Thông điệp Guadalupe số 21: CHÚA THÁNH THẦN

316
thong-diep-Duc-Me-Guadalupe
thong-diep-Duc-Me-Guadalupe

Toàn bộ Thông điệp Guadalupe

THÔNG ÐIỆP 21: CHÚA THÁNH THẦN
(Guatemala Ngày 13 Tháng 7 Năm 1990) THÔNG ÐIỆP SỐ 21 NGÀY ÐỀN TẠ

THÔNG ÐIỆP CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ BAN CHO NHÂN LOẠI
QUA NỮ TU GUADALUPE

Các con yêu dấu, Cha chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Các con yêu dấu, Chúa Giêsu thành Nazareth, Con của Ðức Trinh Nữ Maria, Thiên Chúa của Tình Yêu, Ðấng chịu chết và đóng đinh trên Thánh Giá vì yêu thương các con, đang nói với các con đây. Các con thân mến, Cha đến đây lần nữa để nói với các con về một chủ đề quan trọng, và để lấy đi bóng tối khỏi tâm hồn và tâm trí các con. Vâng, các con thân mến, đây là lý do tại sao Ðức Mẹ và Cha đến trái đất để liên lạc với con người, để cho các con những Thông Ðiệp Yêu Thương và Cảnh Cáo, để các con đừng rơi vào cạm bẫy của Ma Quỷ, bây giờ đang chiếm ưu thế trên thế giới.

Vì thế, các con thân mến, Cha đến hôm nay để nói với các con một chút về CHÚA THÁNH THẦN. Hỡi các con, Chúa Thánh Thần, Thiên Chúa không được biết đến, Thiên Chúa Tình Yêu. Các con của Cha không thật sự hiểu ý nghĩa của từ Chúa, Chúa Thánh Thần. Và Cha đến ngày hôm nay để giải thích những từ vốn đã được tuyên bố trong Kinh Thánh: “Mọi tội lỗi sẽ được tha, mọi sự báng bổ sẽ được tha thứ, nhưng sự báng bổ phạm đến Chúa Thánh Thần sẽ không bao giờ được tha.” Vâng, các con thân mến, vì lý do đó Cha đến ngày hôm nay, để giải thích những từ này cho các con, bởi vì nhiều con cái Cha không hiểu chúng, họ không hiểu tại sao Cha đã tuyên bố điều này trong Kinh Thánh. Các con thân mến, đó là một sự xúc phạm lớn lao, mà con người không được tha thứ, bởi vì bằng cách nói chống lại Chúa Thánh Thần, xúc phạm đến Ngài, và khước từ Ngài, các con đã khước từ sự thật, tình yêu, và công lý của Thiên Chúa, Chúa Ba Ngôi. Và đó là lý do khiến các con phạm tội trọng, bởi vì nhiều người không nghe lời Chúa, họ không muốn lắng nghe lời Chúa, không muốn vâng lời Ngài. Và bằng cách đó, họ đặt chướng ngại thật lớn trên con đường hoán cải, bởi vì khi không muốn chấp nhận Chúa Thánh Thần, Ðấng nói với các con như thế này, các con đã coi thường công lý, và sự thật và tình yêu của Chúa. Và khi không chấp nhận các con đã đóng cánh cửa của sự hoán cải và những món quà mà Chúa Ba Ngôi muốn ban cho các con. Và vì thế họ sẽ không được tha thứ, bởi vì, bằng việc không chấp nhận lời Chúa họ đã không chấp nhận sự thật của Ngài, công lý của Ngài và tình yêu của Ngài.

Những ai không muốn thu góp với Chúa, có thể nói rằng, anh ta mất đi nhiều ơn sủng, và đôi khi anh ta mất chúng bởi vì thiếu đức tin, thiếu tình yêu, bởi vì có nhiều sự dữ trong tâm hồn họ, nhiều sự dối trá. Và vì thế mà anh ta không được tha thứ, bởi vì khi khinh chê sự thật anh ta chọn sự dối trá, bởi vì khi khinh chê công lý anh ta chọn sự bất công, bởi vì khi khinh chê tình yêu anh ta đã chọn sự ghen ghét. Dối trá, bất công và ghen ghét không đến từ Chúa, nhưng từ Ma Quỷ.

Tình yêu, sự thật và công lý đến từ Chúa. Và vì lý do đó, bằng cách khinh chê những nhân đức này, Các con thân mến, các con khinh chê Chúa Thánh Thần, và đóng cánh cửa hoán cải. Và vì thế mà các con sẽ không được ơn tha thứ, bởi vì các con đã đổi ánh sáng lấy bóng tối, điều tốt lấy điều xấu. Nhiều người trong các con đang nhầm lẫn về Chúa Thánh Thần. Và bây giờ sự nhầm lẫn lớn lao đến nỗi thần ô uế, đến từ Ma Quỷ, mà chúng gọi là Chúa Thánh Thần; và Chúa Thánh Thần đến từ Chúa từ Chúa Ba Ngôi, thì nhiều người trong các con gọi đó là thần ô uế. Và đây là sự báng bổ không thể tha thứ được. Tất cả những ai đi trên con đường này làm cho con cái Cha lẫn lộn và những người đáng lẽ phải cho người ta Thần Khí của Thiên Chúa, lại cho họ tà khí của Ma Quỷ.

Các con thân mến, các con phải cảnh giác, với đôi mắt mở lớn, để các con đừng rơi vào cạm bẫy của Ma Quỷ đặt trong Hội Thánh, và gây nhiều thiệt hại, rất nhiều thiệt hại cho các con của Cha.

Ðức Mẹ, Ðức Trinh Nữ Maria, đã khóc khi thấy như thế nào các con của Mẹ đã biến đổi ánh sáng thành bóng tối, và sự thật thành sự dối trá, lừa dối, và sai lầm; như thế nào các con đã biến đối tình yêu với hận thù, công lý với bất công. Ðó là lý do khiến cho các con thấy trong Hội Thánh bây giờ, các con, các con thật của Cha, muốn sùng kính Cha, những ai thật lòng yêu mến Chúa Thánh Thần, thì bị nhạo báng, và bị từ khước, và đối xử bất công. Nếu các con đối xử như thế với anh em mình, thì đó là vì nhiều sự dữ trong tâm hồn họ, rất nhiều sự dữ, bởi vì, nếu họ là con cái thật của Cha, họ sẽ cư xử với tình yêu, với tình yêu thật, họ phải có công lý trong lòng họ, và họ phải công bằng với người khác, và sẽ cho các con sự thật, chứ không phải sự giả dối. Và đó là lý do mà các con phải cảnh giác, bởi vì bằng hoa quả của họ các con sẽ biết được họ, bằng hoa quả của họ.

Hãy nhìn xem và chú ý xem hoa quả mà họ cho các con. Ðó có phải là hoa quả sự thật, hoa quả của công lý, hoa quả tình yêu, hay họ cho các con hoa quả dối trá, bất công và thù hận, bởi vì những ai ghen ghét thì hành động xấu xa, bởi vì những ai không mang sự thật trong tâm hồn không muốn nghe sự thật, họ không muốn ánh sáng, bởi vì họ không muốn những công việc gian ác của họ bị nhìn thấy. Các con thân mến, và đó là lý do mà Cha đến để cảnh cáo các con về việc này, để cỏ dại, bây giờ đang ở trong Hội Thánh, sẽ không làm cho các con bị lầm lẫn, bởi vì họ giảng dạy một Chúa Thánh Thần không phải là sự thật, và những người trong một lúc nào đó sẽ cho những hoa quả xấu xa, hoa quả bất hòa, và hoa quả bất công. Các con sẽ thấy con cái thật của Cha bị đối xử bất công trong Hội Thánh, chỉ vì các ngài muốn dâng lên Cha lòng sùng kính như phải làm. Và điều này được làm bởi các con của Cha, bởi vì nhiều sự dữ trong lòng các ngài, và sự mâu thuẫn trong các ngài. Và các ngài giảng dạy tình yêu không phải là tình yêu thật, vì khi thời gian đến để tỏ bày tình yêu này, thì họ tỏ ra bất công và hận thù, bởi vì chỉ có những người thù hận mới không muốn cho ai những gì mà họ xứng đáng. Ðó là lý do những ngày sắp tới, các con thân mến, những ngày sắp tới khi Chúa Thánh Thần ở với các con, để Chúa Thánh Thần này, Chúa Thánh Thần mà các con của Cha lẫn lộn, sẽ không làm cho các con hư hỏng. Chúa Thánh Thần sẽ giúp cho các con. Do đó, trong những thông điệp  trước đây, Ðức Mẹ và Cha nói rằng các con phải xin những ơn và hoa quả của Chúa Thánh Thần, bởi vì chỉ có sự thật, công lý và tình yêu mới làm cho các con được tự do, tự do khỏi rơi vào lưới của Ma Quỷ, và tự do, không làm nô lệ cho sự dữ.

Các con thân mến, Cha và Ðức Mẹ đến lần nữa và lần nữa để cảnh cáo các con, để giảng dạy các con sự thật. Và vì thế những ai từ chối lời Cha thì từ chối sự thật, công lý, và tình yêu, và từ chối Chúa Thánh Thần. Và vì thế mà Cha nói: “Tất cả tội lỗi đều được tha, tất cả sự xúc phạm mà con người nói ra, nhưng xúc phạm đến Chúa Thánh Thần sẽ không bao giờ được tha.” Và họ báng bổ, khi các con của Cha đánh lừa bằng chúa thánh thần giả, với chúa thánh thần không phải là chúa, nhưng là thần ô uế, chỉ mang tới hoa quả của sự hủy diệt. Và đó là lý do mà các con phải chuẩn bị kỹ càng, và đấu tranh chống lại những cạm bẫy, mà cỏ dại đã chuẩn bị, chúng di chuyển rất nhanh trong Hội Thánh và cũng lớn lên rất nhanh chóng, và làm hư hỏng các con thật của Cha. Các con thân mến, Ðó là lý do mà các con phải phân định, các con phải hiểu biết rằng các con phải nhìn xa, rất xa, để đừng rơi vào những sai lầm mà nhiều người đã sa ngã. Cha đến để cảnh cáo các con, bởi vì cạm bẫy ma quỷ đã lan tràn khắp thế giới, và đang bao phủ trái đất với bóng tối dày đặc, và nó che phủ tâm hồn và linh hồn các con của Cha.

Các con phải thật cẩn thận, các con thân mến, rất cẩn thận, bởi vì các con của Cha đang giảng dạy một chúa thánh thần giả, để làm cho con cái của Cha lẫn lộn, khiến cho bóng tối thấm nhuần vào tâm hồn và linh hồn các con. Và vì thế mà Cha đã đến để cảnh cáo các con, để các con trở nên cảnh giác, thật cảnh giác. Hãy nhìn xem hoa quả, bởi vì nhờ hoa quả các con sẽ biết chúng. Nếu họ đối xử với các con xấu xa, bất công, nếu có sự mâu thuẫn trong công việc của họ, nếu có sự thù hận trong hành động của họ, nếu sự dữ hiển trị trong lòng họ, đó là dấu hiệu của hoa quả sự dữ, và đó là hoa quả đến từ Ma Quỷ. Cha muốn các con hiểu điều này thật rõ ràng, để sự nhầm lẫn rời khỏi các con, để ánh sáng chiếu soi trong tâm hồn các con, và sự sáng soi đó sẽ xóa tan bóng tối, đang được truyền bá trong thế giới. Các con thân mến, Cha đã đến hôm nay để cảnh cáo các con về chúa thánh thần giả, đang túm lấy (corral) và hạn chế (bound) nhiều người trong các con bằng những hoa trái đáng ngại. Và vì thế mà Cha đã nói trong Kinh Thánh rằng họ không bao giờ được tha thứ, bởi vì họ đã lìa bỏ Chúa Thánh Thần và đón nhận tà khí của Ma Quỷ. Và vì thế, các con thân mến, vì thế, chính vì thế, mà họ không được tha, bởi vì họ đã nhận tất cả sự dữ của Ma Quỷ, và khinh chê sự tốt lành, công lý và sự thật của Thiên Chúa.

Một Thiên Chúa, Chúa Ba Ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần sẽ đến và nói, Ngài sẽ đến và nói với các con Ngài, để các con nhận ra hoa quả của người này và hoa quả của người khác, để các con có thể thấy và phân định. Và trong lúc đó, các con thân mến, chiên sẽ được tách rời khỏi dê, lúa sẽ được tách rời khỏi cỏ dại, và sự tốt lành sẽ được phân chia khỏi sự xấu xa. Cha và Ðức Mẹ đến và nói với các con về những chủ đề rất quan trọng, để chúng sẽ hướng dẫn các con trong thế giới đầy cạm bẫy ma quỷ mà các con của Cha đã truyền bá. Và đó là lý do mà Cha cảnh cáo các con, để các con sẽ không rơi vào những sai lầm này. Và trong những thông điệp  trước đây, Cha và Ðức Mẹ đã nói rằng các con phải đặt mình dưới Áo Choàng bảo vệ của Ðức Mẹ, và xin ơn và hoa quả của Chúa Thánh Thần, để những ơn sủng và hoa quả có thể hướng dẫn các con và soi sáng các con với sự thật, với công lý và tình yêu, bởi vì nhiều người có thể nói những điều chống lại Cha, nhưng lời Cha, sự thật của Cha và công lý của Cha, và tình yêu của Cha không ai nên từ chối, bởi vì ai từ chối những điều này, tất cả những ai không tin nơi sự thật của Cha, tình yêu của Cha và công lý của Cha sẽ bị án chết đời đời. Và vì thế, các con thân mến,  Cha muốn nói với các con điều này, để các con hiểu những gì đang xảy ra trên thế giới. Và bằng cách này, các con sẽ không bị nhầm lẫn, và các con có thể hiểu được rằng bóng tối đang bao phủ trái đất. Tất cả điều này được cho phép, để con cái thật  của Cha có thể trở nên hiểu biết, để con cái thật của Cha tỏ ra cho thế giới như những người con thật của Cha. Và các con sẽ nhận ra họ bằng hoa quả của họ, bằng hoa quả, các con thân mến. Hãy nhìn xem, và phân định, để các con đừng phạm sai lầm. Cây xấu không sinh quả tốt, và nó cho quả xấu. Và trong cùng cách thức đó, cây tốt không sinh quả xấu, nhưng cho quả tốt. Các con phải nắm lấy những dấu chỉ, để nhờ hoa quả của cái tốt và cái xấu, các con sẽ có thể nhận ra họ.

Các con thân mến, điều này sẽ cho các con một dấu chỉ chắc chắn, đó là cho các con Một Chúa, Chúa Ba Ngôi,  để các con không đi lầm đường, để các con không phạm sai lầm về Giáo Lý của Ngài, để các con không phạm sai lầm Hội Thánh của Ngài, để các con không phạm sai lầm về hoa quả và những ơn Chúa Thánh Thần. Các con thân mến, bây giờ Cha sẽ chúc lành cho những Ảnh Tượng này, để chúng phục vụ các con như những vật hướng dẫn, bảo vệ và ban sức khỏe, và làm cho các con nhận ra cách chân thật hoa quả và những ơn sủng của Chúa Thánh Thần. Cha chúc lành những Ảnh Tượng Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần để chúng giúp đỡ các con tìm ra ánh sáng của Chúa Thánh Thần trong bóng tối dày đặc. Các con thân mến, như các con biết, mỗi lần Cha và Ðức Mẹ đến với một chủ đề khác nhau, để các con có thể học hỏi, để các con hiểu rằng thời gian khó khăn, rất khó khăn. Ở nhiều nơi, những đau thương đã bắt đầu. Và các con sẽ thấy thế giới rung động, và sẽ đau khổ từ những đau thương này đến đau thương khác, cho đến khi Ðau Thương Cuối Cùng đến, và làm cho các con hiểu được tất cả những điều này, và những lời mà Cha đã đến để giải thích cho các con, như một người Cha đầy yêu thương, Cha ở với các con, để các con đừng đi lầm đường. Các con phải học hỏi để đừng khinh chê lời Cha, đừng khinh chê sự thật, bởi vì Cha là Sự Thật, Cha là Sự Sống, bởi vì Cha là cánh Cửa Duy Nhất dẫn đến Thiên Ðàng.

Và vì thế, các con thân mến, Cha đã cho các con những dấu chỉ, để các con hiểu được tất cả những gì Cha và Ðức Mẹ đã nói qua nhiều thế kỷ, tất cả những gì Cha và Ðức Mẹ đã nói qua các tiên tri và ngôn sứ. Lần Thứ Nhất Cha Ðến trên trái đất, Cha đã chết để khởi đầu sự thật vào trong thế giới, Cha chết trên Thánh Giá để ban phát tình yêu, công lý và đức tin trên thế giới, và niềm vui các con được trở nên con cái Chúa. Ðây là lý do tại sao Cha đã chết lần thứ nhất trên Thập Giá, để gieo những nhân đức vào trong con người, vào trong tâm hồn, và vào trong linh hồn các con, để các con biết được rằng các con là con cái Chúa. Hãy quan sát người ta, các con thân mến, hãy quan sát họ, và thấy rằng ai có những ơn và hoa quả của Chúa Thánh Thần, và ai có hoa quả và khuyết điểm của thần ô uế, của Ma Quỷ, và các con sẽ biết như thế nào để phân định.

Vâng, các con thân mến, thật là dễ dàng để bắt đầu từ đây, từ những bài giảng Cha ban cho các con. Nhưng đừng từ chối sự thật, đừng từ chối lời Cha, bởi vì làm như thế các con sẽ đóng cửa, và các con sẽ không vào được sau đó. Các con thân mến, các con phải suy gẫm lời Cha, suy gẫm những thông điệp  mà Cha và Ðức Mẹ đã ban cho thế giới, để chúng sẽ là ánh sáng và kim chỉ nam trong tâm hồn và linh hồn các con. Các con thân mến, Cha và Ðức Mẹ đến để liên lạc với các con, để giúp đỡ các con, để bảo vệ các con, và để canh giữ các con khỏi những sai lầm. Nhưng các con phải giúp đỡ bằng cách cầu nguyện chuỗi Kinh Mân Côi thường xuyên, bởi vì, như Cha đã nói trong những thông điệp trước đây, chuỗi Kinh Mân Côi là vũ khí trong thời kỳ này.

Hãy đặt mình dưới Áo Choàng của Ðức Mẹ, và Mẹ sẽ đem đến cho các con Chúa Thánh Thần, và đem các con về Thiên Ðàng. Ðây là lý do Cha muốn nói với các con về những lời mà Cha đã tuyên bố trong Kinh Thánh, vì nhiều người không hiểu chúng, nhiều người không biết tầm quan trọng của những lời này. Và họ không được tha thứ nghĩa là có thể nói rằng, khi họ từ chối sự thật, công lý, và tình yêu của Chúa; và chọn sự dối trá, thù hận và bất công. Và những điều này không đến từ Chúa, nhưng từ Ma Quỷ. Và điều này không được tha thứ bởi vì, khi làm như vậy, Ma Quỷ sẽ điều khiển những linh hồn này bởi vì họ yêu chuộng hắn vì sự bất công, gian dối, sự lừa đảo, sai lầm và bởi vì sự ghen ghét của họ. Các con thân mến, như các con biết, thời gian đã đến gần, và công lý Cha đã gần kề trên thế giới. Cha sẽ xét xử thế gian, và Cha sẽ ban cho họ tuỳ theo những công việc họ đã làm, trong quãng thời gian ngắn ngủi trên trái đất. Khi Ðến Lần Thứ Hai, Cha sẽ tỏ cho thế giới thấy công lý của Cha, và Cha sẽ xét xử, và cho mỗi người tùy theo công việc của họ, trong quãng thời gian ngắn ngủi trên trái đất. Ta sẽ ban thưởng người tốt và trừng phạt người xấu. Ðó là những gì Cha sẽ làm trong Lần Ðến Thứ Hai. Lần Thứ Nhất Cha đến để chết vào tay người đời, để chứng tỏ tình yêu của Cha, để chứng tỏ sự thật. Lần Thứ Hai là để chứng tỏ công lý của Cha và để xem hoa quả trong lòng con người, hoa quả là của Chúa hay của Ma Quỷ.

Tất cả những việc này, Cha sẽ đến để thấy trong lần thứ hai. Và không ai, các con thân mến, không ai sẽ ngăn cản việc Cha xét xử, không ai thoát khỏi công lý của Cha. Cha sẽ đến để xét xử. Và Cha sẽ đền bù nhiều phần thưởng cho những ai tốt, những ai có hoa quả của Chúa Thánh Thần. Và sẽ trừng phạt tất cả những ai khinh thường hoa quả Chúa Thánh Thần và chọn hoa quả của Ma Quỷ. Vì thế Cha sẽ đến, Các con thân mến, vì thế Cha và Ðức Mẹ đã nói trong những thông điệp  trước rằng, trong những lúc khó khăn, khi tên ngụy Kitô lộ diện, chỉ có những người tốt mới được cứu, chỉ có những ai có hoa quả của Chúa Thánh Thần, có thể nói rằng, của Chúa Ba Ngôi, Một Thiên Chúa. Và những ai không có sẽ bị từ chối, bị kéo ra khỏi đất và ném vào lửa đời đời.

Ðó là lý do mà Cha đến để giảng dạy các con, các con thân mến, để khi những việc này xảy ra, các con sẽ không kinh ngạc, và bị bắt khi không cảnh giác, và các con sẽ có thể phân định. Các con thân mến, Cha đến để nói với các con với nhiều buồn phiền. Cha đến, như các con biết, như Chúa Giêsu Chịu Ðóng Ðinh, như Chúa Kitô Chịu Lăng Nhục vì tội lỗi của nhân loại. Nhưng Cha sớm đến để tỏ Mình ra như Chúa Kitô để xét xử thế giới. Các con yêu dấu, tận đáy Thánh Tâm Cực Thánh Cha và Trái Tim Ðau Buồn, Cha chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Ước gì bình an, niềm vui, đức tin và tình yêu ở lại trong tâm hồn các con. Và những ơn sủng và hoa quả của Chúa Thánh Thần hướng dẫn, soi sáng các con trong thời buổi khắc nghiệt đang đến, và đem các con đến với Thiên Chúa thật, Ðấng Thiên Sai thật.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here