THÔNG ĐIỆP LA SALETTE DẪN GIẢI 1990 QUA NỮ TU GUAĐALUPÊ

1082
thong-diep-Duc-Me-Guadalupe
thong-diep-Duc-Me-Guadalupe

Toàn bộ Thông điệp Guadalupe

THÔNG ĐIỆP LA SALETTE DẪN GIẢI 1990

DO ĐỨC NỮ ĐỒNG TRINH MARIA MẸ THIÊN CHÚA VÀ MẸ CHÚNG TA
BAN CHO NHÂN LOẠI, QUA NỮ TU GUAĐALUPÊ

Tại Guatêmala Ngày 27 Tháng 5 – 1990

Các con khả ái, Đức Nữ Đồng Trinh Maria, Mẹ Thiên Chúa, đang nói với các con. Mẹ ban phép lành cho các con Nhân Danh Cha, và Con, và Thánh Thần.

Ôi các con yêu dấu! Mẹ đến truyền đạt với các con, vì có nhiều sự hoang mang và sự tối tăm trên thế giới và trong Hội Thánh. Các con khả ái, hãy lắng nghe những lời Mẹ, và đem những lời Mẹ cho thế giới và Hội Thánh Mẹ biết. Hãy lắng nghe và viết lại tất cả những lời Mẹ sắp nói với các con hôm nay. Đức Nữ Đồng Trinh đang nói với các con bây giờ cũng là Đấng đã nói với các con tại La Salette. Mẹ đến khóc lóc, cũng như Mẹ đã đến khóc lóc hồi đó, vì các con trai Mẹ không muốn nghe lời Mẹ, và chúng bây giờ đang bước nhanh tới cuộc thanh lọc của chúng. Và cuộc thanh lọc này sẽ là bằng máu và lửa. Nhiều người trong số con trai Mẹ sẽ hối hận bởi đã không nghe Mẹ, không lưu tâm tới Bức Thông Điệp Mẹ ban, không đáp lời kêu gọi của Mẹ mà Mẹ đã phát động tại La Salette. Ôi! Các con ôi! Mẹ khóc khi thấy các con trai Mẹ ngã xuống, khi Mẹ thấy chúng cố tình phạm tội. Và nếu hồi đó chúng đã là những hầm phân ô uế, thì sự thối rữa của chúng đã ra kinh khủng đến độ hiện giờ chúng là những nấm mồ để mở.

Nhiều người trong số con trai Mẹ, các linh mục, và nữ tu không muốn chấp nhận Bức Thông Điệp này, bởi vì những lời Mẹ là lửa đốt lỗ tai chúng, lửa đốt lương tâm chúng. Và vì vậy chúng không muốn nghe lời Mẹ, và chúng chối là Mẹ đang nói. Nhưng Mẹ là Đấng đã từng nói qua các thời đại, và Mẹ đã nói với các con trai Mẹ, ngõ hầu chúng sẽ cải quá, và sửa chữa những sai lầm của mình. Vì, là Bà Mẹ đầy yêu thương của chúng. Mẹ cảnh cáo chúng về hiểm hoạ mà chúng đang ở trong đó, ngõ hầu chúng có thể được cứu. Đúng thế, các con yêu dấu. Mẹ đã luôn luôn cố sức truyền đạt với các con trai Mẹ, để cảnh cáo chúng về hiểm họa cả thể mà chúng đang ở trong đó. Chúng đã luôn luôn ở trong sự nguy hiểm, nhưng chúng không có một chút lưu tâm đến Mẹ.

Nếu chúng đã vâng nghe những lời khuyên nhủ mà Mẹ đã ban cho chúng tại La Salette, thì phần lớn những gì đang xảy ra bây giờ đã có thể tránh được. Nhưng chúng không vâng nghe tiếng nói của Mẹ. Chúng không vâng nghe, vì chính Hội Thánh bày ra trở ngại. Vì vậy Hội Thánh phải được cảnh cáo và phải phạt, vì Hội Thánh đã không tuân hành sứ mạng Cứu Chuộc của mình, sứ mạng đã được Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô ban bố cho Hội Thánh.

 Hội Thánh, các con yêu dấu, đã được Thần Tử Mẹ thiết lập, hầu loài người có thể được cứu và học biết rằng Thần Tử Mẹ Chúa Giêsu Kitô đã đến để cứu họ, và giải phóng họ khỏi móng vuốt của Ma Quỷ. Người đã thiết lập Hội Thánh, hầu Hội Thánh có thể giảng dạy Đạo Thánh Người, để dạy cho con cái Mẹ về Nước Thiên Chúa, để dạy cho chúng biết sự thật về phần rỗi con người, về phần rỗi toàn thể nhân loại, vì Người đã đến để chết cho loài người tội lỗi.

Các con trai Mẹ, các linh mục có nhiệm vụ phải dạy cho người ta biết sự cần thiết phải cầu nguyện, phải canh chừng, để con cái Mẹ khỏi sa chước cám dỗ và phạm tội. Hội Thánh, qua trung gian các con trai Mẹ, các linh mục và nữ tu, đã phải dạy cho hết mọi con cái Mẹ kính mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, và phải dạy cho con cái Mẹ biết sự quan trọng của phần rỗi linh hồn. Vì loài người được lời lãi gì, nếu nó được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn mình?

Chúa và Mẹ đã ký thác vào trong Hội Thánh, qua trung gian các vị thụ thụ khải và tiên tri của Thiên Đình, những bức thông điệp, những lời cảnh cáo từ Trời. Nhưng các con trai Mẹ, các linh mục không muốn hợp tác với Thiên Đình. Và chúng cất dấu những tài liệu này đi, và chúng không cho thiên hạ biết gì về các tài liệu ấy. Liên quan đến vấn đề các bức Thông Điệp, Hội Thánh đã không ấn hành ra, mà các linh mục cũng không tin. Các con biết những kẻ ấn hành các Thông Điệp là giáo dân. Và rất hiếm hoi có một linh mục hoặc một nữ tu làm việc đó, mặc dầu vai trò của chúng là ấn hành sự thật, dạy cho con cái Mẹ biết điều gì là phải, dạy Đạo Thật của Thần Tử Mẹ, nhưng chỉ có một ít linh mục và nữ tu làm việc đó. Số này rất là hiếm.

Sở dĩ thiên hạ biết được chút ít về các bức Thông Điệp này, chính là vì Thiên Đình, chính Cha Muôn Đời, Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô và Mẹ đã lưu tâm đến các bức Thông Điệp này khỏi bị chôn vùi và quên lãng. Thiên Đình đã sử dụng những con cái thảo hiếu, không phải linh mục cũng chẳng phải nữ tu, nhưng là những kẻ bày tỏ lòng mến Chúa và Mẹ bằng cách tin, và ấn hành các bức Thông Điệp này ra, hầu những kẻ khác cũng có thể thấy sự thật. Chúng đã dành được triều thiên trên Trời. Điều này có nghĩa là những ai cổ động các bức Thông Điệp của Mẹ và các bức Thông Điệp của Thần Tử Mẹ, được bảo đảm sẽ lên Thiên Đàng, vì chúng đã giúp Cha Muôn Đời trong kế hoạch Người cứu nhân loại, chúng sẽ giúp Cha Muôn Đời và Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô và Mẹ cứu các linh hồn cho khỏi cảnh hoang mang cả thể này, hiện đang làm chủ trên thế giới.

Nhưng những kẻ nào khước từ các bức Thông Điệp của Mẹ và đem cất giấu đi, cho người ta đừng biết tới và để làm cho con cái Mẹ cứ ở trong sự sai lầm, sẽ chiếm lấy Hỏa Ngục, vì chúng đã tiếp tay cho Tên Ngụy Kitô gieo rắc những lời nói láo, sự sai lầm, sự tối tăm, sự hoang mang và tội lỗi. Chúng sẽ là những kẻ phản bội đối với Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô và Ta là Mẹ Người.

Và đây là tại sao Lời Thiên Chúa. Lời của Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô và của Mẹ gặp biết bao là gian nan để được người ta biết. Và chính là vì ngay các con trai Mẹ, các linh mục đặt ra những chướng ngại vật. Và đây là lý do Cha Muôn Đời đã giao phó các bức Thông Điệp này cho những nhóm người này, cho các linh hồn hiếu thảo này. Chúng làm việc quá nhiều, và chúng bảo vệ Đạo của Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, và Hội Thánh Thật, và giúp thiên hạ nhận diện, và biết ai là kẻ phải tìm đến, khi đến thời đến buổi. Các con yêu dấu, Mẹ đã đến để truyền đạt với các con, vì nhiều người trong số con cái Mẹ không hiểu Bức Thông Điệp mà Mẹ đã ban tại La Salette. Và Mẹ sẽ giải thích Bức Thông Điệp này cho các con, để các con sẽ hiểu, và biết nó thật là rõ ràng trong trí và trong lòng. Vì bây giờ là lúc các lời tiên báo đó và lời kêu gọi mà Mẹ đã phát động đó với những con cái thật của Mẹ sẽ hoàn tất. Vì Thiên Chúa sắp sửa trừng phạt thế giới một cách chưa từng thấy…”

Khốn thay dân cư trên địa cầu! Thiên Chúa sắp đổ xuống cơn thịnh nộ của Người. Và không một ai có thể tránh được những tai họa quá nhiều như thế cùng một trật. Mẹ gióng lời khẩn thiết kêu gọi địa cầu. Mẹ kêu gọi những môn đệ thật của Thiên Chúa Hằng Sống hiển trị trên Trời. Mẹ kêu gọi những kẻ thật tình mô phỏng Chúa Kitô làm người, Chúa Cứu Thế độc nhất và duy nhất chân thật của loài người. Mẹ kêu gọi con cái Mẹ, những kẻ thật tình tôn sùng Mẹ, những kẻ đã dâng mình cho Mẹ, hầu Mẹ có thể đem họ đến Thần Tử Mẹ, những kẻ có thể nói được Mẹ bế ẵm trong vòng tay, những kẻ đã sống trong tinh thần Mẹ.

Và cuối cùng Mẹ kêu gọi Các Tông Đồ Cuối Thời, những môn đệ trung thành của Chúa Giêsu Kitô, đã sống chịu thế gian khinh bỉ và cô đơn, trong sự nghèo khó, trong khiêm nhường, bị bỏ rơi, trong cầu nguyện, trong sự phạt xác, trong đức tiết chế và kết hợp với Thiên Chúa, trong sự đau khổ và chịu người đời bỏ quên. Đây là lúc các con bước ra và soi sáng địa cầu. Hãy đi và tỏ mình ra là con cái yêu dấu Mẹ. Mẹ ở với các con và trong các con. Chớ chi Đức Tin các con là ánh sáng sáng soi các con trong những ngày lầm than này. Chớ chi lòng nhiệt thành các con làm cho các con khát khao sự vinh hiển Thiên Chúa và danh dự Chúa Giêsu Kitô. Hãy chiến đấu, hỡi con cái Ánh Sáng, các con số nhỏ trông thấy, vì bây giờ là thì giờ của mọi thì giờ, sự tận cùng của mọi sự cùng tận.

Ôi! Các con khả ái! Hãy lại đây với Mẹ! Hãy lưu ý lời Mẹ kêu gọi, lời kêu gọi  của một Bà Mẹ xin sự giúp đỡ của con cái Bà, con cái thật của Bà. Và để giúp đỡ các con. Mẹ ban cho các con một dấu chỉ, hầu các con sẽ khỏi bị gây hoang mang, hỡi các con yêu dấu, đừng tưởng rằng mỗi một người đều có thể là một Tông Đồ Cuối Thời. Không, các con yêu dấu, những Tông Đồ Thật sẽ được Mẹ kêu tên và xác nhận. Và tất cả những ai tự gọi mình là Tông Đồ Cuối Thời thì không phải là Tông Đồ. Các con phải rất cẩn trọng, các con yêu dấu, về những sự lường gạt của Ma Quỷ, kẻo rơi vào sự sai lầm. Các Tông Đồ Thật Cuối Thời phải yêu sự thật, sự công chính, ăn ở khiêm nhường, vâng theo tiếng nói của Mẹ và tiếng nói của Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô.

Mẹ sẽ giải thích Bức Thông Điệp mà Mẹ đã ban tại La Salette, hầu Sự Thật, Ánh Sáng, và Sự Khôn Ngoan của Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô xuyên qua trái tim các con, và các con

thấu hiểu tại sao Mẹ đã nói như thế vào hồi đó. Hãy lắng nghe, các con yêu dấu, và nhận định:

THÔNG ĐIỆP LA SALETTE

“Các linh mục, những thừa tác viên của con Con Mẹ, các linh mục, vì sống một đời phóng đãng, vì có những thái độ bất kính, vì tấm lòng vô đạo khi cử hành các Nhiệm Tích Thánh, vì thói ham tiền bạc, tham danh vọng và mê khoái lạc, đã trở nên những hầm phân ô uế.”

Các con trai Mẹ, các linh mục không hiểu rằng Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô đã xây dựng Hội Thánh người và thiết lập Chức Linh Mục, hầu qua trung gian các linh mục, các ân sủng của các Phép Bí Tích có thể ban cho con cái Mẹ, các ân sủng và ơn lành cần thiết cho phần rỗi họ. Nhưng chúng đã khước từ cuộc sống thiêng liêng này mà Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô đã dạy cho các Tông Đồ Tiên Khởi. Chúng đã không hiểu rằng sứ mạng của chúng là quảng bá Đạo này khắp thế giới, vì Người đã phán với chúng: “Hãy đi, và dạy dỗ muôn dân, rửa tội cho họ  nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Hãy dạy họ vâng giữ mọi điều Thầy đã truyền.” Đạo này cốt ở chỗ đem con người đến gần Thiên Chúa hơn, trong một tình yêu siêu phàm và bất diệt.

Nhưng buồn biết bao! Các con trai Mẹ, các linh mục đã không làm như vậy! Và chúng đã thay tình yêu siêu phàm và bất diệt này bằng sự tân kỳ của các thời trang, bằng sự tân kỳ của những giáo thuyết lạ hoắc khác, gây nguy hại cho linh hồn con cái Mẹ. Và chưa thoả mãn với chừng đó, nhiều người trong số con trai con gái Mẹ còn đắm mình trong bùn nhơ tội lỗi, phô trương những khoái lạc nhục dục ra làm ngọn cờ của chúng. Còn được bao nhiêu linh mục nữ tu không làm dơ bẩn giường trinh khiết của mình? Còn được bao nhiêu kẻ khỏi bị Ma Quỷ quyến rũ? “Phải, linh mục đòi báo oán, và sự báo oán đang treo lơ lửng trên đầu linh mục. Khốn kiếp! Linh mục và những người tận hiến cho Đức Chúa Trời! bởi những tội thất trung thất tín và cuộc sống gian tà chúng đóng đinh Con Mẹ một lần nữa. Tội lỗi những người tận hiến cho Đức Chúa Trời vọng đến trời cao và đòi báo oán. Và kìa sự báo oán đã đến, nó đứng trước cửa nhà chúng, vì bây giờ các con không còn tìm thấy ai là người nài xin được lòng thương xót và ơn tha thứ cho dân chúng; không còn linh hồn nào quảng đại, không còn người nào xứng đáng dâng Lễ Vật Hy Sinh tinh tuyền lên Chúa Muôn Đời để cầu xin cho thế giới.” Ôi! Các con yêu dấu! Linh mục đã ra hư đốn đến độ trông thấy chúng mà kinh tởm. Bây giờ có biết bao linh mục đồng tính ái? Biết bao linh mục lóa mắt vì chính trị? Biết bao linh mục ở với đàn bà và có con cái? Biết bao linh mục bận bịu không gì hơn là thu tích và gom góp tiền bạc? Có quá nhiều tội lỗi trong linh hồn chúng đến nỗi nhiều người đã vứt bỏ áo linh mục của mình. Chúng không còn nói đến các Phép Bí Tích hoặc Phép Tế Lễ trên Thập Giá. Chúng cũng không nói với dân chúng về sự xa lánh tội lỗi. Chúng không nói như vậy, vì chúng thích phạm tội. Chúng không nói đến phần rỗi linh hồn họ. Chúng hiện giờ chỉ bận bịu đến các xác của mình. Chúng đã thần tượng hóa thế gian, con người và tội lỗi. Và vì vậy chúng không một chút e dè phá hoại Hội Thánh bằng cách đem thân làm nô lệ thế gian. Chúng còn vươn tới tiếp tay cho những kẻ thù của mình, và khen ngợi những kẻ hành hạ mình. Chúng đã quay lưng lại với Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, và chúng đi theo Ma Quỷ.

Và những linh mục nào không muốn theo tội lỗi, muốn giữ mình trung tín với  Đạo của Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, thì chúng hạ nhục và nhạo báng. Chúng bắt bớ. Và chúng buộc phải bỏ đạo. Đúng thế, các con yêu dấu, hãy nghe cho tỏ, để các con khỏi lầm, vì một trong những điều xúc phạm Cha muôn Đời nặng nhất là Lễ Mới, vì linh mục không dâng Lễ Vật Hy Sinh tinh tuyền đúng như thể thức phải dâng. Có nhiều thái độ bất kính, nhiều tội phạm thánh. Linh mục không truyền phép như Chúa đã ra lệnh. Và bằng cách không truyền phép đúng thể thức, linh mục chà đạp lên Máu của Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô. Linh Mục gọi vô phép Danh Cực Thánh Người, và bằng cách làm như vậy, linh mục đã đánh mất vô vàn ân sủng và ơn lành cho linh hồn con cái Mẹ.

Ôi! Các con trai yêu dấu! Hãy bỏ sự sai lầm các con đi, vì các con đang dạy cho người ta về một Chúa thích ứng với những ham muốn và những thói quen các con. Các con đã không dạy con cái Mẹ về một Thiên Chúa mà chúng phải yêu mến và kính trọng. Các con không muốn dạy Đạo Duy Nhất và Thánh Thiện của Người. Những lời các con không mang sự sống cho con cái Mẹ, vì bây giờ lời nói các con lộn xộn bởi những lời nói láo, tính kiêu ngạo và tội lỗi. Và điều duy nhất quan hệ đối với các con là nô lệ hóa con cái Mẹ và Hội Thánh Mẹ trong một chủ nghĩa duy vật không kềm chế. Ôi! Con cái! Ma Quỷ đã thành công về vấn đề này trong Hội Thánh Mẹ, vì những linh mục và nữ tu đó đã sống nguội lạnh và yếu hèn. Và vì chúng ăn ở như vậy, chúng đã dễ dàng bị lôi kéo đến sự ác. Chúng tự để mình bị lường gạt. và bây giờ Ma Quỷ phá hoại Hội Thánh từ trong. Các con đã không khôn ngoan. Các con đã không tỉnh thức. Và đây là tại sao Ma Quỷ bây giờ đang tiêu diệt các con. Và nó tiêu diệt các con bằng chính cái làm trung tâm điểm cho đời sống các con. Đó chính là Thánh Lễ. Ma Quỷ phá hoại Thánh Lễ bằng cách bảo rằng đó là một buổi tiệc, chỉ là một bữa ăn. Nó bảo thế để cất đi khỏi tâm trí con cái Mẹ Cuộc Tế Lễ trên Thập Giá.Và bằng cách như vậy, Thánh Lễ bị giáng xuống, và chẳng hơn gì, một buổi tiệc thân hữu. Và cuộc Tế Lễ Cứu Chuộc bị quên lãng.

Chúng đã phá hoại đủ thứ. Chúng đã thay thế bàn thờ bằng một chiếc bàn đơn sơ. Chúng đã cất bỏ tất cả những dấu chỉ thờ phượng. Và sự thờ phượng của chúng là cái bụng của chúng, vì bây giờ chúng chỉ nghĩ đến ăn uống. Chúng đã thay thế các lời kinh bằng nhảy múa và ca hát. Chúng muốn có một Chúa thích hợp với những tiêu chuẩn của chúng. Chúng muốn có một chúa sẽ khuyến khích chúng trong những sai lầm của chúng, một chúa sẽ nói một cách phỉnh gạt với chúng, để chúng có thể đầm mình càng ngày càng sâu hơn trong sự lộng ngôn và tội lỗi.

Chúng say sưa với rượu gian ác. Và trong cơn say kinh khủng, chúng hành động như những đứa con nít khờ khạo. Chúng thay đổi ý nghĩa  của Thánh Lễ. Và bây giờ Thánh Lễ không còn là trung tâm điểm cho phần rỗi con cái Mẹ nữa, mà chỉ là một bữa ăn đơn giản. Đây là lý do người ta không được quỳ gối khi Chịu Lễ nữa. Và để nhấn mạnh hơn rằng đó là một bữa ăn, họ nhận lấy Bánh Thánh trong bàn tay. Hãy nghe cho rõ, hỡi thế hệ mất gốc! Khi các con nhận lấy Thiên Chúa trong bàn tay, các con chà đạp lên Máu Cực Thánh Người, các con kêu vô phép Tên Dịu Dàng Người, vì các con không cho Thiên Chúa sự kính trọng và thờ phượng bởi Người là Thiên Chúa.

Các con trai Mẹ, các linh mục đã sai lầm, và với những thói quen mới này, đã được Ma Quỷ xúi xiểm, chúng dẫn nhập tình yêu và sự thờ phượng đối với loài người, và khử trừ tình yêu và sự thờ phượng đối với Thiên Chúa.

Và vì chúng mù quáng, chúng đâu có hiểu rằng, trong Thánh Lễ, mọi sự đều có ý nghĩa của nó. Và chúng đã cắt xén Thánh Lễ đi mà không biết rằng, sở dĩ linh mục hướng mắt lên Thiên Chúa, là vì trong tư thế này, linh mục dâng Lễ Vật Hy Sinh tinh tuyền lên Cha Muôn Đời, Đấng khi nhìn thấy Lễ Hiến Tế Thần Tử Người, sẽ nguôi cơn thịnh nộ, và ban những ân sủng mà loài người và địa cầu đang cần đến. Đây là lý do linh mục đã hướng mắt về Thiên Chúa, vì chính là cho Chúa mà linh mục đã dâng Thánh Lễ hoặc lễ vật này lên. Bây giờ, với việc các con thay đổi, linh mục không còn nhìn lên Thiên Chúa nữa, mà linh mục nói với loài người, chứ không phải nói với Thiên Chúa, các con có thấy sự sai lầm các con không?

Bằng thái độ các con, các con không hiến sự thờ phượng cho Thiên Chúa, mà cho loài người, và làm như vậy các con phạm một tội nặng. Chưa thỏa mãn với những sai lầm kinh tởm, các con đã đi vượt quá sự dữ: Các con còn cất bỏ Ảnh Chuộc Tội, các bàn thờ, và sự Mầu Nhiệm BIẾN HÓA THÁNH THỂ đi. Và khi các con bảo rằng Cuộc Tế Lễ trên Thập Giá không phải là một cuộc tế lễ, các con làm cho nó dễ chấp nhận hơn bảo rằng đó chỉ là một bữa tiệc vui vẻ, và do đó con cái Mẹ không được quỳ gối xuống. Ôi những kẻ khờ khạo! Các con đang kéo Cơn Thịnh Nộ Thiên Chúa trên đầu các con. Hãy mở mắt ra mà xem Ma Quỷ luôn làm việc để phá hoại Hội Thánh và các con. Và nó đã làm như vậy bằng phương pháp nói láo, và bằng những sự thật che đậy.

Các con không khôn ngoan. Các con rơi vào cái bẫy chết người như những đứa con nít khờ khạo. Và Ma Quỷ mê hoặc các con bằng thứ rượu mạnh của những gì dễ dãi và kích thích. Và bởi bị mê hoặc, các con tiếp tay gieo rắc sự dữ. Hãy mở mắt ra mà xem, vì các con, linh mục, nữ tu, và giáo dân, đang tiếp tay gieo rắc sự sai lầm, do tính ương ngạnh và cố chấp các con, không muốn nghe lời Mẹ kêu gọi. Hãy xem, chính Ta, là Mẹ Thiên Chúa, Đức Nữ Đồng Trinh Maria, đang nói. Và Mẹ đang nói rằng Ma Quỷ đã lường gạt các con, hầu các con có thể lường gạt những kẻ khác.

Bây giờ, hỡi con cái yêu dấu, Thánh Lễ không còn là Cuộc Tế Lễ của Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu nữa, mà chỉ là một buổi họp huynh đệ, nơi đây người ta gặp nhau để nói chuyện, và mỗi người làm những gì họ muốn, – nhảy múa, ca hát, reo cười,- nói cách khác, làm tất cả những gì trí sáng kiến của mình chỉ cho. Và để đánh cú cuối cùng, và để cho mọi người tin rằng chúng ở trong sự thật, thì chúng đọc nhiều đoạn Kinh Thánh. Bằng cách làm như vậy, chúng làm cùn mòn trí khôn con cái Mẹ, không biết rằng mình đang bị chúng lường gạt một cách khinh bỉ.

Ôi! mỉa mai thay! Điều Ma Quỷ đã dẫn nhập vào lòng các con trai Mẹ! Vì bằng cách làm cho trí khôn mình ra mù tối, chúng không thể hiểu và thấy nổi vực thẳm mà chúng đã rơi xuống trong đó. Hãy mở mắt ra! Hỡi các linh mục của Thần Tử Mẹ! Và hãy hiểu sự sai lầm của các con, vì các con sắp phải phán xét một cách nghiêm khắc. Vì các con đã cất đi khỏi lòng con cái Mẹ sự thờ phượng Thiên Chúa, hầu loài người có thể thờ phượng các con.

Ôi! Các con, những đứa khờ khạo! Các con không biết con đường các con đã đặt mình lên! Hãy xem! Con đường các con đang bước đi trên đó cũng là con đường Ma Quỷ đã đi khi nó nói: “Ta sẽ không phụng sự. Ta sẽ không hiến sự vinh hiển, hoặc sự thờ phượng cho Thiên Chúa.” Và nó đã không muốn hiến sự thờ phượng cho Chúa các Chúa, Chúa Duy Nhất và Chân Thật, là Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô. Hãy nghe cho tỏ! Hỡi linh mục, nữ tu, và giáo dân! Mẹ kêu gọi mỗi người và Mẹ bảo: “Hãy dạy thiên hạ phải quỳ xuống trước mặt Thiên Chúa mình, Đấng hạ cố ở lại đây giữa các con vì tình yêu. Và đó không phải là một bữa ăn đơn giản, vì Người là Thiên Chúa. Và chính vì vậy, Thiên hạ phải thờ phượng Người một cách cung kính và yêu mến.”

Các con trai yêu dấu! Các con chịu trách nhiệm về việc để cho người ta chà đạp lên và nói lộng ngôn phạm đến Máu Cực Châu Báu của Con Mẹ.

Ôi! Có biết bao việc Chịu Lễ phạm thánh do các con gây ra! Hà cớ gì các con đã đổi lời truyền phép đã được Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô dạy cho các con bằng Máu Người?

Hỡi các con trai! Các con biết chăng, khi linh mục không đọc đúng lời truyền phép như thể Thần Tử Mẹ đã dạy, thì không có SỰ BIẾN HOÁ THÁNH THỂ không?

Ôi! các con yêu dấu ôi! Thật đau buồn Mẹ nói với các con điều này. Nhưng Mẹ phải nói với các con sự thật, vì nhiều người trong số con trai Mẹ đã bị Ma Quỷ lường gạt. Và chúng tự để mình bị xui xiểm. Rồi chúng sáng chế ra một Lễ hoàn toàn theo sở thích của chúng, trong đó sự giả hình ngự trị, trong đó sự vị nể loài người ngự trị, trong đó chúng thờ phượng con người thay vì Thiên Chúa.

Nhiều linh mục đã rơi vào sự sai lầm này. Và số ít linh mục còn bảo vệ Cuộc Tế Lễ của Thần Tử Mẹ và cử hành như Người đã dạy, thì bị hạ nhục, bắt bớ, và bắt phải bỏ đạo. Hãy xem, các con yêu dấu! Tại La Salette, Mẹ đã nói rằng tất cả cái đó sẽ xảy ra. Thì bây giờ nó đã hoàn tất.

Khốn kiếp! Các linh mục đã tiếp tay cho Ma Quỷ phá hoại trung tâm điểm của Hội Thánh là Phép Mình Thánh!

Khốn kiếp! Các linh mục và những kẻ tận hiến đã tự để mình bị lường gạt, và không

bênh vực Đức Tin và Đức Ái của chúng đối với Thần Tử Mẹ Chúa Giêsu Kitô!

Khốn kiếp! Các linh mục đã khước từ Thiên Chúa và lãng quên Cuộc Hiến Tế của Người trên Thập Giá Khốn kiếp! Các linh mục đã khước từ Đạo của Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, và bỏ đường thiêng liêng để theo vật chất và những sự trần tục!

Khốn kiếp! Các linh mục đổi ánh sáng để lấy sự tối tăm! Và các con, hỡi các linh mục, các con trai khả ái của Trái Tim Mẹ, các con, những kẻ mặc dầu tất cả các cuộc bắt bớ và sự nhạo báng, vẫn gìn giữ trung thành với Thần Tử Mẹ, hãy bảo toàn ánh sáng các con và Đức Ái các con, và hãy ngăn chận sự tối tăm, đừng để nó xuyên vào lòng các con. Hãy giữ mình trung thành và trung kiên, vì những ai giữ mình trung thành và bền đỗ sẽ được cứu.

Một Cuộc Đại Trừng Phạt sắp đến với thế giới; vì Cơn Thịnh Nộ của Cha Muôn Đời đã được đánh thức dậy bởi quá nhiều tội lỗi. “Đức Chúa Trời sẽ đánh phạt thế giới một cách chưa từng thấy! Khốn thay! Những dân cư trên trái đất! Đức Chúa Trời sắp dốc hết cơn thịnh nộ của Người, và không một ai sẽ đủ sức thoát khỏi vô vàn tai ương dồn dập xảy đến một lúc!”

Ôi! Các con yêu dấu! Sự thống khổ sẽ xảy ra kinh khủng là lớn, đến nỗi Chúa và Mẹ không rút ngắn những ngày này, thì không một ai sẽ sống sót, vì Thiên Chúa sẽ tàn phá trái đất. Người sẽ phá hủy đi, và bố trí lại mặt đất, phân tán dân cư của nó. Trái đất sẽ ở trong cảnh tang tóc, nó sẽ khô héo đi. Trái đất đã ra xú uế, vì dân cư của nó đã làm cho sai sự thật, chúng đã lỗi phạm Lời Giao Ước Muôn Đời, chúng đã khinh xuất lãng quên Danh của Thiên Chúa Chân Thật, chúng đã chà đạp lên Máu Cực Châu Báu Người, và chúng đã trở nên ung thối trong tội lỗi.

Các linh mục không dâng Của Lễ Hy Sinh tinh tuyền, là Thần Tử Mẹ Chúa Giêsu Kitô lên Cha Muôn Đời, hầu giảm thiểu CUỘC TRỪNG PHẠT kinh khủng này. Chúng đã giả mạo Cuộc Hiến Tế Cực Thánh của Thánh Lễ, và thay vì thờ phượng Thiên Chúa, chúng thờ phượng Ma Quỷ. Và vì vậy, lời nguyền rủa nghiến ngấu trái đất, và những kẻ chịu trách nhiệm là dân cư. Vì lý do này, dân cư trên trái đất sẽ bị thiêu cháy, vì chúng phải trả giá tội lỗi chúng bằng Máu và Lửa.

Đúng vậy, dân cư trái đất phải chịu tội, vì chúng đã nhạo báng Máu của Đấng Cứu Chuộc mình. Chúng đã bỏ Ánh Sáng để theo sự tối tăm, và trục xuất Ánh Sáng và Sự Vui Mừng ra khỏi thế giới. Chúng đã trục xuất Đức Ái và Đức Tin ra khỏi thế giới. Và vì lý do này những nền móng của trái đất sẽ rung chuyển. Trái đất sẽ bể ra tan tành với một tiếng động đinh tai điếc óc. Trái đất đã liên tục lung lay. Nó đã bị náo động. Trái đất đã bị lắc lư và lảo đảo đi như say rượu, bởi sức mạnh bởi tội lỗi của mình. Đè nặng lên mình nó là tội phạm, sự sai lầm và những lời nói láo.

“Các vị thủ lãnh, những người hướng dẫn dân Đức Chúa Trời đã lãng bỏ lời cầu nguyện và việc đền tội, và Ma Quỷ đã làm mờ ám trí khôn họ. Họ đã bị biến thành những ngôi sao lạc lõng, mà Con Rắn Già sẽ lấy đuôi kéo họ xuống, để làm cho họ phải diệt vong. Đức Chúa Trời sẽ cho phép Ma Quỷ gây chia rẽ giữa các nhà cầm quyền trong mọi xã hội và trong mọi gia đình. Người ta sẽ chịu đau khổ về thể chất và tinh thần. Đức Chúa Trời sẽ bỏ mặc loài người, và sẽ giáng xuống những hình phạt trong thời gian ngoài ba mươi lăm năm.”

“Xã hội đứng trước cuộc khai diễn những tai ương kinh khủng nhất, và những biến cố lớn lao nhất. Bắt buộc nó phải chịu cai trị bằng cái roi sắt, và uống chén đắng của cơn thịnh nộ Đức Chúa Trời.” Các con yêu dấu, những người hướng dẫn dân Thiên Chúa là các linh mục; họ đã quên lãng sự cầu nguyện và việc đền tội: họ đã theo những tà đạo, quên mất Đạo Thật của Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô bằng cách chấp nhận những giáo thuyết lạ hoắc và liên kết với các tà thần. Chúng đã đổi áo chùng thánh của mình để chọn lấy những kiểu quần áo thời trang. Chúng đã liên hiệp với bọn vô thần và ngụy tiên tri, và để cho Ma Quỷ dễ dàng vào trong Hội Thánh.

Các linh mục nữ tu và giáo dân là những ngôi sao được nhắc tới trong Kinh Thánh, trong Sách Khải Huyền: “Và dùng cái đuôi của nó, nó sẽ kéo một phần ba những ngôi sao trên trời xuống, và sẽ ném xuống đất.”

Đúng vậy, hỡi con cái Mẹ, các ngôi sao này đã biến đổi ánh sáng của chúng ra một sự tối tăm kinh khủng, vì chúng đã nghe những lời xúc xiểm quỷ quái và dẫn nhập đủ thứ giáo thuyết vào trong  Hội Thánh, hầu lường gạt con cái Mẹ. Và con cái Ánh Sáng đã biến ra con cái sự tối tăm. Các linh mục, nữ tu, và giáo dân đã không khôn ngoan, và chúng để tự mình bị lường gạt, Rồi chúng đã dẫn nhập vào trong Hội Thánh nhiều tà thuyết, trong đó có thuyết duy vật, thuyết thượng tân, thuyết đại kết, nhưng bất tường nhất là Phong Trào Thánh Linh.

Đúng vậy, các con yêu dấu, có nhiều tà thuyết, nhưng trong số đó tà thuyết trổi nhất là Phong Trào Thánh Linh, vì đó là một Phong Trào do Ma Quỷ và Tin Lành.

Nhóm Thánh Linh là những con cái sự tối tăm. Chúng là những ngôi sao đã bị Ma Quỷ dùng cái đuôi của nó mà kéo xuống. Và khẩu hiệu duy nhất của chúng là tiêu diệt Hội Thánh và con cái Hội Thánh. Hãy cẩn trọng, hỡi con cái Mẹ, vì Ta, là Đức Nữ Đồng Trinh Maria, Mẹ các con đang cảnh cáo các con về mối nguy hiểm cả thể này, hầu các con có thể tránh xa nó và khỏi chết. Chúng là những kẻ đã tàn phá Hội Thánh. Chúng đã làm sai lạc Cuộc Tế Lễ Cực Thánh trên Bàn Thờ. Chúng đã bóp méo Đạo Thật của Thần Tử của Mẹ, Chúa Giêsu  Kitô. Và chúng dạy về một thần khí, mà không phải là Đức Chúa Thánh Thần thật, nhưng là thần Ô Uế, Thần Lầm Lạc bởi Ma Quỷ mà ra.

Hãy coi, và quan sát xem rằng các lời Tiên tri tại La Salette đã được hoàn tất, vì nhóm Thánh Linh đã chia rẽ Hội Thánh Mẹ, và chịu tội về Cuộc Chối Đạo Cả Thể của linh mục, nữ tu, và giáo dân, đang tàn phá Hội Thánh. Ma Quỷ đã làm mờ ám trí khôn chúng. Và chúng đã đảo lộn cả thế giới và con cái Mẹ. Vì những việc phù hợp để linh mục làm thì giáo dân làm, còn những việc phù hợp để giáo dân làm thì linh mục làm. Và làm như thế chúng tỏ cho những con cái khác của Mẹ một sự tối tăm và hoang mang cả thể.

Bởi vậy, nhiều gia đình phải đau khổ về thể chất và tinh thần, vì Thiên Chúa đã bỏ mặc loài người. Và sự bỏ mặc này đã bắt đầu khi các con trai Mẹ, các linh mục bỏ Đạo Thật của Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, và chuốc lấy tất cả những giáo thuyết kia, nó chống lại Thần Tử Mẹ, Hội Thánh Người, và con cái thật của Người. Từ đó mà đến tất cả sự dữ cho loài người.

Nhóm Thánh Linh muốn tất cả mọi sự trong Hội Thánh phải mới. Chúng không muốn có gì, bất cứ cái gì nhắc lại cho chúng Cuộc Khổ Nạn và Sự Chết của Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô. Và đó là tại sao chúng khuyến khích các con trai Mẹ, các linh mục, nữ tu, và giáo dân giảng về một Giêsu Phục Sinh, một Giêsu không đòi hỏi những hy sinh hãm mình, hoặc cầu nguyện, vì Người là một Chúa không đoán phạt. Bởi lẽ đó các con có thể đối với Người làm bất cứ cái gì mà loài người muốn làm với Người,

theo những trái chứng và ham muốn bất thường của loài người.

Các con trai Mẹ, các linh mục đã ngủ mê và không giữ mình tỉnh thức. Kẻ thù lẻn vào, cướp lấy các kho tàng của chúng, và lột mất Đạo Thánh của chúng. Bây giờ lỗ tai chúng không còn có thể chịu đựng việc hàn gắn và Đạo Thật, Sự Khôn Ngoan Thật và Đức Ái Thật nữa. Và chúng dám gọi Đạo của Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô là tầm thường và cứng đờ. Và vì các con không muốn ở tầm thường các con chỉ nói đến thay đổi, canh tân và tự do. Các con muốn được tự do khỏi Đạo lành mạnh. Và các con đã thành công, vì bằng cách thay đổi tất cả đó, các con đã tự giải thoát khỏi Thiên Chúa Chân Thật, khỏi Lời Chân Thật của Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô. Và bây giờ, không còn là Phúc Âm của Người mà các con giảng dạy nữa, mà là một phúc âm đã canh tân, đã giải phóng, và không đòi hỏi các con chấm dứt phạm tội, hoặc đòi hỏi đọc kinh cầu nguyện, hoặc hãm mình nữa, nói chi đến hy sinh và Đức Ái. Phúc Âm các con giảng chỉ đòi hỏi nhảy múa ca hát, hoà bình giả tạo, một tình yêu giả tạo, và đạo đức giả, nhiều gian trá và nhiều lời nói láo.

Các con, linh mục của Thần Tử Mẹ nói và nói hoài về Chúa Giêsu, nhưng những lời các con trống rỗng, và tối nghĩa, vì các con đang giảng một đạo Chúa Kitô không có Đức Kitô. Và đó là tại sao tiếng nói các con trở nên lộn xộn và rất là nghèo nàn, vì các con không đem Ánh Sáng và sự Phong Phú của Chúa Kitô Thật và Phúc Âm của Người cho những người nghe các con.

Ôi! linh mục và nữ tu! Các con đã được Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô gọi, để chinh phục loài người, nhưng loài người đã chinh phục các con. Và bằng cách bị thế gian chinh phục, các con đã bước vào một cảnh vô trật tự không kiềm toả.

Các con đã mang Thập Giá, và các con đã vứt nó đi để lấy cái đàn lục huyền cầm. các con đã được Đạo của Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, và các con đã bỏ nó đi để chọn những triết thuyết do loài người làm ra. Các con đã có những bộ áo dòng, và các con đã đổi nó đi để mặc những kiểu áo quần thời trang tức cười và phù phiếm của loài người. Các con đã có một Cuộc Hiến Tế, và các con đã bỏ nó đi để lấy một bữa ăn. Các con đã mang chuỗi Mân Côi, nhưng các con lại đánh đổi nó đi để lấy một khẩu súng. Các con đã có những buổi đọc kinh, nhưng các con đã bỏ hết để dự một buổi nhảy múa nho nhỏ. Các con đã có những giờ làm việc đạo đức phong phú, nhưng các con đã bỏ hết để chọn những bài ca trần tục, không thờ phượng Thiên Chúa mà chỉ thờ phượng loài người.

Ôi! Linh mục và nữ tu! Các con đã đi vào thế gian, và các con đã mắc bẫy giữ lại trong bùn lầy và sự dơ dáy của nó. Và bởi bị mắc bẫy, các con đã mất hết. Phải, các con trai yêu dấu, bằng cuộc đánh đổi này, các con đã không được gì, mà mất đi rất nhiều thứ, rất nhiều kho báu. Chúa đã để việc này xẩy ra, hầu các con có thể thấy rằng không có Người, các con không làm được gì cả. Và Người đã bỏ mặc các con, vì các con đã muốn tự cai quản lấy mình, và không muốn Thiên Chúa ngự trị trong lòng các con. Và đó là lý do những điều phiền lòng này không rời các con, hoặc thế giới. Và vì các con đã bỏ Thiên Chúa Thật, các con sẽ phải đau khổ vì cái Roi Sắt, cái sẽ làm cho các con tin điều mà các con không muốn chấp nhận bây giờ.

“Đấng Đại Diện con Mẹ, Đức Giáo Tông Piô IX, chớ rời khỏi Rôma sau năm 1859, nhưng Ngài hãy cương nghị và quảng đại, và Ngài hãy chiến đấu với hai vũ khí: Đức Tin và Đức Ái, Mẹ sẽ ở cùng Ngài, Ngài đừng tin Napolêon, ông là con người nhị tâm, và khi ông vừa muốn làm Giáo Hoàng vừa làm Hoàng Đế, Đức Chúa Trời sẽ tức thì lìa xa ông. Đây là con phượng hoàng, luôn luôn muốn bay lên cao, sẽ rơi xuống trên lưỡi gươm mà chính ông đã muốn dùng để cưỡng ép các nước tôn phù ông.” Các con trai Mẹ, Các Giáo Hoàng đã không vâng nghe những lời Mẹ dạy. Các Ngài đã không cương nghị. Các Ngài đã không chiến đấu với hai vũ khí Đức Tin và Đức Ái. Đây là lý do Hội Thánh đang lao đầu đến chỗ diệt vong của nó. Đúng thế, hỡi các con, hôm nay Mẹ sẽ nói cho các con biết một sự thật cả thể. Chớ sợ phải nghe. Hãy để ý, và sau đó, hãy nhận định, hầu đem lại lợi ích cho linh hồn các con.

Hồi đó, Mẹ cảnh cáo các Đức Giáo Hoàng, nhưng lời cảnh cáo đã không chấm tận với Ngài, mà là bắt đầu, vì từ đó trở đi luôn luôn có một vị lãnh đạo thế giới rình rập để làm cho Ngài sa ngã. Đó là lý do Mẹ đã bảo phải chiến đấu bằng hai vũ khí Đức Tin và Đức Ái.

Nhiều người trong con cái Mẹ bảo rằng Napolêon đã chết rồi, và chuyện bây giờ là lịch sử, và bây giờ có nguy hiểm nữa đâu. Tuy nhiên hỡi con cái yêu dấu, sẽ luôn luôn có một con phượng hoàng sẵn sàng cất cánh, và bay, và chiếm hữu loài người bằng phương tiện Hội Thánh.

Hãy nghe những lời Mẹ đang nói với các con. nhiều người trong số con trai Mẹ, các linh mục đã không lưu ý đến Mẹ. Và bằng cách làm như vậy. Chúng đã thấy một sự sa sút về Đức Tin. Chúng đã không thấy rằng đằng sau nụ cười giấu kín nhiều nọc độc.

Các con trai Mẹ, các linh mục đã không khôn ngoan, và chúng để cho sự dữ xuyên vào

trong Hội Thánh.Và chúng đang đem con cái Mẹ đến sự diệt vong bằng những cuộc liên hiệp giả tạo. Tất cả đó, mà hiện giờ các con thấy trong Hội Thánh, -nào linh mục đang thay đổi Đạo của Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu, nào chúng không mặc y phục linh mục, và nào chúng khen ngợi loài người thay vì Thiên Chúa,- là hậu quả của việc Chúa bỏ mặc các con, vì bằng sự ương ngạnh của các con, các con đặt một chướng ngại vật trước mặt Đức Chúa Thánh Thần. Trong những thời buổi rất dữ dằn sắp đến, Mẹ sẽ ở cùng Vị Giáo Hoàng nào vâng nghe tiếng nói của Mẹ, Nhưng Vị Giáo Hoàng nào không muốn vâng nghe tiếng nói của Mẹ, và tiếng nói của Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, thì sẽ phải đau khổ về tay con phượng hoàng, kẻ muốn nâng mình lên sẽ dùng Ngài để cưỡng ép các nước tôn phù nó. Và đây là lúc máu sẽ chảy.

“Nước Ý sẽ bị trừng phạt vì nuôi tham vọng cởi bỏ ách của Chúa các Chúa, và cũng sẽ bị phó mặc cho chiến tranh. Máu sẽ chảy tràn lan khắp nơi. Các thánh đường sẽ bị đóng cửa, hoặc bị tục hóa. Linh mục và tu sĩ sẽ bị bắt bớ và bị giết, và họ sẽ chết một cái chết tàn nhẫn. Nhiều người sẽ bỏ Đức Tin, và một số lớn linh mục và tu sĩ sẽ chối bỏ Đạo Thật, trong những người này các con sẽ gặp thấy những giám mục.” Đúng vậy, các con yêu dấu, nước Ý sẽ bị trừng phạt vì muốn cởi bỏ ách của Chúa các Chúa. Và nhiều linh mục sẽ chết một cái chết tàn nhẫn, bởi đã tiếp tay cho Tên Nguỵ Kitô tiêu diệt Đức Tin trong lòng loài người. Các thánh đường, như các con có thể thấy, đã bị tục hóa, vì bằng cách không cử hành Thánh Lễ như thể thức phải cử hành, thánh đường đã bị tục hoá. Cuộc Hiến Tế trên Thập Giá đã bị tục hóa. Và bây giờ Sự Chối Đạo nằm trong lòng Hội Thánh thật là lớn.

Các con yêu dấu, Mẹ muốn các con hiểu rằng…bằng cách tiến dẫn vào trong Hội Thánh phong trào đại kết, xã hội chủ nghĩa, thuyết duy vật thuyết thượng tân, và việc canh tân các thói quen trong lễ nghi phụng vụ, cùng tất cả những việc cổ võ sự thờ phượng loài người thay vì Thiên Chúa,… các con đang bỏ rơi Đức Tin thật, sự thờ phượng thật và sự ngợi khen phải có đối với Thiên Chúa. Nước Ý chịu tội về tất cả đó, vì Đức Giáo Hoàng đã không ngăn chận Cuộc Bỏ Đạo Cả Thể này.

Và Đức Giáo Hoàng sẽ đau khổ, nếu Ngài không ăn năn, và chiến đấu bằng hai vũ khí Đức Tin thật và Đức Ái thật, và chấm dứt việc thờ phượng loài người, và bắt đầu thờ phượng Thiên Chúa.

“Chớ chi Đức Giáo Hoàng coi chừng đối với những kẻ làm phép lạ, vì đã đến lúc xảy ra những sự lạ kinh hoàng nhất dưới đất và trên không.”

Đức Giáo Hoàng phải khôn ngoan và coi chừng đối với những kẻ làm phép lạ, vì nếu Ngài không coi chừng, Ngài sẽ chịu đau khổ rất nhiều, những quả báo này bây giờ có thể trông thấy được trên thế giới, Và nếu Ngài không vâng lời Mẹ, Ngài sẽ thu lượm những quả báo rất ư là cay đắng. Vì loài người đã tiến bộ về khoa học và sự dữ. Và trong sự kiêu ngạo của nó, nó sánh mình với Thiên Chúa, rồi nó cất mạng sống đi bất cứ lúc nào nó muốn, và nó làm cho thế giới kinh hoàng bằng những sự lạ dưới đất và trên không trung. Ôi! Các con yêu dấu! khi Mẹ nói những lời này ở La Salette, Mẹ đã muốn nói về sự lạ loài người cấu tạo những quả bom mạnh đến nỗi nó có sức giết chết rất nhiều người trong mấy phút. Và qua nhiều năm, loài người xác quyết địa vị của mình trong sự dữ và trong những sự lạ của nó, làm cho thế giới phải kinh hoàng bởi khoa phá hoại của nó dưới đất và trên không trung. Đã đến lúc loài người làm chủ không những trái đất, mà bằng các máy bay nó cũng làm chủ cả không trung nữa. Đó là tại sao Mẹ đã khuyến cáo Đức Giáo Hoàng thời đó, vì Con Người Gian Ác, Con Người Tội Lỗi sẽ nắm cả thế giới trong tay, và con cái Mẹ sẽ không đủ sức làm được gì cả để tránh né tai họa cả thể. Nếu con cái Mẹ không chiến đấu bằng hai vũ khí Đức Tin và Đức Ái, chúng sẽ không đủ sức làm được gì cả đối với những kẻ làm phép lạ, họ sẽ phô bày cho thế giới thấy những sự kỳ lạ mà họ có thể thực hiện được.

“Trong năm 1864, Luxiphe cùng một số đông Quỷ sẽ được thả ra khỏi Hỏa Ngục, Chúng sẽ tiêu diệt Đức Tin dần dần, ngay cả nơi những người tận hiến cho Đức Chúa Trời. Chúng sẽ làm cho những người này  ra mù quáng đến nỗi nếu không được ơn đặc biệt, họ sẽ hấp thụ tinh thần của những thiên thần dữ ấy. Nhiều nhà dòng sẽ mất Đức Tin hoàn toàn và nhiều linh hồn sẽ hư đi.”

Ma Quỷ tự do rảo khắp nơi, gạt gẫm con cái Mẹ. Và nó đã làm mờ ám cả linh hồn và trái tim các linh mục và nữ tu. Nó đã phóng ra một trận hỏa mù cả thể chống lại loài người. Và cả những linh hồn tận hiến cũng đã bị hư hỏng vì sự tối tăm và sự sai lầm. Nó mạnh đến nỗi thế giới bây giờ sống dưới quyền cai trị của Ma Quỷ. Và vì vậy, nhiều nhà dòng đã mất Đức Tin, và rất nhiều linh hồn đã hư đi. Đúng vậy, các con yêu dấu, chớ lấy làm lạ vì những lời Mẹ, bởi hãy nhớ rằng trong Kinh Thánh có lời tuyên bố rằng Ma Quỷ sẽ được ban sức mạnh và quyền thế trên mọi bộ lạc, dân tộc tiếng nói và quốc gia. Đúng vậy, các con yêu dấu, chớ khiếp sợ, vì nhiều người trong số con trai Mẹ đã bị Ma Quỷ xui xiểm. Có biết bao người bảo họ là tiên tri và thụ khải của Thiên Chúa, và họ không phải, trái lại họ là tôi tớ của Ma Quỷ, những kẻ bằng lời nói tiếp tay cho Tên Nguỵ Kitô phổ biến sự sai lầm, những lời nói láo, sự hoang mang, và sự tối tăm trong lòng và trong linh hồn con cái Mẹ. Cho nên, các con yêu dấu, các con phải canh chừng những tiên tri và thụ khải giả này.

Hãy lắng nghe và nhận định. Và hãy theo các tiên tri và thụ khải thật của Thiên Chúa, Những người đích thật là tôi tớ Mẹ, tôi tớ Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô. Hãy xem và nhận định, vì bằng hoa trái của chúng, các con sẽ biết chúng. Các con phải tránh xa những kẻ cho các con hoa trái của những lời nói láo, sự sai lầm, sự hận thù và sự hoang mang. Hãy theo những người cho các con hoa trái của sự thật, của tình yêu của ánh sáng, và những người cất sự hoang mang cho khỏi các con. Hãy theo họ, vì họ có lời của Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, và lời của Mẹ.

“Những sách xấu sẽ đầy rẫy trên thế giới, và khắp nơi những thần sự tối tăm sẽ gieo rắc sự biếng trễ chung trong tất cả những gì liên quan đến việc phụng sự Đức Chúa Trời. “Và Ma Quỷ sẽ chiếm được quyền lực lạ thường đối với thiên nhiên. Sẽ có những thánh đường dâng hiến cho việc thờ phượng những thần dữ này. “Ma Quỷ sẽ di chuyển một số ít người từ nơi này đến nơi khác, trong số này có vài linh mục không theo tinh thần đích thật của Phúc Âm, tinh thần khiêm nhường, bác ái, và không có lòng nhiệt thành làm vinh danh Đức Chúa Trời. “Một vài kẻ chết và người công chính sẽ sống lại. Và các con sẽ thấy những sự kinh dị khắp nơi, vì Đức Tin thật đã tắt và ánh sáng giả soi chiếu thế giới. “Khốn cho các hoàng tử của Hội Thánh! đã chỉ bận tâm thu tích cho nhiều tiền bạc để bảo vệ chức quyền và cai trị hách dịch!”

Thế giới sống trong sự hoang mang và tối tăm hoàn toàn, nhưng nó đã bị khiêu khích và xúi giục do việc phổ biến những cuốn sách từ Hỏa Ngục mà đến, để làm hoang mang con cái Mẹ. Có nhiều cuốn sách, hỡi con cái yêu dấu, chỉ nói đến Satan và các thiên thần của nó. Những cuốn sách này nói về cách thờ phượng Ma Quỷ, và có cả thánh đường thờ phượng nó. Cũng có những cuốn sách nói về Giêsu, nhưng không phải về Chúa Giêsu thật, mà về một Giêsu giả, vị này soi chiếu con cái Mẹ bằng một ánh sáng giả. Và con cái Mẹ di chuyển trong vùng ánh sáng giả này, nó bao bọc lấy chúng từng ly từng tý trong một sự tối tăm chết người. Nhiều người trong số con cái Mẹ bị các thần ô uế ám, rồi chúng lường gạt dân chúng và con cái Mẹ bằng cách bảo rằng thần khí đang nói với chúng là một thánh thần. Điều này, hỡi con cái yêu dấu, các con bây giờ có thể thấy, vì do việc Nhóm Thánh Linh đến trong Hội Thánh, các thói quen của con cái Mẹ đã bị đảo lộn. Và nhiều người trong nhóm họ đã bị thần ô uế ám. Và mục tiêu duy nhất của họ là làm cho con cái Mẹ sa vào móng vuốt của họ, và làm cho chúng mất Đức Tin thật. Hãy cẩn thận hãy nhìn coi. Mẹ đang cảnh cáo các con, vì những con cái này của Ma Quỷ đã lường gạt nhiều người. Và như các con có thể thấy, đó là một sự dữ đã lớn lên trong nội bộ Hội Thánh rất mạnh mẽ và rất quyền thế. Nhiều người đã sa vào sự sai lầm này, vì họ đã không theo gương lành Phúc Âm của Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô.

Trong sự hủ bại không kềm tỏa của họ, những kẻ chết sống lại sẽ nói về một phúc âm

khác. Ôi! các con yêu dấu! Mẹ đã cảnh cáo các con rằng đây sẽ là sự tiêu diệt của các con vì đã bất tuân. Và những kẻ vô đạo đó, là những kẻ thù của Thiên Chúa, sẽ tiến dẫn những tôn giáo cầu đảo các thần dữ, các thần ô uế.- Một khi đến giờ đến buổi chúng sẽ chiếm hữu loài người. Và đối với những kẻ ấy cùng các hoàng tử của Hội Thánh đã từng sử dụng lời nói láo và sự sai lầm để lường gạt con cái Mẹ, sự gian ác của họ sẽ bị lật tẩy. Các thần dữ ấy sẽ làm cho họ ra mù tối và sẽ là cớ cho cái chết của họ. Rồi họ sẽ hiểu rằng tất cả những biến cố do sự hoang mang và sự tối tăm đó không phải do Thiên Chúa mà đến, mà do Ma Quỷ. Cũng có những người bỏ công bỏ sức lường gạt con cái Mẹ bằng cách tự gọi mình là tiên tri và thụ khải của Thiên Chúa. Nhưng chớ nghe họ, vì họ không phải là tiên tri hoặc thụ khải thật. Và bằng những lời nói láo, họ lường gạt người ta, nói rằng Thiên Chúa không có phạt, rằng Thiên Chúa sẽ không giáng thế để phán xét từng người tuỳ theo công việc mình làm, rằng Đức Nữ Đồng Trinh không có cảnh cáo và đe dọa.

Không, các con yêu dấu, hễ ai bảo các con như vậy thì chớ nghe họ, vì họ muốn gây hoang mang cho các con, hầu các con khỏi nghĩ đến phép công thẳng của Thiên Chúa, vì Chúa có phạt đấy. Kinh Thánh đầy rẫy những thí dụ, trong đó Cơn Thịnh Nộ của Cha Muôn Đời đã trút xuống đất để phạt những tội gian ác loài người. Cũng sắp đến lúc cơn Thịnh Nộ Thánh sẽ đổ xuống phạt loài người vì tội lỗi họ, để phạt họ vì sự khờ dại và kiêu ngạo của họ.  Vì lẽ đó, các con yêu dấu, các con không được tin các tiên tri và thụ khải giả này, muốn lường gạt các con, vì họ chỉ muốn nói những điều ngọt tai các con. Hãy tránh xa họ, nếu các con muốn được tha thứ và để cho Tình Thương Xót của Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô có thể che chở các con trong những giây phút của cơn thống khổ.

Hãy tránh xa, hỡi con cái yêu dấu, những linh mục xấu và nữ tu xấu, và những giáo dân đã cải đạo và gia nhập Nhóm Thánh Linh, các tiên tri giả và thụ khải giả. Hãy tránh xa những người vô đạo dùng sự hận thù của họ mà làm hại linh hồn các con và trái tim các con.

Hãy cẩn thận, hỡi các con, vì các con ở vào thời đại ánh sáng giả soi chiếu thế giới, lúc ánh sáng giả chuẩn bị cho Tên Nguỵ Kitô đến. Và nếu các con không chuẩn bị sẵn sàng, nó sẽ tiêu diệt các con. Hãy nghe những lời Mẹ, và ẩn náu trong Ánh Sáng thật của Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, hầu Người có thể giúp các con thoát khỏi những sự sai lầm đó, đang bao vây các con.

Vị Đại Diện Con Mẹ sẽ phải đau khổ nhiều, vì trong một thời gian Hội Thánh  sẽ trải qua những cơn bắt đạo tàn khốc. Đây sẽ là giờ đen tối. Hội Thánh sẽ trải qua một cơn khủng hoảng kinh khủng, vì Hội Thánh đã lãng quên Đức Tin Thánh của Đức Chúa Trời, mỗi cá nhân muốn tự hướng dẫn lấy mình và bắt kẻ khác theo mình. Người ta sẽ huỷ bỏ quyền luật công dân và quyền luật Hội Thánh. Tất cả trật tự và tất cả công lý sẽ bị chà đạp. Khắp nơi chỉ còn thấy sát nhân, căm thù, ghen tương, dối trá và bất hòa. Không còn lòng ái quốc hoặc tình yêu gia đình. Đức Thánh Cha sẽ chịu đau khổ nhiều. Mẹ sẽ ở với Ngài cho đến cùng, để đón nhận của lễ hy sinh của Ngài. Những kẻ dữ nhiều lần sẽ mưu hại tính mạng Ngài, nhưng sẽ không thể chấm tận đời Ngài được. Nhưng Ngài cũng như Đấng kế vị Ngài bởi sẽ không trị vì lâu dài, sẽ không trông thấy ngày toàn thắng của Hội Thánh Đức Chúa Trời.” Đức Giáo Hoàng sẽ phải đau khổ nhiều, nhưng là Giáo Hoàng thật cơ, vì đây là giờ tối tăm sẽ bao phủ thế giới trong một cảnh đen tối chưa từng bao giờ thấy, một cảnh đen tối không có gì sánh ví được. Ấy là giờ đen tối, và lúc ấy thế giới sẽ thấy cuộc khủng hoảng trong Hội Thánh. Người ta sẽ than khóc và kêu la nhưng sẽ là quá muộn.

Ôi! Nhân loại! Hãy kêu la và đau buồn, vì Ma Quỷ tự do đi lại. Và con cái Mẹ thì mất đi, vì chúng đã lãng quên Thiên Chúa của chúng. Đức Giáo Hoàng sẽ đau khổ, nhưng là Giáo Hoàng thật cơ, vì sẽ có một Nguỵ Giáo Hoàng, kẻ sẽ nộp Hội Thánh của Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô trong tay Tên Nguỵ Kitô. Mẹ sẽ ở với Vị Giáo Hoàng Thật cho đến cùng, để tiếp nhận lễ hy sinh của Ngài. Và hãy coi  chừng Tên Nguỵ Giáo Hoàng. Và hãy xem Vị Giáo Hoàng Thật là ai, vì Ma Quỷ đã gieo rắc nhiều hoang mang về vấn đề này. Hãy mở con mắt và trí khôn và tâm hồn ra, hầu các con có thể nhận định và khỏi bị lầm. “Các chính phủ sẽ cùng theo một kế hoạch chung. Ấy là tiêu hủy và loại bỏ mọi nguyên tắc tôn giáo, để mở đường cho chủ nghĩa duy vật, vô thần, đạo chiêu hồn và mọi thứ tệ đoan. “Năm 1865, người ta sẽ trông thấy sự ghê tởm trong các nơi Thánh. Trong các tu viện, những bông hoa Hội Thánh sẽ bị tàn úa, và Ma Quỷ sẽ đặt mình làm vua các cõi lòng. Những vị có trách nhiệm về các cộng đoàn tu sĩ phải ý tứ về những người họ nhận vào dòng, vì Ma Quỷ sẽ tận dụng sự tinh quái của hắn để đưa những người ham mê tội lỗi vào các dòng tu, lý do là sự phóng đãng và sự yêu thích khoái lạc sẽ lan tràn khắp mặt đất.” Đúng vậy, hỡi con cái Mẹ, thuở đó Mẹ đã cảnh cáo Hội Thánh  về tai họa này, nhưng các con trai Mẹ đã không lưu tâm đến Mẹ. Chúng đã không tỉnh thức, và đã quên lãng việc cầu nguyện, và việc đền tội. Và chúng đã để cho những kẻ tội lỗi, đàn ông cũng như đàn bà vào trong các cộng đoàn của mình, và làm ô nhiễm hết  mọi  cái Mẹ bằng tội lỗi của họ. Chúng đã để cho các hội kín dẫn nhập bọn tôi tớ của họ vào, gây nên nhiều tai họa cho Hội Thánh. Chúng đã để cho tôi tớ nam nữ của Ma Quỷ vào trong  Hội Thánh, để chuẩn bị các con trai Mẹ và nộp chúng cho Tên Nguỵ Kitô.

Thật hết sức buồn bã Mẹ bảo các con rằng những bông hoa Hội Thánh, tức là linh mục, nữ tu và cả giáo dân đã bị tàn úa do những tội ác đang làm cực lòng thiên hạ. Các con trai và con gái Mẹ tưởng rằng chúng yêu mến Thiên Chúa. Nhưng không phải Thiên Chúa mà chúng đang thờ phượng, mà là Ma Quỷ kẻ ngự trị trong lòng chúng. Nó đã làm mờ ám trí khôn chúng. Và lý do chúng không chịu được những lời khiển trách của Mẹ, hoặc là Đạo Thánh là vì chúng đã bỏ Thiên Chúa thật. Mọi sự trong trí khôn và trái tim loài người đã bị thay đổi. Thay vì yêu mến và ngợi khen Thiên Chúa, chúng muốn chính chúng được ngợi khen và được yêu mến. Và dân của Mẹ, rơi vào đại tội thờ thần tượng. Các con yêu dấu, loài người đang dấn mình vào tội lỗi không kềm tỏa, và đang bước đến sự suy tàn của nó. Đàn ông đã bỏ nam tính và đàn bà đã bỏ nữ tính. Bằng cách đổi tính tự nhiên của nó thì tội lỗi, sự dữ, và sự bạo hành ngự trị trong người đó. Và thế giới là cả một Thành Sodoma và Gomorrah vĩ đại, nơi đó bọn đồng tính ái nam, đồng tính ái nữ, và ngoại tình phát triển. Họ chạy tới với một sự thèm khát nhục dục không kềm tỏa, biến con người thành con thú không có lý trí. Và vì sự dơ bẩn, sự đồi bại, họ đánh mất những gì là thiêng liêng. Rồi điều duy nhất còn lại trong lòng và trong trí họ là vật chất. Bởi lẽ đó họ ngụp lặn trong sự dơ bẩn của chính mình, như những con vật được đánh thuốc ma tuý. Và lý do mà trái đất kêu đòi trừng phạt là bởi vì đàn ông và đàn bà đã hoen ố máu và dơ bẩn. Họ không muốn có hoa trái của những cơn tình dục không kềm tỏa của mình, và họ đã phá thai không một chút thương tâm, rồi đổ đầy trái đất những xác chết nhỏ bé.

Ôi! Thế giới là cả một nấm mồ, nơi đây các con chỉ  còn trông thấy và ngửi thấy đồ thối rữa, sự khốn khổ và mùi tanh hôi. Và các chính phủ cộng tác với Tên Ngụy Kitô bằng cách ban bố những sắc lệnh chống lại Đạo của Thần Tử Mẹ Chúa Giêsu Kitô, và áp đặt chủ nghĩa duy vật tai ác, chủ nghĩa làm cho con cái Mẹ sa vào tệ đoan, làm tắt cái thiện trong linh hồn và trong trái tim chúng, và xúi giục chúng phạm tội. “Các nước Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Anh sẽ lâm chiến. Máu sẽ chảy trong đường phố. Người Pháp đánh nhau với người Pháp, người Ý đánh nhau với người Ý. Thế rồi sẽ có một trận chiến tranh thế giới khủng khiếp. Trong một thời gian, Đức Chúa Trời sẽ không còn nhớ đến nước Pháp hoặc nước Ý nữa, vì người ta không còn biết đến Phúc Âm của Chúa Giêsu Kitô nữa. Kẻ dữ sẽ phô bày tất sự tinh quái của họ; người ta sẽ giết nhau, kể cả tàn sát tận trong nhà.”

Các con yêu dấu, các con biết rằng những xứ này trong thế kỷ qua, và kể cả trong thế kỷ này, đã có nhiều cuộc chiến tranh. Hiện giờ họ ở trong một sự hòa bình giả tạo, nhưng đến kỳ hạn đã định, họ sẽ bắt đầu đánh nhau. Tất cả đó sẽ tiếp tục, Tất cả những xứ đó sẽ lại thấy mình nằm trong những trận đánh đẫm máu, trong những cuộc chiến tranh lớn kinh khủng, vì ở đâu đã có khởi sự, ở đó phải có tận cùng. Sau những trận đánh tiếp diễn này, sẽ có hòa bình giữa loài người. Nhưng sẽ là một nền hòa bình giả tạo, vì như các con đã biết, trái đất đã bị phạt bằng Thế Chiến Thứ Nhất và Thế Chiến Thứ Hai, trong đó kẻ dữ đã phô bày tất cả sự tinh quái của họ, và con cái Mẹ đã chịu đau khổ rất nhiều. Nhưng sau khi những giây phút này qua đi, loài người đã trở lại sống tệ hơn trước, rơi vào những tật xấu tệ hại hơn. Vì lẽ này, Mẹ đã nói ở La Salette rằng:

“Nền hòa bình này giữa nhân loại sẽ không được lâu bền. Hai mươi lăm năm được mùa lớn sẽ làm cho loài người quên rằng tội lỗi nhân loại là nguyên cớ cho mọi nỗi thống khổ xẩy ra trên trái đất.” Hỡi con cái Mẹ, thời kỳ này đã bắt đầu sau Thế Chiến Thứ Hai. Thiên hạ vẫn tin rằng họ có nhiều hòa bình, rằng họ có nhiều hoa trái, rằng Hội Thánh đang gia tăng số tín hữu, rằng họ có một tôn giáo mới, rằng họ đã canh tân các thói quen của Hội Thánh  và những thói quen của các con trai Mẹ. Và họ rất là sung sướng vì thuyết thượng tân đã vào trong Hội Thánh, và nhiều, rất nhiều người cả gan bảo rằng Hội Thánh bây giờ tốt hơn bao giờ hết. Và họ bảo rằng họ đã được mùa lớn. Nhưng khi họ trông thấy những gì họ đã thực sự gặt hái, khi đó họ sẽ hiểu những gì Mẹ đã nói vào thời đó. “Nhát đầu tiên khi Đức Chúa Trời chém lưỡi gươm thiên lôi, thì núi đồi và khắp thiên nhiên sẽ run giùng khiếp sợ, vì sự phóng túng và các tội ác của loài người chọc thủng trời cao. Thành Balê (Paris) sẽ bị hỏa thiêu, và Mácxây (Marseilles) sẽ bị chôn vùi. Nhiều thành lớn sẽ bị những trận động đất rung chuyển và nuốt chửng.” Thiên hạ sẽ tin rằng mọi sự đã mất. Chỉ còn thấy giết chóc, chỉ còn nghe thấy tiếng vũ khí va chạm và những lời phạm thượng. “Người lành sẽ đau khổ nhiều: những lời cầu nguyện, những việc hãm mình, và những giọt nước mắt họ dâng lên đến tận Trời. Và toàn thể dân Chúa sẽ xin ơn tha thứ và lòng thương xót, và sẽ khẩn cầu Mẹ giúp đỡ và cầu bầu cho.“Bấy giờ Chúa Giêsu Kitô, bằng một cử chỉ Đức Công Bình và Lòng Thương Xót của Người đối với kẻ lành, sẽ sai các thiên thần giết hết kẻ thù của họ. Trong nháy mắt, những kẻ bắt bớ Hội Thánh của Chúa Giêsu Kitô và tất cả những kẻ làm nô lệ tội lỗi sẽ chết hết, và trái đất sẽ trở nên như một sa mạc. “Thế rồi sẽ có hòa bình, có cuộc hòa giải giữa Đức Chúa Trời và loài người. Chúa Giêsu sẽ được phụng sự thờ phượng và tôn vinh. Đức Bác Ái sẽ triển nở khắp nơi. Những tân quốc vương sẽ là những cánh tay phải của Hội Thánh. Hội Thánh sẽ hùng mạnh, khiêm nhường, đạo đức khó nghèo, và nhiệt thành bắt chước các nhân đức Chúa Giêsu Kitô. Phúc Âm sẽ rao giảng khắp nơi. và loài người sẽ tấn tới nhiều trong Đức Tin, vì có sự hợp nhất giữa các công nhân Chúa Giêsu Kitô, và vì loài người sống trong sự kính sợ Đức Chúa Trời.

“Một tiền hô của Tên Nguỵ Kitô cùng với quân đội nhiều quốc gia sẽ giao chiến với Chúa Kitô Thật, là Chúa Cứu Thế duy nhất. Nó sẽ đổ nhiều máu, và nó muốn huỷ diệt sự tôn thờ Đấng Tạo Hóa, hầu người ta coi nó như là Đức Chúa Trời.” Tên Nguỵ Kitô đã chuẩn bị các con trai Mẹ và loài người đón tiếp nó bước vào thế giới, nhưng nó đang được Tên Tiền Hô của nó tiếp tay. Và Tên Tiền Hô, để hoàn tất việc này, có một đạo quân hùng mạnh. Và nó đang hoạt động cả bên trong và bên ngoài Hội Thánh, hầu làm cho con cái Mẹ ra tiêu cực, dễ uốn nắn, và ra những kẻ tin các ý tưởng mà nó đã phổ biến khắp thế giới, làm màn mở đầu cuộc chinh phục nhân loại của nó. Con cái Mẹ đã không hiểu rằng các chủ thuyết vô thần, duy vật, đại kết, chiêu hồn, thánh linh, thượng tân, nhân bản, cộng sản, duy cảm, giải phóng và những triết thuyết khác do loài người tạo ra đều là những thứ sẽ nghênh đón Tên Nguỵ Kitô. Và như các con có thể thấy, mục tiêu của nó là tiêu diệt sự thờ phượng Thiên Chúa Thật, hầu người ta có thể coi nó như là Thiên Chúa. Việc này hiện giờ ở trước mắt các con, vì chính con trai Mẹ, các linh mục đã cất bỏ Nhà Chầu khỏi trung tâm thánh đường, và nếu Nhà Chầu còn ở trong thánh đường thì bị đem giấu đi hoặc bỏ vào một xó tối và để trơ trọi.

Các con có thấy sự dữ đã thắng thế chăng? Các con bây giờ đã hiểu tại sao Tên Nguỵ Kitô cần Tên Tiền Hô này tiếp tay loại bỏ Đạo Thật của Thiên Chúa Thật khỏi linh hồn và trái tim các con Mẹ chưa, hầu lúc bấy giờ nó có thể dễ dàng hơn bước chân vào Hội Thánh và thế giới? Và các con trai Mẹ, các linh mục mù tối đến độ, một cách mừng rỡ chúng đã tháo gỡ các bàn thờ, Nhà Chầu, Thập-giá, Chuỗi Mân Côi và tất cả các việc đạo đức mà Chúa và Mẹ đã ký thác vào trong Hội Thánh. Ôi! sự mù tối các con trai của Chúa và Mẹ bao la biết dường nào! Và nếu chúng không ăn năn cởi bỏ sự mù tối này đi, nó sẽ ở lại trong con người chúng, và trở nên sự luận án của chúng đời đời kiếp kiếp.

“Trái đất sẽ bị phạt bằng mọi tai hoạ. Sẽ có những trận chiến tranh tàn khốc cho đến trận chiến tranh cuối cùng, do mười ông vua liên kết với Tên Nguỵ Kitô gây nên. Những ông vua này đều theo cùng mục tiêu, là để làm những nhà cầm quyền duy nhất cai trị thế giới.

“Trước khi việc này xảy ra, sẽ có một thứ hòa bình  giả tạo trên thế giới. Người ta sẽ chỉ nghĩ đến vui chơi. Kẻ dữ sẽ buông theo đủ mọi giống tội. Nhưng con cái của Hội Thánh, con cái Đức Tin, những người thực tình bắt chước Mẹ sẽ lớn lên trong tình yêu Chúa và trong các nhân đức mà Mẹ quý chuộng nhất. Phúc thay những linh hồn khiêm nhường được Chúa Thánh Thần hướng dẫn! Mẹ sẽ chiến đấu bên cạnh họ cho đến tuổi trưởng thành.”

Các con yêu dấu, Tên Tiền Hô sẽ có những kẻ liên minh, và đó là các ông vua này. Và để người ta có thể hiểu. Trên Trời sẽ dùng chữ tổng thống, vì những người cai trị các nước không còn gọi là vua, mà là tổng thống. Mười tổng thống này cùng với các nước riêng của họ đang là và sẽ là đồng minh của Tên Nguỵ Kitô. Họ là những người sẽ cai trị thế giới. Và họ sẽ chuẩn bị việc đó, nghĩa là họ sẽ chuẩn bị loài người chấp nhận các tôn giáo của họ, và họ sẽ làm cho giới trẻ và hết những ai chấp nhận các ý tưởng của họ nên một thế hệ không yêu mến Thiên Chúa, mà chỉ yêu mến chính mình thôi. Bây giờ trái đất đang mục kích những thiên tai, dịch tễ, sâu bọ, và đói kém. Nhưng loài người thay vì ăn năn và xin Thiên Chúa thứ tha, lại trở nên chai đá trong tội lỗi và trong sự dữ của nó. Còn con cái thật của Mẹ, những kẻ thật tình yêu mến Mẹ, Mẹ sẽ che chở và giữ gìn chúng dưới áo choàng thần thiêng của Mẹ. Và Tên Nguỵ Kitô sẽ không làm hại chúng được, vì những ân sủng của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ sẽ làm cho chúng toàn thắng sự hận thù và những lời nói láo.

“Thiên nhiên kêu đòi báo oán loài người, và run giùng khiếp sợ, trong khi chờ đợi những gì phải đến trên trái đất đã tràn ngập tội ác. Hỡi trái đất, hãy run sợ! vì các ngươi, những người ngoài miệng thì tuyên xưng phụng sự Chúa Giêsu Kitô, nhưng trong lòng lại thờ lạy chính mình, hãy run sợ, vì Đức Chúa Trời sắp giao các người cho quân thù của Người, bởi các nơi thánh đã ra đồi bại. Nhiều nhà dòng không còn là nhà của Chúa nữa, nhưng là những bãi chăn súc vật của Asmođêô và bầy tôi hắn. “Trong thời gian ấy, Tên Nguỵ Kitô sẽ sinh ra bởi một nữ tu Do Thái, một trinh nữ giả mạo, có liên lạc với con rắn già là Thầy Sự Dâm Ô. Cha nó là một giám mục. Vừa sinh ra, nó đã phun ra những lời phạm thượng, nó có răng. Tóm một lời, nó là Thằng Quỷ Nhập Thể, nó sẽ tru trếu và la hét ghê rợn, nó sẽ làm những việc kỳ lạ, và nó sẽ chỉ ăn uống những thứ dơ dáy. Nó sẽ có các em trai, và dầu bọn này không phải là Quỷ nhập thể, chúng sẽ là con cái sự dữ: năm mười hai tuổi, chúng đã được thiên hạ chú ý nhờ những chiến thắng lẫy lừng chúng đạt được. Ít lâu sau, chúng sẽ chỉ huy mỗi người một đạo quân, và được những quân đoàn Hỏa Ngục lên giúp đỡ.”

Các con yêu dấu, Tên Nguỵ Kitô hiện giờ đã có mặt trên trái đất. Nó rất nổi tiếng về những chiến thắng lớn và sự ác độc của nó. Từ khi sinh ra , nó không ngừng phun ra những lời phạm thượng với Thiên Chúa Thật. Nó làm nhiều việc kỳ lạ nhờ các em nó tiếp tay.

Các con trai Mẹ, các linh mục và nữ tu, vì sự đồi bại của chúng, vì đã biến các nhà dòng và các nơi thánh thành những bãi chăn súc vật của Asmođêô, đã đẩy nhanh việc nó sinh ra.

Không lâu nữa, nó sẽ đứng lên chống Hội Thánh Thật khi được những quân đoàn Ma Quỷ yểm trợ. Bởi hiện giờ nó bằng lòng với việc dẫn nhập vào linh hồn và trái tim con cái Mẹ, nào tội lỗi, nào sự hoang mang, những lời dối trá và sự tối tăm. Nhưng một khi nó đủ tuổi, một khi nó phải xuất đầu lộ diện, thì nó sẽ xuất đầu lộ diện. Và con cái Mẹ, và Hội Thánh sẽ hiểu biết sự sai lầm của mình.

“Bốn mùa sẽ thay đổi. Trái đất sẽ chỉ sản xuất những hoa quả xấu. Tinh tú sẽ mất sự chuyển động bình thường. Mặt trăng sẽ chỉ phản chiếu một ánh sáng đỏ lợt yếu ớt. Nước và lửa sẽ gây cho trái đất những chuyển động co giật, và những trận động đất kinh khủng sẽ nuốt chửng núi đồi và toàn bộ thành thị, v.v…

Rôma sẽ mất Đức Tin và trở nên trụ sở của Tên Nguỵ Kitô. Những Quỷ Thần không trung sẽ cùng với Tên Nguỵ Kitô làm nhiều việc kỳ lạ cả thể dưới đất và trên không, và loài người càng ngày càng ra đồi bại hơn. “Đức Chúa Trời sẽ che chở những tôi trung của Người và những kẻ thiện tâm. Phúc Âm sẽ rao giảng khắp nơi, và mọi dân nước sẽ nhận biết sự thật.”

Trái đất bắt đầu những cơn đau đớn, Nó đang hấp hối. Nhưng không lâu nữa, nó sẽ chết hao mòn vì kinh khiếp và đau khổ. Bởi Tên Nguỵ Kitô, chỉ quen mùi chiến thắng và không muốn thua trận cuối cùng, sẽ hăm doạ bằng những sự kỳ lạ như Mẹ đã nhắc tới trước. Và nó sẽ nắm thế giới trong bàn tay. Kỹ thuật khoa học sẽ là một trong những phương tiện tốt nhất của nó, và nó sẽ cai trị cả trái đất cả không trung. Nhưng Mẹ sẽ phát động con cái thật của Mẹ đứng lên, hầu chúng nó có thể giảng sự thật khắp nơi. Và mọi nước sẽ biết Phúc Âm thật của Thần Tử Mẹ Chúa Giêsu Kitô. Và mọi dân mọi nước sẽ biết Tình Yêu, Sự Công Chính, Sự Thật, và Sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa Thật.

Roma sẽ run giùng trước sự khiếp sợ đang tiến đến gần. Và bởi đã không vâng lời Mẹ, bởi đã không nghe những lời khuyên của Mẹ, Roma sẽ rơi vào bàn tay của sự dữ cả thể này.  Và bởi đã muốn cởi bỏ cái ách êm ái của Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, chúng sẽ phải chịu cái ách nặng nề, tàn bạo áp bức của Tên Nguỵ Kitô, với tất cả sự độc dữ, thống khổ, đau đớn và chết chóc của nó. Và một khi Tên Nguỵ Kitô dương cờ và những dấu hiệu của nó trong tường thành Vatican, các con trai Mẹ sẽ hiểu nhưng sẽ là quá trễ. “Mẹ khẩn thiết kêu gọi trái đất, Mẹ kêu gọi những môn đệ thật của Đức Chúa Trời Hằng Sống, hiển trị trên Trời. Mẹ kêu gọi những kẻ thật tình mô phỏng Chúa Kitô làm Người, Chúa Cứu Thế duy nhất, và chân thật của loài người, Mẹ kêu gọi con cái Mẹ, những kẻ tôn sùng Mẹ thật, những kẻ đã dâng mình cho Mẹ với ý định để Mẹ dẫn dắt tới Thần Tử Mẹ, những kẻ có thể nói được Mẹ bế ẵm trong vòng tay, những kẻ đã sống tinh thần Mẹ.

Và sau cùng Mẹ kêu gọi những Tông Đồ Cuối Thời, những môn đệ trung thành của Chúa Giêsu Kitô, đã sống chịu thế gian khinh chê và tự khinh chê  chính mình, sống khó nghèo và khiêm nhường, chịu dể duôi và thầm lặng, trong sự cầu nguyện và phạt xác, trong đức tiết chế và kết hợp với Chúa, trong đau khổ và chịu người đời bỏ quên. Giờ là lúc họ phải làm cho người ta biết mình và đem ánh sáng cho trái đất. Hãy đi và tỏ mình ra là con cái khả ái Mẹ. Mẹ luôn luôn ở với các con và trong các con, miễn là Đức Tin các con là Ánh Sáng sáng soi cho các con.

Và trong những ngày lầm than đó, chớ chi lòng nhiệt thành các con làm cho các con khao khát sự vinh hiển Đức Chúa Trời và danh dự Chúa Giêsu Kitô. Hãy chiến đấu, hỡi con cái Ánh Sáng, các con số nhỏ trông thấy, vì đây là thì giờ của mọi thì giờ, sự tận cùng của mọi sự cùng tận.” Ôi! Các con yêu dấu! đây là thời buổi của Mẹ, thời buổi mà danh Đức Nữ Đồng Trinh Maria, Mẹ Thánh của Thiên Chúa phải được kêu cầu, vì Mẹ sẽ chinh phục Con Rắn Già.

Mẹ sẽ đạp đầu nó và những kẻ a tòng nó. Mẹ sẽ đạp nát sự dữ trên thế giới, vì Chúa Thánh Ba Ngôi, Thiên Chúa Tam Vị Nhất Thể đã ban cho Mẹ quyền năng này.

Và vì lẽ đó, các con yêu dấu, chớ quên rằng Mẹ là một hình ảnh rất quan trọng trong thời buổi này. Mẹ sẽ chỉ huy đạo quân của Mẹ, và các ân sủng của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ sẽ ban sự toàn thắng cho Hội Thánh Thật của Thần Tử Mẹ Chúa Giêsu Kitô. Chớ quên các Á Bí Tích. Chớ quên Chuỗi Thánh Mân Côi. Chớ quên tất cả những lời khuyên mà Mẹ đã ban qua trung gian nhiều tiên tri và thụ khải, nhưng hãy nhận định giữa người thật và kẻ giả, kẻo các con mắc lầm.

“Hội Thánh sẽ nằm trong sự tối tăm; thế giới sẽ sống trong kinh hoàng. Nhưng rồi Ênoch và Êlia, đầy Thần của Chúa, sẽ giảng với quyền lực Đức Chúa Trời. Và những người thiện tâm sẽ tin kính Đức Chúa Trời. Và nhiều linh hồn sẽ được ủi an. Hai Đấng sẽ làm những sự lạ cả thể nhờ quyền phép

Đức Chúa Thánh Thần, và sẽ lên án những sai lầm quỷ quái của Tên Nguỵ Kitô.

“Khốn thay! Dân cư trên trái đất ! Sẽ có nạn đói và những trận chiến tranh đẫm máu, những bệnh dịch và bệnh truyền nhiễm, mưa đá và mưa loài vật ghê rợn, những trận bão sẽ tàn phá các đô thị, những trận động đất sẽ nuốt sống nhiều quốc gia. Người ta sẽ nghe thấy tiếng nói trên không trung. Người ta sẽ đập đầu vào tường, họ đòi cho được chết đi, nhưng bằng một cách khác sự chết sẽ là sự hành hạ họ. Máu sẽ chảy khắp nơi. Ai có thể chiến thắng nổi, nếu Đức Chúa Trời không rút ngắn thời gian thử thách lại? Đức Chúa Trời sẽ nguôi cơn thịnh nộ nhờ máu, những giọt nước mắt và những lời cầu nguyện của người lành. Ênoch và Êlia sẽ tử đạo.

Rôma vô đạo sẽ biến mất. Lửa từ Trời sẽ đổ xuống và thiêu huỷ ba đô thị. Toàn thể vũ trụ sẽ kinh khiếp hãi hùng, và nhiều người sẽ buông mình bị xui xiểm, vì họ đã không thờ phượng Chúa Kitô Thật đang sống ở giữa họ. Thì giờ đã tới, mặt trời đang ra tối tăm, chỉ còn Đức Tin là sống.”

Đúng thế, các con yêu dấu, các con đang sống trong một thế kỷ trong đó Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô đã bảo rằng Người sẽ đến. Vì đó là thế kỷ của những kỳ công vĩ đại của loài người, của bom nguyên tử của hỏa tiễn, của kỹ thuật tiến bộ, và của những tiến bộ khoa học, nhờ đó loài người có thể khám phá các hành tinh khác. Nhưng đó cũng là thế kỷ của Sự Quên Lãng Cả Thể đối với Thiên Chúa, đối với Đạo Thần Thiêng Người, đối với các Điều Răn Người, thế kỷ của Cuộc Chối Đạo Vĩ Đại, vì người ta đã chà đạp trên Thập Giá Cực Thánh Người, và vì người ta đã khước từ Danh Thánh Người.

Đó cũng là thế kỷ của những tai họa công cộng, của những tiên tri giả, của sự bạo hành, nó hành hạ thế giới bằng những trận chiến tranh liên tục. Chúng ta đang ở vào thời buổi Giờ tối thượng sẽ điểm, vì thế giới nằm trước sự đe dọa của Trận Thế Chiến Thứ Ba, sẽ gây đau khổ cho nhân loại. Và nó sẽ còn gây chết chóc nhiều hơn hai Thế Chiến trước bội phần.

Quá nhiều bạo hành, quá nhiều sự dữ, quá nhiều quên lãng đối với Thiên Chúa, đến nỗi chúng ta bị ngập lụt trong máu và tội lỗi. Và bởi lẽ đó cả thế giới đều nghe thấy tiếng kêu rên xiết của sự chết. Và thế giới sẽ chứng kiến sự thối rữa của loài người, vì Con Hồng Mã, gọi là Thần Chết và Hỏa Ngục đang cỡi lên thế giới. Và nó được ban quyền trên một phần tư trái đất, để giết bằng gươm và nạn đói, bằng các dịch tễ và các thú dữ trên trái đất.

“Bây giờ đã đến giờ, Vực Thẳm mở ra, kìa Vua các Vua của Sự Tối Tăm đến. Kìa là Con Thú, cùng bầy tôi của nó; nó tự xưng là Chúa Cứu Thế. Một cách ngạo mạn, nó sẽ cất mình lên không trung để bay lên tận trời cao, nhưng nó sẽ bị hất xuống bởi hơi thở của Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Micaen. Nó sẽ rơi xuống. Và trái đất, từ ba ngày đang trải qua những biến chuyển không ngừng, sẽ mở lòng đất bừng bừng lửa ra. Và Con Thú sẽ bị xô nhào cùng với tất cả bọn a tòng nó xuống vực thẳm Hỏa Ngục đời đời.”

Giờ này, hỡi các con yêu dấu, bây giờ sắp đến. Và đó là lúc Ấn Tín Thứ Bẩy mở ra và Kèn Thứ Bảy trổi lên. Và những tiếng nói lớn sẽ được nghe, nói rằng: “Nước của Thiên Chúa chúng ta và Đức Kitô của Người bây giờ đã đến, và Người sẽ thống trị muôn đời. Và hai mươi bốn trưởng lão ngồi trước tòa Thiên Chúa sấp mặt xuống và thờ lạy Thiên Chúa, xưng tụng rằng:   “Lạy Chúa Toàn Năng, chúng tôi cảm tạ Chúa, là Đấng hiện có và đã có, vì Chúa đã phục hồi quyền năng vĩ đại và chiếm hữu Nước Chúa. Các nước đã nổi giận, nhưng cơn thịnh nộ Chúa đã đến. Và đã là giờ xét đoán kẻ chết, ban thưởng cho tôi tớ Chúa, là các tiên tri và các thánh, và kẻ thấp hèn cùng cao cả đã kính sợ danh Chúa, và diệt trừ những kẻ đã làm hư hại trái đất.” “Bấy giờ nước và lửa sẽ thanh tẩy trái đất, và sẽ tiêu huỷ tất cả mọi công trình dựng nên do tính kiêu ngạo của loài người, và mọi sự sẽ được tân tạo: Đức Chúa Trời sẽ được phụng sự và ngợi khen.”

Các con yêu dấu, Mẹ đã truyền đạt với các con, vì Mẹ đã muốn nói chuyện với các con về Bức Thông Điệp Mẹ đã ban tại La Salette, bởi đây là những giây phút tất cả những gì Mẹ đã nói trong Bức Thông Điệp này sẽ hoàn tất. Nhiều sự việc đã ở trước mắt các con, để làm một bằng chứng sống động rằng Mẹ đã nói sự thật. Và Mẹ tiếp tục nói, vì Mẹ là Mẹ đầy yêu thương của các con. Và Mẹ kêu gọi, Mẹ cảnh cáo, và Mẹ khiển trách các con, vì Mẹ yêu các con. Không có gì mạnh hơn tình yêu thúc đẩy Mẹ truyền đạt với các con, chỉ có tình yêu, vì Mẹ không muốn con cái Mẹ phải luận án.

Chớ bảo rằng Mẹ không nói về các sự trừng phạt, hoặc gay gắt đe dọa con cái Mẹ. Không đâu hỡi con cái Mẹ, chớ bảo vậy, vì đây là thời buổi Mẹ, Đức Nữ Đồng Trinh Maria Mẹ Thiên Chúa phải nói về Phép Công Thẳng của Thiên Chúa. Và Sự Công Thẳng của Thiên Chúa thì kinh khủng. Và bây giờ Sự Công Thẳng của Người sắp đến,vì nếu Sự Công Thẳng của Người không đến, thì Người sẽ bất công, và Người không bất công đâu. Các con phải hiểu điều này thấu đáo, các con yêu dấu, kẻo rơi vào sự sai lầm, bảo rằng Thiên Chúa không có phạt.

Các con yêu dấu, các con phải nghe những lời Mẹ, và nghiền ngẫm về các Bức Thông Điệp của Mẹ, và các Bức Thông Điệp của Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô. Vì qua qua các Bức Thông Điệp, Chúa và Mẹ đang khuyến cáo thế giới về một sự dữ cả thể nó đã có mặt trên trái đất. Và nó đã dụ dỗ nhiều người, và đã bắt làm nô lệ nhiều người bằng những lời nói láo và sự lường gạt, và đã chụp được nhiều người trong những mảnh lưới của sự hoang mang và sự sai lầm. Nhiều người đã rơi vào tội thờ thần tượng. Và chính là vì họ đã không muốn nghe Mẹ, vì họ đã không vâng lời Mẹ. Vì những lý do đó họ đã rơi vào những sự sai lầm này.

Giờ Sự Thật và Sự Công Bằng đã tới. Và sự dữ hoạt động, nói láo. Và các sự lường gạt của loài người sẽ bị lật tẩy cho họ xấu hổ. Người ta không muốn nghe những lời Mẹ, vì những lời Mẹ là Sự Thật và là Sự Sống. Và việc nghe lời Mẹ quấy rầy lương tâm họ. Nó nhắc cho họ nhớ lại tội lỗi họ, về đời sống gian ác của họ, về tội làm phản với Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô và Mẹ. Và họ không muốn nghe những lời Mẹ, vì họ sợ những lời Mẹ. Và họ ước ao bằng hết sức lực linh hồn và trái tim họ rằng Thiên Chúa đừng phạt, hầu họ khỏi phạt lúc Chúa đổ Sự Công Thẳng xuống trái đất. Ta là Đức Nữ Đồng Trinh Maria, Mẹ Thiên Chúa phát động lời kêu gọi tình yêu và cảnh cáo  này, hầu các con sửa lại con đường các con cho ngay thẳng, và chấm dứt phạm tội, và trở về với Thiên Chúa, Thiên Chúa Thật.

Hãy mở lòng và linh hồn các con ra đón Sự Thật, Tình Yêu, Sự Công Bình,và Đạo Thật của Thần Tử Mẹ. Và chớ khước từ tất cả những sự thật này, vì nếu các con khước từ tất cả đó, thì các con sẽ lộng ngôn phạm đến Chúa Thánh Thần. Hãy xem, sắp đến giờ Thiên Chúa sẽ được phụng sự, và được vinh hiển. Và Người sẽ được ban quyền thống trị, sự vinh hiển và uy quyền. Và mọi dân, mọi nước, và mọi tiếng nói sẽ phụng sự Người. Quyền thống trị của Người là quyền thống trị muôn đời, và Nước Người là Nước sẽ không bao giờ cùng. Các con yêu dấu, Mẹ chào tạm biệt các con, khuyến khích các con hãy nghiền ngẫm về những lời Mẹ. Và chớ coi khinh những lời Mẹ, mà hãy đón nhận một cách yêu mến. Hãy mang các Á Bí Tích vào. Hãy năng đọc Kinh Mân Côi, vì thiếu những lời cầu nguyện trên thế giới. Hãy xin các ơn lành và các hoa trái Chúa Thánh Thần, kẻo sự sai lầm và những lời nói láo bắt các con vào bẫy. Và nếu các con không có Đức Tin, hãy xin cho được Đức Tin, vì trong những thời buổi rất tàn bạo, chỉ có Đức Tin là sống, và sẽ làm cho các con sống mà khỏi bị kinh hoàng. Vì chỉ có Đức Tin mới đem các con tới Sự Thật, Tình Yêu, Sự Công Bình, tới Chúa Thánh Thần tới Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô và tới Mẹ. Vì lẽ đó, nếu các con không có Đức Tin, hãy xin cho có Đức Tin, hỡi con cái yêu dấu. Hãy xin cho có nó, vì Đức Tin sẽ cứu các con. Hãy có Đức Tin, hỡi các con yêu dấu, và Mẹ sẽ che phủ các con dưới áo choàng thần thiêng của Mẹ, và các ân sủng của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ sẽ che chở các con khỏi Tên Nguỵ Kitô, và các con sẽ khỏi chết trong bàn tay nó. Các con khả ái, Mẹ ban phép lành cho các con Nhân Danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Chớ chi sự bình yên, sự vui mừng. Đức Tin và Đức Ái ở lại trong lòng các con. Và chớ quên rằng trong cuộc chiến vĩ đại này, Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ sẽ thắng, và hết những ai cầu xin cho được toàn thắng, bằng cách khẩn cầu Các Thương Tích Cực Thánh của Thần Tử Mẹ Chúa Giêsu Kitô, của Rất Thánh Trái Tim Người và của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ, thì Chúa và Mẹ sẽ ban đặc ân toàn thắng này cho các con.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here