Thông điệp Guadalupe

3155
thong-diep-Duc-Me-Guadalupe-1
thong-diep-Duc-Me-Guadalupe-1

BỘ 29 THÔNG ĐIỆP GUADALUPE KHẨN CẤP
LỜI CHÚA GIÊ-SU VÀ MẸ MARIA
DẠY DỖ CON CÁI TRÊN TOÀN THẾ GIỚI

Mặc Khải qua Nữ Tu Guadalupe ở Guatemala

THÔNG ÐIỆP KHẨN CẤP CỦA CHÚA GIÊSU VÀ ÐỨC MẸ
BAN CHO NHÂN LOẠI qua Nữ Tu Guadalupe ở Guatemala

MỤC LỤC:

Số 0: 27/12/1998 Ðức Mẹ : Mở đầu
Số 1: 12/08/1988 Chúa Giêsu đến lần thứ hai
Số 2: 09/09/1988 Ðức Mẹ: Sự xuất hiện của tên Ngụy Kitô
Số 3: 14/10/1988 Chúa Giêsu: Bác Ái
Số 4: 11/11/1988 Ðức Mẹ: Giáng Sinh
Số 5: 09/12/1988 Chúa Giêsu: Bội Giáo
Số 6: 13/01/1989 Ðức Mẹ: Ơn Sủng Chúa
Số 7: 10/02/1989 Chúa Giêsu: Kinh Thánh
Số 8: 10/03/1989 Ðức Mẹ: Vâng Lời
Số 9: 14/04/1989 Chúa Giêsu: Bí Tích Thánh Thể
Số 10: 12/05/1989 Ðức Mẹ: Ðức Tin
Số 11: 09/06/1989 Chúa Giêsu: Toàn Cầu Hóa
Số 12: 14/07/1989 Ðức Mẹ: Thánh Thiện
Số 13: 11/08/1989 Chúa Giêsu Hỏa Ngục
Số 14: 08/09/1989 Ðức Mẹ: Tội Lỗi
Số 15: 13/10/1989 Chúa Giêsu: Làm Việc Sùng Kính
Số 16: 08/12/1989 Ðức Mẹ: Khiêm Nhường
Số 17: 12/02/1990 Chúa Giêsu: Hội Thánh
Số 18: 12/02/1990 Ðức Mẹ: Sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa
Số 19: 09/03/1990 Chúa Giêsu: Những Tiên Tri của Chúa và Ðức Mẹ
Số 20: 08/06/1990 Ðức Mẹ: Những người nguội lạnh
Số 21: 13/07/1990 Chúa Giêsu: Chúa Thánh Thần
Số 22: 10/08/1990 Ðức Mẹ: Những Tiên Tri Giả
Số 23: 14/09/1990 Chúa Giêsu: Cuộc Thanh Tẩy
Số 24: 16/07/1989 Chúa Giêsu: Sứ Điệp Đặc Biệt Về Các Linh Mục
Số 25: 08/02/1990 Chúa Giêsu: Sứ Điệp Đặc Biệt Về Ngôi Vị GH
Số 26: 27/5/1990 Ðức Mẹ: Thông Điệp La Salette dẫn giải 1990
Số 27: 25/12/1962 Đức Mẹ: Thông Điệp La Salette dẫn giải 1962

——————————————-
Guatêmala, ngày 8 tháng 2 năm 1990
THÔNG ÐIỆP CỦA ÐỨC TRINH NỮ MARIA,
MẸ THIÊN CHÚA, BAN CHO NHÂN LOẠI
LÀ CON YÊU DẤU CỦA MẸ ; QUA NỮ TU GUADALUPE

“Các con yêu dấu, Mẹ chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Các con yêu dấu, Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, nói với các con: “Hôm nay Mẹ đến đây để nói với các con của Mẹ, để nói với toàn thế giới để các con có thể thấy được Ánh Sáng.

Các con yêu dấu, Mẹ nói với nhân loại qua con yêu dấu của Mẹ là nữ tu Guadalupe. Nữ tu truyền bá thông điệp này, người nói, nhưng chính Mẹ mới là người nói qua nữ tu, và người con yêu dấu của Mẹ là cha James tryền bá những thông điệp đó.

Các con hãy lắng nghe Mẹ, Mẹ muốn các con lắng nghe và hiểu biết rằng Mẹ luôn luôn liên lạc với thế giới qua những năm tháng này; Mẹ đã và đang liên lạc với con cái của Mẹ bởi vì nguy biến lớn lao đang chờ đón các con, các con luôn luôn ở trong tình trạng nguy hiểm vì cuộc chiến rất khốc liệt.

Mẹ luôn luôn đến để nói với các con của Mẹ, và Mẹ đã và vẫn còn đang nói rằng thời kỳ cuối đã đến gần và tất cả những linh hồn ngoan đạo truyền bá những thông điệp của Mẹ và của Người Con chí Thánh của Mẹ, sẽ dành được một chỗ trên thiên đàng và những ai đem dấu đi hoặc diễu cợt sẽ phải xuống hỏa ngục, bởi vì họ không muốn nghe sự thật, họ không muốn nghe Chúa Thánh Thần báo trước về sự nguy hiểm lớn lao đang đe dọa và sự xuất hiện của tên ngụy Kitô (antichrist)

Các con yêu dấu, Mẹ mời gọi các con, những người thường dân, những người con mà Mẹ yêu thương, nhưng không thuộc về đoàn thể nào, bởi vì các con biết rằng con cái của Mẹ là những linh mục và nữ tu không muốn lắng nghe lời Mẹ, họ không truyền bá những thông điệp mà Mẹ đã ban cho thế giới, những thông điệp mà Mẹ ban cho nhân loại và cho con cái của Mẹ để họ có thể tự cứu lấy mình và tìm được sự sống.

Vâng các con, Mẹ luôn luôn mời gọi các con, luôn luôn, luôn luôn, luôn luôn, trong những năm này và họ đã không lắng nghe Mẹ. Các con có thể thấy những cuộc hiện ra ở La Salette, ở Fatima, Lourdes, Garabandal, San Damiano và nhiều nơi khác nữa, và sau này với nữ tu Guadalupe, họ vẫn không lắng nghe Mẹ.

Vâng, các con yêu dấu, tận thế đã đến gần và vì thế mà Mẹ đòi hỏi các con là những người phải truyền bá những thông điệp mà Mẹ ban cho qua con gái yêu dấu của Mẹ là nữ tu Guadalupe.

Các con thân yêu, trước đây Mẹ đã ban cho các con một thông điệp, trong đó Mẹ nói rằng những ai quảng bá những thông điệp của Mẹ và Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh của Mẹ sẽ nhận được triều thiên trên thiên đàng khi Chúa Cha kêu gọi họ, và chính Mẹ sẽ đến đón các con, Mẹ và Con Chí Thánh của Mẹ sẽ đến và mang họ đến quê trời nơi thiên quốc, như phần thưởng vì đã lắng nghe, tin tưởng và truyền bá những thông điệp của Mẹ và Chúa Giêsu Con Chí Thánh của Mẹ.

Vâng, các con yêu dấu, bây giờ Mẹ mời gọi các con, tất cả những linh hồn ngoan đạo làm việc này, và giúp đỡ Mẹ, bởi vì cuộc chiến chống lại quân ngụy Kitô đã bắt đầu. Các con có thể giúp Mẹ bằng cách truyền bá những thông điệp trong phạm vi các con có thể.

Hãy làm việc này, Mẹ đòi hỏi các con, bởi vì nhân loại cần những thông điệp được phổ biến; hãy làm việc này, hãy làm và các con sẽ được hưởng phúc thiên đàng.
Kết thúc thông điệp.

Cha thân mến, con mong rằng Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn và soi sáng cho cha để cha giúp con phổ biến những thông điệp này để mọi người chúng ta có thể bước đi trong Sự Thật, trong Ánh Sáng với sự khôn ngoan của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta, bởi vì cuộc chiến chống lại tên ngụy Kitô, cuộc chiến giữa thiện và ác đã bắt đầu.

Nguyện xin Ðức Trinh Nữ Maria ban phúc lành cho cha và hướng dẫn cha trong việc phổ biến những thông điệp này.

Cha Santiago

THÔNG ÐIỆP CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ
BAN CHO NHÂN LOẠI
QUA NỮ TU GUADALUPE Ở GUATEMALA

Ngày 24 tháng 8 năm 1987

Các con yêu dấu của lòng Cha, Cha đến lần nữa để báo trước cho các con những thảm họa đang gần kề. Chỉ còn một ít thời gian trước khi những lời tiên tri đã được ban cho các tiên tri trở thành sự thật.

Thời gian nhanh chóng đến hồi kết cục và các con không có thời gian để chuẩn bị điều gì cả, về vật chất lẫn tinh thần, nếu các con tiếp tục nổi loạn mà từ chối những mặc khải và những lời khuyên của Cha.

Thời gian sẽ đến, các con thân mến, khi tất cả những thông điệp sẽ chấm dứt trên thế giới, để làm hy vọng cho những lời tiên tri, và Cha sẽ tỏ cho thế giới rằng những lời từ miệng Ta phán ra sẽ trở thành sự thật.

Mặc dầu vậy, Cha đến một lần nữa, để nhắc nhở cho các con rằng các con phải khiêm nhường, tin tưởng Cha và tín thác vào Cha; hãy cầu nguyện kinh Mân Côi và xử dụng những Chuỗi Ảnh mà Ðức Mẹ đã khuyên các con mang.

Các con thân mến, Mẹ của Cha, Trinh Nữ Maria, và Cha đã chuẩn bị tất cả những vật này để giúp các con trong thời buổi khó khăn sắp tới.

Người ta đã diễu cợt những vật này và không tin. Nhưng khi những biến cố vượt quá khả năng của các con, các con sẽ than khóc và hối tiếc, nhưng sẽ quá muộn.

Giữa những vật mà Chúa và Ðức Mẹ ban cho các con để được những sự tốt lành là một danh sách những vật dụng cần thiết trong nhà sẽ giúp cho các con gánh chịu những sự thống khổ sắp đến.

Cha đã bao phủ danh sách này với phúc lành và ơn sủng, và những vật này sẽ giúp các con nhiều.
Các con phải lấy danh sách này cẩn thận và chuẩn bị từng chút một những gì các con có thể. Cha sẽ xem đến những cố gắng và đức tin của các con mà giúp đỡ các con.

Những ai nghèo khó và không thể sắm mọi thứ trong danh sách đừng lo lắng, vì Cha sẽ không bỏ rơi các con. Cha sẽ nhớ đến các con và giúp đỡ các con trong ngày thống khổ và đau buồn. Nhưng các con phải có một Áo Đức Bà hay mề đay của Ðức Mẹ, bởi vì nếu các con không có những vật này Mẹ không thể giúp các con được. Các con thân mến, Cha muốn các con hiểu rằng chuẩn bị về mặt tinh thần nghĩa là đi dự lễ và xưng tội và rước lễ đúng đắn, và xử dụng Áo Đức Bà hay mề đay Ðức Mẹ khuyên, đọc kinh Mân Côi v.v…

Các con thân mến, thời gian đến gần khi chiên sẽ bị phân chia khỏi dê trong Hội Thánh, và chiên của Cha thì nghe tiếng Cha và theo Cha.

Nhiều người trong các con không hiểu điều này, nhưng khi những biến cố xảy ra họ sẽ hiểu về dê và chiên; và họ sẽ thấy chiên của Cha biết Cha và Cha biết chúng; và chúng sẽ nghe tiếng Cha và vâng lời Cha và đi bên cạnh Cha mà không sợ hãi.

Vì thế Cha muốn các con thấy sự cần thiết và quan trọng của những Chuỗi Ảnh, những ai có Áo Đức Bà và mề đay của Ðức Mẹ sẽ là chiên của Cha. Ðó là dấu hiệu của con cái thật của Cha, những người tin vào Ðức Mẹ, Ðức Trinh Nữ Maria và Cha.

Các con thân mến, những ngày sắp tới thật khó khăn và cay đắng cho những người ở Guatamela (thế giới) vì những thảm họa đã đến gần. Nếu các con không chuẩn bị các con sẽ chết về thể xác và linh hồn vì không vâng lời.

Thời gian sẽ tới, các con thân mến, khi sự khan hiếm sẽ rất kịch liệt, sự thống khổ và đau thương sẽ làm nhiều người đau đớn.

Sẽ đến một thời đói khổ, lộn xộn, máu đổ và chết chóc sẽ bao trùm trên xứ sở (thế giới) và đi lại tự do trên đường phố. Cha sẽ bảo vệ chiên của Cha và thương xót họ, và hướng dẫn họ với những bước chân cứng rắn và vững chắc về nhà của họ là Thiên Ðàng. Chiên của Cha là những người ẩn náu dưới Áo Choàng Mẹ. Những ai không ở dưới Áo Choàng Mẹ và không vâng lời Cha sẽ chết một cái chết kinh khủng.

Vì thế các con phải mang Áo Đức Bà hay mề đay, những vật sẽ bảo vệ các con chống lại sự tấn công của ma quỷ và những thảm họa đang đến gần, và khi Cơn Thịnh Nộ của Chúa đến để thanh tẩy thế giới, Chiên của Cha sẽ không chết bởi vì Cha sẽ săn sóc và bảo vệ chúng.

Hãy lắng nghe lời bày tỏ sau cùng, hỡi các con, vì Cha đã làm vì yêu thương các con và muốn cứu các con. Cha chúc lành cho các con, Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Mặc Khải cho Nữ Tu Guadalupe ở Guatamala‎ > ‎

Thông Điệp 01: CHÚA GIÊSU ĐẾN LẦN THỨ HAI

Guatemala ngày 12 tháng 8 năm 1988

THÔNG ÐIỆP SỐ 1

NGÀY ÐỀN TẠ

THÔNG ÐIỆP CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ
BAN CHO NHÂN LOẠI
QUA NỮ TU GUADALUPE

Các con yêu dấu, Cha chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Các con yêu dấu, Chúa Giêsu thành Nazareth, Con của Ðức Trinh Nữ Maria, Thiên Chúa của Tình Yêu,
Ðấng chịu chết và đóng đinh trên Thánh Giá vì yêu thương các con, đang nói với các con đây.

Vâng, các con, Cha đã chết để cứu chuộc các con. Các chết của Cha trên Thánh Giá là một mầu nhiệm đã được tỏ bày từng chút một và đã được nói đến như một việc làm để giải thoát các con khỏi quyền lực ma quỷ.

Vâng, các con, Cha đã chết trên Thánh Giá để cứu thoát các con, bởi vì các con là tù nhân của ma quỷ.

Ta đã đến lần thứ nhất chịu chết trên Thập Giá, để dành được ơn cứu rỗi.

Nhiều người trong các con không hiểu tại sao Cha đã chết trên Thập Giá, và nói rằng: “Làm sao có thể như thế được, Ngài là Chúa, mà lại để cho mình bị giết đi bởi loài người?” Và họ đã không hiểu tại sao. Hỡi các con, hôm nay Cha sẽ giải thích cho các con tại sao Cha đã chết khi đến thế gian lần thứ nhất, để thế giới sẽ sớm thấy Cha lại Ðến Lần Thứ Hai, nhưng lần này Cha đến để gặt hái những hoa quả của cái chết trên thập tự mà Cha đã tuyển chọn qua nhiều thế kỷ. Lần này Cha đến không phải để chết vì tay loài người nữa.

Lần Ðến Thứ Hai là để thu hoạch hoa quả của các con, để xem các con có xử dụng tốt Máu Cha đã đổ trên Thánh Giá, với những đau đớn không cùng, hỡi các con yêu dấu. Cha đã đau khổ rất nhiều cho các con. Cha đã đổ Máu, nhưng Cha đổ Máu vì tình yêu mến Chúa Cha, Ðấng muốn cứu các con của Ngài, và Lần Thứ Hai Cha trở lại là để gặt hái hoa quả của cái chết đớn đau trên Thập Giá và cũng để phán xét những ai không muốn đón nhận lòng thương xót Cha ban cho qua cái chết trên Thập Tự.

Hỡi các con, nhiều người trong các con không hiểu tại sao Cha đã đau khổ nhiều, nhiều người nói rằng, là Chúa, Cha không cần phải đau khổ. Nhưng không phải như vậy, bởi vì để có thể chịu đau khổ, Cha đã mặc xác phàm; Cha đã được hình thành cung lòng của Ðức Trinh Nữ Maria, Người Mẹ Thánh của Cha, để trở nên giống như các con, một con người, để giống như con người; Cha có sự đau khổ. Như thế Cha đã chịu tất cả những đau khổ, để các con có được một bài học, một gương mẫu mà Chúa đã làm cho các con, cho nhân loại, cho những người con cái Cha.

Vâng, các con yêu dấu, Cha muốn các con hiểu rằng, nếu Cha đã chết thì đó là vì yêu thương, vì yêu thương bởi vì đó là điều duy nhất có thể chiến thắng được sự kiêu ngạo của ma quỷ. Các con biết rằng Satan từng là Thiên Thần đẹp nhất trên Thiên Ðàng, thông minh nhất, lịch lãm nhất và khôn ngoan nhất trong tất cả mọi loài Thiên Thần mà Thiên Chúa đã dựng nên, nhưng trong thời gian thử thách và với tất cả những ơn sủng và món quà mà Chúa ban, hắn trở nên kiêu ngạo và nói rằng: “Ta sẽ không phụng sự Ngài, bởi vì, Ta đây cũng có thể làm Chúa.” Ðó là lý do mà Chúa Cha đã xua đuổi hắn xuống đáy sâu nhất của Hoả Ngục và vẻ đẹp của hắn trở nên xấu xa, sự khôn ngoan của hắn trở nên ngu dại, bởi vì hắn muốn trở nên cao trọng hơn Chúa. Và đó là khởi đầu của sự dữ; sự dữ mà đã Cha nói rằng, chúng sẽ bị tiêu diệt.

Ma quỷ, ganh tỵ với con người, tốt đẹp hơn chúng, nên đã phản loạn; hắn phản loạn; và vì thế mà các con thấy và hiểu biết rằng chúng cám dỗ con cái của Cha, dẫn đưa chúng vào con đường lầm lạc, đặt những chướng ngại trên đường cứu độ và làm cho họ lẫn lộn để không hiểu biết, không lãnh hội được sự hy sinh của Cha trên Thánh Giá, hy sinh mà Cha đã đau khổ chính là để cứu chuộc họ, bởi vì sự kiêu ngạo của Satan, tính ngạo mạn của hắn, chỉ được chế ngự bởi tính khiêm nhường và tình yêu. Ðó là lý do của cái chết của Cha, bởi vì qua cái chết trên Thập Giá vì yêu thương các con, Cha sẽ đánh bại được ma quỷ. Các con hiểu không? Vì thế mà nhiều người không hiểu tại sao Chúa đã không đánh bại hắn, khi dùng cùng một dụng cụ hắn đã dùng, là tính kiêu căng và ngạo mạn; và tính kiêu căng và ngạo mạn chỉ có thể bị đánh bại bằng sự khiêm nhường và tình yêu. Chỉ bằng sự khiêm nhường và tình yêu. Ðó là lý do mà Cha đã hy sinh trên Thánh Giá. Cha đã chết để đánh bại hắn. Ðó là Lần Thứ nhất Cha đã đến thế gian, đó là cách thức Cha liên lạc với nhân loại, với các con mà Cha yêu thương thật nhiều.

Vì lý do đó, Cha đã chứng tỏ Lòng Thương Xót của Cha. Cha sẽ đến với nhân loại một lần nữa. Cha sẽ trở lại và các con sẽ biết rằng Cha là Ðấng đang nói với các con đây, Ðấng đã giúp đỡ các con, Ðấng đã nói với các con tất cả Sự Thật.

Hỡi các con, Cha đã nói với các con Satan bắt đầu như thế nào, để các con hiểu được lý do của nhiều cuộc Hiện Ra, nhiều lời mời gọi các con, vì Satan luôn luôn dẫn đưa họ vào con đường lầm lạc, để họ không nhận được ơn sủng sau khi chết đi. Bởi vì chúng ganh tỵ với các con, chúng ganh tỵ với địa vị của các con, vì các con có Thiên Ðàng đang chờ đợi, các con có niềm vui, có bình an, đang chờ đợi, mà hắn không có. Hắn sẽ muôn đời chịu thống khổ, đau đớn, ưu phiền bởi vì đó là án hắn phải lãnh vì đã nổi loạn, không muốn vâng phục và phụng sự Chúa. Hỡi các con, Cha nói với các con điều này bởi vì ma quỷ đã gieo rắc tinh thần sai lầm trên toàn thế giới và nhiều người đã hư mất vì tinh thần lầm lạc đó, để rồi Máu Cha đã đổ ra dưới chân Thập Tự, Máu Cha đã đổ bằng cái chết trên Thập Giá, bị chà đạp, bị con cái của Cha dẫm lên, các con mà Cha yêu dấu quá nhiều. Chính vì lẽ đó, vì tinh thần lầm lạc đã lan tràn thật nhiều trên khắp thế giới, ma quỷ hoạt động tích cực, hắn đang hoạt động, và đôi khi các con quá ngây thơ, không chịu học hỏi và dễ dàng rơi vào cạm bẫy của ma quỷ.

Các con biết rằng ngày tận thế sẽ sớm đến, những ngày mà ma quỷ được phép quấy phá các con sẽ chấm dứt. Chúng đã được ban cho quyền lực này bởi vì đây là thời kỳ cuối của hắn, bởi vì trong những ngày cuối cùng hắn sẽ bị đánh bại và rồi hắn sẽ không quấy nhiễu các con nữa. Ðây là thời của chúng, đây là thời của chúng, và vì thế mà Người Mẹ Thánh của Cha báo trước cho các con trong tất cả các cuộc Hiện Ra với các tiên tri, với những người được chọn để mang thông điệp yêu thương này, thông điệp báo trước cho các con, để những ai đang phạm tội trọng có thể chống cự với những gì đang đến, vì thời gian ấy sẽ đến khi Cơn Thịnh Nộ Chí Thánh của Chúa Cha sẽ đổ xuống trên trái đất và trên những ai không ẩn náu trong áo choàng của Ðức Trinh Nữ, Mẹ của Cha, sẽ chết về tay tên ngụy Kitô.

Các con thân mến, Cha đã và đang đến để báo trước cho các con và không phải chỉ trong lúc này. Mẹ Cha đã Hiện Ra ở nhiều nơi, trong nhiều năm tháng, và Mẹ luôn luôn mang thông điệp: “Thống hối, cầu nguyện, vì thời giờ đã đến, các con sẽ không chống cự nổi sự tấn công của ma quỷ.”

Vâng, các con thân mến, đó chính là lý do Cha đến ngày hôm nay, chính là để nói với các con về Cái Chết của Cha trên Thập Tự; bởi vì đó là điều rất quan trọng đối với Cha, cũng như đối với Cha trên Trời, để dạy dỗ cho các con trong lúc này. Cái Chết của Cha trên Thập Tự ở Giêrusalem được canh tân trong mỗi Thánh Lễ các con tham dự, trong mỗi Thánh Lễ được các linh mục cử hành, bởi vì Cha đã phán: “Hãy làm việc này mà nhớ đến Ta,” để tưởng nhớ đến Cuộc Khổ Nạn của Cha, để canh tân Cái Chết trên Thập Giá. Nhiều người cho rằng Thánh Lễ không quan trọng; nhưng không, Thánh Lễ là Hy Tế trên Thập Giá mà Cha đã đau khổ trên đồi Calvê.

Cha đã đau khổ một lần nữa, bởi vì Cha đã dâng hiến chính Mình cho Thiên Chúa Cha để ngăn cơn Thịnh Nộ Chí Thánh của Ngài. Tất cả các Thánh Lễ được cử hành với ý chỉ đó, tất cả những Thánh Lễ được cử hành tốt, Tất cả những Thánh Lễ theo nghi thức nghiêm trang, làm nguôi Cơn Thịnh Nộ Chí Thánh, chúng làm dịu đi, các con thân mến. Như thế đó mà thế gian không còn cử hành Thánh Lễ theo nghi thức trang nghiêm nữa, Thánh Lễ vốn tuôn đổ xuống muôn ơn sủng cho nhân loại, cho con người, ngày đó sẽ là ngày tận cùng. Bởi vì Thánh Lễ không còn nhiều ơn sủng, các con thân mến, và chúng có được ơn sủng là vì Cha Tự Hiến Dâng mình cho Chúa Cha và Cha đã dừng Cơn Thịnh Nộ của Ngài. Và khi thời gian đến khi Thánh Lễ theo nghi thức trang nghiêm không còn được cử hành, khi không còn những Thánh Lễ được cử hành mà trong đó Cha Hiến Dâng Mình cho Thiên Chúa Cha Hằng Hữu như một Nạn Nhân để đền tạ tội lỗi cho nhân loại, thì đó sẽ là thời tận cùng.

Các con thân yêu nhất của Cha, vì thế Cha muốn báo trước điều này, để khi các con đi tham dự Thánh Lễ, ví dụ như, những Thánh Lễ Thánh Linh (Charismatic), không làm nguôi đi Cơn Thịnh Nộ , hay dành được ơn sủng cho những người tham dự. Các con có biết vì lý do gì không. Bởi vì Cái Chết của Cha trên Thập Tự bị nhạo báng ở đó. Họ cười nơi Máu Ðổ, họ dẫm chân lên đó liên tục, luôn luôn mỗi khi những Thánh Lễ đó được cử hành, bởi vì họ nhảy múa, họ ca hát, có thật nhiều thứ, và một số người, một số người trong họ, Cha muốn báo cho các con biết, đi cùng với ma quỷ. Và ma quỷ có mặt trong Thánh Lễ đó. Vì thế, các con thân mến, khi các con thấy nhà thờ không còn cử hành Thánh Lễ đúng đắn, đó là dấu chỉ cho các con, một dấu chỉ đích thật rằng thời gian đã đến gần. Các con đã thấy những Thánh Lễ đó được cử hành trong tất cả các nhà thờ, và như thế Ðức Chúa Cha bị xúc phạm nặng nề, nhiều hơn là khi người ta xúc phạm đến Ngài bởi những lý do khác; nhưng điều xúc phạm đến Ngài nặng nề nhất là khi những Thánh Lễ đó được cử hành, những Thánh Lễ Ma quỷ (Satanic Masses), vì khi ma quỷ hiện diện, Cha không có ở đó. Vì thế Cha phải báo cho các con biết điều đó, hỡi các con, vì nhiều người trong các con đang ở trong tình trạng nguy hiểm, trong sự nguy hiểm trầm trọng, vì sai lầm này, loại ma quỷ này, đã tràn lan khắp nơi trên thế giới, các con thân mến, khắp nơi trên thế giới. Ðó là dấu hiệu cho các con biết thời gian gần kề, thời gian rất gần, và giờ Phán Xét Cuối Cùng sẽ đến sớm, rất sớm.

Cha có nhiều điều để giải thích cho các con, nhiều điều để dạy dỗ các con, bởi vì tinh thần sai lầm, tinh thần lầm lạc đã tràn lan khắp nơi trên thế giới, các con yêu dấu, nó đã lan đi, và vì thế mà tại sao các con đang ở trong tình trạng nguy hiểm trầm trọng, những ai không biết, những ai đã không được học Giáo Lý, Giáo Lý đích thực của Cha, bởi vì các con, những linh mục của Cha, đã quay lưng lại với Cha, đã phản bội Cha, và họ tự ý khởi xướng những giáo huấn này vào trong Hội Thánh để làm cho các con bị lầm lạc, và các con đã vâng lời các Ngài, vì các Ngài đại diện cho Cha; nhưng không, các con thân mến, các con phải cảnh giác ngay từ bây giờ, các con phải nhạy bén, và Cha sẽ cho các con vài lời khuyên tốt lành, như Cha đã khuyên các Tông Ðồ, những Tông Ðồ đầu tiên, khi Cha nói với họ: “Hãy nên khôn ngoan, đơn sơ như chim bồ câu, nhưng khôn khéo như con rắn, vì nếu các con khôn ngoan, nếu các con biết phân định, ma quỷ sẽ không làm cho các con bị lầm lạc.”

Vì thế mà Cha muốn đến đây, các con thân mến, nơi ngôi nhà nguyện mà các con đã chuẩn bị cho Cha, và vì thế Cha cám ơn các con nhiều, Cha rất hài lòng, bởi vì Cha sẽ hiện diện nơi đây, Cha sẽ ban ơn, Cha sẽ hướng dẫn, dạy dỗ các con, để các con thấy được sai lầm nằm ở chỗ nào, tội lỗi nằm ở chỗ nào, và có được ơn khôn ngoan, để không rơi vào cạm bẫy của ma quỷ.

Hỡi các con, vì thế mà Cha muốn ở nơi ngôi nhà thờ nhỏ này, để hướng dẫn các con, bởi vì thật là khẩn cấp, khẩn cấp, để cho mọi người biết, cho các con của Cha biết tinh thần sai lầm đã lan tràn, tinh thần lầm lạc đang tiêu diệt họ. Và nếu như họ không nhận ra ngay đúng lúc Ðấng đang nói với họ, họ sẽ bị hư mất. Vâng, các con của Cha, nhiều người sẽ bị hư mất, nhiều người sẽ sai lầm, vì các con của Cha, những linh mục, đã góp phần vào việc này; các Ngài chịu trách nhiệm phải hướng dẫn họ trong sự thật, hướng dẫn họ đến với Chúa Kitô thật, và các Ngài đã không làm như vậy. Ngược lại, họ chống lại Cha, họ chống lại tất cả những gì Cha đã nói với các Ngài, những gì Cha đã báo cho các Ngài biết, bởi vì các Ngài thật sai lầm, các Ngài không khôn khéo, và ma quỷ đã đánh lừa các Ngài.

Vâng, các con thân mến, hắn đã làm cho các Ngài lầm lạc, và vì bị lầm lạc, các Ngài làm cho người khác sai lầm theo, bởi vì các Ngài chính là những người đặt chướng ngại cho Lời Cha, các Ngài là những người từ chối tiếng nói của Cha, và từ chối những cuộc Hiện Ra của Ðức Trinh Nữ, Mẹ của chúng ta.

Vâng, các con yêu dấu, Cha muốn báo cho các con biết, như một người Cha đầy yêu thương rằng, các con phải cảnh giác, thật cảnh giác, mở lớn mắt, và nhìn xem những gì người ta nói với các con có phải là sự thật hay không, nếu họ nói về một Thiên Chúa thật; về ngày giờ đã gần đến, hỡi các con, khi ngày ấy gần đến các con sẽ càng dễ bị sai lầm hơn trước đó, và vì thế mà Ðức Mẹ đã Hiện Ra để báo trước cho các con về những gì sẽ đổ xuống trên họ. Cha cũng Hiện Ra, Cha cũng nói, Cha cũng cất tiếng lên để các con nghe tiếng Cha và thấy rằng Cha là Thiên Chúa thật, và không có ai sẽ đến và làm cho chúng con lẫn lộn khi nói: “Ta là Ðấng Thiên Sai.” Các con phải cảnh giác, hỡi các con, thật là cảnh giác.

Vì thế mà Cha đã chuẩn bị cho dân Ta, Cha chuẩn bị cho các con bé nhỏ của Cha, Cha chuẩn bị những chiến sĩ của Cha, bởi vì cuộc chiến vĩ đại đã đến gần, cuộc chiến giữa các vương quyền, đang gần đến, cuộc chiến giữa thiện và ác, và vì thế, các con thân mến, những ai không chuẩn bị sẵn sàng sẽ chết về tay quân ngụy Kitô.

Bởi thế, các con thân mến, chúng ta sẽ nói chuyện trong buổi họp kế tiếp, để các con không quá mệt mỏi, Cha chúc lành cho các con, các con thân mến, Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Thông Điệp 02: SỰ XUẤT HIỆN CỦA TÊN NGỤY KITÔ

Guatemala ngày 9 tháng 9 năm 1988

THÔNG ÐIỆP SỐ 2

NGÀY ÐỀN TẠ

THÔNG ÐIỆP CỦA ÐỨC TRINH NỮ MARIA,
MẸ THIÊN CHÚA BAN CHO NHÂN LOẠI
QUA NỮ TU GUADALUPE

Các con yêu dấu, Mẹ chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Các con yêu dấu, Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, nói với các con. Hôm nay Mẹ đến để ban cho các con một thông điệp khẩn cấp, một thông điệp yêu thương.

Hỡi các con, thật khẩn cấp, thật khẩn cấp khi phải cho các con biết rằng các con đang ở trong tình trạng nguy hiểm trầm trọng. Hố sâu của Hỏa Ngục đã mở hết các cánh cửa để vị Vua Bóng Tối đi qua và hắn sẽ đến, hắn sẽ đến trong thế giới để chiếm hữu tất cả những ai không ở trong tình trạng ơn sủng Chúa.

Các con thân mến, như người Mẹ, một người Mẹ quan tâm đến sức khỏe của con cái, sức khỏe linh hồn của các con, các con thân mến, Mẹ mời gọi các con một lần nữa, Mẹ tiếp tục mời gọi qua nhiều thế kỷ, cùng một lời mời gọi. Trong tất cả những cuộc hiện ra, Mẹ luôn luôn nói: “Hãy thống hối, đừng xúc phạm đến Chúa nữa, đừng xúc phạm đến Người Con Chí Thánh của Mẹ, Ngài đã bị xúc phạm quá đủ rồi.”

Các con thân mến, các con phải ăn năn, các con phải thống hối tội lỗi để đạt được nhân đức cho những ngày khắc nghiệt sắp tới. Hố thẳm tăm tối đã mở rộng các cánh cửa, bởi vì tên ngụy Kitô đang chuẩn bị, Vị Vua Bóng Tối đang phối hợp thời gian để chiếm hữu những ai đang không ở trong tình trạng ân sủng.

Các con của Mẹ, như một người Mẹ đầy yêu thương Mẹ mời gọi các con của Mẹ – những linh mục, các con gái của Mẹ – những nữ tu, tất cả các con cái Mẹ những ai sẵn sàng làm mồi cho ma quỷ, nếu họ không giống như những gì Mẹ luôn luôn nói trong tất cả những cuộc Hiện Ra.

Các con của Mẹ, cuộc khủng hoảng chết chóc đang chờ đợi Hội Thánh , nếu các con không nghe Lời Mẹ, nếu các con không chú ý đến lời mời gọi của Mẹ, lời mời gọi Mẹ đã làm qua mọi thời đại, để tuyên bố cho các con sự xuất hiện của tên ngụy Kitô đã đến gần, rất gần. Cả thế giới sẽ thấy hắn và, khi thời điểm đó đến, người ta sẽ run sợ. Chỉ có những ai ẩn náu dưới sự bảo vệ của Áo Choàng Mẹ, dưới sự bảo vệ của Áo Choàng Mẹ, Ðức Trinh Nữ, Mẹ Thiên Chúa, sẽ được cứu.

Các con thân mến, Mẹ mời gọi lần nữa và lần nữa. Ðừng từ chối Lời Mẹ, đừng nhạo báng những thông điệp Mẹ, chúng là sự thật; chúng đến từ Mẹ Ðấng van xin con cái Mẹ hãy đi theo đường lối của Chúa, đường lối do chính Chúa Giêsu Kitô, Con Yêu Dấu của Mẹ, Ðấng đã chết cho các con, Ðấng đã chết để cứu các con; nhưng nếu các con coi thường Máu Ngài đã đổ trên Thập Tự, các con sẽ hư mất, các con sẽ bị kết án, bởi vì các con đã khinh thường Máu của Chúa Giêsu Người Con Chí Thánh của Mẹ, Ðấng đã chết cho các con. Ngài đã chết, hỡi các con, Ngài đã chết để cứu các con khỏi lửa Hỏa Ngục, để cứu các con khỏi ma quỷ luôn giăng bẫy trên thế gian, và thế giới luôn ở trong bảy mối tội đầu vốn tiêu diệt nhân loại. Các con đã thấy, người ta không còn yêu mến Chúa nữa, Chúa đã bị lãng quên trong thời buổi này.

Tất cả những gì Mẹ nói khi Hiện Ra ở La Salette đang trở thành hiện thực. Những gì Mẹ nói là lời tiên tri. Hôm nay, lời tiên tri đó trở thành hiện thực.

Hội Thánh đang đi đến sự hủy diệt bởi vì các con của Mẹ — các linh mục, giám mục, các con gái Mẹ — nữ tu — đã quay lưng lại với Chúa Giêsu Con Chí Thánh của Mẹ và từ chối những cuộc Hiện Ra của Mẹ; họ từ chối chúng, bởi vì có nhiều sự dữ trong tâm hồn họ, như Mẹ đã nói ở La Salette.

BÂY GIỜ đã trở thành hiện thực: nhiều nhà thờ không còn là nơi thánh thiện nữa, và ma quỷ thống trị ở đó.

Các con phải cẩn thận, các con thân mến, các con phải cẩn thận. Ôi! Khốn cho những ai sống trên trái đất. Khốn cho những ai không nghe lời cảnh báo đến từ Thiên Ðàng, vì cái thứ ba hỡi ôi! đã được nói đến trong sách Khải Huyền sắp xảy đến cho nhân loại, các con thân mến.

Vâng, các con thân mến, thế giới không muốn chú ý, thế giới sống dưới sự bình an giả tạo. Càng ngày càng có nhiều người trở nên đồi trụy, họ chỉ muốn lạc thú con người, họ không còn nhớ đến cái thứ ba hỡi ơi! đang đến trên thế giới, cho nhân loại, và những ai không ẩn náu dưới sự bảo vệ của Áo Choàng Mẹ sẽ chết về tay tên ngụy Kitô. Vì thế mà Mẹ Hiện Ra, vì thế mà Mẹ kêu gọi các con bằng tiếng khóc thống khổ, tiếng khóc cấp bách, để các con đừng từ chối Lời Mẹ, các con thân mến. Có sự Thật và Sự Sống trong Lời Mẹ, Vì Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Mẹ đã mời gọi các con qua Mẹ. Mẹ là Ðấng phải quy tụ các con lại, Mẹ là Ðấng bảo vệ các con dưới của Áo Choàng Mẹ, khi thời gian nguy khốn đến.

Nhiều linh mục đang lầm lạc và họ nói với các con: “Ðừng nghe những lời đó, bởi vì các con sẽ khiếp sợ,” và người ta không muốn sợ, người ta muốn sống hạnh phúc, người ta muốn sống bình an; nhưng hạnh phúc đó có ích gì, hỡi các con, và không sợ hãi, để rồi đi xuống Hỏa Ngục sau khi chết? Việc không sợ hãi có ích gì bây giờ? Tốt hơn các con nên sợ bây giờ, để các con sẽ quỳ gối và xin ơn tha thứ, để rồi khi thời gian nguy khốn đến, khi thời gian khốn khổ đến gần, các con sẽ ẩn náu dưới Áo Choàng Mẹ. Ðây là lúc các con phải đứng lên mà nói: “Vâng, thưa Mẹ, Mẹ là Mẹ các con, và bởi vì Mẹ là Mẹ của các con, Mẹ muốn những gì tốt cho các con. Các con sẽ lắng nghe Mẹ, các con sẽ lắng nghe Lời Mẹ và đi theo Thiên Chúa thật, Thiên Chúa thật, vì Mẹ là Mẹ Ngài và Mẹ của chúng con và vì thế Mẹ muốn cho chúng con những gì tốt.” Hỡi các con, thời kỳ khốn khó, thời kỳ rất cay đắng đã đến gần. Bạo động, máu, tội lỗi, phỉ báng ngự trị khắp nơi trên thế giới, bởi vì Thiên Chúa đã bị lãng quên.

Các con thân mến, các linh mục không muốn lắng nghe và họ đang ở trong tình trạng nguy hiểm, vì chưng bởi tội lỗi của họ thời gian ấy sẽ đến, Hội Thánh sẽ bị bách hại và nhiều linh mục sẽ chết, và họ sẽ chết thảm khốc dưới tay tên ngụy Kitô. Nhiều người sẽ đau khổ vì họ không để ý đến lời Mẹ.

Vì thế, các con thân mến, các con ở đây, lắng nghe, nói cho mọi người, hãy nói, hãy nói cho người ta, nói với họ rằng đây là thời gian để họ thống hối và tìm kiếm một Thiên Chúa thật, là Con Chí Thánh của Mẹ, vì vị Vua Bóng Tối sẽ đến như Con Chí Thánh của Mẹ và nhiều người sẽ hoang mang, và nhiều người sẽ vấp ngã, bởi vì họ đã không chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì họ đã không náu thân dưới Áo Choàng bảo vệ của Mẹ.

Các con thân mến, các con phải lắng nghe Lời của Mẹ và các con phải chú ý đến lời khuyên của Mẹ và dùng Áo Ðức Bà và đọc Kinh Mân Côi, như vũ khí của thời kỳ cuối. Nhưng Mẹ cũng muốn báo trước cho các con, các con của Mẹ, đời sống của các con phải thay đổi, các con phải từ bỏ tội lỗi, các con phải đạt được những nhân đức, các con phải có Ơn Chúa Thánh Thần, vì chỉ có Ơn Chúa Thánh Thần mới đánh bại được Bảy Mối Tội Ðầu đang thống trị thế giới hôm nay, với tất cả sự báng bổ, phạm thượng.

Các con phải đạt được những nhân đức để được củng cố nhờ Chúa Thánh Thần, vì chỉ có Ơn Chúa Thánh Thần mới đánh bại được bảy mối tội đầu. Các con phải đọc Kinh Mân Côi thường xuyên, và mang những Chuỗi Ảnh, vì thời gian đã gần kề, các con thân mến, trong khi những người khác không được bảo vệ bởi những vật này, thì con cái Mẹ sẽ được ban cho như một món quà để khi ơn cứu rỗi đến thì các con sẽ không bị cản trở.

Lời Mẹ mời gọi các con đầy yêu thương. Mẹ mời gọi các con như một người Mẹ yêu thương con cái mình và không muốn cho chúng phải hư mất, không muốn cho chúng bị xét xử.

Các con của Mẹ, hãy lắng nghe Lời Mẹ, đừng từ chối những thông điệp của Mẹ, những thông điệp Mẹ ban cho các con với tình yêu, để các con hiểu biết rằng thời kỳ cuối đã gần kề.

Các con của Mẹ, Mẹ đã nói với các con khi Hiện Ra ở La Salette. Những gì Mẹ nói đến ở đó đang xảy ra ngày hôm nay. Những lời tiên tri đang trở thành sự thật, Hội Thánh đang hướng về sự hủy diệt, và các con sẽ nhìn thấy kinh hoàng như việc Rôma sẽ trở nên tổng hành dinh của quân ngụy Kitô; nhưng nhiều người không tin cho đến khi họ nhìn thấy, và rồi, sẽ quá trễ, quá trễ, các con của Mẹ.

Vì thế Mẹ mời gọi các con ngay từ bây giờ, bây giờ, trong thời kỳ ân sủng, để các con quỳ gối mà xin Chúa thứ tha. Hãy xin và các con sẽ được; hãy gõ thì sẽ mở cho; hãy xin Ơn Chúa Thánh Thần, vì thời giờ đang đến những ai không có những ơn này sẽ dễ dàng sa ngã.

Vâng, các con thân mến, Mẹ đến để báo trước cho các con, không phải để làm cho các con đau khổ như các con của Mẹ, những linh mục nói rằng Ðức Mẹ không nói như vậy, Ðức Mẹ chỉ nói về tình yêu chứ không nói đến sự trừng phạt.

Vâng, các con thân mến, vì thế Mẹ đến để nói với các con để các con hiểu rằng, vì Mẹ là người Mẹ đầy yêu thương, Mẹ không muốn các con bị án phạt. Vì thế các con phải lắng nghe Lời Mẹ, lắng nghe để được ơn cứu rỗi, bởi vì nếu các con không suy niệm những thông điệp này, nếu các con không suy niệm những cuộc hiện ra của Mẹ, khi thời kỳ Ơn Sủng qua đi và Mẹ sẽ im lặng, Mẹ sẽ không nói gì nữa, vì các con sẽ nhạo báng Lời Chúa, và rồi, thời kỳ ơn sủng qua đi và thời kỳ trừng phạt sẽ đến. Con Chí Thánh của Mẹ đã phán: “Những ai không muốn lòng thương xót của Cha sẽ thấy Công Lý, đối với họ Cha sẽ không còn là Ðấng Cứu Ðộ Ngọt Ngào nhưng là Người Thẩm Phán Công Minh.”

Vậy thì, các con thân mến, làm cha và làm mẹ, các con phải hướng dẫn con cái theo đường lối Chúa, chỉ lối cho chúng, chỉ cho con cái Mẹ đường đi, để chúng thấy và hiểu được rằng chúng ta đang ở trong thời kỳ cuối mà nếu các con không vâng lời Mẹ, các con sẽ chết.

Vâng, các con thân mến, các con phải làm gương tốt, các con phải đáp lại tình yêu của Chúa Cha, tình yêu của Con Chí Thánh của Mẹ và tình yêu của Người Mẹ Thiên Quốc, Ðấng đang nói với các con đây. Mẹ đến lần nữa và lần nữa trên thế giới để tuyên bố những việc này cho các con, những điều làm nhiều người sợ hãi mà nhiều người không muốn lắng nghe. Nhưng việc nhắm mắt, bịt tai này nào có lợi gì? Vì khi thời gian đến, nếu các con không chuẩn bị sẵn sàng, các con sẽ chết.

Tốt hơn là các con nên sợ ngay từ bây giờ, các con thân mến, sợ và xin ơn tha thứ, tin tưởng và đạt được những nhân đức để khi thời kỳ ấy đến, những gì Mẹ đã tuyên bố với các con trong thời gian qua, các con sẽ được chuẩn bị sẵn sàng. Ðể rồi các con sẽ không sợ hãi, các con sẽ được Mẹ và Con Chí Thánh của Mẹ bảo vệ. Và những ai không muốn sợ hãi đúng lúc sẽ phải chết trong khiếp sợ, các con thân mến, chết trong sự kinh hoàng. Các con của Mẹ, tốt hơn là nên sợ ngay từ bây giờ để được sống, đừng cười bây giờ để rồi sẽ chết trong kinh sợ, sự việc là như thế, hỡi các con của Mẹ. Nhiều người sẽ bị kết tội vì đã không muốn lắng nghe, không muốn nhìn nhận những cuộc Hiện Ra là sự thật, và như thế, nếu Mẹ có Hiện Ra thì là để báo trước cho các con của Mẹ, vì những cánh cửa của Vực Thẳm đã được mở ra, chúng đã được mở ra và để cho vị Hoàng Tử Bóng Tối đi qua, và tất cả những ai không chuẩn bị sẵn sàng sẽ phải chết, sẽ phải chết.

Vì thế, các con của Mẹ, các con phải cố gắng sống trong tình trạng ân sủng, từ bỏ y phục cũ, từ bỏ tội lỗi, thói quen cũ, và mặc lấy y phục trắng và mới tỏ ra rằng các con đang ở trong tình trạng ân sủng. Hãy đón nhận Lời Mẹ dạy, đón nhận những thông điệp của Mẹ, đón nhận tình yêu của Mẹ, và tình yêu đó sẽ cứu các con. Vâng, các con của Mẹ, Mẹ sẽ cứu các con.

Mẹ sẽ lo lắng cho những ai ẩn náu dưới sự bảo vệ của Áo Choàng Mẹ, Mẹ sẽ mang chúng đi, Mẹ sẽ hướng dẫn chúng về quê trời khi thời gian đến, và chúng sẽ không phải chết về tay quân ngụy Kitô, không.

Các con của Mẹ, các con phải lắng nghe, và những gì các con nghe được ở đây các con phải nói cho những người khác, nói với họ đây là lời mời gọi cấp bách, để người ta lắng nghe, nói rằng họ còn rất ít thời gian còn lại, vì cái thứ ba (the third) hỡi ôi! Gần đến trên thế giới và thế giới sẽ run sợ, thế giới sẽ đau khổ, thế giới sẽ chết, nếu họ không lắng nghe lời Mẹ.

Mẹ đã và đang nói qua nhiều cuộc Hiện Ra rằng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ chiến thắng khải hoàn và sẽ xảy ra như vậy, hỡi các con của Mẹ, điều đó sẽ xảy ra như vậy.

Vì thế mà Mẹ đã báo trước cho các con lần nữa và lần nữa, Mẹ không mỏi mệt và sẽ không mỏi mệt để nói cho các con như vậy: “Hãy thống hối, thống hối, xin Chúa thứ tha, xin Chúa thương xót ngay bây giờ khi còn thời gian, vì sau này các con không làm được, các con sẽ không thể làm được.”

Một cuộc khủng hoảng kinh hoàng đang chờ đợi Hội Thánh. Hội Thánh sẽ bị đóng cửa, sẽ bị xúc phạm, nhiều nơi đã bị xúc phạm ngay từ bây giờ, các con thân mến, và nhiều người không ý thức được điều đó, không. Vì họ không muốn lắng nghe Tiếng Chúa, vì họ không muốn lắng nghe Mẹ.

Vâng, các con thân mến, như một người Mẹ đầy yêu thương, Mẹ mời gọi để các con sẽ hiểu được rằng đây là thời kỳ ân sủng.

Hãy nhìn lên trời, nhìn lên trời, nhiều dấu hiệu sẽ được nhìn thấy trên trời. Ðức Chúa Cha đã gởi đến nhiều dấu chỉ.

Hãy nhìn lên trời, bầu trời sẽ cho các con biết thời kỳ cuối. Khi các con thấy dấu hiệu trên trời các con sẽ biết rằng thời gian đến. Ðó là những gì Mẹ muốn nói với các con, hỡi các con của Mẹ. Mẹ muốn nói với các con con điều này, bởi vì như một người Mẹ đầy yêu thương, Mẹ đau khổ và than khóc, vì con cái Mẹ không chú ý đến lời Mẹ. Mẹ gõ và gõ lên cánh cửa của Hội Thánh và họ không lắng nghe Mẹ, họ không lắng nghe, và những ai không lắng nghe sẽ phải chết. Vì thế mà Mẹ muốn các con, các con thân mến, hãy truyền bá những lời này của Mẹ. Hãy nói với thế giới rằng ngày tận thế đã gần kề, rằng họ phải chuẩn bị sẵn sàng, họ không được nhạo cười những thông điệp của Mẹ, nhưng lắng nghe và thực hành, thực hành. Các con phải đạt được những nhân đức, vì tất cả những ai không ẩn náu dưới Áo Choàng của Mẹ sẽ không được cứu.

Hãy nói với người ta hãy xử dụng Áo Ðức Bà, đọc Kinh Mân Côi, vì cái thứ ba hỡi ôi! Đã gần đến, và đó là cái cuối cùng, cuối cùng.

Hãy lắng nghe Mẹ, lắng nghe Mẹ và xin ơn tha thứ, xin Lòng Thương Xót ở Suối Nguồn của Lòng Xót Thương, từ nơi Con Chí Thánh của Mẹ. Bởi vì đối với tất cả những ai muốn được hưởng Lòng Thương Xót của Ngài, Ngài sẽ là Ðấng Cứu Ðộ Ngọt Ngào, nhưng với những ai từ chối Lòng Thương Xót của Chúa họ sẽ thấy Công Lý Chúa; Ngài sẽ là Thẩm Phán Công Minh.

Vâng, các con của Mẹ, Mẹ đến với các con bây giờ để nói với các con điều này. Con của Mẹ cũng sẽ đến để dạy dỗ các con điều này, để các con trở nên mạnh mẽ, và đạt được tất cả những gì giúp cho các con chiến thắng được sự dữ.

Các con phải luôn ẩn náu dưới Áo Choàng Mẹ. Thời gian đến gần khi các Thiên Thần đi thu hoạch lúa và nhổ cỏ dại trong Hội Thánh Mẹ, và phân chia chiên ra khỏi dê. Các con sẽ thấy điều này, các con sẽ thấy nó. Và những ai là chiên của Mẹ, những ai là con cái thật của Chúa, sẽ không sợ hãi. Họ sẽ luôn được bảo vệ dưới Áo Choàng của Mẹ và Mẹ sẽ lo lắng cho chúng, Mẹ sẽ bảo vệ chúng, Mẹ sẽ mang chúng đến trước Ngai Tòa Chúa. Ðó là sứ mạng của Mẹ, các con thân mến.

Vì thế mà Mẹ Hiện Ra lần nữa và lần nữa, khắp nơi trên thế giới, để báo trước cho con cái Mẹ, để nói với các con rằng các con phải cảnh giác, nhìn và đọc những dấu hiệu của thời đại, vì mọi sự đã gần đến, mọi sự, mọi sự đã gần đến.

Khi cuộc thanh tẩy đổ xuống trên các con, các con không còn thời gian để làm gì nữa. Vì thế các con phải làm ngay từ bây giờ. Ðây là lúc các con phải quỳ gối, xin Lòng Thương Xót, để các con sẽ là những con chiên, là con cái thật của Mẹ, là những người lắng nghe Tiếng Người Con Chí Thánh của Mẹ và được cứu.

Vâng, các con của Mẹ, như một người Mẹ đầy yêu thương, một người Mẹ yêu thương các con nhiều, Mẹ đến lần nữa và lần nữa để nói với các con như vậy, rằng các con chỉ chiến thắng nhờ Áo Ðức Bà và Chuỗi Kinh Mân Côi và có được Ơn Chúa Thánh Thần, vâng, chỉ bằng cách đó.

Ðể đừng bị sai lầm các con phải xin ơn trợ giúp của Chúa Thánh Thần, để Ngài hướng dẫn các con trong thời gian thống khổ, trong thời gian bóng tối đang phủ đầy trái đất.

Mẹ là người Mẹ bảo trợ Ðấng săn sóc các con, Mẹ sẽ lo cho các con. Những ai ẩn náu trong Áo Choàng Mẹ không phải sợ hãi, nhưng những ai không ẩn náu trong Áo Choàng Mẹ sẽ phải chết. Ðó là Lời của Chúa Cha Hằng Hữu.

Các con thân mến, lúc này có quá nhiều sai lầm, quá nhiều lầm lỗi, các con phải xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho các con, vì chỉ có Chúa Thánh Thần mới giúp cho các con được, Ngài sẽ nói cho các con biết những gì phải làm trong thời gian gian nan sắp tới, vì Hội Thánh sẽ bị bách hại, Hội Thánh sẽ bị xúc phạm như Mẹ đã nói ở La Salette, và vào lúc này Hội Thánh cũng đang bị xúc phạm. Nhiều, nhiều nhà thờ không còn là nơi thánh thiện để Con Mẹ ngự, như các con đã biết rõ.

Ðó là vì sao, các con thân mến, các con hãy khóc than với thế giới những gì Mẹ nói ở đây. Hãy nói với thế giới rằng, nếu họ không chuẩn bị sẵn sàng họ sẽ sa ngã, họ sẽ ngã về tay tên ngụy Kitô. Cánh tay của Con Mẹ đã chuẩn bị, chuẩn bị đến và phán xét. Nhưng trước tiên Ngài sẽ ban cho các con Lòng Thương Xót. Những ai cầu xin Lòng Thương Xót sẽ là con cái thật của Chúa, và những ai từ chối sẽ không thể theo Ngài, họ sẽ không thể theo Ngài.

Vâng, các con thân mến, Lần đến Thứ Hai của Chúa Giêsu Con Chí Thánh của Mẹ đã gần kề, rất gần, rất gần, và những ai không công nhận điều đó một lần nữa sẽ khước từ Thánh Giá Chúa, Sự Hy Sinh của Chúa, Máu Chúa đã đổ ra cho các con.

Các con đừng phạm tội nữa, các con thân mến. Ðừng phạm tội nữa, vì mỗi tội các con phạm, các con lại đóng đinh Con Chí Thánh của Mẹ một lần nữa, lại đóng đinh một lần nữa. Mỗi hành động nhạo báng, sỉ nhục, trở lại với Ngài một lần nữa, là hành động đóng đinh Ngài. Thế giới chà đạp Thánh Giá Chúa, thế giới chà đạp lên Máu Thánh của Ngài.

Ðừng nghĩ đến lạc thú, đừng chỉ nghĩ đến sự tốt lành cho thân xác của các con. Các con phải thống hối. Các con phải nghĩ rằng, khi tất cả những tiên tri bị treo lên trên đầu các con, các con sẽ không làm được gì cả, sẽ không làm được gì cả. Vì thế mà Chúa ngưng, ngưng, ngưng không còn thấy những linh hồn được cứu nữa, vì Ngài khát khao cứu rỗi các linh hồn.

Vì thế lời mời gọi này là lời mời gọi cấp bách, các con thân mến. Lời mời gọi này cấp bách vì thế các con hãy chú ý đến lời Mẹ và tất cả những gì Con Chí Thánh của Mẹ phán, những lời khuyên của Ngài cho các con, để các con dần dần trở nên mạnh mẽ và bước đi trên con đường Ngài chỉ dạy cho các con.

Vâng, các con thân mến, các con phải chuẩn bị cho thời kỳ này, các con phải chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì có rất ít thời gian còn lại, và như Mẹ đã nói, hãy nhìn những dấu chỉ trên trời và đó sẽ là sự hướng dẫn cho các con, sự hướng dẫn cho các con.

Hãy nhìn xem Hội Thánh, nhìn xem các linh mục, nhìn những ai nghĩ rằng họ tốt lành nhưng họ lại sai lầm, bởi vì tinh thần lầm lạc đã gieo rắc khắp nơi trên thế giới.

Ðó là lý do của những cuộc Hiện Ra của Mẹ. Ðó là vì sao Mẹ lại đến lần nữa và lần nữa để nói với các con điều này và đặt các con trong tình trạng cảnh giác, vì cái thứ ba hỡi ôi! Đang đến. Nhân loại sẽ đau khổ dưới cái thứ ba hỡi ôi! rất sớm, hỡi các con của Mẹ, rất sớm.

Bây giờ, hỡi con, Mẹ sẽ ban phép lành cho những Chuỗi Ảnh ở đây, những Cỗ Tràng Hạt, những gì các con đặt trên chiếc bàn nhỏ này, để Mẹ có thể ban phép lành cho chúng. Mẹ chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Tất cả những gì ở đây đã được ban phép lành, Như thế, Mẹ hy vọng những Ngày Ðền Tạ sắp tới Mẹ sẽ luôn luôn đến để giải thích nhiều điều cho các con để các con sẽ luôn cảnh giác và cố gắng ở trong tình trạng ân sủng.

Như thế, hỡi các con của Mẹ, Mẹ chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Thông Điệp 03: BÁC ÁI
Guatemala ngày 14 tháng 10 năm 1988

THÔNG ÐIỆP SỐ 3

NGÀY ÐỀN TẠ

THÔNG ÐIỆP CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ
BAN CHO NHÂN LOẠI
QUA NỮ TU GUADALUPE

Các con yêu dấu, Cha chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Các con yêu dấu, Chúa Giêsu thành Nazareth, Con của Ðức Trinh Nữ Maria, Thiên Chúa của Tình Yêu,
Ðấng chịu chết và đóng đinh trên Thánh Giá vì yêu thương các con, đang nói với các con đây.

Các con yêu dấu, hôm nay Cha đến để giảng dạy cho các con, như Cha đã nói trước, Cha đến viếng thăm là để giảng dạy các con, vì thế giới đang chìm trong sự rối loạn và sai lầm, bóng tối hiển trị trên toàn thế giới. Và vì thế mà Cha lại đến để giảng dạy các con, để cho các con ánh sáng, để các con chuẩn bị tốt và Ma Quỷ không thể lừa dối các con được và các con sẽ chiến đấu.

Các con yêu dấu, Trái Tim Cha than khóc, Linh Hồn Cha buồn rầu, khi thấy thế giới dưới sự thống trị của tội lỗi. Con người đã lãng quên Ðấng Tạo Hóa của họ, và các con linh mục, giám mục, và linh mục quản xứ không có khả năng hướng dẫn chiên của Cha và để mặc chúng một mình. Các ngài không cho chúng những gì Cha đã dạy cho các Ngài. Các ngài đã pha trộn giáo lý tinh tuyền và thánh thiện của Cha với giáo lý của con người, giáo lý của thế giới, và vì thế các ngài đã làm cho dân Cha thất vọng.

Các con thân mến, Cha lại đến để báo cho các con điều này. Hãy cảnh giác, thật cảnh giác, với đôi mắt mở lớn, để các con có thể thấy rằng linh mục quản xứ của các con đang đi trên con đường xấu xa. Nhiều người linh mục đã lừa dối dân Cha, các con thân mến, và Cha đã và đang đến để giảng dạy cho các con rằng các con sẽ biết được điều đó và đừng để cho mình bị lừa dối. Các ngài là các cha sở, các linh mục, nhưng các ngài đã phản bội Cha và đang lừa dối dân Cha.

Các con thân mến, hãy giữ trong tâm trí những gì Cha đã nói với các con. Cổ họng của các linh mục, giám mục và đức hồng y, và các tu sĩ cũng vậy; mở ra toàn mồ mả. Ma quỷ đã đi vào tâm hồn của các ngài, linh hồn của các ngài đầy kiêu căng và ngạo mạn. các ngài không hướng dẫn dân Cha như phải làm, các ngài không hướng dẫn dân Cha theo đường lối mà Cha đã dạy cho các ngài, các ngài đã phản bội Cha và khởi xướng giáo lý sai lạc vào trong Hội Thánh, giáo lý xấu xa, giáo lý mà khi thời ấy đến, sẽ khiến cho nhiều người hư mất. Hãy cẩn thận ngay từ bây giờ. Chỉ có sự phân định có thể giúp cho các con. Hãy xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho các con và các con sẽ thấy rằng, làm mục tử của Cha, làm linh mục của Cha, các ngài đã phản bội Cha. Họ đã quay lưng lại với Cha để đi theo lạc thú, đi theo những tội lỗi của họ.

Không, đừng tin các ngài, hỡi các con, đừng tin các ngài, Cha lập lại, cung họng các ngài mở ra mồ mả và những ai đi theo các ngài sẽ bị kết án, giống như người chăn chiên xấu làm thương tổn Trái Tim Cha và đóng đinh Cha lần nữa trên Thánh Giá, bởi vì các ngài không muốn đi theo Cha. Các ngài đi theo những người không yêu mến Cha, các ngài đi theo những kẻ nghịch đạo, vì lý do đó, các ngài làm hại dân Cha.

Các con thân mến, hãy lắng nghe cẩn thận những gì Cha nói với các con. Lắng nghe cẩn thận: “Trong thời gian mỗi người trong các con phải đi theo sự thật và biết ai nói sự thật và ai là kẻ lừa dối các con.”

Các con thân mến, đó là lý do Cha nói với các con phải cảnh giác, cảnh giác, bởi vì giờ của bóng tối đang đến gần và tất cả những ai không chiếm ưu thế sẽ sa ngã. Ðó là lý do khiến Cha đau khổ và khóc, bởi vì Cha thấy các con linh mục của Cha, là những người có bổn phận dẫn dắt dân Cha trong sự thật, đang chuẩn bị cho sự xuất hiện của tên ngụy Kitô, và những ai không suy nghĩ chính chắn và chú ý đến những người chăn chiên xấu sẽ hư mất. Ðó là lý do khiến cho Ðức Mẹ và Cha đến liên lạc với các con, các con sẽ là ánh sáng và thắp sáng thế giới, bởi vì những người phải làm điều đó đã không muốn làm.

Cha đã nói trong một thông điệp trước đây với các con linh mục: “Các con thân mến, hãy nói với dân Cha về việc Cha sẽ đến Lần Thứ Hai, hãy nói, nói với họ rằng Cha sẽ đến, nhưng Cha không đến để chết về tay người đời. Không, lần này Cha sẽ đến để phán xét, Cha sẽ đến với Công Lý của Cha, Cha sẽ đến để cho mỗi người tùy theo những việc tốt họ đã làm trong quãng đường ngắn ngủi trong cuộc sống.”

Vâng, các con thân mến, Cha nói với các con điều này, nhưng các con không chú ý, các con nhạo báng Cha, các con cười và quay lưng lại với Cha. Nhưng, bởi vì các con không nói, nên Cha sẽ nói rằng: “Cha sẽ cho các con một thời gian để nói. Nếu trong thời gian đó các con không nói, Cha sẽ tự mình làm việc đó và hướng dẫn dân Cha đến với Cha, đến với Thiên Chúa thật, đến với Thiên Chúa chịu đóng đinh, đến với Chúa Giêsu thành Nazareth. Các con đang dẫn dân Cha đi trên con đường sai lầm, vì thế, Cha sẽ đến để giảng dạy các con của Cha, và Cha sẽ mang các con chiên đi xa khỏi các con, vì các con đã không làm bổn phận của mình.”

Cha sẽ nói, Cha sẽ tự dạy dỗ dân Cha , và Cha đã làm. Cuộc chiến đã bắt đầu; các con phản bội Cha; vậy, Cha sẽ nói với dân Cha. Các con không muốn làm điều đó? Cha sẽ tự làm và giảng dạy các con của Cha theo đường lối Chúa, Thiên Chúa thật. Vì thế Cha đã đến, hỡi các con, Cha đã đến để tiếp tục giảng dạy các con, vì các con rất cần được Cha giảng dạy. Vì các mục tử của Cha không muốn làm điều đó, Cha sẽ làm. Và Cha báo trước cho các con, các con thân mến, rằng Cha sẽ dạy cho các con đề phòng những gì các ngài đang làm gây thiệt hại nhiều cho các con. Ðó là một từ ngữ rất đẹp, nhưng họ đã gây lộn xộn và không cho nó đúng giá trị thật của nó. Từ đó là BÁC ÁI.

Nhiều người tin rằng Bác Ái là bố thí cho người nghèo và chỉ có thế. Không, hỡi các con. Như một người Cha đầy yêu thương, Cha sẽ dạy cho Các con của Cha. Hỡi các con, Bác Ái không phải là bố thí cho người nghèo rồi lãng quên họ.

Không, hỡi các con, Bác Ái là điều gì đó cao cả hơn, cao quý hơn. Ðó là tình yêu, và trước hết là yêu mến Chúa trên hết mọi sự với tất cả tình yêu, cả trí khôn, cả tấm lòng, cả linh hồn, cả bản thể của các con. Trước tiên là tình yêu mến Chúa, Tạo Hóa của các con, thứ đến là lòng yêu thương anh em như chính mình vì tình yêu mến Chúa. Nhiều người nghĩ rằng mình Bác Ái nhưng không có thật, và Cha sẽ nói cho các con biết tại sao. Nhiều người nghĩ rằng bằng cách bố thí, bằng cách dâng cúng một số tiền lớn họ sẽ được yên nghỉ trong bình an, lương tâm của họ yên nghỉ, bởi vì điều đó làm cho họ nghĩ rằng họ đã làm đúng. Nhưng, nếu một người dâng cúng một số tiền lớn mà lãng quên Chúa, thì họ có Bác Ái hay không? Không, họ đã không Bác Ái. Nếu một người phụ nữ dâng cúng một số tiền lớn mà bà ta lại đi phá thai, thì bà ấy có Bác Ái hay không? Không, hỡi các con, không.

Nhiều người nghĩ rằng Bác Ái là bố thí cho người nghèo, và chỉ có thế. Không, hỡi các con, Bác Ái là yêu thương, yêu thương; nhưng trước tiên là lòng yêu mến Chúa, Tạo Hóa của các con, trên hết mọi sự, và qua tình yêu Thánh Thiện đó là yêu thương anh em mình, nhưng không phải là cho anh em của bố thí như cho một kẻ ăn mày. Không, đó là cho anh em tình yêu, đó là cho anh em mình đức tin, cho anh em mình tình yêu là không để anh em mình hư mất, làm điều tốt cho họ, là không nói xấu họ và lấy đi danh dự và của cải của họ, vì ngay cả khi bố thí cho tất cả những người nghèo mà các con làm cho người lân cận mình đau khổ, các con vẫn không Bác Ái.

Hỡi các con, như vậy, Bác Ái là yêu thương , yêu thương. Không phải chỉ đơn giản là cho ngày hôm nay rồi ngày mai quên mất. Không, đó là cho đi điều tốt đẹp trong con người; không muốn cho người khác bị thiệt hại cũng là Bác Ái; giúp đỡ họ, chỉ dạy cho họ sự thật, chỉ dạy cho họ con đường đúng để đi đến ơn cứu độ vĩnh cửu. Vì thế mà Cha nói các con của Cha — những linh mục, giám mục, và đức hồng y – đã không kiện toàn Ðiều Răn Thứ Nhất, đó là “Yêu Mến Chúa trên hết mọi sự” mà các ngài đã không làm, “Yêu thương anh em,” các ngài cũng không làm, bởi vì các ngài không cho họ tình yêu, bởi vì các ngài không hướng dẫn họ về đàng lành, bởi vì các ngài không giảng dạy những ai không hiểu biết, nhưng cố gắng lừa dối họ, để họ bị bỏ mạng dưới tay tên ngụy Kitô.

Các ngài, tất cả những linh mục, giám mục, hồng y, tu sĩ và tín hữu, đều biết Ðiều Răn Thứ Nhất, mà không giữ điều răn ấy, thì phạm tội trọng. Vâng, hỡi các con, Cha đến để nói với các con điều này, bởi vì các con linh mục của Cha giảng dạy rằng các con phải bố thí cho người nghèo, và nói người giàu có phải cho đi; nhưng các ngài không nói họ phải cho những gì. Một số người trong họ đã lấy đi bằng bạo lực và đó không phải là Bác Ái, bởi vì nếu các con muốn cho ai vật gì, nhưng lại lấy đi từ người khác, các con lấy đi danh dự và quyền sở hữu của họ và đó không phải là Bác Ái.

Các con thân mến, hãy mở mắt ra, hãy cảnh giác, vì tinh thần sai lầm bay lượn trên thế giới và Các con của Cha có được giáo lý đi ngược lại Giáo Lý thật và giảng dạy tình yêu mến lẫn nhau không thật; bởi vì tình yêu đó không bắt nguồn từ Chúa; Chúa không lấy đi của người này để cho người khác. Hãy hiểu điều này, hãy hiểu biết điều này, vì trong thời gian sắp tới; khi những người mang ngọn cờ yêu thương lẫn nhau và làm hại nhiều người, làm hại nhiều người, và khi dân Cha thấy rằng họ bị lừa dối, thì đã quá muộn. Các con phải mở mắt ra. Nói với những ai giảng dạy về một tình yêu không bắt nguồn từ Chúa rằng họ đã sai lầm, bởi vì Bác Ái không phải là cho người này những gì đã lấy từ người khác. Các con có hiểu điều này không? Bởi vì những gì trổi vượt ngay cả trong Hội Thánh, trong cả thế giới, và giáo lý này đã đi vào Hội Thánh của Cha, và linh mục nói rằng: “Tôi không thể giảng dạy cho những chiếc bụng trống rỗng.” Và những gì hấp dẫn các con, bao tử hay linh hồn? Không, hỡi các con, các con phải mở mắt ra và đừng để cho những mục tử xấu lừa dối các con và giới thiệu cho các con con một giáo lý đối nghịch với Giáo Lý Cha đã truyền lại cho các con, Giáo Lý vốn tinh tuyền và thánh thiện; và bởi vì Giáo Lý ấy tinh tuyền và thánh thiện, nên ma quỷ tấn công nó và các con của Cha giúp đỡ chúng. Thay vì bảo vệ Giáo Lý của Cha, các ngài ném nó sang một bên và chấp nhận giáo lý sai lầm, giáo lý mới dẫn các con đến Hỏa Ngục, nếu các con không thống hối kịp thời, các con sẽ phải xuống Hỏa Ngục, và nhiều người đi theo những linh mục ấy cũng sẽ đi xuống Hỏa Ngục. Như thế, các con phải dùng khả năng phân định, các con thân mến, và thấy ai đang nói sự thật, ai đang nói những lời ban sự sống.

Bây giờ, giáo lý có ảnh hưởng lớn là giáo lý theo chủ nghĩa vật chất và các con đã đi đến sự đồng tình trong việc khen ngợi thân xác và quên đi linh hồn, vốn sẽ tàn lụi trong Hỏa Ngục, bởi vì không có hoa quả trong tay để dâng lên Chúa. Các con của Cha đi vào lãnh vực chính trị khi nói rằng: “Ðức Trinh Nữ và Chúa Giêsu không làm chính trị, nhưng chúng ta có thể, bởi vì chúng ta làm được rất nhiều bằng cách đó.” Các con đã thấy bao nhiêu linh mục có những hành vi lố bịch?

Ðó là sự thật, các con thân mến, các ngài có những hành vi lố bịch, tuyên bố giáo lý mới, giáo lý sai lạc và quên đi Cha, giảng dạy cho thân xác, bởi vì họ bị hấp dẫn bởi thân xác nhưng không bởi linh hồn, không, không bởi linh hồn. Và đó là lý do mà cơn Thịnh Nộ của Ðức Chúa Cha gần đến, Cơn Thịnh Nộ của Người Cha trên Thiên Ðàng đến gần và những Thiên Thần sẽ tiêu diệt những cỏ dại đã và đang mọc trong Hội Thánh.

Vâng, hỡi các con, các con phải ý thức điều này, các con phải ý thức điều này, bởi vì Cha đã và đang đến để nói cho các con điều đó, nói với các con sự thật. Thì các ngài dập tắt tiếng nói của Cha, các ngài dập tắt tiếng nói của Ðức Mẹ, nhưng các ngài tuyên bố, các ngài tuyên bố giáo lý sai lầm cho bốn ngọn gió, giáo lý mà Cha không hề rao giảng.

Ma quỷ đã tự xâm nhập (introduce) vào trong Hội Thánh, Khói Hỏa Ngục đã thiêu đốt chúng. Chúng đã tiêu diệt Thánh Lễ, chúng đã tiêu diệt tất cả những ơn phúc lớn lao, tất cả những món quà Cha tích lũy trong Hội Thánh ; nhưng ngày ấy sẽ đến; ngày chúng hiểu biết rằng thông điệp Cha đã ban cho chúng và gởi đến cho mỗi người trong chúng, thông điệp nói rằng: “Cha gõ lần cuối cùng trên cánh cửa của Nhà Cha. Cha đến viếng thăm con cái của Cha và các con của Cha không đón nhận Cha. Chúng không muốn đón nhận Người Cha mà chúng không yêu thương.” Như thế, hỡi các con, lúc đó Cha sẽ nói rằng: “Cha sẽ đi đến những tâm hồn khác, Cha sẽ gõ lên những cánh cửa khác và sẽ xin trú ẩn ở đó, bởi vì các con không muốn để cho Cha đi vào Nhà của Cha.”

Thật chính đáng, vì thế, hỡi các con, Cha muốn các con hiểu biết tại sao Cha đến đây. Cha ngự ở đây, và mọi người sẽ biết điều đó, và Cha ngự ở đây bởi vì chúng đã ném Cha ra ngoài khỏi nhà của Cha, đó là Hội Thánh, và các con của Cha kêu lên rằng: “Lạy Chúa, Lạy Chúa, Lạy Chúa.” Cha đã nói trong Kinh Thánh rằng: “Không phải tất cả những ai nói Lạy Chúa, Lạy Chúa, sẽ được vào Nước Thiên Ðàng,” và Cha sẽ nói với các con: “Không phải tất cả những ai nói rằng, chúng con đã làm phép lạ nhân danh Cha, chúng con đã rao giảng nhân danh Cha, Lạy Chúa, Lạy Chúa.” Lúc đó Cha sẽ nói, khi thời gian đến gần, thời gian của cuộc Phán Xét Cuối cùng: “Hãy xéo đi khỏi mắt Ta, bởi vì Cha không biết các ngươi. Hãy xéo, quân làm điều gian ác, các ngươi đã lừa dối dân Ta, các ngươi đã lừa dối chúng và giới thiệu kẻ thù của Ta vào trong Hội Thánh của Ta. Hãy xéo đi, vì ta không muốn nhìn thấy các ngươi.” Ðó là những gì Cha sẽ nói, khi thời gian đến. Ðó là lý do tại sao Cha đã nói trong các thông điệp rằng trong thời gian tới Cha sẽ dẫn dắt dân Cha. Chính Cha sẽ giảng dạy chúng, chính Cha sẽ dẫn dắt chúng vào Nước Trời, Chính Cha và Ðức Mẹ, Ðấng giúp đỡ Cha, bởi vì Hội Thánh, các con từng là những người Cha yêu thích, đã phản bội Cha.

Cha đến lần nữa để giảng dạy các con, các con thân mến, để các con biết rằng các linh mục con của Cha đang bối rối, Khói Hỏa Ngục đã vào trong linh hồn và tâm trí của các ngài và các ngài đã tàn phá Hội Thánh, các ngài đã dẫn Hội Thánh đến sự hủy hoại, và các ngài, và chỉ có các ngài, đang chuẩn bị Hội Thánh cho tên ngụy Kitô. Nhưng khi các ngài nhận ra rằng các ngài đã phản bội Cha, các ngài sẽ kêu la và than khóc, vì đã quá trễ cho các Ngài.

Vâng, các con thân mến, hãy nghĩ đến linh hồn của các con và nhớ rằng Cha đã phán: “Sẽ đến một thời mà mỗi người trong các con phải nhìn nhận ơn cứu độ của chính mình và không còn theo những mục tử xấu, những vị đi theo những tiên tri giả, tiên tri giả của tên ngụy Kitô.

Các con linh mục của Cha, các con yêu thích của Cha, gia nhập Hội Thánh giả và nổi lên cuộc chiến chống lại Cha và muốn làm cho tiếng nói của Cha im lặng, các ngài làm cho tiếng nói của Cha im lặng và liên kết với nhau để đấu tranh với Cha. Các ngài cũng muốn tàn phá mọi thứ, mọi thứ nhắc nhớ đến Chúa và Ðức Trinh Nữ, Mẹ của chúng ta, và các thánh.

Các Ngài không muốn gì cả ngoài việc sùng kính tên ngụy Kitô trong Hội Thánh và vì thế mà các ngài bỏ đi tất cả những hình ảnh của Cha và của Mẹ Maria và Ðức Trinh Nữ trong Hội Thánh, bởi vì các ngài không thích những điều đó, bởi vì các Ngài không muốn Các Ðấng ở đó.

Các Ngài đã gây chia rẽ Thánh Thể, các ngài đã xé ra từng mảnh, các ngài đã xé Hội Thánh ra từng mảnh và dân Cha sẽ không mở mắt, chúng không nhận ra các con linh mục đã trở nên những mục tử giả và tiên tri giả. Nhưng khi thời ấy đến khi Cơn Thịnh Nộ của Thiên Chúa đến , họ sẽ run sợ, họ sẽ run sợ trước công lý của Cha, họ sẽ run sợ trước Công Lý của Cha.

Trái đất sẽ lung lay, trái đất sẽ khóc cho tội lỗi của mình, thế giới sẽ chịu thanh tẩy bằng máu và lửa để tẩy sạch tất cả những gì chúng đã làm chống lại Thiên Chúa, Ðấng Tạo Hóa và Chúa của toàn thể vũ trụ, và ở đâu con người muốn lấy đi lòng sùng kính Ðấng Tạo Hóa của chúng.

Khốn cho các linh mục, giám mục, và hồng y! Khốn cho những ai là người mục tử chăn dắt chúng! Khốn cho các linh mục muốn được đứng đầu trong Hội Thánh!

Khốn cho những ai là ánh sáng nhưng đã trở nên tối tăm! Khốn cho những vì sao sáng tỏ trên trời với vận mệnh sáng chói, vận mệnh rực rỡ, vì những vì sao của thiên đàng đã cho phép Ma Quỷ lôi cuốn họ đi xa với chiếc đuôi của chúng và mang họ đến nơi sâu thẳm nhất của Hỏa Ngục!

Khốn cho những mục tử là những vì sao sáng đã trở nên bóng tối cho các con của Cha! Khốn cho các ngài, khi các Thiên Thần Hủy Diệt đến để mang cỏ dại đi đốt!

Khốn cho các ngài, khi mùa gặt đến! Khốn cho những ai dẫn dắt các con của Cha trên con đường dẫn đến sự dữ, thay vì chỉ cho chúng con đường đúng, các ngài đã dẫn chúng đi lạc, vì các ngài đã tàn phá tất cả, các ngài đã thay đổi tất cả và giảng dạy về tình yêu, lòng bác ái không phải là Bác Ái.

Hỡi các con, điều đó không đúng, khi các ngài nói hãy yêu thương anh em, nhưng không có Chúa thì không thể có tình yêu thật, bởi vì tình yêu thật đi đôi với lòng Yêu Mến Chúa, Chúa của Tình Yêu đã chết trên Thánh Giá vì yêu thương các con, như thế các con mới nói lên sự thật, bởi vì yêu thương Cha đã chết, vì lợi ích của các con, vì tình yêu, vì lòng Bác Ái, bởi vì Bác Ái không phải là bố thí cho người nghèo, hỡi các con, không, đó là lòng thương người, lòng vị tha, nhân đạo, nhưng không phải là Bác Ái. Bác Ái siêu hơn, cao thượng hơn, bởi vì đó là sự đầu phục hoàn toàn của con người cho Thiên Chúa và qua Chúa mà đến với con người. Những gì đi ngược lại điều đó đều sai lầm.

Hãy mở mắt ra, hỡi các con, mở mắt, bởi vì các Mục tử của Cha vốn là ánh đuốc đã trở thành bóng tối, thay vì dạy dỗ các con của Cha, các ngài đã làm cho chúng bối rối thêm và lợi dụng sự không hiểu biết của họ để làm lợi cho mình, các ngài sẽ huỷ hoại chúng, huỷ hoại chúng, hỡi các con, hủy hoại chúng. Nếu các ngài không lắng nghe tiếng nói của Cha, nếu các ngài không lắng nghe lời khuyên của Ðức Mẹ, Ðức Nữ Ðồng Trinh, và nếu các con không ẩn náu dưới Áo Choàng của Mẹ, các con sẽ không chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến lớn lao này.

Hãy mở mắt ra để thấy rằng các ngài muốn tàn phá tất cả những gì thánh thiện trong Hội Thánh Cha, các ngài muốn tàn phá tất cả, tại sao? Bởi vì Ma Quỷ đã xâm nhập (introduce) vào trong Hội Thánh và hắn là đã ra lệnh cho tất cả những điều này phải bị bỏ đi, tất cả mọi sự phải bị bỏ đi, như thế hắn sẽ ngự ở đó và được ưa thích.

Cảnh giác, hỡi các con hãy cảnh giác, vì thế mà Cha đã đến để giảng dạy các con, bởi vì nếu các ngài không muốn làm điều đó, Cha và Ðức Mẹ sẽ làm.

Cha sẽ tự làm, Cha là Chúa Giêsu thành Nazareth, Chúa của Tình Yêu, bởi vì Cha là Cha đầy Yêu Thương của các con, Cha phải dạy dỗ các con sự thật và sự sống. Cha là Sự Thật và là Sự Sống; ngoài Cha ra sẽ không có ơn cứu độ. Bởi thế, các con phải cảnh giác, hãy nhìn xem kẻ lừa dối các con là ai? bởi vì, nếu các con không chú ý hắn sẽ làm hại các con rất nhiều, rất nhiều.

Vâng, hỡi các con, Cơn Thịnh Nộ của Chúa Cha Hằng Hữu đã gần kề, gần kề, không còn nhiều thời gian nữa. Nhưng tất cả những ai ở dưới Áo Choàng của Ðức Mẹ, Ðức Trinh Nữ, Cha sẽ bảo vệ, Cha sẽ giúp đỡ chúng, Cha sẽ ở giữa chúng, Cha, Cha và Ðức Mẹ. Nhưng những ai không ẩn náu trong lòng Thương Xót của Cha sẽ run sợ trước mỗi biến cố xảy đến, mỗi biến cố.

Hỡi các con, Ðừng nghĩ rằng vì các ngài là mục tử, thì các ngài sẽ dẫn dắt các con đến với sự thật. Không, hãy hiểu biết rằng đây là thời kỳ cuối, hãy hiểu biết rằng thời kỳ này là của tên ngụy Kitô, và hắn đã tự xâm nhập (introduce) vào trong Hội Thánh và tàn phá Hội Thánh với sự trợ giúp của các linh mục, giám mục, hồng y và ngay cả Ðức Giáo Hoàng cũng giúp. Các con phải cảnh giác và xử dụng khả năng phân định, bởi vì ngay cả Ðức Giáo Hoàng cũng giúp, giúp người ta phạm sai lầm, phạm sai lầm.

Vâng, hỡi các con, Cha đã và đang đến giảng dạy các con và nói với các con rằng Cha sẽ trở lại trong thời gian rất gần, rất gần. Các con của Cha không muốn nói về việc Cha sẽ Ðến Lần Thứ Hai, nhưng Cha sẽ nói, Cha sẽ nói; và Cha sẽ nói với các con rằng Cha sẽ đến lần thứ hai, Cha sẽ đến để phán xét.

Cha sẽ đến để phán xét thế giới. Cha sẽ đến để phán xét Hội Thánh. Cha sẽ đến để phán xét các con và cũng để xem có bao nhiêu người trong các con đã xử dụng tốt Máu của Cha, Máu đã đổ trên Thập Tự. Ðó là lý do Cha đến và cũng để xóa tội trên trần gian. Và tất cả những ai là con cái thật của Cha sẽ thống trị trái đất, hãy lắng nghe cho rõ, chúng sẽ thống trị trái đất. Và tất cả những ai giúp đỡ cho tên ngụy Kitô và tôn sùng Con Thú sẽ bị đày ở phần sâu nhất của Hỏa Ngục và chịu hình phạt đau khổ đời đời.

Vì thế mà Cha đã đến, Hỡi các con yêu dấu, để vãn hồi trật tự trên thế giới, để hồi phục nó và ban cho mỗi người tuỳ theo những việc họ đã làm, và cũng để ban cho các con yêu dấu của Ta quyền thống trị thế giới quyền mà mà Cha đã hứa cho chúng từ thuở đời đời, từ thuở bắt đầu tạo thiên lập địa.

Vâng, các con thân mến, Cha sẽ đến để ban đất hứa cho các con cái thật của Cha, đó là lý do Cha đến và Cha sẽ sửa phạt tất cả, Cha sẽ sửa phạt trái đất vì tội lỗi của chúng và thế giới sẽ run sợ trước sự hiện diện của Cơn Thịnh Nộ của Thiên Chúa, thế giới sẽ run sợ.

Vì thế, hỡi các con, hãy suy niệm tất cả những gì Cha đã nói với các con, suy niệm và tin tưởng vào lời Cha, vì lời Cha là sự thật và là sự sống, vì chúng sẽ dẫn các con đến Vương Quốc của Tình Yêu và Hòa Bình, nhưng Cha không nói đến vương quyền trên trái đất, giống như giáo lý sai lầm đã tuyên bố. Chúng muốn làm cho các con tin rằng Thiên Ðàng là ở trên trái đất, không, hỡi các con, không. Thiên Ðàng không ở trên trái đất trước khi nó được thanh tẩy bằng máu và lửa. Bất cứ ai giảng dạy cho các con giáo lý sai lạc và lợi dụng tình yêu và lòng bác ái của những người theo mình và lừa dối các con về điều này, hãy từ bỏ họ, bởi vì họ hứa những gì mà họ không thể cho, bởi vì chỉ có Thiên Chúa, chỉ có Thiên Chúa Ba Ngôi, chỉ có Ba Ngôi Chí Thánh mới có thể ban Nước Thiên Ðàng, chỉ có Ba Ngôi Chí Thánh mới có thể ban cho các con trái đất. Ðây là điều Cha muốn nói.

Thời gian rất hạn chế đối với các con, Cha biết, thời gian rất giới hạn và Cha có rất nhiều điều để nói, rất nhiều điều để nói với các con, bởi vì các con của Cha đã làm cho các con nhầm lẫn, các con của Cha đã lừa dối các con và Cha đã và đang nói với các con sự thật. Và các con đang lắng nghe, hãy nói với những người khác phải cảnh giác, để các ngài đừng lừa dối các con với giáo lý sai lạc, với giáo lý không phải của Cha.

Hãy mở mắt ra, hỡi các con, mở lớn mắt và hiểu biết rằng những lời Cha nói với các con là sự thật và là sự sống, bởi vì Cha muốn những gì tốt đẹp cho các con, Cha muốn cứu các con. Vì thế Cha đã đến lần nữa và lần nữa và lại gởi Người Mẹ Chí Thánh để canh giữ các con, bởi vì trong thời gian sắp tới những ai là con cái thật của Cha phải khôn ngoan và thận trọng, để Ma Quỷ và tay sai của chúng không lừa dối được họ, và làm cho ma quỷ biết rằng họ thuộc về Cha và họ đã lãnh hội được sự thật.

Và không, Cha không muốn các con nói rằng Cha chống lại các con linh mục của Cha, không. Nếu các ngài thống hối, Cha sẽ tha thứ cho các ngài, nhưng nếu không thống hối, các ngài sẽ chịu hình phạt nơi Hỏa Ngục, nơi Hỏa Ngục, bởi vì các ngài đã phản bội Cha. Vì thế, đừng sợ khi nói rằng cuống họng của nhiều, nhiều, nhiều linh mục của Cha đang mở ra mồ mả. Hãy cẩn thận, hãy cẩn thận, bởi vì lời của họ dẫn các con đi lạc. Hãy mở lớn mắt, đừng để cho các ngài lừa dối các con và hãy quan sát, quan sát dấu chỉ của thời đại, quan sát việc các ngài huỷ hoại sự thánh thiện, sự thánh thiện trong Hội Thánh của Cha, sự thánh thiện vốn có trong Hội Thánh của Cha.

Vậy thì, hỡi các con, Cha muốn báo trước cho các con về việc này, bởi vì người ta dùng lời nói để lừa dối nhau, người ta dùng mọi cách để lừa dối, để gian dối, để phạm tội. Và vì thế Cha đã và đang đến để giảng dạy các con, để các con được nói cho biết rõ. Và khi các con thấy những việc này, các con sẽ không đau đớn, nhưng tin tưởng vào Cha. Hãy ngẩng đầu lên bởi vì ơn cứu chuộc đã đến gần kề. Và đừng sợ, bởi vì không có việc gì sẽ xảy ra với các con; Cha sẽ lo lắng cho các con và Cha sẽ đem các con về Nước Trời.

Vì thế, hỡi các con. Cha muốn báo trước cho các con về việc này, bởi vì Hội Thánh đang đi đến sự huỷ diệt và nhiều người trong các con đang đi theo và tin tưởng rằng họ đang giảng dạy sự thật nhưng không, các con phải cảnh giác về điều đó.

Bởi thế, hỡi các con, Cha rất sung sướng khi có thể nói với các con những điều này, có thể liên lạc với các con và nói với các con rằng Cha sẽ là Thầy Dạy các con, Cha sẽ giảng dạy các con, Cha sẽ dạy cho các con đường lối công chính.

Bây giờ, Cha sẽ chúc lành cho tất cả những Chuỗi Ảnh, tất cả những tượng ảnh. Cha sẽ chờ đợi các con trong lần họp kế tiếp và Cha cám ơn vì tất cả những gì các con đã làm để cho Cha và Ðức Mẹ một ngày Ðền Tạ.

Bây giờ Cha sẽ chúc lành cho những Chuỗi Ảnh Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Ước gì chúng sẽ mang lại lợi ích và ơn bảo vệ cho các con.

Như thế, các con thân mến, Cha tạm biệt các con đến lần gặp tới. Và tự đáy Thánh Tâm Cha, Cha chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Ước gì bình an ở lại trong tâm hồn các con.

Thông Điệp 04: GIÁNG SINH

Guatemala ngày 11 tháng 11 năm 1988

THÔNG ÐIỆP SỐ 4

NGÀY ÐỀN TẠ

THÔNG ÐIỆP CỦA ÐỨC TRINH NỮ MARIA,
MẸ THIÊN CHÚA BAN CHO NHÂN LOẠI QUA NỮ TU GUADALUPE

Các con yêu dấu, Mẹ chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Các con yêu dấu, Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, nói với các con. Hôm nay Mẹ đến để liên lạc với các con và để nói với các con, nói với các con nhiều điều mà Lòng Mẹ ao ước. Các con yêu dấu, Mẹ cám ơn các con đã đến đây, Lòng Mẹ cảm thấy thêm quyết tâm, và được an ủi bởi những lời nguyện của các con, bởi việc đền tạ; Mẹ cảm thấy thật sung sướng. Những nỗi đắng cay đang đến trên nhân loại, những khoảnh khắc thật buồn, và Trái Tim Mẹ khóc than và đau khổ khi nhìn thấy các con sai lầm và tội lỗi.

Vâng, hỡi các con, Mẹ đến như một người Mẹ đầy yêu thương để liên lạc với con cái Mẹ, để các con có thể lắng nghe lời Mẹ và lắng nghe những gì Mẹ báo trước, bởi vì còn rất ít thời gian còn lại. Nhưng bây giờ Mẹ đến vì hai lý do, để dạy dỗ các con và để nói với các con những gì các con nên làm trong mùa lễ Giáng Sinh mà thế giới tổ chức.

Vâng, hỡi các con, Mẹ muốn nói với các con về điều này, bởi vì nhiều người trong con cái Mẹ lợi dụng ngày Lễ Thánh Thiện này để phạm tội nhiều hơn, để chìm sâu hơn trong sự bẩn thỉu. Ðó là lý do khiến Mẹ đến, để nói với tất cả những ai không biết hay những ai không muốn biết, bởi vì họ không muốn nghe, rằng lễ Giáng Sinh là biểu tượng của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ Sinh Ra, biểu thị việc Chúa Giêsu Ðến Lần Thứ Nhất, vâng, Lần Thứ nhất Ngài đến, và Mẹ muốn các con suy niệm về biến cố Giáng Sinh này.

Ngài Ðến Lần Thứ Nhất như một bé trai nhỏ, cần tình yêu thương của con người, nhưng Ngài đã không nhận được điều đó. Các con biết rằng Mẹ, là Mẹ của Chúa Giêsu, không tìm được chỗ trọ ở đâu cả, khi Chúa Giêsu sắp được sinh ra, Và đó mà lý do mà Mẹ đã khóc, khóc và đau khổ, bởi vì điều này vẫn còn xảy ra năm này sang năm khác. Mẹ sẽ giải thích cho các con tại sao.

Con Chí Thánh Mẹ sinh ra, nhưng thế giới không đón nhận Ngài. Và khi ngài củng cố Hội Thánh của Ngài, Hội Thánh tưởng nhớ ngày sinh của Ngài, nhưng các con không giống như những người Kitô hữu đầu tiên tổ chức ngày lễ này trong tình yêu. Bây giờ Ngày Sinh của Con Chí Thánh Mẹ trở thành những buổi tiệc, nơi đó có hiện tượng khiêu vũ và say sưa. Và điều này đã xúc phạm đến Ðức Chúa Cha Hằng Hữu rất nhiều, xúc phạm đến Ngài rất nhiều, bởi vì điều đó xúc phạm đến Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ và Chúa Thánh Thần, Một Thiên Chúa, lần này sang lần khác.

Bởi vì đã bao năm trường, đã bao năm trường sự việc ấy cứ lập đi lập lại, không ai tổ chức lễ Giáng Sinh như họ cần phải làm. Ðó là chiêm ngắm việc Chúa Giêsu đến và với lời mời gọi đó, khi xưa Ngài đã một lần sinh ra ở Bethlehem, thì Ngài cũng sẽ sinh ra một lần nữa trong lòng các con.

Nhưng Chúa Giêsu Con Chí Thánh của Mẹ không thể sinh ra trong lòng những người khiêu vũ và say sưa trong ngày Sinh của Ngài. Ðiều duy nhất họ làm là phạm tội, phạm tội gấp bội. Vâng, Mẹ nói với các con điều này bởi vì Mẹ không gặp gỡ các con mãi cho đến năm sau, vì lần sắp tới Chúa Giêsu con Mẹ sẽ đến để nói với các con.

Vì thế, Mẹ muốn nói với các con điều này, điều rất quan trọng về Lễ Giáng Sinh. Mẹ muốn nói với các con điều này, vì Ðức Chúa Cha Hằng Hữu rất đau lòng, Ngài rất đau lòng và quan tâm, vì các con ngay cả những người tu hành (consecrated), không tổ chức ngày lễ Thánh Thiện này như họ phải làm, và họ không dạy cho các con của Mẹ những gì họ cần phải làm.

Vì thế, bây giờ Mẹ muốn nói với các con rằng đó là một điều rất quan trọng. Bởi vì Ma Quỷ rất vui mừng trong những ngày đó, vì nhiều người, nhiều người tổ chức Lễ Giáng Sinh để đi xuống Hỏa Ngục. Và Mẹ nói với các con rằng, bởi vì nhiều người đi đến cực điểm khi thấy Ðêm Giáng Sinh không phải là ánh bình minh ló dạng, nhưng trong đêm đó, vì say sưa, ngỗ nghịch, và cứng lòng họ sẽ chết. Nhiều người không thấy ánh sáng ngày hôm sau, nhiều người chết trong đêm đó, và họ sẽ không bao giờ thấy ánh sáng mặt trời, bởi vì nếu họ phạm trọng tội, họ sẽ sa xuống Hỏa Ngục và không bao giờ rời khỏi đó.

Ðó là lý do của nỗi thống khổ của Mẹ, đó là lý do Mẹ đau khổ, vì nhiều, nhiều, nhiều con cái của Mẹ chết ngày hôm đó, vì say sưa đã làm mất đi tính tự chủ, và việc gì đó xảy ra và họ sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Vì vậy, Mẹ đến để cảnh cáo các con. Tất cả các con của Mẹ phải tổ chức Lễ Giáng Sinh cách thánh thiện. Các con có thể nhóm họp, nhưng với cách thức thánh thiện, với niềm vui thánh đến từ Chúa; và với niềm vui đến từ Chúa, các con sẽ không cần những thức uống làm say sưa như ở những nơi chốn liên hoan tiệc tùng (parties).

Nhiều bạn trẻ, nhiều bạn trẻ không vui mừng vì Chúa Giáng Sinh. Không, họ sung sướng vì nhiều nơi người ta chờ họ đến khiêu vũ thâu đêm và uống thỏa thích. Giáng Sinh hạnh phúc, vâng, hạnh phúc, bởi vì Con Mẹ đã đến, Con Mẹ đã đến để cứu chuộc các con khỏi tội lỗi. Nhưng nhiều người trong các con đã quên điều này và tin rằng Giáng Sinh là chỉ để liên hoan yến tiệc trong mỗi gia đình và khiêu vũ thâu đêm. Và đó là đề nghị của Ma Quỷ, để khi có nhiều người chết trong đêm đó, họ sẽ đi xuống Hỏa Ngục.

Ðó là lý do Mẹ muốn nói với các con, vì như Mẹ đã nói với các con trước đây, Mẹ sẽ không gặp gỡ các con trong tháng kế tiếp và chỉ gặp sau dịp lễ. Bởi thế Mẹ đã đến để nói với các con, để các con chú ý và chuẩn bị một cách thánh thiện, để Con Chí Thánh của Mẹ có thể giáng sinh thật trong lòng các con và đem các con đến hạnh phúc vĩnh cửu. Bởi vì khi Ngài giáng sinh trong lòng các con, các con sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho việc Ngài lại Ðến Lần Thứ Hai. Và nếu cứ giữ như thế này, thì thế giới cứ đi theo sự dữ, thế giới cứ đi theo sự lầm lạc, để rồi khi tên ngụy Kitô đến, nếu họ yêu mến sự sai lầm và sự dữ, họ sẽ sa ngã dễ dàng.

Hỡi các con, nếu các con yêu mến sự thật, yêu mến công lý, Con Chí Thánh của Mẹ sẽ giáng sinh trong các con, và họ sẽ thắp sáng thế giới. Các con sẽ thắp sáng thế giới, bởi vì Chúa Cha Hằng Hữu đã cho phép việc này xảy ra, tất cả sự dữ mà các con nhìn thấy. Và Ngài đã cho phép điều đó xảy ra để ánh sáng có thể chiếu soi rạng rỡ trong bóng tối, để các con sẽ lớn lên trong nhân đức, và các con sẽ là ánh sáng chiếu soi thế gian, và các con cũng phân biệt được ai là người đúng đắn, ai là con cái thật của Chúa, vì thế, tất cả những sự dữ đã được cho phép xảy ra, và Mẹ khuyên nhủ các con để các con chuẩn bị sẵn sàng.

Hãy nói với người ta rằng Lễ Giáng Sinh không phải là lễ để tổ chức tiệc, khiêu vũ và say sưa trong nhà. Nhưng, là sự chào đón Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ giáng sinh trong lòng các con. Ngài sẽ không sinh ra trong những ngôi nhà mà người ta nhảy nhót, khiêu vũ và cười đùa lớn tiếng vì rượu đã làm cho họ say sưa và khiến họ trở nên giống con cái ma quỷ hơn là con cái của Mẹ.

Ðó là sự mời mọc tội lỗi, là sự xúi giục của ma quỷ, và đã bao nhiêu lần trong bao nhiêu năm, nhiều thiếu nữ con của Mẹ đã đâm thấu tim Mẹ, vì trong những bữa liên hoan tập thể các con đã mất, mất tất cả, mất tất cả, chỉ còn lại sự nhục nhã và suy đồi, bởi vì các con không phải là con cái ngoan ngoãn của Mẹ Maria, bởi vì các con không muốn bắt chước Mẹ trong hành động, cách thức Mẹ cư xử trên dương thế.

Vâng, các con của Mẹ, đây là lời mời gọi dành cho tất cả mọi người đàn ông hãy bắt chước Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ và mọi người phụ nữ hãy bắt chước Ðức Trinh Nữ Maria trong sự đứng đắn, khiêm nhường, và cách Mẹ cư xử trên trái đất. Và các con cũng phải bắt chước Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ và cư xử như Ngài đã làm, khi còn ở nơi dương thế. Ngài luôn luôn cầu nguyện, thỉnh cầu, khuyên răn, nói sự thật, giảng dạy cho những người không hiểu biết và chữa lành những người bệnh hoạn. Các con cũng phải bắt chước Ngài, bởi vì trong thời gian sắp tới những ai không chuẩn bị sẵn sàng sẽ vấp ngã, bởi vì tất cả những ai yêu mến sự lầm lạc sẽ vấp ngã vì những lầm lỗi của mình. Nhưng những ai yêu mến sự thật, yêu mến công lý, thì Chúa sẽ bảo vệ họ và sẽ không cho phép họ bị ma quỷ lừa dối, không, Ngài sẽ không cho phép ma quỷ lừa dối họ.

Bởi thế, các con thân mến, Mẹ đã đến, vì Mẹ ước muốn nói với các con điều khẩn thiết rằng nhà của người Kitô hữu chân thật khi họ không bắt chước lối sống của kẻ nghịch đạo, không bắt chước người tội lỗi. Có nhiều người nói rằng mình là Kitô Hữu, nhưng trong ngày Giáng Sinh họ lại phạm tội nhiều hơn, và họ phạm tội là vì họ đã bóp méo ý nghĩa của Ngày Lễ Giáng Sinh.

Dĩ nhiên ngày Lễ Giáng Sinh là ngày hạnh phúc, nhưng phải là hạnh phúc thánh thiện. Các con có thể hội họp, vâng, hội họp và nói chuyện như các Thánh, học hỏi, giảng giải cho người khác cách thức sống như người Kitô Hữu thật. Người Kitô Hữu hành xử giống nhau ở mọi nơi mọi lúc, bởi vì Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn họ và giúp họ tránh xa tội lỗi.

Vì thế, khi tất cả các con biết và hiểu tất cả những gì họ làm, thì hãy giảng dạy cho họ. Chúng ta phải chỉ bảo họ, để họ đừng phạm tội nữa, đừng làm đổ Nước Mắt của Mẹ và Máu của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, Ðấng đã chết để cứu các con khỏi tội lỗi. Nhiều người đã làm cho ơn cứu chuộc ra vô ích vì sự cứng lòng, và bởi vì họ ham muốn lạc thú hơn, họ muốn hưởng thụ, và đó là sự sai lầm. Vâng, họ nên có niềm vui bắt nguồn từ Chúa, chứ không phải niềm vui của thế giới ban cho, hay niềm vui của ma quỷ, bởi vì với niềm vui nho nhỏ đó, nếu trong đêm đó Ðức Chúa Cha Hằng Hữu quyết định gọi linh hồn các con, các con sẽ không thức dậy để được sự sống, nhưng thức giấc trong Hỏa Ngục, nơi các con sẽ không bao giờ ra khỏi, nơi các con sẽ không bao giờ có được bất cứ thú vui nào.

Nếu các con muốn có hạnh phúc thật, nếu các con muốn cười đùa và ca hát, các con phải làm điều đó như người Kitô Hữu thật, bởi vì nhiều người nói rằng người Kitô Hữu thật luôn luôn buồn bã và cay đắng. Không, người Kitô Hữu thật, con cái thật của Mẹ con cái thật của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ hạnh phúc bởi vì họ tổ chức với cách thức như các thánh, và họ sung sướng mà không cần uống rượu, khiêu vũ, và không cần những niềm vui giả tạo. Ðó là những gì các con phải nói với họ, đây không phải là những bữa tiệc của người ngoại, nơi mọi người hội họp để nói những chuyện vô bổ, thay vì nói về lý do thật khiến cho họ hội họp. Ðây là điều họ làm ở nhiều ngôi nhà. Họ đến với nhau, nhưng họ không nói về Chúa Giêsu và Ðức Mẹ. Mẹ đề nghị các con hãy suy niệm về Giáng Sinh, và suy niệm với trái tim ăn năn. Và Mẹ muốn các con phải cầu nguyện cho tất cả những người tội lỗi, cho những gia đình Công Giáo không còn là Công Giáo nữa, vì họ đã bỏ qua nhiều thứ vốn là nguồn gốc của ơn sủng cho tâm hồn họ.

Bây giờ, Mẹ cũng muốn nói với các con rằng, nếu linh mục từ chối không cho các con Rước Lễ khi quỳ gối, các con đừng buồn, nhưng cầu nguyện xin Chúa đến trong tâm hồn các con và Ngài sẽ đến, bởi vì đó chính là điều Ngài muốn, để được sinh ra trong lòng như Chúa Kitô Sống Ðộng, như Chúa Kitô đầy Yêu Thương. Và các con linh mục của Mẹ đã hủy diệt điều này, bởi vì các ngài không giảng dạy, bởi vì các ngài không nói những gì các ngài cần phải nói, và các ngài chống lại các con muốn nên thánh của Mẹ. Và hãy nhớ rằng, Chúa Cha Hằng Hữu đã nói rằng: “Hãy nên Thánh vì Cha là Ðấng Thánh.” Và điều này xảy ra cho tất cả những ai đã chịu phép rửa trong Hội Thánh Công Giáo và là con cái của Mẹ.

Nhiều người đã quên điều này và làm cho con cái của Mẹ lẫn lộn, họ đã giới thiệu giáo lý khác lạ vào trong Hội Thánh, nơi mọi thứ đều được phép làm, vì con người có thể hưởng thụ tất cả những gì họ muốn. Tất cả những gì các linh mục thường nói như hãm mình, từ bỏ và cầu nguyện, bây giờ trở nên cũ kỹ, lỗi thời, và không có ích lợi gì cả, như nhiều người nói: “Bây giờ chúng ta hãy ca hát và nhảy múa,” và… phạm tội, bởi vì ai làm điều đó là phạm tội.

Vì thế, các con thân mến, Những Thánh Lễ Canh Tân Ðặc Sủng không được chấp nhận, bởi vì chúng tiêu diệt đi sự linh thiêng trong Thánh Lễ, và những ơn sủng rất cần thiết cho các con, ơn sủng rất cần thiết. Vì lý do đó, tội lỗi gia tăng gấp bội, tội lỗi đã gia tăng gấp bội trên khắp thế giới, bởi vì những Thánh Lễ này không sinh ơn ích như thuở ban đầu và là nguyên nhân người ta cải đạo và trở thành người Công Giáo. Bây giờ, không có gì khác biệt giữa người Công Giáo, vô thần (atheism), Do Thái Giáo, hay Tin Lành, không có sự khác biệt, bởi vì họ muốn được tân tiến.

Mẹ cũng muốn nói với các con rằng nhiều người tin rằng những giáo huấn của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ chỉ giống như thời trang. Nhưng không, con người, con người thay đổi, con người có thể thay đổi, con người biến đổi, nhưng Chúa, không, Chúa luôn luôn tồn tại. Trong quá khứ, hiện tại và tương lai Ngài luôn giống nhau. Và vì thế, Giáo Lý của Ngài sẽ luôn luôn giống nhau, luôn luôn, luôn luôn qua muôn thế kỷ. Nhưng các con đã thay đổi hết bởi vì tình yêu không còn trong lòng các con nữa.

Chúng đã bỏ đi việc cầu nguyện và hãm mình, và chúng đang mê ngủ, Chúng không nhận ra khi sự dữ bắt đầu giành được thế chủ động trong linh hồn và trái tim của chúng. Chúng đã không canh phòng; chúng đã không cẩn mật; chúng đã không cầu nguyện, và ma quỷ bắt được lúc chúng không sẵn sàng. Và, vì thế, chúng bóp méo sự thật, chúng đã và đang bóp méo những giáo huấn của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, con đường đi đến sự thật. Danh Thánh của Con Mẹ bị xúc phạm khi những linh mục yếu kém không biết cách hướng dẫn dân Mẹ.

Chúa Cha Hằng Hữu đã cho phép việc này xảy ra, để con cái thật của Mẹ có thể chiếu sáng bởi nhân đức, đức tin và ánh sáng để thế giới có thể nhận ra họ. Mọi việc phải xảy ra như thế và Ðức Chúa Cha đã cho phép. Ðó là lý do tại sao Ma Quỷ đã truyền đi quyền lực, bởi vì quyền năng đã được ban cho hắn, bởi vì mỗi người phải chịu thử thách, và chỉ những ai yêu mến sự thật, yêu mến công lý, và thật lòng yêu mến Chúa Giêsu Con Chí Thánh của Mẹ, mới được cứu, và những ai yêu mến sự sai lầm và tội lỗi sẽ vấp ngã trước sự sai lầm.

Vì thế, các con phải yêu mến sự thật, bởi vì chỉ có sự thật mới giúp cho các con trong thời buổi này. Chỉ nhờ sự hiểu biết sự khác biệt giữa thiện và ác cách đúng đắn các con mới có thể hiểu được rằng Chúa Thánh Thần sẽ soi sáng các con trong những ngày tháng khủng khiếp này. Ngài sẽ soi sáng, nhưng các con phải cầu nguyện. Các con phải xin các Ơn của Chúa Thánh Thần, rồi các con mới hiểu được hoa quả của Thần Khí.

Con chí Thánh Mẹ sẽ tỏ ra nhiều mầu nhiệm cho các con, nhiều mầu nhiệm vẫn chưa được tỏ lộ, vì thế thần khí sai lầm không thể làm hại các con được. Do đó, chúng chưa được bày tỏ, nhưng chúng sẽ được bày tỏ. Ðể rồi thế giới sẽ hiểu, và không chú ý tới những tiên tri giả và những tiến sĩ giả đã xâm nhập (introduce) vào trong Hội Thánh để lừa dối dân của Mẹ.

Vì thế, hỡi các con, các con phải xin ơn phân định, các con phải xin ơn đó, bởi vì chỉ có ơn phân định mới giúp đỡ cho các con, bởi vì sẽ đến thời người ta gian ác, người ta đi theo quân vô thần nghịch đạo (impious). Các con phải tránh khỏi những người chỉ muốn làm hại các con. Các con phải cảnh giác. Ðừng đi theo quân vô thần nghịch đạo, đừng theo những người nhạo báng cũng như những người từ chối Chúa, từ chối Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ và Mẹ. Ðừng theo họ, không, bởi vì, họ, họ yêu mến sự sai lầm, họ yêu mến sự giả dối, nếu họ không thấy điều này đúng lúc, nếu họ không ăn năn, họ sẽ chết trong lừa dối, chết trong sai lầm. Và đó là án phạt đời đời.

Vì lý do đó, các con phải chiến đấu, bởi vì ngày ấy đã đến gần và thế giới đang giảng dạy những giáo lý sai lạc, trong đó họ nói rằng thế giới phải vui mừng, phải cười đùa, phải nhảy múa, bởi vì sau đó sẽ không còn gì tồn tại, và không; họ nói rằng hãm mình và đau khổ, tất cả những việc này phải bỏ sang một bên, Chúa không muốn ăn năn thống hối, Chúa không muốn đau khổ, bởi vì Ngài, Ngài đã sống lại. Ðiều này đúng, vâng, Ngài đã sống lại, nhưng các con thì chưa. Nếu các con muốn được sống lại, các con phải chết, các con phải chết cho tội lỗi, các con phải chết cho tất cả những thói hư nết xấu khiến cho các con trở nên xấu xa.

Hãy nói với người ta rằng vui không có nghĩa là uống cho say đến nỗi không còn nói được nữa, không còn đi được nữa. Ðó không phải là hạnh phúc; đó là thói hư dẫn các con đến cái chết vĩnh viễn. Mẹ đau đớn năm này sang năm khác, vì người ta làm những việc này, và người ta tổ chức tiệc, thật ra là những cuộc truy hoan trác táng (orgy). Và điều đó khiến cho Con Chí Thánh và Mẹ không nhìn đến những gia đình đó, vì thấy thần khí xấu xa đang bắt đầu ở đó, và hắn đã làm cho các con không thể đau khổ hay than khóc.

Con cái đích thật cảm nghiệm được hạnh phúc thánh thiện, bình an thánh thiện, bởi vì Chúa Giêsu Con Mẹ đã sinh ra trong họ. Và điều này giúp họ nên Thánh, bởi vì khi Chúa Giêsu sinh ra trong tâm hồn họ, điều đó không có nghĩa là các con sẽ cay đắng và buồn bã, và đi vòng quanh trên thế giới, tỏ ra những vấn đề và sự đau đớn của các con. Không, không phải như vậy.

Khi con cái thật của Mẹ hội họp với nhau, có sự thánh thiện trong những buổi họp mặt, thật hạnh phúc, và bình an và Chúng Ta đến những nơi đó, Chúng Ta thuộc về Thiên Ðàng, Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, Thánh Giuse Ðấng Phối Ngẫu của Mẹ, Mẹ, các Thiên Thần và các Thánh, Chúng Ta đến nơi những buổi liên hoan đó. Ở những buổi liên hoan trong đó Lần Ðến Ðầu Tiên của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ được vinh danh thật, và nơi Chúng Ta tìm được nơi nghỉ ngơi nơi những tâm hồn của các con. Và đêm đó, Chúng Ta không phải là không có nơi để cư ngụ, nhưng hơn nữa là cư ngụ trong căn nhà xinh đẹp, nơi con cái Mẹ nhớ đến Chúng Ta, nơi con cái Mẹ Vinh Danh Chúng Ta, nơi đó Chúng Ta hạnh phúc, vì được chia sẻ với con cái của Chúng Ta.

Các con có thể nhóm họp, các con có thể, nhưng như những vị Thánh. Các con có thể nói, các con có thể sung sướng và có thể nghe nhạc, nhưng nhạc từ Thiên Ðàng, nhạc mà Thiên Ðàng gởi đến để giải trí trong Thần Khí, không phải là thứ nhạc ồn ào, nhạc đâm thủng màng nhĩ vì tất cả những tiếng ồn nó sinh ra. Và trong những điệu vũ có sự uốn éo như khiêu vũ (contortion), và người ta làm nhiều động tác lố bịch và bẩn thỉu, Chúng Ta lẩn tránh, Chúng Ta rời nơi đó bởi vì Chúng Ta không thể ở những nơi tội lỗi.

Vâng, hỡi các con, đó là lý do Mẹ nói với các con việc này ngày hôm nay, để các con có thể suy nghĩ và hiểu rằng những buổi liên hoan là để ngợi khen Thiên Chúa, Thiên Chúa Cha Hằng Hữu, Thiên Chúa Duy Nhất, Thiên Chúa Ba Ngôi, vì hành động đầy yêu thương của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, đã tự hiến thân Mình cho thế gian để chuộc tội cho nhân loại, để giải thoát họ khỏi tội lỗi. Nhưng các con phải hợp tác, các con con phải hợp tác bằng việc học hỏi Giáo Lý chân thật. Lúc này là lúc người ta khước từ Giáo Lý chân thật, từ chối tất cả những gì đến từ Chúa, tất cả những gì Thánh Thiện, bởi vì họ muốn vui vẻ, và không muốn điều gì khiến cho họ bị tiết chế, và nên giống như Cha Trên Trời.

Vâng, Hỡi các con, vì thế hôm nay Mẹ đến, vì Mẹ sẽ không gặp các con cho đến sang năm, và năm tới sẽ là năm có nhiều tai họa. Vì thế, nếu các con nhóm họp trong ngày Lễ Giáng Sinh năm nay, hãy nhóm họp trong cách thức thánh thiện, và cầu nguyện, cầu nguyện nhiều, để người ta có thể hoán cải, để các con linh mục, giám mục hồng y và các tu sĩ của Mẹ sẽ cải thiện đời sống, thấy được ánh sáng, và đừng chiến đấu chống đối lại Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, bởi vì những ai chống lại Ngài sẽ phải chết, sẽ phải chết.

Họ đã làm điều này, hỡi các con, họ đã làm điều này khi làm mất đi tính thiêng liêng của Thánh Lễ. Trái tim Mẹ đau đớn và khóc than với nỗi đau mãnh liệt, rất mãnh liệt, bởi vì Thánh Lễ đã bị tục hóa và các con hư mất, bởi vì các con không muốn hiểu rằng các con đang chiến đấu chống lại Chúa, bởi vì các con không muốn cho Ngài quyền được hưởng sự tôn sùng. Không, các con không muốn cho Ngài quyền đó. Và Chúng Ta đau khổ, khi thấy các con linh mục cứng lòng và tranh cãi.

Các ngài nói về quyền tự do ở đây và quyền tự do ở đó, và mọi người có thể làm theo ý mình. Nhưng khi các con Mẹ xin được Rước Lễ trong tư thế quỳ gối, thì các ngài từ chối. Vì thế, những gì họ giảng dạy về tự do có ý nghĩa gì? Nếu mỗi người có thể làm theo ý mình, tại sao các ngài không cho phép con cái Mẹ Rước Lễ trong tư thế quỳ gối, tại sao? Bởi vì các ngài cứng lòng, và sự chống đối đã hiển trị trong linh hồn các ngài.

Bởi thế, hỡi các con, Mẹ đã đến để giáo huấn các con về việc này. Nếu các con không được Rước Lễ, bởi vì các con của Mẹ từ chối, nếu các ngài từ chối không cho các con Chúa Giêsu Con Mẹ, đừng đau buồn, bởi vì Mẹ sẽ ở bên cạnh mỗi người các con muốn quỳ gối nhưng không thể được, và chính Mẹ, Mẹ sẽ ban cho các con Con của Mẹ, Mẹ sẽ ban chính Ngài cho các con, và các con sẽ được an ủi. Như thế đừng đau buồn, bởi vì tất cả những điều này được cho phép, để những lời tiên tri được ứng nghiệm, để những lời tiên tri trong Kinh Thánh chưa được hoàn tất có thể được ứng nghiệm. Nhưng các con của Mẹ đã nhắm mắt lại, và Chúa Cha cho phép tất cả những sự ấy xảy ra, để mọi sự có thể được ứng nghiệm. Các con không phải đau buồn, bởi vì Mẹ luôn luôn ở bên cạnh để bảo vệ và giúp đỡ các con, để sau cuộc biến loạn này các con sẽ được cư ngụ nơi hạnh phúc vĩnh viễn, nơi các con sẽ vui mừng luôn, cười đùa luôn, bởi vì điều đó đã được chuẩn bị từ thuở tạo thành thế giới, và đã được sắp sẵn cho tất cả những ai là con cái thật của Mẹ. Ðừng lo lắng và đừng khóc than, vì Mẹ sẽ ở với các con và giúp đỡ các con trong thời gian khốn khó sắp tới.

Bây giờ Mẹ sẽ chúc lành cho tất cả những Chuỗi Ảnh Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Ước gì tất cả những ảnh tượng, cỗ tràng hạt, ảnh tượng mang lại lợi ích cho các con, và giúp đỡ các con trong thời buổi tăm tối sắp tới. Bây giờ, Mẹ chào tạm biệt các con và chờ đợi các con đến buổi họp mặt tiếp theo, lúc đó Con Chí Thánh Mẹ sẽ nói với các con và Mẹ sẽ không nói với các con cho đến sang năm. Nhưng Mẹ sẽ ở với các con cách thiêng liêng; Mẹ sẽ luôn ngự trong mỗi người các con. Và khi các con có vấn đề hay điều gì làm cho các con đau đớn, Mẹ sẽ đến để giúp đỡ các con.

Như thế, hỡi các con, Mẹ cầu chúc cho tất cả các con một Giáng Sinh thánh Thiện, và ước muốn các con suy gẫm về sự Giáng Sinh của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, suy gẫm về Lần Thứ Nhất Ngài đã đến 2,000 năm trước, và Lần Thứ Hai rất gần. Ðó là lý do Mẹ muốn các con suy gẫm về điều này, ước gì ơn sủng sẽ được ban cho các con trong Giáng Sinh năm nay, bởi vì đó là khởi đầu mọi sự.

Hỡi các con yêu dấu, Mẹ vui sướng khi được liên lạc với các con, để có thể nói với các con tất cả những điều này, vì Trái Tim Mẹ đau buồn và than khóc, khi thấy nhiều người phạm tội trong Ðêm Thánh Thiện đó.

Vì thế, hỡi các con, hãy luôn luôn đi trong đàng nhân đức, các con sẽ được hạnh phúc vĩnh cửu. Mẹ chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Thông Điệp 05: BỘI GIÁO

Guatemala ngày 9 tháng 12 năm 1988

THÔNG ÐIỆP SỐ 5

NGÀY ÐỀN TẠ

THÔNG ÐIỆP CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ BAN CHO NHÂN LOẠI
QUA NỮ TU GUADALUPE

Các con yêu dấu, Cha chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Các con yêu dấu, Chúa Giêsu thành Nazareth, Thiên Chúa của Tình Yêu, Ðấng chịu chết và đóng đinh trên Thánh Giá vì yêu thương các con, đang nói với các con đây.

Các con yêu dấu, hôm nay Cha lại đến để dạy dỗ các con như một người Cha đầy Yêu Thương, Cha đã và đang đến để dạy dỗ các con, bởi vì trong những lúc xáo trộn này Cha sẽ nói với các con nhiều việc mà Cha đã giữ trong Thánh Tâm Cha trong một thời gian dài.

Như Cha đã nói trong những thông điệp trước rằng Cha sẽ luôn đến để dạy dỗ các con như một Người Cha đầy Yêu Thương. Vậy thì, hôm nay Cha sẽ nói về một chủ đề quan trọng, khiến cho các con lẫn lộn rất nhiều, đó là SỰ BỘI GIÁO.

Vâng, Hỡi các con, nhiều người không hiểu được điều này, các con linh mục của Cha không hiểu được điều này, và họ là những người gây nên sự Bội Giáo Trầm Trọng. Vâng, các con của Cha, các linh mục, giám mục, hồng y và các tu sĩ bị lẫn lộn, họ đã sai lầm, khi nói rằng tất cả những ai lắng nghe những thông điệp là sai lầm, và không phải là như vậy.

Hôm nay, Cha đến để giải thích cho các con điều đó, bởi vì Cha thấy có nhiều điều lẫn lộn, và bội giáo có nghĩa là bội giáo, rời bỏ, loại bỏ Giáo Lý của Cha, và hủy diệt Hội Thánh của Cha. Ðó là sự bội giáo, bởi vì các ngài đã rời bỏ Cha để đi theo những người vô thần, theo giáo lý mới, các ngài đã loại bỏ Giáo Lý Thánh Thiện của Cha, Giáo Lý mà Cha đã đến trong thế giới để giảng dạy cho các con lần thứ nhất.

Vâng, khi các con bỏ rơi Giáo Lý này, khi các con bỏ rơi Hội Thánh của Cha, khi các con bỏ đi tất cả những gì là Thánh Thiện mà Cha đã tích lũy trong Hội Thánh để đi theo những giáo lý xa lạ khác, những giáo lý mới khác, các con đã vi phạm sự Bội Giáo Trầm Trọng mà Cha đã nói trong Kinh Thánh, và đây là ý nghĩa của điều đó.

Vâng, hỡi các con, trước khi Cha đến lần Thứ Hai, các con sẽ thấy hiện tượng bội giáo, các con sẽ thấy Con Người Tội Lỗi tỏ mình ra cho các con, Con Cái của sự Suy Ðồi muốn ngồi trên ngai của Cha và đóng vai của Cha. Ðiều này được viết trong Kinh Thánh, điều này đang ở trước mắt các con, sự Bội Giáo Trầm Trọng đang ở giữa các con, và đó là lý do khiến cho các con thấy trong Hội Thánh Giáo Lý Cha đã bị bỏ qua một bên, chúng đã bỏ rơi Cha, chúng đã hủy diệt Bí Tích Thánh Thể với giáo lý mới, và đó là sự bội giáo.

Các con của Cha nói rằng đó là sự thật, nhưng không phải như vậy; và chúng đổ thừa cho các con của Cha là bội giáo, là bỏ rơi Cha, nhưng họ mới là những người làm việc đó, họ là những người đã từ bỏ Giáo Lý của Cha để du nhập giáo lý của con người và chúng chưa nhận ra điều gì đang xảy ra, để những lời tiên tri được ứng nghiệm.

Ðó là lý do tại sao điều đó được cho phép, Ðức Chúa Cha Hằng Hữu đã cho phép, Ngài cho phép điều đó xảy ra để các con thấy rằng mọi sự phải xảy ra, để Lời Chúa được gìn giữ và ứng nghiệm về việc Bội Giáo Trầm Trọng. Ðó là việc có nhiều người từ bỏ Giáo Lý Cha đã giảng dạy mà đi theo giáo lý do Ma Quỷ sáng chế ra.

Vâng, hỡi các con, Cha đã đến để nói với các con điều này, để các con chuẩn bị mà không bị nhầm lẫn. Các con linh mục, giám mục, hồng y, tu sĩ và giáo dân đang Bội Giáo Trầm Trọng, và họ diễu cợt những linh mục, giám mục, hồng y, tu sĩ không muốn theo họ. Và các linh mục theo Cha, những ai muốn theo Cha, bị làm nhục, bị chế nhạo. Và bởi vì không vâng lời, các ngài đổ thừa người khác bội giáo. Nhưng chính các ngài mới là những người vi phạm việc bội giáo, bằng việc giới thiệu giáo lý mới vào trong Hội Thánh và loại bỏ tất cả những gì là thánh thiện thiêng liêng mà Cha đã truyền lại trong Hội Thánhcủa Cha.

Vâng, hỡi các con, nhiều linh mục biết họ làm sai, nhưng họ không làm được gì cả, không làm được gì cả, bởi vì vị bề trên buộc các ngài bội giáo. Cha sẽ nói với các con một điều rất quan trọng. Tất cả các con biết rằng mình ở trong sự thật phải đấu tranh để bảo tồn Giáo Lý của Cha, các con phải có tiếng nói, để người khác có thể lắng nghe và thấy rằng họ đã làm sai. Nhiều linh mục biết mình làm sai, nhưng không nói ra vì sợ hãi, họ cúi đầu và để cho Ma Quỷ hành động, và điều này, hỡi các con, đó là sự HÈN NHÁT. Và hèn nhát cũng là tội lỗi. Và nhiều người, nhiều người bị án phạt, nếu họ không từ bỏ tính hèn nhát bệnh hoạn và bảo vệ Giáo Lý của Cha, và bênh vực tiếng nói của Cha.

Vâng, hỡi các con, một số linh mục muốn lên tiếng, nhưng bề trên buộc các ngài phải im lặng và phản bội Hội Thánh. Bởi thế, Cha nói với các con rằng Cha đã đến để giảng dạy cho các con những việc này, để các con nhận thức được các con đã lẫn lộn như thế nào, và các ngài không muốn hiểu, các ngài không muốn lãnh hội rằng các ngài là những người vi phạm việc bội giáo mà Cha đã báo trước, như được tiên tri trong sách Phúc Âm.

Trước khi tên ngụy Kitô lộ diện, sự Bội Giáo Trầm Trọng, đã ở trong Hội Thánh; sẽ đến. Nó đang ở đó, hãy mở lớn mắt, để các con đừng bị lừa dối. Các con linh mục đã bỏ rơi Giáo Lý của Cha, các ngài đã để cho những người không được thánh hiến (consecrated) đụng chạm đến Mình Thánh của Cha, hãy biết rằng đó là một tội trọng. Các ngài đã để cho phụ nữ, nữ tu và người giáo dân đụng chạm đến Mình Thánh của Cha, hãy biết rằng đây là tội trọng, bởi vì, không có ai, không có ai không được thánh hiến, không phải là linh mục, có thể đụng chạm đến Mình Thánh của Cha, không ai được đụng chạm đến Mình Thánh của Cha, nếu họ không được thánh hiến, không phải là linh mục, nếu đôi tay của các ngài không được chuẩn bị sẵn sàng để làm việc này.

Các ngài biết điều này, nhưng đã ngủ quên và để cho Ma Quỷ hành động trong các ngài. Các Ngài đã để cho quân nghịch đạo dùng Lời Chúa mà giảng dạy, giảng dạy những giáo lý làm con cái Cha lầm lạc. Các Ngài để cho những người không có ơn trợ giúp của Chúa Thánh Thần giảng dạy, giảng dạy và lừa dối, và cho phép những kho tàng để lại cho các con bị cướp phá, và các ngài mỉm cười, mỉm cười và yêu mến tên trộm đã lấy đi kho tàng của các ngài. Thật đáng buồn, thật cay đắng, thay vì đau buồn và phẫn nộ, bởi vì khi bị cướp phá và cưỡng đoạt, các ngài mỉm cười sung sướng và nói rằng: “Hãy để họ làm việc cho chúng ta, để họ nói thay chúng ta, để họ cho Rước Lễ, để các ngài có thể nghỉ ngơi, điều này tốt.” Và các ngài không biết trong ngày Thịnh Nộ của Chúa, mỗi người sẽ bị gọi đến trước tòa phán xét và sẽ được hỏi tại sao các ngài lại để cho kho tàng được tích lũy trong Hội Thánh bị cướp phá và cưỡng đoạt.

Các Ngài nói rằng Chúa sẽ không phạt, Ngài giàu lòng thương xót. Vâng, hỡi các con, Cha giàu lòng thương xót, nhưng Cha cũng công minh; rất công minh. Và hãy nhớ rằng Cha cũng trừng phạt, Cha cũng trừng phạt. Cha yêu thương các con bao nhiêu thì Cha cũng quở trách các con nhiều bấy nhiêu. Và đừng quên rằng trong lịch sử đầy những cuộc trừng phạt mà Thiên Chúa, Thiên Chúa Duy Nhất, Thiên Chúa Ba Ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần đã phạt con cái của Ngài. Hãy xem thí dụ về ông Noê. Vì vâng lời, ông và gia đình được cứu, nhưng tất cả những người còn lại đã bị phạt lũ lụt nặng nề. Thành Sodoma và Gomorra cũng bị trừng phạt, những người được chọn bị trừng phạt, những người được chọn, những người được Thiên Chúa nuông chiều, dân Do Thái. Các con có những bằng chứng rằng Cha đã giáng phạt. Họ đã bị giáng phạt phải sống phân tán, không có tổ quốc, không có Chúa.

Các con không thể chối bỏ rằng Giáo Hội đã không công nhận, Hội Thánh của những người được tuyển chọn, của những người được nuông chiều (repudiated) đã không công nhận. Cha nói với các con điều này, hỡi các con yêu dấu, Cha viếng thăm những người được tuyển chọn, vì Hội Thánh đã không sinh hoa quả, và vì thế họ từ chối, bởi vì họ không biết Thiên Chúa của họ, khi Ngài đến viếng thăm họ, khi Ngài đến để dạy dỗ họ. Họ đã không chấp nhận Ngài và đóng đinh Ngài.

Bây giờ, các con thân mến của Cha, các linh mục, giám mục, hồng y, tu sĩ và giáo dân, các con đang ở cùng địa vị đó, các con không nhận ra Thiên Chúa của các con, khi Ngài đến viếng thăm, các con đóng kín cửa và không muốn lắng nghe. Vâng, các con thân mến, Cha nói với các con điều này, vì những ngày cay đắng đang đến, thời gian khủng khiếp tàn bạo, thời kỳ Thiên Chúa sẽ đến viếng thăm các con và các con không nhận ra Ngài ở giữa các con, các con không muốn lắng nghe, giống như những người Do Thái được chọn đã làm một lần, khi Cha Ðến Lần Thứ Nhất. Các con cũng giống như vậy, khi từ chối Lời Cha, nhạo báng những thông điệp của Cha; nhưng khi thời gian đến các con sẽ thấy ai là người Bội Giáo Trầm Trọng trong sách Kinh Thánh.

Vì Cha lập lại những gì đã nói trong Kinh Thánh, rằng trước khi Cha Ðến Lần Thứ Hai, các con sẽ thấy sự Bội Giáo Trầm Trọng, và nó ở đang đây, và đang tiến tới nhanh, vì Hội Thánh đã trải qua nhiều thay đổi, có nhiều giáo lý mới, nhiều nghi thức mới, nhiều ý kiến mới, như thể Chúa là một thời trang thay đổi theo thời gian. Các con biết rằng Thiên Chúa luôn luôn tồn tại, quá khứ, hiện tại, tương lai và mãi mãi, các con biết điều đó. Thế thì tại sao các con thay đổi giáo lý của Cha? Tại sao các con bỏ đi phẩm phục thánh thiện? Tại sao các con để cho người không được thánh hiến đụng chạm đến Thánh Thể Cha? Ðó có phải là bội giáo hay không? Vâng, đó là bội giáo, vâng, đó chính là bội giáo, bởi vì các con không vâng lời Cha dạy dỗ và đổ thừa cho những người muốn theo Cha, những người muốn theo Giáo Lý Cha đã dạy, và Cha đã truyền lại, các con đã bách hại họ, nhạo báng họ. Và nếu họ không lắng nghe các con, các con sẽ loại họ sang một bên và gọi họ là bội giáo.

Không, hỡi các con, Cha muốn cho các con hiểu điều này, bởi vì Cha đang nói với các con, bởi vì các con là con cái của Cha. Cha không kể đến những người nghịch đạo, Cha không kể đến những người Thệ Phản, Cha sẽ kể đến những người đã bị từ chối một lần trước đây, bởi vì họ đã không tích lũy kho tàng cùng với họ. Cha ủy thác những kho tàng trong tay các con, và những đôi tay của các con sẽ trả lời rằng các con đã thi hành những gì Cha đã dạy các con.

Các con hiểu rằng thiên chức Linh Mục là chức thánh, các con biết rằng chỉ có đôi tay của các con được phép đụng chạm đến Mình Thánh Chúa. Tại sao các con cho phép những đôi tay không được thánh hiến làm việc này? Tại sao các con cho phép Phúc Âm Cha ra lệnh cho các con giảng dạy đặt vào miệng của những kẻ nghịch đạo, những người không có Chúa?

Tội lỗi của các con rất nặng nề, hỡi các con, rất nặng nề, nhưng Cha, như một Người Cha đầy Yêu Thương, Cha muốn giúp các con, Cha không muốn các con bị án phạt, Cha muốn cứu các con. Nhưng nếu các con không lắng nghe Lời Cha, các con sẽ bị phạt nặng.

Cha cảnh cáo các con, Cha cảnh cáo các con, bởi vì bây giờ các con nói rằng không có cuộc thanh tẩy, và đây là một sự dối trá lớn, bởi vì trong ngày của Cơn Thịnh Nộ Chúa, các con sẽ thấy cuộc trừng phạt của Cha. Cha giàu lòng thương xót nhưng Cha cũng rất công minh, các con thân mến, và khi các con nhìn thấy Công Lý của Cha, các con sẽ nhận ra rằng mình sai lầm. Nhưng khi các con nhận ra sự sai lầm, thì đã quá trễ, bởi vì Con Cái của Sự Suy Ðồi sẽ ngồi lên ngôi Cha và hắn sẽ đóng vai Cha. Và khi các con thấy hắn, khi hắn ở trước các con, thân hình các con sẽ run rẩy vì sợ hãi, mắt các con sẽ bị nổ tung vì cơn sốc, và các con không thể đi lui được.

Ðó là lý do mà Cha mời gọi các con lần nữa và lần nữa, để các con chú ý tới Lời Cha, để các con thấy rằng các con đã nhầm lẫn, bởi vì các con đã từ bỏ Lời Cha và Giáo Lý của Cha. Các con đã đi với những giáo lý do con người sáng lập, và các con gọi đó là canh tân. Giáo Lý của Cha có cần được canh tân hay không? Giáo Lý của Cha có Thánh Thiện, duy nhất và hoàn hảo hay không?

Ðó là lý do khiến các con mắc lỗi. Họ tin rằng họ có sự thật. Nhưng vì họ đã bỏ cầu nguyện, bỏ sự ăn năn, bỏ sự hy sinh, thì lối vào của ma quỷ được làm cho dễ dàng, và bây giờ thì hắn đã ở trong Giáo Hội. Hắn sẽ sớm biểu lộ danh tánh, và các con sẽ hiểu tội lỗi của các con. Nhưng sẽ quá trễ; Cha lập lại, đã quá trễ, bởi vì các con không lắng nghe Chúa, khi Ngài phán.

Hãy để ý đến Lời Cha và suy gẫm chúng, bởi vì các con là kẻ bội giáo. Và các con không chỉ sung sướng vì điều này, các con con còn buộc người khác phải bội giáo; và vì thế mà tội lỗi các con gia tăng gấp bội, hỡi các con. Hãy để người khác tự cứu lấy họ; nếu các con không muốn cứu lấy mình, ít ra hãy để cho người khác tự cứu lấy họ. Hãy để cho các con linh mục, tu sĩ, giám mục, hồng y, hãy để cho những ai thấy sự thật, những ai nhận ra Cha, bởi vì chiên Cha thì nghe tiếng Cha, họ đã nhận ra Chúa của họ, hỡi các con thân mến, hãy để cho họ, để cho họ tiếp tục ở trong sự thật và đừng buộc họ phải bội giáo, bởi vì nếu các con làm như thế, tội lỗi của các con sẽ nhân đôi và án phạt của các con sẽ là án phạt đời đời, đời đời.

Và đừng nói rằng Cha sẽ không phạt, bởi vì đó là sự dối trá lớn. Hãy đọc Kinh Thánh và nhìn xem những thí dụ trong đó, những nơi Chúa đã trừng phạt; và cuộc trừng phạt của các con đã đến gần, nếu các con không chú ý đến lời Cha. Các con có thể nhạo báng những ai theo sự thật; nhưng nếu các con nhạo báng Chúa Thánh Thần, tội của các con sẽ không được tha.

Cha cảnh cáo các con, bởi vì khi các con từ bỏ sự thật và sống theo sự lừa dối, sau này các con sẽ hiểu điều đó, nhưng sẽ quá trễ. Bởi vì Cha mời gọi các con ngay từ bây giờ, bây giờ còn thời gian, bây giờ các con còn làm được một số việc và có thể phản ánh và đi theo sự thật, bởi vì, Cha lập lại cho các con, khi tên ngụy Kitô lộ diện, các con sẽ thấy hắn, nhưng sẽ quá trễ.

Vâng, hỡi các con, Cha đến để giảng dạy các con, để các con học hỏi, để các con không hối tiếc, khi các linh mục xúc phạm và nói với các con rằng các con sai lầm. Ðừng chú ý đến họ, nhưng hãy đi theo sự thật, hãy đi theo Cha, bởi vì những ai đi theo bước chân Cha sẽ được cứu, tất cả những ai lắng nghe lời Cha sẽ không sợ hãi, bởi vì Cha sẽ canh giữ họ, Cha sẽ giúp đỡ họ, Cha sẽ bảo vệ họ chống lại tên ngụy Kitô.

Nhưng các con, hãy lắng nghe Cha ngay từ bây giờ, bởi vì sau này sẽ quá trễ. Và Cha đang nói cho các con của Cha, những linh mục, tu sĩ và giáo dân những người tin tưởng nơi Cha, tin tưởng nơi Lời Cha, nhớ Giáo Lý của Cha và áp dụng trong đời sống, những ai yếu đuối và không có can đảm lên tiếng và nói lên những gì họ cảm thấy và suy nghĩ. Vâng, hỡi các con là linh mục, giám mục, hồng y, tu sĩ và giáo dân hãy ở lại trong sự thật và biết rằng Cha là Ðấng nói trong tâm hồn các con, đừng sợ, hãy nói lên. Bắt đầu nói rằng các con tin tưởng nơi Cha. để người khác thấy được sai lầm của họ.

Nếu họ buộc các con bội giáo, điều đó thật đáng buồn, hỡi các con, thật đáng buồn vì điều đó, hãy giữ sự thật trong lòng, đừng chống lại, các con không muốn quyết tâm đấu tranh để giữ linh hồn. Và các con linh mục phải biết điều đó, nếu các ngài không lắng nghe Tiếng Cha, các ngài sẽ hư mất.

Một số người vẫn còn vững Giáo Lý, họ vẫn còn bền vững với tất cả những gì thánh thiện và vâng lời, nhưng họ chịu rất nhiều áp lực và không được để cho yên. Với những người này Ta sẽ nói như sau: “Hãy đấu tranh, hỡi các con, Cha sẽ ở bên cạnh các con, và Cha sẽ giúp các con cất tiếng nói. Ðừng để các ngài buộc các con bội giáo, bởi vì nếu các con phạm tội này, các con sẽ hư mất.”

Vì thế, hỡi các con, Cha đã đến để nói với các con chủ đề quan trọng này, vì có nhiều người nhầm lẫn. Và họ trở nên đau buồn khi linh mục nói với họ là họ sai lầm. Cha muốn tất cả mọi người hiểu rằng, tất cả các con, sự bội giáo là ở chỗ này, và các con linh mục của Cha, những người chấp nhận những giáo lý mới, những thay đổi, những người cho phép những đôi tay không được thánh hiến, đôi tay phụ nữ, tu sĩ và giáo dân đụng chạm đến Thánh Thể của Ta, họ là những người Bội Giáo nghiêm trọng mà Cha đã tuyên bố.

Vì lý do đó, Cha nói với các con sự thật rằng các con biết được điều đó và nói với những người khác điều đó. Và nói với những linh mục đã nói rằng các con sai lầm, hãy nói với các ngài những gì Cha mới nói với các con, bởi vì không phải các con nói nhưng chính Cha đã nói, Chúa Giêsu thành Nazareth, Thiên Chúa đầy Yêu Thương, Thiên Chúa đã chết trên Thập Giá để cứu rỗi nhân loại.

Nhưng nếu các linh mục làm cho Công Ơn Cứu Chuộc của Cha trở nên vô dụng, các ngài sẽ phải chịu trách nhiệm về tội lỗi lớn lao trước tòa Chúa, bởi vì các ngài đã bỏ Giáo Lý của Cha, đã bỏ Hội Thánh của Cha. Ðó là những gì Cha muốn nói với các con, để các con cảnh giác, bởi vì như một Người Cha đầy Yêu Thương, Cha cần phải giảng dạy cho các con. Và đây là những gì Cha đến để nói với các con hôm nay, để các con bảo đảm những gì các con nói, và không ai có thể khiến các con nhầm lẫn được.

Hãy nói với mọi người rằng không phải các con nói những điều này, nhưng chính Cha, Chúa của các chúa Ðấng sẽ sớm đến để phán xét tội lỗi của các con.

Bây giờ, hỡi các con thân mến, Cha sẽ chúc lành cho những Chuỗi Ảnh, tất cả những hoa hồng, tất cả những ảnh tượng, và những cỗ tràng hạt, để chúng có thể trợ giúp, an ủi và bảo vệ các con trong thời kỳ khó khăn khắc nghiệt sắp đến. Cha chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Hỡi các con yêu dấu của cha, Cha chờ đợi các con trong lần họp tới, trong đó Cha sẽ có một chủ đề khác, để mở mắt các con, để giảng dạy các con, để hướng dẫn các con trong thời buổi khắc nghiệt sắp tới. Vì thế, hỡi các con thân mến, Cha cám ơn các con đã hiện diện nơi đây và chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Ứơc gì bình an ở lại trong tâm hồn các con và đừng quên rằng Cha sẽ ở với các con, chiến đấu cho sự thật và sự sống. Cha sẽ bảo vệ các con, và sẽ giúp đỡ các con, Cha và Ðức Mẹ, Ðức Trinh Nữ Maria, cũng là Mẹ của các con.

Thông Điệp 06: ƠN SỦNG CHÚA

Guatemala ngày 13 tháng 1 năm 1989

THÔNG ÐIỆP SỐ 6

NGÀY ÐỀN TẠ

THÔNG ÐIỆP CỦA ÐỨC TRINH NỮ MARIA,
MẸ THIÊN CHÚA
BAN CHO NHÂN LOẠI QUA NỮ TU GUADALUPE

Các con yêu dấu, Mẹ chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Các con yêu dấu, Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, nói với các con. Như đã nói với các con trong những thông điệp trước đây, hỡi các con, hôm nay Mẹ sẽ đến và nói với các con, và cũng để dạy dỗ các con, bởi vì Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, trong tất cả những lần Hiện Ra, Mẹ và Con Mẹ đến để dạy dỗ cho các con của Mẹ, để dạy dỗ chúng, để chỉ dạy cho chúng mọi sự chúng cần phải biết.

Vậy, hôm nay Mẹ đến để nói về một việc rất quan trọng, đó là ƠN SỦNG CHÚA.

Hỡi các con, các con nhớ rằng, Giáng sinh chỉ mới qua có vài ngày thôi. Và trong những ngày này khi gặp gỡ, nhiều người chỉ chúc nhau như sau: “Giáng SinhVui Vẻ và Năm Mới Hạnh Phúc.” Mẹ đi đến việc giải thích cho các con ý nghĩa của những lời chúc này. Người ta cần phải trao tặng cho nhau ý nghĩa thật của những lời chúc tụng, bởi vì, như các con thấy, nhiều người, nhiều người đã không thấy ánh sáng ngày hôm sau. Ở Guatemala nhiều gia đình buồn rầu, họ đã buồn rầu vì không muốn vâng lời, ngay cả khi Mẹ đã nói với các con, và khuyên các con nên tổ chức Lễ Giáng Sinh Thánh Thiện, và nên hiểu ý nghĩa thật của những việc cử hành lễ này.

Các con biết rằng nhiều người đã chết, nhiều người đã không thấy ánh sáng ngày hôm sau. Và người ta nói rằng: “Nếu họ ở trong tình trạng ơn sủng, họ sẽ lên Thiên Ðàng.” Và điều gì sẽ xảy ra nếu họ không ở trong tình trạng ơn sủng? Nếu họ đang phạm tội trọng, họ sẽ không lên Thiên Ðàng. Và Mẹ sẽ nói với các con, các con của Mẹ, có nhiều điều lẫn lộn, rối rắm. Vì thế mà Mẹ đến để giảng dạy cho các con.

Trong những ngày này trước tiên người ta nói: “Giáng Sinh Vui Vẻ,” bởi vì họ chỉ nghĩ tới vật chất. Họ muốn cười đùa, ăn uống, và mở quà, và làm tất cả, làm tất cả những gì họ không nên làm trong ngày đó.

Như Mẹ đã nói với các con trong thông điệp trước, mọi người họp lại để có một thời gian tốt đẹp trong ngày Giáng Sinh, và trong ngày đó Chúa Giêsu sẽ sinh ra trong lòng các con. Nhưng trong một số gia đình người ta không vâng lời, và thay vì nói: “Giáng Sinh Vui Vẻ” họ nên nói rằng: “Giáng Sinh Thánh Thiện.”

Và với từ ngữ: “Một Năm Mới Hạnh phúc,” nhiều người tin rằng với lời chúc tụng đó họ sẽ làm cho người ta hài lòng, vì họ đã chúc cho người ta được may mắn, dồi dào, việc làm tốt, và có được những gì cần thiết. Ðiều này tốt, hỡi các con, có việc làm và những việc đó đều là tốt. Nhưng họ phải chúc tụng và ban tặng ý nghĩa thật của từ “thành đạt” (prosperous). Ðối với con cái Chúa, thành đạt có nghĩa là thành đạt về nhân đức, thành đạt về Ơn Sủng, thành đạt về tài năng (gifts), rời bỏ lớp áo cũ, và mặc chiếc áo mới của sự thành đạt, đụng chạm đến tâm hồn họ. Và đó là điều mà hầu hết mọi người con cái Mẹ không hiểu được. Chúc nhau mọi sự tốt đẹp là tốt, nhưng giữa con cái Mẹ sự thành đạt phải được hiểu với ý nghĩa là sự thành đạt những nhân đức thánh thiện, tài năng và đặc biệt là Ơn Sủng.

ƠN SỦNG CHÚA là một quà tặng, hỡi các con, điều đó khó có được. Nhiều người tin rằng, bằng cách đi nhà thờ mỗi ngày Chúa Nhật, hay đi lễ mỗi ngày, là họ ở trong Ơn Sủng Chúa. Nhưng không phải là như vậy, hỡi các con, không, không phải như vậy.

Hôm nay, nhiều người phạm tội trọng mà vẫn đi Rước Lễ, và điều đó là sự xúc phạm lớn lao chống lại Thiên Chúa, chống lại Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ và Mẹ.

Mẹ sẽ giải thích cho các con những gì nhiều người tin tưởng, và ngay cả con cái Mẹ cũng tin, đó là, để được ở trong Ơn Sủng Chúa là đi lễ mỗi ngày Chúa Nhật. Nhưng không phải như vậy, bởi vì họ không hiểu được ý nghĩa thật của Ơn Sủng Chúa. Ở trong Ơn Sủng Chúa có nghĩa là không phạm tội trọng.

Nhiều người, ngay cả con cái Mẹ phạm tội ngoại tình. Họ là người ruồng bỏ người phối ngẫu hợp pháp để đi với người khác và tin rằng Chúa chấp nhận điều đó. Không, không phải như vậy.

Những người khác thì đi Rước Lễ khi không có làm phép hôn phối, nhưng sống như vợ lẽ hay nàng hầu với người khác, và đó là tội lỗi. Họ bỏ rơi con cái, họ sống vô tổ chức, họ trộm cướp nhưng không ai biết được; và họ tin rằng, bởi vì người ta không biết thì họ không có tội; nhưng đó là tội, họ đã phạm tội, bởi vì họ vi phạm Mười Ðiều Răn.

Cũng thế, những người phụ nữ, ngay cả khi đã có gia đình, lại phá thai, và với tội trọng đó trong lương tâm, họ vẫn đi lễ ngày Chúa Nhật. Cũng thế, có những người đi đến những nơi làm phiền lòng Chúa, nhưng vẫn bằng yên đi lễ ngày Chúa Nhật.

Các con đã thấy, đó là những gì Mẹ nói với các con, ngay cả khi có đi lễ ngày Chủ Nhật, các con không hẳn đã là sống trong Ơn Sủng Chúa, bởi vì nhiều người gạt tội lỗi của họ sang một bên, mà không nhận thức được rằng khi đi Rước Lễ là họ phạm tội “đáng chết,” và họ xúc phạm đến Ðấng mà họ rước, bởi vì linh hồn họ không sẵn sàng để đón nhận Chúa. Họ không nhận ra, hay họ không hiểu rằng họ phạm tội trọng, bởi vì họ không muốn thay đổi lối sống của họ. Và còn nhiều tội khác nữa mà người ta không muốn tin rằng đó là tội lỗi.

Nhiều người ham mê tiền bạc và muốn tìm kiếm thêm, thêm, và thêm, ngay cả gây đổ máu, ngay cả việc làm hại đến mạng sống của người khác. Và bằng cách đó, họ làm mất lòng Chúa rất nhiều, bởi vì họ đã không sống trong Tình Trạng Ơn Sủng.

Các linh mục con Mẹ đã thất bại trong việc cho các con của Mẹ và người ta biết rằng Tình Trạng Ơn Sủng không chỉ bao gồm việc đi lễ ngày Chúa Nhật, hay những ngày khác mà họ được dự lễ trong những ngày lễ quan trọng như đám cưới, sinh nhật 15 tuổi, Rửa Tội, và Rước Lễ Lần Ðầu. Và đây là lỗi lầm to lớn, bởi vì họ Rước Lễ không phải vì muốn Chúa ngự vào lòng nhưng vì muốn người ta thấy họ Rước Lễ, vì họ muốn trở nên giống như mọi người. Không, không điều đó không đúng.

Còn nhiều tội khác ngăn trở Ơn Sủng Chúa thấm nhập trong tâm hồn các con. Mẹ đã nói đến những gì thông thường nhất, nhưng còn nhiều tội khác nữa.

Các linh mục phải chỉ dạy điều này cho các con của Mẹ, để làm cho họ hiểu rằng, nếu một người phạm tội ngoại tình, không được Rước Lễ cho đến khi tội được tha. Một số linh mục làm điều đó, một số linh mục vẫn còn giảng dạy Giáo Lý của Con Chí Thánh Mẹ, nhưng hầu hết thì không. Và các ngài nói với người ta điều đó không sao cả, và họ vẫn có thể được Rước Lễ, và những điều đó không làm phiền lòng Chúa, Nhưng không, không phải như vậy.

Hỡi các con, các con phải ý thức rằng có những người làm như vậy, bởi vì họ không hiểu biết, hay bởi vì một số linh mục nói với họ rằng điều họ làm không sao cả, Hội Thánh chấp nhận như vậy. Nhưng không, không. Các con phải cẩn thận, bởi vì như Mẹ đã nói, Ơn Sủng là một món quà đặc biệt, một món quà đặc biệt, khi đó các con có đời sống siêu nhiên, nghĩa là đời sống tinh thần tràn đầy, khi đó người ta sống cho Chúa, và không sống cho đam mê, hay lạc thú, hay cho tất cả những gì dẫn các con đến việc phạm tội.

Vì thế Mẹ muốn đến để giải thích điều này cho các con, để các con hiểu rõ khi suy xét Ơn Sủng Chúa đích thật là gì.

Các con thân mến, như Mẹ đã nói trước đây, Ơn Sủng bao gồm món quà siêu nhiên, mà người có ơn đó thay đổi đời sống họ. Nếu anh ta có tội anh ta sẽ sửa sang lối sống. Nếu anh ta làm phiền lòng Chúa, anh ta sẽ chấm dứt. Nếu Chúa nói anh ta hãy theo Ngài, anh ta sẽ đi theo dù phải chịu đau khổ nhiều hơn, vì Ơn Sủng đã đụng chạm đến trái tim anh ta.

Các con thân mến, nhiều người chúc tụng rằng: “Giáng Sinh Vui Vẻ và Năm Mới Hạnh Phúc,” và ước muốn những khó khăn, vấn đề, hay đau khổ sẽ không đến, không có điều gì xấu, hay làm cho ai đau khổ cả, chỉ toàn là niềm vui, nụ cười và yến tiệc để thỏa mãn tâm hồn. Ðó không phải là hạnh phúc thật. Hỡi các con, hạnh phúc thật là sự lớn lên trong nhân đức nhờ Ơn Sủng Chúa, lớn lên trong sự trọn lành, trong hoa quả của Chúa Thánh Thần. Ngay cả khi tâm hồn đau khổ, ngay cả khi phải đối diện với những khó khăn hay vấn đề, mà các con vẫn có hạnh phúc, các con vẫn yên tĩnh và bình an, vì Ơn Sủng Chúa làm cho các con cảm thấy yên hàn, và sự bình an này không làm cho các con bối rối hay làm rối loạn sự hiểu biết của các con. Nhưng các con có được tất cả những gì người ta ao ước cho họ và cho mọi người. Và đó là sự thành đạt, như Mẹ đã nói, sự thành đạt trong nhân đức và lớn lên trong Ơn Sủng.

Nhiều người không hiểu được điều này, họ không hiểu, bởi vì họ tin rằng những điều này không phải là của họ; nhưng không. Ơn Thánh Hóa ở trong tầm tay của mỗi người muốn nhận lãnh nó. Nhưng các con phải xin, vì ơn này mất đi khi bởi hành vi kiêu ngạo. Bây giờ các con phải xin Ơn Thánh Hóa, để Ơn đó đến trong tâm hồn các con. Và một khi ở trong lòng các con, đó là Ơn Sủng Chúa, Ơn của Chính Chúa, hoạt động và cho biết đâu là con đường đích thật.

Vâng, hỡi các con. Mẹ muốn đến để dạy dỗ cho các con điều này, bởi vì Ơn Sủng không phải là những gì mà người ta thường nghĩ, không. Một vài thứ có được nhờ Ơn Thánh Hóa, và điều đó không giống như những món quà mà Thiên Chúa ban cho con cái Ngài, bởi vì những ơn đó gọi là đặc sủng và những ơn này không giống nhau. Ơn Sủng là duy nhất; đặc biệt; được ban cho những ai cầu xin, và ước ao đạt đến trọn lành, để được hạnh phúc, và vui mừng luôn mãi.

Vâng, hỡi các con, Mẹ muốn cảnh cáo các con một điều quan trọng rằng các con phải biết phân biệt giữa cái này và cái khác, bởi vì người ta đã sai lầm. Người ta không muốn đi theo con đường đúng đắn, con đường Giáo Lý đích thật, bởi vì họ đã du nhập những giáo lý mới, không đề cập đến những chủ đề như Ơn Sủng, Nhân Ðức và Thiên Khiếu (gifts). Họ không nói về những điều này. Và vì thế các con của Mẹ đã nhầm lẫn, và tin rằng Chúa sẽ tha thứ cho họ khi họ chỉ cần nói: “Con muốn được ơn tha thứ.” Nhưng họ không thay đổi đời sống. Và nếu họ không thay đổi đời sống, thì không có sự hoán cải.

Ðiều này phải được làm sáng tỏ trong lòng các con, các con của Mẹ, bởi vì nhiều người đi Rước Lễ trong khi phạm tội trọng. Và đó là một việc xúc phạm đến Chúa rất nặng nề.

Các con nên tránh, các con nên học hỏi tất cả những việc này, để các con có thể giải thích cho người khác, để các con có thể chỉ dạy cho người khác thực tế, sự thật, các con nên làm điều này.

Các con thân mến, các con nên suy gẫm điều đó trong khi xưng tội, các con nên nói tất cả những điều này, tất cả tội lỗi, mà nhiều người không muốn xưng ra, vì họ xấu hổ, hay vì linh mục bây giờ nói với họ tất cả những điều đó chấp nhận được. Và linh mục không còn lo tìm kiếm ơn cứu rỗi cho các linh hồn nữa, họ không cứu chữa những người này, và điều đó thật nghiêm trọng. Các con phải bắt đầu ngay từ bây giờ, các con thân mến, và giải thích cho người ta, để họ biết khi nào họ ở trong Tình Trạng Ơn Sủng, và khi nào họ phạm tội trọng.

Nhiều người nói rằng họ không thể thay đổi lối sống. Nhưng nếu họ không thay đổi lối sống, họ sẽ không được Ơn Sủng. Và ngay cả khi họ đi dự Lễ và Rước Lễ, tội của họ vẫn còn, bởi vì họ không vâng lời.

Bây giờ các con thấy nhiều người đi dự Lễ, và họ sắp hàng đi Rước Lễ, với những người không được thánh hiến phân phát Bánh Thánh. Và chính họ cũng phạm tội trọng, bởi vì có người ngoại tình, có người trộn cắp, người khác giết người, nói dối, tham lam của cải của người khác. Và đó là việc vi phạm Mười Ðiều Răn. Người ta phải biết điều đó, để Chúa có thể ban Ơn. Các con phải, các con phải thật sự suy gẫm điều này.

Nếu một người làm điều đó vì không hiểu biết, anh ta cần được chỉ bảo, để đừng mắc phải sai lầm này.

Các con linh mục của Mẹ không được cho phép quý ông và bà mắc tội trọng cầm Bánh Lễ và phân phát cho người khác. Người ta không thấy được lòng người, nhưng Chúa thấy, Chúa thấy trong lòng người ta, ngay cả những tư tưởng kín đáo nhất, và biết được người ta tiến đến bàn thờ trong tình trạng nào.

Vì thế, hỡi các con, các con nên chỉ dạy cho người khác, ai nghe lời Mẹ, chỉ dạy cho người khác, chỉ cho họ ở trong Tình Trạng Ơn Sủng là gì, và ở trong Tình Trạng mắc Tội Trọng là gì, bởi vì bây giờ người ta không xem đó là việc quan trọng nữa, họ không xem đó là việc quan trọng nữa.

Và tâm hồn Mẹ đau khổ, Trái Tim Mẹ than khóc, vì nhiều thiếu nữ, cả những em đã phá thai, cũng đi Rước Lễ. Và các em Rước Lễ, để đừng ai biết những gì các em đã làm. Các con biết rằng phá thai là một tội trọng. Bởi vậy các con phải chỉ dạy cho những em còn lại, và nói với các em rằng ai phạm tội trọng phải đi xưng tội, phải xưng tội nên, rồi mới được đi Rước Lễ.

Các con linh mục của Mẹ không còn bận tâm đến điều đó nữa. Và nhiều, nhiều người đàn ông sống liên tục trong tình trạng suy đồi như đồng tính luyến ái, và đàn bà đồng tính cũng xúc phạm đến Chúa bằng việc Rước Lễ. Và điều này không nên làm.

Tất cả những việc này làm cho Hội Thánh sụp đổ. Hội Thánh đang đi đến sụp đổ, bởi vì các con linh mục không giảng dạy sự thật cho các con của Mẹ, để họ học hỏi và biết được mình đang làm gì, để họ hiểu được những lỗi lầm của mình.

Linh mục chấp nhận tất cả mọi người, ngay cả khi họ giống như vậy. Và Mẹ lập lại rằng điều đó không thể được, bởi vì đó là cho phép Ma Quỷ khai triển thêm, thêm và thêm nữa vào trong Hội Thánh bởi vì những việc phạm sự thánh khi Rước Lễ, vốn xúc phạm và làm phiền lòng Chúa.

Thế giới sẽ thấy Cơn Thịnh Nộ của Chúa. Và họ sẽ thấy, bởi vì tội lỗi của loài người than khóc thấu trời, và con người, mặc cho biến cố Mẹ và Chúa Giêsu đến hết lần này sang lần khác, năm này sang năm khác, để nói với họ, để chỉ dạy họ những gì họ nên làm, và họ đã không làm như vậy. Nhưng họ sẽ hiểu, khi thấy những việc xảy đến bằng chính mắt mình, họ sẽ hiểu được rằng họ nên vâng lời, và họ đã không chịu.

Các con thân mến, sẽ đến ngày các nhà thờ bị đóng cửa, và các con sẽ không tìm được một linh mục tốt để giải tội, như thế các con sẽ không được Ơn Thánh Hóa, Ơn mang lại những món quà, nhân đức, và hoa quả của Chúa Thánh Thần. Không có những món quà và hoa quả của Thần Khí, các con không thể sống sót trong trận chiến chống lại tên ngụy Kitô.

Vâng, các con thân mến, Mẹ nói với các con qua mọi thời đại. Mẹ không mệt mỏi, và Mẹ sẽ tiếp tục nói với các con. Mẹ ban thông điệp của Tình Yêu và Sự Sống, nhưng con cái Mẹ không muốn nghe lời Mẹ. Các con không muốn nghe những điều mà vì muốn cứu các con Mẹ đã đến, để các con có thể ẩn náu dưới Áo Choàng của Mẹ, để ma quỷ không với tới các con được. Các con phải thay đổi lối sống, phải có được Ơn Sủng Chúa, Ơn Sủng Chúa, để các con không bị nhầm lẫn. Hỡi các con, các con nên chuẩn bị, bởi vì thời kỳ Ðau Khổ Lớn Lao đã đến gần, và các con sẽ thấy và khóc vì sợ hãi, bởi vì tất cả những ai không sống trong Tình Trạng ơn Sủng sẽ chết, hãy lắng nghe, sẽ chết.

Mẹ đã và đang đến để nói với các con điều này, để các con hiểu thật những gì Chúa đòi hỏi.

Các con thân mến, ai nghe điều này, nên nói cho người khác, chỉ dạy cho họ, để họ không thể nói là họ không được cảnh cáo, để họ không thể nói là họ không biết, bởi vì trong thời kỳ khó khăn cực kỳ đến, nhiều người sẽ không thể đi xưng tội, hay đi nhà thờ, bởi vì đó là thời gian Mẹ đã luôn luôn nói về nó trong tất cả những cuộc Hiện Ra và qua nhiều tiên tri của Mẹ, rằng sẽ có một thời kỳ mà lúc đó thế giới sẽ ở trong tay của tên ngụy Kitô. Và những nhà thờ vẫn còn mở cửa sẽ thờ lạy hắn. Và tất cả những ai có mặt trong những thánh lễ đều bị hư mất.

Vì lý do đó, hỡi các con, các con của Mẹ đang chuẩn bị cho thời kỳ này, bởi vì nơi chốn Thánh Thiện và những Ngôi Nhà của Thánh Charbel sẽ là nơi trú ẩn trong những ngày tăm tối. Và đừng quên rằng tất cả những ai ở dưới Áo Choàng bảo vệ của Mẹ sẽ được cứu, và tất cả những ai không ẩn náu dưới Áo Choàng Mẹ sẽ hư mất.

Vâng, hỡi các con, vì lý do đó mà lúc này Mẹ và Chúa Giêsu rất năng động, bởi vì Mẹ và Chúa Giêsu chuẩn bị cho con cái Mình. Mẹ và Chúa Giêsu Ghi Dấu Thánh Giá lên các con, để khi quân ngụy Kitô đến, chúng không thể đánh dấu lên các con được, bởi vì ai ở dưới Áo Choàng Mẹ, Mẹ sẽ không để họ rơi vào tay tên ngụy Kitô. Các con phải hiểu điều này, và giải thích cho người khác, để họ biết rằng họ đang ở trong tình trạng nguy hiểm. Và nếu họ không vâng lời, họ sẽ chết.

Các con thân mến, Mẹ đã giải thích điều này bởi vì Mẹ muốn nói với các con rằng thế giới rất lộn xộn, và không biết chuyện gì đang xảy ra, và mỗi người đi mỗi ngả, không biết phải đi đâu.

Bây giờ, các con linh mục không bận tâm đến việc giảng dạy thế giới, và thế giới đang trên đường suy sụp. Nếu các con không chú ý đến lời Mẹ, các con cũng sẽ đi đến sự sụp đổ.

Vâng, hỡi các con, như một người Mẹ đầy yêu thương, Mẹ muốn nói với các con điều này, để các con biết rằng Ơn Sủng là một món quà thiêng liêng, đó là sự sống siêu nhiên, là đời sống tinh thần trong tất cả sự viên mãn của nó, khi linh hồn nhận ra Thiên Chúa của nó, là Con Thiên Chúa.

Ơn Sủng này sẽ giải thích cho các con, và khiến cho các con hiểu biết, bởi vì đó là món quà thiêng liêng. Và điều đó có thể so sánh với những người thay đổi đời sống của họ.

Như thế các con có thể hiểu, Mẹ sẽ giải thích một cách đơn giản ý nghĩa của việc các con có được Ơn Thánh Hóa.

Ơn Sủng đổ đầy trong các con ánh sáng, làm cho các con chiếu sáng, làm cho các con có được sự thật, làm cho các con đi theo Thiên Chúa thật. Giống như một cây sinh trái. Người ta biết đó là cây cam vì nó sinh ra cam, và không kinh ngạc, bởi vì nó bình thường. Nhưng nếu cây cam sinh ra quả táo thì nó trở nên phi thường. Và người ta sẽ hỏi rằng: “Làm sao việc này xảy ra được?” Ðây là điều người ta không hiểu được.

Hỡi các con, Ơn Sủng là điều gì đó siêu tự nhiên trong các con. Ðiều gì đó biến đổi các con thành con người khác. Làm cho các con cảm nhận và hành động theo một cách thức khác, khác với những gì các con làm trước đây. Và đây là con đường thánh hóa, con đường hoàn thiện.

Vậy, hỡi các con, Mẹ muốn các con suy niệm điều này, Mẹ muốn các con biết rằng Ơn Sủng không chỉ bao gồm việc đi dự Lễ, và Rước Lễ… và chỉ có thế, không. Ý nghĩa chính là sự biến đổi của chính các con, trở nên người luôn luôn theo Chúa, nhận ra Thiên Chúa thật và vâng lời Ngài. Ðó là Ơn Sủng. Nghĩa là Chúa Giêsu đã ngự trong lòng các con, Ngài đã sinh ra trong các con.

Ðó là Ơn Thánh Hóa. Thật khó khăn cho nhiều người để có được ơn đó, bởi vì nó có nghĩa là người đó phải nhận ra tội lỗi của họ, ước muốn tránh khỏi chúng, và loại trừ chúng, như thế là Ơn Sủng, như thế Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ sẽ sinh ra trong lòng họ, và họ hiến dâng trái tim cho Chúa, như một máng cỏ nhỏ bé, để Chúa Kitô có thể sống động trong đó. Nhưng tâm hồn đó phải trong sạch và đầy tình yêu, để Ngài được ấm cúng (comfortable) ở đó.

Vậy, Hỡi các con, Mẹ muốn các con suy gẫm điều này, suy gẫm những thông điệp của Mẹ, thực hành, và giảng dạy cho những người khác.

Bây giờ Mẹ sẽ chúc lành cho những Chuỗi Ảnh, tất cả những hoa hồng, tất cả những ảnh tượng, để giúp các con trong thời kỳ tăm tối sắp tới, và ngày đó rất gần. Mẹ chúc lành cho những Chuỗi Ảnh, Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Ước gì chúng sẽ được dùng để bảo vệ, cứu độ, chữa lành các con.

Vậy, các con thân mến, Mẹ sẽ chờ đợi các con đến lần họp tới, các con sẽ không nghe Mẹ, nhưng Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ. Ngài sẽ tiếp tục giảng dạy cho các con tất cả những gì các con cần biết để theo Chúa. Mẹ sẽ luôn luôn hiện diện, nhưng Con Chí Thánh Mẹ là Ðấng sẽ nói.

Vậy, hỡi các con thân mến, Mẹ chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin cho Ơn Sủng thấm nhuần trong tâm hồn các con, và bình an ở lại trong các con.

Thông Điệp 07: KINH THÁNH

Guatemala ngày 10 tháng 2 năm 1989

THÔNG ÐIỆP SỐ 7

NGÀY ÐỀN TẠ

THÔNG ÐIỆP CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ
BAN CHO NHÂN LOẠI
QUA NỮ TU GUADALUPE

Các con yêu dấu, Cha chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Các con yêu dấu, Chúa Giêsu thành Nazareth, Con của Ðức Trinh Nữ Maria, Thiên Chúa của Tình Yêu,
Ðấng chịu chết và đóng đinh trên Thánh Giá vì yêu thương các con, đang nói với các con đây.

Các con thân mến, hôm nay Cha đến để giảng dạy cho các con như luôn luôn. Như các con đã biết, bây giờ Cha làm điều này, hôm nay Cha giảng dạy cho các con, để sự lầm lạc và bóng tối đang ngự trị trên thế giới không đụng chạm đến các con được. Vậy, hỡi các con thân mến, hôm nay Cha nói về sách thánh, cuốn sách mà qua nhiều năm và nhiều thời đại đã được bàn cãi mà không hiểu được. Ðó là cuốn sách KINH THÁNH.

Vậy, các con thân mến, như các con đã biết, Cha đến để giảng dạy cho các con, để các con học hỏi, để các con hiểu biết những gì sẽ xảy ra trong thời kỳ cuối và những gì đang đến.

Hỡi các con, sách Kinh Thánh là cuốn sách gây nhiều nhầm lẫn, gây nhiều khó khăn cho các con của Cha, bởi vì các con không hiểu nó. Cuốn sách này được viết nhờ sự linh ứng của Chúa Thánh Thần, bởi vì cuốn sách này chứa đựng Lời Chúa, trong đó có tất cả mọi sự mà Ngài muốn con cái Ngài học hỏi, và hiểu biết. Nó đầy dẫy sự khó khăn và dạy cho con người rằng, để hiểu được cuốn sách này, anh ta phải đọc trong tư thế quỳ gối, nói cách khác là với sự khiêm nhường.

Bất cứ ai đến với sách Kinh Thánh với ước muốn duy nhất là để có thêm kiến thức, để khoe khoang với gia đình và bạn bè rằng anh ta đã đọc Kinh Thánh, sẽ không gặt hái được kết quả. Chỉ có những người đến với cuốn sách này với sự khiêm nhường và đơn sơ, và chỉ với ước muốn được biết Cha, được hiểu biết Cuộc Ðời của Chúa và để hiểu biết Lời Ngài sẽ gặt được hoa quả; bởi vì khi biết Ngài, anh ta sẽ yêu mến Ngài. Chỉ có những ai đến với cuốn sách này với mục đích đó mới tìm được sự khôn ngoan ẩn giấu trong đó. Nhưng những ai đến với cuốn sách này chỉ để khoe khoang sẽ không gặt hái được kết quả, và Lời Chúa sẽ không được bày tỏ cho họ; bởi vì để đọc cuốn sách này một người cần sự khiêm nhường và thật sự ước muốn hiểu biết Cha.

Bây giờ Cha đang nói về cuốn sách đó, hỡi các con, vì Lễ Phục Sinh đang đến. Chúng ta đang ở trong mùa chay và những ngày này là những ngày thuận lợi để đọc Kinh Thánh, để các con thấm nhuần kiến thức của tất cả những gì chứa đựng trong đó: Có những kho tàng ẩn giấu trong cuốn Kinh Thánh mà chưa được bày tỏ cho thế giới.

Các con nói rằng tất cả những lời tiên tri đã được ứng nghiệm, tất cả đã được ứng nghiệm và không còn gì mới để xem thấy nữa, và điều đó không đúng. Các con thân yêu, một số lời tiên tri trong Kinh Thánh đã ứng nghiệm, nhưng nhiều điều hơn nữa sẽ được ứng nghiệm trong thời nay. Mắt các con sẽ thấy những lời tiên tri mà nhiều người tin rằng đã chết và đã bị chôn vùi đã không chết và bị chôn vùi, nhưng chính lúc này đây những lời tiên tri đó sẽ được ứng nghiệm.

Nhiều người nói rằng sách Kinh Thánh đã hoàn toàn ứng nghiệm, và Cha nói trong Kinh Thánh rằng Cha sẽ đến lần thứ hai trên thế giới, và họ không chấp nhận điều đó, họ không muốn thấy rằng khi làm việc đó họ đã ngăn cản Lời Chúa. Họ không nghiên cứu cuốn sách này đúng đắn, mặc dầu vậy, sách Kinh Thánh sẽ được ứng nghiệm. Nhiều người tin rằng những lời tiên tri đã lỗi thời và không ai nói về nó nữa; nhưng những lời tiên tri đang ứng nghiệm vào chính lúc này, trong thời buổi của chúng ta, khi những lời tiên tri sẽ trở thành hiện thực.

Trong những năm qua, trong những kỷ nguyên khác, mọi người đều tin rằng chỉ có Sách Khải Huyền là cuốn sẽ được ứng nghiệm, nhưng không phải như vậy. Trọn bộ Kinh Thánh tiên đoán từ thuở tạo thiên lập địa cho đến thời tận cùng, mà trong thời nay đang được ứng nghiệm. Tất cả những lời tiên tri nói rõ điều đó, nhưng nhiều người nhắm mắt và không muốn lắng nghe. Họ không muốn hiểu rằng cuốn sách này luôn luôn cập nhật, và cuốn sách này nói về quá khứ, hiện tại, tương lai và mãi mãi, bởi vì đó là Lời Chúa, và Lời Chúa thì luôn luôn sống động, bởi vì Cha đã nói trong Kinh Thánh: “Trời đất này rồi sẽ qua đi, nhưng Lời Cha nói sẽ không bao giờ qua.” Chúng sẽ không qua đi, bởi vì mọi sự, mọi sự từ đầu đến cuối, sẽ được ứng nghiệm.

Phúc cho những ai giặt áo trong Máu Cha, bởi vì Cha là khởi nguyên và là tận cùng, và các con phải chuẩn bị để có quyền đến bên Cây Sự Sống, để có thể vào Thành đô Thánh Thiện đã đến rất gần các con.

Hãy xem đây, Cha nói với các con điều này, bởi vì nó rất quan trọng. Hãy xem đây, Cha đến để ban thưởng cho mỗi người tùy theo việc làm tốt của họ, tùy theo những gì họ đã làm trong cuộc du hành ngắn ngủi trong cuộc sống, trên thế giới, không khác hơn một nơi ở trọ, vì đó không phải là đất của các con, đó chỉ là nơi tạm bợ, các con chỉ là khách lữ hành; bởi vì nhà của các con là Thiên Ðàng và các con phải đến đó. Mục tiêu của các con là đến đó, bởi vì Cha đã dọn sẵn cho tất cả các con những ai theo Cha, cho tất cả những ai tin Cha, được ở trên Thiên Ðàng, nơi các con sẽ sống luôn mãi với Cha.

Nhưng các con phải hiểu, các con phải biết rằng các con chỉ ở nơi đây tạm thời; ở đây các con phải hy sinh, các con phải chiến đấu để vào được Nước Trời, nơi mà vì nó các con bị xã hội ruồng bỏ. Nơi chốn các con ở là Thiên Ðàng, đó là điều mà cả thế giới phải hiểu, hỡi các con, hãy hiểu biết rằng trái đất chỉ là nơi thử thách để xem các con sẽ được đến Nước Trời, nơi Thành Ðô Thánh Thiện hay xuống Hỏa Ngục. Ðó là tùy thuộc vào các con, các con tự quyết định về việc này, tất cả nằm trong tay các con, tất cả ở trong lòng các con.

Nếu các con đi theo sự thiện, nếu các con theo Cha, các con sẽ có Thiên Ðàng; nhưng nếu các con không theo Cha, nếu các con cứng lòng và tin rằng trái đất và thế giới là Vương Quốc của Chúa, các con sẽ không được lên Thiên Ðàng, bởi vì như Cha đã nói với các con trong Kinh Thánh, Nước Cha không thuộc về thế gian này. Vì thế các con phải chiến đấu để vào được Nước Trời, nơi Cha đã dọn sẵn nơi cư ngụ tuyệt vời cho các con. Nhưng các con phải muốn đến đó, và các con phải hiểu rằng thế giới này chỉ là nơi để đi qua, các con chỉ đi qua để đến Thiên Ðàng, nơi các con sẽ ở cùng Ðức Chúa Cha Hằng Hữu, Ba Ngôi Thiên Chúa, Ðức Mẹ, các Thiên Thần, các Thánh và Cha. Các con phải phấn đấu để vào con đường hẹp dẫn các con đến nơi chốn vĩnh cửu tuyệt vời và tràn đầy niềm vui. Những con đường rộng, hỡi các con, sẽ dẫn các con đến sự hủy diệt, nhưng con đường hẹp sẽ đưa các con đến Thiên Ðàng.

Hỡi các con, Cha muốn các con hiểu rằng Kinh Thánh là một cuốn sách, do Cha để lại với Lời Cha được viết trong đó, để tất cả những ai vâng lời và đi theo nó, để tất cả những ai yêu mến sự thật và chân lý, để tất cả những ai thật sự muốn, có thể về Nước Trời, chính là Thiên Ðàng. Ðừng quên điều đó, hỡi các con, đừng quên điều đó.

Hãy vâng lời Ðức Mẹ, hãy vâng lời Người. Mẹ lại Hiện Ra lần nữa. Cha cũng Hiện Ra. Cha có những đòi hỏi, những đòi hỏi khẩn cấp, để các con hiểu rằng các con đang ở trong tình trạng nguy hiểm và các con phải bước đi trên con đường hẹp, con đường trọn lành, con đường chông gai, mà sau này sẽ trở nên hoa hồng và rồi các con sẽ được hạnh phúc vĩnh cửu.

Chúng ta đang ở trong mùa chay, và Cha muốn các con suy niệm những điều này. Hãy đọc Kinh Thánh, đọc về cuộc khổ nạn của Cha, tại sao Cha đã chết, tại sao Cha đã Hy Sinh cho các con. Ðọc, suy niệm và thống hối, và khiêm nhường xin Chúa Thánh Thần đến, và Ngài sẽ đến để soi sáng các con và nói với các con những gì các con phải biết về những ngày khắc nghiệt và khó khăn này, những ngày sẽ trở nên khắc nghiệt hơn, khó khăn hơn và tối tăm hơn.

Vì thế các con phải bước trên con đường hẹp, các con phải suy niệm Lời Cha trong Kinh Thánh; nhưng phải làm điều đó đúng đắn, không phải như nhiều người trong các con bây giờ bắt chước những người Thệ Phản, họ giải thích Kinh Thánh theo như nhu cầu của họ. Và các con không nên làm như vậy. Các con phải nhớ rằng cuốn sách này đầy dẫy những khó khăn cho con người, bởi vì các con không thể tiếp cận nó như vậy, nhưng chỉ với tình yêu, với sự khiêm nhường và với ước muốn chân thật là được hiểu biết Lời Cha, để hiểu biết Cha tốt hơn qua những ý nghĩa trong cuốn sách này.

Nhưng các con phải được sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, bởi vì nếu các con đọc như những người Thệ Phản làm, họ giải thích theo tầm nhìn của họ, và họ chỉ thấy những gì thuận lợi cho họ, và đó là điều nguy hiểm, rất nguy hiểm, vì đó là cạm bẫy ma quỷ dùng để lừa dối các con. Vì thế các con phải cảnh giác, rất cảnh giác. Và khi tiếp cận cuốn sách này, các con phải làm như Cha nói ở trên, với lòng ăn năn và khiêm nhường, đầy tình yêu và khiêm nhường, để Chúa Thánh Thần sẽ đến và soi sáng các con và ban cho các con trí khôn để hiểu được cuốn sách tuyệt vời này, vốn đầy sự khó khăn không thể hiểu được nếu Chúa không ban những Ơn cần thiết.

Hãy xem xét điều này, hãy chú trọng đến điều này, suy niệm cuộc Khổ Nạn của Cha, suy niệm theo Kinh Thánh, suy niệm tất cả những điều này, và các con sẽ thấy từng chút từng chút một Chúa Thánh Thần sẽ xuyên thấu trong tâm trí và tâm hồn các con, và Ngài sẽ làm cho các con hiểu thấu mọi sự mà hiện nay các con không hiểu.

Các con thân mến, trong thời gian sắp tới khi gặp những khó khăn như vậy, bấy giờ nhiều người tìm hiểu Kinh Thánh, sẽ được Cha bày tỏ.

Sẽ đến một lúc cuốn sách này sẽ được hiểu biết như nó nên được hiểu biết và cả thế giới sẽ thấy những lời tiên tri mà nó chứa đựng trong đó. Nhiều lời tiên tri đã được ứng nghiệm, nhưng nhiều điều đang xảy ra và sẽ được ứng nghiệm trong thời kỳ cuối. Vì thế Cha sẽ nói: “Phúc cho ai giặt áo mình trong Máu Cha, và có được Lòng Thương Xót.”

Cuốn sách này chứa đựng nhiều lời tiên tri sẽ được ứng nghiệm trong lúc này khi nói rằng: “Những ai thêm vào những lời của con người thay vào Lời Chúa sẽ chịu tất cả những tai họa được viết trong đó. Và tất cả những ai bớt bất kỳ Lời nào của Cha, những ai lấy đi cuốn sách đã được viết ở đây hay những ai xuyên tạc , bóp méo Lời Cha, phần của họ nơi Cây Sự Sống cũng sẽ bị lấy đi khỏi họ, và họ sẽ không đến được nơi Thành Ðô Thánh Thiện, là Nước Thiên Ðàng.” Tất cả sẽ được ứng nghiệm.

Như các con có thể thấy, người ta đã thay đổi sách Kinh Thánh, người ta đã sửa đổi nó theo ý muốn và theo lối suy nghĩ của họ. Họ tin rằng những gì được nói sẽ không xảy ra và vì thế mà họ thay đổi sách Kinh Thánh, họ đã làm những gì họ muốn với cuốn sách này. Nhưng đúng ra họ phải tôn trọng cuốn Kinh Thánh, bởi vì đó là Lời của Chúa.

Nhiều người đã biến cuốn Kinh Thánh thành một cuốn sách không còn phần thứ nhất như nó phải bao gồm. Nó đã bị thay đổi và vì thế mà con cái Cha không hiểu những gì họ đang đọc, bởi vì các con đã làm sai lạc Lời Chúa. Nhưng hình phạt đang đến, hình phạt dành cho họ đang đến trước cửa, và nhiều người sẽ hối tiếc và than khóc, bởi vì họ đã dám thay đổi Lời Chúa, và thay đổi nó bằng lời của con người. Tất cả đang đến, hỡi các con, tất cả những điều này và tất cả những ai thay đổi hay bỏ sót Lời trong Kinh Thánh sẽ bị xét xử nghiêm khắc, rất nghiêm khắc.

Ðó là lý do tại sao Cha muốn nói với các con về cuốn sách này, bởi vì nó đã bị phân phối rộng rãi và đã tràn lan với những sai lầm nặng nề và gây nhiều thiệt hại cho các con, nhiều thiệt hại.

Cha muốn các con cảnh giác và thấy rằng cuốn Kinh Thánh có vẻ đúng đắn bây giờ không đúng. Nó sai lầm, người ta đã thay đổi Lời Cha bằng lời của con người. Bây giờ, nếu các con muốn suy gẫm đầy đủ những gì đã được trình bày trong cuốn sách Kinh Thánh nguyên thủy, các con phải tìm những bản cũ, những bản cũ khó tìm, nhưng các con phải làm điều đó, các con phải tìm cuốn Kinh Thánh cũ, bởi vì đó là bản duy nhất không sai lạc giống như những bản mới. Sách Kinh Thánh được in bây giờ không đúng bởi vì có nhiều chỗ mập mờ rối rắm (confusion) đối với các con.

Các con phải cẩn thận về việc này, các con phải cẩn thận. Vâng, hỡi các con, Cha muốn nói về điều này, bởi vì nó rất quan trọng, rất quan trọng trên thế giới bây giờ. Như các con có thể thấy, trong Hội Thánh có những người tự gọi là Canh Tân Ðặc Sủng. Họ đã lấy đi và thêm vào Kinh Thánh theo sở thích mà không thật sự hiểu họ đang đọc những gì và những ai tiếp cận sách Kinh Thánh giống như vậy sẽ không gặt hái được kết quả gì cả.

Cha nói điều này vì nhiều người tin rằng với trí khôn của họ và quyền tự do giải thích, họ biết được Kinh Thánh nói gì; và điều đó không phải. Nếu một người không được hướng dẫn để hiểu những khó khăn trong Kinh Thánh, người đó sẽ không gặt hái được kết quả.

Hãy cẩn thận, hỡi các con, hãy cẩn thận, và đừng làm như những người tự gọi họ là Canh Tân Ðặc Sủng (Charismatics) đang làm đối với Kinh Thánh, họ làm tổn hại cho sách Kinh Thánh nặng nề. Họ đã bóp méo nó, thay đổi nó, và hủy diệt nó. Bằng việc này, họ đã hủy diệt các con, những người con thật của Cha. Vì thế nếu các con muốn gặt hái được kết quả từ sách Kinh Thánh, vốn được linh ứng bởi Chúa Thánh Thần, các con phải dùng bản cũ (old editions), không phải cuốn mới, bởi vì cuốn sách mới có những sai lầm và chúng có những sai lầm nghiêm trọng, sai lầm nghiêm trọng, hỡi các con.

Vậy hỡi các con, các con phải cảnh giác và nói với người ta rằng tốt hơn là đừng đọc Kinh Thánh, bởi vì nếu họ bị lẫn lộn khi đọc Kinh Thánh, thì tốt hơn là đừng đọc. Nhưng họ nên cố gắng có được những cuốn Kinh Thánh mà Lời Cha còn đúng, đúng với tất cả những gì được viết do Cha truyền lại để được cứu rỗi, để được soi sáng, để được hiểu biết.

Nhưng các con linh mục không cẩn thận về việc này và Ma Quỷ đã khởi sự, và hắn đã khiến cho người ta thay đổi Lời Chúa như hắn, Ma Quỷ, muốn. Và Kinh Thánh không được thay đổi vì, như Cha đã nói với các con, những lời tiên tri đã gần được ứng nghiệm, và nếu như Kinh Thánh sai lạc, nó sẽ cung cấp những tin tức sai, và các con không hiểu được điều này. Những ai đọc trong Kinh Thánh mà Lời Cha truyền lại rằng Cha sẽ đến Lần Thứ Hai và khước từ đó là sự thật, và họ nói rằng Cha sẽ không đến. Các con có thấy sự sai lầm của họ không?

Ðó là lý do khiến Cha nói rằng các con phải thật cẩn thận, vì sự sai lầm và kiêu hãnh đã được giới thiệu với các con, và họ không muốn hiểu rằng Cha để lại Lời trong Kinh Thánh, rằng Cha sẽ đến Lần Thứ Hai. Ðiều đó được viết trong Kinh Thánh mà họ vẫn từ chối, họ không muốn chấp nhận nó. Nhưng ngày ấy sẽ đến và họ sẽ thấy Cha và họ sẽ hiểu được sai lầm của họ, nhưng vào ngày đó sẽ quá muộn.

Các con thân mến, vì thế Cha cho các con một thời gian để các con suy gẫm, để các con đến với nguồn của Lòng Thương Xót, của sự khôn ngoan để các con có thể chiến đấu bằng những vũ khí và sự hiểu biết này. Các con phải vâng theo những thông điệp của Ðức Mẹ và của Cha.

Hỡi các con, các con phải nhận ra rằng thời gian ấy gay go, tăm tối và khó khăn và sự dữ đang bắt đầu xâm nhập vào Hội Thánh và vì thế các con thay đổi Kinh Thánh. Họ đã thay đổi Kinh Thánh để thích ứng với những suy nghĩ của họ, mà không nhận ra rằng tất cả những hình phạt đã được báo trước cho những ai thay đổi và thêm vào những từ không đúng sự thật, và với những gì Cha truyền lại, sẽ bị phạt nặng nề, bởi vì họ đã khởi sự những sai lầm, bởi vì họ đã giúp cho tên ngụy Kitô gây bối rối cho các con của Cha hơn nữa.

Vậy, Các con thân mến, vì thế mà Cha muốn nói với các con hôm nay, vì các con phải chuẩn bị và các con phải hiểu biết mọi sự, mọi sự. Và trong những ngày sắp tới, các con phải ở trong Tình Trạng Ơn Sủng, các con phải suy niệm, các con phải nhận thức rằng Cha đang đến và Ðức Mẹ sẽ đến để giảng dạy các con, để các con hiểu biết và các con chuẩn bị sẵn sàng, để khi người ta nói với các con, các con sẽ biết ai là người nói sự thật và ai nói dối. Ðó là những gì Cha đã làm trong những tháng qua, Cha đã giảng dạy cho các con tất cả những điều này, để các con chuẩn bị sẵn sàng, khi thời giờ tới, các con sẽ biết phải làm gì và đi đâu, và như thế các con sẽ không lẫn lộn vì mọi sự, mọi sự đã được viết trong Kinh Thánh sẽ được ứng nghiệm từ đầu đến cuối, vì Cha lập lại, Cha là khởi nguyên và là tận cùng.

Cha mời gọi tất cả mọi người, một lời mời gọi yêu thương, một lời mời gọi cấp bách, bởi vì Cơn Thịnh Nộ của Chúa Cha Hằng Hữu đang đến gần mỗi ngày, nó đang đến gần và lòng các con sẽ đau đớn, khi các con thấy tất cả những thảm họa đang xảy ra và các con sẽ thấy chúng. Nhưng nếu các con ở dưới sự bảo vệ của Áo Choàng của Ðức Mẹ, các con sẽ không phải sợ hãi, bởi vì Chúa Thánh Thần sẽ giúp đỡ các con trong những ngày tăm tối và khó khăn. Các con sẽ xin Chúa Thánh Thần và cầu nguyện với Ngài và nài xin Ngài để Ngài đánh động tâm hồn và tâm trí của các con và xua tan bóng tối đang bủa bây các con.

Vâng, các con thân mến, vì thế mà Cha đã và đang đến để nói với các con rằng các con đang ở trong tình trạng nguy hiểm, các con phải ẩn náu dưới Áo Choàng bảo vệ của Mẹ.

Các con thấy ở tất cả những cuộc Hiện Ra, Chúa và Ðức Mẹ luôn luôn nói cùng một việc, rằng các con phải ở trong Tình Trạng Ơn Sủng, các con phải mang những Chuỗi Ảnh, vì khi ngày ấy tới, các con sẽ không tìm thấy chúng. Bởi vì mọi sự sẽ làm cho các con sợ hãi và các con sẽ tìm kiếm chúng, nhưng không thể tìm thấy.

Vì thế Cha nói với các con rằng các con phải chuẩn bị, Các con phải chuẩn bị những Chuỗi Ảnh, Nước Thánh, ảnh Tượng có làm phép, Thánh Giá Chuộc Tội, bởi vì nguy hiểm ở trước cửa nhà các con. Nhưng Cha cũng muốn các con chuẩn bị không những về vật chất, nhưng còn về tinh thần và điều này có nghĩa là, nếu các con đang sống trong tội trọng, các con phải thay đổi đời sống, các con phải đạt được Ơn Sủng ngay tức khắc, bởi vì ngày ấy sẽ đến với thế giới như một tên trộm và khi mọi người nói rằng họ đang bình an, thì những biến cố Cha đã báo trước cho các con ở nhiều nơi cho nhiều tiên tri sẽ xảy đến. Những gì được báo trước phải được ứng nghiệm, nhưng bây giờ, hỡi các con, những gì đã được báo trước, những thông điệp đang ở trước cửa, bây giờ chiếc đồng hồ trên Thiên Ðàng đang báo hiệu giờ cuối và chúng sẽ đến, hỡi các con, giống như tên trộm trong ban đêm và những ai không chuẩn bị sẽ chết. Nhiều thiên tai đang đến, hỡi các con, mắt các con sẽ thấy nhiều điều, nhiều sự đau buồn đang đến.

Vì thế như một Người Cha đầy yêu thương, Cha đã đến để báo trước cho các con, hãy cẩn thận, vì ngày ấy đã rất gần, rất gần, hãy cẩn thận, hãy cẩn thận.

Các con thân mến, bây giờ Cha sẽ chúc lành cho các Chuỗi Ảnh, Cha sẽ chúc lành cho những ảnh tượng, Chuỗi Ảnh, nước và hoa hồng (roses), để các con được bảo vệ trong những ngày sắp tới. Cha chúc lành cho tất cả những vật ở đây để chúng bảo vệ các con, cứu rỗi và chữa lành các con và bảo vệ các con trong những ngày khó khăn và ngày của Cơn Thịnh Nộ của Chúa sắp tới. Cha chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần.

Các con thân mến, như các con thấy, Cha không muốn làm các con hoảng sợ, nhưng muốn các con cảnh giác, bởi vì trong năm nay các con sẽ thấy nhiều việc, một số việc tuyệt diệu, những việc khác thì khủng khiếp, kinh dị khủng khiếp. Nhưng các con phải chuẩn bị, để sự dữ không đụng chạm đến các con và Ơn Sủng sẽ giúp các con chờ đón giờ Cha đến, trong thời gian rất gần, hỡi các con, rất gần. Chiếc đồng hồ trên Thiên Ðàng đang đếm giờ; vì thế, hỡi các con, Cha muốn báo trước với các con về điều đó, để các con bắt đầu chuẩn bị cho những biến cố đau thương đang đến và không đau buồn. Cũng vậy, các con thân mến, có nhiều điều đặc biệt khi những sự cố đau thương đến, hãy nài xin Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Ngài sẽ là người giúp đỡ các con trong cuộc chiến lớn lao này, trong những biến cố đau buồn này, những biến cố đã đến rất gần.

Vậy, các con thân mến, Cha muốn các con suy niệm trong Mùa Chay này; Cha muốn các con hiểu những ngày của thế giới và những ngày của tất cả nhân loại đang được đếm. Hãy sống một Mùa Chay thánh thiện để chuẩn bị cho ngày vĩ đại Ngày Chúa Ðến, Ðấng sẽ đến để xét xử dân Ngài và Ðấng sẽ đến rất sớm để thưởng công cho mỗi người tùy theo những việc làm của họ trong quãng đời ngắn ngủi trên dương thế.

Vậy, các con thân mến, hãy cầu nguyện nhiều, đừng quên Chuỗi Kinh Mân côi, hãy nài xin Lòng Thương Xót, nài xin sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, nài xin Ðức Mẹ đặt các con dưới Áo Choàng Bảo Vệ của Người, để các con chờ đợi Cha Ðến. Những ai không vâng lời sẽ chết.

Vậy, các con thân mến, Cha sẽ chờ đợi các con đến lần họp kế tiếp, lúc đó Ðức Mẹ sẽ nói, và ban cho các con những lời khuyên cho tất cả những ngày tăm tối đang đến. Nếu các con gặp khó khăn và không thể đến được, đừng lo lắng. Hãy nài xin như Cha đã nói với các con và cầu nguyện xin Lòng Thương Xót, bởi vì trong những ngày sắp tới, hỡi các con, thế giới sẽ bước vào cuộc Ðau Thương Vĩ Ðại.

Vậy, Các con thân mến, Cha sẽ chờ đợi các con trong lần họp sắp tới và Cha chúc lành cho các con tận đáy Thánh Tâm Cha, Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Ứơc gì bình an ở lại trong lòng các con.

*** Ghi chú: Sách Kinh Thánh tiếng Việt của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn xuất bản năm 1969 là sách cũ, có bán ở Nhà Sách Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Thông Điệp 08: VÂNG LỜI

Guatemala ngày 10 tháng 3 năm 1989

THÔNG ÐIỆP SỐ 8

NGÀY ÐỀN TẠ

THÔNG ÐIỆP CỦA ÐỨC TRINH NỮ MARIA,
MẸ THIÊN CHÚA BAN CHO NHÂN LOẠI QUA NỮ TU GUADALUPE

Các con yêu dấu, Mẹ chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Các con yêu dấu, Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, nói với các con.

Các con thân mến, Mẹ lại đến như luôn luôn, để liên lạc với các con, để giảng dạy các con, để bắt đầu nói với các con nhiều việc các con cần biết, bởi vì Người Mẹ Thiên Ðàng cần phải giảng dạy cho các con, những điều sẽ đem lại cho các con nhiều sự tốt lành, và sẽ đem các con đến đời sống vĩnh cửu, sẽ đem các con đến Thiên Ðàng.

Các con thân mến, như Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ đã nói, hôm nay Mẹ đến để nói với các con về nhiều chủ đề, rất quan trọng đối với các con, để các con có được Ánh Sáng, Ánh Sáng sẽ xua tan bóng tối vây quanh các con, bóng tối làm cho các con nhầm lẫn nhiều. Vâng, các con thân mến, đây là chủ đề hiện tại, đó là sự VÂNG LỜI.

Vâng, các con thân mến, như các con thấy, Mẹ luôn luôn nói về những chủ đề khác, và Con Chí Thánh Mẹ cũng làm như vậy, để các con có thể học hỏi, để các con thoát khỏi sự nhầm lẫn, để nó không đụng chạm đến tâm trí và tâm hồn các con.

Các con thân mến, như các con thấy Mùa Chay đang đến gần. Và nhiều người trong các con không nghĩ rằng Mùa Chay là những Ngày Thánh Thiện, là ngày các con tưởng nhớ cuộc Khổ Nạn và cái Chết của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, Ðấng chịu chết trên Thánh Giá vì yêu thương các con. Ngài chết để cứu các con khỏi Ma Quỷ. Nhưng nhiều người trong các con không hiểu được ý nghĩa của cái Chết của Ngài. Nhiều người không đặt đúng ý nghĩa của Những Ngày Thánh của Mùa Chay. Và họ tin rằng những ngày này là để đi du ngoạn, đi biển, đi chơi, những ngày nghỉ ngơi. Và họ suy nghĩ rất ít về Cuộc Khổ Nạn và Cái Chết của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ. Và một số người, như Mẹ đã nói với các con trong những thông điệp khác, giống như trong ngày Lễ Giáng Sinh và Năm Mới, đã chết trong những ngày này. Và nếu họ phạm tội trọng, họ sẽ không được lên Thiên Ðàng.

Ðây là điều Mẹ lập lại một lần nữa như người Mẹ đầy yêu thương. Mẹ không mệt mỏi để lập lại với các con rằng các con phải sống trong Ơn Sủng, bởi vì các con không biết ngày chết của các con sẽ đến như kẻ trộm, và các con sẽ không biết nếu trong ngày ấy, các con sẽ lên Thiên Ðàng hay xuống Hỏa Ngục. Và nếu cái chết đến với các con bất ngờ mà các con đang sống trong tội trọng, các con sẽ không có sự sống vĩnh cửu trên Thiên Ðàng, nhưng thay vào đó, chỉ là sự thống khổ và đau đớn trong Hỏa Ngục.

Nhiều người trong các con, các linh mục, đã khởi xướng những giáo lý xa lạ vào Hội Thánh. Các ngài đã quên giảng dạy cho các con rằng có Hỏa Ngục, Thiên Ðàng và Luyện Ngục tồn tại. Và các ngài không lo lắng cho các linh hồn nữa. Các ngài chỉ dạy về thân xác. Và nếu thân xác không biết đến những nhu cầu của linh hồn vào giờ chết, nó sẽ không sẵn sàng cho ngày đó.

Và điều này làm Mẹ đau khổ, làm Mẹ khóc, khi thấy các con không vâng lời khuyên của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ và Mẹ. Các con dùng những ngày trong Mùa Chay để đi nghỉ hè và tiếp tục ca hát, tiếp tục lối sống tội lỗi.

Các con thân mến. các con phải vâng lời Mẹ. Các con phải vâng lời, bởi vì linh hồn của các con đang ở trong tình trạng nguy hiểm. Mẹ luôn luôn lập lại điều đó, bởi vì Mẹ biết rằng các con đang ở trong tình trạng rất nguy hiểm. Trong thời gian đầy sự dữ, các con thân mến, thật là khủng khiếp. Nhiều biến cố đau thương đang đến, nhiều tai ương đang đến. Và nếu các con không sẵn sàng, các con sẽ chết.

Vâng, hỡi các con, Mẹ đến để nói với các con điều này, bởi vì nhiều người phạm sai lầm về Mùa Chay, về những Ngày Thánh Thiện này. Họ không tỏ lòng tôn trọng Chúa một cách chính đáng trong những ngày này. Và bằng cách đó, họ phạm tội thêm, họ làm thêm nhiều lỗi lầm khủng khiếp, và sự lầm lẫn trở nên lớn hơn và lớn hơn nữa.

Hỡi các con, các linh mục, đã không giúp Mẹ về việc này, và không giúp Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ bằng cách giảng dạy cho người ta những gì họ nên làm, không chỉ trong những Ngày Chay Thánh, nhưng trong mọi ngày trong đời sống các con phải nên giống như trong Tuần Thánh, trong Mùa Chay, luôn luôn sùng kính Cái Chết của Chúa Giêsu, bởi vì, qua Cái Chết của Ngài, Thiên Ðàng đang mở ra cho các con, để các con có được sự sống đời đời.

Vậy, các con thân mến, Mẹ đang nói về chủ đề Mùa Chay, bởi vì Mẹ muốn các con luôn luôn sẵn sàng, Mẹ muốn các con hiểu được ý nghĩa của những ngày này. Và Mẹ cũng muốn nói với các con một từ quan trọng, đó là “Vâng Lời.” Từ này làm thế giới sai lầm, cũng như các con của Mẹ, các linh mục đòi hỏi các con phải vâng lời các ngài, và vâng lời những giáo lý mà các ngài giới thiệu vào Hội Thánh. Các ngài đã khởi xướng những giáo lý mới, quên đi Giáo Lý Thánh Thiện, Giáo Lý duy nhất của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ. Và các ngài từ chối Lời Mẹ, làm tắt đi tiếng nói của Mẹ, các ngài chối bỏ những cuộc Hiện Ra của Mẹ, và buộc con cái Mẹ, qua việc vâng lời, không được tin vào Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ và Mẹ, Ðấng nói với các con qua những cuộc Hiện Ra, cuộc Hiện Ra không mới mẻ, chúng đã xảy ra qua mọi thời đại.

Mẹ đã luôn luôn liên lạc với con cái Mẹ, Mẹ luôn luôn ở với họ, để loan báo những mối nguy hiểm đang gần đến, để loan báo rằng các con phải luôn luôn vâng lời Chúa. Thời buổi này, hỡi các con, là thời buổi thật lộn xộn. Và Ma Quỷ thấy rằng các con không được cho biết ý nghĩa đúng đắn của từ này. Bây giờ các con của Mẹ, các linh mục, nếu một người trong các con không vâng lời các ngài, và tin vào những cuộc Hiện Ra, các ngài nói rằng anh ta không vâng lời, anh ta cứng đầu. Và bây giờ, hỡi các con, Mẹ muốn cảnh cáo các con về việc này, vì những ngày ấy gần đến, ngày mà các con của Mẹ nói rằng các con cứng đầu, bởi vì các con không vâng lời các ngài. Nhưng điều này không đúng. Trước khi vâng lời người ta, các con phải vâng lời Chúa.

Thế giới bây giờ quá lộn xộn nên gọi vâng lời là cứng đầu, và gọi cứng đầu là vâng lời. Các con có thấy mọi sự thật lộn xộn không? Vì thế mà Mẹ đến, và Con Mẹ cũng đến, để dạy dỗ các con, để trong tất cả sự lộn xộn này, các con được nhạy bén, và biết mình phải đi đâu, khi thời gian thống khổ đến.

Hãy nhớ rằng Kinh Thánh đã nói: “Nhiều tiên tri giả sẽ đến, chúng sẽ gây cho các con sự sai lầm,” và điều này, hỡi các con, đang ở đây. Nhiều người trong các con nghi ngờ những người tin vào những thông điệp của Mẹ và những người tin vào lời của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, và những ai tin vào những cuộc Hiện Ra, bởi vì đây là thời buổi xáo trộn.

Và Thiên Chúa Cha Hằng Hữu cho phép những điều này xảy ra, hỡi các con, để những lời tiên tri được ứng nghiệm, để chúng được ứng nghiệm, và cũng để tách rời lúa ra khỏi cỏ dại. Ðừng quên rằng Mùa Gặt đang đến. Hỡi các con, những ai là lúa, sẽ nghe tiếng Chúa. Thời giờ đang tới, hỡi các con, khi Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ sẽ ra lệnh cho lúa trên toàn thế giới được gặt, và tách rời khỏi cỏ dại. Cỏ dại sẽ bị thiêu đốt, nhưng lúa sẽ được đưa lên Thiên Ðàng.

Vì thế, mà những ngày đau thương đang chờ đón các con. Nhiều ngày thống khổ và những vấn đề đang đến, bởi vì những con cái thật của Mẹ sẽ đau đớn nhiều. Họ sẽ đau khổ, vì họ không thuộc về thế gian, họ sẽ không được chấp nhận bởi thế giới. Và đó là dấu chỉ cho các con.

Hãy nhìn xem các tiên tri, xem tất cả những ai chấp nhận những thông điệp của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ và của Mẹ bị khinh chê và lăng nhục. Chúng nhạo cười họ. Và những thông điệp bị cầm buộc trong sự khinh miệt, bởi vì, như Mẹ đã nói với các con, Vương Quốc của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ không thuộc về thế gian này. Và vì thế mà thế giới không nhận ra chúng. Vì thế mà cuộc chiến mạnh mẽ, mạnh mẽ. Và đó là dấu chỉ cho các con.

Nếu các con thuộc về thế gian, thế gian sẽ ở với các con, bởi vì thế gian ca tụng những gì thuộc về nó. Nhưng thế gian khinh miệt những gì không thuộc về nó. Và Vương Quốc của Chúa không thuộc về thế giới, bởi vì Vương Quốc của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ không thuộc về thế gian này.

Bởi thế những ngày ấy sẽ đến, khi đó thế gian sẽ hiểu, và biết rằng sự thật ở với Mẹ, ở nơi Ðức Trinh Nữ, nơi những cuộc Hiện Ra của Mẹ, nơi những cuộc Hiện Ra của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, và Chúa và Mẹ đã sai các con đi loan báo những thông điệp để cảnh báo, những thông điệp hòa bình và tình yêu, để các con hiểu rằng thời gian rất ngắn, rất ngắn, hỡi các con, rất ngắn.

Các con sẽ chứng kiến những việc này, chúng đang đến, chúng đang đến ở ngưỡng cửa, chúng đã xuất hiện, và các con phải sẵn sàng. Các con phải, như Mẹ đã nói với các con trong thông điệp trước, nài xin Chúa Thánh Thần, để thần khí sai lầm không lấn át các con, để thần khí sai lầm không giăng bắt các con. Mẹ đã đến với các con trong một thời gian dài để báo trước cho các con những việc này, bởi vì thời gian thật khủng khiếp, thời tận cùng đang đến gần, và tất cả cư dân trên trái đất sẽ thấy Công Lý của Thiên Chúa.

Tất cả những năm tháng này, tất cả thời gian này là thời gian ân sủng. Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ sẽ ban Lòng Thương Xót cho toàn thế giới. Nhưng nhiều người từ khước ơn ấy. Và thời gian ấy sẽ tới, khi thời kỳ ân sủng chấm dứt, để mở đường cho Công Lý. Tiếng nói của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ và của Mẹ sẽ lặng im để những lời tiên tri được ứng nghiệm. Ðó sẽ là dấu hiệu cho các con khi thời kỳ của những gì đã được tiên báo sẽ đến, thời kỳ ứng nghiệm những lời tiên tri, đã được tiên báo bởi nhiều tiên tri, và cũng nơi đây nơi chốn thánh thiện này đã nhận tiếng nói của Mẹ, đã nhận tiếng nói của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, và vâng lời Mẹ.

Các con thân mến, từ “Vâng Lời” rất quan trọng đối với các con. Các con phải vâng lời. Nhưng thời gian sắp tới khi đó các con sẽ không thể vâng lời người ta, nhưng chỉ vâng lời Chúa, bởi vì, nếu các con vâng lời Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ và Mẹ thì tên ngụy Kitô sẽ bắt các con. Các con phải ý thức điều này, các con thân mến. Các con phải nhận thức điều này trước tiên, các con phải vâng lời Chúa, và sau đó mới đến người ta, bởi vì trong lòng người ta nhiều sự dữ và dối trá, bởi vì họ không muốn vâng lời Con Chí Thánh Mẹ, bởi vì hỡi các con, các linh mục đã nổi loạn. Các ngài không muốn vâng lời. Các ngài không muốn hiểu rằng vâng lời Chúa là ơn cứu rỗi cho họ.

Hỡi các con, trong những ngày sắp tới, khi các con thấy, các con sẽ hiểu được tất cả những thông điệp Mẹ đã ban qua các tiên tri. Có nhiều sự lẫn lộn. Nhiều người không thấy ánh sáng, bởi vì họ đi theo những lạc thú, họ đi theo tội lỗi. Và hôm nay không ai muốn vâng lời Chúa.

Sẽ có một thời. Hãy đọc về thời đó, và thấy rằng các con của Mẹ như thế nào, Hội Thánh đi đến sự sụp đổ như thế nào, chính vì họ không muốn vâng lời Chúa Thánh Thần, Ðấng ra lệnh cho họ không được pha trộn giáo lý xa lạ, nghi thức xa lạ, với những gì mà Con Chí Thánh Mẹ đã truyền lại củng cố trong Hội Thánh của Ngài.

Các con có thể thấy các ngài đã tiêu diệt Hội Thánh như thế nào. Ngay cả những người con trung tín cũng bị các ngài hủy diệt. Và các ngài sẽ bị phạt nặng, bởi vì chẳng những các ngài không tin, các ngài còn ngăn cản người khác tin. Và điều đó làm cho tội lỗi tăng gấp đôi. Ðó là lý do, hỡi các con, Mẹ đến để cảnh giác các con về việc này. Các con phải nhận ra rằng linh hồn các con đang bị đe dọa, các con phải xử dụng khả năng phân định. Và các con phải phải biết đâu là sự dữ và đâu là sự tốt lành. Hỡi các con, các con phải luôn luôn vâng theo sự tốt lành. Các con phải luôn luôn vâng lời Chúa, bởi vì Chúa không bao giờ sai lầm, bởi vì Chúa không bao giờ lừa dối các con, bởi vì Chúa không cho phép linh hồn các con hư mất.

Trái lại, người ta là con người. Bản tính con người là đối tượng thay đổi và sửa đổi. Hôm nay họ có ý nghĩ này, ngày mai họ lại có ý khác. Như vậy, họ muốn người khác vâng lời họ. Nhưng những ai vâng theo sự dữ sẽ mất linh hồn.

Vì thế Mẹ đã đến để nói với các con điều này, vì điều đó rất quan trọng mà các con phải biết, để các con có thể chỉ dạy cho người khác, và nói cho họ biết rằng thời buổi này rất lộn xộn. Và thời giờ sắp tới sự lộn xộn sẽ nhiều hơn. Và chỉ có Chúa Thánh Thần mới có thể giúp các con phân định, và giúp các con hiểu được sự thật, và đi theo Chúa Kitô thật, Ðấng Thiên Sai thật, Thiên Chúa thật.

Hỡi các con, các con phải vâng lời Mẹ. Các con phải vâng lời, vì điều đó rất quan trọng, và thời giờ đang trở nên ngắn dần. Các con phải xử dụng trí khôn Chúa đặt để trong tâm hồn và trong trí óc các con. Các con phải dùng mọi khả năng và năng khiếu mà Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ đã ban cho các con, Ngài đã ban cho các con ơn cứu độ. Và các con phải xử dụng chúng đúng đắn, bởi vì trong ngày phán xét, Ngài sẽ hỏi các con tại sao các con đã không dùng trí khôn vì lợi ích của các con, và lợi ích cho người khác. Bây giờ, hỡi các con, các con phải nhìn xa, các con phải dùng khả năng phân định để biết ai đang lừa dối các con, và ai đang nói với các con sự thật.

Hỡi các con, như Mẹ đã nói với các con, có nhiều tiên tri giả. Và chúng sẽ nói: “Chúa ở đây, Ngài ở đây,” đừng nghe chúng, “Chúa ở đây, chúng ta có Ngài ở đây,” không, hỡi các con của Mẹ. Như thế sự lẫn lộn sẽ không diễn ra giữa con cái thật của Mẹ, một dấu hiệu lớn sẽ được ban cho các con. Khi Chúa Kitô, Ðấng Thiên Sai, Chúa Giêsu, mà không có Mẹ Ngài ở bên cạnh thì không phải là Chúa Kitô thật. Hãy nhìn kỹ dấu hiệu này. Nhiều người sẽ đến, và họ sẽ nói với các con Ngài ở đây, hãy tin Ngài, đó chính là Ngài. Nhưng không, hỡi các con, Mẹ sẽ cho các con một dấu hiệu thật, để các con không lẫn lộn. Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ của các con, sẽ nói cho các con biết ai là Chúa Kitô thật. Và Chúa Kitô thật là Ðấng đến với Mẹ Ngài, Ðấng không quên Mẹ Ngài hay không có Mẹ ở bên mình.

Ðó là lý do mà Ðức Chúa Cha Hằng Hữu đã để lại dấu chỉ này cho thế giới. Và đó là lý do khiến Mẹ trở nên một nhân vật quan trọng trong thời kỳ cuối, bởi vì Mẹ sẽ nghiền nát tên ngụy Kitô. Ðừng quên điều này. Mẹ sẽ nghiền nát Ðấng Thiên Sai giả. Mẹ sẽ nghiền nát đầu con rắn xưa.

Và đây sẽ là dấu hiệu thật cho các con, để các con hiểu rằng những con cái của Mẹ, những người được Mẹ sai đi, mang sự thật, và họ đi đúng đường, bởi vì Mẹ sẽ nói cho các con Ai là Ðấng Thiên Sai thật. Mẹ sẽ ra hiệu cho thế giới biết ai là người mà họ phải theo. Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ của các con, sẽ chỉ định đường lối, và các con sẽ không lẫn lộn.

Vì thế, như các con đã nghe, có nhiều cuộc Hiện Ra, không phải chỉ có ở đây, nhưng còn ở nhiều quốc gia khác, bởi vì đây là dấu hiệu cho các con của Mẹ đi theo Mẹ. Và bằng cách đi theo Mẹ, họ sẽ đi theo Thiên Chúa thật.

Hỡi các con, thời giờ đang đến, khi tên ngụy Kitô giả làm Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, và tất cả những ai không chuẩn bị sẽ bị lừa gạt. Vì thế mà Mẹ cho các con dấu hiệu này, vì Mẹ phải hiện diện để chiến đấu để bảo vệ con cái Mẹ, để chỉ đường lối cho các con, chỉ cho các con sự thật, chỉ cho các con con đường hẹp dẫn tới Thiên Ðàng.

Ðừng quên rằng con đường này là con đường thế giới không chấp nhận, bởi vì thế giới chọn con đường rộng, gồm những lạc thú, sự hưởng thụ, của cải, tất cả mọi thứ, và cứ thế mà họ đi. Trái lại, con đường hẹp đòi hỏi sự ăn năn, hy sinh, nước mắt và đau khổ, bởi vì trước tiên các con được ban cho Thánh Giá, và sau đó mới đến vinh quang.

Các con biết rằng điều này chính Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ đã làm, và Ngài là Người đầu tiên vâng lời Chúa Cha Hằng Hữu, và Ngài đã vâng lời cho đến chết. Các con phải noi theo gương ngài. Hãy vâng lời Ðức Chúa Cha như Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, vâng lời cho đến chết.

Ðó là điều Mẹ muốn nói với các con, rằng các con phải luôn luôn vâng lời. Các con phải vâng lời Chúa, lời của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, và lời Mẹ, nhờ đó, các con sẽ không bị lẫn lộn với những người đòi hỏi các con phải vâng lời một cách mù quáng. Và các con không phải làm như vậy, bởi vì họ sẽ dẫn các con đến sự hủy diệt, trên con đường rộng, con đường dẫn đến Hỏa Ngục.

Hỡi các con, vì thế các con phải thật cảnh giác, và các con phải nhớ tất cả những thông điệp trước đây mà Mẹ đã ban cho các con để được Ơn Thánh Hóa, và đặt mình trong tình trạng Ơn Sủng. Hãy nài xin sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần luôn luôn, bởi vì thời gian tăm tối đang đến gần, bởi vì thời gian gay go đã ở đây rồi. Và tất cả những ai không chuẩn bị, khi những đau thương tột đỉnh đến, các con sẽ không còn thì giờ để làm gì cả, bởi vì, hỡi các con, sẽ không còn có linh mục để các con có thể xin các ngài giúp đỡ. Sẽ không còn những linh mục thánh thiện, sẽ không còn linh mục nào có thể cho các con ơn tha tội, sẽ không còn linh mục tốt nữa. Và những linh mục còn lại sẽ rất lầm lạc, và các ngài bận rộn trong việc phục vụ ma quỷ và không giúp gì cho các con được.

Vì thế mà Mẹ lập đi lập lại một lần nữa. Và Mẹ không mỏi mệt khi lập đi lập lại, để các con hiểu rằng các con phải vâng lời, các con phải lắng nghe lời Chúa, và các con phải hành động. Các con không chỉ nghe thông điệp, nhưng các con phải thực hành. Hãy xin sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, và nài xin Lòng Thương Xót của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ.

Và như một hành động yêu thương dành cho Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, Mẹ muốn tất cả các con, tất cả các con, hãy nài xin Lòng Thương Xót của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, và bắt đầu một Tuần Cửu Nhật sùng kính Lòng Thương Xót, như nhiều người trong các con đã biết, bắt đầu vào Thứ Sáu Tuần Thánh và đó là Tuần Cửu Nhật cho tất cả những nhu cầu của thế giới, cho tất cả những nhu cầu của nhân loại, và cho các linh mục, tu sĩ, và các con, và cho tất cả những ai cần đến Lòng Thương Xót.

Như một Người Mẹ đầy Yêu Thương, Mẹ của các con, Mẹ đòi hỏi các con điều này, hãy nài xin Lòng Thương Xót của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ từ Thứ Sáu Tuần Thánh, để bóng tối không đụng chạm đến các con được. Các con phải làm điều đó ở nhà. Dựng một bàn thờ nhỏ, ở đó, cầu xin Tuần Cửu Nhật cho thế giới, cho mọi sự đang đến, cho tất cả những gì mà các con không hiểu được. Nhưng khi nhìn thấy chúng, các con sẽ hiểu biết rằng những đau thương thật lớn lao hỡi các con, và chúng sẽ làm cho tâm hồn và linh hồn của các con đau buồn.

Bởi thế, Mẹ muốn các con làm việc này. Vào Thứ Sáu Tuần Thánh, hãy bắt đầu Tuần Cửu Nhật, nài xin Lòng Thương Xót từ Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ và Mẹ. Mẹ sẽ có mặt ở những ngôi nhà đó, và sẽ ban tất cả những ơn cần thiết, Lòng Thương Xót của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, để khi thời gian tăm tối đến, các con có thể chống cự, và chờ đợi Ơn Chúa xuống, chờ một cách kiên nhẫn Cuộc Tái Lâm của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, đã đến gần.

Vâng, hỡi các con, các con phải cầu nguyện gấp đôi, bởi vì thế giới cần lời cầu nguyện. Thế giới cần lời cầu nguyện, sự sùng kính, sự hy sinh của các con, vì thời gian đã đến gần hơn, gần hơn, và gần hơn nữa. Và tất cả những ai không chuẩn bị sẽ chết.

Hỡi các con, các con phải cảnh giác, và phải canh chừng ngày đêm, bởi vì các con không biết lúc nào. Và thời điểm ấy đến như kẻ trộm, tất cả cư dân trên trái đất sẽ đau khổ. Họ sẽ than van và than khóc. Nhưng Mẹ sẽ bảo vệ những ai ở dưới Áo Choàng Mẹ, Mẹ sẽ săn sóc họ, Mẹ sẽ giúp đỡ họ đứng vững trong những Biến Cố Ðau Thương Lớn Lao đang đến trên thế giới.

Hỡi các con, như vậy các con phải vâng lời Mẹ và thực hành. Và phải xin Chúa Thánh Thần trợ giúp, để các con có thể chống cự, bởi vì thời điểm ấy sẽ đến, khi tên ngụy Kitô xuất hiện, hắn sẽ làm cho các con xáo trộn hơn nữa. Ðó là điều con cái Mẹ không muốn hiểu biết, bởi vì bóng tối đang đến gần trái đất. Và tất cả những ai mang sự thật trong lòng sẽ là ánh sáng trong thế gian. Và ánh sáng được ban cho ở đây. Mẹ sẽ cho các con ánh sáng. Ðừng quên rằng qua những cuộc Hiện Ra, Mẹ luôn luôn nói rằng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ chiến thắng. Và sẽ xảy ra như vậy. Và thế giới sẽ thấy điều đó.

Hãy nhớ rằng Dấu Hiệu Cảnh Báo đang đến, Phép Lạ lớn đang đến, và cũng là Sự Trừng Phạt Lớn.

Các con phải thận trọng, bởi vì các con không biết vào giờ nào. Và thời gian đó, như Mẹ đã nói, sẽ đến như kẻ trộm.

Các con thân mến, thời kỳ của Dấu Hiệu Cảnh Báo Lớn Lao (Great Warning) đang đến. Nhưng nếu các con, để mặc cho Dấu Hiệu Cảnh Báo, không vâng lời Mẹ, các con sẽ ở trong tình trạng rất nguy hiểm, bởi vì Sự Trừng Phạt Lớn Lao cũng sẽ đến. Ðừng quên điều đó. Mọi sự sẽ đến, và các con phải chuẩn bị. Các con phải quan sát, các con phải cảnh giác, bởi vì các con không biết giờ nào. Giờ ấy có thể là hôm nay, ngày mai hay ngày mốt, và các con không biết chừng nào. Vì thế mà Mẹ nói với các con phải cảnh giác, các con phải thận trọng, bởi vì các con không biết giờ nào, khi nào Chúa sẽ đến. Và nếu các con nói: “Mình vẫn còn thời giờ, điều đó sẽ không xảy ra,” và đắm mình trong tội lỗi, say sưa, hưởng thụ, để rồi khi Chúa đến; và Ngài thấy các con không giữ những Ðiều Răn của Chúa, các con không vâng theo những lời khuyên của Ngài, các con không vâng theo Giáo Lý của Ngài, thời gian đó sẽ rất lớn lao, các con sẽ thấy Công Lý của Chúa.

Tất cả những ai không đón nhận Lòng Thương Xót của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ sẽ đau khổ vì Công Lý của Ngài. Và đối với họ, Ngài không còn là Ðấng Cứu Chuộc Ngọt Ngào, nhưng là một Thẩm Phán Công Minh. Ðừng quên điều này. Hãy đặt mình dưới Lòng Thương Xót của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, để khi Cơn Thịnh Nộ của Chúa Cha Hằng Hữu đến, thì những Ðau Thương Lớn Lao không đụng chạm đến các con được.

Hãy nhớ lời Mẹ và thực hành. Ðừng quên Chuỗi Kinh Mân Côi. Ðừng Quên ăn năn. Ðừng quên từ ngữ thật lộn xộn và bị khinh thường, chữ “vâng lời,” vì vâng lời Chúa sẽ là con đường đưa các con đến với Thiên Chúa thật, nơi Chúa Giêsu ngự.

Và đây sẽ là dấu hiệu, hỡi các con. Nếu Chúa Giêsu không đến với Mẹ Ngài, thì đó không phải là Chúa thật. Chúa thật luôn luôn mang theo Mẹ với Ngài.

Vì thế Mẹ là biểu tượng của thời kỳ này, hỡi các con, và Mẹ muốn cảnh cáo các con về việc này. Và Mẹ muốn các con tự lập lại, để các con hiểu biết, bởi vì những cuộc Hiện Ra của Mẹ có dấu hiệu này đi kèm, bởi vì trong những cuộc Hiện Ra của Mẹ phải luôn ở bên cạnh Chúa Giêsu. Vì thế đôi khi các con thấy Chúa đến, và lần khác thì Mẹ đến, bởi vì Chúa và Mẹ phải luôn luôn đi với nhau, bởi vì Mẹ không bao giờ đến mà không có Chúa, và Chúa không bao giờ đến mà không có Mẹ Ngài. Đây là dấu hiệu thật cho thế giới, Mẹ sẽ là Người giúp đỡ Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ để cứu thế giới.

Thông điệp trước đã nói rằng Những Vết Thương Thánh của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ cứu thế giới. Ðừng quên điều này. Tất cả những ai quên đi Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ phạm sai lầm. Ðừng quên điều này. Hãy xem xét điều này. Các con phải nhớ rằng những Vết Thương của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ là những dấu hiệu thật, để thế giới không phạm sai lầm. Ðó là lý do tại sao Mẹ đến để giảng dạy cho các con, cho các con những dấu hiệu, để các con đừng sai lạc.

Vậy, hỡi các con, Mẹ sẽ chúc lành cho tất cả những Chuỗi Ảnh để ban ơn bảo vệ, sức khỏe và ơn cứu độ cho các con, vì những ngày Ðau Thương Lớn Lao, ngày tăm tối đang đến gần.

Mẹ chúc lành cho tất cả những vật ở đây, Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần, để chúng sẽ trợ giúp các con trong thời kỳ khắc nghiệt đang đến gần.

Vâng, hỡi các con, đừng quên lời Mẹ, bởi vì, như Mẹ đã phán: Khi thời gian ấy đến, khi tiếng nói của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ và Mẹ im lặng để ứng nghiệm lời tiên tri, và ứng nghiệm trong việc Lòng Thương Xót Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ thật sự hoạt động, và ứng nghiệm tất cả những gì đã được tiên báo, những gì đã và đang được lập đi lập lại qua nhiều thời đại, và đây là thời các con đang sống. Và thời gian ấy còn rất ngắn.

Các con đừng quên lời Mẹ, hỡi các con. Hãy nài xin ngay từ bây giờ, ngay từ bây giờ, Lòng Thương Xót của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, bởi vì sẽ đến thời, Con Mẹ sẽ cho phép Lòng Thương Xót của Ngài thật sự hoạt động (Giáo Hội công nhận). Các con sẽ thấy điều đó, bởi vì thế giới phải thấy Lòng Thương Xót của Ngài, thế giới phải thấy Dấu Hiệu Cảnh Báo Lớn Lao, Phép Lạ Lớn Lao.

Và nếu thế giới không tin, nó sẽ bị hủy diệt, bởi vì cuộc “Trừng phạt Lớn Lao” cũng sẽ xảy đến, cũng sẽ xảy đến. Và điều này, hỡi các con, không thể tránh khỏi, bởi vì tội lỗi trên thế giới đã than khóc thấu trời đòi sự trừng phạt. Chúng than khóc vì con người phạm nhiều tội lỗi. Và người ta nhạo báng, cười cợt về những thông điệp của Mẹ, những lời khuyên của Mẹ, và tình yêu lớn lao của Mẹ dành cho con cái Mẹ. Nhưng khi họ xác minh về tất cả những cuộc Hiện Ra của Mẹ, khi họ xác minh các con cái của Mẹ, các tiên tri, đã và đang nói sự thật, mà họ đã không tin, họ sẽ khóc vì nuối tiếc. Nhưng sẽ quá muộn, bởi vì, ngay cả với những dấu hiệu này, họ đã không đón nhận Lòng Thương Xót của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ. Thì Công Lý của Ngài sẽ đến. Và Mẹ lập lại, Ngài sẽ không còn là Ðấng Cứu Chuộc Ngọt Ngào nhưng là một Thẩm Phán Công Minh.

Hãy nhớ điều này, hỡi các con, hãy nhớ điều này, trước khi vâng lời người ta, các con phải vâng lời Chúa, và vâng lời Mẹ. Ðây là dấu hiệu thật, để các con không bị sai lạc, bởi vì Mẹ sẽ hướng dẫn các con đến với Con Mẹ. Mẹ sẽ hướng dẫn các con đến với Chúa Kitô thật, đó là Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ.

Vậy, hỡi các con, Mẹ muốn nói với các con điều này, bởi vì các con của Mẹ, các linh mục, đang làm cho các con của Mẹ lẫn lộn rất nhiều. Và các ngài đã khiến cho Mẹ đau khổ và than khóc nhiều, bởi vì, bằng lời nói và sự kiêu căng của họ, họ đã chia cách con cái Mẹ với Mẹ, với những cuộc Hiện Ra. Và các ngài không muốn tin rằng chính Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ đang báo trước cho các con, Ðấng đang cho các con những lời khuyên, Ðấng đang báo tin cho các con.

Nhưng khi giờ ấy đến, khi họ hiểu được Chúa và Mẹ đã nói qua những tiên tri. Họ sẽ thấy rằng họ đã quá coi thường, quá thờ ơ. Và họ nhạo báng mà không biết rằng giờ ấy sẽ đến, khi họ sẽ phải giải thích về tất cả những việc này, bởi vì không những họ đánh mất linh hồn mình, nhưng còn đánh mất linh hồn của nhiều người trung tín muốn tin Mẹ và Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, nhưng các ngài đã ngăn cản họ. Và vì thế họ sẽ bị xét xử nghiêm khắc.

Vậy, các con thân mến, như các con đã biết, trong những ngày đền tạ, Mẹ đã nói về nhiều chủ đề khác nhau, để cho các con ánh sáng, để dạy dỗ cho tất cả các con những điều mà các con phải biết, để các con chuẩn bị, và để các con biết đường lối phải theo. Và đừng quên rằng con đường an toàn là con đường của Ðức Trinh Nữ, Mẹ Thiên Chúa. Hãy theo con đường này, và các con sẽ không lầm lạc, bởi vì Mẹ sẽ giúp đỡ các con thấy ánh sáng, sự thật và tình yêu.

Vậy, các con thân mến, Mẹ chờ đợi các con trong lần họp kế tiếp, khi đó Chúa Giêsu sẽ đến để tiếp tục giảng dạy các con, bởi vì các con cần được biết tất cả những việc này. Và các con cần phải chuẩn bị, bởi vì những tiên tri giả sẽ tăng lên gấp bội. Và các con phải biết rõ sự thật ở đâu, mà đi theo nó, và từ bỏ sự dối trá, bởi vì sự thật sẽ dẫn các con về Thiên Ðàng, nhưng sự dối trá sẽ dẫn các con đến sai lầm, và sai lầm sẽ dẫn các con đến Hỏa Ngục.

Vậy, các con thân mến, Mẹ rất sung sướng vì có thể nói với các con, có thể liên lạc với các con, bởi vì Mẹ khao khát được liên lạc với con cái Mẹ, Mẹ khao khát được nói với các con con đường các con phải theo. Vì thế Mẹ đã đến, để các con biết rằng các con phải đi theo Mẹ, để đi theo Thiên Chúa thật. Ðó là dấu chỉ cho các con.

Vậy, các con thân mến, Mẹ có được niềm vui khi có thể liên lạc với các con, để các con lắng nghe lời Mẹ và thực hành, bởi vì thời gian cấp bách, bởi vì thời gian thúc bách, và các con phải được chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng đừng quên rằng Ðức Mẹ sẽ luôn luôn hướng dẫn các con, để các con sẽ không rơi vào tay tên ngụy Kitô, bởi vì Mẹ sẽ bảo vệ các con, và Mẹ sẽ giúp các con thấy ánh sáng, và Mẹ sẽ hướng dẫn các con hướng về Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ.

Vậy, Mẹ chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Ước gì bình an ở lại trong tâm hồn các con. Hãy thực hành những lời khuyên Mẹ đã ban cho các con, bởi vì thời gian rất khó khăn, thời gian tăm tối, thời gian đau thương cực kỳ đang đến.

Thông Điệp 09: BÍ TÍCH THÁNH THỂ

Guatemala ngày 14 tháng 4 năm 1989

THÔNG ÐIỆP SỐ 9

NGÀY ÐỀN TẠ

THÔNG ÐIỆP CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ
BAN CHO NHÂN LOẠI
QUA NỮ TU GUADALUPE

Các con yêu dấu, Cha chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Các con yêu dấu, Chúa Giêsu thành Nazareth, Con của Ðức Trinh Nữ Maria, Thiên Chúa của Tình Yêu,
Ðấng chịu chết và đóng đinh trên Thánh Giá vì yêu thương các con, đang nói với các con đây.

Các con thân mến, như luôn luôn Cha đến để dạy dỗ các con, như các con đã biết, những bài học này được giảng dạy cho các con để xóa tan đi sự sai lầm đang hiển trị trên thế giới trong những ngày đen tối này.

Và vì lý do đó mà Người Mẹ Thánh Thiện của Cha, cũng chính là Mẹ của các con, cũng có mặt ở đây để dạy dỗ các con, để sự sai lầm đang hiển trị trên thế giới sẽ không đụng chạm đến các con được. Và bằng cách đó các con sẽ là ánh sáng thế gian, ánh sáng mà nhân loại rất cần.

Vậy, các con thân mến, hôm nay Cha sẽ nói về một chủ đề rất quan trọng đối với các con, đối với Hội Thánh và toàn thể nhân loại và đó là BÍ TÍCH THÁNH THỂ.

Vâng, các con thân mến, bởi vì các con linh mục của Cha đã và đang thay đổi tất cả những việc này và làm cho các con bị lẫn lộn với những giáo lý mà họ có được thay vì Cha. Cha muốn giải thích cho các con, các con thân mến, thời nay các linh mục xem Bí Tích Thánh Thể một bữa tiệc, đó là một bữa ăn, Cha muốn nói với các con, các con thân mến, điều này sai lầm. BÍ TÍCH THÁNH THỂ LÀ CỦA LỄ HY SINH MÀ CHA ÐÃ CHỊU ÐAU KHỔ TRÊN THẬP GIÁ.

Vì thế, mỗi khi linh mục cử hành Thánh Lễ và dâng bánh và rượu, chúng biến thành Mình và Máu Cha, để mọi phúc lành và ơn sủng có thể được ban cho các con, và Cha đã phán: “vì nhiều người,” khi thiết lập Bí Tích này.

Họ vẫn không hiểu rằng Cha hiện diện trong Hình Bánh, Cha hiện diện để ban cho các con tất cả mọi ơn sủng mà các con cần thiết cho linh hồn. Vì thế, các con thân mến, Bí Tích Thánh Thể không đơn thuần chỉ là bữa ăn như nhiều người tin tưởng, bây giờ người ta gọi đó là bữa tiệc, bữa ăn tối, một bữa ăn; họ đã thay thế việc Hy Sinh bằng một lời nguyện đơn giản, bây giờ họ không gọi đó là Hy Lễ, nhưng gọi là Lời Nguyện Thánh Thể. Và không, các con thân mến, Cha muốn các con được cho biết hẳn hoi là không phải như vậy.

Cha hiện diện trong Bí Tích Thánh Thể, Cha đang hiện diện, Cha là thực thể, nhưng các linh mục đã cho người ta một ý niệm sai lầm và các ngài nói đó không còn là Hy Lễ mà Cha chịu đau khổ trên Thập Giá, và các ngài làm cho nó trở nên một bữa ăn đơn thuần.

Các con thân mến, khi làm việc này các ngài đã hạ giá Mình Thánh Cha, các ngài đã hạ giá Máu Thánh Cha, và các ngài không muốn gắn bó với những mệnh lệnh Cha đã ban. Bây giờ, bất cứ loại bánh nào, bất cứ thứ gì được dùng, các ngài gọi đó là Chúa. Không. Các ngài nói rằng trong Kinh Thánh Cha đã ăn tối với các môn đệ, và vì lý do đó mầu nhiệm này chỉ đơn thuần là một bữa ăn, bởi vì Cha đã ăn tối trong lúc thiết lập Bí Tích Thánh Thể.

Các con thân mến, Cha sẽ giải thích cho các con những gì các ngài vẫn không hiểu, bởi vì, vâng, quả thật Cha đã ăn chiên vượt qua và nghi thức này được cử hành bởi người Do Thái, bởi vì họ nhận được lệnh truyền hãy ăn một con chiên để đền tội cho họ, nhưng chiên con này chỉ là hình tượng, một hình tượng của Ðấng sẽ đến sau, Chiên Con Vượt Qua thật, Ðấng mà các con đã biết đó là chính Cha.

Vào thời đó, người Do Thái ăn chiên con là hình tượng của Ðấng sẽ đến. Vì thế, họ ăn trong tư thế ngồi, đứng, nằm theo ý muốn của họ, bởi vì họ ăn một con vật, một con chiên, và đó là một bữa ăn. Nhưng vào ngày Thứ Năm Tuần Thánh, ngày mà Cha đã thay thế chiên con thành Mình và Máu Cha, Cha đã hoàn toàn thay đổi tất cả, bởi vì họ, người Do Thái, đã không còn ăn một con chiên đơn thuần, nhưng họ sẽ ăn chính Chúa, Ðấng xóa tội họ. Và vì lý do đó của lễ sẽ trở nên Hy Lễ Bất Diệt, nghĩa là mãi mãi, bởi vì nó sẽ không bao giờ được sửa đổi bởi lề luật trên Trời, bởi vì chiên con của người Do Thái tượng trưng cho Ðấng sẽ đến sau để tha tội và thánh hóa thế gian tội lỗi.

Vì lý do đó, sau bữa ăn tối Cha đã nói với các Môn Ðệ và các Tông Ðồ rằng Cha sẽ thiết lập một Giao Ước Mới để hủy bỏ (abolish) giao ước cũ, và như thế, thay vì con thú chiên con, Chiên Thiên Chúa sẽ duy trì, sự thật, Ðấng họ mong đợi trong một thời gian dài. Và cầm lấy bánh, Cha phán: “Hãy lấy mà ăn, đây là mình Cha.” Cha không nói: “Vật này tượng trưng (represent) cho Mình Ta;” Cha nói: “Ðây là Mình Cha.” Và cầm lấy Chén, Cha cũng phán: “Ðây là Máu Cha, Máu sẽ đổ ra để chuộc tội;” và Cha đã nói: “Hãy làm việc này mà nhớ đến Cha,” như thế những thế hệ sau có thể tôn sùng một Thiên Chúa Thật.

Ðiều này có nghĩa là trong ngày đó Cha đã thay thế thú vật với Chiên Thiên Chúa, con chiên tượng trưng cho hình ảnh Hy Tế Ðời Ðời chính thật là, cái gọi là, như các con biết, Cái Chết của Cha, và Chiên Con đã bị sát tế để chuộc tội, để thánh hóa thế gian tội lỗi.

Vì thế Cha đã nói với các Tông Ðồ rằng với nghi thức này Cha đã ban Giao Ước Mới cho các con và hủy bỏ giao ước cũ, bởi vì không có lý do gì để nó còn tồn tại, vì Ðấng Ấy đã đến thay thế cho chiên con mà người Do Thái ăn, đã có ở đây. Vì lý do đó, Cha đã linh ứng cho họ phải quỳ gối và tỏ lòng sùng kính Chúa Ðấng đã chết cho họ. Và sau cái chết của Cha Người Mẹ Thánh Thiện của Cha vẫn dạy dỗ cho các con Tông Ðồ của Cha, để các ngài có thể thực hành việc sùng kính này, việc sùng kính mà tất cả mọi con cái của Cha phải tuân theo; và Mẹ tiếp tục dạy dỗ họ.

Cha cũng dạy dỗ họ và nói với họ rằng họ không còn đơn thuần ăn một con vật, nhưng họ ăn chính Thiên Chúa của họ. Vì thế, họ phải lãnh nhận Cha với lòng kính trọng, với tất cả lòng sùng kính và vì thế họ nên quỳ gối như dấu chỉ của lòng sùng kính Chúa Ðấng đã chết cho họ, và chết cho các con, chết cho nhân loại.

Vâng, hỡi các con, những ai là con cái thật của Cha, phải sùng kính Cha là Thiên Chúa của mình, đó là Cha, Chúa Giêsu thành Nazareth, Ðấng chết trên Thánh Giá để tỏ lòng yêu mến các con. Nhưng bây giờ những giáo lý mới đã được giới thiệu vào trong Hội Thánh để làm cho con cái của Cha lẫn lộn và họ gọi Bí Tích Thánh Thể, Hy Lễ trên Thánh Giá, chỉ đơn thuần là Lời Nguyện Thánh Thể, mà các con không cần phải sùng kính, bởi vì không có gì ở đó cả. Bây giờ các con thấy ở nhà thờ người ta không còn quỳ gối trước Thiên Chúa của họ, bởi vì họ không muốn các con dâng lên Cha lòng sùng kính, họ lãnh nhận Cha trong tư thế đứng, trong lòng bàn tay của họ. Và điều này không được phép, bởi vì các con phải dâng lên Chúa lòng kính trọng mà Ngài đáng được hưởng và các con phải quỳ gối và linh mục phải trao Mình Thánh Chúa trên lưỡi, không phải trên lòng bàn tay, bởi vì Các con của Cha sẽ lãnh nhận tất cả những ơn sủng, khi tất cả những việc này được làm đúng đắn.

Bây giờ các con linh mục của Cha không còn trao mình Thánh Chúa và các ngài để cho người thường làm — những người mà đôi bàn tay không được thánh hiến. Họ trao Mình Thánh Chúa mà không lấy đó làm quan trọng, bởi vì họ nói rằng đây chỉ là một bữa tiệc, đây chỉ là một món ăn đơn thuần, và các con có thể ca hát, nhảy múa, và làm thật nhiều, thật nhiều điều xúc phạm đến Chúa Cha Hằng Hữu và Cha và làm cho Ðức Mẹ khóc, vì khi đã làm những điều này, các con đã hạ giá Mình Thánh Cha, các con đã hạ giá Máu Thánh Cha. Và tất cả, tất cả các con phải ý thức rằng các con đang lãnh nhận Chúa, Thiên Chúa vẫn còn đang giam mình trong Nhà Tạm để ban cho các con sự sống, để ban cho các con ơn lành, và những ơn sủng đó cần thiết cho linh hồn các con.

Các con linh mục của Cha không hiểu điều này và các ngài tranh cãi rằng trong Kinh Thánh nói chỉ có một bữa ăn đơn giản xảy ra trong lúc đó. Và đã xảy ra như vậy; họ đã ăn chiên con vượt qua, chiên con là một con vật tượng trưng cho Ðấng đã đến với người Do Thái. Nhưng trong ngày ấy Giao Ước đã thay đổi, Giao Ước Mới đã thay đổi con vật được bỏ sang một bên và thay thế bằng Thiên Chúa Thật, bởi vì một con vật tự nó không có sức mạnh để xóa tội tương đương như Thiên Chúa Thật. Vì là Thiên Chúa, Ngài có quyền năng, và từ lúc đó trở đi, tất cả đã được thay thế bởi Hy Lễ Thật, vì Thiên Chúa Thật đã đến trong thế gian để tỏ Mình cho thế gian và cứu chuộc họ.

Bởi thế, những Rước Lễ chúng ta phải quỳ gối và nhận lãnh Bánh Thánh trên lưỡi, bởi vì chúng ta không nhận lãnh đơn thuần một miếng bánh hay một miếng ăn, nhưng nhận lãnh Thiên Chúa — Ðấng đã chết cho chúng ta.

Các con linh mục của Cha đã dựa vào những nghi thức của người Do Thái và khi làm điều này, họ từ chối Giáo Lý Cha đã giảng dạy họ, họ từ chối cái chết của Cha, và vì thế, từ chối ơn sủng mà cái chết của Cha đã ban cho tất cả những ai muốn lãnh nhận Cha để có được những ơn sủng này.

Vâng, hỡi các con, tất cả những ai dựa vào Kinh Thánh mà từ chối những gì Cha đang nói với các con đây, đã và đang bị ảnh hưởng bởi Ma Quỷ. Ðó là những đề nghị quỷ mà Chính Ma Quỷ đã khởi xướng và các con không nhận ra rằng mình đang đi đến chỗ diệt vong vì điều đó, bởi vì Ma Quỷ, khi tàn phá Hội Thánh, hắn sẽ tàn phá Bí Tích Thánh Thể: bằng cách thực hành không đúng cách thức, các con sẽ không hiểu những gì các con đang làm và ơn sủng không đến được với các con.

Cha đã lập lại với các con điều này nhiều lần, và các con không được duy trì sai lầm đó nữa. Các con linh mục đã từ khước Giáo Lý của Cha. Các ngài không muốn cầu nguyện như các ngài phải làm, các ngài đã cởi bỏ phẩm phục thánh, các ngài đã cởi bỏ tất cả những gì làm phiền và quấy nhiễu các ngài, bởi vì các ngài muốn ở nơi có lạc thú. Và tất cả những ai từ bỏ Giáo Lý mà rút lui (withdraw) khỏi ơn sủng, và tất cả những ai thay đổi sự thật về Bí Tích Thánh Thể và gán cho nó ý nghĩa mà nó không có; cũng rút lui khỏi ơn sủng.

Vì thế, các con thân mến, Cha đến để dạy dỗ các con, để tất cả những ai nhầm lẫn sẽ không làm cho các con bị nhầm lẫn, bởi vì đây là thời gian Rất Lộn Xộn (great confision), thời gian Ðại Bội Giáo (Great Apostasy). Và như Cha đã nói trong một thông điệp khác, chính sự bội giáo là ở đây, ở việc các linh mục không sùng kính Cha như Thiên Chúa, vì các ngài không muốn vâng theo Giáo lý của Cha, các ngài không muốn. Và các ngài buộc người khác, các ngài buộc các con nổi loạn (rebel) và nói rằng: “Tôi sẽ không sùng kính một Thiên Chúa đã chết cho tôi.” Và các ngài dạy cho các con đừng quỳ gối, đừng cầu nguyện, và đừng nghĩ tới việc hy sinh, ăn năn thống hối, và Cha sẽ đến vì Cha cũng đã nói trong Kinh Thánh: “Mỗi khi các con ăn Mình Cha và uống Máu Cha, các con tuyên xưng Cái Chết của Cha cho tới khi Cha lại đến.” Và điều này sẽ sớm xảy ra, các con thân mến, Cha sẽ trở lại trên thế giới và Cha sẽ phán xét tất cả những ai không muốn vâng theo Giáo Lý của Cha, tất cả những ai bỏ phẩm phục sang một bên, tất cả những ai bỏ Cha để đuổi theo lạc thú.

Vâng, các con thân mến, Cha cũng muốn nói với các con, các con gái thân yêu của Cha — các nữ tu – các con cũng phạm tội trọng, bởi vì các con đã thay đổi thói quen, bởi vì các con dám đụng đến Mình Thánh của Cha. Và điều này không được phép làm, vì lý do đó Cha đã thiết lập Thiên Chức Linh mục, vì chỉ có linh mục mới có thể truyền phép.

Các con nữ tu thân mến, các con đã nổi loạn và làm những điều mang lại ưu phiền cho Người Mẹ Thánh Thiện của Cha và gánh lấy Cơn Thịnh Nộ của Thiên Chúa Cha Hằng Hữu.

Một số nữ tu còn đi xa hơn trong việc muốn trở nên như những người đàn bà khác trên thế giới. Họ xử dụng đồ trang điểm, họ rời bỏ quần áo truyền thống để mặc quần tây, họ đã bỏ Thánh Giá để cầm lấy cây đàn guitar. Và điều này hỡi các con gái thân yêu của Cha, Cha cảnh cáo các con, những điều đó sẽ gánh chịu Cơn Thịnh Nộ của Thiên Chúa Cha Hằng Hữu, bởi vì các con không còn là con gái của Cha nữa, các con chỉ giống như bất kỳ người đàn bà hư mất nào trên thế giới, các con không còn mang Thánh Giá như một bằng chứng của tình yêu của các con cho Cha, của đức tin dành cho Cha, của tình yêu mến Cha cho đến chết. Và nhiều người đã đổi Thánh Giá lấy cây đàn guitar và sung sướng hát những bài ca báng bổ trần tục, những bài ca không còn liên quan gì đến Cha.

Vì thế, Cha cảnh cáo các con, hỡi các con thân mến, nếu các con đã bỏ quần áo truyền thống để mặc quần tây và áo bó sát và tỏ ra thiếu đứng đắn, các con đã đánh thức cơn Thịnh Nộ của Thiên Chúa Cha Hằng Hữu. Và khi ngày ấy tới Cha sẽ xét xử các con, các con sẽ bị thiêu đốt trong lửa đời đời, bởi vì các con không làm chứng cho Cha, bởi vì các con không thành thật với Cha, bởi vì cây đàn guitar — một công cụ do ma quỷ gởi đến, các con đã bỏ cây Thánh Giá. Và các con, hỡi các con gái thân mến của Cha, các con không muốn tin nơi Lời Cha, không muốn nghe lời vị Hôn Phu đang mời gọi các con; các con muốn cây đàn guitar và quần tây hơn, và đồ trang điểm; các con đã đi quá xa Cha, ngay cả khi các con tự xưng mình là tu sĩ, không ai tin các con, bởi vì các con không làm chứng rằng các con là vợ hay là con gái của Cha.

Không, hỡi các con gái thân mến của Cha, Cha đang nói với các con đây, nếu các không muốn bị xét xử, hãy từ bỏ cây đàn guitar, từ bỏ quần tây, từ bỏ những chiếc áo chật.

Và có những nữ tu không đi quá xa, nhưng đã cắt ngắn đi những thói quen tốt, và bây giờ đi vòng quanh như những người đàn bà tầm thường, khoe chân (legs) cho những người đàn ông để họ nhìn thấy chúng.

Những bộ quần áo không còn là những bộ đồ truyền thống tỏa ra sự thánh thiện, trong sạch và vô tội cho con người. Nhưng bây giờ quần áo các nữ tu mặc ngắn, chật, theo cách thức để tỏ ra sự hấp dẫn. Ðây là điều các nữ tu nghĩ, nhưng sự hấp dẫn đó, hỡi các con thân mến, sẽ mang các con đến chỗ chết, sẽ mang các con đến những chỗ sâu nhất của Hỏa Ngục. Cha cảnh cáo các con, để các con ăn năn thống hối và trở về con đường cũ, và nhận ra rằng Cha đang nói với các con, nhận ra Cha là Cha của các con, vị Hôn Phu đang than khóc vì sự bất trung và phản bội của các con.

Các con linh mục của Cha cũng thay đổi phẩm phục, và bây giờ các ngài ăn mặc như người thường, các ngài mặc quần áo thời trang và tỏ ra là những linh mục trống rỗng, khờ dại và ngớ ngẩn trên thế giới. Thay vì mang Thánh Giá, các ngài mang súng; thay vì kết hợp với các con của Cha, các con thật sự yêu mến Cha, các ngài lại đi theo những người ngoại đạo. Và bây giờ các ngài không nói về sự hy của Cha trên Thập Giá, các ngài không nói về Kinh Thánh, các ngài không nói về Hỏa Ngục, Thiên Ðàng, những nhân đức hay sự chết. Các ngài không nói về những điều này, hơn thế nữa, các ngài nói về chính trị, xã hội, về những chuyện trong một ngày sẽ tàn lụi. Các ngài đã đổi cây thánh Giá lấy cây đàn guitar và các ngài múa, hát và gào thét alleluia, alleluia, alleluia mà không hiểu rằng những gì các ngài đang làm là thay đổi Giáo Lý của Cha. Và không những chỉ các ngài chịu xét xử, nhưng tất cả những ai đi theo các ngài cũng bị xét xử.

Bởi thế, các con thân mến, hãy mở mắt mà lựa ra những linh mục và nữ tu xấu. Bây giờ là thời buổi mà các con phải tìm kiếm những linh mục và nữ tu thánh thiện, những người còn có Tình Yêu mến Cha, những người còn thật sự ở lại với Cha, với Giáo Lý của Cha. Hãy đi theo các ngài, các con thân mến, hãy tìm kiếm một linh mục thánh thiện, và đừng đi theo những ai làm cho các con bị lẫn lộn và những người sẽ đưa các con xuống Hỏa Ngục cùng với những giáo lý mới của các ngài, với những giáo lý mà các ngài có được từ con người. Bằng cách đó, các ngài đã vi phạm việc Ðại Bội Giáo mà Cha giảng dạy cho các con trước đây.

Vâng, các con thân mến, những ai không muốn sùng kính Cha thì không phải là con cái của Cha, hãy nhớ kỹ điều đó, bởi vì nếu các con không muốn sùng kính Cha, các con đã nổi loạn, các con không muốn nhận Cha là Chúa. Và khi làm việc đó, các con nói giống như ma quỷ khi chúng bị phạt: “Tôi sẽ không phụng sự, tôi sẽ không sùng kính, bởi vì tôi không muốn, bởi vì tôi có thể bằng Chúa.” Nếu các con làm điều này, là vì ma quỷ đã xúi giục các con làm như vậy, và ép buộc các con làm điều đó, làm những gì mà chúng đã làm, không làm việc sùng kính Chúa. Hắn cũng muốn các con không sùng kính Chúa; vì lý do đó hắn đã xúi giục các con linh mục trong Thánh Lễ trao Bánh Lễ trong tư thế đứng, hay trên lòng bàn tay thay vì phân phối Bánh Thánh, những gì họ đang làm là phân phối bánh mì, các ngài phân phối những miếng nhỏ của bất kỳ những loại bánh không chính đáng và không chấp nhận được.

Khi các con thấy những việc này, đừng rước lễ, hỡi các con, bởi vì Cha không có ở đó, Cha cảnh cáo các con, Cha không có ở đó, bởi vì Cha không thể ở trong một miếng thịt, trong một miếng khoai tây, trong một miếng bánh làm bằng bất cứ vật liệu nào khác, bởi vì đó không phải là những vật liệu có thể nhận lãnh Thánh Thể Cha.

Bởi thế, Cha cảnh cáo các con, các con thân mến, bây giờ các linh mục nói Mình Cha và Máu Cha là bữa ăn mà mọi người có thể ăn trong tư thế, ngồi, nằm, đứng, hay bất cứ tư thế nào họ muốn, bởi vì người Do Thái làm như vậy. Nhưng hãy nhớ rằng, hỡi các con thân mến, người Do Thái đã bị quở trách, bởi vì họ đã không nhận ra Thiên Chúa Thật, Ðấng Thiên Sai đã đến và đã chết cho họ. Và họ vẫn tiếp tục giữ ý kiến đó và làm hư hỏng các con của Cha. Hỡi các con, ngay cả khi Cha để lại cho họ Giáo Lý Thật, các con đã đi theo những ý kiến vốn lấy đi khỏi các con tất cả mọi ơn sủng, tất cả mọi ơn sủng các con nhận được khi Thánh Lễ được cử hành cách tốt đẹp, Hy Lễ Thánh Thiện của Cha.

Ngày nay, Thánh Lễ đã và đang bị hạ xuống thành một bữa tiệc tầm thường. Và điều này, Cha cảnh cáo các con, các con thân mến, là một đề nghị của Ma Quỷ, bởi vì trong Thánh Lễ, Thánh Lễ được cử hành tốt, Thánh Lễ mà các con biết Ai là Ðấng mà các con sẽ lãnh nhận và biết Ai là Ðấng đang hiện diện ở đó, thì ma quỷ không thể đến được, bởi vì Thánh Lễ được cử hành tốt ngăn cản Ma quỷ không vào và quấy phá các con được, và khi Mình Máu Thánh Chúa được trao đúng đắn thì các con có thể lãnh nhận những ân sủng cần thiết cho linh hồn và sự cứu rỗi của các con.

Và ngày nay, Thánh Lễ được cử hành như một bữa tiệc. Ma quỷ nhảy múa và hát cùng với các con và chúng đề nghị với các con những điều khủng khiếp.

Vì thế, Cha cảnh cáo các con, đừng tham dự những Thánh Lễ không có Cha hiện diện. Và Cha đang nói với các con, Cha không hiện diện bởi vì người chủ tọa Thánh Lễ là ma quỷ, được sự giúp đỡ của ma quỷ mà đề nghị các con ca hát, nhảy múa, và làm mọi thứ tiếng ồn. Bằng việc la hét, kết quả đạt được là các con không sùng kính Cha nữa, vì âm thanh to lớn làm cho các con không thể tập trung được. Và khi làm nhiều tiếng ồn, họ còn nhảy múa, ca hát và một số người trong họ còn bị ma quỷ chiếm hữu.

Vì thế, Cha nói với các con, các con thân mến, hãy tránh xa những Thánh Lễ Canh Tân Ðặc Sủng (Charistmatic Masses). Tránh xa chúng, nếu các con muốn được cứu, bởi vì thời gian sắp tới, các con thân mến, khi tất cả những gì Cha đã nói với các con sẽ ứng nghiệm và các con sẽ thấy Ma Quỷ lộ diện trong những Thánh Lễ này. Hắn đã làm điều này, nhưng các con sẽ thấy rõ hơn và các con sẽ hiểu những gì Cha đã nói với các con.

Vì thế, các con thân mến, Cha đến để dạy dỗ các con, Cha đến để nói với các con sự thật, bởi vì Cha không muốn lừa dối các con, bởi vì Cha là Sự Thật và Sự Thật sẽ không bao giờ lừa dối các con.

Các con chỉ đi những nhà thờ mà người ta còn biết cách cử hành Thánh Lễ với sự tôn trọng bởi vì Cha thật sự hiện diện với các con. Nhưng Cha đã nói với các con, trong hầu hết các Thánh Lễ Cha không hiện diện, bởi vì, như các con đã biết, sẽ đến một thời kỳ mà Của Lễ Hy Sinh Ðời Ðời sẽ bị cấm hoạt động, điều này nói về Bí Tích Thánh Thể thật.

Các con sẽ hiểu điều này trong tương lai khi các con thấy Ma Quỷ hiện hình trong Hội Thánh. Nhiều người nói rằng Cha phải bảo vệ Hội Thánh, để Ma Quỷ đừng vào, và Cha đang làm điều này bằng cách kêu gọi các con và qua những cuộc Hiện Ra.

Nhiều người tin rằng, vì Cha đã một lần nói rằng Cha sẽ bảo vệ Hội Thánh khỏi Ma Quỷ, cho nên họ không tự hạn chế và không vâng lời mời gọi của Cha. Mặc dầu vậy, Cha sẽ bảo vệ Hội Thánh thật của Cha và Hội Thánh thật là Hội Thánh sẽ tiếp tục duy trì Giáo lý của Cha, tiếp tục duy trì Bí Tích Thánh Thể thật, tiếp tục tất cả những gì Cha ra lệnh và dạy dỗ các con.

Vì thế, Cha đã đến để dạy dỗ các con, các con thân mến, để các con hiểu được điều này, bởi vì sẽ có một sự Ly Giáo Vĩ Ðại, các con thân mến, và cuộc ly giáo này sẽ chia rẽ Hội Thánh , bởi vì Cha sẽ bảo vệ Hội Thánh của Cha, Giáo Lý của Cha, và Cha sẽ bảo vệ con cái thật của Cha.

Liên quan đến điều này, các con phải cảnh giác và xem xét để không ai lừa dối các con được, bởi vì tất cả những ai đang thay đổi tất cả những gì Cha đã sắp đặt trong Hội Thánh thì không phải là con cái thật của Cha. Ðó là dấu hiệu cho các con.

Cha cũng muốn nói với các con, các con thân mến, rằng một khi các con lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể, là các con lãnh nhận Cha, hãy làm dấu Thánh Giá, để thế giới thấy các con là con cái của Cha, bởi vì ai không làm Dấu của Cha, Dấu Thánh Giá, thì không phải là con của Cha; và mỗi người nhận lãnh Bí Tích Thánh Thể trong tư thế đứng trên lòng bàn tay, hay không làm dấu Thánh Giá, thì không phải là con của Cha.

Cha nói điều này với các con, các con thân mến, vì đó là dấu chỉ cho các con, để các con thấy ai là con cái thật và đâu là Hội Thánh thật, bởi vì Hội Thánh thật là nơi Cha ở đó, Cha, là Chúa, Thiên Chúa của Tình Yêu Ðấng đã chết cho các con.

Hy tế Cha dâng trên Thánh Giá, là của Lễ Hy Sinh, không phải là món ăn; các con phải hiểu điều đó, các con thân mến, hãy hiểu biết điều đó.

Và tất cả những ai là con cái thật của Cha, muốn tôn kính Cha mà các linh mục muốn đem đi xa cách Cha, phải quỳ gối và lãnh nhận Cha trên lưỡi, và các con cũng phải làm dấu của Cha, Dấu Thánh Giá, Thánh Giá mà Cha đã chết trên đó.

Và khi các con làm điều này, các con sẽ nói: “Lạy Chúa Giêsu, con thuộc về Ngài, bởi vì con làm dấu Thánh Giá, bởi vì con biết Chúa chết trên Thánh Giá cho con. Chúa chết trên Thánh Giá, vì thế con xin dâng lên Cha lòng sùng kính này. Và con nhận lãnh Cha với lòng kính trọng lớn lao, với tình yêu dồi dào. Và như dấu chỉ của lòng sùng kính và tình yêu con có cho Cha, con xin nhận lãnh Cha trong tư thế quỳ gối và trên lưỡi. Và con làm Dấu Thánh Giá, để Cha thấy Con là con Cha và con hiến dâng mình con cho Cha.”

Các con thân mến, đó là điều Cha muốn nói với các con, để các con không bị lẫn lộn như những người khác. Các con biết rằng sự nhầm lẫn này được phép xảy ra để những lời tiên tri có thể được ứng nghiệm, để thế giới có thể thấy rằng Lời Chúa được ứng nghiệm, được ứng nghiệm, được ứng nghiệm.

Cha đã đến để dạy dỗ các con, để trong ngày Cơn Thịnh Nộ của Chúa các con sẽ được chuẩn bị, vì tội lỗi con người, tội lỗi thế giới kêu khóc đòi sự trừng phạt.

Vậy, các con thân mến, bây giờ Cha sẽ chúc lành cho những Chuỗi Ảnh, hình ảnh, hoa hồng, cỗ tràng hạt hiện diện ở đây. Cha chúc lành cho chúng Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Ước gì chúng sẽ là những Chuỗi Ảnh bảo vệ các con, là ơn cứu rỗi và sức khỏe của các con và chúng sẽ giúp đỡ cho các con trong những ngày khắc nghiệt đang đến, chúng sẽ giúp cho các con can đảm, và làm nhân chứng cho tình yêu mến Chúa, là Chúa của các con.

Vậy, các con thân mến, như Cha đã nói trước đây, nhiều người trong các con sẽ phải làm chứng cho tình yêu mà họ dành cho Cha, bởi vì Cha đã nói với các con rằng con cái ma quỷ và con cái sự sáng phải được phân chia, lúa phải được phân chia khỏi cỏ dại.

Vì thế, Cha đã đến để giảng dạy cho các con, để mỗi người hiểu được những gì mình phải làm, tại sao các con làm điều đó, và để làm gì. Tất cả những điều này là như thế để các con hiểu rằng thời buổi này là thời buổi khó khăn và mỗi người phải làm nhiều cuộc phân định và hiểu rằng các con không còn nhiều thời gian nữa và phải chuẩn bị, và theo những lời khuyên của Mẹ cũng là Mẹ của các con, hãy theo những lời nhắn nhủ của Người, theo tất cả những gì Cha đã dạy dỗ cho các con để các con và những người khác được ơn cứu rỗi.

Vậy, các con thân mến, Cha sẽ chờ đợi các con đến lần họp tới mà Ðức Mẹ, Ðức Trinh Nữ Maria, sẽ nói với các con và cho các con thêm những lời dạy dỗ, để các con chuẩn bị tốt cho những ngày này.

Vì thế, các con thân mến, Cha ban phép lành cho các con. Cha chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần.

Nguyện xin bình an ở lại trong tâm hồn các con. Hãy thực hành tất cả những gì Cha đã nói với các con, bởi vì thời gian sẽ đến, các con thân mến, khi thế giới phải làm chứng cho lòng yêu mến Chúa hay sẽ làm chứng cho tình yêu tên ngụy Kitô. Các con biết rằng thế giới sẽ phân chia ra làm hai phe, thiện và ác, và các con thật của Cha sẽ làm chứng cho tình yêu mến Chúa, và người xấu sẽ làm chứng cho tiên tri giả.

Vậy, các con thân mến, tự đáy Thánh Tâm Cha, Cha ban cho các con bình an và ơn phúc.

Thông Điệp 10: ĐỨC TIN

Guatemala ngày 12 tháng 5 năm 1989

THÔNG ÐIỆP SỐ 10

NGÀY ÐỀN TẠ

THÔNG ÐIỆP CỦA ÐỨC TRINH NỮ MARIA,
MẸ THIÊN CHÚA BAN CHO NHÂN LOẠI
QUA NỮ TU GUADALUPE

Các con yêu dấu, Mẹ chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Các con yêu dấu, Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, nói với các con. Như luôn luôn Mẹ đến để giảng dạy cho các con,

Như luôn luôn Mẹ đến để dạy dỗ các con, bởi vì các con biết, Con Chí Thánh Mẹ và Mẹ đang làm điều này, để Các con của Mẹ có thể thấy ánh sáng giữa bóng tối đang bao trùm thế giới.

Vì thế, Các con thân mến, hôm nay Mẹ sẽ nói với các con một chủ đề quan trọng, đó là ÐỨC TIN.

Vâng, hỡi các con, hôm nay Mẹ muốn nói với các con về Ðức Tin. Ðức Tin ngày hôm nay quá lộn xộn nên Mẹ muốn giảng dạy cho các con điều này, để các con có thể chỉ dạy cho người khác, bởi vì làm sáng tỏ những việc này là một điều rất quan trọng đối với các con, để các con đừng mắc sai lầm trên đường đi, để không ai làm cho các con lầm lẫn được.

Vâng, các con thân mến, Ðức Tin là một từ không rõ ràng cho nhiều người. Và Mẹ muốn các con hiểu rõ từ đó. Các con thân mến, ÐỨC TIN LÀ MỘT ƠN SỦNG. Ðó là ơn nhưng không; được ban cho những ai đã chịu phép rửa tội, mà Chúa ban cho những ai muốn trở nên con cái Chúa. Ðây là khởi đầu, và Bí Tích Rửa Tội là khởi đầu của Ðức Tin.

Ðức Tin phải lớn lên. Giống như hạt giống phải trổ hoa. Các con biết như vậy. Một hạt giống nhỏ được vun trồng, nó phải được sinh ra, tăng trưởng, trổ hoa và kết trái. Ðây là cách thức của Ðức Tin trong các con, hạt giống Ðức Tin ở trong lòng các con, và nó được gieo khi lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội. Vì lý do đó, nhiều người sai lầm về điều đó, vì người ta tin rằng Ðức Tin là niềm tin vào Chúa, và không còn gì hơn nữa; và họ không lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, họ không học hỏi giáo lý thật. Và vì lý do đó các con có thể thấy có nhiều, có rất nhiều giáo lý mà người ta gọi là tôn giáo, và họ cũng tin chúng bởi đức tin. Nhưng, các con thân yêu, Mẹ muốn các con hiểu rằng Ðức Tin không phải là niềm tin vào một thực thể cao siêu, và chỉ có thế, không.

Nhiều tôn giáo do con người sáng tạo ra nói rằng: “Hãy tin và như thế là đủ.” Nhưng không, bởi vì Ðức Tin không việc làm là Ðức Tin chết , bởi vì nó sẽ không sinh hoa quả, bởi vì nó không làm chứng rằng các con có Ðức Tin, và đó có nghĩa là ơn sủng, ơn sủng mà các con tin thật rằng các con đang ở trong sự thật.

Nhiều người tin rằng chỉ cần tin là đủ, và như thế là đủ, và họ hài lòng khi chỉ nói rằng yêu mến Chúa, là họ đã làm những gì họ có thể. Nhưng đó không phải là Ðức Tin thật.

Mẹ muốn chỉ dạy cho các con điều này và giải thích cho các con rằng Ðức Tin là niềm tin, nhưng tin rằng Chúa là Cha và các con là con cái của Ngài. Và bởi vì Ngài là Cha, các con phải vâng lời Ngài, bởi vì nếu các con không vâng lời Ngài, thì các con không tin, thì các con không có Ðức Tin, bởi vì Ðức Tin, các con thân mến, là tin tưởng, phó thác và yêu mến; và bởi vì khi yêu, thì các con phó thác và tin tưởng. Và điều này, hỡi các con thân mến, là điều phải được trao ban, để chứng tỏ rằng các con tin vào Chúa, và Ngài là Cha của chúng ta, và tin mọi sự Ngài nói với chúng ta, bởi vì chúng ta trông cậy nơi Ngài.

Ðó là Ðức Tin, nhưng với việc làm, bởi vì những ai có Ðức Tin thì yêu mến. Và khi yêu, thì anh ta lắng nghe, và vâng lời, và làm theo Thánh Ý Cha. Ðó là Ðức Tin, trông cậy và tin tưởng rằng khi Chúa nói với các con Ngài sẽ không lừa dối các con, và tin rằng Chúa là Cha Hằng Hữu, Ðấng các con không nhìn thấy, nhưng yêu thương các con, và bởi vì yêu thương các con, Ngài đã nói với các con bằng nhiều hình thức, và Ngài nói với các con luôn luôn như trong thời Cựu Ước, và bây giờ Ngài nói với các con qua các tiên tri của Ngài, và qua Chúng Ta. Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ và Mẹ nói với các con qua các tiên tri. Ðây là Ðức Tin, tin rằng Ngài yêu thương các con, và vì lý do đó Ngài liên lạc với các con, Ngài liên lạc với con cái của Ngài, và chỉ vì tình yêu là động lực khiến Ngài hành động.

Mẹ cũng muốn các con hiểu rằng Ðức Tin là một ơn sủng, một ơn sủng mà nếu các con không chăm sóc, nếu các con không nuôi dưỡng, thì các con sẽ mất. Ðó là lý do mà nhiều người nói: “Tôi đã bị mất Ðức Tin.” Và họ nói như vậy, là vì họ đã để cho ơn sủng chết đi, bởi vì Ðức Tin là một món quà Chúa ban, một món quà, khiến cho các con có thể nhận ra rằng các con là con cái Chúa, nhưng nhiều người không hiểu điều này. Họ tưởng rằng Ðức Tin là khi mình nói rằng tôi là người Công Giáo, tôi là người Tin Lành, và tôi là người Hồi Giáo, tôi là… , cuối cùng thì có quá nhiều thứ, nhưng không. Có nhiều tôn giáo do con người sáng tạo nên, nhưng đó không phải là Ðức Tin thật, bởi vì Ðức Tin là tin vào Thiên Chúa thật, vào Thiên Chúa duy nhất, vào Thiên Chúa Ba Ngôi, vào Thiên Chúa là Tình Yêu trọn vẹn.

Vì thế Mẹ đến để giảng dạy cho các con, để các con hiểu biết và phân biệt, vì Ðức Tin, Ðức Tin thật ở việc Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ đã đến và chết trên Thánh Giá vì yêu thương, để những ai tin vào Ngài sẽ được sự sống đời đời.

Và như các con có thể thấy, không có ai trên thế giới, không có ai, không có người Hồi Giáo hay Tin Lành hay bất cứ những ai theo bất cứ đạo nào khác do họ tự sáng chế ra, không ai có Thượng Ðế nào đã chết cho họ cả. Chỉ có Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ đã chết cho các con. Và Ngài đã chết chính là vì để cứu các con, để mở cửa Thiên Ðàng cho các con, để tha thứ tội lỗi cho thế giới. Và như các con có thể thấy, những giáo lý khác nói rằng họ có những ý kiến riêng, tôn giáo riêng. Nhưng đó không phải là Ðức Tin thật.

Vì thế, các con phải ý thức điều này và bảo vệ Ðức Tin của các con, vốn được sinh ra bởi Bí Tích Rửa Tội, bởi vì khi được Rửa Tội nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, thì ơn Ðức Tin được ban cho các con, Ðức Tin thật, giáo lý thật, Thiên Chúa thật đã chết cho các con, và Ngài là Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ.

Vì thế, Mẹ muốn các con biết điều này, để các con giúp tất cả những người trên thế giới đang lang thang trong bóng tối, để các con có thể giải thích cho họ, rằng không có thượng đế nào đã chết để cứu họ, chỉ có Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ đã chết trên Thánh Giá, và khi chết, Ngài đã chiến thắng Ma Quỷ.

Nhiều người lầm lẫn tất cả những việc này, và tin rằng đức tin là tin vào một điều nào đó. Và không, không phải như vậy, các con phải hiểu rõ điều này. Ðức Tin là tin vào Thiên Chúa thật, như Mẹ đã nói với các con trước đây, Thiên Chúa Ba Ngôi, Thiên Chúa Tình Yêu.

Bây giờ nhiều người trong các con, nhiều người đang lẫn lộn giáo lý của thế giới với giáo lý của họ, khi giảng dạy niềm tin mới và giáo lý mới, và giăng mắc nhiều cạm bẫy của sự suy đồi cho các con, và lấy đi Ðức Tin thật của họ, Ðức Tin rằng Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ đã đến trong thế gian và chết để cứu chuộc họ.

Và những điều này rất nguy hiểm, tất cả những gì đang xảy ra, và tất cả những gì các con có thể thấy đã được viết trong Kinh Thánh, để các con hiểu được thời này, thời mà các con phải bảo vệ Ðức Tin của mình, bởi vì thế giới đang lấy đi Ðức Tin của các con, lấy đi Ðức Tin của con cái của Mẹ, lấy đi lòng yêu mến Chúa đã chết cho họ, như đã được nói trong Kinh Thánh. Và lời tiên tri đó đã được ứng nghiệm: “Tại sao các ngươi nổi loạn và các dân nước nói những điều vô nghĩa, những vị vua và hoàng tử đã nổi lên chống lại Thiên Chúa và Ðấng Cứu Tinh của họ, khi nói rằng: Hãy cởi bỏ sự ràng buộc của Ngài, cởi bỏ ách của Ngài? Nhưng Thiên Chúa đang nhìn họ, Và Ngài sẽ nhạo cười họ, khi thời giờ đến, thời giờ Ngài sẽ đổ Cơn Thịnh Nộ của Ngài xuống và sẽ đặt mỗi người vào nơi chốn của họ,” để họ không còn tiếp tục làm cho con cái Mẹ nhầm lẫn nữa.

Có nhiều điều nguy hiểm cho Ðức Tin của các con, các con thân mến, bởi vì như Mẹ đã nói, Ðức Tin phải được sinh ra, lớn lên, trổ hoa và kết quả; nếu không nó sẽ chết. Ðó là ơn sủng có thể bị mất đi. Các con có nhận thấy nhiều người Công Giáo đã đi sang những tôn giáo khác, những tôn giáo không có sự thật, và tại sao? Bởi vì họ đã bị mất Ðức Tin, bởi vì hạt giống được vun trồng bởi Bí Tích Rửa Tội đã không trổ hoa vì lý do nào đó, và họ đã không để cho Ðức Tin lớn lên trong họ, để làm cho họ mạnh mẽ, để tăng sức cho họ chống lại những giáo lý mới.

Như Mẹ đã nói với các con, thế giới đã nổi lên chống lại Thiên Chúa và Ðấng Cứu Tinh của họ, và các Tiên Tri của Ngài, bởi vì họ không muốn biết gì về Giáo Lý Thánh Thiện, họ không muốn ách của Chúa, và với giáo lý sai lầm của họ, họ đã làm cho con cái của Mẹ đi tìm kiếm lạc thú. Và đây là thời buổi Lãng Quên Thiên Chúa, bởi vì con người không có Ðức Tin muốn lấy đi Ðức Tin của những ai có nó, bởi vì chúng biết rằng con cái Chúa đang đi trên chính lộ.

Ðó là đề nghị của Ma Quỷ. Tất cả những tôn giáo do con người sáng chế ra đều do đề nghị của Ma Quỷ để lôi kéo con cái Mẹ đi xa Ðức Tin thật, Ðức Tin vào Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ và Giáo Lý của Người.

Vì lý do đó, Mẹ đã đến để báo trước cho các con phải cẩn thận, bởi vì thời gian này, là thời gian mà những lời tiên tri trong Kinh Thánh nói về thế giới sẽ nổi lên chống lại Chúa và các Tiên Tri của Ngài, Ðấng Ðược Xức dầu, và chống lại Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ. Các con thấy điều này, mọi sự được làm để tách rời các con khỏi Ðức Tin thật, Ðức Tin đó từ nơi Ngài. Ðó là lý do khiến họ nổi loạn, và liên kết lại với nhau. Ðó là lý do khiến cho họ làm rất nhiều việc, nhiều việc, bởi vì họ đang chuẩn bị cho lúc những tiếng nói nổi lên gây chiến tranh. Và trong việc này các con phải rất cẩn thận, và hiểu rằng thời gian này rất khó khăn, thời gian khắc nghiệt, bóng tối ngự trị ở khắp nơi. Nhưng các con đừng lo lắng, bởi vì điều này được Chúa Cha Hằng Hữu cho phép, để Lời Ngài sẽ được ứng nghiệm, và con người sẽ thấy quyền năng của Ngài, bởi vì tất cả những điều này, đã được loan báo bởi các tiên tri. Ngài sẽ nhạo cười tất cả những ai nổi lên chống lại Ngài, bởi vì “con người là gì trước mặt Chúa, mà dám từ khước Ngài, và dám lấy đi tình yêu mến Thiên Chúa và Ðấng Cứu Tinh trong lòng con cái Ngài?”

Các con phải hiểu điều này, các con thân mến, các con đang ở trong thời kỳ mà người ta nổi loạn và đấu tranh chống lại Chúa, và các con phải cảnh giác, bởi vì người ta đã bắt đầu, người ta đã cởi bỏ ách và không muốn biết gì về Thiên Chúa thật nữa. Họ chỉ nghĩ đến lạc thú và muốn Chúa thỏa mãn những ham muốn của họ; họ muốn Chúa làm hài lòng họ trong mọi sự, họ muốn Chúa chỉ cho họ hạnh phúc, cho họ lạc thú, cho họ vinh quang. Và điều này, các con biết, không đúng, bởi vì Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ chỉ trao ban cho Thánh Giá trước, rồi mới đến Vinh Quang, bởi vì đó là những gì Ngài đã làm, trước hết Ngài phải Ðau Khổ, và rồi được hưởng vinh quang với Chúa Cha. Và đây là dấu hiệu của những người chống lại Chúa, khi tất cả những gì mang lại tiếng thơm như sự thánh hóa, tiếng thơm như sự ăn năn, hy sinh, đau khổ, nước mắt và buồn phiền, thì họ từ chối, bởi vì họ nói, hãy bỏ những gì trói buộc đi, nghĩa là bỏ đi những gì làm phiền đến chúng ta, gây ra vấn đề cho chúng ta. Ðây là lý do mà họ muốn, và họ đã dựng nên, một Ðấng Cứu Thế theo sở thích của họ, và vì lý do đó mà thế giới trống rỗng tình yêu mến Chúa. Họ không hiểu tại sao thế giới lại như vậy. Và như thế, bởi vì kẻ xấu đã bị Ma Quỷ cám dỗ, đã ném giáo lý sai lầm vào trong thế giới, những giáo lý lấy đi Ðức Tin thật vào Chúa và Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ và Mẹ, bởi vì thế giới muốn Chúa Kitô theo sở thích của họ, một Chúa Kitô vui vẻ, một Chúa Kitô nói với họ là không có tội lỗi, rằng họ có thể phạm tội, bởi vì khi các con đầy tội lỗi Ngài cũng sẽ tha thứ cho các con.

Các con biết rằng Ngài tha thứ. Ðiều đó đúng. Ngài tha thứ, nhưng có điều kiện. Ðể nhận được ơn sủng, họ phải từ bỏ tội lỗi, bởi vì nếu họ tiếp tục phạm tội, điều đó không đúng.

Bây giờ họ giảng dạy một Chúa Kitô không phạt, một Chúa Kitô du di tội lỗi, du di tất cả những gì làm hại cho linh hồn các con. Và điều này không đúng, không đúng. Họ đã làm cho con cái Mẹ lẫn lộn với ý nghĩ rằng, khi Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ đến thế giới và chết cho các con, và con người cũng chết cho các con. Và họ nói rằng Hội Thánh mà Chúa Giêsu đã đặt nền tảng và Hội Thánh của con người tương đương với nhau. Và các con biết điều đó không đúng. Nó không đúng bởi vì trong những Hội Thánh do con người thiết lập, không có ai chết cho họ cả. Chỉ có Chúa Kitô chết cho loài người. Và đây là dấu hiệu cho các con, để các con không nhầm lẫn, và để các con nhận ra sự thật.

Bây giờ người ta nói rằng tất cả những Hội Thánh phải liên kết, bởi vì các chúa của họ cũng cứu độ, bởi vì các chúa mà họ có đức tin và tin cũng ngang hàng với Con Mẹ, Và điều này không đúng.

Tất cả những điều này đều là đề nghị của Ma Quỷ, để giá trị thật và giá trị của Hy Tế của Con Chí Thánh Mẹ trên Thập Giá sẽ bị mất đi, bởi vì nếu điều đó đúng, nghĩa là tất cả các tôn giáo có thể cứu rỗi và mang con cái Mẹ lên Thiên Ðàng, thì không cần Con Chí Thánh Mẹ đến để chết cho các con. Ðiều này xảy ra vì Ma Quỷ muốn con cái Mẹ mất đi ý niệm của Hy Tế trên Thập Giá và không cho đó là quan trọng nữa. Và ơn sủng sẽ mất đi, bởi vì nếu con cái Mẹ tin rằng những người thệ phản được cứu rỗi trong các giáo hội của họ. Nếu người theo đạo Hồi được cứu rỗi, và người Do Thái giáo cũng được cứu rỗi, thì tầm quan trọng của Hy Tế Chúa Giêsu ở chỗ nào? Hy Tế Chúa Giêsu có quan trọng hay không? Tại sao phải hy sinh nhiều, tại sao phải ăn năn thống hối, tại sao phải đau khổ, nếu tôi đi với người Tin Lành để được vui vẻ, vì người ta không đòi hỏi điều gì cả? Ðiều này nhiều người nói: Tôi muốn hạnh phúc, và trong những Hội Thánh này họ nói rằng tôi sẽ có hạnh phúc, và sẽ không có sự buồn phiền hay vấn đề, và mọi sự sẽ yên ổn. Nhưng đây là cạm bẫy của Ma Quỷ, và nếu các con không cảnh giác, nó sẽ đưa các con tới Hỏa Ngục.

Tất cả những người Công Giáo, Mẹ cảnh cáo các con, các con thân mến, tất cả những ai được rửa tội trong Hội Thánh Công Giáo, có Ðức Tin thật, mà cải đạo, và đi theo những Giáo Phái khác, khi người ta mời gọi họ, và đi theo những giáo lý khác, thì phạm tội trọng, bởi vì họ đã thay ánh sáng bằng bóng tối. Và nếu như họ không ăn năn và chết đi, họ sẽ đi xuống hỏa ngục.

Vì thế, các con thân mến, Mẹ muốn cảnh cáo các con về việc này. Nhiều, nhiều con cái Mẹ đã bỏ Ðức Tin thật, bởi vì họ thích những gì mà một mục sư nào đó nói, hay bởi vì họ chỉ nói về những gì dễ thương, họ không nói về ăn năn và đau khổ, và không có mầu nhiệm. Và thay vì ở đây họ nói rằng có những mầu nhiệm mà họ không hiểu thấu được, và thấy tốt hơn là nên đi với những gì mà họ hiểu được. Và họ chỉ làm một điều là biến đổi ánh sáng thành bóng tối. Và nếu họ chết trong tình trạng như vậy, họ sẽ xuống Hỏa Ngục, bởi vì họ đã đổi Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ lấy ma quỷ.

Các con phải rất cẩn thận và chỉ dạy cho người khác. Và nếu họ sai lầm, họ có thể thống hối và trở về chính đạo, trước khi những biến cố đã báo trước xảy ra, bởi vì khi chúng ở trên đầu các con, các con không thể làm gì được nữa. Vì thế lúc phải làm tất cả những điều đó là lúc này, bởi vì, như Mẹ đã nói trong lần Hiện Ra khác, Mẹ đã nói rằng, hãy làm ngay bây giờ, bây giờ còn thời gian, bởi vì sau này các con sẽ không còn thời gian, sau này các con sẽ không thể làm được. Và những ai ở trong tình trạng tội trọng sẽ chết về tay tên ngụy Kitô. Mẹ đã lập lại điều này nhiều lần, và Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ cũng vậy.

Vì thế Mẹ và Chúa Giêsu đã đến để cảnh cáo thế giới, vì thế giới đang đi đến sự hủy diệt, vì thế giới sẽ sớm thấy ngày tàn của nó. Và tất cả những ai không chuẩn bị sẽ chết.

Vì thế, Mẹ mời gọi tất cả những người Công Giáo đã rửa tội Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần, hãy trở về với Ðức Tin thật, nếu họ đã đổi sang những giáo lý sai lầm, những giáo lý vô dụng, bởi vì sau này sẽ không còn thời gian để thống hối và tìm những lối đi sai lầm nữa.

Các con phải được cho biết điều này, bởi vì nhiều, nhiều, nhiều con cái Mẹ đã bỏ ánh sáng để đổi lấy bóng tối. Và nếu họ vẫn giữ như thế, họ sẽ hư mất.

Mẹ mời gọi các con, để trở về với Thiên Chúa thật, trở về với Người Mẹ Thánh thật, bởi vì nếu họ muốn trở về, Chúa sẽ tha thứ cho họ. Nhưng họ phải làm ngay từ bây giờ, khi còn thời gian, bởi vì sau này các con sẽ không thể trở về được.

Hãy nhìn xem! Ngay cả các con linh mục của Mẹ cũng sai lầm, khi các ngài nói rằng Hội Thánh Công Giáo, Do Thái Giáo, và Hồi Giáo đều được rỗi. Và điều này không đúng. Các con phải cẩn thận, bởi vì khi tất cả những người nổi loạn và liên kết với nhau để nổi lên chống lại Chúa, thì sẽ quá trễ. Và điều này, các con thân mến, các con đã thấy. Họ liên kết để từ bỏ Thiên Chúa thật. Và đó là điều mà họ đang làm trong lúc này, hiệp nhất tất cả các tôn giáo do con người sáng chế ra với Hội Thánh thật của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ.

Vì lý do đó, Mẹ đã đến để cảnh cáo các con lần nữa và lần nữa, để các con canh chừng, để các con trở nên cảnh giác, bởi vì nhiều người sẽ chết, nếu họ không từ bỏ những sai lầm này.

Các con phải lắng nghe lời Mẹ, và tin tưởng, và hiểu biết rằng Ðức Tin là một ơn sủng phải được lớn lên trong lòng các con, trổ hoa, và mạnh mẽ, để không ngọn gió nào của những giáo lý khác lấy đi của các con được lòng yêu mến Chúa Thật.

Các con phải cẩn thận, vì các con đang ở trong thời kỳ được tiên báo, khi tất cả hiệp nhất và nổi lên chống lại Thiên Chúa, và lấy đi mối ràng buộc của Ngài với thế giới. Ðiều này có nghĩa là lấy đi Giáo Lý của Ngài, để con người có thể bỏ Chúa mà đi theo con đường của thế gian, và đi trên con đường rộng, sẽ dẫn họ đi đến sự hủy diệt, bởi vì khi giờ của Cơn Thịnh Nộ Thiên Chúa đến, khi Chúa sẽ tỏ cho các con thấy Ngài là Thiên Chúa Duy Nhất và Thiên Chúa Thật, và nếu các con không được bảo vệ dưới áo choàng Mẹ, các con sẽ không được cứu.

Ðó là lý do mà Mẹ mời gọi con cái Mẹ, để bây giờ khi còn thời gian, các con sẽ chuẩn bị cho Lần Ðến Thứ Hai của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, sẽ đến rất sớm.

Ðây là điều Mẹ muốn dạy dỗ cho các con hôm nay, các con thân mến, để các con hiểu được rằng Ðức Tin là một món quà mà con người tự họ có thể nắm bắt từ trong lòng người con cái Mẹ.

Các con phải mạnh mẽ và chiến đấu để bảo vệ Ðức Tin, bảo vệ ơn cứu rỗi, bảo vệ lòng yêu mến Chúa, để không ai lấy đi khỏi các con, để không ai lấy đi được Ðức Tin này, Ðức Tin được lớn lên trong các con, bởi vì Mẹ, như một Người Mẹ, đã khuyên nhủ các con hãy xin với Ðấng Làm Chủ tất cả mọi ơn sủng làm cho Ðức Tin lớn lên trong lòng các con, vì như Mẹ đã nói, Ðức Tin của các con như hạt giống, được trồng trong lòng con người, nhưng người ta phải thích thú, để hạt giống được sinh ra, lớn lên và sinh hoa kết quả. Và đó là bổn phận của các con.

Vì thế, các con phải xin Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ tăng cường Ðức Tin các con. Và Ngài sẽ tăng cường nó, để khi thời buổi khó khăn đến, các con sẽ vững vàng trong Ðức Tin, nghĩa là trong Hội Thánh Thật của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ mà chính Ngài đã đặt nền móng.

Các con thân mến, các con phải hiểu điều này. Và dấu chỉ cho các con là, khi tất cả những Hội Thánh thống nhất lại, các con sẽ thấy Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ ở nơi Hội Thánh Thật . Và Ngài đã nói điều này để các con có thể hiểu được nơi Ngài ở, là nơi Hội Thánh của Ngài, Hội Thánh do chính Ngài đã đặt nền móng mà không có sự can thiệp bởi con người, chỉ có Chúa, bởi vì Ngài đã đặt nền móng cho Hội Thánh của Ngài trên trái đất. Những Hội Thánh khác được sáp nhập là do con người sáng chế ra. Nhưng, các con sẽ thấy điều đó, mà không bị nhầm lẫn, Ngài sẽ cho các con dấu hiệu này: Khi tất cả Hội Thánh thống nhất và hình thành một Hội Thánh duy nhất với tất cả những Hội Thánh do con người sáng lập ra, và đó là điều mà Ma Quỷ đề nghị, Ngài sẽ nói với các con rằng, nơi nào Ngài ở, là nơi Hội Thánh của Ngài, Hội Thánh do Ngài đặt nền móng, Hội Thánh Thật, bởi vì Ngài sẽ luôn luôn bảo vệ Hội Thánh của Ngài, và sẽ làm điều đó bằng cách thức này, Ngài đã đến để chết, như thế Ngài có thể đặt nền tảng cho Hội Thánh này để cứu rỗi con cái Ngài, bởi vì ngoài Ngài ra, các con thân mến, sẽ không có ơn cứu rỗi.

Các con phải hiểu rõ điều này, và thấy dấu chỉ mà Mẹ đã cho các con. Khi các con thấy dấu hiệu này, dấu hiệu mà các con đã thấy, các con sẽ hiểu Lời Mẹ. Và Ngài sẽ lưu ý khi nói rằng, Nơi nào Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ và Mẹ ở, đó là nơi Hội Thánh mà Ngài đã đặt nền móng sẽ ở đó, để các con sẽ không bị nhầm lẫn.

Vì thế các con phải xin Ngài tăng cường Ðức Tin, ơn sủng mà các con đã nhận được, khi các con chịu phép Rửa Tội. Trong lúc đó, hạt giống Ðức Tin được trồng trong lòng các con, Ðức Tin mà các con phải tăng trưởng. Nghĩa là các con phải hợp tác với Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ và với Mẹ, và tin tưởng, và tin vào Chúa Kitô thật, Ðấng Thiên Sai thật, luôn luôn đi với Mẹ Ngài. Các con không được quên điều này, các con thân mến, các con không được quên điều này.

Vậy, các con thân mến, bây giờ Mẹ chúc lành cho tất cả những Chuỗi Ảnh, để chúng sẽ là sự an ủi, ơn cứu rỗi, ơn bảo vệ và sức khỏe của các con, và chúng sẽ tăng cường Ðức Tin và giúp các con lớn lên trong Ðức Tin, và làm cho các con trở nên mạnh mẽ trước những Hội Thánh do con người sáng chế nên, và đó là sự Ðại Dối Trá, chúng sẽ bị lật đổ trên thế giới. Bởi thế, các con phải yêu mến Sự Thật và có một Ðức Tin vững vàng, để các con không rơi vào cạm bẫy của sự Ðại Dối Trá, đang đến trên thế giới. Nó đang ở đây rồi, nhưng nó sẽ sớm biểu lộ với tất cả sức mạnh của nó.

Vậy, Mẹ chúc lành cho tất cả những Chuỗi Ảnh ở đây Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần Amen. Ước gì chúng sẽ là ơn cứu độ, ơn bảo vệ, và sức khỏe và ước gì nó sẽ gia tăng Ðức Tin trong lòng các con.

Vậy, các con thân mến, Mẹ rất sung sướng được liên lạc với các con. Các con biết rằng Mẹ và Chúa Giêsu luôn luôn đến đây, luôn luôn liên lạc với thế giới để cảnh cáo các con, và nói với các con rằng các con đang ở trong tình trạng nguy hiểm, và các con phải chuẩn bị. Và các con thân mến, Mẹ sẽ chờ đợi các con cho đến lần họp kế tiếp, khi đó Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ sẽ nói với các con về một chủ đề khác, để các con hiểu được và học hỏi những điều này, đó là sự thật, và chúng sẽ giúp các con, để các con không rơi vào sai lầm hay rơi vào tay của tên ngụy Kitô.

Vậy, các con thân mến, tự đáy Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Ước gì bình an ở lại trong lòng các con.

Thông Điệp 11: TOÀN CẦU HÓA

Guatemala ngày 9 tháng 6 năm 1989

THÔNG ÐIỆP SỐ 11

NGÀY ÐỀN TẠ

THÔNG ÐIỆP CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ
BAN CHO NHÂN LOẠI
QUA NỮ TU GUADALUPE

Các con yêu dấu, Cha chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Các con yêu dấu, Chúa Giêsu thành Nazareth, Con của Ðức Trinh Nữ Maria, Thiên Chúa của Tình Yêu,
Ðấng chịu chết và đóng đinh trên Thánh Giá vì yêu thương các con, đang nói với các con đây.

Các con thân yêu, Cha rất vui khi có thể liên lạc với các con, để nói với các con nhiều điều trong Lòng Cha.

Các con thân yêu, thế giới đang ở dưới bóng tối dày đặc, bởi vì đây là thời rất lộn xộn. Và vì lý do đó, Ðức Mẹ và Cha đã đến để giảng dạy cho các con và dạy dỗ để các con không bị lẫn lộn, và để các con đừng đi lầm đường. Ðây là công việc mà Chúa và Mẹ đã và đang làm trong những tháng qua. Mỗi lần Cha liên lạc với các con về một đề tài khác nhau, và Mẹ cũng vậy. Hôm nay, các con thân mến, Cha sẽ nói với các con về một đề tài rất quan trọng, đó là TOÀN CẦU HÓA (Ecumenism).

Các con thân mến, với chữ TOÀN CẦU HÓA, người ta đã gây tai hại cho các con rất nhiều, nhiều tai hại, bởi vì họ đã gây lầm lẫn giữa sự thật với sự sai lầm, và với sự dối trá.

Các con thân mến, Cha muốn các con hiểu điều này, bởi vì các con linh mục đã nhầm lẫn tất cả những việc này, các ngài gia tăng sự sai lầm trong lòng, và bây giờ các ngài truyền bá những sai lầm cho các con của Cha. Và điều này, các con thân mến, là lỗi lầm lớn, đã khuấy động Cơn Thịnh Nộ của Thiên Chúa Cha Hằng Hữu, bởi vì các ngài đã so sánh Cha với các thần của thế gian. Và chỉ có một Chúa, Một Chúa Ba Ngôi, và đó là Cha, Chúa Giêsu thành Nazareth. Và Cơn Thịnh Nộ của Chúa Cha Hằng Hữu tăng lên, khi Ngài thấy Hội Thánh và các con đã bị Ma Quỷ quyến rũ.

Cha sẽ giải thích cho các con, các con thân mến, đó là đòn chí tử cho Hội Thánh do Ma Quỷ đề nghị. Ma Quỷ đã lừa dối các con; Các con đã không cảnh giác. Các con đã không cầu nguyện, các con đã quên cầu nguyện, và tỉnh thức trong Đức Tin. Và Ma Quỷ tiếp tục lừa dối các con từng chút từng chút một, đến khi hắn giáng đòn chí tử vào Hội Thánh , vào các con. Và hôm nay chúng đang giảng dạy về sự thống nhất các Giáo Hội. Chúng nói rằng tất cả đều như nhau, tất cả đều cứu rỗi, và điều đó không đúng. Ðiều này cần phải được làm sáng tỏ trong lòng trí các con, bởi vì Chúa Kitô Thật, Giáo Lý Thật, Hội Thánh Thật không thể giống như giáo hội do con người sáng lập ra với các tà thần của chúng.

Không, các con thân mến, các con phải hiểu điều này. Các tôn giáo không thể hiệp nhất với nhau. Không, các con thân mến, không, bởi vì nếu Mohammed cứu rỗi, nếu Luther cứu rỗi, nếu chúa của Người Do Thái cứu rỗi, thì tại sao Cha phải đến để chịu đau khổ nhiều trên Thập Giá? Ðó là điều các con của Cha muốn các con quên đi, quên đi sự Hy Sinh của Cha trên Thập Giá, quên rằng Cha đã chết cho họ, quên rằng, không có Cha, thì không có ơn cứu rỗi.

Các con thân mến, các con phải biết rõ rằng, bởi vì không phải Mohammed, cũng không phải Luther đã chết cho các con; chỉ có Cha đã chết cho các con, chỉ có Cha đã chiến thắng Ma Quỷ bằng cách đó. Và vì thế mà chúng muốn các con quên đi điều đó. Và hắn cho các con những ý nghĩ đó, để tất cả Hội Thánh thống nhất, và giảng dạy một Chúa Kitô không phải là Cha, một Chúa Kitô không đau khổ, một Chúa Kitô không yêu mến. Và chúng đang làm việc để giảm thiểu sự thật trong lòng các con. Và với bác ái giả tạo chúng đang hủy diệt các con, chúng đang hủy diệt đức tin, bởi vì chúng nối kết lúa mì và cỏ dại, bởi vì chúng muốn hiệp nhất sự thật với giả dối. Và điều này không thể có được, Các con thân mến, không, bởi vì sự thật là sự thật. Và Cha là SỰ THẬT, và không ai có thể so sánh được với Cha, không một ai cả.

Chỉ có một Thiên Chúa Thật, và Cha là Thiên Chúa, chỉ mình Cha, không có một ai khác. Sách Kinh Thánh nói: “Ðừng làm những thần tượng Giả.” Ðừng so sánh Cha với những thần tượng các con làm ra để thỏa mãn nhu cầu và ý muốn của các con. Các con không được làm điều này, các con thân mến.

Hãy thức giấc; mở mắt ra để các con không lầm lẫn giữa sự thật và sự giả dối. Ðiều này không thể được, vì sự thật là sự thật, để rồi sự thật không còn thật nữa; nếu sự thật bị làm cho hư hỏng bởi sự dối trá, thì nó không phải là sự thật nữa. Và đó là điều các con phải hiểu, bởi vì bây giờ Hội Thánh đang giảng dạy một chủ nghĩa toàn cầu tai hại cho con cái của Cha, và họ nói là có quyền tự do tôn giáo, điều đó không giống như trong quá khứ, lúc đó họ nói rằng ơn cứu độ chỉ có trong Hội Thánh của Chúa Giêsu Kitô. Và đây là một sự đại dối trá, các con thân mến, bởi vì điều này vẫn như cũ: Ơn Cứu Ðộ chỉ có trong Hội Thánh của Cha, trong Hội Thánh mà Cha đã đặt nền móng, ngoài Hội Thánh không có ơn cứu rỗi.

Ðây là lý do mà Cha nói với các con rằng những gì người ta đang làm, đang nói về ơn cứu độ có trong mọi Giáo Hội, là không đúng. Ðó là cạm bẫy của Ma Quỷ, các con thân mến, để làm cho các con lẫn lộn, để các con lầm lạc, để trong lòng các con mất đức tin, đức tin thật. Và các con sẽ không lo lắng đến việc đi theo sự thật, theo chân lý, theo ánh sáng.

Cha đã nói trong Kinh Thánh rằng Cha là Sự Thật, là Ðường, là Cửa Thiên Ðàng, và chỉ có Cha. Vì thế, các con thân mến, Cha muốn các con để ý đến điểm này, bởi vì Cha muốn các con hiểu rằng giáo lý đang được giới thiệu vào trong Hội Thánh là sai lầm. Cha muốn điều này thật rõ ràng trong tâm hồn và trong tâm trí của các con rằng chủ nghĩa toàn cầu là sai lầm.

Cha là Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, Con của Ðức Trinh Nữ Maria, Thiên Chúa đã chịu đóng đinh trên Thánh Giá vì yêu thương các con đã nói như vậy. Và Cha sẽ không lừa dối các con. Cha, Cha là Sự Thật và là Sự Sống, bởi vì Cha là Cửa, cánh Cửa duy nhất dẫn đến với Chúa Cha Hằng Hữu. Ðừng quên điều này. Và những ai muốn làm cho những ý tưởng này lẫn lộn, với những giáo lý mới này, hãy cho họ biết là họ sai lầm, vì các con không thể trộn lẫn sự thật với sự giả dối. Không thể được, bởi vì như thế sự thật sẽ không còn là sự thật nữa.

Và Cha nói với các con rằng đó là cạm bẫy ma quỷ để làm cho các con lẫn lộn. Nhưng Cha đã hứa với Hội Thánh, Hội Thánh thật của Cha rằng Cha sẽ bảo vệ Hội Thánh khỏi ma quỷ, rằng Cha sẽ khiến lửa Hỏa Ngục không giới thiệu vào đó được. Và Cha đang thực hiện điều đó, Cha đang thực hiện điều đó.

Và vì thế mà Cha đến để giảng dạy cho các con, để các con biết sự thật, để các con biết các con đang đi về đâu, và biết chắc chắn mình đang đi đâu, bởi vì các con linh mục đang làm cho các con lẫn lộn và giảng dạy về quyền tự do tín ngưỡng, một thứ tự do trong mọi sự. Nhưng khi các con xin được rước lễ trong tư thế quỳ, thì các ngài từ chối. Thế thì quyền tự do tôn giáo mà họ giảng dạy ở đâu?

Ðiều đó có nghĩa là có nhiều điều xấu xa đang ở trong lòng họ, bởi vì họ không muốn dâng lên Cha lòng sùng kính mà con cái thật của Cha muốn dâng lên cho Cha.

Và sự lầm lẫn này lớn lao trong các con của Cha, sự lầm lẫn lớn lao ở các linh mục khiến cho các con thân yêu của Cha, những người muốn theo sự thật của Giáo Lý Cha, phải lẩn trốn.

Các con có thấy Hội Thánh sai lầm ở điểm nào không? Các con có thấy các con của Cha sai lầm như thế nào không? Những người nên bảo vệ sự thật, Giáo Lý của Cha, bảo vệ Hội Thánh, thì lại chỉ biết tàn phá, và không muốn giúp các con của Cha, những người muốn ở lại trong sự thật, muốn công lý. Và những người thật lòng yêu mến Cha thì bị nhạo báng.

Nhưng ngày ấy sẽ đến, các con thân mến, khi những người góp phần vào việc truyền bá những sai lầm phải ra trước tòa Chúa phán xét, và tính sổ về tất cả những việc này. Khi thời gian công lý đến, khi thời gian phán xét đến, tất cả sẽ được phán xét tùy theo những công việc mình đã làm. Và những ai không muốn tôn sùng Cha sẽ bị phạt, bởi vì họ không muốn phụng sự Cha, nhưng phục vụ cho Ma Quỷ, cho tên ngụy Kitô.

Vâng, các con thân mến, đây là điều Cha muốn các con hiểu rằng các con của Cha sai lầm, và các ngài không muốn phản ánh, các ngài không muốn thấy mình sai lầm. Và Cha, như một người Cha nhân từ, Cha đã khẩn cầu các con của Cha, và nói với các ngài rằng: “Hỡi các con yêu dấu, hãy trở về với Cha. Tại sao các con bỏ đi? Tại sao các con không muốn dâng lên Cha lòng sùng kính? Tại sao các con không muốn đối xử với Cha như với Chúa vì Cha chính là Thiên Chúa? Tại sao các con đi theo những giáo lý sai lạc, và bắt buộc các con của Cha cũng làm như vậy? Ðể rút lui khỏi Cha? Và với việc làm này, các con đã gây tổn hại lớn lao cho chính các con và cho các con cái của Cha.”

Khốn cho những ai, hỡi các con! Khốn cho những ai gọi sự thật là sai lầm và sai lầm là sự thật! Khốn cho những ai làm cho ánh sáng thành bóng tối! Khốn cho những ai gọi bóng tối là ánh sáng! Khốn cho những ai gọi ngọt ngào là cay đắng, và cay đắng là ngọt ngào! Vì khi thời gian ấy sẽ đến Cha sẽ khẳng định Công Lý, Cha sẽ khẳng định Sự Thật, Cha sẽ khẳng định Ánh sáng của Cha. Và rồi tất cả những ai không muốn bước đi trong ánh sáng sẽ gặp Công Lý của Cha, và họ sẽ nuối tiếc.

Vì thế, các con thân mến, Cha đã mời gọi các con, để các con sẽ hiểu rằng các con đang sai lầm. Các con phải lìa bỏ sự sai lầm này, và chấm dứt việc khuyến khích sự sai lầm đó. Ðừng tiếp tục ước muốn một chủ nghĩa toàn cầu, một sự hiệp nhất sái quấy, một sự hiệp nhất dựa trên sự sai lầm.

Vâng, các con thân mến, hãy mở mắt ra mà thấy rằng thời gian sẽ đến lúc đó các con sẽ thấy Cha bảo vệ Hội Thánh của Cha, Hội Thánh thật. Và Cha sẽ làm điều đó. Và khi các con nhận ra điều này, các con sẽ khóc bởi vì; thay vì giúp đỡ cho các con của Cha, các con thật của Cha, thay vì lên tiếng như những người khác đã làm, những người không bao giờ nhận được sự hỗ trợ nào, thì các con sung sướng trong những sai lầm của các con, bởi vì trong lỗi lầm đó các con có thể phạm tội nhiều hơn. Và đó là điều khiến các con không muốn thay đổi, bởi vì các con muốn tiếp tục phạm tội.

Ðó là lý do tại sao nó làm phiền các con, khi có ai đó đến và nói với các con sự thật, và nói với các con rằng điều đó không đúng, rằng điều đó không nên, điều đó không phù hợp với Giáo Lý mà Cha đã truyền lại. Cha đã nói: “Nếu một Thiên Thần từ Thiên Ðàng đến và cho các con một cuốn Kinh Thánh khác với cuốn mà Cha cho các con; nếu một Thiên Thần đến và nói với các con một điều mà Cha không dạy cho các con, đừng nghe theo họ,” bởi vì chỉ có một Giáo Lý, và đó là Giáo Lý mà các con đã biết. Cha đã cảnh cáo các con, các con thân mến, Cha đã nói với các con. Thế thì, tại sao các con không muốn vâng lời? Tại sao các con không muốn nhìn thấy sai lầm của các con?

Vì thế các con phải lắng nghe Lời Cha, bởi vì Lời Cha là sự thật và là sự sống, và Giáo Lý của Cha không theo thời trang, hôm nay nói điều này, và ngày mai nói điều khác. Không, Giáo Lý của Cha là duy nhất, duy nhất, duy nhất. Và nó sẽ luôn luôn như vậy, bởi vì Chúa không thay đổi, bởi vì Chúa luôn luôn giống như vậy.

Ðây là điều các con phải hiểu, các con thân mến, rằng ý kiến này, giáo lý sai lạc này, đã được giới thiệu vào trong Hội Thánh, đang hủy hoại đức tin của con cái Cha. Nó đang tàn phá Hội Thánh, đang hủy hoại con cái Cha, bởi vì các con không muốn hiểu rằng họ đã để cho sự sai lầm đi vào. Và các con biết đó là một bước về phía những gì đã được tỏ lộ ra. Và khi tên ngụy Kitô xuất hiện, các con sẽ thấy sự sai lầm của các con, nhưng lúc đó sẽ quá trễ.

Cha sẽ hoàn thành những gì Cha đã nói. Cha sẽ ở với Hội Thánh với Hội Thánh thật, với những con cái yêu mến Cha, và thật sự yêu mến Cha, và muốn dâng lên Cha lòng sùng kính, và muốn đi theo Cha, muốn đi theo Thập Giá như Cha đã dạy dỗ chúng, bởi vì bây giờ, các con thân mến, người ta giảng dạy một Chúa Kitô Phục Sinh, một Chúa Kitô không đau khổ, một Chúa Kitô không khóc cho tội lỗi của loài người. Và bây giờ hình ảnh mà họ gán cho là một Chúa Kitô theo chủ nghĩa vật chất, có tính cách xã hội nhiều hơn là tinh thần. Và nhiều linh mục phát động trên thế giới một Chúa Kitô không phải là Cha, nhưng một Chúa kitô Phục Sinh, một Chúa Kitô không đau khổ, không than khóc.

Các con biết sự thật là Cha đã sống lại, đó là sự thật. Nhưng để được sống lại như vậy trước hết Cha đã phải chết. Và không ai, không ai, không ai trên thế gian này có thể sống lại mà trước tiên không chết. Vì thế ý tưởng sai lầm này không đúng, bởi vì nó làm cho các con quên đi Thập Giá. Họ quên đi rằng trước hết họ phải chết trên thập giá, nghĩa là ngưng phạm tội, và chết cho tất cả những gì trói buộc họ với trái đất, và cản trở họ chiếm hữu Nước Thiên Ðàng.

Sau khi biết Chúa Kitô, biết Thập Giá của Ngài, biết đến đau khổ, biết đến Cái Chết của Ngài, rồi Sự Phục Sinh mới được biết đến. Và đó là khi một người hay một người Con yêu dấu của Cha có được một ơn huệ siêu nhiên. Nhưng điều này, các con thân mến, không có được dễ dàng. Kết cục nào cũng có bắt đầu, và các con không bắt đầu bằng sự kết thúc, bởi vì điều đó không đúng. Trước hết, mọi sự phải được bắt đầu, và rồi kết thúc, bởi vì nếu chỉ có sự kết thúc được ban cho, thì nó không hoàn tất.

Ðó là những gì các con phải hiểu biết: Cha là Alpha và là Omega, là Khởi Ðầu và là Kết Thúc. Và không có chúa nào có trước Cha, các chúa của thế gian, các chúa do con người sáng tạo nên, bởi vì chỉ có Cha là Chúa, chỉ có Cha.

Ðừng đặt những chúa khác trước mặt Cha, bởi vì khi thời giờ đến, Cha sẽ hủy diệt tất cả những chúa do con người làm ra, Cha sẽ xóa đi những chúa giả, và Cha sẽ cho các con thấy sự sai lầm của các con.

Và bởi vì các con không muốn chú ý đến Lời Cha, các con sẽ thấy nó. Bởi vì sẽ quá muộn, bởi vì thời đó sẽ là thời của Công Lý Cha, của Cơn Thịnh Nộ Thánh Thiện của Cha. Và Cha sẽ hủy diệt tất cả các chúa mà các con đã so sánh với Cha, và vì chúng mà các con xúc phạm đến Cha nặng nề, bởi vì các con so sánh chúng với Cha, các con muốn chúng tương đương với Cha. Và điều này không thể được, bởi vì, các con thân mến, Cha lập lại ở đây, chỉ có Một Chúa, Ðấng Duy Nhất là Sự Thật, Chúa Ba Ngôi, và không có chúa nào khác.

Và bây giờ Hội Thánh đang làm cho con cái Cha lầm lẫn khi nói rằng tất cả đều được cứu, và tất cả đều được lên Thiên Ðàng. Và đó là một điều đại dối trá, bởi vì Cha là Cửa mở ra Thiên Ðàng cho các con, chỉ có Cha, không một ai khác.

Các con thân mến, Cha đang tỏ ra điều này cho các con, để các con từ bỏ sai lầm này, để các con bắt đầu phân định, quan sát, và nhận xét những gì các con của Cha đã không cảnh giác. Và bởi vì các ngài đã không cảnh giác, các ngài đã không thận trọng. Và Ma Quỷ đã vào trong các ngài, và Ma Quỷ làm cho các ngài giáng đòn chí tử này trên các con, và đặt tất cả các con trong sự lầm lẫn nghiêm trọng.

Ðể các con thật của Cha có thể dâng lên Cha lòng sùng kính, các con phải đi trốn, các con phải đau khổ. Ðây có phải là giáo lý thật hay không? Tại sao lại như vậy, nếu có quyền tự do, tại sao chúng ta không thể dâng lên Cha lòng sùng kính như chúng ta muốn? Bây giờ các con có thấy mình đang ở trong sự sai lầm hay không? Các con có thấy họ mâu thuẫn với chính họ hay không? Bởi vì Ma Quỷ trong tâm trí và trong tâm hồn họ, và có nhiều sai lầm nơi họ. Vì thế các con phải cẩn thận, rất cẩn thận. Bởi vì các ngài không thể so sánh Cha với các chúa do tay họ làm ra, và với ý tưởng của chính họ.

Ðiều này không đúng. Và ai nói điều này, hãy nói với họ là họ sai lầm, bởi vì không có nhiều chúa trên thế giới, bởi vì không phải tất cả các chúa đều đến để chết cho nhân loại, chỉ có một Chúa và đó là Cha, Con của Ðức Trinh Nữ Maria, Chúa của Tình Yêu, Chúa đã chịu đóng đinh và chịu chết trên Thánh Giá vì yêu thương các con. Và không có một chúa nào, không có chúa nào làm như vậy, chỉ có một mình Cha.

Ðó là lý do tại sao họ xúc phạm đến Cha nhiều. Khi họ đặt tất cả các Chúa do bàn tay con người làm ra bên cạnh Cha, họ đã hạ thấp Cha xuống. Nhưng thời giờ đến họ sẽ thấy sai lầm của họ, khi cơn Thịnh Nộ Thánh Thiện của Chúa Cha tỏ ra cho thế giới, để xóa tội họ đã dựng nên các chúa khác, trong khi chỉ có Một Chúa, Ðấng Duy Nhất và Chân Thật.

Vâng, các con thân mến, Cha cảnh cáo các con, bởi vì bây giờ nhiều người không biết làm gì cả, và các con của Cha những người gìn giữ Giáo Lý của Cha, những người dâng Thánh Lễ đúng như Thánh Lễ phải được dâng thì bị bách hại, bị nhạo báng. Và nhiều linh mục phải dâng lễ kín, bởi vì họ bị bách hại. Họ nhạo báng, họ tiêu diệt, và họ làm nhiều điều thô bỉ. Họ tự mâu thuẫn với chính họ, bởi vì nếu có quyền tự do ngôn luận, tại sao họ không để cho các con của Cha làm như vậy, giống như người khác có thể làm theo ý họ trong nhà thờ. Như thế tại sao các con của Cha không thể làm như vậy? Thật đơn giản, bởi vì Ma Quỷ không muốn dâng lên cho Cha lòng sùng kính. Vì thế hắn ép các con phải làm như vậy, và vì thế, hắn không muốn làm những gì mà các con cái thật của Cha đòi hỏi, và đó là những gì các con phải cư xử đúng đắn.

Các con có thể thấy điều đó trong Thánh Lễ, các con thật của Cha bị nhiều vấn đề, và buồn nhiều, bởi vì nhiều người nhạo báng các con, bởi vì họ không cho các con quyền tự do giảng dạy. Bây giờ các con có thấy họ sai lầm không?

Dù sao đi nữa, tất cả những điều này được cho phép xảy ra, các con thân mến, để những lời tiên tri có thể được ứng nghiệm, như Cha đã nói với các con. Và bây giờ Cha lập lại một lần nữa, những lời tiên tri sẽ được ứng nghiệm, và các con sẽ thấy Lời Chúa được giữ trọn, được giữ trọn, được giữ trọn. Và khi thời giờ đến, khi thế giới thấy Cơn Thịnh Nộ Thánh Thiện của Chúa, họ sẽ thấy những gì họ đã và đang làm, và họ sẽ nuối tiếc.

Vì thế, Cha muốn các con hiểu điều này, và hiểu rằng, ngay cả khi người ta gào thét cho thế giới rằng phải có tình yêu thương giữa anh em, và các con có thể yêu một người theo đạo Hồi giống như cách thức các con yêu thương một người Công Giáo, giống như yêu thương một người theo đạo Tin Lành, hay những người Thệ Phản, các con không được nghe lời họ, bởi vì các con không được lẫn lộn giữa sự thật và giả dối, bởi vì, các con thân mến, đây là cạm bẫy của Ma Quỷ tràn lan đến Hội Thánh. Và Hội Thánh đã không nhìn xa, không thận trọng, nên bị lừa dối. Bây giờ những ân sủng này mất đi, bây giờ Hội Thánh đang đi đến chỗ hủy diệt. Và Cha sẽ bảo vệ Hội Thánh Thật của Cha. Cha đã nói điều này, và các con sẽ thấy điều đó, bởi vì Cha ở đâu thì Hội Thánh của Cha sẽ ở đó.

Hãy chờ đợi điều này, bởi vì nó sẽ đến sớm, và các con sẽ thấy nó. Và các con sẽ thấy Hội Thánh đã và đang bị lừa dối như thế nào, bởi vì các con của Cha đã để cho mình bị lừa dối, và đã đi theo sự sai lầm. Bây giờ người ta giảng dạy Giáo Lý sai lạc, và để Giáo Lý của Cha sang một bên. Họ đã để Cha sang một bên, Thánh Giá của Cha, sự Hy Sinh của Cha. Bây giờ họ nói rằng Hy Tế của Chúa Kitô vô giá trị, bởi vì nếu Hội Thánh nào cũng cứu rỗi như nhau, thì Của Lễ Hy Sinh vô giá trị, bởi vì chúng bằng nhau. Bây giờ các con có thấy họ sai lầm như thế nào chưa?

Ðây là điều Cha muốn các con hiểu, ngay cả khi có Thiên Thần đến từ trời để giảng dạy một giáo lý khác với Giáo Lý Cha đã dạy cho các con, các con đừng chú ý, chỉ theo Cha, theo Giáo Lý Thật, theo Ðức Mẹ, và các con sẽ không hư mất. Hãy nhớ rằng tất cả những điều này được cho phép, để con người có thể thấy Lời Chúa được ứng nghiệm. Và tất cả những điều này có trong Kinh Thánh như lời tiên tri, bây giờ đang được ứng nghiệm. Các con thân mến, các con đang thấy những điều này, và các con có thể thấy nó, và các con không thể chối bỏ nó.

Ðây là lý do khiến Cha muốn các con biết điều này, và Cha đến để nói và với các con từng chủ đề khác nhau mỗi lần, để các con thấy các con linh mục của Cha sai lầm ở chỗ nào, và không sai lầm ở chỗ nào. Hãy theo những linh mục thật của Chúa Kitô, theo những ai còn yêu mến Giáo Lý của Cha, yêu chuộng sự thật và công lý, và thật lòng yêu mến Cha và Ðức Mẹ, hãy theo các ngài. Theo lời Cha, và các con sẽ không chết, bởi vì Cha là Sự Thật và là Sự Sống.

Thế gian không muốn hiểu điều này. Một số người, một số người sợ biết sự thật, nhưng các con không được sợ, các con thân mến. Ðừng chiều theo sự cám dỗ của tính hèn nhát sẽ dẫn dắt các con đến Hỏa Ngục, đừng cho phép điều này xảy ra. Các con phải can đảm và đứng lên để bảo vệ đức tin của các con, bảo vệ Giáo Lý của các con, bảo vệ Chúa Kitô Thật, và Cha sẽ bảo vệ các con, và sẽ giúp các con, để các con có thể tiếp tục đi trên chính lộ, bởi vì đây là con đường các con nên đi.

Cha đang nói với các con hôm nay, các con thân mến, bởi vì Hội Thánh, Cha lập lại một lần nữa, đang làm cho các con của Cha lầm lẫn giáo lý này với ý tưởng mới, ý tưởng hoa mỹ gọi là TOÀN CẦU HÓA, và đó chỉ là cạm bẫy của Ma Quỷ để hủy diệt các con. Vì thế, đừng chú ý tới điều này, đừng chấp nhận, bởi vì đó là cạm bẫy do Ma Quỷ đề nghị. Và các con của Cha đã không thận trọng, không cảnh giác, và đã bị cám dỗ. Và từ đó tất cả những sự dữ xảy đến. Tất cả sự dữ đến với giáo lý mới này, giáo lý đang đem Hội Thánh đến sự hủy diệt hoàn toàn.

Các con có thể thấy mọi sự thay đổi như thế nào. Các linh mục làm việc của người ta và người ta làm công việc của các linh mục. Mọi thứ bị đảo ngược, mọi thứ đều xáo trộn. Vì thế, các con phải lắng nghe lời Cha, các con phải lắng nghe, bởi vì chỉ có Cha là Sự Thật và là Sự Sống. Không có chúa nào bên cạnh Cha cả. Không có chúa khác, chỉ có Cha. Và người ta đặt Cha bên cạnh những chúa khác do con người dựng nên. Nhưng họ sẽ bị trừng phạt, họ sẽ chịu sự trừng phạt của Cha, khi cơn Thịnh Nộ Thánh Thiện của Cha biểu lộ trên thế giới. Và rồi các con sẽ hiểu, các con thân mến, tất cả những gì Cha đã và đang giảng dạy cho các con. Tất cả những gì Cha đã và đang nói là vì sự lành mạnh của các con, để nó sẽ là ánh sáng cho tâm trí các con, để các con không bị lừa dối.

Khi các con thấy điều này, Cha sẽ cho các con một dấu hiệu, điều đó đã xảy ra nhiều trong Hội Thánh, sự thống nhất, khi tất cả, tất cả những gì người khác làm, và đi theo sự sai trái, khi các con bé nhỏ của Cha được dạy rằng Mohammed và Chúa Giêsu Kitô ngang hàng với nhau. Và điều này làm cho Trái Tim của Ðức Mẹ bị thương tổn, Tim Mẹ đầy nỗi đau, bởi vì làm sao nhân loại có thể mù quáng đến nỗi các con linh mục của Cha lại truyền bá sự sai lầm này, rằng Mohammed ngang hàng với Cha?

Ôi! Con người gian ác làm sao! những gì họ đã làm cho các con bé nhỏ của Cha thật gian ác làm sao! Sự gian ác sẽ bị trừng phạt nặng nề, bởi vì Cha, là Thiên Chúa Ðộc Nhất, ghê tởm những người này, tên nói dối và vu cáo, kẻ gọi sự thật là sự gian dối, và sự gian dối là sự thật. Và không hài lòng với điều này, chúng còn giảng dạy rằng ánh sáng là bóng tối và bóng tối là ánh sáng. Nhưng khi thời giờ đến Cha sẽ đổ Cơn Thịnh Nộ Thánh Thiện của Cha. Và khi thời giờ ấy đến, thế giới sẽ run sợ, thế giới sẽ khóc cho tội lỗi của mình, bởi vì Cha ghê tởm tất cả những người đã đổ máu người vô tội, và làm hoang mang các con của Cha, bằng cách không nói với các con sự thật, và lừa dối các con.

Ðó là lý do tại sao Cha và Ðức Mẹ đến, bởi vì có một lần Cha đã nói: Nếu các con không nói sự thật, Cha sẽ đến và nói với các con của Cha sự thật, Cha sẽ dạy dỗ chúng. Cha sẽ lấy đi những con chiên của Cha khỏi tay các con, bởi vì các con không làm người mục tử tốt, bởi vì các con không chữa lành con chiên bị đau đớn, bởi vì các con không chữa lành con chiên bệnh hoạn, bởi vì các con không tăng sức cho con chiên yếu đuối.

Vâng, hỡi các con yêu dấu, các con đã làm lẫn lộn mọi sự. Và không những các con đã nhầm lẫn, các con còn không hài lòng với việc này, các con còn muốn cho người khác cũng bị lầm lẫn và hư mất.

Vì thế, Cha đến và nói với các con của Cha, để chúng có thể học biết sự thật, để chúng có thể thấy đường mà chúng nên theo ngay từ bây giờ. Và Con Ðường này là Sự Thật, và đó là chính Cha.

Vì thế, các con thân mến, Cha rất vui khi có thể nói với các con những điều này, để các con đừng bị nhầm lẫn, để các con thấy ánh sáng, bởi vì Cha là Ánh Sáng, và là Sự Thật. Và như thế, không ai có thể lừa dối các con được, và không ai có thể giới thiệu (introduce) những gian dối và sai lầm vào trong tâm hồn các con.

Ðiều này phải được làm sáng tỏ cho các con, các con thân mến, những gì các con nói bây giờ không đến từ Cha, không đến từ Chúa Thánh Thần. Nhưng đến từ tà khí (evil spirit), từ Ma Quỷ. Ðiều này phải được làm sáng tỏ, các con thân mến, để các con phân định. Và không ai có thể lừa dối các con, không ai, bởi vì, Cha, là Chúa Giêsu, Chúa Giêsu thành Nazareth, Con của Ðức Trinh Nữ Maria, sẽ chỉ cho các con con đường, bởi vì Cha là Cửa, bởi vì Cha là Người Mục Tử Duy Nhất. Và Cha biết chiên của Ta, và chiên của Cha biết Cha. Và Cha sẽ mang chúng về nhà Cha ở trên trời.

Vậy, các con yêu dấu, Cha muốn các con cầu nguyện nhiều. Ðừng bỏ cầu nguyện, ăn năn và hy sinh, bởi vì bây giờ người ta giảng dạy rằng những điều này không phải làm, và Ma Quỷ đã trở nên mạnh mẽ. Vì thế, Cha đòi hỏi các con phải cầu nguyện thật nhiều, cầu nguyện thật nhiều. Hãy đọc Kinh Mân Côi, và tất cả những kinh nguyện các con đã học khi các con còn nhỏ.

Cầu nguyện, nài xin Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Thiên Thần Bản Mệnh, nài xin các Thánh Bổn Mạng, nài xin Ðức Mẹ, nài xin Cha, bởi vì cuộc chiến đã bắt đầu. Sự sai lầm đã ở trên thế giới, và chỉ có ai biết sự thật, và muốn có nó trong lòng mới có đủ sức mạnh để đánh tan sự lừa dối.

Vì thế, Cha nói với các con đừng dựa vào sức mạnh của các con, nhưng vào Chúa Thánh Thần, bởi vì đây là thời, các con thân mến, thời mà Chúa Thánh Thần sẽ đánh tan thần khí sai lầm. Nhưng các con phải xin Ngài, xin Chúa Thánh Thần giúp các con chiến đấu.

Các con thân mến, đây là chủ đề của ngày hôm nay, chủ đề để các con có thể được biết rằng, ngay cả các con của Cha, các linh mục là mục tử của Cha, và những người tự xưng là có Chúa Thánh Thần, đừng tin họ, bởi vì thần khí sai lầm đã và đang được giới thiệu đến nhiều người trong các ngài. Bây giờ các con phải tìm kiếm những linh mục có Chúa Thánh Thần Thật, và hành động như những gì Cha hằng ra lệnh.

Vậy, bây giờ Cha sẽ chúc lành cho tất cả những Chuỗi Ảnh, để chúng sẽ là những vật để bảo vệ các con, cứu rỗi các con và sức khỏe, để sự thật và ánh sáng sẽ luôn luôn ở lại trong tâm hồn và trong tâm trí các con, và làm cho các con mạnh mẽ, để chiến đấu chống lại sự sai lầm và bóng tối của tên ngụy Kitô. Cha chúc lành cho tất cả những vật này, Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần.

Vậy, các con thân mến, Cha muốn tiếp tục nói với các con, nhưng thời gian rất giới hạn. Và Cha biết rằng con người sẽ nhanh chóng mệt mỏi, bởi vì thời gian của con người rất giới hạn, bởi vì thời gian trên trái đất thì như vậy. Vì thế, Cha sẽ chỉ nói với các con rằng Cha sẽ chờ đợi các con ở lần họp kế tiếp, lần đó Ðức Mẹ sẽ nói về một chủ đề khác, để các con có thể phân định, để các con học biết sự thật, và sẽ không bị lừa dối, để không ai có thể giới thiệu những sai lầm vào tâm hồn và linh hồn của các con. Và Mẹ sẽ nói về một chủ đề khác, sẽ cho các con ánh sáng trong tâm trí của các con.

Cha rất vui khi có thể liên lạc với các con, để nói với các con, và nói với các con tất cả những điều này, những điều sẽ giúp cho các con được ơn cứu rỗi đời đời.

Vì thế, các con thân mến, Cha chúc lành cho các con từ đáy Thánh tâm Cha, Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Ước gì bình an tồn tại trong tâm hồn các con, và ước gì sự thật và ánh sáng chiếu soi mỗi lúc một sáng tỏ hơn trong tinh thần và tâm hồn các con.

Thông Điệp 12: THÁNH THIỆN

Guatemala ngày 14 tháng 7 năm 1989

THÔNG ÐIỆP SỐ 12

NGÀY ÐỀN TẠ

THÔNG ÐIỆP CỦA ÐỨC TRINH NỮ MARIA,
MẸ THIÊN CHÚA BAN CHO NHÂN LOẠI
QUA NỮ TU GUADALUPE

Các con yêu dấu, Mẹ chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Các con yêu dấu, như luôn luôn, Mẹ đến đây, để nói với các con, để cho các con ánh sáng mà các con cần để đi trên con đường dẫn đến Thiên Ðàng. Vâng, các con yêu dấu, Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ và Mẹ đang dạy dỗ các con, bởi vì bóng tối rất lớn lao, rất mãnh liệt, rất dày đặc. Và vì thế Mẹ đến đây để chỉ dạy các con, để sự lầm lẫn không đụng chạm đến các con được.

Các con yêu dấu, hôm nay Mẹ sẽ nói về chủ đề THÁNH THIỆN. Vâng, các con thân mến, chúng ta đã nhận thức rằng từ này không được nhiều người trong các con hiểu biết. Một số người còn sợ từ này nữa, và cảm thấy xấu xa, khi có ai đó nói về các thánh, và sự thánh thiện mà con cái thật của Chúa phải đạt được.

Vâng, các con thân mến, nhiều người sợ, và không hiểu rằng thánh thiện không khó khăn để đạt được. Nhiều người nghĩ rằng sự thánh thiện là điều gì đó con người không với tới được. Và các con luôn luôn cảm thấy xa dần và xa dần nó. Và các con không hiểu rằng sự thánh thiện ở trong tầm tay với của các con. Các con chỉ cần muốn nó. Nếu các con xin, ơn này sẽ được ban cho các con.

Các con thân mến, Mẹ đang giải thích cho các con rằng nhiều người có ý nghĩ rằng sự thánh thiện là suốt ngày quỳ gối, với đôi mắt hướng về trời. Nhưng không, các con thân mến. Vì thế mà nhiều người tin rằng sự thánh thiện không thể với tới được, vì họ nói: “Nếu tôi quỳ gối suốt ngày, thì tôi sẽ làm gì? Tôi phải lo lắng cho con cái của tôi, tôi phải làm cái này, tôi phải làm cái kia.” Và họ cảm thấy rằng mình không thể đạt tới sự thánh thiện. Nhưng không, các con thân mến, Thiên Chúa Cha Hằng Hữu phán: “Hãy nên Thánh, như Cha là Ðấng Thánh.” Những lời này có nghĩa gì, nếu người ta không thể đạt đến sự thánh thiện như Chúa?

Các con phải hiểu rằng, nếu Chúa nói như vậy, là vì sự thánh thiện ở trong tầm tay của các con, bởi vì Ngài biết tâm hồn của các con của Ngài, và Ngài biết rằng họ có thể đạt đến mức thánh thiện. Nhưng Ma Quỷ là kẻ đã truyền bá trên thế giới ý nghĩ rằng sự thánh thiện không dành cho con người hôm nay, bởi vì bây giờ, với quá nhiều hoạt động, và với quá nhiều giáo lý mới, người ta buộc phải tách rời khỏi những người còn lại, để đạt được địa vị cao nhất trong xã hội. Bây giờ người ta tự thúc giục mình. Người ta tự thúc giục mình, thúc giục mình đạt địa vị cao nhất, ngay cả với cái giá của sự chết và máu đổ. Và điều này, các con thân mến, là những gì làm tổn hại đến tâm hồn của các con của Mẹ. Chúng làm tổn hại cho các con vì chúng làm cho các con bị mất đi ý nghĩa vì sao mà các con được gởi đến trong thế giới. Và các con tự buộc mình đạt được những thứ không mang đến cho các con hạnh phúc cũng như sự bình an trong tâm hồn.

Họ không làm để có được bữa ăn hằng ngày, nhưng để được danh dự, để có được sự sung túc, để có được lạc thú thế gian, và để vượt trên tất cả mọi người. Và điều này mang đến cho họ sự buồn phiền, trống rỗng trong linh hồn của họ, và cay đắng trong trái tim, bởi vì với quá nhiều hoạt động, quá nhiều cạnh tranh giữa con người, họ quên đi linh hồn của họ, họ quên rằng linh hồn cũng có những nhu cầu, tâm hồn cũng cần sự thánh thiện, niềm hạnh phúc này không thể có được bằng cách đấu tranh để đạt được địa vị cao nhất trên thế giới, bởi vì điều này gây ra sự mất quân bằng trong tâm linh.

Người ta đã trở nên quá vật chất đến nỗi quên đi tinh thần. Và khi quên đi tinh thần, họ không tìm kiếm Chúa, họ không tìm kiếm sự bình an này, sự bình an sẽ giúp họ tiếp tục bước đi trong thế giới, cho đến khi được Chúa Cha gọi về để hoàn lại những gì Ngài đã ký thác trong cuộc phán xét cuối cùng, hay vào giờ chết của họ.

Nhiều người vì trở nên vật chất, đã quên đi tinh thần, quên đi nhu cầu của linh hồn họ, họ không còn lo đọc kinh, và rơi vào sự trống rỗng khủng khiếp, và họ chỉ lo đi tìm lạc thú trần gian.

Vâng, các con thân mến, đây là những gì gây trở ngại nhiều cho các con, bởi vì sự thánh thiện ở trong tầm tay của mọi người. Và Mẹ sẽ nói với các con tại sao: Bởi vì những ai là con cái thật của Chúa không nói tục, không đặt mình vào những dịp tội, không nhìn xem tội lỗi, họ tránh xa tội lỗi. Thánh thiện nghĩa là, các con thân mến, yêu mến sự thật, yêu mến công lý, nhưng công lý đến từ Thiên Chúa, bằng cách không ước muốn sự dữ cho người khác, sống trong tình trạng Ơn Sủng, và cố gắng sửa chữa tất cả những khuyết điểm mang đến đau khổ cho linh hồn.

Các con phải rất cẩn thận về việc này, và bắt đầu ở đây, bởi vì nhiều người thích thú bạo lực. Họ muốn xem cảnh đánh nhau. Và những thích thú những thứ này thì phạm sai lầm nghiêm trọng, bởi vì bất cứ ai là con cái thật của Chúa thì yêu chuộng hòa bình. Các con thân mến, ở nhà là một guồng máy, là một trường học cho tất cả các con của Mẹ, những ai không được chuẩn bị tốt để theo giáo lý của Chúa Giêsu Kitô. Và xưởng máy đó là bộ tivi. Nhiều người xem cảnh bạo động và tội phạm. Họ xem những điều khủng khiếp. Và họ bắt đầu thưởng thức chúng, thưởng thức những gì xấu xa, thưởng thức bạo hành. Và khi xem những thứ đó, các con thân mến, đó là một dấu chỉ xấu, bởi vì nó làm cho linh hồn và tâm hồn của các con ra chai đá, để rồi các con trở nên vô cảm với những đau buồn của người khác. Và điều này, các con thân mến, là sự dữ lớn lao.

Nhiều người nói rằng, thời La Mã, người ta đi xem đấu sĩ giết nhau, và chết để mua vui cho thiên hạ, và họ nghĩ đến quá khứ. Nhưng, các con thân mến, những thứ này vẫn chưa chết. Nhiều người đánh bốc và đấu vật chết để làm hài lòng những người đến xem họ, đến xem họ chết. Và họ trả tiền để xem cảnh chết chóc, xem đổ máu. Và họ giết nhau. Và việc người ta vui với cảnh tượng này, các con thân mến, là con đường sai lầm, vì họ nhìn xem những biến cố máu đổ, nơi người ta chết để mua vui cho người khác. Và điều này vẫn còn xảy ra, các con thân mến, ngay cả bây giờ, bởi vì bây giờ những người đánh bốc và đấu vật vẫn chết để mua vui cho người ta.

Còn một cạm bẫy khác nữa. Những ai học võ Karate là học giết chóc, bởi vì họ thưởng thức bạo lực, bởi vì họ yêu bạo hành. Ðây là những gì làm cho thế giới mất đức tin, và thế giới trở nên chai đá. Thế giới không hiểu rằng sự thánh thiện ở trong tầm tay với của con người. Nhưng họ phải hiểu rằng có nhiều cạm bẫy của ma quỷ, tránh cho con người hiểu những điều này. Các con không cẩn thận ở nhà, và để cho các em nhỏ xem những chương trình bạo lực. Và điều này, trong trí óc non nớt của chúng, khiến cho chúng tin rằng chúng phải dùng bạo lực để thành công. Và điều này, các con thân mến, đó là cạm bẫy của ma quỷ.

Các con phải cẩn thận, rất cẩn thận. Hãy bảo vệ con cái của các con, hỡi những người cha và người mẹ, bởi vì giờ trả báo của Chúa Cha đang đến, các con sẽ thấy điều đó, bởi vì các con không phải là cha mẹ tốt, nên con cái của các con hư hỏng, bởi vì chúng được thả cho tự do phạm tội, tự do làm điều ác, tự do liên kết với những người xấu xa, và nghe nhạc khiêu dâm, nhạc đáng xấu hổ, trong khi các con của Mẹ muốn trở nên thánh thiện, nhưng không thể tránh nghe những lời đó, bởi vì trên đường phố, ở nhà, trong sở làm, khắp nơi, người ta lắng nghe những người nói tục.

Chúng thấy người ta dễ dàng nổi giận, những người không kiên nhẫn, buồn bã và cay đắng, bởi vì lối sống cuồng nhiệt của họ. Họ không có thì giờ để nghĩ đến linh hồn của họ, nghĩ đến linh hồn cần những thức ăn thiêng liêng, bởi vì, không có nó, linh hồn sẽ chết. Linh hồn, các con thân mến, giống như thân xác. Thân xác cần thức ăn để sống, thì linh hồn cũng cần của ăn thiêng liêng, để khi bước đi trong thế giới, các con có thể loại bỏ tất cả những gì xấu xa, và chỉ đạt được những gì tốt đẹp, những gì sẽ giúp cho linh hồn trong giờ chết.

Vâng, các con thân mến, vì thế mà Mẹ nói với các con rằng các con phải rất cẩn thận, bởi vì những đã hư hỏng đang làm gương xấu cho người khác. Nhiều người trẻ đã hư hỏng, bởi vì họ làm gương xấu, dâm đãng và thô tục. Và chúng bắt chước họ, bởi vì không còn các linh mục, các thầy cô giáo ngày xưa giảng dạy đạo đức cho trẻ em, dạy cho trẻ em những hành vi thánh thiện, bởi vì nó không giống nhau, các con thân mến, khi người ta chỉ cung cấp cho các em kiến thức. Ðối với trẻ em, để thêm vào những kiến thức để tiến bước trong đời sống, những giáo dục của người Kitô hữu cũng cần được giảng dạy, thầy giáo dạy Giáo Lý thật của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, để đáp ứng cho các em như lớp vỏ chống lại cạm bẫy của ma quỷ, đang giăng mắc đầy dẫy trên thế giới.

Nhiều con gái nhỏ của Mẹ phá thai. Người ta đã không dạy cho các em giáo lý thật. Và các em lớn lên với nền giáo dục không giúp các em thoát khỏi tội lỗi. Các em rơi vào cạm bẫy tội lỗi. Và rồi, người mẹ đau khổ, than khóc, và người cha cũng vậy, khi thấy con cái họ không được ơn cứu rỗi.

Vì thế, hỡi những người làm cha mẹ, như một người Mẹ, Mẹ sẽ cho các con những lời khuyên, để các con có thể giúp cho con cái của các con. Ðừng cho các em nhìn thấy gương xấu. Nhưng hãy nhìn xem và đón nhận Giáo Lý thật của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ. Ðừng cho chúng xem tất cả những gì xấu xa, vì khi xem nhiều sự dữ, các em sẽ ước muốn phạm tội.

Thế giới vinh danh sự bạo hành. Và họ làm cho trẻ em hiểu rằng, nếu các em dùng bạo lực, các em sẽ thành công. Và khi bắt đầu xử dụng những ý tưởng đó, các em phải dữ tợn, thô lỗ và nói tục, bởi vì đó là thời trang và nếu các em không làm như vậy, các em sẽ lỗi thời. Ðiều này đang là sự suy đồi trong nhiều gia đình. Và Ma Quỷ tấn công những ngôi nhà đó, bởi vì chúng biết đâu là tương lai của thế hệ tốt hay xấu. Và bây giờ, bây giờ nhiều người mẹ không lo lắng cho gia đình đang hối tiếc và than khóc, bởi vì con cái họ đang trên đường hủy diệt!
Vì thế, các con thân mến, các con phải cầu nguyện nhiều, và lấy đi tất cả những gì làm gương xấu cho con cái của các con. Ðừng để chúng yêu thích bạo động hay thưởng thức cảnh đánh nhau, mà trong đó có người chết chỉ để làm vui lòng người khác. Ðó là ma quỷ, là ma quỷ.

Một người thích thú khi có người chết, đó là dấu hiệu xấu. Nếu một người ghen ghét, đó là một điều xấu, bởi vì sự ghen ghét không đến từ Chúa, các con thân mến. Ghen ghét đến từ Ma Quỷ. Và nhiều người trong các con thưởng thức cảnh đánh nhau, thưởng thức máu đổ và bạo động. Và đó là điều xấu, hỡi các con thân mến.

Các con phải bắt đầu tẩy xóa đi những gì gây tổn hại cho linh hồn, và làm cho tâm hồn chai đá. Các con phải bắt đầu bằng việc chấm dứt xem những gì làm gương xấu cho trẻ em.

Các con không được thích bạo động, thích xem máu đổ, bởi vì đây là ma quỷ. Các con phải yêu những gì đẹp. Các con phải yêu những gì tốt. Hãy nhìn xem sự tốt lành tồn tại trong con người, gương lành tách rời con cái của các con khỏi những người hay vu oan nói xấu, những người nhạo báng, những người không có lòng thương xót, những người chai đá đến nỗi mỉm cười và bị hấp dẫn khi xem người khác chết. Và nhiều người làm như vậy bởi vì nó cho họ niềm vui. Và điều này, các con thân mến, Mẹ lập lại một lần nữa, nó không đến từ Chúa; nhưng đến từ Ma Quỷ.

Vì thế Chúa phán: “Hãy nên thánh vì Cha là Ðấng Thánh.” Và Ngài đòi hỏi sự thánh thiện trong tất cả con cái Ngài, như Mẹ đã nói với các con, nó không bao gồm việc quỳ gối suốt ngày. Không, các con thân mến. Ðúng là các con phải cầu nguyện, và cầu nguyện nhiều, nhưng các con cũng phải làm việc, các con phải lo lắng cho gia đình, cho công việc. Nhưng các con phải làm những việc đó một cách thánh thiện, nghĩa là lấy đi tất cả những gì gây dịp tội. Và rồi bắt đầu chiếm hữu ơn sủng.

Nhưng các con phải bắt đầu với tất cả những gì thông thường và tự nhiên ngày hôm nay, bởi vì, ngay cả trong những bài hát mà trẻ em nghe, cũng có sự dữ, tội lỗi, bạo hành, trong tất cả những gì các em xem, có chết chóc và máu đổ. Và tất cả những điều này do Ma Quỷ làm, chỉ để tách rời khỏi sự thật, khỏi Giáo Lý thật của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, để rồi không ai hiểu được thánh thiện thật ra là gì.

Các con thân mến, sự thánh thiện bao gồm sự bình an vì có Chúa trong tâm hồn. Và khi các con có ơn sủng đó, các con sẽ không thưởng thức những gì làm thích thú và hài lòng nhiều người. Các con phải tránh xa tất cả những điều này, các con thân mến, và đừng làm gương xấu cho trẻ em bằng cách để cho các em xem thấy gương xấu của người khác.

Các con phải là ánh sáng cho các em bằng cách đạt được những nhân đức các con còn thiếu sót. Nếu các con hay nóng giận, các con nên cố gắng dịu xuống và hòa nhã, để các em thấy được tình yêu trong lòng các con, để chúng hiểu và biết tình yêu, bởi vì hôm nay mọi người đều cảm thấy trống rỗng. Họ cảm thấy buồn bởi vì họ cảm thấy mất Chúa, bởi vì họ không có Chúa trong tâm hồn. Người thánh thiện thật không bao giờ buồn rầu hay bất mãn, bởi vì ơn sủng giúp anh ta chấp nhận tất cả mọi đau khổ, và anh ta không đau buồn nữa.

Nhiều người nói rằng, để là người Công Giáo tốt, là con cái thật của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, các con phải cay đắng và đau khổ. Và vì thế mà nhiều người không muốn làm người Công Giáo, bởi vì họ không muốn cay đắng và đau khổ. Nhưng không, các con thân mến, con cái Chúa có niềm vui thánh thiện, và đó là niềm vui sinh ra trong tâm hồn. Và khi anh ta có niềm hạnh phúc này, thì anh ta không cần hạnh phúc giả tạo nữa. Nhiều người nếu không đi khiêu vũ và tiệc tùng với rượu và nhạc, thì không có hạnh phúc, và họ nói: “Nào chúng ta hãy uống và nhảy nhót, bởi vì chúng ta sẽ hạnh phúc bằng cách này.” Nhưng sau bữa tiệc, nỗi buồn lại trở về trong tâm hồn họ, bởi vì đó không phải là hạnh phúc thật.

Hạnh phúc thật sinh ra trong tâm hồn và có ơn sủng trong tâm hồn, các con sẽ không cần hạnh phúc giả tạo mà thế gian ban tặng. Nhưng thay vào đó các con sẽ có bình an, hạnh phúc, và sự thánh thiện mà Chúa Cha Hằng Hữu đòi hỏi nơi con cái Ngài. Nếu làm điều đó, các con sẽ thay đổi chính mình, và các con sẽ từ từ bắt đầu hiểu biết ơn thánh hóa thật có nghĩa là gì.

Ðối với nhiều người, thánh thiện là sự phiền toái, nó có quá nhiều hy sinh. Và vì thế họ từ chối nó, và không muốn đi theo con đường thánh thiện. Nhưng, các con thân mến, sự thánh thiện ở trong tầm tay với của tất cả mọi người. Các con chỉ cần bắt đầu bước đầu tiên. Và đó là tránh xa tất cả những gì làm cho linh hồn và trái tim chai đá, và tách rời các con khỏi Chúa và ước muốn phạm tội, và không muốn được ơn sủng. Bắt đầu từng chút, từng chút một. Nếu các con nói tục, hãy bớt nói tục đi. Nếu các con nóng nảy, hãy cố gắng kiềm chế cơn giận. Và từ từ, các con sẽ thấy sự thánh thiện đến với các con. Nếu các con có khuyết điểm làm cho các con đau khổ nhiều, hãy ước muốn từ bỏ khuyết điểm đó đi và thay thế bằng một nhân đức. Và từng chút từng chút một các con sẽ hiểu rằng nó thật dễ dàng, nếu các con chỉ ước muốn điều đó, và xin ơn này từ Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ và Mẹ.

Các con phải có sự thánh thiện, các con thân mến. Các con phải có nó, bởi vì, khi thời điểm đã được báo trước cho các con qua các cuộc hiện ra, chỉ có người tốt mới được cứu, chỉ có những ai yêu mến sự thật và công lý, những ai có lòng thương xót, những ai sống trong bình an. Họ sẽ được cứu, bởi vì sự thánh thiện sẽ bảo vệ họ khỏi sự tấn công của Ma Quỷ. Nhưng các con phải bắt đầu hôm nay, các con thân mến, hôm nay, ngày mai có thể sẽ quá muộn. Hãy nhớ rằng sự chết đến như kẻ trộm; nó sẽ không báo trước cho các con. Và nếu các con đang sống trong trọng tội, các con sẽ không được lên Thiên Ðàng.

Vì thế, các con thân mến, các con phải bắt đầu như vậy. Các con phải cầu nguyện thường xuyên. Các con phải đọc Kinh Mân Côi. Các con phải bắt đầu có những cái các con chưa có qua chuỗi Kinh Mân Côi, qua Những Vết Thương Thánh Của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ. Và các con phải thật lòng muốn thay đổi. Nhưng bắt đầu chầm chậm, bắt đầu dần dần, và các con sẽ nhận thấy, các con sẽ hiểu được rằng nó thật dễ dàng, mà các con đã không hiểu.

Vì thế, như một người Mẹ, Mẹ lập lại điều này cho các con: “Hãy làm việc này, bắt đầu thanh tẩy những cơn giận, đừng nhiều chuyện, đừng nói tục, đừng phê bình khuyết điểm của người khác, hãy nhìn đến khuyết điểm của mình, và dần dần các con sẽ học biết. Ðừng nhìn những gì làm hại các con, và linh hồn và tâm hồn của các con.”

Hãy xem, thật dễ dàng để phạm tội, nhưng tránh xa tội cũng dễ dàng, nếu các con muốn, nếu các con thật sự muốn. Và nếu các con xin Mẹ, Mẹ sẽ ban cho các con ơn sủng để giữ gìn các con trong nhân đức, để giúp các con đạt đến sự thánh thiện mà nhiều người tin rằng họ không với tới được.

Vâng, các con thân mến, vâng , vâng, các con có thể nên thánh, bởi vì Chúa Cha nói như vậy. Nhưng các con phải bắt đầu thanh tẩy miệng lưỡi các con, đôi mắt các con, đôi chân các con, đôi tay các con và đôi tai các con. Hãy bắt đầu như thế, và xua đuổi tất cả những gì làm cho linh hồn và tâm hồn chai đá, tất cả những gì phơi bày tội lỗi, bạo hành, trộm cướp, quái vật. Tất cả những thứ đó, tất cả những gì xấu xa và không thích hợp, hãy từ bỏ chúng. Và bằng cách đó, các con sẽ thanh tẩy đôi mắt của các con. Ðừng nghe người ta nói xấu người khác, những câu chuyện làm cho các con dính líu vào đó. Ðừng đi đến những nơi mà các con dễ dàng phạm tội. Và dần dần các con sẽ có được sự thánh thiện. Ðừng chung chạ với những người xấu, với những người cám dỗ các con phạm tội. Hãy rút lui khỏi những người đó, và đi theo con đường hẹp, chỉ gắn chặt với sự thánh thiện. Nhưng các con phải bắt đầu như vậy, các con thân mến.

Nhiều người nói rằng: “Tôi đã đọc Kinh Mân Côi, tôi đã cầu nguyện, tôi đã phó thác vào Chúa.” Nhưng khi một người tới thăm, và nói rằng họ đã làm điều này điều nọ. Và họ lại bắt đầu nhiều chuyện, nhạo báng và cười cợt. Và họ lại rơi vào tội nhiều chuyện, nói hành, nói dối, bởi vì các con không biết người đó nói thật hay chỉ nói dối. Và khi các con nghe họ, các con phạm tội, bởi vì các con đã nghe, bởi vì các con thưởng thức câu chuyện xấu xa của họ.

Vì thế, Mẹ nói các con phải bắt đầu bằng cách đừng chấp nhận những người cám dỗ các con phạm tội, các con không được xem những gì cám dỗ các con phạm tội. Ðừng thưởng thức những thú vui đưa các con đến Hỏa Ngục. Và các con sẽ gìn giữ được sự trong sạch và đức tin của mình. Bằng cách tự chủ được đôi tai, đôi mắt, miệng lưỡi, đôi chân, các con sẽ đi vào con đường thánh thiện. Và các con sẽ không giống như nhiều người nói là cay đắng và buồn phiền nữa. Không, các con thân mến, không, bởi vì niềm vui Thiên Ðàng sẽ được ban cho các con để các con thưởng thức, và niền vui vĩnh cửu, và niềm hạnh phúc sẽ chiếu sáng trong tâm hồn các con, và sẽ tỏa ra trên khuôn mặt các con, niềm hạnh phúc thánh thiện, mà thế gian không thể đem đến cho các con, bởi vì nó thuộc về các con, thuộc về những ai mà Chúa Cha Hằng Hữu ban cho, Và vì thế, các con thân mến, không có những tư tưởng sai lầm về sự thánh thiện.

Sự thánh thiện, Mẹ lập lại là ở trong tầm tay với của mọi người, nhưng chỉ những ai ước muốn có được nó. Và nó bắt đầu bằng việc kiềm chế miệng lưỡi, không nói dối, không nói hành, không nhiều chuyện, và không nói tục.

Ðây là điều mà con cái Mẹ không hiểu biết. Và họ tin rằng sự thánh thiện dành cho những vị Thánh không có trong thế gian này từ nhiều, nhiều năm nay rồi. Và họ không muốn phần nào ở trong đó, bởi vì họ tin rằng họ không thể đạt đến sự thánh thiện. Nhưng không, các con thân mến, các con có thể với tới đó. Nhưng bắt đầu với những điểm đầu tiên mà Mẹ đã làm, cùng với việc xin ơn qua cầu nguyện để có được sự thánh thiện, nhưng cũng bằng việc thực hành tất cả những gì Mẹ đã nói với các con. Ðừng yêu thích bạo động. Ðừng yêu thích máu đổ. Ðừng nhìn người ta cười, khi người khác đau khổ, khi người ta chết, và trả tiền để xem những thứ đó, và ai trả tiền để xem người khác chết, giống như họ là những con thú. Và họ đến đó để xem người khác chết.

Không, Các con thân mến, các con không được làm những điều này. Nhưng, với những ai làm những điều đó, các con phải làm ánh sáng cho họ, và nói họ những điều này không đến từ Chúa, bởi vì Chúa không thù hận. Vì thế Ngài muốn con cái Ngài hiểu biết sự thật, và biết phải cư xử như thế nào trước sự hiện diện của Ngài. Vì thế, các con thân mến, Mẹ ban cho các con lời khuyên này, để các con bắt đầu thấy sự thánh thiện ở trong tầm tay với. Và nó chỉ có được khi các con ước muốn, và đạt được tất cả những gì Mẹ đã nói với các con, và tránh tất cả những gì làm tâm hồn các con chai đá, và tách rời các con khỏi Chúa.

Các con phải luôn luôn đọc Kinh Mân Côi. Và khi các con cảm thấy cơn cám dỗ đang đến, hãy cầu nguyện nhiều, nhiều, và nó sẽ lìa xa các con. Khi các con buồn, hãy cầu nguyện và nỗi buồn sẽ đi khỏi tâm hồn các con. Khi các con vui, cũng hãy cầu nguyện, bởi vì trong niềm vui, các con sẽ ca ngợi Chúa. Nhưng hãy để nó là niềm hạnh phúc thánh thiện mà Chúa ban cho các con, chứ đừng là niềm hạnh phúc của thế giới. Thế giới không ban hạnh phúc, cũng như bình an, nhưng chỉ có Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ ban cho những ai xin Ngài, và đón nhận chúng.

Vì thế, các con thân mến, mẹ khuyên các con hãy thay đổi thái độ hôm nay, hãy thay đổi lối suy nghĩ. Và nếu các con sai lầm, hãy cố gắng vượt qua sự sai lầm đó bằng cách đạt được những nhân đức, và các con thấy Chúa sẽ đến giúp đỡ các con, và Mẹ cũng vậy. Và các con sẽ bắt đầu lớn lên, lớn lên, và lớn lên trong sự thánh thiện, đến khi mọi người thấy sự thánh thiện trong diện mạo của các con, sự thánh thiện bình an, tình yêu thánh thiện chỉ đến từ Chúa.

Các con thân mến, Mẹ nói với các con điều này, bởi vì thời điểm tàn bạo đã được tuyên bố sẽ đến, chỉ có những người tốt lành, những ai có nhân đức mới được cứu, chỉ những ai ở dưới Áo Choàng bảo vệ của Mẹ mới được cứu.
Vì thế, các con thân mến, thật cấp bách để các con bắt đầu từ bây giờ, và các con giúp người khác bắt đầu, để các con chuẩn bị cho ngày mà các con không biết khi nào nó sẽ đến. Và vì thế Mẹ đã nói: “Hãy thận trọng và cầu nguyện, bởi vì các con không biết ngày nào, và ngày ấy sẽ đến như kẻ trộm.” Bởi thế, các con thân mến, hãy bắt đầu ngay từ bây giờ. Hãy cầu nguyện nhiều, để sự thánh thiện sẽ đến được tâm hồn các con.
Và bây giờ, các con thân mến, Mẹ sẽ chúc lành tất cả những Chuỗi Ảnh, để chúng sẽ là vật bảo vệ cho các con, để giúp các con, cho các con sự lành mạnh, để các con dần dần đạt được sự thánh thiện trong tâm hồn, niềm vui thánh thiện, sự bình an thánh thiện, và điều đó giúp cho các con ở lại dưới Áo Choàng Mẹ. Mẹ chúc lành những Chuỗi Ảnh, Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần, và cũng để chúng giúp cho các con của Mẹ đạt được sự thánh thiện.

Vậy, các con thân mến, Mẹ rất hạnh phúc khi có thể liên lạc với các con, để nói với các con những điều này, để các con hiểu rằng các con có thể nên Thánh, nếu các con theo những lời khuyên của Mẹ, nếu các con theo con đường hẹp, con đường của Chúa, bằng cách bắt đầu nhặt những bông hoa nhân đức, bông hoa thánh thiện. Nhưng các con phải bắt đầu từ chính mình, để sau đó các con có thể làm ánh sáng cho người khác, và gương sáng của các con sẽ được dùng để hoán cải người khác. Và bằng cách này, từng chút từng chút một, sự thánh thiện thật sẽ bắt đầu được lan rộng giữa con cái Mẹ.

Vậy, các con thân mến, Mẹ chờ đợi các con đến lần họp kế tiếp, lúc đó Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ sẽ đến và nói với các con về một chủ đề quan trọng khác, để giúp các con đi trên con đường hẹp dẫn tới Thiên Ðàng, con đường mà nhiều người sợ đi, bởi vì họ tin rằng họ không thể làm được. Nhưng Mẹ đã giải thích cho các con rằng các con có thể đi trên con đường hẹp, và từng chút chút một các con sẽ thành công. Mẹ sẽ giúp các con đi tới, nhờ nhiều Chuỗi Kinh Mân Côi, bởi vì đây là vũ khí giúp các con trong thời kỳ cuối, trong đó sự dữ, bạo lực, và tội lỗi lan tràn trên thế giới. Ðó là lý do mà các con phải đặt mình dưới Áo Choàng Mẹ. Và các con phải làm việc ngay từ bây giờ để có được sự thánh thiện mà Chúa Cha Hằng Hữu đòi hỏi trong thời buổi này.
Vậy, các con thân mến, từ đáy Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ chúc lành cho các con, Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Ước gì sự bình an, niềm vui, và đức tin ở lại trong tâm hồn các con.

Thông Điệp 13: HỎA NGỤC

Guatemala ngày 11 tháng 8 năm 1989

THÔNG ÐIỆP SỐ 13

NGÀY ÐỀN TẠ

THÔNG ÐIỆP CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ
BAN CHO NHÂN LOẠI
QUA NỮ TU GUADALUPE

Các con yêu dấu, Cha chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Các con yêu dấu, Chúa Giêsu thành Nazareth, Con của Ðức Trinh Nữ Maria, Thiên Chúa của Tình Yêu,
Ðấng chịu chết và đóng đinh trên Thánh Giá vì yêu thương các con, đang nói với các con đây.

Các con yêu dấu, Cha lại đến để nói với các con, như Chúa và Mẹ đã và đang làm trong những tháng qua. Ðức Mẹ và Cha luôn luôn đến để giảng dạy cho các con, để dạy dỗ cho các con, để sự nhầm lầm lớn lao đang hiển trị trên thế giới không đụng chạm tới các con được. Bóng tối thật lớn lao, Các con thân mến, và nó đang thấm nhuần vào linh hồn của con cái Cha, và vì thế nhiều người tự kết án mình.

Ðức Mẹ và Cha đến để giảng dạy cho các con, để các con biết sự thật, để các con sẽ không bị nhầm lẫn. Và đề tài Cha nói ngày hôm nay là một đề tài quan trọng nhất, một đề tài mà nhiều người không muốn nghe, bởi vì nó làm cho họ sợ. Và họ không muốn nghe về đề tài đó, đề tài thật quan trọng cho ơn cứu rỗi các linh hồn.

Các con thân mến, hôm nay Cha sẽ nói về HỎA NGỤC. Nhiều người không muốn tin rằng có Hỏa Ngục, có thiên Ðàng, và có Luyện Ngục. Họ không muốn hiểu biết, họ không muốn lãnh hội. Và khi họ từ chối không chấp nhận có ba nơi chốn này hiện hữu, họ đã khước từ sự thật.
Vâng, các con thân mến, có Thiên Ðàng, nhưng cũng có Luyện Ngục, và Hỏa Ngục. Nhiều con cái Cha không muốn biết gì về Hỏa Ngục, bởi vì các con không tin rằng sau khi sống một đời sống tội lỗi, cuối cùng họ sẽ xuống Hỏa Ngục. Vâng, nhiều người từ chối việc có Hỏa Ngục, bởi vì họ không muốn nghe về nó. Và bây giờ các con đang nói rằng Hỏa Ngục là những đau khổ mà một người chịu đựng trên trái đất, và điều này không đúng. Không, điều đó không đúng, bởi vì Hỏa Ngục được dựng nên cho những tội nhân không ăn năn, những tội nhân không thống hối tội lỗi của mình. Và nếu họ chết trong tình trạng tội trọng, họ sẽ phải xuống Hỏa Ngục.

Vâng, các con thân mến, nhiều người không muốn tin điều đó, ngay cả các con cái của Cha, và chúng nói rằng: “Chúa không trừng phạt đâu, vì Ngài rất nhân hậu, Ngài là Ðấng tốt lành vĩnh viễn.” Vâng, Ngài là Ðấng Tốt Lành nhưng cũng công minh và khôn ngoan. Vì thế mà họ không nên rơi vào lỗi lầm khi tin rằng, bởi vì Chúa tốt lành nên Ngài không trừng phạt. Hãy nhìn xem, Ngài không tha thứ cho những tác phẩm tuyệt vời của Ngài, là các Thiên Thần, và Ngài kết án họ phải chịu đau khổ, và họ là những người đầu tiên đi xuống Hỏa Ngục, và nhiều người bây giờ biết đến như Ma Quỷ và những Thiên Thần Sa Ngã. Và từ lúc đó, chúng truyền bá sự sai lầm giữa con cái Cha, bởi vì sự thù hận của chúng quá lớn, và cám dỗ các con phạm tội, để các con không được lên Thiên Ðàng. Nhiều người vâng lời chúng. Nhiều người không nhận thức rằng, với một tội và một tội nữa, nếu họ không xưng tội, nếu họ không ăn năn, và chết trong tình trạng đó, phần thưởng của họ là Hỏa Ngục.

Vâng, các con thân mến, Hỏa Ngục là nơi cư ngụ của tất cả sự đau khổ, tất cả sự đau đớn, và tất cả sự thống khổ, và Thiên Ðàng là hạnh phúc, bình an, ánh sáng, niềm vui và tình yêu. Hỏa Ngục, ngược lại, là bóng tối, là hối tiếc, là đau đớn, là đau khổ, là hận thù. Những tội nhân không muốn ăn năn tội lỗi và khi chết đi sẽ hiểu rằng, khi họ chết, rằng nỗi đau đớn ghê gớm nhất là vì anh ta khinh chê niềm hạnh phúc được ban cho anh ta khi Cha chịu chết trên Thánh giá. Nỗi đau đớn ghê gớm nhất là khi anh ta hiểu rằng anh ta đã khinh chê Máu Cha, anh ta đã coi khinh những đau khổ của Cha trên Thập Giá. Và anh ta sẽ chịu hình phạt nỗi đau này đời đời, nỗi đau vì mất đi hạnh phúc vĩnh cửu, hạnh phúc Thiên Ðàng. Và không chỉ là những nỗi đau đó, vì còn có lửa, ngọn lửa thiêu đốt anh ta trong buồn phiền và thống khổ, và trong nỗi đau cùng cực, bởi vì lửa Hỏa Ngục là ngọn lửa không chết, không ngừng, và tra tấn, tra tấn linh hồn.

Nhiều người nói rằng lửa này tượng trưng, và không hiện hữu. Nhưng không, nó hiện hữu, các con thân mến. Ngọn lửa này có thật. Nó không giống như lửa trên trái đất, bởi vì lửa trên trái đất thiêu rụi, lửa ngừng cháy, nhưng lửa ở Hỏa Ngục không bao giờ ngưng. Và nó đốt cháy và tra tấn những linh hồn đời đời. Và không chỉ có thế, nó còn thấu suốt trong linh hồn, nó thấu suốt, và tất cả những cảm giác đau đớn vì ngọn lửa này: mắt, mũi, tai, xúc giác tất cả các cảm giác đều cảm nhận nó, bởi vì ngọn lửa này sâu thẳm trong linh hồn, và nó ở lại đó, làm cho người tội nhân không ăn năn đau khổ, ngọn lửa đốt cháy, âm ỉ và không bao giờ ngừng, bởi vì anh ta gánh chịu cuộc tra tấn này vĩnh viễn.

Vì thế Cha đến để giảng dạy cho các con, để khi biết được những điều này, các con thân mến, các con sẽ không sa ngã vào tội lỗi. Nhưng nếu các con phạm tội, hãy đi xưng tội, bởi vì Hỏa Ngục đang chờ đón những ai không ăn năn.

Trong Hỏa Ngục, các con thân mến, kẻ tra tấn là ma quỷ, và chúng làm cho linh hồn phải đau khổ đời đời.
Các con biết rằng trái đất là nơi thử thách, để các con đạt đến Thiên Ðàng hay Hỏa Ngục. Ðiều này các con biết. Các con biết như vậy, nhưng người ta không muốn hiểu, người ta không muốn tin. Và người ta nói rằng nó không phải như vậy, đó là sản phẩm của những người điên khùng không muốn hưởng thụ, không muốn phạm tội, và họ nghĩ ra những chuyện như thế, các con thân mến. Vì thế mà Cha đến để dạy dỗ cho các con, vì thế giới đang phạm tội triền miên. Và cuối cùng, khi đến ngày chết, và các con đang phạm tội, các con sẽ không làm gì được nữa. Và vì thế mà Cha mời gọi các con.

Hãy nhìn xem, linh hồn của các con sẽ đau khổ đời đời, hay hạnh phúc đời đời, là tùy thuộc vào những việc làm tốt trong quãng đời ngắn ngủi trên trần thế. Nhiều người, chỉ vì một vài thú vui đơn giản, đã để cho linh hồn cứng lòng trong tội. Và họ không muốn thay đổi, bởi vì họ không muốn đau khổ, bởi vì họ không muốn ăn năn, họ không muốn. Họ muốn hạnh phúc và vui, niềm hạnh phúc chỉ thoáng qua trong nháy mắt. Và vì một thoáng hạnh phúc đó mà sau này họ phải đời đời hối tiếc, thống khổ và đau đớn. Và ở đó, họ sẽ không thể thống hối, họ sẽ không thể làm gì được.

Vì thế, các con thân mến, hôm nay Cha đến để nói với các con điều này, các con phải thay đổi đời sống, các con phải có được ơn sủng, bởi vì nhiều người không muốn nghe lời Cha, nhiều người cười cợt với những thông điệp của Cha và của Ðức Mẹ. Họ cười với tất cả những điều này, và với Giáo Lý của Cha. Và họ nói rằng bây giờ Chúa không phạt, Chúa không muốn đau khổ, Chúa không muốn nuối tiếc, bởi vì Ngài là Tình Yêu. Vâng, các con thân mến, Cha là Tình Yêu nhưng Cha cũng chính trực và khôn ngoan. Và vì thế, các con thân mến, tất cả những ai nói rằng Chúa không phạt là sai lầm, bởi vì những kẻ đầu tiên Chúa Cha Hằng Hữu đã phạt là các Thiên Thần. Và Ngài đã không tha thứ cho họ, và họ chịu án phạt đời đời, và với họ là những ai từ khước Máu mà Cha đã đổ ra trên Thập Giá.

Hãy lắng nghe cho rõ, các con thân mến. Vì thế mà Cha đến để giảng dạy cho các con: để giúp cho tất cả những ai đang ở trong sai lầm hãy từ bỏ sự sai lầm của mình, bởi vì hình phạt lớn lao đang đến trên thế giới vì tội lỗi của những người không muốn ăn năn, những người không muốn có được Giáo Lý thật mà Cha đã để lại trong Hội Thánh. Và họ để Giáo Lý của Cha sang một bên để nhường chỗ cho những giáo lý mới ca ngợi thời đại của họ, ca ngợi sự phù hoa, ca ngợi tính kiêu hãnh của họ. Và điều này, các con thân mến, là cạm bẫy của Ma Quỷ.

Bây giờ, các con của Cha đang giảng dạy rằng các con không phải đau khổ, không phải ăn năn, không ăn chay, không hy sinh, bởi vì Chúa không muốn những điều này, bởi vì Ngài là Tình Yêu, là Hạnh Phúc. Nhưng không, các con thân mến, các con phải yêu mến Thánh Giá, bởi vì Thánh Giá sẽ đem các con lên Thiên Ðàng. Và những ai rút lui khỏi Thánh Giá của Cha, sự Hy Sinh của Cha, sẽ chết. Và nơi chốn anh ta đến sẽ là Hỏa Ngục, bởi vì anh ta đã coi khinh ơn Cứu Chuộc Cha đã ban cho anh ta qua những Hy Sinh trên Thập Giá.

Vâng, các con thân mến, nhiều người trong các con không muốn tin điều này. Và họ nhạo báng, và họ cười cợt và nói rằng không có Hỏa Ngục, Hỏa Ngục ở đây trên trái đất, và sau khi chết sẽ không còn gì cả. Vì thế họ nói: “Hãy hưởng thụ, hãy ca hát, hãy nhảy múa, vì ngày mai chúng ta sẽ chết, và sau đó sẽ không còn gì cả.” Và điều này, các con thân mến, là không có thật. Sau những thử thách trên trái đất, linh hồn sẽ sống vĩnh viễn. Nhưng nếu anh ta là đứa con tốt lành, anh ta sẽ được lên Thiên Ðàng. Nhưng nếu anh ta là đứa con hư, anh ta sẽ xuống Hỏa Ngục. Và điều này là thật khủng khiếp, các con thân mến, thật là khủng khiếp.

Và vì thế mà Cha đến để giảng dạy cho các con điều này, bởi vì một số người tin Hỏa Ngục, họ tin nó, nhưng họ chỉ tin một phần, và họ nói: “Vì Chúa là Ðấng tốt lành vô biên, ngay cả trong Hỏa Ngục, Ngài cũng vẫn ban ơn an ủi.” Nhưng không , đây là điều dối trá. Những ai xuống Hỏa Ngục sẽ không được an ủi. Các con thân mến, sự an ủi chỉ có ở đây trên trái đất. Ở đây trên trái đất, những linh hồn đau khổ được an ủi, nhưng không có sự an ủi trong Hỏa Ngục. Trong Hỏa Ngục, không có sự an ủi. Chỉ có đau thương, buồn phiền, cay đắng, tuyệt vọng, và dằn vặt ngày đêm. Không có sự nghỉ ngơi trong những đau khổ nơi Hỏa Ngục.

Cha đã để lại trong sách Khải Huyền, rằng tất cả những ai, trong thời kỳ cuối, tôn thờ Con Thú, điều đó có nghĩa là họ cứng lòng trong tội, và họ đi theo Con Thú, khi hắn tới, và Con Thú đóng ấn cho họ, họ sẽ bị xuống Hỏa Ngục. Và họ sẽ bị đau khổ đời đời. Ðiều này Cha đã nói trong sách Khải Huyền, và nó sẽ được ứng nghiệm, bởi vì nhiều người không muốn hiểu.

Như Cha đã nói với các con, lửa trên trái đất đốt cháy da thịt, nhưng không xuyên thủng linh hồn. Nhưng lửa trong Hỏa Ngục, các con thân mến, xuyên thấu linh hồn. Và sự xuyên thấu linh hồn khiến cho nó bị nhận chìm trong nỗi đau mãnh liệt đời đời không dứt. Và nó sẽ giống như vậy mãi mãi, bởi vì họ sẽ bị lửa thiêu bên ngoài và bên trong linh hồn, và họ sẽ là một phần của ngọn lửa hỏa ngục đó.

Vì thế Cha đã nói trong một số thông điệp rằng ai không ăn năn sẽ giống như củi nuôi lửa Hỏa Ngục. Và điều đó có nghĩa là họ sẽ chính là ngọn lửa này, họ sẽ có lửa bên trong linh hồn hành hạ không ngơi, không ngơi, cộng thêm với những tra tấn ở đó, và chúng nó là mắt, mũi, tai… bởi vì, thêm vào những hình phạt trong linh hồn, họ sẽ có những hình phạt về thị giác nhìn thấy những điều kinh khủng trước mắt, nghe những âm thanh kinh dị, và ngửi thấy mùi thối đời đời kiếp kiếp; và đó là mùi hôi, các con thân mến, mà các con không thể nghiệm thấy trên trái đất, nếu chỉ chịu đựng một giây nó sẽ giết chết các con, mùi hôi mà con người không thể chống lại được và chết ngay lập tức. Và những gì trong Hỏa Ngục thì giống như vậy.

Và Cha, như một người Cha đầy yêu thương, giảng dạy cho các con điều này, để các con có thể thấy rằng nếu một chút gì đó trên trái đất làm phiền các con, đó là sự đau khổ và phiền muộn có được sự an ủi, và mặc dù vậy nhiều người còn thất vọng và không muốn đau khổ, họ không muốn khóc, và khi đến Hỏa Ngục, họ thấy rằng những gì họ đau khổ trên trái đất không là gì cả so với những gì trong Hỏa Ngục, và họ sẽ ước được đau khổ, ước được tin lời Cha, bởi vì khi đã vào Hỏa Ngục thì không thể trở lui được.

Vì thế, Cha kêu gọi các con, để các con hiểu được rằng không phải như nhiều người tin, và những câu chuyện về Hỏa Ngục, Thiên Ðàng và Luyện Ngục là giả dối; nhưng không, các con thân mến, đó là sự thật, rất thật.
Vì thế Cha đã đến để giảng dạy cho các con, để các con biết rằng có một nơi chốn khổ hình dành cho tất cả những người và con cái không muốn ăn năn, muốn ở mãi trong ước muốn phạm tội luôn mãi. Và vì thế Cha muốn giảng dạy cho các con điều này, bởi vì để các con biết là một điều rất quan trọng, và như thế các con có thể giảng dạy cho những ai nói rằng điều này không có thật.

Và Cha đã đến để nói với các con điều này, các con thân mến, bởi vì trong thời buổi này cạm bẫy ma quỷ đã gia tăng. Tội lỗi đầy dẫy trên thế giới và vì thế, nhiều người xuống Hỏa Ngục. Nhưng họ sẽ hiểu biết, họ sẽ hiểu và biết đó là sự thật, khi họ đã ở trong Hỏa Ngục. Và khi đã ở đó, họ sẽ tuyệt đối không làm gì được nữa, nhưng chỉ đau khổ và than khóc, bởi vì họ không muốn tin rằng Cha đã đến trong thế giới lần thứ nhất để chết trên Thập Giá và cứu họ khỏi nơi chốn đau khổ này. Và vì thế họ sẽ đau khổ, khi họ hiểu rằng thật dễ dàng để họ tự cứu mình nhưng họ đã không muốn. Nhưng khi ở trong Hỏa Ngục, họ không làm gì được nữa, họ sẽ than vãn rằng, vì sự cứng lòng mà họ đã mất Thiên Ðàng, họ đã mất niềm hạnh phúc mà họ tìm kiếm trên trái đất, và họ đã nhận ra quá trễ rằng họ nên nghe lời Cha và lời Ðức Mẹ, Ðức trinh Nữ Maria.

Vì thế, Cha đến để giảng dạy cho các con điều này, để các con biết rằng đây không phải chỉ là những câu chuyện, nhưng là sự thật phũ phàng, và tất cả những ai chết không ăn năn, không thống hối, sẽ rơi vào lửa Hỏa Ngục, và sẽ không thể làm gì được nữa, một khi họ đã ở đó. Nhưng có nhiều điều, các con thân mến, nhiều điều có thể cứu vãn khi còn ở trên trái đất. Ðó là lý do mà Cha đã làm mời gọi này, để các con hiểu rằng nhiều người, nhiều người có thể được cứu khi còn ở trên trái đất, nơi chốn thử thách này. Ðó là điều các con phải hiểu, và làm ngay từ bây giờ. Từ nay các con hãy thay đổi đời sống, vì ngày mai có thể sẽ quá muộn, bởi vì, như Cha luôn luôn nói với các con, các con không biết thời gian, ngày giờ các con sẽ chết. Và vì thế mà tại sao các con phải chuẩn bị.

Và các con, khi biết được điều này, hãy nói cho những người khác biết, để họ thay đổi đời sống. Họ phải tin rằng Cha đã đến trong thế gian lần thứ nhất để chết trên Thánh Giá mà cứu họ khỏi đau khổ đời đời trong Hỏa Ngục, vì nhiều người không biết tại sao Cha đã đến để cứu rỗi. Và họ nói: “Cứu chúng tôi khỏi cái gì? Tôi không hiểu điều đó có ý nghĩa gì cả, bởi vì bây giờ trên trái đất các con không thấy gì cả, bởi vì trên trái đất, các con không nhìn thấy Lòng Thương Xót của Cha. Ở đây trên trái đất mọi người đau khổ, vì có quá nhiều sự dữ.” Nhưng các con thân mến, sự dữ tồn tại trên trái đất không phải là ý muốn của Cha, nhưng con người gây nên sự dữ do tội lỗi của họ, bởi vì họ không muốn vâng theo Giáo Lý của Cha. Vì thế mà có quá nhiều sự dữ trên thế giới, quá nhiều tội lỗi, bởi vì tất cả tội lỗi đó đã kêu khóc thấu trời là tội đã mang đến nhiều sự dữ trên thế giới. Và đó là điều con người không muốn hiểu. Họ không muốn hiểu, và họ không muốn hiểu về ơn cứu rỗi mà Cha và Ðức Mẹ đang nói về nó.

Các con thân mến, và ơn cứu rỗi là việc các con sẽ không đi đến Thế Giới của sự Ðau Khổ Ðời Ðời, Thế Giới Khổ Hình không bao giờ chấm dứt. Ðó là điều mà Cha đã đến để cứu các con khỏi rơi vào Thế Giới Ðau Khổ, Ðau Ðớn và Khổ Hình. Ðó là lý do Cha đã chết trên Thập Giá.

Ðây là điều Cha muốn các con hiểu, bởi vì nhiều người không muốn đau khổ. Họ không muốn khóc, và họ chỉ muốn hạnh phúc, tốt lành, ca hát và nhảy múa. Và họ không hiểu khi Cha nói với họ rằng Cha đã đến để chết và cứu họ. Và họ nói rằng: “Cứu chúng tôi khỏi cái gì? khỏi nhảy múa, khỏi ca hát, khỏi hưởng thụ sao?” Không, các con thân mến, không. Cha đến để cứu các con, để các con không rơi vào Thế Giới Ðau Khổ Ðời Ðời, nơi Ma Quỷ là kẻ tra tấn. Nhiều người đau khổ khi người ta tấn công thân xác họ. Nhưng nếu họ tấn công thân xác, họ không thể tấn công linh hồn. Và đây là điều mà họ không hiểu. Và họ tin rằng lửa Hỏa Ngục được nói đến nhiều là không có thật.

Như thế các con đã có một khái niệm, các con thân mến, Cha nói với các con rằng lửa trên trái đất là lửa đốt cháy và thiêu rụi, nhưng không chạm đến linh hồn, nó không chạm đến linh hồn. Nhưng lửa hỏa ngục cháy và xuyên thấu linh hồn, nhưng không thiêu rụi. Nghĩa là sự tra tấn này sẽ không bao giờ chấm dứt. Và linh hồn đau khổ, đau khổ, những khổ hình đó đời đời, cộng thêm với những gì mà Cha đã giải thích: năm giác quan, tai, mắt, khứu giác và vị giác sẽ chỉ có những gì khủng khiếp để thấy, nghe, nếm và ngửi. Và đó là sự đau khổ đời đời, bởi vì sự đau đớn không chỉ bên ngoài, nhưng còn ở bên trong, bên trong và bên ngoài.

Ðây là những điều Cha muốn các con hiểu, lý do tại sao Cha đến trên thế giới để chết. Tại sao Cha luôn luôn nói với các con, các con thân mến, “đừng phạm tội?” Và nếu các con phạm tội, hãy từ bỏ tội lỗi ngay lập tức, và đặt các con vào trong ơn sủng Chúa, để hình phạt này không đụng chạm đến các con.

Các con thân mến, vì thế Cha đã đến để giảng dạy các con về điều này, để các con biết rằng tất cả những gì Cha nói là vì lợi ích cho linh hồn các con, vì lợi ích của thân xác các con, và đó là nếu các con vâng lời Cha, các con sẽ không rơi vào nơi những chốn khổ hình này.

Ðức Mẹ đã khóc, khi có một người con của Mẹ bị án phạt đời đời, bởi vì Mẹ biết rằng sự khốn khổ sẽ lớn lao, và càng lớn hơn nữa, vì anh ta có ơn cứu độ ở trong tay, nhưng anh ta đã từ chối nó. Và vì thế mà Mẹ khóc cho tất cả các con bị án phạt đời đời.

Các con thân mến, vì thế các con phải cảnh giác, và giảng dạy cho người khác điều này, và nói với họ rằng trên trái đất các con phải đau khổ, vì những đau khổ của các con ở nơi đây, các con thân mến, là rất ít, rất ít. Bên cạnh những đau khổ ít ỏi này, các con được nhiều sự an ủi, các con có sự yên tĩnh và nghỉ ngơi. Trái lại, trong Hỏa Ngục, không có sự an ủi, không có gì cả.

Vì thế, Cha đã đến, để các con biết điều này, và các con không nên buồn, khi các con đau đớn hay đau khổ. Hãy dâng những đau khổ lên để đền bù cho tội lỗi của các con, và các con sẽ nhận lãnh được nhiều hoa quả. Nếu các con nhẫn nại trong cơn bệnh, các con sẽ gặt hái được nhiều hoa quả. Nếu các con cầu nguyện, khi các con buồn phiền, thay vì đau khổ và cảm thấy hối tiếc cho thân phận mình, các con sẽ gặt hái được nhiều hoa quả. Và nó sẽ giúp cho các con chiếm được phần thưởng Thiên Ðàng, và tránh được Hỏa Ngục.

Vì thế mà Cha muốn đến để nói với các con điều này, các con thân mến, để các con hiểu rằng trên trái đất, khi các con khát nước, các con lập tức tìm nước để xoa dịu cơn khát, và khi các con không có nước, các con đau khổ, và các con không hài lòng cho đến khi các con có được nước, và làm dịu cơn khát trên môi các con. Nhưng ở trong Hỏa Ngục, các con thân mến, cơn khát mà các con thấy ở đó sẽ gia tăng, hình phạt trong linh hồn và thể xác, và các con sẽ không nhận dù chỉ được một giọt nước để xoa dịu cơn khát. Và cơn khát sẽ tăng lên, tăng lên, và cũng cùng cách thức đó, tất cả những đau đớn của các giác quan cũng gia tăng.

Ðó là điều Cha muốn các con hiểu, trên Thiên Ðàng niềm vui sẽ luôn luôn gia tăng, niềm hạnh phúc cũng sẽ gia tăng, và trong Hỏa Ngục nỗi đau cũng sẽ gia tăng liên tục.

Cha cũng muốn nói với các con rằng Luyện Ngục hiện hữu. Và Cha muốn nói với các con về Luyện Ngục, bởi vì đây là nơi những linh hồn chưa được tinh luyện hoàn toàn sẽ đến. Vì họ sống trong ơn sủng Chúa trong những giờ sau cùng, họ sẽ không lên Thiên Ðàng hay xuống Hỏa Ngục, nhưng sẽ đến một nơi để thanh luyện. Và rồi khi thời gian đến, họ sẽ được lên Thiên Ðàng.

Và vì thế Cha đòi hỏi các con cầu nguyện cho những linh hồn đang bị giam giữ và chịu thanh luyện trong Luyện Ngục, để họ có thể vào Thiên Ðàng không tì vết. Các con phải cầu nguyện cho những linh hồn này, để thời gian thanh tẩy được rút ngắn hơn, và họ có thể vào Thiên Ðàng. Và các con phải cầu nguyện nhiều, để các tội nhân thống hối, và họ có thể tránh được sự đau khổ mà Cha đã nói với các con.

Hãy cầu nguyện nhiều, nhiều và hãy đọc Kinh Mân Côi. Các con thân mến, hãy cầu nguyện, cầu nguyện nhiều vì thời gian đang đến, rất khó khăn, rất khó nhọc. Thời gian khắc nghiệt đang đến, lúc đó các con phải hiểu rằng những khó khăn các con chịu đựng trên trái đất không là gì cả so với Hỏa Ngục. Và biết rằng, các con sẽ cảm thấy tốt hơn, và các con sẽ làm việc tốt hơn. Và khi các con cảm thấy hối tiếc một chút, các con sẽ nói điều này không là gì cả so với những gì ở dưới Hỏa Ngục. Và các con sẽ chịu đựng đau khổ vì một chút bất hạnh, vì những đau buồn và vấn đề nhỏ bé ấy với niềm vui. Và các con sẽ thấy sự an ủi đến trong tâm hồn của các con, và các con sẽ không đau khổ, và các con sẽ có niềm vui gấp đôi, vì các con hiểu được rằng Chúa muốn các con yêu mến Thánh Giá của Ngài, yêu mến sự Hy Sinh của Ngài; và vì tình yêu này, các con sẽ được cứu.

Các con thân mến, và như thế, Cha muốn giảng dạy cho các con điều này. Ðức Mẹ sẽ đến lần kế tiếp để nói về một chủ đề khác, đề tài đó rất quan trọng cho các con và cho linh hồn các con, bởi vì các con hiểu biết và có những kiến thức này là một điều thật quan trọng, để các con có thể giảng dạy cho những người khác.

Các con thân mến, vì thế Cha sẽ chúc lành cho tất cả những Chuỗi Ảnh, để chúng sẽ là những vật có khả năng bảo vệ, cứu rỗi và ban sức khỏe của các con, và phục vụ cho các con trong việc phân định, và bảo vệ các con, để các con thoát khỏi cạm bẫy Ma Quỷ đang lan tràn để dẫn dắt các con đi lạc đường. Cha chúc lành những Chuỗi Ảnh Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần, để chúng trợ giúp cho các con trong việc phân định, và có được Ơn Sủng để xua đuổi sự dữ đi xa.

Và như thế, các con thân mến, Cha rất sung sướng vì có thể giảng dạy cho các con, có thể nói với các con, và nói với các con những điều này, để các con có một ý niệm chính xác về những gì đang xảy ra, và lý do Cha đến trên thế giới để giảng dạy cho các con của Cha. Và như thế các con sẽ hiểu được tất cả những điều sẽ giúp cho các con cứu linh hồn, có thể nói là, không rơi vào ngọn lửa đời đời của Hỏa Ngục, và vì thế mà Cha đến để chết trên Thánh Giá lần thứ nhất, để cứu các con khỏi rơi vào chốn đau khổ đời đời.

Vậy, các con thân mến, Cha sẽ chờ đợi các con đến lần họp kế tiếp, lúc đó Ðức Mẹ sẽ nói với các con về một chủ đề khác vì lợi ích của linh hồn các con.
Vì thế, từ đáy Thánh Tâm Cha, Cha chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Ước gì sự bình an, niềm hạnh phúc, đức tin và tình yêu ở lại trong tâm hồn các con.

Thông Điệp 14: TỘI LỖI

Guatemala ngày 8 tháng 9 năm 1988

THÔNG ÐIỆP SỐ 14

NGÀY ÐỀN TẠ

THÔNG ÐIỆP CỦA ÐỨC TRINH NỮ MARIA,
MẸ THIÊN CHÚA BAN CHO NHÂN LOẠI
QUA NỮ TU GUADALUPE

Các con yêu dấu, Mẹ chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Các con yêu dấu, Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, nói với các con. Các con yêu dấu, như luôn luôn, Mẹ đến để nói với các con, để lấy khỏi tâm trí của các con sự xáo trộn đang hiển trị trên thế giới. Hôm nay, Mẹ sẽ nói với các con về một chủ đề quan trọng, đó là TỘI LỖI.

Nhiều người trong các con không hiểu ý nghĩa của chữ “tội lỗi.” Và nhiều người nói rằng: “Tôi không biết khi nào tôi phạm tội hay không phạm tội.” Người khác nói: “Không có tội lỗi.” Và nhiều, nhiều người không hiểu biết rõ ràng điều gì là tội thật, bởi vì họ không hiểu tội lỗi như thế nào, tội lỗi có nguồn gốc từ bà Evà và ông Adong, đã lây sang cho chúng ta. Ðây là điều mà người ta không hiểu, và họ nói: “Tôi có gì liên quan gì tới bà Evà và ông Adong, mà bây giờ tôi phải chịu những gì mà ông bà đó đáng chịu trách nhiệm, vì ông bà đó phạm tội chứ không phải chúng tôi?” Và đây là điều mà người ta không hiểu, lý do tại sao họ thừa hưởng tội nguyên tổ này, người ta nói đến nó nhiều, nhưng không được hiểu biết về nó.

Và hôm nay, để các con hiểu được ý nghĩa của từ này, Mẹ sẽ giảng dạy cho các con như một người Mẹ đầy yêu thương. Mẹ sẽ chỉ dạy cho các con điều này, để các con hiểu được những gì đã xảy ra cho bà Evà và Ông Adong.

Chúa dựng nên ông Adong và bà Evà và đặt họ vào trong vườn Ðịa Ðàng. Và Ngài phán với ông Adong: “Tất cả những trái cây ở trong vườn Ðịa Ðàng con có thể ăn, trừ ra cây biết lành biết dữ, bởi vì nếu con ăn trái cây này, con sẽ chết.” Ðây là thử thách cho ông ta, thử thách để xem ông có vâng lời Chúa hay không. Và con rắn, là Ma Quỷ, biết rằng họ bị thử thách. Nên hắn bắt đầu cám dỗ bà Evà, có thể nói rằng hắn đã đến với bà và làm cho bà sa ngã. Hắn nói: “Tại sao Chúa ra lệnh cho bà không được ăn trái của cây này?” Và Evà trả lời: “Chúng tôi có thể ăn tất cả trái cây, trừ ra cây này, vì nếu chúng tôi ăn trái cây này, chúng tôi sẽ chết.” Và Ma Quỷ nói: “Bà sẽ không chết đâu, nhưng hơn thế nữa mắt bà sẽ mở ra, và bà sẽ được nên như Chúa.” Và điều này đã khiến cho bà phạm tội, và bà đã phạm tội kiêu ngạo và không vâng lời, bởi vì bà Evà, đã bị Ma Quỷ cám dỗ, ăn trái cây mà Chúa đã ra lệnh cho bà không được ăn.

Các con thân mến, bây giờ Mẹ sẽ giải thích cho tại sao họ được ra lệnh không được ăn trái cây đó. Như các con có thể thấy, Chúa đặt họ vào trong vườn Ðịa Ðàng, nơi họ rất hạnh phúc, và có mọi sự cần thiết, và họ sẽ nhận được tất cả những món quà và ơn sủng mà họ không có, nếu như họ vượt qua thử thách là không ăn trái cây này, bởi vì đó là thử thách về đức vâng lời của họ. Và các con có thể thấy, họ đã không có những ơn sủng và món quà đó. Và vì thế, họ phạm tội dễ dàng, bởi vì, nếu có ơn khôn ngoan, và món quà hiểu biết và phân định được Ma Quỷ đang nói với họ, và hắn muốn cám dỗ họ, thì họ đã không sa ngã.

Các con đã thấy điều này chưa? Và đó là tại sao Kinh Thánh nói rằng họ phạm tội kiêu ngạo và không vâng lời, bởi vì họ đã bị thử thách, và bà Evà đã bị lừa dối. Bà đã bị lừa dối, bởi vì bà muốn những gì chưa được ban cho bà, đó là ơn khôn ngoan để biết lành biết dữ, và bởi vì Chúa là Ðấng phải ban ơn đó cho bà, nhờ thế chỉ có sự tốt lành mới được khởi sự ban cho linh hồn bà, chỉ có sự tốt lành mà thôi. Nhưng khi Ma Quỷ đến và cám dỗ bà ăn trái cây mà bà được lệnh không được ăn, thì chính vào lúc đó sự dữ đã được khởi sự đi vào linh hồn bà.

Và vì lý do đó, sự tổn hại thật nghiêm trọng, bởi vì sự xúc phạm thật nghiêm trọng, bởi vì khi phạm tội kiêu ngạo, tội này đã khởi sự trong bà và đi vào trong toàn thể nhân loại. Và cốt lõi của tội lỗi ở đâu? Ở sự dữ. Và từ lúc đó, nhân loại tiếp tục phạm tội đó, bởi vì bà Evà đã khởi sự đem sự dữ vào trong con người. Và đó là lý do tại sao sự xúc phạm thật nhiêm trọng, bởi vì bà đã không vâng lời. Và Chúa đã cảnh cáo bà đừng ăn trái cây đó, bởi vì, nếu họ ăn, thì họ sẽ chết.

Vâng, các con sẽ chết cho ơn sủng, chết cho tất cả những món quà mà Chúa muốn ban cho các con, bởi vì sự dữ đã khởi sự trong linh hồn các con.

Và điều gì đã xảy ra? Ðó là tất cả loài người sinh ra bị tước đoạt hết những ơn sủng này, và một trong những sự dữ không được biết đến. Ðó là tất cả những sự dữ làm khổ con người, và đó là do sự bất phục tùng. Và đó là sự kiêu ngạo bởi vì họ muốn có những gì mà Chúa không muốn ban cho họ, cho đến khi họ vượt qua được thử thách.

Và vì lý do đó con người được sinh ra là đối tượng của đam mê, đối tượng của sự thiếu hiểu biết, đối tượng của sự dữ, bởi vì trong lúc đó linh hồn bị phân chia. Có lành và dữ ở trong linh hồn. Và vì thế mà con người đau khổ, vì sự dữ ở bên trong anh ta. Ðể thoát khỏi sự dữ đó, anh ta phải đau khổ nhiều, anh ta phải đấu tranh với chính mình mới có thể thoát khỏi sự dữ đó. Vì thế mà tại sao Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ đã đến và chết trên Thập Giá. Và điều đó giúp cho các con của Mẹ có khả năng chiến thắng sự dữ, để lấy đi sự dữ ra khỏi các con của Mẹ, sự dữ vốn được khởi sự bằng việc ăn trái cây cấm.

Họ muốn được khôn ngoan, họ muốn có được tất cả những món quà. Nhưng điều họ có được là họ vẫn ở trong tình trạng không hiểu biết, và họ đã đánh mất tất cả những ơn sủng và món quà. Bây giờ, để con người có được những món quà, họ phải chiến đấu để có chúng. Và vì lý do đó, khi Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ đến lần thứ nhất, Ngài đã giảng dạy và nói: “Sự dữ đến từ bên trong.” Từ trong lòng sinh ra nhạo báng, trộm cắp, sỉ nhục, đam mê bất chính, kiêu ngạo. Và nếu tội lỗi đã được truyền bá trên thế giới, đó là vì con người đã làm ra chúng. Từ con người tất cả những gương mù và gương xấu xuất hiện.

Khi người ta phạm tội, thì họ phạm tội. Nhưng tội lỗi sinh ra từ trong tâm hồn và linh hồn họ, vì bên trong anh ta có hai thế lực lành và dữ. Và anh ta chỉ chiến thắng khi sự thiện lớn hơn sự dữ trong linh hồn anh ta. Và vì thế, Chúa ra lệnh cho Giáo Lý của Ngài được rao giảng, để phần tốt lành trong con người được thấy ánh sáng. Và thấy những gương xấu đi vào linh hồn qua đôi mắt, đụng chạm đến tâm trí, và tâm hồn rồi ngự trị ở đó, và chuyển hóa thành tội lỗi, khi người đó không có nhân đức, khi người đó không đấu tranh để sự thiện trong anh ta lớn hơn sự dữ.

Ðó là những gì con cái Mẹ không hiểu. Và khi họ muốn trở nên tốt thì họ nói: “Tôi muốn làm điều tốt, nhưng tôi luôn luôn làm điều xấu. Tôi không muốn phạm tội, nhưng tôi luôn luôn phạm tội. Và tôi không biết phải làm gì bởi vì có một thế lực không để cho tôi làm điều tốt.”

Các con thân mến, đó chính là do sự dữ đã khởi sự trong các con, và vì gương xấu, và vì không được dạy dỗ tốt, sự dữ đã chiến thắng sự thiện. Và đó là khi người ta bị mất linh hồn.

Và vì thế mà Mẹ và Chúa nói với các con, Mẹ và Chúa giảng dạy cho các con. Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ đã đến để giảng dạy Giáo Lý, để sự tốt lành ở trong con người sẽ chiến thắng sự dữ do Ma Quỷ để lại.

Ðó là điều các con phải hiểu, và hiểu được tại sao các con gặp khó khăn để thoát khỏi sự dữ, tại sao thật khó khăn để một nhân đức trổ hoa. Ðó là vì sự dữ nắm quyền trong linh hồn, và sự thiện cũng nắm quyền, và có hai thế lực trong con người, gây ra sự thống khổ, vì sự thiện bảo, “Hãy làm điều này,” nhưng sự dữ đến và bảo, “Ðừng làm điều đó,” và linh hồn tội nghiệp đó bị phân chia, vì họ không biết phải làm gì cả.

Và vì lý do đó Chúa và Mẹ đã nói với các con để giáo dục các con về những gì là tốt, để sự tốt lành ở trong các con, và nghiền nát sự dữ, cũng đang ở đó. Và nếu nó không bị nghiền nát đúng lúc, sự dữ sẽ thống trị trong linh hồn. Và người ta sẽ chết mà không có Chúa.

Vì thế thật là khó khăn, thật khó khăn cho linh hồn để nó hiểu được lý do Chúa đòi hỏi quyền của Ngài. Và vì Ngài đặt sự tốt lành trong linh hồn. Nhưng Ma Quỷ cũng giành quyền vì bà Evà, là nguyên nhân cho phép sự dữ khởi sự ở đó.

Bây giờ các con có hiểu tại sao tội của bà Evà và ông Adong ảnh hưởng lên nhân loại không? Vì nó khiến cho con người sinh ra trong sự không hiểu biết, là đối tượng của đam mê, hướng chiều về đàng dữ, vì đó là những gì Ma Quỷ làm. Và khi có nhiều sự dữ, thì Ma Quỷ có thể chiếm hữu luôn thụ tạo đó.

Các con phải nghe về điều này, có những người bị Ma Quỷ chiếm hữu. Và vì lý do đó, khi các con không cố gắng thoát khỏi sự dữ, Ma Quỷ sẽ giành được thế mạnh, và sẽ không rời khỏi linh hồn, cho đến khi hắn tiêu diệt nó.

Và vì thế Chúa và Mẹ đã sai các con đi rao giảng, để dạy cho các con rằng các con phải giải thoát mình khỏi sự dữ. Và khi các con đọc Kinh Mân Côi, khi các con nài xin Chúa, các con nói rằng các con muốn điều tốt lành, các con muốn thoát khỏi sự dữ. Và bằng cách đó, Chúa giành được thế mạnh trong linh hồn và sự dữ bắt đầu rút lui.

Nhưng như các con thấy, thật khó khăn để làm cho nhiều người, bởi vì họ phải tranh đấu, và nhận ra sự dữ và tội lỗi đang lan rộng trên thế giới. Và vì sự dữ được khởi sự từ tội nguyên tổ của bà Evà và ông Adong. Như các con có thể thấy, con người sinh ra yếu đuối, và bị tước đoạt tất cả những ơn sủng.

Người ta không có ơn khôn ngoan, người ta không biết phân định giữa thiện và ác. Và chính vì lý do đó, vì lý do đó, mà con người cần được giảng dạy, cần phải học, để sự tốt lành sẽ được biết đến trong linh hồn họ, và nó sẽ nghiền nát sự dữ, bởi vì, như các con biết, trước khi thực hiện một hành động, các con phải suy nghĩ về điều đó, nghĩa là nó không đến từ bên ngoài, nhưng từ bên trong.

Nếu ngày hôm nay một đứa trẻ nói rằng: “Tôi không định ăn cắp, nhưng vì cần tiền, nên tôi ăn cắp.” Nhưng em được học là em không nên ăn cắp, và sự thiện nói với em là em không nên ăn cắp. Hãy nhớ rằng con được dạy rằng không được ăn cắp. Nhưng sự dữ đến, nhấn mạnh, và nói rằng không nên chú ý đến điều đó, bởi vì con sẽ sung sướng hơn nhiều, nếu con ăn cắp, bởi vì con sẽ có tiền. Và vì thế mà có sự đấu tranh. Và khi đứa trẻ đi đến việc ăn cắp, thì ai sẽ thắng. Sự dữ trong em đã thắng. Nếu em không ăn cắp, và em đã vâng lời, thì sự thiện đã thắng. Và bằng làm như vậy từng chút, từng chút một, sự dữ sẽ ra đi.

Và từ khi đó các con ta bắt đầu hiểu được sự thật, các con bắt đầu hiểu biết tất cả những gì đã được mặc khải cho anh ta, và các con bắt đầu có được nhân đức và ơn phân định, các con bắt đầu biết sự khác biệt giữa thiện và ác, và sự thiện do Chúa đặt để trong các con ta Chiến thắng. Nhưng nếu các con ta để cho mình bị lừa dối, và phạm tội, có thể nói đó là sự xúc phạm nặng nề đến Chúa, khi cho phép Ma Quỷ chiến thắng trong các con.

Ðó là những gì Mẹ muốn và đã đến để nói với các con, các con thân mến, để các con thấy rằng cuộc chiến rất khốc liệt, rất khốc liệt, bởi vì sự dữ, bởi vì tất cả sự dữ đến từ chính con người. Và nó đã đến, bởi vì Ma Quỷ đã lừa dối các con qua ý nghĩa của sự dữ, qua hạt giống đã được gieo trong lòng các con.

Các con thấy có bao nhiêu tội lỗi, có bao nhiêu ngăn trở chúng đặt ra trước mặt Chúa. Người ta không tin vào lời Ngài. Người ta không muốn đọc Kinh Mân Côi. Thật khó khăn để con người lựa chọn con đường hẹp, con đường cứu rỗi. Ðó là vì lý do đó, các con thân mến, vì lý do đó.

Nếu sự dữ đến từ bên ngoài, người ta sẽ mạnh mẽ hơn, hạnh phúc hơn, bởi vì anh ta không phải chiến đấu trong nội tâm. Và anh ta bắt đầu nghi ngờ, không tin và khi sự thật được nói ra, anh ta nghi ngờ. Ðôi khi anh ta đánh giá cao sự giả dối. Và nếu anh ta thích thú, thì đó là do sự dữ ở trong anh ta ra lệnh. Và vì thế mà Mẹ và Chúa đã đến, để các con hiểu được điều này, nó thật rõ ràng, khi các con hiểu được nó.

Nếu các con ưa thích sự thật, thật là tuyệt vời, và công lý, thì đó là do có nhiều sự thiện ở trong linh hồn các con hơn sự dữ. Nhưng nếu các con thích nói dối và ăn cắp hay nếu sự bất công làm hài lòng các con, thì đó là do có nhiều sự dữ trong các con hơn, và vì thế các con phải suy nghĩ về điều này. Và vì thế, người ta cần được dạy dỗ về thiện và ác, để người ta có thể thấy được những gì bên trong anh ta, mà từ bỏ sự dữ, bởi vì điều đó được khởi sự trong anh ta qua tội đầu tiên, lần đầu tiên con người không vâng lời. Và vì thế, bây giờ anh ta phải đấu tranh để có thể chọn lựa con đường đúng đắn. Và vì thế mà Mẹ và Chúa đã đến.

Có nhiều cuộc Hiện Ra, và Mẹ và Chúa đã dạy dỗ cho các con, để các con có thể thấy được sự dữ. Nhưng Ma Quỷ đến và làm cho các con nghi ngờ. Hắn cho các con ý nghĩ xấu xa, và nói: ‘Ðừng tin, chúng nói dối, đó là chuyện tưởng tượng, đừng tin.” Và tại sao chúng lại có thể làm như vậy? Ðó là vì hắn có một phần trong con người, bởi vì hạt giống mà hắn để lại ở đó đã trổ hoa trong nhiều người. Và đó là khi linh hồn không tìm kiếm Chúa, khi linh hồn tách rời khỏi Chúa. Ðó là khi hạt giống sự dữ thành tựu hơn hạt giống tốt.

Và đó là vấn đề, các con thân mến, và đó thật sự là vấn đề, bởi vì các con đã được ban cho sự thật, các con đã được giảng dạy, và một số người chấp nhận, nhưng những người khác từ chối. Và tại sao họ từ chối? đó là vì trong trí họ có sự nghi ngờ, bởi vì trong trí họ không muốn điều đó, “Ðiều đó không phải dành cho tôi.” Và tất cả những chuyện đó ở đâu đến? Nó đến từ tâm trí, và từ tâm hồn. Các con có thấy không?

Ðó là những gì Mẹ muốn các con hiểu, rằng các con có hai thế lực bên trong các con. Và vì thế thật khó khăn cho nhiều người khi tin vào lời Mẹ. Thật khó khăn cho nhiều người khi tin vào Giáo Lý của Chúa. Nhưng khó khăn cho họ, là vì hạt giống sự dữ đã được gieo vào trong linh hồn theo đuổi họ, và không để cho họ tin, hay chọn lựa con đường tốt.

Và vì thế con cái Mẹ đang ở trong tình trạng rất nguy hiểm, bởi vì các con biết rằng sự dữ và những người thối nát làm cho người khác thối nát. Và sự dữ ở đâu đến? nó đến từ chính con người. Ðến từ chính họ những đam mê thấp hèn, ganh tỵ, trộm cắp, giết người, việc ép buộc người khác phạm tội. Và tại sao họ lại ép buộc người khác? Đó là vì họ không biết phân định, bởi vì họ không biết đâu là thiện đâu là ác. Và sự dữ, ở bên trong họ, làm cho họ chấp nhận như vậy. Và vì thế, bây giờ các con của Mẹ cần phải học hỏi, học hỏi Giáo Lý của Chúa. Các con phải mạnh mẽ, và nói không với sự dữ rằng: “Không. Tôi sẽ không phạm tội.” Nhưng điều này cũng sẽ sinh ra trong lòng các con và khi hạt giống tốt sinh ra trong lòng, và làm chết ngạt hạt giống xấu, các con sẽ đi đến sự thánh hóa, mà Mẹ đã nói với các con trong một thông điệp trước đây.

Và vì thế, các con thân mến, vì thế mà thật khó khăn để các con của Mẹ hiểu biết, thật khó khăn để những lời giảng dạy đến với các con, và đó là do họ có cuộc chiến đấu bên trong nội tâm. Và đó là lý do mà Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ đã đến và chịu chết trên Thánh Giá để giúp các con tự cứu lấy mình, bởi vì tất cả những ai nài xin Ngài, cầu nguyện, nài xin Lòng Thương Xót của Ngài, sẽ cho phép hạt giống tốt lớn lên, và sẽ chiến thắng hạt giống xấu.

Và như thế, Ma Quỷ sẽ từ bỏ linh hồn đó mãi mãi, và sẽ để linh hồn đó được bình an, để nó trong tay Mẹ và Chúa. Nhưng, để đạt đến đây, linh hồn phải chiến đấu, chiến đấu chống lại những đề nghị của sự dữ, vốn không để cho đức tin thành tựu, không để cho sự thiện thành tựu, và không để cho linh hồn đi trên con đường hẹp.

Các con biết điều này, bên trong các con có sự nghi ngờ, vấn đề, sự thiếu hiểu biết, và không biết phân định. Các con không biết mình đang làm điều thiện hay điều ác. Nhiều người nói: “Tôi không biết là tôi có tội hay không, tôi không biết tôi có làm điều tốt hay không.” Và nguyên nhân là vì các con vẫn chưa có được ơn phân định, có thể nói là, không có sự hiểu biết giữa thiện và ác.

Ðó là điều các con không hiểu, các con của Mẹ. Và các con nói rằng không có tội, và bây giờ tội là xã hội. Nhưng không, hỡi các con của Mẹ, tội là sự vi phạm, vì sự dữ chiến thắng trong tâm hồn các con thay vì sự thiện. Và điều này làm cho người ta khổ sở. Và khi họ muốn chọn con đường tốt, thì họ có nhiều cuộc chiến trong nội tâm, vì Ma Quỷ không dễ dàng tha cho nạn nhân của nó. Và vì thế, các con có thể thấy rằng, khi các con đang ở trên đường nhân đức, thì có nhiều cản trở chống lại các con. Và đó là vì khi các con đi theo Chúa, thì Ma Quỷ đến và tấn công các con, để các con không đi theo Chúa nữa.

Và ma quỷ có thể làm điều này, các con thân mến, vì hạt giống tội đầu đã được gieo xuống khi bà Evà phạm tội, nên nhân loại thừa hưởng nó, vì không có con đường nào khác đã được làm. Và vì lý do đó họ đã được căn dặn: “Ðừng ăn cho đến khi Chúa ra lệnh.” Và tội lỗi của họ, như các con đã thấy, nhân loại đã thừa hưởng nó, vì bây giờ con người sinh ra theo cách thức đó, luôn hướng chiều về sự dữ.

Và vì sao mà con người hướng về sự dữ? Ðó là vì tội kiêu ngạo, hạt giống của sự dữ đã khởi sự trong tâm hồn các con. Và vì lý do đó, các con thân mến, Mẹ muốn đến để báo trước cho các con, để các con thấy thật dễ dàng khi phân định giữa thiện và ác. Nếu các con thích sự thật, công lý, thực hành điều tốt hơn và không ganh tỵ, kiêu ngạo, không giết người, không xúc phạm đến Chúa bằng việc nghi ngờ, bằng việc đi theo những giáo lý xa lạ, thì các con là người tốt. Và Mẹ nói với các con điều này, để các con nhìn thấy, và lớn lên trong đức tin, trong tình yêu, trong sự thật, và trong công lý, và thấy rằng tất cả những điều này đến từ Chúa.

Các con thân mến, những người thù hận có nhiều sự dữ hơn sự thiện trong anh ta, bởi vì người thù hận không đến từ Chúa. Nhưng các con biết rằng người ta có sự ghen ghét trong lòng họ. Họ không tỏ ra bên ngoài, nhưng có ở bên trong. Sự thù hận ở trong tim. Nói dối, kiêu căng, ganh tỵ tất cả đến từ trái tim. Và tại sao? Vì Mẹ đã giải thích. Và vì lý do đó, linh hồn phải đấu tranh để từ bỏ sự dữ, vốn được gieo trong nó. Linh hồn phải chiến đấu để hạt giống thiện, do Chúa trồng, được thành tựu hơn hạt giống xấu.

Vì thế Mẹ và Chúa đã đến, các con thân mến, để dạy dỗ các con, để các con hiểu biết. Và khi hiểu biết tất cả những điều này, các con sẽ lãnh hội những gì cần thiết mà Mẹ và Chúa đã đến và dạy dỗ các con, vì sự thiếu hiểu biết của bà Evà và ông Adong được khởi sự trong tâm trí các con. Và sự thiếu hiểu biết chỉ có thể được xóa đi nhờ ánh sáng của Chúa, và vì sự thiếu hiểu biết, tất cả những sự dữ hướng con người về đàng tội lỗi.

Mẹ đã giảng dạy cho các con điều này để các con được biết, mà không cho phép sự dữ chiến thắng trong tâm hồn và linh hồn các con. Và nếu các con làm điều đó, các con sẽ bắt đầu có nhân đức phân định, mà bà Evà muốn, và vì thế bà đã phạm tội, bởi vì bà muốn được khôn ngoan, bởi vì bà muốn được giống như Chúa. Nhưng bà vẫn chưa được ban cho những món quà này, bởi vì bà phải vượt qua được thử thách. Nhưng bà đã không vượt qua được.

Bây giờ các con đã thấy tại sao Mẹ đến để giảng dạy cho các con không, các con thân mến? Ðể lấy đi khỏi tâm trí các con sự thiếu hiểu biết, mà Ma Quỷ đã gieo ở đó. Và hắn đã dùng sự thiếu hiểu biết để tấn công các con, và không để cho con đường đó được tự do, khi các con chọn lựa điều thiện.

Bây giờ, Mẹ muốn các con suy gẫm lời Mẹ. Khi các con bắt đầu nghi ngờ, và bị cám dỗ muốn tách rời khỏi điều thiện, hãy từ bỏ nó và nói: “Không, không, tôi sẽ không để cho sự dữ chiến thắng trong tôi nhưng chỉ có sự thiện.”

Vì thế Mẹ sẽ chúc lành cho những Chuỗi Ảnh này để các con sẽ có được sự bảo vệ và sự trợ giúp về tâm linh và vật chất cho ơn cứu rỗi, để bảo vệ sức khỏe cho các con, và để các con có được món quà ơn phân định và khôn ngoan. Mẹ chúc lành những Chuỗi Ảnh Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần.

Vậy, các con thân mến, Mẹ rất sung sướng khi có thể liên lạc được với các con, và giải thích với các con những gì người ta không hiểu được về tội lỗi, để các con hiểu được tội lỗi thật ra là gì, và các con phải chiến đấu chính là để thoát khỏi sự thiếu hiểu biết, vốn nghiêng chiều về sự dữ, ảnh hưởng nhiều lên các con, và tránh cho các con chọn lựa con đường tốt. Và nếu nó cản trở các con là vì nó đã nảy nở nhiều hơn điều thiện, khi các con không thể đi theo con đường hẹp, con đường thánh thiện.

Vì lý do đó, các con thân mến, Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ và Mẹ đã đến để giảng dạy cho các con, bởi vì nhiều người muốn đi theo con đường tốt, nhưng nhiều khi gặp khó khăn. Và nó khó khăn và vì cuộc chiến bên trong nội tâm giữa thiện và ác, không làm cho các con được bình an, và không để cho các con thưởng thức và đi theo Chúa với niềm vui.

Mẹ nói với các con điều này, để từ hôm nay các con bắt đầu suy gẫm lời Mẹ, và bắt đầu thực hành chúng, và đừng bắt chước những gương xấu mà người khác cho các con. Và từng chút từng chút một, các con sẽ từ bỏ sự dữ. Và rồi, khi không bị vấn đề này nữa, các con sẽ thoát khỏi tội lỗi, thoát khỏi sự dữ.

Chúa đã nói về điều này: “Hãy đến và các con sẽ được tự do.” Và điều đó có nghĩa là, các con thân mến, khi sự dữ rời khỏi linh hồn các con thì các con được tự do, tự do theo Chúa. Và không có ai, không có ai lấy đi tự do của các con được, bởi vì các con đã từ bỏ sự dữ bên trong các con.

Các con thân mến, bây giờ Mẹ chờ đợi các con đến lần họp tới, khi đó Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ sẽ đến và nói với các con về một chủ đề khác, quan trọng cho linh hồn các con, để các con có thể đi theo con đường tốt, và để các con đừng rời nó. Và như thế, các con sẽ có Thiên Ðàng. Ðó là lý do Mẹ và Chúa đến, để tất cả các con có được tất cả những gì tốt, có được Thiên Ðàng, và để làm được việc đó, các con hãy xua đuổi đi tội lỗi, sự dữ, sự dữ hướng các con đến Hỏa Ngục, nếu các con không rời xa nó.

Vì thế, các con thân mến, Mẹ chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Ước gì sự bình an, niềm vui, đức tin và tình yêu ở lại trong tâm hồn các con luôn luôn. Và các con mãi mãi, mãi mãi nhớ rằng để sự thiện chiến thắng trong linh hồn và tâm hồn, Mẹ và Chúa phải ban nhiều ơn sủng cho thế giới. Và đó là Thánh Lễ, Chuỗi Kinh Mân Côi, tất cả những việc làm sùng kính được ban cho Hội Thánh qua nhiều thế kỷ vì sự tốt lành cho con cái Mẹ, và ban ơn sủng để xua đuổi sự dữ khỏi linh hồn các con. Và vì thế, các con thân mến, đừng quên Chuỗi Kinh Mân Côi, và Những Vết Thương của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, sẽ giúp các con chiến thắng, đừng quên điều đó.

Thông Điệp 15: VIỆC LÀM SÙNG KÍNH

Guatemala ngày 13 tháng 10 năm 1989

THÔNG ÐIỆP SỐ 15

NGÀY ÐỀN TẠ

THÔNG ÐIỆP CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ
BAN CHO NHÂN LOẠI
QUA NỮ TU GUADALUPE

Các con yêu dấu, Cha chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Các con yêu dấu, Chúa Giêsu thành Nazareth, Con của Ðức Trinh Nữ Maria, Thiên Chúa của Tình Yêu, Ðấng chịu chết và đóng đinh trên Thánh Giá vì yêu thương các con.

Vâng, các con thân mến, Cha ở đây với các con một lần nữa, để nói với các con, để lấy đi bóng tối đang hiển trị trên trái đất.

Vâng, các con thân mến, Cha ở đây một lần nữa với các con, với thật nhiều niềm vui, với thật nhiều tình yêu, bởi vì chủ đề Cha sẽ nói với các con hôm nay sẽ là những việc làm SÙNG KÍNH, mà Ðức Mẹ và Cha ban cho thế giới qua ý nghĩa của các cuộc Hiện Ra.

Vâng, các con thân mến, những việc làm sùng kính đối với Hội Thánh là những đoá hoa hồng của Giáo Lý của Cha, bởi vì đó là ơn sủng mà Chúa và Mẹ ban cho các con, để các con có thể bước đi trên con đường hẹp với ít khó khăn hơn. Và hôm nay Cha đến để nói với các con về những việc sùng kính, mà Ðức Mẹ và Cha đã ban cho các con qua các thế kỷ, qua các con của Cha. Một trong những việc sùng kính mà Chúa và Ðức Mẹ dành cho thời kỳ cuối, là việc sùng kính Thánh Tâm Cha, và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Ðức Mẹ, Ðức Trinh Nữ Maria.

Như chúng ta đã biết, Ðức Mẹ đã Hiện Ra ở Fatima để ban những ơn sủng cho các con. Và ở đó Mẹ đã hứa cho tất cả những ai sùng kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ. Vào thời gian đó, Mẹ đòi hỏi các con Rước Lễ năm Thứ Bảy Ðầu Tháng liên tiếp, bởi vì việc sùng kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ phải được truyền bá trên toàn thế giới, và bởi vì vào thời đó, những việc đền tạ đó được làm cho thời kỳ mà các con đang sống ngày hôm nay.

Vâng, các con thân mến, ở đó Mẹ đã ban lời cảnh cáo và nói: “Nếu các con không vâng lời, nếu các con không cầu nguyện, thế giới sẽ đau khổ,” thế giới sẽ ở trong tình trạng rất nguy hiểm. Nhiều người trong các con đã vâng lời, nhưng những người khác thì không. Lời cầu nguyện đã và đang thiếu, các con thân mến. Và điều thiếu thốn là việc sùng kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Ðức Mẹ. Các con đừng quên rằng, ở Fatima, Mẹ đã nói: “Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ chiến thắng.” Và vì thế mà điều đó thật quan trọng, các con thân mến, điều quan trọng là các con đừng quên, và cũng đừng quên Thánh Tâm Cha, yêu thương các con nhiều, yêu thương các con rất nhiều. Và vì yêu mến, Cha đã chết trên Thánh Giá để bày tỏ tình yêu, tình yêu lớn lao mà Ðức Mẹ và Cha dành cho các con. Và tất cả những ai không phải là đối tượng cho Hai Trái Tim của Cha và Mẹ Maria sẽ không có khả năng kháng cự, khi thời gian khắc nghiệt đã được báo trước xảy đến. Và vâng, các con thân mến, bây giờ còn lại một thời gian ngắn, trước khi thời gian khắc nghiệt ấy đến trên các con, và ở giữa các con.

Như một người Cha đầy yêu thương, Cha sẽ nói với các con khi thời giờ đến. Cha sẽ đánh dấu, để các con sẽ thấy thời điểm này. Và bằng cách đó, đức tin các con có thể được gia tăng. Và để chuẩn bị cho thời kỳ đó, Các con thân mến, hôm nay Cha đến để nhắc lại cho các con những việc sùng kính này, Việc sùng kính đã bị một số người trong các con lãng quên, và nhiều người nhìn chúng với vẻ khinh thường. Nhưng Hai Trái Tim trong thời kỳ này, các con thân mến, là con đường cứu rỗi. Các con đừng quên điều đó.

Hội Thánh sẽ trải qua một thời kỳ thật cay đắng trong một thời gian. Và chỉ có những ai ẩn náu dưới Lòng Thương Xót sẽ chiến thắng, chỉ có những ai đón nhận Hai Trái Tim yêu thương nhân loại thật nhiều.

Vâng, Các con thân mến, trong tất cả các cuộc Hiện Ra, Ðức Mẹ và Cha luôn luôn nhắc nhở các con về những việc sùng kính bởi vì, vào thời gian này, điều quan trọng là các con đừng quên chúng.

Vâng, các con thân mến, Ðức Mẹ và Cha đã và ban nhiều ơn sủng, rất nhiều ơn sủng, qua các cuộc Hiện Ra. Mẹ và Cha đã ban những Chuỗi Ảnh, và cũng ban cho những việc sùng kính, là những đóa hoa hồng của Giáo Lý của Cha, vốn tô điểm Hội Thánh. Vì lý do đó, các con không nên cầm giữ bằng việc xem thường chúng, nhưng hãy đón nhận chúng với tình yêu.

Và cũng trong thời gian này, các con thân mến, Cha cũng để lại việc sùng kính Lòng Thương Xót Thánh Thiện của Lòng Thương Xót Cha, vốn được tuôn ra từ Trái Tim Cha. Và với ý nghĩa của Hai Trái Tim, Ðức Mẹ và Cha sẽ cứu thế giới. Ðừng quên rằng, trong những thông điệp trước đây, Ðức Mẹ và Cha luôn luôn nói rằng, với những Vết Thương Thánh của Cha, và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Ðức Mẹ, và Thánh Tâm Cha, Ðức Mẹ và Cha sẽ cứu thế giới. Ðiều đó thật quan trọng, các con thân mến, bởi vì Lòng Thương Xót đang tuôn đổ trên thế giới, cho các con, qua Hai Trái Tim. Ðừng quên điều đó, Các con thân mến, đừng quên điều đó.

Vì thế mà hôm nay Cha đến, vì đây là một việc thật quan trọng để các con làm, vì với Thánh Tâm Cha, Cha sẽ ban lời hứa lớn lao cho nhân loại, một LỜI HỨA VĨ ÐẠI, mà Cha sẽ thi hành. Ðức Mẹ cũng sẽ giữ lời hứa, nhưng, các con thân mến, Ðức Mẹ và Cha muốn THẾ GIỚI ÐƯỢC TẬN HIẾN CHO HAI TRÁI TIM.

Các con biết điều này đã được đòi hỏi trong cuộc Hiện Ra ở Fatima. Ðức Trinh Nữ Maria, đã đòi hỏi thế giới được hiến dâng cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ. Nhưng điều này chưa được thi hành, như Chúa Cha đòi hỏi. Và vì thế trong thời gian sắp tới, khi tội lỗi đòi trừng phạt, bởi vì nếu người ta không chú ý tới ơn gọi này, vì các con của Cha không muốn hiểu rằng, nhờ ý nghĩa của Hai Trái tim, từ đó những ơn sủng mà Ðức Mẹ và Cha ban, sẽ mang đến ơn cứu độ cho thế giới.

Việc sùng kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria sẽ lấy đi tất cả những sai lầm, tất cả bóng tối. Nhưng các con đã không vâng lời, các con thân mến, các con đã không vâng lời. Và vì thế, sự dữ đã giành được sức mạnh, rất mạnh. Và bây giờ, các con thân mến, Cha đến một lần nữa trên thế giới để liên lạc với các con. Và Cha mang Thánh Tâm trong đôi tay Cha để ban cho thế giới, để thế giới có thể trú ẩn trong đó, và cũng trú ẩn trong Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Ðức Mẹ. Ðây là lời mời gọi cuối cùng của Cha, các con thân mến, bởi vì thời gian bây giờ rất chín mùi, rất chín mùi để trừng phạt.

Và vì thế mà ngày hôn may Cha đến, mang trong đôi tay Cha Hai Trái Tim, để ban cho các con của Cha, cho thế giới, cho nhân loại, để họ có thể nhận lãnh Chúng. Cha đến lần nữa ngày hôm nay, như Cha và Ðức Mẹ luôn luôn làm trong những thế kỷ qua, để ban cho nhân loại và con cái của Cha tình yêu, tình yêu vĩnh cửu. Cha đến lần nữa để ban cho nhân loại Hai Trái Tim này, Hai Trái Tim không bao giờ ngừng yêu thương các con.

Cha hằng yêu thương các con, và Cha sẽ luôn luôn yêu thương các con, các con thân mến, bởi vì tình yêu đó mà Cha đã chết trên Thập Giá. Nhưng nhiều người sợ Thánh Giá của Cha và Thánh Giá Khổ Hình. Vì thế, Cha ban cho họ Trái Tim Cha, để họ không sợ, không kinh hãi. Và Cha cũng ban cho họ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Ðức Mẹ, để các con đón nhận với lòng tin, với niềm vui, với đức tin Hai Trái Tim của Cha và Ðức Mẹ, Hai Trái Tim không bao giờ lừa dối, và chỉ ban phát tình yêu, tình yêu và thêm tình yêu.

Ðây là lần cuối cùng mà Chúa và Ðức Mẹ mời gọi, các con thân mến, lời mời gọi cuối cùng. Hãy lắng nghe tiếng Cha, lắng nghe tiếng Ðức Mẹ, bởi vì nếu các con lắng nghe tiếng Cha và Ðức Mẹ, các con sẽ chiến thắng; trái lại, các con thân mến, trái lại, các con sẽ chết.

Các con thân mến, các con phải nhớ những đoá hoa hồng, mà Ðức Mẹ và Cha để lại như vật để tô điểm cho Giáo Lý của Hội Thánh, và qua đó mà Cha muốn tỏ ra cho các con Cha yêu thương các con nhiều như thế nào, Cha yêu thương các con nhiều như thế nào, các con yêu dấu.

Và vì lý do đó, Cha đến đây lần nữa, để các con có thể lắng nghe lời Cha, để các con có thể nhận lãnh tình yêu của Cha với niềm vui, bởi vì chỉ có tình yêu mới làm cho các con có tự do, bởi vì chỉ có sự thật mới làm cho các con chiến thắng. Vì thế Cha đến lần nữa, Các con thân mến, để tất cả những ai chưa tận hiến cho Thánh Tâm Cha, và cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Ðức Mẹ, sẽ làm điều đó, bởi vì điều đó giống như dấu ấn, giúp các con đón nhận Lòng Thương Xót của Cha. Với việc sùng kính này, các con sẽ được đóng ấn với Thánh Giá và với Lòng Thương Xót của Cha. Và sự trừng phạt đã được báo trước sẽ không đụng chạm đến các con. Các con sẽ được thoát khỏi sự trừng phạt này, bởi vì đó là ý nghĩa của những lời hứa.

Tất cả những ai tận hiến cho Thánh Tâm Cha sẽ nhận được Lòng Thương Xót và tình yêu, nhưng không phải công lý của Cha. Nhưng tất cả những ai không muốn Lòng Thương Xót, không muốn nhận lãnh tình yêu Cha, sẽ nhận lãnh công lý của Cha trong ngày Thịnh Nộ Lớn Lao của Cha, trong ngày Cha đến để xét xử thế giới.

Cha đã và đang đến hôm nay, các con thân mến, để ban cho các con những đóa hoa hồng của Giáo Lý Cha. Chúa và Mẹ đã và ban cho các con nhiều ơn sủng qua nhiều thế kỷ, và Chúa và Mẹ tích lũy chúng trong Hội Thánh. Và nhiều người, nhiều con cái Cha đã chấp nhận chúng. Và Cha đã có cơ hội để ban cho họ tình yêu. Và khi Cha ban cho họ tình yêu, thì Cha quên đi tội lỗi của họ. Cha giúp họ bước đi trên con đường hẹp. Và trong ngày trừng phạt, họ sẽ là các con Cha yêu thương nhiều nhất. Và Ðức Mẹ và Cha sẽ canh giữ họ, và giúp họ đạt đến Thiên Ðàng.

Hãy nhớ rằng, trong một lần Hiện Ra ở Fatima, Mẹ đã đòi hỏi thế giới hãy tận hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội, bởi vì Chúa Cha đã nói rằng Mẹ sẽ chiến thắng, và thời gian đã được ban cho thế giới, để họ có thể biết đến Ðức Mẹ, một người Mẹ than khóc, và đau khổ vì mỗi người con hư mất và những người không muốn vâng lời.

Các con thân mến, hôm nay Cha đến để làm lời mời gọi cuối cùng: Thế giới phải được tận hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Ðức Mẹ, Mẹ Thiên Chúa, vì Mẹ; Ðức Chúa Cha sẽ ban chiến thắng. Và tất cả những ai ở dưới Áo Choàng Mẹ cũng sẽ chiến thắng.

Vâng, các con thân mến, hôm nay Cha đến để nói với các con rằng Ðức Chúa Cha ước ao việc sùng kính này, bởi vì nỗi đau khổ tồi tệ đang đến trên thế giới. Và chỉ có Lòng Thương Xót Cha mới giúp các con kháng cự được với mọi sự đang đến. Và điều này, các con thân mến, sẽ xảy ra trong thời gian rất gần. Cha sẽ luôn luôn đến và khuyên nhủ các con, để các con sẽ chuẩn bị tốt, và nhờ thế các con có thể khuyên nhủ người khác. Chúa và Mẹ sẽ ban các con cho một cơ hội để những ai chưa tận hiến mình hãy làm như vậy, để họ có thể được bảo vệ.

Các con thân mến, và vì thế mà Cha muốn nói với các con ngày hôm nay, bởi vì điều đó rất quan trọng đối với các con, bởi vì những việc tận hiến, những đóa hoa hồng mà Chúa và Mẹ để lại cho thời kỳ này, chính là để giúp đỡ các con, khi Ma Quỷ đang ở giữa các con. Và vì thế thật khẩn cấp để các con bắt đầu làm việc sùng kính vào ngày Thứ Sáu và Thứ Bảy Ðầu Tháng, các ngày Thứ Sáu để vinh danh Thánh Tâm Cha, và các Thứ Bảy để vinh danh Mẫu Tâm Mẹ, bởi vì kinh nguyện đang thiếu, các con thân mến, bởi vì những việc làm tận hiến đang thiếu hụt, bởi vì thế giới không nhìn thấy Thiên Chúa với tình yêu, và nhân loại phải biết rằng tình yêu của Thiên Chúa sẽ được biết qua con đường của Hai Trái Tim.

Các con phải làm điều này. Hãy đi xưng tội và rước lễ với ý chỉ đền tạ Trái Tim Chúa và Ðức Mẹ.

Và vì thế mà Cha đã và đang đến với niềm vui, bởi vì các con ở đây để làm việc đền tạ Cha và Ðức Mẹ.
Các con ở trước mắt Cha. Cha sẽ giúp cho các con thấy ánh sáng, để các con sẽ không bị lạc trong bóng tối của tên ngụy Kitô. Và thật tốt lành khi các con hiến dâng thời giờ để truyền bá những đóa hoa hồng của Giáo Lý Cha, với ý nghĩa mà nhờ chúng các con của Cha sẽ được cứu.

Các con thân mến, các con phải cầu xin để thế giới được tận hiến, như Ðức Chúa Cha ước muốn, bởi vì các con thân mến, lần thứ nhất, thế giới đã không vâng lời.

Cha đã đến và ban lời cảnh cáo tối hậu. Và hãy cẩn thận, vì đây là lần cuối cùng. Nếu các con không vâng lời, thời gian sẽ không thể được cầm giữ nữa, và Cánh Tay của Công Lý Cha sẽ đổ xuống trên trái đất. Sẽ đổ xuống trên những tội nhân không muốn ăn năn, không thay đổi đường lối, không thay đổi đời sống.

Vâng, các con thân mến, sự trừng phạt đang đến trên thế giới thật lớn lao, thật khắc nghiệt, nhưng Chúa và Mẹ cũng ban ơn sủng để kháng cự lại tất cả những việc này.

Vì lý do đó, các con phải cảnh giác và vâng lời. Và tất cả mọi người nên tận hiến mình, để được đóng ấn ngay bây giờ, ngay thời điểm này, với Lòng Thương Xót của Cha. Và rồi, bóng tối của tên ngụy Kitô sẽ không thể làm hại các con được. Vì thế Cha đã đến, các con thân mến, để giảng dạy các con về điều này.

Các con của Cha đã quên đi những ơn sủng này, những món quà này, những lời hứa mà Cha và Ðức Mẹ đã làm vì lợi ích của nhân loại, vì sự tốt lành cho con cái Cha. Nhiều người đã nhìn chúng với vẻ khinh thường. Và vì lý do đó mà thế giới thiếu tình thương, bởi vì thế giới không muốn nhận tình yêu này, và việc chữa lành tất cả những sự dữ chỉ có thể đạt được nhờ tình yêu. Hận thù đang giao chiến với tình yêu, đừng quên điều này. Các con thân mến, đừng quên điều này. Cũng đừng quên rằng Chúa đã chết cho các con, và nhiều người mất lòng tin vì Thánh Giá và sự Ðau Khổ của Cha. Vì lý do đó, bây giờ Cha ban cho các con Trái Tim của Cha, để các con không sợ hãi, và các con sẽ đến với lòng tin vào nguồn ơn Lòng Thương Xót để được cứu rỗi.

Hãy xem Cha như một người hiền lành Ðấng ban tặng cho các con Trái Tim của Ngài và tình yêu. Ðừng khinh chê Trái Tim này, Trái Tim yêu thương các con nhiều, và còn tiếp tục yêu thương các con, các con thân mến, và sẽ tiếp tục yêu thương các con, luôn luôn yêu thương, yêu thương, và Ðức Mẹ cũng vậy, Mẹ yêu thương các con nhiều, rất nhiều.

Các con thân mến, các con không được quên chuỗi Kinh Mân Côi. Hãy suy gẫm nó. Hãy đọc kinh Mân Côi mỗi khi các con rước lễ để vinh danh Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Ðức Mẹ. Chuỗi Kinh Mân Côi chứa đựng nhiều ơn sủng, các con thân mến. Nó ban ơn sủng cho sự cứu rỗi của các con. Nhiều chuỗi Kinh Mân Côi bị thiếu hụt trên thế giới, các con thân mến. Thế giới cần nhiều chuỗi Kinh Mân Côi để kháng cự. Và vì thế Cha đã và đang đến đây, để đòi hỏi các con cầu nguyện nhiều, nhiều.

Các con thân mến, việc cầu nguyện đang bị thiếu hụt. Thế giới thật thối nát. Thế giới đang ở dưới sự thống trị của sự dữ, bởi vì các con không muốn vâng lời mời gọi mà Cha và Ðức Mẹ đã làm qua nhiều thế kỷ, qua trung gian của các tiên tri. Và Chúa và Ðức Mẹ luôn luôn đòi hỏi phải cầu nguyện, ăn năn, và yêu mến những việc sùng kính mà Chúa và Mẹ đã ban cho các con, những ơn sủng mà Chúa và Ðức Mẹ đã tích lũy trong Hội Thánh. Nhưng thế giới cầu nguyện rất ít, và xin rất ít. Và Ðức Mẹ giang rộng tay cho các con, để các con xin, và Người sẽ ban cho các con tình yêu, ơn sủng, và tất cả những thứ các con cần. Nhưng các con phải xin bằng việc cầu nguyện, bằng việc suy gẫm chuỗi Kinh Mân Côi, bởi vì Chúa và Ðức Mẹ luôn luôn đòi hỏi điều này, khi Chúa và Ðức Mẹ đến: Rước Lễ, Xưng Tội, đọc Kinh Mân Côi, cầu nguyện, cầu nguyện luôn luôn, cầu nguyện luôn luôn, cầu nguyện luôn luôn.

Cha cũng sẽ ban cho các con Những Vết Thương, Lòng Thương Xót, và Trái Tim của Cha. Mọi phần trong Thân Thể Cha, Cha đã và đang ban cho các con, bởi vì, nếu các con không thích phần này, các con có thể thích phần khác. Nếu các con không thích Trái Tim, thì các con sẽ thích Máu; nếu các con không thích những phần đó, thì các con có thể thích Lòng Thương Xót và những Vết Thương của Cha. Chúa và Mẹ đã và đang bao trùm Hội Thánh với tất cả những ơn sủng để các con muốn phần này hay phần khác, nhưng luôn luôn có những phần phải nhắc nhở các con rằng Chúa ngự trong Nhà Tạm.

Mỗi hình tượng các con thấy trong mỗi việc sùng kính mà Cha ban cho các con, đều bày tỏ tình yêu của Cha cho các con.

Vì thế Cha đã xuống để bày tỏ điều này, để nói những điều này, vì Cha muốn thế giới biết rằng Cha yêu thương các con, và Thiên Chúa mà các con tin thật xa vời, đang ở gần các con, yêu thương các con, đang an ủi các con, trấn an các con, và Ðức Mẹ cũng vậy. Và vì lý do đó, các con thân mến, Cha rất sung sướng được liên lạc với các con, và nói với các con rằng Cha yêu thương các con. Và Ðức Mẹ yêu thương các con rất nhiều. Nhưng sẽ đến một thời, Các con thân mến, khi Cha không còn đến để tỏ Lòng Thương Xót, tình yêu của Cha nhưng Công Lý của Cha, và cơn Thịnh Nộ của Cha, và trừng phạt tất cả những ai không muốn ẩn náu trong tình yêu, và Cha và Ðức Mẹ ban cho.

Vì thế, các con thân mến, hãy nhớ lại tất cả những việc sùng kính mà Cha để lại trong Hội Thánh, và hồi sinh chúng. Ðừng để cho chúng chết đi, nhưng làm cho chúng sống động trong lòng các con, và trong lòng mọi người khác nữa.

Ðây là thời kỳ mà việc sùng kính Hai Trái Tim phải được truyền bá cho toàn thế giới, như thế, bằng cách này, Lòng Thương Xót có thể được tuôn đổ cho các con của Cha, bởi vì thời gian trở nên ngắn ngủi, các con thân mến, thời gian trở nên ngắn hơn, và Chúa và Ðức Mẹ không thể cầm giữ lâu hơn được nữa. Thời điểm tới Chúa và Mẹ sẽ thi hành những lời hứa, nhưng Chúa và Mẹ cũng sẽ không cầm buộc sự dữ, nhưng Chúa Và Mẹ sẽ để cho chúng đi lại giữa các con. Và chỉ có những ai vâng lời, chỉ có những ai vâng lời mới được cứu rỗi.

Vì lý do đó, Các con thân mến, Cha muốn mỗi người trong các con phải mang những thông điệp này cho người khác. Và đó là: Các con phải hiến dâng mình cho Hai Trái Tim (Chúa và Ðức Mẹ), và các con phải hiến dâng nhà (home) của các con cho Hai Trái Tim, hiến dâng con cái, gia đình, và bản thân các con, vì thời gian ngắn ngủi, các con thân mến, thời gian ngắn ngủi. Và tất cả những ngôi nhà có ảnh Thánh Tâm Cha hay ảnh Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Ðức Mẹ, sẽ được bảo vệ.

Các con phải bảo vệ con cái của các con, các con phải làm ngay từ bây giờ, bởi vì thời gian sắp hết, thời gian đang rút ngắn lại.

Các con linh mục trong Hội Thánh của Cha thân mến, Cha làm lời mời gọi này: hãy làm sống lại những việc tận hiến này trong tâm hồn các con, và cũng hiến dâng tất cả nhà cửa, con cái của Cha, và tất cả những người xin ơn tận hiến, bởi vì nếu các con không làm, các con sẽ hối tiếc, các con sẽ than van, và các con sẽ không có Hạnh Phúc Vĩnh Cửu mà Cha đã hứa cho các con.

Vì lý do này, các con linh mục thân mến, và các cha sở của Hội Thánh Cha, hãy chú ý tới ơn gọi của Cha, và nhận thức rằng Cha đến để ban cho các con lời cảnh cáo cuối cùng. Hãy hiến dâng nhân loại và Con Cái Cha cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Ðức Mẹ. Hãy làm điều này, hỡi các con của Cha, hãy làm điều này!

Lời mời gọi của Cha cấp bách, cấp bách, cấp bách, hỡi các con của Cha, cấp bách. Hãy làm việc này, hãy làm, hãy làm, vì nếu các con không làm, thế giới sẽ đau khổ với tất cả những gì Cha đã nói với các con. Hãy nhìn xem Ðức Mẹ và Cha than khóc, than khóc khi các con không muốn vâng lời, không nhận thức, hỡi các con của cha, nếu không làm những việc này, các con sẽ bị án phạt. Ðó là lời mời gọi của Ðức Mẹ ở Fatima, Mẹ đã nói: “Hãy vâng lời, hay thế giới sẽ đau khổ, và sự dữ sẽ lan truyền khắp nơi trên thế giới, trên toàn thế giới.” Và bởi vì không ai chú ý, các con thân mến, các con sẽ thấy thế giới như thế nào. Thế giới đang ở điểm chết trong tội lỗi, không ăn năn, thế giới đã lãng quên Thiên Chúa của họ.

Vì lý do đó, các con thân mến, Cha đến để làm lời mời gọi cuối cùng. Hãy hiểu rằng đây là lần cuối: “HÃY HIẾN DÂNG THẾ GIỚI CHO TRÁI TIM VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI ÐỨC MẸ.”

Ôi Hội Thánh của Cha, vì nếu các con không làm, các con sẽ than khóc mãi mãi. Các con yêu dấu, các con linh mục của Cha, Cha yêu thương các con nhiều, đừng phản bội Cha. Hãy hiểu những gì Cha đòi hỏi các con. Hãy nhận thức rằng Cha vẫn còn đang ban cho các con tình yêu. Hãy nhận lấy tình yêu của Cha, bởi vì Cha vẫn yêu thương các con. Các con thân mến, hãy lắng nghe tiếng Cha. Hãy lắng nghe tiếng Ðức Mẹ, và vâng lời. Ðừng giữ thái độ khinh thường với Hai Trái Tim đang ban cho các con tình yêu và Lòng Thương Xót, bởi vì Cha muốn ban hạnh phúc vĩnh cửu cho các con. Mặc dầu vậy, nếu các con không vâng lời, các con sẽ không có hạnh phúc đời đời, vì các con sẽ bị án phạt, nếu các con không vâng lời mời gọi của Cha.

Hãy hiểu rằng thời gian thật ngắn ngủi, hãy hiểu rằng thời gian của mùa gặt đang đến gần, hãy hiểu rằng thời gian đã chín mùi cho Sự Trừng Phạt Vĩ Ðại, và thời gian bày tỏ Công Lý Lớn Lao của Cha.

Và các con, các con yêu dấu, khi các con đến đây, các con đã lau khô nước mắt của Ðức Mẹ và các con tỏ tình yêu mến mà Mẹ muốn trong các con của Mẹ. Mẹ rất hài lòng vì các con, nhưng các con phải truyền bá việc sùng kính này. Và thế giới phải được hiến dâng cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, và cho Thánh Tâm Cha nữa, vì đó là chìa khóa cho phép tình yêu Cha tuôn đổ cho thế giới. Ðừng quên điều này, và hãy vâng lời Cha. Và đừng sợ, vì Cha sẽ ở với các con, bởi vì Cha sẽ ở với Hội Thánh Cha cho đến tận thế. Cha đã hứa điều này, và Cha sẽ hoàn thành điều đó.

Bây giờ, các con yêu dấu, Cha sẽ chúc lành cho tất cả những Chuỗi Ảnh để ban ơn phước, bảo vệ, cứu rỗi, và ban sức khỏe cho các con, và giúp cho các con liên đới với tình yêu mà Chúa và Ðức Mẹ ban cho thế giới. Cha chúc lành tất cả những Chuỗi Ảnh Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần.

Và vì thế, các con yêu dấu của Cha, Cha muốn nói với các con với niềm vui rằng, khi ở đây, các con đã an ủi Thánh Tâm Cha, và cũng an ủi Trái Tim Ðức Mẹ. Các con an ủi, rửa sạch, lau khô nước mắt Mẹ, bởi vì Mẹ rất hài lòng vì các con. Hãy tiếp tục làm việc này, các con yêu dấu của Cha, hãy tiếp tục làm việc này bởi vì Mẹ rất yêu thương các con, và Cha cũng vậy. Cha và Ðức Mẹ chỉ đến trong thế giới để đòi hỏi tình yêu, và khi các con bày tỏ tình yêu, tình yêu mà Chúa và Mẹ không bao giờ thất bại khi ban tặng cho các con.

Các con thân mến, Chúa và Ðức Mẹ luôn luôn ở đây, luôn luôn. Ðức Mẹ và Cha luôn luôn tiếp tục khuyên nhủ các con mỗi lần rằng thời gian ngắn ngủi. Cha và Ðức Mẹ sẽ nói với các con ở đây khi nào thời điểm ấy sẽ tới, và vì lý do đó, Chúa và Ðức mẹ muốn các con chuẩn bị tốt, Các con thân mến, chuẩn bị thật tốt.

Vì thế các con được giảng dạy về tất cả những điều này. Và các con của Cha khi biết tất cả những lời hứa này nên cho những người khác biết, để, bằng cách này, với dấu chỉ lớn lao này, dấu chỉ sẽ được để lại trong thời kỳ cuối, có thể được truyền bá.

Vậy, các con thân mến, Cha sẽ chờ đợi các con đến lần họp tới, lúc đó Ðức Mẹ sẽ đến và nói với các con về một chủ đề quan trọng khác cho các con, cho linh hồn các con, và bằng cách này, Chúa và Ðức Mẹ sẽ hướng dẫn các con từng chút từng chút một đến đích, đến cùng. Và bằng cách đó, các con sẽ được hạnh phúc vĩnh cửu.

Các con thân mến, Cha chúc lành cho những lời nguyện này, và cho tất cả những việc làm đền tạ này mà các con dâng lên Cha và Ðức Mẹ trong lúc này. Ðức Mẹ và Cha rất hài lòng, bởi vì đây chính là những gì Chúa và Ðức Mẹ đòi hỏi, luôn luôn đòi hỏi qua nhiều thế kỷ, đó là các con hãy dâng lên Cha và Ðức Mẹ tình yêu, đền tạ vì những việc xúc phạm mà Chúa và Ðức Mẹ lãnh nhận từ các con; những người không muốn đáp lại tình yêu của Cha và Ðức Mẹ.

Và giờ đây, các con thân mến, Cha chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Ước gì tình yêu, niềm vui, đức tin và tình yêu ở lại trong tâm hồn của các con. Và đừng quên, các con thân mến, đừng quên chuỗi Kinh Mân Côi, vũ khí của thời kỳ này.

Thông Điệp 16: KHIÊM NHƯỜNG

Guatemala ngày 8 tháng 12 năm 1989

THÔNG ÐIỆP SỐ 16

NGÀY ÐỀN TẠ

THÔNG ÐIỆP CỦA ÐỨC TRINH NỮ MARIA,
MẸ THIÊN CHÚA BAN CHO NHÂN LOẠI
QUA NỮ TU GUADALUPE

Các con yêu dấu, Mẹ chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Các con yêu dấu, Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, nói với các con. Các con thân mến, Mẹ đến lần nữa để nói với các con, để giúp đỡ các con, để lấy đi khỏi tâm trí các con sự lầm lẫn và bóng tối đang hiển trị trên thế giới. Vâng, các con thân mến, Mẹ đến đây lần nữa, như luôn luôn, để nói với các con về một chủ đề, một chủ đề quan trọng cho các con, cho linh hồn của các con, và cho ơn cứu rỗi của các con. Các con thân mến, hôm nay Mẹ sẽ nói về một chủ đề rất quan trọng mà thế giới đang nhầm lẫn, và đó là SỰ KHIÊM NHƯỜNG.

Vâng, Các con thân mến, hôm nay Mẹ sẽ nói với các con về sự khiêm nhường, mà nhiều người trong các con không có. Và bởi thế, ơn sủng không thấm nhuần trong họ, vì khiêm nhường là một nhân đức, các con thân mến, là nhân đức mang nhiều ơn sủng cho linh hồn. Nhiều con cái Mẹ không hiểu từ này. Họ không hiểu nó, vì thế giới đã làm cho nó lộn xộn. Hôm nay, các con thân mến, Mẹ sẽ nói với các con chủ đề này, để ý nghĩa thật của nhân đức khiêm nhường, vốn phát xuất từ Chúa, còn lại thật rõ ràng trong tâm trí và tâm hồn các con.

Vâng, các con thân mến, nhiều người tin rằng khiêm nhường là nghèo nàn, ăn uống kham khổ, ăn mặc nghèo nàn, và nghèo là khiêm nhường, Các con thân mến, đó không phải là khiêm nhường. Không phải, và Mẹ sẽ cho các con một ví dụ tại sao nghèo không phải là khiêm nhường.

Một người nghèo, một người không giàu có, một người sống trong tình trạng xấu có thể có nhiều tham vọng trong linh hồn và trong tâm hồn. Anh ta có thể ước ao có nhiều của cải, và muốn rời khỏi sự khốn khổ mà anh ta thấy mình trong tình trạng đó, anh ta ước ao những gì mà anh ta không có. Và người này, mặc dù nghèo, mặc dù ăn mặc khiêm hạ, nhưng không khiêm nhường, vì khiêm nhường, Mẹ lập lại, không bao gồm điều này.

Hôm nay Mẹ giải thích cho các con khiêm nhường bao gồm việc hiểu biết toàn diện linh hồn và tâm hồn mình. Một người khiêm nhường thật thì hiểu biết mình, biết được sự khốn cùng của mình, nhưng đó không phải là sự khốn cùng về vật chất, nhưng là sự khốn cùng về tinh thần. Ðó là sự khiêm nhường, là hiểu biết mọi sự đến từ Chúa, và biết rằng, tự mình, anh ta không thể làm gì được nếu Chúa không cho phép.

Nhiều người cho rằng sự an toàn là do họ, cho rằng họ có tất cả, sự giàu có, danh dự, địa vị, năng khiếu, trí thông minh, sự khôn ngoan. Và họ nói là họ sở hữu chúng, bởi vì họ tìm kiếm và đạt được chúng, và tự họ đã làm nên trên thế giới. Ðiều này có nghĩa là người đó tin rằng mình có thể tự làm được mọi sự, và anh ta không cần Chúa. Và đó, Các con thân mến, không phải là khiêm nhường, nhưng là kiêu ngạo, khi tin rằng nếu anh ta giàu có, nếu anh ta có năng khiếu, nếu anh ta có trí thông minh là do anh ta có chúng, nhưng không phải như vậy. Nếu anh có những thứ này, đó là do Chúa chấp nhận (concede) cho anh ta, bởi vì Chúa cho anh ta những thứ đó. Và đó là điều các con phải học hỏi, để biết chính mình, để biết, để hiểu biết rằng, không có Chúa, các con không thể làm được gì.

Khi một người bắt đầu hiểu rằng, không có sự trợ giúp của Chúa, anh ta không làm được gì cả, thì sự khiêm nhường đã đến trong linh hồn anh ta.

Khiêm nhường là khi một người nhận thức rằng anh ta là một thụ tạo của Chúa, và tất cả những gì anh ta có trên thế giới, là do bởi Chúa, vì Lòng Thương Xót lớn lao của Ngài, đã ban cho anh ta. Chúa luôn luôn là Chúa, là Chủ và là Chúa tể vũ trụ. Ngài hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Và vì lý do đó, Ngài muốn tất cả con cái Ngài cũng giống như vậy, hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Nhưng nhiều người lẫn lộn về từ này, và tin rằng khiêm nhường là nghèo, và không có tất cả những gì làm cho người ta hạnh phúc. Nhưng không, các con thân mến.

Khiêm nhường bao gồm sự hiểu biết rằng một thụ tạo là một thụ tạo do Chúa sáng tạo, và không có Ngài không có việc gì có thể hoàn thành được; và khi người ta có tất cả những gì họ mong muốn, đó không phải là vì họ đã làm ra tất cả một mình, nhưng vì Chúa đã ban (concede) cho họ. Họ đã được ban cho những thứ đó, để họ có thể thấy Chúa ban cho họ, để thấy nếu họ khiêm nhường, và nhận thức điều đó, bất cứ những gì họ có đều do Chúa ban cho họ. Nhưng nhiều người nói rằng: “Tôi đã làm cái nầy, tôi đã làm cái kia, bởi vì tôi rất thông minh, bởi vì tôi đã xử dụng trí thông minh của tôi, bởi vì tôi…” luôn luôn là tôi. Và anh ta quên đi Chúa với Lòng Thương Xót vĩ đại, đã ban tất cả những thứ đó cho họ, bởi vì, ngay cả khi con người có sự khôn ngoan lớn lao, anh ta cũng không thể, không thể so sánh mình với Chúa, và cho những gì mà chỉ có Chúa mới có thể cho, và đó là sự sống và không khí, để con người có thể thở và sống.

Chúa muốn con người nhận thức rằng Ngài đã cho họ tất cả mọi sự. Nếu có không khí, mặt trời, mưa; nếu có tất cả những gì con người cần, thì đó là do sự tốt lành của Thiên Chúa, của Thiên Chúa Cha, của Chúa Thánh Thần, Ðấng ban cho thế giới tất cả những gì Ngài đã dựng nên. Và Ngài ban cho người tốt lẫn người xấu. Có người biết ơn, còn những người khác thì không. Nhưng Ngài đã cho tất cả vì sự tốt lành vô biên của Ngài, Ngài ban cho mọi người, cho tất cả mọi sinh vật.

Ngài làm chủ Sự Sống và Sự Chết. Nhưng con người kiêu hãnh, không muốn thừa nhận điều đó. Và họ cảm thấy xấu hổ, thấy xấu hổ vì Chúa, Ðấng ban cho họ sự sống, và cũng Ðấng một ngày kia cũng sẽ ban cho họ sự chết, mặc dù họ không muốn.

Các con thân mến, ngay cả quyền lực sự dữ, đang thống trị trên trái đất, thống trị, bởi vì Chúa cho phép nó, bởi vì Chúa cho nó sức mạnh, bởi vì chỉ có Chúa có quyền năng. Nhưng nhiều người không hiểu điều này, và tin rằng, nếu Ma Quỷ có quyền năng, là bởi vì hắn mạnh, mạnh hơn Chúa. Nhưng không, Chúa ban sức mạnh cho Ma Quỷ, nhưng đến một ngày Ngài sẽ lấy đi khỏi hắn, các con thân mến.

Ngài sẽ lấy đi khỏi hắn, để rồi các con sẽ thấy rằng Ngài, Ðấng ban phát mọi sự, là Một Thiên Chúa, Chúa Ba Ngôi, Chúa của Tình Yêu. Lúc này Ngài đang che dấu tất cả, để các con hiểu, để các con thấy rằng, nếu Ngài cho phép tất cả những việc này để các con thấy sự tốt lành của Ngài, để người ta thấy Lòng Thương Xót của Ngài. Nhưng nhiều người đã quên. Nên sự kiêu hãnh và tính tự phụ đã vào trong lòng họ, và họ đã đánh giá thấp Thiên Chúa thật. Họ khinh thường Ngài, bởi vì họ tin rằng Ngài không có quyền năng, và bởi vì Ngài không muốn biểu dương quyền năng của Ngài.

Các con thân mến, ngày ấy sẽ tới, ngày mà Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ sẽ biểu dương quyền lực và vinh quang của Ngài cho thế giới, để thế giới có thể thấy Ngài là Chủ của mọi sự, mọi sự.

Và khiêm nhường bao gồm, các con thân mến, việc nhận thức Chúa là Thiên Chúa, và Ngài có thể làm được mọi sự, và con người trước quyền năng vĩ đại của Ngài không là gì, không là gì, tuyệt đối không.

Và con người trở nên kiêu ngạo. Một số người còn xấu hổ khi Chúa tỏ tình yêu của Ngài, như nhiều người nói, bằng một cách thức điên rồ, là chết trên Thập Giá, chết một cách xấu xa và lạ lùng, bởi vì họ không hiểu, họ không hiểu. Và khi họ không khiêm nhường, họ không muốn nhận ra điều đó, để có thể hiểu được hành động của Chúa Giêsu Con Chí Thánh Mẹ trên Thánh Giá, họ phải khiêm nhường, họ phải hiểu thân phận thấp hèn của họ, tội lỗi của họ. Nhưng nhiều người không muốn làm như vậy. Và vì thế, nhân đức khiêm nhường không đến với họ.

Họ tin rằng khiêm nhường là, như Mẹ lập lại, là không có gì cả, là nghèo nàn, và một số người còn nói là không ước muốn được giàu sang hay danh dự. Nhưng không, các con thân mến. Sự khiêm nhường đích thực bao gồm việc hiểu biết rằng đàn ông và đàn bà là thụ tạo của Chúa, và không có Ngài, họ không thể làm gì được, không làm gì được.

Mặc dù nhiều người nói, nói và nói rằng Giáo Lý của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ ngớ ngẩn, nó không giúp cho con người về phương diện nào cả, bởi vì nó muốn con người có nhân đức, những nhân đức trái ngược với thế gian, không được làm cái này, không được làm cái kia, và mỗi người phải khiêm nhường, ăn năn, và ước muốn nghèo.

Và vì thế nhiều người bỏ chạy. Họ chạy đi tìm những tôn giáo khác, như họ nói, sẽ nâng cao tinh thần họ, và làm cho họ cảm thấy giống như người đàn ông hay đàn bà, và có phẩm giá như con người. Và họ bước đi với chiếc đầu đầy sự kiêu hãnh, sống một đời sống trọn vẹn, và quên đi tất cả những chuyện điên rồ là ước ao được nghèo khó, hoàn toàn rách rưới, tất cả đều nghèo nàn và buồn bã.

Con người với sự kiêu hãnh lớn lao, đã bóp méo từ ngữ này, các con thân mến. Họ đã bóp méo nó, bởi vì đó không phải là ý nghĩa của nó, các con thân mến, không phải.

Chúa ban cho con cái Ngài những gì họ cần, bánh ăn hằng ngày, và họ không ra ngoài mà không có quần áo, họ mặc quần áo, và có những gì cần thiết. Nhưng không vì lý do đó mà họ trở nên không khiêm nhường, không.

Người ta tin rằng khiêm nhường chỉ thuộc về người nghèo. Bởi vì họ ăn mặc nghèo nàn, bởi vì họ ăn uống nghèo nàn và vì họ sống nghèo, nên họ khiêm nhường. Nhưng không, bởi vì trong tâm trí họ có tham vọng giàu có, tham vọng tài năng, tham vọng trở nên người đứng đầu. Và họ còn nổi giận khi không đạt được chúng. Và họ sống như vậy, ngay cả ước muốn mà không màng tới cái giá mà họ không có. Và nhiều, nhiều người đã có tất cả, có quyền lực, có của cải, có mọi sự Chúa ban cho, mà không cám ơn Chúa, Ðấng đã ban cho họ, nhưng nói rằng họ có chúng vì những cố gắng cá nhân. Và họ tin rằng họ khiêm nhường, họ rất đơn sơ. Và họ nói rằng họ có nhân đức khiêm nhường, bởi vì, mặc dù có mọi thứ, và trở nên một người lớn lao trong thế giới, đôi khi họ cũng mỉm cười với người ta, đôi khi họ còn bố thí. Và điều này cũng vậy, không phải là khiêm nhường.

Ai có quyền lực, và tin rằng mình khiêm nhường, vì mình cười với người nghèo, với người cần họ, thì sai lầm bởi vì đó không phải là khiêm nhường .

Ai có quyền lực, và tin rằng anh ta khiêm nhường và đơn sơ, bởi vì anh ta thân thiện với người ta, ngay cả khi người ta nói rằng họ khốn khổ, nhưng anh ta, thật khiêm nhường, đã mỉm cười và nói đôi điều với họ, và vì thế anh ta nghĩ rằng mình khiêm nhường, và anh ta có nhân đức khiêm nhường. Nhưng không, Các con thân mến, như các con thấy, đây cũng không phải là khiêm nhường, không.

Vì lý do đó hôm nay Mẹ đến để giảng dạy các con, các con thân mến, để các con thật sự hiểu về nhân đức khiêm nhường. Khiêm nhường là hiểu biết linh hồn các con, hiểu biết chính các con. Khiêm nhường bao gồm việc hiểu biết đàn ông và đàn bà là thụ tạo do Chúa dựng nên, và không có Chúa họ không thể làm được gì, bởi vì một người có thể rất thông minh và khôn ngoan, nhưng anh ta vẫn không thể vận chuyển mặt trời, không thể làm cho tinh tú yên vị trong bầu trời và thắp sáng ban đêm, anh ta không thể làm cho vầng trăng chiếu sáng ban đêm, anh ta không thể cho không khí mà con người cần để sống. Và để tin rằng anh ta có thể làm thì thật là cao ngạo.

Và nhiều người đang đi trên con đường này, các con thân mến. Nhiều khoa học gia, nhiều người khôn ngoan đã và đang đẩy Chúa sang một bên, bởi vì họ nói rằng họ không cần Chúa để làm gì cả, bởi vì họ rất thông minh và có tất cả, và họ có thể làm được tất cả. Nhưng các con thân mến, đó là kiêu ngạo, kiêu ngạo quá đáng, khi không nhận thức rằng mình chỉ là thụ tạo, người mà một ngày kia sẽ chết, khi Chúa ra lệnh, khi Chúa đòi hỏi. Và khi thời điểm đó tới, họ sẽ nhận ra rằng, trước mặt Chúa họ không là gì cả.

Các con thân mến, đó là lý do Mẹ muốn nói với các con điều này, bởi vì nhiều người lẫn lộn, các con thân mến, họ không hiểu đây là con đường họ nên theo. Vì mọi sự đã bị méo mó trong tâm trí họ.
Các con thân mến, Mẹ muốn các con hiểu rõ điều này, bởi vì thời gian tới, các con thân mến, chỉ có những người khiêm nhường mới nhận ra sự thật, nhận ra Thiên Chúa thật, và những người kiêu ngạo sẽ đi với tên ngụy Kitô, chính là vì họ kiêu ngạo. Vì lý do đó mà Mẹ đến để nói với các con về chủ đề này, Các con thân mến, bởi vì thật quan trọng khi các con hiểu rằng tất cả mọi sự, tất cả mọi sự tuyệt đối đến từ Chúa.
Nếu Ngài cho phép sự dữ, đó là vì Ngài cho phép nó, bởi vì Ngài muốn cách thức đó, để các con thấy, để các con hiểu được Ngài có quyền năng, và chỉ có Ngài có quyền năng.
Nếu bây giờ, Ma Quỷ được ban cho sức mạnh, thì ngay cả sức mạnh đó cũng đến từ Chúa, Chúa Ba Ngôi, bởi vì, như các con biết, Satan muốn được như Chúa, và qua tính kiêu căng, hắn tin rằng hắn có thể là Chúa.

Chúa sẽ biểu dương cho thế giới rằng, nếu bây giờ Ma Quỷ có thể quấy rầy các con, là vì Ngài cho phép hắn, bởi vì Ngài muốn như vậy, để thế giới thấy rằng chỉ mình Ngài có quyền năng. Và nếu hôm nay sự dữ được du di, là để cho các con có thể học hỏi, để các con hiểu rằng quyền năng được ban cho Ma Quỷ sẽ bị cất đi, để tất cả những ai tin nơi tên ngụy Kitô hiểu được quyền năng của Chúa.

Thời điểm đó sẽ đến, các con thân mến, và vì lý do đó Mẹ muốn các con hiểu rằng nhân đức khiêm nhường dễ dàng có được, khi các con hiểu biết, khi các con bắt đầu hiểu được tầm quan trọng thật sự của chữ khiêm nhường. Và khi con người thấy tội lỗi của họ, khi con người thấy sự khốn cùng của họ, nhưng không phải là khốn cùng về vật chất, nhưng là khốn cùng về tinh thần, khi anh ta thấy sự vụng về của anh ta đối với Chúa Ðấng dựng nên mình.

Khiêm nhường thật là nhận thức được chỉ có một mình Chúa là Ðấng có thể làm được mọi sự, Ðấng làm chủ sự sống và sự chết, và Ðấng làm chủ mọi sự. Nếu không muốn nhận thức điều này, vì sự thiếu khiêm nhường, vì sự không hiểu biết rằng con người không có Chúa là hư không, và tin rằng anh ta có thể làm mọi sự không cần Chúa, là kiêu ngạo và tỏ ra là anh ta không khiêm nhường.

Vì lý do đó Mẹ đã đến để nói với các con, để giải thích từ này cho các con, để các con hiểu được rằng khiêm nhường không bao gồm việc đi vòng quanh tìm kiếm sự nghèo nàn, tỏ ra đứng đắn và nhiều điều khác nữa. Thật ra các con phải ăn mặc đứng đắn, ăn mặc đoan trang, đừng đi loanh quanh gây khủng hoảng quần chúng với quần áo quá đáng, vì đây chỉ là một bước hướng về sự khiêm nhường thật, khi nhận ra con người không là gì trước mặt Chúa, rằng con người chỉ là bụi và tro, con người là tội nhân. Và khi con người nhận thức tất cả những điều này, là vì sự khiêm nhường đã đến trong tâm hồn anh ta. Ðây là điều Mẹ muốn các con hiểu.

Và bây giờ Mẹ muốn các con có một cái nhìn mới về tất cả những việc này, về ý nghĩa thật của nó. Khiêm nhường, đơn giản nghĩa là thật sự đáng tin cậy, thật sự có một cá tính, nhưng một cá tính thật, và hiểu biết rằng, nếu các con thông minh, nếu các con có được những nhân đức, nếu các con có tất cả những thứ các con cần, đó không phải là do sự cố gắng mà các con có chúng, nhưng vì Chúa ban cho các con. Và dĩ nhiên, sức mạnh của các con có được là do các con xin chúng, xin tất cả những gì các con cần với lòng khiêm nhường, mà không đòi hỏi, bởi vì nếu các con đòi hỏi, thì các con không khiêm nhường.

Chúa biết những gì các con cần, những gì các con cần trong đời sống, nhưng các con phải xin với lòng khiêm nhường, để Ngài ban cho các con. Nhưng hãy xin những gì thật sự không làm tổn hại đến ơn cứu rỗi của các con.

Ðây là những gì bây giờ Mẹ muốn các con học hỏi để biết xin như thế nào. Ngay cả việc này, các con cũng phải học, để biết phải xin như thế nào. Xin những ơn sủng mà các con cần với lòng khiêm nhường.

Chúa giúp những người khiêm nhường, và chống lại người kiêu ngạo, bởi vì Ngài khiêm nhường và hiền lành trong lòng. Và Ngài muốn con cái Ngài cũng giống như vậy, và các con học để xin với lòng khiêm nhường, và để các con hiểu biết rằng không có Ngài các con không thể làm gì được.

Ðó là những gì các con phải học, các con thân mến, và hiểu biết. Ðó là người ta đã lẫn lộn tất cả. Nhưng Mẹ đã đến để giảng dạy cho các con, để các con thật sự hiểu khiêm nhường là gì, và đó là một nhân đức quan trọng nhất giữa các nhân đức, bởi vì, nếu con người hiểu được điều này, không có Chúa anh ta không thể làm gì được, đó là bước đầu tiên anh ta làm để hướng về sự thánh hóa.

Ðó là những gì các con phải hiểu về những gì Mẹ đã giải thích cho các con trước đây, và để các con nhớ và thay đổi cách suy nghĩ của các con.

Các con phải thật đứng đắn trong cách ăn mặc, trong cách nói năng, nhưng với sự chân thành, theo cách thức để người ta không lầm sự khiêm nhường với đạo đức giả. Các con phải rất cẩn thận, các con thân mến, bởi vì nhiều người tin rằng họ khiêm nhường, nhưng họ không khiêm nhường nhưng đạo đức giả. Và điều này, các con thân mến, là sự dữ lớn lao. Và vì thế Mẹ không muốn các con nhầm lẫn từ này. Mẹ muốn các con hiểu rằng nhiều người tin rằng bằng cách làm những việc này, thì họ khiêm nhường. Nhưng không, bởi vì họ chỉ làm những việc sa vào đạo đức giả, vốn là sự dữ nghiêm trọng. Vì thế Mẹ kêu gọi các con hãy chú ý đến chủ đề này, đến từ ngữ này, để các con hiểu được tầm quan trọng thật sự của nó.

Bây giờ, các con thân mến, chúng ta đang ở trong thời kỳ khó khăn, trong thời gian mà tất cả những gì Chúa và Mẹ nói đến đã gần kề, Mẹ muốn các con phải thật khiêm nhường, vì không có sự khiêm nhường các con sẽ không chiến thắng, và các con sẽ đi theo sự lôi cuốn của thế giới.

Vì thế mà Mẹ đến để cảnh cáo các con, để các con hiểu được tầm quan trọng của từ này, và như thế Ma Quỷ sẽ không làm cho các con lẫn lộn, và làm cho các con tin rằng các con khiêm nhường. Và điều duy nhất các con làm là sa vào việc đạo đức giả. Bởi thế, các con thân mến, hãy cẩn thận, bởi vì đây là cạm bẫy của Ma Quỷ làm cho các con lẫn lộn.

Như thế, các con thân mến, Mẹ rất sung sướng được ở đây với các con, để có thể nói với các con, để có thể giải thích với các con, để các con sẽ hiểu biết, và có thể bước trên con đường hẹp, con đường làm vui lòng Chúa.

Và bây giờ Mẹ sẽ chúc lành cho tất cả những Chuỗi Ảnh, để chúng có thể giúp các con trong thời gian khó khăn, thời gian đang tới gần, để giúp các con có được sự khiêm nhường đích thực, là nhân đức chỉ đến từ Chúa. Mẹ chúc lành cho tất cả những Chuỗi Ảnh này, để chúng có thể được dùng để giúp đỡ các con, để ban ơn cứu rỗi cho các con, để bảo vệ các con và ban cho các con sự tốt lành, và giúp cho các con có được nhân đức khiêm nhường cách nhanh chóng. Mẹ chúc lành cho tất cả những Chuỗi Ảnh Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Vậy, các con thân mến, Mẹ thật sung sướng khi có thể giải thích từ này cho các con. Ðừng giữ mãi sự khinh thường đối với đức khiêm nhường và đơn sơ thật đối với thế giới, bởi vì nếu các con coi thường chúng, các con sẽ rơi vào tội kiêu ngạo. Và đừng bao giờ nói: “Tôi không cần thứ này, bởi vì tôi không biết nó,” bởi vì ai nói như vậy thì không khiêm nhường. Ðiều đó giống như khi Chúa Giêsu Con Chí Thánh Mẹ đến trong thế giới lần thứ nhất, Ngài chữa người mù và nói: “Cha đến để những ai không thấy được nhìn thấy.” Nhưng những người kiêu ngạo nói rằng: “Chúng tôi không cần Ngài bởi vì chúng tôi có thể thấy.” Và Chúa phán: “Bởi vì các con nói rằng các con không mù, nên các con sẽ không thấy, và những ai nói rằng họ không thể thấy, thì sẽ thấy ánh sáng,” bởi vì họ khiêm nhường, bởi vì họ nhận ra sự yếu đuối của họ.

Ai nói rằng: “tôi không cần bất kỳ những thứ như vậy, bởi vì tôi có thể tự làm được, bởi vì tôi có thể làm điều đó,” sẽ ở lại trong sự cứng lòng, sẽ bị bỏ lại với tính kiêu hãnh của họ. Và như thế, họ sẽ dễ dàng là con mồi cho Ma Quỷ.

Và vì lý do đó, các con thân mến, nếu các con cảm thấy các con có nhu cầu học hỏi, tranh đấu, nhưng không với sức mình, nhưng với sự giúp đỡ của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ và Mẹ, là các con khiêm nhường, bởi vì các con hiểu rằng với sức mình các con không thể làm gì được, và vì thế Chúa và Mẹ sẽ giúp đỡ các con. Và Chúa và Mẹ sẽ luôn luôn nói với các con, để các con hiểu được tất cả những chủ đề này, để thế giới với tất cả những giáo lý sai lạc của nó sẽ không lừa dối được các con, và làm cho các con lạc mất con đường mà Chúa đã mở ra cho các con nhờ Máu và Cuộc Khổ Nạn của Ngài.

Vậy, các con thân mến, Mẹ rất sung sướng khi có thể tiếp xúc với các con, để có thể nói với các con điều này, những điều từ đáy của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội , bởi vì nơi đây, nơi đáy Tim Mẹ, có sự khiêm nhường cho tất cả những ai xin ơn đó, và thật sự ước muốn nó.

Vậy, bây giờ đã gần đến Giáng Sinh, các con thân mến, Mẹ muốn tâm hồn các con thật sự là máng cỏ, nơi Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ sinh ra. Nhưng các con nên hiểu rõ ràng là Ngài chỉ sinh ra trong tâm hồn thật sự khiêm nhường và đơn sơ, trong tâm hồn thật sự yêu mến Ngài, và cảm thấy cần Ngài. Hãy chuẩn bị tâm hồn cho Giáng Sinh này, để Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ sinh ra trong mỗi người các con. Nhưng các con phải làm sạch chúng khỏi tính kiêu ngạo, đạo đức giả, gian dối, và tất cả các tội lỗi làm hoen ố tâm hồn và linh hồn các con.

Các con thân mến, hôm nay Mẹ đến để giải thích điều này cho các con, rằng khiêm nhường hàm chứa trong người đàn ông và đàn bà cảm thấy cần Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, và cảm thấy cần Mẹ. Ðây là sự khiêm nhường đích thực, các con thân mến. Và đó là khi một người đàn ông và một người đàn bà hiểu rằng họ cần Chúa và Mẹ, và không có Chúa và Mẹ họ không thể làm gì được.

Vậy, các con thân mến, Mẹ muốn các con chuẩn bị cho Giáng Sinh này, bởi vì như Mẹ đã nói với các con, các con không biết giờ nào, lúc nào, và sự chết đến như kẻ trộm. Các con phải chuẩn bị tâm hồn, để Chúa sinh ra trong tâm hồn các con, và mang đến các con niềm vui Thiên Ðàng. Nhưng các con phải hiểu rằng, các con phải xin, các con phải thực hành tất cả những gì Mẹ khuyên, bởi vì, các con thân mến, mọi sự đang đến. Và tất cả những ai không chuẩn bị, khinh thường tất cả những giáo huấn mà Chúa và Mẹ ban cho, sẽ ở trong tình trạng rất nguy hiểm, bởi vì, nếu họ để cho mình bị sự kiêu hãnh dẫn dắt mà cứ cứng lòng, thì Ma Quỷ sẽ chiến thắng trong họ.

Các con phải rất cẩn thận, rất cẩn thận, các con thân mến, rất cẩn thận. Và trên hết, hãy sống trong ơn sủng của Ðức Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, Ðấng ban cho các con cơ hội để có thể ăn năn. Và bằng cách đó, các con có thể cứu lấy mình.

Và bây giờ, các con thân mến, Mẹ hy vọng rằng tất cả các con, như Mẹ đã nói trong một thông điệp trước đây, có một lễ Giáng Sinh Thánh Thiện, để được khiêm nhường.

Các con thân mến, tận đáy Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, Mẹ chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Ước gì bình an, niềm vui, đức tin và tình yêu tồn tại trong lòng các con.

Thông Điệp 17: Hội Thánh

Guatemala ngày 12 tháng 2 năm 1990

THÔNG ÐIỆP SỐ 17

NGÀY ÐỀN TẠ

THÔNG ÐIỆP CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ
BAN CHO NHÂN LOẠI
QUA NỮ TU GUADALUPE

Các con yêu dấu, Cha chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Các con yêu dấu, Chúa Giêsu thành Nazareth, Con của Ðức Trinh Nữ Maria, Thiên Chúa của Tình Yêu, Ðấng chịu chết và đóng đinh trên Thánh Giá vì yêu thương các con.

Các con thân mến, Cha lại ở đây với các con một lần nữa, như luôn luôn, để nói với các con về một đề tài rất quan trọng đối với các con, và giúp các con từ bỏ bóng tối đang thống trị trên thế giới. Và vì thế, các con thân mến, hôm nay Cha sẽ nói về HỘI THÁNH, chủ đề hôm nay sẽ là HỘI THÁNH CỦA CHA.

Như các con đã biết, Cha đã đặt nền móng cho Hội Thánh ở đây trên trái đất vì lợi ích của các con. Và khi Cha đặt nền móng cho nó, Cha đã gieo hạt giống tốt, Cha đã gieo lúa mì; nhưng các con không biết cách chăm sóc chúng, và sự dữ đã gieo hạt giống của nó vào.

Các con thân mến, Cha muốn giải thích điều này cho các con, để các con hiểu, và nhờ thế không ai có thể lừa dối các con. Các con thân mến, khi Cha gieo hạt giống tốt, thì Kẻ Xấu Xa đã gieo hạt giống xấu, mà Cha đã nói trong Kinh Thánh, đó là cỏ dại.

Khi những người tôi tớ biết được về hạt giống xấu, họ nói: “Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, chúng con sẽ nhổ chúng đi.” Nhưng Cha phán: “Không, không, bởi vì khi các con nhổ cỏ dại, có thể các con sẽ nhổ cả lúa mì, bởi vì chúng chưa cứng cáp, và điều này nguy hiểm. Vì thế, các con phải chờ đến thời gian mùa gặt. Ðoạn, cỏ dại sẽ được nhổ đi, để rồi chúng sẽ bị thiêu đốt trong lửa đời đời, và lúa mì cũng sẽ được nhổ, để chúng sẽ được cất giữ trên Thiên Ðàng.”

Các con thân mến, điều này được đề cập trong Kinh Thánh, để khi thời điểm ấy tới, các con sẽ hiểu rằng trong Hội Thánh đã có sự tốt lành và sự dữ ngay từ đầu, bởi vì những người tôi tớ của Cha, những người săn sóc cánh đồng này đã không chăm lo cho lúa mì, và ngủ say. Ma Quỷ lợi dụng lúc họ đang ngủ, và trong khi họ đang ngủ, hắn đã gieo hạt giống xấu, cỏ dại, như đã được nói đến trong Kinh Thánh.

Cha cho phép sự tốt lành và sự dữ lớn lên chung với nhau, để khi chúng mọc lên, khi chúng trưởng thành chúng có thể được nhổ lên mà không có vấn đề gì cả. Các con thân mến, thời gian ấy đã đến, thời gian lúa mì và cỏ đã trưởng thành, và sẵn sàng cho mùa gặt, cỏ dại để chúng được ném vào lửa đời đời, và lúa mì, cũng sẽ được cắt để cất giữ trên Thiên Ðàng.

Các con thân mến, Cha nói với các con điều này, để các con sẽ không ngạc nhiên, khi các con thấy tất cả những việc này xảy ra trong Hội Thánh. Các con có thể thấy Hội Thánh có nhiều sự dữ. Và đó là những hạt giống mà Ma Quỷ gieo, và chúng đã sinh sôi nẩy nở, bởi vì có thời gian, chúng đã trổ hoa, và cho quả. Và vì thế các con thấy Hội Thánh như vậy, bởi vì cỏ dại đang làm lúa chết ngạt, chúng đang làm lúa chết ngạt.

Nhiều, nhiều con cái Cha không muốn hiểu rằng có sự dữ trong Hội Thánh, bởi vì chúng được gieo bởi Ma Quỷ. Và những gì các con thấy ngày hôm nay là cỏ dại đã trổ hoa, và cho quả. Và chúng thịnh hành như các con biết, và làm hại cho các con của Cha nhiều. Chúng là những kẻ có những giáo lý sai lạc. Và đây là điều các con phải hiểu, để Ma Quỷ không lừa dối các con được.

Trong Hội Thánh của Cha, qua nhiều thời đại, luôn luôn có sự tốt lành lẫn sự dữ, bởi vì Cha đã gieo giống tốt, Cha gieo lúa mì; Nhưng Ma Quỷ, vì sự bất cẩn của các con, đã gieo cỏ dại, gieo sự dữ. Và cỏ dại là những người làm hại các con của Cha qua Hội Thánh.

Các con biết rằng, qua lịch sử, qua nhiều thời đại, điều này ở ngay trước mắt thế giới. Các con có thể thấy rằng quả của cỏ dại này có thể nhìn thấy được, bởi vì cỏ dại đã trổ hoa, và đang phát tán trên toàn thế giới.

Và vì lý do đó, các con thân mến, Cha nói với các con điều này, Cha nói với các con sự thật, bởi vì Cha là Sự Thật. Và các con phải biết sự thật, và đừng đau khổ, bởi vì sự thật là cỏ dại đã trổ hoa, và đang làm lúa mì chết ngạt.

Lúa mì là những người có Giáo Lý chân thật của Cha, và theo Cha, theo Chúa Kitô thật, Ðấng Thiên Sai thật. Nhưng một số người, mặc dù là lúa mì, họ không muốn chấp nhận bằng chứng rằng có sự dữ trong Hội Thánh. Họ không muốn hiểu rằng có cỏ dại trong Hội Thánh, có sự dữ. Và họ không muốn bảo vệ Giáo Lý của Cha. Họ sợ, họ nhút nhát, bởi vì họ không nói thật.

Các con thân mến, Cha nói với các con điều này, để các con có thể hiểu, và không ngạc nhiên vì lời Cha. Cha nói rằng Cha sẽ ở với Hội Thánh, với Hội Thánh; Hội Thánh của Cha, với Hội Thánh thật. Và nơi nào Cha ở, thì có Hội Thánh, Hội Thánh mà Cha bảo vệ, giúp đỡ, để cỏ dại sẽ không đến với chất độc nham hiểm của nó.

Cha muốn cảnh cáo các con, các con thân mến, rằng cỏ dại là một cây có chất độc, và tất cả những ai ăn loại cây này sẽ chết. Lúa mì, như các con biết, là một cây cho con người chất bổ dưỡng, nuôi dưỡng các con. Nhưng cỏ dại là một cây độc, các con thân mến, và tất cả những ai ăn cây này sẽ chết, bởi vì chất độc của nó, và chất độc của nó tai ác. Và vì thế, các con thân mến, tất cả những ai là cỏ dại thì làm nhiễm độc tâm hồn và linh hồn các con của Cha, và lấy đi nơi họ Giáo Lý thật của Cha, lấy đi khỏi họ Thiên Chúa thật. Và vì thế, các con thân mến, các con phải cảnh giác, và mở to mắt, mở to mắt, để các con có thể phân biệt ai là lúa mì, và ai là cỏ dại trong Hội Thánh, để cỏ dại không thể làm cho các con nhiễm chất độc của nó.

Các con thân mến, các con phải hiểu điều này rõ ràng. Các con phải hiểu rằng trong Hội Thánh có cỏ dại, và những cỏ dại này đang làm cho lúa mì chết ngạt. Và chúng bị chết ngạt, bởi vì cỏ dại đã lớn lên, trổ hoa, và cho quả. Lúa mì cũng cho hạt. Bởi vì đây là thời gian mùa gặt đang đến.

Từ ban đầu, cỏ dại không thể được cắt, bởi vì nguy cơ lúa mì cũng sẽ bị mất đi. Bây giờ cả hai đã lớn lên, cả hai đã trưởng thành. Cái xấu và cái tốt đều chín mùi để cắt. Và như các con thấy, thời gian đang chỉ định đây là mùa gặt, thời gian mà các Thiên Thần đang chuẩn bị mùa gặt, chuẩn bị cắt cỏ dại, và ném vào lửa đời đời, và cũng cắt lúa để cất giữ vào Thiên Ðàng.

Vâng, các con thân mến, bây giờ các con có thể thấy điều này trong Hội Thánh, bởi vì thời gian đã chín mùi, bởi vì thời gian đang chỉ định đây là mùa gặt. Cái tốt và cái xấu đã trưởng thành, trưởng thành, trưởng thành cho mùa gặt.

Các con thân mến, Cha muốn các con hiểu điều này, và không kinh ngạc, và nói rằng Hội Thánh, và các con của Cha không sai lầm. Không, các con thân mến, các con phải cảnh giác, và xử dụng ơn phân định, và nhận thức rằng không ai trên trái đất này hoàn hảo cả. Con người là một thụ tạo đối tượng của sự thay đổi, con người là thụ tạo tiến hóa, một thụ tạo thay đổi. Hôm nay nói không, và ngày mai nói có.

Ðiều này biểu thị cho các con rằng con người là một bản thể, là đối tượng của sự thay đổi, phạm sai lầm và phạm lỗi. Và vì thế, các con có thể thấy rằng, nếu một người xấu, nhưng quyết định thay đổi, và trở nên tốt, điều này chỉ định cho các con rằng con người là đối tượng hay thay đổi, bởi vì anh ta đã thay đổi từ xấu sang tốt. Cũng vậy, nếu một người tốt, nhưng vì nhiều ý kiến xấu và gương xấu của người ta làm cho anh ta trở nên xấu, điều này cũng biểu thị một sự thay đổi, rằng anh ta đã lầm, rằng anh ta làm đối tượng phạm lỗi.

Ðây là điều các con phải hiểu, các con thân mến, đó là con người là một thụ tạo đối tượng phạm lỗi, đối tượng thay đổi, và phạm sai lầm. Và vì thế, các con không nên nói rằng: “Ôi! Ðiều này không thể xảy ra, bởi vì Hội Thánh không thể sai lầm được.

Các con thân mến, Cha muốn cảnh cáo các con rằng Hội Thánh không sai lầm, khi nó mang trong mình lời Chúa Thánh Thần. Mặc dầu vậy, tất cả các con của Cha đã bỏ Chúa Thánh Thần và trở nên đối tượng của sự sai lầm.

Các con thân mến, các con phải hiểu điều này, các con phải hiểu nó như vậy, bởi vì Cha không muốn các con nói rằng con người không phạm lỗi. Con người phạm lỗi và sai lầm. Và vì thế, bây giờ các con phải dùng ơn phân định. Hãy xin ơn và hoa quả của Chúa Thánh Thần, để trong thời cỏ dại đang sinh sôi nảy nở, chúng đừng đụng chạm tới các con với nọc độc của chúng, và làm nhiễm độc linh hồn và tâm hồn các con.

Các con phải hiểu điều này, các con thân mến, các con phải hiểu rằng có cỏ dại trong Hội Thánh, và cỏ dại đang gây ra nhiều lộn xộn giữa con cái Cha.

Cha muốn các con thật cảnh giác, thật cảnh giác, các con thân mến, thật cảnh giác, để các con hiểu biết ai là lúa mì, và ai là cỏ dại, để các con đừng rơi vào sai lầm. Các con phải mở to mắt, và hiểu điều này, và hiểu rằng cỏ dại độc. Và nếu các con ăn cây này, các con sẽ chết. Và điều đó có thể nói rằng, nếu những người là cỏ dại thuyết phục các con chấp nhận giáo lý mới, và họ lấy đi đức tin thật, tình yêu thật hướng về Chúa Kitô, hướng về Chúa thật, họ đang làm cho linh hồn và tâm hồn của các con nhiễm độc. Các con phải cẩn thận, Các con thân mến, thật cẩn thận, bởi vì thời gian đã trưởng thành, và cỏ dại đã trổ hoa, trổ hoa rất nhiều, và chúng đang gây nhiều thiệt hại cho các con Cha và cho toàn thế giới.

Các con phải thật cẩn thận, và hiểu rằng con người là một thụ tạo, là đối tượng thay đổi, và đối tượng phạm lỗi.

Cha hứa sẽ bảo vệ Hội Thánh của Cha, Hội Thánh thật của Cha. Và nơi đâu Cha và Ðức Mẹ ở, đó là Hội Thánh thật.

Các con phải biết điều này để các con đừng phạm sai lầm. Thời giờ đang đến, các con thân mến, khi chiên sẽ được tách rời khỏi dê, để thế giới có thể thấy cái nào tốt, và cái nào xấu. Chiên sẽ nghe tiếng Cha, bởi vì chúng biết Cha, và Cha biết chiên của Cha. Và chúng nghe tiếng Cha, và sẽ biết Hội Thánh ở đâu, Hội Thánh thật của Cha, bởi vì chúng sẽ nghe tiếng Cha. Thời giờ đang đến, các con thân mến, các con sẽ thấy tất cả những việc này, và rồi các con sẽ hiểu rằng có cỏ dại trong Hội Thánh.

Cha muốn các con hiểu điều này, Các con thân mến, hiểu rằng các con phải tự vệ, các con phải chiếm hữu sự thật, yêu mến sự thật, để cỏ dại không thể làm hại các con. Chiên Cha thì biết tiếng Cha, và Cha biết chiên của Cha. Cha là đường, Cha là Sự Thật, Cha là cánh Cửa duy nhất dẫn đến Thiên Ðàng. Các con không được quên điều này, Các con thân mến, các con không được quên điều này.

Cha muốn các con thật cảnh giác, và hiểu rằng cỏ dại đang lan tràn trên khắp thế giới. Bây giờ các con phải hiểu rằng có cỏ dại, và chúng gây tổn thất nặng nề cho các con của Cha.

Những người đã và đang thay đổi Giáo Lý của Cha, những người cho những ý kiến sai lầm đang làm nhiễm độc tâm hồn và linh hồn của các con. Các con phải nhận ra những người này, và đừng để ý đến chất độc của họ.

Tất cả những ai theo cỏ dại sẽ rơi vào tay tên ngụy Kitô. Và tất cả những ai theo hạt giống tốt, theo lúa mì mà Cha đã trồng trong Hội Thánh, sẽ được cứu.

Các con thân mến, các con phải hiểu rằng có cỏ dại, và có lúa, và suy gẫm trong lòng xem các con muốn làm lúa hay cỏ dại.

Các con phải hiểu tất cả những việc này, để các con đừng rơi vào tay tên ngụy Kitô.

Các con thân mến, thời gian đã chín mùi. Mùa gặt đang tới, thời gian tất cả những gì xấu phải được tẩy xóa đi, và tất cả những gì tốt sẽ được giữ lại.

Các con phải hiểu lời Cha, nhưng đừng lo lắng. Hãy ngẩng đầu lên, bởi vì ơn cứu độ của các con đã đến gần. Và đừng đau buồn. Hãy đặt mình dưới Áo Choàng của Ðức Mẹ. Hãy theo những lời khuyên mà Mẹ đã cho các con. Cha cũng muốn các con nhận được tất cả những ơn sủng mà Chúa và Mẹ đã ban cho thế giới, và trong Hội Thánh, qua nhiều thời đại, và đó là những việc làm sùng kính.

Các con phải ẩn náu trong Thánh Tâm Cha, trong Những Vết Thương Thánh của Cha, trong Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Ðức Mẹ.

Cha muốn các con chuẩn bị về mặt tinh thần, và rời bỏ tất cả những gì là cỏ dại, mọi tội lỗi, bởi vì, Các con thân mến, tội lỗi ngăn cản ơn sủng không thấm nhuần vào tâm hồn các con được. Các con phải từ bỏ tất cả những gì ngăn cản các con có được Ơn Sủng.

Các con thân mến, các con phải suy gẫm nhiều, và ẩn náu trong những Vết Thương Thánh của Cha. Cha muốn các con cầu nguyện nhiều. Và đừng quên chuỗi Kinh Mân Côi.

Các con thân mến, các con phải hiểu rằng thời gian đã sẵn sàng cho mùa gặt, và tất cả những ai không chuẩn bị sẽ chết. Và vì thế Cha đã đến, các con thân mến, lần nữa và lần nữa, để nói với các con, để các con chuẩn bị, và để Ma Quỷ không lừa dối các con.

Các con thân mến, Cha đến với sự thật, bởi vì Cha là Sự Thật, Cha là cánh Cửa dẫn đến Thiên Ðàng.

Các con thân mến, các con phải thay đổi thật, và chấm dứt tội lỗi, bởi vì tội lỗi, các con thân mến, ngăn cản ơn sủng đến trong tâm hồn các con. Các con phải nài xin ơn và hoa quả Chúa Thánh Thần, để chúng giúp đỡ cho các con trong thời gian rất khắc nghiệt đang đến.

Các con thân mến, Cha muốn các con thật cảnh giác, với đôi mắt mở lớn, để các con không bị lừa dối bởi chất độc của cỏ dại. Hãy nhìn xem, chất độc của chúng thật tai ác. Các con không được theo cỏ dại, bởi vì nếu các con theo cỏ dại, các con sẽ chết.

Các con phải tự vệ, các con thân mến. Hãy đặt mình dưới Áo Choàng Ðức Mẹ và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, trong những Vết Thương Thánh của Cha, trong Thánh Tâm Cha. Và đừng quên chuỗi Kinh Mân Côi.

Hãy cầu nguyện nhiều, nhiều, các con thân mến. Cầu nguyện nhiều, để cỏ dại không thấm nhuần trong tâm hồn các con. Hãy yêu mến sự thật, để sự thật cứu các con.

Vâng, các con thân mến, Cha muốn nói với các con điều này. Vì điều này, Cha đã đến, bởi vì Cha muốn các con biết sự thật, để cỏ dại không lừa dối các con với chất độc của chúng.

Vì thế, các con thân mến, các con phải cảnh giác, để các con đừng rơi vào tay tên ngụy Kitô.

Các con thân mến, hãy chú ý tới lời Cha, bởi vì các Thiên Thần đang chuẩn bị, Thiên Thần Hủy Diệt đang sẵn sàng cho mùa gặt, bởi vì thời gian đang chín mùi, rất chín mùi, các con không được quên điều này.

Các con thân mến, bây giờ Cha sẽ chúc lành cho tất cả những Chuỗi Ảnh, để các con có được sự bảo vệ, ơn cứu rỗi, sức khỏe, và để cho cỏ dại không lừa dối các con với chất độc của nó. Cha chúc lành cho tất cả những Chuỗi Ảnh Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Vậy, các con yêu dấu, như các con thấy, Cha rất sung sướng được ở đây với các con, và có thể nói với các con về những sự thật này, để các con chuẩn bị cho mùa gặt.

Các con thân mến, mùa gặt đang đến và tất cả những ai không chuẩn bị sẽ rơi vào tay tên ngụy Kitô. Các con phải hiểu rằng thời gian đã đến gần, thời gian ở trước cửa. Và các con phải chuẩn bị về tinh thần, như Cha đã nói trước, hãy lìa xa tội lỗi. Hãy từ bỏ thật, hãy tẩy xóa tất cả những gì ngăn cản Ơn Sủng không thấm nhuần vào tâm hồn các con được.

Vâng, các con thân mến, Cha muốn các con hiểu tất cả những điều này, để cỏ dại không đụng chạm đến các con, để cỏ dại không giết chết các con với chất độc của chúng.

Vâng, các con thân mến, Cha rất sung sướng khi nói với các con tất cả những điều này, bởi vì các con phải hiểu tất cả những điều này, những gì đang xảy ra trong Hội Thánh, Và đừng nhắm mắt với những gì các con nhìn thấy.

Hãy quan sát và nhận ra ai là lúa mì, và ai là cỏ dại trong Hội Thánh. Hãy nhìn xem, và các con sẽ hiểu tất cả những gì Cha nói.

Cha đã nói điều này trong Kinh Thánh. Cha nói cái tốt và cái xấu sẽ lớn lên chung với nhau. Và chúng lớn lên với nhau. Các con đã và đang thấy qua nhiều thời đại, Hội Thánh đã và đang phạm sai lầm. Và bởi vì Hội Thánh không lắng nghe Chúa Thánh Thần. Và vì lý do đó, bên trong Hội Thánh có cái tốt lẫn cái xấu, bởi vì cả hai lúa mì và cỏ dại được trồng, và chúng lớn lên chung với nhau. Và bây giờ các con đã thấy quả, quả của cỏ dại, và hạt của bông lúa.

Các con thân mến, cây được sinh ra, lớn lên, sinh hoa, và chết. Con người cũng vậy. Chúng được trồng, sinh ra, lớn lên, sinh hoa và cho quả. Và như các con thấy, lúa được ăn để nuôi dưỡng. Lúa nuôi dưỡng con người. Lúa nuôi dưỡng, và giúp họ sống. Cỏ dại là chất độc giết người.

Các con thân mến, như vậy các con phải hiểu tất cả những điều này, và biết rằng thời gian mùa gặt đang đến để xóa sạch tất cả những việc này. Những gì là sự dữ Ma Quỷ đã trồng trong Hội Thánh, vì sự bất cẩn của các con của Cha, bởi vì các con ngủ, và Ma Quỷ đã lợi dụng lúc đó để gieo hạt giống xấu vào trong Hội Thánh. Và bây giờ chúng cho quả. Và các con có thể thấy chúng. Và họ là những người thay đổi mọi sự trong Hội Thánh. Họ là những người giới thiệu những giáo lý sai lạc, và đặt Giáo Lý của Cha sang một bên. Họ đã đặt Thiên Chúa thật sang một bên.

Các con thân mến, các con phải dùng ơn phân định, và thấy điều này, và hiểu rằng Chúa cho phép cái tốt và cái xấu lớn lên chung với nhau, để con người hiểu rằng họ là bản thể, là đối tượng cho sự thay đổi, là một thụ tạo, đối tượng phạm sai lầm, và anh ta không nên dính vào ý nghĩ sai lạc, không mang đến điều gì tốt cho linh hồn, nhưng nhiều sự dữ.

Vì thế, các con phải hiểu điều này, và biết rằng các con đang ở trong tình trạng nguy hiểm, trong sự nguy hiểm lớn lao, nếu các con không biết phân biệt giữa cỏ dại và lúa mì trong Hội Thánh.

Cha muốn các con hiểu tất cả những việc này, các con thân mến, và biết lúa mì ở đâu, hay cỏ dại đang nói với các con, để các con không rơi vào sai lầm.

Các con thân mến, các con phải nhận ra lúa mì trong Hội Thánh, và cũng hiểu rằng, nếu các con thấy nhiều sự dữ, thì đó là vì thời gian đã chín mùi, và mùa gặt đang đến gần. Nó đang ở trước cửa. Cha muốn các con cảnh giác, thật cảnh giác, bởi vì các con không biết ngày, giờ. Và ngày ấy sẽ đến như kẻ trộm, và sẽ làm cho các con kinh ngạc. Và vì lý do đó, các con phải cảnh giác.

Cha nói: “Hãy quan sát và cầu nguyện, bởi vì các con không biết giờ hay ngày, và ngày ấy sẽ đến như kẻ trộm.” Và vì lý do đó, Các con thân mến, Cha muốn các con sẵn sàng. Cầu nguyện nhiều, thật nhiều.

Cha cũng nói: “Khi các con thấy tất cả những việc này, đừng mất can đảm, nhưng hãy ngẩng cao đầu, bởi vì thời gian cứu rỗi của các con đã đến gần,” bởi vì thời gian cứu rỗi của các con đã đến gần kề.

Mỗi người sẽ biết khi nào thời điểm ấy đến. Họ sẽ biết thời điểm ấy khi chiên sẽ được tách ra khỏi dê, lúa khỏi cỏ dại. Và đây là lý do, các con thân mến, khiến Cha muốn nói với tất cả các con những điều này. Ðể các con chuẩn bị, để không ai có thể lừa dối các con với giáo lý sai lạc, để không ai có thể lừa dối các con. Cha nói sự thật, để các con biết sự thật, bởi vì Cha là Sự Thật, bởi vì Cha là Sự Thật, bởi vì Cha là Ánh Sáng, bởi vì Cha là cánh Cửa duy nhất dẫn đến Thiên Ðàng.

Vậy, các con thân mến, Cha sung sướng khi có thể nói với các con điều này, bởi vì Cha thích nói sự thật, bởi vì Cha là Sự Thật, và Cha muốn các con Cha ở trong Sự Thật, và yêu mến Sự Thật. Và bằng cách đó, Ma Quỷ không thể làm hại các con.

Các con thân mến, tận đáy Thánh Tâm Cha, Cha chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Ước gì bình an, niềm vui, đức tin và tình yêu tồn tại trong lòng các con, và cỏ dại không thấm nhuần trong đó.

Thông Điệp 18: KHÔN NGOAN

Guatemala ngày 12 tháng 2 năm 1990

THÔNG ÐIỆP SỐ 18

NGÀY ÐỀN TẠ

THÔNG ÐIỆP CỦA ÐỨC TRINH NỮ MARIA,
MẸ THIÊN CHÚA BAN CHO NHÂN LOẠI
QUA NỮ TU GUADALUPE

Các con yêu dấu, Mẹ chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Các con yêu dấu, Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, nói với các con.

Các con yêu dấu, Mẹ ở đây với các con một lần nữa, để nói với các con, như luôn luôn, về một vấn đề quan trọng, và cũng để lấy đi bóng tối, bây giờ đang hiển trị trong tâm hồn các con. Vì thế, các con thân mến, hôm nay Mẹ sẽ nói với các con một từ ngữ, mà nhiều người lẫn lộn, và không hiểu. Và đó là SỰ KHÔN NGOAN CỦA THIÊN CHÚA. Hôm nay, Các con thân mến, Mẹ sẽ nói về sự khôn ngoan của Thiên Chúa, không phải là sự khôn ngoan của thế gian.

Các con thân mến, nhiều con cái Mẹ tin rằng họ khôn ngoan, nhưng sự khôn ngoan đó là khôn ngoan của thế gian, và nó không giống như sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa. Các con thân mến, Mẹ muốn các con hiểu điều này rõ ràng, bởi vì nhiều người lầm lẫn, và tin rằng sự khôn ngoan của thế gian giống như sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa. Nhưng không, Các con thân mến. Ðể các con hiểu được từ ngữ này là một điều thật quan trọng.

Sách Kinh Thánh nói rằng sự khôn ngoan bắt đầu từ ơn kính sợ Chúa, và không muốn phạm tội. Nhưng hôm nay, Mẹ sẽ giải thích đầy đủ về sự khôn ngoan này là hiểu biết Chúa cách trọn vẹn, là yêu mến Ngài như Ngài đáng được yêu mến. Ðó là sự khôn ngoan mà nhiều người muốn có được. Nhưng không đạt đến, bởi vì họ không hiểu rằng việc đầu tiên là không muốn phạm tội, để đừng làm phiền lòng Ngài. Và sự đầy đủ của sự khôn ngoan này là hiểu biết Chúa như chính Ngài là, Ngài muốn chúng ta hiểu biết và yêu mến Ngài như thế nào.

Nhiều người lẫn lộn về điều này, và tin rằng bất chấp những lời đơn giản của Chúa là cách tốt nhất nên làm, bởi vì chúng chẳng đem lại điều gì tốt đẹp cả. Và họ thích những giáo lý đem lại cho họ nhiều vinh quang trần thế hơn.

Các con thân mến, các con phải hiểu rằng sự khôn ngoan của con người không giống như Sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa, vốn bao gồm sự hiểu biết, và yêu mến Chúa với trọn vẹn bản thể của Ngài.

Mẹ muốn cảnh cáo các con, các con thân mến, rằng đây là điều mà bà Evà muốn, sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa. Bà muốn biết điều chưa được ban cho bà, bởi vì sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa thì vô giới hạn. Sự Khôn Ngoan vô biên. Người có sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa thì có tất cả, trọn vẹn sự hiểu biết, trọn vẹn tình yêu, mà mọi người khao khát, bởi vì Ma Quỷ không thể có sự khôn ngoan này.

Hãy nhớ rằng đây là hình phạt dành cho Ma Quỷ, hắn không thể có tất cả những gì làm cho hắn trở nên giống như Chúa. Và hắn đã sa ngã, bởi vì hắn không muốn hiểu rằng Chúa chỉ ban sự Khôn Ngoan cho những ai thật sự yêu mến Ngài.

Các con thân mến, đây là lý do mà thế giới vẫn không hiểu biết, và không hiểu rằng sự trọn vẹn của sự khôn ngoan là hiểu biết Chúa trọn vẹn.

Nếu Ngài nói với con cái Ngài, đó là để cho họ có thể học hỏi, để họ biết rằng có một Thiên Chúa Ðấng dựng nên họ. Ngài luôn luôn tỏ mình ra cho con cái của Ngài qua các tiên tri, qua các ngôn sứ, và Ngài đã và đang bày tỏ sự khôn ngoan của Ngài. Ngài chỉ cho họ nên chọn con đường nào. Nhưng con người, vì kiêu ngạo. không muốn chấp nhận nó. Họ không muốn, bởi vì họ muốn những gì dễ dàng, và những gì khiến cho họ được khen ngợi. Và đó là sự ngăn trở cho nhiều người. Và nó không làm cho họ có được sự Khôn Ngoan đích thực của Chúa, có thể hiểu được rằng, nếu Chúa gọi các con, thì đó là vì Ngài yêu thương các con; và nếu Chúa cảnh cáo các con, thì đó là vì Ngài yêu thương các con; nếu Ngài muốn cứu các con, thì đó là vì Ngài yêu thương các con, và thông chia tất cả những Món Quà và Ơn Sủng cho tất cả con cái cầu xin Ngài.

Nhưng con người không muốn có nó, con người không chấp nhận sự khôn ngoan này. Họ không muốn vì họ không muốn thay đổi lối sống, và bởi vì họ không muốn hiểu. Và Chúa rất buồn, Ngài nói rằng: “Ôi! Dân Ta đang chết vì thiếu kiến thức, thiếu sự khôn ngoan!” Và đó là do các linh mục, người mà sự khôn ngoan này được ban cho, nhưng không muốn chấp nhận nó. Và các ngài từ chối nó để đón nhận những giáo lý mới, giáo lý sai lạc, vì sự khôn ngoan thế gian, vì sự khôn ngoan nay còn mai mất. Và vì lý do đó mà Chúa nổi giận. Và vì thế Chúa sẽ đến sớm. Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ sẽ đến để xét xử tất cả những ai không muốn có được sự Khôn Ngoan của Ngài, và truyền cho người khác.

Và vì lý do đó, các con thân mến, Chúa và Mẹ đã đến để giảng dạy các con, bởi vì các con linh mục của Mẹ, những người có trách nhiệm về việc này, không muốn giảng dạy cho dân chúng trong sự khôn ngoan đích thực, trong sự khôn ngoan đích thực của Chúa. Và vì thế mà dân chúng không hiểu biết tất cả những điều này, bởi vì những ai có sự khôn ngoan trong tay đã bỏ chúng sang một bên, để giảng dạy sự dối trá, để giảng dạy giáo lý sai lạc, và những lời ngu xuẩn (foolish).

Vâng, các con thân mến, dân chúng đang chết bởi vì thiếu kiến thức, bởi vì thiếu kiến thức về Chúa. Và nhiều người bị kết án, bởi vì họ đã chọn lầm đường, con đường dẫn họ tới sự hủy diệt. Các con biết rằng đây là thời gian rất lộn xộn, thời gian của sự tăm tối về tâm linh, bởi vì con người không nghĩ đến tâm linh, nhưng chỉ nghĩ tới thể xác, để cho thân xác lạc thú, cho nó tất cả những gì làm hài lòng nó, và cho nó sự nhàn hạ. Nhưng con người quên đi linh hồn, quên rằng họ phải có sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa để cứu rỗi họ, bởi vì tất cả những ai có sự Khôn Ngoan của Chúa, là sự thật, kiến thức thật về Chúa Kitô thật, Giáo Lý thật của Chúa Giêsu Con Chí Thánh Mẹ, sẽ được cứu rỗi, chỉ có họ, các con thân mến.

Mẹ đến, Chúa Giêsu Con Chí Thánh Mẹ cũng đến trên thế giới, để cảnh cáo các con về Cuộc Trừng Phạt Vĩ Ðại, sẽ đến sớm, rất sớm. Và đó là vì thế giới đã quên đi Thiên Chúa thật. Các con linh mục của Mẹ đã có được những thói quen xấu. Các ngài không muốn nghĩ về Chúa, nhưng chỉ nghĩ đến việc làm sao để được vui vẻ (have a good time). Các ngài không còn bận rộn về con chiên nữa. Và những con chiên hư mất bởi vì chúng không có chủ chiên. Nhưng thời gian ấy sẽ tới khi Con Mẹ sẽ lấy đi những con chiên khỏi tay họ, để các ngài không còn làm hại cho tâm hồn và linh hồn của chúng nữa.

Các con thân mến, hôm nay Mẹ đến với nhiều ưu phiền, bởi vì thời gian Chúa và Mẹ loan báo đã đến rất gần, và thế giới tiếp tục sống theo lối của họ mà không lắng nghe lời Mẹ hay lời Chúa Giêsu Kitô Con Mẹ. Và họ luôn luôn phạm tội, và không muốn thay đổi. Họ không muốn có một kiến thức thật về Chúa Giêsu Kitô, sự Khôn Ngoan đích thật. Họ không muốn những món quà, hay hoa quả của Thần Khí. Họ cười đùa và diễu cợt với những thông điệp. Họ cười những tiên tri loan báo những lời của Chúa và Mẹ. Nhưng, các con thân mến, khi Cuộc Trừng Phạt Vĩ Ðại đến, những ai không chuẩn bị sẽ chết. Nhưng trước tiên, Mẹ muốn nói với các con điều này, các con thân mến.

Trước khi Cuộc Trừng Phạt Vĩ Ðại đến, sẽ có một Sự Cảnh Báo (Warning), một Sự Thông Báo
(Announcement),

để những ai không tin sẽ tin, để những ai không muốn chuẩn bị có thể chuẩn bị. Nhưng trong thời gian Thông Báo này, Các con thân mến, nhiều người sẽ chết, nếu họ không sống trong ơn sủng Chúa.

Khi các con thấy những dấu hiệu sáng trên bầu trời, các con sẽ hiểu rằng mọi sự đang đến gần bởi vì dấu hiệu sáng có nghĩa là Cuộc Trừng Phạt Vĩ Ðại đang đến.

Các con thân mến, hãy chú ý nhiều, chú ý nhiều, khi các con thấy ánh sáng trên trời, bởi vì dấu hiệu sáng này có nghĩa là Cuộc Trừng Phạt Vĩ Ðại gần đến. Nhưng Mẹ báo trước cho các con, các con thân mến, trong cuộc Cảnh Báo này nhiều người sẽ chết. Và đó là vì họ không vâng lời, bởi vì họ không muốn nghe lời từ Thiên Ðàng, vốn đến trực tiếp từ Thiên Chúa Cha Hằng Hữu, bởi vì bây giờ thế giới bất chấp lời Ngài, bất chấp sự Khôn Ngoan của Ngài, bất chấp Tình Yêu của Ngài. Nhưng rất sớm, những dấu hiệu sẽ đến, để các con thấy và hiểu được thời gian gần đến.

Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ và Mẹ đã nói với các con rằng Chúa và Mẹ sẽ nói với các con khi nào thời gian đến gần khi thời gian sắp xảy ra (time is at hand).

Và hôm nay, Mẹ nói với các con, các con thân mến, với nhiều ưu phiền: Khi các con thấy dấu hiệu này, hãy quỳ gối xuống và khóc cho tội lỗi của các con. Và hoán cải chính mình, nếu các con chưa làm như vậy, bởi vì, sau đó, sẽ không còn thời gian để làm gì cả.

Các con phải chuẩn bị, chuẩn bị kỹ càng, với những Chuỗi Ảnh mà Mẹ đã ban cho các con, với tất cả những lời khuyên mà Chúa và Mẹ đã cho các con qua các cuộc hiện ra. Và nhớ trong đầu rằng thời gian đang ngắn dần, thời gian rất chín mùi cho mùa gặt.

Và đây là lý do, các con thân mến, tại sao Mẹ cảnh cáo các con, để xem bằng cách này, nhiều linh hồn hoán cải và thành công trong việc cứu lấy chính họ. Chúa và Mẹ đã và đang nhấn mạnh rằng các con phải biết Giáo Lý thật của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, bởi vì tinh thần lầm lạc đang tới, thần khí ma quỷ. Và tất cả những ai sai lầm thì đi theo chúng, và sẽ rơi vào cạm bẫy chết người, bởi vì họ sẽ không nhận ra rằng họ sai lầm.

Và vì lý do đó Chúa và Mẹ đã và đang nhấn mạnh nhiều về Giáo Lý thật, trong sự Khôn Ngoan đích thực. Và đó sự hiểu biết Thiên Chúa thật, trong tình yêu mến Chúa thật, để các con không mắc sai lầm.

Và đó là lý do khiến Chúa và Mẹ nhấn mạnh. Và đó là lý do mà Chúa và Mẹ nói với các con nhiều lần khiến cho các con kinh ngạc, nhưng đó là điều các con phải hiểu, để khi thần khí sai lầm lan rộng, và biểu lộ trên thế giới, các con sẽ không rơi vào cạm bẫy của nó, và nó sẽ là cạm bẫy nguy hiểm cho tất cả những ai không ở trong sự thật.
Và vì thế, Mẹ nói với các con rằng nhiều linh hồn sẽ hư mất, nếu họ không vâng lời Mẹ, và lời Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ.

Các con muốn có Sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa hay không? Hãy thực hành Mười Ðiều Răn. Nhưng hãy thực hành cách thành thật, và trên miệng không có lời gian dối, trên tay không vấy máu mà các con làm đổ ra, và chân các con không lấm bùn trần thế.

Nếu các con thật sự muốn có được sự hiểu biết Thiên Chúa, các con phải theo lời cố vấn của Mẹ, để Ma Quỷ không bắt được các con trong lưới của hắn.

Và đây là lý do mà Ma Quỷ đã và đến và chuẩn bị thế giới, để thế giới sẽ bị cầm giữ trong những chiếc lưới phỉnh gạt, gian dối, hay sai lầm, để các con luôn luôn từ chối sự thật. Và khi từ khước sự thật, các con luôn luôn thu được sự dữ.

Vì thế Mẹ luôn luôn giảng dạy cho các con trong những cuộc Hiện Ra rằng các con phải cầu nguyện, các con phải ăn năn, thay đổi lối sống, để khi thời gian khắc nghiệt tới, các con được chuẩn bị trong sự thật và trong sự tốt lành. Và tất cả những ai có sự thật trên môi miệng và trong tim sẽ không bị xáo trộn. Và tất cả những ai đặt hết lòng tin, tình yêu, và đức tin vào Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ và Mẹ sẽ không bao giờ lẫn lộn nữa. Và Ma Quỷ không thể vồ lấy họ bằng móng vuốt của chúng.

Và vì thế mà Chúa và Mẹ nhấn mạnh về điểm này, rằng các con phải biết sự thật, và hiểu sự thật, bởi vì tinh thần lầm lạc bây giờ đang thống trị thế giới. Và các con phải dùng ơn phân định, để Ma Quỷ không giăng bắt các con, vì chưng, nếu các con không có sự thật, sự khôn ngoan, và kiến thức thật của Chúa trong tâm hồn và linh hồn của các con, các con sẽ dễ dàng làm mồi cho sự sai lầm, gian dối, lầm lạc và các con không thể thoát khỏi sau này.

Và vì thế mà Mẹ vẫn cảnh cáo các con. Nhưng các con của Mẹ không muốn vâng lời. Các con linh mục từ chối lời Mẹ và lời của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ. Các ngài bác bỏ chúng, bởi vì tinh thần lầm lạc thống trị trong các ngài. Một số linh mục còn ở trong sự thật, nhưng những người khác thì yêu sự giả dối, yêu lạc thú, yêu thế gian. Và các ngài đi giữa thế giới chứng minh họ như vậy. Và các ngài giảng dạy những giáo lý sai lạc cho dân chúng.

Hãy lắng nghe điều này thật kỹ càng, hỡi các con linh mục con của Mẹ, tất cả những ai có được kiến thức thật của Chúa, Giáo Lý thật của Chúa, sự thật của Ngài, mà không cho con cái của Mẹ biết, và cho dân Chúa biết, sẽ bị phạt nặng nề, khi Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ đến thế gian như một Quan Tòa, và các con sẽ phải trả lời về việc này. Các con sẽ phải nói tại sao các con không rao giảng kiến thức này cho dân chúng. Và vì lý do đó, các con thân mến, Chúa sẽ âu sầu mà nói: “Dân Ta đang chết vì thiếu kiến thức,” bởi vì những người có trách nhiệm dạy dỗ họ đã không làm, và không làm. Và những người muốn làm thì không được phép, và bị bách hại, nhạo báng, xách nhiễu và buộc phải im lặng.

Các con thân mến, Mẹ muốn nhắc nhở cho các con một sự thật lớn lao. Các con chỉ là người quản lý Sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa, chúng con không phải là chủ của nó. Và các con sẽ phải thanh toán tất cả những việc này với Chúa. Mẹ là Mẹ của Giáo Hội, nhắc nhở các con điều này. Và Mẹ nói với các con: Tất cả những ai che dấu sự thật, hay sợ phải nói sự thật, sẽ phải thanh toán trước Sự Thật, là chính Chúa, khi thời điểm ấy đến vì mỗi người sẽ bị xét xử tùy theo những việc họ đã làm trên thế giới, tuỳ theo những việc làm trong quãng thời gian ngắn ngủi trong đời sống.

Các con thân mến, đây là lý do mà hôm nay Mẹ đến để nói với các con điều này, và báo trước cho các con phải chuẩn bị, bởi vì Cánh Tay Cơn Thịnh Nộ của Thiên Chúa Cha sẵn sàng rơi xuống trên thế giới để thanh tẩy nó khỏi tội lỗi, để trừng phạt tội lỗi nhân loại, vì tội lỗi đòi hỏi sự trừng phạt. Nhưng trước đó, như Mẹ đã báo trước cho các con, sẽ có một cuộc Thông Báo, một Sự Cảnh Báo, để các con biết rằng thời gian tới gần, rằng thời gian đang ở trên đầu các con.

Vì thế, các con phải tin lời Mẹ. Tin và thực hành tất cả những lời cố vấn mà Mẹ, như một người Mẹ đầy yêu thương, đã ban cho các con, và đặt các con dưới Áo Choàng bảo vệ của Mẹ, bởi vì sẽ có một thời gian khó khăn, thời gian cay đắng. Ðau Thương Vĩ Ðại đang đến cho Hội Thánh, và cũng cho các con của Mẹ, bởi vì vàng, như các con đã biết, phải được thử bằng lửa, và những người sống đẹp lòng Chúa sẽ chịu thử thách bởi sự đau khổ cam go.

Chúa cho phép điều này xảy ra để nhiều linh hồn có thể được cứu. Và vì thế, các con thân mến, khi những đau thương đến, đừng lăng mạ, nhưng quỳ gối, nài xin ơn tha thứ, nài xin Lòng Thương Xót của Chúa Cha, của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, và Mẹ, để Chúa và Mẹ có thể cứu các con, vì thời gian đang đến, các con thân mến, khi những đau thương sẽ không rời khỏi trái đất, cho đến khi Cuộc Trừng Phạt Vĩ Ðại đến. Và các con sẽ trải qua hết đau thương này đến đau thương khác, đến thời điểm nghiêm trọng của CƠN THỊNH NỘ LỚN LAO CỦA CHÚA tới để thanh tẩy thế giới, và Chúa nói rằng Ngài sẽ thanh tẩy bởi nước và lửa. Và vì thế, Các con thân mến, mà Mẹ báo trước cho các con rằng các con sẽ bị thử thách bằng sự đau khổ. Nhưng các con sẽ chịu thử thách, để các con có thể thấy ai là con cái thật của Chúa Giêsu Kitô, và ai là con cái của tên ngụy Kitô.

Vì thế mà đau thương tiếp nối đau thương sẽ được gởi đến cho các con, để con cái Mẹ hiểu được rằng họ đã không chú ý đến những gì Mẹ đã nói ở Fatima. Và vì lý do đó, cuộc trừng phạt không thể trì hoãn, và bây giờ các con sẽ thấy, các con thân mến, hết đau thương này tới đau thương khác, cho đến khi thời điểm lớn lao của đau thương cuối cùng đến. Và Hội Thánh sẽ đi qua Ðau Thương Lớn Lao, bởi vì họ không muốn nghe lời Mẹ, hay Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ. Họ sẽ khóc lóc và than van, nhưng sẽ quá trễ, quá trễ, các con thân mến, quá trễ.

Trong những cuộc Hiện Ra trước đây, khi nghe nói rằng cuộc trừng phạt sẽ đến, và cuộc trừng phạt đến. Nhiều người không tin, nhưng đến khi cuộc trừng phạt tới, và rồi họ quỳ gối, hoán cải vào lúc đó. Nhưng bây giờ, không giống như vậy, các con thân mến. Các con phải hiểu rằng, khi tất cả những việc này xảy tới, chỉ có những người chuẩn bị trước mới đứng vững được.

Và vì thế mà Chúa và Mẹ đã đến trái đất để cảnh cáo. Và làm cho con cái Mẹ hiểu được rằng thời gian ngắn ngủi, thời gian ngắn ngủi và rất nhanh chóng.

Các con phải hiểu và dùng ơn phân định, và hiểu biết rằng giờ tận cùng đã gần đến. Nhưng khi các con đang ở trong những đau thương nhỏ, như Chúa và Mẹ nói, đừng lăng mạ, bởi vì những ai tội lỗi sẽ phạm thêm tội, những ai cứng lòng sẽ trở nên cứng lòng hơn. Chỉ có ơn sủng mới cứu được các con. Chỉ có Sự Khôn Ngoan đích thực của Thiên Chúa mới cứu rỗi các con.

Và vì thế, các con thân mến, bây giờ đã đến Mùa Gặt. Bây giờ mọi sự đến gần hơn. Và khi các con thấy những dấu hiệu này, hãy quỳ gối, và nài xin Lòng Thương Xót của Chúa.

Chỉ có những ai ở dưới Áo Choàng Mẹ sẽ kháng cự, chỉ có những ai ở dưới Áo Choàng Mẹ sẽ kháng cự. Và Mẹ lập lại, các con sẽ chịu đựng những đau thương, đau thương và thêm những đau thương, đau thương, đau thương đến cực điểm của ÐAU THƯƠNG LỚN LAO CỦA CƠN THỊNH NỘ LỚN LAO CỦA THIÊN CHÚA CHA HẰNG HỮU đến.

Và hãy nhớ rằng Ngài kiên nhẫn, và đã chờ đợi một thời gian dài. Nhưng đến thời điểm Cơn Thịnh Nộ sẽ rơi xuống bất chợt, và nó sẽ rơi từ đau thương này đến đau thương khác, cho đến khi Cuộc Trừng Phạt Lớn Lao đến. Nhưng trước khi điều này xảy ra, như Mẹ đã nói, các con thân mến, sẽ có một dấu hiệu Cảnh Báo để những ai chưa hoán cải, có thể hoán cải. Và hiến dâng mình cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, vì các con hãy nhớ rằng Mẹ đã nói, sau những cuộc trừng phạt và đau thương, TRÁI TIM VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI MẸ SẼ CHIẾN THẮNG, và tất cả những ai ở dưới Áo Choàng bảo vệ của Mẹ sẽ khải hoàn. Ðừng quên điều này, Các con thân mến, đừng quên điều này.
Và vì thế, Các con thân mến, Mẹ đã đến để nói với các con điều này với nhiều hối tiếc và buồn bã. Nhưng Mẹ phải nói với các con sự thật, để các con không thể nói rằng các con không được báo trước kịp thời.
Mẹ không muốn làm cho các con hoảng sợ, nhưng các con phải lắng nghe lời Mẹ, và thực hành. Hãy xua đuổi tội lỗi khỏi các con, để các con sẵn sàng, khi tất cả những sự việc mà Chúa và Mẹ đã nói trước xảy đến.

Các con thân mến, ở FATIMA, Mẹ đòi hỏi các con phải cầu nguyện, cầu nguyện nhiều, và chấm dứt sự dữ khỏi lan tràn trên thế giới. Nhưng người ta không chú ý, người ta không cầu nguyện. Và bây giờ, các con thân mến, vì thiếu cầu nguyện con người không hoán cải, và thay đổi tư cách, bởi vì con người không hoán cải, và không từ bỏ tội lỗi, và bởi vì họ tiếp tục sống không trong sạch, với những lạc thú, với sự nhạo báng, Cuộc Trừng Phạt, các con thân mến, Cuộc Trừng Phạt đã được tiên báo không thể dừng lại được.

Cuộc Trừng Phạt sẽ đến trên thế giới để thanh tẩy trái đất, để thanh tẩy con người, qua những biến cố đau thương. Ðừng quên điều này. Và luôn luôn nhớ những gì Mẹ đã nói với các con. Chúa đang thanh tẩy con người bằng lửa, với những đau thương thử thách cam go, vì đó là cách duy nhất để làm cho họ hiểu. Họ không thể hiểu được bằng bất cứ cách thức nào khác. Và vì thế, Cuộc Trừng Phạt sẽ tới. Và Chúa và Mẹ sẽ làm để xem các con có thay đổi hay không, và tin rằng mọi sự mà Chúa và Mẹ đã nói đang ứng nhiệm, họ sẽ hiểu.

Và vì thế mà Thiên Chúa Cha Hằng Hữu đã gởi tất cả những gì đã được tiên báo, để con người, và các con linh mục, và Hội Thánh hiểu rằng những điều đó không phải là những điều dối trá, nhưng là một SỰ THẬT LỚN LAO. Và sự thật lớn lao sẽ ứng nghiệm trong một thời gian ngắn.

Các con thân mến, Mẹ không đến để làm cho các con đau khổ, hay làm cho các con sợ hãi, nhưng để làm cho các con tỉnh thức, và bắt đầu chuẩn bị, bởi vì, khi thời điểm ấy tới, các con sẽ không còn thì giờ để làm tất cả những việc mà Mẹ và Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ đã nói các con làm, để các con có thể thấy ánh sáng, để các con có kiến thức thật của Thiên Chúa, vốn là Sự Khôn Ngoan của Ngài, và những gì đã được nói qua nhiều thời đại, và bây giờ, với lý do lớn lao hơn, bởi vì đây là thời kỳ cuối.

Bây giờ, Mẹ sẽ chúc lành cho những tất cả Chuỗi Ảnh, để các con được sự bảo vệ, ơn cứu rỗi, sức khỏe, và có được kiến thức thật của Chúa, vốn là sự Khôn Ngoan thật của Ngài, để Ma Quỷ không lừa dối các con được. Mẹ chúc lành cho tất cả những Chuỗi Ảnh, Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Ước gì các con hiểu được rằng ơn cứu chuộc đã gần kề, gần kề, gần kề. Và vì thế, các con thân mến, Mẹ đã đến như Mẹ Sầu Bi, như Người Mẹ Thống Khổ, bởi vì Mẹ thấy rằng các con của Mẹ sẽ đau khổ nhiều, sẽ khóc lóc và than vãn. Và chỉ có những ai thật lòng yêu mến Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ và Mẹ sẽ được cứu rỗi.

Vâng, các con thân mến, hôm nay như các con thấy, Mẹ không nói rằng Mẹ rất sung sướng khi được ở với các con. Không, các con thân mến, không. Hôm nay Mẹ đến như Người Mẹ Sầu Bi, như Người Mẹ của Sự Thống Khổ, bởi vì Mẹ than khóc, Mẹ than khóc, khi thấy rằng các con của Mẹ không chú ý tới lời Mẹ, và cũng không chú ý tới lời Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, và Ðau Thương lớn Lao đang đến trên thế giới, như chưa từng thấy trong nhiều thế kỷ, nhưng sẽ được thấy bằng chính đôi mắt của các con. Và các con sẽ khóc, bởi vì các con không vâng lời.

Vì thế, Các con thân mến, đừng quên những gì Mẹ nói. Và hãy nhìn liên tục lên bầu trời. Và khi các con thấy dấu hiệu sáng, hãy biết rằng thời gian gần kề, biết rằng tất cả sẽ đến bất thần như kẻ trộm trong đêm.

Các con thân mến, các con thật lòng yêu mến Mẹ, các con không phải đau khổ, bởi vì, Mẹ như một người Mẹ đầy yêu thương, sẽ ở bên cạnh các con, giúp đỡ các con, bảo vệ các con, và canh giữ các con. Nhưng các con phải từ bỏ tội lỗi, để ơn sủng có thể thấm nhuần trong tâm hồn các con.

Vậy, các con thân mến, Mẹ muốn báo trước cho các con điều này. Và, như Mẹ đã nói trong những thông điệp trước đây, Mẹ sẽ tiếp tục khuyên nhủ, Mẹ sẽ tiếp tục khuyên nhủ các con, và Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ cũng vậy. Và vì thế mà Mẹ sẽ cho các con một dấu chỉ nhất định. Hãy nhìn xem, và các con sẽ thấy dấu hiệu của Thiên Chúa Cha Hằng Hữu.

Các con thân mến, hãy cầu nguyện chuỗi Kinh Mân Côi thường xuyên, bởi vì đó là vũ khí sẽ giúp đỡ các con rất nhiều trong thời kỳ này. Hãy nài xin Lòng Thương Xót của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ. Hãy đặt mình vào trong những Vết Thương, trong Những Vết Thương Thánh và trong Thánh Tâm Ngài. Và đừng quên Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, bởi vì Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ chiến thắng, chiến thắng, chiến thắng. Ðức Chúa Cha đã nói như vậy. Và điều đó sẽ xảy ra như vậy.

Vậy, các con thân mến, Mẹ chào tạm biệt các con. Và Mẹ hy vọng rằng các con sẽ hiểu được lời Mẹ, và đem ra thực hành để linh hồn và thân xác của các con được lành mạnh. Và tự đáy Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần.

Các con yêu dấu, đừng quên Thánh Giá của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ. Ðừng quên Hy Tế của Ngài trên Thập Giá. Luôn luôn nhớ rằng Ngài đã chết trên Thập Giá để cứu rỗi các con, và để cứu các con khỏi ai? Khỏi Ma Quỷ.

Và đừng quên rằng khi các con đang ở trong Những Ðau Thương Lớn Lao, khi những đau thương bắt đầu và như Mẹ đã nói với các con, nó sẽ đi từ đau thương này tới đau thương khác, đến biến cố đau thương Lớn Lao Cơn Thịnh Nộ của Thiên Chúa Cha Hằng Hữu đến. Và đừng quên Máu của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, đã đổ để các con được sống và sống lành mạnh, và như thế các con có thể vào Thiên Ðàng. Ðừng quên Hy Tế của Ngài trên Thập Tự.


Thông Điệp 19: NHỮNG LỜI TIÊN TRI

Guatemala ngày 9 tháng 3 năm 1990

THÔNG ÐIỆP SỐ 19

NGÀY ÐỀN TẠ

THÔNG ÐIỆP CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ
BAN CHO NHÂN LOẠI
QUA NỮ TU GUADALUPE

Các con yêu dấu, Cha chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Các con yêu dấu, Chúa Giêsu thành Nazareth, Con của Ðức Trinh Nữ Maria, Thiên Chúa của Tình Yêu,
Ðấng chịu chết và đóng đinh trên Thánh Giá vì yêu thương các con.

Các con thân mến, Cha lại ở đây với các con để nói với các con, như Cha luôn luôn làm, để lấy đi từ tâm hồn và linh hồn các con bóng tối, và sự lẫn lộn đang hiển trị trên thế giới.

Vâng, các con thân mến, Cha ở đây một lần nữa, để cho các con nhiều tin tức, để các con có thể hiểu được tại sao Ðức Mẹ và Cha đến trên trái đất, để cố vấn cho các con, và để báo trước cho các con rằng các con đang ở trong tình trạng rất nguy hiểm. Và vì thế Cha và Ðức Mẹ đến, vì thế Cha và Ðức Mẹ đã liên lạc với các con, và tuyên bố với các con về sự nguy hiểm mà tự thế giới sẽ nhìn thấy ngay bây giờ.

Như các con biết, mỗi khi đến, Cha nói với các con một chủ đề rất quan trọng, để các con chuẩn bị cho ngày lớn lao của Cơn Thịnh Nộ của Thiên Chúa Cha Hằng Hữu, ngày lớn lao mà trái đất sẽ được thanh tẩy bởi nước và lửa.

Vì thế, các con thân mến, chủ đề ngày hôm nay là: NHỮNG LỜI TIÊN TRI CỦA CHÚA VÀ ÐỨC MẸ, TRINH NỮ MARIA.

Các con thân mến, các con đang sống trong thời mà những lời tiên tri được ứng nghiệm, và các con sẽ thấy sự ứng nghiệm của những việc khác mà Cha và Ðức Mẹ đã nói về chúng. Nhưng hôm nay, Cha sẽ nói với các con về những lời tiên tri đã được ứng nghiệm, để các con thấy rằng thời gian gần kề, rất gần.

Hãy nhìn xem, khi các con, với bản thể con người, khi nhìn bầu trời đầy mây, các con có thể nói: “Trời sẽ mưa!” Bởi vì các con thấy trong bầu trời những dấu hiệu chắc chắn rằng trời sẽ mưa, và nó sẽ như vậy. Khi bầu trời đầy mây, nó sẽ mưa. Và các con biết dấu chỉ này. Và cũng một cách thức đó, các con thân mến, có những lời tiên tri mà Cha đã để lại qua nhiều thời đại. Chúa và Ðức Mẹ đã để lại những dấu chỉ trên thế giới, để khi các con thấy chúng, các con có thể nói: “Chúa gần đến, bởi vì Chúa đã để lại những dấu chỉ này.”

Vâng, các con thân mến, Cha đã để lại nhiều dấu chỉ trong Kinh Thánh. Và bây giờ chúng đã ứng nghiệm. Ðó là, trước khi Cha đến, các con thân mến, các con sẽ thấy sự Bội Giáo Nặng Nề trên thế giới, và các con đã thấy điều đó. Và các con đã bỏ Giáo Lý Thật của Cha để đi theo giáo lý sai lạc, vì giáo lý đó không phải của Cha, nhưng của con người.

Trong một thông điệp trước đây, các con thân mến, Cha đã giải thích về sự bội giáo. Ðó là việc các con của Cha đã rời khỏi những giáo huấn của Cha, Giáo Lý của Cha, Tình Yêu của Cha, và họ đã rời bỏ Cha, để đi theo những giáo lý sai lạc, và đi theo những giáo lý do con người sáng tạo ra.

Các con thân mến, bây giờ các con có thể thấy dấu chỉ này trên thế giới. Các con linh mục của Cha, các con gái nữ tu của Cha, tất cả các con của Cha đang phản Bội Giáo Lý của Cha Nặng Nề, và có những giáo lý sai lạc. Các con thấy rằng bây giờ một số con cái Cha vẫn giữ vững Đức Tin. Nhưng có rất ít, Các con thân mến, rất ít, bởi vì Cha đã nói với các con một vài lần rồi, đó là mọi sự thốt ra từ miệng Thiên Chúa sẽ được ứng nghiệm. Và điều này đã được ứng nghiệm, để thế giới thấy rằng những lời tiên tri đang được ứng nghiệm.

Và bây giờ, tất cả những điều này đã được ứng nghiệm. Thế giới đang từ bỏ Thiên Chúa thật, và đi theo những giáo lý khác. Cha cũng nói rằng đây là thời của những tiên tri giả, và các con thấy điều này. Có bao nhiêu người Nhân Danh Cha mà nói, nhưng không phải là con cái của Cha? Cha muốn các con hiểu được điều này, rằng họ đến từ Hội Thánh nhưng không thuộc về Hội Thánh. Cha muốn các con hiểu được điều này rõ ràng.

Những tiên tri giả này đến từ Hội Thánh, nhưng họ không phải là con cái Cha, đừng quên điều này, để họ sẽ không thể lừa dối các con, và mang đến cho các con sự sai lầm.

Vâng, các con thân mến, tất cả những điều này sẽ được ứng nghiệm. Và Kinh Thánh cũng nói rằng sự bội giáo sẽ xảy đến, và rồi khi Con Người Tội Lỗi sẽ lên ngự trên ngai Cha. Các con biết rằng điều này đã được chép. Và bây giờ, Các con thân mến, Mầu Nhiệm của sự Suy Ðồi sẽ được hoàn thành.

Các con sẽ thấy Mầu Nhiệm Tội Lỗi (Mystery of Iniquity), có thể nói rằng, sẽ được hoàn thành, đoạn, các con sẽ thấy sự tỏ lộ của Con Người Tội Lỗi, đang đến trên thế giới. Ðây là những dấu hiệu chắc chắn của Lần Ðến Thứ Hai; vốn tới gần, bởi vì sự bội giáo đang ở đây. Các con biết điều đó, và các con cũng có thể thấy nó.

Các con cũng thấy có những tiên tri giả, những người Nhân Danh Cha mà nói để làm cho các con của Cha lẫn lộn. Nhưng họ không phải là con của Cha, họ không phải là con của Cha.

Các con thân mến, Cha muốn các con hiểu điều này, để họ không lừa dối các con được. Cũng vậy, Các con thân mến, có những lời tiên tri đã được ứng nghiệm, và một trong những điều đó là, trước khi Cha đến, Dân Do Thái bị phân tán sẽ hình thành một quốc gia riêng của họ. Và điều này, các con thân mến, như các con thấy, bây giờ họ đã có một quốc gia của họ. Tất cả những điều này cho các con thấy rằng những dấu chỉ mà Cha để lại để chứng tỏ đã được ứng nghiệm, để các con thấy rằng Mầu Nhiệm Tội Lỗi, có thể là Mầu Nhiệm của Sự Dữ, mà một số người không hiểu, mà Cha đã nói đến trong một thông điệp trước. Và Cha đã nói với các con rằng cỏ dại phải được ứng nghiệm. Và một khi Mầu Nhiệm Tội Lỗi, mà nhiều người không hiểu nổi, được hoàn tất, thì tên ngụy Kitô sẽ tự lộ diện.

Và vì thế mà Cha đến để nói với các con, các con thân mến, để các con hiểu rằng thời gian đã đến gần, rất gần, bởi vì tất cả những điều này đã ở trên trái đất. Mầu Nhiệm Tội Lỗi bây giờ hầu như đã hoàn tất, và tên ngụy Kitô sẽ lộ diện trên thế giới.

Và các con linh mục, các con gái nữ tu, tất cả các con của Cha đã bỏ Cha sẽ phải chết một cái chết thảm khốc.

Ðức Mẹ cũng đã nói ở La Salette một lời tiên tri nhất định: “Rôma sẽ mất đức tin. Rôma sẽ là ngai của tên ngụy Kitô.” Và điều này, các con thân mến, bây giờ các con sẽ thấy. Nhưng người ta không hiểu điều này, bởi vì họ nói, mọi sự vẫn luôn luôn tiếp diễn. Nhưng không, các con thân mến, không.

Nói rằng họ mất Đức Tin nghĩa là họ sẽ bỏ Giáo Lý đích thật của Cha mà theo những giáo lý sai lạc. Nhưng điều này được cho phép, các con thân mến, để những lời tiên tri có thể được ứng nghiệm, bởi vì tên ngụy Kitô sẽ ngự trên Ngai của Cha. Và các con biết rằng ngai của Cha ở Rôma, các con biết điều này. Và vì lý do đó, mọi sự sẵn sàng để hoàn tất, các con thân mến.

Cha đến để nói với các con sự thật, để các con sẽ hiểu biết tất cả những việc này. Và khi các con thấy những việc này xảy ra, các con sẽ hiểu lời Cha. Và đừng quên những gì Ðức Mẹ đã nói ở La Salette: “Rôma sẽ mất Đức Tin, và nhiều người sẽ mất Đức Tin.” Và điều này đang được ứng nghiệm, các con thân mến, bởi vì nhiều người đang bỏ Cha, và cả thế giới đang chuẩn bị để đón nhận tên ngụy Kitô, cả thế giới đang chuẩn bị cho sự dữ.

Và vì lý do này, các con thân mến, Cha và Ðức Mẹ đã đến thế giới trong suốt thời gian này, trong suốt những thời đại này, để tuyên bố sự dữ này, để cảnh tỉnh các con. Nhưng các con của Cha không muốn nghe lời Cha, họ không muốn hiểu lời Cha. Và bởi vì mọi sự bây giờ đang trên đường, các con thân mến, bây giờ Mầu Nhiệm Tội Lỗi không thể dừng lại được. Và điều này phải được ứng nghiệm, để rồi Cha sẽ Ðến Lần Thứ Hai để Xét Xử loài người tùy theo những việc làm trong quãng đời ngắn ngủi của họ trên trái đất, có thể được ứng nghiệm.

Vâng, các con thân mến, Ðức Mẹ đã nói với các con hãy nhìn lên bầu trời. Hãy nhìn lên bầu trời, bởi vì bây giờ mọi sự đang đến, mọi sự đã gần hoàn thành. Bây giờ các con đã thấy sự bội giáo trong Hội Thánh. Không ai muốn Giáo Lý của Cha, không ai muốn những Giáo Huấn của Cha, không ai muốn trở về với Cha. Và những ai muốn trở về, các con linh mục con của Cha ngăn cản họ.

Ðây là Sự Bội Giáo Lớn Lao mà Cha đã nói trong Kinh Thánh, các con thân mến, Sự Bội Giáo Lớn Lao bây giờ đang ở trong thế giới. Và bây giờ chỉ còn thiếu một điều, Các con thân mến, là tên ngụy Kitô lộ diện, để các con thấy rằng những gì Cha nói là sự thật, bởi vì Cha là Sự Thật, bởi vì Cha là cánh Cửa duy nhất dẫn đến Thiên Ðàng, chỉ có CHA.

Các con thân mến, Kinh Thánh cũng nói rằng khi thế giới làm thành những khối đồng minh, khi mọi người muốn liên kết lại, khi mọi người nói tới hòa bình, thì đó là lúc thời giờ đã điểm.

Hãy mở mắt và nhìn xem những việc này ở trước mắt các con, để các con thấy tất cả những lời tiên tri đã tiên báo, bây giờ các con thấy, và chúng đã được ứng nghiệm.

Ðức Mẹ đã nói ở La Salette: “Sẽ đến một thời trong Hội Thánh khi giám mục chống lại giám mục, linh mục chống lại linh mục, bởi vì các ngài đã trở nên thối nát, bởi vì sự dữ đã vào trong tâm hồn của họ.” Và điều này, các con thân mến, đã xảy ra. Các con thân mến, Cha đang báo trước cho các con rằng những nhà thờ sẽ bị đóng cửa, của Lễ Hy Sinh sẽ bị lấy đi, và bây giờ cũng đang được ứng nghiệm.

Cha muốn cảnh cáo các con, các con thân mến, các con đang sống trong thời điểm khó khăn, rất khó khăn. Trong thời gian sắp tới, những ai muốn theo Cha, khi những ai thật sự yêu mến Cha, sẽ bị truy nã vì Danh Cha.

Các con thân mến, thời gian sắp tới, mẹ sẽ chống lại con trai, con trai sẽ chống lại mẹ, cha chống lại con gái, con gái chống lại cha, anh chống lại chị, chồng chống lại vợ, và vợ chống lại chồng, bởi vì sẽ đến thời chia rẽ khủng khiếp, các con thân mến. Ðó là thời điểm, các con thân mến, mà các con trở nên con cái Chúa hay con cái của Ma Quỷ, của tên ngụy Kitô.

Và vì lý do đó, sẽ có những đấu tranh gay gắt, vì sự chia rẽ này, các con thân mến, sự chia rẽ mà Thiên Thần đang làm. Các Ngài đang phân chia sự tốt lành và sự dữ.

Ðây là điều thế giới không hiểu được. Ðây là điều các linh mục không hiểu. Và họ không muốn thấy dấu chỉ của thời đại, sự Bội Giáo Lớn Lao. Và Ma Quỷ đang chuẩn bị các con của Cha, để đặt hắn lên ngai của Cha. Và tất cả những điều này được Chúa cho phép, Chúa Ba Ngôi, để các con thấy rằng những lời tiên tri đã được ứng nghiệm, và cũng bởi vì Mầu Nhiệm Tội Lỗi phải được hoàn tất, để nó cá thể bị loại bỏ đi và ném vào Hỏa Ngục cùng với tất cả những ai giúp cho tên ngụy Kitô ngồi lên ngai của Cha. Tất cả những điều đó đang xảy đến, các con thân mến, tất cả những điều đó đang xảy đến, bởi vì bây giờ mọi sự đang đặt trong thế chuyển động.

Hãy nhìn xem, các con thân mến, giống như một người chuẩn bị cho một chuyến đi, và họ đi vào trong máy bay, xe lửa, hay xe hơi, và họ bắt đầu di chuyển, và họ sẽ không ngừng lại cho đến khi đến nơi. Những lời tiên tri cũng giống như vậy, chúng đang ở trên thế giới, các con thân mến, và chúng sẽ không dừng lại cho đến khi hoàn tất, cho đến khi chúng đến nơi đã định.

Ðó là cách thức của sự việc này, những gì bắt đầu phải kết thúc, và sự đau đớn của nhân loại đã bắt đầu. Nhân loại rên xiết, khóc than, bởi vì sự đau đớn đã bắt đầu. Người đàn bà bắt đầu đau đớn, và không ngừng cho đến khi sinh con. Và đó là cách thức những sự việc này sẽ là, sự đau đớn của nhân loại đang bắt đầu và nó sẽ không chấm dứt cho đến khi hoàn tất. Và rồi, các con có thể thấy Cha sẽ Ðến Lần Thứ hai bằng chính đôi mắt của các con. Nhưng tất cả điều này sẽ xảy ra, trước khi thế giới chứng kiến Cha đến Lần Thứ Hai.

Như các con biết, Cha và Ðức Mẹ đang khuyên nhủ thế giới, để họ có thể chuẩn bị, để họ thấy mọi sự Chúa và Ðức Mẹ đang làm, đang lập lại tất cả những điều này để cứu họ, để họ chuẩn bị, để họ ở trong sự thật. Và rồi, khi Con Người Tội Lỗi ngồi trên ngai Cha, hắn sẽ không lừa dối các con được, và các con sẽ luôn luôn là con cái thật của Cha.

Vì thế, các con thân mến, các con nên cẩn thận, thật cẩn thận, và lắng nghe lời Cha, để các con không phạm sai lầm, để các con đừng đi theo những giáo lý sai lạc.

Các con thân mến, hãy mở to mắt, hãy mở to mắt, bởi vì thời điểm ấy sẽ tới, các con thân mến, khi các con linh mục của Cha, để khỏi bị giết, sẽ chối bỏ rằng mình là linh mục. Các con có thấy không? Và đó là vì các ngài không vâng lời Cha, và bởi vì các ngài không muốn nghe lời Ðức Mẹ, nên những hình phạt dành cho các ngài sẽ tới.

Và những ai muốn theo Chúa Kitô thật sẽ bị truy nã. Nhưng đừng quên rằng vì lý do đó mà Cha và Ðức Mẹ đã đến đây, để đặt các con dưới Áo Choàng Mẹ, Ðức Trinh Nữ Maria.

Và vì lý do đó mà Cha và Ðức Mẹ đến trên thế giới lần nữa và lần nữa. Và để đặt các con dưới Áo Choàng bảo vệ của Ðức Mẹ, bởi vì những ai làm như vậy sẽ được cứu.

Hãy hiểu điều này, các con thân mến, hiểu điều này, bởi vì tất cả những điều này sẽ được ứng nghiệm. Như các con có thể thấy, những dấu chỉ mà Cha và Ðức Mẹ để lại bây giờ đã được ứng nghiệm, bây giờ đang ở trên thế giới, bây giờ các con có thể thấy tất cả những điều đó.

Ðiều duy nhất còn thiếu là chúng chưa tỏ mình ra toàn diện, nhưng chúng đang có mặt trên trái đất. Và vì lý do đó, các con thân mến, thế giới tối tăm. Và vì thế giới không chú ý tới Cha, bởi vì sự thật không ở trong lòng họ. Và họ từ chối sự thật, vì họ không muốn bị quở trách vì những việc làm gian ác của họ. Và khi hiểu được tất cả những điều này, vì họ đã không muốn nghe Cha, vì những linh mục và nữ tu trở nên thối nát, và làm cho những người khác cũng thối nát, sẽ không được tha thứ. Và vì họ, vì sai lầm của chính các con của Cha, Mầu Nhiệm Tội Lỗi sẽ được hoàn tất. Và cũng chính các ngài sẽ phối hợp để chiếm ngôi Cha. Nhưng đừng quên rằng Cha sẽ không bỏ Hội Thánh, Cha đã nói điều này, và hôm nay Cha lập lại một lần nữa: Nơi nào Cha và Ðức Mẹ ở, Hội Thánh Cha sẽ ở đó, Hội Thánh thật của Cha. Rồi các con sẽ hiểu tất cả những điều này, những gì Cha và Ðức Mẹ đã nói. Rồi các con sẽ hiểu ai là tiên tri giả đã lừa dối các con, và tiếp tục lừa dối các con.

Rồi các con sẽ hiểu. Và vì lý do đó dấu chỉ soi sáng (luminous sign), dấu hiệu cảnh báo (Warning) mà Cha nói với các con trong một thông điệp trước đây sẽ tới, để các con ăn năn, và có thể thấy ánh sáng và từ bỏ những sai lầm mà các con linh mục của Cha, và các nữ tu, bấy giờ sẽ tự nhận xét.

Nếu Cha và Ðức Mẹ đến đây trên thế giới, Các con thân mến, là để cứu các con, là để giúp đỡ các con. Ðừng quên những Chuỗi Ảnh. Ðừng quên cầu nguyện. Ðừng quên cầu nguyện.

Hôm nay, các con thân mến, Cha đến để nói với các con với nhiều buồn phiền, bởi vì Mầu Nhiệm Tội Lỗi có thể ngưng lại được, nếu các con linh mục vâng lời Cha. Nhưng các ngài đã không muốn lắng nghe Cha. Và bây giờ mọi sự đã chuyển động, và không có gì có thể dừng lại được. Và các con sẽ thấy bằng chính mắt mình mọi sự mà Cha và Ðức Mẹ đã nói về nó sẽ được ứng nghiệm, sẽ được ứng nghiệm, sẽ được ứng nghiệm.

Bây giờ, trái đất sẽ bị trừng phạt. Và con người phải được thanh tẩy bởi máu và lửa. Và bây giờ mọi sự đang tới, các con thân mến. Và vì thế mà Cha nói với các con bằng cách này. Cha là Chúa, Thiên Chúa đã chết cho các con trên Thánh Giá, Thiên Chúa đã ban cho các con Sự Sống của Ngài vào Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, khi con cái tội lỗi đóng đinh Cha.

Và vì thế, các con thân mến, bây giờ Tuần Thánh đang Ðến, bây giờ khi những ngày này đang tới, và một số người nói rằng họ tưởng nhớ đến Cuộc Khổ Nạn của Cha. Ðây không phải là họ nhớ tới nó, Cha muốn các con hiểu rõ điều này, đó là, điều đó không đơn giản chỉ là việc tưởng nhớ. Cha sống Cuộc Khổ Nạn mỗi khi các con phạm tội, mỗi khi các con không lắng nghe lời Cha, Cha đang bị Ðóng Ðinh. Các con thân mến! Tất cả những ngày này khi các con phạm tội, khi các con không muốn lắng nghe lời Cha, khi các con không muốn chấp nhận sự thật, nhưng chấp nhận sự giả dối, thì các con lại đóng đinh Cha lần nữa. Và Cha đau khổ vì Cuộc Khổ Nạn một lần nữa, Cuộc Khổ Nạn mà nhiều người nói là chỉ xảy ra trong ngày ấy, và tất cả đã qua rồi, nhưng không, các con thân mến, không.

Hôm nay Cha đến như Chúa Kitô Khổ Hình, đẫm máu, và thống khổ, để cứu thế giới, để cứu nhân loại. Và trong Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh này, các con thân mến, Cha muốn các con hãy nhớ lời Cha.

Qua việc phối hợp chiếm ngôi Cha, các con sẽ đóng đinh Cha một lần nữa. Những ai rời khỏi Giáo lý của Cha, tất cả những ai rời khỏi những Giáo Huấn của Cha đang đóng đinh Cha tàn bạo một lần nữa. Và tất cả những ai quay lưng lại với Cha cũng đóng đinh Cha một lần nữa.

Cha trở lại để đau khổ, trở lại để vác Thánh Giá. Và vì lý do đó, các con thân mến, hãy lắng nghe Lời Cha. Hôm nay Cha đến như Chúa Kitô trên Thập Giá, chết cho các con, chết để cứu các con, chết, để Máu Cha sẽ bao phủ các con, và để các con thấy sự thật, và để Ma Quỷ không lừa dối các con được.

Hôm nay, Các con thân mến, Cha đến như Chúa Giêsu chịu Ðóng Ðinh, Chúa Giêsu Khổ Hình, Chúa Giêsu bị hủy diệt vì tội lỗi của con người, nhưng bị hủy diệt nhiều nhất bởi tội lỗi của chính các con linh mục của Cha, và các nữ tu sĩ. Các ngài đang đóng đinh Cha lần nữa, khi Cha thấy các ngài đắm chìm trong tội lỗi, khi Cha thấy họ làm cho mình vấy máu, làm cho mình nhuốm bùn nhơ của thế gian, khi các ngài nói với các con, và miệng lưỡi các ngài không nói sự thật. Các ngài đang đóng đinh Cha lần nữa và lần nữa, khi miệng lưỡi của các ngài, thay vì nói về Thánh Giá của Cha, thì nói về sự bình an giả tạo, nói về giết chóc, nói về cuộc sống, về sự hưởng thụ, nói về việc để Thánh Giá cho Chúa, để đi theo lạc thú thế gian. Các ngài đóng đinh Cha lên Thánh Giá, khi các con bé nhỏ của Cha, các con của Cha, các con bé nhỏ của Cha, không được ban cho Giáo Lý mà Cha đã dạy dỗ cho các ngài.

Cha than khóc, than khóc, khi thấy các con bé nhỏ đi lạc đường. Cha đau khổ hơn, khi thấy các con của Cha, các con linh mục, đã làm điều này, và khi các linh mục và nữ tu, những con cái của Cha muốn nói sự thật mà không được phép. Họ nhạo báng các con, truy nã các con, và họ làm cho các con phải im lặng.

Ôi! Các con thân mến! Khốn cho thế giới! Khốn cho những người con của Cha những linh mục, khi Công Lý Cha đến! Khi Cha lại đến trên thế gian một lần nữa để phán xét mỗi người, Lưỡi Gươm của Cha sẽ sẵn sàng để báo oán mỗi bất công các con đã làm cho các con bé nhỏ của Cha! Vâng, các con thân mến, Công Lý của Cha sẵn sàng đến, và Công Lý của Cha thì khủng khiếp. Nhưng trước khi Công Lý đến, Cha sẽ ban Lòng Thương Xót. Những ai không nhận nó sẽ nhận lãnh Công Lý của Cha. Nhưng đối với ai đón nhận Lòng Thương Xót, Cha sẽ là Ðấng Cứu Chuộc ngọt ngào. Nhưng với những ai khinh chê Tình Yêu của Cha, Lòng Thương Xót của Cha, Cha sẽ là Thẩm Phán Công Minh của họ, và Cha sẽ phán xét mỗi người tùy theo những việc làm của họ, và Cha sẽ xét xử các linh mục. Và những linh mục với miệng lưỡi gian dối, và những nữ tu, và những con cái của Cha, những người mà miệng lưỡi là cỏ dại trong Giáo Hội, và những ai, vì miệng lưỡi họ, làm mất linh hồn người khác sẽ bị xét xử nghiêm khắc vì những linh hồn đó, đã hư mất vì miệng lưỡi gian dối của họ, và vì họ đã không rao giảng Giáo Lý Thật của Cha.

Vâng, các con thân mến, như các con có thể thấy, mọi sự đang trên đường. Hãy nhìn lên bầu trời, bởi vì các con nói rằng, khi trời đầy mây, hôm nay sẽ có mưa. Cùng cách thức đó, hãy nhìn những dấu hiệu mà Cha để lại trên thế giới. Hãy nhìn tất cả những điều này, và nói: “Tất cả đều là sự thật, Chúa sẵn sàng đến.” Hãy nghe những gì Cha nói. Hãy đọc những dấu chỉ của thời đại, các con thân mến. Ðừng từ chối lời mà Cha đã để lại với các con. Hãy tin rằng Cha đã nói điều này, bởi vì Cha muốn cứu các con. Cha muốn cứu các con, và vì thế mà Cha đến trên trái đất, để người ta đóng đinh Cha một lần nữa.

Cha thấy nhiều tội lỗi, thật nhiều tội lỗi. Ðức Mẹ đau khổ vì điều đó, bởi vì các con không muốn lắng nghe. Và như Cha nói, đừng lẫn lộn, khi tên ngụy Kitô đến, và ngự trên ngai Cha, và nói rằng hắn là Ðấng Thiên Sai. Hãy ghi nhận những gì Cha nói. Hãy lắng nghe Cha cho rõ, để các con không phải chết, bởi vì những Thiên Thần đang chuẩn bị, các con thân mến, để thổi tiếng kèn cuối cùng. Và vì thế, đừng quên, các con thân mến, hãy lắng nghe lời Cha. Và vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, hãy suy niệm cuộc Thương Khó của Cha. Và suy niệm rằng Cha không chỉ đau khổ trong ngày đó, nhưng đau khổ mỗi ngày trong năm, khi nhìn thấy các con không muốn lắng nghe lời Cha, khi các con hư mất, và khi các con tìm cách phạm tội.

Và vì lý do đó, các con thân mến, hãy yêu mến sự thật, bởi vì chỉ có sự thật mới làm cho các con được tự do, chỉ có sự thật mới giải thoát các con khỏi rơi vào ách nô lệ của Ma Quỷ.

Vậy, Các con thân mến, Cha sẽ chúc lành cho những Chuỗi Ảnh để các con hiểu được lời Cha, để các con biết cách đọc dấu chỉ của thời đại, để các con hiểu biết rằng những lời tiên tri đang được ứng nghiệm. Cha chúc lành tất cả những Chuỗi Ảnh Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần, để con cái Cha sẽ yêu mến sự thật, yêu mến Giáo Lý thật của Cha, yêu mến Sự Khôn Ngoan Thật của Cha, yêu mến Ánh Sáng của Cha, và rời khỏi bóng tối.

Vậy, các con biết rằng Cha đang đau khổ, than khóc, và giải thích cho các con rằng, mỗi lần phạm tội là các con đóng một cây gai vào Cha, các con đóng đinh Cha một lần nữa lên Thánh Giá.

Bây giờ Cha đến như Chúa Kitô chịu Ðóng Ðinh, vì tội lỗi của con người. Vì thế, các con thân mến, hãy suy gẫm lời Cha, suy gẫm, và mở tâm hồn và linh hồn, để tình yêu của Cha và của Ðức Mẹ có thể thấm nhuần trong đó, và hãy để cho tình yêu đó cứu các con, để các con thấy sự thật, và như thế Ma Quỷ không lừa dối các con với sự dối trá của hắn, hay qua những tiên tri giả, là những tôi tớ của hắn.

Như Cha đã nói với các con, Cha sẽ luôn luôn đến để nói với các con mọi sự về những chủ đề này, để các con thấy, và hiểu sự sai lầm ở đâu, và sự thật ở đâu. Cha muốn các con yêu mến sự thật, bởi vì Cha là Sự Thật. Và đừng hoang mang, các con thân mến, khi các con nghe tất cả những sự việc về Cha, về Chúa, vì Cha đến trên thế giới lần thứ nhất để chết vì nói sự thật, để mang thế giới ra khỏi tối tăm, và đó là, giảng dạy Giáo Lý của Cha,và mở cửa Thiên Ðàng.

Hôm nay Cha đến, các con thân mến, để nhận những hoa quả, để thấy bao nhiêu người đã xử dụng, trong lúc còn thời gian, Máu mà Cha đã đổ ra trên Thánh Giá, để tha tội, để ban Lòng Thương Xót, để giúp đỡ các con, để ban cho các con Sự Sống. Nhưng lần này Cha đến để thu hoạch những hoa quả từ các con linh mục của Cha và các nữ tu, và từ tất cả những ai rao giảng Giáo Lý của Cha.

Họ đã làm những gì cho Cha? Hoa quả nào dành cho Chúa? Ðó là những gì đang đến bây giờ, Lần Ðến Thứ Hai. Nhưng trước tiên các con sẽ thấy Lòng Thương Xót, các con thân mến, Lòng Thương Xót của Cha. Hãy đến với Suối Nguồn Thương Xót, chính là Cha, bây giờ lúc còn thời gian, bởi vì khi tất cả những việc này, khi tên ngụy Kitô lộ diện trên thế giới, thì sẽ quá trễ.

Hãy chú ý đến những gì Cha đang nói. Hãy lắng nghe lời Cha. Ðừng quên Thánh Giá Cha, đừng quên Thánh Giá của Cha, đừng quên những Vết Thương của Cha, đừng quên những Ðau Khổ của Cha, đừng quên rằng, để cứu rỗi các con Cha đã chết trên Thánh Giá.

Và vì thế, các con thân mến, Cha đòi hỏi các con hãy suy gẫm trong tất cả những ngày này, trong mùa Chay, và cũng trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, về Hy Tế của Cha trên Thập Giá, mà nhiều người, nếu họ không lắng nghe Cha, sẽ trở nên vô dụng, nhưng những ai lắng nghe Cha, sẽ được cứu rỗi.

Vì thế, đừng quên điều này và hãy đặt mình dưới Áo Choàng bảo vệ của Ðức Mẹ, để Mẹ sẽ lo lắng cho các con, và giúp cho các con trong thời điểm nguy khốn, bởi vì, như Mẹ đã giải thích cho các con, sẽ có những đau thương này tiếp nối những đau thương khác. Và vì lý do đó, các con phải chuẩn bị, bởi vì sẽ đến những thời điểm, các con thân mến, những đau thương lớn lao đến nỗi các con không thể kết hiệp.

Lúc đó, hãy cầu nguyện ở nhà, cầu nguyện, và xin Lòng Thương Xót, và Cha sẽ đến. Ðức Mẹ và Cha sẽ đến nơi những ngôi nhà nài xin Lòng Thương Xót Cha. Và vì lý do đó, các con thân mến, các con phải nương náu trong tất cả những việc làm sùng kính mà Cha và Ðức Mẹ đã ban cho các con qua nhiều thời đại. Và đừng quên chuỗi Kinh Mân Côi, Thánh Giá, Hy Sinh, những Vết Thương, sự Ðau Khổ, và sự Ðau buồn của Cha, để chúng sẽ cứu các con.

Vậy, các con thân mến, Cha đang đau buồn rất nhiều, bởi vì Ðau Thương Lớn Lao đang đến trên thế giới, như chưa bao giờ xảy ra như thế. Nhưng vì yêu mến những người được chọn, Cha sẽ rút ngắn thời gian này, bởi vì, nếu Cha không làm như vậy, thì sẽ không ai được cứu rỗi.

Và vì lý do đó, các con thân mến, Cha muốn các con chuẩn bị, chuẩn bị tốt, bởi vì Cha, vì yêu thương những người được chọn, và vì tình yêu thương các con, Cha sẽ rút ngắn thời gian khắc nghiệt, Cha sẽ rút ngắn những Ðau Thương Lớn Lao, để các con có thể được cứu rỗi.

Vì thế, các con thân mến, từ đáy Thánh Tâm Cha và Thánh Tâm đang rất Ðau Ðớn, Cha chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần.

Các con thân mến, đừng khinh chê Máu Cha đã đổ ra cho các con trên Thập Giá, bởi vì Máu sẽ cứu độ các con.

Thông Điệp 20: NGUỘI LẠNH

Guatemala ngày 8 tháng 6 năm 1990

THÔNG ÐIỆP SỐ 20

NGÀY ÐỀN TẠ

THÔNG ÐIỆP CỦA ÐỨC TRINH NỮ MARIA,
MẸ THIÊN CHÚA BAN CHO NHÂN LOẠI
QUA NỮ TU GUADALUPE

Các con yêu dấu, Mẹ chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Các con yêu dấu, Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, nói với các con.

Các con thân mến, Mẹ ở đây với các con một lần nữa để giúp các con trong những lúc các con đau khổ, để lấy đi bóng tối đang hiển trị trên thế giới, và để lấy đi khỏi tâm hồn các con sự sai lầm mà Ma Quỷ đã và đang truyền bá trên thế giới.

Các con thân mến, hôm nay Mẹ đến như người Mẹ Sầu Bi, như người Mẹ đau buồn và than khóc, bởi vì các con của Mẹ không muốn hiểu, bởi vì các con của Mẹ đã lạc mất trong những giáo thuyết trống rỗng và sai lầm.

Vâng, các con thân mến, Mẹ đến đây như người Mẹ Sầu Bi và Thống Khổ, khi thấy các con của Mẹ đã rút lui khỏi Mẹ và Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ. Vì thế mà Chúa và Mẹ đã đến trong thế giới để lấy đi bóng tối, để các con thấy ánh sáng, bởi vì Chúa và Mẹ muốn cứu rỗi các con, các con thân mến, bởi vì Chúa và Mẹ muốn ban cho các con ơn cứu rỗi. Vì thế mà Chúa và Mẹ đến trái đất, để liên lạc với các con.

Và chủ đề hôm nay, Các con thân mến, nói về một tội trọng, tội lỗi mà các con của Mẹ không đánh giá đúng tầm quan trọng, và đó là lý do khiến nhiều người hư mất. Chủ đề mà Mẹ sẽ giảng dạy hôm nay là SỰ NGUỘI LẠNH. Vì nhiều người nhầm lẫn về tầm quan trọng của từ này, các con thân mến. Và sự nguội lạnh trong tâm hồn là sự dữ lớn lao, vì các con hãy nhớ những gì Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ đã diễn tả trong Kinh Thánh: “ Các con biết những công việc của mình, và các con không lạnh không nóng. Chúa ban cho các con lạnh hay nóng, nhưng, bởi vì các con không nóng không lạnh. Cha sẽ mửa các con ra khỏi miệng Cha.” Mẹ muốn các con, các con thân mến, hiểu từ này, bởi vì khi Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ nói rằng Ngài sẽ mửa các con ra, có nghĩa là, Ngài sẽ cho các con xuống Hỏa Ngục, nếu các con không chấm dứt sự nguội lạnh.

Hãy nhìn xem, các con thân mến, Mẹ đang giải thích tầm quan trọng của sự nguội lạnh. Nguội lạnh là khi con người không muốn đi trên con đường Thập Giá, và tin rằng đi với Chúa Giêsu là chỉ có hoa hồng và sự tốt lành. Nhưng không, các con thân mến, không.

“Chúa ban cho các con lạnh hay nóng.” Nhưng sự nguội lạnh, các con thân mến, sự nguội lạnh là sự dữ lớn lao, bởi vì người nguội lạnh về đức tin, là một người không nhận thức được sự nguội lạnh về đức tin là một tội trọng.

Ðừng sợ hãi, các con thân mến, khi nghe những từ này, bởi vì nguội lạnh là tội trọng. Và Mẹ sẽ giải thích cho các con tại sao, để các con làm sáng tỏ cho các con, cho tâm hồn và tâm trí các con.

Vâng, các con thân mến, các con phạm tội, là do những người xung quanh cho các con cảm giác tốt lành, và không cho phép những gì không thuận tiện xảy ra với mình. Các con không muốn tranh đấu để đi vào con đường hoàn thiện, và các con bằng lòng với mọi sự dễ dàng.

Nhiều con cái Mẹ hướng về sự dữ, bởi vì họ nguội lạnh. Và, vì họ nguội lạnh, họ có được những giáo lý mới. Và họ chấp nhận chúng, bởi vì chúng dễ dàng theo, bởi vì chúng dễ hiểu.

Vâng, các con thân mến, thật đáng buồn khi nói với các con điều này. Nhưng có nhiều người, nhiều người phạm tội trọng, và nói rằng: “Tôi không ăn cắp, tôi không giết người, tôi không làm điều gì sai lầm.” Ðiều này tốt. nhưng vì họ không làm điều gì xấu, họ cũng không làm điều gì tốt. Và đó là vấn đề, bởi vì nếu không làm điều gì tốt cho sức khỏe của linh hồn và linh hồn của người lân cận, các con phạm tội thiếu sót, bởi vì tất cả những gì tốt các con có thể làm, mà các con lại không làm, các con không làm, bởi vì tất cả những gì các con nên làm vì sự tốt lành cho anh em, các con đã không làm. Và tại sao các con không làm? Bởi vì các con không muốn đau khổ, bởi vì các con không muốn thế gian cười các con. Và vì thế, vì không làm gì cả, họ phạm tội.

Nhiều linh hồn đã hư mất, vì họ nguội lạnh. Và khi nguội lạnh, họ không muốn nói, vì họ không muốn có vấn đề. Và họ không muốn nói sự thật, bởi vì họ sợ. Họ không muốn nói sự thật vào thời điểm linh hồn có thể được cứu rỗi, và vì thế, nó đã hư mất, và nhiều người cũng mất linh hồn, vì họ chẳng làm gì cả.

Các con thân mến, Mẹ muốn các con hiểu lời Mẹ rõ ràng, bởi vì nhiều người phạm sai lầm lớn lao này. Và họ tin rằng, khi họ không làm gì điều xấu, thì mọi sự sẽ tốt đẹp. Nhưng nó không bao hàm như vậy, nhưng khi không làm tất cả những việc tốt để phục vụ cho sự tốt lành của linh hồn chính họ và linh hồn của người khác.

Bao nhiêu người đã hư mất và xuống Hỏa Ngục, bởi vì anh em đã không muốn giúp họ bằng cách nói về linh hồn họ, vì người ta không muốn nói sự thật, vì người ta không muốn họ thay đổi đường lối, nếu họ sống trong tội lỗi.

Có nhiều sự dữ trong những người nguội lạnh, các con thân mến, vì nó là con quái vật không để cho các con hành động. Và nó biến các con trở thành con người yếu đuối, nhút nhát, và nguội lạnh. Và Chúa nói Ngài sẽ mửa người nguội lạnh ra, Và tại sao? Bởi vì họ không làm điều tốt mà Chúa muốn họ làm, điều tốt để cứu các linh hồn, để giúp đỡ người khác, để họ không rơi xuống Hỏa Ngục.

Vâng, Các con thân mến, nguội lạnh là sự dữ lớn lao, bởi vì nó ngăn cản người ta hành động, bởi vì họ không muốn đau khổ, bởi vì họ không muốn hướng dẫn anh em trên con đường tốt. Và họ không lo lắng, nếu họ hư mất hay không, và nói rằng: “Ðây không phải là vấn đề của tôi, tôi là người tốt. Tôi làm tất cả những gì người ta đòi hỏi nơi tôi. Tôi đi nhà thờ, tôi Rước Lễ, và không làm điều gì xấu.” Và họ thu mình trong sự nguội lạnh không để cho mình hành động, và không để cho họ đi tới. Và các con của Mẹ, những ai biến đổi thành người nguội lạnh, là những người không lo lắng xem anh em mình có được cứu rỗi hay không.

Và họ bắt đầu có được tinh thần đạo đức giả lớn lao, sự đạo đức giả khiến cho họ cảm thấy là mình tốt. Và đây là điều duy nhất mà anh ta quan tâm, rằng mình là người tốt, và không làm hại ai cả. Họ thu mình trong những điều này, và trở thành người thật đạo đức giả trong đời sống tâm linh. Và vì đạo đức giả, Chúa sẽ mửa họ ra, vì người nguội lạnh không muốn làm điều gì tốt. Và vì không làm điều tốt, như Mẹ lập lại, là một tội trọng, vì sự nguội lạnh đi đôi với đạo đức giả, đạo đức giả, các con thân mến, là tỏ ra cho anh em mình sự tốt lành giả tạo, và bác ái giả tạo.

Các con thân mến, các con phải hiểu lời Mẹ thật rõ ràng, để các con đừng rơi vào sai lầm, bởi vì, khi thời điểm mà Chúa và Mẹ thường báo trước xảy đến, các con sẽ thật sự hiểu được vị trí của mình, các con lạnh hay các con nóng, hay chỉ đơn giản nguội lạnh. Và người nguội lạnh không tranh đấu, người nguội lạnh không cố gắng, người nguội lạnh không muốn có vấn đề. Và vì thế mà họ nguội lạnh. Và họ không muốn thay đổi lối sống, vì họ thấy thoải mái với cách sống của họ: Họ đi lễ, Rước Lễ, nhưng chỉ vậy thôi. Và nếu Chúa đòi hỏi nơi họ thêm, “Vâng,… tốt hơn là không, bởi vì con không muốn có vấn đề, bởi vì con không muốn bạn bè chê cười con, bởi vì con không muốn thay đổi đời sống bình an con đang có.”

Các con thân mến, các con phải hiểu điều này rõ ràng, để khi đến giờ chết, các con không ngạc nhiên, và thấy mình ở tình trạng nguội lạnh chết người.

Ôi! các con thân mến! Mẹ thật đau khổ khi nhìn thấy các con như vậy, khi các con bị cầm giữ bởi sự nguội lạnh vốn dẫn dắt các con đến chỗ chết, nếu các con không giải thoát mình khỏi nó! Các con thân mến, các con phải cố gắng để tranh đấu cho sự cứu rỗi của chính mình, và sự cứu rỗi của anh em các con, để họ cũng được cứu rỗi, để anh em cũng có được hạnh phúc trên Thiên Ðàng.

Các con thân mến, hãy hiểu rõ lời Mẹ, để Ma Quỷ không giăng bắt các con vào trong tình trạng này, để trở thành một người chỉ muốn hạnh phúc, và không muốn bận rộn về anh chị em các con. Hãy nhìn xem, Chúa nói: “Hãy yêu thương người lân cận,” như các con cần phải làm. Và cách thức các con phải làm là ước muốn họ được cứu rỗi. Và nếu họ được cứu rỗi, bởi vì các con nói sự thật, bởi vì các con học biết làm ánh sáng cho các linh hồn, đó là khi các con sẽ thật sự trở nên ánh sáng giữa bóng tối, đang bao phủ mặt trái đất.

Vâng, các con thân mến, làm ánh sáng khiến cho các con bị nhiều vấn đề, vì đã bao nhiêu lần các con đã không nói khi cần phải nói, khiến cho nhiều linh hồn đã hư mất? Ðã bao nhiêu lần, vì im lặng, Ma Quỷ đã thắng trận? Ðã bao nhiêu lần, vì không muốn nói, các con đã nhận chìm họ trong hố sâu tội lỗi?

Vì lý do đó, các con thân mến, các con phải hiểu rằng, để cứu rỗi linh hồn các con và những người khác, không chỉ bao gồm việc không làm những điều xấu, nhưng phải làm tất cả những việc tốt có lợi cho linh hồn của chính mình, và người khác, để được cứu rỗi.

Nó bao gồm việc im lặng khi các con nên nói, bởi vì, nếu các con, biết sự thật, mà che dấu ánh sáng, thì bóng tối sẽ tiếp diễn. Nếu các con giữ im lặng, thì sự lộn xộn sẽ tiếp tục. Và tất cả những ai không muốn chấp nhận sự thật và sự sống sẽ bị Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ từ chối, bởi vì người nguội lạnh nói: “Tôi không cần gì cả, tôi giàu có, tôi không cần thêm gì nữa.” Và Chúa nói với họ: “Con là kẻ bần cùng, kẻ bất hạnh, mù lòa và trần trụi. Vì thế Cha khuyên con hãy đi mua áo trắng để che đậy thân thể lõa lồ và rửa sạch đôi mắt của các con. Và khi rửa mắt, các con có thể thấy. Hãy nhìn xem, Cha đến ở cửa, và Cha gọi. Tất cả những ai nghe tiếng Cha và mở cửa cho Cha, Cha sẽ vào và ăn uống với các con. Và các con sẽ ngồi ở ngai Cha, như Cha đã làm, bởi vì Cha đã chiến thắng thế gian. Và nếu Cha chiến thắng, thì các con cũng sẽ chiến thắng.”

Nhưng khi điều này xảy ra, các con phải lắng nghe tiếng Mẹ, và tiếng của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ. Ðấng chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi các con mở cửa, để Ngài có thể vào, và ăn uống với các con, và sống trong tâm hồn các con. Nhưng nếu các con không từ bỏ sự nguội lạnh, các con thân mến, các con sẽ không có can đảm mở cánh cửa ra cho Chúa.

Và đó là lý do mà sự nguội lạnh là sự dữ lớn lao, bởi vì nó không để cho các con hành động, không để cho các con phân định. Hãy nhìn xem, thời gian đang ngắn dần, thời gian đã chín mùi. Và tất cả những ai nguội lạnh sẽ bị Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ mửa ra, và bị từ chối, như Ngài đã nói trong Kinh Thánh. Nhưng các con phải luôn luôn cố gắng vươn cao hơn, luôn luôn đi trên đường hoàn thiện, mặc dù nó khiến cho các con khóc lóc và đau khổ.

Ðó là những gì các con phải hiểu, con đường Thánh Giá không dễ dàng, khi các con bị sa lưới của sự nguội lạnh. Ðối với nhiều người, nó rất khó khăn. Và vì thế họ nguội lạnh, họ không muốn vào cuộc, bởi vì họ thấy mọi sự khó khăn, và họ không muốn đau nỗi đau này.

Các con thân mến, Mẹ muốn các con luôn luôn nhìn ngắm gương mẫu hoàn hảo của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ. Ðấng đã chết cho các con. Ngài chết, để các con có được Thiên Ðàng. Và Ngài dạy các con rằng trước tiên Ngài phải chết trên Thập Giá để được vinh quang phục sinh sau này. Và bằng cách này, Ngài đã chiến thắng sự dữ. Các con cũng sẽ chiến thắng sự dữ, nếu các con từ bỏ sự nguội lạnh, nếu các con từ bỏ sự nguội lạnh chết người, gắn chặt các con với thế giới, với cái tôi, với những sự thế gian vốn làm hại cho linh hồn các con.

Và đây là nguyên nhân, Các con thân mến, khiến Mẹ đến để nói với các con một lần nữa, để các con hiểu tại sao Chúa và Mẹ luôn luôn đến trái đất, để nói với các con rằng các con phải thay đổi, các con phải từ bỏ tội lỗi, và cố gắng có được những nhân đức. Nhưng điều này, các con thân mến, rất khó khăn, khi các con bị sa lưới nguội lạnh, và các con không muốn đau khổ. Các con không muốn đi trên con đường Thập Giá, bởi vì các con hài lòng với những sự cỏn con, các con bằng lòng với những sự không gây ra vấn đề cho các con, khiến cho các con phải tranh đấu, vấn đề phải tiến lên dựa trên nước mắt và đau khổ của con đường Thập Tự.

Và đó là nguyên nhân, Các con thân mến, tại sao các con không được rơi vào tội nguội lạnh, bởi vì nguội lạnh sẽ dẫn các con đi trên con đường đạo đức giả, trên con đường kiêu hãnh, trên con đường của sự dữ, bởi vì các con nói rằng các con có tất cả, các con không cần thứ gì cả. Và khi các con nhận ra các con trần trụi, và các con thật sự không có gì cả, các con sẽ khóc lóc và than van. Nhưng sẽ quá muộn. Vì thế Mẹ đến để cảnh cáo các con từ bây giờ: Ðừng hài lòng với việc nói rằng các con tốt, và không làm hại ai cả. Vâng, điều đó rất tốt. Nhưng nếu các con không làm điều gì tốt, thì các con phạm tội, vì sự thiếu sót của các con đã khiến cho nhiều linh hồn hư mất.

Có bao nhiêu người trong các con, vì tội thiếu sót, vì tội không tự vệ, vì tội không nói đúng lúc, đã khiến cho người khác bị án phạt! Và các con để cho người ta chết trong tội lỗi! Vì các con không nói, vì các con không muốn người ta nổi giận với các con, và nói rằng, đó không phải là việc của các con. Và nếu người đó phạm tội, thì “đó là chuyện của họ.” Và các con vẫn sống yên ổn và bình an. Nhưng các con đã phạm tội thiếu sót.

Các con thân mến, bây giờ Ma Quỷ đang thắng nhiều trận, nhiều trận, bởi vì có thật nhiều người nguội lạnh, không nhấc một ngón tay để cứu anh em họ. Và trong sự nguội lạnh, họ không nói. Và vì không nói, họ để Ma Quỷ tiếp tục tiếp tục gây lộn xộn và bóng tối trên thế giới.

Vâng, các con thân mến, bằng cách lánh xa tội lỗi, lánh xa sự dữ, lánh xa sự chết, họ phạm tội thiếu sót.

Vâng, các con thân mến, Mẹ đau khổ và than khóc, khi các con sợ bảo vệ đức tin, và sợ bảo vệ Giáo Lý, Giáo Lý Thật của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ. Và các con lao vào sự nguội lạnh kinh khủng và các con không lánh xa tội lỗi, ngay cả khi các con thấy nó. Và ngay cả khi các con cảm thấy nó, các con không muốn thay đổi, các con không muốn đau khổ khi bị bạn bè hay gia đình chê cười.

Có bao nhiêu người trong các con đi tham dự Thánh Lễ, Rước Lễ, và rước Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, trong sự nguội lạnh lớn lao đến nỗi sau một vài phút, họ quên đi rằng họ vừa mới Rước Chúa! Và khi về tới nhà, thì họ xúc phạm và đánh nhau. Và nếu có ai cần sự giúp đỡ, thì họ từ chối, bởi vì thật thuận tiện khi đừng tìm kiếm vấn đề, và thật thuận tiện khi đừng giúp đỡ cho những ai gặp khó khăn.

Họ không muốn người ta nói họ điên khùng, hay nói họ sai lầm khi bảo vệ sự thật và đức tin của họ. Họ không muốn trải qua bất cứ sự đau buồn hay nói bất cứ điều gì và người ta không muốn nghe và thấy.

Vâng, các con thân mến, đây là sự dữ lớn lao đang hiển trị trên trái đất, sự nguội lạnh của con cái Mẹ. Và bởi vì sự nguội lạnh, họ để cho sự dữ tiến lên, và giành được sức mạnh trong lòng con cái Mẹ.

Ôi! Các con thân mến! Mẹ đau đớn làm sao, bởi vì các con không vâng lời, bởi vì các con không muốn hiểu rằng con đường hoàn thiện thì đau khổ và cay đắng! Nhưng sau đó, các con sẽ chiến thắng, sau đó, các con sẽ ngồi trên ngai của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ.

Vì thế Mẹ đã đến và nói với các con, để các con sẽ hiểu rằng có nhiều cạm bẫy ma quỷ trong thế giới. Và thế gian rơi vào những cạm bẫy, trong những chiếc lưới này, mà không nhận ra chúng. Và vì lý do đó Mẹ đến với các con bây giờ, để giải thích điều này cho các con, để các con hiểu được lầm lỗi của các con, và các con vẫn tiến bước, luôn luôn tiến về phía trước, lấy đi trên những chướng ngại là sự nguội lạnh trên con đường của các con. Và bằng cách này, các con có thể đi theo Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ trên Thánh Giá, như Ngài muốn các con hãy theo Ngài.

Vì thế, các con thân mến, các con phải hiểu điều này, và làm cho người khác hiểu, để họ cũng có thể từ bỏ khuyết điểm này, và bắt đầu làm việc, để giành được Nước Trời, và bằng cách đó, tránh đi sự đau khổ của Hỏa Ngục.

Thời gian thật khắc nghiệt đang đến, các con thân mến. Nhưng trận chiến lớn này, sẽ diễn ra trên thế giới, những người đầu tiên ngã quỵ trước tên ngụy Kitô sẽ là những người nguội lạnh và những người lạnh lùng, những người không muốn làm việc cho Chúa. Vậy, Mẹ đến để nói với các con điều này, để các con hiểu rằng đây là sự dữ lớn lao.

Bây giờ, các con thân mến, Mẹ sẽ chúc lành cho tất cả những Chuỗi Ảnh, để nếu các con của Mẹ nguội lạnh, họ có thể vượt qua được nó, và có thể bước đi trên con đường hoàn thiện, dẫn tới Thiên Ðàng. Mẹ chúc lành cho tất cả những Chuỗi Ảnh này, Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần, để những Chuỗi Ảnh sẽ là vật trợ giúp cho các con, và giúp đỡ các con vượt qua sự nguội lạnh, vốn là sự dữ lớn lao.

Vì thế, các con thân mến, Mẹ đã và đang đến để nói với các con chủ đề quan trọng cho linh hồn và tâm hồn các con, bởi vì có nhiều, nhiều, rất nhiều sự dữ. Và đó là do sự nguội lạnh của con cái Mẹ ngăn cản họ không chiến đấu chống lại tội lỗi. Mẹ muốn điều này thật rõ ràng trong tâm trí và tâm hồn các con. Ðừng nói rằng: “Tôi tốt, tôi lành mạnh, bởi vì tôi không ăn cướp, không giết người, không làm hại ai.” Vâng, các con thân mến, nhưng các con bỏ sót nhiều việc tốt có thể làm. Các con không làm dịu người anh em đang đau khổ, các con không an ủi người đau buồn, các con không thúc giục người nhút nhát, các con không chữa người đau yếu, các con không giúp đỡ người anh em cần đến sự giúp đỡ của các con. Và các con không cho đi, bởi vì các con sợ, các con sợ phải nói, phải hành động. Và bằng việc này, các con để người anh em hư mất trong tội lỗi.

Vì thế, các con thân mến, khi không làm điều tốt cho người lân cận, các con cũng có tội, và đó là điều thế giới phải hiểu.

Các con thân mến, các con phải hiểu rằng bằng cách không nói cho người lân cận về ơn cứu rỗi cho linh hồn của anh ta, các con phạm tội trọng, bởi vì anh ta sẽ mất linh hồn, bởi vì không ai nói cho anh ta nghe sự thật, và bởi vì không có ai chỉ cho anh ta con đường anh ta nên đi.

Vì thế, các con thân mến, đừng chỉ nghĩ đến linh hồn các con, nhưng đến linh hồn của những người lân cận, vì thiếu kiến thức của Giáo Lý thật của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ nên đã bị án phạt. Và khi anh ta bị án phạt, Trái Tim Mẹ như bị đâm thâu, bởi vì họ có thể được cứu rỗi, nếu các con bảo vệ sự thật đúng lúc đó, Giáo Lý thật, nếu các con của Mẹ cho họ ánh sáng mà họ cần cho linh hồn họ, để cứu rỗi họ, và để họ giành được Thiên Ðàng.

Ôi! Các con thân mến! Có nhiều sự dữ trên thế giới, bởi vì các con của Mẹ không muốn nói, khi họ cần phải nói, bởi vì các con đã không bảo vệ, khi các con cần phải bảo vệ, bởi vì các con đã không cất tiếng lên, khi các con cần phải gào thét, khi các con không vực dậy người anh em sa ngã, và để cho anh ta chết trong tội lỗi.

Ôi! Các con thân mến! Mẹ đau đớn nhiều, khi nhìn thấy tất cả những việc này, khi Mẹ thấy các con của Mẹ, vì sự nguội lạnh, đã không giúp đỡ Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ cứu các linh hồn! Thật đáng buồn, các con thân mến, thật đáng buồn, khi họ rút lui, với sự sợ hãi và khiếp đảm, khỏi những người cần đến họ! Và các con không giúp đỡ người ta những gì có thể cứu rỗi họ!

Ôi! Các con thân mến! Các con phải hiểu và giúp đỡ Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ và Mẹ cứu các linh hồn, để đưa họ tới Thiên Ðàng, và để cứu họ khỏi tay Ma Quỷ. Nhưng các con phải làm việc đó không nao núng, và với sự can đảm. Nhưng để làm điều này, các con phải chấm dứt sự nguội lạnh, và tỏ bày sự thật cho mọi người, Giáo Lý thật của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ.

Các con thân mến, các con phải bắt đầu ngay từ bây giờ. Ðừng sợ, bởi vì tất cả những ai ở dưới Áo Choàng Thánh của Mẹ sẽ được cứu. Nhưng các con phải chấm dứt tội lỗi, và cũng phải vượt qua sự nguội lạnh, vốn là tội trọng. Các con phải chấm dứt sự nguội lạnh, có thể nói là sự lười biếng, hay miễn cưỡng đấu tranh với chính mình và cho người khác.

Vâng, các con thân mến, vì thế mà hôm nay Mẹ đến, để lấy đi khỏi tâm hồn và tâm trí các con sự dữ lớn lao này, đó là sự nguội lạnh, đó là sự nguội lạnh mà nhiều người bị án phạt. Ðừng quên lời của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, khi Ngài nói với thật nhiều buồn phiền: “Chúa ban cho các con nóng hay lạnh, nhưng vì các con không nóng không lạnh, nên Cha mửa các con ra khỏi miệng Cha.” Và điều này có nghĩa là, các con thân mến, là tất cả những ai nguội lạnh, những ai lơ là về việc cứu các linh hồn, trong việc cứu chính họ, trong việc đi theo Giáo Lý của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, sau hết mọi sự họ sẽ hiểu rằng họ trần trụi, trần trụi ơn sủng Chúa, và họ mù. Và chính vì họ mù nên họ đã không thấy được ánh sáng của Chúa. Và vì thế, khi Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ đến để xét xử thế giới, khi Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ Ðến Lần Thứ Hai trên trái đất, vì nguội lạnh, họ sẽ bị ném xuống Hỏa Ngục. Ðây là ý nghĩa của lời nói: “Cha sẽ mửa các con ra khỏi miệng Cha.”

Vì thế, các con thân mến, các con phải suy gẫm lời Mẹ, các con phải suy gẫm nhiều, để các con đừng sa ngã vào trong lỗi lầm này.

Hãy đọc kinh Mân Côi thường xuyên cho các con và cho người khác, để họ có thể thấy được ánh sáng, để họ cũng đón nhận sự thật và sự khôn ngoan, để họ có thể được cứu rỗi, và có thể rời khỏi bóng tối và sự lầm lẫn, đang làm mục nát thế giới, khởi đầu bởi Ma Quỷ, khiến cho các con không hiểu được những lời có thể cứu rỗi được các con.

Vì lý do đó, các con thân mến, Chúa và Mẹ luôn luôn đến để cảnh cáo các con, bởi vì khi cuộc Trừng Phạt Vĩ Ðại sắp tới, như các con biết, tất cả những ai còn nguội lạnh sẽ không được cứu rỗi.

Các con thân mến, hãy hiểu lời Mẹ và hoán cải. Hoán cải để các con được cứu rỗi. Hãy đặt mình dưới Áo Choàng bảo vệ Mẹ. Cầu nguyện nhiều và quan sát, bởi vì các con không biết ngày và giờ. Và ngày ấy sẽ đến như kẻ trộm. Và vì thế, Các con thân mến, Mẹ đến như Mẹ Sầu Bi và Mẹ của sự Thống Khổ, bởi vì Mẹ thấy nhiều tội lỗi, nhiều tính tự phụ, nhiều sự nguội lạnh, nhiều sự kiêu hãnh giữa các con. Ðể được cứu rỗi, các con phải rời bỏ tất cả những thứ này.

Các con thân mến, từ đáy Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội và Sầu Bi, Mẹ chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin bình an, niềm vui, đức tin và tình yêu ở lại trong tâm hồn các con, để các con có thể xua đuổi sự dữ lớn lao này, là sự nguội lạnh. Và bằng cách này, các con sẽ đi theo Thập Giá Chúa Kitô, con đường hoàn hảo, với niềm vui và tình yêu.

Thông Điệp 21: CHÚA THÁNH THẦN

Guatemala ngày 13 tháng 7 năm 1990

THÔNG ÐIỆP SỐ 21

NGÀY ÐỀN TẠ

THÔNG ÐIỆP CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ
BAN CHO NHÂN LOẠI QUA
NỮ TU GUADALUPE

Các con yêu dấu, Cha chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Các con yêu dấu, Chúa Giêsu thành Nazareth, Con của Ðức Trinh Nữ Maria, Thiên Chúa của Tình Yêu,
Ðấng chịu chết và đóng đinh trên Thánh Giá vì yêu thương các con, đang nói với các con đây.

Các con thân mến, Cha đến đây lần nữa để nói với các con về một chủ đề quan trọng, và để lấy đi bóng tối khỏi tâm hồn và tâm trí các con.

Vâng, các con thân mến, đây là lý do tại sao Ðức Mẹ và Cha đến trái đất để liên lạc với con người, để cho các con những Thông Ðiệp Yêu Thương và Cảnh Cáo, để các con đừng rơi vào cạm bẫy của Ma Quỷ, bây giờ đang chiếm ưu thế trên thế giới.

Vì thế, các con thân mến, Cha đến hôm nay để nói với các con một chút về CHÚA THÁNH THẦN. Hỡi các con, Chúa Thánh Thần, Thiên Chúa không được biết đến, Thiên Chúa Tình Yêu. Các con của Cha không thật sự hiểu ý nghĩa của từ Chúa, Chúa Thánh Thần. Và Cha đến ngày hôm nay để giải thích những từ vốn đã được tuyên bố trong Kinh Thánh: “Mọi tội lỗi sẽ được tha, mọi sự báng bổ sẽ được tha thứ, nhưng sự báng bổ phạm đến Chúa Thánh Thần sẽ không bao giờ được tha.”

Vâng, các con thân mến, vì lý do đó Cha đến ngày hôm nay, để giải thích những từ này cho các con, bởi vì nhiều con cái Cha không hiểu chúng, họ không hiểu tại sao Cha đã tuyên bố điều này trong Kinh Thánh.

Các con thân mến, đó là một sự xúc phạm lớn lao, mà con người không được tha thứ, bởi vì bằng cách nói chống lại Chúa Thánh Thần, xúc phạm đến Ngài, và khước từ Ngài, các con đã khước từ sự thật, tình yêu, và công lý của Thiên Chúa, Chúa Ba Ngôi. Và đó là lý do khiến các con phạm tội trọng, bởi vì nhiều người không nghe lời Chúa, họ không muốn lắng nghe lời Chúa, không muốn vâng lời Ngài. Và bằng cách đó, họ đặt chướng ngại thật lớn trên con đường hoán cải, bởi vì khi không muốn chấp nhận Chúa Thánh Thần, Ðấng nói với các con như thế này, các con đã coi thường công lý, và sự thật và tình yêu của Chúa. Và khi không chấp nhận các con đã đóng cánh cửa của sự hoán cải và những món quà mà Chúa Ba Ngôi muốn ban cho các con. Và vì thế họ sẽ không được tha thứ, bởi vì, bằng việc không chấp nhận lời Chúa họ đã không chấp nhận sự thật của Ngài, công lý của Ngài và tình yêu của Ngài.

Những ai không muốn thu góp với Chúa, có thể nói rằng, anh ta mất đi nhiều ơn sủng, và đôi khi anh ta mất chúng bởi vì thiếu đức tin, thiếu tình yêu, bởi vì có nhiều sự dữ trong tâm hồn họ, nhiều sự dối trá. Và vì thế mà anh ta không được tha thứ, bởi vì khi khinh chê sự thật anh ta chọn sự dối trá, bởi vì khi khinh chê công lý anh ta chọn sự bất công, bởi vì khi khinh chê tình yêu anh ta đã chọn sự ghen ghét. Dối trá, bất công và ghen ghét không đến từ Chúa, nhưng từ Ma Quỷ.

Tình yêu, sự thật và công lý đến từ Chúa. Và vì lý do đó, bằng cách khinh chê những nhân đức này, Các con thân mến, các con khinh chê Chúa Thánh Thần, và đóng cánh cửa hoán cải. Và vì thế mà các con sẽ không được ơn tha thứ, bởi vì các con đã đổi ánh sáng lấy bóng tối, điều tốt lấy điều xấu.

Nhiều người trong các con đang nhầm lẫn về Chúa Thánh Thần. Và bây giờ sự nhầm lẫn lớn lao đến nỗi thần ô uế, đến từ Ma Quỷ, mà chúng gọi là Chúa Thánh Thần; và Chúa Thánh Thần đến từ Chúa từ Chúa Ba Ngôi, thì nhiều người trong các con gọi đó là thần ô uế. Và đây là sự báng bổ không thể tha thứ được. Tất cả những ai đi trên con đường này làm cho con cái Cha lẫn lộn và những người đáng lẽ phải cho người ta Thần Khí của Thiên Chúa, lại cho họ tà khí của Ma Quỷ.

Các con thân mến, các con phải cảnh giác, với đôi mắt mở lớn, để các con đừng rơi vào cạm bẫy của Ma Quỷ đặt trong Hội Thánh, và gây nhiều thiệt hại, rất nhiều thiệt hại cho các con của Cha.

Ðức Mẹ, Ðức Trinh Nữ Maria, đã khóc khi thấy như thế nào các con của Mẹ đã biến đổi ánh sáng thành bóng tối, và sự thật thành sự dối trá, lừa dối, và sai lầm; như thế nào các con đã biến đối tình yêu với hận thù, công lý với bất công. Ðó là lý do khiến cho các con thấy trong Hội Thánh bây giờ, các con, các con thật của Cha, muốn sùng kính Cha, những ai thật lòng yêu mến Chúa Thánh Thần, thì bị nhạo báng, và bị từ khước, và đối xử bất công. Nếu các con đối xử như thế với anh em mình, thì đó là vì nhiều sự dữ trong tâm hồn họ, rất nhiều sự dữ, bởi vì, nếu họ là con cái thật của Cha, họ sẽ cư xử với tình yêu, với tình yêu thật, họ phải có công lý trong lòng họ, và họ phải công bằng với người khác, và sẽ cho các con sự thật, chứ không phải sự giả dối.

Và đó là lý do mà các con phải cảnh giác, bởi vì bằng hoa quả của họ các con sẽ biết được họ, bằng hoa quả của họ.

Hãy nhìn xem và chú ý xem hoa quả mà họ cho các con. Ðó có phải là hoa quả sự thật, hoa quả của công lý, hoa quả tình yêu, hay họ cho các con hoa quả dối trá, bất công và thù hận, bởi vì những ai ghen ghét thì hành động xấu xa, bởi vì những ai không mang sự thật trong tâm hồn không muốn nghe sự thật, họ không muốn ánh sáng, bởi vì họ không muốn những công việc gian ác của họ bị nhìn thấy.

Các con thân mến, và đó là lý do mà Cha đến để cảnh cáo các con về việc này, để cỏ dại, bây giờ đang ở trong Hội Thánh, sẽ không làm cho các con bị lầm lẫn, bởi vì họ giảng dạy một Chúa Thánh Thần không phải là sự thật, và những người trong một lúc nào đó sẽ cho những hoa quả xấu xa, hoa quả bất hòa, và hoa quả bất công.

Các con sẽ thấy con cái thật của Cha bị đối xử bất công trong Hội Thánh, chỉ vì các ngài muốn dâng lên Cha lòng sùng kính như phải làm. Và điều này được làm bởi các con của Cha, bởi vì nhiều sự dữ trong lòng các ngài, và sự mâu thuẫn trong các ngài. Và các ngài giảng dạy tình yêu không phải là tình yêu thật, vì khi thời gian đến để tỏ bày tình yêu này, thì họ tỏ ra bất công và hận thù, bởi vì chỉ có những người thù hận mới không muốn cho ai những gì mà họ xứng đáng. Ðó là lý do những ngày sắp tới, các con thân mến, những ngày sắp tới khi Chúa Thánh Thần ở với các con, để Chúa Thánh Thần này, Chúa Thánh Thần mà các con của Cha lẫn lộn, sẽ không làm cho các con hư hỏng. Chúa Thánh Thần sẽ giúp cho các con. Do đó, trong những thông điệp trước đây, Ðức Mẹ và Cha nói rằng các con phải xin những ơn và hoa quả của Chúa Thánh Thần, bởi vì chỉ có sự thật, công lý và tình yêu mới làm cho các con được tự do, tự do khỏi rơi vào lưới của Ma Quỷ, và tự do, không làm nô lệ cho sự dữ.

Các con thân mến, Cha và Ðức Mẹ đến lần nữa và lần nữa để cảnh cáo các con, để giảng dạy các con sự thật. Và vì thế những ai từ chối lời Cha thì từ chối sự thật, công lý, và tình yêu, và từ chối Chúa Thánh Thần. Và vì thế mà Cha nói: “Tất cả tội lỗi đều được tha, tất cả sự xúc phạm mà con người nói ra, nhưng xúc phạm đến Chúa Thánh Thần sẽ không bao giờ được tha.” Và họ báng bổ, khi các con của Cha đánh lừa bằng chúa thánh thần giả, với chúa thánh thần không phải là chúa, nhưng là thần ô uế, chỉ mang tới hoa quả của sự hủy diệt.

Và đó là lý do mà các con phải chuẩn bị kỹ càng, và đấu tranh chống lại những cạm bẫy, mà cỏ dại đã chuẩn bị, chúng di chuyển rất nhanh trong Hội Thánh và cũng lớn lên rất nhanh chóng, và làm hư hỏng các con thật của Cha.

Các con thân mến, Ðó là lý do mà các con phải phân định, các con phải hiểu biết rằng các con phải nhìn xa, rất xa, để đừng rơi vào những sai lầm mà nhiều người đã sa ngã.

Cha đến để cảnh cáo các con, bởi vì cạm bẫy ma quỷ đã lan tràn khắp thế giới, và đang bao phủ trái đất với bóng tối dày đặc, và nó che phủ tâm hồn và linh hồn các con của Cha.

Các con phải thật cẩn thận, các con thân mến, rất cẩn thận, bởi vì các con của Cha đang giảng dạy một chúa thánh thần giả, để làm cho con cái của Cha lẫn lộn, khiến cho bóng tối thấm nhuần vào tâm hồn và linh hồn các con.

Và vì thế mà Cha đã đến để cảnh cáo các con, để các con trở nên cảnh giác, thật cảnh giác. Hãy nhìn xem hoa quả, bởi vì nhờ hoa quả các con sẽ biết chúng. Nếu họ đối xử với các con xấu xa, bất công, nếu có sự mâu thuẫn trong công việc của họ, nếu có sự thù hận trong hành động của họ, nếu sự dữ hiển trị trong lòng họ, đó là dấu hiệu của hoa quả sự dữ, và đó là hoa quả đến từ Ma Quỷ.

Cha muốn các con hiểu điều này thật rõ ràng, để sự nhầm lẫn rời khỏi các con, để ánh sáng chiếu soi trong tâm hồn các con, và sự sáng soi đó sẽ xóa tan bóng tối, đang được truyền bá trong thế giới.

Các con thân mến, Cha đã đến hôm nay để cảnh cáo các con về chúa thánh thần giả, đang túm lấy (corral) và hạn chế (bound) nhiều người trong các con bằng những hoa trái đáng ngại.

Và vì thế mà Cha đã nói trong Kinh Thánh rằng họ không bao giờ được tha thứ, bởi vì họ đã lìa bỏ Chúa Thánh Thần và đón nhận tà khí của Ma Quỷ. Và vì thế, các con thân mến, vì thế, chính vì thế, mà họ không được tha, bởi vì họ đã nhận tất cả sự dữ của Ma Quỷ, và khinh chê sự tốt lành, công lý và sự thật của Thiên Chúa.

Một Thiên Chúa, Chúa Ba Ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần sẽ đến và nói, Ngài sẽ đến và nói với các con Ngài, để các con nhận ra hoa quả của người này và hoa quả của người khác, để các con có thể thấy và phân định. Và trong lúc đó, các con thân mến, chiên sẽ được tách rời khỏi dê, lúa sẽ được tách rời khỏi cỏ dại, và sự tốt lành sẽ được phân chia khỏi sự xấu xa.

Cha và Ðức Mẹ đến và nói với các con về những chủ đề rất quan trọng, để chúng sẽ hướng dẫn các con trong thế giới đầy cạm bẫy ma quỷ mà các con của Cha đã truyền bá. Và đó là lý do mà Cha cảnh cáo các con, để các con sẽ không rơi vào những sai lầm này.

Và trong những thông điệp trước đây, Cha và Ðức Mẹ đã nói rằng các con phải đặt mình dưới Áo Choàng bảo vệ của Ðức Mẹ, và xin ơn và hoa quả của Chúa Thánh Thần, để những ơn sủng và hoa quả có thể hướng dẫn các con và soi sáng các con với sự thật, với công lý và tình yêu, bởi vì nhiều người có thể nói những điều chống lại Cha, nhưng lời Cha, sự thật của Cha và công lý của Cha, và tình yêu của Cha không ai nên từ chối, bởi vì ai từ chối những điều này, tất cả những ai không tin nơi sự thật của Cha, tình yêu của Cha và công lý của Cha sẽ bị án chết đời đời.

Và vì thế, các con thân mến, Cha muốn nói với các con điều này, để các con hiểu những gì đang xảy ra trên thế giới. Và bằng cách này, các con sẽ không bị nhầm lẫn, và các con có thể hiểu được rằng bóng tối đang bao phủ trái đất. Tất cả điều này được cho phép, để con cái thật của Cha có thể trở nên hiểu biết, để con cái thật của Cha tỏ ra cho thế giới như những người con thật của Cha. Và các con sẽ nhận ra họ bằng hoa quả của họ, bằng hoa quả, các con thân mến. Hãy nhìn xem, và phân định, để các con đừng phạm sai lầm.

Cây xấu không sinh quả tốt, và nó cho quả xấu. Và trong cùng cách thức đó, cây tốt không sinh quả xấu, nhưng cho quả tốt. Các con phải nắm lấy những dấu chỉ, để nhờ hoa quả của cái tốt và cái xấu, các con sẽ có thể nhận ra họ.

Các con thân mến, điều này sẽ cho các con một dấu chỉ chắc chắn, đó là cho các con Một Chúa, Chúa Ba Ngôi, để các con không đi lầm đường, để các con không phạm sai lầm về Giáo Lý của Ngài, để các con không phạm sai lầm Hội Thánh của Ngài, để các con không phạm sai lầm về hoa quả và những ơn Chúa Thánh Thần.

Các con thân mến, bây giờ Cha sẽ chúc lành cho những Ảnh Tượng này, để chúng phục vụ các con như những vật hướng dẫn, bảo vệ và ban sức khỏe, và làm cho các con nhận ra cách chân thật hoa quả và những ơn sủng của Chúa Thánh Thần. Cha chúc lành những Ảnh Tượng Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần để chúng giúp đỡ các con tìm ra ánh sáng của Chúa Thánh Thần trong bóng tối dày đặc.

Các con thân mến, như các con biết, mỗi lần Cha và Ðức Mẹ đến với một chủ đề khác nhau, để các con có thể học hỏi, để các con hiểu rằng thời gian khó khăn, rất khó khăn. Ở nhiều nơi, những đau thương đã bắt đầu. Và các con sẽ thấy thế giới rung động, và sẽ đau khổ từ những đau thương này đến đau thương khác, cho đến khi Ðau Thương Cuối Cùng đến, và làm cho các con hiểu được tất cả những điều này, và những lời mà Cha đã đến để giải thích cho các con, như một người Cha đầy yêu thương, Cha ở với các con, để các con đừng đi lầm đường. Các con phải học hỏi để đừng khinh chê lời Cha, đừng khinh chê sự thật, bởi vì Cha là Sự Thật, Cha là Sự Sống, bởi vì Cha là cánh Cửa Duy Nhất dẫn đến Thiên Ðàng.

Và vì thế, các con thân mến, Cha đã cho các con những dấu chỉ, để các con hiểu được tất cả những gì Cha và Ðức Mẹ đã nói qua nhiều thế kỷ, tất cả những gì Cha và Ðức Mẹ đã nói qua các tiên tri và ngôn sứ.

Lần Thứ Nhất Cha Ðến trên trái đất, Cha đã chết để khởi đầu sự thật vào trong thế giới, Cha chết trên Thánh Giá để ban phát tình yêu, công lý và đức tin trên thế giới, và niềm vui các con được trở nên con cái Chúa. Ðây là lý do tại sao Cha đã chết lần thứ nhất trên Thập Giá, để gieo những nhân đức vào trong con người, vào trong tâm hồn, và vào trong linh hồn các con, để các con biết được rằng các con là con cái Chúa.

Hãy quan sát người ta, các con thân mến, hãy quan sát họ, và thấy rằng ai có những ơn và hoa quả của Chúa Thánh Thần, và ai có hoa quả và khuyết điểm của thần ô uế, của Ma Quỷ, và các con sẽ biết như thế nào để phân định.

Vâng, các con thân mến, thật là dễ dàng để bắt đầu từ đây, từ những bài giảng Cha ban cho các con. Nhưng đừng từ chối sự thật, đừng từ chối lời Cha, bởi vì làm như thế các con sẽ đóng cửa, và các con sẽ không vào được sau đó.

Các con thân mến, các con phải suy gẫm lời Cha, suy gẫm những thông điệp mà Cha và Ðức Mẹ đã ban cho thế giới, để chúng sẽ là ánh sáng và kim chỉ nam trong tâm hồn và linh hồn các con.

Các con thân mến, Cha và Ðức Mẹ đến để liên lạc với các con, để giúp đỡ các con, để bảo vệ các con, và để canh giữ các con khỏi những sai lầm. Nhưng các con phải giúp đỡ bằng cách cầu nguyện chuỗi Kinh Mân Côi thường xuyên, bởi vì, như Cha đã nói trong những thông điệp trước đây, chuỗi Kinh Mân Côi là vũ khí trong thời kỳ này. Hãy đặt mình dưới Áo Choàng của Ðức Mẹ, và Mẹ sẽ đem đến cho các con Chúa Thánh Thần, và đem các con về Thiên Ðàng.

Ðây là lý do Cha muốn nói với các con về những lời mà Cha đã tuyên bố trong Kinh Thánh, vì nhiều người không hiểu chúng, nhiều người không biết tầm quan trọng của những lời này. Và họ không được tha thứ nghĩa là có thể nói rằng, khi họ từ chối sự thật, công lý, và tình yêu của Chúa; và chọn sự dối trá, thù hận và bất công. Và những điều này không đến từ Chúa, nhưng từ Ma Quỷ. Và điều này không được tha thứ bởi vì, khi làm như vậy, Ma Quỷ sẽ điều khiển những linh hồn này bởi vì họ yêu chuộng hắn vì sự bất công, gian dối, sự lừa đảo, sai lầm và bởi vì sự ghen ghét của họ.

Các con thân mến, như các con biết, thời gian đã đến gần, và công lý Cha đã gần kề trên thế giới. Cha sẽ xét xử thế gian, và Cha sẽ ban cho họ tuỳ theo những công việc họ đã làm, trong quãng thời gian ngắn ngủi trên trái đất. Khi Ðến Lần Thứ Hai, Cha sẽ tỏ cho thế giới thấy công lý của Cha, và Cha sẽ xét xử, và cho mỗi người tùy theo công việc của họ, trong quãng thời gian ngắn ngủi trên trái đất. Ta sẽ ban thưởng người tốt và trừng phạt người xấu. Ðó là những gì Cha sẽ làm trong Lần Ðến Thứ Hai.

Lần Thứ Nhất Cha đến để chết vào tay người đời, để chứng tỏ tình yêu của Cha, để chứng tỏ sự thật. Lần Thứ Hai là để chứng tỏ công lý của Cha và để xem hoa quả trong lòng con người, hoa quả là của Chúa hay của Ma Quỷ. Tất cả những việc này, Cha sẽ đến để thấy trong lần thứ hai. Và không ai, các con thân mến, không ai sẽ ngăn cản việc Cha xét xử, không ai thoát khỏi công lý của Cha. Cha sẽ đến để xét xử. Và Cha sẽ đền bù nhiều phần thưởng cho những ai tốt, những ai có hoa quả của Chúa Thánh Thần. Và sẽ trừng phạt tất cả những ai khinh thường hoa quả Chúa Thánh Thần và chọn hoa quả của Ma Quỷ.

Vì thế Cha sẽ đến, Các con thân mến, vì thế Cha và Ðức Mẹ đã nói trong những thông điệp trước rằng, trong những lúc khó khăn, khi tên ngụy Kitô lộ diện, chỉ có những người tốt mới được cứu, chỉ có những ai có hoa quả của Chúa Thánh Thần, có thể nói rằng, của Chúa Ba Ngôi, Một Thiên Chúa. Và những ai không có sẽ bị từ chối, bị kéo ra khỏi đất và ném vào lửa đời đời.

Ðó là lý do mà Cha đến để giảng dạy các con, các con thân mến, để khi những việc này xảy ra, các con sẽ không kinh ngạc, và bị bắt khi không cảnh giác, và các con sẽ có thể phân định.

Các con thân mến, Cha đến để nói với các con với nhiều buồn phiền. Cha đến, như các con biết, như Chúa Giêsu Chịu Ðóng Ðinh, như Chúa Kitô Chịu Lăng Nhục vì tội lỗi của nhân loại. Nhưng Cha sớm đến để tỏ Mình ra như Chúa Kitô để xét xử thế giới.

Các con yêu dấu, tận đáy Thánh Tâm Cực Thánh Cha và Trái Tim Ðau Buồn, Cha chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Ước gì bình an, niềm vui, đức tin và tình yêu ở lại trong tâm hồn các con. Và những ơn sủng và hoa quả của Chúa Thánh Thần hướng dẫn, soi sáng các con trong thời buổi khắc nghiệt đang đến, và đem các con đến với Thiên Chúa thật, Ðấng Thiên Sai thật.

Thông Điệp 22: TIÊN TRI GIẢ

Guatemala ngày 10 tháng 8 năm 1990

THÔNG ÐIỆP SỐ 22

NGÀY ÐỀN TẠ

THÔNG ÐIỆP CỦA ÐỨC TRINH NỮ MARIA,
MẸ THIÊN CHÚA BAN CHO NHÂN LOẠI
QUA NỮ TU GUADALUPE

Các con yêu dấu, Mẹ chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Các con yêu dấu, Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, nói với các con.

Các con thân mến, như luôn luôn, Mẹ đến để nói với các con về một chủ đề quan trọng. Nhưng hôm nay, các con thân mến, là một ngày buồn của Mẹ, bởi vì đây là thông điệp cuối cùng mà Mẹ cho các con, bởi vì, như các con biết, trong những thông điệp trước Chúa và Mẹ đã nói rằng sẽ đến một lúc Chúa và Mẹ sẽ im lặng, để mở đường cho những lời tiên tri được ứng nghiệm. Và lúc đó đã đến, các con thân mến, đã đến.

Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ và Mẹ đã đến tất cả những lần này, để giảng dạy các con, để cho các con ánh sáng, để bóng tối và sự lầm lẫn không thấm nhuần tâm hồn vào các con được.

Các con thân mến, giờ đã điểm. Các con biết rằng tất cả những điều này phải đến đúng giờ. Các con nhớ rằng Chúa và Mẹ đã nói sẽ đến một lúc khi lời nói của Chúa và Mẹ im lặng, để mở đường cho những lời tiên tri ứng nghiệm. Và thời điểm đó đã đến, các con thân mến, đã đến.

Và vì thế hôm nay, với nhiều buồn phiền, Mẹ nói chia tay với các con. Mẹ sẽ không nói nữa nhưng Mẹ luôn luôn hiện diện ở đây trong thinh lặng, để lắng nghe các con cầu nguyện, và lắng nghe những ý chỉ của các con, bởi vì luôn luôn có một thời gian ở đây trên trái đất, một thời gian để nói, một thời gian để in lặng, và một thời gian để hành động.

Bây giờ, đồng hồ đã điểm thời gian chúng ta phải hành động. Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ sẽ đến lần tiếp theo để cho các con lời cố vấn cuối cùng, và cũng để chia tay với các con.

Hôm nay, Mẹ sẽ nói chia tay với các con, nhưng Chúa và Mẹ sẽ cho các con thân mến của Cộng Ðồng những hướng dẫn tư, bởi vì có nhiều thông điệp, mà Chúa và Mẹ ban cho họ, không được công bố trên toàn thế giới. Khi thời gian đến, các con của Mẹ sẽ công bố những thông điệp này, những thông điệp rất quan trọng cho các con và cho toàn thế giới, để các con có thể chuẩn bị, bởi vì thời gian ngắn ngủi, Các con thân mến, rất ngắn.

Như các con biết, thời gian cho chúng ta hành động đã đến. Và như thế các con có thể thấy ánh sáng, khi những thời điểm phải đến. Chúa và Mẹ phải im lặng để những lời tiên tri được ứng nghiệm. Và như Mẹ đã nói trong một thông điệp, cho các con yêu dấu của Cộng Ðồng: “Khi thời gian rất khắc nghiệt mà Chúa và Mẹ thường tuyên bố xảy đến, Mẹ sẽ không để các con một mình, nhưng sẽ hướng dẫn các con.” Mặc dầu vậy, đó phải là những thông điệp tư, để các ngài có thể hướng dẫn các con.

Chúa và Mẹ luôn luôn canh giữ các con, và luôn luôn hướng dẫn các con qua các ngài. Các con phải chuẩn bị. Ðừng bỏ cầu nguyện. Sẽ luôn luôn có một ngày đền tạ, bởi vì việc cầu nguyện cần thiết. Như một người Mẹ đầy yêu thương, Mẹ sẽ không bỏ các con. Các con chỉ không nghe tiếng Mẹ, nhưng Mẹ vẫn tiếp tục hướng dẫn các con qua những lần thăm viếng, mà Mẹ sẽ làm, và các con của Mẹ sẽ cho các con tất cả những hướng dẫn mà Chúa và Mẹ ban cho, và những gì các con phải có.

Vâng, các con thân mến, thật cần thiết để thế giới bây giờ bắt đầu hiểu biết rằng thời gian rất khó khăn, và những cuộc thăm viếng của Chúa và Mẹ là để cảnh cáo và yêu thương, bởi vì thời gian rất khó khăn. Và các con phải hiểu biết rằng các con phải đi trên con đường hẹp, con đường sự thật, con đường công lý, và con đường tình yêu, để không bị hư mất. Và vì thế, các con thân mến, bây giờ Mẹ muốn các con thực hành tất cả những lời khuyên mà Chúa và Mẹ ban cho các con, để chúng giúp các con trong thời điểm Ðau Thương Lớn Lao sắp tới.

Các con thân mến, Mẹ ở đây như người Mẹ Sầu Bi và Mẹ của Sự Thống Khổ, bởi vì thế giới không muốn nghe lời Mẹ, bởi vì các con của Mẹ đã quay lưng lại với Mẹ. Như Mẹ đã nói trong một thông điệp trước đây, tất cả những ai không chuẩn bị sẽ rơi vào tay tên ngụy Kitô. Nhưng Chúa và Mẹ sẽ cho phép việc này xảy ra, để họ hiểu rằng họ nên vâng lời.

Các con thân mến, sau này Mẹ sẽ nói về. Nhưng chủ đề ngày hôm nay là NHỮNG TIÊN TRI GIẢ. Vâng, Các con thân mến, các con không muốn hiểu nhưng những tiên tri giả đang nổi lên gây nhiều thiệt hại cho Hội Thánh và cho các con của Mẹ.

Họ nói là họ được Chúa gởi đến, nhưng không phải. Họ nói là họ có một sứ mạng nhận được từ Chúa, nhưng không có thật, bởi vì họ được Ma Quỷ sai đi để làm cho các con bị nhầm lẫn. Họ chỉ có một sứ mạng, là gây xáo trộn, và giới thiệu sự gian dối và bóng tối vào trong tâm hồn và linh hồn của các con.

Và tại sao, các con thân mến, Mẹ đến để nói với các con điều này, bởi vì để các con đừng nghe những tiên tri giả là một điều rất quan trọng. Những tiên tri giả đến từ trong Hội Thánh, nhưng không thuộc về Hội Thánh. Và Mẹ nói điều này, để các con có thể phân định, để các con có thể hiểu được rằng thế giới đang đi đến chỗ hủy diệt, và Hội Thánh sẽ đi đến chỗ bị đóng đinh, bởi vì những tiên tri giả, các con thân mến, đã và đang lừa dối các con, bởi vì họ không có sự thật trên môi, bởi vì họ không có Giáo Lý chân thật của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ.

Vì thế mà ở trên Thiên Ðàng; Chúa và Mẹ rất buồn. Ðức Chúa Cha rất buồn. Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ cũng buồn, bởi vì các con đi theo những tiên tri giả, và hư mất, bởi vì họ không muốn nói sự thật. Và họ nói rằng: “Không có gì tai hại xảy đến cho các con cả, bởi vì chúng ta có lời hứa của Chúa.” Và nhân danh Chúa, họ lừa dối các con, họ lừa dối các con, các con thân mến. Và họ không hiểu rằng sự gian dối đang ở trên môi miệng họ, sự thật không có trong tâm hồn họ.

Và vì thế mà các con phải phân định, các con phải hiểu rằng đây là thời kỳ mà Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ đã nói rằng có nhiều ngôn sứ giả, nhiều đấng thiên sai giả, và nhiều tiên tri giả sẽ đến.

Các con phải chuẩn bị về việc này, và phân định những giáo lý của những người con giả dối của Hội Thánh. Hãy cảnh giác và hiểu biết, để các con có thể phân định. Hãy quan sát, Các con thân mến, quan sát, để Ma Quỷ không lừa dối các con bằng sự giả trá, bởi vì bằng giáo lý sai lạc, hắn đã hấp dẫn nhiều con cái Mẹ. Và vì thế Hội Thánh đang đi đến chỗ diệt vong.

Các con thân mến, các con phải cầu nguyện nhiều, thật nhiều, để đừng rơi vào sai lầm, bởi vì Chúa và Mẹ đến trái đất để ban cho các con những giáo huấn này, để các con không hư mất, để bóng tối không thấm nhuần trong tâm hồn của các con. Và vì thế các con phải suy gẫm, và đón nhận tất cả những cố vấn mà Chúa và Mẹ đã ban cho các con qua những thông điệp.

Các con thân mến, thời gian đã chín mùi, nhưng các con phải hiểu, và vì thế Chúa và Mẹ phải im lặng. Chúa và Mẹ phải mở đường cho những lời tiên tri ứng nghiệm. Chúa và Mẹ phải tỏ ra cho thế giới biết rằng Chúa và Mẹ đã gởi những tiên tri thật và qua những người con thật, bởi vì thế giới phải hiểu sự sai lầm của họ. Và rời khỏi những sai lầm này sẽ là ơn sủng cho họ. Nếu họ khinh chê những ơn sủng cuối cùng mà Chúa và Mẹ ban cho, hiển nhiên họ sẽ bị hư mất.

Vì thế Chúa và Mẹ sẽ hành động, các con thân mến. Chúa và Mẹ sẽ hành động. Những đau thương đang bắt đầu. Như Mẹ đã nói trong những thông điệp trước, sẽ có những đau thương tiếp nối những đau thương, cho đến khi đau thương cuối cùng đến. Mẹ không muốn làm cho các con sợ, nhưng muốn các con hãy cảnh giác. Bây giờ các con đang đi vào thời kỳ mà Chúa và Mẹ sẽ hành động, các con thân mến.

Hôm nay, Mẹ đến để báo trước cho các con về những tiên tri giả, những kẻ nói dối với các con, phủ nhận rằng Chúa sẽ phạt, và phủ nhận rằng Chúa sẽ cảnh cáo.

Vì lý do đó, các con thân mến, các con hãy đặt mình dưới Áo Choàng Mẹ, bởi vì ơn cứu rỗi ở trong Áo Choàng Mẹ. Các con phải nương náu nơi Lòng Thương Xót của Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, Ðấng chết trên Thập Giá, để cứu chuộc các con. Ðừng quên điều này, đừng quên điều này.

Hãy yêu mến con cái Mẹ, những người nói với các con sự thật, để các con không hư mất. Hãy yêu mến họ, bởi vì, các con thân mến, đây là thời kỳ mà các con phải làm quen với những Tông Ðồ của Thời Kỳ Cuối, những người đã được đặt tên và xác định bởi Mẹ, bởi Ðức Trinh Nữ, Mẹ Thiên Chúa.

Các con thân mến, Chúa và Mẹ im lặng, để các con làm quen với những Tông Ðồ thật của Thời Kỳ Cuối, những con cái thật của Trinh Nữ Maria và Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ. Và đây là lý do các con phải cảnh giác về những tiên tri giả, những người sẽ nói với các con rằng, “Các con không được sợ, bởi vì sẽ không có gì tệ hại xảy ra với các con đâu,” và, “Không có gì xấu xảy ra cho Hội Thánh, cho thế giới, bởi vì tất cả đang ở trong trạng thái hoàn hảo.”

Các con thân mến, các con phải chú ý điều này. Và Mẹ muốn cảnh cáo các con về một sự dữ lớn lao khác, đó là những tông đồ giả của thời kỳ cuối. Các con phải phân biệt giữa người thật và người giả. Các con phải phân biệt, Các con thân mến, bởi vì Ma Quỷ đã gieo rắc sự lầm lẫn trên thế giới. Hắn đã gieo rắc sự lẫn lộn và bóng tối trong lòng các con của Mẹ, qua trung gian của những ngôn sứ giả, qua trung gian của những tiên tri giả, và qua trung gian của những người con giả dối của Chúa. Và hắn cũng sẽ làm điều đó qua những tông đồ giả của thời kỳ cuối. Các con phải cảnh giác, thật cảnh giác. Và đừng để cho họ lừa dối các con. Hãy theo những gì Mẹ đã nói nhiều lần. Theo những ai tỏ ra hoa quả và ơn sủng của Chúa Thánh Thần, những ai dạy cho các con những vũ khí mà Mẹ đã ban cho các con, vũ khí mà Mẹ đã để lại qua nhiều thời đại trên thế giới, để cứu rỗi con cái Mẹ.

Các con thân mến, thời đại mới đang đến, thời gian tới các con cái thật của Mẹ phải đi về phía trước, phải vào đời, và chứng tỏ mình là con cái thật của Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa. Mẹ sẽ ban cho các con nhiều dấu chỉ, để các con không bị nhầm lẫn, nhiều dấu chỉ. Và bây giờ, Mẹ báo trước cho các con chống lại sự dữ này đang ở trong thế giới, và ai là những người tông đồ giả của thời kỳ cuối.

Các con thân mến, hôm nay Mẹ đến để cảnh cáo các con về sự dữ lớn lao khác, đang ở trong thế giới, khiến cho các con nhầm lẫn. Nhưng Mẹ đã ban cho các con một dấu chỉ trong một thông điệp trước. Bằng hoa quả các con sẽ biết họ, bằng hoa quả, ai cho các con sự thật hay sự giả dối, ai cho các con công lý hay bất công, ai cho các con tình yêu, ai cho các con sự thù hận, bởi vì công lý và tình yêu là là ơn sủng và hoa quả của Chúa Thánh Thần, và đến từ Chúa. Ghen ghét và gian dối đến từ Ma Quỷ, từ thần khí ô uế, kẻ với sự tối tăm và lộn xộn, đang gây nhiều thiệt hại cho con cái Mẹ.

Và vì lý do đó, Các con thân mến, sự ứng nghiệm về Mầu Nhiệm Tội Lỗi đang tới. Trong thời gian tới nó sẽ được ứng nghiệm. Các con sẽ thấy bằng chính mắt mình tất cả những gì Chúa và Mẹ đã nói đến.

Các con phải suy gẫm những thông điệp này. Các con phải suy gẫm chúng. Và đừng quên cầu nguyện, đừng quên cầu nguyện.

Hôm nay, Mẹ đến để từ giã các con, các con thân mến. Mẹ sẽ không đến để nói với các con nơi công cộng nữa. Mặc dầu vậy, Mẹ sẽ hướng dẫn cho các con qua trung gian những con cái Mẹ, bởi vì Mẹ phải liên lạc với họ, để họ có thể hướng dẫn các con.

Những thông điệp của Mẹ, như Mẹ đã nói trong thông điệp trước, sẽ không được công bố khi thời điểm khó khăn đến, nhưng Mẹ sẽ liên lạc với con cái Mẹ. Với những con cái Mẹ có những nhóm Cầu Nguyện, hay Ðền Tạ, Mẹ sẽ luôn luôn ở với họ. Sẽ luôn luôn có ngày đền tạ ở đây. Chúa và Mẹ sẽ hiện diện để giúp đỡ các con, để bảo vệ các con, để ban cho các con những ý nguyện, để ban cho các con những gì các con cần. Vì thế, Các con thân mến, hãy luôn luôn đến để cầu nguyện, để làm việc đền tạ Chúa và Mẹ và dâng lên cho Chúa và Mẹ tình yêu. Và khi thời điểm khó khăn tới, các con sẽ có thể bền chí, và có thể đạt được mục tiêu, đó là Thiên Ðàng.

Vâng, các con thân mến, giờ đã điểm và Chúa và Mẹ phải im lặng. Chúa và Mẹ phải hướng dẫn các con để các con có thể đạt được mục tiêu.

Các con của Mẹ sẽ luôn luôn cho các con biết những thông điệp chứa đựng giáo lý, mà họ không công bố được.

Ðừng buồn, nhưng hãy ngẩng đầu nên, vì ơn cứu chuộc đã gần đến. Và khi các con thấy thế giới đau buồn, đừng báng bổ, nhưng hãy đọc Kinh Mân Côi, và luôn luôn nhớ rằng các con đang ở dưới Áo Choàng Mẹ. Hãy nhớ những gì Mẹ đã nói ở Fatima: “Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ chiến thắng.” Và cùng với Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội, các con thật của Mẹ cũng sẽ chiến thắng.

Vâng, các con thân mến, các con phải cảnh giác đối với những người con của Mẹ nói rằng sẽ không có gì sẽ xảy ra cho thế giới cả. Ðây là sự dối trá, các con không được tin họ, các con thân mến. Hãy theo sự thật, theo tình yêu, theo tình yêu. Và bằng cách đó, các con sẽ không phạm sai lầm.

Mẹ sẽ luôn luôn ở bên cạnh các con. Hãy nhớ rằng Mẹ là Ðấng sẽ cùng với các con chiến đấu cho sự chiến thắng khải hoàn của Hội Thánh, cho sự khải hoàn của con cái Mẹ. Và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ chiến thắng.

Mẹ muốn các con tin, luôn luôn tin Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ và Mẹ, tin vào Giáo Lý của Ngài, tin vào tình yêu của Ngài, tin vào Thập Giá của Ngài, để tên ngụy Kitô sẽ không làm hại các con được.

Mẹ muốn các con biết rằng tất cả những ai Mẹ đã ghi dấu Thánh Giá lên các con sẽ luôn luôn được Mẹ bảo vệ. Ðừng sợ, chỉ cầu nguyện. Hãy xin ơn Chúa Thánh Thần, xin hoa quả của Ngài, để có thể bền chí và như thế, được đứng vững trong giờ Ðau Thương Vĩ Ðại.

Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ sẽ đến trong tháng tới, và cũng để tạm biệt. Và Ngài sẽ nói với các con về một chủ đề quan trọng, là đỉnh cao của những thông điệp mà Chúa và Mẹ đã ban cho các con, đỉnh cao so với thời gian, mà Chúa và Mẹ bắt đầu ban cho các con Giáo Lý thật. Mặc dầu vậy, Mẹ muốn các con biết rằng có nhiều thông điệp mà Chúa và Mẹ ban cho các con, mà chưa được công bố. Có một thông điệp rất quan trọng Mẹ đã ban cho họ, và đó là chìa khóa cho tất cả những gì đang xảy ra trong Hội Thánh, tất cả những gì đang xảy ra trên thế giới, và trong tâm hồn của con cái Mẹ.

Chúa và Mẹ đã bày tỏ chúng, để các con được chuẩn bị kỹ càng, để các con hiểu rằng thời gian đã chín mùi, và đồng hồ đã tính đến giờ cuối. Vì thế mà những thông điệp thật quan trọng.

Mẹ sẽ chúc lành cho những Chuỗi Ảnh, nhưng Mẹ không muốn các con quên rằng Mẹ luôn luôn đến trong những Ngày Ðền Tạ để chúc lành cho các con và để chúc lành cho những Ảnh Tượng. Mẹ sẽ lắng nghe các con cầu nguyện và những ý chỉ của các con. Và Mẹ sẽ trợ giúp các con trong những giờ phút Ðau Thương Vĩ Ðại, đang đến gần. Mẹ chúc lành những Ảnh Tượng Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần, và chúng sẽ là ơn cứu rỗi, sự bảo vệ, và sức khỏe cho các con, và giúp đỡ các con trong những thời điểm khắc nghiệt, đang đến trước cửa.

Các con thân mến, khi Chúa và Mẹ không còn liên lạc với các con nơi công cộng, nếu các con có những Chuỗi Ảnh, Mẹ muốn các con giữ chúng trong túi. Và cuối Chuỗi Kinh thứ nhất mà các con đọc, hãy nâng chúng lên, Mẹ sẽ chúc lành cho tất cả những gì các con có. Mẹ sẽ luôn luôn giúp các con trong tất cả những nhu cầu. Và đừng quên rằng ngay cả khi Mẹ không liên lạc với các con trong ngày này, Mẹ luôn luôn gìn giữ (look after) các con, và sẽ dạy dỗ cho các con tiên tri hướng dẫn và trấn an các con. Nhưng vì phải mở đường cho những lời tiên báo, Chúa và Mẹ sẽ phải im lặng. Nhưng những gì các con phải biết, các con sẽ luôn luôn được nghe, bởi vì Mẹ sẽ nói với các con của Mẹ khi nào thì cho các con những thông điệp này, những giáo lý sẽ giúp các con nhiều.

Các con thân mến, Mẹ không muốn cho các con quên cầu nguyện nhiều, bởi vì sẽ luôn luôn có những Ngày Ðền Tạ, khi các con cầu nguyện, hãy xin ơn và hoa quả Chúa Thánh Thần, và tất cả mọi sự các con cần vì lợi ích cho linh hồn và gia đình của các con.

Các con thân mến, Mẹ đánh dấu một kỷ nguyên mới, bởi vì trên trái đất mọi sự đều có thời gian của nó: thời để nói, thời im lặng, thời để khóc, thời để cười, thời để nghỉ ngơi, thời để làm việc. Và như Mẹ đã nói với các con, Tông Ðồ thật của Thời Kỳ Cuối, các con thật của Mẹ, phải tỏ mình ra trên thế giới, và được thế giới biết đến. Các con thân mến, đừng quên rằng các con phải phân định, vì có những ngôn sứ giả, tiên tri giả, con cái giả của Mẹ, thì cũng có những tông đồ giả. Ðừng quên điều này.

Mẹ muốn các con suy niệm tất cả những thông điệp mà Chúa và Mẹ đã ban cho các con. Mẹ muốn các con suy gẫm chúng và đem ra thực hành tất cả những lời cố vấn mà Chúa và Mẹ đã ban cho các con để các con được lành mạnh, để các con được tốt lành và được ơn cứu rỗi.

Vì thế, Các con thân mến, hôm nay trên Thiên Ðàng Chúa và Mẹ rất buồn, vì thời gian đã điểm và Chúa và Mẹ phải tuân theo. Chúa và Mẹ phải làm cho các con hiểu rằng tất cả mọi sự mà Chúa và Mẹ nói đến, sẽ được ứng nghiệm, để chiên có thể được phân chia khỏi dê, cái tốt khỏi cái xấu, lúa mì khỏi cỏ dại, vì chưng, như Chúa và Mẹ đã nói trong những thông điệp trước, Chúa và Mẹ đến trong thế gian để cảnh cáo các con về sự dữ lớn lao, đang ở trong thế giới, và trong một thời gian ngắn nó sẽ biểu hiện.

Các con phải cảnh giác, và đừng quên lời cố vấn của Mẹ. Ðừng quên rằng Mẹ sẽ ở đây chờ đợi để giúp đỡ và bảo vệ các con. Ngay cả khi các con không nghe tiếng Mẹ, Mẹ sẽ hiện diện, và sẽ giúp đỡ các con, bởi vì Mẹ yêu thương các con nhiều, rất nhiều. Và vì thế Mẹ muốn cứu các con.

Bây giờ, Các con thân mến, Mẹ sẽ chia tay với các con, nhưng không phải luôn mãi, vì Mẹ sẽ có tin tức cho các con, qua những người con yêu dấu của Mẹ, những Linh Mục của Cộng Ðồng. Mẹ sẽ hướng dẫn các ngài. Các con thân mến, và điều này sẽ được làm để các con hiểu rằng thời gian sẽ rất khó khăn, và Chúa và Mẹ phải hành động.

Các con thân mến, Mẹ không muốn các con quên rằng Mẹ là một người Mẹ, Mẹ yêu thương các con nhiều, một người Mẹ chỉ ước muốn những gì tốt cho các con, để các con được hạnh phúc. Và vì lý do đó, Chúa và Mẹ sẽ bắt đầu Cuộc Chiến Vĩ Ðại giữa những Vương Quốc. Trận chiến bắt đầu từ lâu, nhưng thời gian tới thế giới phải nhận thức rằng cuộc chiến đang ở trên thế giới, hai vương quốc sẽ giao tranh, và cả thế giới sẽ nhìn thấy.

Các con thân mến, từ đáy Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội và Sầu Bi, Mẹ chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần.

Các con thân mến. Mẹ không muốn các con quên những lời cố vấn mà Chúa và Mẹ đã ban cho các con. Ðừng quên rằng Chúa và Mẹ luôn luôn ở đây để giúp đỡ các con. Chúa và Mẹ luôn luôn ở đây và khi những đau buồn lớn lao đến, đừng báng bổ, nhưng nhớ lời Mẹ và lời Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, Ðấng sẽ đến và nói với các con một chủ đề quan trọng trong Ngày Ðền Tạ kế tiếp. Và Ngài sẽ nói với các con những việc quan trọng mà các con của Mẹ không tin, nhưng sẽ thấy, và rồi họ sẽ hiểu.

Các con thân mến, ước gì bình an, đức tin, tình yêu và sự thật ở lại trong tâm hồn các con luôn luôn. Và hy vọng vào việc Con Mẹ sẽ đến và xét xử, và ban cho mỗi người tùy theo những việc họ làm, Chúa và Mẹ sẽ không bỏ rơi các con, để các con luôn luôn có ước muốn tranh đấu, Ðừng quên, Các con thân mến, đức tin, hy vọng, và sự bác ái, và khiêm nhường, rất quan trọng, sự khiêm nhường trong tâm hồn. Ðừng quên tất cả những nhân đức mà Chúa và Mẹ thường nói đến, và các con cần phải có được: một số người đã có chúng, những người khác thì đang cố gắng để chiếm hữu chúng.

Mẹ không muốn các con nhụt chí, các con thân mến. Và tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục xin rằng, trong thời điểm khó khăn, Mẹ sẽ hiện diện trong nhà của mỗi người trong chúng con, luôn luôn ban cho các con những gì các con cần, ban cho chúng con vũ khí mà chúng con cần để đánh bại tên ngụy Kitô.

Các con thân mến, tất cả những ai ở dưới Áo Choàng Mẹ, Mẹ sẽ ban cho họ những ơn sủng cần thiết tùy theo tình trạng của họ, Mẹ sẽ ban những ơn sủng cần thiết cho gia đình và cho chính bản thân các con, để đức tin, hy vọng, bác ái và khiêm nhường, là những vũ khí các con cần trong thời này, sẽ luôn luôn chiếu sáng trong các con. Và một ơn rất đặc biệt, Mẹ sẽ ban cho các con ơn phân định, để các con hiểu biết con đường nào nên đi, để cỏ dại, sự dữ, tôi tớ của tên ngụy Kitô, không lừa dối, và tàn phá linh hồn và tâm hồn của các con được.

Các con thân mến, đừng quên rằng Mẹ sẽ luôn luôn hiện diện, và sẽ khuyên nhủ các con, để các con chuẩn bị. Nhưng, bây giờ Mẹ sẽ làm qua các con của Mẹ, các Linh Mục của Cộng Ðồng, qua những tiên tri thật, qua những ngôn sứ thật, và qua những Tông Ðồ thật của Thời Kỳ Cuối, đừng quên điều này.

Ðừng quên rằng Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ đã chết trên Thánh Giá cho các con. Ðừng quên rằng Ðấng Thiên Sai thật, Chúa Kitô thật sẽ luôn luôn có Mẹ của Ngài bên cạnh. Ðây là dấu chỉ, để các con sẽ không đi lầm đường.

Các con thân mến, hãy lắng nghe các con thật của Mẹ, hãy lắng nghe họ. Hãy quan sát, và suy gẫm những thông điệp mà Mẹ và Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ đã ban cho các con, để các con có thể sẵn sàng cho những ngày rất khắc nghiệt, đang đến, và bây giờ đang ở nơi cửa.

Mẹ không muốn các con quên rằng Mẹ luôn luôn chúc lành, bảo vệ, giúp đỡ, và ban cho các con nhiều món quà và ơn sủng, mà các con và gia đình của các con cần.

Thông Điệp 23: CUỘC TRỪNG PHẠT

Guatemala ngày 14 tháng 9 năm 1990

THÔNG ÐIỆP SỐ 23

NGÀY ÐỀN TẠ

THÔNG ÐIỆP CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ
BAN CHO NHÂN LOẠI
QUA NỮ TU GUADALUPE

Các con yêu dấu, Cha chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Các con yêu dấu, Chúa Giêsu thành Nazareth, Con của Ðức Trinh Nữ Maria, Thiên Chúa của Tình Yêu,
Ðấng chịu chết và đóng đinh trên Thánh Giá vì yêu thương các con, đang nói với các con đây.

Các con thân mến, như các con đã biết, hôm nay Cha đến để chia tay với các con, bởi vì như Ðức Mẹ, Ðức Trinh Nữ Maria đã giải thích cho các con rằng hôm nay Cha đến để ban cho các con thông điệp công cộng cuối cùng, bởi vì Cha và Ðức Mẹ phải im lặng, để những lời tiên tri có thể được ứng nghiệm. Và vì thế mà Cha và Ðức Mẹ phải im lặng, các con thân mến, để mở đường cho những lời tiên tri, cho sự ứng nghiệm của những lời tiên tri đang được hoàn tất. Nhiều điều đã được ứng nghiệm, như Cha và Ðức Mẹ đã nói với các con trong những tháng qua khi Cha liên lạc với các con. Vâng, các con thân mến, một số lời tiên tri mà Cha tuyên bố trong Kinh Thánh đã được ứng nghiệm, bây giờ đang ở trước mắt các con, các con có thể thấy chúng. Bây giờ thời gian đã chín mùi, và những tháng qua Cha đến để chỉ cho các con những lời tiên tri đã được ứng nghiệm, chính là những biến cố sẽ mở đường cho những gì còn lại, vì Cha và Ðức Mẹ đã nói về tất cả những điều đó.

Các con biết rằng Cuộc Trừng Phạt Vĩ Ðại đang đến trên trái đất. Và hôm nay Cha sẽ nói với các con về CUỘC TRỪNG PHẠT này, các con thân mến, để các con có thể hiểu rằng mọi sự mà Cha và Ðức Mẹ đã nói trong những tháng qua để chuẩn bị tâm hồn và linh hồn của các con, để những sự trừng phạt đang đến trên trái đất sẽ không làm hại các con.

Các con thân mến, sự ứng nghiệm của sách Khải Huyền đang đến, Tai Ương thứ ba đang đến. Thời gian sắp tới, khi dấu ấn niêm phong cuối cùng được mở ra, và tiếng kèn cuối cùng được thổi, thì sự chấm dứt của thời kỳ cuối sẽ được xác minh.

Các con thân mến, Cha và Ðức Mẹ đã và đang đến để nói với các con về việc này, mỗi khi Cha và Ðức Mẹ đến trái đất, và liên lạc với các con, để nói với các con về sự nguy hiểm mà các con đang ở trong đó, nếu như các con không chuẩn bị. Vì thế Cha và Ðức Mẹ đã ban cho các con nhiều lời khuyên. Và bây giờ Cha muốn các con đem ra thực hành. Và đừng quên lời Cha, bởi vì lời Cha là sự thật và là sự sống.

Trong thông điệp trước Ðức Mẹ đã nói với các con về tiên tri giả. Và Cha đang nói với các con về cuộc trừng phạt đang đến trên trái đất và đến với tất cả mọi sinh vật trên trái đất, bởi vì người ta không muốn lắng nghe lời Cha hay lời Ðức Mẹ.

Bây giờ là thời của những ngôn sứ giả, của những đấng thiên sai giả, của những tiên tri giả, và cũng là thời của những tông đồ giả của thời kỳ cuối. Ðức Mẹ đã cảnh cáo với các con về họ. Vì thế các con phải thật cẩn thận, để họ không lừa dối các con với những lời dối trá được. Như các con thấy, đây là lời tiên tri đã được tuyên bố trong Kinh Thánh, và bây giờ đã ứng nghiệm trọn vẹn, các con thân mến, ứng nghiệm trọn vẹn.

Có bao nhiêu người đã dùng Danh Chúa để lừa dối các con của Cha? Như Cha đã nói: “Không phải ai nói ‘Lạy Chúa, Lạy Chúa,’ thì sẽ được vào Thiên Ðàng, nhưng chỉ có những ai làm theo Ý Cha Trên Trời.” Và vì thế Cha đến để giảng dạy các con. Và như thế các con sẽ không rơi vào sai lầm mà nhiều người đã sa ngã, vì khi họ dùng Danh Cha họ đã lừa dối được nhiều người. Và vì thế các con phải phân định và thấy ai nói sự thật, và ai nói dối với các con. Vâng, các con thân mến, thật quan trọng, sự phân định của các con thật quan trọng, việc các con biết cách phân định thật quan trọng, bởi vì chỉ có Chúa Thánh Thần thật mới cho các con theo con đường đúng đắn, con đường sự thật, con đường tình yêu và công lý. Vì thế, các con thân mến, các con phải rất cẩn thận.

Các con thân mến, Chúa Cha Hằng Hữu sẽ gởi nhiều dấu chỉ, để các con thấy thời gian gần kề. Bởi thế, hãy luôn luôn nhìn lên bầu trời, nhìn lên đó, bởi vì Ngài sẽ báo trước cho các con. Luôn luôn nhìn mặt trời, bởi vì Chúa Cha sẽ cho dấu chỉ từ mặt trời. Vì thế, hãy nhìn lên bầu trời, để các con có thể hiểu thời gian gần kề.

Cuộc Trừng Phạt đã được tuyên bố trên thế giới sẽ rất mạnh, vì Cơn Thịnh Nộ của Thiên Chúa Cha Hằng Hữu sẽ đổ xuống trên mọi sinh vật trên trái đất. Các con phải chuẩn bị, các con thân mến, cho Ba Ngày Tăm Tối, đã được báo trước. Các con phải cảnh giác. Và đừng quên tất cả những thông điệp mà Cha và Ðức Mẹ đã ban cho thế giới vì lợi ích của của các con, để hướng dẫn các con, để các con có thể bước đi trên con đường hẹp.

Các con thân mến, Cha muốn các con được chuẩn bị bằng việc cầu nguyện, với tất cả những Ảnh Tượng mà Cha và Ðức Mẹ đã ban cho các con. Các con phải có tất cả những thứ mà Cha đã nói với các con về việc chuẩn bị cho những ngày khắc nghiệt đang đến.

Các con thân mến, đừng quên rằng những Ngày Tăm Tối của thế giới đang tới. Và tất cả mọi sinh vật trên trái đất phải trải qua sự Ðau Thương Lớn Lao này. Hãy nhớ tất cả những lời khuyên của Cha và Ðức Mẹ đã ban cho các con để được mọi sự tốt lành. Hãy cảnh giác, bởi vì bây giờ mọi thứ đã gần kề. Các con phải chuẩn bị về tinh thần và vật chất, bởi vì như Cha và Ðức Mẹ đã nói trong những thông điệp qua, Hội Thánh sẽ trải qua một cuộc khủng hoảng lớn lao, một cuộc khủng hoảng chưa từng thấy. Các con linh mục sẽ đau đớn nhiều, vì đã không muốn vâng lời Cha, và không muốn nghe lời của Ðức Mẹ, Ðức Trinh Nữ Maria.

Các con thân mến, Cha không muốn các con quên rằng Ðức Mẹ và Cha sẽ chiến đấu với các con đến cùng, đến khi nhìn thấy chiến thắng khải hoàn của Hội Thánh, của Hội Thánh thật, đừng quên điều này. Hãy suy gẫm tất cả những thông điệp mà Cha và Ðức Mẹ đã ban cho các con, bởi vì chúng sẽ cho các con nhiều ánh sáng và nhiều sự phân định.

Các con thân mến, các con phải nhớ tất cả những thông điệp mà Cha và Ðức Mẹ đã ban cho các con. Và như Ðức Mẹ đã nói trong thông điệp trước, có nhiều thông điệp sẽ được hướng dẫn về nhà cửa của các con trong thời kỳ cuối, và chúng sẽ được công bố.

Cha sẽ hướng dẫn cho các con của Cha riêng tư để các ngài giúp đỡ các con trong thời điểm vĩ đại của Ðau Thương Sau Cùng. Các con sẽ luôn luôn được cho biết tất cả những điều quan trọng mà các con cần phải biết, đó là những hướng dẫn cho linh hồn các con.

Các con thân mến, Cha muốn các con luôn luôn đến đây để cầu nguyện trong Ngày Ðền Tạ, bởi vì Cha và Ðức Mẹ sẽ ở đây, và Cha và Ðức Mẹ sẽ giúp đỡ các con tiến lên phía trước, để đến đích điểm là Thiên Ðàng.

Các con thân mến, Cha và Ðức Mẹ sẽ đến để trấn an các con, để giúp các con vượt qua những đau thương. Cha và Ðức Mẹ sẽ không để các con một mình. Bây giờ các con chỉ không nghe lời Cha và Ðức Mẹ cách nơi công cộng, nhưng Cha sẽ hướng dẫn các con cái của Cha cách riêng tư, và các ngài sẽ cho các con biết tất cả những gì cần thiết cho gia đình và cho linh hồn các con.

Các con thân mến, vì thế Cha muốn ở đây ngày hôm nay, để nói với các con rằng Cha và Ðức Mẹ sẽ im lặng, nhưng sẽ không bỏ rơi các con. Cha và Ðức Mẹ sẽ luôn luôn hiện diện ở nhà của các con để an ủi những đau đớn của các con.

Hãy nhớ rằng thời kỳ tới sẽ là thời kỳ ứng nghiệm Mầu Nhiệm Tội Lỗi. Và khi Mầu Nhiệm Tội Lỗi được ứng nghiệm, các con sẽ hiểu biết Mầu Nhiệm Thiên Chúa đã được mặc khải. Và lý do mà Cha và Ðức Mẹ phải im lặng, các con thân mến, để có thể trải qua thời kỳ mà các con phải hiểu được Mầu Nhiệm Thiên Chúa, vốn chưa được biểu lộ trọn vẹn cho con người, bởi vì, như Cha đã nói một lần trong Kinh Thánh, còn nhiều Mầu Nhiệm mà con người không hiểu biết gì cả, bởi vì họ chưa được mặc khải. Thời điểm ấy sẽ đến sớm, rất sớm, nhưng trước hết các con phải đón nhận những lời khuyên dành cho các con trong những thông điệp mà Cha và Ðức Mẹ đã ban cho các con của Cha, những thông điệp sẽ được công bố vì sự lành mạnh của linh hồn và tâm hồn các con.

Các con thân mến, đừng quên lời Cha, đừng quên chúng. Hãy từ bỏ tội lỗi và tích lũy nhân đức, để chúng có thể hỗ trợ các con trên con đường hẹp mà Cha đã chỉ cho các con, để các con có thể bước đi cùng với Cha và Ðức Mẹ.

Các con thân mến, các con thuộc thế hệ sẽ thấy những điều vĩ đại tuyệt diệu của Thiên Chúa, của Chúa Ba Ngôi. Các con sẽ thấy nhiều dấu chỉ. Các con sẽ chứng kiến sự ứng nghiệm của những lời tiên tri, các con sẽ thấy chúng. Và vì thế các con phải chuẩn bị cho thời điểm Cha trở lại Lần Thứ Hai để phán xét thế giới, và như thế khi Trở Lại Cha sẽ không phải là một Thẩm Phán Công Minh nhưng là Ðấng Cứu Chuộc Ngọt Ngào.

Hãy chiến đấu, các con thân mến, hãy chiến đấu. Hãy quan sát và cầu nguyện, vì các con không biết ngày và giờ, và ngày ấy sẽ đến như kẻ trộm. Ðừng quên cầu nguyện, cầu nguyện nhiều. Hãy đọc Kinh Mân Côi và nài xin Lòng Thương Xót Chúa. Hãy đặt mình trong những Vết Thương Cha, trong những Vết Thương Thánh, để các con có thể được bảo vệ. Hãy khóc than vì tội lỗi mình, để trong ngày Cơn Thịnh Nộ các con ở dưới sự che chở của Lòng Thương Xót, và cuộc Trừng Phạt của Thiên Chúa Cha Hằng Hữu không đụng chạm đến các con.

Các con thân mến, việc các con bắt đầu là một việc thật quan trọng. Và khi thời gian thật khó khăn, và các con không ra khỏi nhà được, hãy cầu nguyện, cầu nguyện với Lòng Thương Xót của Trái Tim Rất Thánh Cha, cầu nguyện và nài xin Ðức Mẹ ban cho các con ơn nhẫn nại. Và đây là lý do, các con thân mến, mà Cha đòi hỏi các con nên có một bàn thờ nhỏ trong nhà với ảnh Lòng Thương Xót, bởi vì tất cả những ngôi nhà sùng kính Lòng Thương Xót sẽ được giữ gìn khỏi cuộc Trừng Phạt.

Và vì thế, các con thân mến, việc suy gẫm và tin những thông điệp Cha là một việc rất quan trọng, và nếu các con không tin chúng, và khi đã quá muộn, các con sẽ không chống cự nổi. Không, các con thân mến, để được bảo vệ trong thời kỳ khó khăn sắp tới, các con phải có Đức Tin và chờ đợi, bởi vì Cha sẽ thi hành lời Cha.

Các con phải tin vào Lòng Thương Xót Cha, Thánh Tâm Cha, và việc Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Ðức Trinh Nữ sẽ chiến thắng, bởi vì Thiên Chúa Cha Hằng Hữu sẽ cho Mẹ chiến thắng nhờ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ. Ðừng quên tất cả những sự việc Cha và Ðức Mẹ đã nói với các con. Hãy nắm lấy Những Vết Thương Thánh và Hy Tế của Cha trên Thập Giá. Và nếu các con làm như vậy với Đức Tin và lòng nhiệt thành, nhà cửa các con sẽ được giữ gìn khỏi thiệt hại, và cuộc Trừng Phạt đã được báo trước thường xuyên sẽ không đụng chạm đến các con. Nhưng những ai không tin và chê cười lời Cha sẽ rơi vào tay tên ngụy Kitô.

Các con thân mến, đây là lý do Cha đến để nói với các con trong thời gian này, để làm cho các con tin rằng các con phải tin và có đức tin, bởi vì tất cả những ai không tin chính là đóng cánh cửa của ơn cứu chuộc họ. Và vì thế mà Cha muốn các con có tất cả những gì mà Cha đã nói với các con. Nhưng, các con thân mến, Cha cảnh cáo các con đừng nghĩ đến chúng như vật bùa chú. Không, các con thân mến, không. Ðây là việc xúc phạm nặng nề đến Cha và Ðức Mẹ. Cha không muốn các con có chúng trong nhà theo cách đó. Cha muốn các con có chúng trong nhà như một niềm tin trong sáng, với đức tin rằng các con là con cái của Cha, và Cha, như một người Cha đầy yêu thương, sẽ bảo vệ và giúp đỡ các con. Chỉ như vậy Cha mới hiện diện trong nhà và giúp đỡ các con. Nhưng các con phải làm như vậy, với một đức tin trong sáng, với một Đức Tin đơn sơ như trẻ em tin tưởng vào cha mẹ, người không muốn thấy chúng bị thiệt hại, và chỉ muốn tìm những gì tốt cho các con. Và vì lý do đó, đừng xúc phạm vì có chúng trong nhà như vật bùa ngải. Không, các con thân mến, không. Các con phải phân biệt giữa hai cái, để trong thời khắc nghiệt Cha và Ðức Mẹ hiện diện trong mỗi người trong nhà các con và ban cho các con ơn bảo vệ. Nhưng đừng làm khi quá muộn, bởi vì khi đó các con sẽ không thu được gì cả, bởi vì mọi thứ sẽ trở nên khan hiếm.

Các con thân mến, chúng sẽ trở nên rất khan hiếm trên thế giới, nhưng khi thời điểm ấy đến không có gì sẵn sàng để dùng cả. Và vì thế các con phải chuẩn bị xưng tội ngay từ bây giờ, để thanh tẩy linh hồn và tâm hồn khỏi tội lỗi, để thanh tẩy nhà cửa của các con khỏi rác rưởi, tích lũy trong thời gian này, bởi vì sự lẫn lộn mà Ma Quỷ đã truyền bá trên thế giới.

Các con phải cảnh giác và cầu nguyện, cầu nguyện nhiều. Ðọc Kinh Mân Côi, bởi vì Chuỗi Kinh Mân Côi là vũ khí của thời kỳ này.

Ðức Mẹ và Cha đã lập lại điều này nhiều lần khác nhau, vì cách thức nó là như vậy. Kinh Mân Côi là vũ khí rất mạnh mẽ, và các con phải đặt vũ khí này trong tâm hồn và linh hồn của các con, để ơn sủng của Chuỗi Kinh Mân Côi thật sự cho các con được tự do.

Các con thân mến, đây là tháng cuối cùng, Cha đến với các con như Chúa Giêsu Chịu Ðóng Ðinh vì tội lỗi loài người, vì các con không muốn lắng nghe lời mời gọi của Cha. Nếu các con để ý tới lời gọi của Cha và của Ðức Mẹ, thì Cuộc Trừng Phạt đã không phải xảy ra. Nhưng, vì các con không vâng lời, nên Cuộc Trừng Phạt bây giờ đang ở trên đầu các con, và các con sẽ thấy nó rất sớm. Và vì thế, các con thân mến, Cha đau đớn vì nhân loại quá đỗi, bởi vì theo thời gian, qua nhiều ngôn sứ và tiên tri thật, Cha đã tuyên bố về thời này, nhưng thế giới không chú ý gì tới họ. Hỡi các con thật của Cha, các ngôn sứ và tiên tri, đã nói với thế giới về lời Cha, nhưng thế giới từ chối chúng, bởi vì, như Cha đã nói trong thông điệp trước đây, Nước Cha không thuộc về thế gian này, và vì thế thế gian từ chối Cha, và từ chối những người thuộc về Cha.

Bằng chứng là khi thế giới chấp nhận một giáo thuyết không phải là của Cha, thì họ đón nhận, chính là vì nó không phải là của Cha, bởi vì nó ca ngợi cá nhân họ, bởi vì nó ca ngợi thế giới. Và đó là lý do tại sao tất cả những giáo lý giả đã chiến thắng trong lòng con người. Và đó là vì những giáo lý đó của thế giới. Và vì thế mà thế giới đón nhận những giáo lý đó với sự hài lòng. Ðây là dấu hiệu cho các con. Ngược lại, các con thật của Cha, những tiên tri và ngôn sứ thật nói về lời Cha và Giáo Lý của Cha thì bị từ chối. Họ bị từ chối, bởi vì họ không thuộc thế giới này. Họ nói cho thế giới, nhưng họ không thuộc về thế giới. Và đó là lý do mà họ bị từ chối.

Các con thân mến, đây là dấu chỉ cho các con, để các con hiểu rằng các con của Cha, những ngôn sứ thật và tiên tri thật đau khổ, đau khổ vì điều này, bởi vì thế giới không chấp nhận việc sửa phạt, bởi vì thế giới không chấp nhận sự thật, bởi vì thế giới không muốn hy sinh, nhưng chỉ muốn lạc thú. Họ chỉ muốn phạm tội. Và họ yêu thích tội lỗi đến nỗi không muốn thấy ánh sáng, bởi vì họ không muốn ánh sáng để sửa sang bóng tối đang sống trong họ.

Các con thân mến, Cha sẽ chúc lành cho những Chuỗi Ảnh, để chúng sẽ có thể được dùng trong thời gian khắc nghiệt, trong thời gian tối tăm lớn lao đang đang đến gần, các con thân mến. Cha chúc lành những Chuỗi Ảnh Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần, để chúng sẽ là ánh sáng, sự bảo vệ, và sức khỏe cho con cái Cha trong những ngày tăm tối sắp tới, và trong những ngày Ðau Thương Cuối Cùng đang đến.

Các con thân mến, đừng quên rằng các con phải chuẩn bị cho những ngày này, hãy cầu nguyện nhiều, hãy cầu xin Lòng Thương Xót Cha, sẽ giúp ích cho các con rất nhiều. Ðừng quên tất cả những lời khuyên mà Cha và Ðức Mẹ đã ban cho các con vì sức khỏe của các con. Ðừng quên rằng như một người Cha nhân từ, Cha luôn ở với các con, sẽ gìn giữ các con để đem các con về Thiên Ðàng, là phần thưởng cho các con vì đã tin vào lời Cha, tin vào Giáo Lý của Cha, và tin vào tình yêu của Cha.

Ðừng quên rằng Cha đã chết trên Thánh Giá để ban cho các con Lòng Thương Xót, các con thân mến, và trước Cuộc Trừng Phạt, Cha sẽ đổ Lòng Thương Xót xuống từ Thập Giá. Sau thời kỳ này, các con sẽ không thấy Lòng Thương Xót Cha, nhưng sẽ thấy công lý Cha. Ðiều này, các con thân mến, Cha muốn các con mang trong tâm trí, mang thật trong tâm trí, bởi vì Lần Ðến Thứ Hai sẽ là lần biểu dương Công Lý Cha. Và tất cả những ai đón nhận Lòng Thương Xót Cha, trước khi dấu hiệu của Người Con của Con Người xuất hiện, sẽ là con cái của Cha, những người nương náu trong Lòng Thương Xót Cha. Nhưng những ai không nhận Lòng Thương Xót sẽ bị xử án phạt đời đời.

Và đây là lý do, các con thân mến, mà các con phải làm ngay từ bây giờ, trước khi thấy dấu hiệu của Người Con của Con Người. Hãy nhìn xem, Cha là Khởi Ðầu và là Kết Thúc, Cha là cánh Cửa, Cha là Con Ðường duy nhất dẫn đến Thiên Ðàng, Cha là Con Ðường duy nhất dẫn đến với Thiên Chúa Cha Hằng Hữu.

Các con thân mến, đừng quên điều này, bởi vì Cha sẽ ban nhiều dấu chỉ, để các con của Cha hiểu được và từ bỏ những sai lầm. Nhưng, nếu họ không đón nhận lời Cha, rồi họ sẽ nhìn thấy Cha, nhưng khi thấy cha, Cha sẽ không còn là Ðấng Cứu Chuộc Ngọt Ngào nữa, nhưng là vị Quan Tòa Công Minh. Thời gian này đang đến, các con thân mến, và vì thế các con phải chuẩn bị, chuẩn bị kỹ càng. Và đừng quên rằng Ðức Mẹ sẽ chiến đấu với các con để giành lại chiến thắng cho Hội Thánh.

Hãy nhìn lên bầu trời, bởi vì Thiên Chúa Cha Hằng Hữu sẽ gởi đến những dấu chỉ tuyệt vời của Chúa, và sẽ sớm được nhìn thấy trên thế giới, những điều tuyệt diệu Ngài ban cho các con như những món quà, như món quà của ơn cứu chuộc. Nhưng, nếu các con không nhận được những điều tuyệt diệu này, các con sẽ nhận Công Lý của Cha, và rồi sẽ quá muộn.

Các con thân mến, đây là những gì Cha muốn nói với các con trong lúc tạm biệt. Ðừng quên rằng Cha đã đến như Chúa Giêsu Chịu Ðóng Ðinh, như Chúa Giêsu đau khổ và than khóc vì loài người chóng quên. Và vì thế Thiên Chúa Cha Hằng Hữu sẽ thanh tẩy thế giới nhiều tội lỗi. Và Ngài sẽ thanh tẩy nó, bởi vì trái đất đòi báo oán vì nhiều tội lỗi của nhân loại.

Như Ðức Mẹ đã nói trong thông điệp trước, Cha và Ðức Mẹ sẽ luôn luôn liên lạc riêng tư với con cái của Cha của Cộng Ðồng, để các ngài có thể hướng dẫn các con, và cho các con những thông điệp cần thiết cho nhà cửa của các con, cho đời sống riêng tư của các con, cho đời sống đạo đức cá nhân, và các ngài sẽ là người hướng dẫn các con trong thời kỳ cuối. Và như thế các con có thể nhận được tất cả những lời cố vấn, chúng sẽ là kim chỉ nam, để các con đừng bị xáo trộn, khi tên ngụy Kitô lộ diện.

Hãy đón nhận lời Cha và những lời cố vấn của Cha, bởi vì, như Cha lập lại, các con thân mến, những đau thương đang ở trong thế giới. Và như Cha đã nói trong thông điệp trước, sẽ có đau thương tiếp nối đau thương, cho đến khi Ðau Thương Cuối Cùng đến. Các con thân mến, những đau thương bây giờ đang ở trong thế giới, nhưng rất sớm đau thương cũng sẽ đến Guatemala. Và từ đó sẽ bắt đầu hết đau thương này đến đau thương khác. Và các con biết rằng đây là khởi đầu của mọi sự.

Những đau thương bây giờ đang di chuyển trên lưng ngựa qua thế giới, con ngựa hồng, đó là sự chết. Và Hỏa Ngục đang cưỡi trên thế giới, gieo những đau thương trên toàn thể bộ mặt trái đất.

Các con thân mến, hãy chuẩn bị, bởi vì con ngựa hồng bây giờ đang cưỡi và sứ mạng của nó là chết chóc và Hỏa Ngục. Và sau đó, những dấu ấn sẽ được mở ra, và tiếng kèn sẽ được thổi.

Các con thân mến, các con phải cảnh giác. Cha không muốn làm cho các con đau đớn, bởi vì những ai là con cái thật của Cha sẽ không đau đớn. Nhưng họ ẩn trú nơi Lòng Thương Xót cha, và tin tưởng nơi Cha, nơi Ðức Mẹ, và tin rằng Cha và Ðức Mẹ sẽ giúp họ, Cha và Ðức Mẹ sẽ bảo vệ họ. Nhưng các con phải giúp Cha và Ðức Mẹ cầu nguyện, với lòng khiêm nhường, với sự vâng phục, bởi vì rất sớm, các con thân mến, những đau thương sẽ đến Guatemala. Nó sẽ bắt đầu trên thế giới, và từng chút từng chút một rồi nó sẽ bao gồm tất cả các quốc gia trên thế giới, và sẽ đến đây. Và các con sẽ đau khổ, nếu các con không chuẩn bị.

Và vì thế mà các con phải, và Cha lập lại, ẩn trú nơi Những Vết Thương Thánh, trong Lòng Thương Xót Cha, trong Thánh Tâm Cha, trong Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Ðức Trinh Nữ Maria. Hãy đọc Kinh Mân Côi thường xuyên. Ðừng ngưng cầu nguyện. Hãy ẩn trú nơi Lòng Thương Xót Cha, để vào giờ ấy, Các con thân mến, các con khỏi kinh ngạc. Và đó là lý do Cha và Ðức Mẹ đến để báo trước cho thế giới, để thế giới thấy những điều này. Trong nhiều quốc gia, Các con thân mến, các con của Cha đang thật sự cảm thấy những đau thương. Và Cha lập lại, nó sẽ sớm đến Guatemala.

Các con phải chuẩn bị, bởi vì những đau thương sẽ đi từ quốc gia này tới quốc gia khác, đến khi tất cả cùng chịu trong một lúc. Nhưng nó sẽ bắt đầu từng cái một, đừng quên điều này. Và khi các con thấy thời này, đừng báng bổ, nhưng hãy nhớ lời Cha và Ðức Mẹ, Ðức Mẹ và Cha đã nói với các con vì lợi ích của chính các con. Hãy cầu nguyện nhiều, thật nhiều, thật nhiều. Và chuẩn bị nhà của các con với bức ảnh Lòng Thương Xót Cha và những bức ảnh đã làm phép, bởi vì tất cả những vật này sẽ giúp các con. Tất cả những ngôi nhà có những vật mà Cha đã nói đến trong những thông điệp, sẽ được bảo vệ. Hãy ghi chép, các con thân mến, bởi vì chúng sẽ được bảo vệ.

Hãy nhớ những đoạn trong sách Xuất Hành của Cựu Ước, khi những ai đánh dấu khung cửa của nhà họ với máu chiên, thì Thiên Thần Hủy Diệt sẽ băng qua họ. Vì thế, tất cả những ai có Máu trong nhà, không phải Máu Chiên, nhưng Máu của Ðấng Thánh Cứu Chuộc, của Lòng Thương Xót Ngài, tất cả những ai ẩn náu trong Hy Tế trên Thập Giá, thì Thiên Thần Hủy Diệt sẽ băng qua họ, và sẽ không làm hại họ. Ðó là những gì Cha muốn các con nhớ, các con thân mến. Hãy cầu nguyện thường xuyên với Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, bởi vì Ngài sẽ giúp Cha trong trận chiến lớn, Chúng Ta sẽ sớm chiến đấu chống lại sự dữ, tên ngụy Kitô và những người cứu tinh giả.

Các con thân mến, các con không phải sợ hãi, nhưng hãy đặt mình dưới Áo Choàng bảo vệ của Ðức Mẹ. Ðiều này rất quan trọng, bởi vì Mẹ sẽ đánh dấu nhà các con với Máu Châu Báu, Máu đổ trên Thập Giá, và sẽ mang đến cho các con tình yêu của Thiên Chúa Cha Hằng Hữu, chứ không phải công lý Ngài. Ðức Mẹ sẽ đánh dấu những căn nhà này, và Ðức Mẹ cũng sẽ đánh dấu các con, đừng quên điều này.

Các con thân mến, với Máu Thánh, Cha chúc lành cho các con Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần, để các con đừng quên đi tất cả những tháng mà Cha và Ðức Mẹ đến để giảng dạy các con, để chuẩn bị cho thời gian khắc nghiệt đang đến.

Hãy luôn luôn nhớ đến Lòng Thương Xót Cha và Máu Châu Báu Cha. Ðừng quên chúng, các con thân mến. Hãy tin Cha, hãy tin, Các con thân mến, hãy tin rằng Cha và Ðức Mẹ yêu thương các con rất nhiều.

Cha và Ðức Mẹ yêu thương các con nhiều đến nỗi khi tất cả các con của Cha xin Cha, Cha sẽ bảo vệ, và Ðức Mẹ cũng sẽ bảo vệ.

Ước gì bình an, đức tin, tình yêu, sự thật, và ơn phân định ở lại trong tâm hồn các con, và làm cho các con nhẫn nại trong thời kỳ cuối khắc nghiệt đang đến. Và đừng mất can đảm, các con thân mến, bởi vì tất cả những ai nhẫn nại sẽ được phần thưởng.

Del Inmaculado Corazon De Maria
Y El Sacratisimo Corazon De Jesus

Adorers Of The Divine Mercy Of Our Lord
Những Người Thờ Lạy Tình Thương Xót Thiên Chúa

Thông Điệp Của Chúa Giêsu Kitô

Ban Cho Nhân Loại Qua Chị Guađalupê

Sứ Điệp Đặc Biệt Về Các Linh Mục

Guatêmala, ngày 16 tháng 7 năm 1989

Hỡi các con thân yêu, Ta ban phép lành cho chúng con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Hỡi các con, Giêsu Nagiarét, Con của Đức Đồng Trinh Maria, là Thiên Chúa của Tình Yêu, Thiên Chúa đã chịu đóng đinh vào thập giá để chết cho tình yêu thương, giờ đây đang nói với chúng con.
Hỡi các con thân yêu, hôm nay Ta nói với chúng con về CÁC LINH MỤC, những người con trai của Ta.

Ta đã nói với chúng rằng: “Mọi quyền năng trên trời và dưới đất đều đã được ban cho Ta. Chúng con hãy đi khắp thế giới để rao giảng Phúc Âm của Ta cho mọi người, Hãy rửa tội cho mọi người nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Hãy dạy cho mọi người tuân giữ các điều Ta đã truyền cho chúng con phải tuân giữ. Ai tin và chịu Phép Rửa Tội thì sẽ được cứu rỗi, nhưng kẻ nào không tin sẽ bị án phạt. Hãy giảng dạy muôn dân phải thống hối để được ơn tha thứ tội lỗi.”

Các linh mục là những kẻ giúp Ta xây dựng Đền Thờ của Đức Chúa Thánh Thần. Các linh mục là nền tảng cho sự cứu rỗi các linh hồn. Và chính vì thế Ta đã phán rằng: “Chúng con hãy sống thánh thiện, vì Chúa Cha của chúng con ở trên trời là Đấng Thánh. Chúng con là ánh sáng và là muối của trái đất. Vậy nếu ánh sáng trở nên mờ tối và muối trở nên lạt lẽo, thì còn được lợi ích gì nữa? Chỉ còn đáng vứt ra ngoài đường cho chân người ta đạp lên mà thôi.” Bởi thế, sự thánh thiện của chúng con mang tính cách đặc biệt và độc nhất.

Các linh mục và nữ tu là những đứa con cưng của Ta. Nhưng ngày nay, chúng đã trở nên những kẻ làm cho ta đau khổ nhiều nhất, và chúng đã làm cho Mẹ Cực Thánh của Ta phải khóc vì sự bất phục tòng của chúng và vì tội lỗi của chúng.

Hỡi các con trai thân yêu của Ta, hỡi các linh mục của Ta, chúng con là những ngôi sao sáng của Hội Thánh. Nhưng vì tinh thần bất phục tòng và vì lòng kiêu căng, chúng con đã trở nên bóng tối cho đàn con của Ta, do sự hoang mang ngự trị trong linh hồn chúng con. Kìa! Kẻ nào được ban cho nhiều, thì kẻ ấy phải bị đòi hỏi nhiều chứ.

Chúng con đã không tuân theo mệnh lệnh của Ta để đi rao giảng Phúc Âm của Ta cho nhân dân thế giới. Chúng con thiếu sự hiểu biết, và vì không hiểu biết, nên chúng con đã phản bội Ta bằng cách rao giảng những Phúc Âm không phải là Phúc Âm của Ta. Nếu chúng con không hối cải, chúng con sẽ bị trừng phạt rất nghiêm khắc, bởi vì chúng con đã đi theo những chủ thuyết ngoại lai và chúng con đã nhạo cười Giáo Lý của Ta. Và vì những lầm lỗi của chúng con, Thánh Danh của Ta đã bị xúc phạm, Thánh Thể của Ta đã bị xúc phạm. Những linh mục gian ác làm như vậy đã chà đạp lên Máu Thánh của Ta, và đã làm cho Cuộc Hy Tế của Ta trên thập giá trở nên vô ích. Và các thành quả của Công Cuộc Cứu Chuộc bị hư mất, vì các thành quả đó không tới được các người anh em của chúng con.

Hỡi các linh mục, hỡi các con trai của Thánh Tâm Ta, hãy nghe đây. Những người nào trong chúng con bị bách hại và bị ghét bỏ mà vẫn giữ được lòng trung thành với Giáo Lý của Ta. Ta sẽ ban cho chúng con sự sống vào ngày Thứ Năm Tuần Thánh, khi Ta thiết lập chức Linh Mục để mưu ích cho các dân tộc. Chúng con là con cái của Trái Tim đau thương của Ta, chúng con là con của Linh Hồn hấp hối của Ta, chúng con là những kẻ Ta lựa chọn, để chiến đấu trong cuộc chiến vĩ đại chống lại Ma Quỷ.

Hỡi các con thân yêu, những người trong chúng con mà đã giữ được lòng trung thành với Giáo Lý của Ta, đã không chấp nhận những chủ thuyết ngoại lai hoặc không chấp nhận những kiểu cách đáng chê cười, chúng con đừng sợ. Hãy giữ vững tâm hồn, và hãy ngước mặt lên, vì giờ cứu độ đã gần kề. Chúng con hãy coi chừng ngày đêm không ngừng, bởi vì kẻ thù muốn tiêu diệt chúng con. Hỡi các con thân yêu, hãy vững lòng, bởi vì cuộc chiến đấu trong đó chúng con phải làm chứng cho Ta là cuộc chiến đấu đang tới gần. Chúng con hãy đứng lên, và hãy cùng với dân của Ta trông đợi Chuyến Tái Lâm của Ta.

Hỡi các con thân yêu, chúng con hãy dạy cho dân của Ta tất cả những gì Ta đã dạy cho chúng con, bởi vì thế giới đã quên những điều Ta đã dạy. Chúng con hãy làm cho tâm trí và linh hồn mình trở nên trong sạch, hãy dạy cho dân ta các nhân đức, bởi vì Ngày Vĩ Đại của Cơn Thịnh Nộ Đức Chúa Trời đang tới gần. Và vào Ngày Đó, thế giới sẽ bị trừng phạt vì tội lỗi của mọi người và vì lòng gian ác trong các tội lỗi của nhân loại. Nhưng Ta sẽ thương yêu và bảo vệ những kẻ tiếp nhận Ta.
Thiên Chúa nhân từ sẽ bao bọc và che chở đàn con trong những ngày khốn quẫn, bởi vì Ta biết đàn chiên của Ta, và đàn chiên của Ta biết Ta.

Hỡi các linh mục, là những con trai của Thánh Tâm đau khổ của Ta, chúng con hãy dạy cho dân của Ta biết tăng trưởng trong Đức Tin, trong ân sủng, trong các nhân đức, và hãy dạy cho dân của Ta biết cách từ bỏ mọi tội lỗi. Chúng con hãy dạy cho dân của Ta biết rằng phá thai, ngoại tình, ly dị và đa thê đều là tội ác, và những thứ đó phá hủy linh hồn và trái tim.

Kìa! Hỡi các con trai của Thánh Tâm đau khổ của Ta, nếu chúng con không lên tiếng để nói ra, thì nhiều người sẽ bị hư mất, vì nhiều cơn thống khổ đang xẩy tới trên thế giới. Hỡi các con trai rất thân yêu của Ta, tại sao chúng con im lặng? Chúng con sợ ai? Phải chăng chúng con không tin tưởng nơi Ta? Trong Thánh Kinh đã có nói về ngày Ta Tái Lâm mà. Tại sao chúng con không chịu rao giảng điều đó?

Hỡi các con thân yêu, sự cùng tận của thời gian đang đến gần, và những sự đau khổ của loài người đã bắt đầu. Và loài người đang mau bước tới số phận của mình, đó là số phận Thiên Đàng hay Hỏa Ngục. Và số phận Thiên Đàng hay Hỏa Ngục là một điều tùy thuộc vào việc làm của mỗi người trong cuộc hành trình ngắn ngủi của mình trên mặt đất.

Hãy tới, hãy yêu mến Đức Chúa Trời, bởi vì nếu thực sự có lòng yêu mến Đức Chúa Trời, thì chúng con sẽ được giải thoát khỏi cảnh nô lệ cho tội lỗi, bởi vì những kẻ thực sự kính mến Đức Chúa Trời thì không phạm tội. Hỡi các con trai thân yêu, chúng con hãy gột rửa lòng mình khỏi sự gian dối, khỏi lòng kiêu căng, khỏi bạo hành, khỏi sự giận dữ, khỏi lòng ghen ghét, khỏi lòng tham lam, khỏi sự thèm muốn và ganh tị, là những thứ cản trở làm cho ân sủng không thấm nhập vào lòng chúng con được.

Hỡi các con trai thân yêu, chúng ta đang sống trong thời kỳ mất Đức Tin, bởi vì Thánh Giá và Máu Cực Thánh của Ta đã bị chà đạp lên.

Ta đã phán rằng, khi nào chúng con thấy điều đó, nghĩa là chúng con thấy khởi sự xẩy ra những nỗi thống khổ, thời kỳ đại khốn quẫn, thì đó là dấu chỉ Ngày Ta Tái Lâm. Vậy mà, hỡi các con trai của Ta, tại sao chúng con không nói cho dân Ta biết về Ngày Tái Lâm của Ta? Tại sao chúng con không lên tiếng để rao giảng điều đó? Phải chăng bởi vì chúng con không đọc được những dấu chỉ của thời gian?

Hỡi các linh mục, hỡi những người con trai của Thánh Tâm Ta, Ta nói với những người trong chúng con còn giữ được lòng trung thành với Giáo Lý và với Cuộc Hy Tế của Ta, cũng như nói với những người bị bách hại nhưng vẫn giữ được Đức Tin chân chính và không bị nhiễm lây với những chủ thuyết ngoại lai. Ta nói với những linh mục nào tin vào các sứ điệp của Ta và các sứ điệp của Mẹ Thánh của Ta. Hỡi các con trai thân yêu, chúng con hãy rao giảng cho dân của Ta về Ngày Tái Lâm của Ta, hãy chuẩn bị tâm hồn chúng con, hãy an ủi những con chiên yếu đuối, hãy chữa lành những con chiên bị thương tích, và hãy đi tìm những con chiên đã đi lạc mất. Những ai bền chí đến cùng, thì sẽ được cứu rỗi. Chúng con là những ngôi sao sáng trong bầu trời tối đen dày đặc này, là ánh sáng chiếu soi cho nhiều linh hồn. Hỡi các con thân yêu, hãy đứng lên, và hãy chiến đấu, bởi vì kẻ nào không đi theo Ta là chống lại Ta.

Và hỡi những người con trai kia, với sự mất Đức Tin, chúng con đã trở nên những linh mục xấu, những chủ chăn xấu, chỉ biết tìm cách phục vụ bản thân mình. Chúng con đã không chu toàn nghĩa vụ đóng vai trò cứu rỗi các linh hồn. Và chúng con đã đi theo những chủ thuyết ngoại lai. Và chúng con không chịu mặc áo dòng tu của linh mục, và chúng con đã quên đi phẩm giá của chức Linh Mục.

Hỡi các linh mục kia, là những kẻ đã bỏ Ta để đi lập gia đình, chúng con sẽ bị loại trừ khỏi Nước Thiên Đàng, bởi vì chúng con đã không chấp nhận thập giá Ta đã ban cho chúng con. Trái lại, chúng con đã đi tìm một thập giá không thuộc về chúng con. Và với hành động như thế, chúng con đã đổi Thiên Đàng để nhận lấy Hỏa Ngục. Nếu chúng con không ăn năn hối cải, chúng con sẽ bị trừng phạt nặng nề. Những kẻ nghe theo tiếng gọi của Ma Quỷ và làm gương mù cho đàn con nhỏ của Ta, những kẻ đó, khi Ngày Phán Xét tới, sẽ ước ao rằng thà mình đừng sinh ra thì hơn.

Những linh mục làm ô nhục phẩm giá đoàn con trai của Trái Tim đau khổ hấp hối của Ta, vì chúng đã trở thành dâm ô đồng tính và đã làm gương mù lôi kéo kẻ khác phạm tội, chúng đã và đang làm ung thối giới trẻ em và thanh thiếu niên. Nếu chúng con không ăn năn hối cải và thay đổi nếp sống, thì chúng con sẽ bị ném vào Hỏa Ngục, y như chúng con vứt đi những rác rưởi thối tha ghê tởm, mà nhìn thấy đủ làm cho chúng con nôn mửa.

Sắp đến lúc Ta sẽ phân rẽ lúa ra khỏi cỏ dại trong Hội Thánh của Ta. Và những kẻ nào thuộc hàng ngũ cỏ dại, thì chỗ ở của chúng sẽ là Hỏa Ngục, để phải chịu cực hình đời đời.

Hỡi các linh mục, giám mục, hồng y và các nữ tu sĩ của Ta, hãy nghe cho kỹ điều này: Hôm nay Ta nói với những kẻ đã bỏ Giáo Lý của Ta, Ta nói với những kẻ đã sa vào một thứ tội hiện nay đang lan tràn trên thế giới, những kẻ đã theo những giáo lý ngoại lai, chúng con, những kẻ đã lừa gạt dân của Ta bằng cách sử dụng Danh của Ta, chúng con, những kẻ đã làm gương mù cho cả thế giới vì tội lỗi của chúng con, Ta đang nói với chúng con đây.

Tội lỗi của chúng con đang kêu gào đòi sự trừng phạt của Chúa Cha Hằng Sống. Bàn tay của chúng con đã nhuốm nhơ bẩn. Ta chán ghét các lời kinh nguyện của chúng con vì nhuốm máu của những kẻ vô tội. Những buổi họp của chúng con làm cho Ta nặng lòng. Ta đã chán ngấy, và Ta sẽ đưa mắt nhìn đi chỗ khác, không nhìn đến chúng con nữa. Và khi chúng con gia tăng lời cầu nguyện, Ta cũng sẽ chẳng nghe, vì bàn tay của chúng con nhuốm đầy máu và tội lỗi.
Chúng con hãy rửa sạch linh hồn mình cho trong sạch, hãy tắm gội và xóa bỏ tội lỗi của chúng con khỏi trước mắt Ta. Hãy ngưng làm những điều tội lỗi, hãy ngưng lấy Danh Ta để lừa gạt dân của Ta. Hãy xa lánh trường chính trị, bởi vì chính trị là một cạm bẫy rất mạnh sẽ đưa chúng con xuống Hỏa Ngục. Đừng sống đạo đức giả trước mặt Đức Chúa Trời và trước con mắt loài người nữa, vì Ta biết chúng con, và bởi vì thời giờ đang sắp tới lúc chúng con chẳng còn có thể đánh lừa được ai nữa.

Khốn cho những linh mục đã bỏ áo dòng để mặc áo như người đời!

Khốn cho những linh mục, giám mục và hồng y đã đem những giáo lý ngoại lai vào xâm nhập Hội Thánh của Ta!

Khốn cho những linh mục đã phạm tội và dụ dỗ kẻ khác phạm tội!

Khốn cho những nữ tu sĩ đã làm ô uế giường trinh nữ của mình!

Khốn cho những linh mục và giáo dân nào thuộc Phong Trào Thánh Linh Canh Tân, bởi vì chúng là lực lượng được Ma Quỷ sử dụng để chống lại Ta và đoàn con trai chân chính của Ta!
Khốn cho chúng con, là những kẻ mà Ta đã nói về chúng con rằng: “Chính tại nơi đây Ta sẽ trao một số người trong chúng bay cho hội đường của Satăng…” Chúng con là những kẻ xưng mình là con cái của Thiên Chúa nhưng không phải vậy, chúng con chỉ nói láo!

Không bao lâu nữa Ta sẽ trở lại. Hãy giữ gìn cẩn thận những gì chúng con đang có để không ai lấy mất triều thiên của chúng con. Đối với những kẻ thắng trận, Ta sẽ làm cho chúng con nên cột trụ của Đền Thờ Thiên Chúa. Hỡi những kẻ có tai, hãy lắng nghe những gì Chúa Thánh Linh Phán bảo Hội Thánh.

Hỡi các con thân yêu, Ta sẽ nói cho các con nghe một sự thật vĩ đại. Cái nhóm người tự xưng mình là Phong Trào Thánh Linh Canh Tân đã gây ra nhiều tai hại. Và chúng còn tiếp tục gây ra tai hại bởi vì chúng không muốn nghe những lời cảnh báo của Ta. Chúng không phải là con cái của Ta, nhưng chúng là con cái của Ma Quỷ. Hãy đọc những gì Ta đã phán được ghi trong Kinh Thánh. Chúng là những kẻ gây ra sự rối loạn, gây ra sự khốn khổ, gây ra tội lỗi, và gây ra những sự đau khổ trong Hội Thánh của Ta.

Hỡi các con thân yêu, Ta đau khổ vì dân của Ta đã bị Ma Quỷ lừa bịp. Hỡi các con thân yêu, nhóm người thuộc phong trào này đã gây chiến đánh lại những con trai chân chính của Ta, đánh lại những linh mục chân chính của Ta. Chúng gây chiến tấn công Ta và Mẹ Thánh của Ta. Chúng con hãy coi chừng, bởi vì ta cảnh giác chúng con rằng phong trào này đã được thằng quỷ Satăng đem xâm nhập vào Hội Thánh của Ta, bởi vì nó muốn làm như thể nó là Ta, rồi từ đó gây chiến chống lại Ta.

Hỡi các con thân yêu, những ai trong chúng con thuộc phong trào này, hãy rút ra khỏi ngay lập tức trước khi quá trễ để rút khỏi, bởi vì khi chúng con nhận ra rằng Đấng mà chúng con tôn thờ không phải là Ta, thì lúc đó là quá trễ rồi.

Hỡi các con thân yêu, những ai trong chúng con mà đi theo phong trào này, nếu thật lòng yêu mến Ta, hãy quay trở lại, và đừng có nghe theo những giáo điều của Ma Quỷ và sự mất đức tin của phong trào này. Chúng là những kẻ đã thay đổi nghi thức Thánh Lễ, thay đổi các Bí Tích, thay đổi Giáo Lý của Ta, và đuổi theo tấn công các con trai con gái chân chính của Ta.
Kìa! Chúng con chỉ còn một thời gian ngắn ngủi nữa mà thôi, bởi vì hiện nay chúng đã xâm nhập vào Hội Thánh, và nắm giữ được những địa vị cao cấp nhất trong Hội Thánh rồi. Chúng nói rằng chúng là con cái của Ta, nhưng thực sự thì chúng không phải là con cái của Ta. Chúng nói láo. Hãy coi chừng, hỡi con cái của Ta, hãy coi chừng. Phải chăng Giáo Lý của Ta cần phải được canh tân như chúng vẫn rêu rao?

Hỡi các linh mục của Thánh Tâm Ta, hãy biết phân biệt. Chúng là lũ linh mục giả, là con cái của Satăng, là những kẻ tấn công chúng con, là những kẻ đã thay đổi Giáo Lý của Ta, và chúng đã hiệp nhất với những kẻ gian ác, chúng chẳng phải như vậy sao? Sự dữ hiện đang có mặt trên trái đất cùng các tiên tri giả, các vị thụ khải giả, các con chiên giả của Đức Chúa Trời, các linh mục giả, các kẻ theo Phong Trào Thánh Linh Canh Tân, các kẻ theo Tam Điểm, các tín đồ Do Thái Giáo, các phù thủy và các tín đồ của các tôn giáo giả dối, tất cả đều đã hiệp nhất lại với nhau để tiêu diệt Hội Thánh chân chính của Đức Chúa Trời và các con cái chân chính của Chúa. Nhưng Ta sẽ ở với chúng con cho tới Ngày Tận Cùng các thế kỷ, và sự dữ sẽ không thắng được.
Hỡi các con trai của Ta, nếu chúng con thực sự yêu mến Ta, chúng con hãy nghe theo các lời chỉ bảo của Mẹ Cực Thánh của chúng con, là Đức Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, bởi vì Mẹ là Đấng nắm giữ vai trò quan trọng trong trận chiến này. Nếu chúng con không nghe theo lời Mẹ, và chúng con không chịu từ bỏ phong trào ghê gớm này, chúng con sẽ bị liệt vào hàng ngũ những kẻ chống lại Đấng Đã Được Xức Dầu của Chúa, bởi vì thằng quỷ Satăng đang chuẩn bị dân của nó cho Ngày Vĩ Đại theo đúng như đường lối của Ta cho ngày đó.

Thế rồi, tất cả những kẻ không ở trong tình trạng ân sủng của Thiên Chúa đều sẽ rơi vào tay thằng quỷ. Và nếu chúng con để cho thằng quỷ lừa bịp chúng con, thì đó là một dấu hiệu xấu. Và tất cả những kẻ tôn thờ Con Thú sẽ bị án phạt đời đời. Nếu chúng con không nghe những lời cảnh báo này của Ta, chúng con sẽ bị liệt vào số những kẻ nổi lên chống Chúa Kitô thật.

Hỡi các con trai của Ta, hãy quay trở lại, bởi vì nếu chúng con còn kết hợp với những kẻ thuộc Phong Trào Thánh Linh Canh Tân cùng tất cả những tân giáo điều mà chúng đã bày đặt ra để chống lại Ta, thì chúng con sẽ bị liệt vào số những kẻ nổi lên chống Chúa Kitô thật.

Chúng con hãy đọc lại lời Ta đã phán: “Rồi người ta sẽ nạp chúng con để chúng con sẽ bị tra tấn và bị giết chết. Và chúng con sẽ bị tất cả các dân tộc ghét bỏ vì Danh của Ta. Thế rồi, nhiều người sẽ bị ảnh hưởng vì gương mù, và một số người sẽ phản bội, và một số người sẽ bỏ ra đi. Và sẽ có nhiều tiên tri giả xuất hiện để đánh lừa được nhiều người. Và vì có quá nhiều tội lỗi gian ác, nên tình yêu nơi nhiều người sẽ trở nên nguội lạnh. Thế rồi, chỉ những ai bền chí đến cùng mới được cứu rỗi. Tin Mừng về Nước Trời này sẽ được rao giảng khắp nơi trên thế giới để làm chứng trước mặt mọi dân tộc, và lúc đó mới Tận Thế. Hỡi các con, hãy nghe đây, trời và đất sẽ qua đi, nhưng lời Ta phán sẽ không qua đi.”

Hỡi các con của Thánh Tâm đau khổ của Ta, chúng con hãy chú tâm để tâm trí chúng con không bị phân tán, để tâm hồn chúng con khỏi bị lu mờ vì ăn chơi phóng đãng, vì say sưa và vì những sự bận tâm cho cuộc sống, bởi vì Ngày Đó sẽ bất thình lình sập xuống trên đầu chúng con, và chúng con sẽ bị sa vào bẫy, bởi vì Ngày Đó sẽ xẩy ra trên đầu mọi người cư dân trên địa cầu.

Hãy luôn tỉnh thức và cầu nguyện để chúng con có thể ra trước mặt Ta.

Hãy giữ mình tỉnh thức để, nếu Ta có đến bất thình lình, Ta sẽ không bắt gặp chúng con đang mê ngủ.

Điều Ta nói với chúng con, Ta nói với mọi người, đó là: “Hãy tỉnh thức.”

Hỡi các con trai thân yêu của Thánh Tâm sầu muộn của Ta, Ta ban phép lành cho chúng con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.

Hỡi các con thân yêu, Ta biết công việc chúng con làm, và Ta biết chúng con chẳng nóng mà cũng chẳng lạnh. Thà rằng chúng con hoặc lạnh hoặc nóng. Nhưng vì chúng con hâm hẩm giở nóng giở lạnh, chúng con chẳng nóng hẳn mà cũng chẳng lạnh hẳn, nên Ta sẽ mửa chúng con ra khỏi miệng Ta. Vì chúng con nói rằng: “Tôi giầu có, tôi đã trở nên giầu có, tôi chẳng thiếu điều gì,” và chúng con chẳng biết rằng mình là kẻ bất hạnh, kẻ đáng thương hại, kẻ nghèo khó bần cùng, là kẻ mù, là kẻ trần truồng trơ trụi. Ta khuyên chúng con hãy mua sắm nơi Ta loại vàng thập thành đã được tôi luyện bằng lửa, để chúng con trở nên giầu có, và để chúng con có quần áo trắng tinh mà mặc, ngõ hầu chúng con khỏi bị xấu hổ vì trần truồng trơ trụi. Chúng con hãy xức thuốc linh thiêng cho mắt của chúng con để chúng con có thể nhìn thấy. Ta quở trách và sửa chữa những kẻ Ta thương mến, hãy sốt sắng và ăn năn thống hối.

Kìa! Ta đã đến trước cửa, và Ta kêu cửa. Kẻ nào nghe tiếng gọi của Ta mà mở cửa, Ta sẽ vào và ăn tiệc với người ấy. Kẻ nào chiến thắng, Ta sẽ đặt nó ngồi trên ngai của Ta, với Ta, như thể chính Ta đã chiến thắng và đã ngồi trên ngai của Ta với Cha Ta. Kẻ nào có tai mà nghe, thì hãy nghe lời của Chúa Thánh Linh phán bảo Hội Thánh và các linh mục của Hội Thánh rằng: “Trời và đất sẽ qua đi, nhưng lời Ta phán sẽ không qua đi”.

Ta ban phép lành cho chúng con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.

[HẾT]

Muốn biết thêm, xin hỏi:
HERMANA GUADALUPE
Comunidad de Desagravio
9a. Avenida 6 – 71 Zona 7
Colonia Quinta Samayoa.
Guatemala, C. A.

Antôn NguyễnP.O. Box 262482
Houston, TX 77207, USA
http://margaretdurbin2012.blogspot.com
(July 7, 2012)

Sứ Điệp Đặc Biệt Về Ngôi Vị Giáo Hoàng

Adorers Of The Divine Mercy Of Our Lord
Những Người Thờ Lạy Tình Thương Xót Thiên Chúa

Thông Điệp Của Chúa Giêsu Kitô

Gửi Dân Khả Ái Người

Ban Qua Chị Guađalupê
Sứ Điệp Đặc Biệt Về Ngôi Vị Giáo Hoàng

Guatêmala, ngày 8 tháng 2 năm 1990
1. Hỡi các con thân yêu, Ta ban phép lành cho chúng con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Hỡi các con thân yêu, Giêsu Nagiarét, Con của Đức Thánh Đồng Trinh Maria, là Thiên Chúa của tình thương, là Thiên Chúa đã chịu đóng đinh vào thập giá vì yêu thương chúng con; giờ đây đang nói với chúng con.
Hỡi các con thân yêu, Ta đang nói với chúng con, bởi vì Ta muốn nói với trái tim của chúng con, vì thế chúng con hãy lắng tai mà nghe những lời Ta nói, để cho trong khi sự tối tăm đang ngự trị trên thế giới và trong tâm trí của đàn con Ta, những lời của Ta sẽ trở nên ánh sáng soi cho chúng con và cho Hội Thánh. Hôm nay Ta sẽ nói cho chúng con về NGÔI VỊ GIÁO HOÀNG.
2. Hội Thánh do Ta lập thoạt đầu chỉ là một Hội Thánh rất bé nhỏ, một Hội Thánh bị ghét bỏ, bị bách hại và bị tàn sát. Ngay từ thời kỳ đầu, Hội Thánh của Ta đã có nhiều thánh tử đạo, và ngay từ lúc khai sinh, Hội Thánh đã phải lớn lên trong máu, trong nước mắt và trong đau khổ.
Hội Thánh của Ta đã khởi sự với nhiều nỗi đau khổ, và lúc đó giáo hội Do Thái là giáo hội đã đóng đinh Ta vào thập giá đã chết. Các tín đồ Do Thái giáo đã chẳng yêu mến Cha của Ta cũng chẳng yêu mến Đấng Cứu Thế của chúng. Và vì lý do này, Thiên Chúa Duy Nhất, là Thiên Chúa của tình thương, đã từ bỏ chúng; và Thành Giêrusalem đã rơi vào tay quân thù của chúng và Đền Thánh Giêrusalem đã bị hủy diệt. Nhiều người Do Thái đã bị tàn sát, nhiều người khác đã bị bắt và bị đem bán làm nô lệ; và kể từ đó, dân Do Thái đã bị phân tán đi lưu vong rải rác khắp mặt đất. Và chúng đã bị Thiên Chúa lên án phạt mất nước, không còn quốc gia Do Thái nữa, chẳng còn hòa bình nữa, chẳng còn có vua Do Thái nữa; và những nỗi nhục nhã cùng sự chê bai nguyền rủa chúng phải chịu là điều mọi dân tộc trên thế giới đều biết.
3. Kể từ khi quốc gia Do Thái và Do Thái giáo bị hủy diệt, người Do Thái đi đến đâu, thiên hạ nghe nói đến tên Do Thái là người ta chê bai, khinh bỉ, vì chúng đã giết Đức Chúa Trời. Và chúng sẽ còn phải chịu những sự chê bai, khinh bỉ đó mãi mãi cho đến khi nào chúng chấp nhận và tin Ta, tin vào Thiên Chúa mà cha ông của chúng đã đóng đinh trên thập giá.
4. Hội Thánh của Ta khởi sự là một Hội Thánh bé nhỏ và bị ghét bỏ. Nhưng dần dần Hội Thánh của Ta bắt đầu lớn mạnh, vì Ta giúp cho Hội Thánh của Ta nảy nở, và đoàn con cái của Ta bắt đầu công việc thánh hóa của mình trên thế giới. Đến sau, Hội Thánh thoát được cảnh xáo trộn và bắt đầu công việc thi hành sứ mạng cứu rỗi. Nhưng thằng quỷ Satăng thì đâm ra giận dữ vì thành quả lớn lao của Hội Thánh. Bởi thế cho nên nó gây ra những trở ngại, nó mai phục và quấy phá nhằm làm cho đàn con của Ta sa ngã, nó tạo ra những kẻ thù để bọn này chống lại Hội Thánh. Nhưng trong nhiều thế kỷ, Hội Thánh đã thắng biết bao bè rối, biết bao gương mù là thứ cản trở công việc cứu chuộc nhân loại.
5. Thằng quỷ Satăng đã tạo nên những nỗi đau khổ như thế. Và vì những nỗi đau khổ đó, Hội Thánh đã luôn luôn ở trong tình trạng phải chiến đấu với kẻ thù từ Hỏa Ngục. Nhưng để có thể đương đầu với lũ quỷ này, Hội Thánh đã phải trông nhờ vào các linh mục của Hội Thánh, là những người thánh thiện có nhiệm vụ đi rao giảng chân lý, rao giảng việc thực hành các nhân đức bằng gương sáng trong cuộc sống của mình, rao giảng sự đọc kinh cầu nguyện và sự hy sinh hãm mình, rao giảng lòng yêu mến Chúa là Ta. Thế nhưng, không phải luôn luôn là như thế, bởi vì trong thời gian đầu, những con trai của Ta đã thoát được những cạm bẫy của ma quỷ và đã chết trong sự thánh thiện, trong tinh thần hăng say, trong sự hy sinh đau khổ và trong tinh thần yêu mến Ta, đã không để cho ma quỷ xâm nhập được vào Hội Thánh của Ta. Và nhờ đó, đám con trai của Ta đã sống trong ánh sáng. Vì Ta thấy lòng hăng say của chúng, thấy lòng yêu mến Chúa của chúng, nên Ta đã bao bọc che chở chúng và Ta đã luôn luôn giúp chúng giữ cho Hội Thánh của Ta được thánh thiện và trong sạch. Nhưng, sau khi đám con trai đầu tiên đó chết đi, đám con trai khác nối tiếp đã đem những tư tưởng ngoại giáo xâm nhập Hội Thánh, gây ra biết bao điều tai hại cho đàn con của Ta. Những linh mục về sau này đã không có sức mạnh, đã không để cho Chúa Thánh Linh hướng dẫn chúng, và rồi chúng đã gục ngã trong tay thằng quỷ Satăng.
6. Có một số giáo hoàng chẳng phải là giáo hoàng, nhưng mà là ngụy giáo hoàng, vì chúng không yêu mến Hội Thánh, chúng không bênh vực và bảo vệ Hội Thánh, chúng không chăm sóc Hội Thánh, chúng không phụng sự Hội Thánh; trái lại, chúng gây ra nhiều điều tai hại cho Hội Thánh.
Có một số trong đám con trai của Ta đã xử sự như những đứa con phản nghịch, và chúng đã hướng dẫn đàn con của Ta trong tinh thần kiêu căng bất phục tùng. Chúng không tỏ ra nỗ lực, chúng không cầu nguyện với lòng khiêm nhường, chúng quên mất cuộc sống khiêm nhường và khôn ngoan; và chúng nhạo cười những lời cảnh báo của Ta.
7. Nhiều kẻ trong đám con trai của Ta đã bỏ đạo, vì chúng quên cầu nguyện để xin Chúa Thánh Linh soi sáng cho. Nhưng Ta yêu thương chúng, Ta không quên chúng, và với tình thương bao la, Ta gửi Chúa Thánh Linh xuống cho chúng. Thế nhưng, những giáo hoàng này, vì kiêu căng tự phụ, đã không muốn nghe lời Ta. Chúng từ khước, không chịu nghe lời của Chúa Thánh Linh nói với chúng qua những công cụ yếu đuối, những công cụ này có khi là người nam, có khi là người nữ. Đã có biết bao công cụ yếu đuối này được Ta gửi đến với sứ mệnh hướng dẫn và khuyến cáo đám con trai này của Ta, một số đã nghe lời Ta, một số khác đã không nghe lời Ta. Những kẻ nghe theo lời Ta là những kẻ có lòng khiêm nhường và có tinh thần biết phục tùng, chúng đã không để cho ma quỷ phá hoại được Hội Thánh của Ta. Còn những kẻ không có lòng khiêm nhường, cũng không có tinh thần phục tùng nghe theo tiếng nói của Ta, thì đã mở cửa cho bọn phản bội Ta xâm nhập Hội Thánh; và làm như thế chúng đã trở thành ngụy giáo hoàng.
8. Hỡi các con của Ta, Ta muốn nói với chúng con về từ ngữ này, bởi vì nhiều người trong đám con trai của Ta không hiểu rõ về từ ngữ này, và chúng đâm ra hoang mang. Ngụy giáo hoàng không phải là một người lật đổ một giáo hoàng để rồi mình lên ngôi giáo hoàng. Ý nghĩa đích thực của chữ “ngụy giáo hoàng” là như thế này: Một người con trai của ta làm chủ chiên, lãnh đạo Hội Thánh của Ta, nhưng rồi quay ra chống lại Ta, chống lại Giáo Lý của Ta và làm hại đoàn chiên của Ta, thì đó là một ngụy giáo hoàng.
9. Có một số giáo hoàng đã chết trong khi còn mang trọng tội, bởi vì chúng đã không muốn sống khiêm nhường và không biết nghe theo lời của Ta. Nhiều người đã nói: “Làm sao có thể xảy ra điều đó được! Bởi vì các giáo hoàng đều có Chúa Thánh Linh trợ giúp.” Đúng như thế, các giáo hoàng đều có được Chúa Thánh Linh trợ giúp, nhưng nếu chúng không nghe lời Ta, thì Chúa Thánh Linh sẽ bỏ rơi chúng, để mặc chúng với óc phản loạn và với dục vọng của chúng; và khi chúng phạm tội mà không xưng tội với ý chí quyết tâm sẽ không tái phạm nữa, thì điều đó sẽ làm cho chúng không biết nhìn thấy và nghe thấy gì nữa. Qua nhiều thế kỷ, Ta đã chứng tỏ cho chúng biết rằng không có Ta thì chúng chẳng thể cai trị Hội Thánh được, chúng chẳng có thể hướng dẫn dân của Ta trên con đường chính trực, chúng chẳng làm được gì. Ta trao phó Hội Thánh của Ta vào tay chúng để chúng giảng dạy cho con cái của Ta biết Giáo Lý Thánh Thiện và Tinh Tuyền của Ta. Nhưng ngày nay, chúng đã đem giảng dạy những giáo lý giả dối, những giáo lý này lừa bịp đàn con cái của Ta, làm cho con cái của Ta rơi vào tình trạng mất đức tin, xa lìa Giáo Lý chân chính của Ta.
10. Với các con trai của Ta là các giáo hoàng, Ta đã nói với chúng bằng nhiều cách khác nhau, qua nhiều vị thụ khải và nhiều nhà tiên tri khác nhau, và Ta đã nói để chúng tránh khỏi sự lầm lạc. Ta đã nói với chúng nhiều lần, nhưng chúng không hề lưu tâm đến những gì Ta nói. Mẹ Thánh của Ta cũng đã nói với chúng, nhưng chúng cũng chẳng hề quan tâm đến những lời Mẹ Ta đã nói. Hỡi lũ con trai này, thời giờ chẳng còn bao lâu nữa, bởi vì lúa và cỏ dại đã mọc cao và sẵn sàng cho mùa gặt, và đó là ngày tận cùng của thời gian.
11. Trong lịch sử các đời giáo hoàng, có những giáo hoàng tốt cũng như có những giáo hoàng xấu. Cũng có những vị giáo hoàng rất thánh thiện, và cũng có những giáo hoàng là ngụy giáo hoàng. Điều đó có ý nghĩa như thế nào? Điều đó có ý nghĩa rằng một số trong các người con trai của Ta đã để cho mình bị thằng quỷ lừa gạt, và chúng quên rằng mình là những phần tử sống động của một Hội Thánh Duy Nhất và Thánh Thiện. Chúng quên rằng chúng là những phần tử sống động của Hội Thánh của Ta.
12. Và Hội Thánh là một cây nho. Và cây nho đó chính là Ta. Ta là Đấng nuôi nấng đàn con của Ta. Ta là cây nho chân chính và Cha của Ta là người trồng nho. Và tất cả những ngành nho nào không sinh ra trái nho, thì Ta sẽ chặt đứt; còn những ngành nho nào sinh ra trái, Ta sẽ tỉa xén để nó sinh ra nhiều trái hơn.
Các con trai của Ta là những ngành nho, và kẻ nào trung thành ở với Ta thì Ta sẽ ở với nó, và nó sẽ sinh ra nhiều trái; những kẻ nào
không trung thành ở với Ta, thì sẽ bị chặt đứt như một cành cây khô héo và chết, trở nên vô dụng, chỉ còn để vất vào lửa đời đời.
Chính vì thế, Ta đã bảo chúng rằng chúng phải tỉnh táo, vì ma quỷ rình rập và tìm cách vồ lấy chúng khi chúng không chuẩn bị để đối phó, mặc dầu Ta đã cảnh giác chúng qua những lần Hiện Ra của Ta cũng như những lần Hiện Ra của Mẹ Thánh của Ta.
13. Các con cái của Ta là giáo hoàng, giám mục, linh mục, nam nữ tu sĩ và giáo dân không thể bưng bít một sự thật lớn lao mà Ta đã nói qua bao thế kỷ. Sự thật đó là MỘT GIÁO HOÀNG KHÔNG ĐƯỢC ƠN BẤT KHẢ NGỘ NẾU XA LÌA KHỎI TA; GIÁO HOÀNG CHỈ ĐƯỢC ƠN BẤT KHẢ NGỘ KHI HIỆP NHẤT VỚI TA, BỞI VÌ ĐÓ LÀ CHÍNH CHÚA THÁNH THẦN DÙNG GIÁO HOÀNG ĐỂ PHÁN DẠY. Nếu giáo hoàng không hiệp nhất với Ta thì giáo hoàng cũng chỉ như bao nhiêu người khác, có thể sai lầm và có thể thay đổi. Sự thật lớn lao này là một điều loài người không thể phủ nhận, cho dù có kẻ muốn phủ nhận.
Sự hoang mang đang lan tràn ngự trị trong Hội Thánh hiện nay là một dấu chỉ. Bởi vì khi Ta cầu nguyện trong vườn Giệtsêmani. Ta đã đem Phêrô và mấy môn đệ khác đi theo để chúng có thể tháp tùng Ta trong cơn sầu muộn; nhưng chúng đã chẳng tháp tùng Ta, vì chúng đã lăn ra ngủ và chúng không thể cầu nguyện. Ta đã cầu nguyện, rồi lại cầu nguyện, trong khi các môn đệ của Ta thì ngủ. Khi thấy Phêrô ngủ, Ta đã nói: “Hỡi Simong, con buồn ngủ phải không? Con không thể thức với Thầy một giờ đồng hồ sao? Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi sa chước cám dỗ, tâm trí thì sẵn sàng, nhưng xác thịt thì yếu đuối”. Ta lại đi cầu nguyện và khi Ta trở lại, Ta thấy các môn đệ còn ngủ, mắt của chúng nặng trĩu vì buồn ngủ, và chúng không biết trả lời với Ta thế nào. Ta lại bỏ chúng đi cầu nguyện lần thứ ba. Và sau cùng Ta bảo chúng: “Bây giờ thì chúng con cứ ngủ đi, vì vậy giờ đã đến lúc Ta bị trao vào tay kẻ tội lỗi”.
14. Phêrô là hình ảnh của vị giáo hoàng đầu tiên; và vì là giáo hoàng, Phêrô đại diện cho các người khác sẽ nắm giữ địa vị đó trong Hội Thánh của Ta; và trong khi Phêrô cùng với các môn đệ khác ngủ, thì Giuđa làm việc để nạp Ta cho kẻ thù. Nhưng Ta đã cầu nguyện cùng Chúa Cha cho Hội Thánh này, để Hội Thánh sẽ toàn thắng trong trận chiến vĩ đại này. Vào lúc đó, Ta gọi Phêrô là Simong, vì lúc đó Ta chưa coi nó như là giáo hoàng.
Phêrô phải được thử thách, trước khi nó được gọi là “Tảng Đá”. Như mọi người đều biết, Phêrô chối Ta ba lần. Và Ta đã cho phép điều này xảy ra để cho nhân loại thấy lòng thương xót của Thiên Chúa, để mọi người có thể hiểu được rằng, nếu Phêrô đã chối bỏ Ta, thì những giáo hoàng nối tiếp sau Phêrô sẽ ra thế nào. Nếu Phêrô chối bỏ Ta là Đấng đã dạy dỗ nó, đã yêu thương nó, đã coi nó như một người bạn, thế mà nó còn chối bỏ Ta, vậy thì những giáo hoàng sau này, là những kẻ chưa hề được Ta tỏ mình ra một cách nhãn tiền, sẽ đối xử ra sao?
15. Phêrô đã có thể chối bỏ Ta. Và điều đó đã được Ta cho phép xảy ra để loài người biết rằng giáo hoàng cũng chỉ là người, cũng như bao người khác, với những thiếu sót, những vấn đề khó khăn, những trở ngại trục trặc, những hoài nghi và nhất là với sự thiếu lòng yêu mến Ta; và cũng là để chứng tỏ rằng trong Hội Thánh cũng có giáo hoàng là người trong nhân loại. Và vì giáo hoàng là người trong nhân loại, nên cũng có những kẻ kiêu căng ngạo mạn, cũng có những kẻ yếu đuối và hèn nhát, nhưng cũng có những kẻ rất thánh thiện.
Vụ Phêrô chối Chúa mang ý nghĩa của hai biến cố rất quan trọng, đó là ý nghĩa của sự khởi đầu một thời gian và ý nghĩa của sự tận cùng một thời gian. Phêrô là hình ảnh một giáo hoàng của thời kỳ đầu và hình ảnh một giáo hoàng của thời kỳ tận cùng. Phêrô ám chỉ một giáo hoàng mê ngủ, một Hội Thánh mê ngủ, trong lúc kẻ thù làm việc để tìm cách phá hủy Hội Thánh. Và Ta cầu xin Chúa Cha Muôn Đời cho Hội Thánh. Và Ta cầu nguyện, vì giáo hoàng cùng các người cộng sự viên của giáo hoàng hiện nay đang ngủ, ngủ một cách say mê, đồng thời không hề biết rằng trong khi mình ngủ, thì thằng quỷ làm việc để cướp đoạt các linh hồn và để phá hủy Hội Thánh. Và cũng vì lý do này nên Ta đã nói: “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì chúng con không biết ngày giờ. Hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện để chúng con khỏi sa chước cám dỗ.”
16. Chúng đã không để ý đến Ta, chúng đã bỏ sự cầu nguyện và sự ăn năn thống hối. Vì thế, chúng đã trở nên mồi ngon cho Satăng, vì thằng quỷ thấy chúng mê ngủ thì nó dễ dàng gieo rắc hạt cỏ dại vào ruộng lúa là Hội Thánh của Ta, gieo rắc sự hoang mang và tội lỗi. Và đám con của Ta là các giáo hoàng, là linh mục, giám mục, hồng y và nữ tu đang mê ngủ, bởi thế cho nên đã không biết khi nào thằng quỷ đã xâm nhập được vào Hội Thánh và đã gây ra biết bao sự xáo trộn. Và vì đây là một lỗi lầm rất lớn lao, cho nên nếu chúng không ăn năn hối cải và sửa chữa lỗi lầm lớn lao này, thì chúng sẽ bị kết án phạt.
Hỡi các con thân yêu, Ta muốn nhắc lại một lần nữa rằng, như Phêrô đã chối Ta thuở trước thế nào, thì ngày nay Gioan Phaolô II cũng đã chối ta như vậy. Phúc cho những kẻ không nhiễm lấy gương mù vì lời Ta đang nói đây, bởi vì hôm nay Ta muốn nói cho chúng con nghe những sự thật.
Hỡi các con thân yêu, chúng con hãy mở mắt ra, hãy quan sát thời sự: Sự gian ác của quỷ đã xâm nhập Hội Thánh. Gioan Phaolô II đã chối Ta khi nó không chịu nghe theo lời kêu gọi của Ta bảo nó phải hủy diệt giáo lý của Công Đồng Vatican II; vì giáo lý này chống lại Ta khi nó không muốn trở lại với Thánh Lễ Triđentinô, không muốn từ bỏ Thánh Lễ theo Nghi Thức Mới Novus Ordo; khi nó bách hại các linh mục chân chính và giáo dân chân chính của Ta; khi nó liên kết với những kẻ vô đạo và đem tà thần đặt vào trong Thánh Đường của Ta. Vì lý do đó, nó không thể tránh được cuộc trừng phạt, bởi vì với tư cách là đại diện của Ta, nó phải lo cho con cái của Ta ăn năn thống hối, và nhờ đó rất nhiều người sẽ được cứu rỗi, nhưng nó không nghe lời Ta và cũng chẳng thay đổi đường lối hành động của nó.
17. Đám con của Ta là giáo hoàng cũng như các linh mục không nhìn thấy sự ác hại do chúng đem xâm nhập vào Hội Thánh. Và vì không thấy như vậy, nên chúng nó đã đi theo con đường không phải do Ta, Đấng Sáng Lập Thần Thiêng, đã vạch ra cho chúng nó phải theo, mà chúng nó lại đi theo con đường đưa chúng nó tới chỗ mất Đức Tin, bởi vì chúng nó đã thay đổi Giáo Lý Thánh Thiện của Ta, thay đổi Cuộc Hy Tế Vĩnh Cửu mà Ta đã đặt để trong Hội Thánh của Ta.
Hỡi các con thân yêu, chúng con phải nghe lời Ta và phải hiểu rằng thời giờ đang đi đến chỗ tận cùng, và phải hiểu rằng cuộc đại trừng phạt mà Ta đã loan báo qua nhiều vị thụ khải là cuộc trừng phạt đang tới gần.
Hãy nghe tiếng gọi thống thiết của Ta, bởi vì Tên Ngụy Kitô đang sắp sửa ra mắt trước toàn thể thế giới và nó sẽ ngồi vào ngai của Ta, bởi vì nhiều kẻ làm tay sai cho nó hiện đang cai trị Hội Thánh của Ta và chúng là những kẻ đang chuẩn bị cho Hội Thánh để đón chờ nó. Những kẻ có trách nhiệm lo việc cho Hội Thánh thì lại đang ngủ, và thằng quỷ thì lợi dụng sự lơ đãng chểnh mảng nặng nề của giới lãnh đạo Hội Thánh để gieo rắc mầm mống ác hại vào trong Hội Thánh . Và mầm mống ác hại của quỷ hiện đã sinh hoa kết trái và đang gây tai hại cho biết bao người trong đoàn chiên của Ta, nó gây hại cho toàn thể nhân loại.
Hội Thánh sẽ mãi mãi bị nguy hiểm, nhưng nay là lúc chúng con phải cẩn thận và là lúc phải sống khôn ngoan để không bị rơi vào sai lầm, phải sống khôn ngoan để được Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn, hầu thấy được ở đâu có sự nguy hiểm mà xa lánh.
18. Đây là thời đại Satăng được đưa vào xâm nhập Hội Thánh. Ta đã nói điều đó trong Kinh Thánh, nhưng các kẻ trong giới lãnh đạo Hội Thánh thì lại không hiểu. Chúng nó nhạo cười các lời tiên tri nói về điều đó, và chúng nó gạt bỏ những lời tiên tri đó. Và vì thế, chúng nó đã đem Hội Thánh đến tình trạng tan rã như hiện nay. Thực vậy, thằng quỷ Satăng đang phá hủy Hội Thánh, trong khi những kẻ lãnh đạo Hội Thánh thì lại không biết điều đó. Nếu có những linh mục hay người nào khác biết và nói ra, thì liền bị bịt miệng; làm như vậy là chúng đang tiếp tay với Satăng để cho mọi công việc của quỷ được tiến hành dễ dàng.
Sự ác hại của quỷ bắt đầu xảy ra khi loài người, kể cả những kẻ đã hiến mình cho Chúa, quên Thiên Chúa và lại ôm lấy những giáo lý ngoại lai; một số còn làm loạn chống lại Thiên Chúa, chúng ủng hộ sự khôn ngoan của người đời, đồng thời chúng khước từ sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Chúng đã bỏ Ta để theo đuổi một giấc mộng, để đâm ra tranh cãi và phạm hết lầm lỗi này đến lầm lỗi khác. Chúng không muốn hiểu và cũng chẳng muốn nài xin Chúa Thánh Linh soi sáng để chúng hiểu; và rồi từ từ chúng rơi vào chỗ bóng tối sâu thẳm.
19. Thằng quỷ Satăng vốn luôn luôn muốn hủy diệt Hội Thánh, vì nó biết rằng, có Hội Thánh trên mặt đất, thì nhiều linh hồn sẽ được cứu rỗi và thoát khỏi bàn tay của nó. Và vì thế, nó lợi dụng lòng kiêu căng tự phụ khoe khoang của loài người để thổi vào Hội Thánh những giáo lý vô thần ngoại lai và làm cho Hội Thánh sa ngã. Những kẻ đầu tiên sa vào lưới của Satăng là những kẻ sống xa Ta, những kẻ tội lỗi, không thấy được sự ác hại của quỷ đang lơ lửng trên đầu của chúng, và chúng gia tăng phạm tội, làm cho thằng quỷ rất đỗi vui mừng, nhưng làm cho Ta rất đau buồn.
Có những lý thuyết khủng khiếp của những triết gia vô đạo phát sinh ra trên thế giới, những triết thuyết này từ từ gây ra sự chết về phần linh hồn cho lũ con của Ta, và không phải chỉ gây ra sự chết cho lũ con của Ta, mà là sự chết cho toàn thể nhân loại. Thằng quỷ toàn thắng với sự tiếp tay và giúp đỡ của những kẻ đem những triết thuyết đó vào cho đàn con của Ta, và rồi từ đó bắt đầu một sự nhiễm độc lớn lao trong Hội Thánh. Loài người chấp nhận những triết thuyết vô đạo đó, và điều này làm cho loài người quên mất nguồn gốc thần thiêng của mình, quên mất đời sống thiêng liêng và thánh thiện theo một khuôn mẫu hoàn thiện do Ta đem đến cho chúng, và chúng đổi lấy một đời sống vật chất, tối tăm và trống rỗng.
Sự ác hại của quỷ trên thế giới và trong Hội Thánh đã bành trướng lớn mạnh, nhưng đám con ngây ngô của Ta thì lại phản ứng chậm chạp, chúng không ý thức được rằng chúng đang ở trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Sự ươn ái biếng nhác của chúng đã không chận đứng kịp thời các sự ác hại của quỷ, làm cho quần chúng đâm ra hoàn toàn dửng dưng đối với các quan điểm khác nhau về các quyền tự do của con người thời đại này, và đó là điều giết hại các linh hồn.
20. Sự ác hại của quỷ ngày càng lớn mạnh hơn, và Mẹ của Ta đã hiện ra với các con của Ta, nhưng các con của Ta không nghe lời Mẹ. Và vì chúng bác bỏ các sứ điệp của Đức Mẹ, nên tất cả các sự ác hại đã được Đức Mẹ loan báo đều đã dồn dập xảy tới, vì lũ con của Ta thay vì sửa đổi đời sống và từ bỏ tội lỗi, thì chúng lại càng phạm tội nhiều hơn.
Sự ác hại của quỷ lan tràn lớn mạnh đến nỗi làm cho dân số những người con thánh thiện trở nên sút giảm nặng nề. Sự bành trướng tinh thần vô đạo đáng sợ, các hiệp hội bí mật, chủ thuyết tân đại, chủ nghĩa cộng sản và sự ác hại của quỷ đang cai trị thế giới, tất cả đều đã toa rập âm mưu với nhau để làm giảm sút con số tín đồ và phá hủy Hội Thánh.
Tất cả những điều đó đều đã được Đức Mẹ là Rất Thánh Đồng Trinh Maria loan báo tại La Salette và Fatima, nhưng chẳng có một giáo hoàng nào trong số đàn con của Ta vâng lời nghe theo. Chẳng có giáo hoàng nào biết nghe những lời cảnh báo, lại còn khinh khi các lời cảnh báo đó, và vì thế, đã đem đến sự hủy hoại các linh hồn. Sự ác hại đã đến, vì lũ con của Ta không nghe các lời cảnh báo của Ta và các lời khuyên của Mẹ Thánh, tất cả các lời cảnh báo và lời khuyên nhủ này đều đã được thông tri cho các giáo hoàng, nhưng vì lòng kiêu căng tự phụ, chúng đã luôn luôn khinh thường các lời cảnh báo và khuyên nhủ đó.
Sự ác hại của quỷ hiện đã lớn mạnh đến nỗi, muốn tránh khỏi tai họa lớn lao này, cần phải có một đức tin dũng cảm, bởi vì hiện nay đàn con chân chính của Ta cần có một đức tin như thế mới có thể chống lại nổi cuộc tấn công của thằng quỷ gian ác, và để có thể tiếp tục được đời sống trong ân sủng của Thiên Chúa.
Vì những lời cảnh báo của Mẹ Thánh của Ta tại Fatima đã không được nghe theo, nên chiến tranh đã xảy ra và đã để lại nhiều vết thương nặng nề trong Hội Thánh cũng như trên thế giới.
21. Nhiều người trong đám con cái của Ta đã mất đức tin và bỏ con đường chính đạo để ra đi trong sự buồn rầu sầu khổ, ra đi để đi theo những con đường khác.
Chỉ còn một số rất ít người trung thành với đức tin, trong khi đó, các giáo hoàng thì đã quên mất nghĩa vụ linh thiêng của mình, là phải hướng dẫn và dạy bảo đàn con của Ta cho chúng biết Giáo Lý chân chính của Ta; các giáo hoàng đã quên mất lòng yêu mến và phụng sự Mẹ Thánh của Ta. Và vì thế, nhiều người không biết gì đến các chân lý cần thiết cho phần rỗi linh hồn của mình; và trong sự ngu dốt đó, sự ác hại của quỷ xâm nhập và làm mờ tối các linh hồn.
Chiến tranh đã đem đến một sự xáo trộn trầm trọng, và tất cả những gì là quý giá nơi con người đều đã sụp đổ, nhường chỗ cho những gì là ác dữ của quỷ, là những điều thằng quỷ Satăng và bè lũ tay sai đã từng chiến đấu trong bao năm để cố đem xâm nhập vào và bành trướng trong linh hồn đàn con của Ta.
22. Sự ác dữ của quỷ đã xâm nhập vào thế giới, nhưng sự xâm nhập có tính cách quyết định và tối hậu là sự xâm nhập vào Hội Thánh, và nó đã xâm nhập được vào Hội Thánh nhờ một lỗi lầm nặng nề của Gioan XXIII, khi giáo hoàng này triệu tập một công đồng khốn nạn. Tinh thần của ác quỷ Satăng đã dứt khoát xâm nhập được vào Hội Thánh, và tất cả những gì bọn tay sai của quỷ đã làm nhờ những mánh khóe gian xảo bịp bợm thì đều đã được công bố. Và thế là bùng ra những vụ nổi loạn đầu tiên, thế là Giáo Lý Duy Nhất và Thánh Thiện mà Ta đã đặt để trong Hội Thánh của Ta bắt đầu đổ nát tan tành từng mảnh.
Và chính những linh mục đó, những linh mục không muốn có các tín điều, không muốn có các bí tích, chúng bắt đầu nói đến sự Nhập Thể làm người, sự Sống Lại, sự trinh tiết của Mẹ Thánh Ta, và rồi chúng bắt đầu gây hoang mang trong đầu óc lũ con của Ta bằng những lý thuyết sai lầm và xúc phạm của chúng.
23. Sự ác dữ của quỷ xâm nhập được vào Hội Thánh đã đem đến cho thằng quỷ một cuộc chiến thắng vĩ đại, một điều mà nó đã cố gắng thực hiện từ lâu năm rồi. Sự ác dữ của quỷ được đem xâm nhập vào Hội Thánh phá hủy Giáo Lý Thánh Thiện và Tinh Tuyền của Ta, và việc đem xâm nhập đó lại do chính một giáo hoàng thực hiện. Việc đó không do đám con chân chính của Ta, cũng chẳng do các vị thụ khải chân chính của Ta, cũng chẳng do Ta, mà do chính các giáo hoàng đã gây ra, chính nhiều giáo hoàng khác nhau đã làm việc đó, các giáo hoàng này đã cộng tác với quỷ Satăng để thực hiện được điều đó; và Gioan Phaolô II đã hỗ trợ giáo lý giả dối này, bất chấp những gì có thể xảy ra, làm thiệt hại cho linh hồn đám con cái của Ta.
Chính các giáo hoàng đã hỗ trợ cho Satăng, trong khi các giáo hoàng có nhiệm vụ phải săn sóc và coi chừng canh giữ đoàn chiên và Hội Thánh, thì chính các giáo hoàng lại là những kẻ đem trao đoàn chiên và Hội Thánh cho Satăng, bởi vì các giáo hoàng không muốn nghe các lời cảnh báo của Mẹ Thánh của Ta cũng như các lời cảnh báo của Ta. Mẹ Ta đã nói với chúng tại La Salette, nhưng chẳng có kẻ nào để ý đến những lời của Mẹ Ta, khi Mẹ Ta bảo chúng phải coi chừng những linh mục giả, coi chừng những kẻ làm tay sai cho Satăng xâm nhập Hội Thánh, nhưng chẳng có ai nghe những lời cảnh báo đó, và rồi những kẻ xâm nhập bắt đầu hoạt động từ bên trong Hội Thánh, chỉ vì các giáo hoàng và các cộng sự viên của giáo hoàng đã mê ngủ, không quan tâm, nên đã không được chuẩn bị để đối phó với thằng quỷ.
Các sứ điệp, các lời khuyên và các lời cảnh cáo của Mẹ Thánh của Ta cũng như của Ta đã không được nghe theo, bởi thế sự ác dữ của quỷ đã lớn mạnh hơn. Sự ác dữ của quỷ đã trở nên mạnh mẽ đến nỗi ngày nay Ta không còn cai trị Hội Thánh nữa, mà chính là sự thối nát và sự tự do quá trớn đang cai trị Hội Thánh.
24. Đám con của Ta thì mê ngủ, trong khi chúng ngủ, thì Satăng phá hoại các linh hồn. Chính vì thế, trong lần Ta xuống thế lần thứ nhất, Ta đã hỏi Phêrô rằng thiên hạ nghĩ Ta là ai, thì Phêrô trả lời rằng: “Thầy là Đấng Cứu Thế, là Con Thiên Chúa Hằng Sống.” Và Ta đã nói với Phêrô rằng: “Hỡi Simong, phúc cho con vì chẳng phải do xác thịt mà con biết được điều vừa kể, mà là do Cha của Ta là Đấng ngự trên trời. Và Ta nói thật cho con nghe rằng con là Phêrô nghĩa là Đá, trên viên đá này Ta sẽ xây dựng Hội Thánh của Ta, và các cửa hỏa ngục sẽ không thắng nổi Hội Thánh này.” Ta đã nói như vậy, bởi vì cho dù Satăng có gây chiến chống lại Ta, nó cũng không thể thắng; nhưng điều đó có nghĩa rằng sẽ có một trận chiến, một cuộc chiến đấu, một sự phân chia, và sự phân chia cùng các cuộc chiến đấu này là những điều cần thiết để phát hiện ra những con cái chân chính của Ta, và những con trai con gái chân chính của Đức Chúa Trời sẽ được vinh quang hơn.
Các con trai của Ta là các linh mục đã không hiểu được điều này. Vậy thì tại sao Ta lại phải viết ra những lời này để rồi chẳng đem lại lợi ích gì cho chúng? Khi Ta nói điều này, Ta có ý nhắc đến một trận chiến lớn lao sẽ xảy ra, trong trận chiến đó, Satăng và Ta sẽ chiến đấu để giành lấy Hội Thánh, vì thế, Ta đã nói: “Hỏa Ngục sẽ không toàn thắng.” Điều đó có nghĩa là Satăng sẽ không mạnh hơn Ta, nó sẽ không thắng, nó sẽ không toàn thắng, nghĩa là sẽ có một bên thắng trận, một bên thua trận, và sẽ phải có một cuộc chiến đấu. Không ai có thể chối cãi được rằng sự việc sẽ phải xảy ra như thế.
Khi Ta hứa với Phêrô, vị giáo hoàng tiên khởi, rằng Hỏa Ngục sẽ không thắng được Hội Thánh của Ta, là Ta có ý nói đến phần linh hồn, chứ không có ý nói đến phần thể xác; và trong trường hợp này, Ta không có ý nói đến tòa nhà kiến trúc Hội Thánh, bởi vì Satăng luôn luôn tấn công thể xác, tấn công phần hữu hình, tấn công cơ cấu vật chất mà mọi người có thể nhìn thấy, đó là tấn công Vatican. Tuy nhiên, Satăng không thể tấn công phần linh thiêng của Hội Thánh, vì Ta nâng đỡ, Ta bao bọc che chở phần này, và đó là phần Hội Thánh sẽ toàn thắng vào thời buổi tận cùng, toàn thắng qua Trái Tim Vẹn Sạch của Mẹ Thánh Đồng Trinh và qua các Vết Thương Cực Thánh của Ta.
Toàn thế giới sẽ được chứng kiến cuộc toàn thắng này, và điều đó sẽ đem đến cho đám con cái chân chính của Ta nỗi vui mừng, đồng thời sẽ đem đến sự xấu hổ và sự chê cười cho những kẻ tưởng rằng phụng sự Ta nhưng thực ra là phụng sự Satăng; và khi chúng nhận ra sự lầm lỗi của mình, thì cũng sẽ là lúc chúng ước ao rằng thà mình đừng có sinh ra thì hơn.
25. Cái ngày đó khủng khiếp biết chừng nào cho những linh mục, giám mục, hồng y, nữ tu, giáo dân và giáo hoàng, là những kẻ đã quên lãng nghĩa vụ thần thiêng của mình, vì đã bóp méo các lời Ta đã phán, cũng như bóp méo các lời cảnh cáo của Ta. Chúng đã không chịu hiểu rằng Hội Thánh là Hôn Thê của Ta, Hội Thánh sẽ phải trải qua một cuộc thử thách lòng chung thủy và lòng yêu thương đối với Hôn Phu; và có vượt qua được cuộc thử thách đó thì mới có sự thắng trận, nếu không có cuộc thử thách thì không thể có sự toàn thắng.
Hỡi các con thân yêu, Hội Thánh hiện đang sắp phải trải qua một thời kỳ đại thống khổ như chưa từng bao giờ xảy ra; và chính vì vậy, Ta bảo chúng con hãy dâng mình cho Trái Tim Vẹn Sạch của Mẹ Thánh của Ta, như lời Đức Mẹ đã nói, để chúng con chuẩn bị và sửa soạn. Mọi người phải tự đặt mình dưới sự che chở của Mẹ Thánh của Ta, thì sẽ không phải chết.
26. Ta đã bỏ Vatican và Ta sẽ cho thế giới biết đâu là Hội Thánh chân chính của Ta, bởi vì Ta ở đâu thì Hội Thánh của Ta cũng ở đó. Và Ta sẽ phái Êlia và Ênoch là hai nhân chứng của Ta trước thế giới, hai nhân chứng này sẽ bảo cho chúng con biết Hội Thánh chân chính của Ta ở đâu, bởi vì Ta đã nói rằng cửa Hỏa Ngục sẽ không thắng nổi Hội Thánh của Ta. Ta hiện đang ở và sẽ ở với Hội Thánh chân chính của Ta.
27. Cả thế giới sẽ nhìn thấy CUỘC BÁCH HẠI SAU CÙNG CHỐNG LẠI HỘI THÁNH, là cuộc bách hại lớn lao do tên Ngụy Kitô thi hành nhằm chống lại đàn con chân chính của Ta, bởi vì Hội Thánh là Hôn Thê của Chúa Kitô nên phải chứng tỏ tình yêu thương và lòng chung thủy đối với Thiên Chúa, đối với Hôn Phu của mình; và Hội Thánh cùng với đàn chiên của mình phải làm chứng về tình yêu thương đó trước mặt nhân dân thế giới.
Hội Thánh chân chính của Thiên Chúa, Hội Thánh do Ta thành lập sẽ được phơi bày cho toàn thể thế giới trông thấy, và lúc đó, lúc mà Hội Thánh chân chính của Ta tách rời khỏi cái Hội Thánh mà thế giới đang thấy, sẽ là lúc Hội Thánh chân chính của Ta sẽ hiện nguyên hình với bộ mặt thực của mình để mọi người có thể nhận diện chính xác.
Cuộc bách hại của tên Ngụy Kitô sẽ chứng tỏ rằng Hội Thánh đó, Hội Thánh sẽ được gọi là “HỘI THÁNH ĐAU KHỔ” đang sắp xuất hiện, bởi vì Hội Thánh đó sẽ mang trên thân xác cũng như linh hồn của mình những thương tích, những nỗi đau khổ, những nước mắt và những nỗi đau đớn của Hôn Phu của mình, là Thầy và là Chúa của mình.
Hội Thánh Đau Khổ này sẽ được phơi bày cho thế giới nhìn thấy, và thế giới sẽ được phân chia ra làm hai: một bên là kẻ lành và một bên là kẻ dữ. Đàn con của Ta sẽ là lúa hay là cỏ dại, chính chúng nó sẽ phải tự quyết định điều đó.
Hội Thánh chân chính này, Hội Thánh Đau Khổ này mới chính là Hội Thánh Ta đã hứa rằng cửa Hỏa Ngục không thắng nổi và Ta sẽ ở với Hội Thánh này cùng đàn con của nó cho đến tận thế.
Ta sẽ giữ đúng lời hứa và Ta sẽ không xa lìa khỏi nó, cũng không xa lìa khỏi đàn con của Ta. Và cùng với Trái Tim Vẹn Sạch của Mẹ Thánh của Ta, Ta sẽ đem đến cho Hội Thánh này sự thắng trận dứt khoát, và HỘI THÁNH SẼ TOÀN THẮNG.
28. Và khi thế giới trông thấy Vị Đại Diện chân chính của Ta do Ta nâng lên để cai trị Hội Thánh Đau Khổ này, là Pedro Romano II (Phêrô Người Thành La Mã Đệ Nhị), là giáo hoàng sẽ chăn dắt đoàn chiên của mình giữa nhiều cơn biến loạn đau thương, thì là lúc thành phố xây trên bảy ngọn đồi sẽ bị hủy diệt và Quan Án đáng sợ sẽ phán xét dân của Người.
Điện Vatican sẽ bị hủy diệt, bởi vì tất cả các tội phạm và các lầm lỗi của nó đã làm cho Hội Thánh gian dâm, đã biến Hội Thánh trở thành một con điếm lớn và đáng bị giết chết, bởi vì Vatican đã từ bỏ Thiên Chúa Thật, là Hôn Phu của mình, để ôm lấy Tên Ngụy Kitô; và vì thế, Vatican cần phải bị trừng trị nghiêm khắc.
29. Bằng các lời mặc khải này, Ta bày tỏ cho thế giới biết rằng các giáo hoàng đã có thể tránh khỏi các tai ương này, nhưng chúng đã không muốn nghe lời Mẹ Thánh của Ta, chúng cũng chẳng muốn nghe lời Ta, và trong sự mất đức tin rộng lớn của chúng, chúng đã nổi loạn làm nghịch chống lại Ta và các người con chân chính của Ta. Nhưng Ta sẽ ở với Hội Thánh của Ta, và Ta sẽ bênh vực và giúp đỡ Hội Thánh của Ta cho tới chỗ toàn thắng; và tất cả những người con nào muốn theo Ta và theo Mẹ Ta, là Đức Rất Thánh Đồng Trinh Maria, thì sẽ được cứu.
Hỡi các con thân mến, nếu chúng con muốn được cứu, chúng con hãy chạy thoát khỏi Thánh Lễ theo Nghi Thức Mới Novus Ordo là Thánh Lễ phá hủy Cuộc Hy Tế chân chính trên Thập Giá, là Thánh Lễ đã bóp méo sự thật; hãy chạy thoát khỏi các ngẫu tượng; hãy chạy thoát khỏi Phong Trào Thánh Linh Canh Tân; hãy chạy thoát khỏi những giáo lý sai lầm giả dối, là những giáo lý làm cho đàn con của Ta hoang mang; hãy chạy thoát khỏi giáo hoàng là người chẳng phải giáo hoàng chân chính của Ta; hãy chạy thoát khỏi các linh mục giả; hãy chạy thoát khỏi các nam nữ tu sĩ giả; hãy chạy thoát khỏi nhóm thượng tân; hãy chạy thoát khỏi bọn Cộng Sản; hãy chạy thoát khỏi bọn người Do Thái, là những kẻ đã giết Đức Chúa Trời; hãy chạy thoát khỏi Hội Thánh đã mất đức tin; hãy chạy thoát khỏi Tên Ngụy Kitô; hãy chạy thoát khỏi, nếu chúng con không muốn bị ghi dấu và đánh số cùng với những kẻ nổi lên chống lại Chúa Kitô Thật.
Hỡi các con thân yêu, chúng con hãy nghe và tin lời Ta, các kẻ theo Phong Trào Thánh Linh Canh Tân đã phá hoại Hội Thánh bằng những lời ca hát, bằng những điệu nhảy múa của chúng và bằng thần linh của chúng, chẳng phải Chúa Thánh Linh chân chính mà là thần linh ô uế của Satăng, là đứa dẫn đưa chúng tới con đường diệt vong.
Hỡi các con thân yêu, Ta là Giêsu Thiên Chúa của chúng con, bảo chúng con điều này, và Ta là Chân Lý và là Sinh Lộ, Ta không bao giờ lừa dối chúng con.
30. Hãy phá hủy những giáo điều giả dối hiện đang ngự trị trong tâm hồn chúng con và là những giáo điều hiện đang được coi là những giáo điều hợp thời trong Hội Thánh. Hãy hủy diệt những giáo điều đó, trước khi những giáo điều đó hủy diệt chúng con, hủy diệt một cách trọn vẹn.
Lời kêu gọi này có tính cách khẩn thiết, vô cùng khẩn thiết, bởi vì hiện nay là lúc Cơn Thịnh Nộ và Công Lý của Chúa Cha Muôn Đời đang tới gần trái đất để trừng phạt thế giới và trừng phạt Hội Thánh vì những tội lỗi của mọi người; và mọi người sẽ nhận lãnh hình phạt thích đáng với tội lỗi của mình.
Hãy chú ý tới lời kêu gọi khẩn cấp này; nếu trước kia chúng con không chú ý tới, thì giờ đây hãy chú ý tới ngay, bởi vì sau này sẽ là quá trễ.
31. Lòng kiêu căng tự phụ của lũ con của Ta đã làm cho chúng khước từ Chúa Thánh Linh. Tinh thần bất phục tùng của chúng khi chúng không nghe lời Ta làm cho chúng trở nên mù quáng, trở nên câm và điếc; và chính vì thế chúng rơi vào tay quỷ Satăng; và cũng chính vì thế, còn nhiều điều ác dữ khác đang chờ đợi chúng, vì giáo hoàng mang tước hiệu “Sự Vinh Hiển của Ngành Ôliu” đang tới gần, và dưới triều đại của giáo hoàng này, những tín đồ của Do Thái giáo kiêu căng và tự phụ sẽ được đề cao, và chúng sẽ hạ nhục đám con cái chân chính của Hội Thánh Thiên Chúa; và giấc mơ của người Do Thái là nắm được quyền lực vinh quang trên thế giới sẽ trở thành sự thực. Chúng là dân đã được Thiên Chúa lựa chọn, nhưng Thiên Chúa đã từ bỏ chúng, và Thiên Chúa đã lấy Nước Thiên Đàng khỏi tay chúng; nhưng chúng đã không chịu nhìn nhận sự mất mát lớn lao đó, và chúng phải mang trên vai lời nguyền rủa là những kẻ giết Đức Chúa Trời.
Chúng vẫn còn trông đợi đấng cứu thế của chúng, một đấng cứu thế không giống như Ta, nhưng chúng trông đợi một đấng cứu thế theo như ý muốn của chúng, một đấng cứu thế làm Chúa của trần thế, một đấng cứu thế quyền năng và chiến thắng, mà chỉ nói một lời là đủ bá chủ được mọi người trên mặt đất. Và vì lòng kiêu căng của chúng, nên sự toàn thắng mà lòng chúng ước ao sẽ được phép xảy ra, nhưng sự toàn thắng này không phải do Ta mà có. Và bởi vì thời giờ của chúng đang tới gần, nên Chúng Ta cho phép chúng được hợp nhất lại thành một quốc gia. Khi thời giờ của chúng tới, chúng sẽ được ban cho sự toàn thắng, và chúng sẽ được một đấng cứu thế theo như lòng ao ước và trông đợi của chúng; và đấng cứu thế này sẽ làm cho chúng trở nên hùng mạnh, vì chúng sẽ nhận được quyền lực của Satăng; và chúng sẽ nhận được đấng cứu thế của chúng, kẻ mà chúng đã trông đợi từ lâu, và chúng sẽ chấp nhận kẻ ấy.
Ta sẽ tiếp tục nói cho chúng con điều này, bởi vì dân của Ta cần phải biết sự thật, cho dù chúng con không muốn nghe Ta nói. Ta sẽ tiếp tục nói và chỉ bảo cho chúng con biết điều gì là sai lầm giả dối. Ta không bao giờ cảm thấy mệt mỏi trong việc nói và cảnh báo đàn con trai của Ta, bởi vì cuộc đại trừng phạt đang tới gần trên thế giới, vì thế giới này đã mất Đức Tin không còn tin vào Giáo Lý của Ta nữa.
Hỡi đàn con của Ta, hãy đưa mắt mà nhìn, đây là lý do tại sao Giáo Hội Do Thái đã bị Thiên Chúa từ bỏ; và Thiên Chúa từ bỏ chúng, bởi vì chúng đã không còn Đức Tin để tin vào giáo điều của Thiên Chúa nữa; và chúng đã phạm nhiều tội lỗi làm bùng nổ Cơn Thịnh Nộ của Cha Muôn Đời. Chúng đã không chấp nhận Ta là Đấng Cứu Thế của chúng, là Thiên Chúa của chúng; và chúng đã bị trừng phạt, vì đã đóng đinh Ta vào thập giá. Đây là một sự thật không ai có thể chối cãi được.
32. Hỡi các con thân yêu, những ngày vô cùng khủng khiếp đang tới gần trên thế giới. Thành La Mã sẽ được trao cho số mệnh y như khi xưa chúng rút thăm để lấy áo của Ta. Hội Thánh sẽ rơi vào tình trạng hoang mang. Thế giới sẽ rơi vào tình trạng biến động. Hãy chú tâm nghe các lời van nài của Ta, hãy nghe theo lời Ta nói, hãy nhớ rằng đang sắp tới lúc các Thiên Thần đến phân chia kẻ lành ra khỏi kẻ dữ. Ta sẽ đem kẻ lành, là những kẻ nghe theo lời Ta về Nước Thiên Đàng; còn kẻ dữ, thì Ta sẽ tống xuống Hỏa Ngục, trong đó chúng sẽ khóc lóc than van về những gì chúng đã có thể làm mà không làm, về những gì chúng đã có thể tránh mà không tránh.
Hỡi các con trai, hãy tỉnh thức, vì chẳng bao lâu nữa sẽ đến Ngày Phán Xét Mọi Dân Tộc, vì các dân tộc đã không muốn nhìn nhận Thiên Chúa Thật của chúng chính là Ta, vì chúng đã khinh miệt Chúa Cứu Thế Thật, đã khinh miệt Cuộc Hy Tế của Ta trên Thập Giá. Ngày Phán Xét mọi người trên mặt đất đang tới gần, bởi vì Ta đang nổi giận đối với mọi dân tộc, Ta đang nổi giận đối với tất cả lũ linh mục giả dối và gian dối, vì chúng đã phá hủy đàn con trai chân chính của Ta. Chúng con, những kẻ nào cử hành Thánh Lễ theo Nghi Thức Mới Novus Ordo đều là con cái của Satăng, và chúng con, vào Ngày Thịnh Nộ của Cha Muôn Đời, Ta sẽ trao chúng con cho sự tàn sát, hủy diệt, bởi vì đang sắp tới ngày lưỡi gươm của Ta sẽ được giáng xuống để thanh tẩy mặt đất, thanh tẩy bằng máu và bằng lửa.
33. Khốn cho những kẻ gọi sự gian dối là sự chân thật, và gọi sự chân thật là sự gian dối! Khốn cho những kẻ gọi sự đắng cay là sự ngọt ngào, và sự ngọt ngào là sự đắng cay, bởi vì trong kỳ Ta Tái Lâm, Ta sẽ không đến như một Đấng Cứu Thế nhân từ ngọt ngào, mà là đến với tư cách một Quan Án Công Minh Chính Trực đối với chúng!
Hãy kêu xin lòng thương xót của Ta ngay bây giờ, vì còn thì giờ! Hãy kêu xin sự cầu bầu của Mẹ Thánh Maria Đồng Trinh để chúng con có thể thoát được những tai ương đang sắp xảy tới! Hãy kêu xin Đức Chúa Thánh Thần soi sáng cho chúng con. Hỡi các con trai của Ta, hãy làm như thế, nếu không, chúng con sẽ phải than khóc.
Hỡi dân Ta! Hỡi dân Ta! Chúng con đừng để cho mình bị lừa; chúng con hãy theo dõi tình hình thời sự; chúng con hãy nhìn các dấu chỉ của thời đại; và chúng con nên nhớ rằng sẽ có ngày chúng con bị lừa; và vì chúng con không muốn nghe lời, chúng con sẽ thờ Con Thú; và kẻ nào thờ Con Thú thì sẽ bị án phạt đời đời.
Hỡi những kẻ nào trong chúng con, đã bị lừa, tưởng rằng chúng con thờ Ta nhưng không phải vậy, và khi chúng con nhận ra điều đó, thì đã quá trễ. Lúc đó, chúng con có muốn trở lại, cũng chẳng được, và chúng con sẽ bị liệt vào số những kẻ nổi loạn chống lại Chúa Kitô Thật.
34. Hỡi dân Ta, chúng con hãy chạy khỏi những kẻ đang lừa dối chúng con, hãy chạy khỏi những kẻ muốn hủy diệt chúng con. Hãy chạy! Hãy chạy, trước khi quá trễ! Chúng con hãy hiểu rằng bọn chó sói đói mồi đã xâm nhập được vào Hội Thánh, và chúng là những linh mục giả, những chủ chiên giả.
Chúng con hãy đi theo các linh mục chân chính, hỡi dân Ta. Hãy đi theo các linh mục chân chính để chúng con khỏi phải hối hận. Hãy đọc Kinh Thánh thì chúng con sẽ hiểu được rằng Tên Ngụy Kitô sẽ ngồi lên ngai của Ta, và ngai của Ta chính là Vatican, và vì thế Ta đưa ra lời kêu gọi này.
Hỡi dân Ta, chúng con hãy nghe lời khuyên của Mẹ Thánh của Ta, thì chúng con sẽ được sống, bởi vì sắp tới ngày chúng con cần phải biết chắc chắn là chúng con đang theo Ta hay đang chống lại Ta; nhưng chính chúng con là những kẻ có quyền tự do lựa chọn để chúng con được sống hay chết; và chính vì thế Thiên Chúa đã ban cho chúng con quyền tự do lựa chọn, và Thiên Chúa đặt Thiên Đàng hay Hỏa Ngục trong tay chúng con để chính chúng con phải quyết định sự lựa chọn là ở nơi chúng con.
Hỡi các con thân yêu, đây là sự thật, phúc cho những kẻ không bị gương mù vì sự thật này, bởi vì các lời tiên tri sẽ được ứng nghiệm, bất kể người ta có tin hay không tin các lời tiên tri đó, các lời tiên tri sẽ được ứng nghiệm.
Hỡi các con, đối với những ai yêu mến Ta, những ai giữ vững đức tin và vững lòng tin Giáo Lý Thánh của Ta, chúng con hãy vui mừng ngửa mặt lên, vì sự cứu chuộc của chúng con đang tới gần; và Ta sẽ gửi hai nhân chứng của Ta đến để nâng đỡ chúng con trong việc vác thánh giá của chúng con trong thời buổi khó khăn này.
Phúc cho những ai bền gan và vững chí tin vào Giáo Lý chân chính của Ta. Hãy tỉnh thức, vì Ta sắp trở lại; nhưng trước khi Ta tới, thì một kẻ gian ác, là đứa con của Satăng, sẽ xuất hiện; vì thế, hãy tỉnh thức.
Hỡi các con thân yêu, Ta ban phép lành cho chúng con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
[Hết]

Adorers Of The Divine Mercy Of Our Lord
Những Người Thờ Lạy Tình Thương Xót Thiên Chúa

THÔNG ĐIỆP

LA SALETTE DẪN GIẢI

DO ĐỨC NỮ ĐỒNG TRINH MARIA

MẸ THIÊN CHÚA VÀ MẸ CHÚNG TA

BAN CHO NHÂN LOẠI,
QUA CHỊ GUAĐALUPÊ

Tại Guatêmala ngày 27 tháng 5.1990 :

Các con khả ái, Đức Nữ Đồng Trinh Maria, Mẹ Thiên Chúa, đang nói với các con. Mẹ ban phép lành cho các con Nhân Danh Cha, và Con, và Thánh Thần.

Ôi các con yêu dấu! Mẹ đến truyền đạt với các con, vì có nhiều sự hoang mang và sự tối tăm trên thế giới và trong Hội Thánh. Các con khả ái, hãy lắng nghe những lời Mẹ, và đem những lời Mẹ cho thế giới và Hội Thánh Mẹ biết. Hãy lắng nghe và viết lại tất cả những lời Mẹ sắp nói với các con hôm nay. Đức Nữ Đồng Trinh đang nói với các con bây giờ cũng là Đấng đã nói với các con tại La Salette. Mẹ đến khóc lóc, cũng như Mẹ đã đến khóc lóc hồi đó, vì các con trai Mẹ không muốn nghe lời Mẹ, và chúng bây giờ đang bước nhanh tới cuộc thanh lọc của chúng. Và cuộc thanh lọc này sẽ là bằng máu và lửa.

Nhiều người trong số con trai Mẹ sẽ hối hận bởi đã không nghe Mẹ, không lưu tâm tới Bức Thông Điệp Mẹ ban, không đáp lời kêu gọi của Mẹ mà Mẹ đã phát động tại La Salette.

Ôi! Các con ôi! Mẹ khóc khi thấy các con trai Mẹ ngã xuống, khi Mẹ thấy chúng cố tình phạm tội. Và nếu hồi đó chúng đã là những hầm phân ô uế, thì sự thối rữa của chúng đã ra kinh khủng đến độ hiện giờ chúng là những nấm mồ để mở.

Nhiều người trong số con trai Mẹ, các linh mục, và nữ tu không muốn chấp nhận Bức Thông Điệp này, bởi vì những lời Mẹ là lửa đốt lỗ tai chúng, lửa đốt lương tâm chúng. Và vì vậy chúng không muốn nghe lời Mẹ, và chúng chối là Mẹ đang nói. Nhưng Mẹ là Đấng đã từng nói qua các thời đại, và Mẹ đã nói với các con trai Mẹ, ngõ hầu chúng sẽ cải quá, và sửa chữa những sai lầm của mình. Vì, là Bà Mẹ đầy yêu thương của chúng. Mẹ cảnh cáo chúng về hiểm hoạ mà chúng đang ở trong đó, ngõ hầu chúng có thể được cứu.

Đúng thế, các con yêu dấu. Mẹ đã luôn luôn cố sức truyền đạt với các con trai Mẹ, để cảnh cáo chúng về hiểm họa cả thể mà chúng đang ở trong đó. Chúng đã luôn luôn ở trong sự nguy hiểm, nhưng chúng không có một chút lưu tâm đến Mẹ.

Nếu chúng đã vâng nghe những lời khuyên nhủ mà Mẹ đã ban cho chúng tại La Salette, thì phần lớn những gì đang xảy ra bây giờ đã có thể tránh được. Nhưng chúng không vâng nghe tiếng nói của Mẹ. Chúng không vâng nghe, vì chính Hội Thánh bày ra trở ngại. Vì vậy Hội Thánh phải được cảnh cáo và phải phạt, vì Hội Thánh đã không tuân hành sứ mạng Cứu Chuộc của mình, sứ mạng đã được Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô ban bố cho Hội Thánh.

Hội Thánh, các con yêu dấu, đã được Thần Tử Mẹ thiết lập, hầu loài người có thể được cứu và học biết rằng Thần Tử Mẹ Chúa Giêsu Kitô đã đến để cứu họ, và giải phóng họ khỏi móng vuốt của Ma Quỷ. Người đã thiết lập Hội Thánh, hầu Hội Thánh có thể giảng dạy Đạo Thánh Người, để dạy cho con cái Mẹ về Nước Thiên Chúa, để dạy cho chúng biết sự thật về phần rỗi con người, về phần rỗi toàn thể nhân loại, vì Người đã đến để chết cho loài người tội lỗi.

Các con trai Mẹ, các linh mục có nhiệm vụ phải dạy cho người ta biết sự cần thiết phải cầu nguyện, phải canh chừng, để con cái Mẹ khỏi sa chước cám dỗ và phạm tội. Hội Thánh, qua trung gian các con trai Mẹ, các linh mục và nữ tu, đã phải dạy cho hết mọi con cái Mẹ kính mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, và phải dạy cho con cái Mẹ biết sự quan trọng của phần rỗi linh hồn. Vì loài người được lời lãi gì, nếu nó được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn mình?

Chúa và Mẹ đã ký thác vào trong Hội Thánh, qua trung gian các vị thụ thụ khải và tiên tri của Thiên Đình, những bức thông điệp, những lời cảnh cáo từ Trời. Nhưng các con trai Mẹ, các linh mục không muốn hợp tác với Thiên Đình. Và chúng cất dấu những tài liệu này đi, và chúng không cho thiên hạ biết gì về các tài liệu ấy.

Liên quan đến vấn đề các bức Thông Điệp, Hội Thánh đã không ấn hành ra, mà các linh mục cũng không tin. Các con biết những kẻ ấn hành các Thông Điệp là giáo dân. Và rất hiếm hoi có một linh mục hoặc một nữ tu làm việc đó, mặc dầu vai trò của chúng là ấn hành sự thật, dạy cho con cái Mẹ biết điều gì là phải, dạy Đạo Thật của Thần Tử Mẹ, nhưng chỉ có một ít linh mục và nữ tu làm việc đó. Số này rất là hiếm.

Sở dĩ thiên hạ biết được chút ít về các bức Thông Điệp này, chính là vì Thiên Đình, chính Cha Muôn Đời, Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô và Mẹ đã lưu tâm đến các bức Thông Điệp này khỏi bị chôn vùi và quên lãng. Thiên Đình đã sử dụng những con cái thảo hiếu, không phải linh mục cũng chẳng phải nữ tu, nhưng là những kẻ bày tỏ lòng mến Chúa và Mẹ bằng cách tin, và ấn hành các bức Thông Điệp này ra, hầu những kẻ khác cũng có thể thấy sự thật. Chúng đã dành được triều thiên trên Trời. Điều này có nghĩa là những ai cổ động các bức Thông Điệp của Mẹ và các bức Thông Điệp của Thần Tử Mẹ, được bảo đảm sẽ lên Thiên Đàng, vì chúng đã giúp Cha Muôn Đời trong kế hoạch Người cứu nhân loại, chúng sẽ giúp Cha Muôn Đời và Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô và Mẹ cứu các linh hồn cho khỏi cảnh hoang mang cả thể này, hiện đang làm chủ trên thế giới.

Nhưng những kẻ nào khước từ các bức Thông Điệp của Mẹ và đem cất giấu đi, cho người ta đừng biết tới và để làm cho con cái Mẹ cứ ở trong sự sai lầm, sẽ chiếm lấy Hỏa Ngục, vì chúng đã tiếp tay cho Tên Nguỵ Kitô gieo rắc những lời nói láo, sự sai lầm, sự tối tăm, sự hoang mang và tội lỗi. Chúng sẽ là những kẻ phản bội đối với Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô và Ta là Mẹ Người.

Và đây là tại sao Lời Thiên Chúa. Lời của Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô và của Mẹ gặp biết bao là gian nan để được người ta biết. Và chính là vì ngay các con trai Mẹ, các linh mục đặt ra những chướng ngại vật. Và đây là lý do Cha Muôn Đời đã giao phó các bức Thông Điệp này cho những nhóm người này, cho các linh hồn hiếu thảo này. Chúng làm việc quá nhiều, và chúng bảo vệ Đạo của Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, và Hội Thánh Thật, và giúp thiên hạ nhận diện, và biết ai là kẻ phải tìm đến, khi đến thời đến buổi.

Các con yêu dấu, Mẹ đã đến để truyền đạt với các con, vì nhiều người trong số con cái Mẹ không hiểu Bức Thông Điệp mà Mẹ đã ban tại La Salette. Và Mẹ sẽ giải thích Bức Thông Điệp này cho các con, để các con sẽ hiểu, và biết nó thật là rõ ràng trong trí và trong lòng. Vì bây giờ là lúc các lời tiên báo đó và lời kêu gọi mà Mẹ đã phát động đó với những con cái thật của Mẹ sẽ hoàn tất. Vì Thiên Chúa sắp sửa trừng phạt thế giới một cách chưa từng thấy…”

Khốn thay dân cư trên địa cầu! Thiên Chúa sắp đổ xuống cơn thịnh nộ của Người. Và không một ai có thể tránh được những tai họa quá nhiều như thế cùng một trật.

Mẹ gióng lời khẩn thiết kêu gọi địa cầu. Mẹ kêu gọi những môn đệ thật của Thiên Chúa Hằng Sống hiển trị trên Trời. Mẹ kêu gọi những kẻ thật tình mô phỏng Chúa Kitô làm người, Chúa Cứu Thế độc nhất và duy nhất chân thật của loài người. Mẹ kêu gọi con cái Mẹ, những kẻ thật tình tôn sùng Mẹ, những kẻ đã dâng mình cho Mẹ, hầu Mẹ có thể đem họ đến Thần Tử Mẹ, những kẻ có thể nói được Mẹ bế ẵm trong vòng tay, những kẻ đã sống trong tinh thần Mẹ. Và cuối cùng Mẹ kêu gọi Các Tông Đồ Cuối Thời, những môn đệ trung thành của Chúa Giêsu Kitô, đã sống chịu thế gian khinh bỉ và cô đơn, trong sự nghèo khó, trong khiêm nhường, bị bỏ rơi, trong cầu nguyện, trong sự phạt xác, trong đức tiết chế và kết hợp với Thiên Chúa, trong sự đau khổ và chịu người đời bỏ quên. Đây là lúc các con bước ra và soi sáng địa cầu. Hãy đi và tỏ mình ra là con cái yêu dấu Mẹ. Mẹ ở với các con và trong các con. Chớ chi Đức Tin các con là ánh sáng sáng soi các con trong những ngày lầm than này. Chớ chi lòng nhiệt thành các con làm cho các con khát khao sự vinh hiển Thiên Chúa và danh dự Chúa Giêsu Kitô. Hãy chiến đấu, hỡi con cái Ánh Sáng, các con số nhỏ trông thấy, vì bây giờ là thì giờ của mọi thì giờ, sự tận cùng của mọi sự cùng tận.

Ôi! Các con khả ái! Hãy lại đây với Mẹ! Hãy lưu ý lời Mẹ kêu gọi, lời kêu gọi của một Bà Mẹ xin sự giúp đỡ của con cái Bà, con cái thật của Bà. Và để giúp đỡ các con. Mẹ ban cho các con một dấu chỉ, hầu các con sẽ khỏi bị gây hoang mang, hỡi các con yêu dấu, đừng tưởng rằng mỗi một người đều có thể là một Tông Đồ Cuối Thời. Không, các con yêu dấu, những Tông Đồ Thật sẽ được Mẹ kêu tên và xác nhận. Và tất cả những ai tự gọi mình là Tông Đồ Cuối Thời thì không phải là Tông Đồ. Các con phải rất cẩn trọng, các con yêu dấu, về những sự lường gạt của Ma Quỷ, kẻo rơi vào sự sai lầm. Các Tông Đồ Thật Cuối Thời phải yêu sự thật, sự công chính, ăn ở khiêm nhường, vâng theo tiếng nói của Mẹ và tiếng nói của Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô.

Mẹ sẽ giải thích Bức Thông Điệp mà Mẹ đã ban tại La Salette, hầu Sự Thật, Ánh Sáng, và Sự Khôn Ngoan của Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô xuyên qua trái tim các con, và các con thấu hiểu tại sao Mẹ đã nói như thế vào hồi đó.

Hãy lắng nghe, các con yêu dấu, và nhận định:

THÔNG ĐIỆP LA SALETTE

“Các linh mục, những thừa tác viên của con Con Mẹ, các linh mục, vì sống một đời phóng đãng, vì có những thái độ bất kính, vì tấm lòng vô đạo khi cử hành các Nhiệm Tích Thánh, vì thói ham tiền bạc, tham danh vọng và mê khoái lạc, đã trở nên những hầm phân ô uế.”

Các con trai Mẹ, các linh mục không hiểu rằng Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô đã xây dựng Hội Thánh người và thiết lập Chức Linh Mục, hầu qua trung gian các linh mục, các ân sủng của các Phép Bí Tích có thể ban cho con cái Mẹ, các ân sủng và ơn lành cần thiết cho phần rỗi họ. Nhưng chúng đã khước từ cuộc sống thiêng liêng này mà Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô đã dạy cho các Tông Đồ Tiên Khởi.

Chúng đã không hiểu rằng sứ mạng của chúng là quảng bá Đạo này khắp thế giới, vì Người đã phán với chúng: “Hãy đi, và dạy dỗ muôn dân, rửa tội cho họ nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Hãy dạy họ vâng giữ mọi điều Thầy đã truyền.” Đạo này cốt ở chỗ đem con người đến gần Thiên Chúa hơn, trong một tình yêu siêu phàm và bất diệt.

Nhưng buồn biết bao! Các con trai Mẹ, các linh mục đã không làm như vậy! Và chúng đã thay tình yêu siêu phàm và bất diệt này bằng sự tân kỳ của các thời trang, bằng sự tân kỳ của những giáo thuyết lạ hoắc khác, gây nguy hại cho linh hồn con cái Mẹ. Và chưa thoả mãn với chừng đó, nhiều người trong số con trai con gái Mẹ còn đắm mình trong bùn nhơ tội lỗi, phô trương những khoái lạc nhục dục ra làm ngọn cờ của chúng. Còn được bao nhiêu linh mục nữ tu không làm dơ bẩn giường trinh khiết của mình? Còn được bao nhiêu kẻ khỏi bị Ma Quỷ quyến rũ?

“Phải, linh mục đòi báo oán, và sự báo oán đang treo lơ lửng trên đầu linh mục. Khốn kiếp! Linh mục và những người tận hiến cho Đức Chúa Trời! bởi những tội thất trung thất tín và cuộc sống gian tà chúng đóng đinh Con Mẹ một lần nữa. Tội lỗi những người tận hiến cho Đức Chúa Trời vọng đến trời cao và đòi báo oán. Và kìa sự báo oán đã đến, nó đứng trước cửa nhà chúng, vì bây giờ các con không còn tìm thấy ai là người nài xin được lòng thương xót và ơn tha thứ cho dân chúng; không còn linh hồn nào quảng đại, không còn người nào xứng đáng dâng Lễ Vật Hy Sinh tinh tuyền lên Chúa Muôn Đời để cầu xin cho thế giới.”

Ôi! Các con yêu dấu! Linh mục đã ra hư đốn đến độ trông thấy chúng mà kinh tởm. Bây giờ có biết bao linh mục đồng tính ái? Biết bao linh mục lóa mắt vì chính trị? Biết bao linh mục ở với đàn bà và có con cái? Biết bao linh mục bận bịu không gì hơn là thu tích và gom góp tiền bạc?

Có quá nhiều tội lỗi trong linh hồn chúng đến nỗi nhiều người đã vứt bỏ áo linh mục của mình. Chúng không còn nói đến các Phép Bí Tích hoặc Phép Tế Lễ trên Thập Giá. Chúng cũng không nói với dân chúng về sự xa lánh tội lỗi. Chúng không nói như vậy, vì chúng thích phạm tội. Chúng không nói đến phần rỗi linh hồn họ. Chúng hiện giờ chỉ bận bịu đến các xác của mình. Chúng đã thần tượng hóa thế gian, con người và tội lỗi. Và vì vậy chúng không một chút e dè phá hoại Hội Thánh bằng cách đem thân làm nô lệ thế gian.

Chúng còn vươn tới tiếp tay cho những kẻ thù của mình, và khen ngợi những kẻ hành hạ mình. Chúng đã quay lưng lại với Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, và chúng đi theo Ma Quỷ.

Và những linh mục nào không muốn theo tội lỗi, muốn giữ mình trung tín với Đạo của Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, thì chúng hạ nhục và nhạo báng. Chúng bắt bớ. Và chúng buộc phải bỏ đạo.

Đúng thế, các con yêu dấu, hãy nghe cho tỏ, để các con khỏi lầm, vì một trong những điều xúc phạm Cha muôn Đời nặng nhất là Lễ Mới, vì linh mục không dâng Lễ Vật Hy Sinh tinh tuyền đúng như thể thức phải dâng. Có nhiều thái độ bất kính, nhiều tội phạm thánh. Linh mục không truyền phép như Chúa đã ra lệnh. Và bằng cách không truyền phép đúng thể thức, linh mục chà đạp lên Máu của Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô. Linh Mục gọi vô phép Danh Cực Thánh Người, và bằng cách làm như vậy, linh mục đã đánh mất vô vàn ân sủng và ơn lành cho linh hồn con cái Mẹ.

Ôi! Các con trai yêu dấu! Hãy bỏ sự sai lầm các con đi, vì các con đang dạy cho người ta về một Chúa thích ứng với những ham muốn và những thói quen các con. Các con đã không dạy con cái Mẹ về một Thiên Chúa mà chúng phải yêu mến và kính trọng. Các con không muốn dạy Đạo Duy Nhất và Thánh Thiện của Người. Những lời các con không mang sự sống cho con cái Mẹ, vì bây giờ lời nói các con lộn xộn bởi những lời nói láo, tính kiêu ngạo và tội lỗi. Và điều duy nhất quan hệ đối với các con là nô lệ hóa con cái Mẹ và Hội Thánh Mẹ trong một chủ nghĩa duy vật không kềm chế.

Ôi! Con cái! Ma Quỷ đã thành công về vấn đề này trong Hội Thánh Mẹ, vì những linh mục và nữ tu đó đã sống nguội lạnh và yếu hèn. Và vì chúng ăn ở như vậy, chúng đã dễ dàng bị lôi kéo đến sự ác. Chúng tự để mình bị lường gạt. và bây giờ Ma Quỷ phá hoại Hội Thánh từ trong. Các con đã không khôn ngoan. Các con đã không tỉnh thức. Và đây là tại sao Ma Quỷ bây giờ đang tiêu diệt các con. Và nó tiêu diệt các con bằng chính cái làm trung tâm điểm cho đời sống các con. Đó chính là Thánh Lễ.

Ma Quỷ phá hoại Thánh Lễ bằng cách bảo rằng đó là một buổi tiệc, chỉ là một bữa ăn. Nó bảo thế để cất đi khỏi tâm trí con cái Mẹ Cuộc Tế Lễ trên Thập Giá.Và bằng cách như vậy, Thánh Lễ bị giáng xuống, và chẳng hơn gì, một buổi tiệc thân hữu. Và cuộcTế Lễ Cứu Chuộc bị quên lãng.

Chúng đã phá hoại đủ thứ. Chúng đã thay thế bàn thờ bằng một chiếc bàn đơn sơ. Chúng đã cất bỏ tất cả những dấu chỉ thờ phượng. Và sự thờ phượng của chúng là cái bụng của chúng, vì bây giờ chúng chỉ nghĩ đến ăn uống.

Chúng đã thay thế các lời kinh bằng nhảy múa và ca hát. Chúng muốn có một Chúa thích hợp với những tiêu chuẩn của chúng. Chúng muốn có một chúa sẽ khuyến khích chúng trong những sai lầm của chúng, một chúa sẽ nói một cách phỉnh gạt với chúng, để chúng có thể đầm mình càng ngày càng sâu hơn trong sự lộng ngôn và tội lỗi.

Chúng say sưa với rượu gian ác. Và trong cơn say kinh khủng, chúng hành động như những đứa con nít khờ khạo. Chúng thay đổi ý nghĩa của Thánh Lễ. Và bây giờ Thánh Lễ không còn là trung tâm điểm cho phần rỗi con cái Mẹ nữa, mà chỉ là một bữa ăn đơn giản. Đây là lý do người ta không được quỳ gối khi Chịu Lễ nữa. Và để nhấn mạnh hơn rằng đó là một bữa ăn, họ nhận lấy Bánh Thánh trong bàn tay.

Hãy nghe cho rõ, hỡi thế hệ mất gốc! Khi các con nhận lấy Thiên Chúa trong bàn tay, các con chà đạp lên Máu Cực Thánh Người, các con kêu vô phép Tên Dịu Dàng Người, vì các con không cho Thiên Chúa sự kính trọng và thờ phượng bởi Người là Thiên Chúa.

Các con trai Mẹ, các linh mục đã sai lầm, và với những thói quen mới này, đã được Ma Quỷ xúi xiểm, chúng dẫn nhập tình yêu và sự thờ phượng đối với loài người, và khử trừ tình yêu và sự thờ phượng đối với Thiên Chúa.

Và vì chúng mù quáng, chúng đâu có hiểu rằng, trong Thánh Lễ, mọi sự đều có ý nghĩa của nó. Và chúng đã cắt xén Thánh Lễ đi mà không biết rằng, sở dĩ linh mục hướng mắt lên Thiên Chúa, là vì trong tư thế này, linh mục dâng Lễ Vật Hy Sinh tinh tuyền lên Cha Muôn Đời, Đấng khi nhìn thấy Lễ Hiến Tế Thần Tử Người, sẽ nguôi cơn thịnh nộ, và ban những ân sủng mà loài người và địa cầu đang cần đến. Đây là lý do linh mục đã hướng mắt về Thiên Chúa, vì chính là cho Chúa mà linh mục đã dâng Thánh Lễ hoặc lễ vật này lên. Bây giờ, với việc các con thay đổi, linh mục không còn nhìn lên Thiên Chúa nữa, mà linh mục nói với loài người, chứ không phải nói với Thiên Chúa, các con có thấy sự sai lầm các con không?

Bằng thái độ các con, các con không hiến sự thờ phượng cho Thiên Chúa, mà cho loài người, và làm như vậy các con phạm một tội nặng. Chưa thỏa mãn với những sai lầm kinh tởm, các con đã đi vượt quá sự dữ: Các con còn cất bỏ Ảnh Chuộc Tội, các bàn thờ, và sự Mầu Nhiệm BIẾN HÓA THÁNH THỂ đi. Và khi các con bảo rằng Cuộc Tế Lễ trên Thập Giá không phải là một cuộc tế lễ, các con làm cho nó dễ chấp nhận hơn bảo rằng đó chỉ là một bữa tiệc vui vẻ, và do đó con cái Mẹ không được quỳ gối xuống.

Ôi những kẻ khờ khạo! Các con đang kéo Cơn Thịnh Nộ Thiên Chúa trên đầu các con. Hãy mở mắt ra mà xem Ma Quỷ luôn làm việc để phá hoại Hội Thánh và các con. Và nó đã làm như vậy bằng phương pháp nói láo, và bằng những sự thật che đậy.

Các con không khôn ngoan. Các con rơi vào cái bẫy chết người như những đứa con nít khờ khạo. Và Ma Quỷ mê hoặc các con bằng thứ rượu mạnh của những gì dễ dãi và kích thích. Và bởi bị mê hoặc, các con tiếp tay gieo rắc sự dữ.

Hãy mở mắt ra mà xem, vì các con, linh mục, nữ tu, và giáo dân, đang tiếp tay gieo rắc sự sai lầm, do tính ương ngạnh và cố chấp các con, không muốn nghe lời Mẹ kêu gọi.

Hãy xem, chính Ta, là Mẹ Thiên Chúa, Đức Nữ Đồng Trinh Maria, đang nói. Và Mẹ đang nói rằng Ma Quỷ đã lường gạt các con, hầu các con có thể lường gạt những kẻ khác.

Bây giờ, hỡi con cái yêu dấu, Thánh Lễ không còn là Cuộc Tế Lễ của Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu nữa, mà chỉ là một buổi họp huynh đệ, nơi đây người ta gặp nhau để nói chuyện, và mỗi người làm những gì họ muốn, – nhảy múa, ca hát, reo cười,- nói cách khác, làm tất cả những gì trí sáng kiến của mình chỉ cho. Và để đánh cú cuối cùng, và để cho mọi người tin rằng chúng ở trong sự thật, thì chúng đọc nhiều đoạn Kinh Thánh. Bằng cách làm như vậy, chúng làm cùn mòn trí khôn con cái Mẹ, không biết rằng mình đang bị chúng lường gạt một cách khinh bỉ.

Ôi! mỉa mai thay! Điều Ma Quỷ đã dẫn nhập vào lòng các con trai Mẹ! Vì bằng cách làm cho trí khôn mình ra mù tối, chúng không thể hiểu và thấy nổi vực thẳm mà chúng đã rơi xuống trong đó.

Hãy mở mắt ra! Hỡi các linh mục của Thần Tử Mẹ! Và hãy hiểu sự sai lầm của các con, vì các con sắp phải phán xét một cách nghiêm khắc. Vì các con đã cất đi khỏi lòng con cái Mẹ sự thờ phượng Thiên Chúa, hầu loài người có thể thờ phượng các con.

Ôi! Các con, những đứa khờ khạo! Các con không biết con đường các con đã đặt mình lên! Hãy xem! Con đường các con đang bước đi trên đó cũng là con đường Ma Quỷ đã đi khi nó nói: “Ta sẽ không phụng sự. Ta sẽ không hiến sự vinh hiển, hoặc sự thờ phượng cho Thiên Chúa.” Và nó đã không muốn hiến sự thờ phượng cho Chúa các Chúa, Chúa Duy Nhất và Chân Thật, là Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô.

Hãy nghe cho tỏ! Hỡi linh mục, nữ tu, và giáo dân! Mẹ kêu gọi mỗi người và Mẹ bảo: “Hãy dạy thiên hạ phải quỳ xuống trước mặt Thiên Chúa mình, Đấng hạ cố ở lại đây giữa các con vì tình yêu. Và đó không phải là một bữa ăn đơn giản, vì Người là Thiên Chúa. Và chính vì vậy, Thiên hạ phải thờ phượng Người một cách cung kính và yêu mến.”

Các con trai yêu dấu! Các con chịu trách nhiệm về việc để cho người ta chà đạp lên và nói lộng ngôn phạm đến Máu Cực Châu Báu của Con Mẹ.

Ôi! Có biết bao việc Chịu Lễ phạm thánh do các con gây ra! Hà cớ gì các con đã đổi lời truyền phép đã được Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô dạy cho các con bằng Máu Người?

Hỡi các con trai! Các con biết chăng, khi linh mục không đọc đúng lời truyền phép như thể Thần Tử Mẹ đã dạy, thì không có SỰ BIẾN HOÁ THÁNH THỂ không?

Ôi! các con yêu dấu ôi! Thật đau buồn Mẹ nói với các con điều này. Nhưng Mẹ phải nói với các con sự thật, vì nhiều người trong số con trai Mẹ đã bị Ma Quỷ lường gạt. Và chúng tự để mình bị xui xiểm. Rồi chúng sáng chế ra một Lễ hoàn toàn theo sở thích của chúng, trong đó sự giả hình ngự trị, trong đó sự vị nể loài người ngự trị, trong đó chúng thờ phượng con người thay vì Thiên Chúa.

Nhiều linh mục đã rơi vào sự sai lầm này. Và số ít linh mục còn bảo vệ Cuộc Tế Lễ của Thần Tử Mẹ và cử hành như Người đã dạy, thì bị hạ nhục, bắt bớ, và bắt phải bỏ đạo.

Hãy xem, các con yêu dấu! Tại La Salette, Mẹ đã nói rằng tất cả cái đó sẽ xảy ra. Thì bây giờ nó đã hoàn tất.

Khốn kiếp! Các linh mục đã tiếp tay cho Ma Quỷ phá hoại trung tâm điểm của Hội Thánh là Phép Mình Thánh!

Khốn kiếp! Các linh mục và những kẻ tận hiến đã tự để mình bị lường gạt, và không bênh vực Đức Tin và Đức Ái của chúng đối với Thần Tử Mẹ Chúa Giêsu Kitô!

Khốn kiếp! Các linh mục đã khước từ Thiên Chúa và lãng quên Cuộc Hiến Tế của Người trên Thập Giá

Khốn kiếp! Các linh mục đã khước từ Đạo của Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, và bỏ đường thiêng liêng để theo vật chất và những sự trần tục!

Khốn kiếp! Các linh mục đổi ánh sáng để lấy sự tối tăm!

Và các con, hỡi các linh mục, các con trai khả ái của Trái Tim Mẹ, các con, những kẻ mặc dầu tất cả các cuộc bắt bớ và sự nhạo báng, vẫn gìn giữ trung thành với Thần Tử Mẹ, hãy bảo toàn ánh sáng các con và Đức Ái các con, và hãy ngăn chận sự tối tăm, đừng để nó xuyên vào lòng các con. Hãy giữ mình trung thành và trung kiên, vì những ai giữ mình trung thành và bền đỗ sẽ được cứu.

Một Cuộc Đại Trừng Phạt sắp đến với thế giới; vì Cơn Thịnh Nộ của Cha Muôn Đời đã được đánh thức dậy bởi quá nhiều tội lỗi.

“Đức Chúa Trời sẽ đánh phạt thế giới một cách chưa từng thấy! Khốn thay! Những dân cư trên trái đất! Đức Chúa Trời sắp dốc hết cơn thịnh nộ của Người, và không một ai sẽ đủ sức thoát khỏi vô vàn tai ương dồn dập xảy đến một lúc!”

Ôi! Các con yêu dấu! Sự thống khổ sẽ xảy ra kinh khủng là lớn, đến nỗi Chúa và Mẹ không rút ngắn những ngày này, thì không một ai sẽ sống sót, vì Thiên Chúa sẽ tàn phá trái đất. Người sẽ phá hủy đi, và bố trí lại mặt đất, phân tán dân cư của nó. Trái đất sẽ ở trong cảnh tang tóc, nó sẽ khô héo đi.

Trái đất đã ra xú uế, vì dân cư của nó đã làm cho sai sự thật, chúng đã lỗi phạm Lời Giao Ứơc Muôn Đời, chúng đã khinh xuất lãng quên Danh của Thiên Chúa Chân Thật, chúng đã chà đạp lên Máu Cực Châu Báu Người, và chúng đã trở nên ung thối trong tội lỗi. Các linh mục không dâng Của Lễ Hy Sinh tinh tuyền, là Thần Tử Mẹ Chúa Giêsu Kitô lên Cha Muôn Đời, hầu giảm thiểu CUỘC TRỪNG PHẠT kinh khủng này. Chúng đã giả mạo Cuộc Hiến Tế Cực Thánh của Thánh Lễ, và thay vì thờ phượng Thiên Chúa, chúng thờ phượng Ma Quỷ. Và vì vậy, lời nguyền rủa nghiến ngấu trái đất, và những kẻ chịu trách nhiệm là dân cư. Vì lý do này, dân cư trên trái đất sẽ bị thiêu cháy, vì chúng phải trả giá tội lỗi chúng bằng Máu và Lửa.

Đúng vậy, dân cư trái đất phải chịu tội, vì chúng đã nhạo báng Máu của Đấng Cứu Chuộc mình. Chúng đã bỏ Ánh Sáng để theo sự tối tăm, và trục xuất Ánh Sáng và Sự Vui Mừng ra khỏi thế giới. Chúng đã trục xuất Đức Ái và Đức Tin ra khỏi thế giới. Và vì lý do này những nền móng của trái đất sẽ rung chuyển. Trái đất sẽ bể ra tan tành với một tiếng động đinh tai điếc óc. Trái đất đã liên tục lung lay. Nó đã bị náo động. Trái đất đã bị lắc lư và lảo đảo đi như say rượu, bởi sức mạnh bởi tội lỗi của mình. Đè nặng lên mình nó là tội phạm, sự sai lầm và những lời nói láo.

“Các vị thủ lãnh, những người hướng dẫn dân Đức Chúa Trời đã lãng bỏ lời cầu nguyện và việc đền tội, và Ma Quỷ đã làm mờ ám trí khôn họ. Họ đã bị biến thành những ngôi sao lạc lõng, mà Con Rắn Già sẽ lấy đuôi kéo họ xuống, để làm cho họ phải diệt vong. Đức Chúa Trời sẽ cho phép Ma Quỷ gây chia rẽ giữa các nhà cầm quyền trong mọi xã hội và trong mọi gia đình. Người ta sẽ chịu đau khổ về thể chất và tinh thần. Đức Chúa Trời sẽ bỏ mặc loài người, và sẽ giáng xuống những hình phạt trong thời gian ngoài ba mươi lăm năm.”

“Xã hội đứng trước cuộc khai diễn những tai ương kinh khủng nhất, và những biến cố lớn lao nhất. Bắt buộc nó phải chịu cai trị bằng cái roi sắt, và uống chén đắng của cơn thịnh nộ Đức Chúa Trời.”

Các con yêu dấu, những người hướng dẫn dân Thiên Chúa là các linh mục; họ đã quên lãng sự cầu nguyện và việc đền tội: họ đã theo những tà đạo, quên mất Đạo Thật của Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô bằng cách chấp nhận những giáo thuyết lạ hoắc và liên kết với các tà thần. Chúng đã đổi áo chùng thánh của mình để chọn lấy những kiểu quần áo thời trang. Chúng đã liên hiệp với bọn vô thần và ngụy tiên tri, và để cho Ma Quỷ dễ dàng vào trong Hội Thánh.

Các linh mục nữ tu và giáo dân là những ngôi sao được nhắc tới trong Kinh Thánh, trong Sách Khải Huyền: “Và dùng cái đuôi của nó, nó sẽ kéo một phần ba những ngôi sao trên trời xuống, và sẽ ném chúng đất.”

Đúng vậy, hỡi con cái Mẹ, các ngôi sao này đã biến đổi ánh sáng của chúng ra một sự tối tăm kinh khủng, vì chúng đã nghe những lời xúc xiểm quỷ quái và dẫn nhập đủ thứ giáo thuyết vào trong Hội Thánh, hầu lường gạt con cái Mẹ. Và con cái Ánh Sáng đã biến ra con cái sự tối tăm.

Các linh mục, nữ tu, và giáo dân đã không khôn ngoan, và chúng để tự mình bị lường gạt, Rồi chúng đã dẫn nhập vào trong Hội Thánh nhiều tà thuyết, trong đó có thuyết duy vật, thuyết thượng tân, thuyết đại kết, nhưng bất tường nhất là Phong Trào Thánh Linh.

Đúng vậy, các con yêu dấu, có nhiều tà thuyết, nhưng trong số đó tà thuyết trổi nhất là Phong Trào Thánh Linh, vì đó là một Phong Trào do Ma Quỷ và Tin Lành.

Nhóm Thánh Linh là những con cái sự tối tăm. Chúng là những ngôi sao đã bị Ma Quỷ dùng cái đuôi của nó mà kéo xuống. Và khẩu hiệu duy nhất của chúng là tiêu diệt Hội Thánh và con cái Hội Thánh.

Hãy cẩn trọng, hỡi con cái Mẹ, vì Ta, là Đức Nữ Đồng Trinh Maria, Mẹ các con đang cảnh cáo các con về mối nguy hiểm cả thể này, hầu các con có thể tránh xa nó và khỏi chết. Chúng là những kẻ đã tàn phá Hội Thánh. Chúng đã làm sai lạc Cuộc Tế Lễ Cực Thánh trên Bàn Thờ. Chúng đã bóp méo Đạo Thật của Thần Tử của Mẹ, Chúa Giêsu Kitô. Và chúng dạy về một thần khí, mà không phải là Đức Chúa Thánh Thần thật, nhưng là thần Ô Uế, Thần Lầm Lạc bởi Ma Quỷ mà ra.

Hãy coi, và quan sát xem rằng các lời Tiên tri tại La Salette đã được hoàn tất, vì nhóm Thánh Linh đã chia rẽ Hội Thánh Mẹ, và chịu tội về Cuộc Chối Đạo Cả Thể của linh mục, nữ tu, và giáo dân, đang tàn phá Hội Thánh. Ma Quỷ đã làm mờ ám trí khôn chúng. Và chúng đã đảo lộn cả thế giới và con cái Mẹ. Vì những việc phù hợp để linh mục làm thì giáo dân làm, còn những việc phù hợp để giáo dân làm thì linh mục làm. Và làm như thế chúng tỏ cho những con cái khác của Mẹ một sự tối tăm và hoang mang cả thể.

Bởi vậy, nhiều gia đình phải đau khổ về thể chất và tinh thần, vì Thiên Chúa đã bỏ mặc loài người. Và sự bỏ mặc này đã bắt đầu khi các con trai Mẹ, các linh mục bỏ Đạo Thật của Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, và chuốc lấy tất cả những giáo thuyết kia, nó chống lại Thần Tử Mẹ, Hội Thánh Người, và con cái thật của Người. Từ đó mà đến tất cả sự dữ cho loài người.

Nhóm Thánh Linh muốn tất cả mọi sự trong Hội Thánh phải mới. Chúng không muốn có gì, bất cứ cái gì nhắc lại cho chúng Cuộc Khổ Nạn và Sự Chết của Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô. Và đó là tại sao chúng khuyến khích các con trai Mẹ, các linh mục, nữ tu, và giáo dân giảng về một Giêsu Phục Sinh, một Giêsu không đòi hỏi những hy sinh hãm mình, hoặc cầu nguyện, vì Người là một Chúa không đoán phạt. Bởi lẽ đó các con có thể đối với Người làm bất cứ cái gì mà loài người muốn làm với Người, theo những trái chứng và ham muốn bất thường của loài người.

Các con trai Mẹ, các linh mục đã ngủ mê và không giữ mình tỉnh thức. Kẻ thù lẻn vào, cướp lấy các kho tàng của chúng, và lột mất Đạo Thánh của chúng. Bây giờ lỗ tai chúng không còn có thể chịu đựng việc hàn gắn và Đạo Thật, Sự Khôn Ngoan Thật và Đức Ái Thật nữa. Và chúng dám gọi Đạo của Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô là tầm thường và cứng đờ. Và vì các con không muốn ở tầm thường các con chỉ nói đến thay đổi, canh tân và tự do. Các con muốn được tự do khỏi Đạo lành mạnh. Và các con đã thành công, vì bằng cách thay đổi tất cả đó, các con đã tự giải thoát khỏi Thiên Chúa Chân Thật, khỏi Lời Chân Thật của Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô. Và bây giờ, không còn là Phúc Âm của Người mà các con giảng dạy nữa, mà là một phúc âm đã canh tân, đã giải phóng, và không đòi hỏi các con chấm dứt phạm tội, hoặc đòi hỏi đọc kinh cầu nguyện, hoặc hãm mình nữa, nói chi đến hy sinh và Đức Ái. Phúc Âm các con giảng chỉ đòi hỏi nhảy múa ca hát, hoà bình giả tạo, một tình yêu giả tạo, và đạo đức giả, nhiều gian trá và nhiều lời nói láo.

Các con, linh mục của Thần Tử Mẹ nói và nói hoài về Chúa Giêsu, nhưng những lời các con trống rỗng, và tối nghĩa, vì các con đang giảng một đạo Chúa Kitô không có Đức Kitô. Và đó là tại sao tiếng nói các con trở nên lộn xộn và rất là nghèo nàn, vì các con không đem Ánh Sáng và sự Phong Phú của Chúa Kitô Thật và Phúc Âm của Người cho những người nghe các con.

Ôi! linh mục và nữ tu! Các con đã được Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô gọi, để chinh phục loài người, nhưng loài người đã chinh phục các con. Và bằng cách bị thế gian chinh phục, các con đã bước vào một cảnh vô trật tự không kiềm toả.

Các con đã mang Thập Giá, và các con đã vứt nó đi để lấy cái đàn lục huyền cầm. các con đã được Đạo của Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, và các con đã bỏ nó đi để chọn những triết thuyết do loài người làm ra. Các con đã có những bộ áo dòng,và các con đã đổi nó đi để mặc những kiểu áo quần thời trang tức cười và phù phiếm của loài người. Các con đã có một Cuộc Hiến Tế, và các con đã bỏ nó đi để lấy một bữa ăn. Các con đã mang chuỗi Mân Côi, nhưng các con lại đánh đổi nó đi để lấy một khẩu súng. Các con đã có những buổi đọc kinh, nhưng các con đã bỏ hết để dự một buổi nhảy múa nho nhỏ. Các con đã có những giờ làm việc đạo đức phong phú, nhưng các con đã bỏ hết để chọn những bài ca trần tục, không thờ phượng Thiên Chúa mà chỉ thờ phượng loài người.

Ôi! Linh mục và nữ tu! Các con đã đi vào thế gian, và các con đã mắc bẫy giữ lại trong bùn lầy và sự dơ dáy của nó. Và bởi bị mắc bẫy, các con đã mất hết. Phải, các con trai yêu dấu, bằng cuộc đánh đổi này, các con đã không được gì, mà mất đi rất nhiều thứ, rất nhiều kho báu. Chúa đã để việc này xẩy ra, hầu các con có thể thấy rằng không có Người, các con không làm được gì cả. Và Người đã bỏ mặc các con, vì các con đã muốn tự cai quản lấy mình, và không muốn Thiên Chúa ngự trị trong lòng các con. Và đó là lý do những điều phiền lòng này không rời các con, hoặc thế giới. Và vì các con đã bỏ Thiên Chúa Thật, các con sẽ phải đau khổ vì cái Roi Sắt, cái sẽ làm cho các con tin điều mà các con không muốn chấp nhận bây giờ.

“ Đấng Đại Diện con Mẹ, Đức Giáo Tông Piô IX, chớ rời khỏi Rôma sau năm 1859, nhưng Ngài hãy cương nghị và quảng đại, và Ngài hãy chiến đấu với hai vũ khí: Đức Tin và Đức Ái, Mẹ sẽ ở cùng Ngài, Ngài đừng tin Napolêon, ông là con người nhị tâm, và khi ông vừa muốn làm Giáo Hoàng vừa làm Hoàng Đế, Đức Chúa Trời sẽ tức thì lìa xa ông. Đây là con phượng hoàng, luôn luôn muốn bay lên cao, sẽ rơi xuống trên lưỡi gươm mà chính ông đã muốn dùng để cưỡng ép các nước tôn phù ông.”

Các con trai Mẹ, Các Giáo Hoàng đã không vâng nghe những lời Mẹ dạy. Các Ngài đã không cương nghị. Các Ngài đã không chiến đấu với hai vũ khí Đức Tin và Đức Ái. Đây là lý do Hội Thánh đang lao đầu đến chỗ diệt vong của nó.

Đúng thế, hỡi các con, hôm nay Mẹ sẽ nói cho các con biết một sự thật cả thể. Chớ sợ phải nghe. Hãy để ý, và sau đó, hãy nhận định, hầu đem lại lợi ích cho linh hồn các con.

Hồi đó, Mẹ cảnh cáo các Đức Giáo Hoàng, nhưng lời cảnh cáo đã không chấm tận với Ngài, mà là bắt đầu, vì từ đó trở đi luôn luôn có một vị lãnh đạo thế giới rình rập để làm cho Ngài sa ngã. Đó là lý do Mẹ đã bảo phải chiến đấu bằng hai vũ khí Đức Tin và Đức Ái.

Nhiều người trong con cái Mẹ bảo rằng Napolêon đã chết rồi, và chuyện bây giờ là lịch sử, và bây giờ có nguy hiểm nữa đâu. Tuy nhiên hỡi con cái yêu dấu, sẽ luôn luôn có một con phượng hoàng sẵn sàng cất cánh, và bay, và chiếm hữu loài người bằng phương tiện Hội Thánh.

Hãy nghe những lời Mẹ đang nói với các con. nhiều người trong số con trai Mẹ, các linh mục đã không lưu ý đến Mẹ. Và bằng cách làm như vậy. Chúng đã thấy một sự sa sút về Đức Tin. Chúng đã không thấy rằng đằng sau nụ cười giấu kín nhiều nọc độc.

Các con trai Mẹ, các linh mục đã không khôn ngoan, và chúng để cho sự dữ xuyên vào trong Hội Thánh.Và chúng đang đem con cái Mẹ đến sự diệt vong bằng những cuộc liên hiệp giả tạo. Tất cả đó, mà hiện giờ các con thấy trong Hội Thánh, -nào linh mục đang thay đổi Đạo của Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu, nào chúng không mặc y phục linh mục, và nào chúng khen ngợi loài người thay vì Thiên Chúa,- là hậu quả của việc Chúa bỏ mặc các con, vì bằng sự ương ngạnh của các con, các con đặt một chướng ngại vật trước mặt Đức Chúa Thánh Thần.

Trong những thời buổi rất dữ dằn sắp đến, Mẹ sẽ ở cùng Vị Giáo Hoàng nào vâng nghe tiếng nói của Mẹ, Nhưng Vị Giáo Hoàng nào không muốn vâng nghe tiếng nói của Mẹ, và tiếng nói của Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, thì sẽ phải đau khổ về tay con phượng hoàng, kẻ muốn nâng mình lên sẽ dùng Ngài để cưỡng ép các nước tôn phù nó. Và đây là lúc máu sẽ chảy.

“Nước Ý sẽ bị trừng phạt vì nuôi tham vọng cởi bỏ ách của Chúa các Chúa, và cũng sẽ bị phó mặc cho chiến tranh. Máu sẽ chảy tràn lan khắp nơi. Các thánh đường sẽ bị đóng cửa, hoặc bị tục hóa. Linh mục và tu sĩ sẽ bị bắt bớ và bị giết, và họ sẽ chết một cái chết tàn nhẫn. Nhiều người sẽ bỏ Đức Tin, và một số lớn linh mục và tu sĩ sẽ chối bỏ Đạo Thật, trong những người này các con sẽ gặp thấy những giám mục.”

Đúng vậy, các con yêu dấu, nước Ý sẽ bị trừng phạt vì muốn cởi bỏ ách của Chúa các Chúa. Và nhiều linh mục sẽ chết một cái chết tàn nhẫn, bởi đã tiếp tay cho Tên Nguỵ Kitô tiêu diệt Đức Tin trong lòng loài người. Các thánh đường, như các con có thể thấy, đã bị tục hóa, vì bằng cách không cử hành Thánh Lễ như thể thức phải cử hành, thánh đường đã bị tục hoá. Cuộc Hiến Tế trên Thập Giá đã bị tục hóa. Và bây giờ Sự Chối Đạo nằm trong lòng Hội Thánh thật là lớn.

Các con yêu dấu, Mẹ muốn các con hiểu rằng…bằng cách tiến dẫn vào trong Hội Thánh phong trào đại kết, xã hội chủ nghĩa, thuyết duy vật thuyết thượng tân, và việc canh tân các thói quen trong lễ nghi phụng vụ, cùng tất cả những việc cổ võ sự thờ phượng loài người thay vì Thiên Chúa,… các con đang bỏ rơi Đức Tin thật, sự thờ phượng thật và sự ngợi khen phải có đối với Thiên Chúa. Nước Ý chịu tội về tất cả đó, vì Đức Giáo Hoàng đã không ngăn chận Cuộc Bỏ Đạo Cả Thể này.

Và Đức Giáo Hoàng sẽ đau khổ, nếu Ngài không ăn năn, và chiến đấu bằng hai vũ khí Đức Tin thật và Đức Ái thật, và chấm dứt việc thờ phượng loài người, và bắt đầu thờ phượng Thiên Chúa.

“Chớ chi Đức Giáo Hoàng coi chừng đối với những kẻ làm phép lạ, vì đã đến lúc xảy ra những sự lạ kinh hoàng nhất dưới đất và trên không.”

Đức Giáo Hoàng phải khôn ngoan và coi chừng đối với những kẻ làm phép lạ, vì nếu Ngài không coi chừng, Ngài sẽ chịu đau khổ rất nhiều, những quả báo này bây giờ có thể trông thấy được trên thế giới, Và nếu Ngài không vâng lời Mẹ, Ngài sẽ thu lượm những quả báo rất ư là cay đắng. Vì loài người đã tiến bộ về khoa học và sự dữ. Và trong sự kiêu ngạo của nó, nó sánh mình với Thiên Chúa, rồi nó cất mạng sống đi bất cứ lúc nào nó muốn, và nó làm cho thế giới kinh hoàng bằng những sự lạ dưới đất và trên không trung.

Ôi! Các con yêu dấu! khi Mẹ nói những lời này ở La Salette, Mẹ đã muốn nói về sự lạ loài người cấu tạo những quả bom mạnh đến nỗi nó có sức giết chết rất nhiều người trong mấy phút. Và qua nhiều năm, loài người xác quyết địa vị của mình trong sự dữ và trong những sự lạ của nó, làm cho thế giới phải kinh hoàng bởi khoa phá hoại của nó dưới đất và trên không trung.

Đã đến lúc loài người làm chủ không những trái đất, mà bằng các máy bay nó cũng làm chủ cả không trung nữa. Đó là tại sao Mẹ đã khuyến cáo Đức Giáo Hoàng thời đó, vì Con Người Gian Ác, Con Người Tội Lỗi sẽ nắm cả thế giới trong tay, và con cái Mẹ sẽ không đủ sức làm được gì cả để tránh né tai họa cả thể. Nếu con cái Mẹ không chiến đấu bằng hai vũ khí Đức Tin và Đức Ái, chúng sẽ không đủ sức làm được gì cả đối với những kẻ làm phép lạ, họ sẽ phô bày cho thế giới thấy những sự kỳ lạ mà họ có thể thực hiện được.

“Trong năm 1864, Luxiphe cùng một số đông Quỷ sẽ được thả ra khỏi Hỏa Ngục, Chúng sẽ tiêu diệt Đức Tin dần dần, ngay cả nơi những người tận hiến cho Đức Chúa Trời. Chúng sẽ làm cho những người này ra mù quáng đến nỗi nếu không được ơn đặc biệt, họ sẽ hấp thụ tinh thần của những thiên thần dữ ấy. Nhiều nhà dòng sẽ mất Đức Tin hoàn toàn và nhiều linh hồn sẽ hư đi.”

Ma Quỷ tự do rảo khắp nơi, gạt gẫm con cái Mẹ. Và nó đã làm mờ ám cả linh hồn và trái tim các linh mục và nữ tu.

Nó đã phóng ra một trận hỏa mù cả thể chống lại loài người. Và cả những linh hồn tận hiến cũng đã bị hư hỏng vì sự tối tăm và sự sai lầm. Nó mạnh đến nỗi thế giới bây giờ sống dưới quyền cai trị của Ma Quỷ. Và vì vậy, nhiều nhà dòng đã mất Đức Tin, và rất nhiều linh hồn đã hư đi.

Đúng vậy, các con yêu dấu, chớ lấy làm lạ vì những lời Mẹ, bởi hãy nhớ rằng trong Kinh Thánh có lời tuyên bố rằng Ma Quỷ sẽ được ban sức mạnh và quyền thế trên mọi bộ lạc, dân tộc tiếng nói và quốc gia. Đúng vậy, các con yêu dấu, chớ khiếp sợ, vì nhiều người trong số con trai Mẹ đã bị Ma Quỷ xui xiểm. Có biết bao người bảo họ là tiên tri và thụ khải của Thiên Chúa, và họ không phải, trái lại họ là tôi tớ của Ma Quỷ, những kẻ bằng lời nói tiếp tay cho Tên Nguỵ Kitô phổ biến sự sai lầm, những lời nói láo, sự hoang mang, và sự tối tăm trong lòng và trong linh hồn con cái Mẹ. Cho nên, các con yêu dấu, các con phải canh chừng những tiên tri và thụ khải giả này.
Hãy lắng nghe và nhận định. Và hãy theo các tiên tri và thụ khải thật của Thiên Chúa, Những người đích thật là tôi tớ Mẹ, tôi tớ Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô. Hãy xem và nhận định, vì bằng hoa trái của chúng, các con sẽ biết chúng. Các con phải tránh xa những kẻ cho các con hoa trái của những lời nói láo, sự sai lầm, sự hận thù và sự hoang mang. Hãy theo những người cho các con hoa trái của sự thật, của tình yêu của ánh sáng, và những người cất sự hoang mang cho khỏi các con. Hãy theo họ, vì họ có lời của Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, và lời của Mẹ.

“Những sách xấu sẽ đầy rẫy trên thế giới, và khắp nơi những thần sự tối tăm sẽ gieo rắc sự biếng trễ chung trong tất cả những gì liên quan đến việc phụng sự Đức Chúa Trời.
“Và Ma Quỷ sẽ chiếm được quyền lực lạ thường đối với thiên nhiên. Sẽ có những thánh đường dâng hiến cho việc thờ phượng những thần dữ này.

“Ma Quỷ sẽ di chuyển một số ít người từ nơi này đến nơi khác, trong số này có vài linh mục không theo tinh thần đích thật của Phúc Âm, tinh thần khiêm nhường, bác ái, và không có lòng nhiệt thành làm vinh danh Đức Chúa Trời.

“Một vài kẻ chết và người công chính sẽ sống lại. Và các con sẽ thấy những sự kinh dị khắp nơi, vì Đức Tin thật đã tắt và ánh sáng giả soi chiếu thế giới.

“Khốn cho các hoàng tử của Hội Thánh! đã chỉ bận tâm thu tích cho nhiều tiền bạc để bảo vệ chức quyền và cai trị hách dịch!”

Thế giới sống trong sự hoang mang và tối tăm hoàn toàn, nhưng nó đã bị khiêu khích và xúi giục do việc phổ biến những cuốn sách từ Hỏa Ngục mà đến, để làm hoang mang con cái Mẹ. Có nhiều cuốn sách, hỡi con cái yêu dấu, chỉ nói đến Satan và các thiên thần của nó. Những cuốn sách này nói về cách thờ phượng Ma Quỷ, và có cả thánh đường thờ phượng nó. Cũng có những cuốn sách nói về Giêsu, nhưng không phải về Chúa Giêsu thật, mà về một Giêsu giả, vị này soi chiếu con cái Mẹ bằng một ánh sáng giả. Và con cái Mẹ di chuyển trong vùng ánh sáng giả này, nó bao bọc lấy chúng từng ly từng tý trong một sự tối tăm chết người. Nhiều người trong số con cái Mẹ bị các thần ô uế ám, rồi chúng lường gạt dân chúng và con cái Mẹ bằng cách bảo rằng thần khí đang nói với chúng là một thánh thần.

Điều này, hỡi con cái yêu dấu, các con bây giờ có thể thấy, vì do việc Nhóm Thánh Linh đến trong Hội Thánh, các thói quen của con cái Mẹ đã bị đảo lộn. Và nhiều người trong nhóm họ đã bị thần ô uế ám. Và mục tiêu duy nhất của họ là làm cho con cái Mẹ sa vào móng vuốt của họ, và làm cho chúng mất Đức Tin thật.

Hãy cẩn thận hãy nhìn coi. Mẹ đang cảnh cáo các con, vì những con cái này của Ma Quỷ đã lường gạt nhiều người. Và như các con có thể thấy, đó là một sự dữ đã lớn lên trong nội bộ Hội Thánh rất mạnh mẽ và rất quyền thế. Nhiều người đã sa vào sự sai lầm này, vì họ đã không theo gương lành Phúc Âm của Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô.

Trong sự hủ bại không kềm tỏa của họ, những kẻ chết sống lại sẽ nói về một phúc âm khác. Ôi! các con yêu dấu! Mẹ đã cảnh cáo các con rằng đây sẽ là sự tiêu diệt của các con vì đã bất tuân. Và những kẻ vô đạo đó, là những kẻ thù của Thiên Chúa, sẽ tiến dẫn những tôn giáo cầu đảo các thần dữ, các thần ô uế.- Một khi đến giờ đến buổi chúng sẽ chiếm hữu loài người. Và đối với những kẻ ấy cùng các hoàng tử của Hội Thánh đã từng sử dụng lời nói láo và sự sai lầm để lường gạt con cái Mẹ, sự gian ác của họ sẽ bị lật tẩy. Các thần dữ ấy sẽ làm cho họ ra mù tối và sẽ là cớ cho cái chết của họ. Rồi họ sẽ hiểu rằng tất cả những biến cố do sự hoang mang và sự tối tăm đó không phải do Thiên Chúa mà đến, mà do Ma Quỷ.

Cũng có những người bỏ công bỏ sức lường gạt con cái Mẹ bằng cách tự gọi mình là tiên tri và thụ khải của Thiên Chúa. Nhưng chớ nghe họ, vì họ không phải là tiên tri hoặc thụ khải thật. Và bằng những lời nói láo, họ lường gạt người ta, nói rằng Thiên Chúa không có phạt, rằng Thiên Chúa sẽ không giáng thế để phán xét từng người tuỳ theo công việc mình làm, rằng Đức Nữ Đồng Trinh không có cảnh cáo và đe dọa.

Không, các con yêu dấu, hễ ai bảo các con như vậy thì chớ nghe họ, vì họ muốn gây hoang mang cho các con, hầu các con khỏi nghĩ đến phép công thẳng của Thiên Chúa, vì Chúa có phạt đấy. Kinh Thánh đầy rẫy những thí dụ, trong đó Cơn Thịnh Nộ của Cha Muôn Đời đã trút xuống đất để phạt những tội gian ác loài người. Cũng sắp đến lúc cơn Thịnh Nộ Thánh sẽ đổ xuống phạt loài người vì tội lỗi họ, để phạt họ vì sự khờ dại và kiêu ngạo của họ.

Vì lẽ đó, các con yêu dấu, các con không được tin các tiên tri và thụ khải giả này, muốn lường gạt các con, vì họ chỉ muốn nói những điều ngọt tai các con. Hãy tránh xa họ, nếu các con muốn được tha thứ và để cho Tình Thương Xót của Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô có thể che chở các con trong những giây phút của cơn thống khổ.

Hãy tránh xa, hỡi con cái yêu dấu, những linh mục xấu và nữ tu xấu, và những giáo dân đã cải đạo và gia nhập Nhóm Thánh Linh, các tiên tri giả và thụ khải giả. Hãy tránh xa những người vô đạo dùng sự hận thù của họ mà làm hại linh hồn các con và trái tim các con.

Hãy cẩn thận, hỡi các con, vì các con ở vào thời đại ánh sáng giả soi chiếu thế giới, lúc ánh sáng giả chuẩn bị cho Tên Nguỵ Kitô đến. Và nếu các con không chuẩn bị sẵn sàng, nó sẽ tiêu diệt các con.

Hãy nghe những lời Mẹ, và ẩn náu trong Ánh Sáng thật của Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, hầu Người có thể giúp các con thoát khỏi những sự sai lầm đó, đang bao vây các con.

Vị Đại Diện Con Mẹ sẽ phải đau khổ nhiều, vì trong một thời gian Hội Thánh sẽ trải qua những cơn bắt đạo tàn khốc. Đây sẽ là giờ đen tối. Hội Thánh sẽ trải qua một cơn khủng hoảng kinh khủng, vì Hội Thánh đã lãng quên Đức Tin Thánh của Đức Chúa Trời, mỗi cá nhân muốn tự hướng dẫn lấy mình và bắt kẻ khác theo mình. Người ta sẽ huỷ bỏ quyền luật công dân và quyền luật Hội Thánh. Tất cả trật tự và tất cả công lý sẽ bị chà đạp. Khắp nơi chỉ còn thấy sát nhân, căm thù, ghen tương, dối trá và bất hòa. Không còn lòng ái quốc hoặc tình yêu gia đình. Đức Thánh Cha sẽ chịu đau khổ nhiều. Mẹ sẽ ở với Ngài cho đến cùng, để đón nhận của lễ hy sinh của Ngài. Những kẻ dữ nhiều lần sẽ mưu hại tính mạng Ngài, nhưng sẽ không thể chấm tận đời Ngài được. Nhưng Ngài cũng như Đấng kế vị Ngài bởi sẽ không trị vì lâu dài, sẽ không trông thấy ngày toàn thắng của Hội Thánh Đức Chúa Trời.”

Đức Giáo Hoàng sẽ phải đau khổ nhiều, nhưng là Giáo Hoàng thật cơ, vì đây là giờ tối tăm sẽ bao phủ thế giới trong một cảnh đen tối chưa từng bao giờ thấy, một cảnh đen tối không có gì sánh ví được. Ấy là giờ đen tối, và lúc ấy thế giới sẽ thấy cuộc khủng hoảng trong Hội Thánh. Người ta sẽ than khóc và kêu la nhưng sẽ là quá muộn.

Ôi! Nhân loại! Hãy kêu la và đau buồn, vì Ma Quỷ tự do đi lại. Và con cái Mẹ thì mất đi, vì chúng đã lãng quên Thiên Chúa của chúng. Đức Giáo Hoàng sẽ đau khổ, nhưng là Giáo Hoàng thật cơ, vì sẽ có một Nguỵ Giáo Hoàng, kẻ sẽ nộp Hội Thánh của Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô trong tay Tên Nguỵ Kitô.

Mẹ sẽ ở với Vị Giáo Hoàng Thật cho đến cùng, để tiếp nhận lễ hy sinh của Ngài. Và hãy coi chừng Tên Nguỵ Giáo Hoàng. Và hãy xem Vị Giáo Hoàng Thật là ai, vì Ma Quỷ đã gieo rắc nhiều hoang mang về vấn đề này. Hãy mở con mắt và trí khôn và tâm hồn ra, hầu các con có thể nhận định và khỏi bị lầm.

“Các chính phủ sẽ cùng theo một kế hoạch chung. Ấy là tiêu hủy và loại bỏ mọi nguyên tắc tôn giáo, để mở đường cho chủ nghĩa duy vật, vô thần, đạo chiêu hồn và mọi thứ tệ đoan.

“Năm 1865, người ta sẽ trông thấy sự ghê tởm trong các nơi thánh. Trong các tu viện, những bông hoa Hội Thánh sẽ bị tàn úa, và Ma Quỷ sẽ đặt mình làm vua các cõi lòng. Những vị có trách nhiệm về các cộng đoàn tu sĩ phải ý tứ về những người họ nhận vào dòng, vì Ma Quỷ sẽ tận dụng sự tinh quái của hắn để đưa những người ham mê tội lỗi vào các dòng tu, lý do là sự phóng đãng và sự yêu thích khoái lạc sẽ lan tràn khắp mặt đất.”

Đúng vậy, hỡi con cái Mẹ, thuở đó Mẹ đã cảnh cáo Hội Thánh về tai họa này, nhưng các con trai Mẹ đã không lưu tâm đến Mẹ. Chúng đã không tỉnh thức, và đã quên lãng việc cầu nguyện, và việc đền tội. Và chúng đã để cho những kẻ tội lỗi, đàn ông cũng như đàn bà vào trong các cộng đoàn của mình, và làm ô nhiễm hết mọi cái Mẹ bằng tội lỗi của họ. Chúng đã để cho các hội kín dẫn nhập bọn tôi tớ của họ vào, gây nên nhiều tai họa cho Hội Thánh. Chúng đã để cho tôi tớ nam nữ của Ma Quỷ vào trong Hội Thánh, để chuẩn bị các con trai Mẹ và nộp chúng cho Tên Nguỵ Kitô.

Thật hết sức buồn bã Mẹ bảo các con rằng những bông hoa Hội Thánh, tức là linh mục, nữ tu và cả giáo dân đã bị tàn úa do những tội ác đang làm cực lòng thiên hạ. Các con trai và con gái Mẹ tưởng rằng chúng yêu mến Thiên Chúa. Nhưng không phải Thiên Chúa mà chúng đang thờ phượng, mà là Ma Quỷ kẻ ngự trị trong lòng chúng. Nó đã làm mờ ám trí khôn chúng. Và lý do chúng không chịu được những lời khiển trách của Mẹ, hoặc là Đạo Thánh là vì chúng đã bỏ Thiên Chúa thật. Mọi sự trong trí khôn và trái tim loài người đã bị thay đổi. Thay vì yêu mến và ngợi khen Thiên Chúa, chúng muốn chính chúng được ngợi khen và được yêu mến. Và dân của Mẹ, rơi vào đại tội thờ thần tượng.

Các con yêu dấu, loài người đang dấn mình vào tội lỗi không kềm tỏa, và đang bước đến sự suy tàn của nó. Đàn ông đã bỏ nam tính và đàn bà đã bỏ nữ tính. Bằng cách đổi tính tự nhiên của nó thì tội lỗi, sự dữ, và sự bạo hành ngự trị trong người đó. Và thế giới là cả một Thành Sodoma và Gomorrah vĩ đại, nơi đó bọn đồng tính ái nam, đồng tính ái nữ, và ngoại tình phát triển. Họ chạy tới với một sự thèm khát nhục dục không kềm tỏa, biến con người thành con thú không có lý trí. Và vì sự dơ bẩn, sự đồi bại, họ đánh mất những gì là thiêng liêng. Rồi điều duy nhất còn lại trong lòng và trong trí họ là vật chất. Bởi lẽ đó họ ngụp lặn trong sự dơ bẩn của chính mình, như những con vật được đánh thuốc ma tuý. Và lý do mà trái đất kêu đòi trừng phạt là bởi vì đàn ông và đàn bà đã hoen ố máu và dơ bẩn. Họ không muốn có hoa trái của những cơn tình dục không kềm tỏa của mình, và họ đã phá thai không một chút thương tâm, rồi đổ đầy trái đất những xác chết nhỏ bé.

Ôi! Thế giới là cả một nấm mồ, nơi đây các con chỉ còn trông thấy và ngửi thấy đồ thối rữa, sự khốn khổ và mùi tanh hôi. Và các chính phủ cộng tác với Tên Ngụy Kitô bằng cách ban bố những sắc lệnh chống lại Đạo của Thần Tử Mẹ Chúa Giêsu Kitô, và áp đặt chủ nghĩa duy vật tai ác, chủ nghĩa làm cho con cái Mẹ sa vào tệ đoan, làm tắt cái thiện trong linh hồn và trong trái tim chúng, và xúi giục chúng phạm tội.

“Các nước Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Anh sẽ lâm chiến. Máu sẽ chảy trong đường phố. Người Pháp đánh nhau với người Pháp, người Ý đánh nhau với người Ý. Thế rồi sẽ có một trận chiến tranh thế giới khủng khiếp. Trong một thời gian, Đức Chúa Trời sẽ không còn nhớ đến nước Pháp hoặc nước Ý nữa, vì người ta không còn biết đến Phúc Âm của Chúa Giêsu Kitô nữa. Kẻ dữ sẽ phô bày tất sự tinh quái của họ; người ta sẽ giết nhau, kể cả tàn sát tận trong nhà.”

Các con yêu dấu, các con biết rằng những xứ này trong thế kỷ qua, và kể cả trong thế kỷ này, đã có nhiều cuộc chiến tranh. Hiện giờ họ ở trong một sự hòa bình giả tạo, nhưng đến kỳ hạn đã định, họ sẽ bắt đầu đánh nhau. Tất cả đó sẽ tiếp tục, Tất cả những xứ đó sẽ lại thấy mình nằm trong những trận đánh đẫm máu, trong những cuộc chiến tranh lớn kinh khủng, vì ở đâu đã có khởi sự, ở đó phải có tận cùng.

Sau những trận đánh tiếp diễn này, sẽ có hòa bình giữa loài người. Nhưng sẽ là một nền hòa bình giả tạo, vì như các con đã biết, trái đất đã bị phạt bằng Thế Chiến Thứ Nhất và Thế Chiến Thứ Hai, trong đó kẻ dữ đã phô bày tất cả sự tinh quái của họ, và con cái Mẹ đã chịu đau khổ rất nhiều. Nhưng sau khi những giây phút này qua đi, loài người đã trở lại sống tệ hơn trước, rơi vào những tật xấu tệ hại hơn. Vì lẽ này, Mẹ đã nói ở La Salette rằng:

“Nền hòa bình này giữa nhân loại sẽ không được lâu bền. Hai mươi lăm năm được mùa lớn sẽ làm cho loài người quên rằng tội lỗi nhân loại là nguyên cớ cho mọi nỗi thống khổ xẩy ra trên trái đất.”

Hỡi con cái Mẹ, thời kỳ này đã bắt đầu sau Thế Chiến Thứ Hai. Thiên hạ vẫn tin rằng họ có nhiều hòa bình, rằng họ có nhiều hoa trái, rằng Hội Thánh đang gia tăng số tín hữu, rằng họ có một tôn giáo mới, rằng họ đã canh tân các thói quen của Hội Thánh và những thói quen của các con trai Mẹ. Và họ rất là sung sướng vì thuyết thượng tân đã vào trong Hội Thánh, và nhiều, rất nhiều người cả gan bảo rằng Hội Thánh bây giờ tốt hơn bao giờ hết. Và họ bảo rằng họ đã được mùa lớn. Nhưng khi họ trông thấy những gì họ đã thực sự gặt hái, khi đó họ sẽ hiểu những gì Mẹ đã nói vào thời đó.

“Nhát đầu tiên khi Đức Chúa Trời chém lưỡi gươm thiên lôi, thì núi đồi và khắp thiên nhiên sẽ run giùng khiếp sợ, vì sự phóng túng và các tội ác của loài người chọc thủng trời cao. Thành Balê (Paris) sẽ bị hỏa thiêu, và Mácxây (Marseilles) sẽ bị chôn vùi. Nhiều thành lớn sẽ bị những trận động đất rung chuyển và nuốt chửng.” Thiên hạ sẽ tin rằng mọi sự đã mất. Chỉ còn thấy giết chóc, chỉ còn nghe thấy tiếng vũ khí va chạm và những lời phạm thượng.

“Người lành sẽ đau khổ nhiều: những lời cầu nguyện, những việc hãm mình, và những giọt nước mắt họ dâng lên đến tận Trời. Và toàn thể dân Chúa sẽ xin ơn tha thứ và lòng thương xót, và sẽ khẩn cầu Mẹ giúp đỡ và cầu bầu cho.

“Bấy giờ Chúa Giêsu Kitô, bằng một cử chỉ Đức Công Bình và Lòng Thương Xót của Người đối với kẻ lành, sẽ sai các thiên thần giết hết kẻ thù của họ. Trong nháy mắt, những kẻ bắt bớ Hội Thánh của Chúa Giêsu Kitô và tất cả những kẻ làm nô lệ tội lỗi sẽ chết hết, và trái đất sẽ trở nên như một sa mạc.

“Thế rồi sẽ có hòa bình, có cuộc hòa giải giữa Đức Chúa Trời và loài người. Chúa Giêsu sẽ được phụng sự thờ phượng và tôn vinh. Đức Bác Ái sẽ triển nở khắp nơi. Những tân quốc vương sẽ là những cánh tay phải của Hội Thánh. Hội Thánh sẽ hùng mạnh, khiêm nhường, đạo đức khó nghèo, và nhiệt thành bắt chước các nhân đức Chúa Giêsu Kitô. Phúc Âm sẽ rao giảng khắp nơi. và loài người sẽ tấn tới nhiều trong Đức Tin, vì có sự hợp nhất giữa các công nhân Chúa Giêsu Kitô, và vì loài người sống trong sự kính sợ Đức Chúa Trời.

“Một tiền hô của Tên Nguỵ Kitô cùng với quân đội nhiều quốc gia sẽ giao chiến với Chúa Kitô Thật, là Chúa Cứu Thế duy nhất. Nó sẽ đổ nhiều máu, và nó muốn huỷ diệt sự tôn thờ Đấng Tạo Hóa, hầu người ta coi nó như là Đức Chúa Trời.”

Tên Nguỵ Kitô đã chuẩn bị các con trai Mẹ và loài người đón tiếp nó bước vào thế giới, nhưng nó đang được Tên Tiền Hô của nó tiếp tay. Và Tên Tiền Hô, để hoàn tất việc này, có một đạo quân hùng mạnh. Và nó đang hoạt động cả bên trong và bên ngoài Hội Thánh, hầu làm cho con cái Mẹ ra tiêu cực, dễ uốn nắn, và ra những kẻ tin các ý tưởng mà nó đã phổ biến khắp thế giới, làm màn mở đầu cuộc chinh phục nhân loại của nó.

Con cái Mẹ đã không hiểu rằng các chủ thuyết vô thần, duy vật, đại kết, chiêu hồn, thánh linh, thượng tân, nhân bản, cộng sản, duy cảm, giải phóng và những triết thuyết khác do loài người tạo ra đều là những thứ sẽ nghênh đón Tên Nguỵ Kitô.

Và như các con có thể thấy, mục tiêu của nó là tiêu diệt sự thờ phượng Thiên Chúa Thật, hầu người ta có thể coi nó như là Thiên Chúa. Việc này hiện giờ ở trước mắt các con, vì chính con trai Mẹ, các linh mục đã cất bỏ Nhà Chầu khỏi trung tâm thánh đường, và nếu Nhà Chầu còn ở trong thánh đường thì bị đem giấu đi hoặc bỏ vào một xó tối và để trơ trọi.

Các con có thấy sự dữ đã thắng thế chăng? Các con bây giờ đã hiểu tại sao Tên Nguỵ Kitô cần Tên Tiền Hô này tiếp tay loại bỏ Đạo Thật của Thiên Chúa Thật khỏi linh hồn và trái tim các con Mẹ chưa, hầu lúc bấy giờ nó có thể dễ dàng hơn bước chân vào Hội Thánh và thế giới? Và các con trai Mẹ, các linh mục mù tối đến độ, một cách mừng rỡ chúng đã tháo gỡ các bàn thờ, Nhà Chầu, Thập-giá, Chuỗi Mân Côi và tất cả các việc đạo đức mà Chúa và Mẹ đã ký thác vào trong Hội Thánh. Ôi! sự mù tối các con trai của Chúa và Mẹ bao la biết dường nào! Và nếu chúng không ăn năn cởi bỏ sự mù tối này đi, nó sẽ ở lại trong con người chúng, và trở nên sự luận án của chúng đời đời kiếp kiếp.

“Trái đất sẽ bị phạt bằng mọi tai hoạ. Sẽ có những trận chiến tranh tàn khốc cho đến trận chiến tranh cuối cùng, do mười ông vua liên kết với Tên Nguỵ Kitô gây nên. Những ông vua này đều theo cùng mục tiêu, là để làm những nhà cầm quyền duy nhất cai trị thế giới.

“Trước khi việc này xảy ra, sẽ có một thứ hòa bình giả tạo trên thế giới. Người ta sẽ chỉ nghĩ đến vui chơi. Kẻ dữ sẽ buông theo đủ mọi giống tội. Nhưng con cái của Hội Thánh, con cái Đức Tin, những người thực tình bắt chước Mẹ sẽ lớn lên trong tình yêu Chúa và trong các nhân đức mà Mẹ quý chuộng nhất. Phúc thay những linh hồn khiêm nhường được Chúa Thánh Thần hướng dẫn! Mẹ sẽ chiến đấu bên cạnh họ cho đến tuổi trưởng thành.”

Các con yêu dấu, Tên Tiền Hô sẽ có những kẻ liên minh, và đó là các ông vua này. Và để người ta có thể hiểu. Trên Trời sẽ dùng chữ tổng thống, vì những người cai trị các nước không còn gọi là vua, mà là tổng thống. Mười tổng thống này cùng với các nước riêng của họ đang là và sẽ là đồng minh của Tên Nguỵ Kitô. Họ là những người sẽ cai trị thế giới. Và họ sẽ chuẩn bị việc đó, nghĩa là họ sẽ chuẩn bị loài người chấp nhận các tôn giáo của họ, và họ sẽ làm cho giới trẻ và hết những ai chấp nhận các ý tưởng của họ nên một thế hệ không yêu mến Thiên Chúa, mà chỉ yêu mến chính mình thôi.

Bây giờ trái đất đang mục kích những thiên tai, dịch tễ, sâu bọ, và đói kém. Nhưng loài người thay vì ăn năn và xin Thiên Chúa thứ tha, lại trở nên chai đá trong tội lỗi và trong sự dữ của nó. Còn con cái thật của Mẹ, những kẻ thật tình yêu mến Mẹ, Mẹ sẽ che chở và giữ gìn chúng dưới áo choàng thần thiêng của Mẹ. Và Tên Nguỵ Kitô sẽ không làm hại chúng được, vì những ân sủng của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ sẽ làm cho chúng toàn thắng sự hận thù và những lời nói láo.

“Thiên nhiên kêu đòi báo oán loài người, và run giùng khiếp sợ, trong khi chờ đợi những gì phải đến trên trái đất đã tràn ngập tội ác. Hỡi trái đất, hãy run sợ! vì các ngươi, những người ngoài miệng thì tuyên xưng phụng sự Chúa Giêsu Kitô, nhưng trong lòng lại thờ lạy chính mình, hãy run sợ, vì Đức Chúa Trời sắp giao các người cho quân thù của Người, bởi các nơi thánh đã ra đồi bại. Nhiều nhà dòng không còn là nhà của Chúa nữa, nhưng là những bãi chăn súc vật của Asmođêô và bầy tôi hắn.

“Trong thời gian ấy, Tên Nguỵ Kitô sẽ sinh ra bởi một nữ tu Do Thái, một trinh nữ giả mạo, có liên lạc với con rắn già là Thầy Sự Dâm Ô. Cha nó là một giám mục. Vừa sinh ra, nó đã phun ra những lời phạm thượng, nó có răng. Tóm một lời, nó là Thằng Quỷ Nhập Thể, nó sẽ tru trếu và la hét ghê rợn, nó sẽ làm những việc kỳ lạ, và nó sẽ chỉ ăn uống những thứ dơ dáy. Nó sẽ có các em trai, và dầu bọn này không phải là Quỷ nhập thể, chúng sẽ là con cái sự dữ: năm mười hai tuổi, chúng đã được thiên hạ chú ý nhờ những chiến thắng lẫy lừng chúng đạt được. Ít lâu sau, chúng sẽ chỉ huy mỗi người một đạo quân, và được những quân đoàn Hỏa Ngục lên giúp đỡ.”

Các con yêu dấu, Tên Nguỵ Kitô hiện giờ đã có mặt trên trái đất. Nó rất nổi tiếng về những chiến thắng lớn và sự ác độc của nó. Từ khi sinh ra , nó không ngừng phun ra những lời phạm thượng với Thiên Chúa Thật. Nó làm nhiều việc kỳ lạ nhờ các em nó tiếp tay.

Các con trai Mẹ, các linh mục và nữ tu, vì sự đồi bại của chúng, vì đã biến các nhà dòng và các nơi thánh thành những bãi chăn súc vật của Asmođêô, đã đẩy nhanh việc nó sinh ra.

Không lâu nữa, nó sẽ đứng lên chống Hội Thánh Thật khi được những quân đoàn Ma Quỷ yểm trợ. Bởi hiện giờ nó bằng lòng với việc dẫn nhập vào linh hồn và trái tim con cái Mẹ, nào tội lỗi, nào sự hoang mang, những lời dối trá và sự tối tăm. Nhưng một khi nó đủ tuổi, một khi nó phải xuất đầu lộ diện, thì nó sẽ xuất đầu lộ diện. Và con cái Mẹ, và Hội Thánh sẽ hiểu biết sự sai lầm của mình.

“Bốn mùa sẽ thay đổi. Trái đất sẽ chỉ sản xuất những hoa quả xấu. Tinh tú sẽ mất sự chuyển động bình thường. Mặt trăng sẽ chỉ phản chiếu một ánh sáng đỏ lợt yếu ớt. Nước và lửa sẽ gây cho trái đất những chuyển động co giật, và những trận động đất kinh khủng sẽ nuốt chửng núi đồi và toàn bộ thành thị, v.v…

Rôma sẽ mất Đức Tin và trở nên trụ sở của Tên Nguỵ Kitô. Những Quỷ Thần không trung sẽ cùng với Tên Nguỵ Kitô làm nhiều việc kỳ lạ cả thể dưới đất và trên không, và loài người càng ngày càng ra đồi bại hơn.

“Đức Chúa Trời sẽ che chở những tôi trung của Người và những kẻ thiện tâm. Phúc Âm sẽ rao giảng khắp nơi, và mọi dân nước sẽ nhận biết sự thật.”

Trái đất bắt đầu những cơn đau đớn, Nó đang hấp hối. Nhưng không lâu nữa, nó sẽ chết hao mòn vì kinh khiếp và đau khổ. Bởi Tên Nguỵ Kitô, chỉ quen mùi chiến thắng và không muốn thua trận cuối cùng, sẽ hăm doạ bằng những sự kỳ lạ như Mẹ đã nhắc tới trước. Và nó sẽ nắm thế giới trong bàn tay. Kỹ thuật khoa học sẽ là một trong những phương tiện tốt nhất của nó, và nó sẽ cai trị cả trái đất cả không trung.

Nhưng Mẹ sẽ phát động con cái thật của Mẹ đứng lên, hầu chúng nó có thể giảng sự thật khắp nơi. Và mọi nước sẽ biết Phúc Âm thật của Thần Tử Mẹ Chúa Giêsu Kitô. Và mọi dân mọi nước sẽ biết Tình Yêu, Sự Công Chính, Sự Thật, và Sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa Thật.

Roma sẽ run giùng trước sự khiếp sợ đang tiến đến gần. Và bởi đã không vâng lời Mẹ, bởi đã không nghe những lời khuyên của Mẹ, Roma sẽ rơi vào bàn tay của sự dữ cả thể này. Và bởi đã muốn cởi bỏ cái ách êm ái của Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, chúng sẽ phải chịu cái ách nặng nề, tàn bạo áp bức của Tên Nguỵ Kitô, với tất cả sự độc dữ, thống khổ, đau đớn và chết chóc của nó. Và một khi Tên Nguỵ Kitô dương cờ và những dấu hiệu của nó trong tường thành Vatican, các con trai Mẹ sẽ hiểu nhưng sẽ là quá trễ.

“Mẹ khẩn thiết kêu gọi trái đất, Mẹ kêu gọi những môn đệ thật của Đức Chúa Trời Hằng Sống, hiển trị trên Trời. Mẹ kêu gọi những kẻ thật tình mô phỏng Chúa Kitô làm Người, Chúa Cứu Thế duy nhất, và chân thật của loài người, Mẹ kêu gọi con cái Mẹ, những kẻ tôn sùng Mẹ thật, những kẻ đã dâng mình cho Mẹ với ý định để Mẹ dẫn dắt tới Thần Tử Mẹ, những kẻ có thể nói được Mẹ bế ẵm trong vòng tay, những kẻ đã sống tinh thần Mẹ. Và sau cùng Mẹ kêu gọi những Tông Đồ Cuối Thời, những môn đệ trung thành của Chúa Giêsu Kitô, đã sống chịu thế gian khinh chê và tự khinh chê chính mình, sống khó nghèo và khiêm nhường, chịu dể duôi và thầm lặng, trong sự cầu nguyện và phạt xác, trong đức tiết chế và kết hợp với Chúa, trong đau khổ và chịu người đời bỏ quên. Giờ là lúc họ phải làm cho người ta biết mình và đem ánh sáng cho trái đất. Hãy đi và tỏ mình ra là con cái khả ái Mẹ. Mẹ luôn luôn ở với các con và trong các con, miễn là Đức Tin các con là Ánh Sáng sáng soi cho các con. Và trong những ngày lầm than đó, chớ chi lòng nhiệt thành các con làm cho các con khao khát sự vinh hiển Đức Chúa Trời và danh dự Chúa Giêsu Kitô. Hãy chiến đấu, hỡi con cái Ánh Sáng, các con số nhỏ trông thấy, vì đây là thì giờ của mọi thì giờ, sự tận cùng của mọi sự cùng tận.”

Ôi! Các con yêu dấu! đây là thời buổi của Mẹ, thời buổi mà danh Đức Nữ Đồng Trinh Maria, Mẹ Thánh của Thiên Chúa phải được kêu cầu, vì Mẹ sẽ chinh phục Con Rắn Già. Mẹ sẽ đạp đầu nó và những kẻ a tòng nó. Mẹ sẽ đạp nát sự dữ trên thế giới, vì Chúa Thánh Ba Ngôi, Thiên Chúa Tam Vị Nhất Thể đã ban cho Mẹ quyền năng này.

Và vì lẽ đó, các con yêu dấu, chớ quên rằng Mẹ là một hình ảnh rất quan trọng trong thời buổi này. Mẹ sẽ chỉ huy đạo quân của Mẹ, và các ân sủng của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ sẽ ban sự toàn thắng cho Hội Thánh Thật của Thần Tử Mẹ Chúa Giêsu Kitô. Chớ quên các Á Bí Tích. Chớ quên Chuỗi Thánh Mân Côi. Chớ quên tất cả những lời khuyên mà Mẹ đã ban qua trung gian nhiều tiên tri và thụ khải, nhưng hãy nhận định giữa người thật và kẻ giả, kẻo các con mắc lầm.

“Hội Thánh sẽ nằm trong sự tối tăm; thế giới sẽ sống trong kinh hoàng. Nhưng rồi Ênoch và Êlia, đầy Thần của Chúa, sẽ giảng với quyền lực Đức Chúa Trời. Và những người thiện tâm sẽ tin kính Đức Chúa Trời. Và nhiều linh hồn sẽ được ủi an. Hai Đấng sẽ làm những sự lạ cả thể nhờ quyền phép Đức Chúa Thánh Thần, và sẽ lên án những sai lầm quỷ quái của Tên Nguỵ Kitô.

“Khốn thay! Dân cư trên trái đất ! Sẽ có nạn đói và những trận chiến tranh đẫm máu, những bệnh dịch và bệnh truyền nhiễm, mưa đá và mưa loài vật ghê rợn, những trận bão sẽ tàn phá các đô thị, những trận động đất sẽ nuốt sống nhiều quốc gia. Người ta sẽ nghe thấy tiếng nói trên không trung. Người ta sẽ đập đầu vào tường, họ đòi cho được chết đi, nhưng bằng một cách khác sự chết sẽ là sự hành hạ họ. Máu sẽ chảy khắp nơi. Ai có thể chiến thắng nổi, nếu Đức Chúa Trời không rút ngắn thời gian thử thách lại? Đức Chúa Trời sẽ nguôi cơn thịnh nộ nhờ máu, những giọt nước mắt và những lời cầu nguyện của người lành. Ênoch và Êlia sẽ tử đạo. Rôma vô đạo sẽ biến mất. Lửa từ Trời sẽ đổ xuống và thiêu huỷ ba đô thị. Toàn thể vũ trụ sẽ kinh khiếp hãi hùng, và nhiều người sẽ buông mình bị xui xiểm, vì họ đã không thờ phượng Chúa Kitô Thật đang sống ở giữa họ. Thì giờ đã tới, mặt trời đang ra tối tăm, chỉ còn Đức Tin là sống.”

Đúng thế, các con yêu dấu, các con đang sống trong một thế kỷ trong đó Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô đã bảo rằng Người sẽ đến. Vì đó là thế kỷ của những kỳ công vĩ đại của loài người, của bom nguyên tử của hỏa tiễn, của kỹ thuật tiến bộ, và của những tiến bộ khoa học, nhờ đó loài người có thể khám phá các hành tinh khác. Nhưng đó cũng là thế kỷ của Sự Quên Lãng Cả Thể đối với Thiên Chúa, đối với Đạo Thần Thiêng Người, đối với các Điều Răn Người, thế kỷ của Cuộc Chối Đạo Vĩ Đại, vì người ta đã chà đạp trên Thập Giá Cực Thánh Người, và vì người ta đã khước từ Danh Thánh Người.

Đó cũng là thế kỷ của những tai họa công cộng, của những tiên tri giả, của sự bạo hành, nó hành hạ thế giới bằng những trận chiến tranh liên tục. Chúng ta đang ở vào thời buổi Giờ tối thượng sẽ điểm, vì thế giới nằm trước sự đe dọa của Trận Thế Chiến Thứ Ba, sẽ gây đau khổ cho nhân loại. Và nó sẽ còn gây chết chóc nhiều hơn hai Thế Chiến trước bội phần.
Quá nhiều bạo hành, quá nhiều sự dữ, quá nhiều quên lãng đối với Thiên Chúa, đến nỗi chúng ta bị ngập lụt trong máu và tội lỗi. Và bởi lẽ đó cả thế giới đều nghe thấy tiếng kêu rên xiết của sự chết. Và thế giới sẽ chứng kiến sự thối rữa của loài người, vì Con Hồng Mã, gọi là Thần Chết và Hỏa Ngục đang cỡi lên thế giới. Và nó được ban quyền trên một phần tư trái đất, để giết bằng gươm và nạn đói, bằng các dịch tễ và các thú dữ trên trái đất.

“Bây giờ đã đến giờ, Vực Thẳm mở ra, kìa Vua các Vua của Sự Tối Tăm đến. Kìa là Con Thú, cùng bầy tôi của nó; nó tự xưng là Chúa Cứu Thế. Một cách ngạo mạn, nó sẽ cất mình lên không trung để bay lên tận trời cao, nhưng nó sẽ bị hất xuống bởi hơi thở của Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Micaen. Nó sẽ rơi xuống. Và trái đất, từ ba ngày đang trải qua những biến chuyển không ngừng, sẽ mở lòng đất bừng bừng lửa ra. Và Con Thú sẽ bị xô nhào cùng với tất cả bọn a tòng nó xuống vực thẳm Hỏa Ngục đời đời.”

Giờ này, hỡi các con yêu dấu, bây giờ sắp đến. Và đó là lúc Ấn Tín Thứ Bẩy mở ra và Kèn Thứ Bảy trổi lên. Và những tiếng nói lớn sẽ được nghe, nói rằng: “Nước của Thiên Chúa chúng ta và Đức Kitô của Người bây giờ đã đến, và Người sẽ thống trị muôn đời. Và hai mươi bốn trưởng lão ngồi trước tòa Thiên Chúa sấp mặt xuống và thờ lạy Thiên Chúa, xưng tụng rằng: “Lạy Chúa Toàn Năng, chúng tôi cảm tạ Chúa, là Đấng hiện có và đã có, vì Chúa đã phục hồi quyền năng vĩ đại và chiếm hữu Nước Chúa. Các nước đã nổi giận, nhưng cơn thịnh nộ Chúa đã đến. Và đã là giờ xét đoán kẻ chết, ban thưởng cho tôi tớ Chúa, là các tiên tri và các thánh, và kẻ thấp hèn cùng cao cả đã kính sợ danh Chúa, và diệt trừ những kẻ đã làm hư hại trái đất.”

“Bấy giờ nước và lửa sẽ thanh tẩy trái đất, và sẽ tiêu huỷ tất cả mọi công trình dựng nên do tính kiêu ngạo của loài người, và mọi sự sẽ được tân tạo: Đức Chúa Trời sẽ được phụng sự và ngợi khen.”

Các con yêu dấu, Mẹ đã truyền đạt với các con, vì Mẹ đã muốn nói chuyện với các con về Bức Thông Điệp Mẹ đã ban tại La Salette, bởi đây là những giây phút tất cả những gì Mẹ đã nói trong Bức Thông Điệp này sẽ hoàn tất. Nhiều sự việc đã ở trước mắt các con, để làm một bằng chứng sống động rằng Mẹ đã nói sự thật. Và Mẹ tiếp tục nói, vì Mẹ là Mẹ đầy yêu thương của các con. Và Mẹ kêu gọi, Mẹ cảnh cáo, và Mẹ khiển trách các con, vì Mẹ yêu các con. Không có gì mạnh hơn tình yêu thúc đẩy Mẹ truyền đạt với các con, chỉ có tình yêu, vì Mẹ không muốn con cái Mẹ phải luận án.

Chớ bảo rằng Mẹ không nói về các sự trừng phạt, hoặc gay gắt đe dọa con cái Mẹ. Không đâu hỡi con cái Mẹ, chớ bảo vậy, vì đây là thời buổi Mẹ, Đức Nữ Đồng Trinh Maria Mẹ Thiên Chúa phải nói về Phép Công Thẳng của Thiên Chúa. Và Sự Công Thẳng của Thiên Chúa thì kinh khủng. Và bây giờ Sự Công Thẳng của Người sắp đến,vì nếu Sự Công Thẳng của Người không đến, thì Người sẽ bất công, và Người không bất công đâu. Các con phải hiểu điều này thấu đáo, các con yêu dấu, kẻo rơi vào sự sai lầm, bảo rằng Thiên Chúa không có phạt.

Các con yêu dấu, các con phải nghe những lời Mẹ, và nghiền ngẫm về các Bức Thông Điệp của Mẹ, và các Bức Thông Điệp của Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô. Vì qua qua các Bức Thông Điệp, Chúa và Mẹ đang khuyến cáo thế giới về một sự dữ cả thể nó đã có mặt trên trái đất. Và nó đã dụ dỗ nhiều người, và đã bắt làm nô lệ nhiều người bằng những lời nói láo và sự lường gạt, và đã chụp được nhiều người trong những mảnh lưới của sự hoang mang và sự sai lầm. Nhiều người đã rơi vào tội thờ thần tượng. Và chính là vì họ đã không muốn nghe Mẹ, vì họ đã không vâng lời Mẹ. Vì những lý do đó họ đã rơi vào những sự sai lầm này.

Giờ Sự Thật và Sự Công Bằng đã tới. Và sự dữ hoạt động, nói láo. Và các sự lường gạt của loài người sẽ bị lật tẩy cho họ xấu hổ. Người ta không muốn nghe những lời Mẹ, vì những lời Mẹ là Sự Thật và là Sự Sống. Và việc nghe lời Mẹ quấy rầy lương tâm họ. Nó nhắc cho họ nhớ lại tội lỗi họ, về đời sống gian ác của họ, về tội làm phản với Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô và Mẹ. Và họ không muốn nghe những lời Mẹ, vì họ sợ những lời Mẹ. Và họ ước ao bằng hết sức lực linh hồn và trái tim họ rằng Thiên Chúa đừng phạt, hầu họ khỏi phạt lúc Chúa đổ Sự Công Thẳng xuống trái đất. Ta là Đức Nữ Đồng Trinh Maria, Mẹ Thiên Chúa phát động lời kêu gọi tình yêu và cảnh cáo này, hầu các con sửa lại con đường các con cho ngay thẳng, và chấm dứt phạm tội, và trở về với Thiên Chúa, Thiên Chúa Thật.

Hãy mở lòng và linh hồn các con ra đón Sự Thật, Tình Yêu, Sự Công Bình,và Đạo Thật của Thần Tử Mẹ. Và chớ khước từ tất cả những sự thật này, vì nếu các con khước từ tất cả đó, thì các con sẽ lộng ngôn phạm đến Chúa Thánh Thần.

Hãy xem, sắp đến giờ Thiên Chúa sẽ được phụng sự, và được vinh hiển. Và Người sẽ được ban quyền thống trị, sự vinh hiển và uy quyền. Và mọi dân, mọi nước, và mọi tiếng nói sẽ phụng sự Người. Quyền thống trị của Người là quyền thống trị muôn đời, và Nước Người là Nước sẽ không bao giờ cùng.

Các con yêu dấu, Mẹ chào tạm biệt các con, khuyến khích các con hãy nghiền ngẫm về những lời Mẹ. Và chớ coi khinh những lời Mẹ, mà hãy đón nhận một cách yêu mến. Hãy mang các Á Bí Tích vào. Hãy năng đọc Kinh Mân Côi, vì thiếu những lời cầu nguyện trên thế giới. Hãy xin các ơn lành và các hoa trái Chúa Thánh Thần, kẻo sự sai lầm và những lời nói láo bắt các con vào bẫy.

Và nếu các con không có Đức Tin, hãy xin cho được Đức Tin, vì trong những thời buổi rất tàn bạo, chỉ có Đức Tin là sống, và sẽ làm cho các con sống mà khỏi bị kinh hoàng. Vì chỉ có Đức Tin mới đem các con tới Sự Thật, Tình Yêu, Sự Công Bình, tới Chúa Thánh Thần tới Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô và tới Mẹ. Vì lẽ đó, nếu các con không có Đức Tin, hãy xin cho có Đức Tin, hỡi con cái yêu dấu. Hãy xin cho có nó, vì Đức Tin sẽ cứu các con.

Hãy có Đức Tin, hỡi các con yêu dấu, và Mẹ sẽ che phủ các con dưới áo choàng thần thiêng của Mẹ, và các ân sủng của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ sẽ che chở các con khỏi Tên Nguỵ Kitô, và các con sẽ khỏi chết trong bàn tay nó.

Các con khả ái, Mẹ ban phép lành cho các con Nhân Danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Chớ chi sự bình yên, sự vui mừng. Đức Tin và Đức Ái ở lại trong lòng các con. Và chớ quên rằng trong cuộc chiến vĩ đại này, Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ sẽ thắng, và hết những ai cầu xin cho được toàn thắng, bằng cách khẩn cầu Các Thương Tích Cực Thánh của Thần Tử Mẹ Chúa Giêsu Kitô, của Rất Thánh Trái Tim Người và của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ, thì Chúa và Mẹ sẽ ban đặc ân toàn thắng này cho các con.
HẾT
***************************

THÔNG ÐIỆP CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ BAN CHO NHÂN LOẠI
QUA NỮ TU GUADALUPE Ở GUATAMALA

Ngày 24 tháng 8 năm 1987

Các con yêu dấu của lòng Cha, Cha đến lần nữa để báo trước cho các con những thảm họa đang gần kề. Chỉ còn một ít thời gian trước khi những lời tiên tri đã được ban cho các tiên tri trở thành sự thật.

Thời gian nhanh chóng đến hồi kết cục và các con không có thời gian để chuẩn bị điều gì cả, về vật chất lẫn tinh thần, nếu các con tiếp tục nổi loạn mà từ chối những mặc khải và những lời khuyên của Cha.

Thời gian sẽ đến, các con thân mến, khi tất cả những thông điệp sẽ chấm dứt trên thế giới, để làm hy vọng cho những lời tiên tri, và Cha sẽ tỏ cho thế giới rằng những lời từ miệng Ta phán ra sẽ trở thành sự thật.

Mặc dầu vậy, Cha đến một lần nữa, để nhắc nhở cho các con rằng các con phải khiêm nhường, tin tưởng Cha và tín thác vào Cha; hãy cầu nguyện kinh Mân Côi và xử dụng những Chuỗi Ảnh mà Ðức Mẹ đã khuyên các con mang.

Các con thân mến, Mẹ của Cha, Trinh Nữ Maria, và Cha đã chuẩn bị tất cả những vật này để giúp các con trong thời buổi khó khăn sắp tới.

Người ta đã diễu cợt những vật này và không tin. Nhưng khi những biến cố vượt quá khả năng của các con, các con sẽ than khóc và hối tiếc, nhưng sẽ quá muộn.

Giữa những vật mà Chúa và Ðức Mẹ ban cho các con để được những sự tốt lành là một danh sách những vật dụng cần thiết trong nhà sẽ giúp cho các con gánh chịu những sự thống khổ sắp đến.

Cha đã bao phủ danh sách này với phúc lành và ơn sủng, và những vật này sẽ giúp các con nhiều.
Các con phải lấy danh sách này cẩn thận và chuẩn bị từng chút một những gì các con có thể. Cha sẽ xem đến những cố gắng và đức tin của các con mà giúp đỡ các con.

Những ai nghèo khó và không thể sắm mọi thứ trong danh sách đừng lo lắng, vì Cha sẽ không bỏ rơi các con. Cha sẽ nhớ đến các con và giúp đỡ các con trong ngày thống khổ và đau buồn. Nhưng các con phải có một Áo Đức Bà hay mề đay của Ðức Mẹ, bởi vì nếu các con không có những vật này Mẹ không thể giúp các con được. Các con thân mến, Cha muốn các con hiểu rằng chuẩn bị về mặt tinh thần nghĩa là đi dự lễ và xưng tội và rước lễ đúng đắn, và xử dụng Áo Đức Bà hay mề đay Ðức Mẹ khuyên, đọc kinh Mân Côi v.v…

Các con thân mến, thời gian đến gần khi chiên sẽ bị phân chia khỏi dê trong Hội Thánh, và chiên của Cha thì nghe tiếng Cha và theo Cha.

Nhiều người trong các con không hiểu điều này, nhưng khi những biến cố xảy ra họ sẽ hiểu về dê và chiên; và họ sẽ thấy chiên của Cha biết Cha và Cha biết chúng; và chúng sẽ nghe tiếng Cha và vâng lời Cha và đi bên cạnh Cha mà không sợ hãi.

Vì thế Cha muốn các con thấy sự cần thiết và quan trọng của những Chuỗi Ảnh, những ai có Áo Đức Bà và mề đay của Ðức Mẹ sẽ là chiên của Cha. Ðó là dấu hiệu của con cái thật của Cha, những người tin vào Ðức Mẹ, Ðức Trinh Nữ Maria và Cha.

Các con thân mến, những ngày sắp tới thật khó khăn và cay đắng cho những người ở Guatamela (thế giới) vì những thảm họa đã đến gần. Nếu các con không chuẩn bị các con sẽ chết về thể xác và linh hồn vì không vâng lời.

Thời gian sẽ tới, các con thân mến, khi sự khan hiếm sẽ rất kịch liệt, sự thống khổ và đau thương sẽ làm nhiều người đau đớn.

Sẽ đến một thời đói khổ, lộn xộn, máu đổ và chết chóc sẽ bao trùm trên xứ sở (thế giới) và đi lại tự do trên đường phố. Cha sẽ bảo vệ chiên của Cha và thương xót họ, và hướng dẫn họ với những bước chân cứng rắn và vững chắc về nhà của họ là Thiên Ðàng. Chiên của Cha là những người ẩn náu dưới Áo Choàng Mẹ. Những ai không ở dưới Áo Choàng Mẹ và không vâng lời Cha sẽ chết một cái chết kinh khủng.

Vì thế các con phải mang Áo Đức Bà hay mề đay, những vật sẽ bảo vệ các con chống lại sự tấn công của ma quỷ và những thảm họa đang đến gần, và khi Cơn Thịnh Nộ của Chúa đến để thanh tẩy thế giới, Chiên của Cha sẽ không chết bởi vì Cha sẽ săn sóc và bảo vệ chúng.

Hãy lắng nghe lời bày tỏ sau cùng, hỡi các con, vì Cha đã làm vì yêu thương các con và muốn cứu các con. Cha chúc lành cho các con, Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

DANH MỤC THỰC PHẨM ĐƯỢC CHÚA CHÚC LÀNH VÀ CHO PHÉP GIA BỘI KHI CẦN THIẾT
(đã gửi thư đến địa chỉ trên và nhận được danh mục này – tiếng địa phương và đã được dịch sang tiếng Anh – sau đó dịch sang tiếng Việt).
Bản danh mục này được viết bằng tiếng địa phương ( Spanish):
1- Maiz : bap ,
2- Frijoles : dau ,
3- Arroz : gao ,
4- Cafe : cafe ,
5- Azucar : duong ,
6- Pasta de fideos : mi soi ,
7- Jabon de toda clase : xa bong. ,
8- Lena y/o carbon ( theo con nghi la than dung de nau thuc an )
9- Miel pura : mat ong ,
10- Dulces ( Paletas) khong biet ,
11- Harina : bot. ,
12- Fosforos : khong biet ,
13- Candelas benditas : den sap.
14- Agua y Agua bendita : nuoc ,
15- Aceite : dau de nau an .
16- Botiquin de medicinas: thuoc tri binh.
17- Panela o rapadura : khong biet ,
18-Ocote: khong biet ,
19- Linternas: khong biet ,
20- Baterias: khong biet ,
21- Sal: muoi ,
22- Leche en polvo : sua bot ,
23-Crucifijo: khong biet ,
24- Rosarios: khong biet ,
25- Fotos de Jesus y Maria : ( co le la anh Chua va Duc Me) .
TIẾNG VIỆT
01. Bắp (ngô)
02. Đậu
03. Gạo
04. Càfe
05. Đường
06. Mì ống, mì sợi
07. Xà bông
08. Củi và/hoặc than
09. Mật ong nguyên chất
10. Kẹo (giống kẹo mút)
11. Bột mì
12. Diêm
13. Nến sáp
14. Nước và nước thánh
15. Dầu (để nấu ăn)
16. Thuốc trị bệnh
17. Đường mía (thỏi, tán) hoặc Đường Rapadura
Đường Rapadura rất giống với đường thô. Đường Rapadura là dạng nước ép tinh khiết từ cây mía và bay hơi ở nhiệt độ thấp. Đường Rapadura rất dồi dào các khoáng chất, vitamin và chất dinh dưỡng.
18. Ocote (một loại củi dầu)
19. Đèn pin
20. Pin
21. Muối
22. Sữa bột
23. Thánh giá
24. Chuỗi mân côi
25. Ảnh Chúa và Mẹ

Muốn được một Bản Danh Mục Thực Phẩm, đã được Chúa Giêsu chúc lành và ban phép gia bội khi cấp thiết, Quý vị có thể viết thư về:
Hermana Guadalupe
Comunidad de Desagravio
9 Avenida 6-71, Zona 7
Colonia Quinta Samayoa
Guatemala. Centro America

THÔNG ĐIỆP LA SALETTE DẪN GIẢI 1962

ĐỨC MẸ KHÓC
KHI HIỆN RA TẠI LA SALETTE
( 19 – 9 – 1846)

TÌM HIỂU NHỮNG GÌ ĐỨC MẸ DẠY VÀ TIÊN BÁO TRONG LẦN HIỆN RA TẠI LA SALETTE

Vì loài người ngày nay tội lỗi tràn ngập, Đức Mẹ đã tiên báo những tai họa khủng khiếp đã và sẽ xẩy ra, nếu chúng ta không chịu ăn năn thống hối.

Đây là nguyên văn bản dịch vén màn bí mật Fatima của linh mục A. ALTHOFER đã được đệ trình cho các nghị phụ công đồng Vaticano II cứu xét và không hề bị cấm đoán vì không có chi trái nghịch cùng Đức tin và phong hóa – Ai cũng biết rằng tới ngày nay, Đức Mẹ đã nhiều lần hiện ra để kêu gọi loài người tội lỗi ăn năn chừa tội và tiên báo những hình phạt kinh hoàng. Thiên Chúa giáng cho loài người cứng lòng không chịu nghe lời ăn năn thống hối và đây; tác giả nhắc lại đầy đủ và được giải thích những gì Mẹ đã nói cho hai trẻ Maximin và Melanie tại La Salette 1846 mà Mẹ chỉ nhắc sơ qua trong các lần hiện ra khác sau này như ở Lourdes 1858 và tại Fatima 1917. Mặc dầu bí mật thật sự của Fatima chưa được tiết lộ, người ta cũng phỏng đoán Đức Mẹ không nói gì hơn là dạy bảo loài người ăn năn trở lại, và tiên báo những tai họa kinh hoàng Chúa sẽ phạt loài người, tội lỗi không chịu chừa cải, như đã phán dạy tại Salette. Điều quan trọng là đọc chậm và chăm chỉ tài liệu này chúng ta sẽ xác nhận tội lỗi kể ra rất đúng với thời đại chúng ta – và những hình phạt tiên báo năm 1846 đã xảy đến lần lượt rất đúng tới ngày nay và sau này nữa. Đúng hơn đây là mệnh lệnh của La Salette (1846) được giải thích và đáng tin.

Điều quan trọng nữa là nhờ coi kỹ tài liệu này chúng ta sống giữa xã hội tội lỗi tràn đầy sẽ ý thức lo vâng lời Mẹ mà ăn năn thống hối để được Chúa tha thứ và tránh khỏi tai họa mà Mẹ đã tiên báo.
Ước muốn duy nhất và thiết tha của tòa soạn chúng tôi cho đăng tài liệu này là cho độc giả được ý thức hơn về mệnh lệnh ăn năn thống hối của Đức Mẹ đã dạy tại La Salette và nhắc lại trong các lần hiện ra khác và lo vâng lời Đức Mẹ và canh tân cải thiện đời sống trong năm Thánh này.
Tông Đồ Giáo Dân

Lời Đức Mẹ phán với linh hồn được đặc ân 8-12-1962: Satan sẽ dùng mọi mưu chước quỷ quyệt để người ta không biết đến mệnh lệnh quan trọng này của Mẹ.

– MỆNH LỆNH NÀY PHẢI ĐƯỢC PHỔ BIẾN KHẮP NƠI ( lời của cố Giáo Hoàng Pio IX và Leo XIII)
– Ai có tai thì hãy nghe: Đây là tiếng Từ Trời phán bảo.

36 Lời Tiên Báo của mệnh lệnh LA SALETTE

Giải thích 80 câu vấn đáp MỆNH LỆNH Đức Mẹ ban cho MELANIE tại LA SALETTE (1846)

Hội Thánh đứng trước ngã ba đường; hoặc sẽ đi đến diệt vong hoặc nếu hiểu biết mệnh lệnh rất quan trọng này mà Mẹ ban tại Salette thì sẽ thấy con đường phải theo mà không bao giờ được rời bỏ…)
( Lời Mẹ phán với một linh hồn được đặc ân lễ Đức Bà La Salette 19-9-1962).
Đồng thời Đức Mẹ buộc Cha A. ALTHOFFER nghiên cứu kỹ mệnh lệnh và Mẹ tuyên bố Mẹ sẽ trả lời từng câu ngài sẽ nêu lên trong từng Lời tiên báo (bản mệnh lệnh cha đang nghiên cứu đã được Giáo quyền ưng chuẩn “ Imprimatur” tại Lecoe năm 1879, do Đức Cha Louis comte bols).
Toàn bộ mệnh lệnh Đức Mẹ Chúa Trời mà Melanie đã tấu trình cố Giáo Hoàng Piô IX và Leo XIII. Các Giáo Hoàng này đều tuyên bố:
“ Mệnh lệnh này phải được phổ biến khắp nơi”.
Một trách nhiệm nặng nề rất đáng lo sợ.

Khi nhận biết mệnh lệnh La Salette ban cho MELANIE năm 1846 chưa được người đời hiểu biết và vì thế mà nhiều linh hồn bị hư mất đời đời, tôi đã xin Mẹ ban cho một vài tia sáng phân biệt điều gì đã được thực hiện và điều gì chưa được thực hiện.

Bỗng nhiên ngày 9-9-1962 Mẹ định ngày giờ cho tôi hầu chuyện: ngày 4-11-1962 hồi 15 giờ. Mẹ hứa trong lúc đàm thoại! Mẹ sẽ trả lời mọi vấn nạn tôi nêu ra, nhưng qua trung gian một linh hồn đặc ân mà tôi thiết tưởng chưa được phép tiết lộ về danh tánh linh hồn ấy. Tài liệu nói trên được đến tay 25 người biết vào ngày 2-12-1962, đồng thời Đức Trinh Nữ đã chứng nhận rằng bằng một phép lạ. Ba hình bánh có Máu Thánh Chúa trong lúc truyền phép trước mắt 25 nhân chứng. Đó cùng là Ý Mẹ muốn tâm sự với các con Mẹ đang lâm nguy, để lo thực hiện điều Mẹ muốn. Người ta cũng lưu ý rằng khi nhắc đến mệnh lệnh Salette 1846 Mẹ nhấn mạnh nhiều lần những điều có vẻ quan trọng hơn tại Fatima. Fatima 1917 chỉ là tiếng vang của mệnh lệnh La Salette mà một số người đã chôn vùi trong dĩ vãng kho tàng rất quý giá có liên quan đến đời sống hiện tại và vĩnh cửu hằng triệu linh hồn và cả linh hồn tôi nữa. Vì vậy tôi trao kho tàng này cho các nghị phụ trong công đồng Vaticano II, vì vận mạng nhân loại đang ở trong tay các Ngài. Tôi cũng xin trao phú nó những ai có thể giúp các Ngài bằng lời cầu nguyện và phổ biến mệnh lệnh chính yếu này.

Ký tên: LINH MỤC ANDRÉ ALTHOFFER.
NOEL 1962

__________…___________

ĐOẠN I
“…Bí mật Fatima được vén màn”

– Sau đây là 36 Lời Tiên Báo và 80 câu vấn đáp giải thích có liên quan mật thiết đến mệnh lệnh La Salette 1846. Đức Mẹ phán cùng Melanie ngày 19-9-1846.
– (Bí mật có tăng phần quan trọng của bí mật La Salette).

LỜI TIÊN BÁO 1.- “ Hỡi Melanie, điều Mẹ nói với con bây giờ có thể phổ biến vào năm 1858”.

H.- Tại sao phần mệnh lệnh, chỉ được phổ biến vào năm 1858? Năm mà Mẹ hiện ra tại LỘ ĐỨC? BERNADETTE có biết được ít mệnh lệnh này chăng?

T.- Mẹ để lâu ngày không cho phổ biến có ý cho cha, cha linh hướng và Đức Giám Mục của con đã biết từ lâu có đủ thì giờ khảo sát… cầu nguyện và chờ đón ơn Thánh Linh. Lại nữa Ta chỉ cho phổ biến mệnh lệnh này vào năm 1858 để cho mọi người được biết rõ những lần Mẹ hiện ra tại Lourdes, Salette, Pontmain và nhiều nơi khác cũng là một. Và mục đích là để cảnh cáo tội nhân cải thiện. Ta cũng cho Bernadette biết mệnh lệnh này nhưng chỉ giữ kín cho mình.

H.- Mệnh lệnh này ở FATIMA có gì quan trọng hơn ở SALETTE không?

T.- Tại FATIMA Mẹ có xác nhận và nhấn mạnh điều Mẹ đã bảo ở SALETTE. Sở dĩ Mẹ phải nhấn mạnh tại vì trong thời gian từ SALETTE (1846) đến FATIMA (1917) non 100 năm. Chẳng những nhân loại không biết phục thiện mà lại còn tăng thêm LẮM TỘI DÂM Ô, tại FATIMA Mẹ cho con biết thêm có lẽ Chúa sẽ dùng nước NGA làm cây roi của Chúa.

ĐOẠN II

Nước mắt Mẹ bắt đầu chẩy (lời tường thuật của chị MELANIE).

LỜI TIÊN BÁO II.- “ Vì đời sống xấu xa, sự bất kính khi làm các phép BÍ TÍCH, lòng ham mê tiền bạc, danh vọng và những thú vui, những cán bộ LINH MỤC của CON Mẹ đã trở nên nhơ nhớp, các vì LINH MỤC ấy kéo cơn oán phạt từ TRỜI xuống trên HỌ. Khốn cho những linh hồn diễm phúc dâng mình cho Chúa mà bất trung. Chính HỌ lại đóng đinh CON Ta một lần nữa vì đời sống đê hèn của HỌ. TỘI CỦA NHỮNG LINH HỒN DÂNG MÌNH CHO CHÚA kêu thấu đến tận TRỜI XANH. Và kìa cơn oán phạt hòng đổ xuống. Vì ngoài HỌ ra, còn ai van lơn lòng từ bi và tha thứ cho nhân gian, không còn có những tâm hồn quảng đại và xứng đáng để dâng của lễ trong sạch cho Đấng Chí Tôn thay cho nhân loại.”

H.- Sự bất xứng của vị tế lễ phải chăng do sự mất Đức Tin và thần bí siêu nhiên chăng?

T.- Phần lớn tại như vậy…

LỜI TIÊN BÁO III: Thiên Chúa sẽ giáng đại họa một cách chưa từng thấy.

LỜI TIÊN BÁO IV: “ Khốn cho nhân gian, Thiên Chúa sẽ đổ cơn thịnh nộ xuống và không một ai thoát khỏi bao khốn khó dồn dập”.

LỜI TIÊN BÁO V: Thiên Chúa hòng oán phạt như chưa từng có. Chớ gì Đấng đại diện CON Ta, Đức Giáo Hoàng PIO IX đừng rời khỏi thành Rôma sau năm 1859. Ngài phải vững chí và quảng đại, phải chiến đấu bằng ĐỨC TIN và ĐỨC ÁI. Mẹ sẽ ở gần Ngài luôn…

H.- LỜI TIÊN BÁO này có phải nói đến những khó khăn gặp phải do sự chính thức công nhận mệnh lệnh Lộ Đức và việc công bố Tín Điều: Đức Giáo Hoàng không thể sai lầm chăng?

T.- Đúng thế vì công đồng Vantican I không hề bế mạc.

LỜI TIÊN BÁO VI.- Đức Giáo Hoàng đừng tin Napoléon vì ông ta hai lòng; vừa muốn làm Giáo Hoàng, vừa muốn làm thượng vị. Thiên Chúa sắp bỏ ông vì kiêu hãnh muốn vươn mình lên cao ông sẽ bị rơi chính trên lưỡi gươm mà ông ta vẫn dùng để cưỡng bách các dân tộc suy tôn mình, lại nữa Đức Giáo Hoàng phải ý tứ với Napoléon vì do Napoléon nước Ý sẽ thống nhất, do đó Đức Thánh Cha mất vương quyền đã có và đã được Quốc tế công nhận.

LỜI TIÊN BÁO VII.- “ Năm 1864 Luxiphe với một số đông các quỷ sẽ được phóng ra khỏi hỏa ngục và sẽ phá Đức Tin dần dần. Cả Đức Tin của những người đã hiến dâng mình cho Chúa. Quỷ sẽ làm cho HỌ ra mù quáng đến nỗi nếu không có ơn Chúa đặc biệt họ sẽ hướng theo tinh thần quỷ Satan, nhiều tu viện mất cả Đức Tin và mất nhiều linh hồn.

H.- Nói rằng năm 1864 có phải là Mẹ có ý đến điềm báo này để được thực hiện cả rồi chăng?

T.- Mới chỉ bắt đầu thực hiện, điềm đó xẩy ra cho tới đời con bây giờ rồi dần dần CÁC GIÁO SỸ BỎ ĐỨC TIN, BỎ CẦU NGUYỆN và quỷ Satan sẽ dùng mọi mưu chước thâm độc để cho các vị bỏ nhiệm vụ TÔNG ĐỒ, và rồi dần dần sống đời rất đê tiện.

H.- Có phải chính bè nhiệm gây ra việc đó chăng?

T.- Phần lớn do bè nhiệm gây nên. Hiện nay bè nhiệm có hầu hết khắp nơi và nhất là trong các nước Pháp, Ý, Bỉ, Mỹ.

H.- Có phải để chống lại những người đã dâng mình cho Chúa nhưng đã bị quỷ Luxiphe mua chuộc mà điềm báo thứ 7 lưu ý Đức Giáo Hoàng phải đề phòng chăng?

T.- Thế gian sẽ có Đức Giáo Hoàng giả, tiên tri giả và nhiều kẻ như thế để phỉnh gạt nhân dân. Đức Giáo Hoàng sẽ bảo các tín hữu đề phòng và đừng tin theo những hạng người ấy.

H.- Quyền lực ma quỷ được Chúa cho phép 75 năm sẽ thực hiện trong kỳ nào?
T.- Quyền đó sẽ được thực hiện trong 75 năm và được chấp thuận như con đã biết dưới triều đại Đức Giáo Hoàng Lêô XIII. Vì tội thế gian và vì Chúa muốn cho kẻ lành thêm công phúc nên thời kỳ đó vẫn còn được tiếp tục có lẽ cho đến khi mọi sự sẽ xẩy ra.

LỜI TIÊN BÁO VIII: Trong năm 1865 người ta sẽ suy đồi thậm tệ trong đền Thánh, những bông hoa thơm của Hội Thánh ở trong các tu viện hư thối và quỷ trở nên Vua hiển trị các tâm hồn, NHỮNG TU VIỆN TRƯỞNG PHẢI THẬN TRỌNG khi nhận các tu sinh. Vì quỷ sẽ dùng mọi mưu mô xảo trá để đưa những người DÂM Ô TỘI LỖI VÀO CÁC DÒNG TU mà làm điều hỗn loạn. Và DÂM Ô đang lan tràn khắp nơi trên mặt đất.

H.- Có phải bè nhiệm tổ chức nên những ghê gớm trong nơi Thánh không?

T.- Bè nhiệm sẽ tổ chức cách chung, nhưng chính Satan sẽ hành động trực tiếp trong tâm hồn người phạm tội.

H.- Những dòng tu nào bị thiệt hại hơn cả?
T.- Hầu hết các dòng tu hiện thời.

LỜI TIÊN BÁO IX: Đức Thánh Cha sẽ đau khổ rất nhiều, Mẹ sẽ ở bên Ngài cho tới cùng để đón nhận lễ hy sinh của Ngài.

H.- Có phải Mẹ muốn nói về Đức PIO XII không?

T. – Mệnh lệnh chỉ chung về các Đức Giáo Hoàng từ khi mệnh lệnh ở Salette được ban bố tới nay.

ĐOẠN III
“…Những ngày đen tối…”

LỜI TIÊN BÁO X: “ hội ngày nay đang đứng bên cạnh những hình phạt gớm ghê và những biến chuyển kinh hồn, người ta sắp phải bị đập bằng roi sắt và uống cơn thịnh nộ của Thiên Chúa.”

H.- Chúa dùng gì để làm roi sắt sửa trị thế giới?

T.- Mẹ vừa nói cho con biết là NƯỚC NGA sẽ là roi Thiên Chúa dùng để sửa trị thế giới.

H.- Mệnh lệnh Pirmasen ngày 11-11-1961 khi tiên báo đến bọn quỷ vương từ nơi hoang địa bên Siberia dừng chân ở xứ ấy thì có ám chỉ đến roi sắt nơi đây không?

T. – Mệnh lệnh Pirmasen có ý nói đến nước Nga và Trung Cộng.

LỜI TIÊN BÁO XI. Những vị tướng lãnh của Thiên Chúa (Giáo Quyền) đã chểnh mảng cầu nguyện thống hối. Quỷ sẽ lấp trí khôn các vị. Các vị sẽ trở nên như những ngôi sao lạc hướng để cho quỷ già lôi kéo và làm hư hỏng đi. Thiên Chúa cho phép quỷ già chia rẽ các nhà cầm quyền trong xã hội và gia đình. Người ta sẽ chịu những cực khổ xác hồn. Thiên Chúa sẽ bỏ mặc loài người và để hình phạt xuống thế gian liên tiếp trong thời gian 35 năm.

H.- Sau lời kêu gọi của Đức Trinh Nữ tại Lộ Đức, các Giáo Quyền có biếng trễ việc cầu nguyện và thống hối nữa chăng?

T. – Hãy còn; và cả sau này tại Fatima nữa, với bao nhiêu phép lạ, bao nhiêu mệnh lệnh mà Ta ban cho thế giới ngày nay, các Đấng ấy vẫn trốn tránh việc cầu nguyện và cũng không muốn nghe lời Ta.

H.- Việc Giáo Quyền trở nên những ngôi sao lạc hướng có tiên báo sẽ có bè rối chăng?

T. – Giáo Quyền hiện nay nếu bỏ cầu nguyện bỏ nếp sống đạo đức siêu nhiên, từ chối các phép lạ, sẽ tự rơi vào bè rối mà con thấy hiện nay trong các Hội Thánh cấp tiến và cả trong những nghệ thuật quá tân thời.

H.- Các vị tướng lãnh của Thiên Chúa mà đã bị quỷ lôi cuốn có bị rơi vào bè nhiệm và thuyết cộng sản không?

T. – Những vị đó một số tự cho là cấp tiến một số có thiện cảm với cộng sản và tin tưởng rằng Hội Thánh có thể đi đôi với cộng sản. Một số có chân trong bè nhiệm (Tam Điểm) mà Mẹ không thể cho con biết số lượng là bao nhiêu…

H.- Quỷ dùng kế nào để tiêu diệt vị cầm đầu dân Thiên Chúa?

T.- Mẹ nhắc lại lần nữa điều Mẹ nói nước Nga sẽ là roi Thiên Chúa dùng…

H.- Những hình phạt phần xác có phải tại:
– Sự hỗn loạn khoa học vô thần?
– Sự phóng đãng trong vũ trụ?
– Hành động của quỷ dữ
– Tình trạng khủng hoảng hiện nay của khoa học chăng?

T.-TẠI TẤT CẢ NHỮNG LÝ DO KỂ TRÊN.

H.- Khi nào bắt đầu những hình phạt liên tiếp trong vòng 35 năm?

T.- Một phần đã bắt đầu từ thời kỳ có đảng quốc xã và 35 năm đó bắt đầu từ thế chiến 1939-1945.

LỜI TIÊN BÁO XII “ Vũ trụ đòi oán phạt nhân loại. Nó rùng mình kinh sợ khi nó phải đón chờ những tai vạ sắp tuôn xuống mặt đất đầy tội lỗi này…”

H.- Những tiếng vũ trụ đòi oán phạt … Nó chỉ có quyền lực của các thần tối tăm như đã tiên báo trong lời tiên báo 11? Hay ám chỉ những kỳ lạ như điềm báo 22 chăng?

T.- Tất cả những lời tiên báo đó có giá trị cả và trong năm 1963 con sẽ thấy thực hiện cách riêng những lời tiên báo về những kỳ lạ trên trời.

LỜI TIÊN BÁO XIII “ Hỡi đất? Hãy kính sợ. Ngươi đã được tạo dựng để phụng sự Thiên Chúa. Nhưng trái lại ngươi đã tự tôn thờ ngươi. Hãy kính sợ. Bởi vì Thiên Chúa sắp trao ngươi cho kẻ thù vì những nơi Thánh đã bị dìm trong hư đốn. NHỮNG TU VIỆN không phải là nhà Chúa nữa mà là nơi nuôi dưỡng quỷ dữ cùng bầy tôi tớ nó…

H.- Ai được ám chỉ trong điềm báo này? Ai có trách nhiệm phụng sự Chúa Kytô? Có phải có phải các linh mục? Có phải những bông hoa của Hội Thánh? Hay các vị hướng dẫn dân Thiên Chúa?

T.- Vì ở đây Ta muốn nhắc đi nhắc lại nhiều lần một vấn đề như con đã biết trong một vài mệnh lệnh mà Mẹ đã ban cho con. Con sẽ thấy một vấn đề được diễn tả bằng nhiều danh từ khác nhau để thêm mạnh nghĩa cho con, để con hiểu rõ điều Mẹ muốn nói với con. Lời tiên báo này đã nhấn mạnh gấp đôi về các Giáo Sỹ. Mẹ muốn nhắc đi nhắc lại nhiều lần để Giáo Quyền hiểu rõ những cố gắng của Mẹ mà HỌ vẫn không chịu hiểu.

H.- Trong lời tiên báo này ám chỉ ai là kẻ thù?

T.- Những kẻ thù là bè nhiệm VÔ THẦN và CỘNG SẢN.

LỜI TIÊN BÁO XIV.- Những sách xấu tràn đầy ở trái đất và quỷ tối tăm sẽ truyền bá khắp nơi, sự chểnh mảng toàn diện về những gì liên quan đến việc phụng vụ Thiên Chúa. Chúng sẽ được một thời trọn quyền trên vũ trụ. Có nhiều Hội Thánh phụng sự quỷ dữ ấy. Nhiều người, kể cả linh mục được quỷ đưa đi từ nơi này đến nơi khác vì họ không còn tinh thần phúc âm hướng dẫn. Tinh thần đó là khiêm nhường, khó nghèo, sốt sắng làm sáng danh Chúa. Chúng sẽ làm cho kẻ dữ và người lành chỗi dậy mọi nơi. Sẽ có nhiều kỳ lạ quái gở. Vì đức tin chân chính đã bị dập tắt và ánh sáng giả dối sẽ hướng dẫn thế gian. Khốn cho các vị giáo quyền chỉ biết lo tích trữ của cải, chỉ biết lo tích trữ của cải, chỉ biết lo đến Quyền Cao chức cả và cai trị một cách kiêu căng.

H.- Những sách xấu đây có gồm cả RADIO, CHIẾU BÓNG VÀ TRUYỀN HÌNH CHĂNG?

T.- Hiện nay những thứ đó đầu độc tiêu diệt các linh hồn vì sách vở xấu có phương hại nhiều trong việc giáo dục, sự dữ sẽ càng ngày càng tăng. Lời tiên báo này mới bắt đầu thực hiện, rồi dần dần những biến cố sẽ diễn tiến…

H.- Có phải câu nói những quỷ tối tăm sẽ được quyền lực khá lớn trên vũ trụ dọn đường cho Lời tiên báo 17 không?

T.- Những kỳ quái do Mẹ vừa nói một phần lớn sẽ xẩy ra. Những Lời tiên báo này chưa được thực hiện hết, chúng con có thể nhờ lời cầu nguyện, nhờ Công Đồng chung để tránh khỏi những điều dữ đó.

H.- Những Hội Thánh nào phụng sự quỷ tối tăm?

T.- Mẹ cần trả lời thêm rằng hiện nay phần lớn các hội thánh cấp tiến đã để Satan đột nhập. Không những Satan đột nhập vào hội thánh rối đạo như thệ phản v v… mà còn đột nhập ngay trong một số Hội Thánh Công Giáo nữa. Hiện nay trong nước Pháp và Bỉ có những Hội Thánh như thế đã trở nên quỷ sứ, vì tâm trạng hiện nay của hàng giáo phẩm.

LỜI TIÊN BÁO XV “ Một khi đức tin đã bị xao lãng; mọi người nhất định không theo, nhưng tự do tùy sở thích mà muốn được cao hơn người khác. Người ta phế bỏ mọi thế quyền và Giáo Quyền. Tôn ti trật tự bị chà đạp dưới chân. Người ta chỉ chứng kiến những cuộc giết người, thù oán, ghen tương và bất thuận, không còn tinh thần ái quốc, không còn tình thương gia đình”.

H.- Trong trường hợp nào giáo quyền và thế quyền bị phế bỏ?

T.- Hiện nay con không thấy sao. Thế giới đang hận thù, ghen tương đang thắng thế, hiện nay trong các dân tộc, nhà độc tài chuyên chế đã bỏ hết những luật lệ công bình và tình trạng như thế càng ngày càng tăng thêm và trầm trọng hơn. Khi các Giám Mục chịu nhượng bộ trước chính quyền và luôn luôn thưa AMEN để khỏi bị bắt bớ liên lụy. Đó không phải là giáo quyền bị phế bỏ sao? – Còn đâu là những vị kế nghiệp các Thánh Tông Đồ.

H. Việc phế bỏ các giáo quyền có liên quan đến Công Đồng chăng?

T.- Con đã thấy một phần. Thí dụ nước Nga trong và sau bức màn sắt hiện nay giáo quyền còn gì là giá trị. Việc đó không liên quan đến Công Đồng chung.

H.- Thảm cảnh này kéo dài bao lâu?

T.- Hoàn cảnh này còn tùy thuộc ở lòng người.

H.- Trong những nước nào bị thảm cảnh đó nhiều hơn?

T.- Cũng tùy ở lòng đạo đức của dân từng nước.

H.- Căn cớ xáo trộn trong gia đình có phải người đàn bà đã từ chối nhiệm vụ làm vợ và làm Mẹ chăng?

T.- Không phải, chính là do thiếu lòng đạo của nam giới và nữ giới, thiếu sốt sắng, thiếu tinh thần công giáo là căn cớ sinh nên những xáo trộn của con người. Vì nhiều gia đình mặc dầu không công giáo nhưng vẫn hưởng hạnh phúc đầm ấm, vì họ có một nền luật lệ luân lý tự nhiên. Cho nên thiếu lòng đạo đức là căn cớ xui nên những xáo trộn ngày nay.

LỜI TIÊN BÁO XVI.- “ Vị đại diện Con Mẹ sẽ phải đau khổ rất nhiều vì Hội Thánh sẽ bị bách hại đến cực độ trong một thời gian. Đó là thời kỳ tối tăm. Hội Thánh phải trải qua một cơn khủng hoảng ghê sợ…”

H.- Lời tiên báo này chỉ Đức Giáo Hoàng nào?

T.- Mẹ đã nói với con Công Đồng chung sẽ là sự may rủi sau cùng. Nếu thế gian không biết sửa mình, nếu Hội Thánh không biết cải thiện, tất cả những biến cố ấy sẽ xẩy ra sau Công Đồng chung kết thúc. Vị Giáo Hoàng đó không phải là Đức Gioan XXIII, nhưng là Đấng kế vị.

H.- Ai sẽ bách hại Hội Thánh? Những nơi nào bị bách hại nhiều?

T.- Mẹ đã trả lời chính nước Nga sẽ là roi Thiên Chúa, còn nơi nào sẽ bị bách hại nhiều, thì điều đó tùy lòng đạo đức của dân từng nơi.

H.- Cơn khủng hoảng của Hội Thánh có phải là việc cả khối bỏ đạo như đã tiên báo trong lời tiên báo 20 không?

T.- Nếu roi Thiên Chúa được sử dụng thì lúc đó như bên Trung Cộng hiện nay có nhiều Hội Thánh cấp tiến. Hội Thánh quốc gia, Hội Thánh theo kiểu cộng sản và sẽ có cả Giám mục, linh mục đứng lên lập các Hội Thánh ấy.

H.- Đức Trinh Nữ sẽ làm cách nào để tránh cho chúng con sự bác bỏ các phép lạ thật chăng?

T.- Bằng lời cầu nguyện, bằng Đức Tin, người ta có thể đứng vững và hiểu biết. Nhiều người sẽ bị lường gạt vì thiếu sốt sắng, thiếu lòng đạo đức, rồi sẽ bị chúng nắm đầu. Nhưng những ai có Đức Tin sẽ được Chúa Thánh Thần hướng dẫn và những phép lạ giả kia, những gì tiên tri giả kia sẽ không làm gì được họ.

LỜI TIÊN BÁO XVII “Đức Giáo Hoàng phải coi chừng những kẻ làm phép lạ, vì sẽ có những vụ kỳ quái diễn ra trên trời dưới đất.”

H.- Những sự kỳ quái có phải đã tiên báo trong lời tiên báo VI rằng Luxiphe và chúng quỷ.

T.- Không phải Luxiphe hiện hình hay có quỷ thật, nhưng là nhập vô một số người và họ cũng là người như chúng con. Chúng sẽ đóng vai trò ma quỷ và sẽ nhiễu hại thế gian.

H.- Những kỳ quái có phải là những kỳ lạ đã tiên báo trong lời tiên báo 14 không?

T.- Con hãy coi lại Mẹ đã trả lời rằng, chỉ những ai có Đức Tin vững vàng, siêng năng cầu nguyện, khiêm nhường thật mới được cứu thoát.

LỜI TIÊN BÁO XVIII.- “Những kẻ độc ác sẽ cố tình ám hại Đức Giáo Hoàng. Nhưng không thể làm gì được Ngài. Chính Ngài và Đấng kế vị sẽ không được thấy sự Vinh Quang của Hội Thánh Chúa Kytô.

H.- Sự ám hại Đức Giáo Hoàng có ám chỉ đến Đức Pio XII không?

T.- Không ám chỉ Đức Pio XII mà là Đức Gioan XXIII và Đấng kế vị.

H.- Đức Gioan XXIII hay đấng kế vị sẽ được cai trị trong Vinh Quang của Giáo Hội Chúa Kytô chăng?

T.- Mẹ đã nói Đức Gioan XXIII sẽ không được thấy sự Vinh Quang đó.

LỜI TIÊN BÁO XIX: Những người cai trị thế giới sẽ đồng lòng phá bỏ và sẽ làm chết đi tất cả những nguyên tắc Công Giáo và thay thế bằng duy vật vô thần và thuyết thông linh và các tà thuyết khác cùng tính nết xấu.

H.- Có phải bè nhiệm thực hiện sự đồng tâm nhứt trí của nhà lãnh đạo thế giới đế chống lại tôn giáo chăng? Chúng sẽ thực hiện bằng LIÊN HỢP QUỐC (UNESCO) hay CƠ QUAN VĂN HÓA LIÊN HIỆP QUỐC và các chủ nghĩa Mác Xít chăng?

T.- Tất cả những tổ chức từ thâm tâm không có tinh thần Phúc Âm và tôn giáo sẽ thực hiện những điều đó.

LỜI TIÊN BÁO XX: Nước Ý sẽ phải trừng trị vì quá tham vọng khi muốn từ chối ách Thiên Chúa. Như thế nước Ý sẽ lao mình vào binh đao. Máu chảy khắp chốn. Các nhà thờ bị đóng cửa và bị xúc phạm. Các linh mục tu sỹ bị đuổi đi và bị giết một cách rất dã man. Nhiều người bỏ Đức Tin, nhiều linh mục tu sỹ bỏ đạo, có cả giám mục trong số đó.

H.- Lời tiên báo năm 1846 nói về Đức Giáo Hoàng sẽ bị mất quyền đời (Pouvoir temporel) có tiên báo một hình phạt tương xứng và hình như chưa được thực hiện Chăng?

T.- Không. Lời tiên báo đó chưa được thực hiện và như Mẹ đã nói trong điềm báo 6-15 nước Ý sẽ có cách mạng.

H.- Nước Ý sẽ có nội chiến có liên quan đến bè rối và tiên báo về lời tiên báo 16 không?

T.- Mẹ đã trả lời rồi. Điều đó tùy do sự cầu nguyện, lòng đạo đức của từng nơi. Sở dĩ có BÈ RỐI vì những người củng cố địa vị và chức linh mục trong chế độ cộng sản vô thần.

LỜI TIÊN BÁO XXI.- Nước Pháp, Ý, Tây Ban Nha, sẽ lâm vào cảnh chiến tranh, máu sẽ chảy khắp phố phường. Người Pháp sẽ đánh nhau với người Pháp. Người Ý sẽ đánh nhau với người Ý, vì Phúc Âm không được người ta nhìn nhận. Những người độc ác sẽ tận dụng hết khả năng xảo trá quỷ quyệt và người ta sẽ tàn sát lẫn nhau, ngay cả trong các gia đình. Sau thời kỳ đó sẽ có chiến tranh toàn diện và khủng khiếp. Trong một thời gian Thiên Chúa sẽ bỏ quên nước Pháp và nước Ý”…

H.- Những tai biến này có liên kết với những tai biến về tiền hô quỷ vương không?

T.- Những tai biến này có hay không: tùy theo kết quả của Công Đồng chung? Nếu thế giới cứ tội lỗi như ngày nay thì chắc chắn sẽ có chiến tranh toàn diện. Mọi nước sẽ chịu ảnh hưởng của chiến tranh. Những bè đảng của roi Thiên Chúa sẽ chiến đấu với những ai chống lại nó. Và ở trong các nước giữa các quân đội, giữa người dân trong nước sẽ đổ Máu….Máu….Máu….

H. Làm thế nào để nhận biết những người độc ác kia?

T. – Nước Nga sẽ là roi Thiên Chúa dùng.

LỜI TIÊN BÁO XXII. “Khi Thiên Chúa giáng lưỡi gươm lần thứ nhứt, thì tất cả trái đất và núi non sẽ run rùng kinh hãi vì những sự đảo lộn và tội lỗi của loài người ĐÃ TRÀN NGẬP TRỜI XANH. Thành Paris sẽ ra tro. MARSEILLE sẽ bị lấp chìm, nhiều thành phố lớn sẽ bị phá hủy và biển chìm vì ĐỘNG ĐẤT. Khi đó người ta tin mọi sự sẽ tiêu tan, vì người ta chỉ trông thấy giết, chỉ nghe thấy súng đạn và lời nguyền rủa xúc phạm đến Thiên Chúa. Người lành sẽ đau khổ nhiều. Những lời cầu xin, lòng thống hối và nước mắt họ sẽ đánh động lòng Trời. Dân Chúa sẽ kêu xin, thương xót tha thứ và sẽ xin Mẹ giúp đỡ cầu bầu”.

H.- Khi lưỡi gươm lửa của Thiên Chúa giáng xuống lần thứ nhứt, thì Công đồng Vatican đã bế mạc chưa?

T.- Mẹ đã nói rằng Công Đồng chung sẽ định đoạt mọi sự, Công Đồng sẽ bế mạc hay không bế mạc. Nếu không bế mạc được là một tai họa, nhưng nếu bế mạc được và kết quả xấu thì lại là một đại họa hơn nữa!

H.- Theo dấu nào người ta biết được lưỡi gươm Thiên Chúa giáng xuống lần thứ nhứt? Trước và sau có những biến chuyển nào cho biết?

T.- Tất cả có sau Công Đồng chung. Hiện nay Công Đồng là một biến chuyển hiện đại.

H.- Người ta có thể biết được con số bao nhiêu người làm nô lệ và tù khổ sai hiện đang tập trung ở các trại của cộng sản và ta có thể làm cách nào cứu vớt được một số nào chăng?

T.- Ở Trung Cộng và Nga Sô có từng triệu người bị tập trung như thế như hiện nay phần đông không được cứu thoát.

LỜI TIÊN BÁO XXIII. “Nhưng rồi Chúa Giêsu Kytô vì Công Bình và từ bi đối với kẻ lành sẽ ra lệnh cho THIÊN THẦN GIẾT PHẠT KẺ THÙ. Những kẻ ĐÀN ÁP Hội Thánh Chúa GiêSu và kẻ đam mê đàng tội sẽ chết hết. TRÁI ĐẤT TRỞ NÊN HOANG ĐỊA, lúc đó sẽ có bình an, Thiên Chúa sẽ giao hòa cùng loài người. Chúa Giêsu Kitô sẽ được Phụng Thờ và Vinh danh. Đức Bác Ái sẽ trổ hoa khắp nơi, các vị vua mới sẽ là cánh tay phải của Hội Thánh . Hội Thánh sẽ hưng mạnh và khiêm nhường đạo đức, khó nghèo và sốt sắng noi theo Nhân Đức Chúa Kytô. Phúc Âm sẽ được rao giảng trong mọi nước và loài người sẽ tiến rất nhiều trong Đức tin, vì mọi cán bộ Chúa Kytô đã hợp nhứt và lúc đó loài người sống trong sự Kính Sợ ĐỨC CHÚA TRỜI”.

H.- Nếu một số địa điểm trên mặt đất sẽ trở nên tro mạt, người ta có thể kết luận rằng những miền được ân huệ cũng phải qua sự thanh lọc của các Thiên thần giáng phạt chăng?

T.- Đúng thế Mẹ đã cho con biết vì lời cầu xin vì lòng đạo đức sốt sắng của mình, một số các nước sẽ được che chở, nhưng dù trong những người đó, tuy dù có hạt giống tốt, men rượu ngon thì cũng phải trải qua ít hay nhiều sự khốn khó để tẩy rửa cho thanh sạch.

H.- Có cần phải có 1 dấu hiệu để phân biệt và tránh khỏi hình phạt của các Thiên Thần thừa lệnh đi giáng phạt không?

T.- Về điều phân biệt này như Mẹ đã cho con biết; một số đông chúng con đã được ghi dấu và nếu thế gian đã có những giáo hoàng giả, tiên tri giả và những kẻ cùng tâm trạng ấy cũng đã được đánh dấu, thì những kẻ khác hầu hết đã được in dấu để tránh khỏi tay Thiên Chúa giáng phạt, nghĩa là những kẻ theo thế gian cũng có dấu riêng tỏ ra là kẻ thế gian, thì những ai theo tinh thần Chúa cũng có dấu riêng để phân biệt…

H.- Chương trình nghị sự của Công Đồng chung đã được tiên báo trong các Hội Thánh sẽ hưng mạnh không?
T.- Đúng thế, Công Đồng Chung là khí cụ đưa Hội Thánh trở về với tất cả đặc tính và nhân đức ấy.

LỜI TIÊN BÁO ĐIỀM BÁO XXIV. Sự bình an này giữa loài người sẽ được lâu bền 25 NĂM. Sẽ được mùa dư dật sẽ làm cho họ quên rằng những tội lỗi loài người là căn cứ sinh nên những khốn cực cho thế giới.

H.- Bình an được 25 năm sẽ kết thúc những thảm trạng nào?

T.- Mẹ đã cho biết SAU HÌNH PHẠT NÀY LÀ SAU CÔNG ĐỒNG chung sẽ có một thời kỳ hạnh phúc bình an và chỉ được 25 năm…

H.- Thời kỳ bình an đó sẽ chấm dứt bằng những biến chuyển của kỳ khốn khó hay là của ngày tận thế?

T.- Hiện nay chúng ta đang nói về thời kỳ nguy biến. Các con đang ở trong thời kỳ tận số một thời (La fin d’un temps).

LỜI TIÊN BÁO XXV. TRƯỚC KHI SỰ ĐÓ XẨY RA SẼ CÓ MỘT THỨ BÌNH AN giả tạo trên thế giới. Người ta chỉ nghĩ tới chơi bời, giải trí. Người dữ buông theo tội lỗi. Những con cái Hội Thánh con cái Đức Tin Những người noi gương Mẹ sẽ tấn tới trong Đức Mến Chúa và các nhân đức mà Mẹ yêu chuộng nhất. Hạnh phúc cho những linh hồn khiêm nhượng được Chúa Thánh thần hướng dẫn, Mẹ sẽ chiến đấu giúp họ cho đến cùng”.

H.- Bình an giả tạo này có phải thứ bình an đã nói trong điềm báo 24 không?

T.- Bình an giả tạo đó chính NOS TRADAMMUS đã loan báo trước rồi.

H.- Sự cùng đời nói đây có liên hệ đến Thiên Niên Kỷ không?

T.- Đúng thế, có liên hệ đến, vì chúng con đang gần thời “ Một ngàn năm hòa bình”.

LỜI TIÊN BÁO XXVI. Tiền hô của quỷ vương với những cơ binh của nhiều nước sẽ chiến đấu với Chúa Kytô: Vì cứu tinh duy nhất. Nó sẽ làm đổ máu khắp nơi và quyết định tiêu diệt sự Thờ Phượng Thiên Chúa để rồi tự xưng là Chúa muôn loài.”

H.- Tiền hô quỷ vương này có phải là người cầm đầu nước Nga, Trung Cộng hay là một nước nào khác chăng?

T.- Trung Cộng và nước Nga là lời tiên báo của quỷ vương.

ĐOẠN IV
“Thời kỳ sau hết”.

LỜI TIÊN BÁO XXVII: “Sẽ đến thời kỳ quỷ vương sinh ra bởi người nữ Do Thái người nữ trinh giả này thông đồng với con rắn già, thây đầy sự ô uế. Cha của quỷ vương ấy là một vị Giám mục, khi sinh ra nó đã có răng và biết nói những lời xúc phạm Thiên Chúa. Nói tắt rằng nó đúng là quỷ nhập thể. Nó phun ra những tiếng ghê hồn kinh hãi. Nó sẽ làm những sự kỳ lạ và sống trong dâm ô”.

H.- Thời kỳ đó liên kết với những biến chuyển nào?

T.- Thời kỳ quỷ vương sống trên trái đất chưa thực hiện, nhưng đã gần.

LỜI TIÊN BÁO XXVIII: “ Quỷ vương sẽ có nhiều anh em mặc dù anh em nó không phải là quỷ nhập thể, nhưng là con cái của sự dữ, MỚI MƯỜI HAI TUỔI chúng đã lập được nhiều chiến công, rồi chúng đứng đầu các quân đội với sự phù trợ của cơ binh hỏa ngục.”

H.- Anh em quỷ vương sẽ tuyển mộ quân đội ở những nơi nào, vào thời kỳ nào?

T.- Không, Mẹ chỉ nói với con là thời kỳ đó đã đến gần. Trên trời không định trước, loài người không có quyền biết, chỉ Mình Thiên Chúa biết được mà thôi.

LỜI TIÊN BÁO XXIX.- Trái đất sẽ bị những tai nạn, sẽ có chiến tranh cho tới chiến tranh sau chót, chiến tranh sau chót này gồm 10 vua do quỷ vương điều khiển. Những vua này cũng có một tâm địa và chỉ có một mình chúng cai trị thế giới.

H.- 10 quỷ vương có liên lạc gì với anh em quỷ vương không?

T.- Có đúng thế, chúng là liên lạc của quỷ vương.

H.- Khi có chiến tranh sau chót, thì có phải là cùng đời chăng?

T.- Khi có chiến tranh sau chót, thì đó là cùng đời. Tận thế.

LỜI TIÊN BÁO XXX. “Thời tiết mùa màng sẽ xáo trộn. Đất sẽ sinh ra hoa quả xấu, các ngôi sao trên trời rối loạn. Mặt trăng ra mờ mờ đỏ lửa sẽ làm cho trái đất co rúm lại. ĐỘNG ĐẤT GHÊ GỚM LÀM CHÌM BIẾN CÁC NÚI NON VÀ THÀNH TRÌ”.

H.- Thời tiết bị xáo trộn do quyền lực của quỷ tối tăm do lời tiên báo 14 hay do hậu quả của khoa học vô thần?

T.- Do hậu quả của khoa học vô thần.

H.- Có phải Chúa Giêsu cũng đã tiên báo đến phần này trong Phúc Âm chăng?

T.- Phải.

LỜI TIÊN BÁO XXXI. “Thành La Mã sẽ mất Đức Tin và nên ngai của quỷ vương.”

H.- Vậy ngai của Hội Thánh đó đặt tại đâu?

T.- Đức Giáo Hoàng lúc đó sẽ như một người Do Thái ĐI LANG THANG một thời gian, rồi sau Ngài đến ẨN MÌNH TRONG NƯỚC PHÁP là trưởng nữ của Hội Thánh.

LỜI TIÊN BÁO XXXII. “Quỷ trên không với quỷ vương sẽ làm nhiều sự kỳ quái trên không trung và cả dưới đất. Loài người càng ngày càng tồi bại. Thiên Chúa sẽ săn sóc đến các đầy tớ trung tín của Ngài và những ai có thiện chí Phúc Âm sẽ được rao giảng khắp nơi. Tất cả dân tộc và mọi nước sẽ nhận biết chân lý”.

H.- Những kỳ lạ có phải đã nói trong điềm báo 17 và 14 không?

T.- Đúng thế, như Mẹ đã nói mệnh lệnh LA SALETTE cũng như các mệnh lệnh khác, nơi đây Mẹ muốn nhắc đi nhắc lại để loài người hiểu rõ hơn.

LỜI TIÊN BÁO XXXIII. “Mẹ gởi mệnh lệnh khẩn cấp cho trần gian. Mẹ kêu gọi những đầy tớ chân chính của Thiên Chúa Hằng Sống hằng cai trị trên trời. Mẹ kêu gọi những con cái Mẹ, những người thành tâm tôn sùng Mẹ, những kẻ đã tận hiến cho Mẹ, để Mẹ dẫn đưa đến CON Mẹ. Những kẻ có thể nói được rằng Mẹ thường ẵm bế trên tay, những kẻ sống bằng tinh thần của Mẹ. Sau hết Mẹ kêu gọi những Tông Đồ cuối thời, những đầy tớ trung tín của Chúa Kytô sống trong sự khinh chê và thầm lặng trong cầu nguyện và hãm mình, trong đức trinh khiết và kết hợp với Thiên Chúa trong đau khổ và bị người đời quên bỏ. Đã đến thời kỳ chúng con phải ra đi để soi sáng thế gian. Các con hãy ra đi và hãy tỏ ra là những người con yêu quý của Mẹ. Mẹ sẽ ở với chúng con và trong chúng con, miễn là đức tin chúng con như ánh sáng soi dẫn trong những ngày đen tối cùng cực. Ước chi lòng sốt sắng làm cho chúng con đói khát sự làm Vinh Danh Thiên Chúa. Hỡi các con cái sự sáng, dầu thấy mình nhỏ bé, chúng con hãy chiến đấu vì đây là giai đoạn cuối thời kỳ sau hết.”

H.- Trong thời kỳ sau cùng này đã có chuẩn bị những nhóm TÔNG ĐỒ còn mai danh ẩn tích chưa? Nếu có bây giờ họ ở đâu? Sẽ hợp nhau nơi nào?

T.- Có khắp đó đây trên thế giới. Những nhóm TÔNG ĐỒ ấy khi Chúa cho phép họ sẽ di chuyển sau những biến cố rùng rợn xẩy ra để tranh đấu cùng ÁC THẦN. Chúa sai các Thiên Thần của Ngài đem nhiều phần tử trong mọi đoàn TÔNG ĐỒ ấy đi khắp nơi để họ biết nhau, thực thi những kế hoạch bao quát.

H.- Mệnh lệnh đã đến thời ra đi đã được xác nhận chưa?

T.- Hiện nay Mẹ đang xin từng đoàn TÔNG ĐỒ, Mẹ nài xin chúng con luôn. Mẹ xin chúng con, nhất là trong thời kỳ sau hết. Chúng con hãy ra đi, hãy nên những TÔNG ĐỒ nhưng khốn nỗi, lòng nhiệt thành mà Mẹ xin chúng con thực hiện còn kém cỏi quá.

H.- Bốn hiệu lệnh trên có phải mỗi mệnh lệnh chỉ riêng mọi dòng đời giáo hữu (tu hội) đối với những từng biến cố có khác nhau không?

T.- Đã có nhiều hiệu lệnh kêu gọi các TÔNG ĐỒ thời kỳ sau hết và đã có Thánh GRIGNON DE MONTFORT, sẽ có nhiều dòng TÔNG ĐỒ kỳ cuối thời. Mọi dòng đời phải đáp ứng với những đòi hỏi thích ứng, những vị TÔNG ĐỒ sau hết kế tiếp những dòng đời TÔNG ĐỒ đó. Phải kiếm thêm nhiều người trung tín sốt sắng và có tinh thần Công Giáo thật sự.

H.- Những tiếng đây là thời của các thời và là cùng sau hết có thể cho chúng con tóm tắt rằng thế giới sẽ phải trải qua ba thời kỳ sau cùng này không?

T.- 1.- Tận số một thời (La Fin d’un temps).
2.- Tận số mọi thời (La Fin des temps).
3.- Sau hết là tận thế (La Fin dernière).

H.- Chúng con có phải ở vào thời tận thế?

T.- Đúng thế, Mẹ đã trả lời như vậy và Mẹ nói cho chúng con hay, chúng con đang ở thời kỳ tận số một thời. (La Fin d’un temps) nhưng sẽ có chiến tranh sau chót là tận thế đến (La Fin dernière).

H.- Hiệu lệnh mới vừa dạy thuộc thời kỳ nào?

T.- Có Một Mình Thiên Chúa biết được giờ tận thế cũng như giờ chết của chúng con thôi.

ĐOẠN V
Hội Thánh sẽ bị lu mờ.

LỜI TIÊN BÁO XXIV. “Hội Thánh sẽ bị lu mờ, thế giới sẽ sống trong kinh hãi và đây ÔNG ÊNÓC, ÔNG ÊLIA đầy ơn Chúa Thánh Thần sẽ nhờ sức Thiên Chúa đi rao giảng cho mọi người có thiện chí tin vào Thiên Chúa. Nhiều linh hồn được an ủi, các ông nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần lập được nhiều thắng lợi, phi bác những lầm lạc của quỷ vương.”

H.- Làm sao nhận biết ông ÊNÓC và ông ÊLIA?

T.- Chỉ có những ai được in dấu, chỉ những ai có đức tin và lòng sốt sắng bền chí, đạo đức mới nhận biết các ông ấy. Nhưng chúng con đừng lo lắng quá. Chúng con sẽ không thấy những biến cố ấy sẽ xẩy ra…

H.- Thời kỳ này có phải là thời kỳ sau hết chăng?

T.- Lời tiên báo ấy ám chỉ trong thời tận số mọi thời (La Fin des temps). Vì thế Mẹ nói cho các con biết chúng con sẽ chẳng được thấy những sự việc này…

H.- Nhưng rồi đạo quỷ vương sẽ chống lại cách riêng Tín Lý nào?

T.- Hội Thánh sẽ bị công kích toàn diện, quỷ vương sẽ phá hủy Hội Thánh (vật chất) những Tín Lý sẽ bị chúng bác bỏ, chẳng trừ một Tín Lý nào.

LỜI TIÊN BÁO XXXV.- “ Đây là thời kỳ vực thẳm mở ra và vua của các vua sự tối tăm, đây con vật với bầy tôi của nó, đương tự xưng là Cứu Thế Nó kiêu ngạo, nâng mình lên trên tầng trời. Nhưng Đức Thánh MICAE dùng hơi thở lật nhào xuống,