Thông điệp Guadalupe số 22: TIÊN TRI GIẢ

469
thong-diep-Duc-Me-Guadalupe
thong-diep-Duc-Me-Guadalupe

Toàn bộ Thông điệp Guadalupe

THÔNG ÐIỆP 22: TIÊN TRI GIẢ

(Guatemala Ngày 10 Tháng 8 Năm 1990) THÔNG ÐIỆP SỐ 22 NGÀY ÐỀN TẠ

THÔNG ÐIỆP CỦA ÐỨC TRINH NỮ MARIA, MẸ THIÊN CHÚA BAN CHO NHÂN LOẠI QUA NỮ TU GUADALUPE

[Video]

Các con yêu dấu, Mẹ chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Các con yêu dấu, Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, nói với các con.

Các con thân mến, như luôn luôn, Mẹ đến để nói với các con về một chủ đề quan trọng. Nhưng hôm nay, các con thân mến, là một ngày buồn của Mẹ, bởi vì đây là thông điệp cuối cùng mà Mẹ cho các con, bởi vì, như các con biết, trong những thông điệp trước Chúa và Mẹ đã nói rằng sẽ đến một lúc Chúa và Mẹ sẽ im lặng, để mở đường cho những lời tiên tri được ứng nghiệm. Và lúc đó đã đến, các con thân mến, đã đến. Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ và Mẹ đã đến tất cả những lần này, để giảng dạy các con, để cho các con ánh sáng, để bóng tối và sự lầm lẫn không thấm nhuần tâm hồn vào các con được. Các con thân mến, giờ đã điểm. Các con biết rằng tất  cả những điều này phải đến đúng giờ. Các con nhớ rằng Chúa và Mẹ đã nói sẽ đến một lúc khi lời nói của Chúa và Mẹ im lặng, để mở đường cho những lời tiên tri ứng nghiệm. Và thời điểm đó đã đến, các con thân mến, đã đến. Và vì thế hôm nay, với nhiều buồn phiền, Mẹ nói chia tay với các con. Mẹ sẽ không nói nữa nhưng Mẹ luôn luôn hiện diện ở đây trong thinh lặng, để lắng nghe các con cầu nguyện, và lắng nghe những ý chỉ của các con, bởi vì luôn luôn có một thời gian ở đây trên trái đất, một thời gian để nói, một thời gian để in lặng, và một thời gian để hành động. Bây giờ, đồng hồ đã điểm thời gian chúng ta phải hành động. Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ sẽ đến lần tiếp theo để cho các con lời cố vấn cuối cùng, và cũng để chia tay với các con.

Hôm nay, Mẹ sẽ nói chia tay với các con, nhưng Chúa và Mẹ sẽ cho các con thân mến của Cộng Ðồng những hướng dẫn tư, bởi vì có nhiều thông điệp, mà Chúa và Mẹ ban cho họ, không được công bố trên toàn thế giới. Khi thời gian đến, các con của Mẹ sẽ công bố những thông điệp này, những thông điệp  rất quan trọng cho các con và cho toàn thế giới, để các con có thể chuẩn bị, bởi vì thời gian ngắn ngủi, Các con thân mến, rất ngắn. Như các con biết, thời gian cho chúng ta hành động đã đến. Và như thế các con có thể thấy ánh sáng, khi những thời điểm phải đến. Chúa và Mẹ phải im lặng để những lời tiên tri được ứng nghiệm. Và như Mẹ đã nói trong một thông điệp, cho các con yêu dấu của Cộng Ðồng: “Khi thời gian rất khắc nghiệt mà Chúa và Mẹ thường tuyên bố xảy đến, Mẹ sẽ không để các con một mình, nhưng sẽ hướng dẫn các con.” Mặc dầu vậy, đó phải là những thông điệp tư, để các ngài có thể hướng dẫn các con. Chúa và Mẹ luôn luôn canh giữ các con, và luôn luôn hướng dẫn các con qua các ngài. Các con phải chuẩn bị. Ðừng bỏ cầu nguyện. Sẽ luôn luôn có một ngày đền tạ, bởi vì việc cầu nguyện cần thiết. Như một người Mẹ đầy yêu thương, Mẹ sẽ không bỏ các con. Các con chỉ không nghe tiếng Mẹ, nhưng Mẹ vẫn tiếp tục hướng dẫn các con qua những lần thăm viếng, mà Mẹ sẽ làm, và các con của Mẹ sẽ cho các con tất cả những hướng dẫn mà Chúa và Mẹ ban cho, và những gì các con phải có. Vâng, các con thân mến, thật cần thiết để thế giới bây giờ bắt đầu hiểu biết rằng thời gian rất khó khăn, và những cuộc thăm viếng của Chúa và Mẹ là để cảnh cáo và yêu thương, bởi vì thời gian rất khó khăn. Và các con phải hiểu biết rằng các con phải đi trên con đường hẹp, con đường sự thật, con đường công lý, và con đường tình yêu, để không bị hư mất. Và vì thế, các con thân mến, bây giờ Mẹ muốn các con thực hành tất cả những lời khuyên mà Chúa và Mẹ ban cho các con, để chúng giúp các con trong thời điểm Ðau Thương Lớn Lao sắp tới. Các con thân mến, Mẹ ở đây như người Mẹ Sầu Bi và Mẹ của Sự Thống Khổ, bởi vì thế giới không muốn nghe lời Mẹ, bởi vì các con của Mẹ đã quay lưng lại với Mẹ. Như Mẹ đã nói trong một thông điệp  trước đây, tất cả những ai không chuẩn bị sẽ rơi  vào tay tên ngụy Kitô. Nhưng Chúa và Mẹ sẽ cho phép việc này xảy ra, để họ hiểu rằng họ nên vâng lời. Các con thân mến, sau này Mẹ sẽ nói về. Nhưng chủ đề ngày hôm nay là NHỮNG TIÊN TRI GIẢ. Vâng, Các con thân mến, các con không muốn hiểu nhưng những tiên tri giả đang nổi lên gây nhiều thiệt hại cho Hội Thánh và cho các con của Mẹ. Họ nói là họ được Chúa gởi đến, nhưng không phải. Họ nói là họ có một sứ mạng nhận được từ Chúa, nhưng không có thật, bởi vì họ được Ma Quỷ sai đi để làm cho các con bị nhầm lẫn. Họ chỉ có một sứ mạng, là gây xáo trộn, và giới thiệu sự gian dối và bóng tối vào trong tâm hồn và linh hồn của các con.

Và tại sao, các con thân mến, Mẹ đến để nói với các con điều này, bởi vì để các con đừng nghe những tiên tri giả là một điều rất quan trọng. Những tiên tri giả đến từ trong Hội Thánh, nhưng không thuộc về Hội Thánh. Và Mẹ nói điều này, để các con có thể phân định, để các con có thể hiểu được rằng thế giới đang đi đến chỗ hủy diệt, và Hội Thánh sẽ đi đến chỗ bị đóng đinh, bởi vì những tiên tri giả, các con thân mến, đã và đang lừa dối các con, bởi vì họ không có sự thật trên môi, bởi vì họ không có Giáo Lý chân thật của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ. Vì thế mà ở trên Thiên Ðàng; Chúa và Mẹ rất buồn. Ðức Chúa Cha rất buồn. Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ cũng buồn, bởi vì các con đi theo những tiên tri giả, và hư mất, bởi vì họ không muốn nói sự thật. Và họ nói rằng: “Không có gì tai hại xảy đến cho các con cả, bởi vì chúng ta có lời hứa của Chúa.” Và nhân danh  Chúa, họ lừa dối các con, họ lừa dối các con, các con thân mến. Và họ không hiểu rằng sự gian dối đang ở trên môi miệng họ, sự thật không có trong tâm hồn họ.

Và vì thế mà các con phải phân định, các con phải hiểu rằng đây là thời kỳ mà Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ đã nói rằng có nhiều ngôn sứ giả, nhiều đấng thiên sai giả, và nhiều tiên tri giả sẽ đến. Các con phải chuẩn bị về việc này, và phân định những giáo lý của những người con giả dối của Hội Thánh. Hãy cảnh giác và hiểu biết, để các con có thể phân định. Hãy quan sát, Các con thân mến, quan sát, để Ma Quỷ không lừa dối các con bằng sự giả trá, bởi vì bằng giáo lý sai lạc, hắn đã hấp dẫn nhiều con cái Mẹ. Và vì thế Hội Thánh đang đi đến chỗ diệt vong.

Các con thân mến, các con phải cầu nguyện nhiều, thật nhiều, để đừng rơi vào sai lầm, bởi vì Chúa và Mẹ đến trái đất để ban cho các con những giáo huấn này, để các con không hư mất, để bóng tối không thấm nhuần trong tâm hồn của các con. Và vì thế các con phải suy gẫm, và đón nhận tất cả những cố vấn mà Chúa và Mẹ đã ban cho các con qua những thông điệp. Các con thân mến, thời gian đã chín mùi, nhưng các con phải hiểu, và vì thế Chúa và Mẹ phải im lặng. Chúa và Mẹ phải mở đường cho những lời tiên tri ứng nghiệm. Chúa và Mẹ phải tỏ ra cho thế giới biết rằng Chúa và Mẹ đã gởi những tiên tri thật và qua những người con thật, bởi vì thế giới phải hiểu sự sai lầm của họ. Và rời khỏi những sai lầm này sẽ là ơn sủng cho họ. Nếu họ khinh chê những ơn sủng cuối cùng mà Chúa và Mẹ ban cho, hiển nhiên họ sẽ bị hư mất. Vì thế Chúa và Mẹ sẽ hành động, các con thân mến. Chúa và Mẹ  sẽ hành động. Những đau thương đang bắt đầu. Như Mẹ đã nói trong những thông điệp  trước, sẽ có những đau thương tiếp nối những đau thương, cho đến khi đau thương cuối cùng đến. Mẹ không muốn làm cho các con sợ, nhưng muốn các con hãy cảnh giác. Bây giờ các con đang đi vào thời kỳ mà Chúa và Mẹ  sẽ hành động, các con thân mến. Hôm nay, Mẹ đến để báo trước cho các con về những tiên tri giả, những kẻ nói dối với các con, phủ nhận rằng Chúa sẽ phạt, và phủ nhận rằng Chúa sẽ cảnh cáo. Vì lý do đó, các con thân mến, các con hãy đặt mình dưới Áo Choàng Mẹ, bởi vì ơn cứu rỗi ở trong Áo Choàng Mẹ. Các con phải nương náu nơi Lòng Thương Xót của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, Ðấng chết trên Thập Giá, để cứu chuộc các con. Ðừng quên điều này, đừng quên điều này.

Hãy yêu mến con cái Mẹ, những người nói với các con sự thật, để các con không hư mất. Hãy yêu mến họ, bởi vì, các con thân mến, đây là thời kỳ mà các con phải làm quen với những Tông Ðồ của Thời Kỳ Cuối, những người đã được đặt tên và xác định bởi Mẹ, bởi Ðức Trinh Nữ, Mẹ Thiên Chúa. Các con thân mến, Chúa và Mẹ im lặng, để các con làm quen với những Tông Ðồ thật của Thời Kỳ Cuối, những con cái thật của Trinh Nữ Maria và Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ. Và đây là lý do các con phải cảnh giác về những tiên tri giả, những người sẽ nói với các con rằng, “Các con không được sợ, bởi vì sẽ không có gì tệ hại xảy ra với các con đâu,” và, “Không có gì xấu xảy ra cho Hội Thánh, cho thế giới, bởi vì tất cả đang ở trong trạng thái hoàn hảo.”

Các con thân mến, các con phải chú ý điều này. Và Mẹ muốn cảnh cáo các con về một

sự dữ lớn lao khác, đó là những tông đồ giả của thời kỳ cuối. Các con phải phân biệt giữa người thật và người giả. Các con phải phân biệt, Các con thân mến, bởi vì Ma Quỷ đã gieo rắc sự lầm lẫn trên thế giới. Hắn đã gieo rắc sự lẫn lộn và bóng tối trong lòng các con của Mẹ, qua trung gian của những ngôn sứ giả, qua trung gian của những tiên tri giả, và qua trung gian của những người con giả dối của Chúa. Và hắn cũng sẽ làm điều đó qua những tông đồ giả của thời kỳ cuối. Các con phải cảnh giác, thật cảnh giác. Và đừng để cho họ lừa dối các con. Hãy theo những gì Mẹ đã nói nhiều lần. Theo những ai tỏ ra hoa quả và ơn sủng của Chúa Thánh Thần, những ai dạy cho các con những vũ khí mà Mẹ đã ban cho các con, vũ khí mà Mẹ đã để lại qua nhiều thời đại trên thế giới, để cứu rỗi con cái Mẹ.

            Các con thân mến, thời đại mới đang đến, thời gian tới các con cái thật của Mẹ phải đi về phía trước, phải vào đời, và chứng tỏ mình là con cái thật của Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa. Mẹ sẽ ban cho các con nhiều dấu chỉ, để các con không bị nhầm lẫn, nhiều dấu chỉ. Và bây giờ, Mẹ báo trước cho các con chống lại sự dữ này đang ở trong thế giới, và ai là những người tông đồ giả của thời kỳ cuối. Các con thân mến, hôm nay Mẹ đến để cảnh cáo các con về sự dữ lớn lao khác, đang ở trong thế giới, khiến cho các con nhầm lẫn. Nhưng Mẹ đã ban cho các con một dấu chỉ trong một thông điệp trước. Bằng hoa quả các con sẽ biết họ, bằng hoa quả, ai cho các con sự thật hay sự giả dối, ai cho các con công lý hay bất công, ai cho các con tình yêu, ai cho các con sự thù hận, bởi vì công lý và tình yêu là là ơn sủng và hoa quả của Chúa Thánh Thần, và đến từ Chúa. Ghen ghét và gian dối đến từ Ma Quỷ, từ thần khí ô uế, kẻ với sự tối tăm và lộn xộn, đang gây nhiều thiệt hại cho con cái Mẹ. Và vì lý do đó, Các con thân mến, sự ứng nghiệm về Mầu Nhiệm Tội Lỗi đang tới. Trong thời gian tới nó sẽ được ứng nghiệm. Các con sẽ thấy bằng chính mắt mình tất cả những gì Chúa và Mẹ đã nói đến. Các con phải suy gẫm những thông điệp này. Các con phải suy gẫm chúng. Và đừng quên cầu nguyện, đừng quên cầu nguyện.

Hôm nay, Mẹ đến để từ giã các con, các con thân mến. Mẹ sẽ không đến để nói với các con nơi công cộng nữa. Mặc dầu vậy, Mẹ sẽ hướng dẫn cho các con qua trung gian những con cái Mẹ, bởi vì Mẹ phải liên lạc với họ, để họ có thể hướng dẫn các con. Những thông điệp của Mẹ, như Mẹ đã nói trong thông điệp trước, sẽ không được công bố khi thời điểm khó khăn đến, nhưng Mẹ sẽ liên lạc với con cái Mẹ. Với những con cái Mẹ có những nhóm Cầu Nguyện, hay Ðền Tạ, Mẹ sẽ luôn luôn ở với họ. Sẽ luôn luôn có ngày đền tạ ở đây. Chúa và Mẹ sẽ hiện diện để giúp đỡ các con, để bảo vệ các con, để ban cho các con những ý nguyện, để ban cho các con những gì các con cần. Vì thế, Các con thân mến, hãy luôn luôn đến để cầu nguyện, để làm việc đền tạ Chúa và Mẹ  và dâng lên cho Chúa và Mẹ tình yêu. Và khi thời điểm khó khăn tới, các con sẽ có thể bền chí, và có thể đạt được mục tiêu, đó là Thiên Ðàng. Vâng, các con thân mến, giờ đã điểm và Chúa và Mẹ phải im lặng. Chúa và Mẹ phải hướng dẫn các con để các con có thể đạt được mục tiêu.

Các con của Mẹ sẽ luôn luôn cho các con biết những thông điệp chứa đựng giáo lý, mà họ không công bố được. Ðừng buồn, nhưng hãy ngẩng đầu nên, vì ơn cứu chuộc đã gần đến. Và khi các con thấy thế giới đau buồn, đừng báng bổ, nhưng hãy đọc Kinh Mân Côi, và luôn luôn nhớ rằng các con đang ở dưới Áo Choàng Mẹ. Hãy nhớ những gì Mẹ đã nói ở Fatima: “Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội  Mẹ sẽ chiến thắng.” Và cùng với Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội, các con thật của Mẹ cũng sẽ chiến thắng. Vâng, các con thân mến, các con phải cảnh giác đối với những người con của Mẹ nói rằng sẽ không có gì sẽ xảy ra cho thế giới cả. Ðây là sự dối trá, các con không được tin họ, các con thân mến. Hãy theo sự thật, theo tình yêu, theo tình yêu. Và bằng cách đó, các con sẽ không phạm sai lầm. Mẹ sẽ luôn luôn ở bên cạnh các con. Hãy nhớ rằng Mẹ là Ðấng sẽ cùng với các con chiến đấu cho sự chiến thắng khải hoàn của Hội Thánh, cho sự khải hoàn của con cái Mẹ. Và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ chiến thắng.

Mẹ muốn các con tin, luôn luôn tin Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ và Mẹ, tin vào Giáo Lý của Ngài, tin vào tình yêu của Ngài, tin vào Thập Giá của Ngài, để tên ngụy Kitô sẽ không làm hại các con được. Mẹ muốn các con biết rằng tất cả những ai Mẹ đã ghi dấu Thánh Giá lên các con sẽ luôn luôn được Mẹ bảo vệ. Ðừng sợ, chỉ cầu nguyện. Hãy xin ơn Chúa Thánh Thần, xin hoa quả của Ngài, để có thể bền chí và như thế, được đứng vững trong giờ Ðau Thương Vĩ Ðại.

Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ sẽ đến trong tháng tới, và cũng để tạm biệt. Và Ngài sẽ nói với các con về một chủ đề quan trọng, là đỉnh cao của những thông điệp mà Chúa và Mẹ đã ban cho các con, đỉnh cao so với thời gian, mà Chúa và Mẹ  bắt đầu ban cho các con Giáo Lý thật. Mặc dầu vậy, Mẹ muốn các con biết rằng có nhiều thông điệp mà Chúa và Mẹ ban cho các con, mà chưa được công bố. Có một thông điệp rất quan trọng Mẹ đã ban cho họ, và đó là chìa khóa cho tất cả những gì đang xảy ra trong Hội Thánh, tất cả những gì đang xảy ra trên thế giới, và trong tâm hồn của con cái Mẹ. Chúa và Mẹ đã bày tỏ chúng, để các con được chuẩn bị kỹ càng, để các con hiểu rằng thời gian đã chín mùi, và đồng hồ đã tính đến giờ cuối. Vì thế mà những thông điệp thật quan trọng. Mẹ sẽ chúc lành cho những Chuỗi Ảnh, nhưng Mẹ không muốn các con quên rằng Mẹ luôn luôn đến trong những Ngày Ðền Tạ để chúc lành cho các con và để chúc lành cho những Ảnh Tượng. Mẹ sẽ lắng nghe các con cầu nguyện và những ý chỉ của các con. Và Mẹ sẽ trợ giúp các con trong những giờ phút Ðau Thương Vĩ Ðại, đang đến gần. Mẹ chúc lành những Ảnh Tượng Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần, và chúng sẽ là ơn cứu rỗi, sự bảo vệ, và sức khỏe cho các con, và giúp đỡ các con trong những thời điểm khắc nghiệt, đang đến trước cửa.

 Các con thân mến, khi Chúa và Mẹ  không còn liên lạc với các con nơi công cộng, nếu các con có những Chuỗi Ảnh, Mẹ muốn các con giữ chúng trong túi. Và cuối Chuỗi Kinh thứ nhất mà các con đọc, hãy nâng chúng lên, Mẹ sẽ chúc lành cho tất cả những gì các con có. Mẹ sẽ luôn luôn giúp các con trong tất cả những nhu cầu. Và đừng quên rằng ngay cả khi Mẹ không liên lạc với các con trong ngày này, Mẹ luôn luôn gìn giữ (look after) các con, và sẽ dạy dỗ cho các con tiên tri hướng dẫn và trấn an các con. Nhưng vì phải mở đường cho những lời tiên báo, Chúa và Mẹ sẽ phải im lặng. Nhưng những gì các con phải biết, các con sẽ luôn luôn được nghe, bởi vì Mẹ sẽ nói với các con của Mẹ khi nào thì cho các con những thông điệp này, những giáo lý sẽ giúp các con nhiều.

Các con thân mến, Mẹ không muốn cho các con quên cầu nguyện nhiều, bởi vì sẽ luôn luôn có những Ngày Ðền Tạ, khi các con cầu nguyện, hãy xin ơn và hoa quả Chúa Thánh Thần, và tất cả mọi sự các con cần vì lợi ích cho linh hồn và gia đình của các con. Các con thân mến, Mẹ đánh dấu một kỷ nguyên mới, bởi vì trên trái đất mọi sự đều có thời gian của nó: thời để nói, thời im lặng, thời để khóc, thời để cười, thời để nghỉ ngơi, thời để làm việc. Và như Mẹ đã nói với các con, Tông Ðồ thật của Thời Kỳ Cuối, các con thật của Mẹ, phải tỏ mình ra trên thế giới, và được thế giới biết đến. Các con thân mến, đừng quên rằng các con phải phân định, vì có những ngôn sứ giả, tiên tri giả, con cái giả của Mẹ, thì cũng có những tông đồ giả. Ðừng quên điều này. Mẹ muốn các con suy niệm tất cả những thông điệp  mà Chúa và Mẹ đã ban cho các con. Mẹ muốn các con suy gẫm chúng và đem ra thực hành tất cả những lời cố vấn mà Chúa và Mẹ đã ban cho các con để các con được lành mạnh, để các con được tốt lành và được ơn cứu rỗi.

Vì thế, Các con thân mến, hôm nay trên Thiên Ðàng Chúa và Mẹ rất buồn, vì thời gian đã điểm và Chúa và Mẹ phải tuân theo. Chúa và Mẹ phải làm cho các con hiểu rằng tất cả mọi sự mà Chúa và Mẹ nói đến, sẽ được ứng nghiệm, để chiên có thể được phân chia khỏi dê, cái tốt khỏi cái xấu, lúa mì khỏi cỏ dại, vì chưng, như Chúa và Mẹ đã nói trong những thông điệp trước, Chúa và Mẹ đến trong thế gian để cảnh cáo các con về sự dữ lớn lao, đang ở trong thế giới, và trong một thời gian ngắn nó sẽ biểu hiện. Các con phải cảnh giác, và đừng quên lời cố vấn của Mẹ. Ðừng quên rằng Mẹ sẽ ở đây chờ đợi để giúp đỡ và bảo vệ các con. Ngay cả khi các con không nghe tiếng Mẹ, Mẹ sẽ hiện diện, và sẽ giúp đỡ các con, bởi vì Mẹ yêu thương các con nhiều, rất nhiều. Và vì thế Mẹ muốn cứu các con. Bây giờ, Các con thân mến, Mẹ sẽ chia tay với các con, nhưng không phải luôn mãi, vì Mẹ sẽ có tin tức cho các con, qua những người con yêu dấu của Mẹ, những Linh Mục của Cộng Ðồng. Mẹ sẽ hướng dẫn các ngài. Các con thân mến, và điều này sẽ được làm để các con hiểu rằng thời gian sẽ rất khó khăn, và Chúa và Mẹ phải hành động. Các con thân mến, Mẹ không muốn các con quên rằng Mẹ là một người Mẹ, Mẹ yêu thương các con nhiều, một người Mẹ chỉ ước muốn những gì tốt cho các con, để các con được hạnh phúc. Và vì lý do đó, Chúa và Mẹ sẽ bắt đầu Cuộc Chiến Vĩ Ðại giữa những Vương Quốc. Trận chiến bắt đầu từ lâu, nhưng thời gian tới thế giới phải nhận thức rằng cuộc chiến đang ở trên thế giới, hai vương quốc sẽ giao tranh, và cả thế giới sẽ nhìn thấy. Các con thân mến, từ đáy Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội  và Sầu Bi, Mẹ chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Các con thân mến. Mẹ không muốn các con quên những lời cố vấn mà Chúa và Mẹ đã ban cho các con. Ðừng quên rằng Chúa và Mẹ luôn luôn ở đây để giúp đỡ các con. Chúa và Mẹ luôn luôn ở đây và khi những đau buồn lớn lao đến, đừng báng bổ, nhưng nhớ lời Mẹ và lời Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, Ðấng sẽ đến và nói với các con một chủ đề quan trọng trong Ngày Ðền Tạ kế tiếp. Và Ngài sẽ nói

với các con những việc quan trọng mà các con của Mẹ không tin, nhưng sẽ thấy, và rồi họ sẽ hiểu.

Các con thân mến, ước gì bình an, đức tin, tình yêu và sự thật ở lại trong tâm hồn các con luôn luôn. Và hy vọng vào việc Con Mẹ sẽ đến và xét xử, và ban  cho mỗi người tùy theo những việc họ làm,  Chúa và Mẹ sẽ không bỏ rơi các con, để các con luôn luôn có ước muốn tranh đấu, Ðừng quên, Các con thân mến, đức tin, hy vọng, và sự bác ái, và khiêm nhường, rất quan trọng, sự khiêm nhường trong tâm hồn. Ðừng quên tất cả những nhân đức mà Chúa và Mẹ thường nói đến, và các con cần phải có được: một số người đã có chúng, những người khác thì đang cố gắng để chiếm hữu chúng. Mẹ không muốn các con nhụt chí, các con thân mến. Và tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục xin rằng, trong thời điểm khó khăn, Mẹ sẽ hiện diện trong nhà của mỗi người trong chúng con, luôn luôn ban cho các con những gì các con cần, ban cho chúng con vũ khí mà chúng con cần để đánh bại tên ngụy Kitô.

Các con thân mến, tất cả những ai ở dưới Áo Choàng Mẹ, Mẹ sẽ ban cho họ những ơn sủng cần thiết tùy theo tình trạng của họ, Mẹ sẽ ban những ơn sủng cần thiết cho gia đình và cho chính bản thân các con, để đức tin, hy vọng, bác  ái và khiêm nhường, là những vũ khí các con cần trong thời này, sẽ luôn luôn chiếu sáng trong các con. Và một ơn rất đặc biệt, Mẹ sẽ ban cho các con ơn phân định, để các con hiểu biết con đường nào nên đi, để cỏ dại, sự dữ, tôi tớ của tên ngụy Kitô, không lừa dối, và tàn phá linh hồn và tâm hồn của các con được. Các con thân mến, đừng quên rằng Mẹ sẽ luôn luôn hiện diện, và sẽ khuyên nhủ các con, để các con chuẩn bị. Nhưng, bây giờ Mẹ sẽ làm qua các con của Mẹ, các Linh Mục của Cộng Ðồng, qua những tiên tri thật, qua những ngôn sứ thật, và qua những Tông Ðồ thật của Thời Kỳ Cuối, đừng quên điều này. Ðừng quên rằng Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ đã chết trên Thánh Giá cho các con. Ðừng quên rằng Ðấng Thiên Sai thật, Chúa Kitô thật sẽ luôn luôn có Mẹ của Ngài bên cạnh. Ðây là dấu chỉ, để các con sẽ không đi lầm đường.

Các con thân mến, hãy lắng nghe các con thật của Mẹ, hãy lắng nghe họ. Hãy quan sát, và suy gẫm những thông điệp mà Mẹ và Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ đã ban cho các con, để các con có thể sẵn sàng cho những ngày rất khắc nghiệt, đang đến, và bây giờ đang ở nơi cửa. Mẹ không muốn các con quên rằng Mẹ luôn luôn chúc lành, bảo vệ, giúp đỡ, và ban cho các con nhiều món quà và ơn sủng, mà các con và gia đình của các con cần.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here