không rao giảng Giáo Lý Thật của Cha.

Vâng, các con thân mến, như các con có thể thấy, mọi sự đang trên đường. Hãy nhìn lên bầu trời,

bởi vì các con nói rằng, khi trời đầy mây, hôm nay sẽ có mưa. Cùng cách thức đó, hãy nhìn những dấu hiệu mà Cha để lại trên thế giới. Hãy nhìn tất cả những điều này, và nói: “Tất cả đều là sự thật, Chúa sẵn sàng đến.” Hãy nghe những gì Cha nói. Hãy đọc những dấu chỉ của thời đại, các con thân mến. Ðừng từ chối lời mà Cha đã để lại với các con. Hãy tin rằng Cha đã nói điều này, bởi vì Cha muốn cứu các con. Cha muốn cứu các con, và vì thế mà Cha đến trên trái đất, để người ta đóng đinh Cha một lần nữa. Cha thấy nhiều tội lỗi, thật nhiều tội lỗi. Ðức Mẹ đau khổ vì điều đó, bởi vì các con không muốn lắng nghe. Và như Cha nói, đừng lẫn lộn, khi tên ngụy Kitô đến, và ngự trên ngai Cha, và nói rằng hắn là Ðấng Thiên Sai.

           Hãy ghi nhận những gì Cha nói. Hãy lắng nghe Cha cho rõ, để các con không phải chết, bởi vì những Thiên Thần đang chuẩn bị, các con thân mến, để thổi tiếng kèn cuối cùng. Và vì thế, đừng quên, các con thân mến, hãy lắng nghe lời Cha. Và vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, hãy suy niệm cuộc Thương Khó của Cha. Và suy niệm rằng Cha không chỉ đau khổ trong ngày đó, nhưng đau khổ mỗi ngày trong năm, khi nhìn thấy các con không muốn lắng nghe lời Cha, khi các con hư mất, và khi các con tìm cách phạm tội. Và vì lý do đó, các con thân mến, hãy yêu mến sự thật, bởi vì chỉ có sự thật mới làm cho các con được tự do, chỉ có sự thật mới giải thoát các con khỏi rơi vào ách nô lệ của Ma Quỷ. Vậy, Các con thân mến, Cha sẽ chúc lành cho những Chuỗi Ảnh để các con hiểu được lời Cha, để các con biết cách đọc dấu chỉ của thời đại, để các con hiểu biết rằng những lời tiên tri đang được ứng nghiệm. Cha chúc lành tất cả những Chuỗi  Ảnh Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần, để con cái Cha sẽ yêu mến sự thật, yêu mến Giáo Lý thật của Cha, yêu mến Sự Khôn Ngoan Thật của Cha, yêu mến Ánh Sáng của Cha, và rời khỏi bóng tối. Vậy, các con biết rằng Cha đang đau khổ, than khóc, và giải thích cho các con rằng, mỗi lần phạm tội là các con đóng một cây gai vào Cha, các con đóng đinh Cha một lần nữa lên Thánh Giá.

Bây giờ Cha đến như Chúa Kitô chịu Ðóng Ðinh, vì tội lỗi của con người. Vì thế, các con thân mến, hãy suy gẫm lời Cha, suy gẫm, và mở tâm hồn và linh hồn, để tình yêu của Cha và của Ðức Mẹ có thể thấm nhuần trong đó, và hãy để cho tình yêu đó cứu các con, để các con thấy sự thật, và như thế Ma Quỷ không lừa dối các con với sự dối trá của hắn, hay qua những tiên tri giả, là những tôi tớ của hắn. Như Cha đã nói với các con, Cha sẽ luôn luôn đến để nói với các con mọi sự về những chủ đề này, để các con thấy, và hiểu sự sai lầm ở đâu, và sự thật ở đâu. Cha muốn các con yêu mến sự thật, bởi vì Cha là Sự Thật. Và đừng hoang mang, các con thân mến, khi các con nghe tất cả những sự việc về Cha, về Chúa, vì Cha đến trên thế giới lần thứ nhất để chết vì nói sự thật, để mang thế giới ra khỏi tối tăm, và đó là, giảng dạy Giáo Lý của Cha,và mở cửa Thiên Ðàng.

Hôm nay Cha đến, các con thân mến, để nhận những hoa quả, để thấy bao nhiêu người đã xử dụng, trong lúc còn thời gian, Máu mà Cha đã đổ ra trên Thánh Giá, để tha tội, để ban Lòng Thương Xót, để giúp đỡ các con, để ban cho các con Sự Sống. Nhưng lần này Cha đến để thu hoạch những hoa quả từ các con linh mục của Cha và các nữ tu, và từ tất cả những ai rao giảng Giáo Lý của Cha.

Họ đã làm những gì cho Cha? Hoa quả nào dành cho Chúa? Ðó là những gì đang đến bây giờ, Lần Ðến Thứ Hai. Nhưng trước tiên các con sẽ thấy Lòng Thương Xót, các con thân mến, Lòng Thương Xót của Cha. Hãy đến với Suối Nguồn Thương Xót, chính là Cha, bây giờ lúc còn thời gian, bởi vì khi tất cả những việc này, khi tên ngụy Kitô lộ diện trên thế giới, thì sẽ quá trễ.

Hãy chú ý đến những gì Cha đang nói. Hãy lắng nghe lời Cha. Ðừng quên Thánh Giá Cha, đừng quên Thánh Giá của Cha, đừng quên những Vết Thương của Cha, đừng quên những Ðau Khổ của Cha, đừng quên rằng, để cứu rỗi các con Cha đã chết trên Thánh Giá.

Và vì thế, các con thân mến, Cha đòi hỏi các con hãy suy gẫm trong tất cả những ngày này, trong mùa Chay, và cũng trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, về Hy Tế của Cha trên Thập Giá, mà nhiều người, nếu họ không lắng nghe Cha, sẽ trở nên vô dụng, nhưng những ai lắng nghe Cha, sẽ được cứu rỗi. Vì thế, đừng quên điều này và hãy đặt mình dưới Áo Choàng bảo vệ của Ðức Mẹ, để Mẹ sẽ lo lắng cho các con, và giúp cho các con trong thời điểm nguy khốn, bởi vì, như Mẹ đã giải thích cho các con, sẽ có những đau thương này tiếp nối những đau thương khác.

Và vì lý do đó, các con phải chuẩn bị, bởi vì sẽ đến những thời điểm, các con thân mến, những đau thương lớn lao đến nỗi các con không thể kết hiệp. Lúc đó, hãy cầu nguyện ở nhà, cầu nguyện, và xin Lòng Thương Xót, và Cha sẽ đến. Ðức Mẹ và Cha sẽ đến nơi những ngôi nhà nài xin Lòng Thương Xót Cha. Và vì lý do đó, các con thân mến, các con phải nương náu trong tất cả những việc làm sùng kính mà Cha và Ðức Mẹ đã ban cho các con qua nhiều thời đại. Và đừng quên chuỗi Kinh Mân Côi, Thánh Giá, Hy Sinh, những Vết Thương, sự Ðau Khổ, và sự Ðau buồn của Cha, để chúng sẽ cứu các con. Vậy, các con thân mến, Cha đang đau buồn rất nhiều, bởi vì Ðau Thương Lớn Lao đang đến trên thế giới, như chưa bao giờ xảy ra như thế. Nhưng vì yêu mến những người được chọn, Cha sẽ rút ngắn thời gian này, bởi vì, nếu Cha không làm như vậy, thì sẽ không ai được cứu rỗi.

Và vì lý do đó, các con thân mến, Cha muốn các con chuẩn bị, chuẩn bị tốt, bởi vì Cha, vì yêu thương những người được chọn, và vì tình yêu thương các con, Cha sẽ rút ngắn thời gian khắc nghiệt, Cha sẽ rút ngắn những Ðau Thương Lớn Lao, để các con có thể được cứu rỗi. Vì thế, các con thân mến, từ đáy Thánh Tâm Cha và Thánh Tâm đang rất Ðau Ðớn, Cha chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Các con thân mến, đừng khinh chê Máu Cha đã đổ ra cho các con trên Thập Giá, bởi vì Máu sẽ cứu độ các con.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here